Updated Norwegian bokmål translation
authorKjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
Tue, 18 Oct 2011 05:40:57 +0000 (07:40 +0200)
committerKjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
Tue, 18 Oct 2011 05:40:57 +0000 (07:40 +0200)
po/nb.po

index fcba0432537cdb7683669ad2749955373930979d..287bbe6985a3685f35a7bea8ee2f6bd64c3973b1 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy 3.1.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-13 15:29+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-10-13 15:30+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-18 07:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-18 07:40+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: no\n"
@@ -594,6 +594,7 @@ msgstr "Status er satt til frakoblet"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:75
 msgid "Network error"
 msgstr "Nettverksfeil"
 
@@ -697,20 +698,23 @@ msgstr ""
 "Lengden på tjenersertifikatet eller dybden på sertifikatkjeden på tjeneren "
 "oversteg grensen som settes av kryptografibiblioteket"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:529
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:372
+msgid "Your software is too old"
+msgstr "Programvaren din er for gammel"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:531
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Personer i nærheten"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:536
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:563
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:565
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:564
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:566
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook-prat"
 
@@ -1310,7 +1314,7 @@ msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Klikk for å forstørre"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:62
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "Det oppsto en feil ved start av samtalen"
 
@@ -1330,40 +1334,44 @@ msgstr "Valgt kontakt er ugyldig"
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "Nødsamtaler er ikke støttet på denne protokollen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:704
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:59
+msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:706
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Klarte ikke å åpne privat prat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:765
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:764
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Emne er ikke støttet for denne samtalen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:771
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:770
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Du har ikke lov til å bytte emne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:975
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:971
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
 msgstr "«%s» er ikke en gyldig kontakt-ID"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1066
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: tøm alle meldinger fra aktiv samtale"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1069
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <emne>: sett emne for aktiv samtale"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1076
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <ID for praterom>: bli med i et nytt praterom"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1079
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <prateroms-ID>: bli med i et nytt praterom"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1079
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1371,23 +1379,23 @@ msgstr ""
 "/part [<praterom-ID>] [<årsak>]: forlat praterommet, forvalg er det aktive "
 "rommet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <kontakt-ID> [<melding>]: åpne en privat samtale"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <kontakt-ID> <melding>: åpne en privat samtale"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <kallenavn>: bytt kallenavn på denne tjeneren"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <melding>: send en HANDLINGS-melding til aktiv samtale"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1099
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1397,11 +1405,11 @@ msgstr ""
 "sende en melding som starter med tegnet «/». For eksempel: «/say /join "
 "brukes til å bli med i et nytt praterom»"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <kontakt-ID>: vis informasjon om en kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1103
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1409,113 +1417,120 @@ msgstr ""
 "/help [<kommando>]: vis alle støttede kommandoer. Vis hjelp for <kommando> "
 "hvis den er definert."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1126
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1122
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Bruk: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1171
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1167
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Ukjent kommando"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1293
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Ukjent kommando; se /help for tilgjengelige kommandoer"
 
-#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
-#. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1457
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "ikke nok kreditt til å sende melding"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1461 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1475
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
+#, c-format
+msgid "Error sending message '%s': %s"
+msgstr "Feil ved sending av melding «%s»: %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1463 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1480
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542
+#, c-format
+msgid "Error sending message: %s"
+msgstr "Feil ved sending av melding: %s"
+
+#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
+#. * account to send the message.
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1469
+#, c-format
+msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
+msgstr "ikke nok kreditt til å sende melding. <a href='%s'>Fyll på</a>."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1509
 msgid "not capable"
 msgstr "ikke kapabel"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1476
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1516
 msgid "offline"
 msgstr "frakoblet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1479
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1519
 msgid "invalid contact"
 msgstr "ugyldig kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1482
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1522
 msgid "permission denied"
 msgstr "tilgang nektet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1525
 msgid "too long message"
 msgstr "meldingen er for lang"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1528
 msgid "not implemented"
 msgstr "ikke implementert"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1492
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1532
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjent"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1498
-#, c-format
-msgid "Error sending message '%s': %s"
-msgstr "Feil ved sending av melding «%s»: %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1502
-#, c-format
-msgid "Error sending message: %s"
-msgstr "Feil ved sending av melding: %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563 ../src/empathy-chat-window.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1599 ../src/empathy-chat-window.c:761
 msgid "Topic:"
 msgstr "Emne:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1575
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Emnet er satt til: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Emne ikke definert"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2086
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2126
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Ingen forslag)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2154
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2194
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Legg til «%s» i ordboken"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2191
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2231
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Legg til «%s» i ordbok for %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2301
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Sett inn smilefjes"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2279
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1840
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2319
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1843
 msgid "_Send"
 msgstr "_Send"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2333
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2373
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "_Staveforslag"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2422
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2462
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Klarte ikke å hente siste logger"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2559
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2599
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s har koblet fra"
@@ -1523,12 +1538,12 @@ msgstr "%s har koblet fra"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2606
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s ble sparket av %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2569
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2609
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s ble sparket"
@@ -1536,17 +1551,17 @@ msgstr "%s ble sparket"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2577
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2617
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s ble bannlyst av %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2580
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2620
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s ble bannlyst"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2624
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s har forlatt rommet"
@@ -1556,17 +1571,17 @@ msgstr "%s har forlatt rommet"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2593
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2633
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2658
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s har blitt med i rommet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2643
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2683
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s er nå kjent som %s"
@@ -1574,54 +1589,54 @@ msgstr "%s er nå kjent som %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2796
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2836
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
 #: ../src/empathy-event-manager.c:1260 ../src/empathy-call-window.c:1546
-#: ../src/empathy-call-window.c:1596 ../src/empathy-call-window.c:2641
+#: ../src/empathy-call-window.c:1596 ../src/empathy-call-window.c:2642
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Koblet fra"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3440
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3482
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Vil du lagre dette passordet?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3446
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3488
 msgid "Remember"
 msgstr "Husk"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3456
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3498
 msgid "Not now"
 msgstr "Ikke nå"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3500
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3542
 msgid "Retry"
 msgstr "Prøv igjen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3504
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3546
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Feil passord; vennligst prøv igjen:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3634
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3676
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Dette rommet er beskyttet med et passord:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3661
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3703
 msgid "Join"
 msgstr "Bli med"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3863 ../src/empathy-event-manager.c:1281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3891 ../src/empathy-event-manager.c:1281
 msgid "Connected"
 msgstr "Koblet til"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3918
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3946
 msgid "Conversation"
 msgstr "Samtale"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3923
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3951
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1740,112 +1755,97 @@ msgstr "Abonnementsforespørsel"
 msgid "_Block User"
 msgstr "_Blokker bruker"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
-msgid "Ungrouped"
-msgstr "Ikke gruppert"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
-msgid "Favorite People"
-msgstr "Favorittpersoner"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1985
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1935
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2375
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig fjerne gruppen «%s»?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1987
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1937
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2378
 msgid "Removing group"
 msgstr "Fjerner gruppe"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2036
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2113
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1986
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2636
 msgid "_Remove"
 msgstr "Fje_rn"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2016
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2500
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig fjerne kontakten «%s»?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2068
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2018
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2521
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Fjerner kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:220
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:212
 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Legg til kontakt …"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:292
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Blokker kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:321
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:758
 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Prat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:353
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:850
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Lydsamtale"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:394
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:894
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:386
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:895
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videosamtale"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:440
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:432
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:948
 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Tidligere samtaler"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:988
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:454
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:989
 msgid "Send File"
 msgstr "Send fil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:485
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1030
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:477
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1031
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Del mitt skrivebord"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1887
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
-msgid "Favorite"
-msgstr "Favoritt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:554
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1093
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1094
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_masjon"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:600
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:552
 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1284
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1285
 #: ../src/empathy-chat-window.c:1011
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Inviterer deg til dette rommet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1330
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:637
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1331
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Inviter til praterom"
 
@@ -2072,6 +2072,12 @@ msgstr "Lagre personbilder"
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Kan ikke lagre personbilde"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1887
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
+msgid "Favorite"
+msgstr "Favoritt"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
 msgstr "<b>Plassering</b> (dato)\t"
@@ -2137,7 +2143,7 @@ msgid "Select"
 msgstr "Velg"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
-#: ../src/empathy-main-window.c:1833
+#: ../src/empathy-main-window.c:1967
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
 
@@ -2204,19 +2210,19 @@ msgid "HOME"
 msgstr "Hjemme"
 
 #. add an SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:804
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:215
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:805
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:295
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1142
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1143
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
 #. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1168
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1169
 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 msgid "_Link Contacts…"
 msgstr "Koble kontakter …"
@@ -2490,13 +2496,57 @@ msgstr "side 2"
 msgid "Contact ID:"
 msgstr "KontaktID:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:77
+msgid "The contact is offline"
+msgstr "Kontakten er koblet fra"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:79
+msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
+msgstr "Valgt kontakt er ugyldig eller ukjent"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
+msgid "The contact does not support this kind of conversation"
+msgstr "Kontakten støtter ikke denne type samtale"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
+msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
+msgid "Could not start a conversation with the given contact"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:91
+msgid "You are banned from this channel"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:93
+msgid "This channel is full"
+msgstr "Kanalen er full"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
+msgid "You must be invited to join this channel"
+msgstr "Du må bli invitert til å bli med i denne kanalen"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
+msgid "Can't proceed while disconnected"
+msgstr "Kan ikke fortsette da du er koblet fra"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Tilgang nektet"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
+msgid "There was an error starting the conversation"
+msgstr "Det oppsto en feil ved start av samtalen"
+
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:305
 msgid "C_hat"
 msgstr "_Prat"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:244
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:324
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Ny samtale"
 
@@ -2634,12 +2684,12 @@ msgstr "Samtale avsluttet"
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Rediger egendefinerte meldinger"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1036
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1044
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Melding redigert %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1740
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1749
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
@@ -2732,19 +2782,19 @@ msgstr "Husk dette valget for fremtidige tilkoblinger"
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Sertifikatdetaljer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1735
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1738
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Kan ikke åpne URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1832
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1835
 msgid "Select a file"
 msgstr "Velg en fil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1904
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1907
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Ikke nok ledig plass til å lagre filen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1912
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1915
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2753,7 +2803,7 @@ msgstr ""
 "%s ledig plass kreves for å lagre denne filen, men kun %s er tilgjengelig. "
 "Vennligst velg en annen lokasjon."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1956
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1959
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Innkommende fil fra %s"
@@ -3379,12 +3429,12 @@ msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Koblet til - %d:%02dm"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
-#: ../src/empathy-call-window.c:2960
+#: ../src/empathy-call-window.c:2961
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Tekniske detaljer"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
-#: ../src/empathy-call-window.c:2998
+#: ../src/empathy-call-window.c:2999
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3394,7 +3444,7 @@ msgstr ""
 "datamaskin"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
-#: ../src/empathy-call-window.c:3003
+#: ../src/empathy-call-window.c:3004
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3404,7 +3454,7 @@ msgstr ""
 "datamaskin"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
-#: ../src/empathy-call-window.c:3009
+#: ../src/empathy-call-window.c:3010
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3414,12 +3464,12 @@ msgstr ""
 "ikke tillater direkte tilkoblinger."
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
-#: ../src/empathy-call-window.c:3015
+#: ../src/empathy-call-window.c:3016
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Det oppsto en feil på nettverket"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
-#: ../src/empathy-call-window.c:3019
+#: ../src/empathy-call-window.c:3020
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
@@ -3427,7 +3477,7 @@ msgstr ""
 "datamaskin"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
-#: ../src/empathy-call-window.c:3022
+#: ../src/empathy-call-window.c:3023
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
@@ -3435,7 +3485,7 @@ msgstr ""
 "datamaskin"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
-#: ../src/empathy-call-window.c:3034
+#: ../src/empathy-call-window.c:3035
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3447,22 +3497,22 @@ msgstr ""
 "«Feilsøking»-vinduet i Hjelp-menyen."
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
-#: ../src/empathy-call-window.c:3043
+#: ../src/empathy-call-window.c:3044
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Det oppsto en feil i samtalemotoren"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
-#: ../src/empathy-call-window.c:3046
+#: ../src/empathy-call-window.c:3047
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Slutt på strømmen ble nådd"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
-#: ../src/empathy-call-window.c:3086
+#: ../src/empathy-call-window.c:3087
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Kan ikke etablere lydstrøm"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
-#: ../src/empathy-call-window.c:3096
+#: ../src/empathy-call-window.c:3097
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Kan ikke etablere videostrøm"
 
@@ -3553,8 +3603,8 @@ msgstr "Slå av/på overføring av video"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
-#: ../src/empathy-call-window.c:2590 ../src/empathy-call-window.c:2591
-#: ../src/empathy-call-window.c:2592 ../src/empathy-call-window.c:2593
+#: ../src/empathy-call-window.c:2591 ../src/empathy-call-window.c:2592
+#: ../src/empathy-call-window.c:2593 ../src/empathy-call-window.c:2594
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
@@ -3963,39 +4013,48 @@ msgstr "Koble fra"
 msgid "No match found"
 msgstr "Ingen treff funnet"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:803
+#: ../src/empathy-main-window.c:750
+#, c-format
+msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-main-window.c:818
+msgid "Update software..."
+msgstr "Oppdater programvare …"
+
+#: ../src/empathy-main-window.c:824 ../src/empathy-main-window.c:949
+msgid "Close"
+msgstr "Lukk"
+
+#: ../src/empathy-main-window.c:937
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Koble til på nytt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:809
+#: ../src/empathy-main-window.c:943
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Rediger konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:815
-msgid "Close"
-msgstr "Lukk"
-
 #. Translators: this string will be something like:
 #. *   Top up My Account ($1.23)..."
-#: ../src/empathy-main-window.c:954
+#: ../src/empathy-main-window.c:1088
 #, c-format
 msgid "Top up %s (%s)..."
 msgstr "Fyll opp %s (%s) …"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1001
+#: ../src/empathy-main-window.c:1135
 msgid "Top up account credit"
 msgstr "Fyll opp kreditt for konto"
 
 #. top up button
-#: ../src/empathy-main-window.c:1072
+#: ../src/empathy-main-window.c:1206
 msgid "Top Up..."
 msgstr "Fyll opp …"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1815
+#: ../src/empathy-main-window.c:1949
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:2190
+#: ../src/empathy-main-window.c:2324
 msgid "Contact List"
 msgstr "Kontaktliste"
 
@@ -4352,43 +4411,47 @@ msgid "Themes"
 msgstr "Temaer"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
 msgid "Variant:"
 msgstr "Variant:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
 msgid "_Automatically connect on startup"
 msgstr "Koble til _automatisk ved oppstart"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
 msgid "_Cellphone"
 msgstr "_Mobiltelefon"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "_Aktiver varsling med bobler"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "_Aktiver varsling med lyder"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
 msgid "_GPS"
 msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
 msgstr "_Nettverk (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
 msgid "_Open new chats in separate windows"
 msgstr "_Åpne nye samtaler i egne vinduer"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
 msgid "_Publish location to my contacts"
 msgstr "_Publiser plassering til mine kontakter"
 
 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
 msgid "_Reduce location accuracy"
 msgstr "_Reduser nøyaktighet for plassering"
 
@@ -4623,20 +4686,20 @@ msgstr "%s prøvde å ringe deg, men du var i en annen samtale."
 msgid "i"
 msgstr "i"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2889
+#: ../src/empathy-call-window.c:2890
 msgid "On hold"
 msgstr "På vent"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2892
+#: ../src/empathy-call-window.c:2893
 msgid "Mute"
 msgstr "Demp"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2894
+#: ../src/empathy-call-window.c:2895
 msgid "Duration"
 msgstr "Varighet"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2897
+#: ../src/empathy-call-window.c:2898
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s – %d:%02dm"
@@ -4644,3 +4707,9 @@ msgstr "%s – %d:%02dm"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
 msgid "_Match case"
 msgstr "Skill _mellom små/store bokstaver"
+
+#~ msgid "Ungrouped"
+#~ msgstr "Ikke gruppert"
+
+#~ msgid "Favorite People"
+#~ msgstr "Favorittpersoner"