Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 24 Mar 2010 12:53:43 +0000 (13:53 +0100)
committerTomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>
Wed, 22 Sep 2010 15:36:44 +0000 (17:36 +0200)
po/pl.po

index ea84dba..ee46ee4 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,16 +7,15 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-18 18:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-17 14:56+0100\n"
-"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-17 10:38+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-24 13:53+0100\n"
+"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
@@ -41,23 +40,16 @@ msgid "Always open a separate chat window for new chats."
 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
-"chat."
-msgstr ""
-"Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
-"podczas rozmowy grupowej."
+msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
+msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) podczas rozmowy grupowej."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
 msgid "Chat window theme"
 msgstr "Motyw okna rozmowy"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
-msgstr ""
-"Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
-"\")."
+msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgstr "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl\")."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
 msgid "Compact contact list"
@@ -165,9 +157,7 @@ msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
-msgstr ""
-"Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
-"Adium."
+msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw Adium."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:32
 msgid "Play a sound for incoming messages"
@@ -286,52 +276,36 @@ msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:61
-msgid ""
-"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr ""
-"Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
+msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
+msgstr "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:62
-msgid ""
-"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
-msgid ""
-"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr ""
-"Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
-"Inspector."
+msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+msgstr "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web Inspector."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
-msgid ""
-"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
-"reconnect."
-msgstr ""
-"Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
-"rozłączenia/ponownego połączenia."
+msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
+msgstr "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego rozłączenia/ponownego połączenia."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:65
-msgid ""
-"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:66
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgstr ""
-"Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
+msgstr "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:67
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
-msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
-"sieci."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do sieci."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:68
-msgid ""
-"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
-msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
+msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:69
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
@@ -339,8 +313,7 @@ msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:70
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
-msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:71
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
@@ -348,8 +321,7 @@ msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:72
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
-msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:73
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
@@ -361,41 +333,27 @@ msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:75
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
-msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
-"zajętości."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub zajętości."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:76
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
-"do trybu offline."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu offline."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:77
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
-"do trybu online."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu online."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:78
-msgid ""
-"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
-"the chat is already opened, but not focused."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
-"wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
+msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:79
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
-"wiadomości."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:80
-msgid ""
-"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
+msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:81
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
@@ -403,9 +361,7 @@ msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:82
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
-"zajętości."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub zajętości."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:83
 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
@@ -420,26 +376,16 @@ msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:86
-msgid ""
-"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
-"'x' button in the title bar."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
-"przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
+msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:87
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:88
-msgid ""
-"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
-"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
-"the contact list by state."
-msgstr ""
-"Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
-"Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
-"Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
+msgid "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort the contact list by state."
+msgstr "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
 
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
@@ -447,7 +393,8 @@ msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
 
 #. Tweak the dialog
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2066 ../src/cc-empathy-accounts-page.c:243
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2066
+#: ../src/cc-empathy-accounts-page.c:243
 #: ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:91
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
@@ -501,7 +448,8 @@ msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417 ../libempathy/empathy-utils.c:314
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:314
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
@@ -581,7 +529,8 @@ msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:429 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:429
+#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
@@ -894,14 +843,11 @@ msgstr "_Zasób:"
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
-"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
-"Facebook username if you don't have one."
+"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
 msgstr ""
 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
-"Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
-"aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
-"ustawiono."
+"Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie ustawiono."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
 msgid "Use old SS_L"
@@ -1012,11 +958,8 @@ msgid "Keep-Alive Options"
 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid ""
-"Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
-"STUN server."
-msgstr ""
-"Wyszukiwanie nazwy serwera STUN we wpisie SRV usługi DNS domeny serwisu."
+msgid "Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server."
+msgstr "Wyszukiwanie nazwy serwera STUN we wpisie SRV usługi DNS domeny serwisu."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "Loose Routing"
@@ -1067,20 +1010,12 @@ msgid "Transport:"
 msgstr "Transport:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
-msgid ""
-"Update the registration binding if the external address for the client is "
-"discovered to be different from the local binding."
-msgstr ""
-"Aktualizacja dowiązania rejestracji, jeśli wykryto, że zewnętrzny adres dla "
-"klienta różni się od lokalnego dowiązania."
+msgid "Update the registration binding if the external address for the client is discovered to be different from the local binding."
+msgstr "Aktualizacja dowiązania rejestracji, jeśli wykryto, że zewnętrzny adres dla klienta różni się od lokalnego dowiązania."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
-msgid ""
-"Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
-"3261."
-msgstr ""
-"Użycie swobodnego trasowania i nagłówka trasy zalecanego w dokumencie RFC "
-"3261."
+msgid "Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC 3261."
+msgstr "Użycie swobodnego trasowania i nagłówka trasy zalecanego w dokumencie RFC 3261."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
 msgid "What is your SIP account password?"
@@ -1125,8 +1060,7 @@ msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
-msgstr ""
-"Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
+msgstr "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:915
 msgid "Select Your Avatar Image"
@@ -1186,8 +1120,7 @@ msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:859
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
-msgstr ""
-"/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
+msgstr "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:862
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
@@ -1202,22 +1135,12 @@ msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:871
-msgid ""
-"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
-"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
-"join a new chat room\""
-msgstr ""
-"/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
-"wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
-"join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
+msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
+msgstr "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:876
-msgid ""
-"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
-"show its usage."
-msgstr ""
-"/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
-"<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
+msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
+msgstr "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano <polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:886
 #, c-format
@@ -1348,7 +1271,8 @@ msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2179 ../src/empathy-call-window.c:1532
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2179
+#: ../src/empathy-call-window.c:1532
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
@@ -1377,7 +1301,8 @@ msgstr "Połączony"
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:684
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1
+#: ../src/empathy-chat-window.c:684
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
@@ -1682,12 +1607,8 @@ msgid "OS:"
 msgstr "System operacyjny:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
-msgid ""
-"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
-"select more than one group or no groups."
-msgstr ""
-"Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
-"więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
+msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
+msgstr "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
 msgid "Version:"
@@ -1759,7 +1680,7 @@ msgstr "Nowa rozmowa"
 #. add video toggle
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:188
 msgid "Send _Video"
-msgstr "Wyślij obraz _wideo"
+msgstr "Wysyłaj obraz _wideo"
 
 #. add chat button
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:196
@@ -1770,7 +1691,7 @@ msgstr "_Zadzwoń"
 #. Tweak the dialog
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:206
 msgid "New Call"
-msgstr "Nowa rozmowa"
+msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
 
 #. COL_STATUS_TEXT
 #. COL_STATE_ICON_NAME
@@ -2101,39 +2022,16 @@ msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr " - komunikator Empathy"
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid ""
-"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
-"lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
-"przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
-"wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
+msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
-msgid ""
-"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
-"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
-"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
-"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
+msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
+msgstr "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:93
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr ""
-"Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
-"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
-"- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
+msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+msgstr "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:121
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
@@ -2165,12 +2063,8 @@ msgid "The error message was: %s"
 msgstr "Komunikat błędu: %s"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
-msgid ""
-"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
-"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
-msgstr ""
-"Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
-"tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
+msgid "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
+msgstr "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1303
@@ -2182,7 +2076,8 @@ msgstr "Wystąpił błąd"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:413 ../src/empathy-accounts-dialog.c:580
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:413
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:580
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
@@ -2212,16 +2107,8 @@ msgid "Enter the details for the new account"
 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:653
-msgid ""
-"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
-"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
-"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
-"calls."
-msgstr ""
-"Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
-"pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
-"Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
-"internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
+msgid "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls."
+msgstr "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:670
 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
@@ -2258,16 +2145,8 @@ msgid "No, that's all for now"
 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1117
-msgid ""
-"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
-"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
-"details below are correct. You can easily change these details later or "
-"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
-msgstr ""
-"Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
-"połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
-"czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
-"lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
+msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct. You can easily change these details later or disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
+msgstr "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1123
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1179
@@ -2279,16 +2158,8 @@ msgid "I don't want to enable this feature for now"
 msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1175
-msgid ""
-"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
-"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
-"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
-"the Accounts dialog"
-msgstr ""
-"Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
-"pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
-"proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
-"\" z okna Konta"
+msgid "You won't be able to chat with people connected to your local network, as telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from the Accounts dialog"
+msgstr "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu\" z okna Konta"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1181
 msgid "telepathy-salut not installed"
@@ -2323,7 +2194,8 @@ msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:263 ../src/empathy-call-window.c:729
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:263
+#: ../src/empathy-call-window.c:729
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
@@ -2391,12 +2263,8 @@ msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokół:"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
-msgid ""
-"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
-"you want to use."
-msgstr ""
-"Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
-"wymaganego protokołu."
+msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
+msgstr "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego wymaganego protokołu."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
 msgid "_Add…"
@@ -2443,13 +2311,13 @@ msgstr "Panel wybierania"
 #: ../src/empathy-call-window.c:1117
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
-msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
+msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
 #. * title
 #: ../src/empathy-call-window.c:1198
 msgid "Call"
-msgstr "Rozmowa"
+msgstr "Rozmowa głosowa"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
 #: ../src/empathy-call-window.c:1695
@@ -2463,61 +2331,39 @@ msgstr "Szczegóły techniczne"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1794
 #, c-format
-msgid ""
-"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
-"computer"
-msgstr ""
-"Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
-"używanego przez ten komputer"
+msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
+msgstr "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku używanego przez ten komputer"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1799
 #, c-format
-msgid ""
-"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
-"computer"
-msgstr ""
-"Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
-"przez ten komputer"
+msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
+msgstr "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego przez ten komputer"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1805
 #, c-format
-msgid ""
-"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
-"does not allow direct connections."
-msgstr ""
-"Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
-"się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
+msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
+msgstr "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1811
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1815
-msgid ""
-"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr ""
-"Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
+msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy głosowej nie są zainstalowane na komputerze"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1818
-msgid ""
-"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr ""
-"Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
+msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy głosowej nie są zainstalowane na komputerze"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1828
 #, c-format
-msgid ""
-"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
-"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
-"the Help menu."
-msgstr ""
-"Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
-"\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
-"w menu Pomoc."
+msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
+msgstr "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" w menu Pomoc."
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1836
 msgid "There was a failure in the call engine"
-msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
+msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy głosowej"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1875
 msgid "Can't establish audio stream"
@@ -2557,7 +2403,7 @@ msgstr "Rozłącz"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
 msgid "Hang up current call"
-msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
+msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę głosową"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
 msgid "Preview"
@@ -2569,7 +2415,7 @@ msgstr "Wybierz ponownie"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
 msgid "Send Audio"
-msgstr "Wyślij dźwięk"
+msgstr "Wysyłaj dźwięk"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
 msgid "Toggle audio transmission"
@@ -2591,11 +2437,13 @@ msgstr "Obraz jest włączony"
 msgid "Video Preview"
 msgstr "Podgląd obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:440 ../src/empathy-chat-window.c:460
+#: ../src/empathy-chat-window.c:440
+#: ../src/empathy-chat-window.c:460
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -2659,7 +2507,8 @@ msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
@@ -2671,7 +2520,8 @@ msgstr "_Rozmowa"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
@@ -2679,7 +2529,8 @@ msgstr "_Edycja"
 msgid "_Favorite Chat Room"
 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
@@ -2691,7 +2542,8 @@ msgstr "_Następna karta"
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "_Lista kontaktów"
 
@@ -2717,21 +2569,21 @@ msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:339
 msgid "Incoming video call"
-msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
+msgstr "Przychodząca wideorozmowa"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:339
 msgid "Incoming call"
-msgstr "Rozmowa przychodząca"
+msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:343
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
-msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
+msgstr "Przychodząca wideorozmowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:344
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
-msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
+msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:366
 msgid "_Reject"
@@ -2744,12 +2596,12 @@ msgstr "_Odbierz"
 #: ../src/empathy-event-manager.c:489
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
-msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
+msgstr "Przychodząca wideorozmowa od użytkownika %s"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:489
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
-msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s"
+msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:579
 msgid "Room invitation"
@@ -2882,16 +2734,19 @@ msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:783
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:616
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:783
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:642
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:680
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:645
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:683
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
@@ -2917,12 +2772,8 @@ msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
 
 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
-msgid ""
-"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
-"importing accounts from Pidgin."
-msgstr ""
-"Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
-"importowanie kont tylko z programu Pidgin."
+msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
+msgstr "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje importowanie kont tylko z programu Pidgin."
 
 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
 msgid "Import Accounts"
@@ -2990,9 +2841,10 @@ msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
 msgid "N_ormal Size"
 msgstr "N_ormalny rozmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "New _Call…"
-msgstr "Nowa _rozmowa…"
+msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
 msgid "Normal Size With _Avatars"
@@ -3034,7 +2886,8 @@ msgstr "_Przesyłanie plików"
 msgid "_Join…"
 msgstr "_Dołącz…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
 msgid "_New Conversation…"
 msgstr "_Nowa rozmowa…"
 
@@ -3091,19 +2944,12 @@ msgid "Couldn't load room list"
 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
-msgid ""
-"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
-msgstr ""
-"Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
-"pokoi na liście."
+msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
+msgstr "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej pokoi na liście."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
-msgid ""
-"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
-"the current account's server"
-msgstr ""
-"Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
-"jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
+msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
+msgstr "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid "Join Room"
@@ -3214,14 +3060,8 @@ msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatność"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
-msgid ""
-"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
-"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
-"decimal place."
-msgstr ""
-"Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
-"miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
-"po przecinku."
+msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
+msgstr "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca po przecinku."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Show _smileys as images"
@@ -3240,9 +3080,7 @@ msgid "Spell Checking"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
-msgid ""
-"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
-"dictionary installed."
+msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
@@ -3321,7 +3159,8 @@ msgstr "Debugowanie"
 msgid "Info"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1343 ../src/empathy-debug-window.c:1392
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1343
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1392
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
@@ -3354,11 +3193,8 @@ msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:1424
-msgid ""
-"The selected connection manager does not support the remote debugging "
-"extension."
-msgstr ""
-"Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
+msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
+msgstr "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
@@ -3371,19 +3207,15 @@ msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:213
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
-msgstr ""
-"Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
-"działanie"
+msgstr "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy działanie"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:217
 msgid "Don't display any dialogs if there are any non-salut accounts"
-msgstr ""
-"Bez wyświetlania żadnych okien, jeśli istnieją jakieś konta poza kontem salut"
+msgstr "Bez wyświetlania żadnych okien, jeśli istnieją jakieś konta poza kontem salut"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:221
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
-msgstr ""
-"Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
+msgstr "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:223
 msgid "<account-id>"
@@ -3400,3 +3232,4 @@ msgstr "Konta programu Empathy"
 #: ../src/empathy-debugger.c:40
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Debuger programu Empathy"
+