Updated Kannada(kn) translation
authorShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Fri, 28 Aug 2009 07:15:52 +0000 (12:45 +0530)
committerShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Fri, 28 Aug 2009 07:15:52 +0000 (12:45 +0530)
po/kn.po

index 029bc51..320a8bd 100644 (file)
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy.master.kn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-09 09:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-12 17:45+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-27 15:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-28 12:43+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,13 +19,12 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
 msgid "Empathy IM Client"
-msgstr ""
+msgstr "Empathy IM ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
-#, fuzzy
 #| msgid "Send and receive instant messages"
 msgid "Send and receive messages"
-msgstr "à²\95à³\8dಷಿಪà³\8dರ à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\95ಳà³\81ಹಿಸà³\81 à²¹à²¾à²\97à³\81 à²ªà²¡à³\86ದà³\81à²\95à³\8b"
+msgstr "ಸà²\82ದà³\87ಶà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\95ಳà³\81ಹಿಸಿ à²¹à²¾à²\97à³\81 à²ªà²¡à³\86ದà³\81à²\95à³\8aಳà³\8dಳಿ"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
@@ -35,7 +34,9 @@ msgstr "ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರ
 msgid ""
 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
 "chat."
-msgstr "ಗುಂಪಿನ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆಯನ್ನು(ಟ್ಯಾಬ್) ಬಳಸುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಅಕ್ಷರ."
+msgstr ""
+"ಗುಂಪಿನ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆಯನ್ನು(ಟ್ಯಾಬ್) ಬಳಸುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ "
+"ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಅಕ್ಷರ."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
 msgid "Chat window theme"
@@ -52,329 +53,329 @@ msgid "Compact contact list"
 msgstr "ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
+#| msgid "NetworkManager should be used"
+msgid "Connection managers should be used"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಗಳನ್ನು ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
 msgid "Contact list sort criterium"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ವಿಂಗಡಣಾ ಮಾನದಂಡ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "ಒಂದು ಅವತಾರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಕಡತಕೋಶ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
 msgid "Disable popup notifications when away"
 msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪುಟಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
 msgid "Disable sounds when away"
 msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
 msgid "Empathy can publish the user's location"
-msgstr ""
+msgstr "Empathyಯು ಬಳಕೆದಾರರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathy ಯು GPS ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathy ಯು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜಾಲಬಂಧವನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಬಲ್ಲದು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathy ಯು ಜಾಲಬಂಧವನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಬಲ್ಲದು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Empathy ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಕಡತಕೋಶ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
 msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Empathy ಅನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ Empathyಯು ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
 #| msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
-msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ Empathyಯು ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು"
+msgstr "Empathyಯು ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
-msgstr ""
+msgstr "WebKit ವಿಕಸನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಕವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
 msgid "Hide main window"
 msgstr "ಮುಖ್ಯ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಅಡಗಿಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "ಮುಖ್ಯ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಅಡಗಿಸು."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
-msgid "NetworkManager should be used"
-msgstr "NetworkManager ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು"
-
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
+msgid "MC 4 accounts have been imported"
+msgstr "MC 4 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
+msgid "MC 4 accounts have been imported."
+msgstr "MC 4 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "ಉಪನಾಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಕ್ಷರ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಂಡೋಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
 msgid "Path of the adium theme to use"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
 #| msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
 msgid "Path of the adium theme to use if the theme used for chat is adium."
-msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವು ಆಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "ನಾವು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
 msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "ಚಾಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
 #| msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
 msgid "Popup notifications when a contact sign in"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cನ à²®à³\87ಲà³\86 à²\97ಮನವನà³\8dನà³\81 à²\95à³\87à²\82ದà³\8dರà³\80à²\95ರಿಸದà³\86 à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\92ಳà²\97à³\86 à²ªà³\8dರವà³\87ಶಿಸಿದಾà²\97 ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
 #| msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
 msgid "Popup notifications when a contact sign out"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cನ à²®à³\87ಲà³\86 à²\97ಮನವನà³\8dನà³\81 à²\95à³\87à²\82ದà³\8dರà³\80à²\95ರಿಸದà³\86 à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²¹à³\8aರà²\97à³\86 à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸಿದಾà²\97 ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
 msgid "Salut account is created"
 msgstr "Salut ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
 msgid "Show avatars"
 msgstr "ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
 #| msgid "_Show Contact List"
 msgid "Show contact list in rooms"
-msgstr "ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_S)"
+msgstr "ರà³\82ಮà³\81à²\97ಳಲà³\8dಲಿನ à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_S)"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "ಮುಖ್ಯ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಷೆಗಳು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕಡತಕೋಶ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅವತಾರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲಾದ ಕಡತಕೋಶ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ(ಗ್ರಾಫಿಕಲ್) ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "ಸೂಚನಾ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ‌ವನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
 msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr ""
+msgstr "ವೆಬ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರಿನಂತಹ WebKit ವಿಕಸನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
 #| msgid ""
 #| "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
 msgid "Whether or not Empathy can publish the user's location to his contacts."
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "Empathy ಯು ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
 #| msgid ""
 #| "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
 #| "window icon."
 msgid "Whether or not Empathy can use the GPS to guess the location."
-msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathyಯು GPS ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
 #| msgid ""
 #| "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
 #| "window icon."
 msgid "Whether or not Empathy can use the cellular network to guess the location."
-msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathyಯು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜಾಲಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
 #| msgid ""
 #| "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
 #| "window icon."
 msgid "Whether or not Empathy can use the network to guess the location."
-msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathyಯು ಜಾಲಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
 msgid ""
 "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
 "programs."
 msgstr "ಬೇರೆ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿನಿಂದ Empathyಯು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
 "startup."
 msgstr "Empathyಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
 #| msgid ""
 #| "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
 #| "window icon."
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should reduce the location's accuracy for privacy "
 "reasons."
-msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಖಾಸಗಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು Empathyಯು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
 "window icon."
 msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
-msgid "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
-msgstr "ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Empathyಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ Salut ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
-
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
+#| msgid ""
+#| "Whether or not the network manager should be used to automatically "
+#| "disconnect/reconnect."
 msgid ""
-"Whether or not the network manager should be used to automatically "
+"Whether or not connectivity managers should be used to automatically "
 "disconnect/reconnect."
-msgstr "ತಾನಾà²\97ಿಯà³\86 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ವನà³\8dನà³\81 à²\95ಲà³\8dಪಿಸಲà³\81/à²\95ಡಿದà³\81 à²¹à²¾à²\95ಲà³\81 à²¨à³\86à²\9fà³\8dâ\80\8cವರà³\8dà²\95à³\8d à²®à³\8dಯಾನà³\87à²\9cರà³\8d à²\85ನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ತಾನಾà²\97ಿಯà³\86 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ವನà³\8dನà³\81 à²\95ಲà³\8dಪಿಸಲà³\81/à²\95ಡಿದà³\81 à²¹à²¾à²\95ಲà³\81 à²¨à³\86à²\9fà³\8dâ\80\8cವರà³\8dà²\95à³\8d à²®à³\8dಯಾನà³\87à²\9cರà³\81à²\97ಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
+msgid "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
+msgstr "ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Empathyಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ Salut ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "Whether or not to check words typed against the languages you want to check "
 "with."
 msgstr "ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
 msgid "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:66
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the network."
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the "
 "network."
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:66
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:68
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
 msgstr "ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿನ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:67
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:69
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
 msgstr "ಒಳಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:68
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:70
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಶಬ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:69
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:71
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
 msgstr "ಹೊರಹೋಗುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:70
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:72
 msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:71
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:73
 msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:72
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:74
 msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
 msgstr "ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಶಬ್ಧದ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:73
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:75
 #| msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
 msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgstr "ನà³\80ವà³\81 à²¹à³\8aರà²\97ಡà³\86 à²¹à³\8bದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8dâ\80\8cà²\97à³\86 à²¤à³\86ರಳಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:74
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:76
 #| msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
 msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes online."
-msgstr "ನà³\80ವà³\81 à²¹à³\8aರà²\97ಡà³\86 à²¹à³\8bದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ನà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8dâ\80\8cà²\97à³\86 à²®à²°à²³à²¿ದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:75
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message "
 "even if the chat is already opened, but not focused."
@@ -382,11 +383,11 @@ msgstr ""
 "ಚಾಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದರತ್ತ ಗಮನವಿರದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು "
 "ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪುಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:76
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:78
 msgid "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
 msgstr "ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪುಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:77
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:79
 msgid ""
 "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
 "windows."
@@ -394,35 +395,36 @@ msgstr ""
 "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ "
 "ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:78
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:80
 msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:79
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:81
 msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
 msgstr "ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:80
-#, fuzzy
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:82
 #| msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
 msgid "Whether or not to show the contact list in chat rooms."
-msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¸à²£à³\8dಣದಾದ à²°à³\82ಪದಲà³\8dಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²°à³\82ಮà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಲà³\8dಲಿನ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:81
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:83
 msgid ""
 "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with "
 "the 'x' button in the title bar."
-msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ x ಗುಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ  ಪ್ರಮುಖ ವಿಂಡೊವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr ""
+"ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ x ಗುಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ  ಪ್ರಮುಖ ವಿಂಡೊವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು "
+"ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:82
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:84
 msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:83
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:85
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
 msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:84
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort "
 "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
@@ -432,196 +434,254 @@ msgstr ""
 "ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. \"state\" ಮೌಲ್ಯದ ವಿಂಗಡಣಾ "
 "ಕ್ರಮವು ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:838
+#: ../libempathy/empathy-account.c:1144
+msgid "Can't set an empty display name"
+msgstr "ಖಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:839
 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಹಾಗು ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಕಡತದ ಹ್ಯಾಶ್ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1098
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1099
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
-msgstr ""
+msgstr "ದೂರಸ್ಥ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1156
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1157
 msgid "The selected file is not a regular file"
-msgstr ""
+msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಡತವು ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಕಡತವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1165
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1166
 msgid "The selected file is empty"
-msgstr ""
+msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಡತವು ಖಾಲಿ ಇದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:843 ../src/empathy.c:289
+#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:844 ../src/empathy.c:285
 msgid "People nearby"
 msgstr "ಹತ್ತಿರದ ಜನರು"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:279
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
 msgid "Socket type not supported"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಕೆಟ್‌ನ ಬಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:398
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:401
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:404
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:407
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:410
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:413
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "ಭಾಗಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:416
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ ಕಾರಣ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:265
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
 msgid "Available"
 msgstr "ಲಭ್ಯ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:267
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
 msgid "Busy"
 msgstr "ಬ್ಯುಸಿ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:270
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
 msgid "Away"
 msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:272
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Hidden"
 msgstr "ಅಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:274
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
 msgid "Offline"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್"
 
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
+#| msgid "People nearby"
+msgid "People Nearby"
+msgstr "ಹತ್ತಿರದ ಜನರು"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:384
+#| msgid "Use _Yahoo Japan"
+msgid "Yahoo! Japan"
+msgstr "Yahoo! Japan ಅನ್ನು ಬಳಸು"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:385
+msgid "Facebook Chat"
+msgstr "Facebook ಚಾಟ್"
+
 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ಸೆಕೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ"
+msgstr[1] "%d ಸೆಕೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"
+msgstr[1] "%d ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದೆ"
+msgstr[1] "%d ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ದಿನದ ಹಿಂದೆ"
+msgstr[1] "%d ದಿನದ ಹಿಂದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ವಾರದ ಹಿಂದೆ"
+msgstr[1] "%d ವಾರದ ಹಿಂದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ"
+msgstr[1] "%d ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
 msgid "in the future"
 msgstr "ಭವಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:424
 msgid "All"
 msgstr "ಎಲ್ಲಾ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:302
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:441
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:497
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1213
+msgid "Enabled"
+msgstr "ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾದ"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> MyScreenName</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> MyScreenName</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-#| msgid "<b>Advanced</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
 msgid "Advanced"
 msgstr "ಸುಧಾರಿತ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದ(_w):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
 msgid "Screen _Name:"
 msgstr "ತೆರೆಯ ಹೆಸರು(_N):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
+msgid "What is your AIM password?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ AIM ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
+msgid "What is your AIM screen name?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ AIM ತೆರೆಯ ಹೆಸರೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "_Port:"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ(_P):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
 msgid "_Server:"
 msgstr "ಪರಿಚಾರಕ(_S):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> username</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> username</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ(_D):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
+msgid "What is your GroupWise User ID?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ GroupWise ಬಳಕೆದಾರ ID ಏನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
+msgid "What is your GroupWise password?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ GroupWise ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> 123456789</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> 123456789</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
 msgid "ICQ _UIN:"
 msgstr "ICQ _UIN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+msgid "What is your ICQ UIN?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ ICQ UIN ಏನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
+msgid "What is your ICQ password?"
+msgstr "ICQ ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
 msgid "_Charset:"
 msgstr "ಕ್ಯಾರ್‌ಸೆಟ್(_C):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:240
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
 msgid "New Network"
 msgstr "ಹೊಸ ಜಾಲಬಂಧ"
 
@@ -654,89 +714,139 @@ msgid "Real name:"
 msgstr "ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
-#| msgid "Server"
 msgid "Servers"
 msgstr "ಪರಿಚಾರಕಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
-#| msgid "<b>Override server settings</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@jabber.org</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> user@jabber.org</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
 msgid "Override server settings"
 msgstr "ಪರಿಚಾರಕದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "ಆದ್ಯತೆ(_o):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 msgid "Reso_urce:"
 msgstr "ಸಂಪನ್ಮೂಲ(_u):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 msgid "Use old SS_L"
 msgstr "ಹಳೆಯ SS_L ಅನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid "What is your Jabber ID?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ Jabber ID ಏನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
+msgid "What is your Jabber password?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ Jabber ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+msgid "What is your desired Jabber ID?"
+msgstr "ನೀವು ಬಯಸುವ Jabber ID ಏನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
+msgid "What is your desired Jabber password?"
+msgstr "ನೀವು ಬಯಸುವ Jabber ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
 msgstr "ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ(_E) (TLS/SSL)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
 msgstr "SSL ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಆಲಕ್ಷಿಸು(_I)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@hotmail.com</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> user@hotmail.com</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
+msgid "What is your Windows Live password?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ Windows Live ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
+msgid "What is your Windows Live user name?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ Windows Live ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
 msgid "_Email:"
 msgstr "ಇಮೈಲ್(_E):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
 msgid "_First Name:"
 msgstr "ಮೊದಲ ಹೆಸರು(_F):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
 msgid "_Jabber ID:"
 msgstr "ಜಬ್ಬಾರ್ ಐಡಿ(_J):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Last Name:"
 msgstr "ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು(_L):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
 msgid "_Nickname:"
 msgstr "ಅಡ್ಡಹೆಸರು(_N):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
 msgid "_Published Name:"
 msgstr "ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಹೆಸರು(_P):"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@my.sip.server</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> user@my.sip.server</span>"
+
 #. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
 msgid "Discover STUN"
 msgstr "STUN ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
 msgid "STUN Server:"
-msgstr "STUN ಪರಿಚಾರಕ"
+msgstr "STUN ಪರಿಚಾರಕ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
 msgid "STUN port:"
 msgstr "STUN ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾನ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
+msgid "What is your SIP account password?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ SIP ಖಾತೆ ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
+msgid "What is your SIP login ID?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ SIP ಪ್ರವೇಶ ID ಏನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "_Username:"
 msgstr "ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು(_U):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
 msgid "Use _Yahoo Japan"
 msgstr "ಯಾಹೂ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸು(_Y)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
+msgid "What is your Yahoo! ID?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ Yahoo! ID ಏನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+msgid "What is your Yahoo! password?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ Yahoo! ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "Yahoo I_D:"
 msgstr "Yahoo I_D:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
 msgstr "ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಆಲಕ್ಷಿಸು(_I)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೊಕ್ಯಾಲ್(_R):"
 
@@ -771,95 +881,100 @@ msgstr "ಹಿರಿದಾಗಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:186
 msgid "Failed to reconnect this chat"
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಚಾಟ್‌ಗೆ ಮರಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:412
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:413
 msgid "Unsupported command"
-msgstr ""
+msgstr "ಬೆಂಬಲವಿರದ ಆಜ್ಞೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:548
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:549
 msgid "offline"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:552
 msgid "invalid contact"
 msgstr "ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:555
 msgid "permission denied"
 msgstr "ಅನುಮತಿಯು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:557
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:558
 msgid "too long message"
 msgstr "ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದ ಸಂದೇಶ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:560
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:561
 msgid "not implemented"
 msgstr "ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:563
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:564
 msgid "unknown"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:567
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:568
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "'%s' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:597
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:598
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:599
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:600
 msgid "No topic defined"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:969
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:970
 msgid "(No Suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(ಯಾವುದೆ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲ)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1023
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1024
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1041
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1480
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1042
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1471
 msgid "_Send"
 msgstr "ಕಳುಹಿಸು(_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1076
 msgid "_Spelling Suggestions"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಸಲಹೆಗಳು(_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1190
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1191
 #, c-format
-#| msgid "Contact disconnected"
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1194
+#. translators: reverse the order of these arguments
+#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
 #, c-format
-msgid "%s was kicked by %s"
-msgstr ""
+msgid "%1$s was kicked by %2$s"
+msgstr "%2$s ಯವರು %1$s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1197
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1201
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
-msgstr ""
+msgstr "%s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1202
+#. translators: reverse the order of these arguments
+#. * if the banned should come before the banner in your locale.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1209
 #, c-format
-msgid "%s was banned by %s"
-msgstr ""
+msgid "%1$s was banned by %2$s"
+msgstr "%2$s ಯವರು %1$s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1205
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1212
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
-msgstr ""
+msgstr "%s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1209
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1216
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರನೆಡೆದಿದ್ದಾರೆ"
@@ -869,42 +984,42 @@ msgstr "%s ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರನೆಡೆದಿದ್ದಾ
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1225
 #, c-format
 msgid " (%s)"
-msgstr ""
+msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1241
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1248
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s ರೂಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1374 ../src/empathy-call-window.c:1274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1381 ../src/empathy-call-window.c:1277
 msgid "Disconnected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1809
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1817
 msgid "Connected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1859
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1867
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:502
 msgid "Conversation"
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:471
 msgid "Topic:"
 msgstr "ವಿಷಯ:"
 
 #. Copy Link Address menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:316
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:267
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:266
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "ಕೊಂಡಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡು(_C)"
 
 #. Open Link menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:323
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:275
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:274
 msgid "_Open Link"
 msgstr "ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ(_O)"
 
@@ -914,16 +1029,16 @@ msgstr "ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ(_O)"
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %B %d %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:179
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:238
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:236
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:287
 msgid "Personal Information"
 msgstr "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:392
 msgid "New Contact"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
 
@@ -970,18 +1085,16 @@ msgid "_Chat"
 msgstr "ಚಾಟ್ ಮಾಡು(_C)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:253
-#, fuzzy
 #| msgid "_Call"
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
-msgstr "à²\95ರà³\86 à²®à²¾à²¡à³\81(_C)"
+msgstr "à²\86ಡಿಯà³\8a à²\95ರà³\86(_A)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:285
-#, fuzzy
 #| msgid "_Call"
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
-msgstr "à²\95ರà³\86 à²®à²¾à²¡à³\81(_C)"
+msgstr "ವà³\80ಡಿಯà³\8a à²\95ರà³\86(_V)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:324
 msgid "_View Previous Conversations"
@@ -993,7 +1106,7 @@ msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
 msgid "Share my desktop"
-msgstr ""
+msgstr "ನನ್ನ ಗಣಕತೆರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:397
 msgid "Infor_mation"
@@ -1029,105 +1142,95 @@ msgid "Select"
 msgstr "ಆರಿಸು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1009
-#: ../src/empathy-main-window.c:1023
+#: ../src/empathy-main-window.c:1019
 msgid "Group"
 msgstr "ಸಮೂಹ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1260
 msgid "Country ISO Code:"
-msgstr ""
+msgstr "ದೇಶದ ISO ಸಂಕೇತ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1262
-#| msgid "Account:"
 msgid "Country:"
 msgstr "ದೇಶ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1264
-#| msgid "Status:"
 msgid "State:"
 msgstr "ರಾಜ್ಯ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1266
-#| msgid "Client:"
 msgid "City:"
 msgstr "ಊರು:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1268
-#| msgid "Armenian"
 msgid "Area:"
 msgstr "ಪ್ರದೇಶ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1270
 msgid "Postal Code:"
-msgstr ""
+msgstr "ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1272
-#| msgid "Select"
 msgid "Street:"
 msgstr "ರಸ್ತೆ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1274
 msgid "Building:"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಟ್ಟಡ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1276
-#, fuzzy
 #| msgid "_For:"
 msgid "Floor:"
-msgstr "à²\87ವರಿà²\97ಾà²\97ಿ(_F):"
+msgstr "ಮಹಡಿ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1278
-#| msgid "_Room:"
 msgid "Room:"
 msgstr "ರೂಮ್:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1280
-#| msgid "Type:"
 msgid "Text:"
 msgstr "ಪಠ್ಯ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1282
-#| msgid "Version:"
 msgid "Description:"
 msgstr "ವಿವರಣೆ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1284
 msgid "URI:"
-msgstr ""
+msgstr "URI:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1286
 msgid "Accuracy Level:"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಖರತೆಯ ಮಟ್ಟ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1288
 msgid "Error:"
-msgstr ""
+msgstr "ದೋಷ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1290
 msgid "Vertical Error (meters):"
-msgstr ""
+msgstr "ಲಂಬ ದೋಷ (ಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1292
 msgid "Horizontal Error (meters):"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಡ್ಡ ದೋಷ (ಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1294
 msgid "Speed:"
 msgstr "ವೇಗ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1296
-#, fuzzy
 #| msgid "Version:"
 msgid "Bearing:"
-msgstr "à²\86ವà³\83ತà³\8dತಿ:"
+msgstr "ಬಿಯರಿà²\82à²\97à³\8d:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1298
 msgid "Climb Speed:"
-msgstr ""
+msgstr "ಹತ್ತುವ ವೇಗ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1300
 msgid "Last Updated on:"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1302
 msgid "Longitude:"
@@ -1139,27 +1242,25 @@ msgstr "ಅಕ್ಷಾಂಶ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1306
 msgid "Altitude:"
-msgstr ""
+msgstr "ಎತ್ತರ(ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1353
-#, fuzzy
 #| msgid "<b>Contact</b>"
 msgid "<b>Location</b>"
-msgstr "<b>ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸</b>"
+msgstr "<b>ಸà³\8dಥಳ</b>"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1366
-#, fuzzy
 #| msgid "<b>Contact</b>"
 msgid "<b>Location</b>, "
-msgstr "<b>ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸</b>"
+msgstr "<b>ಸà³\8dಥಳ</b>, "
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1416
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
-msgstr ""
+msgstr "%B %e, %Y at %R UTC"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಸಮಯದ <b>ಸ್ಥಳ</b> (ದಿನಾಂಕ)\t"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:1
@@ -1177,7 +1278,6 @@ msgid "Birthday:"
 msgstr "ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
-#| msgid "<b>Client Information</b>"
 msgid "Client Information"
 msgstr "ಕ್ಲೈಂಟ್‌ ಮಾಹಿತಿ"
 
@@ -1186,12 +1286,11 @@ msgid "Client:"
 msgstr "ಕ್ಲೈಂಟ್:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
-#: ../src/empathy-main-window.c:1006
+#: ../src/empathy-main-window.c:1002
 msgid "Contact"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#| msgid "<b>Contact Details</b>"
 msgid "Contact Details"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳು"
 
@@ -1204,7 +1303,6 @@ msgid "Fullname:"
 msgstr "ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
-#| msgid "Group"
 msgid "Groups"
 msgstr "ಸಮೂಹಗಳು"
 
@@ -1236,30 +1334,30 @@ msgstr "ಆವೃತ್ತಿ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
 msgid "Web site:"
-msgstr "ಜಾಲ ತಾಣ."
+msgstr "ಜಾಲ ತಾಣ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:19
 msgid "_Add Group"
 msgstr "ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿಸು(_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:283
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:281
 msgid "new server"
 msgstr "ಹೊಸ ಪರಿಚಾರಕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:508
 msgid "Server"
 msgstr "ಪರಿಚಾರಕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:523
 msgid "Port"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:536
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:495
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:285
+#: ../src/empathy-import-widget.c:321
 msgid "Account"
 msgstr "ಖಾತೆ"
 
@@ -1305,39 +1403,36 @@ msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ"
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:172
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:208
-#| msgid "Custom messages..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:176
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:212
 msgid "Custom Message..."
 msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂದೇಶ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:227
-#, fuzzy
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:229
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:231
 #| msgid "Custom messages..."
 msgid "Edit Custom Messages..."
-msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳು..."
+msgstr "à²\95ಸà³\8dà²\9fಮà³\8d à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à²\82ಪಾದಿಸà³\81..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:326
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:330
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಗುರುತುಹಾಕಲಾದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:339
 msgid "Click to make this status a favorite"
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು ಎಂದು ಗುರುತು ಹಾಕಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:369
-#, fuzzy
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:373
 #| msgid "Status"
 msgid "Set status"
-msgstr "ಸ್ಥಿತಿ"
+msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:782
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:794
 msgid "Set your presence and current status"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಹಾಗು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1043
 msgid "Custom messages..."
 msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳು..."
 
@@ -1382,34 +1477,23 @@ msgid "Voice call ended"
 msgstr "ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:362
-#, fuzzy
 #| msgid "Custom message"
 msgid "Enter Custom Message"
-msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶ"
+msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:521
-#, fuzzy
 #| msgid "Custom message"
 msgid "Edit Custom Messages"
-msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶ"
+msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
 msgid "Add _New Preset"
-msgstr ""
+msgstr "ಹೊಸ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತವನ್ನು(ಪ್ರಿಸೆಟ್) ಸೇರಿಸು(_N)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
-#, fuzzy
 #| msgid "Save message"
 msgid "Saved Presets"
-msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:3
-msgid "gtk-add"
-msgstr ""
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:4
-msgid "gtk-remove"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಳಿಸಲಾದ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತಗಳು(ಪ್ರಿಸೆಟ್)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
 msgid "Classic"
@@ -1427,19 +1511,18 @@ msgstr "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು"
 msgid "Blue"
 msgstr "ಬ್ಲೂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1382
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1373
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "ಯುಆರ್ಐ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1463
 msgid "Select a file"
 msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಆರಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1532
-#, fuzzy
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1523
 #| msgid "Select a contact"
 msgid "Select a destination"
-msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ವನà³\8dನà³\81 à²\86ರಿಸà³\81"
+msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²\97à³\81ರಿಯನà³\8dನà³\81 à²\86ರಿಸಿ"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
 msgid "Current Locale"
@@ -1615,7 +1698,7 @@ msgstr "ವಿಯಟ್ನಾಮೀಸ್"
 msgid "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
 msgstr ""
 "ಆಪ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ. ಖಾಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು "
-"ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. "
+"ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ."
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
 msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
@@ -1628,7 +1711,7 @@ msgid "Megaphone"
 msgstr "ಮೆಗಾಫೋನ್"
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:519
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:518
 msgid "Talk!"
 msgstr "ಮಾತನಾಡಿ!"
 
@@ -1646,11 +1729,11 @@ msgstr "ಮಾಹಿತಿ(_I)"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "ಆದ್ಯತೆಗಳು(_P)"
 
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:168
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:166
 msgid "Please configure a contact."
 msgstr "ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂರಚಿಸಿ."
 
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:258
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:256
 msgid "Select contact..."
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿ..."
 
@@ -1659,27 +1742,26 @@ msgid "Presence"
 msgstr "ಇರುವಿಕೆ"
 
 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
-#: ../nothere/src/nothere-applet.c:106
+#: ../nothere/src/nothere-applet.c:105
 msgid "Set your own presence"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy.c:567
+#: ../src/empathy.c:588
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡ"
 
-#: ../src/empathy.c:571
+#: ../src/empathy.c:592
 msgid "Don't show the contact list on startup"
 msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ"
 
-#: ../src/empathy.c:575
+#: ../src/empathy.c:596
 msgid "Show the accounts dialog"
 msgstr "ಖಾತೆಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy.c:587
-#, fuzzy
+#: ../src/empathy.c:608
 #| msgid "- Empathy Instant Messenger"
 msgid "- Empathy IM Client"
-msgstr "- Empathy ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಂದೇಶಗಾರ"
+msgstr "- Empathy IM ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:83
 msgid ""
@@ -1723,21 +1805,153 @@ msgstr "GNOME ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶ 
 msgid "translator-credits"
 msgstr "ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ <svenkate@redhat.com>"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:392
-msgid "Enabled"
-msgstr "ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾದ"
+#. translators: this is followed by the "while ..." strings some lines
+#. * down this file.
+#.
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:121
+msgid "There has been an error "
+msgstr "ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ"
+
+#. translators: this follows the "There has been an error " string
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:125
+msgid "while importing the accounts."
+msgstr " ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ."
+
+#. translators: this follows the "There has been an error " string
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:129
+msgid "while parsing the account details."
+msgstr "ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ."
+
+#. translators: this follows the "There has been an error " string
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:133
+msgid "while creating the account."
+msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ."
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:151
+#, c-format
+msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
+msgstr "ದೋಷ ಸಂದೇಶವು: <span style=\"italic\">%s</span>"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:402 ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
-msgid "Accounts"
-msgstr "ಖಾತೆಗಳು"
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:159
+msgid ""
+"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
+"this wizard and add accounts later from the Edit menu."
+msgstr "ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಈ ಗಾರುಡಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು."
 
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:194
+msgid "An error occurred"
+msgstr "ಒಂದು ದೋಷ ಎದುರಾಗಿದೆ"
+
+#. Create account
 #. To translator: %s is the protocol name
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:837
+#. Create account
+#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
+#. * "Yahoo!"
+#.
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:330
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1197
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "ಹೊಸ %s ಖಾತೆ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:950
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:397
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr "ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:403
+msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
+msgstr "ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬೇರಾವುದೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೆ?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:409
+msgid "Enter your account details"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:414
+#| msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
+msgid "What kind of chat account do you want to create?"
+msgstr "ನೀವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:420
+#| msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
+msgid "Do you want to create other chat accounts?"
+msgstr "ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:427
+msgid "Enter the details for the new account"
+msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆಗಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:513
+msgid ""
+"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
+"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
+"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
+"calls."
+msgstr "Empathy ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಹಾಗು Google Talk, AIM, Windows Live ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರೆ ಚಾಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಡನೆ ಚಾಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅಥವ ಒಂದು ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡಿಯೊ ಅಥವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು."
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:530
+msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
+msgstr "ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಚಾಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಖಾತೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆ?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:553
+msgid "Yes, import my account details from "
+msgstr "ಹೌದು, ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:574
+msgid "Yes, I'll enter my account details now"
+msgstr "ಹೌದು, ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತೇನೆ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:596
+#| msgid "Create a new IRC network"
+msgid "No, I want a new account"
+msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:606
+msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
+msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:627
+msgid "Select the accounts you want to import:"
+msgstr "ನೀವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:714
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
+msgid "Yes"
+msgstr "ಹೌದು"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:721
+msgid "No, that's all for now"
+msgstr "ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:914
+msgid "Welcome to Empathy"
+msgstr "Empathy ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:923
+#| msgid "Show and edit accounts"
+msgid "Import your existing accounts"
+msgstr "ಈಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:206
+#, c-format
+#| msgid "%s of %s"
+msgid "%s on %s"
+msgstr "%s, %s ನಲ್ಲಿ"
+
+#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
+#. * string will be something like: "Jabber Account"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:217
+#, c-format
+#| msgid "Account"
+msgid "%s Account"
+msgstr "%s ಖಾತೆ"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:221
+#| msgid "New %s account"
+msgid "New account"
+msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆ"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:674
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove your %s account!\n"
@@ -1746,7 +1960,7 @@ msgstr ""
 "ನೀವು ನಿಮ್ಮ %s ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ!\n"
 "ನೀವು ಖಚಿತಾವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:956
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:680
 msgid ""
 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
 "decide to proceed.\n"
@@ -1754,39 +1968,29 @@ msgid ""
 "Should you decide to add the account back at a later time, they will still "
 "be available."
 msgstr ""
-"ನೀವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.\n"
+"ನೀವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು "
+"ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.\n"
 "\n"
-"ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ."
+"ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಹ "
+"ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Accounts"
+msgstr "ಖಾತೆಗಳು"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
-#| msgid "Account"
-msgid "Add Account"
-msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸು"
+msgid "Add new"
+msgstr "ಹೊಸತನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "Cr_eate"
 msgstr "ನಿರ್ಮಿಸು(_e)"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
-#| msgid "Email:"
-msgid "Gmail"
-msgstr "Gmail"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "Import Accounts..."
-msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ..."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
-#| msgid "<b>No protocol installed</b>"
 msgid "No protocol installed"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
-#| msgid "<b>Settings</b>"
-msgid "Settings"
-msgstr "ಸಂಯೋಜನೆಗಳು"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
 "you want to use."
@@ -1794,26 +1998,24 @@ msgstr ""
 "ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ಮೊದಲು ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗೂ ಒಂದು "
 "ಬ್ಯಾಕ್ಎಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
-msgid "Type:"
-msgstr "ಬಗೆ:"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:10
-#| msgid "_Add Contact..."
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "_Add..."
 msgstr "ಸೇರಿಸು(_A)..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:11
-#, fuzzy
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 #| msgid "Create a new IRC network"
 msgid "_Create a new account"
-msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¹à³\8aಸ à²\90à²\86ರà³\8dâ\80\8cಸಿ à²\9cಾಲಬà²\82ಧವನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²°à³\8dಮಿಸಿ"
+msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¹à³\8aಸ à²\96ಾತà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²°à²\9aಿಸà³\81(_C)"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:12
-#, fuzzy
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
 #| msgid "Show and edit accounts"
 msgid "_Reuse an existing account"
-msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು ಸಂಪಾದಿಸು"
+msgstr "ಈಗಿರುವ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸು(_R)"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
+#| msgid "Account"
+msgid "account"
+msgstr "ಖಾತೆ"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:426
 msgid "Contrast"
@@ -1851,22 +2053,24 @@ msgstr "ಆಡಿಯೋ ಇನ್‌ಪುಟ್"
 msgid "Video input"
 msgstr "ವೀಡಿಯೋ ಇನ್‌ಪುಟ್"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:866
+#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string is used
+#. * in the window title
+#: ../src/empathy-call-window.c:868
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:935
-#| msgid "_Call"
+#. translators: Call is a noun. This string is used in the window title
+#: ../src/empathy-call-window.c:938
 msgid "Call"
 msgstr "ಕರೆ"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:1387
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/empathy-call-window.c:1390
+#, c-format
 #| msgid "Connected -- %d:%02dm"
 msgid "Connected — %d:%02dm"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ -- %d:%02dm"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ  %d:%02dm"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
 msgid "Hang up"
@@ -1874,7 +2078,7 @@ msgstr "ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡು"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
 msgid "Redial"
-msgstr ""
+msgstr "ಮರಳಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡು"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
 msgid "Send Audio"
@@ -1896,12 +2100,12 @@ msgstr "ಕರೆ ಮಾಡು(_C)"
 msgid "_View"
 msgstr "ನೋಟ(_V)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:344
+#: ../src/empathy-chat-window.c:343
 #, c-format
 msgid "Conversations (%d)"
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (%d)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:476
+#: ../src/empathy-chat-window.c:475
 msgid "Typing a message."
 msgstr "ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ."
 
@@ -1981,75 +2185,75 @@ msgstr "ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:321
+#: ../src/empathy-event-manager.c:322
 msgid "Incoming call"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:324
+#: ../src/empathy-event-manager.c:325
 #, c-format
 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
 msgstr "%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:331
+#: ../src/empathy-event-manager.c:332
 msgid "_Reject"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು(_R)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:337
+#: ../src/empathy-event-manager.c:338
 msgid "_Answer"
 msgstr "ಉತ್ತರ(_A)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:452
+#: ../src/empathy-event-manager.c:453
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:496
+#: ../src/empathy-event-manager.c:497
 #, c-format
 msgid "%s is offering you an invitation"
 msgstr "%s ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:502
+#: ../src/empathy-event-manager.c:503
 msgid "An external application will be started to handle it."
 msgstr "ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:508
 msgid "You don't have the needed external application to handle it."
 msgstr "ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಅನ್ವಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:634
+#: ../src/empathy-event-manager.c:635
 msgid "Room invitation"
 msgstr "ರೂಮಿನ ಆಹ್ವಾನ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:637
+#: ../src/empathy-event-manager.c:638
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:645
+#: ../src/empathy-event-manager.c:646
 msgid "_Decline"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು(_D)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:650
+#: ../src/empathy-event-manager.c:651
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "_Join"
 msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು(_J)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:689
+#: ../src/empathy-event-manager.c:690
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:715
+#: ../src/empathy-event-manager.c:716
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:895
+#: ../src/empathy-event-manager.c:896
 #, c-format
 msgid "Subscription requested by %s"
 msgstr "%s ನಿಂದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:899
+#: ../src/empathy-event-manager.c:900
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2059,16 +2263,16 @@ msgstr ""
 "ಸಂದೇಶ: %s"
 
 #. someone is logging off
-#: ../src/empathy-event-manager.c:935
+#: ../src/empathy-event-manager.c:936
 #, c-format
 msgid "%s is now offline."
-msgstr ""
+msgstr "%s ಆಫ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ."
 
 #. someone is logging in
-#: ../src/empathy-event-manager.c:951
+#: ../src/empathy-event-manager.c:952
 #, c-format
 msgid "%s is now online."
-msgstr ""
+msgstr "%s ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ."
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:101
@@ -2088,10 +2292,10 @@ msgid "Unknown"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "%s of %s"
 msgid "%s of %s at %s/s"
-msgstr "%s, %s ನಲ್ಲಿ"
+msgstr "%s, (%s ನಲ್ಲಿ) %s/s ದರದಲ್ಲಿ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:276
 #, c-format
@@ -2113,26 +2317,25 @@ msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು %s ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತ
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:340
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Receiving \"%s\" from %s"
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
-msgstr "\"%s\" à²\85ನà³\8dನà³\81 %s à²\87à²\82ದ à²¸à³\8dವà³\80à²\95ರಿಸಲಾà²\97à³\81ತà³\8dತಿದೆ"
+msgstr "\"%s\" à²\85ನà³\8dನà³\81 %s à²\87à²\82ದ à²¸à³\8dವà³\80à²\95ರಿಸà³\81ವಲà³\8dಲಿ à²¦à³\8bಷ à²\89à²\82à²\9fಾà²\97ಿದೆ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:343
 msgid "Error receiving a file"
-msgstr ""
+msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:348
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Sending \"%s\" to %s"
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
-msgstr "\"%s\" à²\85ನà³\8dನà³\81 %s à²\97à³\86 à²\95ಳà³\81ಹಿಸಲಾà²\97à³\81ತà³\8dತಿದೆ"
+msgstr "\"%s\" à²\85ನà³\8dನà³\81 %s à²\97à³\86 à²\95ಳà³\81ಹಿಸà³\81ವಲà³\8dಲಿ à²¦à³\8bಷ à²\89à²\82à²\9fಾà²\97ಿದೆ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:351
-#, fuzzy
 #| msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgid "Error sending a file"
-msgstr "'%s' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
+msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
@@ -2153,7 +2356,6 @@ msgid "File transfer completed"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:617 ../src/empathy-ft-manager.c:784
-#, fuzzy
 #| msgid "Waiting the other participant's response"
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "ಭಾಗಿಯಾದ ಇತರರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
@@ -2161,12 +2363,12 @@ msgstr "ಭಾಗಿಯಾದ ಇತರರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:643 ../src/empathy-ft-manager.c:681
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" ನ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:646 ../src/empathy-ft-manager.c:684
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1024
 msgid "%"
@@ -2181,7 +2383,6 @@ msgid "Remaining"
 msgstr "ಬಾಕಿಇರುವ"
 
 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
-#| msgid "File transfers"
 msgid "File Transfers"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು"
 
@@ -2189,92 +2390,98 @@ msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು"
 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಾಗು ವಿಫಲಗೊಂಡ ಕಡತವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕು"
 
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"ಆಮದು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆ ಖಾತೆಯು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. Empathy ಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೇವಲ Pidgin ಇಂದ ಮಾತ್ರ "
+"ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಬಲ್ಲದು."
+
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
+msgid "Import Accounts"
+msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ"
+
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:263
+#: ../src/empathy-import-widget.c:301
 msgid "Import"
 msgstr "ಆಮದು"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:272
+#: ../src/empathy-import-widget.c:310
 msgid "Protocol"
 msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:298
+#: ../src/empathy-import-widget.c:334
 msgid "Source"
 msgstr "ಮೂಲ"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:392
-msgid ""
-"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
-"importing accounts from Pidgin."
-msgstr ""
-"ಆಮದು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆ ಖಾತೆಯು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. Empathy ಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೇವಲ Pidgin ಇಂದ ಮಾತ್ರ "
-"ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಬಲ್ಲದು."
-
-#: ../src/empathy-import-dialog.ui.h:1
-msgid "Import Accounts"
-msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ"
+#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
+#, c-format
+#| msgid "New %s account"
+msgid "%s account"
+msgstr "%s ಖಾತೆ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:402
+#: ../src/empathy-main-window.c:399
 msgid "_Edit account"
 msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು(_E)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:505
+#: ../src/empathy-main-window.c:502
 msgid "No error specified"
 msgstr "ದೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:508
+#: ../src/empathy-main-window.c:505
 msgid "Network error"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ದೋಷ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:511
+#: ../src/empathy-main-window.c:508
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "ದೃಢೀಕರಣವು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:514
+#: ../src/empathy-main-window.c:511
 msgid "Encryption error"
 msgstr "ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್‌ ದೋಷ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:517
+#: ../src/empathy-main-window.c:514
 msgid "Name in use"
 msgstr "ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:520
+#: ../src/empathy-main-window.c:517
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:523
+#: ../src/empathy-main-window.c:520
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಂಬಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:526
+#: ../src/empathy-main-window.c:523
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಕಾಲಾವಧಿ ತೀರಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:529
+#: ../src/empathy-main-window.c:526
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:532
+#: ../src/empathy-main-window.c:529
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅತಿಥೇಯದ ಹೆಸರು ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:535
+#: ../src/empathy-main-window.c:532
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:538
+#: ../src/empathy-main-window.c:535
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:541
+#: ../src/empathy-main-window.c:538
 msgid "Certificate error"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೋಷ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:544
+#: ../src/empathy-main-window.c:541
 msgid "Unknown error"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ ದೋಷ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1293
+#: ../src/empathy-main-window.c:1288
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು ಸಂಪಾದಿಸು"
 
@@ -2284,7 +2491,7 @@ msgstr "ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿ"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
 msgid "Contacts on a _Map"
-msgstr ""
+msgstr "ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು(_M)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
 msgid "Context"
@@ -2300,23 +2507,21 @@ msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ವ್ಯ
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
 msgid "N_ormal Size"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ(_o)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
 msgid "Normal Size With _Avatars"
-msgstr ""
+msgstr "ಅವತಾರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ(_A)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
-#, fuzzy
 #| msgid "Sort by _name"
 msgid "Sort by _Name"
-msgstr "ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸು"
+msgstr "ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸು(_N)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
-#, fuzzy
 #| msgid "Sort by s_tate"
 msgid "Sort by _Status"
-msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸು(_t)"
+msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸು(_S)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
 msgid "_Accounts"
@@ -2324,19 +2529,17 @@ msgstr "ಖಾತೆಗಳು(_A)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
 msgid "_Compact Size"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಂದ್ರ ಗಾತ್ರ(_C)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
 msgid "_Debug"
 msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ(_Debug)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
-#| msgid "File transfers"
 msgid "_File Transfers"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು(_F)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
-#| msgid "_Join"
 msgid "_Join..."
 msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು(_J)..."
 
@@ -2345,36 +2548,32 @@ msgid "_New Conversation..."
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ(_N)..."
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
-#, fuzzy
 #| msgid "Show _Offline Contacts"
 msgid "_Offline Contacts"
-msgstr "à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_O)"
+msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು(_O)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
 msgid "_Personal Information"
 msgstr "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ(_P)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
-#, fuzzy
 #| msgid "Previous Conversations"
 msgid "_Previous Conversations"
-msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು"
+msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು(_P)"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Room"
 msgstr "ರೂಮ್(_R)"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:331
-#| msgid "Chat Rooms"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:328
 msgid "Chat Room"
 msgstr "ಚಾಟ್ ರೂಮ್‌"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:347
-#| msgid "Themes"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:344
 msgid "Members"
 msgstr "ಸದಸ್ಯರು"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:494
 #, c-format
 msgctxt ""
 "Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/no "
@@ -2385,28 +2584,27 @@ msgid ""
 "Password required: %s\n"
 "Members: %s"
 msgstr ""
+"<b>%s</b>\n"
+"ಆಹ್ವಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: %s\n"
+"ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: %s\n"
+"ಸದಸ್ಯರು: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:498
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:499
-msgid "Yes"
-msgstr "ಹೌದು"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:498
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:499
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
 msgid "No"
 msgstr "ಇಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:526
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:524
 msgid "Could not start room listing"
-msgstr ""
+msgstr "ರೂಮ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:536
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:534
 msgid "Could not stop room listing"
-msgstr ""
+msgstr "ರೂಮ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "Couldn't load room list"
-msgstr ""
+msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
 msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
@@ -2421,13 +2619,11 @@ msgstr ""
 "ಪರಿಚಾರಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
-#, fuzzy
 #| msgid "Room"
 msgid "Join Room"
-msgstr "ರೂಮ್"
+msgstr "ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
-#| msgid "_Room List locale:"
 msgid "Room List"
 msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
@@ -2435,52 +2631,51 @@ msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 msgid "_Room:"
 msgstr "ರೂಮ್(_R):"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:147
+#: ../src/empathy-preferences.c:148
 msgid "Message received"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:148
+#: ../src/empathy-preferences.c:149
 msgid "Message sent"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:149
+#: ../src/empathy-preferences.c:150
 msgid "New conversation"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:150
+#: ../src/empathy-preferences.c:151
 msgid "Contact goes online"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಆನ್‌ಲೈನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:151
+#: ../src/empathy-preferences.c:152
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಆಫ್‌ಲೈನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:152
+#: ../src/empathy-preferences.c:153
 msgid "Account connected"
 msgstr "ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:153
+#: ../src/empathy-preferences.c:154
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "ಖಾತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:393
+#: ../src/empathy-preferences.c:394
 msgid "Language"
 msgstr "ಭಾಷೆ"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
 msgid "Allow _GPS usage"
-msgstr ""
+msgstr "_GPS ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
 msgid "Allow _cellphone usage"
-msgstr ""
+msgstr "ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸು(_c)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Allow _network usage"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸು(_n)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
-#| msgid "<b>Appearance</b>"
 msgid "Appearance"
 msgstr "ಗೋಚರಿಕೆ"
 
@@ -2489,7 +2684,6 @@ msgid "Automatically _connect on startup "
 msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು(_c) "
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
-#| msgid "<b>Behavior</b>"
 msgid "Behavior"
 msgstr "ವರ್ತನೆ"
 
@@ -2506,23 +2700,20 @@ msgid "Disable sounds when _away or busy"
 msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_a)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
-#, fuzzy
 #| msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cನ à²®à³\87ಲà³\86 à²\97ಮನವನà³\8dನà³\81 à²\95à³\87à²\82ದà³\8dರà³\80à²\95ರಿಸದà³\86 à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81(_c)"
+msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ನà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡà³\81ವಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
-#, fuzzy
 #| msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cನ à²®à³\87ಲà³\86 à²\97ಮನವನà³\8dನà³\81 à²\95à³\87à²\82ದà³\8dರà³\80à²\95ರಿಸದà³\86 à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81(_c)"
+msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡà³\81ವಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgstr "ಚಾಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು(_c)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
-#| msgid "<b>Enable spell checking for languages:</b>"
 msgid "Enable spell checking for languages:"
 msgstr "ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು:"
 
@@ -2532,10 +2723,9 @@ msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
 msgid "Geoclue Settings"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಿಯೊಕ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
-#| msgid "Notifications"
 msgid "Location"
 msgstr "ಸ್ಥಳ"
 
@@ -2544,7 +2734,6 @@ msgid "Notifications"
 msgstr "ಸೂಚನೆಗಳು"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
-#| msgid "<b>Play sound for events</b>"
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "ಘಟನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
@@ -2561,17 +2750,16 @@ msgid ""
 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
 "decimal place."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳದ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  GPS ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಒಂದು ದಶಾಂಶ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
 msgid "Show _smileys as images"
 msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸು(_s)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
-#, fuzzy
 #| msgid "_Show Contact List"
 msgid "Show contact _list in rooms"
-msgstr "ವಿಳಾಸà²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_S)"
+msgstr "ರà³\82ಮà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಲà³\8dಲಿನ à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_l)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Sounds"
@@ -2582,9 +2770,6 @@ msgid "Spell Checking"
 msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
-#| msgid ""
-#| "<small>The list of languages reflects only the languages for which you "
-#| "have a dictionary installed.</small>"
 msgid ""
 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
@@ -2610,11 +2795,11 @@ msgstr "ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
 msgid "_Publish location to my contacts"
-msgstr ""
+msgstr "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು(_P)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
 msgid "_Reduce location accuracy"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು(_R)"
 
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "Status"
@@ -2624,96 +2809,85 @@ msgstr "ಸ್ಥಿತಿ"
 msgid "_Quit"
 msgstr "ಹೊರನೆಡೆ(_Q)"
 
-#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:375
+#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:376
 #, c-format
 msgid "Unable to start application for service %s: %s"
 msgstr "%s ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ: %s"
 
-#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:446
+#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:447
 #, c-format
 msgid ""
 "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
 "application to handle it"
 msgstr ""
 "%s ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಅನ್ವಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ "
-"ಇಲ್ಲ."
-
-#: ../src/empathy-call-window-fullscreen.ui.h:1
-msgid "gtk-leave-fullscreen"
-msgstr ""
+"ಇಲ್ಲ"
 
 #: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
-#, fuzzy
 #| msgid "Contact List"
 msgid "Contact Map View"
-msgstr "ವಿಳಾಸ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿ"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸ à²¨à²\95à³\8dಷà³\86 à²¨à³\8bà²\9f"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:111 ../src/empathy-debug-dialog.c:1083
+#: ../src/empathy-debug-window.c:111 ../src/empathy-debug-window.c:1081
 msgid "Error"
 msgstr "ದೋಷ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:114 ../src/empathy-debug-dialog.c:1077
-#| msgid "Croatian"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:114 ../src/empathy-debug-window.c:1075
 msgid "Critical"
 msgstr "ಸಂದಿಗ್ಧ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:117 ../src/empathy-debug-dialog.c:1071
-#| msgid "Remaining"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:117 ../src/empathy-debug-window.c:1069
 msgid "Warning"
 msgstr "ಎಚ್ಚರಿಕೆ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:120 ../src/empathy-debug-dialog.c:1065
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1113
-#| msgid "Message:"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:120 ../src/empathy-debug-window.c:1063
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1111
 msgid "Message"
 msgstr "ಸಂದೇಶ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:123 ../src/empathy-debug-dialog.c:1059
+#: ../src/empathy-debug-window.c:123 ../src/empathy-debug-window.c:1057
 msgid "Info"
 msgstr "ಮಾಹಿತಿ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:126 ../src/empathy-debug-dialog.c:1053
+#: ../src/empathy-debug-window.c:126 ../src/empathy-debug-window.c:1051
 msgid "Debug"
 msgstr "ದೋಷನಿವಾರಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:845
-#| msgid "Server"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:841
 msgid "Save"
 msgstr "ಉಳಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:948
+#: ../src/empathy-debug-window.c:944
 msgid "Debug Window"
-msgstr ""
+msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ವಿಂಡೊ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1021
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1019
 msgid "Pause"
 msgstr "ವಿರಮಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1033
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1031
 msgid "Level "
 msgstr "ಸ್ತರ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1102
-#| msgid "Simple"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1100
 msgid "Time"
 msgstr "ಸಮಯ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1104
-#| msgid "Romanian"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1102
 msgid "Domain"
 msgstr "ಡೊಮೈನ್"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1106
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1104
 msgid "Category"
 msgstr "ವರ್ಗ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1108
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1106
 msgid "Level"
 msgstr "ಸ್ತರ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1140
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1138
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
-msgstr ""
+msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವು ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ."