Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 10 Mar 2012 17:29:11 +0000 (18:29 +0100)
committerPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sat, 10 Mar 2012 17:29:11 +0000 (18:29 +0100)
po/pl.po

index 43a68a8..de654e9 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,9 +7,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-14 19:52+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-10-14 19:53+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
+"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-10 07:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-10 18:28+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -22,518 +23,573 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
-msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
-msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
-
-#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
 msgid "Empathy"
 msgstr "Empathy"
 
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
+msgid "IM Client"
+msgstr "Komunikator"
+
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
 msgid "Empathy Internet Messaging"
 msgstr "Komunikator Empathy"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
-msgid "IM Client"
-msgstr "Komunikator"
+msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
+msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
+
+#. Tweak the dialog
+#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2450
+msgid "Messaging and VoIP Accounts"
+msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
+
+#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
+msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
+msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Always open a separate chat window for new chats."
-msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
+msgid "Connection managers should be used"
+msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Call volume"
-msgstr "Głośność rozmowy"
+msgid ""
+"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
+"reconnect."
+msgstr ""
+"Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
+"rozłączenia/ponownego połączenia."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Call volume, as a percentage."
-msgstr "Głośność rozmowy w procentach."
+msgid "Empathy should auto-connect on startup"
+msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Camera device"
-msgstr "Urządzenie kamery"
+msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
+msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Camera position"
-msgstr "Pozycja kamery"
+msgid "Empathy should auto-away when idle"
+msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
-"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
-"chat."
+"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr ""
-"Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
-"podczas rozmowy grupowej."
+"Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
+"bezczynności."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Chat window theme"
-msgstr "Motyw okna rozmowy"
+msgid "Empathy default download folder"
+msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Chat window theme variant"
-msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
+msgid "The default folder to save file transfers in."
+msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
-msgid ""
-"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
 msgstr ""
-"Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
-"\")."
+"Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Compact contact list"
-msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
+msgid ""
+"empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
+"should be executed or not. Users should not change this key manually."
+msgstr ""
+"Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
+"wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
+"klucza."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Connection managers should be used"
-msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
+msgid "Show offline contacts"
+msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Contact list sort criterion"
-msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
+msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
-msgstr ""
-"Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
+msgid "Show avatars"
+msgstr "Wyświetlanie awatarów"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Default directory to select an avatar image from"
-msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
+msgid ""
+"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Disable popup notifications when away"
-msgstr "WyÅ\82Ä\85czenie wyskakujÄ\85cych powiadomieÅ\84 podczas nieobecnoÅ\9bci"
+msgid "Show protocols"
+msgstr "WyÅ\9bwietlanie protokoÅ\82ów"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Disable sounds when away"
-msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
+msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Display incoming events in the status area"
-msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
+msgid "Show Balance in contact list"
+msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
-msgid ""
-"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
-"user immediately."
-msgstr ""
-"Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
-"będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
+msgid "Whether to show account balances in the contact list."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Echo cancellation support"
-msgstr "Obsługa usuwania echa"
+msgid "Compact contact list"
+msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Empathy can publish the user's location"
-msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
+msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
-msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
+msgid "Hide main window"
+msgstr "Ukrycie głównego okna"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
-msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
+msgid "Hide the main window."
+msgstr "Ukrycie głównego okna."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Empathy can use the network to guess the location"
-msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
+msgid "Default directory to select an avatar image from"
+msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Empathy default download folder"
-msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
+msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
+msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
-msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
-msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
+msgid "Open new chats in separate windows"
+msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Empathy should auto-away when idle"
-msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
+msgid "Always open a separate chat window for new chats."
+msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Empathy should auto-connect on startup"
-msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
+msgid "Display incoming events in the status area"
+msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
-msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
+msgid ""
+"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
+"user immediately."
+msgstr ""
+"Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
+"będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
-msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
-msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
+msgid "The position for the chat window side pane"
+msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
-msgid "Enable WebKit Developer Tools"
-msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
+msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
+msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
-msgid "Enable popup notifications for new messages"
-msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
+msgid "Show contact groups"
+msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
+msgid "Whether to show groups in the contact list."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Hide main window"
-msgstr "Ukrycie głównego okna"
+msgid "Contact list sort criterion"
+msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
-msgid "Hide the main window."
-msgstr "Ukrycie głównego okna."
+msgid ""
+"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
+"the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
+"the contact list by name."
+msgstr ""
+"Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
+"Domyślnie porządkowane jest według stanu kontaktów za pomocą wartości \"state"
+"\". Wartość \"name\" spowoduje porządkowanie według nazw kontaktów."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
-msgid "Nick completed character"
-msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
+msgid "Use notification sounds"
+msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
-msgid "Open new chats in separate windows"
-msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
+msgid "Whether to play a sound to notify of events."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
-msgid "Path of the Adium theme to use"
-msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
+msgid "Disable sounds when away"
+msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
-msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
+msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
 msgstr ""
-"Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
-"Adium."
+"Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
+"zajętości."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
-msgid "Play a sound for new conversations"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
+msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
-msgid "Play a sound when a contact logs in"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
+msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
-msgid "Play a sound when a contact logs out"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
+msgid "Play a sound for new conversations"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
-msgid "Play a sound when we log in"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
+msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
-msgid "Play a sound when we log out"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
+msgid "Play a sound when a contact logs in"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
-msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
-msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
+msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
+"sieci."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
-msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
-msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
+msgid "Play a sound when a contact logs out"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
-msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
-msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
-msgid "Position the camera preview should be during a call."
-msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
+msgid "Play a sound when we log in"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
-msgid "Show Balance in contact list"
-msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
+msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
-msgid "Show avatars"
-msgstr "Wyświetlanie awatarów"
+msgid "Play a sound when we log out"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
-msgid "Show contact list in rooms"
-msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
+msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
-msgid "Show hint about closing the main window"
-msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
+msgid "Enable popup notifications for new messages"
+msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
-msgid "Show offline contacts"
-msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
+msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
-msgid "Show protocols"
-msgstr "WyÅ\9bwietlanie protokoÅ\82ów"
+msgid "Disable popup notifications when away"
+msgstr "WyÅ\82Ä\85czenie wyskakujÄ\85cych powiadomieÅ\84 podczas nieobecnoÅ\9bci"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
-msgid "Spell checking languages"
-msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
+msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
+"zajętości."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
-msgid "The default folder to save file transfers in."
-msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
+msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
+msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
-msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
-msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
+msgid ""
+"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
+"the chat is already opened, but not focused."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
-msgid "The position for the chat window side pane"
-msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
+msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
+msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
-msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
-msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
+msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu online."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
-msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
+msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
+msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
-msgid ""
-"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
+msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu offline."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
-msgid "Use notification sounds"
-msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
+msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
+msgstr ""
+"Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
-msgid "Use theme for chat rooms"
-msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
+msgid "Show contact list in rooms"
+msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
-msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
-msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
+msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
-msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
-msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
+msgid "Chat window theme"
+msgstr "Motyw okna rozmowy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
-msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
-msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
+msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
-msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
-msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
+msgid "Chat window theme variant"
+msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
-msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
-msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
+msgid ""
+"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
-msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
-msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
+msgid "Path of the Adium theme to use"
+msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
-msgid ""
-"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
+msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
 msgstr ""
-"Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
-"bezczynności."
+"Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
+"Adium."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
-msgid ""
-"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr ""
-"Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
+msgid "Enable WebKit Developer Tools"
+msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
 msgid ""
-"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
-msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
-msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr ""
 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
 "Inspector."
 
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
+msgid "Inform other users when you are typing to them"
+msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
+
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
-"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
-"reconnect."
+"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
+"affect the 'gone' state."
 msgstr ""
-"Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
-"rozłączenia/ponownego połączenia."
+"Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
+"nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
-msgid ""
-"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
-msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
+msgid "Use theme for chat rooms"
+msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
-msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgstr ""
-"Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
+msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
+msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
-msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
-msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
+msgid "Spell checking languages"
+msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
+msgid ""
+"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
 msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
-"sieci."
+"Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
+"\")."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
-msgid ""
-"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
-msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
-msgid "Whether to play a sound to notify of events."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
+msgid ""
+"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
-msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
-msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
+msgid "Nick completed character"
+msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
-msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
+msgid ""
+"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
+"chat."
+msgstr ""
+"Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
+"podczas rozmowy grupowej."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
-msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
-msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
+msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
+msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
-msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
+msgid ""
+"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
-msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
+msgid "Last account selected in Join Room dialog"
+msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
-msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
+msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
 msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
-"zajętości."
+"Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
-msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
-"do trybu offline."
+msgid "Camera device"
+msgstr "Urządzenie kamery"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
-msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
+msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
 msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
-"do trybu online."
+"Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
-msgid ""
-"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
-"the chat is already opened, but not focused."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
-"wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
+msgid "Camera position"
+msgstr "Pozycja kamery"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
-msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
-"wiadomości."
+msgid "Position the camera preview should be during a call."
+msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
-msgid "Whether to show account balances in the contact list."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
+msgid "Echo cancellation support"
+msgstr "Obsługa usuwania echa"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
-msgid ""
-"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
+msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
+msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
-msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
+msgid "Show hint about closing the main window"
+msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
-msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
+msgid ""
+"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
+"'x' button in the title bar."
 msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
-"zajętości."
+"Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
+"przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
-msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
+msgid "Empathy can publish the user's location"
+msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
-msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
+msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
+msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
-msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
+msgid "Empathy can use the network to guess the location"
+msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
-msgid ""
-"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
-"'x' button in the title bar."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
-"przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
+msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
+msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
-msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
-msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
+msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
+msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
+msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
+msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
+msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
+msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
+msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
+msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
+msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
+msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
 msgid ""
-"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
-"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
-"the contact list by state."
+"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr ""
-"Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
-"Domyślnie porządkowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name"
-"\". Wartość \"state\" spowoduje porządkowanie według stanu kontaktu."
+"Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
-msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
-msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
+msgid "No reason was specified"
+msgstr "Nie podano powodu"
 
-#. Tweak the dialog
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
-msgid "Messaging and VoIP Accounts"
-msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
+msgid "The change in state was requested"
+msgstr "Zażądano zmiany stanu"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
+msgid "You canceled the file transfer"
+msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
+msgid "The other participant canceled the file transfer"
+msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
+msgid "Error while trying to transfer the file"
+msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
+msgid "The other participant is unable to transfer the file"
+msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
+msgid "Unknown reason"
+msgstr "Nieznany powód"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1167
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
+#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
@@ -549,171 +605,140 @@ msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
-msgid "Socket type not supported"
-msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
-
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
-msgid "No reason was specified"
-msgstr "Nie podano powodu"
-
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
-msgid "The change in state was requested"
-msgstr "Zażądano zmiany stanu"
-
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
-msgid "You canceled the file transfer"
-msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
-
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
-msgid "The other participant canceled the file transfer"
-msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
-
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
-msgid "Error while trying to transfer the file"
-msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
-
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
-msgid "The other participant is unable to transfer the file"
-msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
-
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:312
-msgid "Unknown reason"
-msgstr "Nieznany powód"
-
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:239
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
 msgid "Invisible"
 msgstr "Niewidoczny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
 msgid "Name in use"
 msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:352
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Połączenie zostało utracone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
-msgid "This resource is already connected to the server"
-msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+msgid "This account is already connected to the server"
+msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr ""
 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:361
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:363
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
 "kryptograficznie słaby"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -721,24 +746,31 @@ msgstr ""
 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:529
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
+msgid "Your software is too old"
+msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
+msgid "Internal error"
+msgstr "Wewnętrzny błąd"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japonia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:563
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:568
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:564
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:569
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:88
+#: ../libempathy/empathy-time.c:90
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
@@ -746,7 +778,7 @@ msgstr[0] "%d sekundę temu"
 msgstr[1] "%d sekundy temu"
 msgstr[2] "%d sekund temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:93
+#: ../libempathy/empathy-time.c:96
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -754,7 +786,7 @@ msgstr[0] "%d minutę temu"
 msgstr[1] "%d minuty temu"
 msgstr[2] "%d minut temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:98
+#: ../libempathy/empathy-time.c:102
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -762,7 +794,7 @@ msgstr[0] "%d godzinę temu"
 msgstr[1] "%d godziny temu"
 msgstr[2] "%d godzin temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:103
+#: ../libempathy/empathy-time.c:108
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -770,7 +802,7 @@ msgstr[0] "%d dzień temu"
 msgstr[1] "%d dni temu"
 msgstr[2] "%d dni temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:108
+#: ../libempathy/empathy-time.c:114
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -778,7 +810,7 @@ msgstr[0] "%d tydzień temu"
 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
 msgstr[2] "%d tygodni temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:113
+#: ../libempathy/empathy-time.c:120
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -786,224 +818,196 @@ msgstr[0] "%d miesiąc temu"
 msgstr[1] "%d miesiące temu"
 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:136
+#: ../libempathy/empathy-time.c:142
 msgid "in the future"
 msgstr "w przyszłości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:540
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
 msgid "All accounts"
 msgstr "Wszystkie konta"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
-#: ../src/empathy-import-widget.c:321
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
+#: ../src/empathy-import-widget.c:336
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:697
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:769
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:826
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
-msgid "My Web Accounts"
-msgstr "Moje konta internetowe"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1209
-#, c-format
-msgid "The account %s is edited via %s."
-msgstr "Konto %s jest modyfikowane przez %s."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1215
-#, c-format
-msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
-msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1234
-msgid "Launch My Web Accounts"
-msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
-
-#. general handler
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1242
-#, c-format
-msgid "Edit %s"
-msgstr "Modyfikuj %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1592
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1910
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
 msgid "A_pply"
 msgstr "Za_stosuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
 msgid "L_og in"
-msgstr "Zal_oguj się"
+msgstr "Zal_oguj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2014
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2209
-msgid "Ca_ncel"
-msgstr "A_nuluj"
-
 #. To translators: The first parameter is the login id and the
 #. * second one is the network. The resulting string will be something
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "Konto %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2517
-msgid "New account"
-msgstr "Nowe konto"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
+msgid "New account"
+msgstr "Nowe konto"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+msgid "Pass_word:"
+msgstr "_Hasło:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
+msgid "Screen _Name:"
+msgstr "_Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
-msgid "Advanced"
-msgstr "Zaawansowane"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
+#. remember password ticky box
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "_Hasło:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
+msgid "Remember password"
+msgstr "Zapamiętywanie hasła"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
-msgid "Remember Password"
-msgstr "Zapamiętaj hasło"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
 
-#. remember password ticky box
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
-msgid "Remember password"
-msgstr "Zapamiętywanie hasła"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
-msgid "Screen _Name:"
-msgstr "_Nazwa użytkownika:"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
+msgid "_Server:"
+msgstr "_Serwer:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
-msgid "What is your AIM password?"
-msgstr "Hasło AIM:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
+msgid "Advanced"
+msgstr "Zaawansowane"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
 msgid "What is your AIM screen name?"
 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
+msgid "What is your AIM password?"
+msgstr "Hasło AIM:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
-msgid "_Server:"
-msgstr "_Serwer:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-msgid "<b>Example:</b> username"
-msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
+msgid "Remember Password"
+msgstr "Zapamiętaj hasło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+msgid "<b>Example:</b> username"
+msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
 msgid "What is your GroupWise User ID?"
 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
 msgid "What is your GroupWise password?"
 msgstr "Hasło GroupWise:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+msgid "ICQ _UIN:"
+msgstr "_UIN ICQ:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "Ch_aracter set:"
 msgstr "Zest_aw znaków:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-msgid "ICQ _UIN:"
-msgstr "_UIN ICQ:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
 msgid "What is your ICQ UIN?"
 msgstr "UIN ICQ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "Hasło ICQ:"
 
@@ -1040,11 +1044,23 @@ msgstr "Opcje"
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
+msgid "Network"
+msgstr "Sieć"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
+msgid "Network:"
+msgstr "Sieć:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
 msgid "Character set:"
 msgstr "Zestaw znaków:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
+msgid "Servers"
+msgstr "Serwery"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
 msgid ""
 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
 "password."
@@ -1052,14 +1068,6 @@ msgstr ""
 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
 "go podawać."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
-msgid "Network"
-msgstr "Sieć"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
-msgid "Network:"
-msgstr "Sieć:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
 msgid "Nickname:"
 msgstr "Pseudonim:"
@@ -1076,48 +1084,20 @@ msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
 msgid "Real name:"
 msgstr "Imię i nazwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
-msgid "Servers"
-msgstr "Serwery"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
-msgid "What is your IRC nickname?"
-msgstr "Pseudonim IRC:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
 msgid "Which IRC network?"
 msgstr "Sieć IRC:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
-msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
-msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
-msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
-msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
-msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
-msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
-msgid "I_gnore SSL certificate errors"
-msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
-msgid "Override server settings"
-msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
-msgid "Priori_ty:"
-msgstr "Pri_orytet:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
+msgid "What is your IRC nickname?"
+msgstr "Pseudonim IRC:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
-msgid "Reso_urce:"
-msgstr "_Zasób:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
+msgid "What is your Facebook username?"
+msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
 
 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
@@ -1130,179 +1110,203 @@ msgstr ""
 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
 "ustawiono."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
-msgid "Use old SS_L"
-msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 msgid "What is your Facebook password?"
 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
-msgid "What is your Facebook username?"
-msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 msgid "What is your Google ID?"
 msgstr "Identyfikator Google:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
+msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 msgid "What is your Google password?"
 msgstr "Hasło Google:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
+msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+msgid "I_gnore SSL certificate errors"
+msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+msgid "Priori_ty:"
+msgstr "Pri_orytet:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
+msgid "Reso_urce:"
+msgstr "_Zasób:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
+msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+msgid "Use old SS_L"
+msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
+msgid "Override server settings"
+msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-msgid "What is your Jabber password?"
-msgstr "Hasło Jabbera:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
 msgid "What is your desired Jabber ID?"
 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
+msgid "What is your Jabber password?"
+msgstr "Hasło Jabbera:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
 msgid "What is your Windows Live ID?"
 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
-msgid "What is your Windows Live password?"
-msgstr "Hasło Windows Live:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "E-_mail address:"
-msgstr "Adres _e-mail:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
+msgid "What is your Windows Live password?"
+msgstr "Hasło Windows Live:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
 msgid "Nic_kname:"
 msgstr "Pseu_donim:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
+msgid "_Last Name:"
+msgstr "Na_zwisko:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
 msgid "_First Name:"
 msgstr "I_mię:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+msgid "_Published Name:"
+msgstr "Nazwa _opublikowana:"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Jabber ID:"
 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "_Last Name:"
-msgstr "Na_zwisko:"
+msgid "E-_mail address:"
+msgstr "Adres _e-mail:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
-msgid "_Published Name:"
-msgstr "Nazwa _opublikowana:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
+msgid "_Username:"
+msgstr "Nazwa _użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
-msgid "Authentication username:"
-msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
-msgid "Discover Binding"
-msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
-msgid "Discover the STUN server automatically"
-msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
+msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
+msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
-msgid "Ignore TLS Errors"
-msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
+msgid "NAT Traversal Options"
+msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
-msgid "Interval (seconds)"
-msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
+msgid "Proxy Options"
+msgstr "Opcje pośrednika"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
-msgid "Keep-Alive Options"
-msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
+msgid "Miscellaneous Options"
+msgstr "Różne opcje"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid "Loose Routing"
-msgstr "Swobodne trasowanie"
+msgid "STUN Server:"
+msgstr "Serwer STUN:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
-msgid "Mechanism:"
-msgstr "Mechanizm:"
+msgid "Discover the STUN server automatically"
+msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
-msgid "Miscellaneous Options"
-msgstr "Różne opcje"
+msgid "Discover Binding"
+msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-msgid "NAT Traversal Options"
-msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
+msgid "Server:"
+msgstr "Serwer"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
+msgid "Keep-Alive Options"
+msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
+msgid "Mechanism:"
+msgstr "Mechanizm:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
-msgid "Proxy Options"
-msgstr "Opcje pośrednika"
+msgid "Interval (seconds)"
+msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+msgid "Authentication username:"
+msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
+msgid "Transport:"
+msgstr "Transport:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
-msgid "STUN Server:"
-msgstr "Serwer STUN:"
+msgid "Loose Routing"
+msgstr "Swobodne trasowanie"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
-msgid "Server:"
-msgstr "Serwer"
+msgid "Ignore TLS Errors"
+msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-msgid "Transport:"
-msgstr "Transport:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
-msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
-msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
-msgid "What is your SIP account password?"
-msgstr "Hasło konta SIP:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
-msgid "_Username:"
-msgstr "Nazwa _użytkownika:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
+msgid "What is your SIP account password?"
+msgstr "Hasło konta SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
+msgid "Yahoo! I_D:"
+msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+msgid "_Room List locale:"
+msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Hasło Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-msgid "Yahoo! I_D:"
-msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
-msgid "_Room List locale:"
-msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
 msgid "Couldn't convert image"
@@ -1341,61 +1345,65 @@ msgstr "Wszystkie pliki"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknięcie powiększy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
 msgid "The specified contact doesn't support calls"
 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
 msgid "The specified contact is offline"
 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
 msgid "The specified contact is not valid"
 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:704
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
+msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:762
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:768
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:969
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1403,24 +1411,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1430,11 +1438,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1442,113 +1450,127 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1153
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
-#. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1449
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1451
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
+#, c-format
+msgid "Error sending message '%s': %s"
+msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
+#, c-format
+msgid "Error sending message: %s"
+msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
+
+#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
+#. * account to send the message.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
+#, c-format
+msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
+msgstr ""
+"niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
 msgid "not capable"
 msgstr "brak możliwości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1458
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1461
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1464
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1470
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1480
-#, c-format
-msgid "Error sending message '%s': %s"
-msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1484
-#, c-format
-msgid "Error sending message: %s"
-msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1541 ../src/empathy-chat-window.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1553
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
+#, c-format
+msgid "Topic set by %s to: %s"
+msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
+
+#. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2068
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2136
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2173
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2243
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2261
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2315
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2404
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2541
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1556,12 +1578,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2548
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1569,17 +1591,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2559
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2562
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1589,17 +1611,17 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2600
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2625
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
@@ -1607,90 +1629,90 @@ msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2778
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:1432
-#: ../src/empathy-call-window.c:1482 ../src/empathy-call-window.c:2527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
+#: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2585
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3430
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3440
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3484
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3645
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3833 ../src/empathy-event-manager.c:1261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3888
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3893
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:430
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:270
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:434
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:274
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:774
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1489
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
@@ -1700,466 +1722,369 @@ msgstr "Zablokowane kontakty"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
 msgid "Remove"
 msgstr "Usuń"
 
 #. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
 
 #. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otwórz odnośnik"
 
 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
 #. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:415
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %d %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
-msgid "Edit Contact Information"
-msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Informacje osobiste"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:200
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
-msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:255
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
-msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:277
-msgid "_Block"
-msgstr "Za_blokuj"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:286
-msgid "_Report this contact as abusive"
-msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
-msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
-msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
-msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
-msgid "Decide _Later"
-msgstr "Z_decyduj później"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
-msgid "Subscription Request"
-msgstr "Prośba o upoważnienie"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
-msgid "_Block User"
-msgstr "Za_blokuj użytkownika"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
-msgid "Ungrouped"
-msgstr "Nie w grupach"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
-msgid "Favorite People"
-msgstr "Ulubione osoby"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1986
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
-msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1988
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2379
-msgid "Removing group"
-msgstr "Usuwanie grupy"
-
-#. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2037
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2114
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2434
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2637
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Usuń"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2067
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2501
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
-msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2069
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2522
-msgid "Removing contact"
-msgstr "Usuwanie kontaktu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:220
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
-msgid "_Add Contact…"
-msgstr "_Dodaj kontakt…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
-msgid "_Block Contact"
-msgstr "Za_blokuj kontakt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:329
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:758
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
-msgid "_Chat"
-msgstr "_Rozmowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
-msgctxt "menu item"
-msgid "_Audio Call"
-msgstr "Rozmow_a głosowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:394
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:894
-msgctxt "menu item"
-msgid "_Video Call"
-msgstr "_Wideorozmowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:440
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:947
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
-msgid "_Previous Conversations"
-msgstr "_Poprzednie rozmowy"
-
-# to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:988
-msgid "Send File"
-msgstr "Wyślij plik"
-
-# to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:485
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1030
-msgid "Share My Desktop"
-msgstr "Współdziel pulpit"
+msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1887
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
-msgid "Favorite"
-msgstr "Ulubione"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
+msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:554
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1093
-msgid "Infor_mation"
-msgstr "Infor_macje"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
+msgid "_Block"
+msgstr "Za_blokuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:600
-msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Modyfikuj"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
+msgid "_Report this contact as abusive"
+msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
+msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
+msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
+msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1284
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1011
-msgid "Inviting you to this room"
-msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
+msgid "Subscription Request"
+msgstr "Prośba o upoważnienie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1330
-msgid "_Invite to Chat Room"
-msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
+msgid "_Block User"
+msgstr "Za_blokuj użytkownika"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
+msgid "Decide _Later"
+msgstr "Z_decyduj później"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:505
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:535
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
 msgid "Search: "
-msgstr "Wyszukaj:"
+msgstr "Wyszukiwanie:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:593
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "_Dodaj kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:627
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
 msgid "Your message introducing yourself:"
 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:635
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
-msgid "Select a contact"
-msgstr "Wybór kontaktu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
-msgid "Full name:"
-msgstr "Imię i nazwisko:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
-msgid "Phone number:"
-msgstr "Numer telefonu:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "Adres e-mail:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
-msgid "Website:"
-msgstr "Witryna WWW:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
-msgid "Birthday:"
-msgstr "Urodziny:"
-
-#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
-#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
-#. * with their IM client.
-#.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
-msgid "Last seen:"
-msgstr "Ostatnio widziany:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
-msgid "Connected from:"
-msgstr "Połączony z:"
-
-#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
-#. * and should bin this.
-#.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
-msgid "Away message:"
-msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:569
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanały:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kod ISO kraju:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:899
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
 msgid "Country:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
 msgid "State:"
 msgstr "Stan/województwo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
 msgid "City:"
 msgstr "Miasto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
 msgid "Area:"
 msgstr "Obszar:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Kod pocztowy:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "Building:"
 msgstr "Budynek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Floor:"
 msgstr "Piętro:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "Room:"
 msgstr "Pokój:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "URI:"
 msgstr "Adres URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Poziom dokładności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Speed:"
 msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Długość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Szerokość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:795
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:996
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1011
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:607
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:622
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1013
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:865
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1065
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:673
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1147
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:999
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Zapisanie awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1203
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nie można zapisać awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
-
-#. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1308
-msgid "Alias:"
-msgstr "Alias:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-msgid "Client Information"
-msgstr "Informacje o kliencie"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
-msgid "Client:"
-msgstr "Klient:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1446
+msgid "Personal Details"
+msgstr "Szczegóły osobiste"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1449
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
 msgid "Contact Details"
 msgstr "Szczegóły kontaktu"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
+msgid "Full name"
+msgstr "Imię i nazwisko"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
+msgid "Phone number"
+msgstr "Numer telefonu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
+msgid "E-mail address"
+msgstr "Adres e-mail"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
+msgid "Website"
+msgstr "Witryna WWW"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
+msgid "Birthday"
+msgstr "Urodziny"
+
+#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
+#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
+#. * with their IM client.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
+msgid "Last seen:"
+msgstr "Ostatnio widziany:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
+msgid "Connected from:"
+msgstr "Połączony z:"
+
+#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
+#. * and should bin this.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
+msgid "Away message:"
+msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
+msgid "work"
+msgstr "praca"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
+msgid "home"
+msgstr "dom"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
+msgid "mobile"
+msgstr "komórka"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
+msgid "voice"
+msgstr "głosowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
+msgid "preferred"
+msgstr "preferowane"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
+msgid "postal"
+msgstr "pocztowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
+msgid "parcel"
+msgstr "paczka"
+
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1517
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
+#. Alias
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
+msgid "Alias:"
+msgstr "Alias:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
+msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
+msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
 msgid "Information requested…"
 msgstr "Żądanie informacji…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
+msgid "Client Information"
+msgstr "Informacje o kliencie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
 msgid "OS:"
 msgstr "System operacyjny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
 msgid "Version:"
 msgstr "Wersja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+msgid "Client:"
+msgstr "Klient:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
 "select more than one group or no groups."
@@ -2167,107 +2092,176 @@ msgstr ""
 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
 msgid "_Add Group"
 msgstr "Dod_aj grupę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Wybór"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
-#: ../src/empathy-main-window.c:1807
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1970
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:267
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
 
-#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
-msgid "Linked Contacts"
-msgstr "Połączone kontakty"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:370
-msgid "Select contacts to link"
-msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:444
-msgid "New contact preview"
-msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:488
-msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
-msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
+msgid "Edit Contact Information"
+msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
 
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:145
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:309
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:344
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
 
 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
 #. * title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:313
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1299
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
 msgid "Call"
 msgstr "Rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:378
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:413
 msgid "Mobile"
 msgstr "Komórka"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:380
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
 msgid "Work"
 msgstr "Praca"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:382
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
 msgid "HOME"
 msgstr "Dom"
 
-#. add an SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:804
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:215
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:658
+msgid "_Block Contact"
+msgstr "Za_blokuj kontakt"
+
+#. add chat button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
+msgid "_Chat"
+msgstr "_Rozmowa"
+
+#. add SMS button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1052
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1142
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1085
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "Rozmow_a głosowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1118
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Video Call"
+msgstr "_Wideorozmowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1159
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
+msgid "_Previous Conversations"
+msgstr "_Poprzednie rozmowy"
+
+# to jest w menu
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1188
+msgid "Send File"
+msgstr "Wyślij plik"
+
+# to jest w menu
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1218
+msgid "Share My Desktop"
+msgstr "Współdziel pulpit"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1244
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
+msgid "Favorite"
+msgstr "Ulubione"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1263
+msgid "gnome-contacts not installed"
+msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1266
+msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
+msgstr ""
+"Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
+"kontaktów."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1380
+msgid "Infor_mation"
+msgstr "Infor_macje"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1429
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
-#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
-#. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1168
-msgctxt "Link individual (contextual menu)"
-msgid "_Link Contacts…"
-msgstr "_Połącz kontakty…"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1546
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1192
+msgid "Inviting you to this room"
+msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1592
+msgid "_Invite to Chat Room"
+msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1788
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
+msgid "_Add Contact…"
+msgstr "_Dodaj kontakt…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2341
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Usuń i za_blokuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
+msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
+msgid "Removing group"
+msgstr "Usuwanie grupy"
+
+#. Remove
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Usuń"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
+msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -2276,7 +2270,11 @@ msgstr ""
 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
 "zostaną usunięte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1656
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
+msgid "Removing contact"
+msgstr "Usuwanie kontaktu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2288,23 +2286,23 @@ msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
 msgid "<b>Location</b> at (date)"
 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
 msgid "Online from a phone or mobile device"
 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
 msgid "New Network"
 msgstr "Nowa sieć"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "Wybór sieci IRC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
 msgid "Reset _Networks List"
 msgstr "Przywróć listę _sieci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
@@ -2317,91 +2315,48 @@ msgstr "nowy serwer"
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
-#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
-#. * is a verb.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
-msgid "Link Contacts"
-msgstr "Połączenie kontaktów"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
-msgctxt "Unlink individual (button)"
-msgid "_Unlink…"
-msgstr "_Rozłącz…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
-msgid ""
-"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
-msgstr "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt na tworzące go kontakty."
-
-#. Add button
-#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
-#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
-#. * meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
-msgid "_Link"
-msgstr "_Połącz"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
-#, c-format
-msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
-msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
-msgid ""
-"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
-"split the linked contacts into separate contacts."
-msgstr ""
-"Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie "
-"rozłączone na tworzące go kontakty."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
-msgctxt "Unlink individual (button)"
-msgid "_Unlink"
-msgstr "_Rozłącz"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:634
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:689
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
 msgid "Show"
 msgstr "Wyświetlenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:711
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Rozmowa w %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1306
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -2409,7 +2364,7 @@ msgstr[0] "%s sekunda"
 msgstr[1] "%s sekundy"
 msgstr[2] "%s sekund"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1389
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -2417,150 +2372,196 @@ msgstr[0] "%s minuta"
 msgstr[1] "%s minuty"
 msgstr[2] "%s minut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1733
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Wczoraj"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1748
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3444
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
 msgid "Anytime"
 msgstr "Zawsze"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2372
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
 msgid "Anyone"
 msgstr "Wszyscy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
 msgid "Who"
 msgstr "Kto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2889
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
 msgid "When"
 msgstr "Kiedy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3005
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
 msgid "Anything"
 msgstr "Wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3007
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
 msgid "Text chats"
 msgstr "Rozmowy tekstowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
 msgid "Calls"
 msgstr "Rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3014
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3015
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3016
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3747
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3751
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
 msgid "Clear All"
 msgstr "Wyczyść wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3758
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Usunięcie od:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
-msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
-msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
+msgid "_File"
+msgstr "_Plik"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edycja"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
-msgid "Chat"
-msgstr "Rozmowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
 msgid "Delete All History..."
 msgstr "Usuń całą historię..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
 msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
-msgid "Video"
-msgstr "Wideo"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
+msgid "Chat"
+msgstr "Rozmowa"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edycja"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
+msgid "Video"
+msgstr "Wideo"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
-msgid "_File"
-msgstr "_Plik"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
 msgid "page 2"
 msgstr "strona 2"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
-msgid "Contact ID:"
-msgstr "Identyfikator kontaktu:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
+msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
+msgid "The contact is offline"
+msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
 
-#. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:225
-msgid "C_hat"
-msgstr "_Rozmowa"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
+msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
+msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
+msgid "The contact does not support this kind of conversation"
+msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
+msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
+msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
+msgid "Could not start a conversation with the given contact"
+msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
+msgid "You are banned from this channel"
+msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
+msgid "This channel is full"
+msgstr "Ten kanał jest pełny"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
+msgid "You must be invited to join this channel"
+msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
+msgid "Can't proceed while disconnected"
+msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
+msgid "Permission denied"
+msgstr "Odmowa dostępu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
+msgid "There was an error starting the conversation"
+msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
+msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
+msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:244
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#. add video toggle
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:204
-msgid "Send _Video"
-msgstr "Wyślij obraz _wideo"
+#. add video button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
+msgid "_Video Call"
+msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:215
-msgid "C_all"
-msgstr "_Rozmowa głosowa"
+#. add audio button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
 msgid "New Call"
 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
+#, c-format
+msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
+msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter your password for account\n"
@@ -2597,12 +2598,8 @@ msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
 msgid "Set status"
 msgstr "Ustaw stan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:943
-msgid "Set your presence and current status"
-msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
-
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Własne wiadomości…"
 
@@ -2610,7 +2607,7 @@ msgstr "Własne wiadomości…"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
@@ -2620,20 +2617,20 @@ msgid "Find:"
 msgstr "Wyszukiwanie:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
-msgid "Mat_ch case"
-msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Poprzednie"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
-msgid "Phrase not found"
-msgstr "Nie odnaleziono napisu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
 msgid "_Next"
 msgstr "_Następne"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
+msgid "Mat_ch case"
+msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
-msgid "_Previous"
-msgstr "_Poprzednie"
+msgid "Phrase not found"
+msgstr "Nie odnaleziono napisu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
 msgid "Received an instant message"
@@ -2679,12 +2676,12 @@ msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1036
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1726
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
@@ -2762,34 +2759,38 @@ msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
-msgid "Continue"
-msgstr "Kontynuuj"
+msgid "C_ontinue"
+msgstr "K_ontynuuj"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
+msgid "Untrusted connection"
+msgstr "Niezaufane połączenie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1735
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1831
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
 msgid "Select a file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1903
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1911
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2798,7 +2799,7 @@ msgstr ""
 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
@@ -2970,39 +2971,31 @@ msgstr "zachodnie"
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "wietnamskie"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
-msgid "The selected contact cannot receive files."
-msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
-msgid "The selected contact is offline."
-msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
 msgid "No error message"
 msgstr "Brak komunikatu błędu"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:431
+#: ../src/empathy.c:435
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:435
+#: ../src/empathy.c:439
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:450
+#: ../src/empathy.c:454
 msgid "- Empathy IM Client"
-msgstr " - komunikator Empathy"
+msgstr "- komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:637
+#: ../src/empathy.c:641
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
 
-#: ../src/empathy.c:639
+#: ../src/empathy.c:643
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -3050,230 +3043,91 @@ msgstr ""
 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:109
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:115
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
-msgid "There was an error while importing the accounts."
-msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
-msgid "There was an error while parsing the account details."
-msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
-msgid "There was an error while creating the account."
-msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
-msgid "There was an error."
-msgstr "Wystąpił błąd."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
-#, c-format
-msgid "The error message was: %s"
-msgstr "Komunikat błędu: %s"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
-msgid ""
-"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
-"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
-msgstr ""
-"Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
-"tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Wystąpił błąd"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
-msgid "What kind of chat account do you have?"
-msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
-msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
-msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
-msgid "Enter your account details"
-msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
-msgid "What kind of chat account do you want to create?"
-msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
-msgid "Do you want to create other chat accounts?"
-msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
-msgid "Enter the details for the new account"
-msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
-msgid ""
-"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
-"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
-"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
-"calls."
-msgstr ""
-"Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
-"pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
-"Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
-"internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
-msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
-msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
-msgid "Yes, import my account details from "
-msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
-msgid "Yes, I'll enter my account details now"
-msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
-msgid "No, I want a new account"
-msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
-msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
-msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
-msgid "Select the accounts you want to import:"
-msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:813
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
-msgid "Yes"
-msgstr "Tak"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:820
-msgid "No, that's all for now"
-msgstr "Nie, to na razie wszytko"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
-msgid ""
-"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
-"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
-"details below are correct. You can easily change these details later or "
-"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
-msgstr ""
-"Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
-"połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
-"czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
-"lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
-msgid "Edit->Accounts"
-msgstr "Edycja->Konta"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
-msgid "I do _not want to enable this feature for now"
-msgstr "_Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
-msgid ""
-"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
-"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
-"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
-"the Accounts dialog"
-msgstr ""
-"Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
-"pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
-"proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
-"\" z okna Konta"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
-msgid "telepathy-salut not installed"
-msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
-msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
-msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
-msgid "Welcome to Empathy"
-msgstr "Witamy w programie Empathy"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
-msgid "Import your existing accounts"
-msgstr "Importowanie istniejących kont"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
-msgid "Please enter personal details"
-msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
+msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
-#: ../src/empathy-call-window.c:1216
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:370
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
+#: ../src/empathy-call-window.c:1289
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:411
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Offline — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:423
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Rozłączony — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:441
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Nieznany stan"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
+msgid ""
+"This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
+"backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
+"the account."
+msgstr ""
+"To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
+"mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
+"sesję, aby migrować konto."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
-msgid ""
-"You are about to create a new account, which will discard\n"
-"your changes. Are you sure you want to proceed?"
-msgstr ""
-"Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
-"spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:572
+msgid "Edit Connection Parameters"
+msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:735
+msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
+msgstr "Pobranie informacji osobistych z serwera się nie powiodło."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:741
+msgid "Go online to edit your personal information."
+msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:826
+msgid "_Edit Connection Parameters..."
+msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1322
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1326
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1562
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3282,15 +3136,23 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1738
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Włączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1739
 msgid "_Disable"
 msgstr "Wyłą_czone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2122
+msgid "_Skip"
+msgstr "_Pomiń"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2126
+msgid "_Connect"
+msgstr "P_ołącz"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2303
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3302,19 +3164,15 @@ msgstr ""
 msgid "Add…"
 msgstr "Dodaj…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
-msgid "Loading account information"
-msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
-
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
-msgid "No protocol installed"
-msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
+msgid "_Import…"
+msgstr "_Zaimportuj…"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
-msgid "Protocol:"
-msgstr "Protokół:"
+msgid "Loading account information"
+msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
 "you want to use."
@@ -3322,132 +3180,116 @@ msgstr ""
 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
 "wymaganego protokołu."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
-msgid "_Import…"
-msgstr "_Zaimportuj…"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
+msgid "No protocol backends installed"
+msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:249
+#: ../src/empathy-auth-client.c:288
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:265
+#: ../src/empathy-auth-client.c:304
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
-msgid "People nearby"
-msgstr "Osoby w pobliżu"
-
-#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:192
+#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:217
+#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:431
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:542
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1110
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "_Panel"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1130
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
 msgid "Audio input"
 msgstr "Wejście dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1134
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
 msgid "Video input"
 msgstr "Wejście obrazu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Panel wybierania"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1151
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
 msgid "Details"
 msgstr "Szczegóły"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
-#: ../src/empathy-call-window.c:1825
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
+#: ../src/empathy-call-window.c:1889
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
-#: ../src/empathy-call-window.c:2069
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
+#: ../src/empathy-call-window.c:2133
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
-#: ../src/empathy-call-window.c:2071
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
+#: ../src/empathy-call-window.c:2135
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
-#: ../src/empathy-call-window.c:2073
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
+#: ../src/empathy-call-window.c:2137
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
-#: ../src/empathy-call-window.c:2075
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
+#: ../src/empathy-call-window.c:2139
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
-#: ../src/empathy-call-window.c:2077
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
+#: ../src/empathy-call-window.c:2141
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
 
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
-msgctxt "encoding video codec"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznany"
-
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
-msgctxt "encoding audio codec"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznany"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1849
-msgctxt "decoding video codec"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznany"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1852
-msgctxt "decoding audio codec"
+msgctxt "codec"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2144
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
-#: ../src/empathy-call-window.c:2846
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
+#: ../src/empathy-call-window.c:2987
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
-#: ../src/empathy-call-window.c:2884
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
+#: ../src/empathy-call-window.c:3026
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3456,8 +3298,8 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
 "używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
-#: ../src/empathy-call-window.c:2889
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
+#: ../src/empathy-call-window.c:3031
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3466,8 +3308,8 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
 "przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
-#: ../src/empathy-call-window.c:2895
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
+#: ../src/empathy-call-window.c:3037
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3476,27 +3318,27 @@ msgstr ""
 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
-#: ../src/empathy-call-window.c:2901
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
+#: ../src/empathy-call-window.c:3043
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
-#: ../src/empathy-call-window.c:2905
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
+#: ../src/empathy-call-window.c:3047
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
-#: ../src/empathy-call-window.c:2908
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
+#: ../src/empathy-call-window.c:3050
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
-#: ../src/empathy-call-window.c:2920
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
+#: ../src/empathy-call-window.c:3062
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3507,161 +3349,213 @@ msgstr ""
 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
 "w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
-#: ../src/empathy-call-window.c:2929
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
+#: ../src/empathy-call-window.c:3071
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
-#: ../src/empathy-call-window.c:2932
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
+#: ../src/empathy-call-window.c:3074
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
-#: ../src/empathy-call-window.c:2972
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
+#: ../src/empathy-call-window.c:3114
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
-#: ../src/empathy-call-window.c:2982
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
+#: ../src/empathy-call-window.c:3124
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
-msgid "Audio"
-msgstr "Dźwięk"
+msgid "_Call"
+msgstr "_Zadzwoń"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
-msgid "Decoding Codec:"
-msgstr "Dekoder:"
+msgid "_Microphone"
+msgstr "_Mikrofon"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
-msgid "Disable camera"
-msgstr "Wyłącz kamerę"
+msgid "_Camera"
+msgstr "_Kamera"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
-msgid "Display the dialpad"
-msgstr "Wyświetl panel wybierania"
+msgid "_Settings"
+msgstr "_Ustawienia"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
-msgid "Encoding Codec:"
-msgstr "Koder:"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
+msgid "_View"
+msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
-msgid "Hang up"
-msgstr "Rozłącz"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
-msgid "Hang up current call"
-msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Spis treści"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
-msgid "Local Candidate:"
-msgstr "Lokalny kandydat:"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
+msgid "_Debug"
+msgstr "_Debugowanie"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
-msgid "Maximise me"
-msgstr "Zmaksymalizuj"
+msgid "Swap camera"
+msgstr "Przełącz kamery"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
 msgid "Minimise me"
 msgstr "Zminimalizuj"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
-msgid "Remote Candidate:"
-msgstr "Zdalny kandydat:"
+msgid "Maximise me"
+msgstr "Zmaksymalizuj"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
-msgid "Send Audio"
-msgstr "Wyślij dźwięk"
+msgid "Disable camera"
+msgstr "Wyłącz kamerę"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
-msgid "Send Video"
-msgstr "Wyślij obraz wideo"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
+msgid "Hang up"
+msgstr "Rozłącz"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
-msgid "Show dialpad"
-msgstr "Wyświetl panel wybierania"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
+msgid "Hang up current call"
+msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
+msgid "Video call"
+msgstr "Wideorozmowa"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
 msgid "Start a video call"
 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
 msgid "Start an audio call"
 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
-msgid "Swap camera"
-msgstr "Przełącz kamery"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
+msgid "Show dialpad"
+msgstr "Wyświetl panel wybierania"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
-msgid "Toggle audio transmission"
-msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
+msgid "Display the dialpad"
+msgstr "Wyświetl panel wybierania"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
+msgid "Send Video"
+msgstr "Wyślij obraz wideo"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
 msgid "Toggle video transmission"
 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
-#: ../src/empathy-call-window.c:2476 ../src/empathy-call-window.c:2477
-#: ../src/empathy-call-window.c:2478 ../src/empathy-call-window.c:2479
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
+msgid "Send Audio"
+msgstr "Wyślij dźwięk"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
+msgid "Toggle audio transmission"
+msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
+msgid "Encoding Codec:"
+msgstr "Koder:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-call-window.c:2537 ../src/empathy-call-window.c:2538
+#: ../src/empathy-call-window.c:2539 ../src/empathy-call-window.c:2540
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
-msgid "Video call"
-msgstr "Wideorozmowa"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
+msgid "Decoding Codec:"
+msgstr "Dekoder:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
+msgid "Remote Candidate:"
+msgstr "Zdalny kandydat:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
-msgid "_Call"
-msgstr "_Zadzwoń"
+msgid "Local Candidate:"
+msgstr "Lokalny kandydat:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
-msgid "_Camera"
-msgstr "_Kamera"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
+msgid "Audio"
+msgstr "Dźwięk"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Spis treści"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:289
+msgid "Close this window?"
+msgstr "Zamknąć to okno?"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
-msgid "_Debug"
-msgstr "_Debugowanie"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:294
+#, c-format
+msgid ""
+"Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
+"until you rejoin it."
+msgstr ""
+"Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
+"odbierane aż do ponownego dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
-msgid "_Help"
-msgstr "Pomo_c"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:305
+#, c-format
+msgid ""
+"Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
+"messages until you rejoin it."
+msgid_plural ""
+"Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
+"further messages until you rejoin them."
+msgstr[0] ""
+"Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
+"będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
+msgstr[1] ""
+"Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
+"będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
+msgstr[2] ""
+"Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
+"będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:314
+#, c-format
+msgid "Leave %s?"
+msgstr "Opuścić %s?"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
-msgid "_Microphone"
-msgstr "_Mikrofon"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:315
+msgid ""
+"You will not receive any further messages from this chat room until you "
+"rejoin it."
+msgstr ""
+"Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
+"dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
-msgid "_Settings"
-msgstr "_Ustawienia"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+msgid "Close window"
+msgstr "Zamknij okno"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
-msgid "_View"
-msgstr "_Widok"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+msgid "Leave room"
+msgstr "Opuść pokój"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
+#: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3669,7 +3563,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:493
+#: ../src/empathy-chat-window.c:652
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3677,7 +3571,7 @@ msgstr[0] "%s (i %u inna)"
 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:509
+#: ../src/empathy-chat-window.c:668
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3685,7 +3579,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:518
+#: ../src/empathy-chat-window.c:677
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3693,11 +3587,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:733
+#: ../src/empathy-chat-window.c:892
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:743
+#: ../src/empathy-chat-window.c:902
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -3705,69 +3599,69 @@ msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:765
+#: ../src/empathy-chat-window.c:924
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
-msgid "C_lear"
-msgstr "_Wyczyść"
+msgid "_Conversation"
+msgstr "_Rozmowa"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
-msgid "C_ontact"
-msgstr "K_ontakt"
+msgid "C_lear"
+msgstr "_Wyczyść"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
 msgid "Insert _Smiley"
 msgstr "Wstaw _emotikonę"
 
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
+msgid "_Favorite Chat Room"
+msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
+
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
-msgid "Invite _Participant…"
-msgstr "Zaproś _uczestnika…"
+msgid "Notify for All Messages"
+msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
-msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+msgid "_Show Contact List"
+msgstr "_Lista kontaktów"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
-msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
+msgid "Invite _Participant…"
+msgstr "Zaproś _uczestnika…"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
-msgid "Notify for All Messages"
-msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
+msgid "C_ontact"
+msgstr "K_ontakt"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
-msgid "_Conversation"
-msgstr "_Rozmowa"
+msgid "_Tabs"
+msgstr "_Karty"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
-msgid "_Detach Tab"
-msgstr "_Odłącz kartę"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
-msgid "_Favorite Chat Room"
-msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
+msgid "_Previous Tab"
+msgstr "_Poprzednia karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Następna karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
-msgid "_Previous Tab"
-msgstr "_Poprzednia karta"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
+msgid "_Undo Close Tab"
+msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
-msgid "_Show Contact List"
-msgstr "_Lista kontaktów"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
+msgid "Move Tab _Left"
+msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
-msgid "_Tabs"
-msgstr "_Karty"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
+msgid "Move Tab _Right"
+msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
-msgid "_Undo Close Tab"
-msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
+msgid "_Detach Tab"
+msgstr "_Odłącz kartę"
 
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
 msgid "Name"
@@ -3781,100 +3675,100 @@ msgstr "Pokój"
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Automatyczne łączenie"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:521
+#: ../src/empathy-event-manager.c:522
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:521 ../src/empathy-call-window.c:1449
+#: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:525
+#: ../src/empathy-event-manager.c:526
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:526
+#: ../src/empathy-event-manager.c:527
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
-#: ../src/empathy-event-manager.c:763 ../src/empathy-call-window.c:1455
+#: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
+#: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:554
+#: ../src/empathy-event-manager.c:555
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:562 ../src/empathy-event-manager.c:570
+#: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:570
+#: ../src/empathy-event-manager.c:571
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
-#: ../src/empathy-call-window.c:1455
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
+#: ../src/empathy-call-window.c:1525
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:836
+#: ../src/empathy-event-manager.c:837
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:838
+#: ../src/empathy-event-manager.c:839
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:845
+#: ../src/empathy-event-manager.c:846
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:853
+#: ../src/empathy-event-manager.c:854
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odmów"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:858
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
+#: ../src/empathy-event-manager.c:859
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:885
+#: ../src/empathy-event-manager.c:886
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:891
+#: ../src/empathy-event-manager.c:892
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:942
+#: ../src/empathy-event-manager.c:943
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1134 ../src/empathy-main-window.c:375
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
 msgid "Password required"
 msgstr "Hasło wymagane"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1190
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1216
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1194
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1222
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3884,105 +3778,105 @@ msgstr ""
 "Wiadomość: %s"
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u.%02u"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
 msgctxt "file transfer percent"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
 #, c-format
 msgid "%s of %s at %s/s"
 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s z %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
 #, c-format
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
 msgid "Error receiving a file"
 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
 #, c-format
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
 msgid "Error sending a file"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
 msgid "Remaining"
 msgstr "Pozostało"
 
@@ -3994,7 +3888,11 @@ msgstr "Przesyłanie plików"
 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
+msgid "_Import"
+msgstr "_Zaimportuj"
+
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
 msgid ""
 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
 "importing accounts from Pidgin."
@@ -4002,171 +3900,197 @@ msgstr ""
 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "Importowanie kont"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:301
+#: ../src/empathy-import-widget.c:316
 msgid "Import"
-msgstr "Zaimportuj"
+msgstr "Import"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:310
+#: ../src/empathy-import-widget.c:325
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:334
+#: ../src/empathy-import-widget.c:349
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:392
+#: ../src/empathy-roster-window.c:391
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Wprowadź hasło"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:398
+#: ../src/empathy-roster-window.c:397
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:622
+#: ../src/empathy-roster-window.c:657
+msgid "You need to setup an account to see contacts here."
+msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:673
 msgid "No match found"
 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:777
+#: ../src/empathy-roster-window.c:783
+#, c-format
+msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
+msgstr ""
+"Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
+"zaktualizowane."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:849
+msgid "Update software..."
+msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:960
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:783
+#: ../src/empathy-roster-window.c:966
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:789
-msgid "Close"
-msgstr "Zamknij"
-
 #. Translators: this string will be something like:
-#. *   Top up My Account ($1.23)..."
-#: ../src/empathy-main-window.c:928
+#. * Top up My Account ($1.23)..."
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1110
 #, c-format
 msgid "Top up %s (%s)..."
 msgstr "Doładuj %s (%s)..."
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:975
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1156
 msgid "Top up account credit"
 msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
 
 #. top up button
-#: ../src/empathy-main-window.c:1046
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1228
 msgid "Top Up..."
 msgstr "Doładuj..."
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1789
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1952
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:2121
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2150
+msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
+msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
+
+#. translators: argument is an account name
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2158
+#, c-format
+msgid "You need to enable %s to see contacts here."
+msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2460
 msgid "Contact List"
 msgstr "Lista kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
-msgid "Contacts on a _Map"
-msgstr "Kontakty na _mapie"
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
+msgid "Account settings"
+msgstr "Ustawienia konta"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
-msgid "Credit Balance"
-msgstr "Saldo kredytowe"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+msgid "_New Conversation…"
+msgstr "_Nowa rozmowa…"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
-msgid "Find in Contact _List"
-msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+msgid "New _Call…"
+msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
-msgid "Join _Favorites"
-msgstr "Dołącz do _ulubionych"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
+msgid "_Search for Contacts…"
+msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
-msgid "Manage Favorites"
-msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
+msgid "_File Transfers"
+msgstr "_Przesyłanie plików"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
-msgid "N_ormal Size"
-msgstr "Zwykły r_ozmiar"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
+msgid "_Offline Contacts"
+msgstr "K_ontakty w trybie offline"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
-msgid "New _Call…"
-msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
+msgid "Show P_rotocols"
+msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
-msgid "Normal Size With _Avatars"
-msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
+msgid "Credit Balance"
+msgstr "Saldo kredytowe"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
+msgid "Contacts on a _Map"
+msgstr "Kontakty na _mapie"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
+msgid "_Accounts"
+msgstr "_Konta"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
+msgid "_Blocked Contacts"
+msgstr "Za_blokowane kontakty"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
 msgid "P_references"
 msgstr "P_referencje"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
-msgid "Show P_rotocols"
-msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
+msgid "Find in Contact _List"
+msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
 msgid "Sort by _Name"
 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
 msgid "Sort by _Status"
 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
-msgid "_Accounts"
-msgstr "_Konta"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
+msgid "Normal Size With _Avatars"
+msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
-msgid "_Blocked Contacts"
-msgstr "Za_blokowane kontakty"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
+msgid "N_ormal Size"
+msgstr "Zwykły r_ozmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
 msgid "_Compact Size"
 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
-msgid "_File Transfers"
-msgstr "_Przesyłanie plików"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
+msgid "_Room"
+msgstr "_Pokój"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
 msgid "_Join…"
 msgstr "_Dołącz…"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
-msgid "_New Conversation…"
-msgstr "_Nowa rozmowa…"
-
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
-msgid "_Offline Contacts"
-msgstr "K_ontakty w trybie offline"
-
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
-msgid "_Personal Information"
-msgstr "I_nformacje osobiste"
-
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
-msgid "_Room"
-msgstr "_Pokój"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
+msgid "Join _Favorites"
+msgstr "Dołącz do _ulubionych"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
-msgid "_Search for Contacts…"
-msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
+msgid "Manage Favorites"
+msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
 msgid "Members"
 msgstr "Członkowie"
 
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:553
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4179,22 +4103,27 @@ msgstr ""
 "Wymagane hasło: %s\n"
 "Członkowie: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+msgid "Yes"
+msgstr "Tak"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:584
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:594
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
-msgid "Couldn't load room list"
-msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+msgid "Join Room"
+msgstr "Dołączenie do pokoju"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
 msgid ""
@@ -4204,6 +4133,10 @@ msgstr ""
 "pokoi na liście."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
+msgid "_Room:"
+msgstr "_Pokój:"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
 "the current account's server"
@@ -4211,180 +4144,196 @@ msgstr ""
 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
-msgid "Join Room"
-msgstr "Dołączenie do pokoju"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
+msgid "Couldn't load room list"
+msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
 msgid "Room List"
 msgstr "Listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
-msgid "_Room:"
-msgstr "_Pokój:"
-
-#: ../src/empathy-preferences.c:169
+#: ../src/empathy-preferences.c:166
 msgid "Message received"
 msgstr "Otrzymano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:170
+#: ../src/empathy-preferences.c:167
 msgid "Message sent"
 msgstr "Wysłano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:171
+#: ../src/empathy-preferences.c:168
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:172
-msgid "Contact goes online"
+#: ../src/empathy-preferences.c:169
+msgid "Contact comes online"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:173
+#: ../src/empathy-preferences.c:170
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:174
+#: ../src/empathy-preferences.c:171
 msgid "Account connected"
-msgstr "Konto połączone"
+msgstr "Połączono konto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:175
+#: ../src/empathy-preferences.c:172
 msgid "Account disconnected"
-msgstr "Konto rozłączone"
+msgstr "Rozłączono konto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:484
+#: ../src/empathy-preferences.c:475
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:734
+#: ../src/empathy-preferences.c:726
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julia"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:741
+#: ../src/empathy-preferences.c:733
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:747
+#: ../src/empathy-preferences.c:739
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:750
+#: ../src/empathy-preferences.c:743
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:753
+#: ../src/empathy-preferences.c:746
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:756
+#: ../src/empathy-preferences.c:749
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:759
+#: ../src/empathy-preferences.c:752
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:762
+#: ../src/empathy-preferences.c:755
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1175
+#: ../src/empathy-preferences.c:1159
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
+msgid "Show _smileys as images"
+msgstr "_Emotikony jako obrazy"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
+msgid "Show contact _list in rooms"
+msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Appearance"
 msgstr "Wygląd"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
-msgid "Behavior"
-msgstr "Zachowanie"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+msgid "Start chats in:"
+msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
-msgid "Chat Th_eme:"
-msgstr "Motyw _rozmowy:"
+msgid "new ta_bs"
+msgstr "nowych _kartach"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
-msgid "Disable notifications when _away or busy"
-msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
+msgid "new _windows"
+msgstr "nowych _oknach"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
-msgid "Disable sounds when _away or busy"
-msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
 msgid "Display incoming events in the notification area"
 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
 
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
+msgid "_Automatically connect on startup"
+msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
-msgid ""
-"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
-"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
-"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
-"off and restarting the call."
-msgstr ""
-"Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
-"stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
-"słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
-"wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
+msgid "Log conversations"
+msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
-msgid "Enable notifications when a contact comes online"
-msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
+msgid "Behavior"
+msgstr "Zachowanie"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
-msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
-msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
+msgid "General"
+msgstr "Ogólne"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
-msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
-msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
+msgid "_Enable bubble notifications"
+msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
-msgid "Enable spell checking for languages:"
-msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
+msgid "Disable notifications when _away or busy"
+msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
-msgid "General"
-msgstr "Ogólne"
+msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
+msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
-msgid "Input level:"
-msgstr "Poziom wejściowy:"
+msgid "Enable notifications when a contact comes online"
+msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
-msgid "Input volume:"
-msgstr "Głośność wejścia:"
+msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
+msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
+msgid "Notifications"
+msgstr "Powiadomienia"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
-msgid "Location sources:"
-msgstr "Źródła położenia:"
+msgid "_Enable sound notifications"
+msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
-msgid "Log conversations"
-msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
+msgid "Disable sounds when _away or busy"
+msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
-msgid "Notifications"
-msgstr "Powiadomienia"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
 
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
+msgid "Sounds"
+msgstr "Dźwięki"
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
-msgid "Privacy"
-msgstr "Prywatność"
+msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
+msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
 msgid ""
+"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
+"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
+"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
+"off and restarting the call."
+msgstr ""
+"Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
+"stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
+"słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
+"wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+msgid "_Publish location to my contacts"
+msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
+msgid ""
 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
 "decimal place."
@@ -4393,295 +4342,296 @@ msgstr ""
 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
 "po przecinku."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
-msgid "Show _smileys as images"
-msgstr "_Emotikony jako obrazy"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
-msgid "Show contact _list in rooms"
-msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
-msgid "Sounds"
-msgstr "Dźwięki"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "Sprawdzanie pisowni"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
-msgid ""
-"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
-"dictionary installed."
-msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
-
+#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
-msgid "Themes"
-msgstr "Motywy"
+msgid "_Reduce location accuracy"
+msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
-msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
-msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
+msgid "Privacy"
+msgstr "Prywatność"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
-msgid "Variant:"
-msgstr "Wariant:"
+msgid "_GPS"
+msgstr "_GPS"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
-msgid "_Automatically connect on startup"
-msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
 msgid "_Cellphone"
 msgstr "_Telefon komórkowy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
-msgid "_Enable bubble notifications"
-msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
+msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
+msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
-msgid "_Enable sound notifications"
-msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+msgid "Location sources:"
+msgstr "Źródła położenia:"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
-msgid "_GPS"
-msgstr "_GPS"
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
+msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
-msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
-msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
+msgid "Enable spell checking for languages:"
+msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
-msgid "_Open new chats in separate windows"
-msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
-msgid "_Publish location to my contacts"
-msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
+msgid "Chat Th_eme:"
+msgstr "Motyw _rozmowy:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
+msgid "Variant:"
+msgstr "Wariant:"
 
-#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
-msgid "_Reduce location accuracy"
-msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
+msgid "Themes"
+msgstr "Motywy"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
 msgid "_Quit"
 msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
-msgid "Call the contact again"
-msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
-
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
-msgid "Camera Off"
-msgstr "Kamera jest wyłączona"
+msgid "Redial"
+msgstr "Wybierz ponownie"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
-msgid "Camera On"
-msgstr "Kamera jest włączona"
+msgid "V_ideo"
+msgstr "_Wideo"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
+msgid "Video Off"
+msgstr "Obraz jest wyłączony"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
-msgid "Disable camera and stop sending video"
-msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
+msgid "Video Preview"
+msgstr "Podgląd obrazu"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
-msgid "Enable camera and send video"
-msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
+msgid "Video On"
+msgstr "Obraz jest włączony"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
-msgid "Enable camera but don't send video"
-msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
+msgid "Call the contact again"
+msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
-msgid "Preview"
-msgstr "Podgląd"
+msgid "Camera Off"
+msgstr "Kamera jest wyłączona"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
-msgid "Redial"
-msgstr "Wybierz ponownie"
+msgid "Disable camera and stop sending video"
+msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
-msgid "V_ideo"
-msgstr "_Wideo"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
+msgid "Preview"
+msgstr "Podgląd"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
-msgid "Video Off"
-msgstr "Obraz jest wyłączony"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
+msgid "Enable camera but don't send video"
+msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
-msgid "Video On"
-msgstr "Obraz jest włączony"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
+msgid "Camera On"
+msgstr "Kamera jest włączona"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
-msgid "Video Preview"
-msgstr "Podgląd obrazu"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
+msgid "Enable camera and send video"
+msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
 
-#: ../src/empathy-map-view.c:448
+#: ../src/empathy-map-view.c:471
 msgid "Contact Map View"
 msgstr "Widok mapy kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1228
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1607
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1435
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
+msgid "Pastebin link"
+msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1676
+msgid "Pastebin response"
+msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1680
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1683
+msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
+msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1912
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Okno debugowania"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1517
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1970
+msgid "Send to pastebin"
+msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2009
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1529
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
 msgid "Level "
 msgstr "Poziom "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1549
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2040
 msgid "Debug"
 msgstr "Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1555
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
 msgid "Info"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1561 ../src/empathy-debug-window.c:1610
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2050 ../src/empathy-debug-window.c:2096
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1567
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2055
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1573
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
 msgid "Critical"
 msgstr "Krytyczny"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1579
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1598
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2084
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2087
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2089
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1605
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
 msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1642
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2114
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr ""
 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:179
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:205
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:230
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:180
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:203
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
 msgid "Invite"
 msgstr "Zaproś"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:183
+#: ../src/empathy-accounts.c:180
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
 "działanie"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:187
+#: ../src/empathy-accounts.c:184
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:191
+#: ../src/empathy-accounts.c:188
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:193
+#: ../src/empathy-accounts.c:190
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<identyfikator-konta>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:198
+#: ../src/empathy-accounts.c:195
 msgid "- Empathy Accounts"
-msgstr "- Konta programu Empathy"
+msgstr "- konta programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:237
+#: ../src/empathy-accounts.c:231
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Konta programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:70
+#: ../src/empathy-debugger.c:69
 msgid "Show a particular service"
 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:75
+#: ../src/empathy-debugger.c:74
 msgid "- Empathy Debugger"
 msgstr "- debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:114
+#: ../src/empathy-debugger.c:113
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:107
+#: ../src/empathy-chat.c:109
 msgid "- Empathy Chat Client"
-msgstr " - komunikator Empathy"
+msgstr "- komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
 msgid "Respond"
 msgstr "Odpowiedz"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:217
-#: ../src/empathy-call-window.c:1459
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
+#: ../src/empathy-call-window.c:1529
 msgid "Reject"
 msgstr "Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
-#: ../src/empathy-call-window.c:1460
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
+#: ../src/empathy-call-window.c:1530
 msgid "Answer"
 msgstr "Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
 msgid "Answer with video"
 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:235
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:245
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
 msgid "Decline"
 msgstr "Odmów"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:250
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
 msgid "Accept"
 msgstr "Zaakceptuj"
 
 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
 #. * brings the password popup.
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:260
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
 msgid "Provide"
 msgstr "Wprowadź"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:134
+#: ../src/empathy-call-observer.c:132
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr ""
@@ -4690,28 +4640,71 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
 #. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1088 ../src/empathy-call-window.c:1111
+#: ../src/empathy-call-window.c:1136 ../src/empathy-call-window.c:1159
 msgid "i"
 msgstr "i"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2775
+#: ../src/empathy-call-window.c:2883
 msgid "On hold"
 msgstr "Odłożone"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2778
+#: ../src/empathy-call-window.c:2886
 msgid "Mute"
 msgstr "Wycisz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2780
+#: ../src/empathy-call-window.c:2888
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2783
+#: ../src/empathy-call-window.c:2891
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
+#: ../src/empathy-call-window.c:3161
+#, c-format
+msgid "Your current balance is %s."
+msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3165
+msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
+msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3167
+msgid "Top Up"
+msgstr "Doładuj"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
 msgid "_Match case"
 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
+msgid "Adding new account"
+msgstr "Dodawanie nowego konta"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
+msgid "People nearby"
+msgstr "Osoby w pobliżu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct."
+msgstr ""
+"Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
+"połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
+"czy poniższe dane są poprawne."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
+msgid ""
+"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
+"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
+msgstr ""
+"Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
+"wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."