Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
11 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
12 "POT-Creation-Date: 2012-03-10 07:51+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-03-10 18:28+0100\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Poedit-Language: Polish\n"
23 "X-Poedit-Country: Poland\n"
24
25 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
26 msgid "Empathy"
27 msgstr "Empathy"
28
29 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
30 msgid "IM Client"
31 msgstr "Komunikator"
32
33 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
34 msgid "Empathy Internet Messaging"
35 msgstr "Komunikator Empathy"
36
37 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
38 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
39 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
40
41 #. Tweak the dialog
42 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
43 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2450
44 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
45 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
46
47 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
48 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
49 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
50
51 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
52 msgid "Connection managers should be used"
53 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
54
55 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
56 msgid ""
57 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
58 "reconnect."
59 msgstr ""
60 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
61 "rozłączenia/ponownego połączenia."
62
63 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
64 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
65 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
66
67 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
68 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
69 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
72 msgid "Empathy should auto-away when idle"
73 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
74
75 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
76 msgid ""
77 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
78 msgstr ""
79 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
80 "bezczynności."
81
82 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
83 msgid "Empathy default download folder"
84 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
85
86 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
87 msgid "The default folder to save file transfers in."
88 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
89
90 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
91 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
92 msgstr ""
93 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
94
95 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
96 msgid ""
97 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
98 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
99 msgstr ""
100 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
101 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
102 "klucza."
103
104 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
105 msgid "Show offline contacts"
106 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
107
108 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
109 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
110 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
111
112 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
113 msgid "Show avatars"
114 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
115
116 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
117 msgid ""
118 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
119 msgstr ""
120 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
121
122 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
123 msgid "Show protocols"
124 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
125
126 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
127 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
128 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
129
130 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
131 msgid "Show Balance in contact list"
132 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
133
134 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
135 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
136 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
137
138 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
139 msgid "Compact contact list"
140 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
141
142 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
143 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
144 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
145
146 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
147 msgid "Hide main window"
148 msgstr "Ukrycie głównego okna"
149
150 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
151 msgid "Hide the main window."
152 msgstr "Ukrycie głównego okna."
153
154 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
155 msgid "Default directory to select an avatar image from"
156 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
157
158 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
159 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
160 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
161
162 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
163 msgid "Open new chats in separate windows"
164 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
165
166 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
167 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
168 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
169
170 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
171 msgid "Display incoming events in the status area"
172 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
173
174 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
175 msgid ""
176 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
177 "user immediately."
178 msgstr ""
179 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
180 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
181
182 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
183 msgid "The position for the chat window side pane"
184 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
185
186 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
187 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
188 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
189
190 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
191 msgid "Show contact groups"
192 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
193
194 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
195 msgid "Whether to show groups in the contact list."
196 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
197
198 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
199 msgid "Contact list sort criterion"
200 msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
201
202 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
203 msgid ""
204 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
205 "the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
206 "the contact list by name."
207 msgstr ""
208 "Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
209 "Domyślnie porządkowane jest według stanu kontaktów za pomocą wartości \"state"
210 "\". Wartość \"name\" spowoduje porządkowanie według nazw kontaktów."
211
212 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
213 msgid "Use notification sounds"
214 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
215
216 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
217 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
218 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
219
220 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
221 msgid "Disable sounds when away"
222 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
223
224 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
225 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
226 msgstr ""
227 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
228 "zajętości."
229
230 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
231 msgid "Play a sound for incoming messages"
232 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
233
234 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
235 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
236 msgstr ""
237 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
240 msgid "Play a sound for outgoing messages"
241 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
244 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
245 msgstr ""
246 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
247
248 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
249 msgid "Play a sound for new conversations"
250 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
251
252 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
253 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
254 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
255
256 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
257 msgid "Play a sound when a contact logs in"
258 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
259
260 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
261 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
262 msgstr ""
263 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
264 "sieci."
265
266 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
267 msgid "Play a sound when a contact logs out"
268 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
269
270 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
271 msgid ""
272 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
273 msgstr ""
274 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
275
276 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
277 msgid "Play a sound when we log in"
278 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
279
280 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
281 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
282 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
283
284 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
285 msgid "Play a sound when we log out"
286 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
287
288 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
289 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
290 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
291
292 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
293 msgid "Enable popup notifications for new messages"
294 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
295
296 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
297 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
298 msgstr ""
299 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
300 "wiadomości."
301
302 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
303 msgid "Disable popup notifications when away"
304 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
305
306 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
307 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
308 msgstr ""
309 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
310 "zajętości."
311
312 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
313 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
314 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
315
316 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
317 msgid ""
318 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
319 "the chat is already opened, but not focused."
320 msgstr ""
321 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
322 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
325 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
326 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
327
328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
329 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
330 msgstr ""
331 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
332 "do trybu online."
333
334 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
335 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
336 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
337
338 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
339 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
340 msgstr ""
341 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
342 "do trybu offline."
343
344 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
345 msgid "Use graphical smileys"
346 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
347
348 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
349 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
350 msgstr ""
351 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
352
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
354 msgid "Show contact list in rooms"
355 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
358 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
359 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
360
361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
362 msgid "Chat window theme"
363 msgstr "Motyw okna rozmowy"
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
366 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
367 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
368
369 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
370 msgid "Chat window theme variant"
371 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
372
373 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
374 msgid ""
375 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
376 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
379 msgid "Path of the Adium theme to use"
380 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
381
382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
383 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
384 msgstr ""
385 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
386 "Adium."
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
389 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
390 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
391
392 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
393 msgid ""
394 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
395 msgstr ""
396 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
397 "Inspector."
398
399 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
400 msgid "Inform other users when you are typing to them"
401 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
402
403 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
404 msgid ""
405 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
406 "affect the 'gone' state."
407 msgstr ""
408 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
409 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
410
411 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
412 msgid "Use theme for chat rooms"
413 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
414
415 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
416 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
417 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
418
419 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
420 msgid "Spell checking languages"
421 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
422
423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
424 msgid ""
425 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
426 msgstr ""
427 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
428 "\")."
429
430 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
431 msgid "Enable spell checker"
432 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
435 msgid ""
436 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
437 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
438
439 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
440 msgid "Nick completed character"
441 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
442
443 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
444 msgid ""
445 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
446 "chat."
447 msgstr ""
448 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
449 "podczas rozmowy grupowej."
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
452 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
453 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
456 msgid ""
457 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
458 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
459
460 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
461 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
462 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
463
464 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
465 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
466 msgstr ""
467 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
468
469 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
470 msgid "Camera device"
471 msgstr "Urządzenie kamery"
472
473 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
474 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
475 msgstr ""
476 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
477
478 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
479 msgid "Camera position"
480 msgstr "Pozycja kamery"
481
482 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
483 msgid "Position the camera preview should be during a call."
484 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
485
486 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
487 msgid "Echo cancellation support"
488 msgstr "Obsługa usuwania echa"
489
490 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
491 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
492 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
493
494 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
495 msgid "Show hint about closing the main window"
496 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
497
498 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
499 msgid ""
500 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
501 "'x' button in the title bar."
502 msgstr ""
503 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
504 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
505
506 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
507 msgid "Empathy can publish the user's location"
508 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
509
510 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
511 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
512 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
513
514 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
515 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
516 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
517
518 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
519 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
520 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
521
522 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
523 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
524 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
525
526 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
527 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
528 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
529
530 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
531 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
532 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
533
534 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
535 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
536 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
537
538 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
539 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
540 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
541
542 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
543 msgid ""
544 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
545 msgstr ""
546 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
547
548 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
549 msgid "No reason was specified"
550 msgstr "Nie podano powodu"
551
552 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
553 msgid "The change in state was requested"
554 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
555
556 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
557 msgid "You canceled the file transfer"
558 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
559
560 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
561 msgid "The other participant canceled the file transfer"
562 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
563
564 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
565 msgid "Error while trying to transfer the file"
566 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
567
568 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
569 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
570 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
571
572 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
573 msgid "Unknown reason"
574 msgstr "Nieznany powód"
575
576 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
577 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
578 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
579
580 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
581 msgid "File transfer not supported by remote contact"
582 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
583
584 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
585 msgid "The selected file is not a regular file"
586 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
587
588 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
589 msgid "The selected file is empty"
590 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
591
592 #: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
593 #, c-format
594 msgid "Missed call from %s"
595 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
596
597 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
598 #: ../libempathy/empathy-message.c:419
599 #, c-format
600 msgid "Called %s"
601 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
602
603 #: ../libempathy/empathy-message.c:422
604 #, c-format
605 msgid "Call from %s"
606 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
607
608 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233
609 msgid "Available"
610 msgstr "Dostępny"
611
612 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
613 msgid "Busy"
614 msgstr "Zajęty"
615
616 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
617 msgid "Away"
618 msgstr "Nieobecny"
619
620 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
621 msgid "Invisible"
622 msgstr "Niewidoczny"
623
624 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
625 msgid "Offline"
626 msgstr "Offline"
627
628 #. translators: presence type is unknown
629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245
630 msgctxt "presence"
631 msgid "Unknown"
632 msgstr "Nieznany"
633
634 #: ../libempathy/empathy-utils.c:285
635 msgid "No reason specified"
636 msgstr "Nie podano powodu"
637
638 #: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
639 msgid "Status is set to offline"
640 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
641
642 #: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
643 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
644 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
645 msgid "Network error"
646 msgstr "Błąd sieci"
647
648 #: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
649 msgid "Authentication failed"
650 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
651
652 #: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
653 msgid "Encryption error"
654 msgstr "Błąd szyfrowania"
655
656 #: ../libempathy/empathy-utils.c:295
657 msgid "Name in use"
658 msgstr "Pseudonim jest już używany"
659
660 #: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
661 msgid "Certificate not provided"
662 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
663
664 #: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
665 msgid "Certificate untrusted"
666 msgstr "Niezaufany certyfikat"
667
668 #: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
669 msgid "Certificate expired"
670 msgstr "Certyfikat wygasł"
671
672 #: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
673 msgid "Certificate not activated"
674 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
675
676 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
677 msgid "Certificate hostname mismatch"
678 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
679
680 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
681 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
682 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
683
684 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
685 msgid "Certificate self-signed"
686 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
687
688 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
689 msgid "Certificate error"
690 msgstr "Błąd certyfikatu"
691
692 #: ../libempathy/empathy-utils.c:345
693 msgid "Encryption is not available"
694 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
695
696 #: ../libempathy/empathy-utils.c:347
697 msgid "Certificate is invalid"
698 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
699
700 #: ../libempathy/empathy-utils.c:349
701 msgid "Connection has been refused"
702 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
703
704 #: ../libempathy/empathy-utils.c:351
705 msgid "Connection can't be established"
706 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
707
708 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
709 msgid "Connection has been lost"
710 msgstr "Połączenie zostało utracone"
711
712 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
713 msgid "This account is already connected to the server"
714 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
715
716 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
717 msgid ""
718 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
719 msgstr ""
720 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
721
722 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360
723 msgid "The account already exists on the server"
724 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
725
726 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
727 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
728 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
729
730 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
731 msgid "Certificate has been revoked"
732 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
733
734 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
735 msgid ""
736 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
737 msgstr ""
738 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
739 "kryptograficznie słaby"
740
741 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369
742 msgid ""
743 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
744 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
745 msgstr ""
746 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
747 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
748
749 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
750 msgid "Your software is too old"
751 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
752
753 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375
754 msgid "Internal error"
755 msgstr "Wewnętrzny błąd"
756
757 #: ../libempathy/empathy-utils.c:534
758 msgid "People Nearby"
759 msgstr "Osoby w pobliżu"
760
761 #: ../libempathy/empathy-utils.c:539
762 msgid "Yahoo! Japan"
763 msgstr "Yahoo! Japonia"
764
765 #: ../libempathy/empathy-utils.c:568
766 msgid "Google Talk"
767 msgstr "Google Talk"
768
769 #: ../libempathy/empathy-utils.c:569
770 msgid "Facebook Chat"
771 msgstr "Facebook Chat"
772
773 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
774 #, c-format
775 msgid "%d second ago"
776 msgid_plural "%d seconds ago"
777 msgstr[0] "%d sekundę temu"
778 msgstr[1] "%d sekundy temu"
779 msgstr[2] "%d sekund temu"
780
781 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
782 #, c-format
783 msgid "%d minute ago"
784 msgid_plural "%d minutes ago"
785 msgstr[0] "%d minutę temu"
786 msgstr[1] "%d minuty temu"
787 msgstr[2] "%d minut temu"
788
789 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
790 #, c-format
791 msgid "%d hour ago"
792 msgid_plural "%d hours ago"
793 msgstr[0] "%d godzinę temu"
794 msgstr[1] "%d godziny temu"
795 msgstr[2] "%d godzin temu"
796
797 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
798 #, c-format
799 msgid "%d day ago"
800 msgid_plural "%d days ago"
801 msgstr[0] "%d dzień temu"
802 msgstr[1] "%d dni temu"
803 msgstr[2] "%d dni temu"
804
805 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
806 #, c-format
807 msgid "%d week ago"
808 msgid_plural "%d weeks ago"
809 msgstr[0] "%d tydzień temu"
810 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
811 msgstr[2] "%d tygodni temu"
812
813 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
814 #, c-format
815 msgid "%d month ago"
816 msgid_plural "%d months ago"
817 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
818 msgstr[1] "%d miesiące temu"
819 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
820
821 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
822 msgid "in the future"
823 msgstr "w przyszłości"
824
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
826 msgid "All accounts"
827 msgstr "Wszystkie konta"
828
829 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
830 #: ../src/empathy-import-widget.c:336
831 msgid "Account"
832 msgstr "Konto"
833
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
835 msgid "Password"
836 msgstr "Hasło"
837
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
840 msgid "Server"
841 msgstr "Serwer"
842
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
845 msgid "Port"
846 msgstr "Port"
847
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
850 #, c-format
851 msgid "%s:"
852 msgstr "%s:"
853
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
856 msgid "Username:"
857 msgstr "Nazwa użytkownika:"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
860 msgid "A_pply"
861 msgstr "Za_stosuj"
862
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
864 msgid "L_og in"
865 msgstr "Zal_oguj"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
868 msgid "This account already exists on the server"
869 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
870
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
872 msgid "Create a new account on the server"
873 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
874
875 #. To translators: The first parameter is the login id and the
876 #. * second one is the network. The resulting string will be something
877 #. * like: "MyUserName on freenode".
878 #. * You should reverse the order of these arguments if the
879 #. * server should come before the login id in your locale.
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
881 #, c-format
882 msgid "%1$s on %2$s"
883 msgstr "%1$s na %2$s"
884
885 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
886 #. * string will be something like: "Jabber Account"
887 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
888 #, c-format
889 msgid "%s Account"
890 msgstr "Konto %s"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
893 msgid "New account"
894 msgstr "Nowe konto"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
903 msgid "Pass_word:"
904 msgstr "_Hasło:"
905
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
907 msgid "Screen _Name:"
908 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
909
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
911 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
912 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
913
914 #. remember password ticky box
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
923 msgid "Remember password"
924 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
925
926 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
927 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
932 msgid "_Port:"
933 msgstr "_Port:"
934
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
937 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
938 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
940 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
941 msgid "_Server:"
942 msgstr "_Serwer:"
943
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
945 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
946 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
950 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
954 msgid "Advanced"
955 msgstr "Zaawansowane"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
958 msgid "What is your AIM screen name?"
959 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
960
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
962 msgid "What is your AIM password?"
963 msgstr "Hasło AIM:"
964
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
967 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
969 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
971 msgid "Remember Password"
972 msgstr "Zapamiętaj hasło"
973
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
977 msgid "Login I_D:"
978 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
979
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
982 msgid "<b>Example:</b> username"
983 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
984
985 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
986 msgid "What is your GroupWise User ID?"
987 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
988
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
990 msgid "What is your GroupWise password?"
991 msgstr "Hasło GroupWise:"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
994 msgid "ICQ _UIN:"
995 msgstr "_UIN ICQ:"
996
997 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
998 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
999 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
1000
1001 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1003 msgid "Ch_aracter set:"
1004 msgstr "Zest_aw znaków:"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1007 msgid "What is your ICQ UIN?"
1008 msgstr "UIN ICQ:"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
1011 msgid "What is your ICQ password?"
1012 msgstr "Hasło ICQ:"
1013
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1016 msgid "Auto"
1017 msgstr "Automatycznie"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1020 msgid "UDP"
1021 msgstr "UDP"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1024 msgid "TCP"
1025 msgstr "TCP"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1028 msgid "TLS"
1029 msgstr "TLS"
1030
1031 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1032 #. * best to keep the English version.
1033 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1034 msgid "Register"
1035 msgstr "Rejestrator"
1036
1037 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1038 #. * best to keep the English version.
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1040 msgid "Options"
1041 msgstr "Opcje"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1044 msgid "None"
1045 msgstr "Brak"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
1048 msgid "Network"
1049 msgstr "Sieć"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1052 msgid "Network:"
1053 msgstr "Sieć:"
1054
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1056 msgid "Character set:"
1057 msgstr "Zestaw znaków:"
1058
1059 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1060 msgid "Servers"
1061 msgstr "Serwery"
1062
1063 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1064 msgid ""
1065 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1066 "password."
1067 msgstr ""
1068 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1069 "go podawać."
1070
1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1072 msgid "Nickname:"
1073 msgstr "Pseudonim:"
1074
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1076 msgid "Password:"
1077 msgstr "Hasło:"
1078
1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1080 msgid "Quit message:"
1081 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1082
1083 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1084 msgid "Real name:"
1085 msgstr "Imię i nazwisko:"
1086
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1088 msgid "Which IRC network?"
1089 msgstr "Sieć IRC:"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1092 msgid "What is your IRC nickname?"
1093 msgstr "Pseudonim IRC:"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1096 msgid "What is your Facebook username?"
1097 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1098
1099 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1101 msgid ""
1102 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1103 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1104 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1105 "Facebook username if you don't have one."
1106 msgstr ""
1107 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1108 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1109 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1110 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1111 "ustawiono."
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1114 msgid "What is your Facebook password?"
1115 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1118 msgid "What is your Google ID?"
1119 msgstr "Identyfikator Google:"
1120
1121 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1122 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1123 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1124
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1126 msgid "What is your Google password?"
1127 msgstr "Hasło Google:"
1128
1129 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1130 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1131 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1134 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1135 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1136
1137 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1138 msgid "Priori_ty:"
1139 msgstr "Pri_orytet:"
1140
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1142 msgid "Reso_urce:"
1143 msgstr "_Zasób:"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1146 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1147 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1150 msgid "Use old SS_L"
1151 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1154 msgid "Override server settings"
1155 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1158 msgid "What is your Jabber ID?"
1159 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1160
1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1162 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1163 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1164
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1166 msgid "What is your Jabber password?"
1167 msgstr "Hasło Jabbera:"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1170 msgid "What is your desired Jabber password?"
1171 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1174 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1175 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1178 msgid "What is your Windows Live ID?"
1179 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1182 msgid "What is your Windows Live password?"
1183 msgstr "Hasło Windows Live:"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1186 msgid "Nic_kname:"
1187 msgstr "Pseu_donim:"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1190 msgid "_Last Name:"
1191 msgstr "Na_zwisko:"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1194 msgid "_First Name:"
1195 msgstr "I_mię:"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1198 msgid "_Published Name:"
1199 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1202 msgid "_Jabber ID:"
1203 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1206 msgid "E-_mail address:"
1207 msgstr "Adres _e-mail:"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1210 msgid "_Username:"
1211 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1214 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1215 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1218 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1219 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1222 msgid "NAT Traversal Options"
1223 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1226 msgid "Proxy Options"
1227 msgstr "Opcje pośrednika"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1230 msgid "Miscellaneous Options"
1231 msgstr "Różne opcje"
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1234 msgid "STUN Server:"
1235 msgstr "Serwer STUN:"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1238 msgid "Discover the STUN server automatically"
1239 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1242 msgid "Discover Binding"
1243 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1244
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1247 msgid "Server:"
1248 msgstr "Serwer"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1251 msgid "Keep-Alive Options"
1252 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1255 msgid "Mechanism:"
1256 msgstr "Mechanizm:"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1259 msgid "Interval (seconds)"
1260 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1263 msgid "Authentication username:"
1264 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1267 msgid "Transport:"
1268 msgstr "Transport:"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1271 msgid "Loose Routing"
1272 msgstr "Swobodne trasowanie"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1275 msgid "Ignore TLS Errors"
1276 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1279 msgid "Port:"
1280 msgstr "Port:"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1283 msgid "What is your SIP login ID?"
1284 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1285
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1287 msgid "What is your SIP account password?"
1288 msgstr "Hasło konta SIP:"
1289
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1291 msgid "Yahoo! I_D:"
1292 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1295 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1296 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1297
1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1299 msgid "_Room List locale:"
1300 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1301
1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1303 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1304 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1305
1306 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1307 msgid "What is your Yahoo! password?"
1308 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1309
1310 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1312 msgid "Couldn't convert image"
1313 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1314
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1316 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1317 msgstr ""
1318 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1321 msgid "Couldn't save picture to file"
1322 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1323
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1325 msgid "Select Your Avatar Image"
1326 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1329 msgid "Take a picture..."
1330 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1331
1332 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1333 msgid "No Image"
1334 msgstr "Brak obrazu"
1335
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1337 msgid "Images"
1338 msgstr "Obrazy"
1339
1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1341 msgid "All Files"
1342 msgstr "Wszystkie pliki"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1345 msgid "Click to enlarge"
1346 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1347
1348 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1350 msgid "There was an error starting the call"
1351 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1354 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1355 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1358 msgid "The specified contact is offline"
1359 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1360
1361 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1362 msgid "The specified contact is not valid"
1363 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1366 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1367 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1368
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1370 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1371 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
1374 msgid "Failed to open private chat"
1375 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1376
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
1378 msgid "Topic not supported on this conversation"
1379 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1380
1381 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
1382 msgid "You are not allowed to change the topic"
1383 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1384
1385 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
1386 #, c-format
1387 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1388 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
1391 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1392 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
1395 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1396 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1397
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
1399 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1400 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1401
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
1403 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1404 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
1407 msgid ""
1408 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1409 "current one"
1410 msgstr ""
1411 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1412 "domyślnie bieżący"
1413
1414 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
1415 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1416 msgstr ""
1417 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
1420 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1421 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1422
1423 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
1424 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1425 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1426
1427 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
1428 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1429 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1430
1431 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
1432 msgid ""
1433 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1434 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1435 "join a new chat room\""
1436 msgstr ""
1437 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1438 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1439 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1440
1441 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
1442 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1443 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1444
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
1446 msgid ""
1447 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1448 "show its usage."
1449 msgstr ""
1450 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1451 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1452
1453 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
1454 #, c-format
1455 msgid "Usage: %s"
1456 msgstr "Użycie: %s"
1457
1458 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
1459 msgid "Unknown command"
1460 msgstr "Nieznane polecenie"
1461
1462 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
1463 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1464 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1465
1466 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
1467 msgid "insufficient balance to send message"
1468 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1469
1470 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
1472 #, c-format
1473 msgid "Error sending message '%s': %s"
1474 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1475
1476 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
1478 #, c-format
1479 msgid "Error sending message: %s"
1480 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1481
1482 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1483 #. * account to send the message.
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
1485 #, c-format
1486 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1487 msgstr ""
1488 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
1489
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
1491 msgid "not capable"
1492 msgstr "brak możliwości"
1493
1494 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
1495 msgid "offline"
1496 msgstr "offline"
1497
1498 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
1499 msgid "invalid contact"
1500 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1501
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
1503 msgid "permission denied"
1504 msgstr "brak dostępu"
1505
1506 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
1507 msgid "too long message"
1508 msgstr "za długa wiadomość"
1509
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
1511 msgid "not implemented"
1512 msgstr "niezaimplementowane"
1513
1514 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
1515 msgid "unknown"
1516 msgstr "nieznany"
1517
1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
1519 msgid "Topic:"
1520 msgstr "Temat:"
1521
1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
1523 #, c-format
1524 msgid "Topic set to: %s"
1525 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
1528 #, c-format
1529 msgid "Topic set by %s to: %s"
1530 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
1531
1532 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1533 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
1534 msgid "No topic defined"
1535 msgstr "Temat nie został określony"
1536
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
1538 msgid "(No Suggestions)"
1539 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1540
1541 #. translators: %s is the selected word
1542 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
1543 #, c-format
1544 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1545 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1546
1547 #. translators: first %s is the selected word,
1548 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1549 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
1550 #, c-format
1551 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1552 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1553
1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
1555 msgid "Insert Smiley"
1556 msgstr "Wstaw emotikonę"
1557
1558 #. send button
1559 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
1560 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
1561 msgid "_Send"
1562 msgstr "_Wyślij"
1563
1564 #. Spelling suggestions
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
1566 msgid "_Spelling Suggestions"
1567 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
1570 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1571 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1572
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
1574 #, c-format
1575 msgid "%s has disconnected"
1576 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1577
1578 #. translators: reverse the order of these arguments
1579 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1580 #.
1581 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
1582 #, c-format
1583 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1584 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1585
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
1587 #, c-format
1588 msgid "%s was kicked"
1589 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1590
1591 #. translators: reverse the order of these arguments
1592 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1593 #.
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
1595 #, c-format
1596 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1597 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1598
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
1600 #, c-format
1601 msgid "%s was banned"
1602 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1603
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
1605 #, c-format
1606 msgid "%s has left the room"
1607 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1608
1609 #. Note to translators: this string is appended to
1610 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1611 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1612 #. * please let us know. :-)
1613 #.
1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
1615 #, c-format
1616 msgid " (%s)"
1617 msgstr " (%s)"
1618
1619 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
1620 #, c-format
1621 msgid "%s has joined the room"
1622 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1623
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
1625 #, c-format
1626 msgid "%s is now known as %s"
1627 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1628
1629 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1630 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1631 #. * we get the new handler.
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
1633 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
1634 #: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
1635 #: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2585
1636 msgid "Disconnected"
1637 msgstr "Rozłączony"
1638
1639 #. Add message
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
1641 msgid "Would you like to store this password?"
1642 msgstr "Zachować hasło?"
1643
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
1645 msgid "Remember"
1646 msgstr "Zapamiętaj"
1647
1648 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
1649 msgid "Not now"
1650 msgstr "Nie teraz"
1651
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
1653 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1654 msgid "Retry"
1655 msgstr "Ponów"
1656
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
1658 msgid "Wrong password; please try again:"
1659 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1660
1661 #. Add message
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
1663 msgid "This room is protected by a password:"
1664 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1665
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
1667 msgid "Join"
1668 msgstr "Dołącz"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
1671 msgid "Connected"
1672 msgstr "Połączony"
1673
1674 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
1675 msgid "Conversation"
1676 msgstr "Rozmowa"
1677
1678 #. Translators: this string is a something like
1679 #. * "Escher Cat (SMS)"
1680 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
1681 #, c-format
1682 msgid "%s (SMS)"
1683 msgstr "%s (SMS)"
1684
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1686 msgid "Unknown or invalid identifier"
1687 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1688
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1690 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1691 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1692
1693 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1694 msgid "Contact blocking unavailable"
1695 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1696
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:270
1698 msgid "Permission Denied"
1699 msgstr "Brak dostępu"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:274
1702 msgid "Could not block contact"
1703 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1704
1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1706 msgid "Edit Blocked Contacts"
1707 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1708
1709 #. Account and Identifier
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1711 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1713 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
1714 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1715 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
1716 msgid "Account:"
1717 msgstr "Konto:"
1718
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1720 msgid "Blocked Contacts"
1721 msgstr "Zablokowane kontakty"
1722
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1725 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1726 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1727 msgid "Remove"
1728 msgstr "Usuń"
1729
1730 #. Copy Link Address menu item
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1733 msgid "_Copy Link Address"
1734 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1735
1736 #. Open Link menu item
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1739 msgid "_Open Link"
1740 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1741
1742 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1743 #. * chat windows (strftime format string)
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
1745 msgid "%A %B %d %Y"
1746 msgstr "%A %d %B %Y"
1747
1748 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1750 msgid "New Contact"
1751 msgstr "Nowy kontakt"
1752
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
1754 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
1755 #, c-format
1756 msgid "Block %s?"
1757 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1758
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
1761 #, c-format
1762 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1763 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1764
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
1767 msgid "_Block"
1768 msgstr "Za_blokuj"
1769
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
1772 msgid "_Report this contact as abusive"
1773 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1774 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1775 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1776 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1777
1778 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1779 msgid "Subscription Request"
1780 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1781
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1783 msgid "_Block User"
1784 msgstr "Za_blokuj użytkownika"
1785
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1787 msgid "Decide _Later"
1788 msgstr "Z_decyduj później"
1789
1790 #. Title
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
1792 msgid "Search contacts"
1793 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1796 msgid "Search: "
1797 msgstr "Wyszukiwanie:"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
1800 msgid "_Add Contact"
1801 msgstr "_Dodaj kontakt"
1802
1803 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
1804 msgid "No contacts found"
1805 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1806
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
1808 msgid "Your message introducing yourself:"
1809 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1810
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
1812 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1813 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1814
1815 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:569
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
1817 msgid "Channels:"
1818 msgstr "Kanały:"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1822 msgid "Country ISO Code:"
1823 msgstr "Kod ISO kraju:"
1824
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1827 msgid "Country:"
1828 msgstr "Kraj:"
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1832 msgid "State:"
1833 msgstr "Stan/województwo:"
1834
1835 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1837 msgid "City:"
1838 msgstr "Miasto:"
1839
1840 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1842 msgid "Area:"
1843 msgstr "Obszar:"
1844
1845 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1847 msgid "Postal Code:"
1848 msgstr "Kod pocztowy:"
1849
1850 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1852 msgid "Street:"
1853 msgstr "Ulica:"
1854
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1857 msgid "Building:"
1858 msgstr "Budynek:"
1859
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1862 msgid "Floor:"
1863 msgstr "Piętro:"
1864
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1867 msgid "Room:"
1868 msgstr "Pokój:"
1869
1870 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1872 msgid "Text:"
1873 msgstr "Tekst:"
1874
1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1877 msgid "Description:"
1878 msgstr "Opis:"
1879
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
1881 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1882 msgid "URI:"
1883 msgstr "Adres URI:"
1884
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
1886 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1887 msgid "Accuracy Level:"
1888 msgstr "Poziom dokładności:"
1889
1890 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1891 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1892 msgid "Error:"
1893 msgstr "Błąd:"
1894
1895 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1897 msgid "Vertical Error (meters):"
1898 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1899
1900 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1902 msgid "Horizontal Error (meters):"
1903 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
1906 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1907 msgid "Speed:"
1908 msgstr "Prędkość:"
1909
1910 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
1911 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1912 msgid "Bearing:"
1913 msgstr "Kierunek:"
1914
1915 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
1916 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1917 msgid "Climb Speed:"
1918 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1919
1920 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1922 msgid "Last Updated on:"
1923 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
1926 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1927 msgid "Longitude:"
1928 msgstr "Długość geograficzna:"
1929
1930 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
1931 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1932 msgid "Latitude:"
1933 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1934
1935 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:795
1936 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1937 msgid "Altitude:"
1938 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1939
1940 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:848
1941 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
1944 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1945 msgid "Location"
1946 msgstr "Położenie"
1947
1948 #. translators: format is "Location, $date"
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:865
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
1951 #, c-format
1952 msgid "%s, %s"
1953 msgstr "%s, %s"
1954
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
1956 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
1957 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1958 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1959
1960 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:999
1961 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1962 msgid "Save Avatar"
1963 msgstr "Zapisanie awatara"
1964
1965 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1055
1966 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1967 msgid "Unable to save avatar"
1968 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1969
1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1446
1971 msgid "Personal Details"
1972 msgstr "Szczegóły osobiste"
1973
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1449
1975 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1976 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1977 msgid "Contact Details"
1978 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1979
1980 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1981 msgid "Full name"
1982 msgstr "Imię i nazwisko"
1983
1984 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1985 msgid "Phone number"
1986 msgstr "Numer telefonu"
1987
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
1989 msgid "E-mail address"
1990 msgstr "Adres e-mail"
1991
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
1993 msgid "Website"
1994 msgstr "Witryna WWW"
1995
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
1997 msgid "Birthday"
1998 msgstr "Urodziny"
1999
2000 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
2001 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
2002 #. * with their IM client.
2003 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
2004 msgid "Last seen:"
2005 msgstr "Ostatnio widziany:"
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
2008 msgid "Connected from:"
2009 msgstr "Połączony z:"
2010
2011 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
2012 #. * and should bin this.
2013 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
2014 msgid "Away message:"
2015 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
2016
2017 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
2018 msgid "work"
2019 msgstr "praca"
2020
2021 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
2022 msgid "home"
2023 msgstr "dom"
2024
2025 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
2026 msgid "mobile"
2027 msgstr "komórka"
2028
2029 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
2030 msgid "voice"
2031 msgstr "głosowa"
2032
2033 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
2034 msgid "preferred"
2035 msgstr "preferowane"
2036
2037 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
2038 msgid "postal"
2039 msgstr "pocztowy"
2040
2041 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
2042 msgid "parcel"
2043 msgstr "paczka"
2044
2045 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
2046 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
2049 msgid "Identifier:"
2050 msgstr "Identyfikator:"
2051
2052 #. Alias
2053 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2054 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
2055 msgid "Alias:"
2056 msgstr "Alias:"
2057
2058 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2059 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2060 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
2061
2062 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
2063 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2064 msgid "Information requested…"
2065 msgstr "Żądanie informacji…"
2066
2067 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2068 msgid "Client Information"
2069 msgstr "Informacje o kliencie"
2070
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2072 msgid "OS:"
2073 msgstr "System operacyjny:"
2074
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2076 msgid "Version:"
2077 msgstr "Wersja:"
2078
2079 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2080 msgid "Client:"
2081 msgstr "Klient:"
2082
2083 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
2084 msgid "Groups"
2085 msgstr "Grupy"
2086
2087 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
2088 msgid ""
2089 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2090 "select more than one group or no groups."
2091 msgstr ""
2092 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
2093 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
2094
2095 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
2096 msgid "_Add Group"
2097 msgstr "Dod_aj grupę"
2098
2099 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
2100 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2101 msgid "Select"
2102 msgstr "Wybór"
2103
2104 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
2105 #: ../src/empathy-roster-window.c:1970
2106 msgid "Group"
2107 msgstr "Grupa"
2108
2109 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
2110 msgid "The following identity will be blocked:"
2111 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2112 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
2113 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2114 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2115
2116 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
2117 msgid "The following identity can not be blocked:"
2118 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2119 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
2120 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2121 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2122
2123 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
2124 msgid "Edit Contact Information"
2125 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
2126
2127 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2128 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2129 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2130 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
2131 #, c-format
2132 msgid "%s (%s)"
2133 msgstr "%s (%s)"
2134
2135 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:344
2136 msgid "Select account to use to place the call"
2137 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
2138
2139 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2140 #. * title
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
2142 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2143 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
2144 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2145 msgid "Call"
2146 msgstr "Rozmowa głosowa"
2147
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:413
2149 msgid "Mobile"
2150 msgstr "Komórka"
2151
2152 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
2153 msgid "Work"
2154 msgstr "Praca"
2155
2156 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
2157 msgid "HOME"
2158 msgstr "Dom"
2159
2160 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:658
2161 msgid "_Block Contact"
2162 msgstr "Za_blokuj kontakt"
2163
2164 #. add chat button
2165 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
2166 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
2167 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
2168 msgid "_Chat"
2169 msgstr "_Rozmowa"
2170
2171 #. add SMS button
2172 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1052
2173 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
2174 msgid "_SMS"
2175 msgstr "_SMS"
2176
2177 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1085
2178 msgctxt "menu item"
2179 msgid "_Audio Call"
2180 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2181
2182 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1118
2183 msgctxt "menu item"
2184 msgid "_Video Call"
2185 msgstr "_Wideorozmowa"
2186
2187 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1159
2188 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
2189 msgid "_Previous Conversations"
2190 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2191
2192 # to jest w menu
2193 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1188
2194 msgid "Send File"
2195 msgstr "Wyślij plik"
2196
2197 # to jest w menu
2198 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1218
2199 msgid "Share My Desktop"
2200 msgstr "Współdziel pulpit"
2201
2202 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1244
2203 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
2204 msgid "Favorite"
2205 msgstr "Ulubione"
2206
2207 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1263
2208 msgid "gnome-contacts not installed"
2209 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
2210
2211 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1266
2212 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
2213 msgstr ""
2214 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
2215 "kontaktów."
2216
2217 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1380
2218 msgid "Infor_mation"
2219 msgstr "Infor_macje"
2220
2221 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1429
2222 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2223 msgid "_Edit"
2224 msgstr "_Modyfikuj"
2225
2226 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1546
2227 #: ../src/empathy-chat-window.c:1192
2228 msgid "Inviting you to this room"
2229 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
2230
2231 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1592
2232 msgid "_Invite to Chat Room"
2233 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
2234
2235 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1788
2236 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
2237 msgid "_Add Contact…"
2238 msgstr "_Dodaj kontakt…"
2239
2240 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
2241 msgid "Delete and _Block"
2242 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2243
2244 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
2245 #, c-format
2246 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2247 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
2248
2249 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
2250 msgid "Removing group"
2251 msgstr "Usuwanie grupy"
2252
2253 #. Remove
2254 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
2255 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
2256 msgid "_Remove"
2257 msgstr "_Usuń"
2258
2259 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
2260 #, c-format
2261 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2262 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
2263
2264 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
2265 #, c-format
2266 msgid ""
2267 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2268 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2269 msgstr ""
2270 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2271 "zostaną usunięte."
2272
2273 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
2274 msgid "Removing contact"
2275 msgstr "Usuwanie kontaktu"
2276
2277 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
2278 #, c-format
2279 msgid "Linked contact containing %u contact"
2280 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2281 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2282 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2283 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2284
2285 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2286 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2287 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2288
2289 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2290 msgid "Online from a phone or mobile device"
2291 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2292
2293 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2294 msgid "New Network"
2295 msgstr "Nowa sieć"
2296
2297 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2298 msgid "Choose an IRC network"
2299 msgstr "Wybór sieci IRC"
2300
2301 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2302 msgid "Reset _Networks List"
2303 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2304
2305 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2306 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2307 msgid "Select"
2308 msgstr "Wybierz"
2309
2310 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2311 msgid "new server"
2312 msgstr "nowy serwer"
2313
2314 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2315 msgid "SSL"
2316 msgstr "SSL"
2317
2318 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
2319 msgid "History"
2320 msgstr "Historia"
2321
2322 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
2323 msgid "Show"
2324 msgstr "Wyświetlenie"
2325
2326 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
2327 msgid "Search"
2328 msgstr "Wyszukiwanie"
2329
2330 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
2331 #, c-format
2332 msgid "Chat in %s"
2333 msgstr "Rozmowa w %s"
2334
2335 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2336 #, c-format
2337 msgid "Chat with %s"
2338 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2339
2340 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
2342 msgctxt "A date with the time"
2343 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2344 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2345
2346 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2347 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2348 #, c-format
2349 msgid "<i>* %s %s</i>"
2350 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2351
2352 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2353 #. * The string in bold is the sender's name
2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2355 #, c-format
2356 msgid "<b>%s:</b> %s"
2357 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2358
2359 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
2360 #, c-format
2361 msgid "%s second"
2362 msgid_plural "%s seconds"
2363 msgstr[0] "%s sekunda"
2364 msgstr[1] "%s sekundy"
2365 msgstr[2] "%s sekund"
2366
2367 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
2368 #, c-format
2369 msgid "%s minute"
2370 msgid_plural "%s minutes"
2371 msgstr[0] "%s minuta"
2372 msgstr[1] "%s minuty"
2373 msgstr[2] "%s minut"
2374
2375 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
2376 #, c-format
2377 msgid "Call took %s, ended at %s"
2378 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2379
2380 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2381 msgid "Today"
2382 msgstr "Dzisiaj"
2383
2384 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
2385 msgid "Yesterday"
2386 msgstr "Wczoraj"
2387
2388 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2389 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
2390 msgid "%e %B %Y"
2391 msgstr "%e %B %Y"
2392
2393 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
2394 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
2395 msgid "Anytime"
2396 msgstr "Zawsze"
2397
2398 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
2399 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
2400 msgid "Anyone"
2401 msgstr "Wszyscy"
2402
2403 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
2404 msgid "Who"
2405 msgstr "Kto"
2406
2407 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
2408 msgid "When"
2409 msgstr "Kiedy"
2410
2411 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
2412 msgid "Anything"
2413 msgstr "Wszystko"
2414
2415 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2416 msgid "Text chats"
2417 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2418
2419 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
2420 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
2421 msgid "Calls"
2422 msgstr "Rozmowy głosowe"
2423
2424 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
2425 msgid "Incoming calls"
2426 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2427
2428 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
2429 msgid "Outgoing calls"
2430 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2431
2432 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
2433 msgid "Missed calls"
2434 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2435
2436 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
2437 msgid "What"
2438 msgstr "Co"
2439
2440 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
2441 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2442 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2443
2444 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
2445 msgid "Clear All"
2446 msgstr "Wyczyść wszystko"
2447
2448 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
2449 msgid "Delete from:"
2450 msgstr "Usunięcie od:"
2451
2452 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2453 msgid "_File"
2454 msgstr "_Plik"
2455
2456 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2457 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2458 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
2459 msgid "_Edit"
2460 msgstr "_Edycja"
2461
2462 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2463 msgid "Delete All History..."
2464 msgstr "Usuń całą historię..."
2465
2466 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2467 msgid "Profile"
2468 msgstr "Profil"
2469
2470 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2471 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2472 msgid "Chat"
2473 msgstr "Rozmowa"
2474
2475 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2476 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
2477 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
2478 msgid "Video"
2479 msgstr "Wideo"
2480
2481 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2482 msgid "page 2"
2483 msgstr "strona 2"
2484
2485 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2486 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2487 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2488
2489 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
2490 msgid "The contact is offline"
2491 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
2492
2493 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
2494 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2495 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
2496
2497 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
2498 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2499 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
2500
2501 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
2502 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2503 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
2504
2505 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
2506 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2507 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
2508
2509 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
2510 msgid "You are banned from this channel"
2511 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
2512
2513 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
2514 msgid "This channel is full"
2515 msgstr "Ten kanał jest pełny"
2516
2517 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
2518 msgid "You must be invited to join this channel"
2519 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
2520
2521 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
2522 msgid "Can't proceed while disconnected"
2523 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
2524
2525 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
2526 msgid "Permission denied"
2527 msgstr "Odmowa dostępu"
2528
2529 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
2530 msgid "There was an error starting the conversation"
2531 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
2532
2533 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
2534 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
2535 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2536 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
2537
2538 #. Tweak the dialog
2539 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
2540 msgid "New Conversation"
2541 msgstr "Nowa rozmowa"
2542
2543 #. add video button
2544 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2545 msgid "_Video Call"
2546 msgstr "_Wideorozmowa"
2547
2548 #. add audio button
2549 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
2550 msgid "_Audio Call"
2551 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2552
2553 #. Tweak the dialog
2554 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
2555 msgid "New Call"
2556 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2557
2558 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
2559 #, c-format
2560 msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
2561 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
2562
2563 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
2564 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
2565 #, c-format
2566 msgid ""
2567 "Enter your password for account\n"
2568 "<b>%s</b>"
2569 msgstr ""
2570 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2571 "<b>%s</b>"
2572
2573 #. COL_STATUS_TEXT
2574 #. COL_STATE_ICON_NAME
2575 #. COL_STATE
2576 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2577 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2578 #. COL_TYPE
2579 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2580 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2581 msgid "Custom Message…"
2582 msgstr "Własna wiadomość…"
2583
2584 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2585 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2586 msgid "Edit Custom Messages…"
2587 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2588
2589 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2590 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2591 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2592
2593 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2594 msgid "Click to make this status a favorite"
2595 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2596
2597 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2598 msgid "Set status"
2599 msgstr "Ustaw stan"
2600
2601 #. Custom messages
2602 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
2603 msgid "Custom messages…"
2604 msgstr "Własne wiadomości…"
2605
2606 #. Create account
2607 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2608 #. * "Yahoo!"
2609 #.
2610 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
2611 #, c-format
2612 msgid "New %s account"
2613 msgstr "Nowe konto %s"
2614
2615 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2616 msgid "Find:"
2617 msgstr "Wyszukiwanie:"
2618
2619 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2620 msgid "_Previous"
2621 msgstr "_Poprzednie"
2622
2623 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2624 msgid "_Next"
2625 msgstr "_Następne"
2626
2627 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2628 msgid "Mat_ch case"
2629 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2630
2631 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2632 msgid "Phrase not found"
2633 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2634
2635 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2636 msgid "Received an instant message"
2637 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2638
2639 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2640 msgid "Sent an instant message"
2641 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2642
2643 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2644 msgid "Incoming chat request"
2645 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2646
2647 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2648 msgid "Contact connected"
2649 msgstr "Kontakt połączony"
2650
2651 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2652 msgid "Contact disconnected"
2653 msgstr "Kontakt rozłączony"
2654
2655 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2656 msgid "Connected to server"
2657 msgstr "Połączony z serwerem"
2658
2659 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2660 msgid "Disconnected from server"
2661 msgstr "Rozłączony z serwera"
2662
2663 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2664 msgid "Incoming voice call"
2665 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2666
2667 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2668 msgid "Outgoing voice call"
2669 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2670
2671 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2672 msgid "Voice call ended"
2673 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2674
2675 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2676 msgid "Edit Custom Messages"
2677 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2678
2679 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
2680 #, c-format
2681 msgid "Message edited at %s"
2682 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2683
2684 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
2685 msgid "Normal"
2686 msgstr "Zwykły"
2687
2688 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2689 msgid "Classic"
2690 msgstr "Klasyczny"
2691
2692 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2693 msgid "Simple"
2694 msgstr "Prosty"
2695
2696 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2697 msgid "Clean"
2698 msgstr "Czysty"
2699
2700 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2701 msgid "Blue"
2702 msgstr "Niebieski"
2703
2704 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2705 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2706 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2707
2708 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2709 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2710 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2711
2712 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2713 msgid "The certificate has expired."
2714 msgstr "Certyfikat wygasł."
2715
2716 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2717 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2718 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2719
2720 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2721 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2722 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2723
2724 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2725 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2726 msgstr ""
2727 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2728 "serwera."
2729
2730 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2731 msgid "The certificate is self-signed."
2732 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2733
2734 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2735 msgid ""
2736 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2737 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2738
2739 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2740 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2741 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2742
2743 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2744 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2745 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2746
2747 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2748 msgid "The certificate is malformed."
2749 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2750
2751 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2752 #, c-format
2753 msgid "Expected hostname: %s"
2754 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2755
2756 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2757 #, c-format
2758 msgid "Certificate hostname: %s"
2759 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2760
2761 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2762 msgid "C_ontinue"
2763 msgstr "K_ontynuuj"
2764
2765 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2766 msgid "Untrusted connection"
2767 msgstr "Niezaufane połączenie"
2768
2769 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2770 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2771 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2772
2773 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2774 msgid "Remember this choice for future connections"
2775 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2776
2777 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2778 msgid "Certificate Details"
2779 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2780
2781 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
2782 msgid "Unable to open URI"
2783 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2784
2785 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
2786 msgid "Select a file"
2787 msgstr "Wybór pliku"
2788
2789 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
2790 msgid "Insufficient free space to save file"
2791 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2792
2793 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2794 #, c-format
2795 msgid ""
2796 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2797 "Please choose another location."
2798 msgstr ""
2799 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2800 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2801
2802 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
2803 #, c-format
2804 msgid "Incoming file from %s"
2805 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2806
2807 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2808 msgid "Current Locale"
2809 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2810
2811 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2812 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2813 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2814 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2815 msgid "Arabic"
2816 msgstr "arabskie"
2817
2818 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2819 msgid "Armenian"
2820 msgstr "armeńskie"
2821
2822 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2823 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2824 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2825 msgid "Baltic"
2826 msgstr "bałtyckie"
2827
2828 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2829 msgid "Celtic"
2830 msgstr "celtyckie"
2831
2832 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2833 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2834 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2835 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2836 msgid "Central European"
2837 msgstr "środkowoeuropejskie"
2838
2839 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2840 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2841 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2842 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2843 msgid "Chinese Simplified"
2844 msgstr "chińskie uproszczone"
2845
2846 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2847 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2848 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2849 msgid "Chinese Traditional"
2850 msgstr "chińskie tradycyjne"
2851
2852 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2853 msgid "Croatian"
2854 msgstr "chorwackie"
2855
2856 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2857 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2858 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2859 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2861 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2862 msgid "Cyrillic"
2863 msgstr "cyrylica"
2864
2865 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2866 msgid "Cyrillic/Russian"
2867 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2868
2869 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2870 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2871 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2872 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2873
2874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2875 msgid "Georgian"
2876 msgstr "gruzińskie"
2877
2878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2879 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2880 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2881 msgid "Greek"
2882 msgstr "greckie"
2883
2884 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2885 msgid "Gujarati"
2886 msgstr "gudżarackie"
2887
2888 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2889 msgid "Gurmukhi"
2890 msgstr "gurmukhi"
2891
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2893 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2894 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2895 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2896 msgid "Hebrew"
2897 msgstr "hebrajskie"
2898
2899 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2900 msgid "Hebrew Visual"
2901 msgstr "hebrajskie wizualne"
2902
2903 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2904 msgid "Hindi"
2905 msgstr "hinduskie"
2906
2907 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2908 msgid "Icelandic"
2909 msgstr "islandzkie"
2910
2911 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2912 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2913 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2914 msgid "Japanese"
2915 msgstr "japońskie"
2916
2917 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2918 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2919 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2920 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2921 msgid "Korean"
2922 msgstr "koreańskie"
2923
2924 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2925 msgid "Nordic"
2926 msgstr "nordyckie"
2927
2928 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2929 msgid "Persian"
2930 msgstr "perskie"
2931
2932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2934 msgid "Romanian"
2935 msgstr "rumuńskie"
2936
2937 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2938 msgid "South European"
2939 msgstr "południowoeuropejskie"
2940
2941 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2942 msgid "Thai"
2943 msgstr "tajskie"
2944
2945 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2946 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2947 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2948 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2949 msgid "Turkish"
2950 msgstr "tureckie"
2951
2952 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2953 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2954 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2955 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2956 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2957 msgid "Unicode"
2958 msgstr "Unikod"
2959
2960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2963 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2964 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2965 msgid "Western"
2966 msgstr "zachodnie"
2967
2968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2970 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2971 msgid "Vietnamese"
2972 msgstr "wietnamskie"
2973
2974 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
2975 msgid "No error message"
2976 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2977
2978 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
2979 msgid "Instant Message (Empathy)"
2980 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2981
2982 #: ../src/empathy.c:435
2983 msgid "Don't connect on startup"
2984 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2985
2986 #: ../src/empathy.c:439
2987 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2988 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2989
2990 #: ../src/empathy.c:454
2991 msgid "- Empathy IM Client"
2992 msgstr "- komunikator Empathy"
2993
2994 #: ../src/empathy.c:641
2995 msgid "Error contacting the Account Manager"
2996 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2997
2998 #: ../src/empathy.c:643
2999 #, c-format
3000 msgid ""
3001 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3002 "The error was:\n"
3003 "\n"
3004 "%s"
3005 msgstr ""
3006 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3007 "Błąd:\n"
3008 "\n"
3009 "%s"
3010
3011 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3012 msgid ""
3013 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3014 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3015 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3016 "version."
3017 msgstr ""
3018 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3019 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3020 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3021 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3022
3023 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3024 msgid ""
3025 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3026 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3027 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3028 "details."
3029 msgstr ""
3030 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3031 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3032 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3033 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3034
3035 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3036 msgid ""
3037 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3038 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3039 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3040 msgstr ""
3041 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3042 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3043 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3044 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3045
3046 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3047 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3048 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3049
3050 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3051 msgid "translator-credits"
3052 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
3053
3054 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3055 #. * unsaved changes
3056 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
3057 #, c-format
3058 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3059 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3060
3061 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3062 #. * an unsaved new account
3063 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
3064 msgid "Your new account has not been saved yet."
3065 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3066
3067 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:370
3068 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
3069 #: ../src/empathy-call-window.c:1289
3070 msgid "Connecting…"
3071 msgstr "Łączenie…"
3072
3073 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:411
3074 #, c-format
3075 msgid "Offline — %s"
3076 msgstr "Offline — %s"
3077
3078 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:423
3079 #, c-format
3080 msgid "Disconnected — %s"
3081 msgstr "Rozłączony — %s"
3082
3083 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
3084 msgid "Offline — No Network Connection"
3085 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3086
3087 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:441
3088 msgid "Unknown Status"
3089 msgstr "Nieznany stan"
3090
3091 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
3092 msgid ""
3093 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3094 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3095 "the account."
3096 msgstr ""
3097 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
3098 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
3099 "sesję, aby migrować konto."
3100
3101 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
3102 msgid "Offline — Account Disabled"
3103 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3104
3105 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:572
3106 msgid "Edit Connection Parameters"
3107 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
3108
3109 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:735
3110 msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
3111 msgstr "Pobranie informacji osobistych z serwera się nie powiodło."
3112
3113 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:741
3114 msgid "Go online to edit your personal information."
3115 msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
3116
3117 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:826
3118 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3119 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
3120
3121 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1322
3122 #, c-format
3123 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3124 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3125
3126 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1326
3127 msgid "This will not remove your account on the server."
3128 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3129
3130 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1562
3131 msgid ""
3132 "You are about to select another account, which will discard\n"
3133 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3134 msgstr ""
3135 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3136 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3137
3138 #. Menu items: to enabled/disable the account
3139 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1738
3140 msgid "_Enable"
3141 msgstr "_Włączone"
3142
3143 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1739
3144 msgid "_Disable"
3145 msgstr "Wyłą_czone"
3146
3147 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2122
3148 msgid "_Skip"
3149 msgstr "_Pomiń"
3150
3151 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2126
3152 msgid "_Connect"
3153 msgstr "P_ołącz"
3154
3155 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2303
3156 msgid ""
3157 "You are about to close the window, which will discard\n"
3158 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3159 msgstr ""
3160 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3161 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3162
3163 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3164 msgid "Add…"
3165 msgstr "Dodaj…"
3166
3167 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3168 msgid "_Import…"
3169 msgstr "_Zaimportuj…"
3170
3171 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3172 msgid "Loading account information"
3173 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3174
3175 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3176 msgid ""
3177 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3178 "you want to use."
3179 msgstr ""
3180 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3181 "wymaganego protokołu."
3182
3183 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3184 msgid "No protocol backends installed"
3185 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
3186
3187 #: ../src/empathy-auth-client.c:288
3188 msgid " - Empathy authentication client"
3189 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3190
3191 #: ../src/empathy-auth-client.c:304
3192 msgid "Empathy authentication client"
3193 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3194
3195 #: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
3196 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3197 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3198
3199 #: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
3200 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3201 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3202
3203 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3204 msgid "Contrast"
3205 msgstr "Kontrast"
3206
3207 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3208 msgid "Brightness"
3209 msgstr "Jasność"
3210
3211 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
3212 msgid "Gamma"
3213 msgstr "Gamma"
3214
3215 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
3216 msgid "Volume"
3217 msgstr "Głośność"
3218
3219 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
3220 msgid "_Sidebar"
3221 msgstr "_Panel"
3222
3223 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
3224 msgid "Audio input"
3225 msgstr "Wejście dźwięku"
3226
3227 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
3228 msgid "Video input"
3229 msgstr "Wejście obrazu"
3230
3231 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
3232 msgid "Dialpad"
3233 msgstr "Panel wybierania"
3234
3235 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
3236 msgid "Details"
3237 msgstr "Szczegóły"
3238
3239 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3240 #. * is used in the window title
3241 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
3242 #: ../src/empathy-call-window.c:1889
3243 #, c-format
3244 msgid "Call with %s"
3245 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3246
3247 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
3248 #: ../src/empathy-call-window.c:2133
3249 msgid "The IP address as seen by the machine"
3250 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3251
3252 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
3253 #: ../src/empathy-call-window.c:2135
3254 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3255 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3256
3257 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
3258 #: ../src/empathy-call-window.c:2137
3259 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3260 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3261
3262 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
3263 #: ../src/empathy-call-window.c:2139
3264 msgid "The IP address of a relay server"
3265 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3266
3267 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
3268 #: ../src/empathy-call-window.c:2141
3269 msgid "The IP address of the multicast group"
3270 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3271
3272 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
3273 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
3274 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3275 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3276 msgctxt "codec"
3277 msgid "Unknown"
3278 msgstr "Nieznany"
3279
3280 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3281 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
3282 #, c-format
3283 msgid "Connected — %d:%02dm"
3284 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
3285
3286 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
3287 #: ../src/empathy-call-window.c:2987
3288 msgid "Technical Details"
3289 msgstr "Szczegóły techniczne"
3290
3291 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
3292 #: ../src/empathy-call-window.c:3026
3293 #, c-format
3294 msgid ""
3295 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3296 "computer"
3297 msgstr ""
3298 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3299 "używanego przez ten komputer"
3300
3301 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
3302 #: ../src/empathy-call-window.c:3031
3303 #, c-format
3304 msgid ""
3305 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3306 "computer"
3307 msgstr ""
3308 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3309 "przez ten komputer"
3310
3311 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3312 #: ../src/empathy-call-window.c:3037
3313 #, c-format
3314 msgid ""
3315 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3316 "does not allow direct connections."
3317 msgstr ""
3318 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3319 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3320
3321 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3322 #: ../src/empathy-call-window.c:3043
3323 msgid "There was a failure on the network"
3324 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3325
3326 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
3327 #: ../src/empathy-call-window.c:3047
3328 msgid ""
3329 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3330 msgstr ""
3331 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3332
3333 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
3334 #: ../src/empathy-call-window.c:3050
3335 msgid ""
3336 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3337 msgstr ""
3338 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3339
3340 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
3341 #: ../src/empathy-call-window.c:3062
3342 #, c-format
3343 msgid ""
3344 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3345 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3346 "the Help menu."
3347 msgstr ""
3348 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3349 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3350 "w menu Pomoc."
3351
3352 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
3353 #: ../src/empathy-call-window.c:3071
3354 msgid "There was a failure in the call engine"
3355 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3356
3357 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
3358 #: ../src/empathy-call-window.c:3074
3359 msgid "The end of the stream was reached"
3360 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3361
3362 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
3363 #: ../src/empathy-call-window.c:3114
3364 msgid "Can't establish audio stream"
3365 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3366
3367 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
3368 #: ../src/empathy-call-window.c:3124
3369 msgid "Can't establish video stream"
3370 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3371
3372 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3373 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3374 msgid "_Call"
3375 msgstr "_Zadzwoń"
3376
3377 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3378 msgid "_Microphone"
3379 msgstr "_Mikrofon"
3380
3381 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3382 msgid "_Camera"
3383 msgstr "_Kamera"
3384
3385 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3386 msgid "_Settings"
3387 msgstr "_Ustawienia"
3388
3389 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3390 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3391 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
3392 msgid "_View"
3393 msgstr "_Widok"
3394
3395 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3396 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
3397 msgid "_Help"
3398 msgstr "Pomo_c"
3399
3400 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3401 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
3402 msgid "_Contents"
3403 msgstr "_Spis treści"
3404
3405 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3406 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
3407 msgid "_Debug"
3408 msgstr "_Debugowanie"
3409
3410 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3411 msgid "Swap camera"
3412 msgstr "Przełącz kamery"
3413
3414 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3415 msgid "Minimise me"
3416 msgstr "Zminimalizuj"
3417
3418 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3419 msgid "Maximise me"
3420 msgstr "Zmaksymalizuj"
3421
3422 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3423 msgid "Disable camera"
3424 msgstr "Wyłącz kamerę"
3425
3426 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3427 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
3428 msgid "Hang up"
3429 msgstr "Rozłącz"
3430
3431 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3432 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3433 msgid "Hang up current call"
3434 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3435
3436 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3437 msgid "Video call"
3438 msgstr "Wideorozmowa"
3439
3440 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3441 msgid "Start a video call"
3442 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3443
3444 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3445 msgid "Start an audio call"
3446 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3447
3448 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3449 msgid "Show dialpad"
3450 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3451
3452 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3453 msgid "Display the dialpad"
3454 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3455
3456 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3457 msgid "Send Video"
3458 msgstr "Wyślij obraz wideo"
3459
3460 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3461 msgid "Toggle video transmission"
3462 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3463
3464 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3465 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3466 msgid "Send Audio"
3467 msgstr "Wyślij dźwięk"
3468
3469 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3470 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3471 msgid "Toggle audio transmission"
3472 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3473
3474 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3475 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
3476 msgid "Encoding Codec:"
3477 msgstr "Koder:"
3478
3479 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3480 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
3481 #: ../src/empathy-call-window.c:2537 ../src/empathy-call-window.c:2538
3482 #: ../src/empathy-call-window.c:2539 ../src/empathy-call-window.c:2540
3483 msgid "Unknown"
3484 msgstr "Nieznany"
3485
3486 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3487 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
3488 msgid "Decoding Codec:"
3489 msgstr "Dekoder:"
3490
3491 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3492 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
3493 msgid "Remote Candidate:"
3494 msgstr "Zdalny kandydat:"
3495
3496 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3497 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3498 msgid "Local Candidate:"
3499 msgstr "Lokalny kandydat:"
3500
3501 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3502 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3503 msgid "Audio"
3504 msgstr "Dźwięk"
3505
3506 #: ../src/empathy-chat-window.c:289
3507 msgid "Close this window?"
3508 msgstr "Zamknąć to okno?"
3509
3510 #: ../src/empathy-chat-window.c:294
3511 #, c-format
3512 msgid ""
3513 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3514 "until you rejoin it."
3515 msgstr ""
3516 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
3517 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
3518
3519 #: ../src/empathy-chat-window.c:305
3520 #, c-format
3521 msgid ""
3522 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3523 "messages until you rejoin it."
3524 msgid_plural ""
3525 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3526 "further messages until you rejoin them."
3527 msgstr[0] ""
3528 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
3529 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3530 msgstr[1] ""
3531 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3532 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3533 msgstr[2] ""
3534 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3535 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3536
3537 #: ../src/empathy-chat-window.c:314
3538 #, c-format
3539 msgid "Leave %s?"
3540 msgstr "Opuścić %s?"
3541
3542 #: ../src/empathy-chat-window.c:315
3543 msgid ""
3544 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3545 "rejoin it."
3546 msgstr ""
3547 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
3548 "dołączenia."
3549
3550 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3551 msgid "Close window"
3552 msgstr "Zamknij okno"
3553
3554 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3555 msgid "Leave room"
3556 msgstr "Opuść pokój"
3557
3558 #: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
3559 #, c-format
3560 msgid "%s (%d unread)"
3561 msgid_plural "%s (%d unread)"
3562 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3563 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3564 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3565
3566 #: ../src/empathy-chat-window.c:652
3567 #, c-format
3568 msgid "%s (and %u other)"
3569 msgid_plural "%s (and %u others)"
3570 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3571 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3572 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3573
3574 #: ../src/empathy-chat-window.c:668
3575 #, c-format
3576 msgid "%s (%d unread from others)"
3577 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3578 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3579 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3580 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3581
3582 #: ../src/empathy-chat-window.c:677
3583 #, c-format
3584 msgid "%s (%d unread from all)"
3585 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3586 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3587 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3588 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3589
3590 #: ../src/empathy-chat-window.c:892
3591 msgid "SMS:"
3592 msgstr "SMS:"
3593
3594 #: ../src/empathy-chat-window.c:902
3595 #, c-format
3596 msgid "Sending %d message"
3597 msgid_plural "Sending %d messages"
3598 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3599 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3600 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3601
3602 #: ../src/empathy-chat-window.c:924
3603 msgid "Typing a message."
3604 msgstr "Pisze wiadomość."
3605
3606 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3607 msgid "_Conversation"
3608 msgstr "_Rozmowa"
3609
3610 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3611 msgid "C_lear"
3612 msgstr "_Wyczyść"
3613
3614 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3615 msgid "Insert _Smiley"
3616 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3617
3618 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3619 msgid "_Favorite Chat Room"
3620 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3621
3622 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3623 msgid "Notify for All Messages"
3624 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3625
3626 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3627 msgid "_Show Contact List"
3628 msgstr "_Lista kontaktów"
3629
3630 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3631 msgid "Invite _Participant…"
3632 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3633
3634 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3635 msgid "C_ontact"
3636 msgstr "K_ontakt"
3637
3638 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3639 msgid "_Tabs"
3640 msgstr "_Karty"
3641
3642 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3643 msgid "_Previous Tab"
3644 msgstr "_Poprzednia karta"
3645
3646 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3647 msgid "_Next Tab"
3648 msgstr "_Następna karta"
3649
3650 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3651 msgid "_Undo Close Tab"
3652 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3653
3654 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3655 msgid "Move Tab _Left"
3656 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3657
3658 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3659 msgid "Move Tab _Right"
3660 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3661
3662 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3663 msgid "_Detach Tab"
3664 msgstr "_Odłącz kartę"
3665
3666 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3667 msgid "Name"
3668 msgstr "Nazwa"
3669
3670 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3671 msgid "Room"
3672 msgstr "Pokój"
3673
3674 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3675 msgid "Auto-Connect"
3676 msgstr "Automatyczne łączenie"
3677
3678 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3679 msgid "Manage Favorite Rooms"
3680 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3681
3682 #: ../src/empathy-event-manager.c:522
3683 msgid "Incoming video call"
3684 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3685
3686 #: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
3687 msgid "Incoming call"
3688 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3689
3690 #: ../src/empathy-event-manager.c:526
3691 #, c-format
3692 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3693 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3694
3695 #: ../src/empathy-event-manager.c:527
3696 #, c-format
3697 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3698 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3699
3700 #: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
3701 #: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
3702 #, c-format
3703 msgid "Incoming call from %s"
3704 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3705
3706 #: ../src/empathy-event-manager.c:555
3707 msgid "_Reject"
3708 msgstr "_Odrzuć"
3709
3710 #: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
3711 msgid "_Answer"
3712 msgstr "_Odbierz"
3713
3714 #: ../src/empathy-event-manager.c:571
3715 msgid "_Answer with video"
3716 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3717
3718 #: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
3719 #: ../src/empathy-call-window.c:1525
3720 #, c-format
3721 msgid "Incoming video call from %s"
3722 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3723
3724 #: ../src/empathy-event-manager.c:837
3725 msgid "Room invitation"
3726 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3727
3728 #: ../src/empathy-event-manager.c:839
3729 #, c-format
3730 msgid "Invitation to join %s"
3731 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3732
3733 #: ../src/empathy-event-manager.c:846
3734 #, c-format
3735 msgid "%s is inviting you to join %s"
3736 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3737
3738 #: ../src/empathy-event-manager.c:854
3739 msgid "_Decline"
3740 msgstr "_Odmów"
3741
3742 #: ../src/empathy-event-manager.c:859
3743 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3744 msgid "_Join"
3745 msgstr "_Dołącz"
3746
3747 #: ../src/empathy-event-manager.c:886
3748 #, c-format
3749 msgid "%s invited you to join %s"
3750 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3751
3752 #: ../src/empathy-event-manager.c:892
3753 #, c-format
3754 msgid "You have been invited to join %s"
3755 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3756
3757 #: ../src/empathy-event-manager.c:943
3758 #, c-format
3759 msgid "Incoming file transfer from %s"
3760 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3761
3762 #: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
3763 msgid "Password required"
3764 msgstr "Hasło wymagane"
3765
3766 #: ../src/empathy-event-manager.c:1216
3767 #, c-format
3768 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3769 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3770
3771 #: ../src/empathy-event-manager.c:1222
3772 #, c-format
3773 msgid ""
3774 "\n"
3775 "Message: %s"
3776 msgstr ""
3777 "\n"
3778 "Wiadomość: %s"
3779
3780 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3781 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3782 #, c-format
3783 msgid "%u:%02u.%02u"
3784 msgstr "%u:%02u.%02u"
3785
3786 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3787 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3788 #, c-format
3789 msgid "%02u.%02u"
3790 msgstr "%02u.%02u"
3791
3792 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3793 msgctxt "file transfer percent"
3794 msgid "Unknown"
3795 msgstr "Nieznany"
3796
3797 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3798 #, c-format
3799 msgid "%s of %s at %s/s"
3800 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3801
3802 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3803 #, c-format
3804 msgid "%s of %s"
3805 msgstr "%s z %s"
3806
3807 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3808 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3809 #, c-format
3810 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3811 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3812
3813 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3814 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3815 #, c-format
3816 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3817 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3818
3819 #. translators: first %s is filename, second %s
3820 #. * is the contact name
3821 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3822 #, c-format
3823 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3824 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3825
3826 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3827 msgid "Error receiving a file"
3828 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3829
3830 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3831 #, c-format
3832 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3833 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3834
3835 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3836 msgid "Error sending a file"
3837 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3838
3839 #. translators: first %s is filename, second %s
3840 #. * is the contact name
3841 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3842 #, c-format
3843 msgid "\"%s\" received from %s"
3844 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3845
3846 #. translators: first %s is filename, second %s
3847 #. * is the contact name
3848 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3849 #, c-format
3850 msgid "\"%s\" sent to %s"
3851 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3852
3853 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3854 msgid "File transfer completed"
3855 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3856
3857 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3858 msgid "Waiting for the other participant's response"
3859 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3860
3861 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3862 #, c-format
3863 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3864 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3865
3866 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3867 #, c-format
3868 msgid "Hashing \"%s\""
3869 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3870
3871 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3872 msgid "%"
3873 msgstr "%"
3874
3875 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3876 msgid "File"
3877 msgstr "Plik"
3878
3879 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3880 msgid "Remaining"
3881 msgstr "Pozostało"
3882
3883 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3884 msgid "File Transfers"
3885 msgstr "Przesyłanie plików"
3886
3887 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3888 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3889 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3890
3891 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3892 msgid "_Import"
3893 msgstr "_Zaimportuj"
3894
3895 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3896 msgid ""
3897 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3898 "importing accounts from Pidgin."
3899 msgstr ""
3900 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3901 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3902
3903 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3904 msgid "Import Accounts"
3905 msgstr "Importowanie kont"
3906
3907 #. Translators: this is the header of a treeview column
3908 #: ../src/empathy-import-widget.c:316
3909 msgid "Import"
3910 msgstr "Import"
3911
3912 #: ../src/empathy-import-widget.c:325
3913 msgid "Protocol"
3914 msgstr "Protokół"
3915
3916 #: ../src/empathy-import-widget.c:349
3917 msgid "Source"
3918 msgstr "Źródło"
3919
3920 #: ../src/empathy-roster-window.c:391
3921 msgid "Provide Password"
3922 msgstr "Wprowadź hasło"
3923
3924 #: ../src/empathy-roster-window.c:397
3925 msgid "Disconnect"
3926 msgstr "Rozłącz"
3927
3928 #: ../src/empathy-roster-window.c:657
3929 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
3930 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
3931
3932 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3933 msgid "No match found"
3934 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3935
3936 #: ../src/empathy-roster-window.c:783
3937 #, c-format
3938 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3939 msgstr ""
3940 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
3941 "zaktualizowane."
3942
3943 #: ../src/empathy-roster-window.c:849
3944 msgid "Update software..."
3945 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
3946
3947 #: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
3948 msgid "Close"
3949 msgstr "Zamknij"
3950
3951 #: ../src/empathy-roster-window.c:960
3952 msgid "Reconnect"
3953 msgstr "Połącz ponownie"
3954
3955 #: ../src/empathy-roster-window.c:966
3956 msgid "Edit Account"
3957 msgstr "Modyfikuj konto"
3958
3959 #. Translators: this string will be something like:
3960 #. * Top up My Account ($1.23)..."
3961 #: ../src/empathy-roster-window.c:1110
3962 #, c-format
3963 msgid "Top up %s (%s)..."
3964 msgstr "Doładuj %s (%s)..."
3965
3966 #: ../src/empathy-roster-window.c:1156
3967 msgid "Top up account credit"
3968 msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
3969
3970 #. top up button
3971 #: ../src/empathy-roster-window.c:1228
3972 msgid "Top Up..."
3973 msgstr "Doładuj..."
3974
3975 #: ../src/empathy-roster-window.c:1952
3976 msgid "Contact"
3977 msgstr "Kontakt"
3978
3979 #: ../src/empathy-roster-window.c:2150
3980 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3981 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
3982
3983 #. translators: argument is an account name
3984 #: ../src/empathy-roster-window.c:2158
3985 #, c-format
3986 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3987 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
3988
3989 #: ../src/empathy-roster-window.c:2460
3990 msgid "Contact List"
3991 msgstr "Lista kontaktów"
3992
3993 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3994 msgid "Account settings"
3995 msgstr "Ustawienia konta"
3996
3997 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3998 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3999 msgid "_New Conversation…"
4000 msgstr "_Nowa rozmowa…"
4001
4002 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
4003 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4004 msgid "New _Call…"
4005 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
4006
4007 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
4008 msgid "_Search for Contacts…"
4009 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
4010
4011 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
4012 msgid "_File Transfers"
4013 msgstr "_Przesyłanie plików"
4014
4015 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
4016 msgid "_Offline Contacts"
4017 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
4018
4019 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
4020 msgid "Show P_rotocols"
4021 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
4022
4023 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
4024 msgid "Credit Balance"
4025 msgstr "Saldo kredytowe"
4026
4027 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
4028 msgid "Contacts on a _Map"
4029 msgstr "Kontakty na _mapie"
4030
4031 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
4032 msgid "_Accounts"
4033 msgstr "_Konta"
4034
4035 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
4036 msgid "_Blocked Contacts"
4037 msgstr "Za_blokowane kontakty"
4038
4039 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
4040 msgid "P_references"
4041 msgstr "P_referencje"
4042
4043 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
4044 msgid "Find in Contact _List"
4045 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
4046
4047 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
4048 msgid "Sort by _Name"
4049 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
4050
4051 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
4052 msgid "Sort by _Status"
4053 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
4054
4055 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
4056 msgid "Normal Size With _Avatars"
4057 msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
4058
4059 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
4060 msgid "N_ormal Size"
4061 msgstr "Zwykły r_ozmiar"
4062
4063 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
4064 msgid "_Compact Size"
4065 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
4066
4067 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
4068 msgid "_Room"
4069 msgstr "_Pokój"
4070
4071 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
4072 msgid "_Join…"
4073 msgstr "_Dołącz…"
4074
4075 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
4076 msgid "Join _Favorites"
4077 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
4078
4079 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
4080 msgid "Manage Favorites"
4081 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
4082
4083 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
4084 msgid "Chat Room"
4085 msgstr "Pokój rozmowy"
4086
4087 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
4088 msgid "Members"
4089 msgstr "Członkowie"
4090
4091 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4092 #. yes/no, yes/no and a number.
4093 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
4094 #, c-format
4095 msgid ""
4096 "%s\n"
4097 "Invite required: %s\n"
4098 "Password required: %s\n"
4099 "Members: %s"
4100 msgstr ""
4101 "%s\n"
4102 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4103 "Wymagane hasło: %s\n"
4104 "Członkowie: %s"
4105
4106 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4107 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4108 msgid "Yes"
4109 msgstr "Tak"
4110
4111 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4112 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4113 msgid "No"
4114 msgstr "Nie"
4115
4116 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
4117 msgid "Could not start room listing"
4118 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
4119
4120 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
4121 msgid "Could not stop room listing"
4122 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
4123
4124 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
4125 msgid "Join Room"
4126 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4127
4128 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4129 msgid ""
4130 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4131 msgstr ""
4132 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4133 "pokoi na liście."
4134
4135 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4136 msgid "_Room:"
4137 msgstr "_Pokój:"
4138
4139 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4140 msgid ""
4141 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4142 "the current account's server"
4143 msgstr ""
4144 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4145 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4146
4147 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4148 msgid "Couldn't load room list"
4149 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4150
4151 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
4152 msgid "Room List"
4153 msgstr "Listy pokoi"
4154
4155 #: ../src/empathy-preferences.c:166
4156 msgid "Message received"
4157 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4158
4159 #: ../src/empathy-preferences.c:167
4160 msgid "Message sent"
4161 msgstr "Wysłano wiadomość"
4162
4163 #: ../src/empathy-preferences.c:168
4164 msgid "New conversation"
4165 msgstr "Nowa rozmowa"
4166
4167 #: ../src/empathy-preferences.c:169
4168 msgid "Contact comes online"
4169 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4170
4171 #: ../src/empathy-preferences.c:170
4172 msgid "Contact goes offline"
4173 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4174
4175 #: ../src/empathy-preferences.c:171
4176 msgid "Account connected"
4177 msgstr "Połączono konto"
4178
4179 #: ../src/empathy-preferences.c:172
4180 msgid "Account disconnected"
4181 msgstr "Rozłączono konto"
4182
4183 #: ../src/empathy-preferences.c:475
4184 msgid "Language"
4185 msgstr "Język"
4186
4187 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4188 #: ../src/empathy-preferences.c:726
4189 msgid "Juliet"
4190 msgstr "Julia"
4191
4192 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4193 #: ../src/empathy-preferences.c:733
4194 msgid "Romeo"
4195 msgstr "Romeo"
4196
4197 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4198 #: ../src/empathy-preferences.c:739
4199 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4200 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4201
4202 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4203 #: ../src/empathy-preferences.c:743
4204 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4205 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4206
4207 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4208 #: ../src/empathy-preferences.c:746
4209 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4210 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4211
4212 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4213 #: ../src/empathy-preferences.c:749
4214 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4215 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4216
4217 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4218 #: ../src/empathy-preferences.c:752
4219 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4220 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4221
4222 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4223 #: ../src/empathy-preferences.c:755
4224 msgid "Juliet has disconnected"
4225 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4226
4227 #: ../src/empathy-preferences.c:1159
4228 msgid "Preferences"
4229 msgstr "Preferencje"
4230
4231 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4232 msgid "Show _smileys as images"
4233 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
4234
4235 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4236 msgid "Show contact _list in rooms"
4237 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
4238
4239 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4240 msgid "Appearance"
4241 msgstr "Wygląd"
4242
4243 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
4244 msgid "Start chats in:"
4245 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
4246
4247 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4248 msgid "new ta_bs"
4249 msgstr "nowych _kartach"
4250
4251 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4252 msgid "new _windows"
4253 msgstr "nowych _oknach"
4254
4255 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4256 msgid "Display incoming events in the notification area"
4257 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4258
4259 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4260 msgid "_Automatically connect on startup"
4261 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
4262
4263 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4264 msgid "Log conversations"
4265 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
4266
4267 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4268 msgid "Behavior"
4269 msgstr "Zachowanie"
4270
4271 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4272 msgid "General"
4273 msgstr "Ogólne"
4274
4275 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4276 msgid "_Enable bubble notifications"
4277 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
4278
4279 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4280 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4281 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4282
4283 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4284 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4285 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
4286
4287 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4288 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4289 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
4290
4291 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4292 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4293 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
4294
4295 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4296 msgid "Notifications"
4297 msgstr "Powiadomienia"
4298
4299 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4300 msgid "_Enable sound notifications"
4301 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
4302
4303 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4304 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4305 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
4306
4307 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4308 msgid "Play sound for events"
4309 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
4310
4311 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4312 msgid "Sounds"
4313 msgstr "Dźwięki"
4314
4315 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4316 msgid "Use _echo cancellation to improve&n