Fix broken sk translation
[empathy.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation for empathy.
2 # Copyright (C) 2010-2013 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the empathy package.
4 # Miroslav Biňas <mirek@host.sk>, 2010.
5 # Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2011-2013.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy master\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
11 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
12 "POT-Creation-Date: 2014-08-28 10:11+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-09-09 15:35+0100\n"
14 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
16 "Language: sk\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
21 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
22
23 # desktop entry name
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Empathy"
26 msgstr "Empathy"
27
28 # desktop entry generic name
29 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
30 msgid "IM Client"
31 msgstr "Komunikátor"
32
33 # desktop entry X-GNOME-FullName
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
35 msgid "Empathy Internet Messaging"
36 msgstr "Empathy - internetová komunikácia"
37
38 # desktop entry Comment
39 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
40 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
41 msgstr ""
42 "Umožňuje komunikovať pomocou služieb Google Talk, Facebook, MSN a mnohých "
43 "ďalších"
44
45 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
46 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
47 msgstr ""
48 "chat;im;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;komunikovať;komunikácia;rozhovor;"
49 "hovor;videohovor;telefonovanie;"
50
51 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
52 msgid ""
53 "Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
54 "environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
55 "and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
56 "text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
57 "your contact’s chat application allows."
58 msgstr ""
59 "Empathy je oficiálna aplikácia na rýchlu komunikáciu pre GNOME. Empathy sa "
60 "dokáže pripojiť k AIM, MSN, Jabber (vrátane sietí Facebook a Google Talk), "
61 "IRC a veľa ďalších. Pomocou tejto aplikácie môžete posielať správy, "
62 "telefonovať (aj video) a dokonca posielať súbory závisiac od aplikácie vášho "
63 "kontaktu s ktorým komunikujete."
64
65 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
66 msgid ""
67 "Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
68 "miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
69 "open Empathy!"
70 msgstr ""
71 "Empathy poskytuje posielanie správ zabudované priamo v GNOME, takže "
72 "nezmeškáte žiadnu správu. Na správu môžete odpísať priamo v prostredí bez "
73 "potreby otvárať aplikáciu Empathy."
74
75 # gsettings summary
76 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
77 msgid "Connection managers should be used"
78 msgstr "Mal by byť použitý správca pripojenia"
79
80 # gsettings description
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
82 msgid ""
83 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
84 "reconnect."
85 msgstr ""
86 "Určuje, či sa má použiť správca pripojenia na automatické odpojenie alebo "
87 "obnovenie spojenia."
88
89 # gsettings summary
90 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
91 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
92 msgstr "Empathy by sa mal automaticky pripojiť pri štarte"
93
94 # gsettings description
95 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
96 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
97 msgstr ""
98 "Určuje, či sa má Empathy automaticky prihlasovať k vaším účtom po spustení."
99
100 # gsettings summary
101 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
102 msgid "Empathy should auto-away when idle"
103 msgstr "Empathy by mal automaticky zmeniť stav na neprítomný pri nečinnosti"
104
105 # gsettings description
106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
107 msgid ""
108 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
109 msgstr ""
110 "Určuje, či má Empathy automaticky zmeniť stav na neprítomný pri nečinnosti "
111 "používateľa."
112
113 # gsettings summary
114 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
115 msgid "Empathy default download folder"
116 msgstr "Predvolený priečinok na preberanie"
117
118 # gsettings description
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
120 msgid "The default folder to save file transfers in."
121 msgstr "Predvolený priečinok na uloženie prenesených súborov."
122
123 # gsettings summary
124 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
126 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
127 msgstr "Magické číslo používané na kontrolu spustenia úloh na čistenie"
128
129 # gsettings description
130 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
131 msgid ""
132 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
133 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
134 msgstr ""
135 "Súbor empathy-sanity-cleaning.c používa toto číslo na kontrolu, či sa majú "
136 "spustiť úlohy na čistenie. Používatelia by nemali meniť tento kľúč ručne."
137
138 # gsettings summary
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
140 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
141 msgid "Show offline contacts"
142 msgstr "Zobraziť odhlásené kontakty"
143
144 # gsettings description
145 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
146 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
147 msgstr "Či sa majú zobrazovať v zozname kontaktov aj odhlásené kontakty."
148
149 # gsettings summary
150 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
151 msgid "Show Balance in contact list"
152 msgstr "Zobraziť množstvo kreditu v zozname kontaktov"
153
154 # gsettings description
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
156 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
157 msgstr "Či sa má v zozname kontaktov zobrazovať množstvo kreditu."
158
159 # gsettings summary
160 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
161 msgid "Hide main window"
162 msgstr "Skryť hlavné okno"
163
164 # gsettings description
165 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
166 msgid "Hide the main window."
167 msgstr "Skryje hlavné okno."
168
169 # gsettings summary
170 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
171 msgid "Default directory to select an avatar image from"
172 msgstr "Predvolený priečinok pre výber obrázku podobizne"
173
174 # gsettings description
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
176 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
177 msgstr "Posledný priečinok, z ktorého bol vybratý obrázok podobizne."
178
179 # gsettings summary
180 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
181 msgid "Open new chats in separate windows"
182 msgstr "Nové rozhovory otvoriť v samostatných oknách"
183
184 # gsettings description
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
186 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
187 msgstr "Vždy otvoriť samostatné okno pre nové rozhovory."
188
189 # gsettings summary
190 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
191 msgid "Display incoming events in the status area"
192 msgstr "Zobraziť prichádzajúce udalosti v stavovej oblasti"
193
194 # gsettings description
195 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
196 msgid ""
197 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
198 "user immediately."
199 msgstr ""
200 "Zobrazuje prichádzajúce udalosti v stavovej oblasti. Ak má hodnotu false, "
201 "tak sa udalosti zobrazia okamžite."
202
203 # gsettings summary
204 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
205 msgid "The position for the chat window side pane"
206 msgstr "Pozícia bočného panelu okna pre rozhovory"
207
208 # gsettings description
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
210 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
211 msgstr "Uložená pozícia (v pixeloch) bočného panelu okna pre rozhovory."
212
213 # gsettings summary
214 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
215 msgid "Show contact groups"
216 msgstr "Zobraziť skupiny"
217
218 # gsettings description
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
220 msgid "Whether to show groups in the contact list."
221 msgstr "Či sa majú v zozname kontaktov zobrazovať skupiny."
222
223 # gsettings summary
224 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
225 msgid "Use notification sounds"
226 msgstr "Použiť zvukové oznamovanie"
227
228 # gsettings description
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
230 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
231 msgstr "Či sa má prehrať zvuk oznamujúci udalosti."
232
233 # PM: nepáči sa mi "som preč" ked tak v stave "preč" aj s úvodzovkami
234 # gsettings summary
235 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
236 msgid "Disable sounds when away"
237 msgstr "Zakázať zvuky v stave „preč“"
238
239 # gsettings description
240 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
241 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
242 msgstr ""
243 "Či sa majú prehrávať zvukové oznámenia v stave „preč“ alebo „zaneprázdnený“."
244
245 # gsettings summary
246 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
247 msgid "Play a sound for incoming messages"
248 msgstr "Prehrať zvuk pri príchode správ"
249
250 # gsettings description
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
252 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
253 msgstr "Či sa má prehrať zvuk oznamujúci prichádzajúce správy."
254
255 # gsettings summary
256 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
257 msgid "Play a sound for outgoing messages"
258 msgstr "Prehrať zvuk pri odchádzajúcej správe"
259
260 # gsettings description
261 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
262 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
263 msgstr "Či sa má prehrať zvuk oznamujúci na odchádzajúce správy."
264
265 # gsettings summary
266 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
267 msgid "Play a sound for new conversations"
268 msgstr "Prehrať zvuk pri novej konverzácii"
269
270 # gsettings description
271 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
272 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
273 msgstr "Či sa má prehrať zvuk oznamujúci nové konverzácie."
274
275 # gsettings summary
276 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
277 msgid "Play a sound when a contact logs in"
278 msgstr "Prehrať zvuk pri prihlásení kontaktu"
279
280 # gsettings description
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
282 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
283 msgstr "Či sa má prehrať zvuk oznamujúci prihlásenie kontaktu do siete."
284
285 # gsettings summary
286 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
287 msgid "Play a sound when a contact logs out"
288 msgstr "Prehrať zvuk pri odhlásení kontaktu"
289
290 # gsettings description
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
292 msgid ""
293 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
294 msgstr "Či sa má prehrať zvuk oznamujúci odhlásenie kontaktu zo siete."
295
296 # gsettings summary
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
298 msgid "Play a sound when we log in"
299 msgstr "Prehrať zvuk pri prihlásení"
300
301 # gsettings description
302 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
303 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
304 msgstr "Či sa má prehrať zvuk pri prihlasovaní sa do siete."
305
306 # gsettings summary
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
308 msgid "Play a sound when we log out"
309 msgstr "Prehrať zvuk pri odhlásení"
310
311 # gsettings description
312 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
313 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
314 msgstr "Či sa má prehrať zvuk pri odhlasovaní sa zo siete."
315
316 # gsettings summary
317 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
318 msgid "Enable popup notifications for new messages"
319 msgstr "Povoliť vyskakovacie oznámenia pre nové správy"
320
321 # gsettings description
322 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
323 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
324 msgstr "Či sa má zobraziť vyskakovacie oznámenie pri prijatí novej správy."
325
326 # gsettings summary
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
328 msgid "Disable popup notifications when away"
329 msgstr "Zakázať vyskakovacie oznámenia v stave „preč“"
330
331 # gsettings description
332 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
333 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
334 msgstr ""
335 "Či sa majú zobrazovať vyskakovacie oznámenia v stave „preč“ alebo "
336 "„zaneprázdnený“."
337
338 # gsettings summary
339 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
340 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
341 msgstr "Zobraziť vyskakovacie oznámenia, ak rozhovor nie je aktívny"
342
343 # gsettings description
344 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
345 msgid ""
346 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
347 "the chat is already opened, but not focused."
348 msgstr ""
349 "Či sa má zobraziť vyskakovacie oznámenie pri prijatí novej správy aj vtedy, "
350 "keď je okno rozhovoru už otvorené, ale nie je aktívne."
351
352 # gsettings summary
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
354 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
355 msgstr "Zobraziť vyskakovacie oznámenia, keď sa kontakt prihlási"
356
357 # gsettings description
358 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
359 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
360 msgstr "Či sa má zobraziť vyskakovacie oznámenie pri prihlásení kontaktu."
361
362 # gsettings summary
363 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
364 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
365 msgstr "Zobraziť vyskakovacie oznámenia, keď sa kontakt odhlási"
366
367 # gsettings description
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
369 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
370 msgstr "Či sa má zobraziť vyskakovacie oznámenie pri odhlásení kontaktu."
371
372 # http://live.gnome.org/SlovakTranslation/Others/JULS
373 # gsettings summary
374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
375 msgid "Use graphical smileys"
376 msgstr "Použiť grafických smejkov"
377
378 # http://live.gnome.org/SlovakTranslation/Others/JULS
379 # gsettings description
380 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
381 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
382 msgstr "Či sa majú v konverzáciách prevádzať smejkovia na grafické obrázky."
383
384 # gsettings summary
385 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
386 msgid "Show contact list in rooms"
387 msgstr "Zobraziť zoznam kontaktov v miestnostiach"
388
389 # gsettings description
390 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
391 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
392 msgstr "Či sa má zobrazovať zoznam kontaktov v diskusných miestnostiach."
393
394 # gsettings summary
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
396 msgid "Chat window theme"
397 msgstr "Téma okna rozhovoru"
398
399 # gsettings description
400 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
401 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
402 msgstr ""
403 "Téma, ktorá je použitá na zobrazenie konverzácie v oknách s rozhovormi."
404
405 # gsettings summary
406 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
407 msgid "Chat window theme variant"
408 msgstr "Variant témy okna rozhovoru"
409
410 # gsettings description
411 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
412 msgid ""
413 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
414 msgstr ""
415 "Variant témy, ktorý je použitý na zobrazenie konverzácie v oknách s "
416 "rozhovormi."
417
418 # gsettings summary
419 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
420 msgid "Path of the Adium theme to use"
421 msgstr "Cesta k téme Adium, ktorá sa má použiť"
422
423 # gsettings description
424 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
425 msgid ""
426 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
427 "Deprecated."
428 msgstr ""
429 "Cesta k téme Adium, ktorá sa má použiť, ak je Adium použitá ako téma pre "
430 "rozhovor. Zastaralé."
431
432 # gsettings summary
433 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
434 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
435 msgstr "Povoliť vývojové nástroje pre WebKit"
436
437 # gsettings description
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
439 msgid ""
440 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
441 msgstr ""
442 "Či majú byť povolené vývojové nástroje pre WebKit, ako napr. Web Inspector."
443
444 # gsettings summary
445 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
446 msgid "Inform other users when you are typing to them"
447 msgstr "Informovať ostatných používateľov o písaní"
448
449 # gsettings description
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
451 msgid ""
452 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
453 "affect the 'gone' state."
454 msgstr ""
455 "Určuje, či sa majú odosielať stavy rozhovoru „composing“ (píšem) alebo "
456 "„paused“ (nepíšem). Toto neovplyvňuje stav „gone“ (preč)."
457
458 # gsettings summary
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
460 msgid "Use theme for chat rooms"
461 msgstr "Použiť tému pre diskusné miestnosti"
462
463 # gsettings description
464 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
465 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
466 msgstr "Či sa má pre diskusné miestnosti používať téma."
467
468 # gsettings summary
469 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
470 msgid "Spell checking languages"
471 msgstr "Jazyky pre kontrolu pravopisu"
472
473 # gsettings description
474 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
475 msgid ""
476 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
477 msgstr ""
478 "Čiarkami oddelený zoznam jazykov pre kontrolu pravopisu (napr. „en, fr, nl“)."
479
480 # gsettings summary
481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
482 msgid "Enable spell checker"
483 msgstr "Povoliť kontrolu pravopisu"
484
485 # gsettings description
486 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
487 msgid ""
488 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
489 msgstr "Určuje, či sa má kontrolovať pravopis zadaných slov v daných jazykoch."
490
491 # gsettings summary
492 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
493 msgid "Nick completed character"
494 msgstr "Automatické dopĺňanie prezývok"
495
496 # gsettings description
497 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
498 msgid ""
499 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
500 "chat."
501 msgstr ""
502 "Znak, ktorý má byť pridaný za prezývku pri použití automatického dopĺňania "
503 "prezývok (pomocou tabulátora) v skupinovom rozhovore."
504
505 # gsettings summary
506 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
507 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
508 msgstr "Empathy by mal použiť podobizeň kontaktu ako ikonu okna rozhovoru"
509
510 # gsettings description
511 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
512 msgid ""
513 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
514 msgstr "Či má Empathy použiť podobizeň kontaktu ako ikonu okna rozhovoru."
515
516 # gsettings summary
517 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
518 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
519 msgstr "Naposledy vybratý účet v dialógovom okne pre vstup do miestnosti"
520
521 # gsettings description
522 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
523 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
524 msgstr "Cesta objektu D-Bus naposledy vybratého účtu na vstup do miestnosti."
525
526 # gsettings summary
527 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
528 msgid "Camera device"
529 msgstr "Zariadenie kamery"
530
531 # gsettings description
532 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
533 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
534 msgstr ""
535 "Predvolené zariadenie kamery, ktoré sa použije vo videohovoroch, napr. /dev/"
536 "video0."
537
538 # gsettings summary
539 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
540 msgid "Camera position"
541 msgstr "Pozícia kamery"
542
543 # gsettings description
544 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
545 msgid "Position the camera preview should be during a call."
546 msgstr "Pozícia náhľadu kamery počas hovoru."
547
548 # gsettings summary
549 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
550 msgid "Echo cancellation support"
551 msgstr "Podpora potlačenia ozveny"
552
553 # gsettings description
554 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
555 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
556 msgstr "Či povoliť filter systému Pulseaudio na potlačenie ozveny."
557
558 # gsettings summary
559 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
560 msgid "Show hint about closing the main window"
561 msgstr "Zobraziť radu ohľadne zatvárania hlavného okna"
562
563 # gsettings description
564 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
565 msgid ""
566 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
567 "'x' button in the title bar."
568 msgstr ""
569 "Či sa má zobraziť dialógové okno o zatvorení hlavného okna tlačidlom 'x' v "
570 "titulku okna."
571
572 # gsettings summary
573 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
574 msgid "Empathy can publish the user's location"
575 msgstr "Empathy môže publikovať používateľovu polohu"
576
577 # gsettings description
578 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
579 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
580 msgstr "Či Empathy môže publikovať polohu používateľa jeho kontaktom."
581
582 # gsettings summary
583 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
584 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
585 msgstr "Empathy by mal znížiť presnosť určenia polohy"
586
587 # gsettings description
588 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
589 msgid ""
590 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
591 msgstr ""
592 "Či má Empathy znížiť presnosť určenia polohy z dôvodu ochrany súkromia."
593
594 # Chyby ktoré vzniknú zmenou stavu
595 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
596 msgid "No reason was specified"
597 msgstr "Nebol špecifikovaný žiaden dôvod"
598
599 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
600 msgid "The change in state was requested"
601 msgstr "Bola vyžiadaná zmena stavu"
602
603 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
604 msgid "You canceled the file transfer"
605 msgstr "Zrušili ste prenos súboru"
606
607 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
608 msgid "The other participant canceled the file transfer"
609 msgstr "Druhý účastník zrušil prenos súboru"
610
611 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
612 msgid "Error while trying to transfer the file"
613 msgstr "Chyba počas pokusu o prenos súboru"
614
615 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
616 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
617 msgstr "Druhý účastník nie je schopný preniesť súbor"
618
619 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
620 msgid "Unknown reason"
621 msgstr "Neznámy dôvod"
622
623 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
624 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
625 msgstr "Prenos súboru bol dokončený, ale súbor bol poškodený"
626
627 # znie to viac slovensky
628 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
629 msgid "File transfer not supported by remote contact"
630 msgstr "Vzdialený kontakt nepodporuje prenos súboru"
631
632 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
633 msgid "The selected file is not a regular file"
634 msgstr "Vybraný súbor nie je obyčajný súbor"
635
636 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
637 msgid "The selected file is empty"
638 msgstr "Vybraný súbor je prázdny"
639
640 #: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
641 #, c-format
642 msgid "Missed call from %s"
643 msgstr "Zmeškaný hovor od %s"
644
645 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
646 #: ../libempathy/empathy-message.c:389
647 #, c-format
648 msgid "Called %s"
649 msgstr "Hovor s kontaktom %s"
650
651 #: ../libempathy/empathy-message.c:392
652 #, c-format
653 msgid "Call from %s"
654 msgstr "Hovor od %s"
655
656 # stav prítomnosti
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:180
658 msgid "Available"
659 msgstr "Prítomný"
660
661 # stav prítomnosti
662 #: ../libempathy/empathy-utils.c:182
663 msgid "Busy"
664 msgstr "Zaneprázdnený"
665
666 # stav prítomnosti
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:185
668 msgid "Away"
669 msgstr "Preč"
670
671 # stav prítomnosti
672 #: ../libempathy/empathy-utils.c:187
673 msgid "Invisible"
674 msgstr "Neviditeľný"
675
676 # stav prítomnosti
677 #: ../libempathy/empathy-utils.c:189
678 msgid "Offline"
679 msgstr "Odhlásený"
680
681 # stav prítomnosti
682 #. translators: presence type is unknown
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:192
684 msgctxt "presence"
685 msgid "Unknown"
686 msgstr "Neznámy"
687
688 # status reason message
689 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
690 msgid "No reason specified"
691 msgstr "Nebol uvedený žiadny dôvod"
692
693 # status reason message
694 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
695 msgid "Status is set to offline"
696 msgstr "Stav je nastavený na odhlásený"
697
698 # status reason message
699 #: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
700 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
701 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
702 msgid "Network error"
703 msgstr "Chyba siete"
704
705 # status reason message
706 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
707 msgid "Authentication failed"
708 msgstr "Overenie totožnosti zlyhalo"
709
710 # status reason message
711 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
712 msgid "Encryption error"
713 msgstr "Chyba šifrovania"
714
715 # status reason message
716 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
717 msgid "Name in use"
718 msgstr "Meno sa používa"
719
720 # status reason message
721 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
722 msgid "Certificate not provided"
723 msgstr "Certifikát nebol poskytnutý"
724
725 # status reason message
726 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
727 msgid "Certificate untrusted"
728 msgstr "Nedôveryhodný certifikát"
729
730 # status reason message
731 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
732 msgid "Certificate expired"
733 msgstr "Certifikát vypršal"
734
735 # status reason message
736 #: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
737 msgid "Certificate not activated"
738 msgstr "Certifikát nie je aktivovaný"
739
740 # status reason message
741 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
742 msgid "Certificate hostname mismatch"
743 msgstr "Názov hostiteľa certifikátu nesúhlasí"
744
745 # status reason message
746 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
747 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
748 msgstr "Odtlačok certifikátu sa nezhoduje"
749
750 # status reason message
751 #: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
752 msgid "Certificate self-signed"
753 msgstr "Certifikát podpísaný sám sebou"
754
755 # status reason message
756 #: ../libempathy/empathy-utils.c:258
757 msgid "Certificate error"
758 msgstr "Chyba certifikátu"
759
760 # error
761 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
762 msgid "Encryption is not available"
763 msgstr "Šifrovanie nie je dostupné"
764
765 # error
766 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
767 msgid "Certificate is invalid"
768 msgstr "Certifikát je neplatný"
769
770 # error
771 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
772 msgid "Connection has been refused"
773 msgstr "Spojenie bolo zamietnuté"
774
775 # error
776 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
777 msgid "Connection can't be established"
778 msgstr "Spojenie sa nedá vytvoriť"
779
780 # error
781 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
782 msgid "Connection has been lost"
783 msgstr "Spojenie bolo prerušené"
784
785 # error
786 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
787 msgid "This account is already connected to the server"
788 msgstr "Tento účet už je pripojený k serveru"
789
790 # error
791 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
792 msgid ""
793 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
794 msgstr "Pôvodné spojenie bolo nahradené novým použitím rovnakého zdroja"
795
796 # error
797 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
798 msgid "The account already exists on the server"
799 msgstr "Účet už na serveri existuje"
800
801 # error
802 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
803 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
804 msgstr ""
805 "Server je teraz príliš zaneprázdnený, a preto nemôže obslúžiť pripojenie"
806
807 # error
808 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
809 msgid "Certificate has been revoked"
810 msgstr "Certifikát mal zrušenú platnosť"
811
812 # error
813 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
814 msgid ""
815 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
816 msgstr ""
817 "Certifikát používa nedostatočne bezpečný šifrovací algoritmus alebo je slabý"
818
819 # error
820 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
821 msgid ""
822 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
823 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
824 msgstr ""
825 "Dĺžka certifikátu servera alebo hĺbka zreťazenia certifikátu prekračujú "
826 "hranice vynútené kryptografickou knižnicou"
827
828 # error
829 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
830 msgid "Your software is too old"
831 msgstr "Váš softvér je príliš zastaralý"
832
833 # error
834 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
835 msgid "Internal error"
836 msgstr "Vnútorná chyba"
837
838 # gtk_list_store
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:687
840 msgid "All accounts"
841 msgstr "Všetky účty"
842
843 # tooltip
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
845 msgid "Click to enlarge"
846 msgstr "Kliknutím zväčšíte"
847
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
849 #, c-format
850 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
851 msgstr "Overenie totožnosti zlyhalo pre účet <b>%s</b>"
852
853 # button
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3828
856 msgid "Retry"
857 msgstr "Opakovať"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
861 #, c-format
862 msgid ""
863 "Enter your password for account\n"
864 "<b>%s</b>"
865 msgstr ""
866 "Zadajte vaše heslo pre účet\n"
867 "<b>%s</b>"
868
869 # GtkCheckButton
870 #. remember password ticky box
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
872 msgid "Remember password"
873 msgstr "Zapamätať heslo"
874
875 # error message
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
878 msgid "There was an error starting the call"
879 msgstr "Počas vytvárania hovoru nastala chyba"
880
881 # error message
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
883 msgid "The specified contact doesn't support calls"
884 msgstr "Zvolený kontakt nepodporuje hovory"
885
886 # error message
887 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
888 msgid "The specified contact is offline"
889 msgstr "Zvolený kontakt je odhlásený"
890
891 # error message
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
893 msgid "The specified contact is not valid"
894 msgstr "Zvolený kontakt nie je platný"
895
896 # error message
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
898 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
899 msgstr "Tiesňové volania nie sú podporované týmto protokolom"
900
901 # error message
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
903 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
904 msgstr "Nemáte dostatok kreditu na uskutočnenie tohto hovoru"
905
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
907 msgid "Failed to open private chat"
908 msgstr "Zlyhalo otvorenie súkromného rozhovoru"
909
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
911 msgid "Topic not supported on this conversation"
912 msgstr "Téma nie je pri tejto konverzácii podporovaná"
913
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
915 msgid "You are not allowed to change the topic"
916 msgstr "Nie je vám dovolené meniť tému"
917
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:964
919 msgid "Invalid contact ID"
920 msgstr "Neplatný identifikátor kontaktu"
921
922 # chat command item
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1051
924 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
925 msgstr "/clear: vymaže všetky správy z aktuálnej konverzácie"
926
927 # chat command item
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
929 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
930 msgstr "/topic <téma>: nastaví tému aktuálnej konverzácie"
931
932 # chat command item
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
934 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
935 msgstr "/join <ID diskusnej miestnosti>: vstúpi do novej diskusnej miestnosti"
936
937 # chat command item
938 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
939 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
940 msgstr ""
941 "/j <identifikátor diskusnej miestnosti>: vstúpi do novej diskusnej miestnosti"
942
943 # chat command item
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
945 msgid ""
946 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
947 "current one"
948 msgstr ""
949 "/part [<identifikátor diskusnej miestnosti>] [<dôvod>]: opustí diskusnú "
950 "miestnosť, predvolene aktuálnu"
951
952 # chat command item
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
954 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
955 msgstr "/query <identifikátor kontaktu> [<správa>]: otvorí súkromný rozhovor"
956
957 # chat command item
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
959 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
960 msgstr "/msg <identifikátor kontaktu> <správa>: otvorí súkromný rozhovor"
961
962 # chat command item
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
964 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
965 msgstr "/nick <prezývka>: zmení vašu prezývku na aktuálnom serveri"
966
967 # chat command item
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
969 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
970 msgstr "/me <správa>: pošle ACTION správu do aktuálnej konverzácie"
971
972 # chat command item
973 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
974 msgid ""
975 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
976 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
977 "join a new chat room\""
978 msgstr ""
979 "/say <správa>: pošle <správu> do aktuálnej konverzácie. Používa sa na "
980 "odoslanie správy začínajúcej na „/“. Napríklad: „/say /join sa používa na "
981 "vstúpenie do novej diskusnej miestnosti“"
982
983 # chat command item
984 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1085
985 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
986 msgstr "/whois <identifikátor kontaktu>: zobrazí informácie o kontakte"
987
988 # chat command item
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
990 msgid ""
991 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
992 "show its usage."
993 msgstr ""
994 "/help [<príkaz>]: zobrazí zoznam všetkých podporovaných príkazov. Ak je "
995 "zadaný aj <príkaz>, zobrazí sa jeho použitie."
996
997 # %s item->help
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
999 #, c-format
1000 msgid "Usage: %s"
1001 msgstr "Použitie: %s"
1002
1003 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
1004 msgid "Unknown command"
1005 msgstr "Neznámy príkaz"
1006
1007 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
1008 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1009 msgstr "Neznámy príkaz; použite /help na zobrazenie dostupných príkazov"
1010
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1533
1012 msgid "insufficient balance to send message"
1013 msgstr "nedostatočný kredit na poslanie správy"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1537 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
1016 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
1017 #, c-format
1018 msgid "Error sending message '%s': %s"
1019 msgstr "Chyba pri posielaní správy „%s“: %s"
1020
1021 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
1022 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
1023 #, c-format
1024 msgid "Error sending message: %s"
1025 msgstr "Chyba pri posielaní správy: %s"
1026
1027 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1028 #. * account to send the message.
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545
1030 #, c-format
1031 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1032 msgstr "nedostatočný kredit na poslanie správy. <a href='%s'>Dobiť</a>."
1033
1034 # chat_send_error TP_ERROR_STR_NOT_CAPABLE
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1585
1036 msgid "not capable"
1037 msgstr "neschopný"
1038
1039 # chat_send_error
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1592
1041 msgid "offline"
1042 msgstr "odpojený"
1043
1044 # chat_send_error
1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
1046 msgid "invalid contact"
1047 msgstr "neplatný kontakt"
1048
1049 # chat_send_error
1050 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
1051 msgid "permission denied"
1052 msgstr "prístup zamietnutý"
1053
1054 # chat_send_error
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
1056 msgid "too long message"
1057 msgstr "príliš dlhá správa"
1058
1059 # chat_send_error
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
1061 msgid "not implemented"
1062 msgstr "nie je implementované"
1063
1064 # Error sending message : %s
1065 # chat_send_error
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
1067 msgid "unknown"
1068 msgstr "neznáma"
1069
1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1675 ../src/empathy-chat-window.c:973
1071 msgid "Topic:"
1072 msgstr "Téma:"
1073
1074 # %s priv->subject
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1690
1076 #, c-format
1077 msgid "Topic set to: %s"
1078 msgstr "Téma nastavená na: %s"
1079
1080 # %s actor, priv->subject
1081 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1692
1082 #, c-format
1083 msgid "Topic set by %s to: %s"
1084 msgstr "Téma nastavená používateľom %s na: %s"
1085
1086 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
1088 msgid "No topic defined"
1089 msgstr "Nebola nastavená žiadna téma"
1090
1091 # gtk_menu_item
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2215
1093 msgid "(No Suggestions)"
1094 msgstr "(Žiadne návrhy)"
1095
1096 # gtk_image_menu_item
1097 #. translators: %s is the selected word
1098 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2283
1099 #, c-format
1100 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1101 msgstr "Pridať „%s“ do slovníka"
1102
1103 # slovnik je v tvare napr. "slovencina", "anglictina" (podst. m.)
1104 #  gtk_image_menu_item
1105 #. translators: first %s is the selected word,
1106 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2320
1108 #, c-format
1109 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1110 msgstr "Pridať „%s“ do slovníka pre jazyk %s"
1111
1112 #  http://live.gnome.org/SlovakTranslation/Others/JULS
1113 # gtk_image_menu_item
1114 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2390
1115 msgid "Insert Smiley"
1116 msgstr "Vložiť smejka"
1117
1118 #. send button
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
1121 msgid "_Send"
1122 msgstr "_Poslať"
1123
1124 # gtk_image_menu_item
1125 #. Spelling suggestions
1126 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
1127 msgid "_Spelling Suggestions"
1128 msgstr "_Návrhy kontroly pravopisu"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
1131 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1132 msgstr "Zlyhalo získavanie nedávnych záznamov"
1133
1134 # chat_members_changed
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2808
1136 #, c-format
1137 msgid "%s has disconnected"
1138 msgstr "Účastník %s sa odpojil"
1139
1140 # chat_members_changed
1141 #. translators: reverse the order of these arguments
1142 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1143 #.
1144 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2815
1145 #, c-format
1146 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1147 msgstr "Účastník %1$s bol vykopnutý účastníkom %2$s"
1148
1149 # chat_members_changed
1150 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2818
1151 #, c-format
1152 msgid "%s was kicked"
1153 msgstr "Účastník %s bol vykopnutý"
1154
1155 # chat_members_changed
1156 #. translators: reverse the order of these arguments
1157 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1158 #.
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
1160 #, c-format
1161 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1162 msgstr "Účastník %1$s dostal zákaz od účastníka %2$s"
1163
1164 # chat_members_changed
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
1166 #, c-format
1167 msgid "%s was banned"
1168 msgstr "Účastník %s dostal zákaz"
1169
1170 # chat_members_changed
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
1172 #, c-format
1173 msgid "%s has left the room"
1174 msgstr "Účastník %s opustil miestnosť"
1175
1176 #. Note to translators: this string is appended to
1177 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1178 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1179 #. * please let us know. :-)
1180 #.
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
1182 #, c-format
1183 msgid " (%s)"
1184 msgstr " (%s)"
1185
1186 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2867
1187 #, c-format
1188 msgid "%s has joined the room"
1189 msgstr "Účastník %s vstúpil do miestnosti"
1190
1191 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2892
1192 #, c-format
1193 msgid "%s is now known as %s"
1194 msgstr "Účastník %s je teraz známy ako %s"
1195
1196 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1197 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1198 #. * we get the new handler.
1199 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3079 ../src/empathy-call-window.c:1526
1200 #: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
1201 #: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
1202 msgid "Disconnected"
1203 msgstr "Odpojený"
1204
1205 # label
1206 #. Add message
1207 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3768
1208 msgid "Would you like to store this password?"
1209 msgstr "Želáte si uložiť toto heslo?"
1210
1211 # button
1212 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3774
1213 msgid "Remember"
1214 msgstr "Zapamätať"
1215
1216 # button
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
1218 msgid "Not now"
1219 msgstr "Teraz nie"
1220
1221 # label
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3832
1223 msgid "Wrong password; please try again:"
1224 msgstr "Nesprávne heslo; prosím, skúste to znova:"
1225
1226 # label
1227 #. Add message
1228 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3956
1229 msgid "This room is protected by a password:"
1230 msgstr "Miestnosť je chránená heslom:"
1231
1232 # button
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3983
1234 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1235 msgid "Join"
1236 msgstr "Vstúpiť"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4175 ../src/empathy-event-manager.c:1162
1239 msgid "Connected"
1240 msgstr "Pripojený"
1241
1242 # empathy_chat_dup_name
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4227
1244 msgid "Conversation"
1245 msgstr "Konverzácia"
1246
1247 #. Translators: this string is a something like
1248 #. * "Escher Cat (SMS)"
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4232
1250 #, c-format
1251 msgid "%s (SMS)"
1252 msgstr "%s (SMS)"
1253
1254 # label
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
1256 msgid "Unknown or invalid identifier"
1257 msgstr "Neznámy alebo neplatný identifikátor"
1258
1259 # label
1260 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1261 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1262 msgstr "Blokovanie kontaktu je dočasne nedostupné"
1263
1264 # label
1265 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1266 msgid "Contact blocking unavailable"
1267 msgstr "Blokovanie kontaktu je nedostupné"
1268
1269 # label
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1271 msgid "Permission Denied"
1272 msgstr "Prístup zamietnutý"
1273
1274 # label
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
1276 msgid "Could not block contact"
1277 msgstr "Nepodarilo sa zablokovať kontakt"
1278
1279 # windows title
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1281 msgid "Edit Blocked Contacts"
1282 msgstr "Úprava blokovaných kontaktov"
1283
1284 # GtkLabel
1285 #. Account and Identifier
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1288 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
1289 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1290 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1291 msgid "Account:"
1292 msgstr "Účet:"
1293
1294 # GtkTreeViewColumn
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1296 msgid "Blocked Contacts"
1297 msgstr "Zablokované kontakty"
1298
1299 # GtkToolButton tooltip
1300 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1301 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1302 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1303 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1304 msgid "Remove"
1305 msgstr "Odstrániť"
1306
1307 #. Title
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1309 msgid "Search contacts"
1310 msgstr "Hľadanie kontaktov"
1311
1312 # label
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1314 msgid "Search: "
1315 msgstr "Hľadať: "
1316
1317 # button
1318 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1319 msgid "_Add Contact"
1320 msgstr "_Pridať kontakt"
1321
1322 # label
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1324 msgid "No contacts found"
1325 msgstr "Nenašiel sa žiadny kontakt"
1326
1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1328 msgid "Contact search is not supported on this account"
1329 msgstr "Hľadanie kontaktov nie je na tomto účte podporované"
1330
1331 # label
1332 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1333 msgid "Your message introducing yourself:"
1334 msgstr "Správa, ktorá vás predstaví:"
1335
1336 # label
1337 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1338 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1339 msgstr "Prosím, dovoľte mi vidieť, že ste prihlásený. Ďakujem!"
1340
1341 # filechooser title
1342 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
1344 msgid "Save Avatar"
1345 msgstr "Uloženie podobizne"
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1348 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
1349 msgid "Unable to save avatar"
1350 msgstr "Podobizeň sa nedá uložiť"
1351
1352 # hash table
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1354 #: ../src/empathy-import-widget.c:319
1355 msgid "Account"
1356 msgstr "Účet"
1357
1358 # GtkLabel
1359 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1361 msgid "Identifier"
1362 msgstr "Identifikátor"
1363
1364 # GtkLabel
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1366 msgid "Alias"
1367 msgstr "Prezývka"
1368
1369 # GtkLabel
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1372 msgid "Contact Details"
1373 msgstr "Podrobnosti o kontakte"
1374
1375 # GtkLabel
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1378 msgid "Information requested…"
1379 msgstr "Získavajú sa informácie…"
1380
1381 # GtkLabel
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1383 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1384 msgstr "<b>Poloha</b> dňa (dátum)\t"
1385
1386 # GtkLabel
1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1388 msgid "Client Information"
1389 msgstr "Informácie o klientovi"
1390
1391 # GtkLabel
1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1393 msgid "OS"
1394 msgstr "Operačný systém"
1395
1396 # GtkLabel
1397 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1398 msgid "Version"
1399 msgstr "Verzia"
1400
1401 # GtkLabel
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1403 msgid "Client"
1404 msgstr "Klient"
1405
1406 # label
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1408 msgid "Groups"
1409 msgstr "Skupiny"
1410
1411 # label
1412 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1413 msgid ""
1414 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1415 "select more than one group or no groups."
1416 msgstr ""
1417 "Vyberte skupiny, do ktorých chcete kontakt zaradiť. Môžete vybrať viac ako "
1418 "jednu skupinu alebo nevybrať žiadnu skupinu."
1419
1420 # button
1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1422 msgid "_Add Group"
1423 msgstr "_Pridať skupinu"
1424
1425 #  treeviewcolumn
1426 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1427 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1428 msgid "Select"
1429 msgstr "Vybrať"
1430
1431 #  treeviewcolumn
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1433 msgid "Group"
1434 msgstr "Skupina"
1435
1436 # window title
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
1438 msgid "New Contact"
1439 msgstr "Nový kontakt"
1440
1441 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
1442 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1443 #, c-format
1444 msgid "Block %s?"
1445 msgstr "Zablokovať kontakt %s?"
1446
1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1449 #, c-format
1450 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1451 msgstr ""
1452 "Naozaj chcete zablokovať kontakt „%s“, aby vás už nemohol znovu kontaktovať?"
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
1455 msgid "The following identity will be blocked:"
1456 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1457 msgstr[0] "Nasledujúce identity budú zablokované:"
1458 msgstr[1] "Nasledujúca identita bude zablokovaná:"
1459 msgstr[2] "Nasledujúce identity budú zablokované:"
1460
1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
1462 msgid "The following identity can not be blocked:"
1463 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1464 msgstr[0] "Nasledujúce identity sa nedajú zablokovať:"
1465 msgstr[1] "Nasledujúca identita sa nedá zablokovať:"
1466 msgstr[2] "Nasledujúce identity sa nedajú zablokovať:"
1467
1468 # button
1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1470 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1472 msgid "_Block"
1473 msgstr "Za_blokovať"
1474
1475 # checkbutton
1476 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1478 msgid "_Report this contact as abusive"
1479 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1480 msgstr[0] "_Nahlásiť tieto kontakty ako obťažujúce"
1481 msgstr[1] "_Nahlásiť tento kontakt ako obťažujúci"
1482 msgstr[2] "_Nahlásiť tieto kontakty ako obťažujúce"
1483
1484 # window title
1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1486 msgid "Edit Contact Information"
1487 msgstr "Úprava informácií o kontakte"
1488
1489 # label
1490 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1492 msgid "Linked Contacts"
1493 msgstr "Prepojené kontakty"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1496 msgid "gnome-contacts not installed"
1497 msgstr "balík gnome-contacts nie je nainštalovaný"
1498
1499 # PM: znie to neprirodzene dal by som Aby sa mohli zobrazovať... prosím, nainštalujte...
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1501 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1502 msgstr ""
1503 "Prosím, nainštalujte balík gnome-contacts pre zobrazenie podrobností o "
1504 "kontaktoch."
1505
1506 #  gtk_image_menu_item
1507 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1508 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1509 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
1511 #, c-format
1512 msgid "%s (%s)"
1513 msgstr "%s (%s)"
1514
1515 # MČ: stratil som sa. Vyberám si tam svoj účet pomocou ktorého sa vykoná volanie, alebo, ktorému sa zavolá?
1516 #  PK: preklad by mal byt spravny, nepodarilo sa mi to ale overit v programe
1517 # window title
1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:342
1519 msgid "Select account to use to place the call"
1520 msgstr "Výber účtu, s ktorým sa uskutoční hovor"
1521
1522 # button
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:346
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1525 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1526 msgid "Call"
1527 msgstr "Hovor"
1528
1529 # Call %s (%s); second %s
1530 # phone type
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:412
1532 msgid "Mobile"
1533 msgstr "Mobil"
1534
1535 # Call %s (%s); second %s
1536 # phone type
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
1538 msgid "Work"
1539 msgstr "Práca"
1540
1541 # Call %s (%s); second %s
1542 # phone type
1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
1544 msgid "HOME"
1545 msgstr "Domov"
1546
1547 #  gtk_image_menu_item
1548 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
1549 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:457
1551 #, c-format
1552 msgid "Call %s (%s)"
1553 msgstr "Hovor s %s (%s)"
1554
1555 #. translators: argument is a phone number like +32123456
1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:462
1557 #, c-format
1558 msgid "Call %s"
1559 msgstr "Hovor s %s"
1560
1561 # gtk_check_menu_item
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:674
1563 msgid "_Block Contact"
1564 msgstr "Za_blokovať kontakt"
1565
1566 # button
1567 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:729
1568 #, c-format
1569 msgid "Remove from _Group '%s'"
1570 msgstr "Odstrániť zo _skupiny „%s“"
1571
1572 # button
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
1574 msgid "Delete and _Block"
1575 msgstr "Odstrániť a za_blokovať"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:838
1578 #, c-format
1579 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1580 msgstr "Naozaj chcete odstrániť kontakt „%s“?"
1581
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:847
1583 #, c-format
1584 msgid ""
1585 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1586 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1587 msgstr ""
1588 "Naozaj chcete odstrániť prepojený kontakt „%s“? Majte na pamäti, že toto "
1589 "odstráni všetky kontakty, ktoré tvoria tento prepojený kontakt."
1590
1591 # dialog title
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:858
1593 msgid "Removing contact"
1594 msgstr "odstránenie kontaktu"
1595
1596 # gtk_image_menu_item
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:934
1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
1599 msgid "_Remove"
1600 msgstr "O_dstrániť"
1601
1602 #. add chat button
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1605 msgid "_Chat"
1606 msgstr "_Rozhovor"
1607
1608 #. add SMS button
1609 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1418
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1611 msgid "_SMS"
1612 msgstr "_SMS"
1613
1614 # PŠ: navrhujem Hlasový
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1484
1616 msgctxt "menu item"
1617 msgid "_Audio Call"
1618 msgstr "_Zvukový hovor"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1550
1621 msgctxt "menu item"
1622 msgid "_Video Call"
1623 msgstr "_Videohovor"
1624
1625 # gtk_image_menu_item
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
1627 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1628 msgid "_Previous Conversations"
1629 msgstr "P_redchádzajúce konverzácie"
1630
1631 # gtk_image_menu_item
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1689
1633 msgid "Send File"
1634 msgstr "Poslať súbor"
1635
1636 # gtk_image_menu_item
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1751
1638 msgid "Share My Desktop"
1639 msgstr "Sprístupniť moju plochu"
1640
1641 #  vťahuje sa ku slovu kontakt
1642 # gtk_check_menu_item; gtk_check_button
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1809
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
1645 msgid "Favorite"
1646 msgstr "Obľúbený"
1647
1648 # gtk_check_menu_item;
1649 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1838
1650 msgid "Infor_mation"
1651 msgstr "_Informácie"
1652
1653 # gtk_check_menu_item;
1654 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1887
1655 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1656 msgid "_Edit"
1657 msgstr "_Upraviť"
1658
1659 # PM: Ako sa táto správa zobrazí? kde je meno toho čo pozýva? Nie je to pokračovanie dajakej vety? jeto dosť čudné.
1660 # PK: kontakt
1661 #. send invitation
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2003
1663 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
1664 msgid "Inviting you to this room"
1665 msgstr "Vás pozýva do tejto miestnosti"
1666
1667 # gtk_image_menu_item
1668 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2049
1669 msgid "_Invite to Chat Room"
1670 msgstr "_Pozvať do diskusnej miestnosti"
1671
1672 # gtk_image_menu_item
1673 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2245
1674 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1675 msgid "_Add Contact…"
1676 msgstr "_Pridať kontakt…"
1677
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2364
1679 #, c-format
1680 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1681 msgstr "Naozaj chcete odstrániť skupinu „%s“?"
1682
1683 # dialog title
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
1685 msgid "Removing group"
1686 msgstr "Odstránenie skupiny"
1687
1688 # gtk_menu_item
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2435
1690 msgid "Re_name"
1691 msgstr "P_remenovať"
1692
1693 # label
1694 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
1695 msgid "Channels:"
1696 msgstr "Kanály:"
1697
1698 # location_key_to_label
1699 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1700 msgid "Country ISO Code:"
1701 msgstr "ISO kód krajiny:"
1702
1703 # location_key_to_label
1704 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1705 msgid "Country:"
1706 msgstr "Krajina:"
1707
1708 # location_key_to_label
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1710 msgid "State:"
1711 msgstr "Štát:"
1712
1713 # location_key_to_label
1714 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1715 msgid "City:"
1716 msgstr "Mesto:"
1717
1718 # location_key_to_label
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1720 msgid "Area:"
1721 msgstr "Oblasť:"
1722
1723 # location_key_to_label
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1725 msgid "Postal Code:"
1726 msgstr "PSČ:"
1727
1728 # location_key_to_label
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1730 msgid "Street:"
1731 msgstr "Ulica:"
1732
1733 # location_key_to_label
1734 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1735 msgid "Building:"
1736 msgstr "Budova:"
1737
1738 # location_key_to_label
1739 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1740 msgid "Floor:"
1741 msgstr "Poschodie:"
1742
1743 # location_key_to_label
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1745 msgid "Room:"
1746 msgstr "Miestnosť:"
1747
1748 # location_key_to_label
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1750 msgid "Text:"
1751 msgstr "Text:"
1752
1753 # location_key_to_label
1754 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1755 msgid "Description:"
1756 msgstr "Popis:"
1757
1758 # location_key_to_label
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
1760 msgid "URI:"
1761 msgstr "URI:"
1762
1763 # location_key_to_label
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
1765 msgid "Accuracy Level:"
1766 msgstr "Stupeň presnosti:"
1767
1768 # location_key_to_label
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
1770 msgid "Error:"
1771 msgstr "Chyba:"
1772
1773 # location_key_to_label
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
1775 msgid "Vertical Error (meters):"
1776 msgstr "Vertikálna chyba (v metroch):"
1777
1778 # location_key_to_label
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
1780 msgid "Horizontal Error (meters):"
1781 msgstr "Horizontálna chyba (v metroch):"
1782
1783 # location_key_to_label
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
1785 msgid "Speed:"
1786 msgstr "Rýchlosť:"
1787
1788 # location_key_to_label
1789 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
1790 msgid "Bearing:"
1791 msgstr "Azimut:"
1792
1793 # location_key_to_label
1794 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
1795 msgid "Climb Speed:"
1796 msgstr "Rýchlosť stúpania:"
1797
1798 # location_key_to_label
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
1800 msgid "Last Updated on:"
1801 msgstr "Posledná aktualizácia:"
1802
1803 # location_key_to_label
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
1805 msgid "Longitude:"
1806 msgstr "Zemepisná dĺžka:"
1807
1808 # location_key_to_label
1809 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
1810 msgid "Latitude:"
1811 msgstr "Zemepisná šírka:"
1812
1813 # location_key_to_label
1814 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
1815 msgid "Altitude:"
1816 msgstr "Nadmorská výška:"
1817
1818 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1819 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
1820 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1821 msgid "Location"
1822 msgstr "Poloha"
1823
1824 #. translators: format is "Location, $date"
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
1826 #, c-format
1827 msgid "%s, %s"
1828 msgstr "%s dňa %s"
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
1831 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1832 msgstr "%d. %B %Y, %R UTC"
1833
1834 # label
1835 #. Alias
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
1837 msgid "Alias:"
1838 msgstr "Prezývka:"
1839
1840 # label
1841 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
1843 msgid "Identifier:"
1844 msgstr "Identifikátor:"
1845
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
1847 #, c-format
1848 msgid "Linked contact containing %u contact"
1849 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1850 msgstr[0] "Prepojený kontakt obsahuje %u kontaktov"
1851 msgstr[1] "Prepojený kontakt obsahuje %u kontakt"
1852 msgstr[2] "Prepojený kontakt obsahuje %u kontakty"
1853
1854 # GtkLabel
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1856 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1857 msgstr "<b>Poloha</b> dňa (dátum)"
1858
1859 # GtkLabel
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1861 msgid "Online from a phone or mobile device"
1862 msgstr "Prihlásený z telefónu alebo mobilného zariadenia"
1863
1864 # label
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1866 msgid ""
1867 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1868 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1869 "details below are correct."
1870 msgstr ""
1871 "Empathy vám umožňuje automaticky nájsť a rozprávať sa s ľuďmi pripojenými v "
1872 "rovnakej sieti, ako ste vy. Ak chcete túto funkciu používať, skontrolujte, "
1873 "prosím, správnosť údajov uvedených nižšie."
1874
1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1876 msgid "People nearby"
1877 msgstr "Ľudia v okolí"
1878
1879 # label
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1881 msgid ""
1882 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1883 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1884 msgstr ""
1885 "Neskôr môžete tieto podrobnosti zmeniť alebo zakázať túto funkciu zvolením "
1886 "<span style=\"italic\">Upraviť → Účty</span> v zozname kontaktov."
1887
1888 # window title
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
1890 msgid "History"
1891 msgstr "História"
1892
1893 # label
1894 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
1895 msgid "Show"
1896 msgstr "Zobraziť"
1897
1898 # label
1899 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
1900 msgid "Search"
1901 msgstr "Hľadať"
1902
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
1904 #, c-format
1905 msgid "Chat in %s"
1906 msgstr "Rozhovor v miestnosti %s"
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
1909 #, c-format
1910 msgid "Chat with %s"
1911 msgstr "Rozhovor s kontaktom %s"
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
1914 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
1915 msgctxt "A date with the time"
1916 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1917 msgstr "%A, %e. %B %Y"
1918
1919 # PM: Bude to tu dobre takto vyzerať? Daj sem prosím niekoľko príkladov ako to bude vyzerať v slovenčine.
1920 # PK: netusim, pozeral som log viewer ale nikde som to nenasiel
1921 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1922 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
1923 #, c-format
1924 msgid "<i>* %s %s</i>"
1925 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1926
1927 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1928 #. * The string in bold is the sender's name
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
1930 #, c-format
1931 msgid "<b>%s:</b> %s"
1932 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1933
1934 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
1935 #, c-format
1936 msgid "%s second"
1937 msgid_plural "%s seconds"
1938 msgstr[0] "%s sekúnd"
1939 msgstr[1] "%s sekunda"
1940 msgstr[2] "%s sekundy"
1941
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
1943 #, c-format
1944 msgid "%s minute"
1945 msgid_plural "%s minutes"
1946 msgstr[0] "%s minút"
1947 msgstr[1] "%s minúta"
1948 msgstr[2] "%s minúty"
1949
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
1951 #, c-format
1952 msgid "Call took %s, ended at %s"
1953 msgstr "Hovor trval %s, skončil o %s"
1954
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
1956 msgid "Today"
1957 msgstr "Dnes"
1958
1959 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
1960 msgid "Yesterday"
1961 msgstr "Včera"
1962
1963 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1964 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
1965 msgid "%e %B %Y"
1966 msgstr "%e. %B %Y"
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
1969 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
1970 msgid "Anytime"
1971 msgstr "Hocikedy"
1972
1973 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
1975 msgid "Anyone"
1976 msgstr "Všetci"
1977
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
1979 msgid "Who"
1980 msgstr "Kto"
1981
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
1983 msgid "When"
1984 msgstr "Kedy"
1985
1986 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
1987 msgid "Anything"
1988 msgstr "Všetko"
1989
1990 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
1991 msgid "Text chats"
1992 msgstr "Textové rozhovory"
1993
1994 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
1995 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1996 msgid "Calls"
1997 msgstr "Hovory"
1998
1999 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
2000 msgid "Incoming calls"
2001 msgstr "Prichádzajúce hovory"
2002
2003 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
2004 msgid "Outgoing calls"
2005 msgstr "Odchádzajúce hovory"
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
2008 msgid "Missed calls"
2009 msgstr "Zmeškané hovory"
2010
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
2012 msgid "What"
2013 msgstr "Čo"
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
2016 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2017 msgstr "Naozaj chcete odstrániť všetky záznamy predchádzajúcich konverzácií?"
2018
2019 # button
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
2021 msgid "Clear All"
2022 msgstr "Vymazať všetko"
2023
2024 # label
2025 # nazov uctu alebo vsetky ucty
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
2027 msgid "Delete from:"
2028 msgstr "Odstrániť z:"
2029
2030 # GtkMenuItem
2031 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2032 msgid "_File"
2033 msgstr "_Súbor"
2034
2035 # GtkMenuItem
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2037 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
2038 msgid "_Edit"
2039 msgstr "_Upraviť"
2040
2041 # GtkMenuItem Edit
2042 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2043 msgid "Delete All History…"
2044 msgstr "Odstrániť celú históriu…"
2045
2046 #  GtkToolButton label
2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2048 msgid "Profile"
2049 msgstr "Profil"
2050
2051 #  GtkToolButton label
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2053 #: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
2054 msgid "Chat"
2055 msgstr "Rozhovor"
2056
2057 #  GtkToolButton label
2058 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2059 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
2060 msgid "Video"
2061 msgstr "Videohovor"
2062
2063 # tab
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2065 msgid "page 2"
2066 msgstr "strana 2"
2067
2068 # GtkLabel
2069 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2070 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
2071 msgstr "<span size=\"x-large\">Načítava sa…</span>"
2072
2073 # label
2074 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
2075 msgid "What kind of chat account do you have?"
2076 msgstr "Aký typ účtu máte?"
2077
2078 # window title
2079 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
2080 msgid "Add new account"
2081 msgstr "Pridanie nového účtu"
2082
2083 # label
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
2085 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
2086 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2087 msgstr "Zadajte identifikátor kontaktu alebo telefónne číslo:"
2088
2089 #. add video button
2090 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
2091 msgid "_Video Call"
2092 msgstr "_Videohovor"
2093
2094 #. add audio button
2095 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
2096 msgid "_Audio Call"
2097 msgstr "_Hlasový hovor"
2098
2099 # window title
2100 #. Tweak the dialog
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
2102 msgid "New Call"
2103 msgstr "Nový hovor"
2104
2105 # error message
2106 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
2107 msgid "The contact is offline"
2108 msgstr "Kontakt je odhlásený"
2109
2110 # error message
2111 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
2112 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2113 msgstr "Zvolený kontakt je buď neplatný alebo neznámy"
2114
2115 # error message
2116 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
2117 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2118 msgstr "Kontakt nie je podporovaný pri tomto type konverzácie"
2119
2120 # error message
2121 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
2122 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2123 msgstr "Požadovaná funkcia nie je zahrnutá v tomto protokole"
2124
2125 # error message
2126 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
2127 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2128 msgstr "Nepodarilo sa začať konverzáciu s daným kontaktom"
2129
2130 # error message
2131 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
2132 msgid "You are banned from this channel"
2133 msgstr "Ste zablokovaný v tomto kanáli"
2134
2135 # error message
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
2137 msgid "This channel is full"
2138 msgstr "Tento kanál je plný"
2139
2140 # error message
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
2142 msgid "You must be invited to join this channel"
2143 msgstr "Boli ste pozvaný na vstup do tohto kanálu"
2144
2145 # error message
2146 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
2147 msgid "Can't proceed while disconnected"
2148 msgstr "Pre pokračovanie sa musíte pripojiť"
2149
2150 # error message
2151 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
2152 msgid "Permission denied"
2153 msgstr "Prístup zamietnutý"
2154
2155 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
2156 msgid "There was an error starting the conversation"
2157 msgstr "Počas vytvárania konverzácie nastala chyba."
2158
2159 # window title
2160 #. Tweak the dialog
2161 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
2162 msgid "New Conversation"
2163 msgstr "Nová konverzácia"
2164
2165 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
2166 msgid "Password Required"
2167 msgstr "Vyžaduje sa heslo"
2168
2169 # PM: tieto kometáre zrejme nepatria k tejto položke
2170 # PK: nie, nejak to zblbo, to su komentare k predchadzajucemu list store
2171 #. COL_STATUS_TEXT
2172 #. COL_STATE_ICON_NAME
2173 #. COL_STATE
2174 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2175 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2176 #. COL_TYPE
2177 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
2178 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
2179 msgid "Custom Message…"
2180 msgstr "Vlastná správa…"
2181
2182 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
2183 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
2184 msgid "Edit Custom Messages…"
2185 msgstr "Upraviť vlastné správy…"
2186
2187 # tooltip
2188 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
2189 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2190 msgstr "Kliknutím odstránite tento stav z obľúbených"
2191
2192 # tooltip
2193 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
2194 msgid "Click to make this status a favorite"
2195 msgstr "Kliknutím nastavíte tento stav ako obľúbený"
2196
2197 # tooltip
2198 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
2199 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
2200 #, c-format
2201 msgid ""
2202 "<b>Current message: %s</b>\n"
2203 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
2204 msgstr ""
2205 "<b>Aktuálna správa: %s</b>\n"
2206 "<small><i>Ak chcete nastaviť novú správu stlačte Enter, pre zrušenie stlačte "
2207 "Esc.</i></small>"
2208
2209 # tooltip
2210 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
2211 msgid "Set status"
2212 msgstr "Nastavte stav"
2213
2214 # gtk_image_menu_item
2215 #. Custom messages
2216 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1098
2217 msgid "Custom messages…"
2218 msgstr "Vlastné správy…"
2219
2220 # gtk_check_menu_item
2221 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
2222 msgid "_Match case"
2223 msgstr "_Rozlišovať veľkosť"
2224
2225 # GtkLabel
2226 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2227 msgid "Find:"
2228 msgstr "Nájsť:"
2229
2230 # GtkToolButton
2231 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2232 msgid "_Previous"
2233 msgstr "_Predchádzajúca"
2234
2235 # GtkToolButton
2236 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2237 msgid "_Next"
2238 msgstr "Ďa_lšia"
2239
2240 # musi byt kratke
2241 # GtkCheckButton
2242 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2243 msgid "Mat_ch case"
2244 msgstr "_Rozlišovať veľkosť"
2245
2246 # GtkLabel
2247 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2248 msgid "Phrase not found"
2249 msgstr "Fráza sa nenašla"
2250
2251 # sound_entries
2252 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
2253 msgid "Received an instant message"
2254 msgstr "Prijatá okamžitá správa"
2255
2256 # sound_entries
2257 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
2258 msgid "Sent an instant message"
2259 msgstr "Odoslaná okamžitá správa"
2260
2261 # sound_entries
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
2263 msgid "Incoming chat request"
2264 msgstr "Prichádzajúca žiadosť o rozhovor"
2265
2266 # sound_entries
2267 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
2268 msgid "Contact connected"
2269 msgstr "Kontakt sa pripojil"
2270
2271 # sound_entries
2272 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
2273 msgid "Contact disconnected"
2274 msgstr "Kontakt sa odpojil"
2275
2276 # sound_entries
2277 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
2278 msgid "Connected to server"
2279 msgstr "Pripojenie k serveru"
2280
2281 # sound_entries
2282 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
2283 msgid "Disconnected from server"
2284 msgstr "Odpojenie od servera"
2285
2286 # sound_entries
2287 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
2288 msgid "Incoming voice call"
2289 msgstr "Prichádzajúci hovor"
2290
2291 # sound_entries
2292 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
2293 msgid "Outgoing voice call"
2294 msgstr "Odchádzajúci hovor"
2295
2296 # sound_entries
2297 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
2298 msgid "Voice call ended"
2299 msgstr "Hlasový hovor bol ukončený"
2300
2301 # window title
2302 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
2303 msgid "Edit Custom Messages"
2304 msgstr "Úprava vlastných správ"
2305
2306 # window title
2307 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
2308 msgid "Subscription Request"
2309 msgstr "Žiadosť o zapísanie"
2310
2311 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
2312 #: ../src/empathy-event-manager.c:1079
2313 #, c-format
2314 msgid "%s would like permission to see when you are online"
2315 msgstr "Kontakt %s by rád videl, kedy ste prihlásený"
2316
2317 # button
2318 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
2319 #: ../src/empathy-event-manager.c:694
2320 msgid "_Decline"
2321 msgstr "_Odmietnuť"
2322
2323 # button
2324 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
2325 msgid "_Accept"
2326 msgstr "_Prijať"
2327
2328 # %s je cas vo formate "%H:%M:%S"
2329 # tooltip
2330 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
2331 #, c-format
2332 msgid "Message edited at %s"
2333 msgstr "Správa upravená o %s"
2334
2335 # Variant:
2336 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
2337 msgid "Normal"
2338 msgstr "Normálny"
2339
2340 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
2341 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2342 msgstr "Identita poskytnutá serverom pre rozhovory sa nedá overiť."
2343
2344 # reason
2345 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
2346 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2347 msgstr "Certifikát nie je podpísaný certifikačnou autoritou."
2348
2349 # reason
2350 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
2351 msgid "The certificate has expired."
2352 msgstr "Certifikátu vypršala platnosť."
2353
2354 # reason
2355 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2356 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2357 msgstr "Certifikát nie je aktivovaný."
2358
2359 # reason
2360 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2361 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2362 msgstr "Certifikát nemá očakávaný odtlačok."
2363
2364 # reason
2365 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2366 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2367 msgstr "Názov hostiteľa overený certifikátom sa nezhoduje s názvom servera."
2368
2369 # reason
2370 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2371 msgid "The certificate is self-signed."
2372 msgstr "Certifikát je podpísaný sám sebou."
2373
2374 # reason
2375 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2376 msgid ""
2377 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2378 msgstr "Certifikát bol odvolaný certifikačnou autoritou."
2379
2380 # reason
2381 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2382 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2383 msgstr "Certifikát je kryptograficky slabý."
2384
2385 # reason
2386 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2387 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2388 msgstr "Dĺžka certifikátu presahuje hranicu overiteľnosti."
2389
2390 # reason
2391 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2392 msgid "The certificate is malformed."
2393 msgstr "Certifikát je poškodený."
2394
2395 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2396 #, c-format
2397 msgid "Expected hostname: %s"
2398 msgstr "Očakávaný názov hostiteľa: %s"
2399
2400 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2401 #, c-format
2402 msgid "Certificate hostname: %s"
2403 msgstr "Názov hostiteľa certifikátu: %s"
2404
2405 # button
2406 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2407 msgid "C_ontinue"
2408 msgstr "P_okračovať"
2409
2410 # dialog title
2411 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2412 msgid "Untrusted connection"
2413 msgstr "Nedôveryhodné spojenie"
2414
2415 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2416 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2417 msgstr "Toto spojenie je nedôveryhodné. Želáte si napriek tomu pokračovať?"
2418
2419 # checkbox
2420 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2421 msgid "Remember this choice for future connections"
2422 msgstr "Zapamätať si túto voľbu pre budúce spojenia"
2423
2424 # expander
2425 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2426 msgid "Certificate Details"
2427 msgstr "Podrobnosti certifikátu"
2428
2429 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
2430 msgid "Unable to open URI"
2431 msgstr "Nie je možné otvoriť URI"
2432
2433 # filechooser dialog title
2434 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
2435 msgid "Select a file"
2436 msgstr "Výber súboru"
2437
2438 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
2439 msgid "Insufficient free space to save file"
2440 msgstr "Nedostatok voľného miesta na uloženie súboru"
2441
2442 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
2443 #, c-format
2444 msgid ""
2445 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2446 "Please choose another location."
2447 msgstr ""
2448 "Na uloženie tohto súboru je vyžadované %s voľného miesta, ale dostupných je "
2449 "len %s. Prosím, zvoľte iné umiestnenie."
2450
2451 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
2452 #, c-format
2453 msgid "Incoming file from %s"
2454 msgstr "Prichádzajúci súbor od kontaktu %s"
2455
2456 #. Copy Link Address menu item
2457 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2458 msgid "_Copy Link Address"
2459 msgstr "_Kopírovať adresu odkazu"
2460
2461 #. Open Link menu item
2462 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2463 msgid "_Open Link"
2464 msgstr "_Otvoriť odkaz"
2465
2466 #. Inspector
2467 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2468 msgid "Inspect HTML"
2469 msgstr "Preskúmať HTML"
2470
2471 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2472 msgid "Top Contacts"
2473 msgstr "Obľúbené kontakty"
2474
2475 # protocol name
2476 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2477 msgid "People Nearby"
2478 msgstr "Ľudia v okolí"
2479
2480 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2481 msgid "Ungrouped"
2482 msgstr "Bez skupiny"
2483
2484 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2485 #. * fetch contact's presence.
2486 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2487 #, c-format
2488 msgid "Server cannot find contact: %s"
2489 msgstr "Server nemôže nájsť kontakt: %s"
2490
2491 #: ../src/empathy-about-dialog.c:82
2492 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2493 msgstr "Klient na odosielanie okamžitých správ pre GNOME"
2494
2495 #: ../src/empathy-about-dialog.c:88
2496 msgid "translator-credits"
2497 msgstr ""
2498 "Miroslav Biňas <mirek@host.sk>\n"
2499 "Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>"
2500
2501 # cmd desc
2502 #: ../src/empathy-accounts.c:171
2503 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2504 msgstr ""
2505 "Nezobrazí žiadne dialógové okná; urobí nejakú činnosť (napr. importovanie) a "
2506 "skončí"
2507
2508 # cmd desc
2509 #: ../src/empathy-accounts.c:175
2510 msgid ""
2511 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2512 msgstr ""
2513 "Zobrazí dialógové okná v prípade ak sú dostupné iba účty typu „Ľudia v okolí“"
2514
2515 # cmd desc
2516 #: ../src/empathy-accounts.c:179
2517 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2518 msgstr ""
2519 "Počiatočne vyberie zadaný účet (napr. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2520
2521 # cmd desc
2522 #: ../src/empathy-accounts.c:181
2523 msgid "<account-id>"
2524 msgstr "<identifikátor-účtu>"
2525
2526 # g_option_context
2527 #: ../src/empathy-accounts.c:186
2528 msgid "- Empathy Accounts"
2529 msgstr "- účty pre Empathy"
2530
2531 # application_name
2532 #: ../src/empathy-accounts.c:240
2533 msgid "Empathy Accounts"
2534 msgstr "Účty pre Empathy"
2535
2536 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2537 #. * unsaved changes
2538 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2539 #, c-format
2540 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2541 msgstr "Vo vašom účte %.50s máte neuložené zmeny."
2542
2543 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2544 #. * an unsaved new account
2545 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2546 msgid "Your new account has not been saved yet."
2547 msgstr "Váš nový účet ešte nebol uložený."
2548
2549 # status infobar message
2550 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
2551 msgid "Connecting…"
2552 msgstr "Pripája sa…"
2553
2554 # status infobar message
2555 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
2556 #, c-format
2557 msgid "Offline — %s"
2558 msgstr "Odhlásený — %s"
2559
2560 # status infobar message
2561 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
2562 #, c-format
2563 msgid "Disconnected — %s"
2564 msgstr "Odpojený — %s"
2565
2566 # status infobar message
2567 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
2568 msgid "Offline — No Network Connection"
2569 msgstr "Odhlásený — Bez sieťového pripojenia"
2570
2571 # status infobar message
2572 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
2573 msgid "Unknown Status"
2574 msgstr "Neznámy stav"
2575
2576 # status infobar message
2577 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
2578 msgid ""
2579 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2580 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2581 "the account."
2582 msgstr ""
2583 "Tento účet bol zakázaný, pretože využíva starý a nepodporovaný obslužný "
2584 "program. Prosím, nainštalujte balík telepathy-haze a reštartujte vašu "
2585 "reláciu aby sa účet premigroval."
2586
2587 # status infobar message
2588 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
2589 msgid "Offline — Account Disabled"
2590 msgstr "Odhlásený — Zablokovaný účet"
2591
2592 # window title
2593 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
2594 msgid "Edit Connection Parameters"
2595 msgstr "Úprava parametrov pripojenia"
2596
2597 # button
2598 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
2599 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2600 msgstr "_Upraviť parametre pripojenia…"
2601
2602 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
2603 #, c-format
2604 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2605 msgstr "Naozaj chcete odstrániť účet %.50s z vášho počítača?"
2606
2607 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
2608 msgid "This will not remove your account on the server."
2609 msgstr "Toto neodstráni váš účet na serveri."
2610
2611 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
2612 msgid ""
2613 "You are about to select another account, which will discard\n"
2614 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2615 msgstr ""
2616 "Chystáte sa zvoliť iný účet, čím zrušíte vaše zmeny.\n"
2617 "Naozaj chcete pokračovať?"
2618
2619 #. Menu item: to enabled/disable the account
2620 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
2621 msgid "_Enabled"
2622 msgstr "_Povolený"
2623
2624 #. Menu item: Rename
2625 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
2626 msgid "Rename"
2627 msgstr "Premenovať"
2628
2629 # button
2630 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
2631 msgid "_Skip"
2632 msgstr "_Preskočiť"
2633
2634 # button
2635 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
2636 msgid "_Connect"
2637 msgstr "P_ripojiť"
2638
2639 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
2640 msgid ""
2641 "You are about to close the window, which will discard\n"
2642 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2643 msgstr ""
2644 "Chystáte sa zatvoriť okno, čím zrušíte vaše zmeny.\n"
2645 "Naozaj chcete pokračovať?"
2646
2647 # window title
2648 #. Tweak the dialog
2649 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
2650 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2651 msgstr "Rozhovory a účty VoIP"
2652
2653 # GtkToolButton tooltip
2654 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2655 msgid "Add…"
2656 msgstr "Pridať…"
2657
2658 # GtkButton
2659 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2660 msgid "_Import…"
2661 msgstr "_Importovať…"
2662
2663 # GtkLabel
2664 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2665 msgid "Loading account information"
2666 msgstr "Načítavajú sa informácie o účte"
2667
2668 # GtkLabel
2669 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2670 msgid ""
2671 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2672 "you want to use."
2673 msgstr ""
2674 "Aby ste mohli pridať nový účet, musíte najprv nainštalovať obslužný program "
2675 "pre každý protokol, ktorý chcete použiť."
2676
2677 # GtkLabel
2678 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2679 msgid "No protocol backends installed"
2680 msgstr "Žiadny obslužný program protokolu nie je nainštalovaný"
2681
2682 # g_option_context
2683 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2684 msgid " - Empathy authentication client"
2685 msgstr " - Klient Empathy pre overenie totožnosti"
2686
2687 # application_name
2688 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2689 msgid "Empathy authentication client"
2690 msgstr "Empathy - klient overenia totožnosti"
2691
2692 # cmd desc
2693 #: ../src/empathy.c:407
2694 msgid "Don't connect on startup"
2695 msgstr "Nepripojí sa po spustení"
2696
2697 # cmd desc
2698 #: ../src/empathy.c:411
2699 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2700 msgstr ""
2701 "Nezobrazí zoznam kontaktov alebo akékoľvek iné dialógové okno pri spustení"
2702
2703 # g_option_context
2704 #: ../src/empathy.c:440
2705 msgid "- Empathy IM Client"
2706 msgstr "- Klient Empathy pre rýchle správy"
2707
2708 #: ../src/empathy.c:626
2709 msgid "Error contacting the Account Manager"
2710 msgstr "Chyba pri spájaní sa so Správcom účtov"
2711
2712 #: ../src/empathy.c:628
2713 #, c-format
2714 msgid ""
2715 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2716 "The error was:\n"
2717 "\n"
2718 "%s"
2719 msgstr ""
2720 "Počas pokusu o spojenie so Správcom účtov Telepathy nastala chyba. Chyba "
2721 "bola:\n"
2722 "\n"
2723 "%s"
2724
2725 # Správa pre dbus potlačenie spánku
2726 #: ../src/empathy-call.c:115
2727 msgid "In a call"
2728 msgstr "Prebieha hovor"
2729
2730 # g_option_context
2731 #: ../src/empathy-call.c:223
2732 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2733 msgstr "- Klient Empathy pre zvukový hovor a videohovor"
2734
2735 # application_name
2736 #: ../src/empathy-call.c:247
2737 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2738 msgstr "Empathy - klient pre zvukový hovor a videohovor"
2739
2740 #: ../src/empathy-call-observer.c:111
2741 #, c-format
2742 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2743 msgstr "Kontakt %s sa vám pokúšal dovolať, ale mali ste iný hovor."
2744
2745 #: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
2746 msgid "Incoming call"
2747 msgstr "Prichádzajúci hovor"
2748
2749 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
2750 #, c-format
2751 msgid "Incoming video call from %s"
2752 msgstr "Prichádzajúci videohovor od kontaktu %s"
2753
2754 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
2755 #: ../src/empathy-event-manager.c:877
2756 #, c-format
2757 msgid "Incoming call from %s"
2758 msgstr "Prichádzajúci hovor od kontaktu %s"
2759
2760 # button
2761 #: ../src/empathy-call-window.c:1553
2762 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2763 msgid "Reject"
2764 msgstr "Odmietnuť"
2765
2766 # button
2767 #: ../src/empathy-call-window.c:1554
2768 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2769 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2770 msgid "Answer"
2771 msgstr "Prijať"
2772
2773 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2774 #. * is used in the window title
2775 #: ../src/empathy-call-window.c:1924
2776 #, c-format
2777 msgid "Call with %s"
2778 msgstr "Hovor s kontaktom %s"
2779
2780 # candidate_type
2781 #: ../src/empathy-call-window.c:2176
2782 msgid "The IP address as seen by the machine"
2783 msgstr "Adresa IP v tvare v akom ju vidí stroj"
2784
2785 # candidate_type
2786 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
2787 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2788 msgstr "Adresa IP v tvare v akom ju vidí server na internete"
2789
2790 # candidate_type
2791 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
2792 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2793 msgstr "Adresa IP v tvare v akom ju vidí partner na druhej strane"
2794
2795 # candidate_type
2796 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
2797 msgid "The IP address of a relay server"
2798 msgstr "Adresa IP prenosového serveru"
2799
2800 # candidate_type
2801 #: ../src/empathy-call-window.c:2184
2802 msgid "The IP address of the multicast group"
2803 msgstr "Adresa IP skupiny multicast"
2804
2805 # kodek
2806 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
2807 #: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
2808 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2809 msgid "Unknown"
2810 msgstr "Neznámy"
2811
2812 # status
2813 #: ../src/empathy-call-window.c:2952
2814 msgid "On hold"
2815 msgstr "Podržaný"
2816
2817 # status
2818 #: ../src/empathy-call-window.c:2956
2819 msgid "Mute"
2820 msgstr "Stlmený"
2821
2822 # status
2823 #: ../src/empathy-call-window.c:2958
2824 msgid "Duration"
2825 msgstr "Trvanie"
2826
2827 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2828 #: ../src/empathy-call-window.c:2961
2829 #, c-format
2830 msgid "%s — %d:%02dm"
2831 msgstr "%s — %d min %02d s"
2832
2833 # expander
2834 #: ../src/empathy-call-window.c:3057
2835 msgid "Technical Details"
2836 msgstr "Technické podrobnosti"
2837
2838 #: ../src/empathy-call-window.c:3096
2839 #, c-format
2840 msgid ""
2841 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2842 "computer"
2843 msgstr ""
2844 "Softvér kontaktu %s nepodporuje žiaden z audio formátov podporovaných vo "
2845 "vašom počítači"
2846
2847 #: ../src/empathy-call-window.c:3101
2848 #, c-format
2849 msgid ""
2850 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2851 "computer"
2852 msgstr ""
2853 "Softvér kontaktu %s nepodporuje žiaden z video formátov podporovaných vo "
2854 "vašom počítači"
2855
2856 #: ../src/empathy-call-window.c:3107
2857 #, c-format
2858 msgid ""
2859 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2860 "does not allow direct connections."
2861 msgstr ""
2862 "Spojenie s kontaktom %s sa nedá nadviazať. Jeden z vás môže byť v sieti, "
2863 "ktorá neumožňuje priame pripojenie."
2864
2865 #: ../src/empathy-call-window.c:3113
2866 msgid "There was a failure on the network"
2867 msgstr "Došlo k výpadku v sieti"
2868
2869 #: ../src/empathy-call-window.c:3117
2870 msgid ""
2871 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2872 msgstr ""
2873 "Audio formáty potrebné pre tento hovor nie sú nainštalované vo vašom počítači"
2874
2875 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
2876 msgid ""
2877 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2878 msgstr ""
2879 "Video formáty potrebné pre tento hovor nie sú nainštalované vo vašom počítači"
2880
2881 #: ../src/empathy-call-window.c:3132
2882 #, c-format
2883 msgid ""
2884 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2885 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2886 "the Help menu."
2887 msgstr ""
2888 "V komponente Telepathy sa stalo niečo neočakávané. <a href=\"%s\">Nahláste, "
2889 "prosím, túto chybu</a> a pripojte k nej záznamy získané z okna 'Ladenie' z "
2890 "ponuky Pomocník."
2891
2892 #: ../src/empathy-call-window.c:3141
2893 msgid "There was a failure in the call engine"
2894 msgstr "Došlo k výpadku súčasti pre volanie"
2895
2896 #: ../src/empathy-call-window.c:3144
2897 msgid "The end of the stream was reached"
2898 msgstr "Bol dosiahnutý koniec streamu"
2899
2900 #: ../src/empathy-call-window.c:3184
2901 msgid "Can't establish audio stream"
2902 msgstr "Audio spojenie sa nedá nadviazať"
2903
2904 #: ../src/empathy-call-window.c:3194
2905 msgid "Can't establish video stream"
2906 msgstr "Video spojenie sa nedá nadviazať"
2907
2908 #: ../src/empathy-call-window.c:3231
2909 #, c-format
2910 msgid "Your current balance is %s."
2911 msgstr "Váš aktuálny kredit je %s."
2912
2913 #: ../src/empathy-call-window.c:3235
2914 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2915 msgstr "Prepáčte, nemáte dostatok kreditu na tento hovor."
2916
2917 #: ../src/empathy-call-window.c:3237
2918 msgid "Top Up"
2919 msgstr "Dobiť"
2920
2921 # GtkAction
2922 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2923 msgid "_Call"
2924 msgstr "Za_volať"
2925
2926 # GtkAction
2927 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2928 msgid "_Microphone"
2929 msgstr "_Mikrofón"
2930
2931 # GtkAction
2932 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2933 msgid "_Camera"
2934 msgstr "_Kamera"
2935
2936 # GtkAction
2937 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2938 msgid "_Settings"
2939 msgstr "Nas_tavenia"
2940
2941 # GtkAction
2942 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2943 msgid "_View"
2944 msgstr "_Zobraziť"
2945
2946 # GtkAction
2947 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2948 msgid "_Help"
2949 msgstr "_Pomocník"
2950
2951 # GtkAction
2952 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2953 msgid "_Contents"
2954 msgstr "Ob_sah"
2955
2956 # GtkAction
2957 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2958 msgid "_Debug"
2959 msgstr "_Ladiť"
2960
2961 # GtkAction
2962 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2963 msgid "_GStreamer"
2964 msgstr "_GStreamer"
2965
2966 # GtkAction
2967 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2968 msgid "_Telepathy"
2969 msgstr "_Telepathy"
2970
2971 # GtkAction
2972 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2973 msgid "Swap camera"
2974 msgstr "Vymeniť kameru"
2975
2976 # GtkAction
2977 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2978 msgid "Minimise me"
2979 msgstr "Minimalizovať"
2980
2981 # GtkAction
2982 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2983 msgid "Maximise me"
2984 msgstr "Maximalizovať"
2985
2986 # GtkAction
2987 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2988 msgid "Disable camera"
2989 msgstr "Zakázať kameru"
2990
2991 # GtkToolButton
2992 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2993 msgid "Hang up"
2994 msgstr "Položiť"
2995
2996 # tooltip
2997 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2998 msgid "Hang up current call"
2999 msgstr "Položí aktuálny hovor"
3000
3001 # GtkToolButton
3002 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3003 msgid "Video call"
3004 msgstr "Videohovor"
3005
3006 # tooltip
3007 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3008 msgid "Start a video call"
3009 msgstr "Začne videohovor"
3010
3011 # tooltip
3012 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3013 msgid "Start an audio call"
3014 msgstr "Začne hlasový hovor"
3015
3016 # GtkToggleToolButton
3017 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3018 msgid "Show dialpad"
3019 msgstr "Zobraziť číselník"
3020
3021 # tooltip
3022 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3023 msgid "Display the dialpad"
3024 msgstr "Zobrazí číselník"
3025
3026 # tooltip
3027 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3028 msgid "Toggle video transmission"
3029 msgstr "Prepne prenos videa"
3030
3031 # tooltip
3032 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3033 msgid "Toggle audio transmission"
3034 msgstr "Prepne prenos zvuku"
3035
3036 # GtkLabel
3037 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3038 msgid "Encoding Codec:"
3039 msgstr "Kodek na kódovanie:"
3040
3041 # GtkLabel
3042 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3043 msgid "Decoding Codec:"
3044 msgstr "Kodek na dekódovanie:"
3045
3046 # GtkLabel
3047 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3048 msgid "Remote Candidate:"
3049 msgstr "Vzdialený kandidát:"
3050
3051 # GtkLabel
3052 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3053 msgid "Local Candidate:"
3054 msgstr "Lokálny kandidát:"
3055
3056 # GtkLabel
3057 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3058 msgid "Audio"
3059 msgstr "Zvuk"
3060
3061 # g_option_context
3062 #: ../src/empathy-chat.c:100
3063 msgid "- Empathy Chat Client"
3064 msgstr "- Klient Empathy pre rozhovor"
3065
3066 # gtk_tree_view_column
3067 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
3068 msgid "Name"
3069 msgstr "Názov"
3070
3071 # gtk_tree_view_column
3072 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
3073 msgid "Room"
3074 msgstr "Miestnosť"
3075
3076 # gtk_tree_view_column
3077 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
3078 msgid "Auto-Connect"
3079 msgstr "Pripojiť sa automaticky"
3080
3081 # GtkWindow title
3082 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3083 msgid "Manage Favorite Rooms"
3084 msgstr "Správa obľúbených miestností"
3085
3086 #: ../src/empathy-chat-window.c:278
3087 msgid "Close this window?"
3088 msgstr "Zavrieť toto okno?"
3089
3090 #: ../src/empathy-chat-window.c:284
3091 #, c-format
3092 msgid ""
3093 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3094 "until you rejoin it."
3095 msgstr ""
3096 "Zatvorením tohto okna opustíte diskusnú miestnosť %s. Nebudete dostávať "
3097 "žiadne ďalšie správy pokým do nej znovu nevstúpite."
3098
3099 #: ../src/empathy-chat-window.c:297
3100 #, c-format
3101 msgid ""
3102 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3103 "messages until you rejoin it."
3104 msgid_plural ""
3105 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3106 "further messages until you rejoin them."
3107 msgstr[0] ""
3108 "Zatvorením tohto okna opustíte %u diskusných miestností. Nebudete dostávať "
3109 "žiadne ďalšie správy pokým do nich znovu nevstúpite."
3110 msgstr[1] ""
3111 "Zatvorením tohto okna opustíte diskusnú miestnosť. Nebudete dostávať žiadne "
3112 "ďalšie správy pokým do nej znovu nevstúpite."
3113 msgstr[2] ""
3114 "Zatvorením tohto okna opustíte %u diskusné miestnosti. Nebudete dostávať "
3115 "žiadne ďalšie správy pokým do nich znovu nevstúpite."
3116
3117 #: ../src/empathy-chat-window.c:308
3118 #, c-format
3119 msgid "Leave %s?"
3120 msgstr "Opustiť diskusnú miestnosť %s?"
3121
3122 #: ../src/empathy-chat-window.c:310
3123 msgid ""
3124 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3125 "rejoin it."
3126 msgstr ""
3127 "Nebudete dostávať žiadne ďalšie správy z tejto diskusnej miestnosti pokým do "
3128 "nej znovu nevstúpite."
3129
3130 # button
3131 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
3132 msgid "Close window"
3133 msgstr "Zavrieť okno"
3134
3135 # button
3136 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
3137 msgid "Leave room"
3138 msgstr "Opustiť miestnosť"
3139
3140 #: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
3141 #, c-format
3142 msgid "%s (%d unread)"
3143 msgid_plural "%s (%d unread)"
3144 msgstr[0] "%s (%d neprečítaných)"
3145 msgstr[1] "%s (%d neprečítaná)"
3146 msgstr[2] "%s (%d neprečítané)"
3147
3148 # PM: %u je počet otvorených kariet nie sú to ľudia
3149 #: ../src/empathy-chat-window.c:686
3150 #, c-format
3151 msgid "%s (and %u other)"
3152 msgid_plural "%s (and %u others)"
3153 msgstr[0] "%s (a %u ďalších)"
3154 msgstr[1] "%s (a %u ďalšia)"
3155 msgstr[2] "%s (a %u ďalšie)"
3156
3157 # PM: myslia sa karty takže "na" alebo "v" nie "od"
3158 #: ../src/empathy-chat-window.c:702
3159 #, c-format
3160 msgid "%s (%d unread from others)"
3161 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3162 msgstr[0] "%s (%d neprečítaných na ďalších)"
3163 msgstr[1] "%s (%d neprečítaná na ďalších)"
3164 msgstr[2] "%s (%d neprečítané na ďalších)"
3165
3166 #: ../src/empathy-chat-window.c:711
3167 #, c-format
3168 msgid "%s (%d unread from all)"
3169 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3170 msgstr[0] "%s (%d neprečítaných na všetkých)"
3171 msgstr[1] "%s (%d neprečítaná na všetkých)"
3172 msgstr[2] "%s (%d neprečítané na všetkých)"
3173
3174 # tooltip
3175 #: ../src/empathy-chat-window.c:948
3176 msgid "SMS:"
3177 msgstr "SMS:"
3178
3179 # tooltip
3180 #: ../src/empathy-chat-window.c:956
3181 #, c-format
3182 msgid "Sending %d message"
3183 msgid_plural "Sending %d messages"
3184 msgstr[0] "Posiela sa %d správ"
3185 msgstr[1] "Posiela sa %d správa"
3186 msgstr[2] "Posielajú sa %d správy"
3187
3188 # tooltip
3189 #: ../src/empathy-chat-window.c:976
3190 msgid "Typing a message."
3191 msgstr "Píše správu."
3192
3193 # GtkAction
3194 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3195 msgid "_Conversation"
3196 msgstr "_Konverzácia"
3197
3198 # GtkAction
3199 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3200 msgid "C_lear"
3201 msgstr "Vy_mazať"
3202
3203 # http://live.gnome.org/SlovakTranslation/Others/JULS
3204 # GtkAction
3205 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3206 msgid "Insert _Smiley"
3207 msgstr "Vložiť _smejka"
3208
3209 # GtkToggleAction
3210 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3211 msgid "_Favorite Chat Room"
3212 msgstr "_Obľúbené diskusné miestnosti"
3213
3214 # GtkToggleAction
3215 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3216 msgid "Notify for All Messages"
3217 msgstr "Upozorniť na všetky správy"
3218
3219 # GtkToggleAction
3220 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3221 msgid "_Show Contact List"
3222 msgstr "_Zobraziť zoznam kontaktov"
3223
3224 # GtkAction
3225 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3226 msgid "Invite _Participant…"
3227 msgstr "_Pozvať účastníka…"
3228
3229 # button
3230 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3231 msgid "_Join Chat"
3232 msgstr "_Vstúpiť do rozhovoru"
3233
3234 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3235 msgid "Le_ave Chat"
3236 msgstr "Opustiť _rozhovor"
3237
3238 # GtkAction
3239 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3240 msgid "C_ontact"
3241 msgstr "_Kontakt"
3242
3243 # GtkAction
3244 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3245 msgid "_Tabs"
3246 msgstr "_Karty"
3247
3248 # GtkAction
3249 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3250 msgid "_Previous Tab"
3251 msgstr "_Predchádzajúca karta"
3252
3253 # GtkAction
3254 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3255 msgid "_Next Tab"
3256 msgstr "Ďalšia _karta"
3257
3258 # GtkAction
3259 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3260 msgid "_Undo Close Tab"
3261 msgstr "_Vrátiť spať zatvorenú kartu"
3262
3263 # GtkAction
3264 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3265 msgid "Move Tab _Left"
3266 msgstr "Presunúť kartu _vľavo"
3267
3268 # GtkAction
3269 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3270 msgid "Move Tab _Right"
3271 msgstr "Presunúť kartu vp_ravo"
3272
3273 # GtkAction
3274 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3275 msgid "_Detach Tab"
3276 msgstr "_Oddeliť kartu"
3277
3278 # cmd desc
3279 #: ../src/empathy-debugger.c:76
3280 msgid "Show a particular service"
3281 msgstr "Zobrazí určitú službu"
3282
3283 # g_option_context
3284 #: ../src/empathy-debugger.c:81
3285 msgid "- Empathy Debugger"
3286 msgstr "- Odlaďovač Empathy"
3287
3288 # application_name
3289 #: ../src/empathy-debugger.c:141
3290 msgid "Empathy Debugger"
3291 msgstr "Odlaďovač Empathy"
3292
3293 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
3294 msgid "Save"
3295 msgstr "Uložiť"
3296
3297 #: ../src/empathy-debug-window.c:1624
3298 msgid "Pastebin link"
3299 msgstr "Odkaz na pastebin"
3300
3301 #: ../src/empathy-debug-window.c:1633
3302 msgid "Pastebin response"
3303 msgstr "Odpoveď z pastebin"
3304
3305 #: ../src/empathy-debug-window.c:1640
3306 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
3307 msgstr ""
3308 "Údaje sú príliš veľké, aby boli poslané naraz. Prosím, uložte záznamy do "
3309 "súboru."
3310
3311 # window title
3312 #: ../src/empathy-debug-window.c:1822
3313 msgid "Debug Window"
3314 msgstr "Okno ladenia"
3315
3316 # gtk_tool_button
3317 #: ../src/empathy-debug-window.c:1882
3318 msgid "Send to pastebin"
3319 msgstr "Poslať na pastebin"
3320
3321 # gtk_tool_button
3322 #: ../src/empathy-debug-window.c:1926
3323 msgid "Pause"
3324 msgstr "Pozastaviť"
3325
3326 # label
3327 #: ../src/empathy-debug-window.c:1938
3328 msgid "Level "
3329 msgstr "Úroveň"
3330
3331 # gtk_list_store
3332 #: ../src/empathy-debug-window.c:1957
3333 msgid "Debug"
3334 msgstr "Ladenie"
3335
3336 # gtk_list_store
3337 #: ../src/empathy-debug-window.c:1962
3338 msgid "Info"
3339 msgstr "Informácie"
3340
3341 # gtk_list_store
3342 #: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
3343 msgid "Message"
3344 msgstr "Správa"
3345
3346 # gtk_list_store
3347 #: ../src/empathy-debug-window.c:1972
3348 msgid "Warning"
3349 msgstr "Upozornenie"
3350
3351 # gtk_list_store
3352 #: ../src/empathy-debug-window.c:1977
3353 msgid "Critical"
3354 msgstr "Kritická"
3355
3356 # gtk_list_store
3357 #: ../src/empathy-debug-window.c:1982
3358 msgid "Error"
3359 msgstr "Chyba"
3360
3361 #: ../src/empathy-debug-window.c:1995
3362 msgid ""
3363 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
3364 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
3365 "received.\n"
3366 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
3367 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
3368 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
3369 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
3370 msgstr ""
3371 "Záznamy môžu obsahovať citlivé informácie, ako napr. zoznam kontaktov alebo "
3372 "nedávno poslané a prijaté správy (neobsahujú heslá).\n"
3373 "Ak nechcete aby boli tieto informácie viditeľné vo verejnom hlásení o chybe, "
3374 "môžete obmedziť viditeľnosť hlásenia len pre vývojárov Empathy použitím "
3375 "pokročilých polí na stránke <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
3376 "cgi?product=empathy\">hlásenia o chybe</a>."
3377
3378 # gtk_tree_view
3379 #: ../src/empathy-debug-window.c:2027
3380 msgid "Time"
3381 msgstr "Čas"
3382
3383 # gtk_tree_view
3384 #: ../src/empathy-debug-window.c:2030
3385 msgid "Domain"
3386 msgstr "Doména"
3387
3388 # gtk_tree_view
3389 #: ../src/empathy-debug-window.c:2033
3390 msgid "Category"
3391 msgstr "Kategória"
3392
3393 # gtk_tree_view
3394 #: ../src/empathy-debug-window.c:2036
3395 msgid "Level"
3396 msgstr "Úroveň"
3397
3398 #: ../src/empathy-debug-window.c:2070
3399 msgid ""
3400 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3401 "extension."
3402 msgstr ""
3403 "Zvolený správca pripojenia nepodporuje rozšírenie pre vzdialené ladenie."
3404
3405 #: ../src/empathy-event-manager.c:474
3406 msgid "Incoming video call"
3407 msgstr "Prichádzajúci videohovor"
3408
3409 #: ../src/empathy-event-manager.c:478
3410 #, c-format
3411 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3412 msgstr "%s vám volá. Chcete prijať videohovor?"
3413
3414 #: ../src/empathy-event-manager.c:479
3415 #, c-format
3416 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3417 msgstr "%s vám volá. Chcete prijať hovor?"
3418
3419 # button
3420 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3421 msgid "_Reject"
3422 msgstr "_Odmietnuť"
3423
3424 # button
3425 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
3426 msgid "_Answer"
3427 msgstr "_Prijať"
3428
3429 #: ../src/empathy-event-manager.c:523
3430 msgid "_Answer with video"
3431 msgstr "_Prijať a zapnúť video"
3432
3433 #: ../src/empathy-event-manager.c:677
3434 msgid "Room invitation"
3435 msgstr "Pozvanie do miestnosti"
3436
3437 # window title
3438 #: ../src/empathy-event-manager.c:679
3439 #, c-format
3440 msgid "Invitation to join %s"
3441 msgstr "Pozvánka na vstup do miestnosti %s"
3442
3443 #: ../src/empathy-event-manager.c:686
3444 #, c-format
3445 msgid "%s is inviting you to join %s"
3446 msgstr "Účastník %s vás pozýva, aby ste vstúpili do miestnosti %s"
3447
3448 # button
3449 #: ../src/empathy-event-manager.c:699
3450 msgid "_Join"
3451 msgstr "_Vstúpiť"
3452
3453 #: ../src/empathy-event-manager.c:725
3454 #, c-format
3455 msgid "%s invited you to join %s"
3456 msgstr "Účastník %s vás pozval do miestnosti %s"
3457
3458 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
3459 #, c-format
3460 msgid "You have been invited to join %s"
3461 msgstr "Boli ste pozvaný do miestnosti %s"
3462
3463 #: ../src/empathy-event-manager.c:920
3464 #, c-format
3465 msgid "Incoming file transfer from %s"
3466 msgstr "Prichádzajúci prenos súboru od kontaktu %s"
3467
3468 #: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
3469 msgid "Password required"
3470 msgstr "Vyžaduje sa heslo"
3471
3472 #: ../src/empathy-event-manager.c:1085
3473 #, c-format
3474 msgid ""
3475 "\n"
3476 "Message: %s"
3477 msgstr ""
3478 "\n"
3479 "Správa: %s"
3480
3481 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3482 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
3483 #, c-format
3484 msgid "%u:%02u.%02u"
3485 msgstr "%u:%02u:%02u"
3486
3487 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3488 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
3489 #, c-format
3490 msgid "%02u.%02u"
3491 msgstr "0:%02u:%02u"
3492
3493 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3494 msgctxt "file transfer percent"
3495 msgid "Unknown"
3496 msgstr "Neznámy"
3497
3498 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3499 #, c-format
3500 msgid "%s of %s at %s/s"
3501 msgstr "%s z %s pri %s/s"
3502
3503 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3504 #, c-format
3505 msgid "%s of %s"
3506 msgstr "%s z %s"
3507
3508 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3509 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3510 #, c-format
3511 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3512 msgstr "Prijíma sa súbor „%s“ od kontaktu %s"
3513
3514 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3515 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3516 #, c-format
3517 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3518 msgstr "Odosiela sa súbor „%s“ pre kontakt %s"
3519
3520 #. translators: first %s is filename, second %s
3521 #. * is the contact name
3522 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3523 #, c-format
3524 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3525 msgstr "Chyba pri prijímaní súboru „%s“ od kontaktu %s"
3526
3527 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3528 msgid "Error receiving a file"
3529 msgstr "Chyba pri prijímaní súboru"
3530
3531 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3532 #, c-format
3533 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3534 msgstr "Chyba pri odosielaní súboru „%s“ pre kontakt %s"
3535
3536 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3537 msgid "Error sending a file"
3538 msgstr "Chyba pri odosielaní súboru"
3539
3540 #. translators: first %s is filename, second %s
3541 #. * is the contact name
3542 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3543 #, c-format
3544 msgid "\"%s\" received from %s"
3545 msgstr "Súbor „%s“ bol prijatý od kontaktu %s"
3546
3547 #. translators: first %s is filename, second %s
3548 #. * is the contact name
3549 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3550 #, c-format
3551 msgid "\"%s\" sent to %s"
3552 msgstr "Súbor „%s“ bol odoslaný pre kontakt %s"
3553
3554 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3555 msgid "File transfer completed"
3556 msgstr "Prenos súboru bol dokončený"
3557
3558 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3559 msgid "Waiting for the other participant's response"
3560 msgstr "Čaká sa na odpoveď od druhého účastníka"
3561
3562 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3563 #, c-format
3564 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3565 msgstr "Kontrola integrity súboru „%s“"
3566
3567 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3568 #, c-format
3569 msgid "Hashing \"%s\""
3570 msgstr "Vytvára sa kontrolný súčet súboru „%s“"
3571
3572 # gtk_tree_view
3573 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3574 msgid "%"
3575 msgstr "%"
3576
3577 # gtk_tree_view
3578 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3579 msgid "File"
3580 msgstr "Súbor"
3581
3582 # gtk_tree_view
3583 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3584 msgid "Remaining"
3585 msgstr "Zostáva"
3586
3587 # GtkDialog title
3588 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3589 msgid "File Transfers"
3590 msgstr "Prenosy súborov"
3591
3592 # GtkButton tooltip
3593 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3594 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3595 msgstr "Odstráni dokončené, zrušené a chybné prenosy súborov zo zoznamu"
3596
3597 # button
3598 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3599 msgid "_Import"
3600 msgstr "_Importovať"
3601
3602 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3603 msgid ""
3604 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3605 "importing accounts from Pidgin."
3606 msgstr ""
3607 "Žiadne účty na importovanie neboli nájdené. Empathy aktuálne podporuje "
3608 "import účtov iba z programu Pidgin."
3609
3610 # window title
3611 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3612 msgid "Import Accounts"
3613 msgstr "Import účtov"
3614
3615 # column name; contents are checkboxes
3616 # gtk_tree_view
3617 #. Translators: this is the header of a treeview column
3618 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
3619 msgid "Import"
3620 msgstr "Importovať"
3621
3622 # column name
3623 # gtk_tree_view
3624 #: ../src/empathy-import-widget.c:308
3625 msgid "Protocol"
3626 msgstr "Protokol"
3627
3628 # column name
3629 # gtk_tree_view
3630 #: ../src/empathy-import-widget.c:332
3631 msgid "Source"
3632 msgstr "Zdroj"
3633
3634 # window title
3635 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3636 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
3637 msgid "Invite Participant"
3638 msgstr "Pozvanie účastníka"
3639
3640 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
3641 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3642 msgstr "Vyberte kontakt, ktorý chcete pozvať do konverzácie:"
3643
3644 # button
3645 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
3646 msgid "Invite"
3647 msgstr "Pozvať"
3648
3649 # gtk_tree_view
3650 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3651 msgid "Chat Room"
3652 msgstr "Diskusná miestnosť"
3653
3654 # gtk_tree_view
3655 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3656 msgid "Members"
3657 msgstr "Účastníci"
3658
3659 # label
3660 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3661 msgid "Failed to list rooms"
3662 msgstr "Zlyhalo vypísanie miestností"
3663
3664 # tooltip
3665 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3666 #, c-format
3667 msgid ""
3668 "%s\n"
3669 "Invite required: %s\n"
3670 "Password required: %s\n"
3671 "Members: %s"
3672 msgstr ""
3673 "%s\n"
3674 "Vyžaduje sa pozvanie: %s\n"
3675 "Vyžaduje sa heslo: %s\n"
3676 "Účastníkov: %s"
3677
3678 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3679 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3680 msgid "Yes"
3681 msgstr "Áno"
3682
3683 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3684 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3685 msgid "No"
3686 msgstr "Nie"
3687
3688 # window title
3689 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3690 msgid "Join Room"
3691 msgstr "Vstup do miestnosti"
3692
3693 # GtkEntry tooltip
3694 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3695 msgid ""
3696 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3697 msgstr ""
3698 "Zadajte názov miestnosti, do ktorej chcete vstúpiť, alebo kliknite na jednu "
3699 "či viacero miestností v zozname."
3700
3701 # GtkLabel
3702 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3703 msgid "_Room:"
3704 msgstr "_Miestnosť:"
3705
3706 # GtkEntry tooltip_markup
3707 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3708 msgid ""
3709 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3710 "the current account&apos;s server"
3711 msgstr ""
3712 "Zadajte server, na ktorom sa miestnosť nachádza, alebo ak je miestnosť na "
3713 "serveri aktuálneho účtu, ponechajte pole prázdne"
3714
3715 # GtkEntry tooltip
3716 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3717 msgid ""
3718 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3719 "the current account's server"
3720 msgstr ""
3721 "Zadajte server, na ktorom sa miestnosť nachádza, alebo ak je miestnosť na "
3722 "serveri aktuálneho účtu, ponechajte pole prázdne"
3723
3724 # GtkLabel
3725 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3726 msgid "_Server:"
3727 msgstr "_Server:"
3728
3729 # GtkLabel
3730 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3731 msgid "Couldn't load room list"
3732 msgstr "Nepodarilo sa načítať zoznam miestností"
3733
3734 # GtkLabel
3735 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3736 msgid "Room List"
3737 msgstr "Zoznam miestností"
3738
3739 # notification action
3740 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3741 msgid "Respond"
3742 msgstr "Odpovedať"
3743
3744 # notification action
3745 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3746 msgid "Answer with video"
3747 msgstr "Prijať a zapnúť video"
3748
3749 # notification action
3750 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3751 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3752 msgid "Decline"
3753 msgstr "Odmietnuť"
3754
3755 # notification action
3756 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3757 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3758 msgid "Accept"
3759 msgstr "Prijať"
3760
3761 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3762 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3763 #. * brings the password popup.
3764 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3765 msgid "Provide"
3766 msgstr "Poskytnúť"
3767
3768 # sound_entries
3769 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3770 msgid "Message received"
3771 msgstr "Prijatá správa"
3772
3773 # sound_entries
3774 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3775 msgid "Message sent"
3776 msgstr "Odoslaná správa"
3777
3778 # sound_entries
3779 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3780 msgid "New conversation"
3781 msgstr "Nová konverzácia"
3782
3783 # sound_entries
3784 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3785 msgid "Contact comes online"
3786 msgstr "Kontakt sa prihlásil"
3787
3788 # sound_entries
3789 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3790 msgid "Contact goes offline"
3791 msgstr "Kontakt sa odpojil"
3792
3793 # sound_entries
3794 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3795 msgid "Account connected"
3796 msgstr "Účet pripojený"
3797
3798 # sound_entries
3799 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3800 msgid "Account disconnected"
3801 msgstr "Účet odpojený"
3802
3803 # gtk_tree_view
3804 #: ../src/empathy-preferences.c:369
3805 msgid "Language"
3806 msgstr "Jazyk"
3807
3808 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3809 #: ../src/empathy-preferences.c:620
3810 msgid "Juliet"
3811 msgstr "Júlia"
3812
3813 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3814 #: ../src/empathy-preferences.c:627
3815 msgid "Romeo"
3816 msgstr "Rómeo"
3817
3818 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3819 #: ../src/empathy-preferences.c:633
3820 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3821 msgstr "Rómeo, Rómeo, prečo si ty Rómeo?"
3822
3823 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3824 #: ../src/empathy-preferences.c:637
3825 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3826 msgstr "Zapri otca, odriekni sa mena;"
3827
3828 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3829 #: ../src/empathy-preferences.c:640
3830 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3831 msgstr "A či, ak nechceš, prisahaj mi lásku"
3832
3833 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3834 #: ../src/empathy-preferences.c:643
3835 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3836 msgstr "A ja prestanem byť Capulettová."
3837
3838 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3839 #: ../src/empathy-preferences.c:646
3840 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3841 msgstr "Mám počúvať, a či hneď odvetiť?"
3842
3843 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3844 #: ../src/empathy-preferences.c:649
3845 msgid "Juliet has disconnected"
3846 msgstr "Kontakt Júlia sa odpojil"
3847
3848 # window title
3849 #: ../src/empathy-preferences.c:1015
3850 msgid "Preferences"
3851 msgstr "Nastavenia"
3852
3853 # GtkCheckButton
3854 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3855 msgid "Show groups"
3856 msgstr "Zobraziť skupiny"
3857
3858 # GtkCheckButton
3859 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3860 msgid "Show account balances"
3861 msgstr "Zobraziť množstvo kreditu na účtoch"
3862
3863 # GtkLabel
3864 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2301
3865 msgid "Contact List"
3866 msgstr "Zoznam kontaktov"
3867
3868 # GtkLabel
3869 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3870 msgid "Start chats in:"
3871 msgstr "Rozhovor začať v:"
3872
3873 # GtkRadioButton
3874 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3875 msgid "new ta_bs"
3876 msgstr "novej _karte"
3877
3878 # GtkRadioButton
3879 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3880 msgid "new _windows"
3881 msgstr "novom _okne"
3882
3883 # http://live.gnome.org/SlovakTranslation/Others/JULS
3884 # GtkCheckButton
3885 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3886 msgid "Show _smileys as images"
3887 msgstr "Zobraziť _smejkov ako obrázky"
3888
3889 # GtkCheckButton
3890 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3891 msgid "Show contact _list in rooms"
3892 msgstr "Zobraziť _zoznam kontaktov v miestnostiach"
3893
3894 # GtkCheckButton
3895 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3896 msgid "Log conversations"
3897 msgstr "Zaznamenávať konverzácie"
3898
3899 # GtkCheckButton
3900 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3901 msgid "Display incoming events in the notification area"
3902 msgstr "Zobraziť prichádzajúce udalosti v oblasti upozornení"
3903
3904 # GtkCheckButton
3905 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3906 msgid "_Automatically connect on startup"
3907 msgstr "_Automaticky pripojiť po spustení"
3908
3909 # GtkLabel
3910 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3911 msgid "Behavior"
3912 msgstr "Správanie"
3913
3914 # tab
3915 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3916 msgid "General"
3917 msgstr "Hlavné"
3918
3919 # GtkCheckButton
3920 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3921 msgid "_Enable bubble notifications"
3922 msgstr "_Povoliť bublinové oznámenia"
3923
3924 # GtkCheckButton
3925 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3926 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3927 msgstr "_Zakázať oznámenia v stave preč alebo zaneprázdnený"
3928
3929 # GtkCheckButton
3930 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3931 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3932 msgstr "Povoliť oznámenia, keď _rozhovor nie je aktívny"
3933
3934 # GtkCheckButton
3935 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3936 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3937 msgstr "Povoliť oznámenia, keď sa kontakt prihlási"
3938
3939 # GtkCheckButton
3940 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3941 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3942 msgstr "Povoliť oznámenia, keď sa kontakt odhlási"
3943
3944 # tab
3945 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3946 msgid "Notifications"
3947 msgstr "Oznámenia"
3948
3949 # GtkCheckButton
3950 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3951 msgid "_Enable sound notifications"
3952 msgstr "_Povoliť zvukové oznámenia"
3953
3954 # GtkCheckButton
3955 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3956 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3957 msgstr "_Zakázať zvuky v stave preč alebo zaneprázdnený"
3958
3959 # GtkLabel
3960 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3961 msgid "Play sound for events"
3962 msgstr "Prehrať zvuk pre udalosti"
3963
3964 # tab
3965 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3966 msgid "Sounds"
3967 msgstr "Zvuky"
3968
3969 # GtkCheckButton
3970 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3971 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3972 msgstr "_Použiť potlačenie ozveny pre zlepšenie kvality hovoru"
3973
3974 # GtkLabel
3975 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3976 msgid ""
3977 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3978 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3979 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3980 "off and restarting the call."
3981 msgstr ""
3982 "Pri potlačení ozveny vám bude druhá osoba lepšie rozumieť, ale môže to "
3983 "spôsobiť problémy na niektorých počítačoch. Ak druhá osoba počuje podivné "
3984 "zvuky alebo zaznamená výpadky počas hovoru, pokúste sa vypnúť potlačenie "
3985 "ozveny a reštartovať hovor."
3986
3987 # GtkCheckButton
3988 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3989 msgid "_Publish location to my contacts"
3990 msgstr "Zv_erejniť umiestnenie v mojom kontakte"
3991
3992 # GtkLabel
3993 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3994 msgid ""
3995 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3996 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3997 "decimal place."
3998 msgstr ""
3999 "Znížená presnosť určenia polohy znamená, že bude zverejnené len vaše mesto, "
4000 "štát a krajina. Súradnice GPS budú presné na 1 desatinné miesto."
4001
4002 # GtkCheckButton
4003 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4004 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4005 msgid "_Reduce location accuracy"
4006 msgstr "_Znížiť presnosť určenia polohy"
4007
4008 # GtkLabel
4009 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4010 msgid "Privacy"
4011 msgstr "Súkromie"
4012
4013 # GtkLabel
4014 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4015 msgid ""
4016 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4017 "dictionary installed."
4018 msgstr ""
4019 "Zoznam jazykov obsahuje iba tie jazyky, pre ktoré máte nainštalovaný slovník."
4020
4021 # GtkLabel
4022 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4023 msgid "Enable spell checking for languages:"
4024 msgstr "Povoliť kontrolu pravopisu pre jazyky:"
4025
4026 # tab
4027 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
4028 msgid "Spell Checking"
4029 msgstr "Kontrola pravopisu"
4030
4031 # GtkLabel
4032 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
4033 msgid "Chat Th_eme:"
4034 msgstr "_Téma rozhovoru:"
4035
4036 # GtkLabel
4037 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
4038 msgid "Variant:"
4039 msgstr "Variant:"
4040
4041 # tab
4042 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
4043 msgid "Themes"
4044 msgstr "Témy"
4045
4046 # PM: nemá tu byť iposkytne, kde to je?
4047 # PK: to je ked mas nespravne heslo a zobrazi sa ti tam hore v zozname upozornenie
4048 # PK: tu mi sedi skor otvori okno na poskytnutie hesla
4049 # tooltip
4050 #: ../src/empathy-roster-window.c:231
4051 msgid "Provide Password"
4052 msgstr "Otvorí okno na poskytnutie hesla"
4053
4054 #  tooltip
4055 #: ../src/empathy-roster-window.c:237
4056 msgid "Disconnect"
4057 msgstr "Odpojí"
4058
4059 #: ../src/empathy-roster-window.c:494
4060 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
4061 msgstr "Aby ste tu videli kontakty, musíte nastaviť účet."
4062
4063 #: ../src/empathy-roster-window.c:570
4064 #, c-format
4065 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
4066 msgstr ""
4067 "Prepáčte, %s účty nemôžu byt používané pokým nebude aktualizovaný softvér %s."
4068
4069 # service name
4070 #: ../src/empathy-roster-window.c:671
4071 msgid "Windows Live"
4072 msgstr "Windows Live"
4073
4074 # service name
4075 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
4076 msgid "Google Talk"
4077 msgstr "Google Talk"
4078
4079 # service name
4080 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
4081 msgid "Facebook"
4082 msgstr "Facebook"
4083
4084 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
4085 #: ../src/empathy-roster-window.c:690
4086 #, c-format
4087 msgid "%s account requires authorisation"
4088 msgstr "Účet %s vyžaduje potvrdenie prístupu"
4089
4090 # tooltip
4091 #: ../src/empathy-roster-window.c:701
4092 msgid "Online Accounts"
4093 msgstr "Účty služieb"
4094
4095 # button
4096 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
4097 msgid "Update software…"
4098 msgstr "Aktualizovať softvér…"
4099
4100 # tooltip
4101 #: ../src/empathy-roster-window.c:754
4102 msgid "Reconnect"
4103 msgstr "Obnoví spojenie"
4104
4105 # tooltip
4106 #: ../src/empathy-roster-window.c:758
4107 msgid "Edit Account"
4108 msgstr "Otvorí okno na úpravu účtu"
4109
4110 # tooltip
4111 #: ../src/empathy-roster-window.c:763
4112 msgid "Close"
4113 msgstr "Zavrie"
4114
4115 # tooltip
4116 #: ../src/empathy-roster-window.c:905
4117 msgid "Top up account"
4118 msgstr "Dobije kredit na účte"
4119
4120 #: ../src/empathy-roster-window.c:1626
4121 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
4122 msgstr "Aby ste tu videli kontakty musíte povoliť jeden z vašich účtov."
4123
4124 #. translators: argument is an account name
4125 #: ../src/empathy-roster-window.c:1634
4126 #, c-format
4127 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
4128 msgstr "Aby ste tu videli kontakty musíte povoliť %s účet."
4129
4130 #: ../src/empathy-roster-window.c:1712
4131 msgid "Change your presence to see contacts here"
4132 msgstr "Prihláste sa aby ste tu videli kontakty"
4133
4134 #: ../src/empathy-roster-window.c:1721
4135 msgid "No match found"
4136 msgstr "Nenájdená žiadna zhoda"
4137
4138 #: ../src/empathy-roster-window.c:1728
4139 #| msgid "You haven't added any contact yet"
4140 msgid "You haven't added any contacts yet"
4141 msgstr "Zatiaľ ste nepridali žiadne kontakty"
4142
4143 #: ../src/empathy-roster-window.c:1731
4144 msgid "No online contacts"
4145 msgstr "Žiadne prihlásené kontakty"
4146
4147 # GtkAction
4148 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
4149 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4150 msgid "_New Conversation…"
4151 msgstr "_Nová konverzácia…"
4152
4153 # GtkAction
4154 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
4155 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4156 msgid "New _Call…"
4157 msgstr "N_ový hovor…"
4158
4159 # menu item
4160 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
4161 msgid "Contacts"
4162 msgstr "Kontakty"
4163
4164 # gtk_image_menu_item
4165 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
4166 msgid "_Add Contacts…"
4167 msgstr "_Pridať kontakty…"
4168
4169 # menu item Contacts
4170 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
4171 msgid "_Search for Contacts…"
4172 msgstr "_Hľadať kontakty…"
4173
4174 # menu item Contacts
4175 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
4176 msgid "_Blocked Contacts"
4177 msgstr "Za_blokované kontakty"
4178
4179 # menu item
4180 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
4181 msgid "_Rooms"
4182 msgstr "_Miestnosti"
4183
4184 # button
4185 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
4186 msgid "_Join…"
4187 msgstr "_Vstúpiť…"
4188
4189 # menu item Rooms
4190 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
4191 msgid "Join _Favorites"
4192 msgstr "Vstúpiť do _obľúbených"
4193
4194 # menu item Rooms
4195 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
4196 msgid "_Manage Favorites"
4197 msgstr "_Spravovať obľúbené"
4198
4199 # menu item
4200 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
4201 msgid "_File Transfers"
4202 msgstr "_Prenosy súborov"
4203
4204 # menu item
4205 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
4206 msgid "_Accounts"
4207 msgstr "Účt_y"
4208
4209 # menu item
4210 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
4211 msgid "P_references"
4212 msgstr "Nas_tavenia"
4213
4214 # menu item
4215 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
4216 msgid "Help"
4217 msgstr "Pomocník"
4218
4219 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
4220 msgid "About"
4221 msgstr "O programe"
4222
4223 # GtkAction
4224 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
4225 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
4226 msgid "_Quit"
4227 msgstr "U_končiť"
4228
4229 # GtkButton
4230 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
4231 msgid "Account settings"
4232 msgstr "Nastavenia účtov"
4233
4234 # GtkButton
4235 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
4236 msgid "Go _Online"
4237 msgstr "_Prihlásiť sa"
4238
4239 # GtkButton
4240 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
4241 msgid "Show _Offline Contacts"
4242 msgstr "Zobraziť _odhlásené kontakty"
4243
4244 # GtkAction
4245 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4246 msgid "Status"
4247 msgstr "Stav"
4248
4249 # button
4250 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
4251 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
4252 msgid "Done"
4253 msgstr "Dokončiť"
4254
4255 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
4256 msgid "Please enter your account details"
4257 msgstr "Zadajte, prosím, podrobnosti o vašom účte"
4258
4259 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
4260 #, c-format
4261 msgid "Edit %s account options"
4262 msgstr "Upraviť voľby účtu %s"
4263
4264 # service type description
4265 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
4266 msgid "Integrate your IM accounts"
4267 msgstr "Integruje vaše účty pre internetovú komunikáciu"
4268
4269 #~ msgid ""
4270 #~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
4271 #~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4272 #~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
4273 #~ "any later version."
4274 #~ msgstr ""
4275 #~ "Empathy je slobodný softvér. Môžete ho ďalej šíriť a/alebo upravovať "
4276 #~ "podľa ustanovení licencie GNU General Public Licence (Všeobecná "
4277 #~ "zverejňovacia licencia GNU),vydávanej nadáciou Free Software Foundation, "
4278 #~ "a to buď podľa 2. verzie tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) "
4279 #~ "ktorejkoľvek neskoršej verzie."
4280
4281 #~ msgid ""
4282 #~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4283 #~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4284 #~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
4285 #~ "more details."
4286 #~ msgstr ""
4287 #~ "Program Empathy je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ "
4288 #~ "AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky OBCHODOVATEĽNOSTI "
4289 #~ "alebo VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte v vlicencii "
4290 #~ "General Public License."
4291
4292 #~ msgid ""
4293 #~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
4294 #~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
4295 #~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
4296 #~ msgstr ""
4297 #~ "Kópiu licencie General Public License ste mali dostať spolu s programom "
4298 #~ "Totem. Ak sa tak nestalo, napíšte na adresu Free Software Foundation, "
4299 #~ "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"