Updated Romanian translation
[empathy.git] / po / ro.po
1 # BSD Licence
2 # Alex Szasz 2008
3 # Adi Roiban https://adi.roiban.ro, 2009
4 # Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2009, 2010, 2011.
5 # Daniel Șerbănescu <cyber19rider@gmail.com>, 2010.
6 # Simion Ruxandra <ruxy.simion@gmail.com>, 2010.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
11 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-11-25 20:22+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2011-11-26 03:37+0300\n"
14 "Last-Translator: Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Romanian Gnome Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Language: ro\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
21 "20)) ? 1 : 2);;\n"
22 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
23 "X-Project-Style: gnome\n"
24
25 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
26 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
27 msgstr ""
28 "Discută pe Google Talk, Facebook, Yahoo!, MSN sau multe alte servicii de "
29 "mesagerie"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
32 msgid "Empathy"
33 msgstr "Empathy"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
36 msgid "Empathy Internet Messaging"
37 msgstr "Empathy – Mesagerie instant"
38
39 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
40 msgid "IM Client"
41 msgstr "Client de mesagerie instant"
42
43 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
44 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
45 msgstr "Deschide întotdeauna o fereastră separată pentru discuțiile noi."
46
47 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
48 msgid "Camera device"
49 msgstr "Cameră"
50
51 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
52 msgid "Camera position"
53 msgstr "Poziția camerei"
54
55 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
56 msgid ""
57 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
58 "chat."
59 msgstr ""
60 "Caracterul de adăugat după un pseudonim când se folosește completarea cu tab "
61 "a pseudonimului în grupurile de discuții."
62
63 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
64 msgid "Chat window theme"
65 msgstr "Tema ferestrei de discuții"
66
67 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
68 msgid "Chat window theme variant"
69 msgstr "Varianta de temă pentru fereastra de discuții"
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
72 msgid ""
73 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
74 msgstr ""
75 "Listă de corectoare ortografice de folosit, separate prin virgulă (de ex: "
76 "„en, fr, ro”)."
77
78 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
79 msgid "Compact contact list"
80 msgstr "Listă de contacte compactă"
81
82 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
83 msgid "Connection managers should be used"
84 msgstr "Ar trebui folosiți administratori de conexiune"
85
86 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
87 msgid "Contact list sort criterion"
88 msgstr "Criteriu de sortare a listei de contacte"
89
90 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
91 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
92 msgstr "Calea D-Bus a ultimului cont selectat pentru a intra într-o fereastră."
93
94 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
95 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
96 msgstr "Camera implicită folosită în apeluri video, ex: /dev/video0."
97
98 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
99 msgid "Default directory to select an avatar image from"
100 msgstr "Dosarul implicit din care se alege imaginea avatarului"
101
102 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
103 msgid "Disable popup notifications when away"
104 msgstr "Dezactivează notificările de tip popup când utilizatorul este plecat"
105
106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
107 msgid "Disable sounds when away"
108 msgstr "Dezactivează sunetele când utilizatorul este plecat"
109
110 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
111 msgid "Display incoming events in the status area"
112 msgstr "Afișează evenimentele sosite în zona de stare"
113
114 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
115 msgid ""
116 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
117 "user immediately."
118 msgstr ""
119 "Afișează evenimente sosite în zona de stare. Dacă are valoarea „fals”, "
120 "prezintă-le utilizatorului imediat."
121
122 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
123 msgid "Echo cancellation support"
124 msgstr "Asistență pentru anularea ecoului"
125
126 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
127 msgid "Empathy can publish the user's location"
128 msgstr "Empathy poate publica locația utilizatorului"
129
130 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
131 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
132 msgstr "Empathy poate folosi GPS-ul pentru a estima locația"
133
134 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
135 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
136 msgstr ""
137 "Empathy poate folosi rețeaua de telefonie mobilă pentru a estima locația"
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
140 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
141 msgstr "Empathy poate folosi rețeaua pentru a estima locația"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
144 msgid "Empathy default download folder"
145 msgstr "Dosarul implicit de descărcare pentru Empathy"
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
148 msgid "Empathy should auto-away when idle"
149 msgstr ""
150 "Empathy ar trebui să schimbe starea în „plecat” când calculatorul este "
151 "inactiv"
152
153 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
154 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
155 msgstr "La pornire, Empathy ar trebui să se conecteze automat"
156
157 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
158 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
159 msgstr "Empathy ar trebui să reducă acuratețea locației"
160
161 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
162 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
163 msgstr ""
164 "Empathy ar trebui să folosească avatarul contactului ca iconiță a ferestrei "
165 "de discuții"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
168 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
169 msgstr "Activează uneltele de dezvoltare WebKit"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
172 msgid "Enable popup notifications for new messages"
173 msgstr "Activează notificările de tip popup pentru mesaje noi"
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
176 msgid "Enable spell checker"
177 msgstr "Activează corectorul ortografic"
178
179 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
180 msgid "Hide main window"
181 msgstr "Ascunde fereastra principală"
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
184 msgid "Hide the main window."
185 msgstr "Ascunde fereastra principală."
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
188 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
189 msgstr "Ultimul cont selectat în dialogul de alăturare la canale de discuții"
190
191 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
192 msgid "Nick completed character"
193 msgstr "Caracter de completare a pseudonimului"
194
195 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
196 msgid "Open new chats in separate windows"
197 msgstr "Deschide discuțiile noi în ferestre separate"
198
199 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
200 msgid "Path of the Adium theme to use"
201 msgstr "Calea către tema Adium de utilizat"
202
203 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
204 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
205 msgstr ""
206 "Calea către tema Adium de utilizat, dacă tema utilizată pentru conversații "
207 "este Adium."
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
210 msgid "Play a sound for incoming messages"
211 msgstr "Redă un sunet la primirea mesajelor"
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
214 msgid "Play a sound for new conversations"
215 msgstr "Redă un sunet pentru conversațiile noi"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
218 msgid "Play a sound for outgoing messages"
219 msgstr "Redă un sunet pentru mesajele trimise"
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
222 msgid "Play a sound when a contact logs in"
223 msgstr "Redă un sunet la conectarea unui contact"
224
225 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
226 msgid "Play a sound when a contact logs out"
227 msgstr "Redă un sunet la deconectarea unui contact"
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
230 msgid "Play a sound when we log in"
231 msgstr "Redă un sunet când mă conectez"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
234 msgid "Play a sound when we log out"
235 msgstr "Redă un sunet când mă deconectez"
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
238 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
239 msgstr "Notificări popup dacă conversația nu este focalizată"
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
242 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
243 msgstr "Notificări popup la autentificarea unui contact"
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
246 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
247 msgstr "Notificări popup la deconectarea unui contact"
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
250 msgid "Position the camera preview should be during a call."
251 msgstr ""
252 "Poziția la care previzualizarea camerei ar trebui să fie în timpul unui apel."
253
254 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
255 msgid "Show Balance in contact list"
256 msgstr "Arată soldul curent în lista de contacte"
257
258 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
259 msgid "Show avatars"
260 msgstr "Arată avatare"
261
262 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
263 msgid "Show contact list in rooms"
264 msgstr "Arată lista contactelor în canale de discuții"
265
266 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
267 msgid "Show hint about closing the main window"
268 msgstr "Arată un indiciu despre închiderea ferestrei principale"
269
270 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
271 msgid "Show offline contacts"
272 msgstr "Arată contactele deconectate"
273
274 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
275 msgid "Show protocols"
276 msgstr "Arată protocoalele"
277
278 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
279 msgid "Spell checking languages"
280 msgstr "Corectare ortografică a limbilor"
281
282 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
283 msgid "The default folder to save file transfers in."
284 msgstr "Dosarul implicit în care se salvează fișierele transferate."
285
286 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
287 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
288 msgstr "Ultimul dosar din care a fost aleasă o imagine pentru avatar."
289
290 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
291 msgid "The position for the chat window side pane"
292 msgstr "Poziția panoului lateral din fereastra de discuții"
293
294 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
295 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
296 msgstr ""
297 "Poziția memorată (în pixeli) a panoului lateral din fereastra de discuții."
298
299 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
300 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
301 msgstr ""
302 "Tema care este folosită pentru a afișa conversația în ferestrele de discuții."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
305 msgid ""
306 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
307 msgstr ""
308 "Varianta de temă care este folosită pentru a afișa conversația în ferestrele "
309 "de discuții."
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
312 msgid "Use graphical smileys"
313 msgstr "Folosește emoticoane grafice"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
316 msgid "Use notification sounds"
317 msgstr "Folosește sunete de notificare"
318
319 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
320 msgid "Use theme for chat rooms"
321 msgstr "Folosește tema pentru canalele de discuții"
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
324 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
325 msgstr "Dacă Empathy poate să publice contactelor locația utilizatorului."
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
328 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
329 msgstr "Dacă Empathy poate să utilizeze GPS-ul pentru a estima locația."
330
331 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
332 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
333 msgstr ""
334 "Dacă Empathy poate să utilizeze rețeaua de telefonie mobilă pentru a estima "
335 "locația."
336
337 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
338 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
339 msgstr "Dacă Empathy poate să utilizeze rețeaua pentru a estima locația."
340
341 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
342 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
343 msgstr ""
344 "Dacă Empathy ar trebui să vă autentifice automat în conturile dumneavoastră "
345 "la pornire."
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
348 msgid ""
349 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
350 msgstr ""
351 "Dacă Empathy ar trebui să schimbe automat starea în „plecat” când "
352 "calculatorul este inactiv."
353
354 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
355 msgid ""
356 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
357 msgstr ""
358 "Dacă Empathy ar trebui să reducă acuratețea locației din motive de "
359 "intimitate."
360
361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
362 msgid ""
363 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
364 msgstr ""
365 "Dacă Empathy ar trebui să folosească avatarul contactului ca iconiță a "
366 "ferestrei de discuții."
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
369 msgid ""
370 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
371 msgstr ""
372 "Dacă ar trebui activate uneltele de dezvoltare WebKit, cum ar fi Inspectorul "
373 "Web."
374
375 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
376 msgid ""
377 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
378 "reconnect."
379 msgstr ""
380 "Dacă administratorii conexiunilor de rețea ar trebui folosiți pentru "
381 "deconectare/reconectare automată."
382
383 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
384 msgid ""
385 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
386 msgstr "Dacă să fie verificate cuvintele tastate după limbile selectate."
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
389 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
390 msgstr ""
391 "Dacă să fie afișate emoticoanele ca imagini (și nu ca text) în conversații."
392
393 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
394 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
395 msgstr ""
396 "Specifică dacă se va activa filtrul de anulare a ecoului a lui Pulseaudio."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
399 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
400 msgstr "Dacă să fie redate notificări sonore la autentificarea unui contact."
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
403 msgid ""
404 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
405 msgstr "Dacă să fie redate notificări sonore la deconectarea unui contact."
406
407 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
408 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
409 msgstr "Dacă să fie redate notificări sonore pentru evenimente."
410
411 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
412 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
413 msgstr "Dacă să fie redat un sunet la primirea mesajelor."
414
415 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
416 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
417 msgstr "Dacă să fie redat un sunet la începerea unei conversații noi."
418
419 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
420 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
421 msgstr "Dacă să fie redat un sunet la trimiterea mesajelor."
422
423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
424 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
425 msgstr "Dacă să fie redat un sunet la conectarea la rețea."
426
427 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
428 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
429 msgstr "Dacă să fie redat un sunet, la deconectarea de la o rețea."
430
431 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
432 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
433 msgstr ""
434 "Dacă să fie redate notificări sonore când utilizatorul este plecat sau "
435 "ocupat."
436
437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
438 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
439 msgstr ""
440 "Dacă să fie afișată o notificare popup atunci când un contact se "
441 "deconectează."
442
443 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
444 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
445 msgstr ""
446 "Dacă să fie afișată o notificare popup atunci când un contact se conectează."
447
448 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
449 msgid ""
450 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
451 "the chat is already opened, but not focused."
452 msgstr ""
453 "Dacă să fie afișată o notificare popup la primirea de mesaje noi, chiar dacă "
454 "conversația este deja deschisă, dar nu este focalizată."
455
456 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
457 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
458 msgstr "Dacă să fie afișată o notificare popup la primirea de mesaje noi."
459
460 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
461 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
462 msgstr "Dacă să fie afișat soldul curent în lista de contacte."
463
464 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
465 msgid ""
466 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
467 msgstr ""
468 "Dacă să fie afișate avatare pentru contacte în lista de contacte și "
469 "ferestrele de discuții."
470
471 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
472 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
473 msgstr "Dacă să fie afișate contactele deconectate în lista de contacte."
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
476 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
477 msgstr ""
478 "Dacă să fie afișate notificări popup când utilizatorul este plecat sau "
479 "ocupat."
480
481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
482 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
483 msgstr "Dacă să fie afișate protocoalele contactelor în lista de contacte."
484
485 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
486 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
487 msgstr "Dacă să fie afișată lista de contacte în ferestrele de discuții."
488
489 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
490 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
491 msgstr "Dacă să fie afișată lista de contacte într-un mod compact."
492
493 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
494 msgid ""
495 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
496 "'x' button in the title bar."
497 msgstr ""
498 "Dacă să fie afișat un dialog de confirmare la închiderea ferestrei "
499 "principale de la butonul „x” din bara de titlu."
500
501 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
502 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
503 msgstr "Dacă să fie folosită tema pentru canalele de discuții."
504
505 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
506 msgid ""
507 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
508 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
509 "the contact list by state."
510 msgstr ""
511 "Ce criteriu să fie folosit la sortarea listei de contacte. Implicit vor fi "
512 "sortate după nume, cu valoarea „name”. O valoare „state” va sorta lista de "
513 "contacte după starea lor."
514
515 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
516 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
517 msgstr "Administrare conturi de mesagerie și VoIP"
518
519 #. Tweak the dialog
520 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
521 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2312
522 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
523 msgstr "Conturi de mesagerie și VoIP"
524
525 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:838
526 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
527 msgstr "Transfer de fișiere finalizat, dar fișierul a fost corupt"
528
529 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1124
530 msgid "File transfer not supported by remote contact"
531 msgstr "Transferul de fișiere nu este suportat de contactul cu care discutați"
532
533 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1180
534 msgid "The selected file is not a regular file"
535 msgstr "Fișierul ales nu este unul obișnuit"
536
537 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1189
538 msgid "The selected file is empty"
539 msgstr "Fișierul selectat este gol"
540
541 #: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
542 #, c-format
543 msgid "Missed call from %s"
544 msgstr "Apel pierdut de la %s"
545
546 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
547 #: ../libempathy/empathy-message.c:419
548 #, c-format
549 msgid "Called %s"
550 msgstr "Ați sunat pe %s"
551
552 #: ../libempathy/empathy-message.c:422
553 #, c-format
554 msgid "Call from %s"
555 msgstr "Apel de la %s"
556
557 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:258
558 msgid "Socket type not supported"
559 msgstr "Tipul socket-ului nu este suportat"
560
561 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:377
562 msgid "No reason was specified"
563 msgstr "Nu a fost specificat vreun motiv"
564
565 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:380
566 msgid "The change in state was requested"
567 msgstr "S-a cerut schimbarea de stare"
568
569 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:383
570 msgid "You canceled the file transfer"
571 msgstr "Ați anulat transferul de fișiere"
572
573 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:386
574 msgid "The other participant canceled the file transfer"
575 msgstr "Celălalt participant a anulat transferul de fișiere"
576
577 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:389
578 msgid "Error while trying to transfer the file"
579 msgstr "Eroare la încercarea de a transfera fișierul"
580
581 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:392
582 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
583 msgstr "Celălalt participant nu poate transfera fișierul"
584
585 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:395 ../libempathy/empathy-utils.c:312
586 msgid "Unknown reason"
587 msgstr "Motiv necunoscut"
588
589 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
590 msgid "Available"
591 msgstr "Disponibil"
592
593 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234
594 msgid "Busy"
595 msgstr "Ocupat"
596
597 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237
598 msgid "Away"
599 msgstr "Plecat"
600
601 #: ../libempathy/empathy-utils.c:239
602 msgid "Invisible"
603 msgstr "Invizibil"
604
605 #: ../libempathy/empathy-utils.c:241
606 msgid "Offline"
607 msgstr "Deconectat"
608
609 #. translators: presence type is unknown
610 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244
611 msgctxt "presence"
612 msgid "Unknown"
613 msgstr "Necunoscut"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:284
616 msgid "No reason specified"
617 msgstr "Niciun motiv specificat"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
620 msgid "Status is set to offline"
621 msgstr "Mesajul de stare este trecut ca deconectat."
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
624 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
625 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
626 msgid "Network error"
627 msgstr "Eroare de rețea"
628
629 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
630 msgid "Authentication failed"
631 msgstr "Autentificare eșuată"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
634 msgid "Encryption error"
635 msgstr "Eroare de criptare"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
638 msgid "Name in use"
639 msgstr "Nume în uz"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
642 msgid "Certificate not provided"
643 msgstr "Nu s-a furnizat un certificat"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
646 msgid "Certificate untrusted"
647 msgstr "Certificatul nu este de încredere"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
650 msgid "Certificate expired"
651 msgstr "Certificatul a expirat"
652
653 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
654 msgid "Certificate not activated"
655 msgstr "Certificatul nu este activat"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
658 msgid "Certificate hostname mismatch"
659 msgstr "Nepotrivire de nume de gazdă în certificat"
660
661 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
662 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
663 msgstr "Nepotrivire de amprentă în certificat"
664
665 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
666 msgid "Certificate self-signed"
667 msgstr "Certificat semnat de el însuși"
668
669 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
670 msgid "Certificate error"
671 msgstr "Eroare de certificat"
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:344
674 msgid "Encryption is not available"
675 msgstr "Criptarea nu este disponibilă"
676
677 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
678 msgid "Certificate is invalid"
679 msgstr "Certificatul nu este valid"
680
681 #: ../libempathy/empathy-utils.c:348
682 msgid "Connection has been refused"
683 msgstr "Conexiunea a fost refuzată"
684
685 #: ../libempathy/empathy-utils.c:350
686 msgid "Connection can't be established"
687 msgstr "Conexiunea nu poate fi stabilită"
688
689 #: ../libempathy/empathy-utils.c:352
690 msgid "Connection has been lost"
691 msgstr "Conexiunea a fost pierdută"
692
693 #: ../libempathy/empathy-utils.c:354
694 msgid "This resource is already connected to the server"
695 msgstr "Această resursă este deja conectată la server"
696
697 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
698 msgid ""
699 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
700 msgstr ""
701 "Conexiunea a fost înlocuită de o nouă conexiune utilizând aceeași resursă"
702
703 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359
704 msgid "The account already exists on the server"
705 msgstr "Acest cont există deja de pe server"
706
707 #: ../libempathy/empathy-utils.c:361
708 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
709 msgstr "Serverul este în prezent prea ocupat să se ocupe de conexiune"
710
711 #: ../libempathy/empathy-utils.c:363
712 msgid "Certificate has been revoked"
713 msgstr "Certificatul a fost revocat"
714
715 #: ../libempathy/empathy-utils.c:365
716 msgid ""
717 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
718 msgstr ""
719 "Certificatul folosește un algoritm de criptare nesigur sau slab criptografic"
720
721 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368
722 msgid ""
723 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
724 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
725 msgstr ""
726 "Lungimea certificatului serverului sau adâncimea lanțului de certificate al "
727 "serverului depășește limitele impuse de biblioteca de criptografie"
728
729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:372
730 msgid "Your software is too old"
731 msgstr "Programul este prea vechi"
732
733 #: ../libempathy/empathy-utils.c:531
734 msgid "People Nearby"
735 msgstr "Persoane din apropiere"
736
737 #: ../libempathy/empathy-utils.c:536
738 msgid "Yahoo! Japan"
739 msgstr "Yahoo! Japonia"
740
741 #: ../libempathy/empathy-utils.c:565
742 msgid "Google Talk"
743 msgstr "Google Talk"
744
745 #: ../libempathy/empathy-utils.c:566
746 msgid "Facebook Chat"
747 msgstr "Discuție Facebook"
748
749 #: ../libempathy/empathy-time.c:88
750 #, c-format
751 msgid "%d second ago"
752 msgid_plural "%d seconds ago"
753 msgstr[0] "o secundă"
754 msgstr[1] "%d secunde"
755 msgstr[2] "%d de secunde"
756
757 #: ../libempathy/empathy-time.c:93
758 #, c-format
759 msgid "%d minute ago"
760 msgid_plural "%d minutes ago"
761 msgstr[0] "un minut"
762 msgstr[1] "%d minute"
763 msgstr[2] "%d de minute"
764
765 #: ../libempathy/empathy-time.c:98
766 #, c-format
767 msgid "%d hour ago"
768 msgid_plural "%d hours ago"
769 msgstr[0] "o oră"
770 msgstr[1] "%d ore"
771 msgstr[2] "%d de ore"
772
773 #: ../libempathy/empathy-time.c:103
774 #, c-format
775 msgid "%d day ago"
776 msgid_plural "%d days ago"
777 msgstr[0] "o zi"
778 msgstr[1] "%d zile"
779 msgstr[2] "%d de zile"
780
781 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
782 #, c-format
783 msgid "%d week ago"
784 msgid_plural "%d weeks ago"
785 msgstr[0] "o săptămână"
786 msgstr[1] "%d săptămâni"
787 msgstr[2] "%d de săptămâni"
788
789 #: ../libempathy/empathy-time.c:113
790 #, c-format
791 msgid "%d month ago"
792 msgid_plural "%d months ago"
793 msgstr[0] "o lună"
794 msgstr[1] "%d luni"
795 msgstr[2] "%d de luni"
796
797 #: ../libempathy/empathy-time.c:136
798 msgid "in the future"
799 msgstr "în viitor"
800
801 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:688
802 msgid "All accounts"
803 msgstr "Toate conturile"
804
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
806 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
807 msgid "Account"
808 msgstr "Cont"
809
810 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
811 msgid "Password"
812 msgstr "Parolă"
813
814 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
815 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
816 msgid "Server"
817 msgstr "Server"
818
819 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:697
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
821 msgid "Port"
822 msgstr "Port"
823
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:776
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:828
826 #, c-format
827 msgid "%s:"
828 msgstr "%s:"
829
830 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1182
831 msgid "My Web Accounts"
832 msgstr "Conturile mele web"
833
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1199
835 #, c-format
836 msgid "The account %s is edited via %s."
837 msgstr "Contul %s este editat prin %s."
838
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1205
840 #, c-format
841 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
842 msgstr "Contul %s nu poate fi editat în Empathy."
843
844 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1224
845 msgid "Launch My Web Accounts"
846 msgstr "Lansează Conturile mele web"
847
848 #. general handler
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1232
850 #, c-format
851 msgid "Edit %s"
852 msgstr "Editează %s"
853
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1582
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
856 msgid "Username:"
857 msgstr "Utilizator:"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1900
860 msgid "A_pply"
861 msgstr "A_plică"
862
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1930
864 msgid "L_og in"
865 msgstr "Autent_ificare"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2004
868 msgid "This account already exists on the server"
869 msgstr "Acest cont există deja de pe server"
870
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2007
872 msgid "Create a new account on the server"
873 msgstr "Creează un cont nou pe server"
874
875 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2201
876 msgid "Ca_ncel"
877 msgstr "Re_nunță"
878
879 #. To translators: The first parameter is the login id and the
880 #. * second one is the network. The resulting string will be something
881 #. * like: "MyUserName on freenode".
882 #. * You should reverse the order of these arguments if the
883 #. * server should come before the login id in your locale.
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2479
885 #, c-format
886 msgid "%1$s on %2$s"
887 msgstr "%1$s pe %2$s"
888
889 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
890 #. * string will be something like: "Jabber Account"
891 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2505
892 #, c-format
893 msgid "%s Account"
894 msgstr "Cont %s"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2509
897 msgid "New account"
898 msgstr "Cont nou"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
901 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
902 msgstr "<b>Exemplu:</b> NumeleMeu"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
908 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
914 msgid "Advanced"
915 msgstr "Avansat"
916
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
924 msgid "Pass_word:"
925 msgstr "Paro_lă:"
926
927 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
932 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
933 msgid "Remember Password"
934 msgstr "Memorează parola"
935
936 #. remember password ticky box
937 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
938 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
940 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
945 msgid "Remember password"
946 msgstr "Memorează parola"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
949 msgid "Screen _Name:"
950 msgstr "_Nume afișat:"
951
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
953 msgid "What is your AIM password?"
954 msgstr "Care este parola AIM?"
955
956 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
957 msgid "What is your AIM screen name?"
958 msgstr "Care este numele de utilizator AIM?"
959
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
966 msgid "_Port:"
967 msgstr "_Port:"
968
969 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
972 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
973 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
974 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
975 msgid "_Server:"
976 msgstr "_Server:"
977
978 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
980 msgid "<b>Example:</b> username"
981 msgstr "<b>Exemplu:</b> numeutilizator"
982
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
984 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
985 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
986 msgid "Login I_D:"
987 msgstr "I_D autentificare:"
988
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
990 msgid "What is your GroupWise User ID?"
991 msgstr "Care este identificatorul de utilizator GroupWise?"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
994 msgid "What is your GroupWise password?"
995 msgstr "Care este parola GroupWise?"
996
997 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
998 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
999 msgstr "<b>Exemplu:</b> 123456789"
1000
1001 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
1003 msgid "Ch_aracter set:"
1004 msgstr "Set de c_aractere:"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
1007 msgid "ICQ _UIN:"
1008 msgstr "ICQ _UIN:"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
1011 msgid "What is your ICQ UIN?"
1012 msgstr "Care este UIN-ul de ICQ?"
1013
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1015 msgid "What is your ICQ password?"
1016 msgstr "Care este parola ICQ?"
1017
1018 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1020 msgid "Auto"
1021 msgstr "Auto"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1024 msgid "UDP"
1025 msgstr "UDP"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1028 msgid "TCP"
1029 msgstr "TCP"
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1032 msgid "TLS"
1033 msgstr "TLS"
1034
1035 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1036 #. * best to keep the English version.
1037 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1038 msgid "Register"
1039 msgstr "Register"
1040
1041 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1042 #. * best to keep the English version.
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1044 msgid "Options"
1045 msgstr "Options"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1048 msgid "None"
1049 msgstr "Niciunul"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1052 msgid "Character set:"
1053 msgstr "Set de caractere:"
1054
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1056 msgid ""
1057 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1058 "password."
1059 msgstr ""
1060 "Multe servere IRC nu necesită o parolă, dacă nu sunteți siguri, nu scrieți "
1061 "nimic."
1062
1063 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1064 msgid "Network"
1065 msgstr "Rețea"
1066
1067 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1068 msgid "Network:"
1069 msgstr "Rețea:"
1070
1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1072 msgid "Nickname:"
1073 msgstr "Pseudonim:"
1074
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1076 msgid "Password:"
1077 msgstr "Parolă:"
1078
1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1080 msgid "Quit message:"
1081 msgstr "Mesaj de ieșire:"
1082
1083 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1084 msgid "Real name:"
1085 msgstr "Nume real:"
1086
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1088 msgid "Servers"
1089 msgstr "Servere"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1092 msgid "What is your IRC nickname?"
1093 msgstr "Care este pseudonimul IRC?"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1096 msgid "Which IRC network?"
1097 msgstr "Care rețea IRC?"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1100 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1101 msgstr "<b>Exemplu:</b> utilizator@gmail.com"
1102
1103 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1104 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1105 msgstr "<b>Exemplu:</b> utilizator@jabber.org"
1106
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1108 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1109 msgstr "Cr_iptare necesară (TLS/SSL)"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1112 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1113 msgstr "I_gnoră erorile certificatelor SSL"
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1116 msgid "Override server settings"
1117 msgstr "Folosește configurările locale în locul celor ale serverului"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1120 msgid "Priori_ty:"
1121 msgstr "Priori_tate:"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1124 msgid "Reso_urce:"
1125 msgstr "Res_ursă:"
1126
1127 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1128 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1129 msgid ""
1130 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1131 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1132 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1133 "Facebook username if you don't have one."
1134 msgstr ""
1135 "Acesta este numele de utilizator, nu contul de autentificare Facebook.\n"
1136 "Dacă dețineți pagina facebook.com/<b>badger</b>, introduceți <b>badger</b>.\n"
1137 "Dacă nu aveți un nume de utilizator Facebook, utilizați <a href=\"http://www."
1138 "facebook.com/username/\">această pagină</a> pentru a alege unul."
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1141 msgid "Use old SS_L"
1142 msgstr "Folosește SS_L vechi"
1143
1144 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1145 msgid "What is your Facebook password?"
1146 msgstr "Care este parola Facebook?"
1147
1148 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1149 msgid "What is your Facebook username?"
1150 msgstr "Care este numele de utilizator Facebook?"
1151
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1153 msgid "What is your Google ID?"
1154 msgstr "Care este ID-ul Google?"
1155
1156 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1157 msgid "What is your Google password?"
1158 msgstr "Care este parola Google?"
1159
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1161 msgid "What is your Jabber ID?"
1162 msgstr "Care este ID-ul Jabber?"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1165 msgid "What is your Jabber password?"
1166 msgstr "Care este parola Jabber?"
1167
1168 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1169 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1170 msgstr "Care este ID-ul Jabber dorit?"
1171
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1173 msgid "What is your desired Jabber password?"
1174 msgstr "Care este parola Jabber dorită?"
1175
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1177 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1178 msgstr "<b>Exemplu:</b> utilizator@hotmail.com"
1179
1180 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1181 msgid "What is your Windows Live ID?"
1182 msgstr "Care este ID-ul Windows Live?"
1183
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1185 msgid "What is your Windows Live password?"
1186 msgstr "Care este parola Windows Live?"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1189 msgid "E-_mail address:"
1190 msgstr "Adresă e_mail:"
1191
1192 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1193 msgid "Nic_kname:"
1194 msgstr "Pseu_donim:"
1195
1196 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1197 msgid "_First Name:"
1198 msgstr "_Prenume:"
1199
1200 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1201 msgid "_Jabber ID:"
1202 msgstr "ID _Jabber:"
1203
1204 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1205 msgid "_Last Name:"
1206 msgstr "Nume de fami_lie:"
1207
1208 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1209 msgid "_Published Name:"
1210 msgstr "Nume _publicat:"
1211
1212 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1213 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1214 msgstr "<b>Exemplu:</b> utilizator@serverul.meu.sip"
1215
1216 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1217 msgid "Authentication username:"
1218 msgstr "Nume utilizator pentru autentificare:"
1219
1220 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1221 msgid "Discover Binding"
1222 msgstr "Descoperă asocieri"
1223
1224 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1225 msgid "Discover the STUN server automatically"
1226 msgstr "Descoperă serverul STUN automat"
1227
1228 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1229 msgid "Ignore TLS Errors"
1230 msgstr "Ignoră erorile TLS"
1231
1232 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1233 msgid "Interval (seconds)"
1234 msgstr "Interval (secunde)"
1235
1236 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1237 msgid "Keep-Alive Options"
1238 msgstr "Opțiuni Keep-Alive (menținere în viață a conexiunii)"
1239
1240 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1241 msgid "Loose Routing"
1242 msgstr "Rutare relaxată"
1243
1244 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1245 msgid "Mechanism:"
1246 msgstr "Mecanism:"
1247
1248 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1249 msgid "Miscellaneous Options"
1250 msgstr "Opțiuni diverse"
1251
1252 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1253 msgid "NAT Traversal Options"
1254 msgstr "Opțiuni de traversare a NAT-ului"
1255
1256 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1257 msgid "Port:"
1258 msgstr "Port:"
1259
1260 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1261 msgid "Proxy Options"
1262 msgstr "Opțiuni proxy"
1263
1264 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1265 msgid "STUN Server:"
1266 msgstr "Server STUN:"
1267
1268 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1269 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1270 msgid "Server:"
1271 msgstr "Server:"
1272
1273 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1274 msgid "Transport:"
1275 msgstr "Transport:"
1276
1277 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1278 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1279 msgstr "Folosiți acest cont să sunați te_lefoane fixe sau telefoane mobile"
1280
1281 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1282 msgid "What is your SIP account password?"
1283 msgstr "Care este parola contului SIP?"
1284
1285 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1286 msgid "What is your SIP login ID?"
1287 msgstr "Care este ID-ul de autentificare SIP?"
1288
1289 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1290 msgid "_Username:"
1291 msgstr "_Utilizator:"
1292
1293 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1294 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1295 msgstr "I_gnoră invitații la canale de discuții și conferințe"
1296
1297 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1298 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1299 msgstr "Care este ID-ul Yahoo!?"
1300
1301 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1302 msgid "What is your Yahoo! password?"
1303 msgstr "Care este parola Yahoo!?"
1304
1305 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1306 msgid "Yahoo! I_D:"
1307 msgstr "I_D Yahoo!:"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1310 msgid "_Room List locale:"
1311 msgstr "Configu_rări regionale listă canale:"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1314 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1315 msgid "Couldn't convert image"
1316 msgstr "Nu s-a putut converti imaginea"
1317
1318 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1319 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1320 msgstr ""
1321 "Sistemul dumneavoastră nu suportă niciunul din formatele de imagine acceptate"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1324 msgid "Couldn't save picture to file"
1325 msgstr "Nu s-a putut converti imaginea"
1326
1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1328 msgid "Select Your Avatar Image"
1329 msgstr "Alegeți avatarul"
1330
1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1332 msgid "Take a picture..."
1333 msgstr "Faceți o poză..."
1334
1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1336 msgid "No Image"
1337 msgstr "Nicio imagine"
1338
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1340 msgid "Images"
1341 msgstr "Imagini"
1342
1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1344 msgid "All Files"
1345 msgstr "Toate fișierele"
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1348 msgid "Click to enlarge"
1349 msgstr "Clic pentru mărire"
1350
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:62
1353 msgid "There was an error starting the call"
1354 msgstr "A apărut o eroare la pornirea apelului"
1355
1356 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1357 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1358 msgstr "Contactul selectat nu suportă apeluri"
1359
1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1361 msgid "The specified contact is offline"
1362 msgstr "Contactul selectat este deconectat"
1363
1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1365 msgid "The specified contact is not valid"
1366 msgstr "Contactul selectat nu este valid"
1367
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1369 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1370 msgstr "Apelurile de urgență nu sunt suportate de către acest protocol"
1371
1372 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:59
1373 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1374 msgstr "Nu aveți sold suficient pentru a efectua acest apel"
1375
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:706
1377 msgid "Failed to open private chat"
1378 msgstr "Nu s-a putut deschide conversația privată"
1379
1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:764
1381 msgid "Topic not supported on this conversation"
1382 msgstr "Această conversație nu are un subiect definit"
1383
1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:770
1385 msgid "You are not allowed to change the topic"
1386 msgstr "Nu aveți dreptul să modificați subiectul"
1387
1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:971
1389 #, c-format
1390 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1391 msgstr "„%s” nu este un identificator de contact valid"
1392
1393 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1066
1394 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1395 msgstr "/clear: curăță toate mesajele din conversația curentă"
1396
1397 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1069
1398 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1399 msgstr "/topic <topic>: modifică subiectul conversației curente"
1400
1401 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
1402 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1403 msgstr "/join <identificator cameră>: alăturare la un nou canal de discuții"
1404
1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
1406 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1407 msgstr "/j <identificator cameră>: alăturare la un nou canal de discuții"
1408
1409 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1079
1410 msgid ""
1411 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1412 "current one"
1413 msgstr ""
1414 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: părăsește canalul de discuții, implicit "
1415 "cel curent"
1416
1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
1418 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1419 msgstr "/query <id contact> [<message>]: deschide o conversație privată"
1420
1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
1422 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1423 msgstr "/msg <id contact> <message>: deschide o conversație privată"
1424
1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
1426 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1427 msgstr "/nick <pseudonim>: modifică pseudonimul pe serverul curent"
1428
1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
1430 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1431 msgstr "/me <mesaj>: trimite un mesaj de tip ACTION conversației curente"
1432
1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
1434 msgid ""
1435 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1436 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1437 "join a new chat room\""
1438 msgstr ""
1439 "/say <mesaj>: trimite <mesaj> conversației curente. Această comandă vă "
1440 "permite să trimiteți un mesaj ce începe cu „/”. De exemplu: „/say /join este "
1441 "folosit pentru alăturarea la un nou canal de discuții”"
1442
1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
1444 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1445 msgstr "/whois <contact ID>: afișează informații despre un contact"
1446
1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1103
1448 msgid ""
1449 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1450 "show its usage."
1451 msgstr ""
1452 "/help [<comanda>]: afișează toate comenzile suportate. Dacă <comanda> este "
1453 "definită, se va afișa un ghid de utilizare pentru aceasta."
1454
1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1122
1456 #, c-format
1457 msgid "Usage: %s"
1458 msgstr "Utilizare: %s"
1459
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1167
1461 msgid "Unknown command"
1462 msgstr "Comandă necunoscută"
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1293
1465 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1466 msgstr ""
1467 "Comandă necunoscută: utilizați /help pentru a vedea comenzile disponibile"
1468
1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1457
1470 msgid "insufficient balance to send message"
1471 msgstr "sold insuficient pentru a trimite mesajul"
1472
1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1461 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1475
1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
1475 #, c-format
1476 msgid "Error sending message '%s': %s"
1477 msgstr "Eroare la trimiterea mesajului „%s”: %s"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1463 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1480
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542
1481 #, c-format
1482 msgid "Error sending message: %s"
1483 msgstr "Eroare la trimiterea mesajului : %s"
1484
1485 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1486 #. * account to send the message.
1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1469
1488 #, c-format
1489 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1490 msgstr "sold insuficient pentru a trimite mesajul. <a href='%s'>Încărcați</a>."
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1509
1493 msgid "not capable"
1494 msgstr "incapabil"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1516
1497 msgid "offline"
1498 msgstr "deconectat"
1499
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1519
1501 msgid "invalid contact"
1502 msgstr "contact invalid"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1522
1505 msgid "permission denied"
1506 msgstr "permisiune respinsă"
1507
1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1525
1509 msgid "too long message"
1510 msgstr "mesaj prea lung"
1511
1512 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1528
1513 msgid "not implemented"
1514 msgstr "neimplementat"
1515
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1532
1517 msgid "unknown"
1518 msgstr "necunoscut"
1519
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1599 ../src/empathy-chat-window.c:761
1521 msgid "Topic:"
1522 msgstr "Subiect:"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
1525 #, c-format
1526 msgid "Topic set to: %s"
1527 msgstr "Subiect definit la: %s"
1528
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
1530 msgid "No topic defined"
1531 msgstr "Niciun subiect definit"
1532
1533 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2126
1534 msgid "(No Suggestions)"
1535 msgstr "(Nicio sugestie)"
1536
1537 #. translators: %s is the selected word
1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2194
1539 #, c-format
1540 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1541 msgstr "Adaugă „%s” în dicționar"
1542
1543 #. translators: first %s is the selected word,
1544 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2231
1546 #, c-format
1547 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1548 msgstr "Adaugă „%s” în dicționarul de limbă %s"
1549
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2301
1551 msgid "Insert Smiley"
1552 msgstr "Inserează un emoticon"
1553
1554 #. send button
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2319
1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1867
1557 msgid "_Send"
1558 msgstr "_Trimite"
1559
1560 #. Spelling suggestions
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2376
1562 msgid "_Spelling Suggestions"
1563 msgstr "_Sugestii de corectare ortografică"
1564
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
1566 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1567 msgstr "Nu s-au putut obține înregistrările recente"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2602
1570 #, c-format
1571 msgid "%s has disconnected"
1572 msgstr "%s s-a deconectat"
1573
1574 #. translators: reverse the order of these arguments
1575 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1576 #.
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2609
1578 #, c-format
1579 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1580 msgstr "%1$s a fost dat afară de %2$s"
1581
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2612
1583 #, c-format
1584 msgid "%s was kicked"
1585 msgstr "%s a fost dat afară"
1586
1587 #. translators: reverse the order of these arguments
1588 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1589 #.
1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2620
1591 #, c-format
1592 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1593 msgstr "%2$s a blocat accesul lui de %1$s"
1594
1595 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2623
1596 #, c-format
1597 msgid "%s was banned"
1598 msgstr "%s a fost blocat"
1599
1600 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2627
1601 #, c-format
1602 msgid "%s has left the room"
1603 msgstr "%s a părăsit canalul de discuții"
1604
1605 #. Note to translators: this string is appended to
1606 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1607 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1608 #. * please let us know. :-)
1609 #.
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2636
1611 #, c-format
1612 msgid " (%s)"
1613 msgstr " (%s)"
1614
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2661
1616 #, c-format
1617 msgid "%s has joined the room"
1618 msgstr "%s s-a alăturat canalului de discuții"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2686
1621 #, c-format
1622 msgid "%s is now known as %s"
1623 msgstr "%s este acum cunoscut ca %s"
1624
1625 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1626 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1627 #. * we get the new handler.
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2847
1629 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1889
1630 #: ../src/empathy-event-manager.c:1260 ../src/empathy-call-window.c:1538
1631 #: ../src/empathy-call-window.c:1588 ../src/empathy-call-window.c:2631
1632 msgid "Disconnected"
1633 msgstr "Deconectat"
1634
1635 #. Add message
1636 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3493
1637 msgid "Would you like to store this password?"
1638 msgstr "Doriți să se stocheze această parolă?"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3499
1641 msgid "Remember"
1642 msgstr "Reține"
1643
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3509
1645 msgid "Not now"
1646 msgstr "Nu acum"
1647
1648 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3553
1649 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1650 msgid "Retry"
1651 msgstr "Încercați din nou"
1652
1653 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3557
1654 msgid "Wrong password; please try again:"
1655 msgstr "Parolă incorectă; încercați din nou:"
1656
1657 #. Add message
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3687
1659 msgid "This room is protected by a password:"
1660 msgstr "Acest canal este protejat de o parolă:"
1661
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3714
1663 msgid "Join"
1664 msgstr "Alăturare"
1665
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3902 ../src/empathy-event-manager.c:1281
1667 msgid "Connected"
1668 msgstr "Conectat"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3957
1671 msgid "Conversation"
1672 msgstr "Conversație"
1673
1674 #. Translators: this string is a something like
1675 #. * "Escher Cat (SMS)"
1676 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3962
1677 #, c-format
1678 msgid "%s (SMS)"
1679 msgstr "%s (SMS)"
1680
1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1682 msgid "Unknown or invalid identifier"
1683 msgstr "Identificator necunoscut sau nevalid"
1684
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1686 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1687 msgstr "Blocarea contactelor nu este disponibilă temporar"
1688
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1690 msgid "Contact blocking unavailable"
1691 msgstr "Blocarea contactelor nu este disponibilă"
1692
1693 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:271
1694 msgid "Permission Denied"
1695 msgstr "Permisiune respinsă"
1696
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:275
1698 msgid "Could not block contact"
1699 msgstr "Nu s-a putut bloca contactul"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:622
1702 msgid "Edit Blocked Contacts"
1703 msgstr "Editează contactele blocate"
1704
1705 #. Account and Identifier
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1475
1710 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1711 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1712 msgid "Account:"
1713 msgstr "Cont:"
1714
1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1716 msgid "Blocked Contacts"
1717 msgstr "Contacte blocate"
1718
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1721 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
1722 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1723 msgid "Remove"
1724 msgstr "Elimină"
1725
1726 #. Copy Link Address menu item
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
1728 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1729 msgid "_Copy Link Address"
1730 msgstr "_Copiază adresa legăturii"
1731
1732 #. Open Link menu item
1733 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
1734 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1735 msgid "_Open Link"
1736 msgstr "_Deschide legătura"
1737
1738 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1739 #. * chat windows (strftime format string)
1740 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
1741 msgid "%A %B %d %Y"
1742 msgstr "%A %d %B %Y"
1743
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:287
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1746 msgid "Edit Contact Information"
1747 msgstr "Modifică informațiile contactului"
1748
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:338
1750 msgid "Personal Information"
1751 msgstr "Informații personale"
1752
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:439
1754 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1755 msgid "New Contact"
1756 msgstr "Contact nou"
1757
1758 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:508
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:198
1760 #, c-format
1761 msgid "Block %s?"
1762 msgstr "Blocați %s?"
1763
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:513
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
1766 #, c-format
1767 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1768 msgstr "Sigur doriți să blocați „%s”? Nu vă va mai putea contacta de acum."
1769
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:518
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:275
1772 msgid "_Block"
1773 msgstr "_Blochează"
1774
1775 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:536
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:284
1777 msgid "_Report this contact as abusive"
1778 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1779 msgstr[0] "_Raportează acest contact ca abuziv"
1780 msgstr[1] "_Raportează aceste contacte ca abuzive"
1781 msgstr[2] "_Raportează aceste contacte ca abuzive"
1782
1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1784 msgid "Decide _Later"
1785 msgstr "_Decide mai târziu"
1786
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1788 msgid "Subscription Request"
1789 msgstr "Cerere de abonare"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1792 msgid "_Block User"
1793 msgstr "_Blochează utilizatorul"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:212
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1558
1797 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
1798 msgid "_Add Contact…"
1799 msgstr "_Adaugă un contact…"
1800
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:287
1802 msgid "_Block Contact"
1803 msgstr "_Blochează un contact"
1804
1805 #. add chat button
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:316
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:320
1809 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
1810 msgid "_Chat"
1811 msgstr "Dis_cuție"
1812
1813 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:348
1814 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:881
1815 msgctxt "menu item"
1816 msgid "_Audio Call"
1817 msgstr "Apel _audio"
1818
1819 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:381
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:926
1821 msgctxt "menu item"
1822 msgid "_Video Call"
1823 msgstr "Apel _video"
1824
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:427
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:979
1827 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
1828 msgid "_Previous Conversations"
1829 msgstr "Conversații an_terioare"
1830
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:449
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1020
1833 msgid "Send File"
1834 msgstr "Trimite un fișier"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:472
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1062
1838 msgid "Share My Desktop"
1839 msgstr "Partajează desktopul"
1840
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:501
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1125
1843 msgid "Infor_mation"
1844 msgstr "Infor_mații"
1845
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:547
1847 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1848 msgid "_Edit"
1849 msgstr "_Editare"
1850
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:601
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1316
1853 #: ../src/empathy-chat-window.c:1011
1854 msgid "Inviting you to this room"
1855 msgstr "Sunteți invitat în acest canal de discuții"
1856
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:632
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1362
1859 msgid "_Invite to Chat Room"
1860 msgstr "_Invită într-un canal de discuții"
1861
1862 #. Title
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
1864 msgid "Search contacts"
1865 msgstr "Caută contacte"
1866
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1868 msgid "Search: "
1869 msgstr "Caută:"
1870
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
1872 msgid "_Add Contact"
1873 msgstr "_Adaugă contact"
1874
1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
1876 msgid "No contacts found"
1877 msgstr "Nu s-a găsit niciun contact"
1878
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
1880 msgid "Your message introducing yourself:"
1881 msgstr "Mesajul dumneavoastră de introducere:"
1882
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
1884 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1885 msgstr "Te rog permite-mi să văd când ești conectat. Mulțumesc!"
1886
1887 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:571
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
1889 msgid "Channels:"
1890 msgstr "Canale:"
1891
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1894 msgid "Country ISO Code:"
1895 msgstr "Codul ISO al țării:"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
1898 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1899 msgid "Country:"
1900 msgstr "Țară:"
1901
1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1904 msgid "State:"
1905 msgstr "Stat:"
1906
1907 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1909 msgid "City:"
1910 msgstr "Oraș:"
1911
1912 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1914 msgid "Area:"
1915 msgstr "Zonă:"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1919 msgid "Postal Code:"
1920 msgstr "Cod poștal:"
1921
1922 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1924 msgid "Street:"
1925 msgstr "Stradă:"
1926
1927 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1929 msgid "Building:"
1930 msgstr "Clădire:"
1931
1932 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1934 msgid "Floor:"
1935 msgstr "Etaj:"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1939 msgid "Room:"
1940 msgstr "Canal de discuții:"
1941
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1944 msgid "Text:"
1945 msgstr "Text:"
1946
1947 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1949 msgid "Description:"
1950 msgstr "Descriere:"
1951
1952 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1954 msgid "URI:"
1955 msgstr "URI:"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1959 msgid "Accuracy Level:"
1960 msgstr "Nivel acuratețe:"
1961
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1964 msgid "Error:"
1965 msgstr "Eroare:"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1969 msgid "Vertical Error (meters):"
1970 msgstr "Eroare verticală (metri):"
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
1973 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1974 msgid "Horizontal Error (meters):"
1975 msgstr "Eroare orizontală (metri):"
1976
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1979 msgid "Speed:"
1980 msgstr "Viteză:"
1981
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
1983 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1984 msgid "Bearing:"
1985 msgstr "Orientare:"
1986
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1989 msgid "Climb Speed:"
1990 msgstr "Viteză de urcare:"
1991
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1994 msgid "Last Updated on:"
1995 msgstr "Actualizat ultima dată pe:"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
1998 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1999 msgid "Longitude:"
2000 msgstr "Longitudine:"
2001
2002 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:795
2003 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2004 msgid "Latitude:"
2005 msgstr "Latitudine:"
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:797
2008 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2009 msgid "Altitude:"
2010 msgstr "Altitudine:"
2011
2012 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:850
2013 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:865
2014 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
2016 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
2017 msgid "Location"
2018 msgstr "Locație"
2019
2020 #. translators: format is "Location, $date"
2021 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:867
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
2023 #, c-format
2024 msgid "%s, %s"
2025 msgstr "%s, %s"
2026
2027 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
2028 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
2029 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2030 msgstr "%e %B %Y la %R UTC"
2031
2032 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1001
2033 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:901
2034 msgid "Save Avatar"
2035 msgstr "Salvează avatarul"
2036
2037 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1057
2038 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:959
2039 msgid "Unable to save avatar"
2040 msgstr "Nu se poate salva avatarul"
2041
2042 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1745
2043 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1097
2044 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1358
2045 msgid "Favorite"
2046 msgstr "Favorite"
2047
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
2049 msgid "Full name"
2050 msgstr "Nume întreg"
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
2053 msgid "Phone number"
2054 msgstr "Număr de telefon:"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
2057 msgid "E-mail address"
2058 msgstr "Adresă de email"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
2061 msgid "Website"
2062 msgstr "Pagină web"
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
2065 msgid "Birthday"
2066 msgstr "Zi de naștere"
2067
2068 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
2069 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
2070 #. * with their IM client.
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
2072 msgid "Last seen:"
2073 msgstr "Văzut ultima dată pe:"
2074
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
2076 msgid "Connected from:"
2077 msgstr "Conectat din:"
2078
2079 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
2080 #. * and should bin this.
2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
2082 msgid "Away message:"
2083 msgstr "Mesaj de ieșire:"
2084
2085 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
2086 msgid "work"
2087 msgstr "muncă"
2088
2089 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
2090 msgid "home"
2091 msgstr "acasă"
2092
2093 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
2094 msgid "mobile"
2095 msgstr "telefon mobil"
2096
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
2098 msgid "voice"
2099 msgstr "voce"
2100
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
2102 msgid "preferred"
2103 msgstr "preferințe"
2104
2105 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
2106 msgid "postal"
2107 msgstr "poștal"
2108
2109 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
2110 msgid "parcel"
2111 msgstr "pachet"
2112
2113 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
2114 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2115 msgstr "<b>Locație</b> la (data)\t"
2116
2117 #. Alias
2118 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2119 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1294
2120 msgid "Alias:"
2121 msgstr "Alias:"
2122
2123 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2124 msgid "Client Information"
2125 msgstr "Informații despre client"
2126
2127 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2128 msgid "Client:"
2129 msgstr "Client:"
2130
2131 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
2132 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2133 msgid "Contact Details"
2134 msgstr "Detalii despre contact"
2135
2136 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
2137 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2138 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2139 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1503
2140 msgid "Identifier:"
2141 msgstr "Identificator:"
2142
2143 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2144 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2145 msgid "Information requested…"
2146 msgstr "Informații cerute..."
2147
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2149 msgid "OS:"
2150 msgstr "SO:"
2151
2152 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2153 msgid "Version:"
2154 msgstr "Versiune:"
2155
2156 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
2157 msgid "Groups"
2158 msgstr "Grupuri"
2159
2160 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
2161 msgid ""
2162 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2163 "select more than one group or no groups."
2164 msgstr ""
2165 "Selectați grupurile în care doriți să apară acest contact. Rețineți că "
2166 "puteți selecta mai mult de un grup sau niciun grup."
2167
2168 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
2169 msgid "_Add Group"
2170 msgstr "_Adaugă un grup"
2171
2172 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
2173 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2174 msgid "Select"
2175 msgstr "Selectează"
2176
2177 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
2178 #: ../src/empathy-main-window.c:1952
2179 msgid "Group"
2180 msgstr "Grup"
2181
2182 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:258
2183 msgid "The following identity will be blocked:"
2184 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2185 msgstr[0] "Identitatea următoare va fi blocată:"
2186 msgstr[1] "Identitățile următoare vor fi blocate:"
2187 msgstr[2] "Identitățile următoare vor fi blocate:"
2188
2189 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:265
2190 msgid "The following identity can not be blocked:"
2191 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2192 msgstr[0] "Identitatea următoare nu poate fi blocată:"
2193 msgstr[1] "Identitățile următoare nu pot fi blocate:"
2194 msgstr[2] "Identitățile următoare nu pot fi blocate:"
2195
2196 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2197 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2198 msgid "Linked Contacts"
2199 msgstr "Contacte îmbinate"
2200
2201 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:372
2202 msgid "Select contacts to link"
2203 msgstr "Selectați contacte de îmbinat"
2204
2205 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:447
2206 msgid "New contact preview"
2207 msgstr "Previzualizare contact nou"
2208
2209 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:491
2210 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2211 msgstr ""
2212 "Contactele selectate în lista din partea stângă vor fi grupate împreună."
2213
2214 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2215 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2216 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2217 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:148
2218 #, c-format
2219 msgid "%s (%s)"
2220 msgstr "%s (%s)"
2221
2222 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:312
2223 msgid "Select account to use to place the call"
2224 msgstr "Selectați contul pe care doriți să îl utilizați pentru a apela"
2225
2226 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2227 #. * title
2228 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:316
2229 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2230 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1288
2231 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2232 msgid "Call"
2233 msgstr "Apel"
2234
2235 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:381
2236 msgid "Mobile"
2237 msgstr "Telefon mobil"
2238
2239 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:383
2240 msgid "Work"
2241 msgstr "Muncă"
2242
2243 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:385
2244 msgid "HOME"
2245 msgstr "ACASĂ"
2246
2247 #. add SMS button
2248 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:836
2249 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:314
2250 msgid "_SMS"
2251 msgstr "_SMS"
2252
2253 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1174
2254 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2255 msgid "_Edit"
2256 msgstr "_Editare"
2257
2258 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2259 #. * to form a meta-contact".
2260 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1200
2261 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2262 msgid "_Link Contacts…"
2263 msgstr "Îm_bină contactele…"
2264
2265 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2362
2266 msgid "Delete and _Block"
2267 msgstr "Șterge și _blochează"
2268
2269 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
2270 #, c-format
2271 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2272 msgstr "Sigur doriți să eliminați grupul „%s”?"
2273
2274 # LG: aici e titlul unui dialog, deși nu pare :)
2275 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2400
2276 msgid "Removing group"
2277 msgstr "Eliminare grup"
2278
2279 #. Remove
2280 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2455
2281 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2672
2282 msgid "_Remove"
2283 msgstr "_Elimină"
2284
2285 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2532
2286 #, c-format
2287 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2288 msgstr "Sigur doriți să eliminați contactul „%s”?"
2289
2290 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2541
2291 #, c-format
2292 msgid ""
2293 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2294 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2295 msgstr ""
2296 "Sigur doriți să eliminați contactul îmbinat „%s”? Rețineți că acest lucru va "
2297 "elimina toate contactele care alcătuiesc acest contact îmbinat."
2298
2299 # LG: aici e vorba de titlul unui dialog
2300 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2553
2301 msgid "Removing contact"
2302 msgstr "Eliminare contact"
2303
2304 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1642
2305 #, c-format
2306 msgid "Linked contact containing %u contact"
2307 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2308 msgstr[0] "Contact îmbinat ce conține %u contact"
2309 msgstr[1] "Contact îmbinat ce conține %u contacte"
2310 msgstr[2] "Contact îmbinat ce conține %u de contacte"
2311
2312 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2313 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2314 msgstr "<b>Locație</b> la (data)"
2315
2316 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2317 msgid "Online from a phone or mobile device"
2318 msgstr "Conectat de la un telefon sau dispozitiv mobil"
2319
2320 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2321 msgid "New Network"
2322 msgstr "Rețea nouă"
2323
2324 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2325 msgid "Choose an IRC network"
2326 msgstr "Alegeți o rețea IRC"
2327
2328 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2329 msgid "Reset _Networks List"
2330 msgstr "Resetează _lista rețelelor"
2331
2332 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2333 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2334 msgid "Select"
2335 msgstr "Alege"
2336
2337 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2338 msgid "new server"
2339 msgstr "server nou"
2340
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2342 msgid "SSL"
2343 msgstr "SSL"
2344
2345 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2346 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2347 #. * is a verb.
2348 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2349 msgid "Link Contacts"
2350 msgstr "Îmbinare contacte"
2351
2352 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2353 msgctxt "Unlink individual (button)"
2354 msgid "_Unlink…"
2355 msgstr "_Dezbină…"
2356
2357 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2358 msgid ""
2359 "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2360 msgstr "Dezbină contactele îmbinate afișate în contacte complet separate."
2361
2362 #. Add button
2363 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2364 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2365 #. * meta-contact".
2366 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2367 msgid "_Link"
2368 msgstr "Îm_bină"
2369
2370 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2371 #, c-format
2372 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2373 msgstr "Dezbinați contactul îmbinat „%s”?"
2374
2375 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2376 msgid ""
2377 "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2378 "split the linked contacts into separate contacts."
2379 msgstr ""
2380 "Sigur doriți să dezbinați acest contact? Acest lucru va dezbina contactul "
2381 "îmbinat în contactele pe care le conține."
2382
2383 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2384 msgctxt "Unlink individual (button)"
2385 msgid "_Unlink"
2386 msgstr "_Dezbină"
2387
2388 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:621
2389 msgid "History"
2390 msgstr "Istoric"
2391
2392 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:676
2393 msgid "Show"
2394 msgstr "Arată"
2395
2396 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:698
2397 msgid "Search"
2398 msgstr "Caută"
2399
2400 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1147
2401 #, c-format
2402 msgid "Chat in %s"
2403 msgstr "Conversație în %s"
2404
2405 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1149
2406 #, c-format
2407 msgid "Chat with %s"
2408 msgstr "Conversație cu %s"
2409
2410 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1199
2411 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
2412 msgctxt "A date with the time"
2413 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2414 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
2415
2416 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2417 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1288
2418 #, c-format
2419 msgid "<i>* %s %s</i>"
2420 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2421
2422 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2423 #. * The string in bold is the sender's name
2424 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1294
2425 #, c-format
2426 msgid "<b>%s:</b> %s"
2427 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2428
2429 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
2430 #, c-format
2431 msgid "%s second"
2432 msgid_plural "%s seconds"
2433 msgstr[0] "o secundă"
2434 msgstr[1] "%s secunde"
2435 msgstr[2] "%s de secunde"
2436
2437 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
2438 #, c-format
2439 msgid "%s minute"
2440 msgid_plural "%s minutes"
2441 msgstr[0] "un minut"
2442 msgstr[1] "%s minute"
2443 msgstr[2] "%s de minute"
2444
2445 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
2446 #, c-format
2447 msgid "Call took %s, ended at %s"
2448 msgstr "Apelul a durat %s și s-a terminat la %s"
2449
2450 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1719
2451 msgid "Today"
2452 msgstr "Azi"
2453
2454 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1723
2455 msgid "Yesterday"
2456 msgstr "Ieri"
2457
2458 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2459 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1738
2460 msgid "%e %B %Y"
2461 msgstr "%e %B %Y"
2462
2463 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1826
2464 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3458
2465 msgid "Anytime"
2466 msgstr "Oricând"
2467
2468 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1915
2469 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2371
2470 msgid "Anyone"
2471 msgstr "Oricine"
2472
2473 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2684
2474 msgid "Who"
2475 msgstr "Cine"
2476
2477 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2893
2478 msgid "When"
2479 msgstr "Când"
2480
2481 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
2482 msgid "Anything"
2483 msgstr "Orice"
2484
2485 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3011
2486 msgid "Text chats"
2487 msgstr "Conversații text"
2488
2489 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3013
2490 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2491 msgid "Calls"
2492 msgstr "Apeluri"
2493
2494 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3018
2495 msgid "Incoming calls"
2496 msgstr "Apeluri primite"
2497
2498 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3019
2499 msgid "Outgoing calls"
2500 msgstr "Apeluri expediate"
2501
2502 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3020
2503 msgid "Missed calls"
2504 msgstr "Apeluri pierdute"
2505
2506 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
2507 msgid "What"
2508 msgstr "Ce"
2509
2510 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3751
2511 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2512 msgstr "Sigur doriți să ștergeți conversațiile anterioare?"
2513
2514 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
2515 msgid "Clear All"
2516 msgstr "Șterge tot"
2517
2518 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3762
2519 msgid "Delete from:"
2520 msgstr "Șters din:"
2521
2522 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2523 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2524 msgstr "<span size=\"x-large\">Se încarcă...</span>"
2525
2526 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2527 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2528 msgid "Chat"
2529 msgstr "Discută"
2530
2531 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2532 msgid "Delete All History..."
2533 msgstr "Șterge tot istoricul..."
2534
2535 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2536 msgid "Profile"
2537 msgstr "Profil"
2538
2539 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2540 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2541 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
2542 msgid "Video"
2543 msgstr "Video"
2544
2545 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2546 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2547 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
2548 msgid "_Edit"
2549 msgstr "_Editare"
2550
2551 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2552 msgid "_File"
2553 msgstr "_Fișier"
2554
2555 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2556 msgid "page 2"
2557 msgstr "pagina 2"
2558
2559 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
2560 msgid "The contact is offline"
2561 msgstr "Contactul selectat este deconectat"
2562
2563 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
2564 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2565 msgstr "Contactul specificat este invalid sau necunoscut"
2566
2567 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
2568 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2569 msgstr "Această conversație nu are un subiect definit"
2570
2571 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
2572 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2573 msgstr "Funcționalitatea solicitată nu este implementată pentru acest protocol"
2574
2575 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
2576 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2577 msgstr "Nu se poate începe o conversație cu contactul precizat"
2578
2579 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
2580 msgid "You are banned from this channel"
2581 msgstr "Aveți interdicție pe acest canal"
2582
2583 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
2584 msgid "This channel is full"
2585 msgstr "Canalul este plin"
2586
2587 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
2588 msgid "You must be invited to join this channel"
2589 msgstr "Trebuie să fiți invitat pentru a intra în acest canal"
2590
2591 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
2592 msgid "Can't proceed while disconnected"
2593 msgstr "Nu se poate continua în timp ce contactul este deconectat"
2594
2595 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:106
2596 msgid "Permission denied"
2597 msgstr "Permisiune respinsă"
2598
2599 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:112
2600 msgid "There was an error starting the conversation"
2601 msgstr "A apărut o eroare în timpul pornirii conversației"
2602
2603 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:291
2604 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:203
2605 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2606 msgstr "Introduceți un identificator al persoanei sau un număr de telefon:"
2607
2608 #. Tweak the dialog
2609 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:334
2610 msgid "New Conversation"
2611 msgstr "Conversație nouă"
2612
2613 #. add video button
2614 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:226
2615 msgid "_Video Call"
2616 msgstr "Apel _video"
2617
2618 #. add audio button
2619 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:236
2620 msgid "_Audio Call"
2621 msgstr "Apel _audio"
2622
2623 #. Tweak the dialog
2624 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:246
2625 msgid "New Call"
2626 msgstr "Apel nou"
2627
2628 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
2629 #, c-format
2630 msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
2631 msgstr "Autentificarea pentru contul <b>%s</b> a eșuat"
2632
2633 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
2634 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
2635 #, c-format
2636 msgid ""
2637 "Enter your password for account\n"
2638 "<b>%s</b>"
2639 msgstr ""
2640 "Introduceți parola pentru contul\n"
2641 "<b>%s</b>"
2642
2643 #. COL_STATUS_TEXT
2644 #. COL_STATE_ICON_NAME
2645 #. COL_STATE
2646 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2647 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2648 #. COL_TYPE
2649 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2650 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2651 msgid "Custom Message…"
2652 msgstr "Mesaj personalizat…"
2653
2654 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2655 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2656 msgid "Edit Custom Messages…"
2657 msgstr "Editează mesajele personalizate…"
2658
2659 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2660 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2661 msgstr "Apăsați pentru a elimina acest mesaj de stare din lista de favorite"
2662
2663 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2664 msgid "Click to make this status a favorite"
2665 msgstr "Apăsați pentru a adăuga acest mesaj de stare în lista de favorite"
2666
2667 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2668 msgid "Set status"
2669 msgstr "Setează mesajul de status"
2670
2671 #. Custom messages
2672 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
2673 msgid "Custom messages…"
2674 msgstr "Mesaje personalizate…"
2675
2676 #. Create account
2677 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2678 #. * "Yahoo!"
2679 #.
2680 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2681 #, c-format
2682 msgid "New %s account"
2683 msgstr "Cont %s nou"
2684
2685 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2686 msgid "Find:"
2687 msgstr "Caută:"
2688
2689 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2690 msgid "Mat_ch case"
2691 msgstr "Majus_cule semnificative"
2692
2693 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2694 msgid "Phrase not found"
2695 msgstr "Fraza n-a fost găsită"
2696
2697 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2698 msgid "_Next"
2699 msgstr "_Tabul următor"
2700
2701 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2702 msgid "_Previous"
2703 msgstr "Tabul _precedent"
2704
2705 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2706 msgid "Received an instant message"
2707 msgstr "Ați primit un mesaj instant"
2708
2709 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2710 msgid "Sent an instant message"
2711 msgstr "Ați trimis un mesaj instant"
2712
2713 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2714 msgid "Incoming chat request"
2715 msgstr "Cerere de începere a unei discuții"
2716
2717 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2718 msgid "Contact connected"
2719 msgstr "Contact conectat"
2720
2721 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2722 msgid "Contact disconnected"
2723 msgstr "Contact deconectat"
2724
2725 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2726 msgid "Connected to server"
2727 msgstr "Conectat la server"
2728
2729 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2730 msgid "Disconnected from server"
2731 msgstr "Deconectat de la server"
2732
2733 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2734 msgid "Incoming voice call"
2735 msgstr "Ați primit un apel vocal"
2736
2737 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2738 msgid "Outgoing voice call"
2739 msgstr "Ați lansat un apel vocal"
2740
2741 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2742 msgid "Voice call ended"
2743 msgstr "Apel vocal terminat"
2744
2745 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2746 msgid "Edit Custom Messages"
2747 msgstr "Modificare mesajele personalizate"
2748
2749 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1047
2750 #, c-format
2751 msgid "Message edited at %s"
2752 msgstr "Mesaj modificat la %s"
2753
2754 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1752
2755 msgid "Normal"
2756 msgstr "Normal"
2757
2758 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2759 msgid "Classic"
2760 msgstr "Clasic"
2761
2762 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2763 msgid "Simple"
2764 msgstr "Simplu"
2765
2766 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2767 msgid "Clean"
2768 msgstr "Curat"
2769
2770 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2771 msgid "Blue"
2772 msgstr "Albastru"
2773
2774 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2775 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2776 msgstr ""
2777 "Identitatea furnizată de către serverul de chat nu poate fi verificată."
2778
2779 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2780 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2781 msgstr "Certificatul nu este semnat de o autoritate de certificare."
2782
2783 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2784 msgid "The certificate has expired."
2785 msgstr "Certificatul a expirat."
2786
2787 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2788 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2789 msgstr "Certificatul nu a fost încă activat."
2790
2791 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2792 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2793 msgstr "Certificatul nu are amprenta așteptată."
2794
2795 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2796 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2797 msgstr ""
2798 "Numele de gazdă verificat de certificat nu se potrivește cu numele "
2799 "serverului."
2800
2801 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2802 msgid "The certificate is self-signed."
2803 msgstr "Certificatul este auto-semnat."
2804
2805 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2806 msgid ""
2807 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2808 msgstr ""
2809 "Certificatul a fost revocat de către autoritatea de certificare emitentă."
2810
2811 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2812 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2813 msgstr "Certificatul este slab din punct de vedere criptografic."
2814
2815 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2816 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2817 msgstr "Lungimea certificatului depășește limitele verificabile."
2818
2819 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2820 msgid "The certificate is malformed."
2821 msgstr "Certificatul este malformat."
2822
2823 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2824 #, c-format
2825 msgid "Expected hostname: %s"
2826 msgstr "Nume de gazdă așteptat: %s"
2827
2828 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2829 #, c-format
2830 msgid "Certificate hostname: %s"
2831 msgstr "Nume gazdă certificat: %s"
2832
2833 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2834 msgid "Continue"
2835 msgstr "Continuă"
2836
2837 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2838 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2839 msgstr "Această conexiune nu este de încredere. Doriți să continuați oricum?"
2840
2841 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2842 msgid "Remember this choice for future connections"
2843 msgstr "Ține minte această alegere pentru viitoarele conexiuni"
2844
2845 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2846 msgid "Certificate Details"
2847 msgstr "Detalii certificat"
2848
2849 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1741
2850 msgid "Unable to open URI"
2851 msgstr "Nu se poate deschide URI-ul"
2852
2853 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1859
2854 msgid "Select a file"
2855 msgstr "Alegeți un fișier"
2856
2857 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1934
2858 msgid "Insufficient free space to save file"
2859 msgstr "Nu este suficient spațiu liber pentru a salva fișierul"
2860
2861 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1942
2862 #, c-format
2863 msgid ""
2864 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2865 "Please choose another location."
2866 msgstr ""
2867 "Este necesar un spațiu liber de %s pentru a salva acest fișier, dar doar %s "
2868 "sunt disponibili. Alegeți o altă locație."
2869
2870 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1986
2871 #, c-format
2872 msgid "Incoming file from %s"
2873 msgstr "Se primește un fișier de la %s"
2874
2875 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2876 msgid "Current Locale"
2877 msgstr "Configurări regionale curente"
2878
2879 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2880 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2881 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2882 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2883 msgid "Arabic"
2884 msgstr "Arabă"
2885
2886 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2887 msgid "Armenian"
2888 msgstr "Armeană"
2889
2890 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2891 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2893 msgid "Baltic"
2894 msgstr "Baltică"
2895
2896 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2897 msgid "Celtic"
2898 msgstr "Celtă"
2899
2900 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2901 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2902 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2903 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2904 msgid "Central European"
2905 msgstr "Central europeană"
2906
2907 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2908 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2909 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2910 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2911 msgid "Chinese Simplified"
2912 msgstr "Chineză simplificată"
2913
2914 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2915 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2916 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2917 msgid "Chinese Traditional"
2918 msgstr "Chineză tradițională"
2919
2920 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2921 msgid "Croatian"
2922 msgstr "Croată"
2923
2924 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2925 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2926 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2927 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2928 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2929 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2930 msgid "Cyrillic"
2931 msgstr "Chirilică"
2932
2933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2934 msgid "Cyrillic/Russian"
2935 msgstr "Chirilică/Rusă"
2936
2937 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2938 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2939 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2940 msgstr "Chirilică/Ucraineană"
2941
2942 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2943 msgid "Georgian"
2944 msgstr "Georgiană"
2945
2946 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2947 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2948 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2949 msgid "Greek"
2950 msgstr "Greacă"
2951
2952 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2953 msgid "Gujarati"
2954 msgstr "Gujarati"
2955
2956 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2957 msgid "Gurmukhi"
2958 msgstr "Gurmukhi"
2959
2960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2963 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2964 msgid "Hebrew"
2965 msgstr "Ebraică"
2966
2967 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2968 msgid "Hebrew Visual"
2969 msgstr "Ebraică vizuală"
2970
2971 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2972 msgid "Hindi"
2973 msgstr "Hindusă"
2974
2975 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2976 msgid "Icelandic"
2977 msgstr "Islandeză"
2978
2979 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2980 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2981 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2982 msgid "Japanese"
2983 msgstr "Japoneză"
2984
2985 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2986 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2987 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2988 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2989 msgid "Korean"
2990 msgstr "Coreeană"
2991
2992 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2993 msgid "Nordic"
2994 msgstr "Nordică"
2995
2996 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2997 msgid "Persian"
2998 msgstr "Persană"
2999
3000 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
3001 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
3002 msgid "Romanian"
3003 msgstr "Română"
3004
3005 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
3006 msgid "South European"
3007 msgstr "Sud europeană"
3008
3009 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
3010 msgid "Thai"
3011 msgstr "Tailandeză"
3012
3013 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
3014 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
3015 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
3016 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
3017 msgid "Turkish"
3018 msgstr "Turcă"
3019
3020 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
3021 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
3022 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
3023 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
3024 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
3025 msgid "Unicode"
3026 msgstr "Unicode"
3027
3028 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
3029 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
3030 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
3031 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
3032 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
3033 msgid "Western"
3034 msgstr "Occidentală"
3035
3036 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
3037 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
3038 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
3039 msgid "Vietnamese"
3040 msgstr "Vietnameză"
3041
3042 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:203
3043 msgid "No error message"
3044 msgstr "Niciun mesaj de eroare"
3045
3046 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:276
3047 msgid "Instant Message (Empathy)"
3048 msgstr "Mesaj instant (Empathy)"
3049
3050 #: ../src/empathy.c:433
3051 msgid "Don't connect on startup"
3052 msgstr "Nu conecta la pornire"
3053
3054 #: ../src/empathy.c:437
3055 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3056 msgstr "Nu arăta lista de contacte sau orice alt dialog la pornire"
3057
3058 #: ../src/empathy.c:452
3059 msgid "- Empathy IM Client"
3060 msgstr "- Mesagerie instant Empathy"
3061
3062 #: ../src/empathy.c:639
3063 msgid "Error contacting the Account Manager"
3064 msgstr "Eroare la contactarea managerului de conturi"
3065
3066 #: ../src/empathy.c:641
3067 #, c-format
3068 msgid ""
3069 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3070 "The error was:\n"
3071 "\n"
3072 "%s"
3073 msgstr ""
3074 "A apărut o eroare în timp ce se încerca conectarea la managerul de conturi "
3075 "Telepathy. Eroarea a fost:\n"
3076 "\n"
3077 "%s"
3078
3079 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3080 msgid ""
3081 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3082 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3083 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3084 "version."
3085 msgstr ""
3086 "Empathy este software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica "
3087 "respectând termenii licenței GNU General Public License precum este "
3088 "publicată de fundația Free Software Foundation; fie versiunea a 2-a a "
3089 "licenței sau, dacă doriți, o versiune ulterioară."
3090
3091 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3092 msgid ""
3093 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3094 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3095 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3096 "details."
3097 msgstr ""
3098 "Empathy este distribuit cu speranța că va fi de folos, dar FĂRĂ NICIO "
3099 "GARANȚIE; chiar fără garanția impusă de VANDABILITATE sau CONFORMITATE "
3100 "PENTRU UN ANUMIT SCOP. Vedeți textul licenței GNU General Public License "
3101 "pentru mai multe detalii."
3102
3103 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3104 msgid ""
3105 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3106 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3107 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3108 msgstr ""
3109 "Ar trebui să fi primit o copie a licenței GNU General Public License "
3110 "împreună cu Empathy; dacă nu, scrieți fundației Free Software Foundation, "
3111 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3112
3113 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
3114 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3115 msgstr "Un client de mesagerie instant pentru GNOME"
3116
3117 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
3118 msgid "translator-credits"
3119 msgstr ""
3120 "Alexandru Szasz <alexxed@gmail.com>\n"
3121 "Mișu Moldovan\n"
3122 "Adi Roiban\n"
3123 "Lucian Adrian Grijincu\n"
3124 "Daniel Șerbănescu\n"
3125 "\n"
3126 "Launchpad Contributions:\n"
3127 "  Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban\n"
3128 "  Bogan Silviu https://launchpad.net/~silviubogan\n"
3129 "  Chisu Vasile Marius https://launchpad.net/~111979vasile\n"
3130 "  Ic3-T https://launchpad.net/~mazilu59\n"
3131 "  Lucian Adrian Grijincu https://launchpad.net/~lucian.grijincu"
3132
3133 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
3134 msgid "There was an error while importing the accounts."
3135 msgstr "A apărut o eroare în timpul importării conturilor."
3136
3137 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
3138 msgid "There was an error while parsing the account details."
3139 msgstr "A apărut o eroare în timpul analizării detaliilor contului."
3140
3141 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
3142 msgid "There was an error while creating the account."
3143 msgstr "A apărut o eroare în timpul creării contului."
3144
3145 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
3146 msgid "There was an error."
3147 msgstr "A apărut o eroare."
3148
3149 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
3150 #, c-format
3151 msgid "The error message was: %s"
3152 msgstr "Mesajul de eroare a fost: %s"
3153
3154 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
3155 msgid ""
3156 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
3157 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
3158 msgstr ""
3159 "Puteți să vă întoarceți și să încercați să introduceți din nou detaliile "
3160 "contului sau să închideți asistentul și să adăugați mai târziu detaliile "
3161 "contului din meniul Editare."
3162
3163 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
3164 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1272
3165 msgid "An error occurred"
3166 msgstr "A apărut o eroare"
3167
3168 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
3169 msgid "What kind of chat account do you have?"
3170 msgstr "Ce fel de cont aveți?"
3171
3172 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
3173 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
3174 msgstr "Aveți și alte conturi pe care doriți să le configurați?"
3175
3176 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
3177 msgid "Enter your account details"
3178 msgstr "Introduceți detaliile contului"
3179
3180 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
3181 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
3182 msgstr "Ce fel de cont doriți să creați?"
3183
3184 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
3185 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
3186 msgstr "Doriți să creați alte conturi?"
3187
3188 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
3189 msgid "Enter the details for the new account"
3190 msgstr "Introduceți detaliile noului cont"
3191
3192 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
3193 msgid ""
3194 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
3195 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
3196 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
3197 "calls."
3198 msgstr ""
3199 "Cu Empathy puteți discuta cu persoane din vecinătate și cu prieteni sau "
3200 "colegi care folosesc Google Talk, AIM, Windows Live și multe alte astfel de "
3201 "programe. Cu un microfon sau o cameră web puteți efectua și apeluri audio "
3202 "sau video."
3203
3204 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
3205 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
3206 msgstr ""
3207 "Aveți un cont pe care l-ați folosit în alt program de mesagerie instant?"
3208
3209 #: ../src/empathy-account-assistant.c:653
3210 msgid "Yes, import my account details from "
3211 msgstr "Da, importă detaliile contului din "
3212
3213 #: ../src/empathy-account-assistant.c:674
3214 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
3215 msgstr "Da, voi introduce acum detaliile contului"
3216
3217 #: ../src/empathy-account-assistant.c:696
3218 msgid "No, I want a new account"
3219 msgstr "Nu, doresc un cont nou"
3220
3221 #: ../src/empathy-account-assistant.c:706
3222 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
3223 msgstr "Nu, pentru moment vreau doar să descopăr persoane din apropiere"
3224
3225 #: ../src/empathy-account-assistant.c:727
3226 msgid "Select the accounts you want to import:"
3227 msgstr "Alegeți conturile pe care doriți să le importați:"
3228
3229 #: ../src/empathy-account-assistant.c:814
3230 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:625
3231 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:626
3232 msgid "Yes"
3233 msgstr "Da"
3234
3235 #: ../src/empathy-account-assistant.c:821
3236 msgid "No, that's all for now"
3237 msgstr "Nu, atât pentru acum"
3238
3239 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1086
3240 msgid ""
3241 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
3242 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
3243 "details below are correct. You can easily change these details later or "
3244 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
3245 msgstr ""
3246 "Empathy poate descoperi automat și poate comunica cu persoane conectate la "
3247 "aceeași rețea ca dumneavoastră. Dacă doriți să utilizați această facilitate, "
3248 "verificați dacă detaliile de mai jos sunt corecte. Puteți modifica cu "
3249 "ușurință aceste detalii mai târziu sau puteți dezactiva această facilitate "
3250 "utilizând dialogul „Conturi”"
3251
3252 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1092
3253 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1148
3254 msgid "Edit->Accounts"
3255 msgstr "Editare->Conturi"
3256
3257 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1108
3258 msgid "I do _not want to enable this feature for now"
3259 msgstr "_Nu vreau să activez această facilitate acum"
3260
3261 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
3262 msgid ""
3263 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
3264 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
3265 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
3266 "the Accounts dialog"
3267 msgstr ""
3268 "Nu veți putea discuta cu persoane conectate la aceeași rețea ca "
3269 "dumneavoastră pentru că telepathy-salut nu este instalat. Dacă doriți să "
3270 "activați această facilitate, instalați pachetul telepathy-salut și creați un "
3271 "contact „Persoane din apropiere” din dialogul Conturi"
3272
3273 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1150
3274 msgid "telepathy-salut not installed"
3275 msgstr "telepathy-salut nu este instalat"
3276
3277 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1196
3278 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
3279 msgstr "Asistent conturi de mesagerie și VoIP"
3280
3281 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1230
3282 msgid "Welcome to Empathy"
3283 msgstr "Bun venit la Empathy"
3284
3285 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1239
3286 msgid "Import your existing accounts"
3287 msgstr "Importă conturile existente"
3288
3289 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1257
3290 msgid "Please enter personal details"
3291 msgstr "Introduceți datele personale"
3292
3293 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3294 #. * unsaved changes
3295 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
3296 #, c-format
3297 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3298 msgstr "Există modificări nesalvate pentru contul %s."
3299
3300 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3301 #. * an unsaved new account
3302 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
3303 msgid "Your new account has not been saved yet."
3304 msgstr "Contul nou nu a fost încă salvat."
3305
3306 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
3307 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:757
3308 #: ../src/empathy-call-window.c:1325
3309 msgid "Connecting…"
3310 msgstr "Se conectează…"
3311
3312 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
3313 #, c-format
3314 msgid "Offline — %s"
3315 msgstr "Deconectat – %s"
3316
3317 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
3318 #, c-format
3319 msgid "Disconnected — %s"
3320 msgstr "Deconectat – %s"
3321
3322 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
3323 msgid "Offline — No Network Connection"
3324 msgstr "Deconectat – Nicio conexiune la rețea"
3325
3326 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
3327 msgid "Unknown Status"
3328 msgstr "Mesaj de stare necunoscut"
3329
3330 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
3331 msgid "Offline — Account Disabled"
3332 msgstr "Deconectat – Cont dezactivat"
3333
3334 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
3335 msgid ""
3336 "You are about to create a new account, which will discard\n"
3337 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3338 msgstr ""
3339 "Sunteți pe cale să creați un nou cont, ceea ce va duce\n"
3340 "la pierderea modificărilor curente. Doriți să continuați?"
3341
3342 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
3343 #, c-format
3344 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3345 msgstr "Doriți să eliminați %s de pe calculatorul dumneavoastră?"
3346
3347 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
3348 msgid "This will not remove your account on the server."
3349 msgstr "Această acțiune nu va elimina contul de pe server."
3350
3351 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
3352 msgid ""
3353 "You are about to select another account, which will discard\n"
3354 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3355 msgstr ""
3356 "Sunteți pe cale să alegeți un alt cont, ceea ce va duce\n"
3357 "la pierderea modificărilor curente. Doriți să continuați?"
3358
3359 #. Menu items: to enabled/disable the account
3360 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
3361 msgid "_Enable"
3362 msgstr "Activ_ează"
3363
3364 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
3365 msgid "_Disable"
3366 msgstr "_Dezactivează"
3367
3368 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
3369 msgid ""
3370 "You are about to close the window, which will discard\n"
3371 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3372 msgstr ""
3373 "Sunteți pe cale să închideți fereastra, ceea ce va duce\n"
3374 "la pierderea modificărilor curente. Doriți să continuați?"
3375
3376 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3377 msgid "Add…"
3378 msgstr "Adaugă…"
3379
3380 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
3381 msgid "Loading account information"
3382 msgstr "Se încarcă informațiile despre cont"
3383
3384 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3385 msgid "No protocol installed"
3386 msgstr "Niciun protocol instalat"
3387
3388 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3389 msgid "Protocol:"
3390 msgstr "Protocol:"
3391
3392 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3393 msgid ""
3394 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3395 "you want to use."
3396 msgstr ""
3397 "Pentru a adăuga un cont nou, trebuie să instalați întâi suportul pentru "
3398 "fiecare protocol pe care doriți să-l folosiți."
3399
3400 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
3401 msgid "_Import…"
3402 msgstr "_Importă…"
3403
3404 #: ../src/empathy-auth-client.c:284
3405 msgid " - Empathy authentication client"
3406 msgstr " - Client de autentificare Empathy"
3407
3408 #: ../src/empathy-auth-client.c:300
3409 msgid "Empathy authentication client"
3410 msgstr "Client de autentificare Empathy"
3411
3412 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
3413 msgid "People nearby"
3414 msgstr "Persoane din apropiere"
3415
3416 #: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:193
3417 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3418 msgstr "- Client audio/video Empathy"
3419
3420 #: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:218
3421 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3422 msgstr "Client audio/video Empathy"
3423
3424 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:433
3425 msgid "Contrast"
3426 msgstr "Contrast"
3427
3428 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:436
3429 msgid "Brightness"
3430 msgstr "Luminozitate"
3431
3432 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:439
3433 msgid "Gamma"
3434 msgstr "Gama"
3435
3436 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:545
3437 msgid "Volume"
3438 msgstr "Volum"
3439
3440 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1097
3441 msgid "_Sidebar"
3442 msgstr "Bară _laterală"
3443
3444 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1117
3445 msgid "Audio input"
3446 msgstr "Intrare audio"
3447
3448 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1121
3449 msgid "Video input"
3450 msgstr "Intrare video"
3451
3452 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1129
3453 msgid "Dialpad"
3454 msgstr "Tastatură numerică"
3455
3456 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
3457 msgid "Details"
3458 msgstr "Detalii"
3459
3460 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3461 #. * is used in the window title
3462 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1209
3463 #: ../src/empathy-call-window.c:1927
3464 #, c-format
3465 msgid "Call with %s"
3466 msgstr "Apel către %s"
3467
3468 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1442
3469 #: ../src/empathy-call-window.c:2171
3470 msgid "The IP address as seen by the machine"
3471 msgstr "Adresa IP așa cum este văzută de mașină"
3472
3473 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
3474 #: ../src/empathy-call-window.c:2173
3475 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3476 msgstr "Adresa de IP așa cum este văzută de către un server de pe Internet"
3477
3478 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
3479 #: ../src/empathy-call-window.c:2175
3480 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3481 msgstr "Adresa IP așa cum este văzută de către partenerul de conexiune"
3482
3483 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
3484 #: ../src/empathy-call-window.c:2177
3485 msgid "The IP address of a relay server"
3486 msgstr "Adresa IP a unui server releu"
3487
3488 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
3489 #: ../src/empathy-call-window.c:2179
3490 msgid "The IP address of the multicast group"
3491 msgstr "Adresa IP a grupului multicast"
3492
3493 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1838
3494 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1841
3495 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1844
3496 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1847
3497 msgctxt "codec"
3498 msgid "Unknown"
3499 msgstr "Necunoscut"
3500
3501 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3502 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2139
3503 #, c-format
3504 msgid "Connected — %d:%02dm"
3505 msgstr "Conectat — %d:%02dm"
3506
3507 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2200
3508 #: ../src/empathy-call-window.c:3033
3509 msgid "Technical Details"
3510 msgstr "Detalii tehnice"
3511
3512 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2238
3513 #: ../src/empathy-call-window.c:3072
3514 #, c-format
3515 msgid ""
3516 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3517 "computer"
3518 msgstr ""
3519 "Software-ul utilizatorului %s nu înțelege niciunul dintre formatele audio "
3520 "suportate de calculatorul dumneavoastră"
3521
3522 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
3523 #: ../src/empathy-call-window.c:3077
3524 #, c-format
3525 msgid ""
3526 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3527 "computer"
3528 msgstr ""
3529 "Software-ul utilizatorului %s nu înțelege niciunul dintre formatele video "
3530 "suportate de calculatorul dumneavoastră"
3531
3532 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2249
3533 #: ../src/empathy-call-window.c:3083
3534 #, c-format
3535 msgid ""
3536 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3537 "does not allow direct connections."
3538 msgstr ""
3539 "Nu s-a putut realiza o conexiune către %s. Fie calculatorul dumneavoastră, "
3540 "fie calculatorul la care încercați să vă conectați se află într-o rețea ce "
3541 "nu permite conexiuni directe."
3542
3543 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2255
3544 #: ../src/empathy-call-window.c:3089
3545 msgid "There was a failure on the network"
3546 msgstr "A apărut un eșec pe rețea"
3547
3548 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
3549 #: ../src/empathy-call-window.c:3093
3550 msgid ""
3551 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3552 msgstr ""
3553 "Formatele audio necesare pentru acest apel nu sunt instalate pe calculatorul "
3554 "dumneavoastră"
3555
3556 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2262
3557 #: ../src/empathy-call-window.c:3096
3558 msgid ""
3559 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3560 msgstr ""
3561 "Formatele video necesare pentru acest apel nu sunt instalate pe calculatorul "
3562 "dumneavoastră"
3563
3564 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2272
3565 #: ../src/empathy-call-window.c:3108
3566 #, c-format
3567 msgid ""
3568 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3569 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3570 "the Help menu."
3571 msgstr ""
3572 "Ceva neașteptat a avut loc într-o componentă Telepathy. <a href=\"%s"
3573 "\">Trimiteți un raport al erorii</a> și atașați mesajele din fereastra "
3574 "„Depanare” din meniul Ajutor."
3575
3576 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2280
3577 #: ../src/empathy-call-window.c:3117
3578 msgid "There was a failure in the call engine"
3579 msgstr "A apărut un eșec în motorul apelurilor"
3580
3581 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2283
3582 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
3583 msgid "The end of the stream was reached"
3584 msgstr "S-a ajuns la sfârșitul fluxului"
3585
3586 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2323
3587 #: ../src/empathy-call-window.c:3160
3588 msgid "Can't establish audio stream"
3589 msgstr "Nu s-a putut realiza fluxul audio"
3590
3591 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2333
3592 #: ../src/empathy-call-window.c:3170
3593 msgid "Can't establish video stream"
3594 msgstr "Nu s-a putut realiza fluxul video"
3595
3596 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3597 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3598 msgid "Audio"
3599 msgstr "Audio"
3600
3601 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3602 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
3603 msgid "Decoding Codec:"
3604 msgstr "Codec de decodificare:"
3605
3606 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3607 msgid "Disable camera"
3608 msgstr "Dezactivează camera"
3609
3610 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3611 msgid "Display the dialpad"
3612 msgstr "Afișează tastatura numerică"
3613
3614 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3615 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3616 msgid "Encoding Codec:"
3617 msgstr "Codec de codificare:"
3618
3619 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3620 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
3621 msgid "Hang up"
3622 msgstr "Închide"
3623
3624 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3625 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3626 msgid "Hang up current call"
3627 msgstr "Închide apelul curent"
3628
3629 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3630 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3631 msgid "Local Candidate:"
3632 msgstr "Candidat local:"
3633
3634 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3635 msgid "Maximise me"
3636 msgstr "Mărește-mă"
3637
3638 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3639 msgid "Minimise me"
3640 msgstr "Micșorează-mă"
3641
3642 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3643 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
3644 msgid "Remote Candidate:"
3645 msgstr "Candidat la distanță:"
3646
3647 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3648 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
3649 msgid "Send Audio"
3650 msgstr "Trimite audio"
3651
3652 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3653 msgid "Send Video"
3654 msgstr "Trimite video"
3655
3656 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3657 msgid "Show dialpad"
3658 msgstr "Arată tastatura numerică"
3659
3660 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3661 msgid "Start a video call"
3662 msgstr "Începe un apel video"
3663
3664 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3665 msgid "Start an audio call"
3666 msgstr "Începe un apel audio"
3667
3668 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3669 msgid "Swap camera"
3670 msgstr "Înlocuiți camera"
3671
3672 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3673 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
3674 msgid "Toggle audio transmission"
3675 msgstr "Comută transmisia audio"
3676
3677 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3678 msgid "Toggle video transmission"
3679 msgstr "Comută transmisia video"
3680
3681 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3682 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
3683 #: ../src/empathy-call-window.c:2580 ../src/empathy-call-window.c:2581
3684 #: ../src/empathy-call-window.c:2582 ../src/empathy-call-window.c:2583
3685 msgid "Unknown"
3686 msgstr "Necunoscut"
3687
3688 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3689 msgid "Video call"
3690 msgstr "Apel video"
3691
3692 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3693 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3694 msgid "_Call"
3695 msgstr "_Apelează"
3696
3697 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3698 msgid "_Camera"
3699 msgstr "_Camera"
3700
3701 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3702 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
3703 msgid "_Contents"
3704 msgstr "_Conținut"
3705
3706 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3707 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
3708 msgid "_Debug"
3709 msgstr "_Depanare"
3710
3711 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3712 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
3713 msgid "_Help"
3714 msgstr "_Ajutor"
3715
3716 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3717 msgid "_Microphone"
3718 msgstr "_Microfon"
3719
3720 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3721 msgid "_Settings"
3722 msgstr "_Setări"
3723
3724 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
3725 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
3726 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3727 msgid "_View"
3728 msgstr "_Vizualizare"
3729
3730 #: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
3731 #, c-format
3732 msgid "%s (%d unread)"
3733 msgid_plural "%s (%d unread)"
3734 msgstr[0] "%s (%d necitit)"
3735 msgstr[1] "%s (%d necitite)"
3736 msgstr[2] "%s (%d necitite)"
3737
3738 #: ../src/empathy-chat-window.c:493
3739 #, c-format
3740 msgid "%s (and %u other)"
3741 msgid_plural "%s (and %u others)"
3742 msgstr[0] "%s (și %u altul)"
3743 msgstr[1] "%s (și altele %u)"
3744 msgstr[2] "%s (și altele %u)"
3745
3746 #: ../src/empathy-chat-window.c:509
3747 #, c-format
3748 msgid "%s (%d unread from others)"
3749 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3750 msgstr[0] "%s (%d necitit de la alții)"
3751 msgstr[1] "%s (%d necitite de la alții)"
3752 msgstr[2] "%s (%d necitite de la alții)"
3753
3754 #: ../src/empathy-chat-window.c:518
3755 #, c-format
3756 msgid "%s (%d unread from all)"
3757 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3758 msgstr[0] "%s (%d necitit de la toți)"
3759 msgstr[1] "%s (%d necitite de la toți)"
3760 msgstr[2] "%s (%d necitite de la toți)"
3761
3762 #: ../src/empathy-chat-window.c:733
3763 msgid "SMS:"
3764 msgstr "SMS:"
3765
3766 #: ../src/empathy-chat-window.c:743
3767 #, c-format
3768 msgid "Sending %d message"
3769 msgid_plural "Sending %d messages"
3770 msgstr[0] "Trimite %d mesaj"
3771 msgstr[1] "Trimite %d mesaje"
3772 msgstr[2] "Trimite %d de mesaje"
3773
3774 #: ../src/empathy-chat-window.c:765
3775 msgid "Typing a message."
3776 msgstr "Tastează un mesaj."
3777
3778 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3779 msgid "C_lear"
3780 msgstr "_Curăță"
3781
3782 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3783 msgid "C_ontact"
3784 msgstr "C_ontact"
3785
3786 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3787 msgid "Insert _Smiley"
3788 msgstr "Inserează un e_moticon"
3789
3790 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3791 msgid "Invite _Participant…"
3792 msgstr "Invită un _participant…"
3793
3794 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3795 msgid "Move Tab _Left"
3796 msgstr "Mută tabu_l la stânga"
3797
3798 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3799 msgid "Move Tab _Right"
3800 msgstr "Mută tabul la d_reapta"
3801
3802 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3803 msgid "Notify for All Messages"
3804 msgstr "Anunță-mă pentru toate mesajele"
3805
3806 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3807 msgid "_Conversation"
3808 msgstr "_Conversație"
3809
3810 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3811 msgid "_Detach Tab"
3812 msgstr "_Detașează tabul"
3813
3814 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3815 msgid "_Favorite Chat Room"
3816 msgstr "Canal de discuții _favorit"
3817
3818 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3819 msgid "_Next Tab"
3820 msgstr "_Tabul următor"
3821
3822 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3823 msgid "_Previous Tab"
3824 msgstr "Tabul _precedent"
3825
3826 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3827 msgid "_Show Contact List"
3828 msgstr "Arată li_sta de contacte"
3829
3830 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3831 msgid "_Tabs"
3832 msgstr "_Taburi"
3833
3834 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3835 msgid "_Undo Close Tab"
3836 msgstr "An_ulează închiderea tabului"
3837
3838 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3839 msgid "Name"
3840 msgstr "Nume"
3841
3842 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3843 msgid "Room"
3844 msgstr "Canal de discuții"
3845
3846 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3847 msgid "Auto-Connect"
3848 msgstr "Conectare automată"
3849
3850 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3851 msgid "Manage Favorite Rooms"
3852 msgstr "Gestionează canalele de discuții favorite"
3853
3854 #: ../src/empathy-event-manager.c:521
3855 msgid "Incoming video call"
3856 msgstr "Ați primit un apel video"
3857
3858 #: ../src/empathy-event-manager.c:521 ../src/empathy-call-window.c:1555
3859 msgid "Incoming call"
3860 msgstr "Apel primit"
3861
3862 #: ../src/empathy-event-manager.c:525
3863 #, c-format
3864 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3865 msgstr "%s vă apelează video. Doriți să răspundeți?"
3866
3867 #: ../src/empathy-event-manager.c:526
3868 #, c-format
3869 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3870 msgstr "%s vă apelează. Doriți să răspundeți?"
3871
3872 #: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
3873 #: ../src/empathy-event-manager.c:763 ../src/empathy-call-window.c:1561
3874 #, c-format
3875 msgid "Incoming call from %s"
3876 msgstr "Apel primit de la %s"
3877
3878 #: ../src/empathy-event-manager.c:554
3879 msgid "_Reject"
3880 msgstr "_Respinge"
3881
3882 #: ../src/empathy-event-manager.c:562 ../src/empathy-event-manager.c:570
3883 msgid "_Answer"
3884 msgstr "Ră_spunde"
3885
3886 #: ../src/empathy-event-manager.c:570
3887 msgid "_Answer with video"
3888 msgstr "_Răspunde cu imagine video"
3889
3890 #: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
3891 #: ../src/empathy-call-window.c:1561
3892 #, c-format
3893 msgid "Incoming video call from %s"
3894 msgstr "Apel video primit de la %s"
3895
3896 #: ../src/empathy-event-manager.c:836
3897 msgid "Room invitation"
3898 msgstr "Invitație canal de discuție"
3899
3900 #: ../src/empathy-event-manager.c:838
3901 #, c-format
3902 msgid "Invitation to join %s"
3903 msgstr "Invitație de alăturare la %s"
3904
3905 #: ../src/empathy-event-manager.c:845
3906 #, c-format
3907 msgid "%s is inviting you to join %s"
3908 msgstr "%s vă invită să vă alăturați la %s"
3909
3910 #: ../src/empathy-event-manager.c:853
3911 msgid "_Decline"
3912 msgstr "_Refuză"
3913
3914 #: ../src/empathy-event-manager.c:858
3915 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3916 msgid "_Join"
3917 msgstr "A_lăturare"
3918
3919 #: ../src/empathy-event-manager.c:885
3920 #, c-format
3921 msgid "%s invited you to join %s"
3922 msgstr "%s v-a invitat să vă alăturați la %s"
3923
3924 #: ../src/empathy-event-manager.c:891
3925 #, c-format
3926 msgid "You have been invited to join %s"
3927 msgstr "Ați fost invitat să vă alăturați la %s"
3928
3929 #: ../src/empathy-event-manager.c:942
3930 #, c-format
3931 msgid "Incoming file transfer from %s"
3932 msgstr "Transfer de fișiere primit de la %s"
3933
3934 #: ../src/empathy-event-manager.c:1145 ../src/empathy-main-window.c:377
3935 msgid "Password required"
3936 msgstr "Necesită parolă"
3937
3938 #: ../src/empathy-event-manager.c:1210
3939 #, c-format
3940 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3941 msgstr "%s cere permisiunea să vadă când sunteți conectat"
3942
3943 #: ../src/empathy-event-manager.c:1214
3944 #, c-format
3945 msgid ""
3946 "\n"
3947 "Message: %s"
3948 msgstr ""
3949 "\n"
3950 "Mesaj: %s"
3951
3952 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3953 #: ../src/empathy-ft-manager.c:100
3954 #, c-format
3955 msgid "%u:%02u.%02u"
3956 msgstr "%u:%02u.%02u"
3957
3958 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3959 #: ../src/empathy-ft-manager.c:103
3960 #, c-format
3961 msgid "%02u.%02u"
3962 msgstr "%02u.%02u"
3963
3964 #: ../src/empathy-ft-manager.c:179
3965 msgctxt "file transfer percent"
3966 msgid "Unknown"
3967 msgstr "Necunoscut"
3968
3969 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3970 #, c-format
3971 msgid "%s of %s at %s/s"
3972 msgstr "%s din %s cu %s/s"
3973
3974 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
3975 #, c-format
3976 msgid "%s of %s"
3977 msgstr "%s din %s"
3978
3979 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3980 #: ../src/empathy-ft-manager.c:306
3981 #, c-format
3982 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3983 msgstr "Se primește „%s” de la %s"
3984
3985 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3986 #: ../src/empathy-ft-manager.c:309
3987 #, c-format
3988 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3989 msgstr "Se trimite „%s” la %s"
3990
3991 #. translators: first %s is filename, second %s
3992 #. * is the contact name
3993 #: ../src/empathy-ft-manager.c:339
3994 #, c-format
3995 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3996 msgstr "Eroare la recepționarea „%s” de la %s"
3997
3998 #: ../src/empathy-ft-manager.c:342
3999 msgid "Error receiving a file"
4000 msgstr "Eroare la primirea unui fișier"
4001
4002 #: ../src/empathy-ft-manager.c:347
4003 #, c-format
4004 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
4005 msgstr "Eroare la trimiterea „%s” către %s"
4006
4007 #: ../src/empathy-ft-manager.c:350
4008 msgid "Error sending a file"
4009 msgstr "Eroare la trimiterea unui fișier"
4010
4011 #. translators: first %s is filename, second %s
4012 #. * is the contact name
4013 #: ../src/empathy-ft-manager.c:489
4014 #, c-format
4015 msgid "\"%s\" received from %s"
4016 msgstr "„%s” primit de la %s"
4017
4018 #. translators: first %s is filename, second %s
4019 #. * is the contact name
4020 #: ../src/empathy-ft-manager.c:494
4021 #, c-format
4022 msgid "\"%s\" sent to %s"
4023 msgstr "„%s” trimis către %s"
4024
4025 #: ../src/empathy-ft-manager.c:497
4026 msgid "File transfer completed"
4027 msgstr "Transfer de fișiere încheiat"
4028
4029 #: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
4030 msgid "Waiting for the other participant's response"
4031 msgstr "Se așteaptă răspunsul celuilalt participant"
4032
4033 #: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
4034 #, c-format
4035 msgid "Checking integrity of \"%s\""
4036 msgstr "Se verifică integritatea pentru „%s”"
4037
4038 #: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
4039 #, c-format
4040 msgid "Hashing \"%s\""
4041 msgstr "Se calculează valoarea de dispersie pentru „%s”"
4042
4043 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
4044 msgid "%"
4045 msgstr "%"
4046
4047 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
4048 msgid "File"
4049 msgstr "Fișier"
4050
4051 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
4052 msgid "Remaining"
4053 msgstr "Rămas"
4054
4055 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
4056 msgid "File Transfers"
4057 msgstr "Transfer fișiere"
4058
4059 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
4060 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
4061 msgstr ""
4062 "Elimină din lista de transferuri transferurile complete, anulate și eșuate"
4063
4064 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
4065 msgid ""
4066 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
4067 "importing accounts from Pidgin."
4068 msgstr ""
4069 "Nu s-au găsit conturi de importat. Empathy suportă actualmente importul de "
4070 "conturi din Pidgin."
4071
4072 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
4073 msgid "Import Accounts"
4074 msgstr "Importă conturi"
4075
4076 #. Translators: this is the header of a treeview column
4077 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
4078 msgid "Import"
4079 msgstr "Import"
4080
4081 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
4082 msgid "Protocol"
4083 msgstr "Protocol"
4084
4085 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
4086 msgid "Source"
4087 msgstr "Sursă"
4088
4089 #: ../src/empathy-main-window.c:394
4090 msgid "Provide Password"
4091 msgstr "Furnizați parola"
4092
4093 #: ../src/empathy-main-window.c:400
4094 msgid "Disconnect"
4095 msgstr "Deconectează"
4096
4097 #: ../src/empathy-main-window.c:637
4098 msgid "No match found"
4099 msgstr "Nicio potrivire"
4100
4101 #: ../src/empathy-main-window.c:745
4102 #, c-format
4103 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
4104 msgstr ""
4105 "Ne pare rău, %s conturile nu pot fi utilizate până versiunea programului %s "
4106 "nu este actualizată."
4107
4108 #: ../src/empathy-main-window.c:813
4109 msgid "Update software..."
4110 msgstr "Actualizează programul..."
4111
4112 #: ../src/empathy-main-window.c:819 ../src/empathy-main-window.c:940
4113 msgid "Close"
4114 msgstr "Închide"
4115
4116 #: ../src/empathy-main-window.c:928
4117 msgid "Reconnect"
4118 msgstr "Reconectează"
4119
4120 #: ../src/empathy-main-window.c:934
4121 msgid "Edit Account"
4122 msgstr "Editare cont"
4123
4124 #. Translators: this string will be something like:
4125 #. *   Top up My Account ($1.23)..."
4126 #: ../src/empathy-main-window.c:1073
4127 #, c-format
4128 msgid "Top up %s (%s)..."
4129 msgstr "Încarcă %s (%s)..."
4130
4131 #: ../src/empathy-main-window.c:1120
4132 msgid "Top up account credit"
4133 msgstr "Încarcă creditul contului"
4134
4135 #. top up button
4136 #: ../src/empathy-main-window.c:1191
4137 msgid "Top Up..."
4138 msgstr "Încarcă..."
4139
4140 #: ../src/empathy-main-window.c:1934
4141 msgid "Contact"
4142 msgstr "Contact"
4143
4144 #: ../src/empathy-main-window.c:2309
4145 msgid "Contact List"
4146 msgstr "Listă de contacte"
4147
4148 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
4149 msgid "Contacts on a _Map"
4150 msgstr "Contactele pe o _hartă"
4151
4152 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
4153 msgid "Credit Balance"
4154 msgstr "Soldul creditului"
4155
4156 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
4157 msgid "Find in Contact _List"
4158 msgstr "Caută în _lista de contacte"
4159
4160 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
4161 msgid "Join _Favorites"
4162 msgstr "Alăturare la camerele de discuții _favorite"
4163
4164 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
4165 msgid "Manage Favorites"
4166 msgstr "Gestionează favoritele"
4167
4168 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
4169 msgid "N_ormal Size"
4170 msgstr "Dimensiune n_ormală"
4171
4172 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
4173 msgid "New _Call…"
4174 msgstr "Ape_l nou…"
4175
4176 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
4177 msgid "Normal Size With _Avatars"
4178 msgstr "Dimensiune normală cu _avatare"
4179
4180 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
4181 msgid "P_references"
4182 msgstr "P_referințe"
4183
4184 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
4185 msgid "Show P_rotocols"
4186 msgstr "Arată p_rotocoalele"
4187
4188 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
4189 msgid "Sort by _Name"
4190 msgstr "Sortare după _nume"
4191
4192 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
4193 msgid "Sort by _Status"
4194 msgstr "Sortează după mesajul de _stare"
4195
4196 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
4197 msgid "_Accounts"
4198 msgstr "_Conturi"
4199
4200 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
4201 msgid "_Blocked Contacts"
4202 msgstr "Contacte _blocate"
4203
4204 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
4205 msgid "_Compact Size"
4206 msgstr "Dimensiune _compactă"
4207
4208 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
4209 msgid "_File Transfers"
4210 msgstr "Transfer de _fișiere"
4211
4212 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
4213 msgid "_Join…"
4214 msgstr "A_lăturare…"
4215
4216 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
4217 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4218 msgid "_New Conversation…"
4219 msgstr "Conversație _nouă…"
4220
4221 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
4222 msgid "_Offline Contacts"
4223 msgstr "C_ontacte deconectate"
4224
4225 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
4226 msgid "_Personal Information"
4227 msgstr "Informații _personale"
4228
4229 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
4230 msgid "_Room"
4231 msgstr "Cana_l de discuții"
4232
4233 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
4234 msgid "_Search for Contacts…"
4235 msgstr "_Caută contacte…"
4236
4237 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
4238 msgid "Chat Room"
4239 msgstr "Canal de discuții"
4240
4241 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
4242 msgid "Members"
4243 msgstr "Membri"
4244
4245 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4246 #. yes/no, yes/no and a number.
4247 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:623
4248 #, c-format
4249 msgid ""
4250 "%s\n"
4251 "Invite required: %s\n"
4252 "Password required: %s\n"
4253 "Members: %s"
4254 msgstr ""
4255 "<b>%s</b>\n"
4256 "Invitație necesară: %s\n"
4257 "Parolă necesară: %s\n"
4258 "Membri: %s"
4259
4260 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:625
4261 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:626
4262 msgid "No"
4263 msgstr "Nu"
4264
4265 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:654
4266 msgid "Could not start room listing"
4267 msgstr "Nu s-a putut porni afișarea canalelor de discuții"
4268
4269 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:664
4270 msgid "Could not stop room listing"
4271 msgstr "Nu s-a putut opri afișarea canalelor de discuții"
4272
4273 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4274 msgid "Couldn't load room list"
4275 msgstr "Nu s-a putut încărca lista canalelor de discuții"
4276
4277 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4278 msgid ""
4279 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4280 msgstr ""
4281 "Introduceți numele canalului la care doriți să vă alăturați sau faceți clic "
4282 "pe unul sau mai multe canale din listă."
4283
4284 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4285 msgid ""
4286 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4287 "the current account's server"
4288 msgstr ""
4289 "Introduceți serverul care găzduiește canalul sau lăsați spațiul gol dacă "
4290 "canalul este pe serverul contului curent"
4291
4292 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4293 msgid "Join Room"
4294 msgstr "Alăturare la canale de discuții"
4295
4296 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
4297 msgid "Room List"