Updated pl translation (Tomasz Dominikowski).
[empathy.git] / po / pl.po
1 # Copyright (C) 2003-2008 Free Software Foundation, Inc.
2 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3 # Aviary.pl
4 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
5 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
6 # gnomepl@aviary.pl
7 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
8 # Review całości pliku: 14.07.2008 Wadim Dziedzic
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: empathy\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2008-08-04 11:16+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2008-08-11 14:59+0100\n"
15 "Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Empathy Instant Messenger"
26 msgstr "Komunikator Empathy"
27
28 # REV: ok, ale tak w ogóle trzeba się zastanowić nad polskim odpowiednikiem "instant message"
29 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
30 msgid "Send and receive instant messages"
31 msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych"
32
33 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
34 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
35 msgstr "Stale otwiera osobne okna rozmów dla nowych rozmów."
36
37 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
38 msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
39 msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) podczas rozmowy grupowej."
40
41 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
42 msgid "Chat window theme"
43 msgstr "Motyw okna rozmów"
44
45 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
46 msgid "Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
47 msgstr "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. en, fr, nl, pl)."
48
49 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
50 msgid "Compact contact list"
51 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
52
53 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
54 msgid "Contact list sort criterium"
55 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
56
57 #: ../data/empathy.schemas.in.h:7
58 msgid "Default directory to select an avatar image from"
59 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
60
61 #: ../data/empathy.schemas.in.h:8
62 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
63 msgstr "Automatycznie połączenie przy uruchomieniu programu"
64
65 #: ../data/empathy.schemas.in.h:9
66 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
67 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
68
69 #: ../data/empathy.schemas.in.h:10
70 msgid "Enable popup when contact is available"
71 msgstr "Włączenie powiadamiania, gdy kontakt staje się dostępny"
72
73 #: ../data/empathy.schemas.in.h:11
74 msgid "Enable sound when away"
75 msgstr "Włączenie dźwięku przy stanie nieobecności"
76
77 #: ../data/empathy.schemas.in.h:12
78 msgid "Enable sound when busy"
79 msgstr "Włączenie dźwięku przy stanie zajętości"
80
81 #: ../data/empathy.schemas.in.h:13
82 msgid "Enable spell checker"
83 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
84
85 #: ../data/empathy.schemas.in.h:14
86 msgid "Hide main window"
87 msgstr "Ukrycie głównego okna"
88
89 #: ../data/empathy.schemas.in.h:15
90 msgid "Hide the main window."
91 msgstr "Ukrywa główne okno."
92
93 #: ../data/empathy.schemas.in.h:16
94 msgid "NetworkManager should be used"
95 msgstr "Użycie programu NetworkManager"
96
97 #: ../data/empathy.schemas.in.h:17
98 msgid "Nick completed character"
99 msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu"
100
101 #: ../data/empathy.schemas.in.h:18
102 msgid "Open new chats in separate windows"
103 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w osobnych oknach"
104
105 #: ../data/empathy.schemas.in.h:19
106 msgid "Salut account is created"
107 msgstr "Konto Salut utworzone"
108
109 #: ../data/empathy.schemas.in.h:20
110 msgid "Show avatars"
111 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
112
113 #: ../data/empathy.schemas.in.h:21
114 msgid "Show hint about closing the main window"
115 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
116
117 #: ../data/empathy.schemas.in.h:22
118 msgid "Show offline contacts"
119 msgstr "Wyświetlanie rozłączonych kontaktów"
120
121 #: ../data/empathy.schemas.in.h:23
122 msgid "Spell checking languages"
123 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
124
125 #: ../data/empathy.schemas.in.h:24
126 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
127 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
128
129 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
130 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
131 msgstr "Motyw używany do wyświetlania konwersacji w oknach rozmowy."
132
133 #: ../data/empathy.schemas.in.h:26
134 msgid "Use graphical smileys"
135 msgstr "Używanie emotikon"
136
137 #: ../data/empathy.schemas.in.h:27
138 msgid "Use notification sounds"
139 msgstr "Odgrywanie dźwięków powiadomień"
140
141 #: ../data/empathy.schemas.in.h:28
142 msgid "Use theme for chat rooms"
143 msgstr "Używanie motywów dla pokojów rozmów"
144
145 #: ../data/empathy.schemas.in.h:29
146 msgid "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on startup."
147 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
148
149 #: ../data/empathy.schemas.in.h:30
150 msgid "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
151 msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary kontaktów jako ikony okna rozmowy."
152
153 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
154 msgid "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
155 msgstr "Określa, czy konto Salut zostało stworzone przy pierwszym uruchomieniu Empathy."
156
157 #: ../data/empathy.schemas.in.h:32
158 msgid "Whether or not the network manager should be used to automatically disconnect/reconnect."
159 msgstr "Określa, czy network manager ma automatycznie rozłączać i nawiązywać połączenie."
160
161 #: ../data/empathy.schemas.in.h:33
162 msgid "Whether or not to check words typed against the languages you want to check with."
163 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w językach, w których zostało to określone. "
164
165 #: ../data/empathy.schemas.in.h:34
166 msgid "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
167 msgstr "Określa, czy emotikony w rozmowach będą konwertowane do postaci graficznej."
168
169 #: ../data/empathy.schemas.in.h:35
170 msgid "Whether or not to play a sound when messages arrive."
171 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięki po nadejściu wiadomości."
172
173 #: ../data/empathy.schemas.in.h:36
174 msgid "Whether or not to play sounds when away."
175 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięki podczas stanu nieobecności."
176
177 #: ../data/empathy.schemas.in.h:37
178 msgid "Whether or not to play sounds when busy."
179 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięki podczas stanu zajętości."
180
181 #: ../data/empathy.schemas.in.h:38
182 msgid "Whether or not to show a popup when a contact becomes available."
183 msgstr "Określa, czy wyświetlać powiadomienia, gdy kontakty stają się dostępne."
184
185 #: ../data/empathy.schemas.in.h:39
186 msgid "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
187 msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmów."
188
189 #: ../data/empathy.schemas.in.h:40
190 msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
191 msgstr "Określa, czy wyświetlać kontakty niebędące w sieci na liście."
192
193 #: ../data/empathy.schemas.in.h:41
194 msgid "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
195 msgstr "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
196
197 #: ../data/empathy.schemas.in.h:42
198 msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
199 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
200
201 #: ../data/empathy.schemas.in.h:43
202 msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
203 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmów."
204
205 #: ../data/empathy.schemas.in.h:44
206 msgid "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort the contact list by state."
207 msgstr "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. Domyślnie jest używane sortowanie wg nazwy kontaktów, wartość \"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie wg stanu kontaktu."
208
209 #: ../data/empathy-properties.desktop.in.in.h:1
210 msgid "Configure Telepathy account settings"
211 msgstr "Konfiguracja ustawień kont Telepathy"
212
213 #: ../data/empathy-properties.desktop.in.in.h:2
214 msgid "Empathy accounts"
215 msgstr "Konta Empathy"
216
217 #: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:731
218 #: ../src/empathy.c:244
219 msgid "People nearby"
220 msgstr "Osoby w pobliżu"
221
222 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
223 msgid "Available"
224 msgstr "Dostępny"
225
226 #: ../libempathy/empathy-utils.c:348
227 msgid "Busy"
228 msgstr "Zajęty"
229
230 #: ../libempathy/empathy-utils.c:351
231 msgid "Away"
232 msgstr "Nieobecny"
233
234 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
235 msgid "Hidden"
236 msgstr "Ukryty"
237
238 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
239 msgid "Offline"
240 msgstr "Rozłączony"
241
242 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:335
243 msgid "All"
244 msgstr "Wszystkie"
245
246 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:302
247 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:347
248 #, c-format
249 msgid "%s:"
250 msgstr "%s:"
251
252 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:1
253 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.glade.h:1
254 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:1
255 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:1
256 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:1
257 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:1
258 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:1
259 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:1
260 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:1
261 msgid "<b>Advanced</b>"
262 msgstr "<b>Zaawansowane</b>"
263
264 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:2
265 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:2
266 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:2
267 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:3
268 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:2
269 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:4
270 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:2
271 msgid "Forget password and clear the entry."
272 msgstr "Usunięcie hasła i wyczyszczenie pola."
273
274 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:3
275 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:4
276 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:4
277 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:5
278 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:4
279 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:5
280 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:4
281 msgid "Pass_word:"
282 msgstr "_Hasło:"
283
284 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:4
285 msgid "Screen _Name:"
286 msgstr "_Nazwa:"
287
288 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:5
289 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:5
290 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:6
291 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:11
292 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:5
293 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:8
294 msgid "_Port:"
295 msgstr "_Port:"
296
297 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:6
298 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:6
299 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:7
300 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:12
301 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:6
302 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:10
303 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:10
304 msgid "_Server:"
305 msgstr "_Serwer:"
306
307 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:3
308 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:4
309 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:3
310 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:3
311 msgid "Login I_D:"
312 msgstr "I_dentyfikator logowania:"
313
314 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:3
315 msgid "ICQ _UIN:"
316 msgstr "_UIN ICQ:"
317
318 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:5
319 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:6
320 msgid "_Charset:"
321 msgstr "_Zestaw znaków:"
322
323 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:245
324 msgid "New Network"
325 msgstr "Nowa sieć"
326
327 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:1
328 msgid "<b>Network</b>"
329 msgstr "<b>Sieć</b>"
330
331 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:2
332 msgid "<b>Servers</b>"
333 msgstr "<b>Serwery</b>"
334
335 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:3
336 msgid "Charset:"
337 msgstr "Zestaw znaków:"
338
339 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:4
340 msgid "Create a new IRC network"
341 msgstr "Tworzenie nowej sieci IRC"
342
343 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:5
344 msgid "Edit the selected IRC network"
345 msgstr "Modyfikowanie zaznaczonej sieci IRC"
346
347 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:6
348 msgid "Network"
349 msgstr "Sieć"
350
351 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:7
352 msgid "Network:"
353 msgstr "Sieć:"
354
355 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:8
356 msgid "Nickname:"
357 msgstr "Pseudonim:"
358
359 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:9
360 msgid "Password:"
361 msgstr "Hasło:"
362
363 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:10
364 msgid "Quit message:"
365 msgstr "Komunikat przy zakończeniu:"
366
367 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:11
368 msgid "Real name:"
369 msgstr "Prawdziwe imię i nazwisko:"
370
371 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:12
372 msgid "Remove the selected IRC network"
373 msgstr "Usuwanie zaznaczonej sieci IRC"
374
375 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:2
376 msgid "<b>Override server settings</b>"
377 msgstr "<b>Własne ustawienia serwera</b>"
378
379 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:6
380 msgid "Pri_ority:"
381 msgstr "Pri_orytet:"
382
383 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:7
384 msgid "Reso_urce:"
385 msgstr "_Zasób:"
386
387 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:8
388 msgid "Use old SS_L"
389 msgstr "Używanie starszego szyfrowania SS_L"
390
391 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:9
392 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
393 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
394
395 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:10
396 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
397 msgstr "_Ignorowanie błędów certyfikatu SSL"
398
399 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:2
400 msgid "_Email:"
401 msgstr "_E-mail:"
402
403 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:3
404 msgid "_First Name: "
405 msgstr "I_mię:"
406
407 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:4
408 msgid "_Jabber ID:"
409 msgstr "_Jabber ID:"
410
411 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:5
412 msgid "_Last Name:"
413 msgstr "Na_zwisko:"
414
415 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:6
416 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:8
417 msgid "_Nickname:"
418 msgstr "_Pseudonim:"
419
420 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:7
421 msgid "_Published Name:"
422 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
423
424 #. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
425 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:3
426 msgid "Discover STUN"
427 msgstr "Wykrywanie STUN"
428
429 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:6
430 msgid "STUN Server:"
431 msgstr "Serwer STUN:"
432
433 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:7
434 msgid "STUN port:"
435 msgstr "Port STUN:"
436
437 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:8
438 msgid "_Username:"
439 msgstr "N_azwa użytkownika:"
440
441 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:5
442 msgid "Use _Yahoo Japan"
443 msgstr "Użycie _Jahoo Japan"
444
445 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:7
446 msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
447 msgstr "_Ignorowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmów"
448
449 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:9
450 msgid "_Room List locale:"
451 msgstr "Ustawienia językowe listy _pokoi:"
452
453 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:457
454 msgid "Select Your Avatar Image"
455 msgstr "Proszę wybrać obraz awataru"
456
457 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:460
458 msgid "No Image"
459 msgstr "Brak obrazu"
460
461 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:520
462 msgid "Images"
463 msgstr "Obrazy"
464
465 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
466 msgid "All Files"
467 msgstr "Wszystkie pliki"
468
469 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:294
470 msgid "Click to enlarge"
471 msgstr "Kliknięcie powiększa"
472
473 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:493
474 msgid "offline"
475 msgstr "rozłączony"
476
477 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:496
478 msgid "invalid contact"
479 msgstr "niepoprawny kontakt"
480
481 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:499
482 msgid "permission denied"
483 msgstr "brak dostępu"
484
485 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:502
486 msgid "too long message"
487 msgstr "zbyt długa wiadomość"
488
489 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:505
490 msgid "not implemented"
491 msgstr "niezaimplementowane"
492
493 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:508
494 msgid "unknown"
495 msgstr "nieznany"
496
497 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:512
498 #, c-format
499 msgid "Error sending message '%s': %s"
500 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
501
502 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:542
503 #, c-format
504 msgid "Topic set to: %s"
505 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
506
507 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:544
508 msgid "No topic defined"
509 msgstr "Temat nie został określony"
510
511 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:959
512 msgid "Insert Smiley"
513 msgstr "Wstaw uśmieszek"
514
515 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:975
516 msgid "_Send"
517 msgstr "_Wyślij"
518
519 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1009
520 msgid "_Check Word Spelling..."
521 msgstr "_Sprawdź pisownię..."
522
523 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1115
524 #, c-format
525 msgid "%s has joined the room"
526 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
527
528 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1118
529 #, c-format
530 msgid "%s has left the room"
531 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
532
533 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1232
534 #: ../src/empathy-call-window.c:405
535 msgid "Disconnected"
536 msgstr "Rozłączony"
537
538 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
539 msgid "Connected"
540 msgstr "Połączony"
541
542 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.glade.h:1
543 msgid "<b>Topic:</b>"
544 msgstr "<b>Temat:</b>"
545
546 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.glade.h:2
547 msgid "Group Chat"
548 msgstr "Rozmowa grupowa"
549
550 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-view.c:430
551 msgid "_Copy Link Address"
552 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
553
554 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-view.c:438
555 msgid "_Open Link"
556 msgstr "_Otwórz odnośnik"
557
558 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:180
559 msgid "Personal Information"
560 msgstr "Informacje osobiste"
561
562 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:183
563 msgid "Edit Contact Information"
564 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
565
566 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:186
567 msgid "Contact Information"
568 msgstr "Informacje o kontakcie"
569
570 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:283
571 msgid "I would like to add you to my contact list."
572 msgstr "Chciałbym Cię dodać do mojej listy kontaktów."
573
574 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:307
575 msgid "New Contact"
576 msgstr "Nowy kontakt"
577
578 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.glade.h:1
579 msgid "Decide _Later"
580 msgstr "Z_decyduj później"
581
582 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.glade.h:2
583 msgid "Subscription Request"
584 msgstr "Prośba autoryzacji"
585
586 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1235
587 #, c-format
588 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
589 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
590
591 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1237
592 msgid "Removing group"
593 msgstr "Usuwanie grupy"
594
595 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1284
596 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1363
597 msgid "_Remove"
598 msgstr "_Usuń"
599
600 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1314
601 #, c-format
602 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
603 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
604
605 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1316
606 msgid "Removing contact"
607 msgstr "Usuwanie kontaktu"
608
609 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1321
610 msgid "Sorry, I don't want you in my contact list anymore."
611 msgstr "Przepraszam, ale już nie chcę Cię mieć na mojej liście kontaktów."
612
613 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:109
614 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:9
615 msgid "_Chat"
616 msgstr "_Rozmowa"
617
618 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:130
619 msgid "_Call"
620 msgstr "_Zadzwoń"
621
622 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:169
623 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:17
624 msgid "_View Previous Conversations"
625 msgstr "_Wyświetl poprzednie rozmowy"
626
627 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:197
628 msgid "Infor_mation"
629 msgstr "Infor_macje"
630
631 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:224
632 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:14
633 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:11
634 msgid "_Edit"
635 msgstr "_Edycja"
636
637 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:358
638 msgid "Save Avatar"
639 msgstr "Zapisanie awataru"
640
641 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:414
642 msgid "Unable to save avatar"
643 msgstr "Nie można zapisać awataru"
644
645 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:866
646 msgid "Select"
647 msgstr "Wybierz"
648
649 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:875
650 #: ../src/empathy-main-window.c:850
651 msgid "Group"
652 msgstr "Grupa"
653
654 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:1
655 msgid "<b>Client Information</b>"
656 msgstr "<b>Informacje o kliencie</b>"
657
658 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:2
659 msgid "<b>Contact Details</b>"
660 msgstr "<b>Szczegóły kontaktu</b>"
661
662 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:3
663 msgid "<b>Contact</b>"
664 msgstr "<b>Kontakt</b>"
665
666 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:4
667 msgid "<b>Groups</b>"
668 msgstr "<b>Grupy</b>"
669
670 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:5
671 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:1
672 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:1
673 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:1
674 msgid "Account:"
675 msgstr "Konto:"
676
677 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:6
678 msgid "Alias:"
679 msgstr "Alias:"
680
681 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:7
682 msgid "Birthday:"
683 msgstr "Urodziny:"
684
685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:8
686 msgid "Client:"
687 msgstr "Klient:"
688
689 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:9
690 msgid "Contact information"
691 msgstr "Informacje o kontakcie"
692
693 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:10
694 msgid "Email:"
695 msgstr "E-mail:"
696
697 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:11
698 msgid "Fullname:"
699 msgstr "Imię i nazwisko:"
700
701 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
702 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:13
703 msgid "Identifier:"
704 msgstr "Identyfikator:"
705
706 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:14
707 msgid "Information requested..."
708 msgstr "Żądanie informacji..."
709
710 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:15
711 msgid "OS:"
712 msgstr "System:"
713
714 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:16
715 msgid "Select the groups you want this contact to appear in, you can select more than one group or no groups."
716 msgstr "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać więcej niż jedną grupę, lecz nie ma konieczności wyboru żadnej z grup."
717
718 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:17
719 msgid "Version:"
720 msgstr "Wersja:"
721
722 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:18
723 msgid "Web site:"
724 msgstr "Witryna WWW:"
725
726 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:19
727 msgid "_Add Group"
728 msgstr "_Dodaj grupę"
729
730 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:284
731 msgid "new server"
732 msgstr "nowy serwer"
733
734 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:513
735 msgid "Server"
736 msgstr "Serwer"
737
738 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:528
739 msgid "Port"
740 msgstr "Port"
741
742 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:541
743 msgid "SSL"
744 msgstr "SSL"
745
746 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:497
747 msgid "Account"
748 msgstr "Konto"
749
750 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:504
751 #: ../src/empathy-chat-window.c:276
752 msgid "Conversation"
753 msgstr "Rozmowa"
754
755 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:514
756 msgid "Date"
757 msgstr "Data"
758
759 #. Tab Label
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:2
761 msgid "Conversations"
762 msgstr "Rozmowy"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:3
765 msgid "Previous Conversations"
766 msgstr "Poprzednie rozmowy"
767
768 #. Tab Label
769 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:5
770 msgid "Search"
771 msgstr "Wyszukiwanie"
772
773 #. Searching *for* something
774 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:7
775 msgid "_For:"
776 msgstr "_Czego:"
777
778 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:2
779 msgid "Call"
780 msgstr "Zadzwoń"
781
782 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:3
783 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:2
784 msgid "Chat"
785 msgstr "Rozmowa"
786
787 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:4
788 msgid "Contact ID:"
789 msgstr "ID kontaktu:"
790
791 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:5
792 msgid "New Conversation"
793 msgstr "Nowa rozmowa"
794
795 #. Custom messages
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:685
797 msgid "Custom messages..."
798 msgstr "Własne wiadomości..."
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:1
801 msgid "Custom message"
802 msgstr "Własna wiadomość"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:2
805 msgid "Message:"
806 msgstr "Wiadomość:"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:3
809 msgid "Save message"
810 msgstr "Zapisanie wiadomości"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:4
813 msgid "Status:"
814 msgstr "Stan:"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.c:88
817 msgid "Word"
818 msgstr "Słowo"
819
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.c:265
821 msgid "Suggestions for the word"
822 msgstr "Sugestie dla słowa"
823
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.glade.h:1
825 msgid "Spell Checker"
826 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
827
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.glade.h:2
829 msgid "Suggestions for the word:"
830 msgstr "Sugestie dla słowa:"
831
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-boxes.c:745
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-irc.c:293
834 msgid "%A %d %B %Y"
835 msgstr "%A %d %B %Y"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
838 msgid "Classic"
839 msgstr "Klasyczny"
840
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:74
842 msgid "Simple"
843 msgstr "Prosty"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:75
846 msgid "Clean"
847 msgstr "Czysty"
848
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:76
850 msgid "Blue"
851 msgstr "Niebieski"
852
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1330
854 msgid "Unable to open URI"
855 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
856
857 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
858 msgid "Current Locale"
859 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
860
861 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
862 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
863 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
864 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
865 msgid "Arabic"
866 msgstr "Arabski"
867
868 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
869 msgid "Armenian"
870 msgstr "Armeński"
871
872 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
875 msgid "Baltic"
876 msgstr "Bałtycki"
877
878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
879 msgid "Celtic"
880 msgstr "Celtycki"
881
882 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
883 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
884 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
885 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
886 msgid "Central European"
887 msgstr "Środkowoeuropejski"
888
889 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
890 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
891 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
893 msgid "Chinese Simplified"
894 msgstr "Chiński uproszczony"
895
896 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
897 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
898 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
899 msgid "Chinese Traditional"
900 msgstr "Chiński tradycyjny"
901
902 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
903 msgid "Croatian"
904 msgstr "Chorwacki"
905
906 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
907 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
908 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
909 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
910 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
911 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
912 msgid "Cyrillic"
913 msgstr "Cyrylica"
914
915 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
916 msgid "Cyrillic/Russian"
917 msgstr "Cyrylica/Rosyjski"
918
919 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
920 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
921 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
922 msgstr "Cyrylica/Ukraiński"
923
924 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
925 msgid "Georgian"
926 msgstr "Gruziński"
927
928 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
929 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
930 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
931 msgid "Greek"
932 msgstr "Grecki"
933
934 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
935 msgid "Gujarati"
936 msgstr "Gujarati"
937
938 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
939 msgid "Gurmukhi"
940 msgstr "Gurmukhi"
941
942 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
943 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
944 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
945 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
946 msgid "Hebrew"
947 msgstr "Hebrajski"
948
949 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
950 msgid "Hebrew Visual"
951 msgstr "Hebrajski graficzny"
952
953 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
954 msgid "Hindi"
955 msgstr "Hinduski"
956
957 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
958 msgid "Icelandic"
959 msgstr "Islandzki"
960
961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
963 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
964 msgid "Japanese"
965 msgstr "Japoński"
966
967 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
970 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
971 msgid "Korean"
972 msgstr "Koreański"
973
974 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
975 msgid "Nordic"
976 msgstr "Nordycki"
977
978 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
979 msgid "Persian"
980 msgstr "Perski"
981
982 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
983 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
984 msgid "Romanian"
985 msgstr "Rumuński"
986
987 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
988 msgid "South European"
989 msgstr "Południowoeuropejski"
990
991 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
992 msgid "Thai"
993 msgstr "Tajski"
994
995 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
996 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
997 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
998 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
999 msgid "Turkish"
1000 msgstr "Turecki"
1001
1002 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
1003 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
1004 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
1005 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
1006 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
1007 msgid "Unicode"
1008 msgstr "Unikod"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
1011 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
1012 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
1013 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
1014 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
1015 msgid "Western"
1016 msgstr "Zachodni"
1017
1018 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
1019 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
1020 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
1021 msgid "Vietnamese"
1022 msgstr "Wietnamski"
1023
1024 #.
1025 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
1026 #.
1027 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:1
1028 msgid "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
1029 msgstr "Kontakt do wyświetlenia w aplecie. Wartość \"Empty\" oznacza brak wyświetlania kontaktów."
1030
1031 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
1032 msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
1033 msgstr "Element awataru użytkownika. Wartość \"Empty\" oznacza brak awataru."
1034
1035 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:1
1036 msgid "Megaphone"
1037 msgstr "Megafon"
1038
1039 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
1040 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:417
1041 msgid "Talk!"
1042 msgstr "Rozmawiaj!"
1043
1044 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:1
1045 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.xml.h:1
1046 msgid "_About"
1047 msgstr "_O programie"
1048
1049 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:2
1050 msgid "_Information"
1051 msgstr "Infor_macje"
1052
1053 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:3
1054 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:15
1055 msgid "_Preferences"
1056 msgstr "_Preferencje"
1057
1058 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:1
1059 msgid "Presence"
1060 msgstr "Obecność"
1061
1062 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
1063 #: ../nothere/src/nothere-applet.c:106
1064 msgid "Set your own presence"
1065 msgstr "Ustawianie obecności"
1066
1067 #: ../src/empathy.c:376
1068 msgid "Don't connect on startup"
1069 msgstr "Bez łączenia przy uruchamianiu"
1070
1071 #: ../src/empathy.c:380
1072 msgid "Don't show the contact list on startup"
1073 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów przy uruchamianiu"
1074
1075 #: ../src/empathy.c:384
1076 msgid "Show the accounts dialog"
1077 msgstr "Wyświetlanie okna kont"
1078
1079 #: ../src/empathy.c:396
1080 msgid "- Empathy Instant Messenger"
1081 msgstr "- Komunikator internetowy Empathy"
1082
1083 #: ../src/empathy-about-dialog.c:64
1084 msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
1085 msgstr "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; można go  rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
1086
1087 #: ../src/empathy-about-dialog.c:68
1088 msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
1089 msgstr "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on  użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej  gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH  ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU. "
1090
1091 #: ../src/empathy-about-dialog.c:72
1092 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
1093 msgstr "Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
1094
1095 #: ../src/empathy-about-dialog.c:100
1096 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
1097 msgstr "Komunikator internetowy dla środowiska GNOME"
1098
1099 #: ../src/empathy-about-dialog.c:106
1100 msgid "translator-credits"
1101 msgstr ""
1102 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
1103 "Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2007, 2008"
1104
1105 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:235
1106 msgid "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry will be created for you to start configuring."
1107 msgstr "Aby dodać nowe konto można nacisnąć przycisk \"Dodaj\", a zostanie utworzony nowy wpis, który można skonfigurować."
1108
1109 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:239
1110 msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
1111 msgstr "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego wymaganego protokołu."
1112
1113 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:246
1114 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:2
1115 msgid "<b>No Account Selected</b>"
1116 msgstr "<b>Nie zaznaczono żadnego konta</b>"
1117
1118 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:247
1119 msgid ""
1120 "\n"
1121 "\n"
1122 "If you do not want to add an account, simply click on the account you want to configure in the list on the left."
1123 msgstr ""
1124 "\n"
1125 "\n"
1126 "Można także skonfigurować już istniejące konto wybierając je z listy po lewej stronie."
1127
1128 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:253
1129 msgid "<b>No Accounts Configured</b>"
1130 msgstr "<b>Brak skonfigurowanych kont</b>"
1131
1132 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
1133 msgid "Enabled"
1134 msgstr "Włączone"
1135
1136 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:461
1137 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:4
1138 msgid "Accounts"
1139 msgstr "Konta"
1140
1141 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:991
1142 #, c-format
1143 msgid ""
1144 "You are about to remove your %s account!\n"
1145 "Are you sure you want to proceed?"
1146 msgstr ""
1147 "Nastąpi usunięcie konta %s!\n"
1148 "Na pewno kontynuować?"
1149
1150 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:997
1151 msgid ""
1152 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you decide to proceed.\n"
1153 "\n"
1154 "Should you decide to add the account back at a later time, they will still be available."
1155 msgstr ""
1156 "Usunięcie konta NIE spowoduje usunięcia związanych z tym kontem rozmów i pokoi rozmów.\n"
1157 "\n"
1158 "Ponowne dodanie tego konta spowoduje ich ponowną dostępność."
1159
1160 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:1
1161 msgid "<b>New Account</b>"
1162 msgstr "<b>Nowe konto</b>"
1163
1164 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:3
1165 msgid "<b>Settings</b>"
1166 msgstr "<b>Ustawienia</b>"
1167
1168 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:5
1169 msgid "Cr_eate"
1170 msgstr "_Utwórz"
1171
1172 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:6
1173 msgid "I already have an account I want to use"
1174 msgstr "Użytkownik posiada konto do użycia"
1175
1176 #: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:7
1177 msgid "Type:"
1178 msgstr "Typ:"
1179
1180 #: ../src/empathy-call-window.c:141
1181 msgid "Closed"
1182 msgstr "Zamknięte"
1183
1184 #: ../src/empathy-call-window.c:253
1185 msgid "End this call?"
1186 msgstr "Zakończyć rozmowę?"
1187
1188 #: ../src/empathy-call-window.c:255
1189 msgid "Closing this window will end the call in progress."
1190 msgstr "Zamknięcie okna spowoduje zakończenie bieżącej rozmowy."
1191
1192 #: ../src/empathy-call-window.c:256
1193 msgid "_End Call"
1194 msgstr "_Zakończ rozmowę"
1195
1196 #: ../src/empathy-call-window.c:310
1197 msgid "Incoming call"
1198 msgstr "Rozmowa przychodząca"
1199
1200 #: ../src/empathy-call-window.c:312
1201 #, c-format
1202 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
1203 msgstr "Rozmowa przychodząca od %s, odebrać?"
1204
1205 #: ../src/empathy-call-window.c:318
1206 msgid "_Reject"
1207 msgstr "_Odrzuć"
1208
1209 #: ../src/empathy-call-window.c:323
1210 msgid "_Answer"
1211 msgstr "_Odbierz"
1212
1213 #: ../src/empathy-call-window.c:378
1214 msgid "Empathy Call"
1215 msgstr "Rozmowa Empathy"
1216
1217 #. To translators: Readying is the first state of the call, it is
1218 #. * preparing the connection and it does not yet ring.
1219 #: ../src/empathy-call-window.c:381
1220 msgid "Readying"
1221 msgstr "Przygotowywanie"
1222
1223 #: ../src/empathy-call-window.c:390
1224 #, c-format
1225 msgid "%s - Empathy Call"
1226 msgstr "%s - Rozmowa Empathy"
1227
1228 #: ../src/empathy-call-window.c:394
1229 msgid "Ringing"
1230 msgstr "Dzwonienie"
1231
1232 #: ../src/empathy-call-window.c:407
1233 msgid "Connecting"
1234 msgstr "Łączenie"
1235
1236 #: ../src/empathy-call-window.c:518
1237 #, c-format
1238 msgid "Incoming call from %s rejected because there is already a running call."
1239 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s została odrzucona ze względu na trwanie bieżącej rozmowy."
1240
1241 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:1
1242 msgid "#"
1243 msgstr "#"
1244
1245 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:2
1246 msgid "*"
1247 msgstr "*"
1248
1249 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:3
1250 msgid "0"
1251 msgstr "0"
1252
1253 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:4
1254 msgid "1"
1255 msgstr "1"
1256
1257 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:5
1258 msgid "2"
1259 msgstr "2"
1260
1261 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:6
1262 msgid "3"
1263 msgstr "3"
1264
1265 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:7
1266 msgid "4"
1267 msgstr "4"
1268
1269 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:8
1270 msgid "5"
1271 msgstr "5"
1272
1273 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:9
1274 msgid "6"
1275 msgstr "6"
1276
1277 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:10
1278 msgid "7"
1279 msgstr "7"
1280
1281 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:11
1282 msgid "8"
1283 msgstr "8"
1284
1285 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:12
1286 msgid "9"
1287 msgstr "9"
1288
1289 #. To translators: The keypad is numbers [0-9], asterisk (*) and hash (#). Presented like on any phone
1290 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:14
1291 msgid "<b>Keypad</b>"
1292 msgstr "<b>Klawiatura</b>"
1293
1294 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:15
1295 msgid "<b>Volume</b>"
1296 msgstr "<b>Głośność</b>"
1297
1298 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:16
1299 msgid "Hang Up"
1300 msgstr "Rozłącz"
1301
1302 #: ../src/empathy-call-window.glade.h:17
1303 msgid "Send Video"
1304 msgstr "Wyślij obraz wideo"
1305
1306 #: ../src/empathy-chat-window.c:319
1307 #, c-format
1308 msgid "Conversations (%d)"
1309 msgstr "Rozmowy (%d)"
1310
1311 #: ../src/empathy-chat-window.c:397
1312 msgid "Topic:"
1313 msgstr "Temat:"
1314
1315 #: ../src/empathy-chat-window.c:400
1316 msgid "Typing a message."
1317 msgstr "Wprowadza wiadomość."
1318
1319 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:1
1320 msgid "C_lear"
1321 msgstr "_Wyczyść"
1322
1323 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:3
1324 msgid "Insert _Smiley"
1325 msgstr "Wstaw _emotikonę"
1326
1327 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:4
1328 msgid "Invitation _message:"
1329 msgstr "Treść _zaproszenia:"
1330
1331 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:5
1332 msgid "Invite"
1333 msgstr "Zaproś"
1334
1335 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:6
1336 msgid "Move Tab _Left"
1337 msgstr "Przenieś kartę w _lewo"
1338
1339 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:7
1340 msgid "Move Tab _Right"
1341 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
1342
1343 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:8
1344 msgid "Select who would you like to invite:"
1345 msgstr "Wybór osób do zaproszenia:"
1346
1347 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:9
1348 msgid "You have been invited to join a chat conference."
1349 msgstr "Odebrano zaproszenie do dołączenia do konferencji."
1350
1351 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:10
1352 msgid "_Contact"
1353 msgstr "_Kontakt"
1354
1355 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:11
1356 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:10
1357 msgid "_Contents"
1358 msgstr "_Zawartość"
1359
1360 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:12
1361 msgid "_Conversation"
1362 msgstr "_Rozmowa"
1363
1364 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:13
1365 msgid "_Detach Tab"
1366 msgstr "_Odłącz kartę"
1367
1368 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:15
1369 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:12
1370 msgid "_Help"
1371 msgstr "P_omoc"
1372
1373 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:16
1374 msgid "_Next Tab"
1375 msgstr "_Następna karta"
1376
1377 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:17
1378 msgid "_Previous Tab"
1379 msgstr "_Poprzednia karta"
1380
1381 #: ../src/empathy-chat-window.glade.h:18
1382 msgid "_Tabs"
1383 msgstr "_Karty"
1384
1385 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
1386 msgid "Name"
1387 msgstr "Nazwa"
1388
1389 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:280
1390 msgid "Room"
1391 msgstr "Pokój"
1392
1393 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:289
1394 msgid "Auto-Connect"
1395 msgstr "Automatyczne łączenie"
1396
1397 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:2
1398 msgid "Edit Favorite Room"
1399 msgstr "Modyfikuj pokój w zakładkach"
1400
1401 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:3
1402 msgid "Join room on start_up"
1403 msgstr "Dołączenie do pokoju podczas _uruchomienia programu"
1404
1405 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:4
1406 msgid "Join this chat room when Empathy starts and you are connected"
1407 msgstr "Dołączenie do tego pokoju podczas uruchomienia Empathy, gdy użytkownik jest połączony"
1408
1409 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:5
1410 msgid "Manage Favorite Rooms"
1411 msgstr "Zarządzanie pokojami w zakładkach"
1412
1413 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:6
1414 msgid "N_ame:"
1415 msgstr "N_azwa:"
1416
1417 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:7
1418 msgid "S_erver:"
1419 msgstr "S_erwer:"
1420
1421 #: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:9
1422 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:9
1423 msgid "_Room:"
1424 msgstr "_Pokój"
1425
1426 #: ../src/empathy-event-manager.c:166
1427 #, c-format
1428 msgid ""
1429 "New message from %s:\n"
1430 "%s"
1431 msgstr ""
1432 "Nowa wiadomość od %s:\n"
1433 "%s"
1434
1435 #: ../src/empathy-event-manager.c:205
1436 #, c-format
1437 msgid "Incoming call from %s"
1438 msgstr "Rozmowa przychodząca od %s"
1439
1440 #: ../src/empathy-event-manager.c:238
1441 #, c-format
1442 msgid "%s is offering you an invitation, but you don't have the needed external application to handle it."
1443 msgstr "Użytkownik %s oferuje zaproszenie, ale brak wymaganego programu zewnętrznego, aby je obsłużyć."
1444
1445 #: ../src/empathy-event-manager.c:263
1446 msgid "Invitation Error"
1447 msgstr "Błąd zaproszenia"
1448
1449 #: ../src/empathy-event-manager.c:289
1450 #, c-format
1451 msgid "%s is offering you an invitation. An external application will be started to handle it."
1452 msgstr "Użytkownik %s oferuje zaproszenie. Zostanie uruchomiony zewnętrzny program, aby je obsłużyć."
1453
1454 #: ../src/empathy-event-manager.c:345
1455 #, c-format
1456 msgid "Subscription requested by %s"
1457 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez %s"
1458
1459 #: ../src/empathy-event-manager.c:348
1460 #, c-format
1461 msgid ""
1462 "\n"
1463 "Message: %s"
1464 msgstr ""
1465 "\n"
1466 "Wiadomość: %s"
1467
1468 #: ../src/empathy-main-window.c:466
1469 msgid "Show and edit accounts"
1470 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
1471
1472 #: ../src/empathy-main-window.c:833
1473 msgid "Contact"
1474 msgstr "Kontakt"
1475
1476 #: ../src/empathy-main-window.c:1035
1477 msgid "_Edit account"
1478 msgstr "_Modyfikuj konto"
1479
1480 #: ../src/empathy-main-window.c:1118
1481 msgid "No error specified"
1482 msgstr "Nie określono błędu"
1483
1484 #: ../src/empathy-main-window.c:1121
1485 msgid "Network error"
1486 msgstr "Błąd sieci"
1487
1488 #: ../src/empathy-main-window.c:1124
1489 msgid "Authentication failed"
1490 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się"
1491
1492 #: ../src/empathy-main-window.c:1127
1493 msgid "Encryption error"
1494 msgstr "Błąd szyfrowania"
1495
1496 #: ../src/empathy-main-window.c:1130
1497 msgid "Name in use"
1498 msgstr "Pseudonim już w użyciu"
1499
1500 #: ../src/empathy-main-window.c:1133
1501 msgid "Certificate not provided"
1502 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
1503
1504 #: ../src/empathy-main-window.c:1136
1505 msgid "Certificate untrusted"
1506 msgstr "Niezaufany certyfikat"
1507
1508 #: ../src/empathy-main-window.c:1139
1509 msgid "Certificate expired"
1510 msgstr "Certyfikat wygasł"
1511
1512 #: ../src/empathy-main-window.c:1142
1513 msgid "Certificate not activated"
1514 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
1515
1516 #: ../src/empathy-main-window.c:1145
1517 msgid "Certificate hostname mismatch"
1518 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
1519
1520 #: ../src/empathy-main-window.c:1148
1521 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
1522 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
1523
1524 #: ../src/empathy-main-window.c:1151
1525 msgid "Certificate self-signed"
1526 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
1527
1528 #: ../src/empathy-main-window.c:1154
1529 msgid "Certificate error"
1530 msgstr "Błąd certyfikatu"
1531
1532 #: ../src/empathy-main-window.c:1157
1533 msgid "Unknown error"
1534 msgstr "Nieznany błąd"
1535
1536 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:1
1537 msgid "Contact List"
1538 msgstr "Lista kontaktów"
1539
1540 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:2
1541 msgid "Context"
1542 msgstr "Kontekst"
1543
1544 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:3
1545 msgid "Join _Favorites"
1546 msgstr "Dołącz do elementów w _zakładkach"
1547
1548 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:4
1549 msgid "Join _New..."
1550 msgstr "Dołącz do _nowego..."
1551
1552 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:5
1553 msgid "Manage Favorites"
1554 msgstr "Zarządzaj zakładkami"
1555
1556 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:6
1557 msgid "Show _Offline Contacts"
1558 msgstr "Wyświetlanie r_ozłączonych kontaktów"
1559
1560 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:7
1561 msgid "_Accounts"
1562 msgstr "_Konta"
1563
1564 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:8
1565 msgid "_Add Contact..."
1566 msgstr "_Dodaj kontakt..."
1567
1568 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:13
1569 #: ../src/empathy-status-icon.glade.h:2
1570 msgid "_New Conversation..."
1571 msgstr "_Nowa rozmowa..."
1572
1573 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:14
1574 msgid "_Personal Information"
1575 msgstr "Inf_ormacje osobiste"
1576
1577 #: ../src/empathy-main-window.glade.h:16
1578 msgid "_Room"
1579 msgstr "_Pokój"
1580
1581 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:290
1582 msgid "Chat Rooms"
1583 msgstr "Pokoje rozmów"
1584
1585 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:2
1586 msgid "Browse:"
1587 msgstr "Przeglądanie:"
1588
1589 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:3
1590 msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
1591 msgstr "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub nacisnąć na jeden lub więcej pokoi na liście."
1592
1593 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:4
1594 msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
1595 msgstr "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
1596
1597 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:5
1598 msgid "Join"
1599 msgstr "Dołącz"
1600
1601 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:6
1602 msgid "Join New"
1603 msgstr "Dołącz do nowego"
1604
1605 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:7
1606 msgid "Re_fresh"
1607 msgstr "_Odśwież"
1608
1609 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:8
1610 msgid "This list represents all chat rooms hosted on the server you have entered."
1611 msgstr "Ta lista przedstawia wszystkie pokoje rozmów utrzymywane na tym serwerze."
1612
1613 #: ../src/empathy-preferences.c:264
1614 msgid "Language"
1615 msgstr "Język"
1616
1617 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:1
1618 msgid "<b>Appearance</b>"
1619 msgstr "<b>Wygląd</b>"
1620
1621 #. To translators: Audio notifications preferences
1622 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:3
1623 msgid "<b>Audio</b>"
1624 msgstr "<b>Dźwięk</b>"
1625
1626 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:4
1627 msgid "<b>Behaviour</b>"
1628 msgstr "<b>Zachowanie</b>"
1629
1630 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:5
1631 msgid "<b>Contact List</b>"
1632 msgstr "<b>Lista kontaktów</b>"
1633
1634 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:6
1635 msgid "<b>Enable spell checking for languages:</b>"
1636 msgstr "<b>Sprawdzanie pisowni dla języków:</b>"
1637
1638 #. To translators: Visual notifications preferences, like notify bubbles, etc.
1639 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:8
1640 msgid "<b>Visual</b>"
1641 msgstr "<b>Graficzne</b>"
1642
1643 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:9
1644 msgid "<small>The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed.</small>"
1645 msgstr "<small>Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników.</small>"
1646
1647 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:10
1648 msgid "Automatically _connect on startup "
1649 msgstr "Automatycznie łączenie przy _uruchamianiu"
1650
1651 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:11
1652 msgid "Avatars are user chosen images shown in the contact list"
1653 msgstr "Awatary są obrazkami wybieranymi przez użytkownika, wyświetlanymi na liście kontaktów"
1654
1655 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:12
1656 msgid "Chat Th_eme:"
1657 msgstr "Motyw _rozmowy:"
1658
1659 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:13
1660 msgid "Display notifications when contacts come _online"
1661 msgstr "Wyświetlanie powiadomień, gdy kontakty stają się d_ostępne"
1662
1663 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:14
1664 msgid "Enable sounds when _away"
1665 msgstr "Dźwięki podczas _nieobecności"
1666
1667 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:15
1668 msgid "Enable sounds when _busy"
1669 msgstr "Dźwięki podczas z_ajętości"
1670
1671 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:16
1672 msgid "General"
1673 msgstr "Ogólne"
1674
1675 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:17
1676 msgid "Notifications"
1677 msgstr "Powiadomienia"
1678
1679 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:18
1680 msgid "Preferences"
1681 msgstr "Preferencje"
1682
1683 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:19
1684 msgid "Show _avatars"
1685 msgstr "Wyświetlanie _awatarów"
1686
1687 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:20
1688 msgid "Show _smileys as images"
1689 msgstr "Wyświetlanie _emotikon jako obrazki"
1690
1691 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:21
1692 msgid "Show co_mpact contact list"
1693 msgstr "Z_mniejszona lista kontaktów"
1694
1695 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:22
1696 msgid "Sort by _name"
1697 msgstr "Sortowanie wg _nazwy"
1698
1699 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:23
1700 msgid "Sort by s_tate"
1701 msgstr "Sortowanie wg s_tanu"
1702
1703 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:24
1704 msgid "Spell Checking"
1705 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
1706
1707 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:25
1708 msgid "Themes"
1709 msgstr "Motywy"
1710
1711 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:26
1712 msgid "_Open new chats in separate windows"
1713 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w osobnych oknach"
1714
1715 #: ../src/empathy-preferences.glade.h:27
1716 msgid "_Play sound when messages arrive"
1717 msgstr "_Dźwięk po nadejściu wiadomości"
1718
1719 #: ../src/empathy-status-icon.glade.h:1
1720 msgid "Status"
1721 msgstr "Stan"
1722
1723 #: ../src/empathy-status-icon.glade.h:3
1724 msgid "_Quit"
1725 msgstr "_Zakończ"
1726
1727 #: ../src/empathy-status-icon.glade.h:4
1728 msgid "_Show Contact List"
1729 msgstr "_Wyświetlanie listy kontaktów"
1730
1731 #~ msgid "J_apan server:"
1732 #~ msgstr "Serwer Ja_pan:"
1733 #~ msgid "Invalid handle"
1734 #~ msgstr "Nieprawidłowy uchwyt"
1735 #~ msgid "No matching connection"
1736 #~ msgstr "Brak pasującego połączenia"
1737 #~ msgid "Invalid account"
1738 #~ msgstr "Niepoprawne konto"
1739 #~ msgid "Presence failure"
1740 #~ msgstr "Błąd obecności"
1741 #~ msgid "No accounts"
1742 #~ msgstr "Brak kont"
1743 #~ msgid "Contact does not support voice"
1744 #~ msgstr "Kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1745 #~ msgid "Lowmem"
1746 #~ msgstr "Mała ilość pamięci"
1747 #~ msgid "Channel request generic error"
1748 #~ msgstr "Błąd ogólny żądania kanału"
1749 #~ msgid "Channel banned"
1750 #~ msgstr "Dostęp do kanału zabroniony"
1751 #~ msgid "Channel full"
1752 #~ msgstr "Kanał pełny"
1753 #~ msgid "Channel invite only"
1754 #~ msgstr "Kanał tylko na zaproszenie"
1755 #~ msgid "Unknown error code"
1756 #~ msgstr "Nieznany kod błędu"
1757 #~ msgid ""
1758 #~ "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry "
1759 #~ "will be created for you to started configuring.\n"
1760 #~ "\n"
1761 #~ "If you do not want to add an account, simply click on the account you "
1762 #~ "want to configure in the list on the left."
1763 #~ msgstr ""
1764 #~ "Aby dodać nowe konto można nacisnąć przycisk \"Dodaj\", a zostanie "
1765 #~ "utworzony nowy wpis, który można skonfigurować.\n"
1766 #~ "\n"
1767 #~ "Można także skonfigurować już istniejące konto wybierając je z listy po "
1768 #~ "lewej stronie."
1769 #~ msgid ""
1770 #~ "%s offered you an invitation, but you don't have the needed external "
1771 #~ "application to handle it."
1772 #~ msgstr ""
1773 #~ "Użytkownik %s zaoferował zaproszenie, ale brak wymaganego programu "
1774 #~ "zewnętrznego, aby je obsłużyć."
1775 #~ msgid "jabber account settings"
1776 #~ msgstr "Ustawienia konta Jabber"
1777 #~ msgid "msn account settings"
1778 #~ msgstr "ustawienia konta msn"
1779 #~ msgid "Disable"
1780 #~ msgstr "Wyłącz"
1781 #~ msgid "Change _Topic..."
1782 #~ msgstr "Zmień _temat..."
1783 #~ msgid "Cu_t"
1784 #~ msgstr "Wy_tnij"
1785 #~ msgid "In_vite..."
1786 #~ msgstr "Z_aproś..."
1787 #~ msgid "_Add To Favorites"
1788 #~ msgstr "Dod_aj do ulubionych"
1789 #~ msgid "_Copy"
1790 #~ msgstr "_Kopiuj"
1791 #~ msgid "_Paste"
1792 #~ msgstr "_Wklej"
1793 #~ msgid "_Show Contacts"
1794 #~ msgstr "_Wyświetl listę kontaków"
1795 #~ msgid "New Message"
1796 #~ msgid_plural "New Messages"
1797 #~ msgstr[0] "Nowa wiadomość"
1798 #~ msgstr[1] "Nowe wiadomości"
1799 #~ msgstr[2] "Nowe wiadomości"
1800 #~ msgid "Chat Room"
1801 #~ msgstr "Pokój rozmów"
1802 #~ msgid "Chat with contact"
1803 #~ msgstr "Porozmawiaj z kontaktem"
1804 #~ msgid "View contact information"
1805 #~ msgstr "Wyświetl informacje o kontakcie"
1806 #~ msgid "Re_name"
1807 #~ msgstr "Zmień _nazwę"
1808 #~ msgid "Edit the groups and name for this contact"
1809 #~ msgstr "Modyfikuj grupy i nazwę dla tego kontaktu"
1810 #~ msgid "_Invite to Chat Room"
1811 #~ msgstr "_Zaproś do pokoju rozmów"
1812 #~ msgid "Invite to a currently open chat room"
1813 #~ msgstr "Zaproś do bieżącego pokoju rozmów"
1814 #~ msgid "_Send File..."
1815 #~ msgstr "_Wyślij plik..."
1816 #~ msgid "View previous conversations with this contact"
1817 #~ msgstr "Wyświetl poprzednie rozmowy z tym kontaktem"
1818 #~ msgid "Enter the new topic you want to set for this room:"
1819 #~ msgstr "Wprowadź nowy temat dla tego pokoju:"
1820 #~ msgid "_New Message..."
1821 #~ msgstr "_Nowa wiadomość..."
1822 #~ msgid "<b>Options</b>"
1823 #~ msgstr "<b>Opcje</b>"
1824 #~ msgid "_Use for chat rooms"
1825 #~ msgstr "_Używanie dla pokojów rozmów"
1826 #~ msgid "%s went offline"
1827 #~ msgstr "Użytkownik %s rozłączył się"
1828 #~ msgid "%s has come online"
1829 #~ msgstr "Pojawił się użytkownik %s"
1830 #~ msgid ""
1831 #~ "Subscription requested for %s\n"
1832 #~ "Message: %s"
1833 #~ msgstr ""
1834 #~ "Prośba subskrypcji dla %s\n"
1835 #~ "Wiadomość: %s"
1836 #~ msgid "<b>Languages</b>"
1837 #~ msgstr "<b>Języki</b>"
1838 #~ msgid "_Enable spell checking"
1839 #~ msgstr "_Włączenie sprawdzania pisowni"
1840 #~ msgid "Clear List..."
1841 #~ msgstr "Wyczyść listę..."
1842 #~ msgid "Are you sure you want to clear the list?"
1843 #~ msgstr "Czy na pewno wyczyścić listę?"
1844 #~ msgid ""
1845 #~ "This will remove any custom messages you have added to the list of preset "
1846 #~ "status messages."
1847 #~ msgstr ""
1848 #~ "To usunie wszystkie własne komunikaty dodane do listy własnych "
1849 #~ "komunikatów o stanie."
1850 #~ msgid "Clear List"
1851 #~ msgstr "Wyczyść listę"
1852 #~ msgid "Enter status message:"
1853 #~ msgstr "Wprowadź komunikat stanu:"
1854 #~ msgid "Status Message Presets"
1855 #~ msgstr "Własne komunikaty stanu"
1856 #~ msgid "_Add to status message list"
1857 #~ msgstr "Dod_aj do listy komunikatów stanu"
1858 #~ msgid "<b>Account</b>"
1859 #~ msgstr "<b>Konto</b>"
1860 #~ msgid "A unique name for this account to identify it personally to you."
1861 #~ msgstr "Unikalna nazwa dla tego konta, abyś mógł się z nią identyfikować."
1862 #~ msgid "Imendio "
1863 #~ msgstr "Imendio"
1864 #~ msgid "Jabber"
1865 #~ msgstr "Jabber"
1866 #~ msgid "Contact List - Empathy"
1867 #~ msgstr "Lista kontaktów - Empathy"
1868 #~ msgid "Instant Messenger"
1869 #~ msgstr "Komunikator internetowy"
1870 #~ msgid "Create"
1871 #~ msgstr "Utwórz"
1872 #~ msgid "Sorry, I don't want you in my contact list."
1873 #~ msgstr "Przepraszam, nie chcę Ciebie na mojej liście kontaktów."
1874
1875 #, fuzzy
1876 #~ msgid ""
1877 #~ "<small><b><span foreground=\"#555\">Example: user@jabber.org</span></b></"
1878 #~ "small>"
1879 #~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
1880
1881 #, fuzzy
1882 #~ msgid "Gossip Instant Messenger"
1883 #~ msgstr "Komunikator internetowy"
1884
1885 #, fuzzy
1886 #~ msgid "No affiliation"
1887 #~ msgstr "Odgrywanie dźwięków powiadomień"
1888
1889 #, fuzzy
1890 #~ msgid "An unknown error occurred, check your details are correct."
1891 #~ msgstr "Nieznany błąd"
1892
1893 #, fuzzy
1894 #~ msgid "Unavailable"
1895 #~ msgstr "Dostępny"
1896
1897 #, fuzzy
1898 #~ msgid "Connection refused."
1899 #~ msgstr "Połączony"
1900
1901 #, fuzzy
1902 #~ msgid "Connection timed out."
1903 #~ msgstr "Połączony"
1904
1905 #, fuzzy
1906 #~ msgid "This feature is unavailable."
1907 #~ msgstr "Serwer może być aktualnie niedostępny."
1908
1909 #, fuzzy
1910 #~ msgid "This service is unavailable or not found"
1911 #~ msgstr "Serwer może być aktualnie niedostępny."
1912
1913 #, fuzzy
1914 #~ msgid "Registration is required"
1915 #~ msgstr "Zakładanie konta"
1916
1917 #, fuzzy
1918 #~ msgid "Disconnect"
1919 #~ msgstr "_Rozłącz"
1920 #~ msgid "Connect"
1921 #~ msgstr "Połącz"
1922
1923 #, fuzzy
1924 #~ msgid "Successfully registered your new account settings."
1925 #~ msgstr "Konto zostało pomyślnie założone."
1926
1927 #, fuzzy
1928 #~ msgid "Failed to register your new account settings."
1929 #~ msgstr "Błąd przy rejestrowaniu konta"
1930
1931 #, fuzzy
1932 #~ msgid "Successfully changed your account password."
1933 #~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
1934
1935 #, fuzzy
1936 #~ msgid "Failed to change your account password."
1937 #~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
1938
1939 #, fuzzy
1940 #~ msgid ""
1941 #~ "Please enter a new password for this account:\n"
1942 #~ "%s"
1943 #~ msgstr ""
1944 #~ "Wprowadź nową nazwę dla grupy\n"
1945 #~ "%s"
1946
1947 #, fuzzy
1948 #~ msgid "Information requested, please wait..."
1949 #~ msgstr "<b>Żądanie informacji, proszę czekać...</b>"
1950
1951 #, fuzzy
1952 #~ msgid "%d subscription request"
1953 #~ msgid_plural "%d subscription requests"
1954 #~ msgstr[0] "Prośba subskrypcji"
1955 #~ msgstr[1] "Prośba subskrypcji"
1956
1957 #, fuzzy
1958 #~ msgid "%d server message"
1959 #~ msgid_plural "%d server messages"
1960 #~ msgstr[0] "Prośba o autoryzację"
1961 #~ msgstr[1] "Prośba o autoryzację"
1962
1963 #, fuzzy
1964 #~ msgid "Edit Account _Details"
1965 #~ msgstr "Modyfikacja informacji o koncie"
1966
1967 #, fuzzy
1968 #~ msgid "Accept"
1969 #~ msgstr "Z_aakceptuj"
1970
1971 #, fuzzy
1972 #~ msgid ""
1973 #~ "Please enter a new name for the group:\n"
1974 #~ "%s"
1975 #~ msgstr ""
1976 #~ "Wprowadź nową nazwę dla grupy\n"
1977 #~ "%s"
1978 #~ msgid "Unsorted"
1979 #~ msgstr "Nieuporządkowana"
1980
1981 #, fuzzy
1982 #~ msgid "Unknown error occurred during file transfer."
1983 #~ msgstr "Nieznany błąd"
1984
1985 #, fuzzy
1986 #~ msgid "%s would like to send you a file."
1987 #~ msgstr "Chciałbym cię dodać do mojej listy kontaktów."
1988
1989 #, fuzzy
1990 #~ msgid "Someone would like to send you a file."
1991 #~ msgstr "Chciałbym cię dodać do mojej listy kontaktów."
1992
1993 #, fuzzy
1994 #~ msgid "Select a file"
1995 #~ msgstr "Wybierz"
1996
1997 #, fuzzy
1998 #~ msgid "Connecting..."
1999 #~ msgstr "_Połącz..."
2000
2001 #, fuzzy
2002 #~ msgid "Retry connection"
2003 #~ msgstr "Połącz"
2004
2005 #, fuzzy
2006 #~ msgid "Conversation With"
2007 #~ msgstr "_Rozmowa"
2008 #~ msgid "List the available accounts"
2009 #~ msgstr "Lista dostępnych kont"
2010 #~ msgid "ACCOUNT-NAME"
2011 #~ msgstr "NAZWA-KONTA"
2012 #~ msgid "Available accounts:"
2013 #~ msgstr "Dostępne konta:"
2014 #~ msgid "[default]"
2015 #~ msgstr "[domyślne]"
2016 #~ msgid "There is no account with the name '%s'."
2017 #~ msgstr "Brak konta o nazwie \"%s\"."
2018
2019 #, fuzzy
2020 #~ msgid "Browsing for conference rooms, please wait..."
2021 #~ msgstr "Zapisywanie szczegółów użytkownika, proszę czekać..."
2022
2023 #, fuzzy
2024 #~ msgid "Default"
2025 #~ msgstr "[domyślne]"
2026
2027 #, fuzzy
2028 #~ msgid "Chat!"
2029 #~ msgstr "Czat"
2030
2031 #, fuzzy
2032 #~ msgid "%s wants to be added to your contact list."
2033 #~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
2034
2035 #, fuzzy
2036 #~ msgid "Someone wants to be added to your contact list."
2037 #~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
2038
2039 #, fuzzy
2040 #~ msgid "Do you want to add this person to your contact list?"
2041 #~ msgstr ""
2042 #~ "Czy chcesz usunąć kontakt\n"
2043 #~ "%s\n"
2044 #~ "ze swojej listy kontaktów?"
2045
2046 #, fuzzy
2047 #~ msgid "Do you want to add %s to your contact list?"
2048 #~ msgstr ""
2049 #~ "Czy chcesz usunąć kontakt\n"
2050 #~ "%s\n"
2051 #~ "ze swojej listy kontaktów?"
2052
2053 #, fuzzy
2054 #~ msgid "Please enter your %s account password"
2055 #~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
2056 #~ msgid "Remember Password?"
2057 #~ msgstr "Zapamiętać hasło?"
2058
2059 #, fuzzy
2060 #~ msgid "Change"
2061 #~ msgstr "Czat"
2062
2063 #, fuzzy
2064 #~ msgid "Contact goes online"
2065 #~ msgstr "Użytkownik %s wszedł na sieć"
2066
2067 #, fuzzy
2068 #~ msgid "Do you want to accept this file?"
2069 #~ msgstr "Czy chcesz zaakceptować żądanie?"
2070
2071 #, fuzzy
2072 #~ msgid "File name:"
2073 #~ msgstr "Naz_wa użytkownika:"
2074
2075 #, fuzzy
2076 #~ msgid "File size:"
2077 #~ msgstr "Strona WWW:"
2078 #~ msgid "_Accept"
2079 #~ msgstr "Z_aakceptuj"
2080 #~ msgid "_Deny"
2081 #~ msgstr "_Odrzuć"
2082
2083 #, fuzzy
2084 #~ msgid "<b>About</b>"
2085 #~ msgstr "<b>Ulubione:</b>"
2086
2087 #, fuzzy
2088 #~ msgid "<b>Personal Details</b>"
2089 #~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
2090
2091 #, fuzzy
2092 #~ msgid "<b>Subscription</b>"
2093 #~ msgstr "Subskrypcja"
2094
2095 #, fuzzy
2096 #~ msgid "<span size=\"smaller\">Example: Mikael or user@server.org</span>"
2097 #~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
2098
2099 #, fuzzy
2100 #~ msgid "Accou_nt:"
2101 #~ msgstr "Konto Jabbera"
2102
2103 #, fuzzy
2104 #~ msgid "Add Contact"
2105 #~ msgstr "_Dodaj kontakt..."
2106
2107 #, fuzzy
2108 #~ msgid "Ch_at"
2109 #~ msgstr "Czat"
2110
2111 #, fuzzy
2112 #~ msgid "Connect on S_tartup"
2113 #~ msgstr "Bez łączenia przy uruchamianiu"
2114 #~ msgid "Country:"
2115 #~ msgstr "Kraj:"
2116
2117 #, fuzzy
2118 #~ msgid "Edit Contact"
2119 #~ msgstr "_Dodaj kontakt..."
2120 #~ msgid "Edit Groups"
2121 #~ msgstr "Modyfikacja grup"
2122
2123 #, fuzzy
2124 #~ msgid "ID:"
2125 #~ msgstr "JID"
2126 #~ msgid "Name:"
2127 #~ msgstr "Nazwa:"
2128
2129 #, fuzzy
2130 #~ msgid "Personal Details"
2131 #~ msgstr "_Szczegóły użytkownika"
2132
2133 #, fuzzy
2134 #~ msgid "R_egister"
2135 #~ msgstr "Z_ałóż konto..."
2136
2137 #, fuzzy
2138 #~ msgid "This is the name that will be used on your roster for this contact"
2139 #~ msgstr "Jaki pseudonim ma być używany dla tego kontaktu?"
2140
2141 #, fuzzy
2142 #~ msgid "This name will be used to identify you in chat windows"
2143 #~ msgstr "Ta nazwa będzie użyta do identyfikacji w oknach rozmowy."
2144
2145 #, fuzzy
2146 #~ msgid ""
2147 #~ "This name will be used to identify you when new contacts lookup your "
2148 #~ "details"
2149 #~ msgstr "Ta nazwa będzie użyta do identyfikacji w oknach rozmowy."
2150
2151 #, fuzzy
2152 #~ msgid "_Connect"
2153 #~ msgstr "Połącz"
2154
2155 #, fuzzy
2156 #~ msgid "_Description:"
2157 #~ msgstr "Opis"
2158 #~ msgid "_Disconnect"
2159 #~ msgstr "_Rozłącz"
2160
2161 #, fuzzy
2162 #~ msgid ""
2163 #~ "_Enter the name or contact ID of the person you want to chat to below:"
2164 #~ msgstr "Wprowadź identyfikator osoby, do której chcesz wysłać wiadomość."
2165
2166 #, fuzzy
2167 #~ msgid "_Group:"
2168 #~ msgstr "Grupa"
2169
2170 #, fuzzy
2171 #~ msgid "_Password:"
2172 #~ msgstr "_Hasło:"
2173
2174 #, fuzzy
2175 #~ msgid "_Retrieve"
2176 #~ msgstr "_Usuń"
2177 #~ msgid "_Subscribe"
2178 #~ msgstr "_Subskrybuj"
2179
2180 #, fuzzy
2181 #~ msgid "_Web site:"
2182 #~ msgstr "Strona WWW:"
2183 #~ msgid "Preset status messages."
2184 #~ msgstr "Ustawione komunikaty stanu."
2185 #~ msgid "%s will be added to your contact list."
2186 #~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
2187
2188 #, fuzzy
2189 #~ msgid "%s ID of new contact:"
2190 #~ msgstr "_ID Jabbera dla nowego kontaktu:"
2191
2192 #, fuzzy
2193 #~ msgid ""
2194 #~ "Please enter your invitation message to:\n"
2195 #~ "%s"
2196 #~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
2197 #~ msgid "Contact Information for %s"
2198 #~ msgstr "Informacje kontaktowe na temat %s"
2199
2200 #, fuzzy
2201 #~ msgid "/Contact Infor_mation"
2202 #~ msgstr "/_Informacje o kontakcie"
2203
2204 #, fuzzy
2205 #~ msgid "/Re_name Contact"
2206 #~ msgstr "/Z_mień nazwę kontaktu"
2207
2208 #, fuzzy
2209 #~ msgid "/_Edit Groups"
2210 #~ msgstr "/Modyfi_kuj grupy"
2211
2212 #, fuzzy
2213 #~ msgid "/_View Previous Conversations"
2214 #~ msgstr "_Rozmowa"
2215 #~ msgid ""
2216 #~ "Please enter a new nickname for the contact\n"
2217 #~ "%s"
2218 #~ msgstr ""
2219 #~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
2220 #~ "%s"
2221 #~ msgid "Edit groups for %s"
2222 #~ msgstr "Modyfikacja grup dla %s"
2223 #~ msgid "Conversation Log"
2224 #~ msgstr "Dziennik rozmowy"
2225 #~ msgid "Registering account"
2226 #~ msgstr "Zakładanie konta"
2227
2228 #, fuzzy
2229 #~ msgid "Respond"
2230 #~ msgstr "Powód:"
2231
2232 #, fuzzy
2233 #~ msgid "Add to _favourites"
2234 #~ msgstr "_Modyfikuj ulubione..."
2235
2236 #, fuzzy
2237 #~ msgid "Na_me:"
2238 #~ msgstr "Nazwa:"
2239
2240 #, fuzzy
2241 #~ msgid "New Chat Room"
2242 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
2243 #~ msgid "    "
2244 #~ msgstr "    "
2245
2246 #, fuzzy
2247 #~ msgid "<b>Information requested, please wait...</b>"
2248 #~ msgstr "<b>Żądanie informacji, proszę czekać...</b>"
2249
2250 #, fuzzy
2251 #~ msgid "<span size=\"smaller\">Example:</span>"
2252 #~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
2253
2254 #, fuzzy
2255 #~ msgid "Chat Rooms..."
2256 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
2257
2258 #, fuzzy
2259 #~ msgid "Connection Details"
2260 #~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
2261
2262 #, fuzzy
2263 #~ msgid "Enter the port used in the connection for this account"
2264 #~ msgstr ""
2265 #~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
2266 #~ "%s"
2267
2268 #, fuzzy
2269 #~ msgid "Enter the server used in the connection for this account"
2270 #~ msgstr ""
2271 #~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
2272 #~ "%s"
2273
2274 #, fuzzy
2275 #~ msgid "Finished"
2276 #~ msgstr "Instalacja zakończona"
2277 #~ msgid "Gossip"
2278 #~ msgstr "Gossip"
2279 #~ msgid ""
2280 #~ "Gossip is a modern client for the Jabber Instant Messaging system.\n"
2281 #~ "\n"
2282 #~ "This assistant will help you configure Gossip and connect you to your "
2283 #~ "favorite Jabber server.\n"
2284 #~ "\n"
2285 #~ "To get started, just click \"Forward\"."
2286 #~ msgstr ""
2287 #~ "Gossip jest nowoczesnym klientem systemu komunikacyjnego Jabber.\n"
2288 #~ "\n"
2289 #~ "Ten asystent pomoże Ci skonfigurować program Gossip i połączyć się z "
2290 #~ "twoim ulubionym serwerem Jabbera.\n"
2291 #~ "\n"
2292 #~ "Aby rozpocząć, kliknij \"Naprzód\"."
2293 #~ msgid ""
2294 #~ "In order to subscribe to presence notifications from the user, a request "
2295 #~ "will be sent. Until this request is approved, the user will always be "
2296 #~ "shown as \"Offline\" in your contact list."
2297 #~ msgstr ""
2298 #~ "Prośba o autoryzację zostanie wsyłana jeśli chcesz być powiadamiany o "
2299 #~ "obecności użytkownika. Dopóki prośba nie zostanie zaakceptowana "
2300 #~ "użytkownik będzie pokazywany na twojej liście kontaktów jako \"Rozłączony"
2301 #~ "\"."
2302 #~ msgid "In which group do you want to place this contact?"
2303 #~ msgstr "W której grupie chcesz umieścić ten kontakt?"
2304
2305 #, fuzzy
2306 #~ msgid "Registering Account"
2307 #~ msgstr "Zakładanie konta"
2308
2309 #, fuzzy
2310 #~ msgid "Resource:"
2311 #~ msgstr "_Zasób:"
2312 #~ msgid "Sending request"
2313 #~ msgstr "Wysyłanie prośby o autoryzację."
2314
2315 #, fuzzy
2316 #~ msgid "Web Site:"
2317 #~ msgstr "Strona WWW:"
2318 #~ msgid "Welcome to Gossip"
2319 #~ msgstr "Witaj w programie Gossip"
2320 #~ msgid "What instant messaging system does the contact use?"
2321 #~ msgstr "Jakiego komunikatora używa ten kontakt?"
2322 #~ msgid "What is your name?"
2323 #~ msgstr "Jak się nazywasz?"
2324
2325 #, fuzzy
2326 #~ msgid "What password do you want to use?"
2327 #~ msgstr "Z jakiego serwera chcesz korzystać?"
2328 #~ msgid "What username do you use?"
2329 #~ msgstr "Jakiej nazwy użytkownika używasz?"
2330 #~ msgid "What username do you want to use?"
2331 #~ msgstr "Jakiej nazwy użytkownika chcesz używać?"
2332
2333 #, fuzzy
2334 #~ msgid "Which account do you want to add this contact to?"
2335 #~ msgstr "W której grupie chcesz umieścić ten kontakt?"
2336
2337 #, fuzzy
2338 #~ msgid ""
2339 #~ "You can change your account settings later by selecting the Edit-"
2340 #~ ">Accounts menu item."
2341 #~ msgstr ""
2342 #~ "Program Gossip został poprawnie skonfigurowany.\n"
2343 #~ "Można zmienić ustawienia swojego konta później, wybierając z menu Akcje-"
2344 #~ ">Połącz... "
2345
2346 #, fuzzy
2347 #~ msgid "Your Account"
2348 #~ msgstr "Konto Jabbera"
2349 #~ msgid "Your Identity"
2350 #~ msgstr "Twoja tożsamość"
2351
2352 #, fuzzy
2353 #~ msgid "_Group Chat"
2354 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
2355
2356 #, fuzzy
2357 #~ msgid "_No"
2358 #~ msgstr "Nie"
2359 #~ msgid "_Search..."
2360 #~ msgstr "_Znajdź..."
2361
2362 #, fuzzy
2363 #~ msgid "_Yes"
2364 #~ msgstr "Tak"
2365 #~ msgid "Be silent when away"
2366 #~ msgstr "Zachowywanie ciszy przy stanie nieobecności"
2367 #~ msgid "Be silent when busy"
2368 #~ msgstr "Zachowywanie ciszy przy zajętości"
2369 #~ msgid "Height of main window"
2370 #~ msgstr "Wysokość głównego okna"
2371 #~ msgid "The X position of the main window."
2372 #~ msgstr "Pozycja X (w poziomie) głównego okna."
2373 #~ msgid "The Y position of the main window."
2374 #~ msgstr "Pozycja Y (w pionie) głównego okna."
2375 #~ msgid "The width of the main window."
2376 #~ msgstr "Szerokość głównego okna."
2377 #~ msgid "Width of the main window"
2378 #~ msgstr "Szerokość głównego okna"
2379 #~ msgid "X position of main window"
2380 #~ msgstr "Pozycja X głównego okna"
2381 #~ msgid "Y position of main window"
2382 #~ msgstr "Pozycja Y głównego okna"
2383 #~ msgid "Gossip, Instant Messaging Client"
2384 #~ msgstr "Gossip, klient pogaduszek sieciowych"
2385
2386 #, fuzzy
2387 #~ msgid "Close this chat window"
2388 #~ msgstr "Ukrycie głównego okna."
2389
2390 #, fuzzy
2391 #~ msgid "Requested Information"
2392 #~ msgstr "_Informacje o koncie"
2393
2394 #, fuzzy
2395 #~ msgid "%s has gone offline"
2396 #~ msgstr "Użytkownik %s rozłączył się"
2397 #~ msgid "Available..."
2398 #~ msgstr "Dostępny..."
2399 #~ msgid "Busy..."
2400 #~ msgstr "Zajęty..."
2401 #~ msgid "Away..."
2402 #~ msgstr "Nieobecny..."
2403 #~ msgid "Contact _Information"
2404 #~ msgstr "_Informacje o kontakcie"
2405
2406 #, fuzzy
2407 #~ msgid "<b>Sound</b>"
2408 #~ msgstr "<b>Opis</b>"
2409
2410 #, fuzzy
2411 #~ msgid "Gossip - Accounts"
2412 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
2413
2414 #, fuzzy
2415 #~ msgid "Join _Group Chat..."
2416 #~ msgstr "_Dołącz do rozmowy grupowej..."
2417
2418 #, fuzzy
2419 #~ msgid "Por_t:"
2420 #~ msgstr "P_ort:"
2421
2422 #, fuzzy
2423 #~ msgid "Requested information."
2424 #~ msgstr "Informacje o kliencie"
2425
2426 #, fuzzy
2427 #~ msgid "Requesting contact information, please wait..."
2428 #~ msgstr "Żądanie szczegółów użytkownika, proszę czekać..."
2429
2430 #, fuzzy
2431 #~ msgid "Could not find the server you wanted to use"
2432 #~ msgstr "Z jakiego serwera chcesz korzystać?"
2433
2434 #, fuzzy
2435 #~ msgid "Connection to the server failed."
2436 #~ msgstr "<b>Połączenie do serwera</b>"
2437 #~ msgid "Written by:"
2438 #~ msgstr "Autorzy:"
2439 #~ msgid "Artwork by:"
2440 #~ msgstr "Grafika:"
2441 #~ msgid "Translated by:"
2442 #~ msgstr "Tłumaczenie:"
2443
2444 #, fuzzy
2445 #~ msgid "Account ID"
2446 #~ msgstr "_Informacje o koncie"
2447 #~ msgid "%sChat - %s"
2448 #~ msgstr "%sRozmowa - %s"
2449 #~ msgid "/Show _Log"
2450 #~ msgstr "/Wyświetl _dziennik"
2451 #~ msgid "View Lo_g"
2452 #~ msgstr "Wyświetl dzienni_k"
2453 #~ msgid "Gossip - Group Chat"
2454 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
2455
2456 #, fuzzy
2457 #~ msgid "Gossip - Add contact"
2458 #~ msgstr "Dodaje kontakt"
2459
2460 #, fuzzy
2461 #~ msgid "Gossip - Contact Information"
2462 #~ msgstr "_Informacje o kontakcie"
2463
2464 #, fuzzy
2465 #~ msgid "Gossip - Edit Groups"
2466 #~ msgstr "Gossip - Modyfikacja rozmowy grupowej"
2467
2468 #, fuzzy
2469 #~ msgid "Gossip - New Account"
2470 #~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
2471
2472 #, fuzzy
2473 #~ msgid "Gossip - New Message"
2474 #~ msgstr "Gossip - Wysyłanie wiadomości"
2475
2476 #, fuzzy
2477 #~ msgid "Gossip - Personal Details"
2478 #~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
2479
2480 #, fuzzy
2481 #~ msgid "Gossip - Preferences"
2482 #~ msgstr "Preferencje"
2483
2484 #, fuzzy
2485 #~ msgid "Gossip - Status Message"
2486 #~ msgstr "Gossip - Wysyłanie wiadomości"
2487
2488 #, fuzzy
2489 #~ msgid "Personal Details Saved!"
2490 #~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
2491 #~ msgid "What request message do you want to send to %s?"
2492 #~ msgstr "Jaka wiadomość żądania ma zostać wysłana do %s?"
2493 #~ msgid "Make sure that your account information is correct."
2494 #~ msgstr "Upewnij się, że twoje informacje o koncie są poprawne."
2495 #~ msgid "%s wants to be notified of your status."
2496 #~ msgstr "%s chce być powiadamiany o twojej obecności."
2497 #~ msgid "You were disconnected from the server. Do you want to reconnect?"
2498 #~ msgstr ""
2499 #~ "Połączenie z serwerem zostało utracone. Czy chcesz się ponownie połączyć?"
2500 #~ msgid ""
2501 #~ "Make sure that your account information is correct. The server may also "
2502 #~ "currently be unavailable."
2503 #~ msgstr ""
2504 #~ "Upewnij się, że informacje o koncie są poprawne. Serwer może być również "
2505 #~ "niedostępny."
2506 #~ msgid "Edit List..."
2507 #~ msgstr "Modyfikuj listę..."
2508 #~ msgid "An error occurred when chatting with %s."
2509 #~ msgstr "Wystąpił błąd podczas rozmowy z użytkownikiem %s."
2510 #~ msgid "Details:"
2511 #~ msgstr "Szczegóły:"
2512 #~ msgid "An error occurred when chatting in the group chat %s."
2513 #~ msgstr "Wystąpił błąd podczas rozmowy grupowej %s."
2514 #~ msgid "Unable to enter the group chat %s."
2515 #~ msgstr "Nie można dołączyć do rozmowy grupowej %s."
2516 #~ msgid "Gossip will now try to use your account:"
2517 #~ msgstr "Gossip spróbuje użyć twojego konta:"
2518 #~ msgid "Gossip will now try to register the account:"
2519 #~ msgstr "Gossip spróbuje zarejestrować konto:"
2520 #~ msgid "From:"
2521 #~ msgstr "Od:"
2522 #~ msgid "Gossip - Received Message"
2523 #~ msgstr "Gossip - Otrzymana wiadomość"
2524 #~ msgid "In reply to:"
2525 #~ msgstr "W odpowiedzi do:"
2526 #~ msgid "To:"
2527 #~ msgstr "Do:"
2528 #~ msgid "_Reply..."
2529 #~ msgstr "_Odpowiedz..."
2530 #~ msgid "C_onnect"
2531 #~ msgstr "_Połącz"
2532 #~ msgid "        "
2533 #~ msgstr "        "
2534 #~ msgid "<b>Available chat rooms</b>"
2535 #~ msgstr "<b>Dostępne pokoje</b>"
2536 #~ msgid "<b>Chat room information</b>"
2537 #~ msgstr "<b>Informacja o pokoju</b>"
2538 #~ msgid "Gossip - Join Group Chat"
2539 #~ msgstr "Gossip - Dołączanie do rozmowy grupowej"
2540 #~ msgid "N_ickname:"
2541 #~ msgstr "_Pseudonim:"
2542 #~ msgid ""
2543 #~ "Pick a favorite, or enter nickname, server name, and the name of the chat "
2544 #~ "room to enter."
2545 #~ msgstr ""
2546 #~ "Wybież rozmowę z ulubioncyh lub wpisz pseudonim, nazwę serwera i nazwę "
2547 #~ "pokoju, do którego chcesz wejść."
2548 #~ msgid "R_emove"
2549 #~ msgstr "U_suń"
2550 #~ msgid "_Add"
2551 #~ msgstr "_Dodaj"
2552 #~ msgid " "
2553 #~ msgstr " "
2554 #~ msgid "<b>Personal information</b>"
2555 #~ msgstr "<b>Informacje o użytkowniku</b>"
2556 #~ msgid "<b>Preset status messages</b>"
2557 #~ msgstr "<b>Ustawione komunikaty stanu</b>"
2558 #~ msgid "<i>Information not available</i>"
2559 #~ msgstr "<i>Informacja nie jest dostępna</i>"
2560 #~ msgid "Choose a Server"
2561 #~ msgstr "Wybierz serwer"
2562 #~ msgid "Choose from list:"
2563 #~ msgstr "Wybierz z listy:"
2564 #~ msgid "Information about ..."
2565 #~ msgstr "Informacje o programie ..."
2566 #~ msgid "Jabber.com"
2567 #~ msgstr "Jabber.com"
2568 #~ msgid "Jabber.org"
2569 #~ msgstr "Jabber.org"
2570 #~ msgid "On what server do you have a Jabber account?"
2571 #~ msgstr "Na jakim serwerze Jabbera masz konto?"
2572 #~ msgid "Sound"
2573 #~ msgstr "Dźwięk"
2574 #~ msgid "Use a different server"
2575 #~ msgstr "Użycie innego serwera"
2576 #~ msgid "What request message do you want to send to ...?"
2577 #~ msgstr "Jaka wiadomość żądania ma zostać wysłana do ...?"
2578 #~ msgid "subscription_label"
2579 #~ msgstr "subscription_label"
2580 #~ msgid "About to leave..."
2581 #~ msgstr "Za chwilę zakończymy..."
2582 #~ msgid "Autoaway message"
2583 #~ msgstr "Automatyczny komunikat o nieobecności"
2584 #~ msgid "Away messages"
2585 #~ msgstr "Komunikaty niedostępności"
2586 #~ msgid "Message to show before going away"
2587 #~ msgstr "Komunikat wyświetlany przed przejściem w stan nieobecności"
2588 #~ msgid "Not at the computer"
2589 #~ msgstr "Nie jestem przy komputerze"
2590 #~ msgid "Just about to leave..."
2591 #~ msgstr "Zaraz zakończymy..."
2592 #~ msgid "A Jabber Client for GNOME"
2593 #~ msgstr "Klient Jabbera dla GNOME"
2594 #~ msgid "Gossip Website"
2595 #~ msgstr "Witryna programu Gossip"
2596 #~ msgid "Custom Busy Message..."
2597 #~ msgstr "Własny komunikat o zajętości..."
2598 #~ msgid "New Busy Message"
2599 #~ msgstr "Nowy komunikat o zajętości"
2600 #~ msgid "New Away Message"
2601 #~ msgstr "Nowy komunikat o nieobecności"
2602 #~ msgid "Working"
2603 #~ msgstr "Pracuję"
2604 #~ msgid "Sleeping"
2605 #~ msgstr "Śpię"
2606 #~ msgid "Enter the new message:"
2607 #~ msgstr "Podaj nową wiadomość:"
2608 #~ msgid "Reason for being busy:"
2609 #~ msgstr "Powód zajętości:"
2610