Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-09-08 21:53+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-09-08 21:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
26 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "Empathy"
30 msgstr "Empathy"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "IM Client"
38 msgstr "Komunikator"
39
40 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
41 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
42 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
43
44 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
45 msgid "Call volume"
46 msgstr "Głośność rozmowy"
47
48 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
49 msgid "Call volume, as a percentage."
50 msgstr "Głośność rozmowy w procentach."
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
53 msgid "Camera device"
54 msgstr "Urządzenie kamery"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
57 msgid "Camera position"
58 msgstr "Pozycja kamery"
59
60 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
61 msgid ""
62 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
63 "chat."
64 msgstr ""
65 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
66 "podczas rozmowy grupowej."
67
68 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
69 msgid "Chat window theme"
70 msgstr "Motyw okna rozmowy"
71
72 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
73 msgid "Chat window theme variant"
74 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
75
76 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
77 msgid ""
78 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
79 msgstr ""
80 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
81 "\")."
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
84 msgid "Compact contact list"
85 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
88 msgid "Connection managers should be used"
89 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
92 msgid "Contact list sort criterion"
93 msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
94
95 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
96 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
97 msgstr ""
98 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
99
100 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
101 msgid "Default directory to select an avatar image from"
102 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
103
104 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
105 msgid "Disable popup notifications when away"
106 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
107
108 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
109 msgid "Disable sounds when away"
110 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
111
112 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
113 msgid "Display incoming events in the status area"
114 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
115
116 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
117 msgid ""
118 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
119 "user immediately."
120 msgstr ""
121 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
122 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
123
124 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
125 msgid "Echo cancellation support"
126 msgstr "Obsługa usuwania echa"
127
128 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
129 msgid "Empathy can publish the user's location"
130 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
131
132 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
133 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
134 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
135
136 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
137 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
138 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
139
140 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
141 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
142 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
143
144 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
145 msgid "Empathy default download folder"
146 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
147
148 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
149 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
150 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
151
152 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
153 msgid "Empathy should auto-away when idle"
154 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
155
156 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
157 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
158 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
159
160 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
161 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
162 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
163
164 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
165 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
166 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
167
168 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
169 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
170 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
171
172 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
173 msgid "Enable popup notifications for new messages"
174 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
175
176 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
177 msgid "Enable spell checker"
178 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
179
180 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
181 msgid "Hide main window"
182 msgstr "Ukrycie głównego okna"
183
184 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
185 msgid "Hide the main window."
186 msgstr "Ukrycie głównego okna."
187
188 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
189 msgid "Nick completed character"
190 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
191
192 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
193 msgid "Open new chats in separate windows"
194 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
195
196 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
197 msgid "Path of the Adium theme to use"
198 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
199
200 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
201 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
202 msgstr ""
203 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
204 "Adium."
205
206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
207 msgid "Play a sound for incoming messages"
208 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
209
210 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
211 msgid "Play a sound for new conversations"
212 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
213
214 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
215 msgid "Play a sound for outgoing messages"
216 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
217
218 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
219 msgid "Play a sound when a contact logs in"
220 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
221
222 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
223 msgid "Play a sound when a contact logs out"
224 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
225
226 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
227 msgid "Play a sound when we log in"
228 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
229
230 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
231 msgid "Play a sound when we log out"
232 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
233
234 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
235 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
236 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
237
238 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
239 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
240 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
241
242 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
243 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
244 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
245
246 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
247 msgid "Position the camera preview should be during a call."
248 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
249
250 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
251 msgid "Show Balance in contact list"
252 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
253
254 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
255 msgid "Show avatars"
256 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
257
258 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
259 msgid "Show contact list in rooms"
260 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
261
262 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
263 msgid "Show hint about closing the main window"
264 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
265
266 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
267 msgid "Show offline contacts"
268 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
269
270 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
271 msgid "Show protocols"
272 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
273
274 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
275 msgid "Spell checking languages"
276 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
277
278 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
279 msgid "The default folder to save file transfers in."
280 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
281
282 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
283 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
284 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
285
286 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
287 msgid "The position for the chat window side pane"
288 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
289
290 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
291 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
292 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
293
294 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
295 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
296 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
297
298 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
299 msgid ""
300 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
301 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
302
303 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
304 msgid "Use graphical smileys"
305 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
308 msgid "Use notification sounds"
309 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
312 msgid "Use theme for chat rooms"
313 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
316 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
317 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
318
319 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
320 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
321 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
324 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
325 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
328 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
329 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
330
331 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
332 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
333 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
336 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
337 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
338
339 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
340 msgid ""
341 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
342 msgstr ""
343 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
344 "bezczynności."
345
346 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
347 msgid ""
348 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
349 msgstr ""
350 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
353 msgid ""
354 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
355 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
358 msgid ""
359 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
360 msgstr ""
361 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
362 "Inspector."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
365 msgid ""
366 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
367 "reconnect."
368 msgstr ""
369 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
370 "rozłączenia/ponownego połączenia."
371
372 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
373 msgid ""
374 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
375 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
378 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
379 msgstr ""
380 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
381
382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
383 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
384 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
385
386 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
387 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
388 msgstr ""
389 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
390 "sieci."
391
392 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
393 msgid ""
394 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
395 msgstr ""
396 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
399 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
400 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
403 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
404 msgstr ""
405 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
406
407 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
408 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
409 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
410
411 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
412 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
413 msgstr ""
414 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
417 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
418 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
421 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
422 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
423
424 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
425 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
426 msgstr ""
427 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
428 "zajętości."
429
430 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
431 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
432 msgstr ""
433 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
434 "do trybu offline."
435
436 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
437 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
438 msgstr ""
439 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
440 "do trybu online."
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
443 msgid ""
444 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
445 "the chat is already opened, but not focused."
446 msgstr ""
447 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
448 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
451 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
452 msgstr ""
453 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
454 "wiadomości."
455
456 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
457 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
458 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
459
460 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
461 msgid ""
462 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
463 msgstr ""
464 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
465
466 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
467 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
468 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
469
470 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
471 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
472 msgstr ""
473 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
474 "zajętości."
475
476 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
477 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
478 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
479
480 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
481 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
482 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
483
484 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
485 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
486 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
487
488 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
489 msgid ""
490 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
491 "'x' button in the title bar."
492 msgstr ""
493 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
494 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
495
496 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
497 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
498 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
499
500 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
501 msgid ""
502 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
503 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
504 "the contact list by state."
505 msgstr ""
506 "Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
507 "Domyślnie porządkowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name"
508 "\". Wartość \"state\" spowoduje porządkowanie według stanu kontaktu."
509
510 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
511 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
512 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
513
514 #. Tweak the dialog
515 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
516 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
517 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
518 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
519
520 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
521 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
522 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
523
524 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
525 msgid "File transfer not supported by remote contact"
526 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
527
528 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1167
529 msgid "The selected file is not a regular file"
530 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
531
532 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
533 msgid "The selected file is empty"
534 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
535
536 #: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
537 #, c-format
538 msgid "Missed call from %s"
539 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
540
541 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
542 #: ../libempathy/empathy-message.c:419
543 #, c-format
544 msgid "Called %s"
545 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
546
547 #: ../libempathy/empathy-message.c:422
548 #, c-format
549 msgid "Call from %s"
550 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
551
552 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
553 msgid "Socket type not supported"
554 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
555
556 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
557 msgid "No reason was specified"
558 msgstr "Nie podano powodu"
559
560 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
561 msgid "The change in state was requested"
562 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
563
564 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
565 msgid "You canceled the file transfer"
566 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
567
568 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
569 msgid "The other participant canceled the file transfer"
570 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
571
572 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
573 msgid "Error while trying to transfer the file"
574 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
575
576 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
577 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
578 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
579
580 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:302
581 msgid "Unknown reason"
582 msgstr "Nieznany powód"
583
584 #: ../libempathy/empathy-utils.c:222
585 msgid "Available"
586 msgstr "Dostępny"
587
588 #: ../libempathy/empathy-utils.c:224
589 msgid "Busy"
590 msgstr "Zajęty"
591
592 #: ../libempathy/empathy-utils.c:227
593 msgid "Away"
594 msgstr "Nieobecny"
595
596 #: ../libempathy/empathy-utils.c:229
597 msgid "Invisible"
598 msgstr "Niewidoczny"
599
600 #: ../libempathy/empathy-utils.c:231
601 msgid "Offline"
602 msgstr "Offline"
603
604 #. translators: presence type is unknown
605 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234
606 msgctxt "presence"
607 msgid "Unknown"
608 msgstr "Nieznany"
609
610 #: ../libempathy/empathy-utils.c:274
611 msgid "No reason specified"
612 msgstr "Nie podano powodu"
613
614 #: ../libempathy/empathy-utils.c:276 ../libempathy/empathy-utils.c:332
615 msgid "Status is set to offline"
616 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
617
618 #: ../libempathy/empathy-utils.c:278 ../libempathy/empathy-utils.c:312
619 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
620 msgid "Network error"
621 msgstr "Błąd sieci"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:314
624 msgid "Authentication failed"
625 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
626
627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
628 msgid "Encryption error"
629 msgstr "Błąd szyfrowania"
630
631 #: ../libempathy/empathy-utils.c:284
632 msgid "Name in use"
633 msgstr "Pseudonim jest już używany"
634
635 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:318
636 msgid "Certificate not provided"
637 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
638
639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:320
640 msgid "Certificate untrusted"
641 msgstr "Niezaufany certyfikat"
642
643 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
644 msgid "Certificate expired"
645 msgstr "Certyfikat wygasł"
646
647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
648 msgid "Certificate not activated"
649 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
650
651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
652 msgid "Certificate hostname mismatch"
653 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
654
655 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
656 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
657 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
660 msgid "Certificate self-signed"
661 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
664 msgid "Certificate error"
665 msgstr "Błąd certyfikatu"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:334
668 msgid "Encryption is not available"
669 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:336
672 msgid "Certificate is invalid"
673 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
674
675 #: ../libempathy/empathy-utils.c:338
676 msgid "Connection has been refused"
677 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
678
679 #: ../libempathy/empathy-utils.c:340
680 msgid "Connection can't be established"
681 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:342
684 msgid "Connection has been lost"
685 msgstr "Połączenie zostało utracone"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:344
688 msgid "This resource is already connected to the server"
689 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
692 msgid ""
693 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
694 msgstr ""
695 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
696
697 #: ../libempathy/empathy-utils.c:349
698 msgid "The account already exists on the server"
699 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
700
701 #: ../libempathy/empathy-utils.c:351
702 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
703 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
704
705 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
706 msgid "Certificate has been revoked"
707 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
708
709 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
710 msgid ""
711 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
712 msgstr ""
713 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
714 "kryptograficznie słaby"
715
716 #: ../libempathy/empathy-utils.c:358
717 msgid ""
718 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
719 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
720 msgstr ""
721 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
722 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
723
724 #: ../libempathy/empathy-utils.c:519
725 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
726 msgid "People Nearby"
727 msgstr "Osoby w pobliżu"
728
729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:524
730 msgid "Yahoo! Japan"
731 msgstr "Yahoo! Japonia"
732
733 #: ../libempathy/empathy-utils.c:553
734 msgid "Google Talk"
735 msgstr "Google Talk"
736
737 #: ../libempathy/empathy-utils.c:554
738 msgid "Facebook Chat"
739 msgstr "Facebook Chat"
740
741 #: ../libempathy/empathy-time.c:88
742 #, c-format
743 msgid "%d second ago"
744 msgid_plural "%d seconds ago"
745 msgstr[0] "%d sekundę temu"
746 msgstr[1] "%d sekundy temu"
747 msgstr[2] "%d sekund temu"
748
749 #: ../libempathy/empathy-time.c:93
750 #, c-format
751 msgid "%d minute ago"
752 msgid_plural "%d minutes ago"
753 msgstr[0] "%d minutę temu"
754 msgstr[1] "%d minuty temu"
755 msgstr[2] "%d minut temu"
756
757 #: ../libempathy/empathy-time.c:98
758 #, c-format
759 msgid "%d hour ago"
760 msgid_plural "%d hours ago"
761 msgstr[0] "%d godzinę temu"
762 msgstr[1] "%d godziny temu"
763 msgstr[2] "%d godzin temu"
764
765 #: ../libempathy/empathy-time.c:103
766 #, c-format
767 msgid "%d day ago"
768 msgid_plural "%d days ago"
769 msgstr[0] "%d dzień temu"
770 msgstr[1] "%d dni temu"
771 msgstr[2] "%d dni temu"
772
773 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
774 #, c-format
775 msgid "%d week ago"
776 msgid_plural "%d weeks ago"
777 msgstr[0] "%d tydzień temu"
778 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
779 msgstr[2] "%d tygodni temu"
780
781 #: ../libempathy/empathy-time.c:113
782 #, c-format
783 msgid "%d month ago"
784 msgid_plural "%d months ago"
785 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
786 msgstr[1] "%d miesiące temu"
787 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
788
789 #: ../libempathy/empathy-time.c:136
790 msgid "in the future"
791 msgstr "w przyszłości"
792
793 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:539
794 msgid "All accounts"
795 msgstr "Wszystkie konta"
796
797 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
798 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
799 msgid "Account"
800 msgstr "Konto"
801
802 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
803 msgid "Password"
804 msgstr "Hasło"
805
806 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
807 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
808 msgid "Server"
809 msgstr "Serwer"
810
811 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:697
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
813 msgid "Port"
814 msgstr "Port"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:769
817 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:826
818 #, c-format
819 msgid "%s:"
820 msgstr "%s:"
821
822 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
823 msgid "My Web Accounts"
824 msgstr "Moje konta internetowe"
825
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1208
827 #, c-format
828 msgid "The account %s is edited via %s."
829 msgstr "Konto %s jest modyfikowane przez %s."
830
831 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1214
832 #, c-format
833 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
834 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
835
836 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1233
837 msgid "Launch My Web Accounts"
838 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
839
840 #. general handler
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1241
842 #, c-format
843 msgid "Edit %s"
844 msgstr "Modyfikuj %s"
845
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1591
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
848 msgid "Username:"
849 msgstr "Nazwa użytkownika:"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1909
852 msgid "A_pply"
853 msgstr "Za_stosuj"
854
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1939
856 msgid "L_og in"
857 msgstr "Zal_oguj się"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
860 msgid "This account already exists on the server"
861 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
862
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2016
864 msgid "Create a new account on the server"
865 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2208
868 msgid "Ca_ncel"
869 msgstr "A_nuluj"
870
871 #. To translators: The first parameter is the login id and the
872 #. * second one is the network. The resulting string will be something
873 #. * like: "MyUserName on freenode".
874 #. * You should reverse the order of these arguments if the
875 #. * server should come before the login id in your locale.
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2486
877 #, c-format
878 msgid "%1$s on %2$s"
879 msgstr "%1$s na %2$s"
880
881 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
882 #. * string will be something like: "Jabber Account"
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2512
884 #, c-format
885 msgid "%s Account"
886 msgstr "Konto %s"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2516
889 msgid "New account"
890 msgstr "Nowe konto"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
893 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
894 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
897 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
906 msgid "Advanced"
907 msgstr "Zaawansowane"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
916 msgid "Pass_word:"
917 msgstr "_Hasło:"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
925 msgid "Remember Password"
926 msgstr "Zapamiętaj hasło"
927
928 #. remember password ticky box
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
932 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
937 msgid "Remember password"
938 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
939
940 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
941 msgid "Screen _Name:"
942 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
943
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
945 msgid "What is your AIM password?"
946 msgstr "Hasło AIM:"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
949 msgid "What is your AIM screen name?"
950 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
951
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
956 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
958 msgid "_Port:"
959 msgstr "_Port:"
960
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
966 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
967 msgid "_Server:"
968 msgstr "_Serwer:"
969
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
972 msgid "<b>Example:</b> username"
973 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
974
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
976 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
978 msgid "Login I_D:"
979 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
980
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
982 msgid "What is your GroupWise User ID?"
983 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
984
985 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
986 msgid "What is your GroupWise password?"
987 msgstr "Hasło GroupWise:"
988
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
990 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
991 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
995 msgid "Ch_aracter set:"
996 msgstr "Zest_aw znaków:"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
999 msgid "ICQ _UIN:"
1000 msgstr "_UIN ICQ:"
1001
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
1003 msgid "What is your ICQ UIN?"
1004 msgstr "UIN ICQ:"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1007 msgid "What is your ICQ password?"
1008 msgstr "Hasło ICQ:"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1012 msgid "Auto"
1013 msgstr "Automatycznie"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1016 msgid "UDP"
1017 msgstr "UDP"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1020 msgid "TCP"
1021 msgstr "TCP"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1024 msgid "TLS"
1025 msgstr "TLS"
1026
1027 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1028 #. * best to keep the English version.
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1030 msgid "Register"
1031 msgstr "Rejestrator"
1032
1033 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1034 #. * best to keep the English version.
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1036 msgid "Options"
1037 msgstr "Opcje"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1040 msgid "None"
1041 msgstr "Brak"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1044 msgid "Character set:"
1045 msgstr "Zestaw znaków:"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1048 msgid ""
1049 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1050 "password."
1051 msgstr ""
1052 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1053 "go podawać."
1054
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1056 msgid "Network"
1057 msgstr "Sieć"
1058
1059 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1060 msgid "Network:"
1061 msgstr "Sieć:"
1062
1063 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1064 msgid "Nickname:"
1065 msgstr "Pseudonim:"
1066
1067 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1068 msgid "Password:"
1069 msgstr "Hasło:"
1070
1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1072 msgid "Quit message:"
1073 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1074
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1076 msgid "Real name:"
1077 msgstr "Imię i nazwisko:"
1078
1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1080 msgid "Servers"
1081 msgstr "Serwery"
1082
1083 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1084 msgid "What is your IRC nickname?"
1085 msgstr "Pseudonim IRC:"
1086
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1088 msgid "Which IRC network?"
1089 msgstr "Sieć IRC:"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1092 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1093 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1096 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1097 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1100 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1101 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1102
1103 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1104 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1105 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1106
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1108 msgid "Override server settings"
1109 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1112 msgid "Priori_ty:"
1113 msgstr "Pri_orytet:"
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1116 msgid "Reso_urce:"
1117 msgstr "_Zasób:"
1118
1119 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1121 msgid ""
1122 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1123 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1124 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1125 "Facebook username if you don't have one."
1126 msgstr ""
1127 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1128 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1129 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1130 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1131 "ustawiono."
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1134 msgid "Use old SS_L"
1135 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1136
1137 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1138 msgid "What is your Facebook password?"
1139 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1140
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1142 msgid "What is your Facebook username?"
1143 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1146 msgid "What is your Google ID?"
1147 msgstr "Identyfikator Google:"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1150 msgid "What is your Google password?"
1151 msgstr "Hasło Google:"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1154 msgid "What is your Jabber ID?"
1155 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1158 msgid "What is your Jabber password?"
1159 msgstr "Hasło Jabbera:"
1160
1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1162 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1163 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1164
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1166 msgid "What is your desired Jabber password?"
1167 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1170 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1171 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1174 msgid "What is your Windows Live ID?"
1175 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1178 msgid "What is your Windows Live password?"
1179 msgstr "Hasło Windows Live:"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1182 msgid "E-_mail address:"
1183 msgstr "Adres _e-mail:"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1186 msgid "Nic_kname:"
1187 msgstr "Pseu_donim:"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1190 msgid "_First Name:"
1191 msgstr "I_mię:"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1194 msgid "_Jabber ID:"
1195 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1198 msgid "_Last Name:"
1199 msgstr "Na_zwisko:"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1202 msgid "_Published Name:"
1203 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1206 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1207 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1210 msgid "Authentication username:"
1211 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1214 msgid "Discover Binding"
1215 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1218 msgid "Discover the STUN server automatically"
1219 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1222 msgid "Ignore TLS Errors"
1223 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1226 msgid "Interval (seconds)"
1227 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1230 msgid "Keep-Alive Options"
1231 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1234 msgid "Loose Routing"
1235 msgstr "Swobodne trasowanie"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1238 msgid "Mechanism:"
1239 msgstr "Mechanizm:"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1242 msgid "Miscellaneous Options"
1243 msgstr "Różne opcje"
1244
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1246 msgid "NAT Traversal Options"
1247 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1248
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1250 msgid "Port:"
1251 msgstr "Port:"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1254 msgid "Proxy Options"
1255 msgstr "Opcje pośrednika"
1256
1257 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1258 msgid "STUN Server:"
1259 msgstr "Serwer STUN:"
1260
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
1263 msgid "Server:"
1264 msgstr "Serwer"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1267 msgid "Transport:"
1268 msgstr "Transport:"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1271 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1272 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1275 msgid "What is your SIP account password?"
1276 msgstr "Hasło konta SIP:"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1279 msgid "What is your SIP login ID?"
1280 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1283 msgid "_Username:"
1284 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1285
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1287 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1288 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1289
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1291 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1292 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1295 msgid "What is your Yahoo! password?"
1296 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1297
1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1299 msgid "Yahoo! I_D:"
1300 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1301
1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1303 msgid "_Room List locale:"
1304 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1305
1306 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:470
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:555
1308 msgid "Couldn't convert image"
1309 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1310
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1312 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1313 msgstr ""
1314 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1315
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:818
1317 msgid "Couldn't save picture to file"
1318 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:934
1321 msgid "Select Your Avatar Image"
1322 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1323
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
1325 msgid "Take a picture..."
1326 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:941
1329 msgid "No Image"
1330 msgstr "Brak obrazu"
1331
1332 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
1333 msgid "Images"
1334 msgstr "Obrazy"
1335
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
1337 msgid "All Files"
1338 msgstr "Wszystkie pliki"
1339
1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1341 msgid "Click to enlarge"
1342 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1346 msgid "There was an error starting the call"
1347 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1348
1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1350 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1351 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1354 msgid "The specified contact is offline"
1355 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1358 msgid "The specified contact is not valid"
1359 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1360
1361 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1362 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1363 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1364
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:702
1366 msgid "Failed to open private chat"
1367 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1368
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:763
1370 msgid "Topic not supported on this conversation"
1371 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:769
1374 msgid "You are not allowed to change the topic"
1375 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1376
1377 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
1378 #, c-format
1379 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1380 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1030
1383 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1384 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1033
1387 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1388 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
1391 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1392 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1039
1395 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1396 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1397
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1043
1399 msgid ""
1400 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1401 "current one"
1402 msgstr ""
1403 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1404 "domyślnie bieżący"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1047
1407 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1408 msgstr ""
1409 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1050
1412 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1413 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1053
1416 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1417 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1056
1420 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1421 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1422
1423 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1059
1424 msgid ""
1425 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1426 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1427 "join a new chat room\""
1428 msgstr ""
1429 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1430 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1431 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1432
1433 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
1434 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1435 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1436
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
1438 msgid ""
1439 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1440 "show its usage."
1441 msgstr ""
1442 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1443 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1444
1445 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
1446 #, c-format
1447 msgid "Usage: %s"
1448 msgstr "Użycie: %s"
1449
1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
1451 msgid "Unknown command"
1452 msgstr "Nieznane polecenie"
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1242
1455 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1456 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1457
1458 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1459 #. * account to send the message.
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1412
1461 msgid "insufficient balance to send message"
1462 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1414
1465 msgid "not capable"
1466 msgstr "brak możliwości"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1421
1469 msgid "offline"
1470 msgstr "offline"
1471
1472 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1424
1473 msgid "invalid contact"
1474 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1475
1476 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1427
1477 msgid "permission denied"
1478 msgstr "brak dostępu"
1479
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1430
1481 msgid "too long message"
1482 msgstr "za długa wiadomość"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1433
1485 msgid "not implemented"
1486 msgstr "niezaimplementowane"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1437
1489 msgid "unknown"
1490 msgstr "nieznany"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1443
1493 #, c-format
1494 msgid "Error sending message '%s': %s"
1495 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1496
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1447
1498 #, c-format
1499 msgid "Error sending message: %s"
1500 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1501
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1508 ../src/empathy-chat-window.c:761
1503 msgid "Topic:"
1504 msgstr "Temat:"
1505
1506 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1520
1507 #, c-format
1508 msgid "Topic set to: %s"
1509 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1510
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1522
1512 msgid "No topic defined"
1513 msgstr "Temat nie został określony"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2031
1516 msgid "(No Suggestions)"
1517 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1518
1519 #. translators: %s is the selected word
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2099
1521 #, c-format
1522 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1523 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1524
1525 #. translators: first %s is the selected word,
1526 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2136
1528 #, c-format
1529 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1530 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1531
1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2206
1533 msgid "Insert Smiley"
1534 msgstr "Wstaw emotikonę"
1535
1536 #. send button
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
1539 msgid "_Send"
1540 msgstr "_Wyślij"
1541
1542 #. Spelling suggestions
1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2278
1544 msgid "_Spelling Suggestions"
1545 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1546
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2367
1548 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1549 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1550
1551 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2504
1552 #, c-format
1553 msgid "%s has disconnected"
1554 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1555
1556 #. translators: reverse the order of these arguments
1557 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1558 #.
1559 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2511
1560 #, c-format
1561 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1562 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1563
1564 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2514
1565 #, c-format
1566 msgid "%s was kicked"
1567 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1568
1569 #. translators: reverse the order of these arguments
1570 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1571 #.
1572 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2522
1573 #, c-format
1574 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1575 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2525
1578 #, c-format
1579 msgid "%s was banned"
1580 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1581
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2529
1583 #, c-format
1584 msgid "%s has left the room"
1585 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1586
1587 #. Note to translators: this string is appended to
1588 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1589 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1590 #. * please let us know. :-)
1591 #.
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2538
1593 #, c-format
1594 msgid " (%s)"
1595 msgstr " (%s)"
1596
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
1598 #, c-format
1599 msgid "%s has joined the room"
1600 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1601
1602 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2588
1603 #, c-format
1604 msgid "%s is now known as %s"
1605 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1606
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2727
1608 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
1609 #: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:2355
1610 msgid "Disconnected"
1611 msgstr "Rozłączony"
1612
1613 #. Add message
1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3374
1615 msgid "Would you like to store this password?"
1616 msgstr "Zachować hasło?"
1617
1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3380
1619 msgid "Remember"
1620 msgstr "Zapamiętaj"
1621
1622 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3390
1623 msgid "Not now"
1624 msgstr "Nie teraz"
1625
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3434
1627 msgid "Retry"
1628 msgstr "Ponów"
1629
1630 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3438
1631 msgid "Wrong password; please try again:"
1632 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1633
1634 #. Add message
1635 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3568
1636 msgid "This room is protected by a password:"
1637 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1638
1639 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3595
1640 msgid "Join"
1641 msgstr "Dołącz"
1642
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3797 ../src/empathy-event-manager.c:1261
1644 msgid "Connected"
1645 msgstr "Połączony"
1646
1647 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
1648 msgid "Conversation"
1649 msgstr "Rozmowa"
1650
1651 #. Translators: this string is a something like
1652 #. * "Escher Cat (SMS)"
1653 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3857
1654 #, c-format
1655 msgid "%s (SMS)"
1656 msgstr "%s (SMS)"
1657
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
1659 msgid "Unknown or invalid identifier"
1660 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1661
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
1663 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1664 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1665
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
1667 msgid "Contact blocking unavailable"
1668 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:430
1671 msgid "Permission Denied"
1672 msgstr "Brak dostępu"
1673
1674 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:434
1675 msgid "Could not block contact"
1676 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1677
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:774
1679 msgid "Edit Blocked Contacts"
1680 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1681
1682 #. Account and Identifier
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
1688 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1689 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1690 msgid "Account:"
1691 msgstr "Konto:"
1692
1693 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1694 msgid "Blocked Contacts"
1695 msgstr "Zablokowane kontakty"
1696
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1698 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1699 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
1700 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1701 msgid "Remove"
1702 msgstr "Usuń"
1703
1704 #. Copy Link Address menu item
1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1707 msgid "_Copy Link Address"
1708 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1709
1710 #. Open Link menu item
1711 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1713 msgid "_Open Link"
1714 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1715
1716 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1717 #. * chat windows (strftime format string)
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:415
1719 msgid "%A %B %d %Y"
1720 msgstr "%A %d %B %Y"
1721
1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1724 msgid "Edit Contact Information"
1725 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1726
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1728 msgid "Personal Information"
1729 msgstr "Informacje osobiste"
1730
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1733 msgid "New Contact"
1734 msgstr "Nowy kontakt"
1735
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:200
1738 #, c-format
1739 msgid "Block %s?"
1740 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
1743 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:255
1744 #, c-format
1745 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1746 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1747
1748 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:277
1750 msgid "_Block"
1751 msgstr "Za_blokuj"
1752
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
1754 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:286
1755 msgid "_Report this contact as abusive"
1756 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1757 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1758 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1759 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1760
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1762 msgid "Decide _Later"
1763 msgstr "Z_decyduj później"
1764
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1766 msgid "Subscription Request"
1767 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1768
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1770 msgid "_Block User"
1771 msgstr "Za_blokuj użytkownika"
1772
1773 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1774 msgid "Ungrouped"
1775 msgstr "Nie w grupach"
1776
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1778 msgid "Favorite People"
1779 msgstr "Ulubione osoby"
1780
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1986
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
1783 #, c-format
1784 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1785 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1786
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1988
1788 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2379
1789 msgid "Removing group"
1790 msgstr "Usuwanie grupy"
1791
1792 #. Remove
1793 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2037
1794 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2114
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2434
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2637
1797 msgid "_Remove"
1798 msgstr "_Usuń"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2067
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2501
1802 #, c-format
1803 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1804 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1805
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2069
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2522
1808 msgid "Removing contact"
1809 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1810
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:220
1812 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
1813 msgid "_Add Contact…"
1814 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
1817 msgid "_Block Contact"
1818 msgstr "Za_blokuj kontakt"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:329
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:758
1822 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
1823 msgid "_Chat"
1824 msgstr "_Rozmowa"
1825
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
1827 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
1828 msgctxt "menu item"
1829 msgid "_Audio Call"
1830 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1831
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:394
1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:894
1834 msgctxt "menu item"
1835 msgid "_Video Call"
1836 msgstr "_Wideorozmowa"
1837
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:440
1839 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:947
1840 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
1841 msgid "_Previous Conversations"
1842 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1843
1844 # to jest w menu
1845 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:988
1847 msgid "Send File"
1848 msgstr "Wyślij plik"
1849
1850 # to jest w menu
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:485
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1030
1853 msgid "Share My Desktop"
1854 msgstr "Współdziel pulpit"
1855
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1886
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1373
1860 msgid "Favorite"
1861 msgstr "Ulubione"
1862
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:554
1864 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1093
1865 msgid "Infor_mation"
1866 msgstr "Infor_macje"
1867
1868 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:600
1869 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1870 msgid "_Edit"
1871 msgstr "_Modyfikuj"
1872
1873 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
1874 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1283
1875 #: ../src/empathy-chat-window.c:1011
1876 msgid "Inviting you to this room"
1877 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1878
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1329
1881 msgid "_Invite to Chat Room"
1882 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1883
1884 #. Title
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:505
1886 msgid "Search contacts"
1887 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1888
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:535
1890 msgid "Search: "
1891 msgstr "Wyszukaj:"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:593
1894 msgid "_Add Contact"
1895 msgstr "_Dodaj kontakt"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:611
1898 msgid "No contacts found"
1899 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:627
1902 msgid "Your message introducing yourself:"
1903 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:635
1906 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1907 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1908
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1910 msgid "Select a contact"
1911 msgstr "Wybór kontaktu"
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
1914 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1915 msgid "Full name:"
1916 msgstr "Imię i nazwisko:"
1917
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1920 msgid "Phone number:"
1921 msgstr "Numer telefonu:"
1922
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1925 msgid "E-mail address:"
1926 msgstr "Adres e-mail:"
1927
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1930 msgid "Website:"
1931 msgstr "Witryna WWW:"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
1934 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1935 msgid "Birthday:"
1936 msgstr "Urodziny:"
1937
1938 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1939 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1940 #. * with their IM client.
1941 #.
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
1943 msgid "Last seen:"
1944 msgstr "Ostatnio widziany:"
1945
1946 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
1947 msgid "Connected from:"
1948 msgstr "Połączony z:"
1949
1950 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1951 #. * and should bin this.
1952 #.
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
1954 msgid "Away message:"
1955 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
1958 msgid "Channels:"
1959 msgstr "Kanały:"
1960
1961 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1963 msgid "Country ISO Code:"
1964 msgstr "Kod ISO kraju:"
1965
1966 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:899
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1968 msgid "Country:"
1969 msgstr "Kraj:"
1970
1971 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1973 msgid "State:"
1974 msgstr "Stan/województwo:"
1975
1976 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1978 msgid "City:"
1979 msgstr "Miasto:"
1980
1981 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1983 msgid "Area:"
1984 msgstr "Obszar:"
1985
1986 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1988 msgid "Postal Code:"
1989 msgstr "Kod pocztowy:"
1990
1991 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1993 msgid "Street:"
1994 msgstr "Ulica:"
1995
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1998 msgid "Building:"
1999 msgstr "Budynek:"
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
2002 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
2003 msgid "Floor:"
2004 msgstr "Piętro:"
2005
2006 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
2008 msgid "Room:"
2009 msgstr "Pokój:"
2010
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
2012 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
2013 msgid "Text:"
2014 msgstr "Tekst:"
2015
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
2017 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
2018 msgid "Description:"
2019 msgstr "Opis:"
2020
2021 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
2023 msgid "URI:"
2024 msgstr "Adres URI:"
2025
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
2027 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
2028 msgid "Accuracy Level:"
2029 msgstr "Poziom dokładności:"
2030
2031 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
2032 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
2033 msgid "Error:"
2034 msgstr "Błąd:"
2035
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
2037 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2038 msgid "Vertical Error (meters):"
2039 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
2040
2041 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
2042 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2043 msgid "Horizontal Error (meters):"
2044 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
2045
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
2048 msgid "Speed:"
2049 msgstr "Prędkość:"
2050
2051 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
2053 msgid "Bearing:"
2054 msgstr "Kierunek:"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
2057 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
2058 msgid "Climb Speed:"
2059 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
2060
2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
2062 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
2063 msgid "Last Updated on:"
2064 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
2065
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
2067 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
2068 msgid "Longitude:"
2069 msgstr "Długość geograficzna:"
2070
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
2073 msgid "Latitude:"
2074 msgstr "Szerokość geograficzna:"
2075
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
2078 msgid "Altitude:"
2079 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
2080
2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:996
2082 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1011
2083 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:607
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:622
2085 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
2086 msgid "Location"
2087 msgstr "Położenie"
2088
2089 #. translators: format is "Location, $date"
2090 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1013
2091 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:624
2092 #, c-format
2093 msgid "%s, %s"
2094 msgstr "%s, %s"
2095
2096 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1065
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:673
2098 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2099 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
2100
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1147
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:915
2103 msgid "Save Avatar"
2104 msgstr "Zapisanie awatara"
2105
2106 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1203
2107 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:973
2108 msgid "Unable to save avatar"
2109 msgstr "Nie można zapisać awatara"
2110
2111 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
2112 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2113 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
2114
2115 #. Alias
2116 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1308
2118 msgid "Alias:"
2119 msgstr "Alias:"
2120
2121 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2122 msgid "Client Information"
2123 msgstr "Informacje o kliencie"
2124
2125 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2126 msgid "Client:"
2127 msgstr "Klient:"
2128
2129 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
2130 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2131 msgid "Contact Details"
2132 msgstr "Szczegóły kontaktu"
2133
2134 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
2135 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2137 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1515
2138 msgid "Identifier:"
2139 msgstr "Identyfikator:"
2140
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2142 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2143 msgid "Information requested…"
2144 msgstr "Żądanie informacji…"
2145
2146 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2147 msgid "OS:"
2148 msgstr "System operacyjny:"
2149
2150 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2151 msgid "Version:"
2152 msgstr "Wersja:"
2153
2154 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
2155 msgid "Groups"
2156 msgstr "Grupy"
2157
2158 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
2159 msgid ""
2160 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2161 "select more than one group or no groups."
2162 msgstr ""
2163 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
2164 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
2165
2166 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
2167 msgid "_Add Group"
2168 msgstr "Dod_aj grupę"
2169
2170 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
2171 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2172 msgid "Select"
2173 msgstr "Wybór"
2174
2175 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
2176 #: ../src/empathy-main-window.c:1807
2177 msgid "Group"
2178 msgstr "Grupa"
2179
2180 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
2181 msgid "The following identity will be blocked:"
2182 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2183 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
2184 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2185 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2186
2187 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:267
2188 msgid "The following identity can not be blocked:"
2189 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2190 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
2191 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2192 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2193
2194 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2195 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2196 msgid "Linked Contacts"
2197 msgstr "Połączone kontakty"
2198
2199 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:370
2200 msgid "Select contacts to link"
2201 msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
2202
2203 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:444
2204 msgid "New contact preview"
2205 msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
2206
2207 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:488
2208 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2209 msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
2210
2211 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2212 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2213 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2214 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:145
2215 #, c-format
2216 msgid "%s (%s)"
2217 msgstr "%s (%s)"
2218
2219 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:309
2220 msgid "Select account to use to place the call"
2221 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
2222
2223 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2224 #. * title
2225 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:313
2226 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2227 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1299
2228 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2229 msgid "Call"
2230 msgstr "Rozmowa głosowa"
2231
2232 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:378
2233 msgid "Mobile"
2234 msgstr "Komórka"
2235
2236 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:380
2237 msgid "Work"
2238 msgstr "Praca"
2239
2240 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:382
2241 msgid "HOME"
2242 msgstr "Dom"
2243
2244 #. add an SMS button
2245 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:804
2246 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:215
2247 msgid "_SMS"
2248 msgstr "_SMS"
2249
2250 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1141
2251 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2252 msgid "_Edit"
2253 msgstr "_Modyfikuj"
2254
2255 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2256 #. * to form a meta-contact".
2257 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1167
2258 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2259 msgid "_Link Contacts…"
2260 msgstr "_Połącz kontakty…"
2261
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2341
2263 msgid "Delete and _Block"
2264 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2265
2266 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2510
2267 #, c-format
2268 msgid ""
2269 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2270 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2271 msgstr ""
2272 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2273 "zostaną usunięte."
2274
2275 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1662
2276 #, c-format
2277 msgid "Linked contact containing %u contact"
2278 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2279 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2280 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2281 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2282
2283 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2284 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2285 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2286
2287 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2288 msgid "Online from a phone or mobile device"
2289 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2290
2291 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2292 msgid "New Network"
2293 msgstr "Nowa sieć"
2294
2295 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2296 msgid "Choose an IRC network"
2297 msgstr "Wybór sieci IRC"
2298
2299 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2300 msgid "Reset _Networks List"
2301 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2302
2303 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2304 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2305 msgid "Select"
2306 msgstr "Wybierz"
2307
2308 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2309 msgid "new server"
2310 msgstr "nowy serwer"
2311
2312 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2313 msgid "SSL"
2314 msgstr "SSL"
2315
2316 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2317 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2318 #. * is a verb.
2319 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2320 msgid "Link Contacts"
2321 msgstr "Połączenie kontaktów"
2322
2323 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2324 msgctxt "Unlink individual (button)"
2325 msgid "_Unlink…"
2326 msgstr "_Rozłącz…"
2327
2328 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2329 msgid ""
2330 "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2331 msgstr "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt na tworzące go kontakty."
2332
2333 #. Add button
2334 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2335 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2336 #. * meta-contact".
2337 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2338 msgid "_Link"
2339 msgstr "_Połącz"
2340
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2342 #, c-format
2343 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2344 msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
2345
2346 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2347 msgid ""
2348 "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2349 "split the linked contacts into separate contacts."
2350 msgstr ""
2351 "Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie "
2352 "rozłączone na tworzące go kontakty."
2353
2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2355 msgctxt "Unlink individual (button)"
2356 msgid "_Unlink"
2357 msgstr "_Rozłącz"
2358
2359 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:634
2360 msgid "History"
2361 msgstr "Historia"
2362
2363 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:689
2364 msgid "Show"
2365 msgstr "Wyświetlenie"
2366
2367 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:711
2368 msgid "Search"
2369 msgstr "Wyszukiwanie"
2370
2371 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
2372 #, c-format
2373 msgid "Chat in %s"
2374 msgstr "Rozmowa w %s"
2375
2376 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
2377 #, c-format
2378 msgid "Chat with %s"
2379 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2380
2381 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
2382 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1358
2383 msgctxt "A date with the time"
2384 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2385 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2386
2387 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2388 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1300
2389 #, c-format
2390 msgid "<i>* %s %s</i>"
2391 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2392
2393 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2394 #. * The string in bold is the sender's name
2395 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1306
2396 #, c-format
2397 msgid "<b>%s:</b> %s"
2398 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2399
2400 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
2401 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
2402 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
2403 msgid "%"
2404 msgstr "%"
2405
2406 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
2407 #, c-format
2408 msgid "Call took %s, ended at %s"
2409 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2410
2411 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
2412 msgid "Today"
2413 msgstr "Dzisiaj"
2414
2415 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
2416 msgid "Yesterday"
2417 msgstr "Wczoraj"
2418
2419 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1738
2420 msgctxt ""
2421 "A date such as '23 May 2010', %e is the day, %B the month and %Y the year"
2422 msgid "%e %B %Y"
2423 msgstr "%e %B %Y"
2424
2425 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1819
2426 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3415
2427 msgid "Anytime"
2428 msgstr "Zawsze"
2429
2430 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1906
2431 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2343
2432 msgid "Anyone"
2433 msgstr "Wszyscy"
2434
2435 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2656
2436 msgid "Who"
2437 msgstr "Kto"
2438
2439 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2860
2440 msgid "When"
2441 msgstr "Kiedy"
2442
2443 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2976
2444 msgid "Anything"
2445 msgstr "Wszystko"
2446
2447 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2978
2448 msgid "Text chats"
2449 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2450
2451 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2980
2452 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2453 msgid "Calls"
2454 msgstr "Rozmowy głosowe"
2455
2456 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2985
2457 msgid "Incoming calls"
2458 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2459
2460 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2986
2461 msgid "Outgoing calls"
2462 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2463
2464 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2987
2465 msgid "Missed calls"
2466 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2467
2468 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
2469 msgid "What"
2470 msgstr "Co"
2471
2472 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3718
2473 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2474 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2475
2476 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3722
2477 msgid "Clear All"
2478 msgstr "Wyczyść wszystko"
2479
2480 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3729
2481 msgid "Delete from:"
2482 msgstr "Usunięcie od:"
2483
2484 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2485 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2486 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2487
2488 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2489 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2490 msgid "Chat"
2491 msgstr "Rozmowa"
2492
2493 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2494 msgid "Delete All History..."
2495 msgstr "Usuń całą historię..."
2496
2497 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2498 msgid "Profile"
2499 msgstr "Profil"
2500
2501 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2502 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2503 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
2504 msgid "Video"
2505 msgstr "Wideo"
2506
2507 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2508 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2509 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
2510 msgid "_Edit"
2511 msgstr "_Edycja"
2512
2513 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2514 msgid "_File"
2515 msgstr "_Plik"
2516
2517 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2518 msgid "page 2"
2519 msgstr "strona 2"
2520
2521 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2522 msgid "Contact ID:"
2523 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
2524
2525 #. add chat button
2526 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:225
2527 msgid "C_hat"
2528 msgstr "_Rozmowa"
2529
2530 #. Tweak the dialog
2531 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:244
2532 msgid "New Conversation"
2533 msgstr "Nowa rozmowa"
2534
2535 #. add video toggle
2536 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:204
2537 msgid "Send _Video"
2538 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
2539
2540 #. add chat button
2541 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:215
2542 msgid "C_all"
2543 msgstr "_Rozmowa głosowa"
2544
2545 #. Tweak the dialog
2546 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
2547 msgid "New Call"
2548 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2549
2550 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "Enter your password for account\n"
2554 "<b>%s</b>"
2555 msgstr ""
2556 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2557 "<b>%s</b>"
2558
2559 #. COL_STATUS_TEXT
2560 #. COL_STATE_ICON_NAME
2561 #. COL_STATE
2562 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2563 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2564 #. COL_TYPE
2565 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2566 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2567 msgid "Custom Message…"
2568 msgstr "Własna wiadomość…"
2569
2570 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2571 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2572 msgid "Edit Custom Messages…"
2573 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2574
2575 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2576 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2577 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2578
2579 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2580 msgid "Click to make this status a favorite"
2581 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2582
2583 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2584 msgid "Set status"
2585 msgstr "Ustaw stan"
2586
2587 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:943
2588 msgid "Set your presence and current status"
2589 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
2590
2591 #. Custom messages
2592 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1131
2593 msgid "Custom messages…"
2594 msgstr "Własne wiadomości…"
2595
2596 #. Create account
2597 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2598 #. * "Yahoo!"
2599 #.
2600 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2601 #, c-format
2602 msgid "New %s account"
2603 msgstr "Nowe konto %s"
2604
2605 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2606 msgid "Find:"
2607 msgstr "Wyszukiwanie:"
2608
2609 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2610 msgid "Mat_ch case"
2611 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2612
2613 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2614 msgid "Phrase not found"
2615 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2616
2617 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2618 msgid "_Next"
2619 msgstr "_Następne"
2620
2621 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2622 msgid "_Previous"
2623 msgstr "_Poprzednie"
2624
2625 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2626 msgid "Received an instant message"
2627 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2628
2629 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2630 msgid "Sent an instant message"
2631 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2632
2633 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2634 msgid "Incoming chat request"
2635 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2636
2637 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2638 msgid "Contact connected"
2639 msgstr "Kontakt połączony"
2640
2641 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2642 msgid "Contact disconnected"
2643 msgstr "Kontakt rozłączony"
2644
2645 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2646 msgid "Connected to server"
2647 msgstr "Połączony z serwerem"
2648
2649 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2650 msgid "Disconnected from server"
2651 msgstr "Rozłączony z serwera"
2652
2653 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2654 msgid "Incoming voice call"
2655 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2656
2657 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2658 msgid "Outgoing voice call"
2659 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2660
2661 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2662 msgid "Voice call ended"
2663 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2664
2665 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2666 msgid "Edit Custom Messages"
2667 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2668
2669 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1030
2670 #, c-format
2671 msgid "Message edited at %s"
2672 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2673
2674 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1720
2675 msgid "Normal"
2676 msgstr "Zwykły"
2677
2678 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2679 msgid "Classic"
2680 msgstr "Klasyczny"
2681
2682 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2683 msgid "Simple"
2684 msgstr "Prosty"
2685
2686 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2687 msgid "Clean"
2688 msgstr "Czysty"
2689
2690 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2691 msgid "Blue"
2692 msgstr "Niebieski"
2693
2694 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2695 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2696 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2697
2698 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2699 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2700 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2701
2702 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2703 msgid "The certificate has expired."
2704 msgstr "Certyfikat wygasł."
2705
2706 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2707 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2708 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2709
2710 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2711 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2712 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2713
2714 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2715 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2716 msgstr ""
2717 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2718 "serwera."
2719
2720 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2721 msgid "The certificate is self-signed."
2722 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2723
2724 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2725 msgid ""
2726 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2727 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2728
2729 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2730 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2731 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2732
2733 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2734 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2735 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2736
2737 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2738 msgid "The certificate is malformed."
2739 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2740
2741 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2742 #, c-format
2743 msgid "Expected hostname: %s"
2744 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2745
2746 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2747 #, c-format
2748 msgid "Certificate hostname: %s"
2749 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2750
2751 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2752 msgid "Continue"
2753 msgstr "Kontynuuj"
2754
2755 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2756 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2757 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2758
2759 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2760 msgid "Remember this choice for future connections"
2761 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2762
2763 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2764 msgid "Certificate Details"
2765 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2766
2767 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1735
2768 msgid "Unable to open URI"
2769 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2770
2771 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1831
2772 msgid "Select a file"
2773 msgstr "Wybór pliku"
2774
2775 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1903
2776 msgid "Insufficient free space to save file"
2777 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2778
2779 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1911
2780 #, c-format
2781 msgid ""
2782 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2783 "Please choose another location."
2784 msgstr ""
2785 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2786 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2787
2788 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2789 #, c-format
2790 msgid "Incoming file from %s"
2791 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2792
2793 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2794 msgid "Current Locale"
2795 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2796
2797 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2798 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2799 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2800 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2801 msgid "Arabic"
2802 msgstr "arabskie"
2803
2804 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2805 msgid "Armenian"
2806 msgstr "armeńskie"
2807
2808 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2809 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2810 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2811 msgid "Baltic"
2812 msgstr "bałtyckie"
2813
2814 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2815 msgid "Celtic"
2816 msgstr "celtyckie"
2817
2818 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2819 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2820 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2821 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2822 msgid "Central European"
2823 msgstr "środkowoeuropejskie"
2824
2825 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2826 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2827 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2828 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2829 msgid "Chinese Simplified"
2830 msgstr "chińskie uproszczone"
2831
2832 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2833 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2834 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2835 msgid "Chinese Traditional"
2836 msgstr "chińskie tradycyjne"
2837
2838 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2839 msgid "Croatian"
2840 msgstr "chorwackie"
2841
2842 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2843 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2844 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2845 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2846 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2847 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2848 msgid "Cyrillic"
2849 msgstr "cyrylica"
2850
2851 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2852 msgid "Cyrillic/Russian"
2853 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2854
2855 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2856 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2857 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2858 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2859
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2861 msgid "Georgian"
2862 msgstr "gruzińskie"
2863
2864 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2865 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2866 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2867 msgid "Greek"
2868 msgstr "greckie"
2869
2870 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2871 msgid "Gujarati"
2872 msgstr "gudżarackie"
2873
2874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2875 msgid "Gurmukhi"
2876 msgstr "gurmukhi"
2877
2878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2879 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2880 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2881 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2882 msgid "Hebrew"
2883 msgstr "hebrajskie"
2884
2885 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2886 msgid "Hebrew Visual"
2887 msgstr "hebrajskie wizualne"
2888
2889 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2890 msgid "Hindi"
2891 msgstr "hinduskie"
2892
2893 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2894 msgid "Icelandic"
2895 msgstr "islandzkie"
2896
2897 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2898 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2899 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2900 msgid "Japanese"
2901 msgstr "japońskie"
2902
2903 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2904 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2905 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2906 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2907 msgid "Korean"
2908 msgstr "koreańskie"
2909
2910 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2911 msgid "Nordic"
2912 msgstr "nordyckie"
2913
2914 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2915 msgid "Persian"
2916 msgstr "perskie"
2917
2918 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2919 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2920 msgid "Romanian"
2921 msgstr "rumuńskie"
2922
2923 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2924 msgid "South European"
2925 msgstr "południowoeuropejskie"
2926
2927 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2928 msgid "Thai"
2929 msgstr "tajskie"
2930
2931 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2934 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2935 msgid "Turkish"
2936 msgstr "tureckie"
2937
2938 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2939 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2940 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2941 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2942 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2943 msgid "Unicode"
2944 msgstr "Unikod"
2945
2946 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2947 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2948 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2949 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2950 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2951 msgid "Western"
2952 msgstr "zachodnie"
2953
2954 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2955 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2956 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2957 msgid "Vietnamese"
2958 msgstr "wietnamskie"
2959
2960 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2961 msgid "The selected contact cannot receive files."
2962 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2963
2964 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2965 msgid "The selected contact is offline."
2966 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2967
2968 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2969 msgid "No error message"
2970 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2971
2972 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2973 msgid "Instant Message (Empathy)"
2974 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2975
2976 #: ../src/empathy.c:431
2977 msgid "Don't connect on startup"
2978 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2979
2980 #: ../src/empathy.c:435
2981 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2982 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2983
2984 #: ../src/empathy.c:450
2985 msgid "- Empathy IM Client"
2986 msgstr " - komunikator Empathy"
2987
2988 #: ../src/empathy.c:637
2989 msgid "Error contacting the Account Manager"
2990 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2991
2992 #: ../src/empathy.c:639
2993 #, c-format
2994 msgid ""
2995 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2996 "The error was:\n"
2997 "\n"
2998 "%s"
2999 msgstr ""
3000 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3001 "Błąd:\n"
3002 "\n"
3003 "%s"
3004
3005 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3006 msgid ""
3007 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3008 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3009 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3010 "version."
3011 msgstr ""
3012 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3013 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3014 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3015 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3016
3017 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3018 msgid ""
3019 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3020 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3021 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3022 "details."
3023 msgstr ""
3024 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3025 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3026 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3027 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3028
3029 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3030 msgid ""
3031 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3032 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3033 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3034 msgstr ""
3035 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3036 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3037 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3038 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3039
3040 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
3041 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3042 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3043
3044 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
3045 msgid "translator-credits"
3046 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011"
3047
3048 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
3049 msgid "There was an error while importing the accounts."
3050 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
3051
3052 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
3053 msgid "There was an error while parsing the account details."
3054 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
3055
3056 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
3057 msgid "There was an error while creating the account."
3058 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
3059
3060 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
3061 msgid "There was an error."
3062 msgstr "Wystąpił błąd."
3063
3064 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
3065 #, c-format
3066 msgid "The error message was: %s"
3067 msgstr "Komunikat błędu: %s"
3068
3069 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
3070 msgid ""
3071 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
3072 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
3073 msgstr ""
3074 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
3075 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
3076
3077 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
3078 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
3079 msgid "An error occurred"
3080 msgstr "Wystąpił błąd"
3081
3082 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
3083 msgid "What kind of chat account do you have?"
3084 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
3085
3086 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
3087 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
3088 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
3089
3090 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
3091 msgid "Enter your account details"
3092 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
3093
3094 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
3095 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
3096 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
3097
3098 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
3099 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
3100 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
3101
3102 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
3103 msgid "Enter the details for the new account"
3104 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
3105
3106 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
3107 msgid ""
3108 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
3109 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
3110 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
3111 "calls."
3112 msgstr ""
3113 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
3114 "pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
3115 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
3116 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
3117
3118 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
3119 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
3120 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
3121
3122 #: ../src/empathy-account-assistant.c:652
3123 msgid "Yes, import my account details from "
3124 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
3125
3126 #: ../src/empathy-account-assistant.c:673
3127 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
3128 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
3129
3130 #: ../src/empathy-account-assistant.c:695
3131 msgid "No, I want a new account"
3132 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
3133
3134 #: ../src/empathy-account-assistant.c:705
3135 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
3136 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
3137
3138 #: ../src/empathy-account-assistant.c:726
3139 msgid "Select the accounts you want to import:"
3140 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
3141
3142 #: ../src/empathy-account-assistant.c:813
3143 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
3144 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
3145 msgid "Yes"
3146 msgstr "Tak"
3147
3148 #: ../src/empathy-account-assistant.c:820
3149 msgid "No, that's all for now"
3150 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
3151
3152 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
3153 msgid ""
3154 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
3155 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
3156 "details below are correct. You can easily change these details later or "
3157 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
3158 msgstr ""
3159 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
3160 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
3161 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
3162 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
3163
3164 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
3165 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
3166 msgid "Edit->Accounts"
3167 msgstr "Edycja->Konta"
3168
3169 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
3170 msgid "I do _not want to enable this feature for now"
3171 msgstr "_Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
3172
3173 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
3174 msgid ""
3175 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
3176 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
3177 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
3178 "the Accounts dialog"
3179 msgstr ""
3180 "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
3181 "pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
3182 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
3183 "\" z okna Konta"
3184
3185 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
3186 msgid "telepathy-salut not installed"
3187 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
3188
3189 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
3190 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
3191 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
3192
3193 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
3194 msgid "Welcome to Empathy"
3195 msgstr "Witamy w programie Empathy"
3196
3197 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
3198 msgid "Import your existing accounts"
3199 msgstr "Importowanie istniejących kont"
3200
3201 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
3202 msgid "Please enter personal details"
3203 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
3204
3205 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3206 #. * unsaved changes
3207 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
3208 #, c-format
3209 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3210 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3211
3212 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3213 #. * an unsaved new account
3214 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
3215 msgid "Your new account has not been saved yet."
3216 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3217
3218 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
3219 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
3220 #: ../src/empathy-call-window.c:1164
3221 msgid "Connecting…"
3222 msgstr "Łączenie…"
3223
3224 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
3225 #, c-format
3226 msgid "Offline — %s"
3227 msgstr "Offline — %s"
3228
3229 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
3230 #, c-format
3231 msgid "Disconnected — %s"
3232 msgstr "Rozłączony — %s"
3233
3234 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
3235 msgid "Offline — No Network Connection"
3236 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3237
3238 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
3239 msgid "Unknown Status"
3240 msgstr "Nieznany stan"
3241
3242 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
3243 msgid "Offline — Account Disabled"
3244 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3245
3246 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
3247 msgid ""
3248 "You are about to create a new account, which will discard\n"
3249 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3250 msgstr ""
3251 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
3252 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3253
3254 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
3255 #, c-format
3256 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3257 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3258
3259 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
3260 msgid "This will not remove your account on the server."
3261 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3262
3263 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
3264 msgid ""
3265 "You are about to select another account, which will discard\n"
3266 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3267 msgstr ""
3268 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3269 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3270
3271 #. Menu items: to enabled/disable the account
3272 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
3273 msgid "_Enable"
3274 msgstr "_Włączone"
3275
3276 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
3277 msgid "_Disable"
3278 msgstr "Wyłą_czone"
3279
3280 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
3281 msgid ""
3282 "You are about to close the window, which will discard\n"
3283 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3284 msgstr ""
3285 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3286 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3287
3288 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3289 msgid "Add…"
3290 msgstr "Dodaj…"
3291
3292 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
3293 msgid "Loading account information"
3294 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3295
3296 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3297 msgid "No protocol installed"
3298 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
3299
3300 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3301 msgid "Protocol:"
3302 msgstr "Protokół:"
3303
3304 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3305 msgid ""
3306 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3307 "you want to use."
3308 msgstr ""
3309 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3310 "wymaganego protokołu."
3311
3312 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
3313 msgid "_Import…"
3314 msgstr "_Zaimportuj…"
3315
3316 #: ../src/empathy-auth-client.c:249
3317 msgid " - Empathy authentication client"
3318 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3319
3320 #: ../src/empathy-auth-client.c:265
3321 msgid "Empathy authentication client"
3322 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3323
3324 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
3325 msgid "People nearby"
3326 msgstr "Osoby w pobliżu"
3327
3328 #: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:127
3329 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3330 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3331
3332 #: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:152
3333 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3334 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3335
3336 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:431
3337 msgid "Contrast"
3338 msgstr "Kontrast"
3339
3340 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3341 msgid "Brightness"
3342 msgstr "Jasność"
3343
3344 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3345 msgid "Gamma"
3346 msgstr "Gamma"
3347
3348 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:542
3349 msgid "Volume"
3350 msgstr "Głośność"
3351
3352 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1110
3353 msgid "_Sidebar"
3354 msgstr "_Panel"
3355
3356 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1130
3357 msgid "Audio input"
3358 msgstr "Wejście dźwięku"
3359
3360 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1134
3361 msgid "Video input"
3362 msgstr "Wejście obrazu"
3363
3364 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
3365 msgid "Dialpad"
3366 msgstr "Panel wybierania"
3367
3368 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1151
3369 msgid "Details"
3370 msgstr "Szczegóły"
3371
3372 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3373 #. * is used in the window title
3374 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
3375 #: ../src/empathy-call-window.c:1672
3376 #, c-format
3377 msgid "Call with %s"
3378 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3379
3380 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
3381 #: ../src/empathy-call-window.c:1916
3382 msgid "The IP address as seen by the machine"
3383 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3384
3385 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
3386 #: ../src/empathy-call-window.c:1918
3387 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3388 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3389
3390 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
3391 #: ../src/empathy-call-window.c:1920
3392 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3393 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3394
3395 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
3396 #: ../src/empathy-call-window.c:1922
3397 msgid "The IP address of a relay server"
3398 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3399
3400 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
3401 #: ../src/empathy-call-window.c:1924
3402 msgid "The IP address of the multicast group"
3403 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3404
3405 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3406 msgctxt "encoding video codec"
3407 msgid "Unknown"
3408 msgstr "Nieznany"
3409
3410 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3411 msgctxt "encoding audio codec"
3412 msgid "Unknown"
3413 msgstr "Nieznany"
3414
3415 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1849
3416 msgctxt "decoding video codec"
3417 msgid "Unknown"
3418 msgstr "Nieznany"
3419
3420 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1852
3421 msgctxt "decoding audio codec"
3422 msgid "Unknown"
3423 msgstr "Nieznany"
3424
3425 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3426 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2144
3427 #, c-format
3428 msgid "Connected — %d:%02dm"
3429 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
3430
3431 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
3432 #: ../src/empathy-call-window.c:2674
3433 msgid "Technical Details"
3434 msgstr "Szczegóły techniczne"
3435
3436 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
3437 #: ../src/empathy-call-window.c:2712
3438 #, c-format
3439 msgid ""
3440 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3441 "computer"
3442 msgstr ""
3443 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3444 "używanego przez ten komputer"
3445
3446 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3447 #: ../src/empathy-call-window.c:2717
3448 #, c-format
3449 msgid ""
3450 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3451 "computer"
3452 msgstr ""
3453 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3454 "przez ten komputer"
3455
3456 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3457 #: ../src/empathy-call-window.c:2723
3458 #, c-format
3459 msgid ""
3460 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3461 "does not allow direct connections."
3462 msgstr ""
3463 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3464 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3465
3466 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
3467 #: ../src/empathy-call-window.c:2729
3468 msgid "There was a failure on the network"
3469 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3470
3471 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
3472 #: ../src/empathy-call-window.c:2733
3473 msgid ""
3474 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3475 msgstr ""
3476 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3477
3478 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
3479 #: ../src/empathy-call-window.c:2736
3480 msgid ""
3481 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3482 msgstr ""
3483 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3484
3485 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
3486 #: ../src/empathy-call-window.c:2748
3487 #, c-format
3488 msgid ""
3489 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3490 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3491 "the Help menu."
3492 msgstr ""
3493 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3494 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3495 "w menu Pomoc."
3496
3497 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
3498 #: ../src/empathy-call-window.c:2757
3499 msgid "There was a failure in the call engine"
3500 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3501
3502 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
3503 #: ../src/empathy-call-window.c:2760
3504 msgid "The end of the stream was reached"
3505 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3506
3507 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
3508 #: ../src/empathy-call-window.c:2800
3509 msgid "Can't establish audio stream"
3510 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3511
3512 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
3513 #: ../src/empathy-call-window.c:2810
3514 msgid "Can't establish video stream"
3515 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3516
3517 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3518 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3519 msgid "Audio"
3520 msgstr "Dźwięk"
3521
3522 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3523 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
3524 msgid "Decoding Codec:"
3525 msgstr "Dekoder:"
3526
3527 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3528 msgid "Disable camera"
3529 msgstr "Wyłącz kamerę"
3530
3531 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3532 msgid "Display the dialpad"
3533 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3534
3535 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3536 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3537 msgid "Encoding Codec:"
3538 msgstr "Koder:"
3539
3540 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3541 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
3542 msgid "Hang up"
3543 msgstr "Rozłącz"
3544
3545 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3546 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3547 msgid "Hang up current call"
3548 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3549
3550 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3551 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3552 msgid "Local Candidate:"
3553 msgstr "Lokalny kandydat:"
3554
3555 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3556 msgid "Maximise me"
3557 msgstr "Zmaksymalizuj"
3558
3559 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3560 msgid "Minimise me"
3561 msgstr "Zminimalizuj"
3562
3563 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3564 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
3565 msgid "Remote Candidate:"
3566 msgstr "Zdalny kandydat:"
3567
3568 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3569 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
3570 msgid "Send Audio"
3571 msgstr "Wyślij dźwięk"
3572
3573 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3574 msgid "Send Video"
3575 msgstr "Wyślij obraz wideo"
3576
3577 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3578 msgid "Show dialpad"
3579 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3580
3581 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3582 msgid "Start a video call"
3583 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3584
3585 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3586 msgid "Start an audio call"
3587 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3588
3589 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3590 msgid "Swap camera"
3591 msgstr "Przełącz kamery"
3592
3593 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3594 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
3595 msgid "Toggle audio transmission"
3596 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3597
3598 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3599 msgid "Toggle video transmission"
3600 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3601
3602 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3603 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
3604 #: ../src/empathy-call-window.c:2307 ../src/empathy-call-window.c:2308
3605 #: ../src/empathy-call-window.c:2309 ../src/empathy-call-window.c:2310
3606 msgid "Unknown"
3607 msgstr "Nieznany"
3608
3609 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3610 msgid "Video call"
3611 msgstr "Wideorozmowa"
3612
3613 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3614 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3615 msgid "_Call"
3616 msgstr "_Zadzwoń"
3617
3618 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3619 msgid "_Camera"
3620 msgstr "_Kamera"
3621
3622 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3623 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
3624 msgid "_Contents"
3625 msgstr "_Spis treści"
3626
3627 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3628 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
3629 msgid "_Debug"
3630 msgstr "_Debugowanie"
3631
3632 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3633 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
3634 msgid "_Help"
3635 msgstr "Pomo_c"
3636
3637 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3638 msgid "_Microphone"
3639 msgstr "_Mikrofon"
3640
3641 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3642 msgid "_Settings"
3643 msgstr "_Ustawienia"
3644
3645 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
3646 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
3647 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3648 msgid "_View"
3649 msgstr "_Widok"
3650
3651 #: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
3652 #, c-format
3653 msgid "%s (%d unread)"
3654 msgid_plural "%s (%d unread)"
3655 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3656 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3657 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3658
3659 #: ../src/empathy-chat-window.c:493
3660 #, c-format
3661 msgid "%s (and %u other)"
3662 msgid_plural "%s (and %u others)"
3663 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3664 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3665 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3666
3667 #: ../src/empathy-chat-window.c:509
3668 #, c-format
3669 msgid "%s (%d unread from others)"
3670 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3671 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3672 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3673 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3674
3675 #: ../src/empathy-chat-window.c:518
3676 #, c-format
3677 msgid "%s (%d unread from all)"
3678 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3679 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3680 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3681 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3682
3683 #: ../src/empathy-chat-window.c:733
3684 msgid "SMS:"
3685 msgstr "SMS:"
3686
3687 #: ../src/empathy-chat-window.c:743
3688 #, c-format
3689 msgid "Sending %d message"
3690 msgid_plural "Sending %d messages"
3691 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3692 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3693 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3694
3695 #: ../src/empathy-chat-window.c:765
3696 msgid "Typing a message."
3697 msgstr "Pisze wiadomość."
3698
3699 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3700 msgid "C_lear"
3701 msgstr "_Wyczyść"
3702
3703 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3704 msgid "C_ontact"
3705 msgstr "K_ontakt"
3706
3707 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3708 msgid "Insert _Smiley"
3709 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3710
3711 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3712 msgid "Invite _Participant…"
3713 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3714
3715 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3716 msgid "Move Tab _Left"
3717 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3718
3719 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3720 msgid "Move Tab _Right"
3721 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3722
3723 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3724 msgid "Notify for All Messages"
3725 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3726
3727 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3728 msgid "_Conversation"
3729 msgstr "_Rozmowa"
3730
3731 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3732 msgid "_Detach Tab"
3733 msgstr "_Odłącz kartę"
3734
3735 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3736 msgid "_Favorite Chat Room"
3737 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3738
3739 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3740 msgid "_Next Tab"
3741 msgstr "_Następna karta"
3742
3743 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3744 msgid "_Previous Tab"
3745 msgstr "_Poprzednia karta"
3746
3747 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3748 msgid "_Show Contact List"
3749 msgstr "_Lista kontaktów"
3750
3751 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3752 msgid "_Tabs"
3753 msgstr "_Karty"
3754
3755 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3756 msgid "_Undo Close Tab"
3757 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3758
3759 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3760 msgid "Name"
3761 msgstr "Nazwa"
3762
3763 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3764 msgid "Room"
3765 msgstr "Pokój"
3766
3767 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3768 msgid "Auto-Connect"
3769 msgstr "Automatyczne łączenie"
3770
3771 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3772 msgid "Manage Favorite Rooms"
3773 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3774
3775 #: ../src/empathy-event-manager.c:521
3776 msgid "Incoming video call"
3777 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3778
3779 #: ../src/empathy-event-manager.c:521
3780 msgid "Incoming call"
3781 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3782
3783 #: ../src/empathy-event-manager.c:525
3784 #, c-format
3785 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3786 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3787
3788 #: ../src/empathy-event-manager.c:526
3789 #, c-format
3790 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3791 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3792
3793 #: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
3794 #: ../src/empathy-event-manager.c:763
3795 #, c-format
3796 msgid "Incoming call from %s"
3797 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3798
3799 #: ../src/empathy-event-manager.c:554
3800 msgid "_Reject"
3801 msgstr "_Odrzuć"
3802
3803 #: ../src/empathy-event-manager.c:562 ../src/empathy-event-manager.c:570
3804 msgid "_Answer"
3805 msgstr "_Odbierz"
3806
3807 #: ../src/empathy-event-manager.c:570
3808 msgid "_Answer with video"
3809 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3810
3811 #: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
3812 #, c-format
3813 msgid "Incoming video call from %s"
3814 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3815
3816 #: ../src/empathy-event-manager.c:836
3817 msgid "Room invitation"
3818 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3819
3820 #: ../src/empathy-event-manager.c:838
3821 #, c-format
3822 msgid "Invitation to join %s"
3823 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3824
3825 #: ../src/empathy-event-manager.c:845
3826 #, c-format
3827 msgid "%s is inviting you to join %s"
3828 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3829
3830 #: ../src/empathy-event-manager.c:853
3831 msgid "_Decline"
3832 msgstr "_Odmów"
3833
3834 #: ../src/empathy-event-manager.c:858
3835 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3836 msgid "_Join"
3837 msgstr "_Dołącz"
3838
3839 #: ../src/empathy-event-manager.c:885
3840 #, c-format
3841 msgid "%s invited you to join %s"
3842 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3843
3844 #: ../src/empathy-event-manager.c:891
3845 #, c-format
3846 msgid "You have been invited to join %s"
3847 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3848
3849 #: ../src/empathy-event-manager.c:942
3850 #, c-format
3851 msgid "Incoming file transfer from %s"
3852 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3853
3854 #: ../src/empathy-event-manager.c:1134 ../src/empathy-main-window.c:375
3855 msgid "Password required"
3856 msgstr "Hasło wymagane"
3857
3858 #: ../src/empathy-event-manager.c:1190
3859 #, c-format
3860 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3861 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3862
3863 #: ../src/empathy-event-manager.c:1194
3864 #, c-format
3865 msgid ""
3866 "\n"
3867 "Message: %s"
3868 msgstr ""
3869 "\n"
3870 "Wiadomość: %s"
3871
3872 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3873 #: ../src/empathy-ft-manager.c:100
3874 #, c-format
3875 msgid "%u:%02u.%02u"
3876 msgstr "%u:%02u.%02u"
3877
3878 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3879 #: ../src/empathy-ft-manager.c:103
3880 #, c-format
3881 msgid "%02u.%02u"
3882 msgstr "%02u.%02u"
3883
3884 #: ../src/empathy-ft-manager.c:179
3885 msgctxt "file transfer percent"
3886 msgid "Unknown"
3887 msgstr "Nieznany"
3888
3889 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3890 #, c-format
3891 msgid "%s of %s at %s/s"
3892 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3893
3894 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
3895 #, c-format
3896 msgid "%s of %s"
3897 msgstr "%s z %s"
3898
3899 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3900 #: ../src/empathy-ft-manager.c:306
3901 #, c-format
3902 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3903 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3904
3905 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3906 #: ../src/empathy-ft-manager.c:309
3907 #, c-format
3908 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3909 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3910
3911 #. translators: first %s is filename, second %s
3912 #. * is the contact name
3913 #: ../src/empathy-ft-manager.c:339
3914 #, c-format
3915 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3916 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3917
3918 #: ../src/empathy-ft-manager.c:342
3919 msgid "Error receiving a file"
3920 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3921
3922 #: ../src/empathy-ft-manager.c:347
3923 #, c-format
3924 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3925 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3926
3927 #: ../src/empathy-ft-manager.c:350
3928 msgid "Error sending a file"
3929 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3930
3931 #. translators: first %s is filename, second %s
3932 #. * is the contact name
3933 #: ../src/empathy-ft-manager.c:489
3934 #, c-format
3935 msgid "\"%s\" received from %s"
3936 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3937
3938 #. translators: first %s is filename, second %s
3939 #. * is the contact name
3940 #: ../src/empathy-ft-manager.c:494
3941 #, c-format
3942 msgid "\"%s\" sent to %s"
3943 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3944
3945 #: ../src/empathy-ft-manager.c:497
3946 msgid "File transfer completed"
3947 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3948
3949 #: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
3950 msgid "Waiting for the other participant's response"
3951 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3952
3953 #: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
3954 #, c-format
3955 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3956 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3957
3958 #: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
3959 #, c-format
3960 msgid "Hashing \"%s\""
3961 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3962
3963 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
3964 msgid "File"
3965 msgstr "Plik"
3966
3967 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
3968 msgid "Remaining"
3969 msgstr "Pozostało"
3970
3971 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3972 msgid "File Transfers"
3973 msgstr "Przesyłanie plików"
3974
3975 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3976 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3977 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3978
3979 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3980 msgid ""
3981 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3982 "importing accounts from Pidgin."
3983 msgstr ""
3984 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3985 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3986
3987 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3988 msgid "Import Accounts"
3989 msgstr "Importowanie kont"
3990
3991 #. Translators: this is the header of a treeview column
3992 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3993 msgid "Import"
3994 msgstr "Zaimportuj"
3995
3996 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
3997 msgid "Protocol"
3998 msgstr "Protokół"
3999
4000 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
4001 msgid "Source"
4002 msgstr "Źródło"
4003
4004 #: ../src/empathy-main-window.c:392
4005 msgid "Provide Password"
4006 msgstr "Wprowadź hasło"
4007
4008 #: ../src/empathy-main-window.c:398
4009 msgid "Disconnect"
4010 msgstr "Rozłącz"
4011
4012 #: ../src/empathy-main-window.c:622
4013 msgid "No match found"
4014 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
4015
4016 #: ../src/empathy-main-window.c:777
4017 msgid "Reconnect"
4018 msgstr "Połącz ponownie"
4019
4020 #: ../src/empathy-main-window.c:783
4021 msgid "Edit Account"
4022 msgstr "Modyfikuj konto"
4023
4024 #: ../src/empathy-main-window.c:789
4025 msgid "Close"
4026 msgstr "Zamknij"
4027
4028 #. Translators: this string will be something like:
4029 #. *   Top up My Account ($1.23)..."
4030 #: ../src/empathy-main-window.c:928
4031 #, c-format
4032 msgid "Top up %s (%s)..."
4033 msgstr "Doładuj %s (%s)..."
4034
4035 #: ../src/empathy-main-window.c:975
4036 msgid "Top up account credit"
4037 msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
4038
4039 #. top up button
4040 #: ../src/empathy-main-window.c:1046
4041 msgid "Top Up..."
4042 msgstr "Doładuj..."
4043
4044 #: ../src/empathy-main-window.c:1789
4045 msgid "Contact"
4046 msgstr "Kontakt"
4047
4048 #: ../src/empathy-main-window.c:2119
4049 msgid "Contact List"
4050 msgstr "Lista kontaktów"
4051
4052 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
4053 msgid "Contacts on a _Map"
4054 msgstr "Kontakty na _mapie"
4055
4056 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
4057 msgid "Credit Balance"
4058 msgstr "Saldo kredytowe"
4059
4060 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
4061 msgid "Find in Contact _List"
4062 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
4063
4064 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
4065 msgid "Join _Favorites"
4066 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
4067
4068 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
4069 msgid "Manage Favorites"
4070 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
4071
4072 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
4073 msgid "N_ormal Size"
4074 msgstr "Zwykły r_ozmiar"
4075
4076 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
4077 msgid "New _Call…"
4078 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
4079
4080 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
4081 msgid "Normal Size With _Avatars"
4082 msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
4083
4084 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
4085 msgid "P_references"
4086 msgstr "P_referencje"
4087
4088 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
4089 msgid "Show P_rotocols"
4090 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
4091
4092 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
4093 msgid "Sort by _Name"
4094 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
4095
4096 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
4097 msgid "Sort by _Status"
4098 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
4099
4100 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
4101 msgid "_Accounts"
4102 msgstr "_Konta"
4103
4104 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
4105 msgid "_Blocked Contacts"
4106 msgstr "Za_blokowane kontakty"
4107
4108 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
4109 msgid "_Compact Size"
4110 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
4111
4112 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
4113 msgid "_File Transfers"
4114 msgstr "_Przesyłanie plików"
4115
4116 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
4117 msgid "_Join…"
4118 msgstr "_Dołącz…"
4119
4120 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
4121 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4122 msgid "_New Conversation…"
4123 msgstr "_Nowa rozmowa…"
4124
4125 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
4126 msgid "_Offline Contacts"
4127 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
4128
4129 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
4130 msgid "_Personal Information"
4131 msgstr "I_nformacje osobiste"
4132
4133 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
4134 msgid "_Room"
4135 msgstr "_Pokój"
4136
4137 #: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
4138 msgid "_Search for Contacts…"
4139 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
4140
4141 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
4142 msgid "Chat Room"
4143 msgstr "Pokój rozmowy"
4144
4145 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
4146 msgid "Members"
4147 msgstr "Członkowie"
4148
4149 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4150 #. yes/no, yes/no and a number.
4151 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:553
4152 #, c-format
4153 msgid ""
4154 "%s\n"
4155 "Invite required: %s\n"
4156 "Password required: %s\n"
4157 "Members: %s"
4158 msgstr ""
4159 "%s\n"
4160 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4161 "Wymagane hasło: %s\n"
4162 "Członkowie: %s"
4163
4164 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
4165 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
4166 msgid "No"
4167 msgstr "Nie"
4168
4169 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:584
4170 msgid "Could not start room listing"
4171 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
4172
4173 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:594
4174 msgid "Could not stop room listing"
4175 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
4176
4177 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4178 msgid "Couldn't load room list"
4179 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4180
4181 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4182 msgid ""
4183 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4184 msgstr ""
4185 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4186 "pokoi na liście."
4187
4188 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4189 msgid ""
4190 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4191 "the current account's server"
4192 msgstr ""
4193 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4194 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4195
4196 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4197 msgid "Join Room"
4198 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4199
4200 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
4201 msgid "Room List"
4202 msgstr "Listy pokoi"
4203
4204 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4205 msgid "_Room:"
4206 msgstr "_Pokój:"
4207
4208 #: ../src/empathy-preferences.c:169
4209 msgid "Message received"
4210 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4211
4212 #: ../src/empathy-preferences.c:170
4213 msgid "Message sent"
4214 msgstr "Wysłano wiadomość"
4215
4216 #: ../src/empathy-preferences.c:171
4217 msgid "New conversation"
4218 msgstr "Nowa rozmowa"
4219
4220 #: ../src/empathy-preferences.c:172
4221 msgid "Contact goes online"
4222 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4223
4224 #: ../src/empathy-preferences.c:173
4225 msgid "Contact goes offline"
4226 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4227
4228 #: ../src/empathy-preferences.c:174
4229 msgid "Account connected"
4230 msgstr "Konto połączone"
4231
4232 #: ../src/empathy-preferences.c:175
4233 msgid "Account disconnected"
4234 msgstr "Konto rozłączone"
4235
4236 #: ../src/empathy-preferences.c:484
4237 msgid "Language"
4238 msgstr "Język"
4239
4240 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4241 #: ../src/empathy-preferences.c:734
4242 msgid "Juliet"
4243 msgstr "Julia"
4244
4245 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4246 #: ../src/empathy-preferences.c:741
4247 msgid "Romeo"
4248 msgstr "Romeo"
4249
4250 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4251 #: ../src/empathy-preferences.c:747
4252 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4253 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4254
4255 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4256 #: ../src/empathy-preferences.c:750
4257 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4258 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4259
4260 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4261 #: ../src/empathy-preferences.c:753
4262 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4263 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4264
4265 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4266 #: ../src/empathy-preferences.c:756
4267 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4268 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4269
4270 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4271 #: ../src/empathy-preferences.c:759
4272 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4273 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4274
4275 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4276 #: ../src/empathy-preferences.c:762
4277 msgid "Juliet has disconnected"
4278 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4279
4280 #: ../src/empathy-preferences.c:1166
4281 msgid "Preferences"
4282 msgstr "Preferencje"
4283
4284 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4285 msgid "Appearance"
4286 msgstr "Wygląd"
4287
4288 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4289 msgid "Behavior"
4290 msgstr "Zachowanie"
4291
4292 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4293 msgid "Chat Th_eme:"
4294 msgstr "Motyw _rozmowy:"
4295
4296 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4297 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4298 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4299
4300 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4301 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4302 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
4303
4304 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4305 msgid "Display incoming events in the notification area"
4306 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4307
4308 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4309 msgid ""
4310 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4311 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4312 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation &qu