d67ba3ccb63ce34419fa364a7286e004f2459774
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-03-12 17:04+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-03-12 17:05+0100\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Empathy"
26 msgstr "Empathy"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "IM Client"
30 msgstr "Komunikator"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
38 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
39
40 #. Tweak the dialog
41 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
42 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2454
43 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
44 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
45
46 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
47 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
48 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
49
50 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
51 msgid "Connection managers should be used"
52 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
53
54 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
55 msgid ""
56 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
57 "reconnect."
58 msgstr ""
59 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
60 "rozłączenia/ponownego połączenia."
61
62 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
63 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
64 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
65
66 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
67 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
68 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
69
70 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
71 msgid "Empathy should auto-away when idle"
72 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
73
74 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
75 msgid ""
76 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
77 msgstr ""
78 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
79 "bezczynności."
80
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
82 msgid "Empathy default download folder"
83 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
84
85 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
86 msgid "The default folder to save file transfers in."
87 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
88
89 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
90 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
91 msgstr ""
92 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
93
94 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
95 msgid ""
96 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
97 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
98 msgstr ""
99 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
100 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
101 "klucza."
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
104 msgid "Show offline contacts"
105 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
108 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
109 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
112 msgid "Show avatars"
113 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
116 msgid ""
117 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
118 msgstr ""
119 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
120
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
122 msgid "Show protocols"
123 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
126 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
127 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
128
129 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
130 msgid "Show Balance in contact list"
131 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
132
133 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
134 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
135 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
136
137 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
138 msgid "Compact contact list"
139 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
140
141 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
142 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
143 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
144
145 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
146 msgid "Hide main window"
147 msgstr "Ukrycie głównego okna"
148
149 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
150 msgid "Hide the main window."
151 msgstr "Ukrycie głównego okna."
152
153 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
154 msgid "Default directory to select an avatar image from"
155 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
156
157 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
158 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
159 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
160
161 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
162 msgid "Open new chats in separate windows"
163 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
164
165 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
166 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
167 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
168
169 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
170 msgid "Display incoming events in the status area"
171 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
172
173 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
174 msgid ""
175 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
176 "user immediately."
177 msgstr ""
178 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
179 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
182 msgid "The position for the chat window side pane"
183 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
186 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
187 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
190 msgid "Show contact groups"
191 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
194 msgid "Whether to show groups in the contact list."
195 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
198 msgid "Contact list sort criterion"
199 msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
202 msgid ""
203 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
204 "the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
205 "the contact list by name."
206 msgstr ""
207 "Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
208 "Domyślnie porządkowane jest według stanu kontaktów za pomocą wartości \"state"
209 "\". Wartość \"name\" spowoduje porządkowanie według nazw kontaktów."
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
212 msgid "Use notification sounds"
213 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
216 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
217 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
220 msgid "Disable sounds when away"
221 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
224 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
225 msgstr ""
226 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
227 "zajętości."
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
230 msgid "Play a sound for incoming messages"
231 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
234 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
235 msgstr ""
236 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
237
238 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
239 msgid "Play a sound for outgoing messages"
240 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
241
242 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
243 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
244 msgstr ""
245 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
248 msgid "Play a sound for new conversations"
249 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
250
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
252 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
253 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
254
255 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
256 msgid "Play a sound when a contact logs in"
257 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
260 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
261 msgstr ""
262 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
263 "sieci."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
266 msgid "Play a sound when a contact logs out"
267 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
270 msgid ""
271 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
272 msgstr ""
273 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
276 msgid "Play a sound when we log in"
277 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
280 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
281 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
282
283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
284 msgid "Play a sound when we log out"
285 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
288 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
289 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
292 msgid "Enable popup notifications for new messages"
293 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
296 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
297 msgstr ""
298 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
299 "wiadomości."
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
302 msgid "Disable popup notifications when away"
303 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
304
305 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
306 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
309 "zajętości."
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
312 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
313 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
316 msgid ""
317 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
318 "the chat is already opened, but not focused."
319 msgstr ""
320 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
321 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
324 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
325 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
328 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
329 msgstr ""
330 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
331 "do trybu online."
332
333 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
334 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
335 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
336
337 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
338 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
339 msgstr ""
340 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
341 "do trybu offline."
342
343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
344 msgid "Use graphical smileys"
345 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
348 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
349 msgstr ""
350 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
353 msgid "Show contact list in rooms"
354 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
357 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
358 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
359
360 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
361 msgid "Chat window theme"
362 msgstr "Motyw okna rozmowy"
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
365 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
366 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
369 msgid "Chat window theme variant"
370 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
371
372 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
373 msgid ""
374 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
375 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
378 msgid "Path of the Adium theme to use"
379 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
380
381 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
382 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
383 msgstr ""
384 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
385 "Adium."
386
387 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
388 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
389 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
390
391 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
392 msgid ""
393 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
394 msgstr ""
395 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
396 "Inspector."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
399 msgid "Inform other users when you are typing to them"
400 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
403 msgid ""
404 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
405 "affect the 'gone' state."
406 msgstr ""
407 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
408 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
411 msgid "Use theme for chat rooms"
412 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
413
414 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
415 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
416 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
417
418 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
419 msgid "Spell checking languages"
420 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
421
422 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
423 msgid ""
424 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
425 msgstr ""
426 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
427 "\")."
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
430 msgid "Enable spell checker"
431 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
432
433 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
434 msgid ""
435 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
436 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
439 msgid "Nick completed character"
440 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
443 msgid ""
444 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
445 "chat."
446 msgstr ""
447 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
448 "podczas rozmowy grupowej."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
451 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
452 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
453
454 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
455 msgid ""
456 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
457 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
460 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
461 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
464 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
465 msgstr ""
466 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
467
468 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
469 msgid "Camera device"
470 msgstr "Urządzenie kamery"
471
472 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
473 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
474 msgstr ""
475 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
476
477 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
478 msgid "Camera position"
479 msgstr "Pozycja kamery"
480
481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
482 msgid "Position the camera preview should be during a call."
483 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
484
485 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
486 msgid "Echo cancellation support"
487 msgstr "Obsługa usuwania echa"
488
489 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
490 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
491 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
492
493 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
494 msgid "Show hint about closing the main window"
495 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
496
497 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
498 msgid ""
499 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
500 "'x' button in the title bar."
501 msgstr ""
502 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
503 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
504
505 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
506 msgid "Empathy can publish the user's location"
507 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
508
509 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
510 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
511 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
512
513 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
514 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
515 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
516
517 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
518 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
519 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
520
521 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
522 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
523 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
524
525 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
526 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
527 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
528
529 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
530 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
531 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
532
533 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
534 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
535 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
536
537 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
538 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
539 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
540
541 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
542 msgid ""
543 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
544 msgstr ""
545 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
546
547 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
548 msgid "No reason was specified"
549 msgstr "Nie podano powodu"
550
551 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
552 msgid "The change in state was requested"
553 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
554
555 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
556 msgid "You canceled the file transfer"
557 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
558
559 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
560 msgid "The other participant canceled the file transfer"
561 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
562
563 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
564 msgid "Error while trying to transfer the file"
565 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
566
567 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
568 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
569 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
570
571 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
572 msgid "Unknown reason"
573 msgstr "Nieznany powód"
574
575 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
576 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
577 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
578
579 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
580 msgid "File transfer not supported by remote contact"
581 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
582
583 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
584 msgid "The selected file is not a regular file"
585 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
586
587 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
588 msgid "The selected file is empty"
589 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
590
591 #: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
592 #, c-format
593 msgid "Missed call from %s"
594 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
595
596 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
597 #: ../libempathy/empathy-message.c:419
598 #, c-format
599 msgid "Called %s"
600 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
601
602 #: ../libempathy/empathy-message.c:422
603 #, c-format
604 msgid "Call from %s"
605 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233
608 msgid "Available"
609 msgstr "Dostępny"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
612 msgid "Busy"
613 msgstr "Zajęty"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
616 msgid "Away"
617 msgstr "Nieobecny"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
620 msgid "Invisible"
621 msgstr "Niewidoczny"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
624 msgid "Offline"
625 msgstr "Offline"
626
627 #. translators: presence type is unknown
628 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245
629 msgctxt "presence"
630 msgid "Unknown"
631 msgstr "Nieznany"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:285
634 msgid "No reason specified"
635 msgstr "Nie podano powodu"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
638 msgid "Status is set to offline"
639 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
642 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
643 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
644 msgid "Network error"
645 msgstr "Błąd sieci"
646
647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
648 msgid "Authentication failed"
649 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
650
651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
652 msgid "Encryption error"
653 msgstr "Błąd szyfrowania"
654
655 #: ../libempathy/empathy-utils.c:295
656 msgid "Name in use"
657 msgstr "Pseudonim jest już używany"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
660 msgid "Certificate not provided"
661 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
664 msgid "Certificate untrusted"
665 msgstr "Niezaufany certyfikat"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
668 msgid "Certificate expired"
669 msgstr "Certyfikat wygasł"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
672 msgid "Certificate not activated"
673 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
674
675 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
676 msgid "Certificate hostname mismatch"
677 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
678
679 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
680 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
681 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
684 msgid "Certificate self-signed"
685 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
688 msgid "Certificate error"
689 msgstr "Błąd certyfikatu"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:345
692 msgid "Encryption is not available"
693 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:347
696 msgid "Certificate is invalid"
697 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
698
699 #: ../libempathy/empathy-utils.c:349
700 msgid "Connection has been refused"
701 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
702
703 #: ../libempathy/empathy-utils.c:351
704 msgid "Connection can't be established"
705 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
706
707 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
708 msgid "Connection has been lost"
709 msgstr "Połączenie zostało utracone"
710
711 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
712 msgid "This account is already connected to the server"
713 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
714
715 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
716 msgid ""
717 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
718 msgstr ""
719 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
720
721 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360
722 msgid "The account already exists on the server"
723 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
724
725 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
726 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
727 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
728
729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
730 msgid "Certificate has been revoked"
731 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
732
733 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
734 msgid ""
735 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
736 msgstr ""
737 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
738 "kryptograficznie słaby"
739
740 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369
741 msgid ""
742 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
743 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
744 msgstr ""
745 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
746 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
747
748 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
749 msgid "Your software is too old"
750 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
751
752 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375
753 msgid "Internal error"
754 msgstr "Wewnętrzny błąd"
755
756 #: ../libempathy/empathy-utils.c:534
757 msgid "People Nearby"
758 msgstr "Osoby w pobliżu"
759
760 #: ../libempathy/empathy-utils.c:539
761 msgid "Yahoo! Japan"
762 msgstr "Yahoo! Japonia"
763
764 #: ../libempathy/empathy-utils.c:568
765 msgid "Google Talk"
766 msgstr "Google Talk"
767
768 #: ../libempathy/empathy-utils.c:569
769 msgid "Facebook Chat"
770 msgstr "Facebook Chat"
771
772 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
773 #, c-format
774 msgid "%d second ago"
775 msgid_plural "%d seconds ago"
776 msgstr[0] "%d sekundę temu"
777 msgstr[1] "%d sekundy temu"
778 msgstr[2] "%d sekund temu"
779
780 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
781 #, c-format
782 msgid "%d minute ago"
783 msgid_plural "%d minutes ago"
784 msgstr[0] "%d minutę temu"
785 msgstr[1] "%d minuty temu"
786 msgstr[2] "%d minut temu"
787
788 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
789 #, c-format
790 msgid "%d hour ago"
791 msgid_plural "%d hours ago"
792 msgstr[0] "%d godzinę temu"
793 msgstr[1] "%d godziny temu"
794 msgstr[2] "%d godzin temu"
795
796 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
797 #, c-format
798 msgid "%d day ago"
799 msgid_plural "%d days ago"
800 msgstr[0] "%d dzień temu"
801 msgstr[1] "%d dni temu"
802 msgstr[2] "%d dni temu"
803
804 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
805 #, c-format
806 msgid "%d week ago"
807 msgid_plural "%d weeks ago"
808 msgstr[0] "%d tydzień temu"
809 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
810 msgstr[2] "%d tygodni temu"
811
812 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
813 #, c-format
814 msgid "%d month ago"
815 msgid_plural "%d months ago"
816 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
817 msgstr[1] "%d miesiące temu"
818 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
819
820 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
821 msgid "in the future"
822 msgstr "w przyszłości"
823
824 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
825 msgid "Password not found"
826 msgstr "Nie odnaleziono hasła"
827
828 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
829 #, c-format
830 msgid "IM account password for %s (%s)"
831 msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
832
833 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
834 #, c-format
835 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
836 msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
837
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
839 msgid "All accounts"
840 msgstr "Wszystkie konta"
841
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
843 #: ../src/empathy-import-widget.c:336
844 msgid "Account"
845 msgstr "Konto"
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
848 msgid "Password"
849 msgstr "Hasło"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
853 msgid "Server"
854 msgstr "Serwer"
855
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
858 msgid "Port"
859 msgstr "Port"
860
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
863 #, c-format
864 msgid "%s:"
865 msgstr "%s:"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
869 msgid "Username:"
870 msgstr "Nazwa użytkownika:"
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
873 msgid "A_pply"
874 msgstr "Za_stosuj"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
877 msgid "L_og in"
878 msgstr "Zal_oguj"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
881 msgid "This account already exists on the server"
882 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
885 msgid "Create a new account on the server"
886 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
887
888 #. To translators: The first parameter is the login id and the
889 #. * second one is the network. The resulting string will be something
890 #. * like: "MyUserName on freenode".
891 #. * You should reverse the order of these arguments if the
892 #. * server should come before the login id in your locale.
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
894 #, c-format
895 msgid "%1$s on %2$s"
896 msgstr "%1$s na %2$s"
897
898 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
899 #. * string will be something like: "Jabber Account"
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
901 #, c-format
902 msgid "%s Account"
903 msgstr "Konto %s"
904
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
906 msgid "New account"
907 msgstr "Nowe konto"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
916 msgid "Pass_word:"
917 msgstr "_Hasło:"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
920 msgid "Screen _Name:"
921 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
924 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
925 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
926
927 #. remember password ticky box
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
932 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
936 msgid "Remember password"
937 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
938
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
940 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
945 msgid "_Port:"
946 msgstr "_Port:"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
950 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
953 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
954 msgid "_Server:"
955 msgstr "_Serwer:"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
967 msgid "Advanced"
968 msgstr "Zaawansowane"
969
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
971 msgid "What is your AIM screen name?"
972 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
973
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
975 msgid "What is your AIM password?"
976 msgstr "Hasło AIM:"
977
978 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
982 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
984 msgid "Remember Password"
985 msgstr "Zapamiętaj hasło"
986
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
990 msgid "Login I_D:"
991 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
995 msgid "<b>Example:</b> username"
996 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
999 msgid "What is your GroupWise User ID?"
1000 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
1001
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
1003 msgid "What is your GroupWise password?"
1004 msgstr "Hasło GroupWise:"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
1007 msgid "ICQ _UIN:"
1008 msgstr "_UIN ICQ:"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
1011 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
1012 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
1013
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1016 msgid "Ch_aracter set:"
1017 msgstr "Zest_aw znaków:"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1020 msgid "What is your ICQ UIN?"
1021 msgstr "UIN ICQ:"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
1024 msgid "What is your ICQ password?"
1025 msgstr "Hasło ICQ:"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1028 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1029 msgid "Auto"
1030 msgstr "Automatycznie"
1031
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1033 msgid "UDP"
1034 msgstr "UDP"
1035
1036 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1037 msgid "TCP"
1038 msgstr "TCP"
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1041 msgid "TLS"
1042 msgstr "TLS"
1043
1044 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1045 #. * best to keep the English version.
1046 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1047 msgid "Register"
1048 msgstr "Rejestrator"
1049
1050 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1051 #. * best to keep the English version.
1052 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1053 msgid "Options"
1054 msgstr "Opcje"
1055
1056 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1057 msgid "None"
1058 msgstr "Brak"
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
1061 msgid "Network"
1062 msgstr "Sieć"
1063
1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1065 msgid "Network:"
1066 msgstr "Sieć:"
1067
1068 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1069 msgid "Character set:"
1070 msgstr "Zestaw znaków:"
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1073 msgid "Servers"
1074 msgstr "Serwery"
1075
1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1077 msgid ""
1078 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1079 "password."
1080 msgstr ""
1081 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1082 "go podawać."
1083
1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1085 msgid "Nickname:"
1086 msgstr "Pseudonim:"
1087
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1089 msgid "Password:"
1090 msgstr "Hasło:"
1091
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1093 msgid "Quit message:"
1094 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1095
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1097 msgid "Real name:"
1098 msgstr "Imię i nazwisko:"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1101 msgid "Which IRC network?"
1102 msgstr "Sieć IRC:"
1103
1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1105 msgid "What is your IRC nickname?"
1106 msgstr "Pseudonim IRC:"
1107
1108 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1109 msgid "What is your Facebook username?"
1110 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1111
1112 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1114 msgid ""
1115 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1116 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1117 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1118 "Facebook username if you don't have one."
1119 msgstr ""
1120 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1121 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1122 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1123 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1124 "ustawiono."
1125
1126 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1127 msgid "What is your Facebook password?"
1128 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1131 msgid "What is your Google ID?"
1132 msgstr "Identyfikator Google:"
1133
1134 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1135 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1136 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1137
1138 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1139 msgid "What is your Google password?"
1140 msgstr "Hasło Google:"
1141
1142 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1143 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1144 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1145
1146 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1147 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1148 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1149
1150 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1151 msgid "Priori_ty:"
1152 msgstr "Pri_orytet:"
1153
1154 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1155 msgid "Reso_urce:"
1156 msgstr "_Zasób:"
1157
1158 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1159 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1160 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1161
1162 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1163 msgid "Use old SS_L"
1164 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1165
1166 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1167 msgid "Override server settings"
1168 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1169
1170 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1171 msgid "What is your Jabber ID?"
1172 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1173
1174 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1175 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1176 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1177
1178 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1179 msgid "What is your Jabber password?"
1180 msgstr "Hasło Jabbera:"
1181
1182 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1183 msgid "What is your desired Jabber password?"
1184 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1185
1186 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1187 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1188 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1189
1190 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1191 msgid "What is your Windows Live ID?"
1192 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1193
1194 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1195 msgid "What is your Windows Live password?"
1196 msgstr "Hasło Windows Live:"
1197
1198 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1199 msgid "Nic_kname:"
1200 msgstr "Pseu_donim:"
1201
1202 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1203 msgid "_Last Name:"
1204 msgstr "Na_zwisko:"
1205
1206 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1207 msgid "_First Name:"
1208 msgstr "I_mię:"
1209
1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1211 msgid "_Published Name:"
1212 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1215 msgid "_Jabber ID:"
1216 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1219 msgid "E-_mail address:"
1220 msgstr "Adres _e-mail:"
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1223 msgid "_Username:"
1224 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1225
1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1227 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1228 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1231 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1232 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1235 msgid "NAT Traversal Options"
1236 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1239 msgid "Proxy Options"
1240 msgstr "Opcje pośrednika"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1243 msgid "Miscellaneous Options"
1244 msgstr "Różne opcje"
1245
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1247 msgid "STUN Server:"
1248 msgstr "Serwer STUN:"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1251 msgid "Discover the STUN server automatically"
1252 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1255 msgid "Discover Binding"
1256 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1260 msgid "Server:"
1261 msgstr "Serwer"
1262
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1264 msgid "Keep-Alive Options"
1265 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1268 msgid "Mechanism:"
1269 msgstr "Mechanizm:"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1272 msgid "Interval (seconds)"
1273 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1274
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1276 msgid "Authentication username:"
1277 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1278
1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1280 msgid "Transport:"
1281 msgstr "Transport:"
1282
1283 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1284 msgid "Loose Routing"
1285 msgstr "Swobodne trasowanie"
1286
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1288 msgid "Ignore TLS Errors"
1289 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1292 msgid "Port:"
1293 msgstr "Port:"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1296 msgid "What is your SIP login ID?"
1297 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1298
1299 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1300 msgid "What is your SIP account password?"
1301 msgstr "Hasło konta SIP:"
1302
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1304 msgid "Yahoo! I_D:"
1305 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1306
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1308 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1309 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1310
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1312 msgid "_Room List locale:"
1313 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1314
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1316 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1317 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1320 msgid "What is your Yahoo! password?"
1321 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1325 msgid "Couldn't convert image"
1326 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1329 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1330 msgstr ""
1331 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1334 msgid "Couldn't save picture to file"
1335 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1336
1337 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1338 msgid "Select Your Avatar Image"
1339 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1340
1341 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1342 msgid "Take a picture..."
1343 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1344
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1346 msgid "No Image"
1347 msgstr "Brak obrazu"
1348
1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1350 msgid "Images"
1351 msgstr "Obrazy"
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1354 msgid "All Files"
1355 msgstr "Wszystkie pliki"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1358 msgid "Click to enlarge"
1359 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1360
1361 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1362 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1363 msgid "There was an error starting the call"
1364 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1365
1366 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1367 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1368 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1369
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1371 msgid "The specified contact is offline"
1372 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1373
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1375 msgid "The specified contact is not valid"
1376 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1379 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1380 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1383 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1384 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
1387 msgid "Failed to open private chat"
1388 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
1391 msgid "Topic not supported on this conversation"
1392 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
1395 msgid "You are not allowed to change the topic"
1396 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1397
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
1399 #, c-format
1400 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1401 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
1402
1403 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
1404 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1405 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1406
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
1408 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1409 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
1412 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1413 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
1416 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1417 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
1420 msgid ""
1421 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1422 "current one"
1423 msgstr ""
1424 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1425 "domyślnie bieżący"
1426
1427 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
1428 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1429 msgstr ""
1430 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
1433 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1434 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1435
1436 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
1437 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1438 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1439
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
1441 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1442 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1443
1444 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
1445 msgid ""
1446 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1447 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1448 "join a new chat room\""
1449 msgstr ""
1450 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1451 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1452 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
1455 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1456 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1457
1458 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
1459 msgid ""
1460 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1461 "show its usage."
1462 msgstr ""
1463 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1464 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1465
1466 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
1467 #, c-format
1468 msgid "Usage: %s"
1469 msgstr "Użycie: %s"
1470
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
1472 msgid "Unknown command"
1473 msgstr "Nieznane polecenie"
1474
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
1476 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1477 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
1480 msgid "insufficient balance to send message"
1481 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1482
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
1485 #, c-format
1486 msgid "Error sending message '%s': %s"
1487 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1488
1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
1491 #, c-format
1492 msgid "Error sending message: %s"
1493 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1494
1495 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1496 #. * account to send the message.
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
1498 #, c-format
1499 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1500 msgstr ""
1501 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
1502
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
1504 msgid "not capable"
1505 msgstr "brak możliwości"
1506
1507 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
1508 msgid "offline"
1509 msgstr "offline"
1510
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
1512 msgid "invalid contact"
1513 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
1516 msgid "permission denied"
1517 msgstr "brak dostępu"
1518
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
1520 msgid "too long message"
1521 msgstr "za długa wiadomość"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
1524 msgid "not implemented"
1525 msgstr "niezaimplementowane"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
1528 msgid "unknown"
1529 msgstr "nieznany"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
1532 msgid "Topic:"
1533 msgstr "Temat:"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
1536 #, c-format
1537 msgid "Topic set to: %s"
1538 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
1541 #, c-format
1542 msgid "Topic set by %s to: %s"
1543 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
1544
1545 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
1547 msgid "No topic defined"
1548 msgstr "Temat nie został określony"
1549
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
1551 msgid "(No Suggestions)"
1552 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1553
1554 #. translators: %s is the selected word
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
1556 #, c-format
1557 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1558 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1559
1560 #. translators: first %s is the selected word,
1561 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
1563 #, c-format
1564 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1565 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1566
1567 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
1568 msgid "Insert Smiley"
1569 msgstr "Wstaw emotikonę"
1570
1571 #. send button
1572 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
1574 msgid "_Send"
1575 msgstr "_Wyślij"
1576
1577 #. Spelling suggestions
1578 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
1579 msgid "_Spelling Suggestions"
1580 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1581
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
1583 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1584 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1585
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
1587 #, c-format
1588 msgid "%s has disconnected"
1589 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1590
1591 #. translators: reverse the order of these arguments
1592 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1593 #.
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
1595 #, c-format
1596 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1597 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1598
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
1600 #, c-format
1601 msgid "%s was kicked"
1602 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1603
1604 #. translators: reverse the order of these arguments
1605 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1606 #.
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
1608 #, c-format
1609 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1610 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1611
1612 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
1613 #, c-format
1614 msgid "%s was banned"
1615 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1616
1617 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
1618 #, c-format
1619 msgid "%s has left the room"
1620 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1621
1622 #. Note to translators: this string is appended to
1623 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1624 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1625 #. * please let us know. :-)
1626 #.
1627 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
1628 #, c-format
1629 msgid " (%s)"
1630 msgstr " (%s)"
1631
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
1633 #, c-format
1634 msgid "%s has joined the room"
1635 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1636
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
1638 #, c-format
1639 msgid "%s is now known as %s"
1640 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1641
1642 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1643 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1644 #. * we get the new handler.
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
1646 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
1647 #: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
1648 #: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2585
1649 msgid "Disconnected"
1650 msgstr "Rozłączony"
1651
1652 #. Add message
1653 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
1654 msgid "Would you like to store this password?"
1655 msgstr "Zachować hasło?"
1656
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
1658 msgid "Remember"
1659 msgstr "Zapamiętaj"
1660
1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
1662 msgid "Not now"
1663 msgstr "Nie teraz"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1667 msgid "Retry"
1668 msgstr "Ponów"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
1671 msgid "Wrong password; please try again:"
1672 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1673
1674 #. Add message
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
1676 msgid "This room is protected by a password:"
1677 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
1680 msgid "Join"
1681 msgstr "Dołącz"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
1684 msgid "Connected"
1685 msgstr "Połączony"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
1688 msgid "Conversation"
1689 msgstr "Rozmowa"
1690
1691 #. Translators: this string is a something like
1692 #. * "Escher Cat (SMS)"
1693 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
1694 #, c-format
1695 msgid "%s (SMS)"
1696 msgstr "%s (SMS)"
1697
1698 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1699 msgid "Unknown or invalid identifier"
1700 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1701
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1703 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1704 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1705
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1707 msgid "Contact blocking unavailable"
1708 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1709
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1711 msgid "Permission Denied"
1712 msgstr "Brak dostępu"
1713
1714 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1715 msgid "Could not block contact"
1716 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1717
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
1719 msgid "Edit Blocked Contacts"
1720 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1721
1722 #. Account and Identifier
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1726 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
1727 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1728 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
1729 msgid "Account:"
1730 msgstr "Konto:"
1731
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1733 msgid "Blocked Contacts"
1734 msgstr "Zablokowane kontakty"
1735
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1737 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1738 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1739 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1740 msgid "Remove"
1741 msgstr "Usuń"
1742
1743 #. Copy Link Address menu item
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1746 msgid "_Copy Link Address"
1747 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1748
1749 #. Open Link menu item
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1752 msgid "_Open Link"
1753 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1754
1755 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1756 #. * chat windows (strftime format string)
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
1758 msgid "%A %B %d %Y"
1759 msgstr "%A %d %B %Y"
1760
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1763 msgid "New Contact"
1764 msgstr "Nowy kontakt"
1765
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
1768 #, c-format
1769 msgid "Block %s?"
1770 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1771
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
1773 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
1774 #, c-format
1775 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1776 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1777
1778 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
1780 msgid "_Block"
1781 msgstr "Za_blokuj"
1782
1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
1785 msgid "_Report this contact as abusive"
1786 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1787 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1788 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1789 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1792 msgid "Subscription Request"
1793 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1796 msgid "_Block User"
1797 msgstr "Za_blokuj użytkownika"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1800 msgid "Decide _Later"
1801 msgstr "Z_decyduj później"
1802
1803 #. Title
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
1805 msgid "Search contacts"
1806 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1807
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1809 msgid "Search: "
1810 msgstr "Wyszukiwanie:"
1811
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
1813 msgid "_Add Contact"
1814 msgstr "_Dodaj kontakt"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
1817 msgid "No contacts found"
1818 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
1821 msgid "Your message introducing yourself:"
1822 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
1825 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1826 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:569
1829 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
1830 msgid "Channels:"
1831 msgstr "Kanały:"
1832
1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
1834 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1835 msgid "Country ISO Code:"
1836 msgstr "Kod ISO kraju:"
1837
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
1839 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1840 msgid "Country:"
1841 msgstr "Kraj:"
1842
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
1844 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1845 msgid "State:"
1846 msgstr "Stan/województwo:"
1847
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1850 msgid "City:"
1851 msgstr "Miasto:"
1852
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
1854 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1855 msgid "Area:"
1856 msgstr "Obszar:"
1857
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1860 msgid "Postal Code:"
1861 msgstr "Kod pocztowy:"
1862
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
1864 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1865 msgid "Street:"
1866 msgstr "Ulica:"
1867
1868 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
1869 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1870 msgid "Building:"
1871 msgstr "Budynek:"
1872
1873 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
1874 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1875 msgid "Floor:"
1876 msgstr "Piętro:"
1877
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1880 msgid "Room:"
1881 msgstr "Pokój:"
1882
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
1884 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1885 msgid "Text:"
1886 msgstr "Tekst:"
1887
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1890 msgid "Description:"
1891 msgstr "Opis:"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
1894 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1895 msgid "URI:"
1896 msgstr "Adres URI:"
1897
1898 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
1899 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1900 msgid "Accuracy Level:"
1901 msgstr "Poziom dokładności:"
1902
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1905 msgid "Error:"
1906 msgstr "Błąd:"
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1910 msgid "Vertical Error (meters):"
1911 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
1914 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1915 msgid "Horizontal Error (meters):"
1916 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1917
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1920 msgid "Speed:"
1921 msgstr "Prędkość:"
1922
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1925 msgid "Bearing:"
1926 msgstr "Kierunek:"
1927
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1930 msgid "Climb Speed:"
1931 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1934 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1935 msgid "Last Updated on:"
1936 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1937
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
1939 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1940 msgid "Longitude:"
1941 msgstr "Długość geograficzna:"
1942
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1945 msgid "Latitude:"
1946 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1947
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:795
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1950 msgid "Altitude:"
1951 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1952
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:848
1954 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
1956 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
1957 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1958 msgid "Location"
1959 msgstr "Położenie"
1960
1961 #. translators: format is "Location, $date"
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:865
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
1964 #, c-format
1965 msgid "%s, %s"
1966 msgstr "%s, %s"
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
1969 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
1970 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1971 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1972
1973 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:999
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1975 msgid "Save Avatar"
1976 msgstr "Zapisanie awatara"
1977
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1055
1979 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1980 msgid "Unable to save avatar"
1981 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1982
1983 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1446
1984 msgid "Personal Details"
1985 msgstr "Szczegóły osobiste"
1986
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1449
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1990 msgid "Contact Details"
1991 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1994 msgid "Full name"
1995 msgstr "Imię i nazwisko"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1998 msgid "Phone number"
1999 msgstr "Numer telefonu"
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
2002 msgid "E-mail address"
2003 msgstr "Adres e-mail"
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
2006 msgid "Website"
2007 msgstr "Witryna WWW"
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
2010 msgid "Birthday"
2011 msgstr "Urodziny"
2012
2013 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
2014 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
2015 #. * with their IM client.
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
2017 msgid "Last seen:"
2018 msgstr "Ostatnio widziany:"
2019
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
2021 msgid "Connected from:"
2022 msgstr "Połączony z:"
2023
2024 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
2025 #. * and should bin this.
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
2027 msgid "Away message:"
2028 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
2029
2030 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
2031 msgid "work"
2032 msgstr "praca"
2033
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
2035 msgid "home"
2036 msgstr "dom"
2037
2038 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
2039 msgid "mobile"
2040 msgstr "komórka"
2041
2042 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
2043 msgid "voice"
2044 msgstr "głosowa"
2045
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
2047 msgid "preferred"
2048 msgstr "preferowane"
2049
2050 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
2051 msgid "postal"
2052 msgstr "pocztowy"
2053
2054 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
2055 msgid "parcel"
2056 msgstr "paczka"
2057
2058 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
2059 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
2062 msgid "Identifier:"
2063 msgstr "Identyfikator:"
2064
2065 #. Alias
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2067 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
2068 msgid "Alias:"
2069 msgstr "Alias:"
2070
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2072 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2073 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
2074
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2077 msgid "Information requested…"
2078 msgstr "Żądanie informacji…"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2081 msgid "Client Information"
2082 msgstr "Informacje o kliencie"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2085 msgid "OS:"
2086 msgstr "System operacyjny:"
2087
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2089 msgid "Version:"
2090 msgstr "Wersja:"
2091
2092 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2093 msgid "Client:"
2094 msgstr "Klient:"
2095
2096 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
2097 msgid "Groups"
2098 msgstr "Grupy"
2099
2100 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
2101 msgid ""
2102 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2103 "select more than one group or no groups."
2104 msgstr ""
2105 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
2106 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
2107
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
2109 msgid "_Add Group"
2110 msgstr "Dod_aj grupę"
2111
2112 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
2113 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2114 msgid "Select"
2115 msgstr "Wybór"
2116
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
2118 #: ../src/empathy-roster-window.c:1970
2119 msgid "Group"
2120 msgstr "Grupa"
2121
2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
2123 msgid "The following identity will be blocked:"
2124 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2125 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
2126 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2127 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2128
2129 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
2130 msgid "The following identity can not be blocked:"
2131 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2132 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
2133 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2134 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2135
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
2137 msgid "Edit Contact Information"
2138 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
2139
2140 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2141 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2142 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2143 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
2144 #, c-format
2145 msgid "%s (%s)"
2146 msgstr "%s (%s)"
2147
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:344
2149 msgid "Select account to use to place the call"
2150 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
2151
2152 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2153 #. * title
2154 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
2155 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2156 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
2157 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2158 msgid "Call"
2159 msgstr "Rozmowa głosowa"
2160
2161 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:413
2162 msgid "Mobile"
2163 msgstr "Komórka"
2164
2165 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
2166 msgid "Work"
2167 msgstr "Praca"
2168
2169 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
2170 msgid "HOME"
2171 msgstr "Dom"
2172
2173 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:658
2174 msgid "_Block Contact"
2175 msgstr "Za_blokuj kontakt"
2176
2177 #. add chat button
2178 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
2179 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
2180 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
2181 msgid "_Chat"
2182 msgstr "_Rozmowa"
2183
2184 #. add SMS button
2185 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1052
2186 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
2187 msgid "_SMS"
2188 msgstr "_SMS"
2189
2190 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1085
2191 msgctxt "menu item"
2192 msgid "_Audio Call"
2193 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2194
2195 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1118
2196 msgctxt "menu item"
2197 msgid "_Video Call"
2198 msgstr "_Wideorozmowa"
2199
2200 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1159
2201 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
2202 msgid "_Previous Conversations"
2203 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2204
2205 # to jest w menu
2206 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1188
2207 msgid "Send File"
2208 msgstr "Wyślij plik"
2209
2210 # to jest w menu
2211 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1218
2212 msgid "Share My Desktop"
2213 msgstr "Współdziel pulpit"
2214
2215 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1244
2216 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
2217 msgid "Favorite"
2218 msgstr "Ulubione"
2219
2220 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1263
2221 msgid "gnome-contacts not installed"
2222 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
2223
2224 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1266
2225 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
2226 msgstr ""
2227 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
2228 "kontaktów."
2229
2230 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1380
2231 msgid "Infor_mation"
2232 msgstr "Infor_macje"
2233
2234 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1429
2235 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2236 msgid "_Edit"
2237 msgstr "_Modyfikuj"
2238
2239 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1546
2240 #: ../src/empathy-chat-window.c:1192
2241 msgid "Inviting you to this room"
2242 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
2243
2244 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1592
2245 msgid "_Invite to Chat Room"
2246 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
2247
2248 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1788
2249 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
2250 msgid "_Add Contact…"
2251 msgstr "_Dodaj kontakt…"
2252
2253 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
2254 msgid "Delete and _Block"
2255 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2256
2257 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
2258 #, c-format
2259 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2260 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
2261
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
2263 msgid "Removing group"
2264 msgstr "Usuwanie grupy"
2265
2266 #. Remove
2267 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
2268 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
2269 msgid "_Remove"
2270 msgstr "_Usuń"
2271
2272 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
2273 #, c-format
2274 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2275 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
2276
2277 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
2278 #, c-format
2279 msgid ""
2280 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2281 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2282 msgstr ""
2283 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2284 "zostaną usunięte."
2285
2286 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
2287 msgid "Removing contact"
2288 msgstr "Usuwanie kontaktu"
2289
2290 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
2291 #, c-format
2292 msgid "Linked contact containing %u contact"
2293 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2294 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2295 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2296 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2297
2298 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2299 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2300 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2301
2302 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2303 msgid "Online from a phone or mobile device"
2304 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2305
2306 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2307 msgid "New Network"
2308 msgstr "Nowa sieć"
2309
2310 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2311 msgid "Choose an IRC network"
2312 msgstr "Wybór sieci IRC"
2313
2314 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2315 msgid "Reset _Networks List"
2316 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2317
2318 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2319 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2320 msgid "Select"
2321 msgstr "Wybierz"
2322
2323 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2324 msgid "new server"
2325 msgstr "nowy serwer"
2326
2327 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2328 msgid "SSL"
2329 msgstr "SSL"
2330
2331 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
2332 msgid "History"
2333 msgstr "Historia"
2334
2335 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
2336 msgid "Show"
2337 msgstr "Wyświetlenie"
2338
2339 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
2340 msgid "Search"
2341 msgstr "Wyszukiwanie"
2342
2343 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
2344 #, c-format
2345 msgid "Chat in %s"
2346 msgstr "Rozmowa w %s"
2347
2348 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2349 #, c-format
2350 msgid "Chat with %s"
2351 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2352
2353 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
2355 msgctxt "A date with the time"
2356 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2357 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2358
2359 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2360 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2361 #, c-format
2362 msgid "<i>* %s %s</i>"
2363 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2364
2365 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2366 #. * The string in bold is the sender's name
2367 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2368 #, c-format
2369 msgid "<b>%s:</b> %s"
2370 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2371
2372 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
2373 #, c-format
2374 msgid "%s second"
2375 msgid_plural "%s seconds"
2376 msgstr[0] "%s sekunda"
2377 msgstr[1] "%s sekundy"
2378 msgstr[2] "%s sekund"
2379
2380 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
2381 #, c-format
2382 msgid "%s minute"
2383 msgid_plural "%s minutes"
2384 msgstr[0] "%s minuta"
2385 msgstr[1] "%s minuty"
2386 msgstr[2] "%s minut"
2387
2388 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
2389 #, c-format
2390 msgid "Call took %s, ended at %s"
2391 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2392
2393 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2394 msgid "Today"
2395 msgstr "Dzisiaj"
2396
2397 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
2398 msgid "Yesterday"
2399 msgstr "Wczoraj"
2400
2401 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2402 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
2403 msgid "%e %B %Y"
2404 msgstr "%e %B %Y"
2405
2406 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
2407 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
2408 msgid "Anytime"
2409 msgstr "Zawsze"
2410
2411 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
2412 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
2413 msgid "Anyone"
2414 msgstr "Wszyscy"
2415
2416 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
2417 msgid "Who"
2418 msgstr "Kto"
2419
2420 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
2421 msgid "When"
2422 msgstr "Kiedy"
2423
2424 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
2425 msgid "Anything"
2426 msgstr "Wszystko"
2427
2428 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2429 msgid "Text chats"
2430 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2431
2432 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
2433 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
2434 msgid "Calls"
2435 msgstr "Rozmowy głosowe"
2436
2437 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
2438 msgid "Incoming calls"
2439 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2440
2441 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
2442 msgid "Outgoing calls"
2443 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2444
2445 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
2446 msgid "Missed calls"
2447 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2448
2449 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
2450 msgid "What"
2451 msgstr "Co"
2452
2453 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
2454 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2455 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2456
2457 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
2458 msgid "Clear All"
2459 msgstr "Wyczyść wszystko"
2460
2461 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
2462 msgid "Delete from:"
2463 msgstr "Usunięcie od:"
2464
2465 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2466 msgid "_File"
2467 msgstr "_Plik"
2468
2469 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2470 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2471 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
2472 msgid "_Edit"
2473 msgstr "_Edycja"
2474
2475 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2476 msgid "Delete All History..."
2477 msgstr "Usuń całą historię..."
2478
2479 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2480 msgid "Profile"
2481 msgstr "Profil"
2482
2483 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2484 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2485 msgid "Chat"
2486 msgstr "Rozmowa"
2487
2488 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2489 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
2490 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
2491 msgid "Video"
2492 msgstr "Wideo"
2493
2494 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2495 msgid "page 2"
2496 msgstr "strona 2"
2497
2498 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2499 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2500 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2501
2502 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
2503 msgid "The contact is offline"
2504 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
2505
2506 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
2507 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2508 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
2509
2510 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
2511 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2512 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
2513
2514 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
2515 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2516 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
2517
2518 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
2519 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2520 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
2521
2522 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
2523 msgid "You are banned from this channel"
2524 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
2525
2526 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
2527 msgid "This channel is full"
2528 msgstr "Ten kanał jest pełny"
2529
2530 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
2531 msgid "You must be invited to join this channel"
2532 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
2533
2534 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
2535 msgid "Can't proceed while disconnected"
2536 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
2537
2538 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
2539 msgid "Permission denied"
2540 msgstr "Odmowa dostępu"
2541
2542 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
2543 msgid "There was an error starting the conversation"
2544 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
2545
2546 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
2547 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
2548 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2549 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
2550
2551 #. Tweak the dialog
2552 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
2553 msgid "New Conversation"
2554 msgstr "Nowa rozmowa"
2555
2556 #. add video button
2557 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2558 msgid "_Video Call"
2559 msgstr "_Wideorozmowa"
2560
2561 #. add audio button
2562 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
2563 msgid "_Audio Call"
2564 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2565
2566 #. Tweak the dialog
2567 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
2568 msgid "New Call"
2569 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2570
2571 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
2572 #, c-format
2573 msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
2574 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
2575
2576 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
2577 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
2578 #, c-format
2579 msgid ""
2580 "Enter your password for account\n"
2581 "<b>%s</b>"
2582 msgstr ""
2583 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2584 "<b>%s</b>"
2585
2586 #. COL_STATUS_TEXT
2587 #. COL_STATE_ICON_NAME
2588 #. COL_STATE
2589 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2590 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2591 #. COL_TYPE
2592 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2593 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2594 msgid "Custom Message…"
2595 msgstr "Własna wiadomość…"
2596
2597 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2598 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2599 msgid "Edit Custom Messages…"
2600 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2601
2602 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2603 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2604 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2605
2606 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2607 msgid "Click to make this status a favorite"
2608 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2609
2610 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2611 msgid "Set status"
2612 msgstr "Ustaw stan"
2613
2614 #. Custom messages
2615 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
2616 msgid "Custom messages…"
2617 msgstr "Własne wiadomości…"
2618
2619 #. Create account
2620 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2621 #. * "Yahoo!"
2622 #.
2623 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
2624 #, c-format
2625 msgid "New %s account"
2626 msgstr "Nowe konto %s"
2627
2628 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2629 msgid "Find:"
2630 msgstr "Wyszukiwanie:"
2631
2632 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2633 msgid "_Previous"
2634 msgstr "_Poprzednie"
2635
2636 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2637 msgid "_Next"
2638 msgstr "_Następne"
2639
2640 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2641 msgid "Mat_ch case"
2642 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2643
2644 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2645 msgid "Phrase not found"
2646 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2647
2648 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2649 msgid "Received an instant message"
2650 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2651
2652 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2653 msgid "Sent an instant message"
2654 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2655
2656 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2657 msgid "Incoming chat request"
2658 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2659
2660 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2661 msgid "Contact connected"
2662 msgstr "Kontakt połączony"
2663
2664 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2665 msgid "Contact disconnected"
2666 msgstr "Kontakt rozłączony"
2667
2668 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2669 msgid "Connected to server"
2670 msgstr "Połączony z serwerem"
2671
2672 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2673 msgid "Disconnected from server"
2674 msgstr "Rozłączony z serwera"
2675
2676 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2677 msgid "Incoming voice call"
2678 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2679
2680 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2681 msgid "Outgoing voice call"
2682 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2683
2684 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2685 msgid "Voice call ended"
2686 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2687
2688 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2689 msgid "Edit Custom Messages"
2690 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2691
2692 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
2693 #, c-format
2694 msgid "Message edited at %s"
2695 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2696
2697 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
2698 msgid "Normal"
2699 msgstr "Zwykły"
2700
2701 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2702 msgid "Classic"
2703 msgstr "Klasyczny"
2704
2705 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2706 msgid "Simple"
2707 msgstr "Prosty"
2708
2709 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2710 msgid "Clean"
2711 msgstr "Czysty"
2712
2713 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2714 msgid "Blue"
2715 msgstr "Niebieski"
2716
2717 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2718 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2719 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2720
2721 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2722 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2723 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2724
2725 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2726 msgid "The certificate has expired."
2727 msgstr "Certyfikat wygasł."
2728
2729 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2730 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2731 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2732
2733 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2734 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2735 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2736
2737 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2738 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2739 msgstr ""
2740 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2741 "serwera."
2742
2743 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2744 msgid "The certificate is self-signed."
2745 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2746
2747 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2748 msgid ""
2749 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2750 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2751
2752 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2753 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2754 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2755
2756 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2757 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2758 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2759
2760 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2761 msgid "The certificate is malformed."
2762 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2763
2764 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2765 #, c-format
2766 msgid "Expected hostname: %s"
2767 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2768
2769 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2770 #, c-format
2771 msgid "Certificate hostname: %s"
2772 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2773
2774 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2775 msgid "C_ontinue"
2776 msgstr "K_ontynuuj"
2777
2778 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2779 msgid "Untrusted connection"
2780 msgstr "Niezaufane połączenie"
2781
2782 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2783 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2784 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2785
2786 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2787 msgid "Remember this choice for future connections"
2788 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2789
2790 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2791 msgid "Certificate Details"
2792 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2793
2794 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
2795 msgid "Unable to open URI"
2796 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2797
2798 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
2799 msgid "Select a file"
2800 msgstr "Wybór pliku"
2801
2802 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
2803 msgid "Insufficient free space to save file"
2804 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2805
2806 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2807 #, c-format
2808 msgid ""
2809 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2810 "Please choose another location."
2811 msgstr ""
2812 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2813 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2814
2815 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
2816 #, c-format
2817 msgid "Incoming file from %s"
2818 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2819
2820 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2821 msgid "Current Locale"
2822 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2823
2824 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2825 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2826 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2827 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2828 msgid "Arabic"
2829 msgstr "arabskie"
2830
2831 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2832 msgid "Armenian"
2833 msgstr "armeńskie"
2834
2835 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2836 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2837 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2838 msgid "Baltic"
2839 msgstr "bałtyckie"
2840
2841 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2842 msgid "Celtic"
2843 msgstr "celtyckie"
2844
2845 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2846 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2847 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2848 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2849 msgid "Central European"
2850 msgstr "środkowoeuropejskie"
2851
2852 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2853 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2854 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2855 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2856 msgid "Chinese Simplified"
2857 msgstr "chińskie uproszczone"
2858
2859 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2861 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2862 msgid "Chinese Traditional"
2863 msgstr "chińskie tradycyjne"
2864
2865 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2866 msgid "Croatian"
2867 msgstr "chorwackie"
2868
2869 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2870 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2871 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2872 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2875 msgid "Cyrillic"
2876 msgstr "cyrylica"
2877
2878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2879 msgid "Cyrillic/Russian"
2880 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2881
2882 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2883 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2884 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2885 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2886
2887 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2888 msgid "Georgian"
2889 msgstr "gruzińskie"
2890
2891 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2893 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2894 msgid "Greek"
2895 msgstr "greckie"
2896
2897 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2898 msgid "Gujarati"
2899 msgstr "gudżarackie"
2900
2901 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2902 msgid "Gurmukhi"
2903 msgstr "gurmukhi"
2904
2905 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2906 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2907 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2908 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2909 msgid "Hebrew"
2910 msgstr "hebrajskie"
2911
2912 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2913 msgid "Hebrew Visual"
2914 msgstr "hebrajskie wizualne"
2915
2916 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2917 msgid "Hindi"
2918 msgstr "hinduskie"
2919
2920 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2921 msgid "Icelandic"
2922 msgstr "islandzkie"
2923
2924 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2925 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2926 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2927 msgid "Japanese"
2928 msgstr "japońskie"
2929
2930 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2931 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2934 msgid "Korean"
2935 msgstr "koreańskie"
2936
2937 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2938 msgid "Nordic"
2939 msgstr "nordyckie"
2940
2941 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2942 msgid "Persian"
2943 msgstr "perskie"
2944
2945 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2946 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2947 msgid "Romanian"
2948 msgstr "rumuńskie"
2949
2950 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2951 msgid "South European"
2952 msgstr "południowoeuropejskie"
2953
2954 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2955 msgid "Thai"
2956 msgstr "tajskie"
2957
2958 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2959 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2962 msgid "Turkish"
2963 msgstr "tureckie"
2964
2965 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2966 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2967 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2970 msgid "Unicode"
2971 msgstr "Unikod"
2972
2973 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2974 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2975 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2976 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2977 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2978 msgid "Western"
2979 msgstr "zachodnie"
2980
2981 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2982 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2983 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2984 msgid "Vietnamese"
2985 msgstr "wietnamskie"
2986
2987 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
2988 msgid "No error message"
2989 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2990
2991 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
2992 msgid "Instant Message (Empathy)"
2993 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2994
2995 #: ../src/empathy.c:435
2996 msgid "Don't connect on startup"
2997 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2998
2999 #: ../src/empathy.c:439
3000 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3001 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
3002
3003 #: ../src/empathy.c:454
3004 msgid "- Empathy IM Client"
3005 msgstr "- komunikator Empathy"
3006
3007 #: ../src/empathy.c:641
3008 msgid "Error contacting the Account Manager"
3009 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
3010
3011 #: ../src/empathy.c:643
3012 #, c-format
3013 msgid ""
3014 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3015 "The error was:\n"
3016 "\n"
3017 "%s"
3018 msgstr ""
3019 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3020 "Błąd:\n"
3021 "\n"
3022 "%s"
3023
3024 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3025 msgid ""
3026 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3027 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3028 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3029 "version."
3030 msgstr ""
3031 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3032 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3033 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3034 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3035
3036 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3037 msgid ""
3038 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3039 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3040 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3041 "details."
3042 msgstr ""
3043 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3044 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3045 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3046 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3047
3048 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3049 msgid ""
3050 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3051 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3052 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3053 msgstr ""
3054 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3055 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3056 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3057 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3058
3059 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3060 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3061 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3062
3063 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3064 msgid "translator-credits"
3065 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
3066
3067 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3068 #. * unsaved changes
3069 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
3070 #, c-format
3071 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3072 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3073
3074 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3075 #. * an unsaved new account
3076 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
3077 msgid "Your new account has not been saved yet."
3078 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3079
3080 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:370
3081 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
3082 #: ../src/empathy-call-window.c:1289
3083 msgid "Connecting…"
3084 msgstr "Łączenie…"
3085
3086 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:411
3087 #, c-format
3088 msgid "Offline — %s"
3089 msgstr "Offline — %s"
3090
3091 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:423
3092 #, c-format
3093 msgid "Disconnected — %s"
3094 msgstr "Rozłączony — %s"
3095
3096 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
3097 msgid "Offline — No Network Connection"
3098 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3099
3100 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:441
3101 msgid "Unknown Status"
3102 msgstr "Nieznany stan"
3103
3104 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
3105 msgid ""
3106 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3107 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3108 "the account."
3109 msgstr ""
3110 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
3111 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
3112 "sesję, aby migrować konto."
3113
3114 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
3115 msgid "Offline — Account Disabled"
3116 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3117
3118 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:574
3119 msgid "Edit Connection Parameters"
3120 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
3121
3122 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:739
3123 msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
3124 msgstr "Pobranie informacji osobistych z serwera się nie powiodło."
3125
3126 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:745
3127 msgid "Go online to edit your personal information."
3128 msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
3129
3130 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:830
3131 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3132 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
3133
3134 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1326
3135 #, c-format
3136 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3137 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3138
3139 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1330
3140 msgid "This will not remove your account on the server."
3141 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3142
3143 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1566
3144 msgid ""
3145 "You are about to select another account, which will discard\n"
3146 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3147 msgstr ""
3148 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3149 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3150
3151 #. Menu items: to enabled/disable the account
3152 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1742
3153 msgid "_Enable"
3154 msgstr "_Włączone"
3155
3156 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1743
3157 msgid "_Disable"
3158 msgstr "Wyłą_czone"
3159
3160 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2126
3161 msgid "_Skip"
3162 msgstr "_Pomiń"
3163
3164 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2130
3165 msgid "_Connect"
3166 msgstr "P_ołącz"
3167
3168 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2307
3169 msgid ""
3170 "You are about to close the window, which will discard\n"
3171 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3172 msgstr ""
3173 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3174 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3175
3176 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3177 msgid "Add…"
3178 msgstr "Dodaj…"
3179
3180 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3181 msgid "_Import…"
3182 msgstr "_Zaimportuj…"
3183
3184 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3185 msgid "Loading account information"
3186 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3187
3188 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3189 msgid ""
3190 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3191 "you want to use."
3192 msgstr ""
3193 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3194 "wymaganego protokołu."
3195
3196 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3197 msgid "No protocol backends installed"
3198 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
3199
3200 #: ../src/empathy-auth-client.c:288
3201 msgid " - Empathy authentication client"
3202 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3203
3204 #: ../src/empathy-auth-client.c:304
3205 msgid "Empathy authentication client"
3206 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3207
3208 #: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
3209 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3210 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3211
3212 #: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
3213 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3214 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3215
3216 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3217 msgid "Contrast"
3218 msgstr "Kontrast"
3219
3220 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3221 msgid "Brightness"
3222 msgstr "Jasność"
3223
3224 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
3225 msgid "Gamma"
3226 msgstr "Gamma"
3227
3228 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
3229 msgid "Volume"
3230 msgstr "Głośność"
3231
3232 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
3233 msgid "_Sidebar"
3234 msgstr "_Panel"
3235
3236 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
3237 msgid "Audio input"
3238 msgstr "Wejście dźwięku"
3239
3240 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
3241 msgid "Video input"
3242 msgstr "Wejście obrazu"
3243
3244 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
3245 msgid "Dialpad"
3246 msgstr "Panel wybierania"
3247
3248 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
3249 msgid "Details"
3250 msgstr "Szczegóły"
3251
3252 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3253 #. * is used in the window title
3254 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
3255 #: ../src/empathy-call-window.c:1889
3256 #, c-format
3257 msgid "Call with %s"
3258 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3259
3260 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
3261 #: ../src/empathy-call-window.c:2133
3262 msgid "The IP address as seen by the machine"
3263 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3264
3265 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
3266 #: ../src/empathy-call-window.c:2135
3267 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3268 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3269
3270 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
3271 #: ../src/empathy-call-window.c:2137
3272 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3273 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3274
3275 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
3276 #: ../src/empathy-call-window.c:2139
3277 msgid "The IP address of a relay server"
3278 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3279
3280 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
3281 #: ../src/empathy-call-window.c:2141
3282 msgid "The IP address of the multicast group"
3283 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3284
3285 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
3286 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
3287 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3288 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3289 msgctxt "codec"
3290 msgid "Unknown"
3291 msgstr "Nieznany"
3292
3293 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3294 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
3295 #, c-format
3296 msgid "Connected — %d:%02dm"
3297 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
3298
3299 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
3300 #: ../src/empathy-call-window.c:2987
3301 msgid "Technical Details"
3302 msgstr "Szczegóły techniczne"
3303
3304 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
3305 #: ../src/empathy-call-window.c:3026
3306 #, c-format
3307 msgid ""
3308 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3309 "computer"
3310 msgstr ""
3311 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3312 "używanego przez ten komputer"
3313
3314 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
3315 #: ../src/empathy-call-window.c:3031
3316 #, c-format
3317 msgid ""
3318 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3319 "computer"
3320 msgstr ""
3321 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3322 "przez ten komputer"
3323
3324 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3325 #: ../src/empathy-call-window.c:3037
3326 #, c-format
3327 msgid ""
3328 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3329 "does not allow direct connections."
3330 msgstr ""
3331 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3332 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3333
3334 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3335 #: ../src/empathy-call-window.c:3043
3336 msgid "There was a failure on the network"
3337 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3338
3339 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
3340 #: ../src/empathy-call-window.c:3047
3341 msgid ""
3342 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3343 msgstr ""
3344 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3345
3346 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
3347 #: ../src/empathy-call-window.c:3050
3348 msgid ""
3349 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3350 msgstr ""
3351 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3352
3353 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
3354 #: ../src/empathy-call-window.c:3062
3355 #, c-format
3356 msgid ""
3357 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3358 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3359 "the Help menu."
3360 msgstr ""
3361 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3362 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3363 "w menu Pomoc."
3364
3365 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
3366 #: ../src/empathy-call-window.c:3071
3367 msgid "There was a failure in the call engine"
3368 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3369
3370 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
3371 #: ../src/empathy-call-window.c:3074
3372 msgid "The end of the stream was reached"
3373 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3374
3375 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
3376 #: ../src/empathy-call-window.c:3114
3377 msgid "Can't establish audio stream"
3378 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3379
3380 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
3381 #: ../src/empathy-call-window.c:3124
3382 msgid "Can't establish video stream"
3383 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3384
3385 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3386 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3387 msgid "_Call"
3388 msgstr "_Zadzwoń"
3389
3390 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3391 msgid "_Microphone"
3392 msgstr "_Mikrofon"
3393
3394 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3395 msgid "_Camera"
3396 msgstr "_Kamera"
3397
3398 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3399 msgid "_Settings"
3400 msgstr "_Ustawienia"
3401
3402 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3403 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3404 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
3405 msgid "_View"
3406 msgstr "_Widok"
3407
3408 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3409 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
3410 msgid "_Help"
3411 msgstr "Pomo_c"
3412
3413 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3414 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
3415 msgid "_Contents"
3416 msgstr "_Spis treści"
3417
3418 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3419 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
3420 msgid "_Debug"
3421 msgstr "_Debugowanie"
3422
3423 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3424 msgid "Swap camera"
3425 msgstr "Przełącz kamery"
3426
3427 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3428 msgid "Minimise me"
3429 msgstr "Zminimalizuj"
3430
3431 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3432 msgid "Maximise me"
3433 msgstr "Zmaksymalizuj"
3434
3435 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3436 msgid "Disable camera"
3437 msgstr "Wyłącz kamerę"
3438
3439 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3440 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
3441 msgid "Hang up"
3442 msgstr "Rozłącz"
3443
3444 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3445 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3446 msgid "Hang up current call"
3447 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3448
3449 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3450 msgid "Video call"
3451 msgstr "Wideorozmowa"
3452
3453 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3454 msgid "Start a video call"
3455 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3456
3457 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3458 msgid "Start an audio call"
3459 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3460
3461 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3462 msgid "Show dialpad"
3463 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3464
3465 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3466 msgid "Display the dialpad"
3467 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3468
3469 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3470 msgid "Send Video"
3471 msgstr "Wyślij obraz wideo"
3472
3473 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3474 msgid "Toggle video transmission"
3475 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3476
3477 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3478 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3479 msgid "Send Audio"
3480 msgstr "Wyślij dźwięk"
3481
3482 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3483 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3484 msgid "Toggle audio transmission"
3485 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3486
3487 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3488 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
3489 msgid "Encoding Codec:"
3490 msgstr "Koder:"
3491
3492 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3493 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
3494 #: ../src/empathy-call-window.c:2537 ../src/empathy-call-window.c:2538
3495 #: ../src/empathy-call-window.c:2539 ../src/empathy-call-window.c:2540
3496 msgid "Unknown"
3497 msgstr "Nieznany"
3498
3499 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3500 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
3501 msgid "Decoding Codec:"
3502 msgstr "Dekoder:"
3503
3504 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3505 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
3506 msgid "Remote Candidate:"
3507 msgstr "Zdalny kandydat:"
3508
3509 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3510 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3511 msgid "Local Candidate:"
3512 msgstr "Lokalny kandydat:"
3513
3514 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3515 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3516 msgid "Audio"
3517 msgstr "Dźwięk"
3518
3519 #: ../src/empathy-chat-window.c:289
3520 msgid "Close this window?"
3521 msgstr "Zamknąć to okno?"
3522
3523 #: ../src/empathy-chat-window.c:294
3524 #, c-format
3525 msgid ""
3526 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3527 "until you rejoin it."
3528 msgstr ""
3529 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
3530 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
3531
3532 #: ../src/empathy-chat-window.c:305
3533 #, c-format
3534 msgid ""
3535 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3536 "messages until you rejoin it."
3537 msgid_plural ""
3538 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3539 "further messages until you rejoin them."
3540 msgstr[0] ""
3541 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
3542 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3543 msgstr[1] ""
3544 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3545 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3546 msgstr[2] ""
3547 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3548 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3549
3550 #: ../src/empathy-chat-window.c:314
3551 #, c-format
3552 msgid "Leave %s?"
3553 msgstr "Opuścić %s?"
3554
3555 #: ../src/empathy-chat-window.c:315
3556 msgid ""
3557 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3558 "rejoin it."
3559 msgstr ""
3560 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
3561 "dołączenia."
3562
3563 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3564 msgid "Close window"
3565 msgstr "Zamknij okno"
3566
3567 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3568 msgid "Leave room"
3569 msgstr "Opuść pokój"
3570
3571 #: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
3572 #, c-format
3573 msgid "%s (%d unread)"
3574 msgid_plural "%s (%d unread)"
3575 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3576 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3577 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3578
3579 #: ../src/empathy-chat-window.c:652
3580 #, c-format
3581 msgid "%s (and %u other)"
3582 msgid_plural "%s (and %u others)"
3583 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3584 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3585 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3586
3587 #: ../src/empathy-chat-window.c:668
3588 #, c-format
3589 msgid "%s (%d unread from others)"
3590 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3591 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3592 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3593 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3594
3595 #: ../src/empathy-chat-window.c:677
3596 #, c-format
3597 msgid "%s (%d unread from all)"
3598 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3599 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3600 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3601 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3602
3603 #: ../src/empathy-chat-window.c:892
3604 msgid "SMS:"
3605 msgstr "SMS:"
3606
3607 #: ../src/empathy-chat-window.c:902
3608 #, c-format
3609 msgid "Sending %d message"
3610 msgid_plural "Sending %d messages"
3611 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3612 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3613 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3614
3615 #: ../src/empathy-chat-window.c:924
3616 msgid "Typing a message."
3617 msgstr "Pisze wiadomość."
3618
3619 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3620 msgid "_Conversation"
3621 msgstr "_Rozmowa"
3622
3623 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3624 msgid "C_lear"
3625 msgstr "_Wyczyść"
3626
3627 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3628 msgid "Insert _Smiley"
3629 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3630
3631 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3632 msgid "_Favorite Chat Room"
3633 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3634
3635 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3636 msgid "Notify for All Messages"
3637 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3638
3639 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3640 msgid "_Show Contact List"
3641 msgstr "_Lista kontaktów"
3642
3643 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3644 msgid "Invite _Participant…"
3645 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3646
3647 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3648 msgid "C_ontact"
3649 msgstr "K_ontakt"
3650
3651 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3652 msgid "_Tabs"
3653 msgstr "_Karty"
3654
3655 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3656 msgid "_Previous Tab"
3657 msgstr "_Poprzednia karta"
3658
3659 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3660 msgid "_Next Tab"
3661 msgstr "_Następna karta"
3662
3663 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3664 msgid "_Undo Close Tab"
3665 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3666
3667 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3668 msgid "Move Tab _Left"
3669 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3670
3671 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3672 msgid "Move Tab _Right"
3673 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3674
3675 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3676 msgid "_Detach Tab"
3677 msgstr "_Odłącz kartę"
3678
3679 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3680 msgid "Name"
3681 msgstr "Nazwa"
3682
3683 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3684 msgid "Room"
3685 msgstr "Pokój"
3686
3687 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3688 msgid "Auto-Connect"
3689 msgstr "Automatyczne łączenie"
3690
3691 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3692 msgid "Manage Favorite Rooms"
3693 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3694
3695 #: ../src/empathy-event-manager.c:522
3696 msgid "Incoming video call"
3697 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3698
3699 #: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
3700 msgid "Incoming call"
3701 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3702
3703 #: ../src/empathy-event-manager.c:526
3704 #, c-format
3705 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3706 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3707
3708 #: ../src/empathy-event-manager.c:527
3709 #, c-format
3710 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3711 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3712
3713 #: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
3714 #: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
3715 #, c-format
3716 msgid "Incoming call from %s"
3717 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3718
3719 #: ../src/empathy-event-manager.c:555
3720 msgid "_Reject"
3721 msgstr "_Odrzuć"
3722
3723 #: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
3724 msgid "_Answer"
3725 msgstr "_Odbierz"
3726
3727 #: ../src/empathy-event-manager.c:571
3728 msgid "_Answer with video"
3729 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3730
3731 #: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
3732 #: ../src/empathy-call-window.c:1525
3733 #, c-format
3734 msgid "Incoming video call from %s"
3735 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3736
3737 #: ../src/empathy-event-manager.c:837
3738 msgid "Room invitation"
3739 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3740
3741 #: ../src/empathy-event-manager.c:839
3742 #, c-format
3743 msgid "Invitation to join %s"
3744 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3745
3746 #: ../src/empathy-event-manager.c:846
3747 #, c-format
3748 msgid "%s is inviting you to join %s"
3749 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3750
3751 #: ../src/empathy-event-manager.c:854
3752 msgid "_Decline"
3753 msgstr "_Odmów"
3754
3755 #: ../src/empathy-event-manager.c:859
3756 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3757 msgid "_Join"
3758 msgstr "_Dołącz"
3759
3760 #: ../src/empathy-event-manager.c:886
3761 #, c-format
3762 msgid "%s invited you to join %s"
3763 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3764
3765 #: ../src/empathy-event-manager.c:892
3766 #, c-format
3767 msgid "You have been invited to join %s"
3768 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3769
3770 #: ../src/empathy-event-manager.c:943
3771 #, c-format
3772 msgid "Incoming file transfer from %s"
3773 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3774
3775 #: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
3776 msgid "Password required"
3777 msgstr "Hasło wymagane"
3778
3779 #: ../src/empathy-event-manager.c:1216
3780 #, c-format
3781 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3782 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3783
3784 #: ../src/empathy-event-manager.c:1222
3785 #, c-format
3786 msgid ""
3787 "\n"
3788 "Message: %s"
3789 msgstr ""
3790 "\n"
3791 "Wiadomość: %s"
3792
3793 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3794 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3795 #, c-format
3796 msgid "%u:%02u.%02u"
3797 msgstr "%u:%02u.%02u"
3798
3799 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3800 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3801 #, c-format
3802 msgid "%02u.%02u"
3803 msgstr "%02u.%02u"
3804
3805 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3806 msgctxt "file transfer percent"
3807 msgid "Unknown"
3808 msgstr "Nieznany"
3809
3810 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3811 #, c-format
3812 msgid "%s of %s at %s/s"
3813 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3814
3815 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3816 #, c-format
3817 msgid "%s of %s"
3818 msgstr "%s z %s"
3819
3820 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3821 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3822 #, c-format
3823 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3824 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3825
3826 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3827 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3828 #, c-format
3829 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3830 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3831
3832 #. translators: first %s is filename, second %s
3833 #. * is the contact name
3834 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3835 #, c-format
3836 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3837 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3838
3839 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3840 msgid "Error receiving a file"
3841 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3842
3843 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3844 #, c-format
3845 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3846 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3847
3848 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3849 msgid "Error sending a file"
3850 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3851
3852 #. translators: first %s is filename, second %s
3853 #. * is the contact name
3854 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3855 #, c-format
3856 msgid "\"%s\" received from %s"
3857 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3858
3859 #. translators: first %s is filename, second %s
3860 #. * is the contact name
3861 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3862 #, c-format
3863 msgid "\"%s\" sent to %s"
3864 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3865
3866 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3867 msgid "File transfer completed"
3868 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3869
3870 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3871 msgid "Waiting for the other participant's response"
3872 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3873
3874 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3875 #, c-format
3876 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3877 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3878
3879 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3880 #, c-format
3881 msgid "Hashing \"%s\""
3882 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3883
3884 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3885 msgid "%"
3886 msgstr "%"
3887
3888 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3889 msgid "File"
3890 msgstr "Plik"
3891
3892 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3893 msgid "Remaining"
3894 msgstr "Pozostało"
3895
3896 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3897 msgid "File Transfers"
3898 msgstr "Przesyłanie plików"
3899
3900 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3901 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3902 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3903
3904 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3905 msgid "_Import"
3906 msgstr "_Zaimportuj"
3907
3908 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3909 msgid ""
3910 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3911 "importing accounts from Pidgin."
3912 msgstr ""
3913 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3914 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3915
3916 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3917 msgid "Import Accounts"
3918 msgstr "Importowanie kont"
3919
3920 #. Translators: this is the header of a treeview column
3921 #: ../src/empathy-import-widget.c:316
3922 msgid "Import"
3923 msgstr "Import"
3924
3925 #: ../src/empathy-import-widget.c:325
3926 msgid "Protocol"
3927 msgstr "Protokół"
3928
3929 #: ../src/empathy-import-widget.c:349
3930 msgid "Source"
3931 msgstr "Źródło"
3932
3933 #: ../src/empathy-roster-window.c:391
3934 msgid "Provide Password"
3935 msgstr "Wprowadź hasło"
3936
3937 #: ../src/empathy-roster-window.c:397
3938 msgid "Disconnect"
3939 msgstr "Rozłącz"
3940
3941 #: ../src/empathy-roster-window.c:657
3942 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
3943 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
3944
3945 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3946 msgid "No match found"
3947 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3948
3949 #: ../src/empathy-roster-window.c:783
3950 #, c-format
3951 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3952 msgstr ""
3953 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
3954 "zaktualizowane."
3955
3956 #: ../src/empathy-roster-window.c:849
3957 msgid "Update software..."
3958 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
3959
3960 #: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
3961 msgid "Close"
3962 msgstr "Zamknij"
3963
3964 #: ../src/empathy-roster-window.c:960
3965 msgid "Reconnect"
3966 msgstr "Połącz ponownie"
3967
3968 #: ../src/empathy-roster-window.c:966
3969 msgid "Edit Account"
3970 msgstr "Modyfikuj konto"
3971
3972 #. Translators: this string will be something like:
3973 #. * Top up My Account ($1.23)..."
3974 #: ../src/empathy-roster-window.c:1110
3975 #, c-format
3976 msgid "Top up %s (%s)..."
3977 msgstr "Doładuj %s (%s)..."
3978
3979 #: ../src/empathy-roster-window.c:1156
3980 msgid "Top up account credit"
3981 msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
3982
3983 #. top up button
3984 #: ../src/empathy-roster-window.c:1228
3985 msgid "Top Up..."
3986 msgstr "Doładuj..."
3987
3988 #: ../src/empathy-roster-window.c:1952
3989 msgid "Contact"
3990 msgstr "Kontakt"
3991
3992 #: ../src/empathy-roster-window.c:2150
3993 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3994 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
3995
3996 #. translators: argument is an account name
3997 #: ../src/empathy-roster-window.c:2158
3998 #, c-format
3999 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
4000 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
4001
4002 #: ../src/empathy-roster-window.c:2460
4003 msgid "Contact List"
4004 msgstr "Lista kontaktów"
4005
4006 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
4007 msgid "Account settings"
4008 msgstr "Ustawienia konta"
4009
4010 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
4011 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4012 msgid "_New Conversation…"
4013 msgstr "_Nowa rozmowa…"
4014
4015 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
4016 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4017 msgid "New _Call…"
4018 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
4019
4020 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
4021 msgid "_Search for Contacts…"
4022 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
4023
4024 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
4025 msgid "_File Transfers"
4026 msgstr "_Przesyłanie plików"
4027
4028 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
4029 msgid "_Offline Contacts"
4030 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
4031
4032 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
4033 msgid "Show P_rotocols"
4034 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
4035
4036 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
4037 msgid "Credit Balance"
4038 msgstr "Saldo kredytowe"
4039
4040 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
4041 msgid "Contacts on a _Map"
4042 msgstr "Kontakty na _mapie"
4043
4044 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
4045 msgid "_Accounts"
4046 msgstr "_Konta"
4047
4048 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
4049 msgid "_Blocked Contacts"
4050 msgstr "Za_blokowane kontakty"
4051
4052 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
4053 msgid "P_references"
4054 msgstr "P_referencje"
4055
4056 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
4057 msgid "Find in Contact _List"
4058 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
4059
4060 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
4061 msgid "Sort by _Name"
4062 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
4063
4064 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
4065 msgid "Sort by _Status"
4066 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
4067
4068 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
4069 msgid "Normal Size With _Avatars"
4070 msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
4071
4072 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
4073 msgid "N_ormal Size"
4074 msgstr "Zwykły r_ozmiar"
4075
4076 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
4077 msgid "_Compact Size"
4078 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
4079
4080 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
4081 msgid "_Room"
4082 msgstr "_Pokój"
4083
4084 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
4085 msgid "_Join…"
4086 msgstr "_Dołącz…"
4087
4088 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
4089 msgid "Join _Favorites"
4090 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
4091
4092 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
4093 msgid "Manage Favorites"
4094 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
4095
4096 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
4097 msgid "Chat Room"
4098 msgstr "Pokój rozmowy"
4099
4100 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
4101 msgid "Members"
4102 msgstr "Członkowie"
4103
4104 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4105 #. yes/no, yes/no and a number.
4106 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
4107 #, c-format
4108 msgid ""
4109 "%s\n"
4110 "Invite required: %s\n"
4111 "Password required: %s\n"
4112 "Members: %s"
4113 msgstr ""
4114 "%s\n"
4115 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4116 "Wymagane hasło: %s\n"
4117 "Członkowie: %s"
4118
4119 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4120 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4121 msgid "Yes"
4122 msgstr "Tak"
4123
4124 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4125 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4126 msgid "No"
4127 msgstr "Nie"
4128
4129 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
4130 msgid "Could not start room listing"
4131 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
4132
4133 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
4134 msgid "Could not stop room listing"
4135 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
4136
4137 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
4138 msgid "Join Room"
4139 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4140
4141 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4142 msgid ""
4143 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4144 msgstr ""
4145 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4146 "pokoi na liście."
4147
4148 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4149 msgid "_Room:"
4150 msgstr "_Pokój:"
4151
4152 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4153 msgid ""
4154 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4155 "the current account's server"
4156 msgstr ""
4157 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4158 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4159
4160 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4161 msgid "Couldn't load room list"
4162 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4163
4164 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
4165 msgid "Room List"
4166 msgstr "Listy pokoi"
4167
4168 #: ../src/empathy-preferences.c:166
4169 msgid "Message received"
4170 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4171
4172 #: ../src/empathy-preferences.c:167
4173 msgid "Message sent"
4174 msgstr "Wysłano wiadomość"
4175
4176 #: ../src/empathy-preferences.c:168
4177 msgid "New conversation"
4178 msgstr "Nowa rozmowa"
4179
4180 #: ../src/empathy-preferences.c:169
4181 msgid "Contact comes online"
4182 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4183
4184 #: ../src/empathy-preferences.c:170
4185 msgid "Contact goes offline"
4186 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4187
4188 #: ../src/empathy-preferences.c:171
4189 msgid "Account connected"
4190 msgstr "Połączono konto"
4191
4192 #: ../src/empathy-preferences.c:172
4193 msgid "Account disconnected"
4194 msgstr "Rozłączono konto"
4195
4196 #: ../src/empathy-preferences.c:475
4197 msgid "Language"
4198 msgstr "Język"
4199
4200 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4201 #: ../src/empathy-preferences.c:726
4202 msgid "Juliet"
4203 msgstr "Julia"
4204
4205 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4206 #: ../src/empathy-preferences.c:733
4207 msgid "Romeo"
4208 msgstr "Romeo"
4209
4210 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4211 #: ../src/empathy-preferences.c:739
4212 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4213 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4214
4215 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4216 #: ../src/empathy-preferences.c:743
4217 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4218 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4219
4220 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4221 #: ../src/empathy-preferences.c:746
4222 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4223 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4224
4225 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4226 #: ../src/empathy-preferences.c:749
4227 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4228 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4229
4230 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4231 #: ../src/empathy-preferences.c:752
4232 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4233 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4234
4235 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4236 #: ../src/empathy-preferences.c:755
4237 msgid "Juliet has disconnected"
4238 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4239
4240 #: ../src/empathy-preferences.c:1159
4241 msgid "Preferences"
4242 msgstr "Preferencje"
4243
4244 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4245 msgid "Show _smileys as images"
4246 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
4247
4248 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4249 msgid "Show contact _list in rooms"
4250 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
4251
4252 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4253 msgid "Appearance"
4254 msgstr "Wygląd"
4255
4256 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
4257 msgid "Start chats in:"
4258 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
4259
4260 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4261 msgid "new ta_bs"
4262 msgstr "nowych _kartach"
4263
4264 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4265 msgid "new _windows"
4266 msgstr "nowych _oknach"
4267
4268 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4269 msgid "Display incoming events in the notification area"
4270 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4271
4272 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4273 msgid "_Automatically connect on startup"
4274 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
4275
4276 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4277 msgid "Log conversations"
4278 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
4279
4280 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4281 msgid "Behavior"
4282 msgstr "Zachowanie"
4283
4284 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4285 msgid "General"
4286 msgstr "Ogólne"
4287
4288 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4289 msgid "_Enable bubble notifications"
4290 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
4291
4292 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4293 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4294 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4295
4296 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4297 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4298 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
4299
4300 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4301 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4302 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
4303
4304 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4305 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4306 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
4307
4308 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4309 msgid "Notifications"
4310 msgstr "Powiadomienia"
4311
4312 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4313 msgid "_Enable sound notifications"
4314 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
4315
4316 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4317 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4318 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
4319
4320 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4321 msgid "Play sound for events"
4322 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
4323
4324 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4325 msgid "Sounds"
4326 msgstr "Dźwięki"
4327
4328 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4329 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4330 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
4331
4332 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4333 msgid ""
4334 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4335 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4336 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4337 "off and restarting the call."
4338 msgstr ""
4339 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
4340 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
4341 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
4342 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
4343
4344 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4345 msgid "_Publish location to my contacts"
4346 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
4347
4348 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4349 msgid ""
4350 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4351 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4352 "decimal place."
4353 msgstr ""
4354 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
4355 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
4356 "po przecinku."
4357
4358 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4359 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
4360 msgid "_Reduce location accuracy"
4361 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
4362
4363 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4364 msgid "Privacy"
4365 msgstr "Prywatność"
4366
4367 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4368 msgid "_GPS"
4369 msgstr "_GPS"
4370
4371 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
4372 msgid "_Cellphone"
4373 msgstr "_Telefon komórkowy"
4374
4375 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4376 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4377 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
4378
4379 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4380 msgid "Location sources:"
4381 msgstr "Źródła położenia:"
4382
4383 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4384 msgid ""
4385 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4386 "dictionary installed."
4387 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
4388
4389 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4390 msgid "Enable spell checking for languages:"
4391 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
4392
4393 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
4394 msgid "Spell Checking"
4395 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
4396
4397 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
4398 msgid "Chat Th_eme:"
4399 msgstr "Motyw _rozmowy:"
4400
4401 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
4402 msgid "Variant:"
4403 msgstr "Wariant:"
4404
4405 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
4406 msgid "Themes"
4407 msgstr "Motywy"
4408
4409 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4410 msgid "Status"
4411 msgstr "Stan"
4412
4413 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
4414 msgid "_Quit"
4415 msgstr "Za_kończ"
4416
4417 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
4418 msgid "Redial"
4419 msgstr "Wybierz ponownie"
4420
4421 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
4422 msgid "V_ideo"
4423 msgstr "_Wideo"
4424
4425 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
4426 msgid "Video Off"
4427 msgstr "Obraz jest wyłączony"
4428
4429 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
4430 msgid "Video Preview"
4431 msgstr "Podgląd obrazu"
4432
4433 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
4434 msgid "Video On"
4435 msgstr "Obraz jest włączony"
4436
4437 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
4438 msgid "Call the contact again"
4439 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
4440
4441 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
4442 msgid "Camera Off"
4443 msgstr "Kamera jest wyłączona"
4444
4445 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
4446 msgid "Disable camera and stop sending video"
4447 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
4448
4449 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
4450 msgid "Preview"
4451 msgstr "Podgląd"
4452
4453 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
4454 msgid "Enable camera but don't send video"
4455 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
4456
4457 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
4458 msgid "Camera On"
4459 msgstr "Kamera jest włączona"
4460
4461 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
4462 msgid "Enable camera and send video"
4463 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
4464
4465 #: ../src/empathy-map-view.c:471
4466 msgid "Contact Map View"
4467 msgstr "Widok mapy kontaktów"
4468
4469 #: ../src/empathy-debug-window.c:1607
4470 msgid "Save"
4471 msgstr "Zapisz"
4472
4473 #: ../src/empathy-debug-window.c:1667
4474 msgid "Pastebin link"
4475 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
4476
4477 #: ../src/empathy-debug-window.c:1676
4478 msgid "Pastebin response"
4479 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
4480
4481 #: ../src/empathy-debug-window.c:1680
4482 #, c-format
4483 msgid "%s"
4484 msgstr "%s"
4485
4486 #: ../src/empathy-debug-window.c:1683
4487 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
4488 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
4489
4490 #: ../src/empathy-debug-window.c:1912
4491 msgid "Debug Window"
4492 msgstr "Okno debugowania"
4493
4494 #: ../src/empathy-debug-window.c:1970
4495 msgid "Send to pastebin"
4496 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
4497
4498 #: ../src/empathy-debug-window.c:2009
4499 msgid "Pause"
4500 msgstr "Wstrzymaj"
4501
4502 #: ../src/empathy-debug-window.c:2021
4503 msgid "Level "
4504 msgstr "Poziom "
4505
4506 #: ../src/empathy-debug-window.c:2040
4507 msgid "Debug"
4508 msgstr "Debugowanie"
4509
4510 #: ../src/empathy-debug-window.c:2045
4511 msgid "Info"
4512 msgstr "Informacje"
4513
4514 #: ../src/empathy-debug-window.c:2050 ../src/empathy-debug-window.c:2096
4515 msgid "Message"
4516 msgstr "Wiadomość"
4517
4518 #: ../src/empathy-debug-window.c:2055
4519 msgid "Warning"
4520 msgstr "Ostrzeżenie"
4521
4522 #: ../src/empathy-debug-window.c:2060
4523 msgid "Critical"
4524 msgstr "Krytyczny"
4525
4526 #: ../src/empathy-debug-window.c:2065
4527 msgid "Error"
4528 msgstr "Błąd"
4529
4530 #: ../src/empathy-debug-window.c:2084
4531 msgid "Time"
4532 msgstr "Czas"
4533
4534 #: ../src/empathy-debug-window.c:2087
4535 msgid "Domain"
4536 msgstr "Domena"
4537
4538 #: ../src/empathy-debug-window.c:2089
4539 msgid "Category"
4540 msgstr "Kategoria"
4541
4542 #: ../src/empathy-debug-window.c:2091
4543 msgid "Level"
4544 msgstr "Poziom"
4545
4546 #: ../src/empathy-debug-window.c:2114
4547 msgid ""
4548 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
4549 "extension."
4550 msgstr ""
4551 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
4552
4553 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
4554 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:230
4555 msgid "Invite Participant"
4556 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
4557
4558 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:203
4559 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4560 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
4561
4562 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
4563 msgid "Invite"
4564 msgstr "Zaproś"
4565
4566 #: ../src/empathy-accounts.c:180
4567 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4568 msgstr ""
4569 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
4570 "działanie"
4571
4572 #: ../src/empathy-accounts.c:184
4573 msgid ""
4574 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4575 msgstr ""
4576 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
4577
4578 #: ../src/empathy-accounts.c:188
4579 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4580 msgstr ""
4581 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
4582
4583 #: ../src/empathy-accounts.c:190
4584 msgid "<account-id>"
4585 msgstr "<identyfikator-konta>"
4586
4587 #: ../src/empathy-accounts.c:195
4588 msgid "- Empathy Accounts"
4589 msgstr "- konta programu Empathy"
4590
4591 #: ../src/empathy-accounts.c:231
4592 msgid "Empathy Accounts"
4593 msgstr "Konta programu Empathy"
4594
4595 #: ../src/empathy-debugger.c:69
4596 msgid "Show a particular service"
4597 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
4598
4599 #: ../src/empathy-debugger.c:74
4600 msgid "- Empathy Debugger"
4601 msgstr "- debuger programu Empathy"
4602
4603 #: ../src/empathy-debugger.c:113
4604 msgid "Empathy Debugger"
4605 msgstr "Debuger programu Empathy"
4606
4607 #: ../src/empathy-chat.c:109
4608 msgid "- Empathy Chat Client"
4609 msgstr "- komunikator Empathy"
4610
4611 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
4612 msgid "Respond"
4613 msgstr "Odpowiedz"
4614
4615 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
4616 #: ../src/empathy-call-window.c:1529
4617 msgid "Reject"
4618 msgstr "Odrzuć"
4619
4620 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
4621 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
4622 #: ../src/empathy-call-window.c:1530
4623 msgid "Answer"
4624 msgstr "Odbierz"
4625
4626 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
4627 msgid "Answer with video"
4628 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
4629
4630 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
4631 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
4632 msgid "Decline"
4633 msgstr "Odmów"
4634
4635 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
4636 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
4637 msgid "Accept"
4638 msgstr "Zaakceptuj"
4639
4640 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4641 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4642 #. * brings the password popup.
4643 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
4644 msgid "Provide"
4645 msgstr "Wprowadź"
4646
4647 #: ../src/empathy-call-observer.c:132
4648 #, c-format
4649 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4650 msgstr ""
4651 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
4652 "rozmowę."
4653
4654 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
4655 #. * as possible.
4656 #: ../src/empathy-call-window.c:1140 ../src/empathy-call-window.c:1162
4657 msgid "i"
4658 msgstr "i"
4659
4660 #: ../src/empathy-call-window.c:2883
4661 msgid "On hold"
4662 msgstr "Odłożone"
4663
4664 #: ../src/empathy-call-window.c:2886
4665 msgid "Mute"
4666 msgstr "Wycisz"
4667
4668 #: ../src/empathy-call-window.c:2888
4669 msgid "Duration"
4670 msgstr "Czas trwania"
4671
4672 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
4673 #: ../src/empathy-call-window.c:2891
4674 #, c-format
4675 msgid "%s — %d:%02dm"
4676 msgstr "%s — %d:%02dm"
4677
4678 #: ../src/empathy-call-window.c:3161
4679 #, c-format
4680 msgid "Your current balance is %s."
4681 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
4682
4683 #: ../src/empathy-call-window.c:3165
4684 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
4685 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
4686
4687 #: ../src/empathy-call-window.c:3167
4688 msgid "Top Up"
4689 msgstr "Doładuj"
4690
4691 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
4692 msgid "_Match case"
4693 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
4694
4695 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
4696 msgid "What kind of chat account do you have?"
4697 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
4698
4699 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
4700 msgid "Adding new account"
4701 msgstr "Dodawanie nowego konta"
4702
4703 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
4704 msgid "People nearby"
4705 msgstr "Osoby w pobliżu"
4706
4707 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
4708 msgid ""
4709 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
4710 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
4711 "details below are correct."
4712 msgstr ""
4713 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
4714 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
4715 "czy poniższe dane są poprawne."
4716
4717 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
4718 msgid ""
4719 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
4720 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
4721 msgstr ""
4722 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
4723 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."