b764a81c2f00628923b64bdc7853e286bbddcaf3
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2012-03-16 15:26+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-03-16 15:27+0100\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Empathy"
26 msgstr "Empathy"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "IM Client"
30 msgstr "Komunikator"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
38 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
39
40 #. Tweak the dialog
41 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
42 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2512
43 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
44 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
45
46 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
47 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
48 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
49
50 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
51 msgid "Connection managers should be used"
52 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
53
54 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
55 msgid ""
56 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
57 "reconnect."
58 msgstr ""
59 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
60 "rozłączenia/ponownego połączenia."
61
62 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
63 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
64 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
65
66 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
67 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
68 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
69
70 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
71 msgid "Empathy should auto-away when idle"
72 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
73
74 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
75 msgid ""
76 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
77 msgstr ""
78 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
79 "bezczynności."
80
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
82 msgid "Empathy default download folder"
83 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
84
85 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
86 msgid "The default folder to save file transfers in."
87 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
88
89 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
90 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
91 msgstr ""
92 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
93
94 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
95 msgid ""
96 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
97 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
98 msgstr ""
99 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
100 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
101 "klucza."
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
104 msgid "Show offline contacts"
105 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
108 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
109 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
112 msgid "Show avatars"
113 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
116 msgid ""
117 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
118 msgstr ""
119 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
120
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
122 msgid "Show protocols"
123 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
126 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
127 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
128
129 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
130 msgid "Show Balance in contact list"
131 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
132
133 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
134 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
135 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
136
137 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
138 msgid "Compact contact list"
139 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
140
141 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
142 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
143 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
144
145 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
146 msgid "Hide main window"
147 msgstr "Ukrycie głównego okna"
148
149 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
150 msgid "Hide the main window."
151 msgstr "Ukrycie głównego okna."
152
153 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
154 msgid "Default directory to select an avatar image from"
155 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
156
157 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
158 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
159 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
160
161 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
162 msgid "Open new chats in separate windows"
163 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
164
165 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
166 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
167 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
168
169 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
170 msgid "Display incoming events in the status area"
171 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
172
173 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
174 msgid ""
175 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
176 "user immediately."
177 msgstr ""
178 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
179 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
182 msgid "The position for the chat window side pane"
183 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
186 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
187 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
190 msgid "Show contact groups"
191 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
194 msgid "Whether to show groups in the contact list."
195 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
198 msgid "Contact list sort criterion"
199 msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
202 msgid ""
203 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
204 "the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
205 "the contact list by name."
206 msgstr ""
207 "Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
208 "Domyślnie porządkowane jest według stanu kontaktów za pomocą wartości \"state"
209 "\". Wartość \"name\" spowoduje porządkowanie według nazw kontaktów."
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
212 msgid "Use notification sounds"
213 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
216 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
217 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
220 msgid "Disable sounds when away"
221 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
224 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
225 msgstr ""
226 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
227 "zajętości."
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
230 msgid "Play a sound for incoming messages"
231 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
234 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
235 msgstr ""
236 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
237
238 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
239 msgid "Play a sound for outgoing messages"
240 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
241
242 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
243 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
244 msgstr ""
245 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
246
247 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
248 msgid "Play a sound for new conversations"
249 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
250
251 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
252 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
253 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
254
255 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
256 msgid "Play a sound when a contact logs in"
257 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
260 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
261 msgstr ""
262 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
263 "sieci."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
266 msgid "Play a sound when a contact logs out"
267 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
270 msgid ""
271 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
272 msgstr ""
273 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
276 msgid "Play a sound when we log in"
277 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
280 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
281 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
282
283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
284 msgid "Play a sound when we log out"
285 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
288 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
289 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
292 msgid "Enable popup notifications for new messages"
293 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
296 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
297 msgstr ""
298 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
299 "wiadomości."
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
302 msgid "Disable popup notifications when away"
303 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
304
305 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
306 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
309 "zajętości."
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
312 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
313 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
316 msgid ""
317 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
318 "the chat is already opened, but not focused."
319 msgstr ""
320 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
321 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
324 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
325 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
328 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
329 msgstr ""
330 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
331 "do trybu online."
332
333 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
334 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
335 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
336
337 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
338 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
339 msgstr ""
340 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
341 "do trybu offline."
342
343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
344 msgid "Use graphical smileys"
345 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
348 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
349 msgstr ""
350 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
353 msgid "Show contact list in rooms"
354 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
357 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
358 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
359
360 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
361 msgid "Chat window theme"
362 msgstr "Motyw okna rozmowy"
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
365 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
366 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
369 msgid "Chat window theme variant"
370 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
371
372 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
373 msgid ""
374 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
375 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
378 msgid "Path of the Adium theme to use"
379 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
380
381 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
382 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
383 msgstr ""
384 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
385 "Adium."
386
387 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
388 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
389 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
390
391 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
392 msgid ""
393 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
394 msgstr ""
395 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
396 "Inspector."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
399 msgid "Inform other users when you are typing to them"
400 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
403 msgid ""
404 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
405 "affect the 'gone' state."
406 msgstr ""
407 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
408 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
411 msgid "Use theme for chat rooms"
412 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
413
414 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
415 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
416 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
417
418 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
419 msgid "Spell checking languages"
420 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
421
422 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
423 msgid ""
424 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
425 msgstr ""
426 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
427 "\")."
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
430 msgid "Enable spell checker"
431 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
432
433 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
434 msgid ""
435 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
436 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
439 msgid "Nick completed character"
440 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
443 msgid ""
444 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
445 "chat."
446 msgstr ""
447 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
448 "podczas rozmowy grupowej."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
451 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
452 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
453
454 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
455 msgid ""
456 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
457 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
460 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
461 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
464 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
465 msgstr ""
466 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
467
468 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
469 msgid "Camera device"
470 msgstr "Urządzenie kamery"
471
472 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
473 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
474 msgstr ""
475 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
476
477 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
478 msgid "Camera position"
479 msgstr "Pozycja kamery"
480
481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
482 msgid "Position the camera preview should be during a call."
483 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
484
485 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
486 msgid "Echo cancellation support"
487 msgstr "Obsługa usuwania echa"
488
489 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
490 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
491 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
492
493 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
494 msgid "Show hint about closing the main window"
495 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
496
497 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
498 msgid ""
499 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
500 "'x' button in the title bar."
501 msgstr ""
502 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
503 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
504
505 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
506 msgid "Empathy can publish the user's location"
507 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
508
509 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
510 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
511 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
512
513 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
514 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
515 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
516
517 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
518 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
519 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
520
521 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
522 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
523 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
524
525 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
526 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
527 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
528
529 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
530 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
531 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
532
533 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
534 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
535 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
536
537 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
538 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
539 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
540
541 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
542 msgid ""
543 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
544 msgstr ""
545 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
546
547 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
548 msgid "No reason was specified"
549 msgstr "Nie podano powodu"
550
551 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
552 msgid "The change in state was requested"
553 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
554
555 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
556 msgid "You canceled the file transfer"
557 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
558
559 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
560 msgid "The other participant canceled the file transfer"
561 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
562
563 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
564 msgid "Error while trying to transfer the file"
565 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
566
567 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
568 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
569 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
570
571 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
572 msgid "Unknown reason"
573 msgstr "Nieznany powód"
574
575 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
576 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
577 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
578
579 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
580 msgid "File transfer not supported by remote contact"
581 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
582
583 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
584 msgid "The selected file is not a regular file"
585 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
586
587 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
588 msgid "The selected file is empty"
589 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
590
591 #: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
592 #, c-format
593 msgid "Missed call from %s"
594 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
595
596 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
597 #: ../libempathy/empathy-message.c:419
598 #, c-format
599 msgid "Called %s"
600 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
601
602 #: ../libempathy/empathy-message.c:422
603 #, c-format
604 msgid "Call from %s"
605 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233
608 msgid "Available"
609 msgstr "Dostępny"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
612 msgid "Busy"
613 msgstr "Zajęty"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
616 msgid "Away"
617 msgstr "Nieobecny"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
620 msgid "Invisible"
621 msgstr "Niewidoczny"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
624 msgid "Offline"
625 msgstr "Offline"
626
627 #. translators: presence type is unknown
628 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245
629 msgctxt "presence"
630 msgid "Unknown"
631 msgstr "Nieznany"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:285
634 msgid "No reason specified"
635 msgstr "Nie podano powodu"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
638 msgid "Status is set to offline"
639 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
642 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
643 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
644 msgid "Network error"
645 msgstr "Błąd sieci"
646
647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
648 msgid "Authentication failed"
649 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
650
651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
652 msgid "Encryption error"
653 msgstr "Błąd szyfrowania"
654
655 #: ../libempathy/empathy-utils.c:295
656 msgid "Name in use"
657 msgstr "Pseudonim jest już używany"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
660 msgid "Certificate not provided"
661 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
664 msgid "Certificate untrusted"
665 msgstr "Niezaufany certyfikat"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
668 msgid "Certificate expired"
669 msgstr "Certyfikat wygasł"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
672 msgid "Certificate not activated"
673 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
674
675 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
676 msgid "Certificate hostname mismatch"
677 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
678
679 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
680 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
681 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
682
683 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
684 msgid "Certificate self-signed"
685 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
686
687 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
688 msgid "Certificate error"
689 msgstr "Błąd certyfikatu"
690
691 #: ../libempathy/empathy-utils.c:345
692 msgid "Encryption is not available"
693 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:347
696 msgid "Certificate is invalid"
697 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
698
699 #: ../libempathy/empathy-utils.c:349
700 msgid "Connection has been refused"
701 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
702
703 #: ../libempathy/empathy-utils.c:351
704 msgid "Connection can't be established"
705 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
706
707 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
708 msgid "Connection has been lost"
709 msgstr "Połączenie zostało utracone"
710
711 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
712 msgid "This account is already connected to the server"
713 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
714
715 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
716 msgid ""
717 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
718 msgstr ""
719 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
720
721 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360
722 msgid "The account already exists on the server"
723 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
724
725 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
726 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
727 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
728
729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
730 msgid "Certificate has been revoked"
731 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
732
733 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
734 msgid ""
735 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
736 msgstr ""
737 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
738 "kryptograficznie słaby"
739
740 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369
741 msgid ""
742 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
743 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
744 msgstr ""
745 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
746 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
747
748 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
749 msgid "Your software is too old"
750 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
751
752 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375
753 msgid "Internal error"
754 msgstr "Wewnętrzny błąd"
755
756 #: ../libempathy/empathy-utils.c:534
757 msgid "People Nearby"
758 msgstr "Osoby w pobliżu"
759
760 #: ../libempathy/empathy-utils.c:539
761 msgid "Yahoo! Japan"
762 msgstr "Yahoo! Japonia"
763
764 #: ../libempathy/empathy-utils.c:568
765 msgid "Google Talk"
766 msgstr "Google Talk"
767
768 #: ../libempathy/empathy-utils.c:569
769 msgid "Facebook Chat"
770 msgstr "Facebook Chat"
771
772 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
773 #, c-format
774 msgid "%d second ago"
775 msgid_plural "%d seconds ago"
776 msgstr[0] "%d sekundę temu"
777 msgstr[1] "%d sekundy temu"
778 msgstr[2] "%d sekund temu"
779
780 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
781 #, c-format
782 msgid "%d minute ago"
783 msgid_plural "%d minutes ago"
784 msgstr[0] "%d minutę temu"
785 msgstr[1] "%d minuty temu"
786 msgstr[2] "%d minut temu"
787
788 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
789 #, c-format
790 msgid "%d hour ago"
791 msgid_plural "%d hours ago"
792 msgstr[0] "%d godzinę temu"
793 msgstr[1] "%d godziny temu"
794 msgstr[2] "%d godzin temu"
795
796 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
797 #, c-format
798 msgid "%d day ago"
799 msgid_plural "%d days ago"
800 msgstr[0] "%d dzień temu"
801 msgstr[1] "%d dni temu"
802 msgstr[2] "%d dni temu"
803
804 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
805 #, c-format
806 msgid "%d week ago"
807 msgid_plural "%d weeks ago"
808 msgstr[0] "%d tydzień temu"
809 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
810 msgstr[2] "%d tygodni temu"
811
812 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
813 #, c-format
814 msgid "%d month ago"
815 msgid_plural "%d months ago"
816 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
817 msgstr[1] "%d miesiące temu"
818 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
819
820 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
821 msgid "in the future"
822 msgstr "w przyszłości"
823
824 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
825 msgid "Password not found"
826 msgstr "Nie odnaleziono hasła"
827
828 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
829 #, c-format
830 msgid "IM account password for %s (%s)"
831 msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
832
833 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
834 #, c-format
835 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
836 msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
837
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
839 msgid "All accounts"
840 msgstr "Wszystkie konta"
841
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
843 #: ../src/empathy-import-widget.c:336
844 msgid "Account"
845 msgstr "Konto"
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
848 msgid "Password"
849 msgstr "Hasło"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
853 msgid "Server"
854 msgstr "Serwer"
855
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
858 msgid "Port"
859 msgstr "Port"
860
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
863 #, c-format
864 msgid "%s:"
865 msgstr "%s:"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
869 msgid "Username:"
870 msgstr "Nazwa użytkownika:"
871
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
873 msgid "A_pply"
874 msgstr "Za_stosuj"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
877 msgid "L_og in"
878 msgstr "Zal_oguj"
879
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
881 msgid "This account already exists on the server"
882 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
885 msgid "Create a new account on the server"
886 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
887
888 #. To translators: The first parameter is the login id and the
889 #. * second one is the network. The resulting string will be something
890 #. * like: "MyUserName on freenode".
891 #. * You should reverse the order of these arguments if the
892 #. * server should come before the login id in your locale.
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
894 #, c-format
895 msgid "%1$s on %2$s"
896 msgstr "%1$s na %2$s"
897
898 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
899 #. * string will be something like: "Jabber Account"
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
901 #, c-format
902 msgid "%s Account"
903 msgstr "Konto %s"
904
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
906 msgid "New account"
907 msgstr "Nowe konto"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
916 msgid "Pass_word:"
917 msgstr "_Hasło:"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
920 msgid "Screen _Name:"
921 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
924 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
925 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
926
927 #. remember password ticky box
928 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
932 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
936 msgid "Remember password"
937 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
938
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
940 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
944 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
945 msgid "_Port:"
946 msgstr "_Port:"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
950 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
953 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
954 msgid "_Server:"
955 msgstr "_Serwer:"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
967 msgid "Advanced"
968 msgstr "Zaawansowane"
969
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
971 msgid "What is your AIM screen name?"
972 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
973
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
975 msgid "What is your AIM password?"
976 msgstr "Hasło AIM:"
977
978 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
982 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
984 msgid "Remember Password"
985 msgstr "Zapamiętaj hasło"
986
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
989 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
990 msgid "Login I_D:"
991 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
995 msgid "<b>Example:</b> username"
996 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
999 msgid "What is your GroupWise User ID?"
1000 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
1001
1002 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
1003 msgid "What is your GroupWise password?"
1004 msgstr "Hasło GroupWise:"
1005
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
1007 msgid "ICQ _UIN:"
1008 msgstr "_UIN ICQ:"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
1011 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
1012 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
1013
1014 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1016 msgid "Ch_aracter set:"
1017 msgstr "Zest_aw znaków:"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1020 msgid "What is your ICQ UIN?"
1021 msgstr "UIN ICQ:"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
1024 msgid "What is your ICQ password?"
1025 msgstr "Hasło ICQ:"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1028 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1029 msgid "Auto"
1030 msgstr "Automatycznie"
1031
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1033 msgid "UDP"
1034 msgstr "UDP"
1035
1036 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1037 msgid "TCP"
1038 msgstr "TCP"
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1041 msgid "TLS"
1042 msgstr "TLS"
1043
1044 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1045 #. * best to keep the English version.
1046 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1047 msgid "Register"
1048 msgstr "Rejestrator"
1049
1050 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1051 #. * best to keep the English version.
1052 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1053 msgid "Options"
1054 msgstr "Opcje"
1055
1056 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1057 msgid "None"
1058 msgstr "Brak"
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
1061 msgid "Network"
1062 msgstr "Sieć"
1063
1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1065 msgid "Network:"
1066 msgstr "Sieć:"
1067
1068 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1069 msgid "Character set:"
1070 msgstr "Zestaw znaków:"
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1073 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
1074 msgid "Add…"
1075 msgstr "Dodaj…"
1076
1077 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1080 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1081 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1082 msgid "Remove"
1083 msgstr "Usuń"
1084
1085 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1086 msgid "Up"
1087 msgstr "W górę"
1088
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1090 msgid "Down"
1091 msgstr "W dół"
1092
1093 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1094 msgid "Servers"
1095 msgstr "Serwery"
1096
1097 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1098 msgid ""
1099 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1100 "password."
1101 msgstr ""
1102 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1103 "go podawać."
1104
1105 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1106 msgid "Nickname:"
1107 msgstr "Pseudonim:"
1108
1109 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
1110 msgid "Password:"
1111 msgstr "Hasło:"
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1114 msgid "Quit message:"
1115 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1118 msgid "Real name:"
1119 msgstr "Imię i nazwisko:"
1120
1121 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
1122 msgid "Which IRC network?"
1123 msgstr "Sieć IRC:"
1124
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
1126 msgid "What is your IRC nickname?"
1127 msgstr "Pseudonim IRC:"
1128
1129 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1130 msgid "What is your Facebook username?"
1131 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1132
1133 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1134 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1135 msgid ""
1136 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1137 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1138 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1139 "Facebook username if you don't have one."
1140 msgstr ""
1141 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1142 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1143 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1144 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1145 "ustawiono."
1146
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1148 msgid "What is your Facebook password?"
1149 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1150
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1152 msgid "What is your Google ID?"
1153 msgstr "Identyfikator Google:"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1156 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1157 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1160 msgid "What is your Google password?"
1161 msgstr "Hasło Google:"
1162
1163 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1164 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1165 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1166
1167 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1168 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1169 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1170
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1172 msgid "Priori_ty:"
1173 msgstr "Pri_orytet:"
1174
1175 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1176 msgid "Reso_urce:"
1177 msgstr "_Zasób:"
1178
1179 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1180 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1181 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1182
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1184 msgid "Use old SS_L"
1185 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1186
1187 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1188 msgid "Override server settings"
1189 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1190
1191 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1192 msgid "What is your Jabber ID?"
1193 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1194
1195 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1196 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1197 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1198
1199 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1200 msgid "What is your Jabber password?"
1201 msgstr "Hasło Jabbera:"
1202
1203 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1204 msgid "What is your desired Jabber password?"
1205 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1206
1207 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1208 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1209 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1210
1211 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1212 msgid "What is your Windows Live ID?"
1213 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1214
1215 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1216 msgid "What is your Windows Live password?"
1217 msgstr "Hasło Windows Live:"
1218
1219 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1220 msgid "Nic_kname:"
1221 msgstr "Pseu_donim:"
1222
1223 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1224 msgid "_Last Name:"
1225 msgstr "Na_zwisko:"
1226
1227 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1228 msgid "_First Name:"
1229 msgstr "I_mię:"
1230
1231 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1232 msgid "_Published Name:"
1233 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1234
1235 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1236 msgid "_Jabber ID:"
1237 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1238
1239 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1240 msgid "E-_mail address:"
1241 msgstr "Adres _e-mail:"
1242
1243 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1244 msgid "_Username:"
1245 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1246
1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1248 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1249 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1250
1251 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1252 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1253 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1254
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1256 msgid "NAT Traversal Options"
1257 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1258
1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1260 msgid "Proxy Options"
1261 msgstr "Opcje pośrednika"
1262
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1264 msgid "Miscellaneous Options"
1265 msgstr "Różne opcje"
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1268 msgid "STUN Server:"
1269 msgstr "Serwer STUN:"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1272 msgid "Discover the STUN server automatically"
1273 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1274
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1276 msgid "Discover Binding"
1277 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1278
1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1281 msgid "Server:"
1282 msgstr "Serwer"
1283
1284 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1285 msgid "Keep-Alive Options"
1286 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1287
1288 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1289 msgid "Mechanism:"
1290 msgstr "Mechanizm:"
1291
1292 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1293 msgid "Interval (seconds)"
1294 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1295
1296 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1297 msgid "Authentication username:"
1298 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1299
1300 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1301 msgid "Transport:"
1302 msgstr "Transport:"
1303
1304 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1305 msgid "Loose Routing"
1306 msgstr "Swobodne trasowanie"
1307
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1309 msgid "Ignore TLS Errors"
1310 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1311
1312 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1313 msgid "Port:"
1314 msgstr "Port:"
1315
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1317 msgid "What is your SIP login ID?"
1318 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1321 msgid "What is your SIP account password?"
1322 msgstr "Hasło konta SIP:"
1323
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1325 msgid "Yahoo! I_D:"
1326 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1329 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1330 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1331
1332 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1333 msgid "_Room List locale:"
1334 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1335
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1337 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1338 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1339
1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1341 msgid "What is your Yahoo! password?"
1342 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1346 msgid "Couldn't convert image"
1347 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1348
1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1350 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1351 msgstr ""
1352 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1353
1354 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1355 msgid "Couldn't save picture to file"
1356 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1357
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1359 msgid "Select Your Avatar Image"
1360 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1361
1362 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1363 msgid "Take a picture..."
1364 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1365
1366 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1367 msgid "No Image"
1368 msgstr "Brak obrazu"
1369
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1371 msgid "Images"
1372 msgstr "Obrazy"
1373
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1375 msgid "All Files"
1376 msgstr "Wszystkie pliki"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1379 msgid "Click to enlarge"
1380 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1383 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1384 msgid "There was an error starting the call"
1385 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1386
1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1388 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1389 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1390
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1392 msgid "The specified contact is offline"
1393 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1394
1395 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1396 msgid "The specified contact is not valid"
1397 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1398
1399 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1400 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1401 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1402
1403 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1404 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1405 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
1406
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
1408 msgid "Failed to open private chat"
1409 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
1412 msgid "Topic not supported on this conversation"
1413 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
1416 msgid "You are not allowed to change the topic"
1417 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
1420 #, c-format
1421 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1422 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
1423
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
1425 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1426 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1427
1428 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
1429 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1430 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
1433 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1434 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1435
1436 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
1437 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1438 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1439
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
1441 msgid ""
1442 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1443 "current one"
1444 msgstr ""
1445 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1446 "domyślnie bieżący"
1447
1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
1449 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1450 msgstr ""
1451 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1452
1453 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
1454 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1455 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1456
1457 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
1458 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1459 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1460
1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
1462 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1463 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1464
1465 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
1466 msgid ""
1467 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1468 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1469 "join a new chat room\""
1470 msgstr ""
1471 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1472 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1473 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1474
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
1476 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1477 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
1480 msgid ""
1481 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1482 "show its usage."
1483 msgstr ""
1484 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1485 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1486
1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
1488 #, c-format
1489 msgid "Usage: %s"
1490 msgstr "Użycie: %s"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
1493 msgid "Unknown command"
1494 msgstr "Nieznane polecenie"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
1497 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1498 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1499
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
1501 msgid "insufficient balance to send message"
1502 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
1505 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
1506 #, c-format
1507 msgid "Error sending message '%s': %s"
1508 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1509
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
1512 #, c-format
1513 msgid "Error sending message: %s"
1514 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1515
1516 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1517 #. * account to send the message.
1518 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
1519 #, c-format
1520 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1521 msgstr ""
1522 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
1525 msgid "not capable"
1526 msgstr "brak możliwości"
1527
1528 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
1529 msgid "offline"
1530 msgstr "offline"
1531
1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
1533 msgid "invalid contact"
1534 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1535
1536 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
1537 msgid "permission denied"
1538 msgstr "brak dostępu"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
1541 msgid "too long message"
1542 msgstr "za długa wiadomość"
1543
1544 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
1545 msgid "not implemented"
1546 msgstr "niezaimplementowane"
1547
1548 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
1549 msgid "unknown"
1550 msgstr "nieznany"
1551
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
1553 msgid "Topic:"
1554 msgstr "Temat:"
1555
1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
1557 #, c-format
1558 msgid "Topic set to: %s"
1559 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1560
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
1562 #, c-format
1563 msgid "Topic set by %s to: %s"
1564 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
1565
1566 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1567 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
1568 msgid "No topic defined"
1569 msgstr "Temat nie został określony"
1570
1571 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
1572 msgid "(No Suggestions)"
1573 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1574
1575 #. translators: %s is the selected word
1576 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
1577 #, c-format
1578 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1579 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1580
1581 #. translators: first %s is the selected word,
1582 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1583 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
1584 #, c-format
1585 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1586 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1587
1588 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
1589 msgid "Insert Smiley"
1590 msgstr "Wstaw emotikonę"
1591
1592 #. send button
1593 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
1595 msgid "_Send"
1596 msgstr "_Wyślij"
1597
1598 #. Spelling suggestions
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
1600 msgid "_Spelling Suggestions"
1601 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1602
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
1604 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1605 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1606
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
1608 #, c-format
1609 msgid "%s has disconnected"
1610 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1611
1612 #. translators: reverse the order of these arguments
1613 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1614 #.
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
1616 #, c-format
1617 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1618 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
1621 #, c-format
1622 msgid "%s was kicked"
1623 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1624
1625 #. translators: reverse the order of these arguments
1626 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1627 #.
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
1629 #, c-format
1630 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1631 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1632
1633 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
1634 #, c-format
1635 msgid "%s was banned"
1636 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1637
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
1639 #, c-format
1640 msgid "%s has left the room"
1641 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1642
1643 #. Note to translators: this string is appended to
1644 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1645 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1646 #. * please let us know. :-)
1647 #.
1648 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
1649 #, c-format
1650 msgid " (%s)"
1651 msgstr " (%s)"
1652
1653 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
1654 #, c-format
1655 msgid "%s has joined the room"
1656 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1657
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
1659 #, c-format
1660 msgid "%s is now known as %s"
1661 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1662
1663 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1664 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1665 #. * we get the new handler.
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
1667 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
1668 #: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
1669 #: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2590
1670 msgid "Disconnected"
1671 msgstr "Rozłączony"
1672
1673 #. Add message
1674 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
1675 msgid "Would you like to store this password?"
1676 msgstr "Zachować hasło?"
1677
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
1679 msgid "Remember"
1680 msgstr "Zapamiętaj"
1681
1682 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
1683 msgid "Not now"
1684 msgstr "Nie teraz"
1685
1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1688 msgid "Retry"
1689 msgstr "Ponów"
1690
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
1692 msgid "Wrong password; please try again:"
1693 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1694
1695 #. Add message
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
1697 msgid "This room is protected by a password:"
1698 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
1701 msgid "Join"
1702 msgstr "Dołącz"
1703
1704 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
1705 msgid "Connected"
1706 msgstr "Połączony"
1707
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
1709 msgid "Conversation"
1710 msgstr "Rozmowa"
1711
1712 #. Translators: this string is a something like
1713 #. * "Escher Cat (SMS)"
1714 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
1715 #, c-format
1716 msgid "%s (SMS)"
1717 msgstr "%s (SMS)"
1718
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1720 msgid "Unknown or invalid identifier"
1721 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1722
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1724 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1725 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1726
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1728 msgid "Contact blocking unavailable"
1729 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1730
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1732 msgid "Permission Denied"
1733 msgstr "Brak dostępu"
1734
1735 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1736 msgid "Could not block contact"
1737 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1738
1739 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
1740 msgid "Edit Blocked Contacts"
1741 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1742
1743 #. Account and Identifier
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
1748 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1749 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
1750 msgid "Account:"
1751 msgstr "Konto:"
1752
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1754 msgid "Blocked Contacts"
1755 msgstr "Zablokowane kontakty"
1756
1757 #. Copy Link Address menu item
1758 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
1759 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1760 msgid "_Copy Link Address"
1761 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1762
1763 #. Open Link menu item
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1766 msgid "_Open Link"
1767 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1768
1769 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1770 #. * chat windows (strftime format string)
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
1772 msgid "%A %B %d %Y"
1773 msgstr "%A %d %B %Y"
1774
1775 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1777 msgid "New Contact"
1778 msgstr "Nowy kontakt"
1779
1780 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
1782 #, c-format
1783 msgid "Block %s?"
1784 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1785
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
1788 #, c-format
1789 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1790 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1791
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
1793 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
1794 msgid "_Block"
1795 msgstr "Za_blokuj"
1796
1797 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
1798 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
1799 msgid "_Report this contact as abusive"
1800 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1801 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1802 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1803 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1804
1805 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1806 msgid "Subscription Request"
1807 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1808
1809 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1810 msgid "_Block User"
1811 msgstr "Za_blokuj użytkownika"
1812
1813 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1814 msgid "Decide _Later"
1815 msgstr "Z_decyduj później"
1816
1817 #. Title
1818 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
1819 msgid "Search contacts"
1820 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1821
1822 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1823 msgid "Search: "
1824 msgstr "Wyszukiwanie:"
1825
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
1827 msgid "_Add Contact"
1828 msgstr "_Dodaj kontakt"
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
1831 msgid "No contacts found"
1832 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1833
1834 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
1835 msgid "Your message introducing yourself:"
1836 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1837
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
1839 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1840 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1841
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:567
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
1844 msgid "Channels:"
1845 msgstr "Kanały:"
1846
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:747
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1849 msgid "Country ISO Code:"
1850 msgstr "Kod ISO kraju:"
1851
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1854 msgid "Country:"
1855 msgstr "Kraj:"
1856
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1859 msgid "State:"
1860 msgstr "Stan/województwo:"
1861
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1864 msgid "City:"
1865 msgstr "Miasto:"
1866
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
1868 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1869 msgid "Area:"
1870 msgstr "Obszar:"
1871
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
1873 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1874 msgid "Postal Code:"
1875 msgstr "Kod pocztowy:"
1876
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1879 msgid "Street:"
1880 msgstr "Ulica:"
1881
1882 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
1883 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1884 msgid "Building:"
1885 msgstr "Budynek:"
1886
1887 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
1888 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1889 msgid "Floor:"
1890 msgstr "Piętro:"
1891
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1894 msgid "Room:"
1895 msgstr "Pokój:"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
1898 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1899 msgid "Text:"
1900 msgstr "Tekst:"
1901
1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1904 msgid "Description:"
1905 msgstr "Opis:"
1906
1907 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1909 msgid "URI:"
1910 msgstr "Adres URI:"
1911
1912 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1914 msgid "Accuracy Level:"
1915 msgstr "Poziom dokładności:"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1919 msgid "Error:"
1920 msgstr "Błąd:"
1921
1922 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1924 msgid "Vertical Error (meters):"
1925 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1926
1927 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1929 msgid "Horizontal Error (meters):"
1930 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1931
1932 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1934 msgid "Speed:"
1935 msgstr "Prędkość:"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
1938 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1939 msgid "Bearing:"
1940 msgstr "Kierunek:"
1941
1942 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1944 msgid "Climb Speed:"
1945 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1946
1947 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1949 msgid "Last Updated on:"
1950 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1951
1952 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1954 msgid "Longitude:"
1955 msgstr "Długość geograficzna:"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1959 msgid "Latitude:"
1960 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1961
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1964 msgid "Altitude:"
1965 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:846
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:861
1969 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
1971 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1972 msgid "Location"
1973 msgstr "Położenie"
1974
1975 #. translators: format is "Location, $date"
1976 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
1978 #, c-format
1979 msgid "%s, %s"
1980 msgstr "%s, %s"
1981
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
1983 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
1984 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1985 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1986
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:997
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1989 msgid "Save Avatar"
1990 msgstr "Zapisanie awatara"
1991
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1053
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1994 msgid "Unable to save avatar"
1995 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1444
1998 msgid "Personal Details"
1999 msgstr "Szczegóły osobiste"
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1447
2002 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
2003 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2004 msgid "Contact Details"
2005 msgstr "Szczegóły kontaktu"
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
2008 msgid "Full name"
2009 msgstr "Imię i nazwisko"
2010
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
2012 msgid "Phone number"
2013 msgstr "Numer telefonu"
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
2016 msgid "E-mail address"
2017 msgstr "Adres e-mail"
2018
2019 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
2020 msgid "Website"
2021 msgstr "Witryna WWW"
2022
2023 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
2024 msgid "Birthday"
2025 msgstr "Urodziny"
2026
2027 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
2028 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
2029 #. * with their IM client.
2030 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
2031 msgid "Last seen:"
2032 msgstr "Ostatnio widziany:"
2033
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
2035 msgid "Connected from:"
2036 msgstr "Połączony z:"
2037
2038 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
2039 #. * and should bin this.
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
2041 msgid "Away message:"
2042 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
2043
2044 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
2045 msgid "work"
2046 msgstr "praca"
2047
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
2049 msgid "home"
2050 msgstr "dom"
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
2053 msgid "mobile"
2054 msgstr "komórka"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
2057 msgid "voice"
2058 msgstr "głosowa"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
2061 msgid "preferred"
2062 msgstr "preferowane"
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
2065 msgid "postal"
2066 msgstr "pocztowy"
2067
2068 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
2069 msgid "parcel"
2070 msgstr "paczka"
2071
2072 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
2073 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2074 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
2076 msgid "Identifier:"
2077 msgstr "Identyfikator:"
2078
2079 #. Alias
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
2082 msgid "Alias:"
2083 msgstr "Alias:"
2084
2085 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2086 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2087 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
2088
2089 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
2090 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2091 msgid "Information requested…"
2092 msgstr "Żądanie informacji…"
2093
2094 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2095 msgid "Client Information"
2096 msgstr "Informacje o kliencie"
2097
2098 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2099 msgid "OS:"
2100 msgstr "System operacyjny:"
2101
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2103 msgid "Version:"
2104 msgstr "Wersja:"
2105
2106 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2107 msgid "Client:"
2108 msgstr "Klient:"
2109
2110 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
2111 msgid "Groups"
2112 msgstr "Grupy"
2113
2114 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
2115 msgid ""
2116 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2117 "select more than one group or no groups."
2118 msgstr ""
2119 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
2120 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
2121
2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
2123 msgid "_Add Group"
2124 msgstr "Dod_aj grupę"
2125
2126 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
2127 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2128 msgid "Select"
2129 msgstr "Wybór"
2130
2131 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
2132 #: ../src/empathy-roster-window.c:1970
2133 msgid "Group"
2134 msgstr "Grupa"
2135
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
2137 msgid "The following identity will be blocked:"
2138 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2139 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
2140 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2141 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2142
2143 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
2144 msgid "The following identity can not be blocked:"
2145 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2146 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
2147 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2148 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2149
2150 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
2151 msgid "Edit Contact Information"
2152 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
2153
2154 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2155 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2156 msgid "Linked Contacts"
2157 msgstr "Połączone kontakty"
2158
2159 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2160 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2161 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2162 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:173
2163 #, c-format
2164 msgid "%s (%s)"
2165 msgstr "%s (%s)"
2166
2167 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:345
2168 msgid "Select account to use to place the call"
2169 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
2170
2171 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2172 #. * title
2173 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:349
2174 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2175 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
2176 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2177 msgid "Call"
2178 msgstr "Rozmowa głosowa"
2179
2180 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
2181 msgid "Mobile"
2182 msgstr "Komórka"
2183
2184 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
2185 msgid "Work"
2186 msgstr "Praca"
2187
2188 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
2189 msgid "HOME"
2190 msgstr "Dom"
2191
2192 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:659
2193 msgid "_Block Contact"
2194 msgstr "Za_blokuj kontakt"
2195
2196 #. add chat button
2197 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1018
2198 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
2199 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
2200 msgid "_Chat"
2201 msgstr "_Rozmowa"
2202
2203 #. add SMS button
2204 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1053
2205 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
2206 msgid "_SMS"
2207 msgstr "_SMS"
2208
2209 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1086
2210 msgctxt "menu item"
2211 msgid "_Audio Call"
2212 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2213
2214 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1119
2215 msgctxt "menu item"
2216 msgid "_Video Call"
2217 msgstr "_Wideorozmowa"
2218
2219 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1160
2220 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
2221 msgid "_Previous Conversations"
2222 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2223
2224 # to jest w menu
2225 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1189
2226 msgid "Send File"
2227 msgstr "Wyślij plik"
2228
2229 # to jest w menu
2230 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1219
2231 msgid "Share My Desktop"
2232 msgstr "Współdziel pulpit"
2233
2234 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1245
2235 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
2236 msgid "Favorite"
2237 msgstr "Ulubione"
2238
2239 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1264
2240 msgid "gnome-contacts not installed"
2241 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
2242
2243 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
2244 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
2245 msgstr ""
2246 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
2247 "kontaktów."
2248
2249 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
2250 msgid "Infor_mation"
2251 msgstr "Infor_macje"
2252
2253 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1447
2254 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2255 msgid "_Edit"
2256 msgstr "_Modyfikuj"
2257
2258 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1564
2259 #: ../src/empathy-chat-window.c:1192
2260 msgid "Inviting you to this room"
2261 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
2262
2263 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1610
2264 msgid "_Invite to Chat Room"
2265 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
2266
2267 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1806
2268 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
2269 msgid "_Add Contact…"
2270 msgstr "_Dodaj kontakt…"
2271
2272 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
2273 msgid "Delete and _Block"
2274 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2275
2276 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
2277 #, c-format
2278 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2279 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
2280
2281 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
2282 msgid "Removing group"
2283 msgstr "Usuwanie grupy"
2284
2285 #. Remove
2286 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
2287 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
2288 msgid "_Remove"
2289 msgstr "_Usuń"
2290
2291 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
2292 #, c-format
2293 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2294 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
2295
2296 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
2297 #, c-format
2298 msgid ""
2299 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2300 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2301 msgstr ""
2302 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2303 "zostaną usunięte."
2304
2305 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
2306 msgid "Removing contact"
2307 msgstr "Usuwanie kontaktu"
2308
2309 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
2310 #, c-format
2311 msgid "Linked contact containing %u contact"
2312 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2313 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2314 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2315 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2316
2317 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2318 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2319 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2320
2321 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2322 msgid "Online from a phone or mobile device"
2323 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2324
2325 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2326 msgid "New Network"
2327 msgstr "Nowa sieć"
2328
2329 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2330 msgid "Choose an IRC network"
2331 msgstr "Wybór sieci IRC"
2332
2333 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2334 msgid "Reset _Networks List"
2335 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2336
2337 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2338 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2339 msgid "Select"
2340 msgstr "Wybierz"
2341
2342 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2343 msgid "new server"
2344 msgstr "nowy serwer"
2345
2346 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
2347 msgid "SSL"
2348 msgstr "SSL"
2349
2350 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
2351 msgid "History"
2352 msgstr "Historia"
2353
2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
2355 msgid "Show"
2356 msgstr "Wyświetlenie"
2357
2358 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
2359 msgid "Search"
2360 msgstr "Wyszukiwanie"
2361
2362 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
2363 #, c-format
2364 msgid "Chat in %s"
2365 msgstr "Rozmowa w %s"
2366
2367 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2368 #, c-format
2369 msgid "Chat with %s"
2370 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2371
2372 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
2373 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
2374 msgctxt "A date with the time"
2375 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2376 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2377
2378 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2379 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2380 #, c-format
2381 msgid "<i>* %s %s</i>"
2382 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2383
2384 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2385 #. * The string in bold is the sender's name
2386 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2387 #, c-format
2388 msgid "<b>%s:</b> %s"
2389 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2390
2391 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
2392 #, c-format
2393 msgid "%s second"
2394 msgid_plural "%s seconds"
2395 msgstr[0] "%s sekunda"
2396 msgstr[1] "%s sekundy"
2397 msgstr[2] "%s sekund"
2398
2399 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
2400 #, c-format
2401 msgid "%s minute"
2402 msgid_plural "%s minutes"
2403 msgstr[0] "%s minuta"
2404 msgstr[1] "%s minuty"
2405 msgstr[2] "%s minut"
2406
2407 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
2408 #, c-format
2409 msgid "Call took %s, ended at %s"
2410 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2411
2412 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2413 msgid "Today"
2414 msgstr "Dzisiaj"
2415
2416 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
2417 msgid "Yesterday"
2418 msgstr "Wczoraj"
2419
2420 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2421 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
2422 msgid "%e %B %Y"
2423 msgstr "%e %B %Y"
2424
2425 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
2426 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
2427 msgid "Anytime"
2428 msgstr "Zawsze"
2429
2430 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
2431 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
2432 msgid "Anyone"
2433 msgstr "Wszyscy"
2434
2435 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
2436 msgid "Who"
2437 msgstr "Kto"
2438
2439 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
2440 msgid "When"
2441 msgstr "Kiedy"
2442
2443 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
2444 msgid "Anything"
2445 msgstr "Wszystko"
2446
2447 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2448 msgid "Text chats"
2449 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2450
2451 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
2452 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
2453 msgid "Calls"
2454 msgstr "Rozmowy głosowe"
2455
2456 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
2457 msgid "Incoming calls"
2458 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2459
2460 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
2461 msgid "Outgoing calls"
2462 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2463
2464 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
2465 msgid "Missed calls"
2466 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2467
2468 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
2469 msgid "What"
2470 msgstr "Co"
2471
2472 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
2473 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2474 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2475
2476 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
2477 msgid "Clear All"
2478 msgstr "Wyczyść wszystko"
2479
2480 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
2481 msgid "Delete from:"
2482 msgstr "Usunięcie od:"
2483
2484 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2485 msgid "_File"
2486 msgstr "_Plik"
2487
2488 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2489 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2490 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
2491 msgid "_Edit"
2492 msgstr "_Edycja"
2493
2494 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2495 msgid "Delete All History..."
2496 msgstr "Usuń całą historię..."
2497
2498 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2499 msgid "Profile"
2500 msgstr "Profil"
2501
2502 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2503 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2504 msgid "Chat"
2505 msgstr "Rozmowa"
2506
2507 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2508 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
2509 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
2510 msgid "Video"
2511 msgstr "Wideo"
2512
2513 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2514 msgid "page 2"
2515 msgstr "strona 2"
2516
2517 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2518 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2519 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2520
2521 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
2522 msgid "The contact is offline"
2523 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
2524
2525 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
2526 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2527 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
2528
2529 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
2530 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2531 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
2532
2533 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
2534 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2535 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
2536
2537 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
2538 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2539 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
2540
2541 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
2542 msgid "You are banned from this channel"
2543 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
2544
2545 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
2546 msgid "This channel is full"
2547 msgstr "Ten kanał jest pełny"
2548
2549 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
2550 msgid "You must be invited to join this channel"
2551 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
2552
2553 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
2554 msgid "Can't proceed while disconnected"
2555 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
2556
2557 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
2558 msgid "Permission denied"
2559 msgstr "Odmowa dostępu"
2560
2561 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
2562 msgid "There was an error starting the conversation"
2563 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
2564
2565 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
2566 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
2567 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2568 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
2569
2570 #. Tweak the dialog
2571 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
2572 msgid "New Conversation"
2573 msgstr "Nowa rozmowa"
2574
2575 #. add video button
2576 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2577 msgid "_Video Call"
2578 msgstr "_Wideorozmowa"
2579
2580 #. add audio button
2581 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
2582 msgid "_Audio Call"
2583 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2584
2585 #. Tweak the dialog
2586 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
2587 msgid "New Call"
2588 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2589
2590 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
2591 #, c-format
2592 msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
2593 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
2594
2595 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
2596 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
2597 #, c-format
2598 msgid ""
2599 "Enter your password for account\n"
2600 "<b>%s</b>"
2601 msgstr ""
2602 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2603 "<b>%s</b>"
2604
2605 #. COL_STATUS_TEXT
2606 #. COL_STATE_ICON_NAME
2607 #. COL_STATE
2608 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2609 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2610 #. COL_TYPE
2611 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2612 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2613 msgid "Custom Message…"
2614 msgstr "Własna wiadomość…"
2615
2616 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2617 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2618 msgid "Edit Custom Messages…"
2619 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2620
2621 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2622 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2623 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2624
2625 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2626 msgid "Click to make this status a favorite"
2627 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2628
2629 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2630 msgid "Set status"
2631 msgstr "Ustaw stan"
2632
2633 #. Custom messages
2634 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
2635 msgid "Custom messages…"
2636 msgstr "Własne wiadomości…"
2637
2638 #. Create account
2639 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2640 #. * "Yahoo!"
2641 #.
2642 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
2643 #, c-format
2644 msgid "New %s account"
2645 msgstr "Nowe konto %s"
2646
2647 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2648 msgid "Find:"
2649 msgstr "Wyszukiwanie:"
2650
2651 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2652 msgid "_Previous"
2653 msgstr "_Poprzednie"
2654
2655 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2656 msgid "_Next"
2657 msgstr "_Następne"
2658
2659 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2660 msgid "Mat_ch case"
2661 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2662
2663 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2664 msgid "Phrase not found"
2665 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2666
2667 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2668 msgid "Received an instant message"
2669 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2670
2671 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2672 msgid "Sent an instant message"
2673 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2674
2675 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2676 msgid "Incoming chat request"
2677 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2678
2679 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2680 msgid "Contact connected"
2681 msgstr "Kontakt połączony"
2682
2683 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2684 msgid "Contact disconnected"
2685 msgstr "Kontakt rozłączony"
2686
2687 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2688 msgid "Connected to server"
2689 msgstr "Połączony z serwerem"
2690
2691 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2692 msgid "Disconnected from server"
2693 msgstr "Rozłączony z serwera"
2694
2695 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2696 msgid "Incoming voice call"
2697 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2698
2699 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2700 msgid "Outgoing voice call"
2701 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2702
2703 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2704 msgid "Voice call ended"
2705 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2706
2707 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2708 msgid "Edit Custom Messages"
2709 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2710
2711 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
2712 #, c-format
2713 msgid "Message edited at %s"
2714 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2715
2716 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
2717 msgid "Normal"
2718 msgstr "Zwykły"
2719
2720 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2721 msgid "Classic"
2722 msgstr "Klasyczny"
2723
2724 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2725 msgid "Simple"
2726 msgstr "Prosty"
2727
2728 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2729 msgid "Clean"
2730 msgstr "Czysty"
2731
2732 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2733 msgid "Blue"
2734 msgstr "Niebieski"
2735
2736 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2737 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2738 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2739
2740 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2741 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2742 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2743
2744 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2745 msgid "The certificate has expired."
2746 msgstr "Certyfikat wygasł."
2747
2748 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2749 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2750 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2751
2752 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2753 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2754 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2755
2756 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2757 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2758 msgstr ""
2759 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2760 "serwera."
2761
2762 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2763 msgid "The certificate is self-signed."
2764 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2765
2766 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2767 msgid ""
2768 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2769 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2770
2771 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2772 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2773 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2774
2775 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2776 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2777 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2778
2779 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2780 msgid "The certificate is malformed."
2781 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2782
2783 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2784 #, c-format
2785 msgid "Expected hostname: %s"
2786 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2787
2788 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2789 #, c-format
2790 msgid "Certificate hostname: %s"
2791 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2792
2793 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2794 msgid "C_ontinue"
2795 msgstr "K_ontynuuj"
2796
2797 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2798 msgid "Untrusted connection"
2799 msgstr "Niezaufane połączenie"
2800
2801 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2802 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2803 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2804
2805 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2806 msgid "Remember this choice for future connections"
2807 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2808
2809 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2810 msgid "Certificate Details"
2811 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2812
2813 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
2814 msgid "Unable to open URI"
2815 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2816
2817 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
2818 msgid "Select a file"
2819 msgstr "Wybór pliku"
2820
2821 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
2822 msgid "Insufficient free space to save file"
2823 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2824
2825 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2826 #, c-format
2827 msgid ""
2828 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2829 "Please choose another location."
2830 msgstr ""
2831 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2832 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2833
2834 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
2835 #, c-format
2836 msgid "Incoming file from %s"
2837 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2838
2839 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2840 msgid "Current Locale"
2841 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2842
2843 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2844 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2845 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2846 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2847 msgid "Arabic"
2848 msgstr "arabskie"
2849
2850 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2851 msgid "Armenian"
2852 msgstr "armeńskie"
2853
2854 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2855 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2856 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2857 msgid "Baltic"
2858 msgstr "bałtyckie"
2859
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2861 msgid "Celtic"
2862 msgstr "celtyckie"
2863
2864 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2865 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2866 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2867 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2868 msgid "Central European"
2869 msgstr "środkowoeuropejskie"
2870
2871 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2872 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2875 msgid "Chinese Simplified"
2876 msgstr "chińskie uproszczone"
2877
2878 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2879 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2880 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2881 msgid "Chinese Traditional"
2882 msgstr "chińskie tradycyjne"
2883
2884 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2885 msgid "Croatian"
2886 msgstr "chorwackie"
2887
2888 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2889 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2890 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2891 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2893 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2894 msgid "Cyrillic"
2895 msgstr "cyrylica"
2896
2897 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2898 msgid "Cyrillic/Russian"
2899 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2900
2901 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2902 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2903 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2904 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2905
2906 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2907 msgid "Georgian"
2908 msgstr "gruzińskie"
2909
2910 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2911 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2912 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2913 msgid "Greek"
2914 msgstr "greckie"
2915
2916 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2917 msgid "Gujarati"
2918 msgstr "gudżarackie"
2919
2920 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2921 msgid "Gurmukhi"
2922 msgstr "gurmukhi"
2923
2924 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2925 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2926 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2927 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2928 msgid "Hebrew"
2929 msgstr "hebrajskie"
2930
2931 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2932 msgid "Hebrew Visual"
2933 msgstr "hebrajskie wizualne"
2934
2935 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2936 msgid "Hindi"
2937 msgstr "hinduskie"
2938
2939 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2940 msgid "Icelandic"
2941 msgstr "islandzkie"
2942
2943 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2944 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2945 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2946 msgid "Japanese"
2947 msgstr "japońskie"
2948
2949 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2950 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2951 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2952 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2953 msgid "Korean"
2954 msgstr "koreańskie"
2955
2956 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2957 msgid "Nordic"
2958 msgstr "nordyckie"
2959
2960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2961 msgid "Persian"
2962 msgstr "perskie"
2963
2964 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2965 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2966 msgid "Romanian"
2967 msgstr "rumuńskie"
2968
2969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2970 msgid "South European"
2971 msgstr "południowoeuropejskie"
2972
2973 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2974 msgid "Thai"
2975 msgstr "tajskie"
2976
2977 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2978 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2979 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2980 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2981 msgid "Turkish"
2982 msgstr "tureckie"
2983
2984 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2985 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2986 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2987 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2988 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2989 msgid "Unicode"
2990 msgstr "Unikod"
2991
2992 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2993 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2994 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2995 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2996 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2997 msgid "Western"
2998 msgstr "zachodnie"
2999
3000 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
3001 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
3002 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
3003 msgid "Vietnamese"
3004 msgstr "wietnamskie"
3005
3006 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
3007 msgid "Select..."
3008 msgstr "Wybierz..."
3009
3010 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
3011 msgid "_Select"
3012 msgstr "_Wybierz"
3013
3014 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
3015 msgid "No error message"
3016 msgstr "Brak komunikatu błędu"
3017
3018 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
3019 msgid "Instant Message (Empathy)"
3020 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
3021
3022 #: ../src/empathy.c:435
3023 msgid "Don't connect on startup"
3024 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
3025
3026 #: ../src/empathy.c:439
3027 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3028 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
3029
3030 #: ../src/empathy.c:454
3031 msgid "- Empathy IM Client"
3032 msgstr "- komunikator Empathy"
3033
3034 #: ../src/empathy.c:641
3035 msgid "Error contacting the Account Manager"
3036 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
3037
3038 #: ../src/empathy.c:643
3039 #, c-format
3040 msgid ""
3041 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3042 "The error was:\n"
3043 "\n"
3044 "%s"
3045 msgstr ""
3046 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3047 "Błąd:\n"
3048 "\n"
3049 "%s"
3050
3051 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3052 msgid ""
3053 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3054 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3055 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3056 "version."
3057 msgstr ""
3058 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3059 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3060 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3061 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3062
3063 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3064 msgid ""
3065 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3066 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3067 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3068 "details."
3069 msgstr ""
3070 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3071 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3072 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3073 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3074
3075 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3076 msgid ""
3077 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3078 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3079 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3080 msgstr ""
3081 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3082 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3083 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3084 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3085
3086 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3087 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3088 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3089
3090 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3091 msgid "translator-credits"
3092 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
3093
3094 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3095 #. * unsaved changes
3096 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
3097 #, c-format
3098 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3099 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3100
3101 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3102 #. * an unsaved new account
3103 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
3104 msgid "Your new account has not been saved yet."
3105 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3106
3107 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:381
3108 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
3109 #: ../src/empathy-call-window.c:1289
3110 msgid "Connecting…"
3111 msgstr "Łączenie…"
3112
3113 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:422
3114 #, c-format
3115 msgid "Offline — %s"
3116 msgstr "Offline — %s"
3117
3118 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
3119 #, c-format
3120 msgid "Disconnected — %s"
3121 msgstr "Rozłączony — %s"
3122
3123 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
3124 msgid "Offline — No Network Connection"
3125 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3126
3127 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:452
3128 msgid "Unknown Status"
3129 msgstr "Nieznany stan"
3130
3131 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:469
3132 msgid ""
3133 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3134 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3135 "the account."
3136 msgstr ""
3137 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
3138 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
3139 "sesję, aby migrować konto."
3140
3141 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:479
3142 msgid "Offline — Account Disabled"
3143 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3144
3145 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:585
3146 msgid "Edit Connection Parameters"
3147 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
3148
3149 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:750
3150 msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
3151 msgstr "Pobranie informacji osobistych z serwera się nie powiodło."
3152
3153 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:756
3154 msgid "Go online to edit your personal information."
3155 msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
3156
3157 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:843
3158 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3159 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
3160
3161 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1339
3162 #, c-format
3163 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3164 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3165
3166 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1343
3167 msgid "This will not remove your account on the server."
3168 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3169
3170 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1579
3171 msgid ""
3172 "You are about to select another account, which will discard\n"
3173 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3174 msgstr ""
3175 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3176 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3177
3178 #. Menu items: to enabled/disable the account
3179 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1755
3180 msgid "_Enable"
3181 msgstr "_Włączone"
3182
3183 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1756
3184 msgid "_Disable"
3185 msgstr "Wyłą_czone"
3186
3187 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2184
3188 msgid "_Skip"
3189 msgstr "_Pomiń"
3190
3191 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2188
3192 msgid "_Connect"
3193 msgstr "P_ołącz"
3194
3195 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2365
3196 msgid ""
3197 "You are about to close the window, which will discard\n"
3198 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3199 msgstr ""
3200 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3201 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3202
3203 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3204 msgid "_Import…"
3205 msgstr "_Zaimportuj…"
3206
3207 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3208 msgid "Loading account information"
3209 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3210
3211 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3212 msgid ""
3213 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3214 "you want to use."
3215 msgstr ""
3216 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3217 "wymaganego protokołu."
3218
3219 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3220 msgid "No protocol backends installed"
3221 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
3222
3223 #: ../src/empathy-auth-client.c:288
3224 msgid " - Empathy authentication client"
3225 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3226
3227 #: ../src/empathy-auth-client.c:304
3228 msgid "Empathy authentication client"
3229 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3230
3231 #: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
3232 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3233 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3234
3235 #: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
3236 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3237 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3238
3239 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3240 msgid "Contrast"
3241 msgstr "Kontrast"
3242
3243 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3244 msgid "Brightness"
3245 msgstr "Jasność"
3246
3247 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
3248 msgid "Gamma"
3249 msgstr "Gamma"
3250
3251 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
3252 msgid "Volume"
3253 msgstr "Głośność"
3254
3255 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
3256 msgid "_Sidebar"
3257 msgstr "_Panel"
3258
3259 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
3260 msgid "Audio input"
3261 msgstr "Wejście dźwięku"
3262
3263 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
3264 msgid "Video input"
3265 msgstr "Wejście obrazu"
3266
3267 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
3268 msgid "Dialpad"
3269 msgstr "Panel wybierania"
3270
3271 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
3272 msgid "Details"
3273 msgstr "Szczegóły"
3274
3275 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3276 #. * is used in the window title
3277 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
3278 #: ../src/empathy-call-window.c:1889
3279 #, c-format
3280 msgid "Call with %s"
3281 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3282
3283 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
3284 #: ../src/empathy-call-window.c:2133
3285 msgid "The IP address as seen by the machine"
3286 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3287
3288 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
3289 #: ../src/empathy-call-window.c:2135
3290 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3291 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3292
3293 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
3294 #: ../src/empathy-call-window.c:2137
3295 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3296 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3297
3298 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
3299 #: ../src/empathy-call-window.c:2139
3300 msgid "The IP address of a relay server"
3301 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3302
3303 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
3304 #: ../src/empathy-call-window.c:2141
3305 msgid "The IP address of the multicast group"
3306 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3307
3308 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
3309 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
3310 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3311 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3312 msgctxt "codec"
3313 msgid "Unknown"
3314 msgstr "Nieznany"
3315
3316 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3317 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
3318 #, c-format
3319 msgid "Connected — %d:%02dm"
3320 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
3321
3322 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
3323 #: ../src/empathy-call-window.c:2992
3324 msgid "Technical Details"
3325 msgstr "Szczegóły techniczne"
3326
3327 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
3328 #: ../src/empathy-call-window.c:3031
3329 #, c-format
3330 msgid ""
3331 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3332 "computer"
3333 msgstr ""
3334 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3335 "używanego przez ten komputer"
3336
3337 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
3338 #: ../src/empathy-call-window.c:3036
3339 #, c-format
3340 msgid ""
3341 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3342 "computer"
3343 msgstr ""
3344 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3345 "przez ten komputer"
3346
3347 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3348 #: ../src/empathy-call-window.c:3042
3349 #, c-format
3350 msgid ""
3351 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3352 "does not allow direct connections."
3353 msgstr ""
3354 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3355 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3356
3357 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3358 #: ../src/empathy-call-window.c:3048
3359 msgid "There was a failure on the network"
3360 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3361
3362 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
3363 #: ../src/empathy-call-window.c:3052
3364 msgid ""
3365 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3366 msgstr ""
3367 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3368
3369 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
3370 #: ../src/empathy-call-window.c:3055
3371 msgid ""
3372 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3373 msgstr ""
3374 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3375
3376 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
3377 #: ../src/empathy-call-window.c:3067
3378 #, c-format
3379 msgid ""
3380 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3381 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3382 "the Help menu."
3383 msgstr ""
3384 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3385 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3386 "w menu Pomoc."
3387
3388 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
3389 #: ../src/empathy-call-window.c:3076
3390 msgid "There was a failure in the call engine"
3391 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3392
3393 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
3394 #: ../src/empathy-call-window.c:3079
3395 msgid "The end of the stream was reached"
3396 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3397
3398 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
3399 #: ../src/empathy-call-window.c:3119
3400 msgid "Can't establish audio stream"
3401 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3402
3403 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
3404 #: ../src/empathy-call-window.c:3129
3405 msgid "Can't establish video stream"
3406 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3407
3408 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3409 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3410 msgid "_Call"
3411 msgstr "_Zadzwoń"
3412
3413 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3414 msgid "_Microphone"
3415 msgstr "_Mikrofon"
3416
3417 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3418 msgid "_Camera"
3419 msgstr "_Kamera"
3420
3421 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3422 msgid "_Settings"
3423 msgstr "_Ustawienia"
3424
3425 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3426 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3427 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
3428 msgid "_View"
3429 msgstr "_Widok"
3430
3431 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3432 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
3433 msgid "_Help"
3434 msgstr "Pomo_c"
3435
3436 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3437 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
3438 msgid "_Contents"
3439 msgstr "_Spis treści"
3440
3441 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3442 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
3443 msgid "_Debug"
3444 msgstr "_Debugowanie"
3445
3446 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3447 msgid "Swap camera"
3448 msgstr "Przełącz kamery"
3449
3450 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3451 msgid "Minimise me"
3452 msgstr "Zminimalizuj"
3453
3454 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3455 msgid "Maximise me"
3456 msgstr "Zmaksymalizuj"
3457
3458 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3459 msgid "Disable camera"
3460 msgstr "Wyłącz kamerę"
3461
3462 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3463 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
3464 msgid "Hang up"
3465 msgstr "Rozłącz"
3466
3467 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3468 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3469 msgid "Hang up current call"
3470 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3471
3472 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3473 msgid "Video call"
3474 msgstr "Wideorozmowa"
3475
3476 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3477 msgid "Start a video call"
3478 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3479
3480 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3481 msgid "Start an audio call"
3482 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3483
3484 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3485 msgid "Show dialpad"
3486 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3487
3488 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3489 msgid "Display the dialpad"
3490 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3491
3492 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3493 msgid "Send Video"
3494 msgstr "Wyślij obraz wideo"
3495
3496 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3497 msgid "Toggle video transmission"
3498 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3499
3500 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3501 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3502 msgid "Send Audio"
3503 msgstr "Wyślij dźwięk"
3504
3505 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3506 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3507 msgid "Toggle audio transmission"
3508 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3509
3510 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3511 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
3512 msgid "Encoding Codec:"
3513 msgstr "Koder:"
3514
3515 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3516 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
3517 #: ../src/empathy-call-window.c:2542 ../src/empathy-call-window.c:2543
3518 #: ../src/empathy-call-window.c:2544 ../src/empathy-call-window.c:2545
3519 msgid "Unknown"
3520 msgstr "Nieznany"
3521
3522 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3523 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
3524 msgid "Decoding Codec:"
3525 msgstr "Dekoder:"
3526
3527 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3528 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
3529 msgid "Remote Candidate:"
3530 msgstr "Zdalny kandydat:"
3531
3532 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3533 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3534 msgid "Local Candidate:"
3535 msgstr "Lokalny kandydat:"
3536
3537 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3538 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3539 msgid "Audio"
3540 msgstr "Dźwięk"
3541
3542 #: ../src/empathy-chat-window.c:289
3543 msgid "Close this window?"
3544 msgstr "Zamknąć to okno?"
3545
3546 #: ../src/empathy-chat-window.c:294
3547 #, c-format
3548 msgid ""
3549 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3550 "until you rejoin it."
3551 msgstr ""
3552 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
3553 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
3554
3555 #: ../src/empathy-chat-window.c:305
3556 #, c-format
3557 msgid ""
3558 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3559 "messages until you rejoin it."
3560 msgid_plural ""
3561 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3562 "further messages until you rejoin them."
3563 msgstr[0] ""
3564 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
3565 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3566 msgstr[1] ""
3567 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3568 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3569 msgstr[2] ""
3570 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3571 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3572
3573 #: ../src/empathy-chat-window.c:314
3574 #, c-format
3575 msgid "Leave %s?"
3576 msgstr "Opuścić %s?"
3577
3578 #: ../src/empathy-chat-window.c:315
3579 msgid ""
3580 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3581 "rejoin it."
3582 msgstr ""
3583 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
3584 "dołączenia."
3585
3586 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3587 msgid "Close window"
3588 msgstr "Zamknij okno"
3589
3590 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3591 msgid "Leave room"
3592 msgstr "Opuść pokój"
3593
3594 #: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
3595 #, c-format
3596 msgid "%s (%d unread)"
3597 msgid_plural "%s (%d unread)"
3598 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3599 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3600 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3601
3602 #: ../src/empathy-chat-window.c:652
3603 #, c-format
3604 msgid "%s (and %u other)"
3605 msgid_plural "%s (and %u others)"
3606 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3607 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3608 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3609
3610 #: ../src/empathy-chat-window.c:668
3611 #, c-format
3612 msgid "%s (%d unread from others)"
3613 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3614 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3615 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3616 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3617
3618 #: ../src/empathy-chat-window.c:677
3619 #, c-format
3620 msgid "%s (%d unread from all)"
3621 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3622 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3623 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3624 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3625
3626 #: ../src/empathy-chat-window.c:892
3627 msgid "SMS:"
3628 msgstr "SMS:"
3629
3630 #: ../src/empathy-chat-window.c:902
3631 #, c-format
3632 msgid "Sending %d message"
3633 msgid_plural "Sending %d messages"
3634 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3635 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3636 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3637
3638 #: ../src/empathy-chat-window.c:924
3639 msgid "Typing a message."
3640 msgstr "Pisze wiadomość."
3641
3642 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3643 msgid "_Conversation"
3644 msgstr "_Rozmowa"
3645
3646 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3647 msgid "C_lear"
3648 msgstr "_Wyczyść"
3649
3650 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3651 msgid "Insert _Smiley"
3652 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3653
3654 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3655 msgid "_Favorite Chat Room"
3656 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3657
3658 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3659 msgid "Notify for All Messages"
3660 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3661
3662 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3663 msgid "_Show Contact List"
3664 msgstr "_Lista kontaktów"
3665
3666 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3667 msgid "Invite _Participant…"
3668 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3669
3670 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3671 msgid "C_ontact"
3672 msgstr "K_ontakt"
3673
3674 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3675 msgid "_Tabs"
3676 msgstr "_Karty"
3677
3678 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3679 msgid "_Previous Tab"
3680 msgstr "_Poprzednia karta"
3681
3682 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3683 msgid "_Next Tab"
3684 msgstr "_Następna karta"
3685
3686 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3687 msgid "_Undo Close Tab"
3688 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3689
3690 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3691 msgid "Move Tab _Left"
3692 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3693
3694 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3695 msgid "Move Tab _Right"
3696 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3697
3698 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3699 msgid "_Detach Tab"
3700 msgstr "_Odłącz kartę"
3701
3702 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3703 msgid "Name"
3704 msgstr "Nazwa"
3705
3706 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3707 msgid "Room"
3708 msgstr "Pokój"
3709
3710 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3711 msgid "Auto-Connect"
3712 msgstr "Automatyczne łączenie"
3713
3714 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3715 msgid "Manage Favorite Rooms"
3716 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3717
3718 #: ../src/empathy-event-manager.c:522
3719 msgid "Incoming video call"
3720 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3721
3722 #: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
3723 msgid "Incoming call"
3724 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3725
3726 #: ../src/empathy-event-manager.c:526
3727 #, c-format
3728 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3729 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3730
3731 #: ../src/empathy-event-manager.c:527
3732 #, c-format
3733 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3734 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3735
3736 #: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
3737 #: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
3738 #, c-format
3739 msgid "Incoming call from %s"
3740 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3741
3742 #: ../src/empathy-event-manager.c:555
3743 msgid "_Reject"
3744 msgstr "_Odrzuć"
3745
3746 #: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
3747 msgid "_Answer"
3748 msgstr "_Odbierz"
3749
3750 #: ../src/empathy-event-manager.c:571
3751 msgid "_Answer with video"
3752 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3753
3754 #: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
3755 #: ../src/empathy-call-window.c:1525
3756 #, c-format
3757 msgid "Incoming video call from %s"
3758 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3759
3760 #: ../src/empathy-event-manager.c:837
3761 msgid "Room invitation"
3762 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3763
3764 #: ../src/empathy-event-manager.c:839
3765 #, c-format
3766 msgid "Invitation to join %s"
3767 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3768
3769 #: ../src/empathy-event-manager.c:846
3770 #, c-format
3771 msgid "%s is inviting you to join %s"
3772 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3773
3774 #: ../src/empathy-event-manager.c:854
3775 msgid "_Decline"
3776 msgstr "_Odmów"
3777
3778 #: ../src/empathy-event-manager.c:859
3779 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3780 msgid "_Join"
3781 msgstr "_Dołącz"
3782
3783 #: ../src/empathy-event-manager.c:886
3784 #, c-format
3785 msgid "%s invited you to join %s"
3786 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3787
3788 #: ../src/empathy-event-manager.c:892
3789 #, c-format
3790 msgid "You have been invited to join %s"
3791 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3792
3793 #: ../src/empathy-event-manager.c:943
3794 #, c-format
3795 msgid "Incoming file transfer from %s"
3796 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3797
3798 #: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
3799 msgid "Password required"
3800 msgstr "Hasło wymagane"
3801
3802 #: ../src/empathy-event-manager.c:1216
3803 #, c-format
3804 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3805 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3806
3807 #: ../src/empathy-event-manager.c:1222
3808 #, c-format
3809 msgid ""
3810 "\n"
3811 "Message: %s"
3812 msgstr ""
3813 "\n"
3814 "Wiadomość: %s"
3815
3816 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3817 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3818 #, c-format
3819 msgid "%u:%02u.%02u"
3820 msgstr "%u:%02u.%02u"
3821
3822 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3823 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3824 #, c-format
3825 msgid "%02u.%02u"
3826 msgstr "%02u.%02u"
3827
3828 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3829 msgctxt "file transfer percent"
3830 msgid "Unknown"
3831 msgstr "Nieznany"
3832
3833 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3834 #, c-format
3835 msgid "%s of %s at %s/s"
3836 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3837
3838 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3839 #, c-format
3840 msgid "%s of %s"
3841 msgstr "%s z %s"
3842
3843 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3844 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3845 #, c-format
3846 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3847 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3848
3849 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3850 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3851 #, c-format
3852 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3853 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3854
3855 #. translators: first %s is filename, second %s
3856 #. * is the contact name
3857 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3858 #, c-format
3859 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3860 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3861
3862 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3863 msgid "Error receiving a file"
3864 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3865
3866 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3867 #, c-format
3868 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3869 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3870
3871 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3872 msgid "Error sending a file"
3873 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3874
3875 #. translators: first %s is filename, second %s
3876 #. * is the contact name
3877 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3878 #, c-format
3879 msgid "\"%s\" received from %s"
3880 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3881
3882 #. translators: first %s is filename, second %s
3883 #. * is the contact name
3884 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3885 #, c-format
3886 msgid "\"%s\" sent to %s"
3887 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3888
3889 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3890 msgid "File transfer completed"
3891 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3892
3893 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3894 msgid "Waiting for the other participant's response"
3895 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3896
3897 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3898 #, c-format
3899 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3900 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3901
3902 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3903 #, c-format
3904 msgid "Hashing \"%s\""
3905 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3906
3907 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3908 msgid "%"
3909 msgstr "%"
3910
3911 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3912 msgid "File"
3913 msgstr "Plik"
3914
3915 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3916 msgid "Remaining"
3917 msgstr "Pozostało"
3918
3919 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3920 msgid "File Transfers"
3921 msgstr "Przesyłanie plików"
3922
3923 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3924 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3925 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3926
3927 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3928 msgid "_Import"
3929 msgstr "_Zaimportuj"
3930
3931 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3932 msgid ""
3933 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3934 "importing accounts from Pidgin."
3935 msgstr ""
3936 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3937 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3938
3939 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3940 msgid "Import Accounts"
3941 msgstr "Importowanie kont"
3942
3943 #. Translators: this is the header of a treeview column
3944 #: ../src/empathy-import-widget.c:316
3945 msgid "Import"
3946 msgstr "Import"
3947
3948 #: ../src/empathy-import-widget.c:325
3949 msgid "Protocol"
3950 msgstr "Protokół"
3951
3952 #: ../src/empathy-import-widget.c:349
3953 msgid "Source"
3954 msgstr "Źródło"
3955
3956 #: ../src/empathy-roster-window.c:391
3957 msgid "Provide Password"
3958 msgstr "Wprowadź hasło"
3959
3960 #: ../src/empathy-roster-window.c:397
3961 msgid "Disconnect"
3962 msgstr "Rozłącz"
3963
3964 #: ../src/empathy-roster-window.c:657
3965 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
3966 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
3967
3968 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3969 msgid "No match found"
3970 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3971
3972 #: ../src/empathy-roster-window.c:783
3973 #, c-format
3974 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3975 msgstr ""
3976 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
3977 "zaktualizowane."
3978
3979 #: ../src/empathy-roster-window.c:849
3980 msgid "Update software..."
3981 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
3982
3983 #: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
3984 msgid "Close"
3985 msgstr "Zamknij"
3986
3987 #: ../src/empathy-roster-window.c:960
3988 msgid "Reconnect"
3989 msgstr "Połącz ponownie"
3990
3991 #: ../src/empathy-roster-window.c:966
3992 msgid "Edit Account"
3993 msgstr "Modyfikuj konto"
3994
3995 #. Translators: this string will be something like:
3996 #. * Top up My Account ($1.23)..."
3997 #: ../src/empathy-roster-window.c:1110
3998 #, c-format
3999 msgid "Top up %s (%s)..."
4000 msgstr "Doładuj %s (%s)..."
4001
4002 #: ../src/empathy-roster-window.c:1156
4003 msgid "Top up account credit"
4004 msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
4005
4006 #. top up button
4007 #: ../src/empathy-roster-window.c:1228
4008 msgid "Top Up..."
4009 msgstr "Doładuj..."
4010
4011 #: ../src/empathy-roster-window.c:1952
4012 msgid "Contact"
4013 msgstr "Kontakt"
4014
4015 #: ../src/empathy-roster-window.c:2150
4016 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
4017 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
4018
4019 #. translators: argument is an account name
4020 #: ../src/empathy-roster-window.c:2158
4021 #, c-format
4022 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
4023 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
4024
4025 #: ../src/empathy-roster-window.c:2460
4026 msgid "Contact List"
4027 msgstr "Lista kontaktów"
4028
4029 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
4030 msgid "Account settings"
4031 msgstr "Ustawienia konta"
4032
4033 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
4034 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4035 msgid "_New Conversation…"
4036 msgstr "_Nowa rozmowa…"
4037
4038 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
4039 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4040 msgid "New _Call…"
4041 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
4042
4043 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
4044 msgid "_Search for Contacts…"
4045 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
4046
4047 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
4048 msgid "_File Transfers"
4049 msgstr "_Przesyłanie plików"
4050
4051 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
4052 msgid "_Offline Contacts"
4053 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
4054
4055 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
4056 msgid "Show P_rotocols"
4057 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
4058
4059 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
4060 msgid "Credit Balance"
4061 msgstr "Saldo kredytowe"
4062
4063 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
4064 msgid "Contacts on a _Map"
4065 msgstr "Kontakty na _mapie"
4066
4067 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
4068 msgid "_Accounts"
4069 msgstr "_Konta"
4070
4071 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
4072 msgid "_Blocked Contacts"
4073 msgstr "Za_blokowane kontakty"
4074
4075 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
4076 msgid "P_references"
4077 msgstr "P_referencje"
4078
4079 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
4080 msgid "Find in Contact _List"
4081 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
4082
4083 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
4084 msgid "Sort by _Name"
4085 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
4086
4087 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
4088 msgid "Sort by _Status"
4089 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
4090
4091 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
4092 msgid "Normal Size With _Avatars"
4093 msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
4094
4095 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
4096 msgid "N_ormal Size"
4097 msgstr "Zwykły r_ozmiar"
4098
4099 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
4100 msgid "_Compact Size"
4101 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
4102
4103 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
4104 msgid "_Room"
4105 msgstr "_Pokój"
4106
4107 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
4108 msgid "_Join…"
4109 msgstr "_Dołącz…"
4110
4111 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
4112 msgid "Join _Favorites"
4113 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
4114
4115 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
4116 msgid "Manage Favorites"
4117 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
4118
4119 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
4120 msgid "Chat Room"
4121 msgstr "Pokój rozmowy"
4122
4123 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
4124 msgid "Members"
4125 msgstr "Członkowie"
4126
4127 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4128 #. yes/no, yes/no and a number.
4129 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
4130 #, c-format
4131 msgid ""
4132 "%s\n"
4133 "Invite required: %s\n"
4134 "Password required: %s\n"
4135 "Members: %s"
4136 msgstr ""
4137 "%s\n"
4138 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4139 "Wymagane hasło: %s\n"
4140 "Członkowie: %s"
4141
4142 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4143 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4144 msgid "Yes"
4145 msgstr "Tak"
4146
4147 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4148 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4149 msgid "No"
4150 msgstr "Nie"
4151
4152 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
4153 msgid "Could not start room listing"
4154 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
4155
4156 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
4157 msgid "Could not stop room listing"
4158 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
4159
4160 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
4161 msgid "Join Room"
4162 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4163
4164 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4165 msgid ""
4166 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4167 msgstr ""
4168 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4169 "pokoi na liście."
4170
4171 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4172 msgid "_Room:"
4173 msgstr "_Pokój:"
4174
4175 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4176 msgid ""
4177 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4178 "the current account's server"
4179 msgstr ""
4180 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4181 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4182
4183 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4184 msgid "Couldn't load room list"
4185 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4186
4187 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
4188 msgid "Room List"
4189 msgstr "Listy pokoi"
4190
4191 #: ../src/empathy-preferences.c:166
4192 msgid "Message received"
4193 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4194
4195 #: ../src/empathy-preferences.c:167
4196 msgid "Message sent"
4197 msgstr "Wysłano wiadomość"
4198
4199 #: ../src/empathy-preferences.c:168
4200 msgid "New conversation"
4201 msgstr "Nowa rozmowa"
4202
4203 #: ../src/empathy-preferences.c:169
4204 msgid "Contact comes online"
4205 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4206
4207 #: ../src/empathy-preferences.c:170
4208 msgid "Contact goes offline"
4209 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4210
4211 #: ../src/empathy-preferences.c:171
4212 msgid "Account connected"
4213 msgstr "Połączono konto"
4214
4215 #: ../src/empathy-preferences.c:172
4216 msgid "Account disconnected"
4217 msgstr "Rozłączono konto"
4218
4219 #: ../src/empathy-preferences.c:475
4220 msgid "Language"
4221 msgstr "Język"
4222
4223 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4224 #: ../src/empathy-preferences.c:726
4225 msgid "Juliet"
4226 msgstr "Julia"
4227
4228 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4229 #: ../src/empathy-preferences.c:733
4230 msgid "Romeo"
4231 msgstr "Romeo"
4232
4233 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4234 #: ../src/empathy-preferences.c:739
4235 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4236 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4237
4238 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4239 #: ../src/empathy-preferences.c:743
4240 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4241 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4242
4243 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4244 #: ../src/empathy-preferences.c:746
4245 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4246 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4247
4248 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4249 #: ../src/empathy-preferences.c:749
4250 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4251 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4252
4253 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4254 #: ../src/empathy-preferences.c:752
4255 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4256 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4257
4258 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4259 #: ../src/empathy-preferences.c:755
4260 msgid "Juliet has disconnected"
4261 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4262
4263 #: ../src/empathy-preferences.c:1159
4264 msgid "Preferences"
4265 msgstr "Preferencje"
4266
4267 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4268 msgid "Show _smileys as images"
4269 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
4270
4271 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4272 msgid "Show contact _list in rooms"
4273 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
4274
4275 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4276 msgid "Appearance"
4277 msgstr "Wygląd"
4278
4279 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
4280 msgid "Start chats in:"
4281 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
4282
4283 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4284 msgid "new ta_bs"
4285 msgstr "nowych _kartach"
4286
4287 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4288 msgid "new _windows"
4289 msgstr "nowych _oknach"
4290
4291 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4292 msgid "Display incoming events in the notification area"
4293 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4294
4295 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4296 msgid "_Automatically connect on startup"
4297 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
4298
4299 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4300 msgid "Log conversations"
4301 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
4302
4303 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4304 msgid "Behavior"
4305 msgstr "Zachowanie"
4306
4307 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4308 msgid "General"
4309 msgstr "Ogólne"
4310
4311 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4312 msgid "_Enable bubble notifications"
4313 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
4314
4315 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4316 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4317 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4318
4319 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4320 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
432