Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
8 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
9 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
10 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2012.
11 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
12 # Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012.
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: empathy\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17 "POT-Creation-Date: 2012-09-01 22:06+0200\n"
18 "PO-Revision-Date: 2012-09-01 22:07+0200\n"
19 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
21 "Language: pl\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
26 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
27 "X-Poedit-Language: Polish\n"
28 "X-Poedit-Country: Poland\n"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
31 msgid "Empathy"
32 msgstr "Empathy"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
35 msgid "IM Client"
36 msgstr "Komunikator"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
39 msgid "Empathy Internet Messaging"
40 msgstr "Komunikator Empathy"
41
42 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
43 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
44 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
45
46 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
47 msgid "Connection managers should be used"
48 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
49
50 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
51 msgid ""
52 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
53 "reconnect."
54 msgstr ""
55 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
56 "rozłączenia/ponownego połączenia."
57
58 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
59 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
60 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
61
62 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
63 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
64 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
65
66 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
67 msgid "Empathy should auto-away when idle"
68 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
69
70 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
71 msgid ""
72 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
73 msgstr ""
74 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
75 "bezczynności."
76
77 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
78 msgid "Empathy default download folder"
79 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
80
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
82 msgid "The default folder to save file transfers in."
83 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
84
85 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
86 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
87 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
88 msgstr ""
89 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
92 msgid ""
93 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
94 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
95 msgstr ""
96 "Kod w empathy-sanity-cleaning.c używa tego numeru do sprawdzania, czy należy "
97 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
98 "klucza."
99
100 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
101 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
102 msgid "Show offline contacts"
103 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
104
105 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
106 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
107 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
108
109 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
110 msgid "Show Balance in contact list"
111 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
112
113 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
114 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
115 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
116
117 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
118 msgid "Hide main window"
119 msgstr "Ukrycie głównego okna"
120
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
122 msgid "Hide the main window."
123 msgstr "Ukrycie głównego okna."
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
126 msgid "Default directory to select an avatar image from"
127 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
128
129 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
130 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
131 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
132
133 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
134 msgid "Open new chats in separate windows"
135 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
136
137 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
138 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
139 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
140
141 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
142 msgid "Display incoming events in the status area"
143 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
144
145 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
146 msgid ""
147 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
148 "user immediately."
149 msgstr ""
150 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
151 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
152
153 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
154 msgid "The position for the chat window side pane"
155 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
156
157 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
158 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
159 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
160
161 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
162 msgid "Show contact groups"
163 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
164
165 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
166 msgid "Whether to show groups in the contact list."
167 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
168
169 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
170 msgid "Use notification sounds"
171 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
172
173 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
174 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
175 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
176
177 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
178 msgid "Disable sounds when away"
179 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
182 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
183 msgstr ""
184 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
185 "zajętości."
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
188 msgid "Play a sound for incoming messages"
189 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
190
191 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
192 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
193 msgstr ""
194 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
195
196 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
197 msgid "Play a sound for outgoing messages"
198 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
199
200 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
201 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
202 msgstr ""
203 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
204
205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
206 msgid "Play a sound for new conversations"
207 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
210 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
211 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
214 msgid "Play a sound when a contact logs in"
215 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
218 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
219 msgstr ""
220 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
221 "sieci."
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
224 msgid "Play a sound when a contact logs out"
225 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
226
227 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
228 msgid ""
229 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
230 msgstr ""
231 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
234 msgid "Play a sound when we log in"
235 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
238 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
239 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
242 msgid "Play a sound when we log out"
243 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
246 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
247 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
250 msgid "Enable popup notifications for new messages"
251 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
254 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
255 msgstr ""
256 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
257 "wiadomości."
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
260 msgid "Disable popup notifications when away"
261 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
264 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
265 msgstr ""
266 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
267 "zajętości."
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
270 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
271 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
272
273 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
274 msgid ""
275 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
276 "the chat is already opened, but not focused."
277 msgstr ""
278 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
279 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
280
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
282 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
283 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
286 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
287 msgstr ""
288 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
289 "do trybu online."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
292 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
293 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
296 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
297 msgstr ""
298 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
299 "do trybu offline."
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
302 msgid "Use graphical smileys"
303 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
304
305 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
306 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
309
310 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
311 msgid "Show contact list in rooms"
312 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
313
314 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
315 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
316 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
317
318 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
319 msgid "Chat window theme"
320 msgstr "Motyw okna rozmowy"
321
322 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
323 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
324 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
325
326 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
327 msgid "Chat window theme variant"
328 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
329
330 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
331 msgid ""
332 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
333 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
336 msgid "Path of the Adium theme to use"
337 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
338
339 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
340 msgid ""
341 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
342 "Deprecated."
343 msgstr ""
344 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
345 "Adium. Przestarzałe."
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
348 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
349 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
350
351 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
352 msgid ""
353 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
354 msgstr ""
355 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
356 "Inspector."
357
358 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
359 msgid "Inform other users when you are typing to them"
360 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
361
362 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
363 msgid ""
364 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
365 "affect the 'gone' state."
366 msgstr ""
367 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
368 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
369
370 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
371 msgid "Use theme for chat rooms"
372 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
373
374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
375 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
376 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
379 msgid "Spell checking languages"
380 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
381
382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
383 msgid ""
384 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
385 msgstr ""
386 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
387 "\")."
388
389 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
390 msgid "Enable spell checker"
391 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
392
393 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
394 msgid ""
395 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
396 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
397
398 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
399 msgid "Nick completed character"
400 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
401
402 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
403 msgid ""
404 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
405 "chat."
406 msgstr ""
407 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
408 "podczas rozmowy grupowej."
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
411 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
412 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
413
414 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
415 msgid ""
416 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
417 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
418
419 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
420 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
421 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
422
423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
424 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
425 msgstr ""
426 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
427
428 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
429 msgid "Camera device"
430 msgstr "Urządzenie kamery"
431
432 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
433 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
434 msgstr ""
435 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
436
437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
438 msgid "Camera position"
439 msgstr "Pozycja kamery"
440
441 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
442 msgid "Position the camera preview should be during a call."
443 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
444
445 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
446 msgid "Echo cancellation support"
447 msgstr "Obsługa usuwania echa"
448
449 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
450 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
451 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
452
453 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
454 msgid "Show hint about closing the main window"
455 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
456
457 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
458 msgid ""
459 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
460 "'x' button in the title bar."
461 msgstr ""
462 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
463 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
464
465 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
466 msgid "Empathy can publish the user's location"
467 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
468
469 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
470 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
471 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
472
473 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
474 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
475 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
476
477 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
478 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
479 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
480
481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
482 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
483 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
484
485 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
486 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
487 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
488
489 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
490 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
491 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
492
493 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
494 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
495 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
496
497 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:98
498 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
499 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
500
501 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
502 msgid ""
503 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
504 msgstr ""
505 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
506
507 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
508 msgid "No reason was specified"
509 msgstr "Nie podano powodu"
510
511 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
512 msgid "The change in state was requested"
513 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
514
515 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
516 msgid "You canceled the file transfer"
517 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
518
519 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
520 msgid "The other participant canceled the file transfer"
521 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
522
523 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
524 msgid "Error while trying to transfer the file"
525 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
526
527 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752
528 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
529 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
530
531 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:755 ../libempathy/empathy-utils.c:312
532 msgid "Unknown reason"
533 msgstr "Nieznany powód"
534
535 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:918
536 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
537 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
538
539 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1204
540 msgid "File transfer not supported by remote contact"
541 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
542
543 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1260
544 msgid "The selected file is not a regular file"
545 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
546
547 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1269
548 msgid "The selected file is empty"
549 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
550
551 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:85 ../libempathy/empathy-keyring.c:194
552 msgid "Password not found"
553 msgstr "Nie odnaleziono hasła"
554
555 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:594
556 #, c-format
557 msgid "IM account password for %s (%s)"
558 msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
559
560 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:631
561 #, c-format
562 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
563 msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
564
565 #: ../libempathy/empathy-message.c:407 ../src/empathy-call-observer.c:116
566 #, c-format
567 msgid "Missed call from %s"
568 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
569
570 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
571 #: ../libempathy/empathy-message.c:411
572 #, c-format
573 msgid "Called %s"
574 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
575
576 #: ../libempathy/empathy-message.c:414
577 #, c-format
578 msgid "Call from %s"
579 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
580
581 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
582 #, c-format
583 msgid "%d second ago"
584 msgid_plural "%d seconds ago"
585 msgstr[0] "%d sekundę temu"
586 msgstr[1] "%d sekundy temu"
587 msgstr[2] "%d sekund temu"
588
589 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
590 #, c-format
591 msgid "%d minute ago"
592 msgid_plural "%d minutes ago"
593 msgstr[0] "%d minutę temu"
594 msgstr[1] "%d minuty temu"
595 msgstr[2] "%d minut temu"
596
597 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
598 #, c-format
599 msgid "%d hour ago"
600 msgid_plural "%d hours ago"
601 msgstr[0] "%d godzinę temu"
602 msgstr[1] "%d godziny temu"
603 msgstr[2] "%d godzin temu"
604
605 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
606 #, c-format
607 msgid "%d day ago"
608 msgid_plural "%d days ago"
609 msgstr[0] "%d dzień temu"
610 msgstr[1] "%d dni temu"
611 msgstr[2] "%d dni temu"
612
613 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
614 #, c-format
615 msgid "%d week ago"
616 msgid_plural "%d weeks ago"
617 msgstr[0] "%d tydzień temu"
618 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
619 msgstr[2] "%d tygodni temu"
620
621 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
622 #, c-format
623 msgid "%d month ago"
624 msgid_plural "%d months ago"
625 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
626 msgstr[1] "%d miesiące temu"
627 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
628
629 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
630 msgid "in the future"
631 msgstr "w przyszłości"
632
633 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
634 msgid "Available"
635 msgstr "Dostępny"
636
637 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234
638 msgid "Busy"
639 msgstr "Zajęty"
640
641 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237
642 msgid "Away"
643 msgstr "Nieobecny"
644
645 #: ../libempathy/empathy-utils.c:239
646 msgid "Invisible"
647 msgstr "Niewidoczny"
648
649 #: ../libempathy/empathy-utils.c:241
650 msgid "Offline"
651 msgstr "Offline"
652
653 #. translators: presence type is unknown
654 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244
655 msgctxt "presence"
656 msgid "Unknown"
657 msgstr "Nieznany"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:284
660 msgid "No reason specified"
661 msgstr "Nie podano powodu"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
664 msgid "Status is set to offline"
665 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
668 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
669 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
670 msgid "Network error"
671 msgstr "Błąd sieci"
672
673 #: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
674 msgid "Authentication failed"
675 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
676
677 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
678 msgid "Encryption error"
679 msgstr "Błąd szyfrowania"
680
681 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
682 msgid "Name in use"
683 msgstr "Pseudonim jest już używany"
684
685 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
686 msgid "Certificate not provided"
687 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
688
689 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
690 msgid "Certificate untrusted"
691 msgstr "Niezaufany certyfikat"
692
693 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
694 msgid "Certificate expired"
695 msgstr "Certyfikat wygasł"
696
697 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
698 msgid "Certificate not activated"
699 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
700
701 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
702 msgid "Certificate hostname mismatch"
703 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
704
705 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
706 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
707 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
708
709 #: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
710 msgid "Certificate self-signed"
711 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
712
713 #: ../libempathy/empathy-utils.c:310
714 msgid "Certificate error"
715 msgstr "Błąd certyfikatu"
716
717 #: ../libempathy/empathy-utils.c:344
718 msgid "Encryption is not available"
719 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
720
721 #: ../libempathy/empathy-utils.c:346
722 msgid "Certificate is invalid"
723 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
724
725 #: ../libempathy/empathy-utils.c:348
726 msgid "Connection has been refused"
727 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
728
729 #: ../libempathy/empathy-utils.c:350
730 msgid "Connection can't be established"
731 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
732
733 #: ../libempathy/empathy-utils.c:352
734 msgid "Connection has been lost"
735 msgstr "Połączenie zostało utracone"
736
737 #: ../libempathy/empathy-utils.c:354
738 msgid "This account is already connected to the server"
739 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
740
741 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356
742 msgid ""
743 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
744 msgstr ""
745 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
746
747 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359
748 msgid "The account already exists on the server"
749 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
750
751 #: ../libempathy/empathy-utils.c:361
752 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
753 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
754
755 #: ../libempathy/empathy-utils.c:363
756 msgid "Certificate has been revoked"
757 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
758
759 #: ../libempathy/empathy-utils.c:365
760 msgid ""
761 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
762 msgstr ""
763 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
764 "kryptograficznie słaby"
765
766 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368
767 msgid ""
768 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
769 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
770 msgstr ""
771 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
772 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
773
774 #: ../libempathy/empathy-utils.c:372
775 msgid "Your software is too old"
776 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
777
778 #: ../libempathy/empathy-utils.c:374
779 msgid "Internal error"
780 msgstr "Wewnętrzny błąd"
781
782 #: ../libempathy/empathy-utils.c:503
783 msgid "People Nearby"
784 msgstr "Osoby w pobliżu"
785
786 #: ../libempathy/empathy-utils.c:508
787 msgid "Yahoo! Japan"
788 msgstr "Yahoo! Japonia"
789
790 #: ../libempathy/empathy-utils.c:537
791 msgid "Google Talk"
792 msgstr "Google Talk"
793
794 #: ../libempathy/empathy-utils.c:538
795 msgid "Facebook Chat"
796 msgstr "Facebook Chat"
797
798 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
799 msgid "All accounts"
800 msgstr "Wszystkie konta"
801
802 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
803 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
805 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
806 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
807 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
808 msgid "Pass_word"
809 msgstr "_Hasło"
810
811 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
812 msgid "Screen _Name"
813 msgstr "_Nazwa użytkownika"
814
815 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
816 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
817 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
818
819 #. remember password ticky box
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
821 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
822 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
823 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
826 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
827 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
828 msgid "Remember password"
829 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
830
831 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
836 msgid "_Port"
837 msgstr "_Port"
838
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
844 msgid "_Server"
845 msgstr "_Serwer"
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
854 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
857 msgid "Advanced"
858 msgstr "Zaawansowane"
859
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
861 msgid "What is your AIM screen name?"
862 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
863
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
865 msgid "What is your AIM password?"
866 msgstr "Hasło AIM:"
867
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
874 msgid "Remember Password"
875 msgstr "Zapamiętaj hasło"
876
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
879 #: ../src/empathy-import-widget.c:323
880 msgid "Account"
881 msgstr "Konto"
882
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
885 msgid "Password"
886 msgstr "Hasło"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
891 msgid "Server"
892 msgstr "Serwer"
893
894 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
897 msgid "Port"
898 msgstr "Port"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
901 #, c-format
902 msgid "%s"
903 msgstr "%s"
904
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:820
906 #, c-format
907 msgid "%s:"
908 msgstr "%s:"
909
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1432
911 msgid "Username:"
912 msgstr "Nazwa użytkownika:"
913
914 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1749
915 msgid "A_pply"
916 msgstr "Za_stosuj"
917
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1778
919 msgid "L_og in"
920 msgstr "Zal_oguj"
921
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1848
923 msgid "This account already exists on the server"
924 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
925
926 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1852
927 msgid "Create a new account on the server"
928 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
929
930 #. To translators: The first parameter is the login id and the
931 #. * second one is the network. The resulting string will be something
932 #. * like: "MyUserName on freenode".
933 #. * You should reverse the order of these arguments if the
934 #. * server should come before the login id in your locale.
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2263
936 #, c-format
937 msgid "%1$s on %2$s"
938 msgstr "%1$s na %2$s"
939
940 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
941 #. * string will be something like: "Jabber Account"
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2289
943 #, c-format
944 msgid "%s Account"
945 msgstr "Konto %s"
946
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2293
948 msgid "New account"
949 msgstr "Nowe konto"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
954 msgid "Login I_D"
955 msgstr "Id_entyfikator logowania"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
959 msgid "<b>Example:</b> username"
960 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
961
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
963 msgid "What is your GroupWise User ID?"
964 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
965
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
967 msgid "What is your GroupWise password?"
968 msgstr "Hasło GroupWise:"
969
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
971 msgid "ICQ _UIN"
972 msgstr "_UIN ICQ"
973
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
975 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
976 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
977
978 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
979 msgid "Ch_aracter set"
980 msgstr "Zest_aw znaków"
981
982 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
983 msgid "What is your ICQ UIN?"
984 msgstr "UIN ICQ:"
985
986 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
987 msgid "What is your ICQ password?"
988 msgstr "Hasło ICQ:"
989
990 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
991 msgid "Network"
992 msgstr "Sieć"
993
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
995 msgid "Character set"
996 msgstr "Zestaw znaków"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
999 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
1000 msgid "Add…"
1001 msgstr "Dodaj…"
1002
1003 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1004 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1006 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1007 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1008 msgid "Remove"
1009 msgstr "Usuń"
1010
1011 #. Translators: tooltip on a 'Go Up' button used to sort IRC servers by priority
1012 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1013 msgid "Up"
1014 msgstr "W górę"
1015
1016 #. Translators: tooltip on a 'Go Down' button used to sort IRC servers by priority
1017 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1018 msgid "Down"
1019 msgstr "W dół"
1020
1021 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1022 msgid "Servers"
1023 msgstr "Serwery"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1026 msgid ""
1027 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1028 "password."
1029 msgstr ""
1030 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
1031 "go podawać."
1032
1033 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
1034 msgid "Nickname"
1035 msgstr "Pseudonim"
1036
1037 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1038 msgid "Quit message"
1039 msgstr "Komunikat podczas zakończenia"
1040
1041 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
1042 msgid "Real name"
1043 msgstr "Imię i nazwisko"
1044
1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
1046 msgid "Username"
1047 msgstr "Nazwa użytkownika"
1048
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
1050 msgid "Which IRC network?"
1051 msgstr "Sieć IRC:"
1052
1053 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:18
1054 msgid "What is your IRC nickname?"
1055 msgstr "Pseudonim IRC:"
1056
1057 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1058 msgid "What is your Facebook username?"
1059 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1060
1061 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1062 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1063 msgid ""
1064 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1065 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1066 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1067 "Facebook username if you don't have one."
1068 msgstr ""
1069 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1070 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1071 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1072 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1073 "ustawiono."
1074
1075 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1076 msgid "What is your Facebook password?"
1077 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1078
1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1080 msgid "What is your Google ID?"
1081 msgstr "Identyfikator Google:"
1082
1083 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1084 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1085 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1086
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1088 msgid "What is your Google password?"
1089 msgstr "Hasło Google:"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1092 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1093 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1094
1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1096 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1097 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1098
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1100 msgid "Priori_ty"
1101 msgstr "Pri_orytet"
1102
1103 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1104 msgid "Reso_urce"
1105 msgstr "_Zasób"
1106
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1108 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1109 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1112 msgid "Override server settings"
1113 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1116 msgid "Use old SS_L"
1117 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1118
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1120 msgid "What is your Jabber ID?"
1121 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1124 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1125 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1126
1127 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1128 msgid "What is your Jabber password?"
1129 msgstr "Hasło Jabbera:"
1130
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1132 msgid "What is your desired Jabber password?"
1133 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1136 msgid "Nic_kname"
1137 msgstr "Pseu_donim"
1138
1139 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1140 msgid "_Last Name"
1141 msgstr "Na_zwisko"
1142
1143 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1144 msgid "_First Name"
1145 msgstr "I_mię"
1146
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1148 msgid "_Published Name"
1149 msgstr "Nazwa _opublikowana"
1150
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1152 msgid "_Jabber ID"
1153 msgstr "Identyfikator Ja_bbera"
1154
1155 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1156 msgid "E-_mail address"
1157 msgstr "Adres _e-mail"
1158
1159 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1160 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1161 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1162
1163 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1164 msgid "What is your Windows Live ID?"
1165 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1166
1167 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1168 msgid "What is your Windows Live password?"
1169 msgstr "Hasło Windows Live:"
1170
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
1173 msgid "Auto"
1174 msgstr "Automatycznie"
1175
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
1177 msgid "UDP"
1178 msgstr "UDP"
1179
1180 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
1181 msgid "TCP"
1182 msgstr "TCP"
1183
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
1185 msgid "TLS"
1186 msgstr "TLS"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
1189 msgid "Register"
1190 msgstr "Rejestrator"
1191
1192 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
1193 msgid "Options"
1194 msgstr "Opcje"
1195
1196 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
1197 msgid "None"
1198 msgstr "Brak"
1199
1200 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1201 msgid "_Username"
1202 msgstr "Nazwa _użytkownika"
1203
1204 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1205 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1206 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1207
1208 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1209 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1210 msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
1211
1212 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1213 msgid "NAT Traversal Options"
1214 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1215
1216 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1217 msgid "Proxy Options"
1218 msgstr "Opcje pośrednika"
1219
1220 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1221 msgid "Miscellaneous Options"
1222 msgstr "Różne opcje"
1223
1224 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1225 msgid "STUN Server"
1226 msgstr "Serwer STUN"
1227
1228 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1229 msgid "Discover the STUN server automatically"
1230 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1231
1232 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1233 msgid "Discover Binding"
1234 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1235
1236 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1237 msgid "Keep-Alive Options"
1238 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1239
1240 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1241 msgid "Mechanism"
1242 msgstr "Mechanizm"
1243
1244 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1245 msgid "Interval (seconds)"
1246 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1247
1248 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1249 msgid "Authentication username"
1250 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia"
1251
1252 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1253 msgid "Transport"
1254 msgstr "Transport"
1255
1256 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1257 msgid "Loose Routing"
1258 msgstr "Swobodne trasowanie"
1259
1260 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1261 msgid "Ignore TLS Errors"
1262 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
1263
1264 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1265 msgid "Local IP Address"
1266 msgstr "Lokalny adres IP"
1267
1268 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1269 msgid "What is your SIP login ID?"
1270 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1271
1272 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1273 msgid "What is your SIP account password?"
1274 msgstr "Hasło konta SIP:"
1275
1276 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
1277 msgid "Pass_word:"
1278 msgstr "_Hasło:"
1279
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1281 msgid "Yahoo! I_D:"
1282 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1283
1284 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1285 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1286 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1287
1288 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1289 msgid "_Room List locale:"
1290 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1291
1292 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1293 msgid "Ch_aracter set:"
1294 msgstr "Zest_aw znaków:"
1295
1296 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1297 msgid "_Port:"
1298 msgstr "_Port:"
1299
1300 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1301 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1302 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1303
1304 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1305 msgid "What is your Yahoo! password?"
1306 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1307
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
1310 msgid "Couldn't convert image"
1311 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
1314 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1315 msgstr ""
1316 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1317
1318 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
1319 msgid "Couldn't save picture to file"
1320 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
1321
1322 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
1323 msgid "Select Your Avatar Image"
1324 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1325
1326 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
1327 msgid "Take a picture..."
1328 msgstr "Zrób zdjęcie..."
1329
1330 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
1331 msgid "No Image"
1332 msgstr "Brak obrazu"
1333
1334 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
1335 msgid "Images"
1336 msgstr "Obrazy"
1337
1338 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
1339 msgid "All Files"
1340 msgstr "Wszystkie pliki"
1341
1342 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1343 msgid "Click to enlarge"
1344 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1345
1346 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
1347 #, c-format
1348 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
1349 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
1350
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3725
1353 msgid "Retry"
1354 msgstr "Ponów"
1355
1356 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
1358 #, c-format
1359 msgid ""
1360 "Enter your password for account\n"
1361 "<b>%s</b>"
1362 msgstr ""
1363 "Proszę wprowadzić hasło\n"
1364 "<b>%s</b>"
1365
1366 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
1367 msgid "Select..."
1368 msgstr "Wybierz..."
1369
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
1371 msgid "_Select"
1372 msgstr "_Wybierz"
1373
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1376 msgid "There was an error starting the call"
1377 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
1378
1379 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1380 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1381 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
1382
1383 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1384 msgid "The specified contact is offline"
1385 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
1386
1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1388 msgid "The specified contact is not valid"
1389 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
1390
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1392 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1393 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
1394
1395 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1396 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1397 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
1398
1399 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:728
1400 msgid "Failed to open private chat"
1401 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1402
1403 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:786
1404 msgid "Topic not supported on this conversation"
1405 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1406
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
1408 msgid "You are not allowed to change the topic"
1409 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1410
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:968
1412 msgid "Invalid contact ID"
1413 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1055
1416 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1417 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1418
1419 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
1420 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1421 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1422
1423 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
1424 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1425 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1426
1427 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
1428 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1429 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1430
1431 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
1432 msgid ""
1433 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1434 "current one"
1435 msgstr ""
1436 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1437 "domyślnie bieżący"
1438
1439 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
1440 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1441 msgstr ""
1442 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1443
1444 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
1445 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1446 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1447
1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
1449 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1450 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1451
1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
1453 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1454 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1455
1456 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
1457 msgid ""
1458 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1459 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1460 "join a new chat room\""
1461 msgstr ""
1462 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1463 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1464 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1465
1466 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
1467 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1468 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
1469
1470 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
1471 msgid ""
1472 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1473 "show its usage."
1474 msgstr ""
1475 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1476 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1477
1478 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1111
1479 #, c-format
1480 msgid "Usage: %s"
1481 msgstr "Użycie: %s"
1482
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1156
1484 msgid "Unknown command"
1485 msgstr "Nieznane polecenie"
1486
1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282
1488 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1489 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1490
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539
1492 msgid "insufficient balance to send message"
1493 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1557
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1620
1497 #, c-format
1498 msgid "Error sending message '%s': %s"
1499 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1500
1501 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
1502 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
1503 #, c-format
1504 msgid "Error sending message: %s"
1505 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
1506
1507 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1508 #. * account to send the message.
1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
1510 #, c-format
1511 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1512 msgstr ""
1513 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1591
1516 msgid "not capable"
1517 msgstr "brak możliwości"
1518
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
1520 msgid "offline"
1521 msgstr "offline"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
1524 msgid "invalid contact"
1525 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
1528 msgid "permission denied"
1529 msgstr "brak dostępu"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
1532 msgid "too long message"
1533 msgstr "za długa wiadomość"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
1536 msgid "not implemented"
1537 msgstr "niezaimplementowane"
1538
1539 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
1540 msgid "unknown"
1541 msgstr "nieznany"
1542
1543 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1681 ../src/empathy-chat-window.c:969
1544 msgid "Topic:"
1545 msgstr "Temat:"
1546
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1696
1548 #, c-format
1549 msgid "Topic set to: %s"
1550 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1551
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1698
1553 #, c-format
1554 msgid "Topic set by %s to: %s"
1555 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
1556
1557 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1558 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
1559 msgid "No topic defined"
1560 msgstr "Temat nie został określony"
1561
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2219
1563 msgid "(No Suggestions)"
1564 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1565
1566 #. translators: %s is the selected word
1567 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287
1568 #, c-format
1569 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1570 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1571
1572 #. translators: first %s is the selected word,
1573 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1574 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2324
1575 #, c-format
1576 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1577 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1578
1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2394
1580 msgid "Insert Smiley"
1581 msgstr "Wstaw emotikonę"
1582
1583 #. send button
1584 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2412
1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
1586 msgid "_Send"
1587 msgstr "_Wyślij"
1588
1589 #. Spelling suggestions
1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2469
1591 msgid "_Spelling Suggestions"
1592 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1593
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
1595 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1596 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1597
1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2719
1599 #, c-format
1600 msgid "%s has disconnected"
1601 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1602
1603 #. translators: reverse the order of these arguments
1604 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1605 #.
1606 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2726
1607 #, c-format
1608 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1609 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1610
1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2729
1612 #, c-format
1613 msgid "%s was kicked"
1614 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1615
1616 #. translators: reverse the order of these arguments
1617 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1618 #.
1619 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2737
1620 #, c-format
1621 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1622 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1623
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2740
1625 #, c-format
1626 msgid "%s was banned"
1627 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1628
1629 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
1630 #, c-format
1631 msgid "%s has left the room"
1632 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1633
1634 #. Note to translators: this string is appended to
1635 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1636 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1637 #. * please let us know. :-)
1638 #.
1639 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2753
1640 #, c-format
1641 msgid " (%s)"
1642 msgstr " (%s)"
1643
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2778
1645 #, c-format
1646 msgid "%s has joined the room"
1647 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1648
1649 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2803
1650 #, c-format
1651 msgid "%s is now known as %s"
1652 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1653
1654 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1655 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1656 #. * we get the new handler.
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2990 ../src/empathy-call-window.c:1468
1658 #: ../src/empathy-call-window.c:1518 ../src/empathy-call-window.c:2571
1659 #: ../src/empathy-event-manager.c:1176
1660 msgid "Disconnected"
1661 msgstr "Rozłączony"
1662
1663 #. Add message
1664 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3665
1665 msgid "Would you like to store this password?"
1666 msgstr "Zachować hasło?"
1667
1668 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3671
1669 msgid "Remember"
1670 msgstr "Zapamiętaj"
1671
1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3681
1673 msgid "Not now"
1674 msgstr "Nie teraz"
1675
1676 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3729
1677 msgid "Wrong password; please try again:"
1678 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1679
1680 #. Add message
1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3859
1682 msgid "This room is protected by a password:"
1683 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1684
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3886
1686 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
1687 msgid "Join"
1688 msgstr "Dołącz"
1689
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4078 ../src/empathy-event-manager.c:1197
1691 msgid "Connected"
1692 msgstr "Połączony"
1693
1694 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4133
1695 msgid "Conversation"
1696 msgstr "Rozmowa"
1697
1698 #. Translators: this string is a something like
1699 #. * "Escher Cat (SMS)"
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4138
1701 #, c-format
1702 msgid "%s (SMS)"
1703 msgstr "%s (SMS)"
1704
1705 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1706 msgid "Unknown or invalid identifier"
1707 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1708
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1710 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1711 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1712
1713 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1714 msgid "Contact blocking unavailable"
1715 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1716
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1718 msgid "Permission Denied"
1719 msgstr "Brak dostępu"
1720
1721 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1722 msgid "Could not block contact"
1723 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1724
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
1726 msgid "Edit Blocked Contacts"
1727 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1728
1729 #. Account and Identifier
1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
1733 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1734 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1735 msgid "Account:"
1736 msgstr "Konto:"
1737
1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1739 msgid "Blocked Contacts"
1740 msgstr "Zablokowane kontakty"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1743 msgid "Full name"
1744 msgstr "Imię i nazwisko"
1745
1746 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1747 msgid "Phone number"
1748 msgstr "Numer telefonu"
1749
1750 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
1751 msgid "E-mail address"
1752 msgstr "Adres e-mail"
1753
1754 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
1755 msgid "Website"
1756 msgstr "Witryna WWW"
1757
1758 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
1759 msgid "Birthday"
1760 msgstr "Urodziny"
1761
1762 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1763 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1764 #. * with their IM client.
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
1766 msgid "Last seen:"
1767 msgstr "Ostatnio widziany:"
1768
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1770 msgid "Server:"
1771 msgstr "Serwer"
1772
1773 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
1774 msgid "Connected from:"
1775 msgstr "Połączony z:"
1776
1777 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1778 #. * and should bin this.
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
1780 msgid "Away message:"
1781 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
1782
1783 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
1784 msgid "work"
1785 msgstr "praca"
1786
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
1788 msgid "home"
1789 msgstr "dom"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
1792 msgid "mobile"
1793 msgstr "komórka"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
1796 msgid "voice"
1797 msgstr "głosowa"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
1800 msgid "preferred"
1801 msgstr "preferowane"
1802
1803 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
1804 msgid "postal"
1805 msgstr "pocztowy"
1806
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
1808 msgid "parcel"
1809 msgstr "paczka"
1810
1811 #. Title
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
1813 msgid "Search contacts"
1814 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1817 msgid "Search: "
1818 msgstr "Wyszukiwanie:"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
1821 msgid "_Add Contact"
1822 msgstr "_Dodaj kontakt"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
1825 msgid "No contacts found"
1826 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
1829 msgid "Your message introducing yourself:"
1830 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
1831
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
1833 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1834 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:170
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1838 msgid "Save Avatar"
1839 msgstr "Zapisanie awatara"
1840
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:226
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1843 msgid "Unable to save avatar"
1844 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1845
1846 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1847 #. Setup id label
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1849 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:444
1850 msgid "Identifier"
1851 msgstr "Identyfikator"
1852
1853 #. Setup nickname entry
1854 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:449
1856 msgid "Alias"
1857 msgstr "Alias"
1858
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1861 msgid "Contact Details"
1862 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1863
1864 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1866 msgid "Information requested…"
1867 msgstr "Żądanie informacji…"
1868
1869 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1870 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1871 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1872
1873 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1874 msgid "Client Information"
1875 msgstr "Informacje o kliencie"
1876
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1878 msgid "OS"
1879 msgstr "System operacyjny"
1880
1881 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1882 msgid "Version"
1883 msgstr "Wersja"
1884
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1886 msgid "Client"
1887 msgstr "Klient"
1888
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
1890 msgid "Groups"
1891 msgstr "Grupy"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
1894 msgid ""
1895 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1896 "select more than one group or no groups."
1897 msgstr ""
1898 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1899 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
1902 msgid "_Add Group"
1903 msgstr "Dod_aj grupę"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
1906 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1907 msgid "Select"
1908 msgstr "Wybór"
1909
1910 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
1911 msgid "Group"
1912 msgstr "Grupa"
1913
1914 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1915 msgid "New Contact"
1916 msgstr "Nowy kontakt"
1917
1918 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1920 #, c-format
1921 msgid "Block %s?"
1922 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1923
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1926 #, c-format
1927 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1928 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1929
1930 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
1931 msgid "The following identity will be blocked:"
1932 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1933 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
1934 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1935 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
1938 msgid "The following identity can not be blocked:"
1939 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1940 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
1941 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1942 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1946 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1947 msgid "_Block"
1948 msgstr "Za_blokuj"
1949
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
1951 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1952 msgid "_Report this contact as abusive"
1953 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1954 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1955 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1956 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1957
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1959 msgid "Edit Contact Information"
1960 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1961
1962 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
1964 msgid "Linked Contacts"
1965 msgstr "Połączone kontakty"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
1968 msgid "gnome-contacts not installed"
1969 msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
1970
1971 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
1972 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1973 msgstr ""
1974 "Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
1975 "kontaktów."
1976
1977 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1978 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1979 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1980 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
1981 #, c-format
1982 msgid "%s (%s)"
1983 msgstr "%s (%s)"
1984
1985 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:347
1986 msgid "Select account to use to place the call"
1987 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:351
1990 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1991 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
1992 msgid "Call"
1993 msgstr "Rozmowa głosowa"
1994
1995 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
1996 msgid "Mobile"
1997 msgstr "Komórka"
1998
1999 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
2000 msgid "Work"
2001 msgstr "Praca"
2002
2003 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:420
2004 msgid "HOME"
2005 msgstr "Dom"
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:661
2008 msgid "_Block Contact"
2009 msgstr "Za_blokuj kontakt"
2010
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:717
2012 msgid "Delete and _Block"
2013 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:779
2016 #, c-format
2017 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2018 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
2019
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:788
2021 #, c-format
2022 msgid ""
2023 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2024 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2025 msgstr ""
2026 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2027 "zostaną usunięte."
2028
2029 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:799
2030 msgid "Removing contact"
2031 msgstr "Usuwanie kontaktu"
2032
2033 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2454
2035 msgid "_Remove"
2036 msgstr "_Usuń"
2037
2038 #. add chat button
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1226
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
2041 msgid "_Chat"
2042 msgstr "_Rozmowa"
2043
2044 #. add SMS button
2045 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1261
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
2047 msgid "_SMS"
2048 msgstr "_SMS"
2049
2050 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1294
2051 msgctxt "menu item"
2052 msgid "_Audio Call"
2053 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2054
2055 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1327
2056 msgctxt "menu item"
2057 msgid "_Video Call"
2058 msgstr "_Wideorozmowa"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1368
2061 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
2062 msgid "_Previous Conversations"
2063 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2064
2065 # to jest w menu
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1397
2067 msgid "Send File"
2068 msgstr "Wyślij plik"
2069
2070 # to jest w menu
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
2072 msgid "Share My Desktop"
2073 msgstr "Współdziel pulpit"
2074
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1453
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
2077 msgid "Favorite"
2078 msgstr "Ulubione"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1482
2081 msgid "Infor_mation"
2082 msgstr "Infor_macje"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1531
2085 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2086 msgid "_Edit"
2087 msgstr "_Modyfikuj"
2088
2089 #. send invitation
2090 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1647
2091 #: ../src/empathy-chat-window.c:1235
2092 msgid "Inviting you to this room"
2093 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
2094
2095 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1693
2096 msgid "_Invite to Chat Room"
2097 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
2098
2099 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1889
2100 msgid "_Add Contact…"
2101 msgstr "_Dodaj kontakt…"
2102
2103 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2374
2104 #, c-format
2105 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2106 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
2107
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2377
2109 msgid "Removing group"
2110 msgstr "Usuwanie grupy"
2111
2112 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2445
2113 msgid "Re_name"
2114 msgstr "Zmień _nazwę"
2115
2116 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
2117 msgid "Channels:"
2118 msgstr "Kanały:"
2119
2120 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
2121 msgid "Country ISO Code:"
2122 msgstr "Kod ISO kraju:"
2123
2124 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
2125 msgid "Country:"
2126 msgstr "Kraj:"
2127
2128 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
2129 msgid "State:"
2130 msgstr "Stan/województwo:"
2131
2132 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
2133 msgid "City:"
2134 msgstr "Miasto:"
2135
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
2137 msgid "Area:"
2138 msgstr "Obszar:"
2139
2140 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
2141 msgid "Postal Code:"
2142 msgstr "Kod pocztowy:"
2143
2144 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
2145 msgid "Street:"
2146 msgstr "Ulica:"
2147
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
2149 msgid "Building:"
2150 msgstr "Budynek:"
2151
2152 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
2153 msgid "Floor:"
2154 msgstr "Piętro:"
2155
2156 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
2157 msgid "Room:"
2158 msgstr "Pokój:"
2159
2160 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
2161 msgid "Text:"
2162 msgstr "Tekst:"
2163
2164 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
2165 msgid "Description:"
2166 msgstr "Opis:"
2167
2168 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
2169 msgid "URI:"
2170 msgstr "Adres URI:"
2171
2172 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
2173 msgid "Accuracy Level:"
2174 msgstr "Poziom dokładności:"
2175
2176 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
2177 msgid "Error:"
2178 msgstr "Błąd:"
2179
2180 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
2181 msgid "Vertical Error (meters):"
2182 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
2183
2184 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
2185 msgid "Horizontal Error (meters):"
2186 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
2187
2188 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
2189 msgid "Speed:"
2190 msgstr "Prędkość:"
2191
2192 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
2193 msgid "Bearing:"
2194 msgstr "Kierunek:"
2195
2196 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
2197 msgid "Climb Speed:"
2198 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
2199
2200 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
2201 msgid "Last Updated on:"
2202 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
2203
2204 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
2205 msgid "Longitude:"
2206 msgstr "Długość geograficzna:"
2207
2208 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2209 msgid "Latitude:"
2210 msgstr "Szerokość geograficzna:"
2211
2212 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2213 msgid "Altitude:"
2214 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
2215
2216 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
2217 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
2218 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
2219 msgid "Location"
2220 msgstr "Położenie"
2221
2222 #. translators: format is "Location, $date"
2223 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
2224 #, c-format
2225 msgid "%s, %s"
2226 msgstr "%s, %s"
2227
2228 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
2229 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2230 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
2231
2232 #. Alias
2233 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
2234 msgid "Alias:"
2235 msgstr "Alias:"
2236
2237 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2238 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
2239 msgid "Identifier:"
2240 msgstr "Identyfikator:"
2241
2242 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
2243 #, c-format
2244 msgid "Linked contact containing %u contact"
2245 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2246 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2247 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2248 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2249
2250 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2251 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2252 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2253
2254 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2255 msgid "Online from a phone or mobile device"
2256 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2257
2258 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2259 msgid "New Network"
2260 msgstr "Nowa sieć"
2261
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2263 msgid "Choose an IRC network"
2264 msgstr "Wybór sieci IRC"
2265
2266 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2267 msgid "Reset _Networks List"
2268 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2269
2270 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2271 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2272 msgid "Select"
2273 msgstr "Wybierz"
2274
2275 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2276 msgid "new server"
2277 msgstr "nowy serwer"
2278
2279 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
2280 msgid "SSL"
2281 msgstr "SSL"
2282
2283 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:81
2284 msgid ""
2285 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2286 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2287 "details below are correct."
2288 msgstr ""
2289 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2290 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2291 "czy poniższe dane są poprawne."
2292
2293 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:98
2294 msgid "People nearby"
2295 msgstr "Osoby w pobliżu"
2296
2297 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:113
2298 msgid ""
2299 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
2300 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
2301 msgstr ""
2302 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
2303 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
2304
2305 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
2306 msgid "History"
2307 msgstr "Historia"
2308
2309 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
2310 msgid "Show"
2311 msgstr "Wyświetlenie"
2312
2313 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
2314 msgid "Search"
2315 msgstr "Wyszukiwanie"
2316
2317 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2318 #, c-format
2319 msgid "Chat in %s"
2320 msgstr "Rozmowa w %s"
2321
2322 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
2323 #, c-format
2324 msgid "Chat with %s"
2325 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2326
2327 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
2328 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
2329 msgctxt "A date with the time"
2330 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2331 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
2332
2333 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2334 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2335 #, c-format
2336 msgid "<i>* %s %s</i>"
2337 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2338
2339 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2340 #. * The string in bold is the sender's name
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2342 #, c-format
2343 msgid "<b>%s:</b> %s"
2344 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2345
2346 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
2347 #, c-format
2348 msgid "%s second"
2349 msgid_plural "%s seconds"
2350 msgstr[0] "%s sekunda"
2351 msgstr[1] "%s sekundy"
2352 msgstr[2] "%s sekund"
2353
2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
2355 #, c-format
2356 msgid "%s minute"
2357 msgid_plural "%s minutes"
2358 msgstr[0] "%s minuta"
2359 msgstr[1] "%s minuty"
2360 msgstr[2] "%s minut"
2361
2362 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
2363 #, c-format
2364 msgid "Call took %s, ended at %s"
2365 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
2366
2367 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
2368 msgid "Today"
2369 msgstr "Dzisiaj"
2370
2371 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2372 msgid "Yesterday"
2373 msgstr "Wczoraj"
2374
2375 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2376 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
2377 msgid "%e %B %Y"
2378 msgstr "%e %B %Y"
2379
2380 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
2381 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
2382 msgid "Anytime"
2383 msgstr "Zawsze"
2384
2385 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
2386 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
2387 msgid "Anyone"
2388 msgstr "Wszyscy"
2389
2390 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
2391 msgid "Who"
2392 msgstr "Kto"
2393
2394 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
2395 msgid "When"
2396 msgstr "Kiedy"
2397
2398 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
2399 msgid "Anything"
2400 msgstr "Wszystko"
2401
2402 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
2403 msgid "Text chats"
2404 msgstr "Rozmowy tekstowe"
2405
2406 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2407 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
2408 msgid "Calls"
2409 msgstr "Rozmowy głosowe"
2410
2411 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
2412 msgid "Incoming calls"
2413 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
2414
2415 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
2416 msgid "Outgoing calls"
2417 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
2418
2419 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
2420 msgid "Missed calls"
2421 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
2422
2423 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
2424 msgid "What"
2425 msgstr "Co"
2426
2427 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
2428 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2429 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
2430
2431 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
2432 msgid "Clear All"
2433 msgstr "Wyczyść wszystko"
2434
2435 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
2436 msgid "Delete from:"
2437 msgstr "Usunięcie od:"
2438
2439 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2440 msgid "_File"
2441 msgstr "_Plik"
2442
2443 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2444 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2445 msgid "_Edit"
2446 msgstr "_Edycja"
2447
2448 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2449 msgid "Delete All History..."
2450 msgstr "Usuń całą historię..."
2451
2452 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2453 msgid "Profile"
2454 msgstr "Profil"
2455
2456 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2457 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
2458 msgid "Chat"
2459 msgstr "Rozmowa"
2460
2461 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2462 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2463 msgid "Video"
2464 msgstr "Wideo"
2465
2466 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2467 msgid "page 2"
2468 msgstr "strona 2"
2469
2470 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2471 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2472 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
2473
2474 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:129
2475 msgid "What kind of chat account do you have?"
2476 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2477
2478 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
2479 msgid "Adding new account"
2480 msgstr "Dodawanie nowego konta"
2481
2482 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
2483 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
2484 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2485 msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
2486
2487 #. add video button
2488 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
2489 msgid "_Video Call"
2490 msgstr "_Wideorozmowa"
2491
2492 #. add audio button
2493 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
2494 msgid "_Audio Call"
2495 msgstr "Rozmow_a głosowa"
2496
2497 #. Tweak the dialog
2498 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
2499 msgid "New Call"
2500 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2501
2502 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
2503 msgid "The contact is offline"
2504 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
2505
2506 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
2507 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2508 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
2509
2510 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
2511 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2512 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
2513
2514 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
2515 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2516 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
2517
2518 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
2519 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2520 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
2521
2522 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
2523 msgid "You are banned from this channel"
2524 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
2525
2526 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
2527 msgid "This channel is full"
2528 msgstr "Ten kanał jest pełny"
2529
2530 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
2531 msgid "You must be invited to join this channel"
2532 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
2533
2534 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
2535 msgid "Can't proceed while disconnected"
2536 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
2537
2538 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
2539 msgid "Permission denied"
2540 msgstr "Odmowa dostępu"
2541
2542 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
2543 msgid "There was an error starting the conversation"
2544 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
2545
2546 #. Tweak the dialog
2547 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
2548 msgid "New Conversation"
2549 msgstr "Nowa rozmowa"
2550
2551 #. COL_STATUS_TEXT
2552 #. COL_STATE_ICON_NAME
2553 #. COL_STATE
2554 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2555 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2556 #. COL_TYPE
2557 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:165
2558 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:201
2559 msgid "Custom Message…"
2560 msgstr "Własna wiadomość…"
2561
2562 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:218
2563 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2564 msgid "Edit Custom Messages…"
2565 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2566
2567 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:342
2568 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2569 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2570
2571 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:351
2572 msgid "Click to make this status a favorite"
2573 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2574
2575 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
2576 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:385
2577 #, c-format
2578 msgid ""
2579 "<b>Current message: %s</b>\n"
2580 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
2581 msgstr ""
2582 "<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
2583 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
2584 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
2585
2586 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:394
2587 msgid "Set status"
2588 msgstr "Ustaw stan"
2589
2590 #. Custom messages
2591 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1102
2592 msgid "Custom messages…"
2593 msgstr "Własne wiadomości…"
2594
2595 #. Create account
2596 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2597 #. * "Yahoo!"
2598 #.
2599 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:610
2600 #, c-format
2601 msgid "New %s account"
2602 msgstr "Nowe konto %s"
2603
2604 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
2605 msgid "_Match case"
2606 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2607
2608 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2609 msgid "Find:"
2610 msgstr "Wyszukiwanie:"
2611
2612 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2613 msgid "_Previous"
2614 msgstr "_Poprzednie"
2615
2616 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2617 msgid "_Next"
2618 msgstr "_Następne"
2619
2620 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2621 msgid "Mat_ch case"
2622 msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
2623
2624 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2625 msgid "Phrase not found"
2626 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2627
2628 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2629 msgid "Received an instant message"
2630 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2631
2632 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2633 msgid "Sent an instant message"
2634 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2635
2636 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2637 msgid "Incoming chat request"
2638 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2639
2640 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2641 msgid "Contact connected"
2642 msgstr "Kontakt połączony"
2643
2644 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2645 msgid "Contact disconnected"
2646 msgstr "Kontakt rozłączony"
2647
2648 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2649 msgid "Connected to server"
2650 msgstr "Połączony z serwerem"
2651
2652 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2653 msgid "Disconnected from server"
2654 msgstr "Rozłączony z serwera"
2655
2656 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2657 msgid "Incoming voice call"
2658 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2659
2660 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2661 msgid "Outgoing voice call"
2662 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2663
2664 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2665 msgid "Voice call ended"
2666 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2667
2668 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2669 msgid "Edit Custom Messages"
2670 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2671
2672 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
2673 msgid "Subscription Request"
2674 msgstr "Prośba o upoważnienie"
2675
2676 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
2677 #: ../src/empathy-event-manager.c:1114
2678 #, c-format
2679 msgid "%s would like permission to see when you are online"
2680 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
2681
2682 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
2683 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
2684 msgid "_Decline"
2685 msgstr "_Odmów"
2686
2687 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
2688 msgid "_Accept"
2689 msgstr "Z_aakceptuj"
2690
2691 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1126
2692 #, c-format
2693 msgid "Message edited at %s"
2694 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
2695
2696 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1843
2697 msgid "Normal"
2698 msgstr "Zwykły"
2699
2700 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2701 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2702 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2703
2704 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2705 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2706 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2707
2708 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2709 msgid "The certificate has expired."
2710 msgstr "Certyfikat wygasł."
2711
2712 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2713 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2714 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2715
2716 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2717 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2718 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2719
2720 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2721 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2722 msgstr ""
2723 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2724 "serwera."
2725
2726 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2727 msgid "The certificate is self-signed."
2728 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2729
2730 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2731 msgid ""
2732 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2733 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2734
2735 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2736 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2737 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2738
2739 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2740 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2741 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2742
2743 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2744 msgid "The certificate is malformed."
2745 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2746
2747 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2748 #, c-format
2749 msgid "Expected hostname: %s"
2750 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2751
2752 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2753 #, c-format
2754 msgid "Certificate hostname: %s"
2755 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2756
2757 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2758 msgid "C_ontinue"
2759 msgstr "K_ontynuuj"
2760
2761 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2762 msgid "Untrusted connection"
2763 msgstr "Niezaufane połączenie"
2764
2765 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2766 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2767 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2768
2769 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2770 msgid "Remember this choice for future connections"
2771 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2772
2773 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2774 msgid "Certificate Details"
2775 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2776
2777 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
2778 msgid "Unable to open URI"
2779 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2780
2781 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
2782 msgid "Select a file"
2783 msgstr "Wybór pliku"
2784
2785 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
2786 msgid "Insufficient free space to save file"
2787 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2788
2789 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
2790 #, c-format
2791 msgid ""
2792 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2793 "Please choose another location."
2794 msgstr ""
2795 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2796 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2797
2798 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
2799 #, c-format
2800 msgid "Incoming file from %s"
2801 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2802
2803 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:384
2804 msgid "Go online to edit your personal information."
2805 msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
2806
2807 #: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:464
2808 msgid "<b>Personal Details</b>"
2809 msgstr "<b>Szczegóły osobiste</b>"
2810
2811 #. Copy Link Address menu item
2812 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
2813 msgid "_Copy Link Address"
2814 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
2815
2816 #. Open Link menu item
2817 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2818 msgid "_Open Link"
2819 msgstr "_Otwórz odnośnik"
2820
2821 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2822 msgid "Current Locale"
2823 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2824
2825 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2826 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2827 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2828 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2829 msgid "Arabic"
2830 msgstr "arabskie"
2831
2832 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2833 msgid "Armenian"
2834 msgstr "armeńskie"
2835
2836 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2837 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2838 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2839 msgid "Baltic"
2840 msgstr "bałtyckie"
2841
2842 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2843 msgid "Celtic"
2844 msgstr "celtyckie"
2845
2846 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2847 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2848 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2849 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2850 msgid "Central European"
2851 msgstr "środkowoeuropejskie"
2852
2853 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2854 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2855 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2856 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2857 msgid "Chinese Simplified"
2858 msgstr "chińskie uproszczone"
2859
2860 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2861 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2862 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2863 msgid "Chinese Traditional"
2864 msgstr "chińskie tradycyjne"
2865
2866 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2867 msgid "Croatian"
2868 msgstr "chorwackie"
2869
2870 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2871 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2872 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2875 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2876 msgid "Cyrillic"
2877 msgstr "cyrylica"
2878
2879 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2880 msgid "Cyrillic/Russian"
2881 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2882
2883 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2884 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2885 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2886 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2887
2888 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2889 msgid "Georgian"
2890 msgstr "gruzińskie"
2891
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2893 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2894 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2895 msgid "Greek"
2896 msgstr "greckie"
2897
2898 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2899 msgid "Gujarati"
2900 msgstr "gudżarackie"
2901
2902 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2903 msgid "Gurmukhi"
2904 msgstr "gurmukhi"
2905
2906 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2907 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2908 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2909 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2910 msgid "Hebrew"
2911 msgstr "hebrajskie"
2912
2913 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2914 msgid "Hebrew Visual"
2915 msgstr "hebrajskie wizualne"
2916
2917 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2918 msgid "Hindi"
2919 msgstr "hinduskie"
2920
2921 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2922 msgid "Icelandic"
2923 msgstr "islandzkie"
2924
2925 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2926 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2927 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2928 msgid "Japanese"
2929 msgstr "japońskie"
2930
2931 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2932 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2933 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2934 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2935 msgid "Korean"
2936 msgstr "koreańskie"
2937
2938 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2939 msgid "Nordic"
2940 msgstr "nordyckie"
2941
2942 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2943 msgid "Persian"
2944 msgstr "perskie"
2945
2946 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2947 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2948 msgid "Romanian"
2949 msgstr "rumuńskie"
2950
2951 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2952 msgid "South European"
2953 msgstr "południowoeuropejskie"
2954
2955 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2956 msgid "Thai"
2957 msgstr "tajskie"
2958
2959 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2960 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2961 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2962 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2963 msgid "Turkish"
2964 msgstr "tureckie"
2965
2966 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2967 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2968 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2969 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2970 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2971 msgid "Unicode"
2972 msgstr "Unikod"
2973
2974 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2975 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2976 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2977 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2978 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2979 msgid "Western"
2980 msgstr "zachodnie"
2981
2982 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2983 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2984 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2985 msgid "Vietnamese"
2986 msgstr "wietnamskie"
2987
2988 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
2989 msgid "No error message"
2990 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2991
2992 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:304
2993 msgid "Instant Message (Empathy)"
2994 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2995
2996 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2997 msgid ""
2998 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2999 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3000 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3001 "version."
3002 msgstr ""
3003 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
3004 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
3005 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
3006 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
3007
3008 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3009 msgid ""
3010 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3011 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3012 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3013 "details."
3014 msgstr ""
3015 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
3016 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
3017 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
3018 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
3019
3020 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3021 msgid ""
3022 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3023 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3024 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3025 msgstr ""
3026 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
3027 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
3028 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
3029 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
3030
3031 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3032 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3033 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
3034
3035 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3036 msgid "translator-credits"
3037 msgstr ""
3038 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
3039 "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
3040 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
3041 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2012\n"
3042 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
3043 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012"
3044
3045 #: ../src/empathy-accounts.c:184
3046 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
3047 msgstr ""
3048 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
3049 "działanie"
3050
3051 #: ../src/empathy-accounts.c:188
3052 msgid ""
3053 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
3054 msgstr ""
3055 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
3056
3057 #: ../src/empathy-accounts.c:192
3058 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
3059 msgstr ""
3060 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
3061
3062 #: ../src/empathy-accounts.c:194
3063 msgid "<account-id>"
3064 msgstr "<identyfikator-konta>"
3065
3066 #: ../src/empathy-accounts.c:199
3067 msgid "- Empathy Accounts"
3068 msgstr "- konta programu Empathy"
3069
3070 #: ../src/empathy-accounts.c:242
3071 msgid "Empathy Accounts"
3072 msgstr "Konta programu Empathy"
3073
3074 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3075 #. * unsaved changes
3076 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
3077 #, c-format
3078 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3079 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
3080
3081 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3082 #. * an unsaved new account
3083 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:74
3084 msgid "Your new account has not been saved yet."
3085 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
3086
3087 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1268
3088 msgid "Connecting…"
3089 msgstr "Łączenie…"
3090
3091 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
3092 #, c-format
3093 msgid "Offline — %s"
3094 msgstr "Offline — %s"
3095
3096 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
3097 #, c-format
3098 msgid "Disconnected — %s"
3099 msgstr "Rozłączony — %s"
3100
3101 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
3102 msgid "Offline — No Network Connection"
3103 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
3104
3105 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
3106 msgid "Unknown Status"
3107 msgstr "Nieznany stan"
3108
3109 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
3110 msgid ""
3111 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3112 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3113 "the account."
3114 msgstr ""
3115 "To konto zostało wyłączone, ponieważ używa ono starego, nieobsługiwanego "
3116 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
3117 "sesję, aby migrować konto."
3118
3119 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
3120 msgid "Offline — Account Disabled"
3121 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
3122
3123 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
3124 msgid "Edit Connection Parameters"
3125 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
3126
3127 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:733
3128 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3129 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
3130
3131 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1235
3132 #, c-format
3133 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3134 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
3135
3136 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1239
3137 msgid "This will not remove your account on the server."
3138 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
3139
3140 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1444
3141 msgid ""
3142 "You are about to select another account, which will discard\n"
3143 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3144 msgstr ""
3145 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
3146 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3147
3148 #. Menu item: to enabled/disable the account
3149 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1635
3150 msgid "_Enabled"
3151 msgstr "_Włączone"
3152
3153 #. Menu item: Rename
3154 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1658
3155 msgid "Rename"
3156 msgstr "Zmień nazwę"
3157
3158 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2074
3159 msgid "_Skip"
3160 msgstr "_Pomiń"
3161
3162 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2078
3163 msgid "_Connect"
3164 msgstr "P_ołącz"
3165
3166 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2257
3167 msgid ""
3168 "You are about to close the window, which will discard\n"
3169 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3170 msgstr ""
3171 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
3172 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
3173
3174 #. Tweak the dialog
3175 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
3176 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
3177 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
3178
3179 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3180 msgid "_Import…"
3181 msgstr "_Zaimportuj…"
3182
3183 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3184 msgid "Loading account information"
3185 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
3186
3187 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3188 msgid ""
3189 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3190 "you want to use."
3191 msgstr ""
3192 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
3193 "wymaganego protokołu."
3194
3195 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3196 msgid "No protocol backends installed"
3197 msgstr "Brak zainstalowanych mechanizmów protokołów"
3198
3199 #: ../src/empathy-auth-client.c:296
3200 msgid " - Empathy authentication client"
3201 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3202
3203 #: ../src/empathy-auth-client.c:312
3204 msgid "Empathy authentication client"
3205 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
3206
3207 #: ../src/empathy.c:432
3208 msgid "Don't connect on startup"
3209 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
3210
3211 #: ../src/empathy.c:436
3212 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3213 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
3214
3215 #: ../src/empathy.c:452
3216 msgid "- Empathy IM Client"
3217 msgstr "- komunikator Empathy"
3218
3219 #: ../src/empathy.c:628
3220 msgid "Error contacting the Account Manager"
3221 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
3222
3223 #: ../src/empathy.c:630
3224 #, c-format
3225 msgid ""
3226 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3227 "The error was:\n"
3228 "\n"
3229 "%s"
3230 msgstr ""
3231 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
3232 "Błąd:\n"
3233 "\n"
3234 "%s"
3235
3236 #: ../src/empathy-call.c:195
3237 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3238 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3239
3240 #: ../src/empathy-call.c:219
3241 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3242 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
3243
3244 #: ../src/empathy-call-observer.c:119
3245 #, c-format
3246 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
3247 msgstr ""
3248 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
3249 "rozmowę."
3250
3251 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
3252 #. * as possible.
3253 #: ../src/empathy-call-window.c:1125 ../src/empathy-call-window.c:1141
3254 msgid "i"
3255 msgstr "i"
3256
3257 #: ../src/empathy-call-window.c:1485 ../src/empathy-event-manager.c:510
3258 msgid "Incoming call"
3259 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3260
3261 #: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:915
3262 #, c-format
3263 msgid "Incoming video call from %s"
3264 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3265
3266 #: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:518
3267 #: ../src/empathy-event-manager.c:915
3268 #, c-format
3269 msgid "Incoming call from %s"
3270 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3271
3272 #: ../src/empathy-call-window.c:1495
3273 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
3274 msgid "Reject"
3275 msgstr "Odrzuć"
3276
3277 #: ../src/empathy-call-window.c:1496
3278 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
3279 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
3280 msgid "Answer"
3281 msgstr "Odbierz"
3282
3283 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3284 #. * is used in the window title
3285 #: ../src/empathy-call-window.c:1862
3286 #, c-format
3287 msgid "Call with %s"
3288 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3289
3290 #: ../src/empathy-call-window.c:2114
3291 msgid "The IP address as seen by the machine"
3292 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3293
3294 #: ../src/empathy-call-window.c:2116
3295 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3296 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3297
3298 #: ../src/empathy-call-window.c:2118
3299 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3300 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3301
3302 #: ../src/empathy-call-window.c:2120
3303 msgid "The IP address of a relay server"
3304 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3305
3306 #: ../src/empathy-call-window.c:2122
3307 msgid "The IP address of the multicast group"
3308 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3309
3310 #: ../src/empathy-call-window.c:2523 ../src/empathy-call-window.c:2524
3311 #: ../src/empathy-call-window.c:2525 ../src/empathy-call-window.c:2526
3312 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
3313 msgid "Unknown"
3314 msgstr "Nieznany"
3315
3316 #: ../src/empathy-call-window.c:2869
3317 msgid "On hold"
3318 msgstr "Odłożone"
3319
3320 #: ../src/empathy-call-window.c:2871
3321 msgid "Mute"
3322 msgstr "Wycisz"
3323
3324 #: ../src/empathy-call-window.c:2873
3325 msgid "Duration"
3326 msgstr "Czas trwania"
3327
3328 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
3329 #: ../src/empathy-call-window.c:2876
3330 #, c-format
3331 msgid "%s — %d:%02dm"
3332 msgstr "%s — %d:%02dm"
3333
3334 #: ../src/empathy-call-window.c:2972
3335 msgid "Technical Details"
3336 msgstr "Szczegóły techniczne"
3337
3338 #: ../src/empathy-call-window.c:3011
3339 #, c-format
3340 msgid ""
3341 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3342 "computer"
3343 msgstr ""
3344 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3345 "używanego przez ten komputer"
3346
3347 #: ../src/empathy-call-window.c:3016
3348 #, c-format
3349 msgid ""
3350 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3351 "computer"
3352 msgstr ""
3353 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3354 "przez ten komputer"
3355
3356 #: ../src/empathy-call-window.c:3022
3357 #, c-format
3358 msgid ""
3359 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3360 "does not allow direct connections."
3361 msgstr ""
3362 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3363 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3364
3365 #: ../src/empathy-call-window.c:3028
3366 msgid "There was a failure on the network"
3367 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3368
3369 #: ../src/empathy-call-window.c:3032
3370 msgid ""
3371 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3372 msgstr ""
3373 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3374
3375 #: ../src/empathy-call-window.c:3035
3376 msgid ""
3377 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3378 msgstr ""
3379 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3380
3381 #: ../src/empathy-call-window.c:3047
3382 #, c-format
3383 msgid ""
3384 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3385 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3386 "the Help menu."
3387 msgstr ""
3388 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3389 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3390 "w menu Pomoc."
3391
3392 #: ../src/empathy-call-window.c:3056
3393 msgid "There was a failure in the call engine"
3394 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3395
3396 #: ../src/empathy-call-window.c:3059
3397 msgid "The end of the stream was reached"
3398 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3399
3400 #: ../src/empathy-call-window.c:3099
3401 msgid "Can't establish audio stream"
3402 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3403
3404 #: ../src/empathy-call-window.c:3109
3405 msgid "Can't establish video stream"
3406 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3407
3408 #: ../src/empathy-call-window.c:3146
3409 #, c-format
3410 msgid "Your current balance is %s."
3411 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
3412
3413 #: ../src/empathy-call-window.c:3150
3414 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
3415 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
3416
3417 #: ../src/empathy-call-window.c:3152
3418 msgid "Top Up"
3419 msgstr "Doładuj"
3420
3421 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3422 msgid "_Call"
3423 msgstr "_Zadzwoń"
3424
3425 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3426 msgid "_Microphone"
3427 msgstr "_Mikrofon"
3428
3429 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3430 msgid "_Camera"
3431 msgstr "_Kamera"
3432
3433 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3434 msgid "_Settings"
3435 msgstr "_Ustawienia"
3436
3437 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3438 msgid "_View"
3439 msgstr "_Widok"
3440
3441 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3442 msgid "_Help"
3443 msgstr "Pomo_c"
3444
3445 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3446 msgid "_Contents"
3447 msgstr "_Spis treści"
3448
3449 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3450 msgid "_Debug"
3451 msgstr "_Debugowanie"
3452
3453 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3454 msgid "Swap camera"
3455 msgstr "Przełącz kamery"
3456
3457 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3458 msgid "Minimise me"
3459 msgstr "Zminimalizuj"
3460
3461 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3462 msgid "Maximise me"
3463 msgstr "Zmaksymalizuj"
3464
3465 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3466 msgid "Disable camera"
3467 msgstr "Wyłącz kamerę"
3468
3469 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3470 msgid "Hang up"
3471 msgstr "Rozłącz"
3472
3473 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3474 msgid "Hang up current call"
3475 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3476
3477 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3478 msgid "Video call"
3479 msgstr "Wideorozmowa"
3480
3481 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3482 msgid "Start a video call"
3483 msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
3484
3485 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3486 msgid "Start an audio call"
3487 msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
3488
3489 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3490 msgid "Show dialpad"
3491 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3492
3493 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3494 msgid "Display the dialpad"
3495 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
3496
3497 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3498 msgid "Toggle video transmission"
3499 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
3500
3501 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3502 msgid "Toggle audio transmission"
3503 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3504
3505 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3506 msgid "Encoding Codec:"
3507 msgstr "Koder:"
3508
3509 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3510 msgid "Decoding Codec:"
3511 msgstr "Dekoder:"
3512
3513 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3514 msgid "Remote Candidate:"
3515 msgstr "Zdalny kandydat:"
3516
3517 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3518 msgid "Local Candidate:"
3519 msgstr "Lokalny kandydat:"
3520
3521 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3522 msgid "Audio"
3523 msgstr "Dźwięk"
3524
3525 #: ../src/empathy-chat.c:106
3526 msgid "- Empathy Chat Client"
3527 msgstr "- komunikator Empathy"
3528
3529 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3530 msgid "Name"
3531 msgstr "Nazwa"
3532
3533 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3534 msgid "Room"
3535 msgstr "Pokój"
3536
3537 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3538 msgid "Auto-Connect"
3539 msgstr "Automatyczne łączenie"
3540
3541 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3542 msgid "Manage Favorite Rooms"
3543 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3544
3545 #: ../src/empathy-chat-window.c:282
3546 msgid "Close this window?"
3547 msgstr "Zamknąć to okno?"
3548
3549 #: ../src/empathy-chat-window.c:288
3550 #, c-format
3551 msgid ""
3552 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3553 "until you rejoin it."
3554 msgstr ""
3555 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
3556 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
3557
3558 #: ../src/empathy-chat-window.c:301
3559 #, c-format
3560 msgid ""
3561 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3562 "messages until you rejoin it."
3563 msgid_plural ""
3564 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3565 "further messages until you rejoin them."
3566 msgstr[0] ""
3567 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju rozmów. Wiadomości nie "
3568 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3569 msgstr[1] ""
3570 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3571 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3572 msgstr[2] ""
3573 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
3574 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
3575
3576 #: ../src/empathy-chat-window.c:312
3577 #, c-format
3578 msgid "Leave %s?"
3579 msgstr "Opuścić %s?"
3580
3581 #: ../src/empathy-chat-window.c:314
3582 msgid ""
3583 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
3584 "rejoin it."
3585 msgstr ""
3586 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
3587 "dołączenia."
3588
3589 #: ../src/empathy-chat-window.c:333
3590 msgid "Close window"
3591 msgstr "Zamknij okno"
3592
3593 #: ../src/empathy-chat-window.c:333
3594 msgid "Leave room"
3595 msgstr "Opuść pokój"
3596
3597 #: ../src/empathy-chat-window.c:667 ../src/empathy-chat-window.c:690
3598 #, c-format
3599 msgid "%s (%d unread)"
3600 msgid_plural "%s (%d unread)"
3601 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3602 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3603 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3604
3605 #: ../src/empathy-chat-window.c:682
3606 #, c-format
3607 msgid "%s (and %u other)"
3608 msgid_plural "%s (and %u others)"
3609 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3610 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3611 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3612
3613 #: ../src/empathy-chat-window.c:698
3614 #, c-format
3615 msgid "%s (%d unread from others)"
3616 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3617 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3618 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3619 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3620
3621 #: ../src/empathy-chat-window.c:707
3622 #, c-format
3623 msgid "%s (%d unread from all)"
3624 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3625 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3626 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3627 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3628
3629 #: ../src/empathy-chat-window.c:944
3630 msgid "SMS:"
3631 msgstr "SMS:"
3632
3633 #: ../src/empathy-chat-window.c:952
3634 #, c-format
3635 msgid "Sending %d message"
3636 msgid_plural "Sending %d messages"
3637 msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
3638 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
3639 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
3640
3641 #: ../src/empathy-chat-window.c:972
3642 msgid "Typing a message."
3643 msgstr "Pisze wiadomość."
3644
3645 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3646 msgid "_Conversation"
3647 msgstr "_Rozmowa"
3648
3649 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3650 msgid "C_lear"
3651 msgstr "_Wyczyść"
3652
3653 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3654 msgid "Insert _Smiley"
3655 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3656
3657 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3658 msgid "_Favorite Chat Room"
3659 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3660
3661 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3662 msgid "Notify for All Messages"
3663 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3664
3665 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3666 msgid "_Show Contact List"
3667 msgstr "_Lista kontaktów"
3668
3669 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3670 msgid "Invite _Participant…"
3671 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3672
3673 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3674 msgid "C_ontact"
3675 msgstr "K_ontakt"
3676
3677 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3678 msgid "_Tabs"
3679 msgstr "_Karty"
3680
3681 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3682 msgid "_Previous Tab"
3683 msgstr "_Poprzednia karta"
3684
3685 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3686 msgid "_Next Tab"
3687 msgstr "_Następna karta"
3688
3689 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3690 msgid "_Undo Close Tab"
3691 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3692
3693 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3694 msgid "Move Tab _Left"
3695 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3696
3697 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3698 msgid "Move Tab _Right"
3699 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3700
3701 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3702 msgid "_Detach Tab"
3703 msgstr "_Odłącz kartę"
3704
3705 #: ../src/empathy-debugger.c:69
3706 msgid "Show a particular service"
3707 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
3708
3709 #: ../src/empathy-debugger.c:74
3710 msgid "- Empathy Debugger"
3711 msgstr "- debuger programu Empathy"
3712
3713 #: ../src/empathy-debugger.c:113
3714 msgid "Empathy Debugger"
3715 msgstr "Debuger programu Empathy"
3716
3717 #: ../src/empathy-debug-window.c:1603
3718 msgid "Save"
3719 msgstr "Zapisz"
3720
3721 #: ../src/empathy-debug-window.c:1663
3722 msgid "Pastebin link"
3723 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
3724
3725 #: ../src/empathy-debug-window.c:1672
3726 msgid "Pastebin response"
3727 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
3728
3729 #: ../src/empathy-debug-window.c:1679
3730 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
3731 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
3732
3733 #: ../src/empathy-debug-window.c:1860
3734 msgid "Debug Window"
3735 msgstr "Okno debugowania"
3736
3737 #: ../src/empathy-debug-window.c:1920
3738 msgid "Send to pastebin"
3739 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
3740
3741 #: ../src/empathy-debug-window.c:1964
3742 msgid "Pause"
3743 msgstr "Wstrzymaj"
3744
3745 #: ../src/empathy-debug-window.c:1976
3746 msgid "Level "
3747 msgstr "Poziom "
3748
3749 #: ../src/empathy-debug-window.c:1995
3750 msgid "Debug"
3751 msgstr "Debugowanie"
3752
3753 #: ../src/empathy-debug-window.c:2000
3754 msgid "Info"
3755 msgstr "Informacje"
3756
3757 #: ../src/empathy-debug-window.c:2005 ../src/empathy-debug-window.c:2054
3758 msgid "Message"
3759 msgstr "Wiadomość"
3760
3761 #: ../src/empathy-debug-window.c:2010
3762 msgid "Warning"
3763 msgstr "Ostrzeżenie"
3764
3765 #: ../src/empathy-debug-window.c:2015
3766 msgid "Critical"
3767 msgstr "Krytyczny"
3768
3769 #: ../src/empathy-debug-window.c:2020
3770 msgid "Error"
3771 msgstr "Błąd"
3772
3773 #: ../src/empathy-debug-window.c:2039
3774 msgid "Time"
3775 msgstr "Czas"
3776
3777 #: ../src/empathy-debug-window.c:2042
3778 msgid "Domain"
3779 msgstr "Domena"
3780
3781 #: ../src/empathy-debug-window.c:2045
3782 msgid "Category"
3783 msgstr "Kategoria"
3784
3785 #: ../src/empathy-debug-window.c:2048
3786 msgid "Level"
3787 msgstr "Poziom"
3788
3789 #: ../src/empathy-debug-window.c:2077
3790 msgid ""
3791 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
3792 "extension."
3793 msgstr ""
3794 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
3795
3796 #: ../src/empathy-event-manager.c:510
3797 msgid "Incoming video call"
3798 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3799
3800 #: ../src/empathy-event-manager.c:514
3801 #, c-format
3802 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3803 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3804
3805 #: ../src/empathy-event-manager.c:515
3806 #, c-format
3807 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3808 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3809
3810 #: ../src/empathy-event-manager.c:543
3811 msgid "_Reject"
3812 msgstr "_Odrzuć"
3813
3814 #: ../src/empathy-event-manager.c:551 ../src/empathy-event-manager.c:559
3815 msgid "_Answer"
3816 msgstr "_Odbierz"
3817
3818 #: ../src/empathy-event-manager.c:559
3819 msgid "_Answer with video"
3820 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
3821
3822 #: ../src/empathy-event-manager.c:714
3823 msgid "Room invitation"
3824 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3825
3826 #: ../src/empathy-event-manager.c:716
3827 #, c-format
3828 msgid "Invitation to join %s"
3829 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3830
3831 #: ../src/empathy-event-manager.c:723
3832 #, c-format
3833 msgid "%s is inviting you to join %s"
3834 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3835
3836 #: ../src/empathy-event-manager.c:736
3837 msgid "_Join"
3838 msgstr "_Dołącz"
3839
3840 #: ../src/empathy-event-manager.c:762
3841 #, c-format
3842 msgid "%s invited you to join %s"
3843 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3844
3845 #: ../src/empathy-event-manager.c:768
3846 #, c-format
3847 msgid "You have been invited to join %s"
3848 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3849
3850 #: ../src/empathy-event-manager.c:947
3851 #, c-format
3852 msgid "Incoming file transfer from %s"
3853 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3854
3855 #: ../src/empathy-event-manager.c:983 ../src/empathy-roster-window.c:224
3856 msgid "Password required"
3857 msgstr "Hasło wymagane"
3858
3859 #: ../src/empathy-event-manager.c:1120
3860 #, c-format
3861 msgid ""
3862 "\n"
3863 "Message: %s"
3864 msgstr ""
3865 "\n"
3866 "Wiadomość: %s"
3867
3868 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3869 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3870 #, c-format
3871 msgid "%u:%02u.%02u"
3872 msgstr "%u:%02u.%02u"
3873
3874 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3875 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3876 #, c-format
3877 msgid "%02u.%02u"
3878 msgstr "%02u.%02u"
3879
3880 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3881 msgctxt "file transfer percent"
3882 msgid "Unknown"
3883 msgstr "Nieznany"
3884
3885 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3886 #, c-format
3887 msgid "%s of %s at %s/s"
3888 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3889
3890 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3891 #, c-format
3892 msgid "%s of %s"
3893 msgstr "%s z %s"
3894
3895 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3896 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3897 #, c-format
3898 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3899 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3900
3901 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3902 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3903 #, c-format
3904 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3905 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3906
3907 #. translators: first %s is filename, second %s
3908 #. * is the contact name
3909 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3910 #, c-format
3911 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3912 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3913
3914 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3915 msgid "Error receiving a file"
3916 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3917
3918 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3919 #, c-format
3920 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3921 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3922
3923 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3924 msgid "Error sending a file"
3925 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3926
3927 #. translators: first %s is filename, second %s
3928 #. * is the contact name
3929 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3930 #, c-format
3931 msgid "\"%s\" received from %s"
3932 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3933
3934 #. translators: first %s is filename, second %s
3935 #. * is the contact name
3936 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3937 #, c-format
3938 msgid "\"%s\" sent to %s"
3939 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3940
3941 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3942 msgid "File transfer completed"
3943 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3944
3945 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3946 msgid "Waiting for the other participant's response"
3947 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3948
3949 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3950 #, c-format
3951 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3952 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3953
3954 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3955 #, c-format
3956 msgid "Hashing \"%s\""
3957 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3958
3959 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3960 msgid "%"
3961 msgstr "%"
3962
3963 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3964 msgid "File"
3965 msgstr "Plik"
3966
3967 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3968 msgid "Remaining"
3969 msgstr "Pozostało"
3970
3971 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3972 msgid "File Transfers"
3973 msgstr "Przesyłanie plików"
3974
3975 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3976 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3977 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3978
3979 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3980 msgid "_Import"
3981 msgstr "_Zaimportuj"
3982
3983 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3984 msgid ""
3985 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3986 "importing accounts from Pidgin."
3987 msgstr ""
3988 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3989 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3990
3991 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3992 msgid "Import Accounts"
3993 msgstr "Importowanie kont"
3994
3995 #. Translators: this is the header of a treeview column
3996 #: ../src/empathy-import-widget.c:303
3997 msgid "Import"
3998 msgstr "Import"
3999
4000 #: ../src/empathy-import-widget.c:312
4001 msgid "Protocol"
4002 msgstr "Protokół"
4003
4004 #: ../src/empathy-import-widget.c:336
4005 msgid "Source"
4006 msgstr "Źródło"
4007
4008 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
4009 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
4010 msgid "Invite Participant"
4011 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
4012
4013 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
4014 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4015 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
4016
4017 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
4018 msgid "Invite"
4019 msgstr "Zaproś"
4020
4021 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
4022 msgid "Chat Room"
4023 msgstr "Pokój rozmowy"
4024
4025 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
4026 msgid "Members"
4027 msgstr "Członkowie"
4028
4029 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
4030 msgid "Failed to list rooms"
4031 msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
4032
4033 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
4034 #, c-format
4035 msgid ""
4036 "%s\n"
4037 "Invite required: %s\n"
4038 "Password required: %s\n"
4039 "Members: %s"
4040 msgstr ""
4041 "%s\n"
4042 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
4043 "Wymagane hasło: %s\n"
4044 "Członkowie: %s"
4045
4046 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
4047 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
4048 msgid "Yes"
4049 msgstr "Tak"
4050
4051 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
4052 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
4053 msgid "No"
4054 msgstr "Nie"
4055
4056 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
4057 msgid "Join Room"
4058 msgstr "Dołączenie do pokoju"
4059
4060 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
4061 msgid ""
4062 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4063 msgstr ""
4064 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
4065 "pokoi na liście."
4066
4067 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4068 msgid "_Room:"
4069 msgstr "_Pokój:"
4070
4071 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4072 msgid ""
4073 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4074 "the current account&apos;s server"
4075 msgstr ""
4076 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4077 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4078
4079 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4080 msgid ""
4081 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4082 "the current account's server"
4083 msgstr ""
4084 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
4085 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
4086
4087 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4088 msgid "_Server:"
4089 msgstr "_Serwer:"
4090
4091 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
4092 msgid "Couldn't load room list"
4093 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
4094
4095 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4096 msgid "Room List"
4097 msgstr "Listy pokoi"
4098
4099 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
4100 msgid "Respond"
4101 msgstr "Odpowiedz"
4102
4103 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
4104 msgid "Answer with video"
4105 msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
4106
4107 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
4108 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
4109 msgid "Decline"
4110 msgstr "Odmów"
4111
4112 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
4113 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
4114 msgid "Accept"
4115 msgstr "Zaakceptuj"
4116
4117 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4118 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4119 #. * brings the password popup.
4120 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
4121 msgid "Provide"
4122 msgstr "Wprowadź"
4123
4124 #: ../src/empathy-preferences.c:144
4125 msgid "Message received"
4126 msgstr "Otrzymano wiadomość"
4127
4128 #: ../src/empathy-preferences.c:145
4129 msgid "Message sent"
4130 msgstr "Wysłano wiadomość"
4131
4132 #: ../src/empathy-preferences.c:146
4133 msgid "New conversation"
4134 msgstr "Nowa rozmowa"
4135
4136 #: ../src/empathy-preferences.c:147
4137 msgid "Contact comes online"
4138 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
4139
4140 #: ../src/empathy-preferences.c:148
4141 msgid "Contact goes offline"
4142 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
4143
4144 #: ../src/empathy-preferences.c:149
4145 msgid "Account connected"
4146 msgstr "Połączono konto"
4147
4148 #: ../src/empathy-preferences.c:150
4149 msgid "Account disconnected"
4150 msgstr "Rozłączono konto"
4151
4152 #: ../src/empathy-preferences.c:387
4153 msgid "Language"
4154 msgstr "Język"
4155
4156 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4157 #: ../src/empathy-preferences.c:638
4158 msgid "Juliet"
4159 msgstr "Julia"
4160
4161 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4162 #: ../src/empathy-preferences.c:645
4163 msgid "Romeo"
4164 msgstr "Romeo"
4165
4166 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4167 #: ../src/empathy-preferences.c:651
4168 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4169 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
4170
4171 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4172 #: ../src/empathy-preferences.c:655
4173 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4174 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
4175
4176 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4177 #: ../src/empathy-preferences.c:658
4178 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4179 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
4180
4181 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4182 #: ../src/empathy-preferences.c:661
4183 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4184 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
4185
4186 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4187 #: ../src/empathy-preferences.c:664
4188 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4189 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
4190
4191 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4192 #: ../src/empathy-preferences.c:667
4193 msgid "Juliet has disconnected"
4194 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
4195
4196 #: ../src/empathy-preferences.c:1033
4197 msgid "Preferences"
4198 msgstr "Preferencje"
4199
4200 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4201 msgid "Show groups"
4202 msgstr "Wyświetlanie grup"
4203
4204 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4205 msgid "Show account balances"
4206 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
4207
4208 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2141
4209 msgid "Contact List"
4210 msgstr "Lista kontaktów"
4211
4212 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4213 msgid "Start chats in:"
4214 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
4215
4216 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4217 msgid "new ta_bs"
4218 msgstr "nowych _kartach"
4219
4220 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4221 msgid "new _windows"
4222 msgstr "nowych _oknach"
4223
4224 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4225 msgid "Show _smileys as images"
4226 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
4227
4228 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4229 msgid "Show contact _list in rooms"
4230 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
4231
4232 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4233 msgid "Log conversations"
4234 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
4235
4236 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4237 msgid "Display incoming events in the notification area"
4238 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
4239
4240 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4241 msgid "_Automatically connect on startup"
4242 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
4243
4244 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4245 msgid "Behavior"
4246 msgstr "Zachowanie"
4247
4248 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4249 msgid "General"
4250 msgstr "Ogólne"
4251
4252 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4253 msgid "_Enable bubble notifications"
4254 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
4255
4256 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4257 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4258 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
4259
4260 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4261 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4262 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
4263
4264 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4265 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4266 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
4267
4268 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4269 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4270 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
4271
4272 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4273 msgid "Notifications"
4274 msgstr "Powiadomienia"
4275
4276 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4277 msgid "_Enable sound notifications"
4278 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
4279
4280 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4281 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4282 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
4283
4284 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4285 msgid "Play sound for events"
4286 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
4287
4288 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4289 msgid "Sounds"
4290 msgstr "Dźwięki"
4291
4292 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4293 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4294 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
4295
4296 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4297 msgid ""
4298 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4299 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4300 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4301 "off and restarting the call."
4302 msgstr ""
4303 "Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
4304 "stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
4305 "słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
4306 "wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
4307
4308 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4309 msgid "_Publish location to my contacts"
4310 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
4311
4312 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4313 msgid ""
4