0891eefb27fb03718b30529ec55fd86dfb823acb
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2009-09-13 19:44+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2009-09-07 17:47+0200\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: Poland\n"
22
23 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
24 msgid "Empathy"
25 msgstr "Empathy"
26
27 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
28 msgid "Empathy IM Client"
29 msgstr "Komunikator Empathy"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
32 msgid "IM Client"
33 msgstr "Komunikator"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
36 msgid "Send and receive messages"
37 msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości"
38
39 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
40 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
41 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
42
43 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
44 msgid ""
45 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
46 "chat."
47 msgstr ""
48 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
49 "podczas rozmowy grupowej."
50
51 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
52 msgid "Chat window theme"
53 msgstr "Motyw okna rozmowy"
54
55 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
56 msgid ""
57 "Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
58 msgstr ""
59 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. en, fr, pl)."
60
61 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
62 msgid "Compact contact list"
63 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
64
65 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
66 msgid "Connection managers should be used"
67 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
68
69 #: ../data/empathy.schemas.in.h:7
70 msgid "Contact list sort criterium"
71 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
72
73 #: ../data/empathy.schemas.in.h:8
74 msgid "Default directory to select an avatar image from"
75 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
76
77 #: ../data/empathy.schemas.in.h:9
78 msgid "Disable popup notifications when away"
79 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
80
81 #: ../data/empathy.schemas.in.h:10
82 msgid "Disable sounds when away"
83 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
84
85 #: ../data/empathy.schemas.in.h:11
86 msgid "Empathy can publish the user's location"
87 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
88
89 #: ../data/empathy.schemas.in.h:12
90 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
91 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
92
93 #: ../data/empathy.schemas.in.h:13
94 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
95 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
96
97 #: ../data/empathy.schemas.in.h:14
98 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
99 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
100
101 #: ../data/empathy.schemas.in.h:15
102 msgid "Empathy default download folder"
103 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
104
105 #: ../data/empathy.schemas.in.h:16
106 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
107 msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
108
109 #: ../data/empathy.schemas.in.h:17
110 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
111 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
112
113 #: ../data/empathy.schemas.in.h:18
114 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
115 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
116
117 #: ../data/empathy.schemas.in.h:19
118 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
119 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
120
121 #: ../data/empathy.schemas.in.h:20
122 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
123 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
124
125 #: ../data/empathy.schemas.in.h:21
126 msgid "Enable popup notifications for new messages"
127 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
128
129 #: ../data/empathy.schemas.in.h:22
130 msgid "Enable spell checker"
131 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
132
133 #: ../data/empathy.schemas.in.h:23
134 msgid "Hide main window"
135 msgstr "Ukrycie głównego okna"
136
137 #: ../data/empathy.schemas.in.h:24
138 msgid "Hide the main window."
139 msgstr "Ukrycie głównego okna."
140
141 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
142 msgid "MC 4 accounts have been imported"
143 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane"
144
145 #: ../data/empathy.schemas.in.h:26
146 msgid "MC 4 accounts have been imported."
147 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane."
148
149 #: ../data/empathy.schemas.in.h:27
150 msgid "Nick completed character"
151 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
152
153 #: ../data/empathy.schemas.in.h:28
154 msgid "Open new chats in separate windows"
155 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
156
157 #: ../data/empathy.schemas.in.h:29
158 msgid "Path of the adium theme to use"
159 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
160
161 #: ../data/empathy.schemas.in.h:30
162 msgid "Path of the adium theme to use if the theme used for chat is adium."
163 msgstr ""
164 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
165 "Adium."
166
167 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
168 msgid "Play a sound for incoming messages"
169 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
170
171 #: ../data/empathy.schemas.in.h:32
172 msgid "Play a sound for new conversations"
173 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
174
175 #: ../data/empathy.schemas.in.h:33
176 msgid "Play a sound for outgoing messages"
177 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
178
179 #: ../data/empathy.schemas.in.h:34
180 msgid "Play a sound when a contact logs in"
181 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
182
183 #: ../data/empathy.schemas.in.h:35
184 msgid "Play a sound when a contact logs out"
185 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
186
187 #: ../data/empathy.schemas.in.h:36
188 msgid "Play a sound when we log in"
189 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
190
191 #: ../data/empathy.schemas.in.h:37
192 msgid "Play a sound when we log out"
193 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
194
195 #: ../data/empathy.schemas.in.h:38
196 msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
197 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
198
199 #: ../data/empathy.schemas.in.h:39
200 msgid "Popup notifications when a contact sign in"
201 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
202
203 #: ../data/empathy.schemas.in.h:40
204 msgid "Popup notifications when a contact sign out"
205 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
206
207 #: ../data/empathy.schemas.in.h:41
208 msgid "Salut account is created"
209 msgstr "Utworzono konto Salut"
210
211 #: ../data/empathy.schemas.in.h:42
212 msgid "Show avatars"
213 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
214
215 #: ../data/empathy.schemas.in.h:43
216 msgid "Show contact list in rooms"
217 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
218
219 #: ../data/empathy.schemas.in.h:44
220 msgid "Show hint about closing the main window"
221 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
222
223 #: ../data/empathy.schemas.in.h:45
224 msgid "Show offline contacts"
225 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
226
227 #: ../data/empathy.schemas.in.h:46
228 msgid "Spell checking languages"
229 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
230
231 #: ../data/empathy.schemas.in.h:47
232 msgid "The default folder to save file transfers in."
233 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
234
235 #: ../data/empathy.schemas.in.h:48
236 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
237 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
238
239 #: ../data/empathy.schemas.in.h:49
240 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
241 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
242
243 #: ../data/empathy.schemas.in.h:50
244 msgid "Use graphical smileys"
245 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
246
247 #: ../data/empathy.schemas.in.h:51
248 msgid "Use notification sounds"
249 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
250
251 #: ../data/empathy.schemas.in.h:52
252 msgid "Use theme for chat rooms"
253 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
254
255 #: ../data/empathy.schemas.in.h:53
256 msgid ""
257 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
258 msgstr ""
259 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
260 "Inspector."
261
262 #: ../data/empathy.schemas.in.h:54
263 msgid "Whether or not Empathy can publish the user's location to his contacts."
264 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
265
266 #: ../data/empathy.schemas.in.h:55
267 msgid "Whether or not Empathy can use the GPS to guess the location."
268 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
269
270 #: ../data/empathy.schemas.in.h:56
271 msgid ""
272 "Whether or not Empathy can use the cellular network to guess the location."
273 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
274
275 #: ../data/empathy.schemas.in.h:57
276 msgid "Whether or not Empathy can use the network to guess the location."
277 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
278
279 #: ../data/empathy.schemas.in.h:58
280 msgid ""
281 "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
282 "programs."
283 msgstr ""
284 "Określa, czy program Empathy zapytał o zaimportowanie kont z innych "
285 "programów."
286
287 #: ../data/empathy.schemas.in.h:59
288 msgid ""
289 "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
290 "startup."
291 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
292
293 #: ../data/empathy.schemas.in.h:60
294 msgid ""
295 "Whether or not Empathy should reduce the location's accuracy for privacy "
296 "reasons."
297 msgstr ""
298 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
299
300 #: ../data/empathy.schemas.in.h:61
301 msgid ""
302 "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
303 "window icon."
304 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
305
306 #: ../data/empathy.schemas.in.h:62
307 msgid ""
308 "Whether or not connectivity managers should be used to automatically "
309 "disconnect/reconnect."
310 msgstr ""
311 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
312 "rozłączenia/ponownego połączenia."
313
314 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
315 msgid ""
316 "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
317 msgstr ""
318 "Określa, czy konto Salut zostało stworzone podczas pierwszego uruchomienia "
319 "programu Empathy."
320
321 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
322 msgid ""
323 "Whether or not to check words typed against the languages you want to check "
324 "with."
325 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
326
327 #: ../data/empathy.schemas.in.h:65
328 msgid ""
329 "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
330 msgstr "Określa, czy konwertować emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
331
332 #: ../data/empathy.schemas.in.h:66
333 msgid ""
334 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the network."
335 msgstr ""
336 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
337 "sieci."
338
339 #: ../data/empathy.schemas.in.h:67
340 msgid ""
341 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the "
342 "network."
343 msgstr ""
344 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
345
346 #: ../data/empathy.schemas.in.h:68
347 msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
348 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
349
350 #: ../data/empathy.schemas.in.h:69
351 msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
352 msgstr ""
353 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
354
355 #: ../data/empathy.schemas.in.h:70
356 msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
357 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
358
359 #: ../data/empathy.schemas.in.h:71
360 msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
361 msgstr ""
362 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
363
364 #: ../data/empathy.schemas.in.h:72
365 msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
366 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu do sieci."
367
368 #: ../data/empathy.schemas.in.h:73
369 msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
370 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu z sieci."
371
372 #: ../data/empathy.schemas.in.h:74
373 msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
374 msgstr ""
375 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
376 "zajętości."
377
378 #: ../data/empathy.schemas.in.h:75
379 msgid ""
380 "Whether or not to show a popup notification when a contact goes offline."
381 msgstr ""
382 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
383 "do trybu offline."
384
385 #: ../data/empathy.schemas.in.h:76
386 msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes online."
387 msgstr ""
388 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
389 "do trybu online."
390
391 #: ../data/empathy.schemas.in.h:77
392 msgid ""
393 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message "
394 "even if the chat is already opened, but not focused."
395 msgstr ""
396 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
397 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
398
399 #: ../data/empathy.schemas.in.h:78
400 msgid ""
401 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
402 msgstr ""
403 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
404 "wiadomości."
405
406 #: ../data/empathy.schemas.in.h:79
407 msgid ""
408 "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
409 "windows."
410 msgstr ""
411 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
412
413 #: ../data/empathy.schemas.in.h:80
414 msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
415 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
416
417 #: ../data/empathy.schemas.in.h:81
418 msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
419 msgstr ""
420 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
421 "zajętości."
422
423 #: ../data/empathy.schemas.in.h:82
424 msgid "Whether or not to show the contact list in chat rooms."
425 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
426
427 #: ../data/empathy.schemas.in.h:83
428 msgid ""
429 "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with "
430 "the 'x' button in the title bar."
431 msgstr ""
432 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
433 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
434
435 #: ../data/empathy.schemas.in.h:84
436 msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
437 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
438
439 #: ../data/empathy.schemas.in.h:85
440 msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
441 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
442
443 #: ../data/empathy.schemas.in.h:86
444 msgid ""
445 "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort "
446 "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
447 "sort the contact list by state."
448 msgstr ""
449 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
450 "Domyślnie jest używane sortowanie według nazwy kontaktów za pomocą wartości "
451 "\"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
452
453 #: ../libempathy/empathy-account.c:1158
454 msgid "Can't set an empty display name"
455 msgstr "Nie można ustawić pustej wyświetlanej nazwy"
456
457 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:839
458 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
459 msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
460
461 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1099
462 msgid "File transfer not supported by remote contact"
463 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
464
465 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1157
466 msgid "The selected file is not a regular file"
467 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
468
469 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1166
470 msgid "The selected file is empty"
471 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
472
473 #: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:844 ../src/empathy.c:285
474 msgid "People nearby"
475 msgstr "Osoby w pobliżu"
476
477 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
478 msgid "Socket type not supported"
479 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
480
481 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
482 msgid "No reason was specified"
483 msgstr "Nie podano powodu"
484
485 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
486 msgid "The change in state was requested"
487 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
488
489 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
490 msgid "You canceled the file transfer"
491 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
492
493 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
494 msgid "The other participant canceled the file transfer"
495 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
496
497 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
498 msgid "Error while trying to transfer the file"
499 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
500
501 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
502 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
503 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
504
505 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
506 msgid "Unknown reason"
507 msgstr "Nieznany powód"
508
509 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
510 msgid "Available"
511 msgstr "Dostępny"
512
513 #: ../libempathy/empathy-utils.c:237
514 msgid "Busy"
515 msgstr "Zajęty"
516
517 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
518 msgid "Away"
519 msgstr "Nieobecny"
520
521 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
522 msgid "Hidden"
523 msgstr "Ukryty"
524
525 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244
526 msgid "Offline"
527 msgstr "Offline"
528
529 #: ../libempathy/empathy-utils.c:380 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
530 msgid "People Nearby"
531 msgstr "Osoby w pobliżu"
532
533 #: ../libempathy/empathy-utils.c:385
534 msgid "Yahoo! Japan"
535 msgstr "Yahoo! Japonia"
536
537 #: ../libempathy/empathy-utils.c:386
538 msgid "Facebook Chat"
539 msgstr "Facebook Chat"
540
541 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
542 #, c-format
543 msgid "%d second ago"
544 msgid_plural "%d seconds ago"
545 msgstr[0] "%d sekundę temu"
546 msgstr[1] "%d sekundy temu"
547 msgstr[2] "%d sekund temu"
548
549 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
550 #, c-format
551 msgid "%d minute ago"
552 msgid_plural "%d minutes ago"
553 msgstr[0] "%d minutę temu"
554 msgstr[1] "%d minuty temu"
555 msgstr[2] "%d minut temu"
556
557 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
558 #, c-format
559 msgid "%d hour ago"
560 msgid_plural "%d hours ago"
561 msgstr[0] "%d godzinę temu"
562 msgstr[1] "%d godziny temu"
563 msgstr[2] "%d godzin temu"
564
565 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
566 #, c-format
567 msgid "%d day ago"
568 msgid_plural "%d days ago"
569 msgstr[0] "%d dzień temu"
570 msgstr[1] "%d dni temu"
571 msgstr[2] "%d dni temu"
572
573 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
574 #, c-format
575 msgid "%d week ago"
576 msgid_plural "%d weeks ago"
577 msgstr[0] "%d tydzień temu"
578 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
579 msgstr[2] "%d tygodni temu"
580
581 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
582 #, c-format
583 msgid "%d month ago"
584 msgid_plural "%d months ago"
585 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
586 msgstr[1] "%d miesiące temu"
587 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
588
589 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
590 msgid "in the future"
591 msgstr "w przyszłości"
592
593 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:424
594 msgid "All"
595 msgstr "Wszystkie"
596
597 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:430
598 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:486
599 #, c-format
600 msgid "%s:"
601 msgstr "%s:"
602
603 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1264
604 msgid "Enabled"
605 msgstr "Włączone"
606
607 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
608 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> MyScreenName</span>"
609 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika</span>"
610
611 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
612 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
613 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
614 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
615 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
616 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
617 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
618 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
619 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
620 msgid "Advanced"
621 msgstr "Zaawansowane"
622
623 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
624 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
625 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
626 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
627 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
628 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
629 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
630 msgid "Pass_word:"
631 msgstr "_Hasło:"
632
633 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
634 msgid "Screen _Name:"
635 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
636
637 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
638 msgid "What is your AIM password?"
639 msgstr "Hasło AIM?"
640
641 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
642 msgid "What is your AIM screen name?"
643 msgstr "Nazwa użytkownika AIM?"
644
645 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
646 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
647 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
648 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
649 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
650 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
651 msgid "_Port:"
652 msgstr "_Port:"
653
654 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
655 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
656 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
657 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
658 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
659 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
660 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
661 msgid "_Server:"
662 msgstr "_Serwer:"
663
664 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
665 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
666 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> username</span>"
667 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika</span>"
668
669 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
670 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
671 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
672 msgid "Login I_D:"
673 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
674
675 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
676 msgid "What is your GroupWise User ID?"
677 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise?"
678
679 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
680 msgid "What is your GroupWise password?"
681 msgstr "Hasło GroupWise?"
682
683 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
684 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> 123456789</span>"
685 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> 123456789</span>"
686
687 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
688 msgid "ICQ _UIN:"
689 msgstr "_UIN ICQ:"
690
691 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
692 msgid "What is your ICQ UIN?"
693 msgstr "UIN ICQ?"
694
695 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
696 msgid "What is your ICQ password?"
697 msgstr "Hasło ICQ?"
698
699 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
700 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
701 msgid "_Charset:"
702 msgstr "_Zestaw znaków:"
703
704 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
705 msgid "New Network"
706 msgstr "Nowa sieć"
707
708 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
709 msgid "Charset:"
710 msgstr "Zestaw znaków:"
711
712 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
713 msgid "Network"
714 msgstr "Sieć"
715
716 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
717 msgid "Network:"
718 msgstr "Sieć:"
719
720 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
721 msgid "Nickname:"
722 msgstr "Pseudonim:"
723
724 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
725 msgid "Password:"
726 msgstr "Hasło:"
727
728 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
729 msgid "Quit message:"
730 msgstr "Komunikat przy zakończeniu:"
731
732 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
733 msgid "Real name:"
734 msgstr "Imię i nazwisko:"
735
736 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
737 msgid "Servers"
738 msgstr "Serwery"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
741 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@gmail.com</span>"
742 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com</span>"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
745 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@jabber.org</span>"
746 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org</span>"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
749 msgid "Override server settings"
750 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
751
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
753 msgid "Pri_ority:"
754 msgstr "Pri_orytet:"
755
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
757 msgid "Reso_urce:"
758 msgstr "_Zasób:"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
761 msgid "Use old SS_L"
762 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
765 msgid "What is your Google ID?"
766 msgstr "Identyfikator Google?"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
769 msgid "What is your Google password?"
770 msgstr "Hasło Google?"
771
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
773 msgid "What is your Jabber ID?"
774 msgstr "Identyfikator Jabbera?"
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
777 msgid "What is your Jabber password?"
778 msgstr "Hasło Jabbera?"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
781 msgid "What is your desired Jabber ID?"
782 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera?"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
785 msgid "What is your desired Jabber password?"
786 msgstr "Żądane hasło Jabbera?"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
789 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
790 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
791
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
793 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
794 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
797 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@hotmail.com</span>"
798 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com</span>"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
801 msgid "What is your Windows Live password?"
802 msgstr "Hasło Windows Live?"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
805 msgid "What is your Windows Live user name?"
806 msgstr "Nazwa użytkownika Windows Live?"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
809 msgid "_Email:"
810 msgstr "Adres _e-mail:"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
813 msgid "_First Name:"
814 msgstr "I_mię:"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
817 msgid "_Jabber ID:"
818 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
819
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
821 msgid "_Last Name:"
822 msgstr "Na_zwisko:"
823
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
825 msgid "_Nickname:"
826 msgstr "_Pseudonim:"
827
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
829 msgid "_Published Name:"
830 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
831
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
833 msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@my.sip.server</span>"
834 msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip</span>"
835
836 #. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
838 msgid "Discover STUN"
839 msgstr "Wykrywanie STUN"
840
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
842 msgid "STUN Server:"
843 msgstr "Serwer STUN:"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
846 msgid "STUN port:"
847 msgstr "Port STUN:"
848
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
850 msgid "What is your SIP account password?"
851 msgstr "Hasło konta SIP?"
852
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
854 msgid "What is your SIP login ID?"
855 msgstr "Identyfikator loginu SIP?"
856
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
858 msgid "_Username:"
859 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
860
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
862 msgid "Use _Yahoo Japan"
863 msgstr "Użycie _Yahoo! Japonia"
864
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
866 msgid "What is your Yahoo! ID?"
867 msgstr "Identyfikator Yahoo!"
868
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
870 msgid "What is your Yahoo! password?"
871 msgstr "Hasło Yahoo!"
872
873 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
874 msgid "Yahoo I_D:"
875 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
876
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
878 msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
879 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
880
881 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
882 msgid "_Room List locale:"
883 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
884
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
886 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:525
887 msgid "Couldn't convert image"
888 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
889
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
891 msgid "None of the accepted image formats is supported on your system"
892 msgstr ""
893 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
894
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
896 msgid "Select Your Avatar Image"
897 msgstr "Proszę wybrać obraz awatara"
898
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
900 msgid "No Image"
901 msgstr "Brak obrazu"
902
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:998
904 msgid "Images"
905 msgstr "Obrazy"
906
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1002
908 msgid "All Files"
909 msgstr "Wszystkie pliki"
910
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:324
912 msgid "Click to enlarge"
913 msgstr "Kliknięcie powiększa"
914
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:186
916 msgid "Failed to reconnect this chat"
917 msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową nie powiodło się"
918
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:403
920 msgid "Unsupported command"
921 msgstr "Nieobsługiwane polecenie"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:535
924 msgid "offline"
925 msgstr "offline"
926
927 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:538
928 msgid "invalid contact"
929 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
930
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:541
932 msgid "permission denied"
933 msgstr "brak dostępu"
934
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:544
936 msgid "too long message"
937 msgstr "za długa wiadomość"
938
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:547
940 msgid "not implemented"
941 msgstr "niezaimplementowane"
942
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:550
944 msgid "unknown"
945 msgstr "nieznany"
946
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:554
948 #, c-format
949 msgid "Error sending message '%s': %s"
950 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
951
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:584
953 #, c-format
954 msgid "Topic set to: %s"
955 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
956
957 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:586
958 msgid "No topic defined"
959 msgstr "Temat nie został określony"
960
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:956
962 msgid "(No Suggestions)"
963 msgstr "(brak podpowiedzi)"
964
965 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1010
966 msgid "Insert Smiley"
967 msgstr "Wstaw emotikonę"
968
969 #. send button
970 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1028
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1494
972 msgid "_Send"
973 msgstr "_Wyślij"
974
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1062
976 msgid "_Spelling Suggestions"
977 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
980 #, c-format
981 msgid "%s has disconnected"
982 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
983
984 #. translators: reverse the order of these arguments
985 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
986 #.
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1184
988 #, c-format
989 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
990 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1187
993 #, c-format
994 msgid "%s was kicked"
995 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
996
997 #. translators: reverse the order of these arguments
998 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
999 #.
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1195
1001 #, c-format
1002 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1003 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1004
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
1006 #, c-format
1007 msgid "%s was banned"
1008 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1009
1010 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1202
1011 #, c-format
1012 msgid "%s has left the room"
1013 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1014
1015 #. Note to translators: this string is appended to
1016 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1017 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1018 #. * please let us know. :-)
1019 #.
1020 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1211
1021 #, c-format
1022 msgid " (%s)"
1023 msgstr " (%s)"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1234
1026 #, c-format
1027 msgid "%s has joined the room"
1028 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1029
1030 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1367 ../src/empathy-call-window.c:1277
1031 msgid "Disconnected"
1032 msgstr "Rozłączony"
1033
1034 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1803
1035 msgid "Connected"
1036 msgstr "Połączony"
1037
1038 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1853
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:502
1040 msgid "Conversation"
1041 msgstr "Rozmowa"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:471
1044 msgid "Topic:"
1045 msgstr "Temat:"
1046
1047 #. Copy Link Address menu item
1048 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:316
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:276
1050 msgid "_Copy Link Address"
1051 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1052
1053 #. Open Link menu item
1054 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:323
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:284
1056 msgid "_Open Link"
1057 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1058
1059 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1060 #. * chat windows (strftime format string)
1061 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:421
1062 msgid "%A %B %d %Y"
1063 msgstr "%A %d %B %Y"
1064
1065 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:177
1066 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:236
1067 msgid "Edit Contact Information"
1068 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1069
1070 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:287
1071 msgid "Personal Information"
1072 msgstr "Informacje osobiste"
1073
1074 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:392
1075 msgid "New Contact"
1076 msgstr "Nowy kontakt"
1077
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1079 msgid "Decide _Later"
1080 msgstr "Z_decyduj później"
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1083 msgid "Subscription Request"
1084 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1085
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1412
1087 #, c-format
1088 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1089 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1090
1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1414
1092 msgid "Removing group"
1093 msgstr "Usuwanie grupy"
1094
1095 #. Remove
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1461
1097 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1538
1098 msgid "_Remove"
1099 msgstr "_Usuń"
1100
1101 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1491
1102 #, c-format
1103 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1104 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1105
1106 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1493
1107 msgid "Removing contact"
1108 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1109
1110 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:195
1111 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
1112 msgid "_Add Contact..."
1113 msgstr "_Dodaj kontakt..."
1114
1115 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:222
1116 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
1117 msgid "_Chat"
1118 msgstr "_Rozmowa"
1119
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:253
1121 msgctxt "menu item"
1122 msgid "_Audio Call"
1123 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1124
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:285
1126 msgctxt "menu item"
1127 msgid "_Video Call"
1128 msgstr "_Wideorozmowa"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:324
1131 msgid "_View Previous Conversations"
1132 msgstr "Wyświ_etl poprzednie rozmowy"
1133
1134 # to jest w menu
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:346
1136 msgid "Send file"
1137 msgstr "Wyślij plik"
1138
1139 # to jest w menu
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
1141 msgid "Share my desktop"
1142 msgstr "Współdziel pulpit"
1143
1144 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:397
1145 msgid "Infor_mation"
1146 msgstr "Infor_macje"
1147
1148 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:441
1149 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
1150 msgid "_Edit"
1151 msgstr "_Edycja"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:501
1154 msgid "Inviting to this room"
1155 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:532
1158 msgid "_Invite to chatroom"
1159 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1160
1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1162 msgid "Select a contact"
1163 msgstr "Wybór kontaktu"
1164
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:447
1166 msgid "Save Avatar"
1167 msgstr "Zapisanie awatara"
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:503
1170 msgid "Unable to save avatar"
1171 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1000
1174 msgid "Select"
1175 msgstr "Wybierz"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1009
1178 #: ../src/empathy-main-window.c:1019
1179 msgid "Group"
1180 msgstr "Grupa"
1181
1182 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1260
1183 msgid "Country ISO Code:"
1184 msgstr "Kod ISO kraju:"
1185
1186 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1262
1187 msgid "Country:"
1188 msgstr "Kraj:"
1189
1190 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1264
1191 msgid "State:"
1192 msgstr "Stan/województwo:"
1193
1194 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1266
1195 msgid "City:"
1196 msgstr "Miasto:"
1197
1198 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1268
1199 msgid "Area:"
1200 msgstr "Obszar:"
1201
1202 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1270
1203 msgid "Postal Code:"
1204 msgstr "Kod pocztowy:"
1205
1206 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1272
1207 msgid "Street:"
1208 msgstr "Ulica:"
1209
1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1274
1211 msgid "Building:"
1212 msgstr "Budynek:"
1213
1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1276
1215 msgid "Floor:"
1216 msgstr "Piętro:"
1217
1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1278
1219 msgid "Room:"
1220 msgstr "Pokój:"
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1280
1223 msgid "Text:"
1224 msgstr "Tekst:"
1225
1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1282
1227 msgid "Description:"
1228 msgstr "Opis:"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1284
1231 msgid "URI:"
1232 msgstr "Adres URI:"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1286
1235 msgid "Accuracy Level:"
1236 msgstr "Poziom dokładności:"
1237
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1288
1239 msgid "Error:"
1240 msgstr "Błąd:"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1290
1243 msgid "Vertical Error (meters):"
1244 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1245
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1292
1247 msgid "Horizontal Error (meters):"
1248 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1294
1251 msgid "Speed:"
1252 msgstr "Prędkość:"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1296
1255 msgid "Bearing:"
1256 msgstr "Kierunek:"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1298
1259 msgid "Climb Speed:"
1260 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1300
1263 msgid "Last Updated on:"
1264 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1302
1267 msgid "Longitude:"
1268 msgstr "Długość geograficzna:"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1304
1271 msgid "Latitude:"
1272 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1306
1275 msgid "Altitude:"
1276 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1353
1279 msgid "<b>Location</b>"
1280 msgstr "<b>Położenie</b>"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1366
1283 msgid "<b>Location</b>, "
1284 msgstr "<b>Położenie</b>, "
1285
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1416
1287 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1288 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1289
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1291 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1292 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:1
1296 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1297 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1298 msgid "Account:"
1299 msgstr "Konto:"
1300
1301 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1302 msgid "Alias:"
1303 msgstr "Alias:"
1304
1305 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1306 msgid "Birthday:"
1307 msgstr "Urodziny:"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1310 msgid "Client Information"
1311 msgstr "Informacje o kliencie"
1312
1313 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1314 msgid "Client:"
1315 msgstr "Klient:"
1316
1317 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1318 #: ../src/empathy-main-window.c:1002
1319 msgid "Contact"
1320 msgstr "Kontakt"
1321
1322 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1323 msgid "Contact Details"
1324 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1325
1326 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1327 msgid "Email:"
1328 msgstr "Adres e-mail:"
1329
1330 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1331 msgid "Fullname:"
1332 msgstr "Imię i nazwisko:"
1333
1334 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1335 msgid "Groups"
1336 msgstr "Grupy"
1337
1338 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
1340 msgid "Identifier:"
1341 msgstr "Identyfikator:"
1342
1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
1344 msgid "Information requested..."
1345 msgstr "Żądanie informacji..."
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
1348 msgid "OS:"
1349 msgstr "System operacyjny:"
1350
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
1352 msgid ""
1353 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1354 "select more than one group or no groups."
1355 msgstr ""
1356 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1357 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1358
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
1360 msgid "Version:"
1361 msgstr "Wersja:"
1362
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
1364 msgid "Web site:"
1365 msgstr "Witryna WWW:"
1366
1367 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:19
1368 msgid "_Add Group"
1369 msgstr "Dod_aj grupę"
1370
1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:281
1372 msgid "new server"
1373 msgstr "nowy serwer"
1374
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:508
1376 msgid "Server"
1377 msgstr "Serwer"
1378
1379 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:523
1380 msgid "Port"
1381 msgstr "Port"
1382
1383 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:536
1384 msgid "SSL"
1385 msgstr "SSL"
1386
1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:495
1388 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
1389 msgid "Account"
1390 msgstr "Konto"
1391
1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:512
1393 msgid "Date"
1394 msgstr "Data"
1395
1396 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1397 msgid "Conversations"
1398 msgstr "Rozmowy"
1399
1400 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1401 msgid "Previous Conversations"
1402 msgstr "Poprzednie rozmowy"
1403
1404 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1405 msgid "Search"
1406 msgstr "Wyszukiwanie"
1407
1408 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1409 msgid "_For:"
1410 msgstr "Wy_szukaj:"
1411
1412 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:2
1413 msgid "C_all"
1414 msgstr "Z_adzwoń"
1415
1416 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:3
1417 msgid "C_hat"
1418 msgstr "_Rozmowa"
1419
1420 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:4
1421 msgid "Contact ID:"
1422 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
1423
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:5
1425 msgid "New Conversation"
1426 msgstr "Nowa rozmowa"
1427
1428 #. COL_STATUS_TEXT
1429 #. COL_STATE_ICON_NAME
1430 #. COL_STATE
1431 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1432 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1433 #. COL_TYPE
1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:176
1435 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:212
1436 msgid "Custom Message..."
1437 msgstr "Własna wiadomość..."
1438
1439 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:229
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:231
1441 msgid "Edit Custom Messages..."
1442 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości..."
1443
1444 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:330
1445 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1446 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
1447
1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:339
1449 msgid "Click to make this status a favorite"
1450 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
1451
1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:373
1453 msgid "Set status"
1454 msgstr "Ustaw stan"
1455
1456 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:794
1457 msgid "Set your presence and current status"
1458 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
1459
1460 #. Custom messages
1461 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1043
1462 msgid "Custom messages..."
1463 msgstr "Własne wiadomości..."
1464
1465 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
1466 msgid "Received an instant message"
1467 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
1468
1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:53
1470 msgid "Sent an instant message"
1471 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
1472
1473 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:55
1474 msgid "Incoming chat request"
1475 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
1476
1477 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:57
1478 msgid "Contact connected"
1479 msgstr "Kontakt połączony"
1480
1481 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:59
1482 msgid "Contact disconnected"
1483 msgstr "Kontakt rozłączony"
1484
1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:61
1486 msgid "Connected to server"
1487 msgstr "Połączony z serwerem"
1488
1489 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:63
1490 msgid "Disconnected from server"
1491 msgstr "Rozłączony z serwera"
1492
1493 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:65
1494 msgid "Incoming voice call"
1495 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
1496
1497 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:67
1498 msgid "Outgoing voice call"
1499 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
1500
1501 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:69
1502 msgid "Voice call ended"
1503 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
1504
1505 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:362
1506 msgid "Enter Custom Message"
1507 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
1508
1509 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:521
1510 msgid "Edit Custom Messages"
1511 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
1512
1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1514 msgid "Add _New Preset"
1515 msgstr "Dodaj _nową własną wiadomość"
1516
1517 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
1518 msgid "Saved Presets"
1519 msgstr "Zapisane własne wiadomości"
1520
1521 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
1522 msgid "Classic"
1523 msgstr "Klasyczny"
1524
1525 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
1526 msgid "Simple"
1527 msgstr "Prosty"
1528
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
1530 msgid "Clean"
1531 msgstr "Czysty"
1532
1533 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
1534 msgid "Blue"
1535 msgstr "Niebieski"
1536
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1396
1538 msgid "Unable to open URI"
1539 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
1540
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1486
1542 msgid "Select a file"
1543 msgstr "Wybór pliku"
1544
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1546
1546 msgid "Select a destination"
1547 msgstr "Wybór miejsca docelowego"
1548
1549 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
1550 msgid "Current Locale"
1551 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
1552
1553 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
1554 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
1555 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
1556 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
1557 msgid "Arabic"
1558 msgstr "arabskie"
1559
1560 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
1561 msgid "Armenian"
1562 msgstr "armeńskie"
1563
1564 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
1565 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
1566 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
1567 msgid "Baltic"
1568 msgstr "bałtyckie"
1569
1570 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
1571 msgid "Celtic"
1572 msgstr "celtyckie"
1573
1574 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
1575 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
1576 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
1577 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
1578 msgid "Central European"
1579 msgstr "środkowoeuropejskie"
1580
1581 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
1582 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
1583 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
1584 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
1585 msgid "Chinese Simplified"
1586 msgstr "chińskie uproszczone"
1587
1588 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
1589 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
1590 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
1591 msgid "Chinese Traditional"
1592 msgstr "chińskie tradycyjne"
1593
1594 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
1595 msgid "Croatian"
1596 msgstr "chorwackie"
1597
1598 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
1599 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
1600 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
1601 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
1602 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
1603 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
1604 msgid "Cyrillic"
1605 msgstr "cyrylica"
1606
1607 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
1608 msgid "Cyrillic/Russian"
1609 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
1610
1611 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
1612 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
1613 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1614 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
1615
1616 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
1617 msgid "Georgian"
1618 msgstr "gruzińskie"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
1621 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
1622 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
1623 msgid "Greek"
1624 msgstr "greckie"
1625
1626 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
1627 msgid "Gujarati"
1628 msgstr "gudżarackie"
1629
1630 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
1631 msgid "Gurmukhi"
1632 msgstr "gurmukhi"
1633
1634 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
1635 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
1636 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
1637 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
1638 msgid "Hebrew"
1639 msgstr "hebrajskie"
1640
1641 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
1642 msgid "Hebrew Visual"
1643 msgstr "hebrajskie wizualne"
1644
1645 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
1646 msgid "Hindi"
1647 msgstr "hinduskie"
1648
1649 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
1650 msgid "Icelandic"
1651 msgstr "islandzkie"
1652
1653 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
1654 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
1655 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
1656 msgid "Japanese"
1657 msgstr "japońskie"
1658
1659 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
1660 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
1661 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
1662 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
1663 msgid "Korean"
1664 msgstr "koreańskie"
1665
1666 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
1667 msgid "Nordic"
1668 msgstr "nordyckie"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
1671 msgid "Persian"
1672 msgstr "perskie"
1673
1674 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
1675 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
1676 msgid "Romanian"
1677 msgstr "rumuńskie"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
1680 msgid "South European"
1681 msgstr "południowoeuropejskie"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
1684 msgid "Thai"
1685 msgstr "tajskie"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
1688 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
1689 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
1690 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
1691 msgid "Turkish"
1692 msgstr "tureckie"
1693
1694 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
1695 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
1696 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
1697 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
1698 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
1699 msgid "Unicode"
1700 msgstr "Unicode"
1701
1702 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
1703 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
1704 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
1705 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
1706 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
1707 msgid "Western"
1708 msgstr "zachodnie"
1709
1710 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
1711 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
1712 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
1713 msgid "Vietnamese"
1714 msgstr "wietnamskie"
1715
1716 #.
1717 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
1718 #.
1719 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:1
1720 msgid ""
1721 "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
1722 msgstr ""
1723 "Kontakt do wyświetlenia w aplecie. Wartość \"Empty\" oznacza wyłączenie "
1724 "wyświetlania kontaktów."
1725
1726 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
1727 msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
1728 msgstr "Element awatara użytkownika. Wartość \"Empty\" oznacza brak awatara."
1729
1730 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:1
1731 msgid "Megaphone"
1732 msgstr "Megafon"
1733
1734 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
1735 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:518
1736 msgid "Talk!"
1737 msgstr "Porozmawiaj!"
1738
1739 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:1
1740 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.xml.h:1
1741 msgid "_About"
1742 msgstr "_O programie"
1743
1744 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:2
1745 msgid "_Information"
1746 msgstr "I_nformacje"
1747
1748 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:3
1749 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
1750 msgid "_Preferences"
1751 msgstr "_Preferencje"
1752
1753 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:166
1754 msgid "Please configure a contact."
1755 msgstr "Proszę skonfigurować kontakt."
1756
1757 #: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:256
1758 msgid "Select contact..."
1759 msgstr "Wybierz kontakt..."
1760
1761 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:1
1762 msgid "Presence"
1763 msgstr "Obecność"
1764
1765 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
1766 #: ../nothere/src/nothere-applet.c:105
1767 msgid "Set your own presence"
1768 msgstr "Ustawianie własnej obecności"
1769
1770 #: ../src/empathy.c:658
1771 msgid "Don't connect on startup"
1772 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
1773
1774 #: ../src/empathy.c:662
1775 msgid "Don't show the contact list on startup"
1776 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów podczas uruchamiania"
1777
1778 #: ../src/empathy.c:666
1779 msgid "Show the accounts dialog"
1780 msgstr "Wyświetlanie okna dialogowego kont"
1781
1782 #: ../src/empathy.c:678
1783 msgid "- Empathy IM Client"
1784 msgstr " - komunikator Empathy"
1785
1786 #: ../src/empathy-about-dialog.c:83
1787 msgid ""
1788 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
1789 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
1790 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
1791 "version."
1792 msgstr ""
1793 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
1794 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
1795 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
1796 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
1797
1798 #: ../src/empathy-about-dialog.c:87
1799 msgid ""
1800 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
1801 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
1802 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
1803 "details."
1804 msgstr ""
1805 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
1806 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
1807 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
1808 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
1809
1810 #: ../src/empathy-about-dialog.c:91
1811 msgid ""
1812 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
1813 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
1814 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
1815 msgstr ""
1816 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
1817 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
1818 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
1819 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
1820
1821 #: ../src/empathy-about-dialog.c:119
1822 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
1823 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
1824
1825 #: ../src/empathy-about-dialog.c:125
1826 msgid "translator-credits"
1827 msgstr ""
1828 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009\n"
1829 "Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2007, 2008, 2009\n"
1830 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009"
1831
1832 #: ../src/empathy-account-assistant.c:118
1833 msgid "There has been an error while importing the accounts."
1834 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
1835
1836 #: ../src/empathy-account-assistant.c:121
1837 msgid "There has been an error while parsing the account details."
1838 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
1839
1840 #: ../src/empathy-account-assistant.c:124
1841 msgid "There has been an error while creating the account."
1842 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
1843
1844 #: ../src/empathy-account-assistant.c:126
1845 msgid "There has been an error."
1846 msgstr "Wystąpił błąd."
1847
1848 #: ../src/empathy-account-assistant.c:141
1849 #, c-format
1850 msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
1851 msgstr "Komunikat błędu: <span style=\"italic\">%s</span>"
1852
1853 #: ../src/empathy-account-assistant.c:149
1854 msgid ""
1855 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
1856 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
1857 msgstr ""
1858 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
1859 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
1860
1861 #: ../src/empathy-account-assistant.c:184
1862 msgid "An error occurred"
1863 msgstr "Wystąpił błąd"
1864
1865 #. Create account
1866 #. To translator: %s is the protocol name
1867 #. Create account
1868 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
1869 #. * "Yahoo!"
1870 #.
1871 #: ../src/empathy-account-assistant.c:321
1872 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
1873 #, c-format
1874 msgid "New %s account"
1875 msgstr "Nowe konto %s"
1876
1877 #: ../src/empathy-account-assistant.c:393
1878 msgid "What kind of chat account do you have?"
1879 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów?"
1880
1881 #: ../src/empathy-account-assistant.c:399
1882 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
1883 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia?"
1884
1885 #: ../src/empathy-account-assistant.c:405
1886 msgid "Enter your account details"
1887 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
1888
1889 #: ../src/empathy-account-assistant.c:410
1890 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
1891 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia?"
1892
1893 #: ../src/empathy-account-assistant.c:416
1894 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
1895 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
1896
1897 #: ../src/empathy-account-assistant.c:423
1898 msgid "Enter the details for the new account"
1899 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
1900
1901 #: ../src/empathy-account-assistant.c:509
1902 msgid ""
1903 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
1904 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
1905 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
1906 "calls."
1907 msgstr ""
1908 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
1909 "pobliżu oraz przyjaciółmi i kolegami, którzy używają Google Talk, AIM, "
1910 "Windows Live i wielu innych programów rozmów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
1911 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideorozmowy."
1912
1913 #: ../src/empathy-account-assistant.c:526
1914 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
1915 msgstr "Czy konto było już używany za pomocą innego programu rozmów?"
1916
1917 #: ../src/empathy-account-assistant.c:549
1918 msgid "Yes, import my account details from "
1919 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
1920
1921 #: ../src/empathy-account-assistant.c:570
1922 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
1923 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
1924
1925 #: ../src/empathy-account-assistant.c:592
1926 msgid "No, I want a new account"
1927 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
1928
1929 #: ../src/empathy-account-assistant.c:602
1930 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
1931 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
1932
1933 #: ../src/empathy-account-assistant.c:623
1934 msgid "Select the accounts you want to import:"
1935 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
1936
1937 #: ../src/empathy-account-assistant.c:710
1938 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
1939 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
1940 msgid "Yes"
1941 msgstr "Tak"
1942
1943 #: ../src/empathy-account-assistant.c:717
1944 msgid "No, that's all for now"
1945 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
1946
1947 #: ../src/empathy-account-assistant.c:910
1948 msgid "Welcome to Empathy"
1949 msgstr "Witamy w programie Empathy"
1950
1951 #: ../src/empathy-account-assistant.c:919
1952 msgid "Import your existing accounts"
1953 msgstr "Importowanie istniejących kont"
1954
1955 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
1956 #. * unsaved changes
1957 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:63
1958 #, c-format
1959 msgid "There are unsaved modification regarding your %s account."
1960 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
1961
1962 #. To translators: The first parameter is the login id and the
1963 #. * second one is the server. The resulting string will be something
1964 #. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
1965 #. * You should reverse the order of these arguments if the
1966 #. * server should come before the login id in your locale.
1967 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:236
1968 #, c-format
1969 msgid "%1$s on %2$s"
1970 msgstr "%1$s na %2$s"
1971
1972 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
1973 #. * string will be something like: "Jabber Account"
1974 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:248
1975 #, c-format
1976 msgid "%s Account"
1977 msgstr "Konto %s"
1978
1979 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:252
1980 msgid "New account"
1981 msgstr "Nowe konto"
1982
1983 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
1984 msgid ""
1985 "You are about to create a new account, which will discard\n"
1986 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
1987 msgstr ""
1988 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
1989 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
1990
1991 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:787
1992 #, c-format
1993 msgid ""
1994 "You are about to remove your %s account!\n"
1995 "Are you sure you want to proceed?"
1996 msgstr ""
1997 "Za chwilę nastąpi usunięcie konta %s.\n"
1998 "Na pewno kontynuować?"
1999
2000 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:792
2001 msgid ""
2002 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
2003 "decide to proceed.\n"
2004 "\n"
2005 "Should you decide to add the account back at a later time, they will still "
2006 "be available."
2007 msgstr ""
2008 "Usunięcie konta NIE spowoduje usunięcia związanych z tym kontem rozmów i "
2009 "pokoi rozmowy.\n"
2010 "\n"
2011 "Ponowne dodanie tego konta spowoduje ich ponowną dostępność."
2012
2013 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:980
2014 msgid ""
2015 "You are about to select another account, which will discard\n"
2016 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2017 msgstr ""
2018 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2019 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2020
2021 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1475
2022 msgid ""
2023 "You are about to close the window, which will discard\n"
2024 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2025 msgstr ""
2026 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2027 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2028
2029 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2030 msgid "Accounts"
2031 msgstr "Konta"
2032
2033 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2034 msgid "Add new"
2035 msgstr "Dodaje nowe"
2036
2037 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2038 msgid "Cr_eate"
2039 msgstr "_Utwórz"
2040
2041 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2042 msgid "No protocol installed"
2043 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2044
2045 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2046 msgid ""
2047 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2048 "you want to use."
2049 msgstr ""
2050 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2051 "wymaganego protokołu."
2052
2053 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2054 msgid "_Add..."
2055 msgstr "Dod_aj..."
2056
2057 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
2058 msgid "_Create a new account"
2059 msgstr "_Utwórz nowe konto"
2060
2061 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
2062 msgid "_Reuse an existing account"
2063 msgstr "_Ponownie użyj istniejące konto"
2064
2065 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
2066 msgid "account"
2067 msgstr "konto"
2068
2069 #: ../src/empathy-call-window.c:426
2070 msgid "Contrast"
2071 msgstr "Kontrast"
2072
2073 #: ../src/empathy-call-window.c:429
2074 msgid "Brightness"
2075 msgstr "Jasność"
2076
2077 #: ../src/empathy-call-window.c:432
2078 msgid "Gamma"
2079 msgstr "Gamma"
2080
2081 #: ../src/empathy-call-window.c:539
2082 msgid "Volume"
2083 msgstr "Głośność"
2084
2085 #: ../src/empathy-call-window.c:671
2086 msgid "Connecting..."
2087 msgstr "Łączenie..."
2088
2089 #: ../src/empathy-call-window.c:778
2090 msgid "_Sidebar"
2091 msgstr "_Panel"
2092
2093 #: ../src/empathy-call-window.c:797
2094 msgid "Dialpad"
2095 msgstr "Panel wybierania"
2096
2097 #: ../src/empathy-call-window.c:803
2098 msgid "Audio input"
2099 msgstr "Wejście dźwięku"
2100
2101 #: ../src/empathy-call-window.c:807
2102 msgid "Video input"
2103 msgstr "Wejście obrazu"
2104
2105 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string is used
2106 #. * in the window title
2107 #: ../src/empathy-call-window.c:868
2108 #, c-format
2109 msgid "Call with %s"
2110 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
2111
2112 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window title
2113 #: ../src/empathy-call-window.c:938
2114 msgid "Call"
2115 msgstr "Rozmowa"
2116
2117 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2118 #: ../src/empathy-call-window.c:1437
2119 #, c-format
2120 msgid "Connected — %d:%02dm"
2121 msgstr "Połączony - %d:%02dm"
2122
2123 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2124 msgid "Hang up"
2125 msgstr "Rozłącz"
2126
2127 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2128 msgid "Redial"
2129 msgstr "Wybierz ponownie"
2130
2131 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2132 msgid "Send Audio"
2133 msgstr "Wyślij dźwięk"
2134
2135 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2136 msgid "Send video"
2137 msgstr "Wyślij obraz wideo"
2138
2139 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2140 msgid "Video preview"
2141 msgstr "Podgląd obrazu"
2142
2143 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2144 msgid "_Call"
2145 msgstr "_Zadzwoń"
2146
2147 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-main-window.ui.h:26
2148 msgid "_View"
2149 msgstr "_Widok"
2150
2151 #: ../src/empathy-chat-window.c:343
2152 #, c-format
2153 msgid "Conversations (%d)"
2154 msgstr "Rozmowy (%d)"
2155
2156 #: ../src/empathy-chat-window.c:475
2157 msgid "Typing a message."
2158 msgstr "Pisze wiadomość."
2159
2160 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2161 msgid "C_lear"
2162 msgstr "_Wyczyść"
2163
2164 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2165 msgid "Chat"
2166 msgstr "Rozmowa"
2167
2168 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2169 msgid "Insert _Smiley"
2170 msgstr "Wstaw _emotikonę"
2171
2172 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2173 msgid "Move Tab _Left"
2174 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
2175
2176 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2177 msgid "Move Tab _Right"
2178 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
2179
2180 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
2181 msgid "_Contact"
2182 msgstr "_Kontakt"
2183
2184 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7 ../src/empathy-main-window.ui.h:14
2185 msgid "_Contents"
2186 msgstr "_Zawartość"
2187
2188 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2189 msgid "_Conversation"
2190 msgstr "_Rozmowa"
2191
2192 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2193 msgid "_Detach Tab"
2194 msgstr "_Odłącz kartę"
2195
2196 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
2197 msgid "_Favorite Chatroom"
2198 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
2199
2200 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
2201 msgid "_Help"
2202 msgstr "Pomo_c"
2203
2204 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2205 msgid "_Next Tab"
2206 msgstr "_Następna karta"
2207
2208 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2209 msgid "_Previous Tab"
2210 msgstr "_Poprzednia karta"
2211
2212 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15 ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
2213 msgid "_Show Contact List"
2214 msgstr "_Lista kontaktów"
2215
2216 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2217 msgid "_Tabs"
2218 msgstr "_Karty"
2219
2220 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:258
2221 msgid "Name"
2222 msgstr "Nazwa"
2223
2224 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:276
2225 msgid "Room"
2226 msgstr "Pokój"
2227
2228 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:285
2229 msgid "Auto-Connect"
2230 msgstr "Automatyczne łączenie"
2231
2232 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
2233 msgid "Manage Favorite Rooms"
2234 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2235
2236 #: ../src/empathy-event-manager.c:322
2237 msgid "Incoming call"
2238 msgstr "Rozmowa przychodząca"
2239
2240 #: ../src/empathy-event-manager.c:325
2241 #, c-format
2242 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
2243 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s, odebrać?"
2244
2245 #: ../src/empathy-event-manager.c:332
2246 msgid "_Reject"
2247 msgstr "_Odrzuć"
2248
2249 #: ../src/empathy-event-manager.c:338
2250 msgid "_Answer"
2251 msgstr "_Odbierz"
2252
2253 #: ../src/empathy-event-manager.c:453
2254 #, c-format
2255 msgid "Incoming call from %s"
2256 msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s"
2257
2258 #: ../src/empathy-event-manager.c:497
2259 #, c-format
2260 msgid "%s is offering you an invitation"
2261 msgstr "Użytkownik %s przesyła zaproszenie"
2262
2263 #: ../src/empathy-event-manager.c:503
2264 msgid "An external application will be started to handle it."
2265 msgstr "Do obsługi zostanie uruchomiony zewnętrzny program."
2266
2267 #: ../src/empathy-event-manager.c:508
2268 msgid "You don't have the needed external application to handle it."
2269 msgstr "Brak wymaganego programu zewnętrznego, aby obsłużyć działanie."
2270
2271 #: ../src/empathy-event-manager.c:635
2272 msgid "Room invitation"
2273 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
2274
2275 #: ../src/empathy-event-manager.c:638
2276 #, c-format
2277 msgid "%s is inviting you to join %s"
2278 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
2279
2280 #: ../src/empathy-event-manager.c:646
2281 msgid "_Decline"
2282 msgstr "_Odmów"
2283
2284 #: ../src/empathy-event-manager.c:651
2285 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
2286 msgid "_Join"
2287 msgstr "_Dołącz"
2288
2289 #: ../src/empathy-event-manager.c:690
2290 #, c-format
2291 msgid "%s invited you to join %s"
2292 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
2293
2294 #: ../src/empathy-event-manager.c:716
2295 #, c-format
2296 msgid "Incoming file transfer from %s"
2297 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2298
2299 #: ../src/empathy-event-manager.c:896
2300 #, c-format
2301 msgid "Subscription requested by %s"
2302 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
2303
2304 #: ../src/empathy-event-manager.c:900
2305 #, c-format
2306 msgid ""
2307 "\n"
2308 "Message: %s"
2309 msgstr ""
2310 "\n"
2311 "Wiadomość: %s"
2312
2313 #. someone is logging off
2314 #: ../src/empathy-event-manager.c:936
2315 #, c-format
2316 msgid "%s is now offline."
2317 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
2318
2319 #. someone is logging in
2320 #: ../src/empathy-event-manager.c:952
2321 #, c-format
2322 msgid "%s is now online."
2323 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
2324
2325 #. Translators: time left, when it is more than one hour
2326 #: ../src/empathy-ft-manager.c:101
2327 #, c-format
2328 msgid "%u:%02u.%02u"
2329 msgstr "%u:%02u.%02u"
2330
2331 #. Translators: time left, when is is less than one hour
2332 #: ../src/empathy-ft-manager.c:104
2333 #, c-format
2334 msgid "%02u.%02u"
2335 msgstr "%02u.%02u"
2336
2337 #: ../src/empathy-ft-manager.c:180
2338 msgctxt "file transfer percent"
2339 msgid "Unknown"
2340 msgstr "Nieznany"
2341
2342 #: ../src/empathy-ft-manager.c:275
2343 #, c-format
2344 msgid "%s of %s at %s/s"
2345 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
2346
2347 #: ../src/empathy-ft-manager.c:276
2348 #, c-format
2349 msgid "%s of %s"
2350 msgstr "%s z %s"
2351
2352 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2353 #: ../src/empathy-ft-manager.c:307
2354 #, c-format
2355 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
2356 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
2357
2358 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2359 #: ../src/empathy-ft-manager.c:310
2360 #, c-format
2361 msgid "Sending \"%s\" to %s"
2362 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
2363
2364 #. translators: first %s is filename, second %s
2365 #. * is the contact name
2366 #: ../src/empathy-ft-manager.c:340
2367 #, c-format
2368 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
2369 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
2370
2371 #: ../src/empathy-ft-manager.c:343
2372 msgid "Error receiving a file"
2373 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
2374
2375 #: ../src/empathy-ft-manager.c:348
2376 #, c-format
2377 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
2378 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
2379
2380 #: ../src/empathy-ft-manager.c:351
2381 msgid "Error sending a file"
2382 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
2383
2384 #. translators: first %s is filename, second %s
2385 #. * is the contact name
2386 #: ../src/empathy-ft-manager.c:490
2387 #, c-format
2388 msgid "\"%s\" received from %s"
2389 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
2390
2391 #. translators: first %s is filename, second %s
2392 #. * is the contact name
2393 #: ../src/empathy-ft-manager.c:495
2394 #, c-format
2395 msgid "\"%s\" sent to %s"
2396 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
2397
2398 #: ../src/empathy-ft-manager.c:498
2399 msgid "File transfer completed"
2400 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
2401
2402 #: ../src/empathy-ft-manager.c:617 ../src/empathy-ft-manager.c:784
2403 msgid "Waiting for the other participant's response"
2404 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
2405
2406 #: ../src/empathy-ft-manager.c:643 ../src/empathy-ft-manager.c:681
2407 #, c-format
2408 msgid "Checking integrity of \"%s\""
2409 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
2410
2411 #: ../src/empathy-ft-manager.c:646 ../src/empathy-ft-manager.c:684
2412 #, c-format
2413 msgid "Hashing \"%s\""
2414 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
2415
2416 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1024
2417 msgid "%"
2418 msgstr "%"
2419
2420 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1036
2421 msgid "File"
2422 msgstr "Plik"
2423
2424 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1058
2425 msgid "Remaining"
2426 msgstr "Pozostało"
2427
2428 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
2429 msgid "File Transfers"
2430 msgstr "Przesyłanie plików"
2431
2432 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
2433 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
2434 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
2435
2436 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
2437 msgid ""
2438 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
2439 "importing accounts from Pidgin."
2440 msgstr ""
2441 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
2442 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
2443
2444 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
2445 msgid "Import Accounts"
2446 msgstr "Importowanie kont"
2447
2448 #. Translators: this is the header of a treeview column
2449 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
2450 msgid "Import"
2451 msgstr "Zaimportuj"
2452
2453 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
2454 msgid "Protocol"
2455 msgstr "Protokół"
2456
2457 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
2458 msgid "Source"
2459 msgstr "Źródło"
2460
2461 #: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
2462 #, c-format
2463 msgid "%s account"
2464 msgstr "Konto %s"
2465
2466 #: ../src/empathy-main-window.c:399
2467 msgid "_Edit account"
2468 msgstr "Z_modyfikuj konto"
2469
2470 #: ../src/empathy-main-window.c:502
2471 msgid "No error specified"
2472 msgstr "Nie podano błędu"
2473
2474 #: ../src/empathy-main-window.c:505
2475 msgid "Network error"
2476 msgstr "Błąd sieci"
2477
2478 #: ../src/empathy-main-window.c:508
2479 msgid "Authentication failed"
2480 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się"
2481
2482 #: ../src/empathy-main-window.c:511
2483 msgid "Encryption error"
2484 msgstr "Błąd szyfrowania"
2485
2486 #: ../src/empathy-main-window.c:514
2487 msgid "Name in use"
2488 msgstr "Pseudonim jest już używany"
2489
2490 #: ../src/empathy-main-window.c:517
2491 msgid "Certificate not provided"
2492 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
2493
2494 #: ../src/empathy-main-window.c:520
2495 msgid "Certificate untrusted"
2496 msgstr "Niezaufany certyfikat"
2497
2498 #: ../src/empathy-main-window.c:523
2499 msgid "Certificate expired"
2500 msgstr "Certyfikat wygasł"
2501
2502 #: ../src/empathy-main-window.c:526
2503 msgid "Certificate not activated"
2504 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
2505
2506 #: ../src/empathy-main-window.c:529
2507 msgid "Certificate hostname mismatch"
2508 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
2509
2510 #: ../src/empathy-main-window.c:532
2511 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
2512 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
2513
2514 #: ../src/empathy-main-window.c:535
2515 msgid "Certificate self-signed"
2516 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
2517
2518 #: ../src/empathy-main-window.c:538
2519 msgid "Certificate error"
2520 msgstr "Błąd certyfikatu"
2521
2522 #: ../src/empathy-main-window.c:541
2523 msgid "Unknown error"
2524 msgstr "Nieznany błąd"
2525
2526 #: ../src/empathy-main-window.c:1288
2527 msgid "Show and edit accounts"
2528 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
2529
2530 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
2531 msgid "Contact List"
2532 msgstr "Lista kontaktów"
2533
2534 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
2535 msgid "Contacts on a _Map"
2536 msgstr "Kontakty na _mapie"
2537
2538 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
2539 msgid "Context"
2540 msgstr "Kontekst"
2541
2542 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
2543 msgid "Join _Favorites"
2544 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
2545
2546 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
2547 msgid "Manage Favorites"
2548 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
2549
2550 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
2551 msgid "N_ormal Size"
2552 msgstr "N_ormalny rozmiar"
2553
2554 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
2555 msgid "Normal Size With _Avatars"
2556 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
2557
2558 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
2559 msgid "Sort by _Name"
2560 msgstr "Sortowanie według _nazwy"
2561
2562 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
2563 msgid "Sort by _Status"
2564 msgstr "Sortowanie według _stanu"
2565
2566 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
2567 msgid "_Accounts"
2568 msgstr "_Konta"
2569
2570 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
2571 msgid "_Compact Size"
2572 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
2573
2574 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
2575 msgid "_Debug"
2576 msgstr "_Debugowanie"
2577
2578 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
2579 msgid "_File Transfers"
2580 msgstr "_Przesyłanie plików"
2581
2582 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
2583 msgid "_Join..."
2584 msgstr "_Dołącz..."
2585
2586 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20 ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
2587 msgid "_New Conversation..."
2588 msgstr "_Nowa rozmowa..."
2589
2590 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
2591 msgid "_Offline Contacts"
2592 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
2593
2594 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
2595 msgid "_Personal Information"
2596 msgstr "I_nformacje osobiste"
2597
2598 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
2599 msgid "_Previous Conversations"
2600 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
2601
2602 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
2603 msgid "_Room"
2604 msgstr "_Pokój"
2605
2606 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:328
2607 msgid "Chat Room"
2608 msgstr "Pokój rozmowy"
2609
2610 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:344
2611 msgid "Members"
2612 msgstr "Członkowie"
2613
2614 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:494
2615 #, c-format
2616 msgctxt ""
2617 "Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/no "
2618 "and a number."
2619 msgid ""
2620 "<b>%s</b>\n"
2621 "Invite required: %s\n"
2622 "Password required: %s\n"
2623 "Members: %s"
2624 msgstr ""
2625 "<b>%s</b>\n"
2626 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
2627 "Wymagane hasło: %s\n"
2628 "Członkowie: %s"
2629
2630 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
2631 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
2632 msgid "No"
2633 msgstr "Nie"
2634
2635 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:524
2636 msgid "Could not start room listing"
2637 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
2638
2639 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:534
2640 msgid "Could not stop room listing"
2641 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
2642
2643 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
2644 msgid "Couldn't load room list"
2645 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
2646
2647 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
2648 msgid ""
2649 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
2650 msgstr ""
2651 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
2652 "pokoi na liście."
2653
2654 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
2655 msgid ""
2656 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
2657 "the current account's server"
2658 msgstr ""
2659 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
2660 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
2661
2662 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
2663 msgid "Join Room"
2664 msgstr "Dołączenie do pokoju"
2665
2666 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
2667 msgid "Room List"
2668 msgstr "Listy pokoi"
2669
2670 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
2671 msgid "_Room:"
2672 msgstr "_Pokój:"
2673
2674 #: ../src/empathy-preferences.c:148
2675 msgid "Message received"
2676 msgstr "Otrzymano wiadomość"
2677
2678 #: ../src/empathy-preferences.c:149
2679 msgid "Message sent"
2680 msgstr "Wysłano wiadomość"
2681
2682 #: ../src/empathy-preferences.c:150
2683 msgid "New conversation"
2684 msgstr "Nowa rozmowa"
2685
2686 #: ../src/empathy-preferences.c:151
2687 msgid "Contact goes online"
2688 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
2689
2690 #: ../src/empathy-preferences.c:152
2691 msgid "Contact goes offline"
2692 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
2693
2694 #: ../src/empathy-preferences.c:153
2695 msgid "Account connected"
2696 msgstr "Konto połączone"
2697
2698 #: ../src/empathy-preferences.c:154
2699 msgid "Account disconnected"
2700 msgstr "Konto rozłączone"
2701
2702 #: ../src/empathy-preferences.c:394
2703 msgid "Language"
2704 msgstr "Język"
2705
2706 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
2707 msgid "Allow _GPS usage"
2708 msgstr "Zezwolenie na użycie _GPS"
2709
2710 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
2711 msgid "Allow _cellphone usage"
2712 msgstr "Zezwolenie na użycie telefonu _komórkowego"
2713
2714 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
2715 msgid "Allow _network usage"
2716 msgstr "Zezwole_nie na użycie sieci"
2717
2718 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2719 msgid "Appearance"
2720 msgstr "Wygląd"
2721
2722 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
2723 msgid "Automatically _connect on startup "
2724 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania "
2725
2726 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
2727 msgid "Behavior"
2728 msgstr "Zachowanie"
2729
2730 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
2731 msgid "Chat Th_eme:"
2732 msgstr "Motyw _rozmowy:"
2733
2734 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
2735 msgid "Disable notifications when _away or busy"
2736 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
2737
2738 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
2739 msgid "Disable sounds when _away or busy"
2740 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
2741
2742 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
2743 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
2744 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
2745
2746 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
2747 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
2748 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
2749
2750 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
2751 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
2752 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
2753
2754 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
2755 msgid "Enable spell checking for languages:"
2756 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
2757
2758 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
2759 msgid "General"
2760 msgstr "Ogólne"
2761
2762 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
2763 msgid "Geoclue Settings"
2764 msgstr "Ustawienia programu Geoclue"
2765
2766 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
2767 msgid "Location"
2768 msgstr "Położenie"
2769
2770 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
2771 msgid "Notifications"
2772 msgstr "Powiadomienia"
2773
2774 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
2775 msgid "Play sound for events"
2776 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
2777
2778 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
2779 msgid "Preferences"
2780 msgstr "Preferencje"
2781
2782 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
2783 msgid "Privacy"
2784 msgstr "Prywatność"
2785
2786 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
2787 msgid ""
2788 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
2789 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
2790 "decimal place."
2791 msgstr ""
2792 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
2793 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
2794 "po przecinku."
2795
2796 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
2797 msgid "Show _smileys as images"
2798 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
2799
2800 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
2801 msgid "Show contact _list in rooms"
2802 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
2803
2804 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
2805 msgid "Sounds"
2806 msgstr "Dźwięki"
2807
2808 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
2809 msgid "Spell Checking"
2810 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
2811
2812 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
2813 msgid ""
2814 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
2815 "dictionary installed."
2816 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
2817
2818 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
2819 msgid "Themes"
2820 msgstr "Motywy"
2821
2822 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2823 msgid "_Enable bubble notifications"
2824 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
2825
2826 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
2827 msgid "_Enable sound notifications"
2828 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
2829
2830 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
2831 msgid "_Open new chats in separate windows"
2832 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
2833
2834 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
2835 msgid "_Publish location to my contacts"
2836 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
2837
2838 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
2839 msgid "_Reduce location accuracy"
2840 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
2841
2842 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2843 msgid "Status"
2844 msgstr "Stan"
2845
2846 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
2847 msgid "_Quit"
2848 msgstr "Za_kończ"
2849
2850 #: ../src/empathy-tube-dispatch.c:376
2851 #, c-format
2852 msgid "Unable to start application for service %s: %s"
2853 msgstr "Nie można uruchomić programu dla usługi %s: %s"
2854
2855 #: ../src/empathy-tube-dispatch.c:447
2856 #, c-format
2857 msgid ""
2858 "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
2859 "application to handle it"
2860 msgstr ""
2861 "Otrzymano zaproszenie do usługi %s, ale brak wymaganego programu "
2862 "zewnętrznego do jej obsługi"
2863
2864 #: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
2865 msgid "Contact Map View"
2866 msgstr "Widok mapy kontaktów"
2867
2868 #: ../src/empathy-debug-window.c:111 ../src/empathy-debug-window.c:1081
2869 msgid "Error"
2870 msgstr "Błąd"
2871
2872 #: ../src/empathy-debug-window.c:114 ../src/empathy-debug-window.c:1075
2873 msgid "Critical"
2874 msgstr "Krytyczny"
2875
2876 #: ../src/empathy-debug-window.c:117 ../src/empathy-debug-window.c:1069
2877 msgid "Warning"
2878 msgstr "Ostrzeżenie"
2879
2880 #: ../src/empathy-debug-window.c:120 ../src/empathy-debug-window.c:1063
2881 #: ../src/empathy-debug-window.c:1111
2882 msgid "Message"
2883 msgstr "Wiadomość"
2884
2885 #: ../src/empathy-debug-window.c:123 ../src/empathy-debug-window.c:1057
2886 msgid "Info"
2887 msgstr "Informacje"
2888
2889 #: ../src/empathy-debug-window.c:126 ../src/empathy-debug-window.c:1051
2890 msgid "Debug"
2891 msgstr "Debugowanie"
2892
2893 #: ../src/empathy-debug-window.c:841
2894 msgid "Save"
2895 msgstr "Zapisz"
2896
2897 #: ../src/empathy-debug-window.c:944
2898 msgid "Debug Window"
2899 msgstr "Okno debugowania"
2900
2901 #: ../src/empathy-debug-window.c:1019
2902 msgid "Pause"
2903 msgstr "Wstrzymaj"
2904
2905 #: ../src/empathy-debug-window.c:1031
2906 msgid "Level "
2907 msgstr "Poziom "
2908
2909 #: ../src/empathy-debug-window.c:1100
2910 msgid "Time"
2911 msgstr "Czas"
2912
2913 #: ../src/empathy-debug-window.c:1102
2914 msgid "Domain"
2915 msgstr "Domena"
2916
2917 #: ../src/empathy-debug-window.c:1104
2918 msgid "Category"
2919 msgstr "Kategoria"
2920
2921 #: ../src/empathy-debug-window.c:1106
2922 msgid "Level"
2923 msgstr "Poziom"
2924
2925 #: ../src/empathy-debug-window.c:1138
2926 msgid ""
2927 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2928 "extension."
2929 msgstr ""
2930 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."