64159e54dfff1f4bdf146a646b3c2727dc1705be
[empathy.git] / po / fi.po
1 # This file is distributed under the same license as the empathy package.
2 # Copyright (C) 2006-2009 Free Software Foundation Inc.
3 # Copyright (C) 2006 Samuli Seppänen and Henna Nykänen.
4 # Jussi Aalto https://launchpad.net/~jtaalto
5 # Timo Jyrinki https://launchpad.net/~timo-jyrinki
6 # Tommi Saira https://launchpad.net/~tommisaira
7 # Gnome 2012-03 Finnish translation sprint participants:
8 # Niklas Laxström
9 # Timo Jyrinki
10 # Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006-2009.
11 # Samuli Seppänen & Henna Nykänen <sjsepp@utu.fi>, 2006.
12 # Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009.
13 # Ville-Pekka Vainio <vpivaini@cs.helsinki.fi>, 2010.
14 # Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2012, 2013, 2014.
15 #
16 msgid ""
17 msgstr ""
18 "Project-Id-Version: empathy\n"
19 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
20 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
21 "POT-Creation-Date: 2014-03-03 16:27+0000\n"
22 "PO-Revision-Date: 2014-03-03 21:10+0200\n"
23 "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
24 "Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
25 "Language: fi\n"
26 "MIME-Version: 1.0\n"
27 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
30 "X-POT-Import-Date: 2012-03-05 15:05:34+0000\n"
31 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
32
33 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
34 msgid "Empathy"
35 msgstr "Empathy"
36
37 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
38 msgid "IM Client"
39 msgstr "Pikaviestin"
40
41 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
42 msgid "Empathy Internet Messaging"
43 msgstr "Empathy-pikaviestin"
44
45 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
46 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
47 msgstr ""
48 "Keskustele käyttäen Google Talkia, Facebookia, MSN:ää ja monia muita "
49 "palveluja"
50
51 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
52 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
53 msgstr ""
54 "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;keskustelu;viesti;"
55 "pikaviestin;"
56
57 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
58 msgid ""
59 "Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
60 "environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
61 "and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
62 "text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
63 "your contact’s chat application allows."
64 msgstr ""
65 "Empathy on virallinen pikaviestinsovellus Gnome-työpöydälle. Empathyn avulla "
66 "voit yhdistää AIMiin, MSN:ään, Jabberiin (mukaan lukien Facebook ja Google "
67 "Talk), IRC:hen ja moneen muuhun viestintäverkkoon. Voit keskustella "
68 "tekstipohjaisesti, soittaa ääni- ja videopuheluita ja siirtää tiedostoja "
69 "riippuen vastapuolen käyttämän sovelluksen tukemista toiminnoista."
70
71 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
72 msgid ""
73 "Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
74 "miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
75 "open Empathy!"
76 msgstr ""
77
78 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
79 msgid "Connection managers should be used"
80 msgstr "Yhteyden hallintaohjelmia tulisi käyttää"
81
82 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
83 msgid ""
84 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
85 "reconnect."
86 msgstr ""
87 "Käyttääkö Empathy yhteyksienhallintaa verkkoyhteyksien automaattiseen "
88 "luomiseen ja katkaisuun."
89
90 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
91 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
92 msgstr "Empathy yrittää yhdistää automaattisesti käynnistettäessä"
93
94 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
95 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
96 msgstr ""
97 "Kirjautuuko Empathy tileillesi automaattisesti käynnistymisensä yhteydessä."
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
100 msgid "Empathy should auto-away when idle"
101 msgstr ""
102 "Empathyn tulisi merkitä automaattisesti poissaolevaksi, mikäli konetta ei "
103 "käytetä"
104
105 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
106 msgid ""
107 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
108 msgstr ""
109 "Tulisiko Empathyn merkitä käyttäjä automaattisesti poissaolevaksi, mikäli "
110 "konetta ei käytetä."
111
112 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
113 msgid "Empathy default download folder"
114 msgstr "Empathyn latausten oletuskansio"
115
116 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
117 msgid "The default folder to save file transfers in."
118 msgstr "Oletuskansio, johon siirretyt tiedostot tallennetaan."
119
120 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
122 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
123 msgstr ""
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
126 msgid ""
127 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
128 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
129 msgstr ""
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
132 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
133 msgid "Show offline contacts"
134 msgstr "Näytä linjoilta poissa olevat tuttavat"
135
136 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
137 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
138 msgstr "Näytetäänkö poissa linjoilta olevat tuttavat tuttavaluettelossa."
139
140 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
141 msgid "Show Balance in contact list"
142 msgstr "Näytä varallisuus tuttavaluettelossa"
143
144 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
145 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
146 msgstr "Haluatko näyttää tilien varallisuus tuttavaluettelossa."
147
148 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
149 msgid "Hide main window"
150 msgstr "Piilota pääikkuna"
151
152 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
153 msgid "Hide the main window."
154 msgstr "Piilota pääikkuna."
155
156 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
157 msgid "Default directory to select an avatar image from"
158 msgstr "Oletushakemisto, josta avatar-kuvat haetaan"
159
160 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
161 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
162 msgstr "Viimeisin hakemisto, josta avatar-kuva oli valittu."
163
164 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
165 msgid "Open new chats in separate windows"
166 msgstr "Avaa uusi ikkuna uusille keskusteluille"
167
168 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
169 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
170 msgstr "Avaa aina uusi ikkuna uusille keskusteluille."
171
172 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
173 msgid "Display incoming events in the status area"
174 msgstr "Näytä ajankohtaiset tapahtumat tilarivillä"
175
176 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
177 msgid ""
178 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
179 "user immediately."
180 msgstr ""
181 "Näytä ajankohtaiset tapahtumat tilarivillä. Mikäli epätosi, näytä ne "
182 "käyttäjälle välittömästi."
183
184 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
185 msgid "The position for the chat window side pane"
186 msgstr "Keskusteluikkunan sivupaneelin sijainti"
187
188 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
189 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
190 msgstr "Keskusteluikkunan sivupaneelin tallennettu sijainti (pikseleinä)."
191
192 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
193 msgid "Show contact groups"
194 msgstr "Näytä yhteyshenkilöryhmät"
195
196 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
197 msgid "Whether to show groups in the contact list."
198 msgstr "Näytetäänkö ryhmät tuttavaluettelossa."
199
200 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
201 msgid "Use notification sounds"
202 msgstr "Käytä merkkiääniä"
203
204 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
205 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
206 msgstr "Ilmoitetaanko tapahtumista merkkiäänin."
207
208 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
209 msgid "Disable sounds when away"
210 msgstr "Älä soita ääniä poissaollessa"
211
212 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
213 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
214 msgstr "Ilmoitetaanko tapahtumista merkkiäänin varattuna tai poissa oltaessa."
215
216 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
217 msgid "Play a sound for incoming messages"
218 msgstr "Soita merkkiääni saapuville viesteille"
219
220 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
221 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
222 msgstr "Ilmoitetaanko saapuvista viesteistä merkkiäänellä."
223
224 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
225 msgid "Play a sound for outgoing messages"
226 msgstr "Soita merkkiääni lähetettäville viesteille"
227
228 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
229 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
230 msgstr "Ilmoitetaanko lähtevistä viesteistä merkkiäänellä."
231
232 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
233 msgid "Play a sound for new conversations"
234 msgstr "Soita merkkiääni uusista keskusteluista"
235
236 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
237 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
238 msgstr "Ilmoitetaanko uusista keskusteluista merkkiäänellä."
239
240 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
241 msgid "Play a sound when a contact logs in"
242 msgstr "Soita merkkiääni tuttavan kirjautuessa sisään"
243
244 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
245 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
246 msgstr "Ilmoitetaanko tuttavien sisäänkirjautumisesta merkkiäänellä."
247
248 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
249 msgid "Play a sound when a contact logs out"
250 msgstr "Soita merkkiääni tuttavan kirjautuessa ulos"
251
252 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
253 msgid ""
254 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
255 msgstr "Ilmoitetaanko tuttavien uloskirjautumisesta merkkiäänellä."
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
258 msgid "Play a sound when we log in"
259 msgstr "Soita merkkiääni kirjauduttaessa sisään"
260
261 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
262 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
263 msgstr "Ilmoitetaanko verkkoon kirjautumisesta merkkiäänellä."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
266 msgid "Play a sound when we log out"
267 msgstr "Soita merkkiääni kirjauduttaessa ulos"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
270 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
271 msgstr "Ilmoitetaanko verkosta uloskirjautumisesta merkkiäänellä."
272
273 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
274 msgid "Enable popup notifications for new messages"
275 msgstr "Näytä ponnahdusikkuna uusille viesteille"
276
277 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
278 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
279 msgstr "Näytetäänkö uudesta viestistä ponnahdusilmoitus."
280
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
282 msgid "Disable popup notifications when away"
283 msgstr "Älä näytä ponnahdusikkunoita poissaollessa"
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
286 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
287 msgstr "Näytetäänkö ponnahdusilmoituksia varattuna tai poissa oltaessa."
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
290 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
291 msgstr "Ponnahdusilmoitus kohdistamattomasta keskustelusta"
292
293 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
294 msgid ""
295 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
296 "the chat is already opened, but not focused."
297 msgstr ""
298 "Näytetäänkö avatussa, kohdistamattomassa keskustelussa saapuneesta uudesta "
299 "viestistä ponnahdusilmoitus."
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
302 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
303 msgstr "Ponnahdusilmoitus tuttavan kirjautuessa sisään"
304
305 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
306 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
307 msgstr "Näytetäänkö ponnahdusilmoitus tuttavan sisäänkirjautumisesta."
308
309 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
310 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
311 msgstr "Ponnahdusilmoitus tuttavan kirjautuessa ulos"
312
313 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
314 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
315 msgstr "Näytetäänkö ponnahdusilmoitus tuttavan uloskirjautumisesta."
316
317 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
318 msgid "Use graphical smileys"
319 msgstr "Käytä hymiökuvakkeita"
320
321 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
322 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
323 msgstr "Näytetäänkö keskusteluiden hymiöt hymiökuvakkeina."
324
325 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
326 msgid "Show contact list in rooms"
327 msgstr "Näytä tuttavaluettelo huoneissa"
328
329 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
330 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
331 msgstr "Näytetäänkö tuttavaluettelo keskusteluhuoneissa."
332
333 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
334 msgid "Chat window theme"
335 msgstr "Keskusteluikkunan teema"
336
337 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
338 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
339 msgstr "Keskusteluikkunoissa käytettävä teema."
340
341 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
342 msgid "Chat window theme variant"
343 msgstr "Keskusteluikkunan teemamuunnos"
344
345 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
346 msgid ""
347 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
348 msgstr ""
349 "Teemamuunnos jota käytetään näyttämään keskustelu keskusteluikkunoissa."
350
351 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
352 msgid "Path of the Adium theme to use"
353 msgstr "Käytettävän Adium-teeman sijainti"
354
355 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
356 msgid ""
357 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
358 "Deprecated."
359 msgstr ""
360 "Adium-teeman sijainti Adiumia keskustelun teemana käytettäessä. Vanhennettu."
361
362 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
363 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
364 msgstr "Käytä WebKit-kehittäjän työkaluja"
365
366 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
367 msgid ""
368 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
369 msgstr "Otetaanko WebKit-kehittäjän työkalut, kuten Web-tutkain, käyttöön."
370
371 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
372 msgid "Inform other users when you are typing to them"
373 msgstr "Salli muiden käyttäjien nähdä, että kirjoitat viestiä heille"
374
375 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
376 msgid ""
377 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
378 "affect the 'gone' state."
379 msgstr ""
380
381 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
382 msgid "Use theme for chat rooms"
383 msgstr "Käytä teemaa keskusteluhuoneille"
384
385 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
386 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
387 msgstr "Käytetäänkö teemaa keskusteluhuoneissa."
388
389 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
390 msgid "Spell checking languages"
391 msgstr "Kielentarkastuksessa käytetyt kielet"
392
393 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
394 msgid ""
395 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
396 msgstr ""
397 "Pilkuilla eroteltu lista oikeinkirjoituksen tarkistusohjelman käyttämistä "
398 "kielistä (esim. \"fi, en, fr\")."
399
400 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
401 msgid "Enable spell checker"
402 msgstr "Käytä oikeinkirjoituksen tarkistusta"
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
405 msgid ""
406 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
407 msgstr "Tarkistetaanko kirjoitetut sanat oikolukukielellä."
408
409 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
410 msgid "Nick completed character"
411 msgstr "Lempinimen täydennysmerkki"
412
413 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
414 msgid ""
415 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
416 "chat."
417 msgstr ""
418 "Lempinimen jälkeen lisättävä merkki, kun käytetään lempinimen täydennystä "
419 "(sarkain) ryhmäkeskustelussa."
420
421 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
422 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
423 msgstr "Empathy yrittää käyttää tuttavan avatarta keskusteluikkunan kuvakkeena"
424
425 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
426 msgid ""
427 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
428 msgstr ""
429 "Käyttääkö Empathy tuttavan avatar-kuvaketta keskusteluikkunan kuvakkeena."
430
431 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
432 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
433 msgstr "Viimeksi valittu tili \"Liity huoneeseen\"-ikkunassa"
434
435 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
436 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
437 msgstr ""
438
439 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
440 msgid "Camera device"
441 msgstr "Kamera"
442
443 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
444 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
445 msgstr "Oletuskamera videopuheluihin, esim. /dev/video0"
446
447 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
448 msgid "Camera position"
449 msgstr "Kameran sijainti"
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
452 msgid "Position the camera preview should be during a call."
453 msgstr ""
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
456 msgid "Echo cancellation support"
457 msgstr "Kaiun poiston tuki"
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
460 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
461 msgstr "Käytetäänkö Pulseaudion suodatinta kaiun poistamiseksi."
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
464 msgid "Show hint about closing the main window"
465 msgstr "Näytä vihje pääikkunan sulkemisesta"
466
467 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
468 msgid ""
469 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
470 "'x' button in the title bar."
471 msgstr "Pyydetäänkö pääikkunan sulkemisesta vahvistusta."
472
473 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
474 msgid "Empathy can publish the user's location"
475 msgstr "Empathy voi julkaista käyttäjän sijainnin"
476
477 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
478 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
479 msgstr "Saako Empathy paljastaa käyttäjän sijainnin tuttaville."
480
481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
482 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
483 msgstr "Empathyn pitää heikentää sijainnin tarkkuutta"
484
485 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
486 msgid ""
487 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
488 msgstr ""
489 "Alentaako Empathy sijaintitiedon tarkkuutta yksityisyyden suojaamiseksi."
490
491 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
492 msgid "No reason was specified"
493 msgstr "Syytä ei annettu"
494
495 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
496 msgid "The change in state was requested"
497 msgstr "Pyydettiin tilan muutosta"
498
499 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
500 msgid "You canceled the file transfer"
501 msgstr "Keskeytit tiedostonsiirron"
502
503 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
504 msgid "The other participant canceled the file transfer"
505 msgstr "Toinen osapuoli katkaisi tiedostonsiirron"
506
507 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
508 msgid "Error while trying to transfer the file"
509 msgstr "Virhe yritettäessä siirtää tiedostoa"
510
511 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
512 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
513 msgstr "Toinen osapuoli ei voi siirtää tiedostoa"
514
515 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
516 msgid "Unknown reason"
517 msgstr "Tuntematon syy"
518
519 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
520 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
521 msgstr "Tiedostonsiirto valmistui, mutta tiedosto oli viallinen"
522
523 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
524 msgid "File transfer not supported by remote contact"
525 msgstr "Etäyhteys ei tue tiedostonsiirtoa"
526
527 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
528 msgid "The selected file is not a regular file"
529 msgstr "Valittu tiedosto ei ole tavanomainen tiedosto"
530
531 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
532 msgid "The selected file is empty"
533 msgstr "Valittu tiedosto on tyhjä"
534
535 #: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
536 #, c-format
537 msgid "Missed call from %s"
538 msgstr "Vastaamaton puhelu käyttäjältä %s"
539
540 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
541 #: ../libempathy/empathy-message.c:389
542 #, c-format
543 msgid "Called %s"
544 msgstr "Soitettiin käytäjälle %s"
545
546 #: ../libempathy/empathy-message.c:392
547 #, c-format
548 msgid "Call from %s"
549 msgstr "Puhelu käyttäjältä %s"
550
551 #: ../libempathy/empathy-utils.c:180
552 msgid "Available"
553 msgstr "Tavoitettavissa"
554
555 #: ../libempathy/empathy-utils.c:182
556 msgid "Busy"
557 msgstr "Varattu"
558
559 #: ../libempathy/empathy-utils.c:185
560 msgid "Away"
561 msgstr "Poissa"
562
563 #: ../libempathy/empathy-utils.c:187
564 msgid "Invisible"
565 msgstr "Näkymätön"
566
567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:189
568 msgid "Offline"
569 msgstr "Poissa linjoilta"
570
571 #. translators: presence type is unknown
572 #: ../libempathy/empathy-utils.c:192
573 msgctxt "presence"
574 msgid "Unknown"
575 msgstr "Tuntematon"
576
577 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
578 msgid "No reason specified"
579 msgstr "Erittelemätön syy"
580
581 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
582 msgid "Status is set to offline"
583 msgstr "Tila on nyt ”Poissa linjoilta”"
584
585 #: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
586 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
587 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
588 msgid "Network error"
589 msgstr "Verkkovirhe"
590
591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
592 msgid "Authentication failed"
593 msgstr "Tunnistautuminen epäonnistui"
594
595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
596 msgid "Encryption error"
597 msgstr "Salausvirhe"
598
599 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
600 msgid "Name in use"
601 msgstr "Nimi on käytössä"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
604 msgid "Certificate not provided"
605 msgstr "Varmennetta ei ole annettu"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
608 msgid "Certificate untrusted"
609 msgstr "Varmenne ei ole luotettu"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
612 msgid "Certificate expired"
613 msgstr "Varmenne on vanhentunut"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
616 msgid "Certificate not activated"
617 msgstr "Varmenne ei ole vielä aktivoitu"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
620 msgid "Certificate hostname mismatch"
621 msgstr "Varmenteen verkkonimi ei täsmää"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
624 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
625 msgstr "Varmenteen sormenjälki ei täsmää"
626
627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
628 msgid "Certificate self-signed"
629 msgstr "Itseallekirjoitettu varmenne"
630
631 #: ../libempathy/empathy-utils.c:258
632 msgid "Certificate error"
633 msgstr "Varmennevirhe"
634
635 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
636 msgid "Encryption is not available"
637 msgstr "Salausta ei ole käytettävissä"
638
639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
640 msgid "Certificate is invalid"
641 msgstr "Varmenne ei ole kelvollinen"
642
643 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
644 msgid "Connection has been refused"
645 msgstr "Yhteys hylättiin"
646
647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
648 msgid "Connection can't be established"
649 msgstr "Yhteyttä ei voi muodostaa"
650
651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
652 msgid "Connection has been lost"
653 msgstr "Yhteys katkesi"
654
655 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
656 msgid "This account is already connected to the server"
657 msgstr "Tämä tili on jo yhteydessä palvelimeen"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
660 msgid ""
661 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
662 msgstr "Yhteys on korvattu samaa resurssia käyttävällä uudella yhteydellä"
663
664 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
665 msgid "The account already exists on the server"
666 msgstr "Tili on jo olemassa palvelimella"
667
668 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
669 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
670 msgstr "Palvelin on liian kiireinen käsitelläkseen tätä yhteyttä"
671
672 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
673 msgid "Certificate has been revoked"
674 msgstr "Varmenne on kumottu"
675
676 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
677 msgid ""
678 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
679 msgstr "Varmenne käyttää heikkoa salausmenetelmää"
680
681 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
682 msgid ""
683 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
684 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
685 msgstr ""
686 "Palvelinsertifikaatin pituus tai palvelinsertifikaattiketjun pituus ovat "
687 "suurempia kuin salauskirjasto sallii"
688
689 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
690 msgid "Your software is too old"
691 msgstr "Sovelluksesi on liian vanha"
692
693 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
694 msgid "Internal error"
695 msgstr "Sisäinen virhe"
696
697 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:683
698 msgid "All accounts"
699 msgstr "Kaikki tilit"
700
701 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
702 msgid "Click to enlarge"
703 msgstr "Suurenna napsauttamalla"
704
705 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
706 #, c-format
707 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
708 msgstr "Tunnistautuminen tilille <b>%s</b> epäonnistui"
709
710 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
711 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3840
712 msgid "Retry"
713 msgstr "Yritä uudelleen"
714
715 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
716 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
717 #, c-format
718 msgid ""
719 "Enter your password for account\n"
720 "<b>%s</b>"
721 msgstr ""
722 "Anna salasana tilille\n"
723 "<b>%s</b>"
724
725 #. remember password ticky box
726 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
727 msgid "Remember password"
728 msgstr "Muista salasana"
729
730 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
731 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
732 msgid "There was an error starting the call"
733 msgstr "Puhelun aloittamisessa tapahtui virhe"
734
735 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
736 msgid "The specified contact doesn't support calls"
737 msgstr "Valittu tuttava ei tue puheluja"
738
739 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
740 msgid "The specified contact is offline"
741 msgstr "Valittu tuttava on poissa linjoilta"
742
743 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
744 msgid "The specified contact is not valid"
745 msgstr "Valittu tuttava on virheellinen"
746
747 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
748 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
749 msgstr "Tämä protokolla ei tue hätäpuheluita"
750
751 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
752 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
753 msgstr "Varasi eivät riitä tähän puheluun"
754
755 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:732
756 msgid "Failed to open private chat"
757 msgstr "Yksityiskeskustelun avaaminen epäonnistui"
758
759 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:790
760 msgid "Topic not supported on this conversation"
761 msgstr "Aihe ei ole tuettu tässä keskustelussa"
762
763 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:796
764 msgid "You are not allowed to change the topic"
765 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muuttaa aihetta"
766
767 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
768 msgid "Invalid contact ID"
769 msgstr "Virheellinen tuttavatunniste"
770
771 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
772 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
773 msgstr "/clear: pyyhi kaikki nykyisen keskustelun viestit pois näkyvistä"
774
775 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
776 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
777 msgstr "/topic <aihe>: aseta nykyisen keskustelun aihe"
778
779 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
780 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
781 msgstr "/join <kanavan nimi>: liity kanavalle"
782
783 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
784 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
785 msgstr "/j <kanavan nimi>: liity kanavalle"
786
787 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
788 msgid ""
789 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
790 "current one"
791 msgstr ""
792 "/part [<kanavan nimi>] [<syy>]: poistu kanavalta, oletuksena nykyiseltä"
793
794 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
795 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
796 msgstr "/query <tuttavan tunnus> [<viesti>]: avaa yksityiskeskustelu"
797
798 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
799 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
800 msgstr "/msg <tuttavan tunnus> <viesti>: avaa yksityiskeskustelu"
801
802 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
803 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
804 msgstr "/nick <nimi>: vaihda nimeä nykyisellä palvelimella"
805
806 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
807 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
808 msgstr "/me <viesti>: lähetä TOIMINTO viesti tämänhetkiseen keskusteluun"
809
810 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
811 msgid ""
812 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
813 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
814 "join a new chat room\""
815 msgstr ""
816 "/say <viesti>: lähettää <viestin> sisällön kokonaisuudessaan keskusteluun. "
817 "Tätä toimintoa käytetään kun viestin halutaan alkavan merkillä \"/\", "
818 "esimerkiksi: \"/say /join komentoa käytetään kanavalle liittymiseen\""
819
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
821 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
822 msgstr "/whois <tuttavan tunnus>: näyttää tietoja kyseisestä käyttäjästä"
823
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
825 msgid ""
826 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
827 "show its usage."
828 msgstr ""
829 "/help [<komento>]: näyttää kaikki tuetut komennot. Jos <komento> on "
830 "määritetty, näytä sen ohje."
831
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
833 #, c-format
834 msgid "Usage: %s"
835 msgstr "Käyttö: %s"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
838 msgid "Unknown command"
839 msgstr "Tuntematon komento"
840
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
842 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
843 msgstr "Tuntematon komento; kirjoita /help nähdäksesi käytössä olevat komennot"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1536
846 msgid "insufficient balance to send message"
847 msgstr "varallisuus ei riitä viestin lähettämiseen"
848
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1540 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1554
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
851 #, c-format
852 msgid "Error sending message '%s': %s"
853 msgstr "Virhe lähetettäessä viestiä \"%s\": %s"
854
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1559
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1621
857 #, c-format
858 msgid "Error sending message: %s"
859 msgstr "Virhe viestiä lähettäessä: %s"
860
861 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
862 #. * account to send the message.
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548
864 #, c-format
865 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
866 msgstr ""
867 "varallisuus ei riitä viestin lähettämiseen. <a href='%s'>Hanki lisää "
868 "varallisuutta</a>."
869
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
871 msgid "not capable"
872 msgstr "ei kykenevä"
873
874 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
875 msgid "offline"
876 msgstr "poissa linjoilta"
877
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
879 msgid "invalid contact"
880 msgstr "virheellinen tuttava"
881
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
883 msgid "permission denied"
884 msgstr "lupa evätty"
885
886 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
887 msgid "too long message"
888 msgstr "liian pitkä viesti"
889
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
891 msgid "not implemented"
892 msgstr "ei toteutettu"
893
894 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
895 msgid "unknown"
896 msgstr "tuntematon"
897
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1678 ../src/empathy-chat-window.c:973
899 msgid "Topic:"
900 msgstr "Aihe:"
901
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1693
903 #, c-format
904 msgid "Topic set to: %s"
905 msgstr "Aihe asetettu: %s"
906
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
908 #, c-format
909 msgid "Topic set by %s to: %s"
910 msgstr "%s asetti aiheeksi: %s"
911
912 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
914 msgid "No topic defined"
915 msgstr "Aihetta ei ole annettu"
916
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
918 msgid "(No Suggestions)"
919 msgstr "(Ei ehdotuksia)"
920
921 #. translators: %s is the selected word
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
923 #, c-format
924 msgid "Add '%s' to Dictionary"
925 msgstr "Lisää ”%s” sanakirjaan"
926
927 #. translators: first %s is the selected word,
928 #. * second %s is the language name of the target dictionary
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
930 #, c-format
931 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
932 msgstr "Lisää ”%s” kielen %s sanakirjaan"
933
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
935 msgid "Insert Smiley"
936 msgstr "Lisää hymiö"
937
938 #. send button
939 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
940 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
941 msgid "_Send"
942 msgstr "_Lähetä"
943
944 #. Spelling suggestions
945 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
946 msgid "_Spelling Suggestions"
947 msgstr "_Kielentarkistuksen ehdotukset"
948
949 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
950 msgid "Failed to retrieve recent logs"
951 msgstr "Viimeisimpien lokien nouto epäonnistui"
952
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2822
954 #, c-format
955 msgid "%s has disconnected"
956 msgstr "%s katkaisi"
957
958 #. translators: reverse the order of these arguments
959 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
960 #.
961 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
962 #, c-format
963 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
964 msgstr "%2$s potkaisi henkilön %1$s"
965
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2832
967 #, c-format
968 msgid "%s was kicked"
969 msgstr "%s potkaistiin"
970
971 #. translators: reverse the order of these arguments
972 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
973 #.
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2840
975 #, c-format
976 msgid "%1$s was banned by %2$s"
977 msgstr "%2$s esti henkilön %1$s"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2843
980 #, c-format
981 msgid "%s was banned"
982 msgstr "%s estettiin"
983
984 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2847
985 #, c-format
986 msgid "%s has left the room"
987 msgstr "%s on poistunut huoneesta"
988
989 #. Note to translators: this string is appended to
990 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
991 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
992 #. * please let us know. :-)
993 #.
994 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2856
995 #, c-format
996 msgid " (%s)"
997 msgstr " (%s)"
998
999 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2881
1000 #, c-format
1001 msgid "%s has joined the room"
1002 msgstr "%s on saapunut huoneeseen"
1003
1004 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2906
1005 #, c-format
1006 msgid "%s is now known as %s"
1007 msgstr "%s vaihtoi nimekseen %s"
1008
1009 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1010 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1011 #. * we get the new handler.
1012 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3093 ../src/empathy-call-window.c:1526
1013 #: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
1014 #: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
1015 msgid "Disconnected"
1016 msgstr "Ei yhteyttä"
1017
1018 #. Add message
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3780
1020 msgid "Would you like to store this password?"
1021 msgstr "Haluatko tallentaa tämän salasanan?"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
1024 msgid "Remember"
1025 msgstr "Muista"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3796
1028 msgid "Not now"
1029 msgstr "Ei nyt"
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3844
1032 msgid "Wrong password; please try again:"
1033 msgstr "Väärä salasana, yritä uudelleen:"
1034
1035 #. Add message
1036 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3968
1037 msgid "This room is protected by a password:"
1038 msgstr "Huone on salasanasuojattu:"
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3995
1041 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1042 msgid "Join"
1043 msgstr "Liity"
1044
1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4187 ../src/empathy-event-manager.c:1162
1046 msgid "Connected"
1047 msgstr "Yhdistetty"
1048
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4242
1050 msgid "Conversation"
1051 msgstr "Keskustelu"
1052
1053 #. Translators: this string is a something like
1054 #. * "Escher Cat (SMS)"
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
1056 #, c-format
1057 msgid "%s (SMS)"
1058 msgstr "%s (SMS)"
1059
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
1061 msgid "Unknown or invalid identifier"
1062 msgstr "Tuntematon tai virheellinen tunniste"
1063
1064 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1065 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1066 msgstr "Tuttavien esto tilapäisesti poissa"
1067
1068 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1069 msgid "Contact blocking unavailable"
1070 msgstr "Tuttavien esto poissa"
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1073 msgid "Permission Denied"
1074 msgstr "Pääsy evätty"
1075
1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
1077 msgid "Could not block contact"
1078 msgstr "Tuttavaa ei voitu estää"
1079
1080 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1081 msgid "Edit Blocked Contacts"
1082 msgstr "Muokkaa estettyjä tuttavia"
1083
1084 #. Account and Identifier
1085 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
1088 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1089 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1090 msgid "Account:"
1091 msgstr "Käyttäjätili:"
1092
1093 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1094 msgid "Blocked Contacts"
1095 msgstr "Estetyt tuttavat"
1096
1097 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1098 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1099 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1100 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1101 msgid "Remove"
1102 msgstr "Poista"
1103
1104 #. Title
1105 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1106 msgid "Search contacts"
1107 msgstr "Etsi tuttavia"
1108
1109 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1110 msgid "Search: "
1111 msgstr "Etsi: "
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1114 msgid "_Add Contact"
1115 msgstr "_Lisää tuttava"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1118 msgid "No contacts found"
1119 msgstr "Tuttavia ei löytynyt"
1120
1121 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1122 msgid "Contact search is not supported on this account"
1123 msgstr "Tämä tili ei tue tuttavien hakua"
1124
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1126 msgid "Your message introducing yourself:"
1127 msgstr "Oma esittelyviestisi:"
1128
1129 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1130 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1131 msgstr "Salli minun nähdä, milloin olet verkossa. Kiitos!"
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1134 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
1135 msgid "Save Avatar"
1136 msgstr "Tallenna vastaus"
1137
1138 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1139 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
1140 msgid "Unable to save avatar"
1141 msgstr "Avataria ei voitu tallentaa"
1142
1143 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1144 #: ../src/empathy-import-widget.c:319
1145 msgid "Account"
1146 msgstr "Käyttäjätili"
1147
1148 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1150 msgid "Identifier"
1151 msgstr "Tunniste"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1154 msgid "Alias"
1155 msgstr "Nimimerkki"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1158 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1159 msgid "Contact Details"
1160 msgstr "Tuttavan tiedot"
1161
1162 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1163 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1164 msgid "Information requested…"
1165 msgstr "Pyydetään tietoja…"
1166
1167 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1168 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1169 msgstr "<b>Sijainti</b> hetkellä (pvm)\t"
1170
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1172 msgid "Client Information"
1173 msgstr "Asiakastiedot"
1174
1175 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1176 msgid "OS"
1177 msgstr "Käyttöjärjestelmä"
1178
1179 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1180 msgid "Version"
1181 msgstr "Versio"
1182
1183 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1184 msgid "Client"
1185 msgstr "Asiakasohjelma"
1186
1187 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1188 msgid "Groups"
1189 msgstr "Ryhmät"
1190
1191 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1192 msgid ""
1193 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1194 "select more than one group or no groups."
1195 msgstr ""
1196 "Valitse ryhmät, joissa haluat tämän tuttavan näkyvän. Huomaa että voit "
1197 "valita useita ryhmiä tai olla valitsematta yhtään ryhmää."
1198
1199 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1200 msgid "_Add Group"
1201 msgstr "_Lisää ryhmä"
1202
1203 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1204 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1205 msgid "Select"
1206 msgstr "Valitse"
1207
1208 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1209 msgid "Group"
1210 msgstr "Ryhmä"
1211
1212 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
1213 msgid "New Contact"
1214 msgstr "Uusi tuttava"
1215
1216 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1218 #, c-format
1219 msgid "Block %s?"
1220 msgstr "Estetäänkö %s?"
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1223 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1224 #, c-format
1225 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1226 msgstr "Haluatko estää käyttäjän '%s' yhteydenotot?"
1227
1228 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
1229 msgid "The following identity will be blocked:"
1230 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1231 msgstr[0] "Seuraava identiteetti estetään:"
1232 msgstr[1] "Seuraavat identiteetit estetään:"
1233
1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
1235 msgid "The following identity can not be blocked:"
1236 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1237 msgstr[0] "Seuraavaa identiteettiä ei voi estää:"
1238 msgstr[1] "Seuraavia identiteettejä ei voi estää:"
1239
1240 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1243 msgid "_Block"
1244 msgstr "_Estä"
1245
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1248 msgid "_Report this contact as abusive"
1249 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1250 msgstr[0] "_Raportoi tämä tuttava loukkaavana"
1251 msgstr[1] "_Raportoi nämä yhteyshenkilöt loukkaavina"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1254 msgid "Edit Contact Information"
1255 msgstr "Muokkaa tuttavan tietoja"
1256
1257 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1259 msgid "Linked Contacts"
1260 msgstr "Linkitetyt tuttavat"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1263 msgid "gnome-contacts not installed"
1264 msgstr "Pakettia gnome-contacts ei ole asennettu"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1267 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1268 msgstr "Asenna gnome-contacts tarkastellaksesi tuttavien tietoja."
1269
1270 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1271 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1272 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1273 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
1274 #, c-format
1275 msgid "%s (%s)"
1276 msgstr "%s (%s)"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:363
1279 msgid "Select account to use to place the call"
1280 msgstr "Valitse soittoon käytettävä tili"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:367
1283 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1284 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1285 msgid "Call"
1286 msgstr "Soita"
1287
1288 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:433
1289 msgid "Mobile"
1290 msgstr "Matkapuhelin"
1291
1292 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:435
1293 msgid "Work"
1294 msgstr "Työ"
1295
1296 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:437
1297 msgid "HOME"
1298 msgstr "Koti"
1299
1300 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
1301 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:478
1303 #, c-format
1304 #| msgid "%s (%s)"
1305 msgid "Call %s (%s)"
1306 msgstr "Soita %s (%s)"
1307
1308 #. translators: argument is a phone number like +32123456
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:483
1310 #, c-format
1311 #| msgid "Called %s"
1312 msgid "Call %s"
1313 msgstr "Soita %s"
1314
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:695
1316 msgid "_Block Contact"
1317 msgstr "Es_tä tuttava"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
1320 #, c-format
1321 msgid "Remove from _Group '%s'"
1322 msgstr "Poista _ryhmästä \"%s\""
1323
1324 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:771
1325 msgid "Delete and _Block"
1326 msgstr "Poista ja _estä"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:859
1329 #, c-format
1330 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1331 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tuttavan \"%s\" yhteystiedot?"
1332
1333 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:868
1334 #, c-format
1335 msgid ""
1336 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1337 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1338 msgstr ""
1339 "Haluatko varmasti poistaa linkitetyn tuttavan \"%s\"? Ota huomioon, että "
1340 "kaikki linkitetyn tuttavaan liitetyt yhteystiedot poistetaan."
1341
1342 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:879
1343 msgid "Removing contact"
1344 msgstr "Poistetaan tuttava"
1345
1346 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:955
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
1348 msgid "_Remove"
1349 msgstr "_Poista"
1350
1351 #. add chat button
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1374
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1354 msgid "_Chat"
1355 msgstr "_Keskustele"
1356
1357 #. add SMS button
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1413
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1360 msgid "_SMS"
1361 msgstr "_SMS"
1362
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1449
1364 msgctxt "menu item"
1365 msgid "_Audio Call"
1366 msgstr "_Äänipuhelu"
1367
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1485
1369 msgctxt "menu item"
1370 msgid "_Video Call"
1371 msgstr "_Videopuhelu"
1372
1373 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1527
1374 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1375 msgid "_Previous Conversations"
1376 msgstr "_Aiemmat keskustelut"
1377
1378 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1559
1379 msgid "Send File"
1380 msgstr "Lähetä tiedosto"
1381
1382 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1593
1383 msgid "Share My Desktop"
1384 msgstr "Jaa työpöytäni"
1385
1386 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1620
1387 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
1388 msgid "Favorite"
1389 msgstr "Suosikki"
1390
1391 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1649
1392 msgid "Infor_mation"
1393 msgstr "_Tietoja"
1394
1395 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1698
1396 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1397 msgid "_Edit"
1398 msgstr "_Muokkaa"
1399
1400 #. send invitation
1401 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1814
1402 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
1403 msgid "Inviting you to this room"
1404 msgstr "Kutsuu sinut tähän keskusteluhuoneeseen"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1860
1407 msgid "_Invite to Chat Room"
1408 msgstr "_Kutsu keskusteluhuoneeseen"
1409
1410 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2056
1411 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1412 msgid "_Add Contact…"
1413 msgstr "_Lisää tuttava…"
1414
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2362
1416 #, c-format
1417 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1418 msgstr "Haluatko varmasti poistaa ryhmän \"%s\"?"
1419
1420 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2365
1421 msgid "Removing group"
1422 msgstr "Poistetaan ryhmää"
1423
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1425 msgid "Re_name"
1426 msgstr "Ni_meä uudelleen"
1427
1428 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
1429 msgid "Channels:"
1430 msgstr "Kanavat:"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1433 msgid "Country ISO Code:"
1434 msgstr "Maan ISO-tunnus:"
1435
1436 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1437 msgid "Country:"
1438 msgstr "Maa:"
1439
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1441 msgid "State:"
1442 msgstr "Osavaltio:"
1443
1444 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1445 msgid "City:"
1446 msgstr "Kaupunki:"
1447
1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1449 msgid "Area:"
1450 msgstr "Alue:"
1451
1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1453 msgid "Postal Code:"
1454 msgstr "Postinumero:"
1455
1456 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1457 msgid "Street:"
1458 msgstr "Katu:"
1459
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1461 msgid "Building:"
1462 msgstr "Rakennus:"
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1465 msgid "Floor:"
1466 msgstr "Kerros:"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1469 msgid "Room:"
1470 msgstr "Huone:"
1471
1472 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1473 msgid "Text:"
1474 msgstr "Teksti:"
1475
1476 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1477 msgid "Description:"
1478 msgstr "Kuvaus:"
1479
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
1481 msgid "URI:"
1482 msgstr "URI:"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
1485 msgid "Accuracy Level:"
1486 msgstr "Tarkkuustaso:"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
1489 msgid "Error:"
1490 msgstr "Virhe:"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
1493 msgid "Vertical Error (meters):"
1494 msgstr "Vertikaalinen virhe (metriä):"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
1497 msgid "Horizontal Error (meters):"
1498 msgstr "Horisontaalinen virhe (metriä):"
1499
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
1501 msgid "Speed:"
1502 msgstr "Nopeus:"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
1505 msgid "Bearing:"
1506 msgstr "Suuntima:"
1507
1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
1509 msgid "Climb Speed:"
1510 msgstr "Kiipeämisvauhti:"
1511
1512 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
1513 msgid "Last Updated on:"
1514 msgstr "Viimeksi päivitetty:"
1515
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
1517 msgid "Longitude:"
1518 msgstr "Pituuspiiri:"
1519
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
1521 msgid "Latitude:"
1522 msgstr "Leveyspiiri:"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
1525 msgid "Altitude:"
1526 msgstr "Korkeus:"
1527
1528 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
1530 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1531 msgid "Location"
1532 msgstr "Sijainti"
1533
1534 #. translators: format is "Location, $date"
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
1536 #, c-format
1537 msgid "%s, %s"
1538 msgstr "%s, %s"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
1541 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1542 msgstr "%e. %Bta %Y klo %R UTC"
1543
1544 #. Alias
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
1546 msgid "Alias:"
1547 msgstr "Nimimerkki:"
1548
1549 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
1551 msgid "Identifier:"
1552 msgstr "Tunniste:"
1553
1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
1555 #, c-format
1556 msgid "Linked contact containing %u contact"
1557 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1558 msgstr[0] ""
1559 msgstr[1] ""
1560
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1562 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1563 msgstr "<b>Sijainti</b> hetkellä (pvm)"
1564
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1566 msgid "Online from a phone or mobile device"
1567 msgstr "Linjoilla puhelimesta tai mobiililaitteesta"
1568
1569 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1570 msgid ""
1571 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1572 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1573 "details below are correct."
1574 msgstr ""
1575 "Empathy voi automaattisesti löytää ja keskustella kanssasi samaan verkkoon "
1576 "yhdistettyjen ihmisten kanssa. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, tarkista "
1577 "että alla olevat tiedot ovat oikein."
1578
1579 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1580 msgid "People nearby"
1581 msgstr "Lähellä olevat ihmiset"
1582
1583 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1584 msgid ""
1585 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1586 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1587 msgstr ""
1588 "Voit muuttaa näitä tietoja myöhemmin tai poistaa tämän ominaisuuden käytöstä "
1589 "valitsemalla tuttavaluettelossa <span style=\"italic\">Muokkaa → "
1590 "Käyttäjätilit</span>."
1591
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
1593 msgid "History"
1594 msgstr "Historia"
1595
1596 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
1597 msgid "Show"
1598 msgstr "Näytä"
1599
1600 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
1601 msgid "Search"
1602 msgstr "Etsi"
1603
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
1605 #, c-format
1606 msgid "Chat in %s"
1607 msgstr ""
1608
1609 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
1610 #, c-format
1611 msgid "Chat with %s"
1612 msgstr "Keskustele käyttäjän %s kanssa"
1613
1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
1616 msgctxt "A date with the time"
1617 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1618 msgstr "%A, %e %Bta %Y %X"
1619
1620 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1621 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
1622 #, c-format
1623 msgid "<i>* %s %s</i>"
1624 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1625
1626 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1627 #. * The string in bold is the sender's name
1628 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
1629 #, c-format
1630 msgid "<b>%s:</b> %s"
1631 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1632
1633 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
1634 #, c-format
1635 msgid "%s second"
1636 msgid_plural "%s seconds"
1637 msgstr[0] "%s sekunti"
1638 msgstr[1] "%s sekuntia"
1639
1640 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
1641 #, c-format
1642 msgid "%s minute"
1643 msgid_plural "%s minutes"
1644 msgstr[0] "%s minuutti"
1645 msgstr[1] "%s minuuttia"
1646
1647 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
1648 #, c-format
1649 msgid "Call took %s, ended at %s"
1650 msgstr "Puhelun kesto %s, puhelu päättyi %s"
1651
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
1653 msgid "Today"
1654 msgstr "Tänään"
1655
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
1657 msgid "Yesterday"
1658 msgstr "Eilen"
1659
1660 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1661 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
1662 msgid "%e %B %Y"
1663 msgstr "%e. %Bta %Y"
1664
1665 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
1667 msgid "Anytime"
1668 msgstr "Milloin tahansa"
1669
1670 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
1672 msgid "Anyone"
1673 msgstr "Kuka tahansa"
1674
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
1676 msgid "Who"
1677 msgstr "Kuka"
1678
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
1680 msgid "When"
1681 msgstr "Milloin"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
1684 msgid "Anything"
1685 msgstr "Mitä tahansa"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
1688 msgid "Text chats"
1689 msgstr "Tekstikeskustelut"
1690
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
1692 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1693 msgid "Calls"
1694 msgstr "Puhelut"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
1697 msgid "Incoming calls"
1698 msgstr "Saapuneet puhelut"
1699
1700 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
1701 msgid "Outgoing calls"
1702 msgstr "Soitetut puhelut"
1703
1704 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1705 msgid "Missed calls"
1706 msgstr "Vastaamattomat puhelut"
1707
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
1709 msgid "What"
1710 msgstr "Mitä"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
1713 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1714 msgstr ""
1715 "Haluatko varmasti poistaa kaikki aikaisempien keskusteluiden historiatiedot?"
1716
1717 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
1718 msgid "Clear All"
1719 msgstr "Tyhjennä kaikki"
1720
1721 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
1722 msgid "Delete from:"
1723 msgstr "Poista kohteesta:"
1724
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1726 msgid "_File"
1727 msgstr "_Tiedosto"
1728
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1730 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1731 msgid "_Edit"
1732 msgstr "_Muokkaa"
1733
1734 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1735 msgid "Delete All History…"
1736 msgstr "Poista kaikki historia…"
1737
1738 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1739 msgid "Profile"
1740 msgstr "Profiili"
1741
1742 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1743 #: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1744 msgid "Chat"
1745 msgstr "Keskustelu"
1746
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1748 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1749 msgid "Video"
1750 msgstr "Video"
1751
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1753 msgid "page 2"
1754 msgstr "sivu 2"
1755
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1757 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
1758 msgstr "<span size=\"x-large\">Ladataan…</span>"
1759
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1761 msgid "What kind of chat account do you have?"
1762 msgstr "Minkälainen pikaviestintili sinulla on?"
1763
1764 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1765 msgid "Add new account"
1766 msgstr "Lisää uusi tili"
1767
1768 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1769 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1770 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1771 msgstr "Anna tuttavan tunniste tai puhelinnumero:"
1772
1773 #. add video button
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1775 msgid "_Video Call"
1776 msgstr "_Videopuhelu"
1777
1778 #. add audio button
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1780 msgid "_Audio Call"
1781 msgstr "_Äänipuhelu"
1782
1783 #. Tweak the dialog
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1785 msgid "New Call"
1786 msgstr "Uusi puhelu"
1787
1788 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1789 msgid "The contact is offline"
1790 msgstr "Tuttava ei ole linjoilla"
1791
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1793 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1794 msgstr "Valittu tuttava on joko virheellinen tai tuntematon"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1797 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1798 msgstr "Kyseinen tuttava ei tue tämänlaista keskustelua"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1801 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1802 msgstr "Tähän protokollaan ei ole sisällytetty pyydettyä toiminnallisuutta"
1803
1804 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1805 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1806 msgstr "Keskustelun aloitus määritetyn tuttavan kanssa ei onnistunut"
1807
1808 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1809 msgid "You are banned from this channel"
1810 msgstr "Sinulla on porttikielto tälle kanavalle"
1811
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1813 msgid "This channel is full"
1814 msgstr "Kanava on täynnä"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1817 msgid "You must be invited to join this channel"
1818 msgstr "Kanavalle voi liittyä vain kutsusta"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1821 msgid "Can't proceed while disconnected"
1822 msgstr "Jatkaminen ei onnistu, kun yhteyttä ei ole muodostettu"
1823
1824 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1825 msgid "Permission denied"
1826 msgstr "Lupa evätty"
1827
1828 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1829 msgid "There was an error starting the conversation"
1830 msgstr "Keskustelua aloittaessa tapahtui virhe"
1831
1832 #. Tweak the dialog
1833 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1834 msgid "New Conversation"
1835 msgstr "Uusi keskustelu"
1836
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1838 msgid "Password Required"
1839 msgstr "Salasana vaaditaan"
1840
1841 #. COL_STATUS_TEXT
1842 #. COL_STATE_ICON_NAME
1843 #. COL_STATE
1844 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1845 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1846 #. COL_TYPE
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1849 msgid "Custom Message…"
1850 msgstr "Oma viesti…"
1851
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1853 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1854 msgid "Edit Custom Messages…"
1855 msgstr "Muokkaa omia viestejä…"
1856
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1858 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1859 msgstr "Napsauta poistaaksesi tämän tilan suosikeista"
1860
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1862 msgid "Click to make this status a favorite"
1863 msgstr "Napsauta tehdäksesi tästä tilasta suosikin"
1864
1865 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1867 #, c-format
1868 msgid ""
1869 "<b>Current message: %s</b>\n"
1870 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1871 msgstr ""
1872 "<b>Nykyinen viesti: %s</b>\n"
1873 "<small><i>Paina Enter asettaaksesi uuden viestin tai Esc peruaksesi.</i></"
1874 "small>"
1875
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1877 msgid "Set status"
1878 msgstr "Aseta tila"
1879
1880 #. Custom messages
1881 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1095
1882 msgid "Custom messages…"
1883 msgstr "Omat viestit…"
1884
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1886 msgid "_Match case"
1887 msgstr "_Huomioi kirjainkoko"
1888
1889 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1890 msgid "Find:"
1891 msgstr "Etsi:"
1892
1893 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1894 msgid "_Previous"
1895 msgstr "_Edellinen"
1896
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1898 msgid "_Next"
1899 msgstr "_Seuraava"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1902 msgid "Mat_ch case"
1903 msgstr "_Huomioi kirjainkoko"
1904
1905 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1906 msgid "Phrase not found"
1907 msgstr "Lausetta ei löydy"
1908
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1910 msgid "Received an instant message"
1911 msgstr "Vastaanotettiin pikaviesti"
1912
1913 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1914 msgid "Sent an instant message"
1915 msgstr "Lähetettiin pikaviesti"
1916
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1918 msgid "Incoming chat request"
1919 msgstr "Saapuva keskustelupyyntö"
1920
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1922 msgid "Contact connected"
1923 msgstr "Tuttava yhdistetty"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1926 msgid "Contact disconnected"
1927 msgstr "Yhteys tuttavaan katkaistu"
1928
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1930 msgid "Connected to server"
1931 msgstr "Yhdistetty palvelimeen"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1934 msgid "Disconnected from server"
1935 msgstr "Yhteys palvelimeen katkaistu"
1936
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1938 msgid "Incoming voice call"
1939 msgstr "Saapuva puhelu"
1940
1941 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1942 msgid "Outgoing voice call"
1943 msgstr "Lähetä puhelu"
1944
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1946 msgid "Voice call ended"
1947 msgstr "Puhelu päättyi"
1948
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1950 msgid "Edit Custom Messages"
1951 msgstr "Muokkaa itse määriteltyjä viestejä"
1952
1953 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
1954 msgid "Subscription Request"
1955 msgstr "Liittymispyyntö"
1956
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
1958 #: ../src/empathy-event-manager.c:1079
1959 #, c-format
1960 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1961 msgstr "%s haluaa luvan nähdä, milloin olet linjoilla"
1962
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1964 #: ../src/empathy-event-manager.c:694
1965 msgid "_Decline"
1966 msgstr "_Kieltäydy"
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
1969 msgid "_Accept"
1970 msgstr "_Hyväksy"
1971
1972 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
1973 #, c-format
1974 msgid "Message edited at %s"
1975 msgstr "Viestiä muokattu %s"
1976
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
1978 msgid "Normal"
1979 msgstr "Tavallinen"
1980
1981 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
1982 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
1983 msgstr "Keskustelupalvelimen tarjoamaa identiteettiä ei voi vahvistaa."
1984
1985 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
1986 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
1987 msgstr ""
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
1990 msgid "The certificate has expired."
1991 msgstr "Varmenne on vanhentunut."
1992
1993 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
1994 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
1995 msgstr "Varmennetta ei ole vielä aktivoitu."
1996
1997 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
1998 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
1999 msgstr "Varmenteella ei ole odotettua sormenjälkeä."
2000
2001 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2002 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2003 msgstr "Varmenteen vahvistama isäntänimi ei vastaa palvelimen nimeä."
2004
2005 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2006 msgid "The certificate is self-signed."
2007 msgstr "Varmenne on allekirjoitettu itse."
2008
2009 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2010 msgid ""
2011 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2012 msgstr "Varmenteen myöntäjätaho on kumonnut varmenteen."
2013
2014 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2015 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2016 msgstr "Varmenne on kryptografisesti heikko."
2017
2018 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2019 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2020 msgstr ""
2021
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2023 msgid "The certificate is malformed."
2024 msgstr "Varmenne on muodostettu väärin."
2025
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2027 #, c-format
2028 msgid "Expected hostname: %s"
2029 msgstr "Odotettu isäntänimi: %s"
2030
2031 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2032 #, c-format
2033 msgid "Certificate hostname: %s"
2034 msgstr "Varmenteen ilmoittama isäntänimi: %s"
2035
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2037 msgid "C_ontinue"
2038 msgstr "J_atka"
2039
2040 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2041 msgid "Untrusted connection"
2042 msgstr "Yhteys ei ole luotettava"
2043
2044 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2045 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2046 msgstr "Yhteys ei ole luotettava. Haluatko kuitenkin jatkaa?"
2047
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2049 msgid "Remember this choice for future connections"
2050 msgstr "Muista tämä valinta tulevia yhteyksiä varten"
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2053 msgid "Certificate Details"
2054 msgstr "Varmenteen tiedot"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
2057 msgid "Unable to open URI"
2058 msgstr "URI:a ei voi avata"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
2061 msgid "Select a file"
2062 msgstr "Valitse tiedosto"
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
2065 msgid "Insufficient free space to save file"
2066 msgstr "Tiedoston tallennukseen ei ole riittävästi tilaa"
2067
2068 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
2069 #, c-format
2070 msgid ""
2071 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2072 "Please choose another location."
2073 msgstr ""
2074 "Tiedoston tallennukseen vaaditaan tilaa vähintään %s, mutta vain %s on "
2075 "saatavilla. Valitse toinen tallennussijainti."
2076
2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
2078 #, c-format
2079 msgid "Incoming file from %s"
2080 msgstr "Saapuva tiedosto käyttäjältä %s"
2081
2082 #. Copy Link Address menu item
2083 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2084 msgid "_Copy Link Address"
2085 msgstr "_Kopioi linkin osoite"
2086
2087 #. Open Link menu item
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2089 msgid "_Open Link"
2090 msgstr "_Avaa linkki"
2091
2092 #. Inspector
2093 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2094 msgid "Inspect HTML"
2095 msgstr "Tutki HTML:ää"
2096
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2098 msgid "Top Contacts"
2099 msgstr "Suosituimmat tuttavat"
2100
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2102 msgid "People Nearby"
2103 msgstr "Lähellä olevat ihmiset"
2104
2105 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2106 msgid "Ungrouped"
2107 msgstr "Ryhmittelemätön"
2108
2109 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2110 #. * fetch contact's presence.
2111 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2112 #, c-format
2113 msgid "Server cannot find contact: %s"
2114 msgstr "Palvelin ei löydä tuttavaa: %s"
2115
2116 #: ../src/empathy-about-dialog.c:82
2117 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2118 msgstr "Gnomen pikaviestiohjelma"
2119
2120 #: ../src/empathy-about-dialog.c:88
2121 msgid "translator-credits"
2122 msgstr ""
2123 "Samuli Seppänen ja Henna Nykänen, 2006.\n"
2124 "Ilkka Tuohela, 2006-2009.\n"
2125 "Tommi Vainikainen, 2009.\n"
2126 "Ville-Pekka Vainio, 2010.\n"
2127 "\n"
2128 "http://www.gnome.fi/\n"
2129 "\n"
2130 "Launchpad Contributions:\n"
2131 "  Antti Kajander https://launchpad.net/~antti-kajander\n"
2132 "  Christian Hellberg https://launchpad.net/~christian-hellberg\n"
2133 "  Elias Julkunen https://launchpad.net/~eliasj\n"
2134 "  Heikki Kulhia https://launchpad.net/~hessuk\n"
2135 "  Heikki Mäntysaari https://launchpad.net/~heikki-mantysaari\n"
2136 "  Ilari Oras https://launchpad.net/~ilarioras\n"
2137 "  Ilkka Tuohela https://launchpad.net/~hile\n"
2138 "  Ilkka Tuohela https://launchpad.net/~hile-utu\n"
2139 "  Jammi Vesterinen https://launchpad.net/~jmov\n"
2140 "  Jani Uusitalo https://launchpad.net/~uusijani\n"
2141 "  Jere Sokka https://launchpad.net/~jerry-sokka\n"
2142 "  Jiri Grönroos https://launchpad.net/~jiri-gronroos\n"
2143 "  Joonas Pajuniva https://launchpad.net/~joonas-pajuniva\n"
2144 "  Jussi Aalto https://launchpad.net/~jtaalto-deactivatedaccount\n"
2145 "  Kristian Kurki https://launchpad.net/~kristian-kurki\n"
2146 "  Matti Karnaattu https://launchpad.net/~mattikarnaattu\n"
2147 "  Mika Suomalainen https://launchpad.net/~mkaysi\n"
2148 "  Mikko Nissinen https://launchpad.net/~mikko\n"
2149 "  Miko-Matias Grönvall https://launchpad.net/~matias-gronvall\n"
2150 "  Ncl8 https://launchpad.net/~crofle\n"
2151 "  Timo Jyrinki https://launchpad.net/~timo-jyrinki\n"
2152 "  Tomi Juntunen https://launchpad.net/~tojuntu\n"
2153 "  Tommi Saira https://launchpad.net/~tommisaira\n"
2154 "  Tommi Vainikainen https://launchpad.net/~thv\n"
2155 "  Ville-Pekka Vainio https://launchpad.net/~vpvainio\n"
2156 "  papukaija https://launchpad.net/~papukaija"
2157
2158 #: ../src/empathy-accounts.c:171
2159 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2160 msgstr ""
2161 "Älä näytä mitään valintaikkunoita; tee mitä tahansa työtä (esim. tuonti) ja "
2162 "poistu"
2163
2164 #: ../src/empathy-accounts.c:175
2165 msgid ""
2166 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: ../src/empathy-accounts.c:179
2170 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2171 msgstr "Valitse tili alussa (esim. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2172
2173 #: ../src/empathy-accounts.c:181
2174 msgid "<account-id>"
2175 msgstr "<käyttäjätunnus>"
2176
2177 #: ../src/empathy-accounts.c:186
2178 msgid "- Empathy Accounts"
2179 msgstr "- Empathy-tilit"
2180
2181 #: ../src/empathy-accounts.c:239
2182 msgid "Empathy Accounts"
2183 msgstr "Empathy-tilit"
2184
2185 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2186 #. * unsaved changes
2187 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2188 #, c-format
2189 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2190 msgstr "Tililläsi %.50s on tallentamattomia muutoksia."
2191
2192 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2193 #. * an unsaved new account
2194 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2195 msgid "Your new account has not been saved yet."
2196 msgstr "Uutta tiliäsi ei ole vielä tallennettu."
2197
2198 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
2199 msgid "Connecting…"
2200 msgstr "Yhdistetään…"
2201
2202 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
2203 #, c-format
2204 msgid "Offline — %s"
2205 msgstr "Poissa linjoilta — %s"
2206
2207 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
2208 #, c-format
2209 msgid "Disconnected — %s"
2210 msgstr "Yhteys katkaistu — %s"
2211
2212 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
2213 msgid "Offline — No Network Connection"
2214 msgstr "Poissa linjoilta — Ei verkkoyhteyttä"
2215
2216 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
2217 msgid "Unknown Status"
2218 msgstr "Tuntematon tila"
2219
2220 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
2221 msgid ""
2222 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2223 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2224 "the account."
2225 msgstr ""
2226 "Tämä tili on poistettu käytöstä, koska se pohjautuu vanhaan, tukemattomaan "
2227 "taustaosaan. Asenna telepathy-haze ja käynnistä istunto uudelleen, niin voit "
2228 "siirtää tilisi."
2229
2230 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
2231 msgid "Offline — Account Disabled"
2232 msgstr "Poissa linjoilta — Tili ei ole käytettävissä"
2233
2234 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
2235 msgid "Edit Connection Parameters"
2236 msgstr "Muokkaa yhteyden asetuksia"
2237
2238 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
2239 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2240 msgstr "_Muokkaa yhteyden asetuksia…"
2241
2242 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
2243 #, c-format
2244 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2245 msgstr "Poistetaanko %.50s tietokoneeltasi?"
2246
2247 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
2248 msgid "This will not remove your account on the server."
2249 msgstr "Tämä ei poista tiliäsi palvelimelta."
2250
2251 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
2252 msgid ""
2253 "You are about to select another account, which will discard\n"
2254 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2255 msgstr ""
2256 "Olet vaihtamassa käyttäjätiliä. Tilin vaihtamineen hylkää\n"
2257 "tehdyt muutokset. Haluatko varmasti jatkaa?"
2258
2259 #. Menu item: to enabled/disable the account
2260 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
2261 msgid "_Enabled"
2262 msgstr "_Käytössä"
2263
2264 #. Menu item: Rename
2265 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
2266 msgid "Rename"
2267 msgstr "Nimeä uudelleen"
2268
2269 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
2270 msgid "_Skip"
2271 msgstr "O_hita"
2272
2273 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
2274 msgid "_Connect"
2275 msgstr "_Yhdistä"
2276
2277 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
2278 msgid ""
2279 "You are about to close the window, which will discard\n"
2280 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2281 msgstr ""
2282 "Olet sulkemassa ikkunan. Ikkunan sulkeminen hylkää\n"
2283 "tehdyt muutokset. Haluatko varmasti jatkaa?"
2284
2285 #. Tweak the dialog
2286 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
2287 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2288 msgstr "Viestintä ja VoIP-käyttäjätilit"
2289
2290 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2291 msgid "Add…"
2292 msgstr "Lisää..."
2293
2294 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2295 msgid "_Import…"
2296 msgstr "_Tuo…"
2297
2298 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2299 msgid "Loading account information"
2300 msgstr "Ladataan tilin tietoja"
2301
2302 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2303 msgid ""
2304 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2305 "you want to use."
2306 msgstr ""
2307 "Ennen kuin voit lisätä tilin, sinun täytyy asentaa kullekin käytettävälle "
2308 "protokollalle tarvittava taustajärjestelmä."
2309
2310 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2311 msgid "No protocol backends installed"
2312 msgstr "Yhteyskäytäntötaustaosia ei asennettu"
2313
2314 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2315 msgid " - Empathy authentication client"
2316 msgstr " - Empathyn tunnistautumisasiakas"
2317
2318 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2319 msgid "Empathy authentication client"
2320 msgstr "Empathyn tunnistautumisasiakas"
2321
2322 #: ../src/empathy.c:407
2323 msgid "Don't connect on startup"
2324 msgstr "Älä yhdistä käynnistettäessä"
2325
2326 #: ../src/empathy.c:411
2327 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2328 msgstr "Älä näytä tuttavalistaa tai muita ikkunoita käynnistyksessä"
2329
2330 #: ../src/empathy.c:440
2331 msgid "- Empathy IM Client"
2332 msgstr "- Empathy-pikaviestin"
2333
2334 #: ../src/empathy.c:626
2335 msgid "Error contacting the Account Manager"
2336 msgstr "Virhe yhdistettäessä tilienhallintaan"
2337
2338 #: ../src/empathy.c:628
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2342 "The error was:\n"
2343 "\n"
2344 "%s"
2345 msgstr ""
2346 "Yhdistettäessä Empathyn tilienhallintaan tapahtui virhe:\n"
2347 "\n"
2348 "%s"
2349
2350 #: ../src/empathy-call.c:115
2351 msgid "In a call"
2352 msgstr "Puhelimessa"
2353
2354 #: ../src/empathy-call.c:223
2355 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2356 msgstr "- Empathyn audio/video-asiakas"
2357
2358 #: ../src/empathy-call.c:247
2359 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2360 msgstr "Empathyn audio/video-asiakas"
2361
2362 #: ../src/empathy-call-observer.c:111
2363 #, c-format
2364 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2365 msgstr ""
2366 "%s yritti juuri soittaa sinulle, mutta sinulla oli toinen puhelu kesken."
2367
2368 #: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
2369 msgid "Incoming call"
2370 msgstr "Saapuva puhelu"
2371
2372 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
2373 #, c-format
2374 msgid "Incoming video call from %s"
2375 msgstr "Saapuva videopuhelu taholta %s"
2376
2377 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
2378 #: ../src/empathy-event-manager.c:877
2379 #, c-format
2380 msgid "Incoming call from %s"
2381 msgstr "Puhelu käyttäjältä %s"
2382
2383 #: ../src/empathy-call-window.c:1553
2384 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2385 msgid "Reject"
2386 msgstr "Hylkää"
2387
2388 #: ../src/empathy-call-window.c:1554
2389 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2390 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2391 msgid "Answer"
2392 msgstr "Vastaa"
2393
2394 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2395 #. * is used in the window title
2396 #: ../src/empathy-call-window.c:1924
2397 #, c-format
2398 msgid "Call with %s"
2399 msgstr "Soita tuttavalle %s"
2400
2401 #: ../src/empathy-call-window.c:2176
2402 msgid "The IP address as seen by the machine"
2403 msgstr "Tämän koneen näkemä IP-osoite"
2404
2405 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
2406 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2407 msgstr "Internetissä olevan palvelimen näkemä IP-osoite"
2408
2409 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
2410 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2411 msgstr "Vertaisen IP-osoite toiselta puolen nähtynä"
2412
2413 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
2414 msgid "The IP address of a relay server"
2415 msgstr "Välityspalvelimen IP-osoite"
2416
2417 #: ../src/empathy-call-window.c:2184
2418 msgid "The IP address of the multicast group"
2419 msgstr "Ryhmälähetysryhmän IP-osoite"
2420
2421 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
2422 #: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
2423 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2424 msgid "Unknown"
2425 msgstr "Tuntematon"
2426
2427 #: ../src/empathy-call-window.c:2952
2428 msgid "On hold"
2429 msgstr "Pidossa"
2430
2431 #: ../src/empathy-call-window.c:2956
2432 msgid "Mute"
2433 msgstr "Vaimenna"
2434
2435 #: ../src/empathy-call-window.c:2958
2436 msgid "Duration"
2437 msgstr "Kesto"
2438
2439 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2440 #: ../src/empathy-call-window.c:2961
2441 #, c-format
2442 msgid "%s — %d:%02dm"
2443 msgstr "%s — %d:%02d m"
2444
2445 #: ../src/empathy-call-window.c:3057
2446 msgid "Technical Details"
2447 msgstr "Tekniset tiedot"
2448
2449 #: ../src/empathy-call-window.c:3096
2450 #, c-format
2451 msgid ""
2452 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2453 "computer"
2454 msgstr "%s:n ohjelmisto ei ymmärrä mitään äänimuotoja mitä tietokoneesi tukee"
2455
2456 #: ../src/empathy-call-window.c:3101
2457 #, c-format
2458 msgid ""
2459 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2460 "computer"
2461 msgstr "%s:n ohjelmisto ei ymmärrä mitään videomuotoja mitä tietokoneesi tukee"
2462
2463 #: ../src/empathy-call-window.c:3107
2464 #, c-format
2465 msgid ""
2466 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2467 "does not allow direct connections."
2468 msgstr ""
2469 "Yhteyttä ei voi muodostaa kohteeseen %s. Yksi teistä voi ehkä olla verkossa, "
2470 "joka ei salli suoria yhteyksiä."
2471
2472 #: ../src/empathy-call-window.c:3113
2473 msgid "There was a failure on the network"
2474 msgstr "Verkkoyhteydessä tapahtui virhe"
2475
2476 #: ../src/empathy-call-window.c:3117
2477 msgid ""
2478 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2479 msgstr ""
2480 "Tähän puheluun vaadittavia äänitiedostomuotoja ei ole asennettu tälle "
2481 "tietokoneelle"
2482
2483 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
2484 msgid ""
2485 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2486 msgstr ""
2487 "Tähän puheluun vaadittavia videotiedostomuotoja ei ole asennettu tälle "
2488 "tietokoneelle"
2489
2490 #: ../src/empathy-call-window.c:3132
2491 #, c-format
2492 msgid ""
2493 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2494 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2495 "the Help menu."
2496 msgstr ""
2497 "Telepathy-komponentin kanssa tapahtui jotain odottamatonta. Ole hyvä ja <a "
2498 "href=\"%s\">raportoi tämä ohjelmavirhe</a> sekä liitä 'Vianjäljitys'-"
2499 "ikkunasta kerätyt lokit \"Apua\"-valikosta."
2500
2501 #: ../src/empathy-call-window.c:3141
2502 msgid "There was a failure in the call engine"
2503 msgstr "Virhe soitettaessa"
2504
2505 #: ../src/empathy-call-window.c:3144
2506 msgid "The end of the stream was reached"
2507 msgstr "Virran loppu saavutettiin"
2508
2509 #: ../src/empathy-call-window.c:3184
2510 msgid "Can't establish audio stream"
2511 msgstr "Ääniyhteyden muodostus ei onnistunut"
2512
2513 #: ../src/empathy-call-window.c:3194
2514 msgid "Can't establish video stream"
2515 msgstr "Videoyhteyden muodostus ei onnistunut"
2516
2517 #: ../src/empathy-call-window.c:3231
2518 #, c-format
2519 msgid "Your current balance is %s."
2520 msgstr "Nykyinen varallisuutesi on %s."
2521
2522 #: ../src/empathy-call-window.c:3235
2523 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2524 msgstr "Varasi eivät riitä tähän puheluun."
2525
2526 #: ../src/empathy-call-window.c:3237
2527 msgid "Top Up"
2528 msgstr "Hanki lisää varallisuutta"
2529
2530 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2531 msgid "_Call"
2532 msgstr "_Soita"
2533
2534 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2535 msgid "_Microphone"
2536 msgstr "_Mikrofoni"
2537
2538 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2539 msgid "_Camera"
2540 msgstr "_Kamera"
2541
2542 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2543 msgid "_Settings"
2544 msgstr "A_setukset"
2545
2546 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2547 msgid "_View"
2548 msgstr "_Näytä"
2549
2550 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2551 msgid "_Help"
2552 msgstr "O_hje"
2553
2554 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2555 msgid "_Contents"
2556 msgstr "_Sisältö"
2557
2558 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2559 msgid "_Debug"
2560 msgstr "_Vianetsintä"
2561
2562 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2563 msgid "_GStreamer"
2564 msgstr "_GStreamer"
2565
2566 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2567 msgid "_Telepathy"
2568 msgstr "_Telepathy"
2569
2570 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2571 msgid "Swap camera"
2572 msgstr "Vaihda kamera"
2573
2574 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2575 msgid "Minimise me"
2576 msgstr "Pienennä minut"
2577
2578 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2579 msgid "Maximise me"
2580 msgstr "Suurenna minut"
2581
2582 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2583 msgid "Disable camera"
2584 msgstr "Ota kamera pois käytöstä"
2585
2586 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2587 msgid "Hang up"
2588 msgstr "Katkaise"
2589
2590 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2591 msgid "Hang up current call"
2592 msgstr "Lopeta nykyinen puhelu"
2593
2594 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2595 msgid "Video call"
2596 msgstr "Videopuhelu"
2597
2598 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2599 msgid "Start a video call"
2600 msgstr "Aloita videopuhelu"
2601
2602 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2603 msgid "Start an audio call"
2604 msgstr "Aloita äänipuhelu"
2605
2606 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2607 msgid "Show dialpad"
2608 msgstr "Näytä numeronäppäimet"
2609
2610 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2611 msgid "Display the dialpad"
2612 msgstr "Näytä numeronäppäimistö"
2613
2614 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2615 msgid "Toggle video transmission"
2616 msgstr "Kytke videon lähetys päälle tai pois"
2617
2618 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2619 msgid "Toggle audio transmission"
2620 msgstr "Äänen lähetys päälle/pois"
2621
2622 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2623 msgid "Encoding Codec:"
2624 msgstr "Pakkauskoodekki:"
2625
2626 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2627 msgid "Decoding Codec:"
2628 msgstr "Purkamiskoodekki:"
2629
2630 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2631 msgid "Remote Candidate:"
2632 msgstr "Etäehdokas:"
2633
2634 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2635 msgid "Local Candidate:"
2636 msgstr "Paikallisehdokas:"
2637
2638 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2639 msgid "Audio"
2640 msgstr "Ääni"
2641
2642 #: ../src/empathy-chat.c:100
2643 msgid "- Empathy Chat Client"
2644 msgstr "- Empathy-keskusteluasiakas"
2645
2646 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2647 msgid "Name"
2648 msgstr "Nimi"
2649
2650 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2651 msgid "Room"
2652 msgstr "Huone"
2653
2654 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2655 msgid "Auto-Connect"
2656 msgstr "Yhdistä automaattisesti"
2657
2658 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2659 msgid "Manage Favorite Rooms"
2660 msgstr "Hallitse suosikkihuoneita"
2661
2662 #: ../src/empathy-chat-window.c:278
2663 msgid "Close this window?"
2664 msgstr "Suljetaanko tämä ikkuna?"
2665
2666 #: ../src/empathy-chat-window.c:284
2667 #, c-format
2668 msgid ""
2669 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2670 "until you rejoin it."
2671 msgstr ""
2672 "Tämän ikkunan sulkeminen johtaa kanavalta %s poistumiseen. Et saa jatkossa "
2673 "enää viestejä kanavalta, ennen kuin liityt kanavalle uudelleen."
2674
2675 #: ../src/empathy-chat-window.c:297
2676 #, c-format
2677 msgid ""
2678 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2679 "messages until you rejoin it."
2680 msgid_plural ""
2681 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2682 "further messages until you rejoin them."
2683 msgstr[0] ""
2684 "Tämän ikkunan sulkeminen johtaa kanavalta poistumiseen. Et saa jatkossa enää "
2685 "viestejä kanavalta, ennen kuin liityt kanavalle uudelleen."
2686 msgstr[1] ""
2687 "Tämän ikkunan sulkeminen johtaa %u kanavalta poistumiseen. Et saa jatkossa "
2688 "enää viestejä näiltä kanavilta, ennen kuin liityt kanaville uudelleen."
2689
2690 #: ../src/empathy-chat-window.c:308
2691 #, c-format
2692 msgid "Leave %s?"
2693 msgstr "Poistutaanko huoneesta %s?"
2694
2695 #: ../src/empathy-chat-window.c:310
2696 msgid ""
2697 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2698 "rejoin it."
2699 msgstr ""
2700 "Et saa jatkossa enää viestejä tältä kanavalta, ennen kuin liityt kanavalle "
2701 "uudelleen."
2702
2703 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2704 msgid "Close window"
2705 msgstr "Sulje ikkuna"
2706
2707 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2708 msgid "Leave room"
2709 msgstr "Poistu huoneesta"
2710
2711 #: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
2712 #, c-format
2713 msgid "%s (%d unread)"
2714 msgid_plural "%s (%d unread)"
2715 msgstr[0] "%s (%d lukematon)"
2716 msgstr[1] "%s (%d lukematonta)"
2717
2718 #: ../src/empathy-chat-window.c:686
2719 #, c-format
2720 msgid "%s (and %u other)"
2721 msgid_plural "%s (and %u others)"
2722 msgstr[0] "%s (ja %u muu)"
2723 msgstr[1] "%s (ja %u muuta)"
2724
2725 #: ../src/empathy-chat-window.c:702
2726 #, c-format
2727 msgid "%s (%d unread from others)"
2728 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2729 msgstr[0] "%s (%d lukematon muilta)"
2730 msgstr[1] "%s (%d lukematonta muilta)"
2731
2732 #: ../src/empathy-chat-window.c:711
2733 #, c-format
2734 msgid "%s (%d unread from all)"
2735 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2736 msgstr[0] "%s (%d lukematon kaikilta)"
2737 msgstr[1] "%s (%d lukematonta kaikilta)"
2738
2739 #: ../src/empathy-chat-window.c:948
2740 msgid "SMS:"
2741 msgstr "SMS:"
2742
2743 #: ../src/empathy-chat-window.c:956
2744 #, c-format
2745 msgid "Sending %d message"
2746 msgid_plural "Sending %d messages"
2747 msgstr[0] "Lähetetään %d viesti"
2748 msgstr[1] "Lähetetään %d viestiä"
2749
2750 #: ../src/empathy-chat-window.c:976
2751 msgid "Typing a message."
2752 msgstr "Kirjoittaa viestiä."
2753
2754 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2755 msgid "_Conversation"
2756 msgstr "_Keskustelu"
2757
2758 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2759 msgid "C_lear"
2760 msgstr "_Tyhjennä"
2761
2762 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2763 msgid "Insert _Smiley"
2764 msgstr "Lisää _hymiö"
2765
2766 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2767 msgid "_Favorite Chat Room"
2768 msgstr "_Suosikkikeskusteluhuone"
2769
2770 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2771 msgid "Notify for All Messages"
2772 msgstr "Ilmoita kaikista viesteistä"
2773
2774 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2775 msgid "_Show Contact List"
2776 msgstr "_Näytä tuttavaluettelo"
2777
2778 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2779 msgid "Invite _Participant…"
2780 msgstr "Kutsu _osallistuja…"
2781
2782 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2783 msgid "_Join Chat"
2784 msgstr "_Liity keskusteluun"
2785
2786 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2787 msgid "Le_ave Chat"
2788 msgstr "_Poistu keskustelusta"
2789
2790 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2791 msgid "C_ontact"
2792 msgstr "T_uttava"
2793
2794 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2795 msgid "_Tabs"
2796 msgstr "V_älilehdet"
2797
2798 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2799 msgid "_Previous Tab"
2800 msgstr "_Edellinen välilehti"
2801
2802 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2803 msgid "_Next Tab"
2804 msgstr "_Seuraava välilehti"
2805
2806 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2807 msgid "_Undo Close Tab"
2808 msgstr "_Kumoa Sulje välilehti"
2809
2810 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2811 msgid "Move Tab _Left"
2812 msgstr "Siirrä välilehti _vasemmalle"
2813
2814 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2815 msgid "Move Tab _Right"
2816 msgstr "Siirrä välilehti _oikealle"
2817
2818 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2819 msgid "_Detach Tab"
2820 msgstr "_Irrota välilehti"
2821
2822 #: ../src/empathy-debugger.c:76
2823 msgid "Show a particular service"
2824 msgstr "Näytä tietty palvelu"
2825
2826 #: ../src/empathy-debugger.c:81
2827 msgid "- Empathy Debugger"
2828 msgstr "- Empathyn virheenjäljitin"
2829
2830 #: ../src/empathy-debugger.c:141
2831 msgid "Empathy Debugger"
2832 msgstr "Empathyn virheenjäljitin"
2833
2834 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
2835 msgid "Save"
2836 msgstr "Tallenna"
2837
2838 #: ../src/empathy-debug-window.c:1624
2839 msgid "Pastebin link"
2840 msgstr "Pastebin-linkki"
2841
2842 #: ../src/empathy-debug-window.c:1633
2843 msgid "Pastebin response"
2844 msgstr "Pastebin-vastaus"
2845
2846 #: ../src/empathy-debug-window.c:1640
2847 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2848 msgstr ""
2849
2850 #: ../src/empathy-debug-window.c:1822
2851 msgid "Debug Window"
2852 msgstr "Vianetsintäikkuna"
2853
2854 #: ../src/empathy-debug-window.c:1882
2855 msgid "Send to pastebin"
2856 msgstr "Lähetä pastebin-palveluun"
2857
2858 #: ../src/empathy-debug-window.c:1926
2859 msgid "Pause"
2860 msgstr "Pysäytä"
2861
2862 #: ../src/empathy-debug-window.c:1938
2863 msgid "Level "
2864 msgstr "Taso "
2865
2866 #: ../src/empathy-debug-window.c:1957
2867 msgid "Debug"
2868 msgstr "Virheenjäljitys"
2869
2870 #: ../src/empathy-debug-window.c:1962
2871 msgid "Info"
2872 msgstr "Tietoa"
2873
2874 #: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
2875 msgid "Message"
2876 msgstr "Viesti"
2877
2878 #: ../src/empathy-debug-window.c:1972
2879 msgid "Warning"
2880 msgstr "Varoitus"
2881
2882 #: ../src/empathy-debug-window.c:1977
2883 msgid "Critical"
2884 msgstr "Kriittinen"
2885
2886 #: ../src/empathy-debug-window.c:1982
2887 msgid "Error"
2888 msgstr "Virhe"
2889
2890 #: ../src/empathy-debug-window.c:1995
2891 msgid ""
2892 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2893 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2894 "received.\n"
2895 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2896 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2897 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2898 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2899 msgstr ""
2900 "Vaikka lokeissa ei näy salasanoja, lokit saattavat sisältää henkilökohtaisia "
2901 "tietoja, kuten tuttavaluettelosi tai lähettämiäsi ja vastaanottamiasi "
2902 "viestejä.\n"
2903 "Jos haluat varmistaa, etteivät kyseiset tiedot näy julkisessa "
2904 "vikaraportissa, voit rajoittaa <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
2905 "enter_bug.cgi?product=empathy\">vikaraportin</a> lisäkentistä näkyvyyden "
2906 "vain Empathy-kehittäjille."
2907
2908 #: ../src/empathy-debug-window.c:2027
2909 msgid "Time"
2910 msgstr "Aika"
2911
2912 #: ../src/empathy-debug-window.c:2030
2913 msgid "Domain"
2914 msgstr "Alue"
2915
2916 #: ../src/empathy-debug-window.c:2033
2917 msgid "Category"
2918 msgstr "Luokka"
2919
2920 #: ../src/empathy-debug-window.c:2036
2921 msgid "Level"
2922 msgstr "Taso"
2923
2924 #: ../src/empathy-debug-window.c:2070
2925 msgid ""
2926 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2927 "extension."
2928 msgstr "Valittu yhteyshallinta ei tue etävianetsintälaajennusta."
2929
2930 #: ../src/empathy-event-manager.c:474
2931 msgid "Incoming video call"
2932 msgstr "Saapuva videopuhelu"
2933
2934 #: ../src/empathy-event-manager.c:478
2935 #, c-format
2936 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2937 msgstr "%s soittaa videopuhelun sinulle. Haluatko vastata?"
2938
2939 #: ../src/empathy-event-manager.c:479
2940 #, c-format
2941 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2942 msgstr "%s soittaa sinulle. Haluatko vastata?"
2943
2944 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2945 msgid "_Reject"
2946 msgstr "_Hylkää"
2947
2948 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
2949 msgid "_Answer"
2950 msgstr "_Vastaa"
2951
2952 #: ../src/empathy-event-manager.c:523
2953 msgid "_Answer with video"
2954 msgstr "_Vastaa käyttäen videota"
2955
2956 #: ../src/empathy-event-manager.c:677
2957 msgid "Room invitation"
2958 msgstr "Kutsu huoneeseen"
2959
2960 #: ../src/empathy-event-manager.c:679
2961 #, c-format
2962 msgid "Invitation to join %s"
2963 msgstr "Kutsu liittyä kohteeseen %s"
2964
2965 #: ../src/empathy-event-manager.c:686
2966 #, c-format
2967 msgid "%s is inviting you to join %s"
2968 msgstr "%s kutsui sinut liittymään kohteeseen %s"
2969
2970 #: ../src/empathy-event-manager.c:699
2971 msgid "_Join"
2972 msgstr "_Liity"
2973
2974 #: ../src/empathy-event-manager.c:725
2975 #, c-format
2976 msgid "%s invited you to join %s"
2977 msgstr "%s kutsui sinut liittymään kohteeseen %s"
2978
2979 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
2980 #, c-format
2981 msgid "You have been invited to join %s"
2982 msgstr "Sinut on kutsuttu liittymään kohteeseen %s"
2983
2984 #: ../src/empathy-event-manager.c:920
2985 #, c-format
2986 msgid "Incoming file transfer from %s"
2987 msgstr "Saapuva tiedostonsiirto tuttavalta %s"
2988
2989 #: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
2990 msgid "Password required"
2991 msgstr "Salasana vaaditaan"
2992
2993 #: ../src/empathy-event-manager.c:1085
2994 #, c-format
2995 msgid ""
2996 "\n"
2997 "Message: %s"
2998 msgstr ""
2999 "\n"
3000 "Viesti: %s"
3001
3002 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3003 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
3004 #, c-format
3005 msgid "%u:%02u.%02u"
3006 msgstr "%u:%02u.%02u"
3007
3008 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3009 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
3010 #, c-format
3011 msgid "%02u.%02u"
3012 msgstr "%02u.%02u"
3013
3014 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3015 msgctxt "file transfer percent"
3016 msgid "Unknown"
3017 msgstr "Tuntematon"
3018
3019 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3020 #, c-format
3021 msgid "%s of %s at %s/s"
3022 msgstr "%s / %s nopeudella %s/s"
3023
3024 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3025 #, c-format
3026 msgid "%s of %s"
3027 msgstr "%s / %s"
3028
3029 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3030 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3031 #, c-format
3032 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3033 msgstr "Vastaanotetaan \"%s\" tuttavalta %s"
3034
3035 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3036 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3037 #, c-format
3038 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3039 msgstr "Lähetetään \"%s\" tuttavalle %s"
3040
3041 #. translators: first %s is filename, second %s
3042 #. * is the contact name
3043 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3044 #, c-format
3045 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3046 msgstr "Virhe vastaanotettaessa \"%s\" tuttavalta %s"
3047
3048 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3049 msgid "Error receiving a file"
3050 msgstr "Virhe vastaanotettaessa tiedostoa"
3051
3052 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3053 #, c-format
3054 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3055 msgstr "Virhe lähetettäessä \"%s\" tuttavalle %s"
3056
3057 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3058 msgid "Error sending a file"
3059 msgstr "Virhe lähetettäessä tiedostoa"
3060
3061 #. translators: first %s is filename, second %s
3062 #. * is the contact name
3063 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3064 #, c-format
3065 msgid "\"%s\" received from %s"
3066 msgstr "\"%s\" vastaanotettu tuttavalta %s"
3067
3068 #. translators: first %s is filename, second %s
3069 #. * is the contact name
3070 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3071 #, c-format
3072 msgid "\"%s\" sent to %s"
3073 msgstr "\"%s\" lähetetty tuttavalle %s"
3074
3075 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3076 msgid "File transfer completed"
3077 msgstr "Tiedostonsiirto valmistui"
3078
3079 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3080 msgid "Waiting for the other participant's response"
3081 msgstr "Odotetaan toisen osallistujan vastausta"
3082
3083 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3084 #, c-format
3085 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3086 msgstr "Tarkistetaan tiedoston ”%s” eheyttä"
3087
3088 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3089 #, c-format
3090 msgid "Hashing \"%s\""
3091 msgstr "Lasketaan tiivistettä tiedostolle ”%s”"
3092
3093 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3094 msgid "%"
3095 msgstr "%"
3096
3097 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3098 msgid "File"
3099 msgstr "Tiedosto"
3100
3101 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3102 msgid "Remaining"
3103 msgstr "Jäljellä"
3104
3105 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3106 msgid "File Transfers"
3107 msgstr "Tiedostosiirrot"
3108
3109 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3110 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3111 msgstr "Poista valmiit, perutut ja epäonnistuneet tiedostonsiirrot luettelosta"
3112
3113 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3114 msgid "_Import"
3115 msgstr "_Tuo"
3116
3117 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3118 msgid ""
3119 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3120 "importing accounts from Pidgin."
3121 msgstr ""
3122 "Tuotavia tilejä ei löytynyt. Empathy osaa tällä hetkellä tuoda tilejä "
3123 "ainoastaan Pidginistä."
3124
3125 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3126 msgid "Import Accounts"
3127 msgstr "Tuo tilejä"
3128
3129 #. Translators: this is the header of a treeview column
3130 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
3131 msgid "Import"
3132 msgstr "Tuo"
3133
3134 #: ../src/empathy-import-widget.c:308
3135 msgid "Protocol"
3136 msgstr "Protokolla"
3137
3138 #: ../src/empathy-import-widget.c:332
3139 msgid "Source"
3140 msgstr "Lähde"
3141
3142 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3143 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
3144 msgid "Invite Participant"
3145 msgstr "Kutsu osanottaja"
3146
3147 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
3148 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3149 msgstr "Valitse keskusteluun kutsuttava tuttava:"
3150
3151 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
3152 msgid "Invite"
3153 msgstr "Kutsu"
3154
3155 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3156 msgid "Chat Room"
3157 msgstr "Keskusteluhuone"
3158
3159 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3160 msgid "Members"
3161 msgstr "Jäsenet"
3162
3163 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3164 msgid "Failed to list rooms"
3165 msgstr "Kanavien listaus epäonnistui"
3166
3167 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3168 #, c-format
3169 msgid ""
3170 "%s\n"
3171 "Invite required: %s\n"
3172 "Password required: %s\n"
3173 "Members: %s"
3174 msgstr ""
3175 "%s\n"
3176 "Vaaditaan kutsu: %s\n"
3177 "Vaaditaan salasana: %s\n"
3178 "Jäseniä: %s"
3179
3180 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3181 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3182 msgid "Yes"
3183 msgstr "Kyllä"
3184
3185 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3186 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3187 msgid "No"
3188 msgstr "Ei"
3189
3190 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3191 msgid "Join Room"
3192 msgstr "Liity huoneeseen"
3193
3194 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3195 msgid ""
3196 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3197 msgstr ""
3198 "Anna liityttävän huoneen nimi tai napsauta yhtä tai useampaa huonetta "
3199 "luettelosta."
3200
3201 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3202 msgid "_Room:"
3203 msgstr "_Keskusteluhuone:"
3204
3205 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3206 msgid ""
3207 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3208 "the current account&apos;s server"
3209 msgstr ""
3210 "Anna palvelin, jolta huone löytyy, tai jätä tyhjäksi jos huone on tilin "
3211 "nykyisellä palvelimella"
3212
3213 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3214 msgid ""
3215 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3216 "the current account's server"
3217 msgstr ""
3218 "Anna palvelin, jolta huone löytyy, tai jätä tyhjäksi jos huone on tilin "
3219 "nykyisellä palvelimella"
3220
3221 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3222 msgid "_Server:"
3223 msgstr "Pal_velin:"
3224
3225 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3226 msgid "Couldn't load room list"
3227 msgstr "Ei voitu ladata huoneluetteloa"
3228
3229 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3230 msgid "Room List"
3231 msgstr "Huoneluettelo"
3232
3233 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3234 msgid "Respond"
3235 msgstr "Vastaa"
3236
3237 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3238 msgid "Answer with video"
3239 msgstr "Vastaa videon kanssa"
3240
3241 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3242 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3243 msgid "Decline"
3244 msgstr "Kieltäydy"
3245
3246 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3247 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3248 msgid "Accept"
3249 msgstr "Hyväksy"
3250
3251 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3252 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3253 #. * brings the password popup.
3254 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3255 msgid "Provide"
3256 msgstr "Anna salasana"
3257
3258 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3259 msgid "Message received"
3260 msgstr "Viesti vastaanotettu"
3261
3262 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3263 msgid "Message sent"
3264 msgstr "Viesti lähetetty"
3265
3266 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3267 msgid "New conversation"
3268 msgstr "Uusi keskustelu"
3269
3270 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3271 msgid "Contact comes online"
3272 msgstr "Tuttava saapuu linjoille"
3273
3274 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3275 msgid "Contact goes offline"
3276 msgstr "Tuttava poistui linjoilta"
3277
3278 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3279 msgid "Account connected"
3280 msgstr "Tili yhdistetty"
3281
3282 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3283 msgid "Account disconnected"
3284 msgstr "Tilin yhteys katkaistu"
3285
3286 #: ../src/empathy-preferences.c:369
3287 msgid "Language"
3288 msgstr "Kieli"
3289
3290 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3291 #: ../src/empathy-preferences.c:620
3292 msgid "Juliet"
3293 msgstr "Julia"
3294
3295 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3296 #: ../src/empathy-preferences.c:627
3297 msgid "Romeo"
3298 msgstr "Romeo"
3299
3300 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3301 #: ../src/empathy-preferences.c:633
3302 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3303 msgstr "Oi, Romeo, Romeo! Miksi olet Romeo?"
3304
3305 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3306 #: ../src/empathy-preferences.c:637
3307 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3308 msgstr "Isäsi, nimes kiellä;"
3309
3310 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3311 #: ../src/empathy-preferences.c:640
3312 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3313 msgstr "Tai jos sinä et sitä tahdo, vanno lempes mulle"
3314
3315 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3316 #: ../src/empathy-preferences.c:643
3317 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3318 msgstr "Ja Capulet en enää ole minä."
3319
3320 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3321 #: ../src/empathy-preferences.c:646
3322 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3323 msgstr "Puhunko jo, vai kuuntelenko vielä?"
3324
3325 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3326 #: ../src/empathy-preferences.c:649
3327 msgid "Juliet has disconnected"
3328 msgstr "Julia poistui keskustelusta"
3329
3330 #: ../src/empathy-preferences.c:1015
3331 msgid "Preferences"
3332 msgstr "Asetukset"
3333
3334 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3335 msgid "Show groups"
3336 msgstr "Näytä ryhmät"
3337
3338 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3339 msgid "Show account balances"
3340 msgstr "Näytä tilien varallisuus"
3341
3342 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2302
3343 msgid "Contact List"
3344 msgstr "Tuttavaluettelo"
3345
3346 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3347 msgid "Start chats in:"
3348 msgstr "Avaa keskustelut:"
3349
3350 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3351 msgid "new ta_bs"
3352 msgstr "uu_siin välilehtiin"
3353
3354 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3355 msgid "new _windows"
3356 msgstr "uusiin _ikkunoihin"
3357
3358 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3359 msgid "Show _smileys as images"
3360 msgstr "Näytä _hymiöt hymiökuvakkeina"
3361
3362 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3363 msgid "Show contact _list in rooms"
3364 msgstr "Näytä tuttava_luettelo huoneissa"
3365
3366 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3367 msgid "Log conversations"
3368 msgstr "Tallenna keskustelut lokitiedostoon"
3369
3370 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3371 msgid "Display incoming events in the notification area"
3372 msgstr "Näytä tulevat tapahtumat ilmoitusalueella"
3373
3374 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3375 msgid "_Automatically connect on startup"
3376 msgstr "_Yhdistä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä"
3377
3378 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3379 msgid "Behavior"
3380 msgstr "Toiminta"
3381
3382 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3383 msgid "General"
3384 msgstr "Yleiset"
3385
3386 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3387 msgid "_Enable bubble notifications"
3388 msgstr "_Käytä ponnahdusikkunailmoituksia"
3389
3390 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3391 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3392 msgstr "Poista ilmoitukset käytöstä oltaessa _poissa tai kiireinen"
3393
3394 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3395 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3396 msgstr "Näytä ilmoituksia, kun _keskustelu ei ole kohdistettu"
3397
3398 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3399 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3400 msgstr "Näytä ponnahdusikkuna, kun tuttava tulee linjoille"
3401
3402 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3403 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3404 msgstr "Näytä ponnahdusikkuna, kun tuttava lähtee linjoilta"
3405
3406 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3407 msgid "Notifications"
3408 msgstr "Ilmoitukset"
3409
3410 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3411 msgid "_Enable sound notifications"
3412 msgstr "_Käytä merkkiääniä"
3413
3414 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3415 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3416 msgstr "Poista äänet käytöstä oltaessa _poissa tai kiireinen"
3417
3418 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3419 msgid "Play sound for events"
3420 msgstr "Soita ääniä tapahtumille"
3421
3422 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3423 msgid "Sounds"
3424 msgstr "Äänet"
3425
3426 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3427 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3428 msgstr "Käytä _kaiunpoistoa puhelun laadun parantamiseksi"
3429
3430 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3431 msgid ""
3432 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3433 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3434 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3435 "off and restarting the call."
3436 msgstr ""
3437 "Kaiun poisto tekee äänestäsi selkeämmän vastapuolen päässä, mutta siitä "
3438 "saattaa seurata ongelmia joillain tietokoneilla. Jos vastapuoli kuulee "
3439 "outoja ääniä puhelun aikana, kokeile poistaa kaiun poisto käytöstä ja "
3440 "soittaa puhelu uudelleen."
3441
3442 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3443 msgid "_Publish location to my contacts"
3444 msgstr "_Julkaise sijainti tuttavilleni"
3445
3446 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3447 msgid ""
3448 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3449 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3450 "decimal place."
3451 msgstr ""
3452 "Heikennetty sijaintitiedon tarkkuus tarkoittaa, että ainoastaan kaupunkisi "
3453 "ja maasi julkaistaan. GPS-koordinaattien tarkkuus on yksi desimaali."
3454
3455 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3456 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3457 msgid "_Reduce location accuracy"
3458 msgstr "_Heikennä sijaintitiedon tarkkuutta"
3459
3460 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3461 msgid "Privacy"
3462 msgstr "Yksityisyys"
3463
3464 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3465 msgid ""
3466 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3467 "dictionary installed."
3468 msgstr ""
3469 "Luettelo kielistä sisältää ainoastaan ne kielet, joille tietokoneessasi on "
3470 "asennettu sanakirja."
3471
3472 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3473 msgid "Enable spell checking for languages:"
3474 msgstr "Käytä kielentarkistusta kielille:"
3475
3476 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3477 msgid "Spell Checking"
3478 msgstr "Kielentarkastus"
3479
3480 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
3481 msgid "Chat Th_eme:"
3482 msgstr "Keskustelun _teema:"
3483
3484 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3485 msgid "Variant:"
3486 msgstr "Muunnelma:"
3487
3488 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3489 msgid "Themes"
3490 msgstr "Teemat"
3491
3492 #: ../src/empathy-roster-window.c:231
3493 msgid "Provide Password"
3494 msgstr "Anna salasana"
3495
3496 #: ../src/empathy-roster-window.c:237
3497 msgid "Disconnect"
3498 msgstr "Katkaise yhteys"
3499
3500 #: ../src/empathy-roster-window.c:494
3501 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3502 msgstr "Määritä itsellesi tili, jotta näet tuttavat täällä."
3503
3504 #: ../src/empathy-roster-window.c:570
3505 #, c-format
3506 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3507 msgstr ""
3508 "Valitettavasti %s-tilejäsi ei voi käyttää, ennen kuin %s on päivitetty."
3509
3510 #: ../src/empathy-roster-window.c:671
3511 msgid "Windows Live"
3512 msgstr "Windows Live"
3513
3514 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3515 msgid "Google Talk"
3516 msgstr "Google Talk"
3517
3518 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
3519 msgid "Facebook"
3520 msgstr "Facebook"
3521
3522 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3523 #: ../src/empathy-roster-window.c:690
3524 #, c-format
3525 msgid "%s account requires authorisation"
3526 msgstr "Tunnistautuminen vaaditaan tilille %s"
3527
3528 #: ../src/empathy-roster-window.c:701
3529 msgid "Online Accounts"
3530 msgstr "Verkkotilit"
3531
3532 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
3533 msgid "Update software…"
3534 msgstr "Päivitä sovelus…"
3535
3536 #: ../src/empathy-roster-window.c:754
3537 msgid "Reconnect"
3538 msgstr "Yhdistä uudelleen"
3539
3540 #: ../src/empathy-roster-window.c:758
3541 msgid "Edit Account"
3542 msgstr "Muokkaa tiliä"
3543
3544 #: ../src/empathy-roster-window.c:763
3545 msgid "Close"
3546 msgstr "Sulje"
3547
3548 #: ../src/empathy-roster-window.c:905
3549 msgid "Top up account"
3550 msgstr "Hanki lisää varallisuutta tilille"
3551
3552 #: ../src/empathy-roster-window.c:1627
3553 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3554 msgstr "Ota ainakin yksi tileistäsi käyttöön, jotta näet tuttaviasi täällä."
3555
3556 #. translators: argument is an account name
3557 #: ../src/empathy-roster-window.c:1635
3558 #, c-format
3559 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3560 msgstr "Ota %s käyttöön, jotta näet tuttaviasi täällä."
3561
3562 #: ../src/empathy-roster-window.c:1713
3563 msgid "Change your presence to see contacts here"
3564 msgstr "Vaihda läsnäolotilaasi, jotta näet tuttaviasi täällä."
3565
3566 #: ../src/empathy-roster-window.c:1722
3567 msgid "No match found"
3568 msgstr "Vastinetta ei löytynyt"
3569
3570 #: ../src/empathy-roster-window.c:1729
3571 #, fuzzy
3572 #| msgid "You haven't added any contact yet"
3573 msgid "You haven't added any contacts yet"
3574 msgstr "Et ole lisännyt yhtään tuttavaa vielä"
3575
3576 #: ../src/empathy-roster-window.c:1732
3577 msgid "No online contacts"
3578 msgstr "Tuttavia ei ole linjoilla"
3579
3580 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3581 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3582 msgid "_New Conversation…"
3583 msgstr "_Uusi keskustelu…"
3584
3585 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3586 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3587 msgid "New _Call…"
3588 msgstr "Uusi _puhelu…"
3589
3590 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3591 msgid "Contacts"
3592 msgstr "Tuttavat"
3593
3594 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3595 msgid "_Add Contacts…"
3596 msgstr "_Lisää tuttavia…"
3597
3598 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3599 msgid "_Search for Contacts…"
3600 msgstr "_Etsi tutta_via…"
3601
3602 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3603 msgid "_Blocked Contacts"
3604 msgstr "_Estetyt tuttavat"
3605
3606 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3607 msgid "_Rooms"
3608 msgstr "_Huoneet"
3609
3610 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3611 msgid "_Join…"
3612 msgstr "_Liity…"
3613
3614 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3615 msgid "Join _Favorites"
3616 msgstr "Liity _suosikkeihin"
3617
3618 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3619 msgid "_Manage Favorites"
3620 msgstr "_Hallitse suosikkeja"
3621
3622 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3623 msgid "_File Transfers"
3624 msgstr "_Tiedostosiirrot"
3625
3626 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3627 msgid "_Accounts"
3628 msgstr "_Käyttäjätilit"
3629
3630 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3631 msgid "P_references"
3632 msgstr "_Asetukset"
3633
3634 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3635 msgid "Help"
3636 msgstr "Ohje"
3637
3638 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3639 msgid "About"
3640 msgstr "Tietoja"
3641
3642 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3643 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3644 msgid "_Quit"
3645 msgstr "_Lopeta"
3646
3647 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3648 msgid "Account settings"
3649 msgstr "Tilin asetukset"
3650
3651 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3652 msgid "Go _Online"
3653 msgstr "Siirry _verkkoon"
3654
3655 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3656 msgid "Show _Offline Contacts"
3657 msgstr "Näyt_ä linjoilta poissa olevat tuttavat"
3658
3659 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3660 msgid "Status"
3661 msgstr "Tila"
3662
3663 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3664 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3665 msgid "Done"
3666 msgstr "Valmis"
3667
3668 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3669 msgid "Please enter your account details"
3670 msgstr "Anna tilisi tiedot"
3671
3672 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3673 #, c-format
3674 msgid "Edit %s account options"
3675 msgstr "Muokkaa tilin \"%s\" tietoja"
3676
3677 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3678 msgid "Integrate your IM accounts"
3679 msgstr "Yhdistä pikaviestintilisi"
3680
3681 #~ msgid "No error message"
3682 #~ msgstr "Ei virheilmoitusta"
3683
3684 #~ msgid "Instant Message (Empathy)"
3685 #~ msgstr "Pikaviesti (Empathy)"
3686
3687 #~ msgid ""
3688 #~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
3689 #~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3690 #~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
3691 #~ "any later version."
3692 #~ msgstr ""
3693 #~ "Empathy on vapaa ohjelma; sitä on sallittu levittää edelleen ja muuttaa "
3694 #~ "GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin) ehtojen mukaan  sellaisina kuin "
3695 #~ "Free Software Foundation on ne julkaissut; joko lisenssin version 2, tai "
3696 #~ "(valinnan mukaan) minkä tahansa myöhemmän version mukaisesti."
3697
3698 #~ msgid ""
3699 #~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3700 #~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3701 #~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
3702 #~ "more details."
3703 #~ msgstr ""
3704 #~ "Empathyä levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen, mutta "
3705 #~ "ilman mitään takuuta; ilman edes hiljaista takuuta kaupallisesti "
3706 #~ "hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. "
3707 #~ "Katso GPL lisenssistä lisää yksityiskohtia."
3708
3709 #~ msgid ""
3710 #~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
3711 #~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3712 #~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3713 #~ msgstr ""
3714 #~ "Empathyn mukana pitäisi tulla kopio GPL-lisenssistä; jos näin ei ole, "
3715 #~ "kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation Inc., 51 Franklin St, "
3716 #~ "Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
3717
3718 #~ msgid "About Empathy"
3719 #~ msgstr "Tietoja - Pikaviestin"
3720
3721 #~ msgid "Empathy can use the network to guess the location"
3722 #~ msgstr "Empathy voi käyttää verkkoa paikantamaan sijainnin"
3723
3724 #~ msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
3725 #~ msgstr "Saako Empathy käyttää verkkoa sijainnin arvaamiseen."
3726
3727 #~ msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
3728 #~ msgstr "Empathy voi käyttää matkapuhelinverkkoa paikantamaan sijainnin"
3729
3730 #~ msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
3731 #~ msgstr "Saako Empathy käyttää matkapuhelinverkkoa sijainnin arvaamiseen."
3732
3733 #~ msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
3734 #~ msgstr "Empathy voi käyttää GPS:ää paikantamaan sijainnin"
3735
3736 #~ msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
3737 #~ msgstr "Saako Empathy käyttää GPS:ää sijainnin arvaamiseen."
3738
3739 #~ msgid "Password not found"
3740 #~ msgstr "Salasanaa ei löydy"
3741
3742 #~ msgid "IM account password for %s (%s)"
3743 #~ msgstr "Pikaviestintilin %s salasana (%s)"
3744
3745 #~ msgid "%d second ago"
3746 #~ msgid_plural "%d seconds ago"
3747 #~ msgstr[0] "%d sekunti sitten"
3748 #~ msgstr[1] "%d sekuntia sitten"
3749
3750 #~ msgid "%d minute ago"
3751 #~ msgid_plural "%d minutes ago"
3752 #~ msgstr[0] "%d minuutti sitten"
3753 #~ msgstr[1] "%d minuuttia sitten"
3754
3755 #~ msgid "%d hour ago"
3756 #~ msgid_plural "%d hours ago"
3757 #~ msgstr[0] "%d tunti sitten"
3758 #~ msgstr[1] "%d tuntia sitten"
3759
3760 #~ msgid "%d day ago"
3761 #~ msgid_plural "%d days ago"
3762 #~ msgstr[0] "%d päivä sitten"
3763 #~ msgstr[1] "%d päivää sitten"
3764
3765 #~ msgid "%d week ago"
3766 #~ msgid_plural "%d weeks ago"
3767 #~ msgstr[0] "%d viikko sitten"
3768 #~ msgstr[1] "%d viikkoa sitten"
3769
3770 #~ msgid "%d month ago"
3771 #~ msgid_plural "%d months ago"
3772 #~ msgstr[0] "%d kuukausi sitten"
3773 #~ msgstr[1] "%d kuukautta sitten"
3774
3775 #~ msgid "in the future"
3776 #~ msgstr "tulevaisuudessa"
3777
3778 #~ msgid "Yahoo! Japan"
3779 #~ msgstr "Yahoo! Japan"
3780
3781 #~ msgid "Facebook Chat"
3782 #~ msgstr "Facebook-keskustelu"
3783
3784 #~ msgid "Pass_word"
3785 #~ msgstr "S_alasana"
3786
3787 #~ msgid "Screen _Name"
3788 #~ msgstr "Näyttö_nimi"
3789
3790 #~ msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
3791 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> Nimimerkkini"
3792
3793 #~ msgid "_Port"
3794 #~ msgstr "_Portti"
3795
3796 #~ msgid "_Server"
3797 #~ msgstr "Pal_velin"
3798
3799 #~ msgid "Advanced"
3800 #~ msgstr "Lisäasetukset"
3801
3802 #~ msgid "What is your AIM screen name?"
3803 #~ msgstr "Mikä on AIM-näyttönimesi?"
3804
3805 #~ msgid "What is your AIM password?"
3806 #~ msgstr "Mikä on AIM-salasanasi?"
3807
3808 #~ msgid "Remember Password"
3809 #~ msgstr "Muista salasana"
3810
3811 #~ msgid "Password"
3812 #~ msgstr "Salasana"
3813
3814 #~ msgid "Server"
3815 #~ msgstr "Palvelin"
3816
3817 #~ msgid "Port"
3818 #~ msgstr "Portti"
3819
3820 #~ msgid "%s"
3821 #~ msgstr "%s"
3822
3823 #~ msgid "%s:"
3824 #~ msgstr "%s:"
3825
3826 #~ msgid "Username:"
3827 #~ msgstr "Käyttäjänimi:"
3828
3829 #~ msgid "A_pply"
3830 #~ msgstr "_Toteuta"
3831
3832 #~ msgid "L_og in"
3833 #~ msgstr "_Kirjaudu sisään"
3834
3835 #~ msgid "This account already exists on the server"
3836 #~ msgstr "Tämä tili on jo olemassa palvelimella"
3837
3838 #~ msgid "Create a new account on the server"
3839 #~ msgstr "Luo uusi tili palvelimelle"
3840
3841 #~ msgid "%1$s on %2$s"
3842 #~ msgstr "%s palvelimella %s"
3843
3844 #~ msgid "%s Account"
3845 #~ msgstr "%s-tili"
3846
3847 #~ msgid "New account"
3848 #~ msgstr "Uusi tili"
3849
3850 #~ msgid "Login I_D"
3851 #~ msgstr "_Käyttäjätunnus"
3852
3853 #~ msgid "<b>Example:</b> username"
3854 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> käyttäjänimi"
3855
3856 #~ msgid "What is your GroupWise User ID?"
3857 #~ msgstr "Mikä on GroupWise-käyttäjätunnuksesi?"
3858
3859 #~ msgid "What is your GroupWise password?"
3860 #~ msgstr "Mikä on GroupWise-salasanasi?"
3861
3862 #~ msgid "ICQ _UIN"
3863 #~ msgstr "ICQ _UIN"
3864
3865 #~ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
3866 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> 123456789"
3867
3868 #~ msgid "Ch_aracter set"
3869 #~ msgstr "_Merkistökoodaus"
3870
3871 #~ msgid "What is your ICQ UIN?"
3872 #~ msgstr "Mikä on ICQ UIN -tunnuksesi?"
3873
3874 #~ msgid "What is your ICQ password?"
3875 #~ msgstr "Mikä on ICQ-salasanasi?"
3876
3877 #~ msgid "Network"
3878 #~ msgstr "Verkko"
3879
3880 #~ msgid "Character set"
3881 #~ msgstr "Merkistökoodaus"
3882
3883 #~ msgid "Up"
3884 #~ msgstr "Ylös"
3885
3886 #~ msgid "Down"
3887 #~ msgstr "Alas"
3888
3889 #~ msgid "Servers"
3890 #~ msgstr "Palvelimet"
3891
3892 #~ msgid ""
3893 #~ "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't "
3894 #~ "enter a password."
3895 #~ msgstr ""
3896 #~ "Useimmat IRC-palvelimet eivät tarvitse salasanaa, joten jos et ole varma, "
3897 #~ "älä syötä salasanaa."
3898
3899 #~ msgid "Nickname"
3900 #~ msgstr "Nimimerkki"
3901
3902 #~ msgid "Quit message"
3903 #~ msgstr "Lopetusviesti"
3904
3905 #~ msgid "Real name"
3906 #~ msgstr "Oikea nimi"
3907
3908 #~ msgid "Username"
3909 #~ msgstr "Käyttäjänimi"
3910
3911 #~ msgid "Which IRC network?"
3912 #~ msgstr "Mikä IRC-verkko?"
3913
3914 #~ msgid "What is your IRC nickname?"
3915 #~ msgstr "Mikä on IRC-nimimerkkisi?"
3916
3917 #~ msgid "What is your Facebook username?"
3918 #~ msgstr "Mikä on Facebook-käyttäjänimesi?"
3919
3920 #~ msgid ""
3921 #~ "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
3922 #~ "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
3923 #~ "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose "
3924 #~ "a Facebook username if you don't have one."
3925 #~ msgstr ""
3926 #~ "Kyseessä on käyttäjänimi, ei normaalisti Facebook-kirjautumiseen "
3927 #~ "käytettävä sähköpostiosoite.\n"
3928 #~ "Jos käyttäjänimesi on esimerkiksi facebook.com/<b>tunnus</b>, kirjoita "
3929 #~ "<b>tunnus</b>.\n"
3930 #~ "Jos et ole vielä luonut Facebook-käyttäjänimeä, voit luoda sellaisen <a "
3931 #~ "href=\"http://www.facebook.com/username/\">tällä sivulla</a>."
3932
3933 #~ msgid "What is your Facebook password?"
3934 #~ msgstr "Mikä on Facebook-salasanasi?"
3935
3936 #~ msgid "What is your Google ID?"
3937 #~ msgstr "Mikä on Google-tunnuksesi?"
3938
3939 #~ msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
3940 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> nimi@gmail.com"
3941
3942 #~ msgid "What is your Google password?"
3943 #~ msgstr "Mikä on Google-salasanasi?"
3944
3945 #~ msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
3946 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> nimi@jabber.org"
3947
3948 #~ msgid "I_gnore SSL certificate errors"
3949 #~ msgstr "_Älä huomioi SSL-varmenteiden virheitä"
3950
3951 #~ msgid "Priori_ty"
3952 #~ msgstr "_Prioriteetti"
3953
3954 #~ msgid "Reso_urce"
3955 #~ msgstr "Res_urssi"
3956
3957 #~ msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
3958 #~ msgstr "Salaus vaa_ditaan (TLS/SSL)"
3959
3960 #~ msgid "Override server settings"
3961 #~ msgstr "Ohita palvelimen asetukset"
3962
3963 #~ msgid "Use old SS_L"
3964 #~ msgstr "Käytä vanhaa SS_L-porttia"
3965
3966 #~ msgid "What is your Jabber ID?"
3967 #~ msgstr "Mikä on Jabber-tunnuksesi?"
3968
3969 #~ msgid "What is your desired Jabber ID?"
3970 #~ msgstr "Mikä on haluamasi Jabber-tunnus?"
3971
3972 #~ msgid "What is your Jabber password?"
3973 #~ msgstr "Mikä on Jabber-salasanasi?"
3974
3975 #~ msgid "What is your desired Jabber password?"
3976 #~ msgstr "Mikä on haluamasi Jabber-salasana?"
3977
3978 #~ msgid "Nic_kname"
3979 #~ msgstr "Ni_mimerkki"
3980
3981 #~ msgid "_Last Name"
3982 #~ msgstr "_Sukunimi"
3983
3984 #~ msgid "_First Name"
3985 #~ msgstr "_Etunimi"
3986
3987 #~ msgid "_Published Name"
3988 #~ msgstr "_Julkaistu nimi"
3989
3990 #~ msgid "_Jabber ID"
3991 #~ msgstr "_Jabber-tunniste"
3992
3993 #~ msgid "E-_mail address"
3994 #~ msgstr "Sähköposti_osoite"
3995
3996 #~ msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
3997 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> tunnus@hotmail.com"
3998
3999 #~ msgid "What is your Windows Live ID?"
4000 #~ msgstr "Mikä on Windows Live -tunnuksesi?"
4001
4002 #~ msgid "What is your Windows Live password?"
4003 #~ msgstr "Mikä on Windows Live -salasanasi?"
4004
4005 #~ msgid "Auto"
4006 #~ msgstr "Automaattinen"
4007
4008 #~ msgid "UDP"
4009 #~ msgstr "UDP"
4010
4011 #~ msgid "TCP"
4012 #~ msgstr "TCP"
4013
4014 #~ msgid "TLS"
4015 #~ msgstr "TLS"
4016
4017 #~ msgid "Register"
4018 #~ msgstr "Rekisteröi"
4019
4020 #~ msgid "Options"
4021 #~ msgstr "Valinnat"
4022
4023 #~ msgid "None"
4024 #~ msgstr "Ei mitään"
4025
4026 #~ msgid "_Username"
4027 #~ msgstr "_Käyttäjänimi"
4028
4029 #~ msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
4030 #~ msgstr "<b>Esimerkki:</b> käyttäjä@sip-palvelimen.osoite"
4031
4032 #~ msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
4033 #~ msgstr "Kä_ytä tätä tiliä lanka- ja matkapuhelinverkon puheluihin"
4034
4035 #~ msgid "NAT Traversal Options"
4036 #~ msgstr "NAT-läpäisyn (NAT-T) asetukset"
4037
4038 #~ msgid "Proxy Options"
4039 #~ msgstr "Välipalvelinvalinnat"
4040
4041 #~ msgid "Miscellaneous Options"
4042 #~ msgstr "Muut valinnat"
4043
4044 #~ msgid "STUN Server"
4045 #~ msgstr "STUN-palvelin"
4046
4047 #~ msgid "Discover the STUN server automatically"
4048 #~ msgstr "Havaitse STUN-palvelin automaattisesti"
4049
4050 #~ msgid "Discover Binding"
4051 #~ msgstr "Löydä Sidonta"
4052
4053 #~ msgid "Keep-Alive Options"
4054 #~ msgstr "Käynnissä pitävät valinnat"
4055
4056 #~ msgid "Mechanism"
4057 #~ msgstr "Mekanismi"
4058
4059 #~ msgid "Interval (seconds)"
4060 #~ msgstr "Aikaväli (sekunneissa)"
4061
4062 #~ msgid "Authentication username"
4063 #~ msgstr "Tunnistautumisen käyttäjänimi"
4064
4065 #~ msgid "Transport"
4066 #~ msgstr "Siirto"
4067
4068 #~ msgid "Loose Routing"
4069 #~ msgstr "Löyhä reititys"
4070
4071 #~ msgid "Ignore TLS Errors"
4072 #~ msgstr "Sivuuta TLS-virheet"
4073
4074 #~ msgid "Local IP Address"
4075 #~ msgstr "Paikallinen IP-osoite"
4076
4077 #~ msgid "What is your SIP login ID?"
4078 #~ msgstr "Mikä on SIP-tilisi käyttäjätunnus?"
4079
4080 #~ msgid "What is your SIP account password?"
4081 #~ msgstr "Mikä on SIP-tilisi salasana?"
4082
4083 #~ msgid "Pass_word:"
4084 #~ msgstr "S_alasana:"
4085
4086 #~ msgid "Yahoo! I_D:"
4087 #~ msgstr "Yahoo!-_tunnus:"
4088
4089 #~ msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
4090 #~ msgstr "_Älä huomioi konferenssi- ja keskusteluhuonekutsuja"
4091
4092 #~ msgid "_Room List locale:"
4093 #~ msgstr "_Huoneluettelon maa-asetusto:"
4094
4095 #~ msgid "Ch_aracter set:"
4096 #~ msgstr "_Merkkikartta:"
4097
4098 #~ msgid "_Port:"
4099 #~ msgstr "_Portti:"
4100
4101 #~ msgid "What is your Yahoo! ID?"
4102 #~ msgstr "Mikä on Yahoo! -tunnuksesi?"
4103
4104 #~ msgid "What is your Yahoo! password?"
4105 #~ msgstr "Mikä on Yahoo! -salasanasi?"
4106
4107 #~ msgid "Couldn't convert image"
4108 #~ msgstr "Kuvaa ei voitu muuntaa"
4109
4110 #~ msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
4111 #~ msgstr ""
4112 #~ "Järjestelmässäsi ei ole tukea yhdellekään hyväksytylle "
4113 #~ "kuvatiedostomuodolle"
4114
4115 #~ msgid "Couldn't save picture to file"
4116 #~ msgstr "Kuvan tallennus tiedostoon epäonnistui"
4117
4118 #~ msgid "Select Your Avatar Image"
4119 #~ msgstr "Valitse avatar-kuvasi"
4120
4121 #~ msgid "Take a picture..."
4122 #~ msgstr "Ota kuva..."
4123
4124 #~ msgid "No Image"
4125 #~ msgstr "Ei kuvaa"
4126
4127 #~ msgid "Images"
4128 #~ msgstr "Kuvat"
4129
4130 #~ msgid "All Files"
4131 #~ msgstr "Kaikki tiedostot"
4132
4133 #~ msgid "Select..."
4134 #~ msgstr "Valitse..."
4135
4136 #~ msgid "_Select"
4137 #~ msgstr "_Valitse"
4138
4139 #~ msgid "Full name"
4140 #~ msgstr "Koko nimi"
4141
4142 #~ msgid "Phone number"
4143 #~ msgstr "Puhelinnumero"
4144
4145 #~ msgid "E-mail address"
4146 #~ msgstr "Sähköpostiosoite"
4147
4148 #~ msgid "Website"
4149 #~ msgstr "WWW-sivusto"
4150
4151 #~ msgid "Birthday"
4152 #~ msgstr "Syntymäpäivä"
4153
4154 #~ msgid "Last seen:"
4155 #~ msgstr "Viimeksi nähty:"
4156
4157 #~ msgid "Server:"
4158 #~ msgstr "Palvelin:"
4159
4160 #~ msgid "Connected from:"
4161 #~ msgstr "Yhdisti kohteesta:"
4162
4163 #~ msgid "Away message:"
4164 #~ msgstr "Poissaoloviesti:"
4165
4166 #~ msgid "work"
4167 #~ msgstr "työ"
4168
4169 #~ msgid "home"
4170 #~ msgstr "koti"
4171
4172 #~ msgid "mobile"
4173 #~ msgstr "matkapuhelin"
4174
4175 #~ msgid "voice"
4176 #~ msgstr "ääni"
4177
4178 #~ msgid "preferred"
4179 #~ msgstr "ensisijainen"
4180
4181 #~ msgid "postal"
4182 #~ msgstr "postiosoite"
4183
4184 #, fuzzy
4185 #~ msgid "parcel"
4186 #~ msgstr "Ulkoasu"
4187
4188 #~ msgid "New Network"
4189 #~ msgstr "Uusi verkko"
4190
4191 #~ msgid "Choose an IRC network"
4192 #~ msgstr "Valitse IRC-verkko"
4193
4194 #~ msgid "Reset _Networks List"
4195 #~ msgstr "_Nollaa verkkoluettelo"
4196
4197 #~ msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
4198 #~ msgid "Select"
4199 #~ msgstr "Valitse"
4200
4201 #~ msgid "new server"
4202 #~ msgstr "uusi palvelin"
4203
4204 #~ msgid "SSL"
4205 #~ msgstr "SSL"
4206
4207 #~ msgid "New %s account"
4208 #~ msgstr "Uusi %s-tili"
4209
4210 #~ msgid "<b>Personal Details</b>"
4211 #~ msgstr "<b>Henkilökohtaiset tiedot</b>"
4212
4213 #~ msgid "Current Locale"
4214 #~ msgstr "Nykyinen maa-asetusto"
4215
4216 #~ msgid "Arabic"
4217 #~ msgstr "arabia"
4218
4219 #~ msgid "Armenian"
4220 #~ msgstr "armenia"
4221
4222 #~ msgid "Baltic"
4223 #~ msgstr "baltti"
4224
4225 #~ msgid "Celtic"
4226 #~ msgstr "keltti"
4227
4228 #~ msgid "Central European"
4229 #~ msgstr "keskieurooppalainen"
4230
4231 #~ msgid "Chinese Simplified"
4232 #~ msgstr "kiina, yksinkertaistettu"
4233
4234 #~ msgid "Chinese Traditional"
4235 #~ msgstr "kiina, perinteinen"
4236
4237 #~ msgid "Croatian"
4238 #~ msgstr "kroatia"
4239
4240 #~ msgid "Cyrillic"
4241 #~ msgstr "kyrillinen"
4242
4243 #~ msgid "Cyrillic/Russian"
4244 #~ msgstr "kyrillinen, Venäjä"
4245
4246 #~ msgid "Cyrillic/Ukrainian"
4247 #~ msgstr "kyrillinen, Ukraina"
4248
4249 #~ msgid "Georgian"
4250 #~ msgstr "georgia"
4251
4252 #~ msgid "Greek"
4253 #~ msgstr "kreikka"
4254
4255 #~ msgid "Gujarati"
4256 #~ msgstr "gujarati"
4257
4258 #~ msgid "Gurmukhi"
4259 #~ msgstr "gurmukhi"
4260
4261 #~ msgid "Hebrew"
4262 #~ msgstr "heprea"
4263
4264 #~ msgid "Hebrew Visual"
4265 #~ msgstr "heprea, visuaalinen"
4266
4267 #~ msgid "Hindi"
4268 #~ msgstr "hindi"
4269
4270 #~ msgid "Icelandic"
4271 #~ msgstr "islanti"
4272
4273 #~ msgid "Japanese"
4274 #~ msgstr "japani"
4275
4276 #~ msgid "Korean"
4277 #~ msgstr "korea"
4278
4279 #~ msgid "Nordic"
4280 #~ msgstr "pohjoismainen"
4281
4282 #~ msgid "Persian"
4283 #~ msgstr "farsi"
4284
4285 #~ msgid "Romanian"
4286 #~ msgstr "romania"
4287
4288 #~ msgid "South European"
4289 #~ msgstr "etelä-eurooppa"
4290
4291 #~ msgid "Thai"
4292 #~ msgstr "thai"
4293
4294 #~ msgid "Turkish"
4295 #~ msgstr "turkki"
4296
4297 #~ msgid "Unicode"
4298 #~ msgstr "unicode"
4299
4300 #~ msgid "Western"
4301 #~ msgstr "länsimaalainen"
4302
4303 #~ msgid "Vietnamese"
4304 #~ msgstr "vietnam"
4305
4306 #~ msgid "_Edit Connection Parameters..."
4307 #~ msgstr "_Muokkaa yhteyden asetuksia..."
4308
4309 #~ msgid "_GPS"
4310 #~ msgstr "_GPS"
4311
4312 #~ msgid "_Cellphone"
4313 #~ msgstr "_Matkapuhelin"
4314
4315 #~ msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4316 #~ msgstr "_Verkko (IP, Wi-Fi)"
4317
4318 #~ msgid "Location sources:"
4319 #~ msgstr "Sijainti:"
4320
4321 #~ msgid "_New Conversation..."
4322 #~ msgstr "_Uusi keskustelu..."
4323
4324 #~ msgid "New _Call..."
4325 #~ msgstr "Uu_si puhelu..."
4326
4327 #~ msgid "_Add Contacts..."
4328 #~ msgstr "_Lisää tuttavia..."
4329
4330 #~ msgid "_Join..."
4331 #~ msgstr "_Liity..."
4332
4333 #, fuzzy
4334 #~| msgid "_Add Contacts..."
4335 #~ msgid "_Add Contact..."
4336 #~ msgstr "_Lisää tuttavia..."
4337
4338 #~ msgid "i"
4339 #~ msgstr "i"
4340
4341 #~ msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
4342 #~ msgstr "Hallitse viestimiä ja Internet-puheluiden (VoIP) käyttäjätilejä"
4343
4344 #~ msgid "Show avatars"
4345 #~ msgstr "Näytä avatar-kuvat"
4346
4347 #~ msgid ""
4348 #~ "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
4349 #~ msgstr ""
4350 #~ "Näytetäänkö tuttavien avatar-kuvakkeet tuttavaluettelossa ja "
4351 #~ "keskusteluikkunoissa."
4352
4353 #~ msgid "Show protocols"
4354 #~ msgstr "Näytä protokollat"
4355
4356 #~ msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
4357 #~ msgstr "Näytetäänkö tuttavien yhteyskäytännöt tuttavaluettelossa."
4358
4359 #~ msgid "Compact contact list"
4360 #~ msgstr "Pienikokoinen tuttavaluettelo"
4361
4362 #~ msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
4363 #~ msgstr "Näytetäänkö tuttavaluettelo pienoiskokoa käytettäessä."
4364
4365 #~ msgid "Contact list sort criterion"
4366 #~ msgstr "Tuttavaluettelon lajitteluperuste"
4367
4368 #, fuzzy
4369 #~ msgid ""
4370 #~ "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort "
4371 #~ "by the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will "
4372 #~ "sort the contact list by name."
4373 #~ msgstr ""
4374 #~ "Kuinka tuttavaluettelo järjestetään. Oletusarvolla \"name\" "
4375 #~ "järjestelyperusteena on tuttavan nimi. Arvolla \"state\" luettelo "
4376 #~ "järjestetään tuttavien tilan perusteella."
4377
4378 #~ msgid "Network:"
4379 #~ msgstr "Verkko:"
4380
4381 #~ msgid "Password:"
4382 #~ msgstr "Salasana:"
4383
4384 #~ msgid "Port:"
4385 #~ msgstr "Portti:"
4386
4387 #~ msgid "%A %B %d %Y"
4388 #~ msgstr "%A %d. %Bta %Y"
4389
4390 #~ msgid "_Block User"
4391 #~ msgstr "Es_tä käyttäjä"
4392
4393 #~ msgid "Decide _Later"
4394 #~ msgstr "_Päätä myöhemmin"
4395
4396 #~ msgid "Classic"
4397 #~ msgstr "Perinteinen"
4398
4399 #~ msgid "Simple"
4400 #~ msgstr "Yksinkertainen"
4401
4402 #~ msgid "Clean"
4403 #~ msgstr "Siisti"
4404
4405 #~ msgid "Blue"
4406 #~ msgstr "Sininen"
4407
4408 #~ msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
4409 #~ msgstr "Henkilökohtaisten tietojesi nouto palvelimelta epäonnistui."
4410
4411 #~ msgid "_Disable"
4412 #~ msgstr "Ota _pois käytöstä"
4413
4414 #~ msgid "Contrast"
4415 #~ msgstr "Kontrasti"
4416
4417 #~ msgid "Brightness"
4418 #~ msgstr "Kirkkaus"
4419
4420 #~ msgid "Gamma"
4421 #~ msgstr "Gamma"
4422
4423 #~ msgid "Volume"
4424 #~ msgstr "Äänenvoimakkuus"
4425
4426 #~ msgid "_Sidebar"
4427 #~ msgstr "_Sivupalkki"
4428
4429 #~ msgid "Audio input"
4430 #~ msgstr "Äänisyöte"
4431
4432 #~ msgid "Video input"
4433 #~ msgstr "Videosyöte"
4434
4435 #~ msgid "Dialpad"
4436 #~ msgstr "Valintalevy"
4437
4438 #~ msgid "Details"
4439 #~ msgstr "Tiedot"
4440
4441 #~ msgctxt "codec"
4442 #~ msgid "Unknown"
4443 #~ msgstr "Tuntematon"
4444
4445 #~ msgid "Connected — %d:%02dm"
4446 #~ msgstr "Yhdistetty -- %d:%02d min"
4447
4448 #~ msgid "Send Video"
4449 #~ msgstr "Lähetä video"
4450
4451 #~ msgid "Send Audio"
4452 #~ msgstr "Lähetä ääntä"
4453
4454 #~ msgid "_Offline Contacts"
4455 #~ msgstr "_Poissa linjoilta olevat tuttavat"
4456
4457 #~ msgid "Show P_rotocols"
4458 #~ msgstr "Näytä p_rotokollat"
4459
4460 #~ msgid "Credit Balance"
4461 #~ msgstr "Saldo"
4462
4463 #~ msgid "Contacts on a _Map"
4464 #~ msgstr "Tuttavat _kartalla"
4465
4466 #~ msgid "Find in Contact _List"
4467 #~ msgstr "Etsi _tuttavaluettelosta"
4468
4469 #~ msgid "Sort by _Name"
4470 #~ msgstr "Lajittele _nimen mukaan"
4471
4472 #~ msgid "Sort by _Status"
4473 #~ msgstr "Lajittele _tilan mukaan"
4474
4475 #~ msgid "Normal Size With _Avatars"
4476 #~ msgstr "Normaali koko _avatarien kera"
4477
4478 #~ msgid "N_ormal Size"
4479 #~ msgstr "_Normaali koko"
4480
4481 #~ msgid "_Compact Size"
4482 #~ msgstr "_Tiivis koko"
4483
4484 #~ msgid "Could not start room listing"
4485 #~ msgstr "Ei voitu aloittaa huoneluettelointia"
4486
4487 #~ msgid "Could not stop room listing"
4488 #~ msgstr "Ei voitu lopettaa huoneluettelointia"
4489
4490 #~ msgid "Appearance"
4491 #~ msgstr "Ulkoasu"
4492
4493 #~ msgid "Redial"
4494 #~ msgstr "Yhdistä uudelleen"
4495
4496 #~ msgid "V_ideo"
4497 #~ msgstr "V_ideo"
4498
4499 #~ msgid "Video Off"
4500 #~ msgstr "Video pois"
4501
4502 #~ msgid "Video Preview"
4503 #~ msgstr "Videon esikatselu"
4504
4505 #~ msgid "Video On"
4506 #~ msgstr "Video päällä"
4507
4508 #~ msgid "Call the contact again"
4509 #~ msgstr "Soita tuttavalle uudelleen"
4510
4511 #~ msgid "Camera Off"
4512 #~ msgstr "Kamera pois"
4513
4514 #~ msgid "Disable camera and stop sending video"
4515 #~ msgstr "Kytke kamera poista käytöstä ja lopeta videokuvan lähetys"
4516
4517 #~ msgid "Preview"
4518 #~ msgstr "Esikatselu"
4519
4520 #~ msgid "Enable camera but don't send video"
4521 #~ msgstr "Ota kamera käyttöön, mutta älä lähetä videokuvaa"
4522
4523 #~ msgid "Camera On"
4524 #~ msgstr "Kamera päällä"
4525
4526 #~ msgid "Enable camera and send video"
4527 #~ msgstr "Ota kamera käyttöön ja lähetä videokuvaa"
4528
4529 #~ msgid "Contact Map View"
4530 #~ msgstr "Tuttavien karttanäkymä"