9d13261b4c7cb60c3434690c33f58b907c38e415
[empathy.git] / help / pl / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-10-28 13:54+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-03-15 21:39+0100\n"
12 "Last-Translator: Aleksander Łukasiewicz <aleksander@lukasiewicz.net>\n"
13 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: Poland\n"
22
23 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
24 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
25 #: C/video-call.page:38(None) C/audio-video.page:70(None)
26 #: C/audio-call.page:36(None)
27 msgid "@@image: 'figures/camera-web.png'; md5=8166b4372f25b78cbf5a64fe2eac2ce5"
28 msgstr ""
29 "@@image: 'figures/camera-web.png'; md5=8166b4372f25b78cbf5a64fe2eac2ce5"
30
31 #: C/video-call.page:10(desc)
32 msgid "Start a video conversation with one of your contacts."
33 msgstr "Rozpoczęcie wideorozmowy z jednym z kontaktów."
34
35 #: C/video-call.page:21(name) C/status-icons.page:16(name)
36 #: C/share-desktop.page:14(name) C/set-custom-status.page:19(name)
37 #: C/send-file.page:21(name) C/salut-protocol.page:18(name)
38 #: C/remove-account.page:18(name) C/prob-conn-neterror.page:18(name)
39 #: C/prob-conn-name.page:17(name) C/prob-conn-auth.page:21(name)
40 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:18(name) C/prev-conv.page:16(name)
41 #: C/link-contacts.page:15(name) C/irc-start-conversation.page:15(name)
42 #: C/irc-send-file.page:16(name) C/irc-nick-password.page:18(name)
43 #: C/irc-manage.page:20(name) C/irc-join-room.page:16(name)
44 #: C/irc-join-pwd.page:17(name) C/irc-commands.page:10(name)
45 #: C/introduction.page:13(name) C/index.page:19(name)
46 #: C/import-account.page:23(name) C/hide-contacts.page:11(name)
47 #: C/group-conversations.page:19(name) C/geolocation-what-is.page:18(name)
48 #: C/geolocation-turn.page:18(name) C/geolocation-supported.page:16(name)
49 #: C/geolocation-privacy.page:17(name) C/geolocation-not-showing.page:17(name)
50 #: C/geolocation.page:17(name) C/favorite-rooms.page:14(name)
51 #: C/disable-account.page:20(name) C/create-account.page:19(name)
52 #: C/audio-video.page:17(name) C/audio-call.page:19(name)
53 #: C/add-account.page:20(name)
54 msgid "Milo Casagrande"
55 msgstr "Milo Casagrande"
56
57 #: C/video-call.page:22(email) C/status-icons.page:17(email)
58 #: C/share-desktop.page:15(email) C/set-custom-status.page:20(email)
59 #: C/send-file.page:22(email) C/salut-protocol.page:19(email)
60 #: C/remove-account.page:19(email) C/prob-conn-neterror.page:19(email)
61 #: C/prob-conn-name.page:18(email) C/prob-conn-auth.page:22(email)
62 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:19(email) C/prev-conv.page:17(email)
63 #: C/link-contacts.page:16(email) C/irc-start-conversation.page:16(email)
64 #: C/irc-send-file.page:17(email) C/irc-nick-password.page:19(email)
65 #: C/irc-manage.page:21(email) C/irc-join-room.page:17(email)
66 #: C/irc-join-pwd.page:18(email) C/irc-commands.page:11(email)
67 #: C/introduction.page:14(email) C/index.page:20(email)
68 #: C/import-account.page:24(email) C/hide-contacts.page:12(email)
69 #: C/group-conversations.page:20(email) C/geolocation-what-is.page:19(email)
70 #: C/geolocation-turn.page:19(email) C/geolocation-supported.page:17(email)
71 #: C/geolocation-privacy.page:18(email)
72 #: C/geolocation-not-showing.page:18(email) C/geolocation.page:18(email)
73 #: C/favorite-rooms.page:15(email) C/disable-account.page:21(email)
74 #: C/create-account.page:20(email) C/audio-video.page:18(email)
75 #: C/audio-call.page:20(email) C/add-account.page:21(email)
76 msgid "milo@ubuntu.com"
77 msgstr "milo@ubuntu.com"
78
79 #: C/video-call.page:25(p) C/status-icons.page:24(p)
80 #: C/share-desktop.page:22(p) C/set-custom-status.page:23(p)
81 #: C/send-message.page:21(p) C/send-file.page:25(p)
82 #: C/salut-protocol.page:22(p) C/remove-account.page:22(p)
83 #: C/prob-conn.page:18(p) C/prob-conn-neterror.page:22(p)
84 #: C/prob-conn-name.page:21(p) C/prob-conn-auth.page:25(p)
85 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:22(p) C/prev-conv.page:24(p)
86 #: C/link-contacts.page:19(p) C/irc-start-conversation.page:19(p)
87 #: C/irc-send-file.page:20(p) C/irc-nick-password.page:22(p)
88 #: C/irc-manage.page:24(p) C/irc-join-room.page:20(p)
89 #: C/irc-join-pwd.page:21(p) C/irc-commands.page:14(p)
90 #: C/introduction.page:17(p) C/index.page:23(p) C/import-account.page:31(p)
91 #: C/hide-contacts.page:15(p) C/group-conversations.page:23(p)
92 #: C/geolocation-what-is.page:22(p) C/geolocation-turn.page:22(p)
93 #: C/geolocation-supported.page:20(p) C/geolocation-privacy.page:21(p)
94 #: C/geolocation-not-showing.page:21(p) C/geolocation.page:21(p)
95 #: C/favorite-rooms.page:18(p) C/disable-account.page:28(p)
96 #: C/create-account.page:23(p) C/change-status.page:23(p)
97 #: C/audio-video.page:21(p) C/audio-call.page:23(p) C/add-contact.page:22(p)
98 #: C/add-account.page:28(p) C/accounts-window.page:22(p)
99 #: C/account-jabber.page:18(p) C/account-irc.page:20(p)
100 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
101 msgstr "Creative Commons Na tych samych warunkach 3.0"
102
103 #: C/video-call.page:28(title)
104 msgid "Start a video conversation"
105 msgstr "Rozpoczęcie wideorozmowy"
106
107 #: C/video-call.page:30(p)
108 #, fuzzy
109 msgid ""
110 "If you have a webcam, you can call your contacts and have a video "
111 "conversation with them. This features only works with certain types of "
112 "accounts, and it requires the other person to have an application that "
113 "supports video calls."
114 msgstr ""
115 "Jeśli podłączona jest kamera internetowa można połączyć się z kontaktami i "
116 "prowadzić z nimi wideorozmowę. Ta funkcja działają jedynie z pewnymi "
117 "rodzajami kont i wymaga, aby inna osoba posiadała program obsługujący "
118 "wideorozmowy."
119
120 #: C/video-call.page:37(p)
121 #, fuzzy
122 msgid ""
123 "From the <gui>Contact List</gui> window, click the <media type=\"image\" "
124 "mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">video call</media> icon "
125 "next to the name of the contact you wish to call and choose <gui style="
126 "\"menuitem\">Video Call</gui>."
127 msgstr ""
128 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy nacisnąć na ikonę <media type="
129 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">wideorozmowy</"
130 "media> znajdującej się obok nazwy kontaktu, z którym chcemy ją nawiązać i "
131 "wybrać <gui style=\"menuitem\">Wideorozmowa</gui>. Można również nacisnąć "
132 "kontakt prawym przyciskiem myszy i wybrać <gui>Wideorozmowa</gui>."
133
134 #: C/video-call.page:43(p) C/audio-call.page:42(p)
135 msgid ""
136 "A new window will open. When the connection is established, you will see "
137 "<gui>Connected</gui> at the bottom of the window, along with the total "
138 "conversation time."
139 msgstr ""
140 "Zostanie otworzone nowe okno. Po ustanowieniu połączenia, na dole okna "
141 "pojawi się komunikat <gui>Połączony</gui> wraz z czasem rozmowy."
142
143 #: C/video-call.page:48(p) C/audio-call.page:48(p)
144 #, fuzzy
145 msgid "To end the conversation, click on <gui style=\"button\">Hang up</gui>."
146 msgstr ""
147 "Aby zakończyć rozmowę, należy wybrać <guiseq><gui style=\"menu\">Zadzwoń</"
148 "gui><gui style=\"menuitem\">Rozłącz</gui></guiseq>."
149
150 #: C/video-call.page:54(p)
151 #, fuzzy
152 msgid ""
153 "To turn a video conversation into an audio conversation, choose <guiseq><gui "
154 "style=\"menu\">Video</gui><gui style=\"menuitem\">Video Off</gui></guiseq>."
155 msgstr ""
156 "Aby zakończyć rozmowę, należy wybrać <guiseq><gui style=\"menu\">Zadzwoń</"
157 "gui><gui style=\"menuitem\">Rozłącz</gui></guiseq>."
158
159 #: C/video-call.page:60(title)
160 #, fuzzy
161 msgid "Start a video conversation with a meta-contact"
162 msgstr "Rozpoczęcie wideorozmowy z jednym z kontaktów."
163
164 #: C/video-call.page:63(p) C/send-message.page:53(p) C/audio-call.page:66(p)
165 #, fuzzy
166 msgid ""
167 "From the <gui>Contact List</gui> window, right-click on the meta-contact."
168 msgstr ""
169 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy kliknąć w rozwijaną listę na górze."
170
171 #: C/video-call.page:68(p)
172 #, fuzzy
173 msgid ""
174 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
175 "select <gui style=\"menuitem\">Video Call</gui>."
176 msgstr ""
177 "Kliknąć prawym przyciskiem myszy w nazwę kontaktu, z którym chcemy nawiązać "
178 "rozmowę i wybrać <gui>Rozmowa</gui>"
179
180 #: C/video-call.page:75(p) C/send-message.page:65(p) C/audio-call.page:78(p)
181 msgid ""
182 "To recognize if a contact is a <em>meta-contact</em>, move your mouse on a "
183 "contact in the <gui>Contact List</gui> window, and stop over it for a "
184 "second: a small pop-up message will appear showing the number of the "
185 "contacts that form the meta-contact."
186 msgstr ""
187
188 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
189 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
190 #: C/status-icons.page:39(None)
191 msgid "@@image: 'figures/available.png'; md5=2196b2f0ad4ce26fdb7b9d48e75d1947"
192 msgstr "@@image: 'figures/available.png'; md5=2196b2f0ad4ce26fdb7b9d48e75d1947"
193
194 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
195 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
196 #: C/status-icons.page:45(None)
197 msgid "@@image: 'figures/busy.png'; md5=15eb2adff5faedf97b0cb9105d09410a"
198 msgstr "@@image: 'figures/busy.png'; md5=15eb2adff5faedf97b0cb9105d09410a"
199
200 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
201 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
202 #: C/status-icons.page:53(None)
203 msgid "@@image: 'figures/away.png'; md5=9c504d6ffa0cf1a9cc8933d16e1bea33"
204 msgstr "@@image: 'figures/away.png'; md5=9c504d6ffa0cf1a9cc8933d16e1bea33"
205
206 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
207 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
208 #: C/status-icons.page:62(None) C/status-icons.page:69(None)
209 msgid "@@image: 'figures/offline.png'; md5=c5b0c21181cbd6e13f8909243c0fa964"
210 msgstr "@@image: 'figures/offline.png'; md5=c5b0c21181cbd6e13f8909243c0fa964"
211
212 #: C/status-icons.page:7(desc)
213 msgid "Understanding the various statuses and status icons."
214 msgstr "Znaczenie różnych stanów dostępności i ikon tych stanów."
215
216 #: C/status-icons.page:20(name) C/salut-protocol.page:36(cite)
217 #: C/prev-conv.page:20(name) C/prev-conv.page:38(cite)
218 #: C/import-account.page:27(name) C/disable-account.page:24(name)
219 #: C/audio-video.page:109(cite) C/audio-video.page:117(cite)
220 #: C/add-account.page:24(name) C/accounts-window.page:18(name)
221 #: C/account-jabber.page:14(name) C/account-irc.page:16(name)
222 msgid "Shaun McCance"
223 msgstr "Shaun McCance"
224
225 #: C/status-icons.page:21(email) C/prev-conv.page:21(email)
226 #: C/import-account.page:28(email) C/disable-account.page:25(email)
227 #: C/add-account.page:25(email) C/accounts-window.page:19(email)
228 #: C/account-jabber.page:15(email) C/account-irc.page:17(email)
229 msgid "shaunm@gnome.org"
230 msgstr "shaunm@gnome.org"
231
232 #: C/status-icons.page:35(title)
233 msgid "Status Types and Icons"
234 msgstr "Rodzaje stanów dostępności i ikony"
235
236 #: C/status-icons.page:39(media)
237 msgid "Available icon"
238 msgstr "Ikona dostępności"
239
240 #: C/status-icons.page:40(gui)
241 msgid "Available"
242 msgstr "Dostępny"
243
244 #: C/status-icons.page:41(p)
245 msgid ""
246 "Use the <em>Available</em> status when you are at your computer and able to "
247 "chat with your contacts. You can set a custom message for this status."
248 msgstr ""
249 "Należy użyć stanu <em>Dostępny</em> gdy znajdujemy się przed komputerem i "
250 "możemy nawiązywać rozmowy z kontaktami. Można ustawić własną wiadomość dla "
251 "tego stanu dostępności"
252
253 #: C/status-icons.page:45(media)
254 msgid "Busy icon"
255 msgstr "Ikona zajętości"
256
257 #: C/status-icons.page:46(gui)
258 msgid "Busy"
259 msgstr "Zajęty"
260
261 #: C/status-icons.page:47(p)
262 msgid ""
263 "Use the <em>Busy</em> status to let your contacts know that you don’t want "
264 "to chat right now. They can still contact you, for instance if they have "
265 "something urgent they need to discuss. By default, <app>Empathy</app> will "
266 "not use notification bubbles and sounds when you are busy. You can set a "
267 "custom message for this status."
268 msgstr ""
269 "Należy użyć stanu <em>Zajęty</em>, aby powiadomić swoje kontakty, że nie "
270 "chcemy w danym momencie rozmawiać. Można w tej sytuacji wciąż nawiązać "
271 "kontakt, np. w przypadku wyjątkowo ważnej sprawie. Domyślnie, program "
272 "<app>Empathy</app> nie będzie używał powiadomień i dźwięków w stanie "
273 "zajętości. Można również ustawić własną wiadomość dla tego stanu."
274
275 #: C/status-icons.page:53(media)
276 msgid "Away icon"
277 msgstr "Ikona nieobecności"
278
279 #: C/status-icons.page:54(gui)
280 msgid "Away"
281 msgstr "Nieobecny"
282
283 #: C/status-icons.page:55(p)
284 msgid ""
285 "Use the <em>Away</em> status when you are going away from your computer. "
286 "<app>Empathy</app> automatically sets your status to Away if you do not use "
287 "your computer for a while, or if your screensaver is on. By default, "
288 "<app>Empathy</app> will not use notification bubbles and sounds when you are "
289 "away. You can set a custom message for this status."
290 msgstr ""
291 "Należy użyć stanu <em>Nieobecny</em>, gdy odchodzimy od komputera. Program "
292 "<app>Empathy</app> automatycznie ustawia stan <em>Nieobecny</em> jeśli "
293 "komputer nie jest używany przez pewien czas lub włączony jest wygaszacz "
294 "ekrany. Domyślnie program <app>Empathy</app> nie będzie używał powiadomień "
295 "lub dźwięków w tym stanie. Można ustawić własną wiadomość"
296
297 #: C/status-icons.page:62(media) C/status-icons.page:69(media)
298 msgid "Offline icon"
299 msgstr "Ikona trybu offline"
300
301 #: C/status-icons.page:63(gui)
302 msgid "Invisible"
303 msgstr "Niewidoczny"
304
305 #: C/status-icons.page:64(p)
306 msgid ""
307 "When you set your status to <em>Invisible</em>, you will appear as offline "
308 "to your contacts. You will still be connected to your accounts, and you "
309 "still see your contacts’ statuses and start conversations with them."
310 msgstr ""
311 "Po ustawieniu stanu na <em>Niewidoczny</em>, użytkownik widoczny jest dla "
312 "innych jakby był w trybie offline. Połączenie jest wciąż aktywne, można "
313 "obserwować stany dostępności innych kontaktów i nawiązywać z nimi rozmowy."
314
315 #: C/status-icons.page:70(gui)
316 msgid "Offline"
317 msgstr "Offline"
318
319 #: C/status-icons.page:71(p)
320 msgid ""
321 "Setting your status to <em>Offline</em> disconnects you from all of your "
322 "accounts."
323 msgstr ""
324 "Ustawienie stanu na <em>Offline</em> rozłącza wszystkie konta użytkownika."
325
326 #: C/share-desktop.page:7(desc)
327 #, fuzzy
328 msgid "Show your desktop to your contacts."
329 msgstr "Współdzielenie pulpitu z innymi użytkownikami."
330
331 #: C/share-desktop.page:18(name)
332 msgid "Ekaterina Gerasimova"
333 msgstr "Ekaterina Gerasimova"
334
335 #: C/share-desktop.page:19(email)
336 msgid "kittykat3756@gmail.com"
337 msgstr "kittykat3756@gmail.com"
338
339 #: C/share-desktop.page:33(title)
340 msgid "Share your desktop"
341 msgstr "Współdziel pulpit"
342
343 #: C/share-desktop.page:35(p)
344 #, fuzzy
345 msgid ""
346 "It is possible to share your desktop with some of your contacts. You can use "
347 "this functionality to show your desktop to your contacts to, for example, "
348 "ask for help or help your contacts resolve a problem."
349 msgstr ""
350 "Możliwe jest współdzielenie pulpitu z niektórymi kontaktami lub używanie ich "
351 "pulpitów. Można użyć tej funkcji, aby wyświetlać własny pulpit na komputerze "
352 "innego kontaktu, aby poprosić o pomoc lub udzielić pomocy innym kontaktom "
353 "przy rozwiązywaniu problemu."
354
355 #: C/share-desktop.page:42(p)
356 msgid ""
357 "To be able to share your desktop, you need to have a VNC server, which has "
358 "support for the feature, installed on your system. <app>Vino</app>, the "
359 "GNOME VNC server, has the required support."
360 msgstr ""
361
362 #: C/share-desktop.page:51(p)
363 #, fuzzy
364 msgid "From the <gui>Contact List</gui> window, do one of the following:"
365 msgstr ""
366 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy wykonać jedno z poniższych działań:"
367
368 #: C/share-desktop.page:56(p)
369 #, fuzzy
370 msgid ""
371 "Select the contact you want to share your desktop with and choose "
372 "<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Contact</gui><gui>Share My Desktop</gui></"
373 "guiseq>."
374 msgstr ""
375 "Należy zaznaczyć kontakt z którym chcemy współdzielić pulpit i wybrać "
376 "<guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Kontakt</gui><gui>Współdziel pulpit</gui></"
377 "guiseq>."
378
379 #: C/share-desktop.page:63(p)
380 #, fuzzy
381 msgid ""
382 "Right-click on the name of the contact you want to share your desktop with "
383 "and select <gui>Share My Desktop</gui>."
384 msgstr ""
385 "Należy kliknąć podwójnie w nazwę kontaktu z którym chcemy współdzielić "
386 "pulpit i wybrać <gui>Współdziel pulpit</gui>."
387
388 #: C/share-desktop.page:71(p)
389 msgid ""
390 "An invitation to view your desktop will be sent to the contact you have "
391 "selected. To view your desktop, they will need to accept it."
392 msgstr ""
393
394 #: C/share-desktop.page:77(p)
395 msgid ""
396 "You can disconnect the contact from your computer using your desktop sharing "
397 "application."
398 msgstr ""
399
400 #: C/share-desktop.page:82(p)
401 #, fuzzy
402 msgid ""
403 "For more information about how to use the remote desktop sharing "
404 "application, refer to its help."
405 msgstr ""
406 "Aby uzyskać więcej informacji na temat używania programu do przeglądania "
407 "zdalnych pulpitów, należy zobaczyć jego dokumentację."
408
409 #: C/share-desktop.page:90(p)
410 msgid ""
411 "When you share your desktop with someone else, it is possible to experience "
412 "system performance slowdown and low Internet speed."
413 msgstr ""
414 "Podczas współdzielenia pulpitu z innym użytkownikiem można zaobserwować "
415 "zmniejszenie wydajności systemu i spowolnienie połączenia internetowego."
416
417 #: C/share-desktop.page:96(p)
418 #, fuzzy
419 msgid ""
420 "Some of your contacts may not be able to use this feature. It is necessary "
421 "for them to have version 2.28, or newer, of <app>Empathy</app> and a "
422 "compatible remote desktop viewer application installed in their system."
423 msgstr ""
424 "Nie wszystkie kontakty mogą używać tej funkcjonalności. Aby móc używać "
425 "funkcji współdzielenia pulpitu należy zainstalować w systemie co najmniej "
426 "wersję 2.28 programu <app>Empathy</app> i program do przeglądania zdalnych "
427 "pulpitów."
428
429 #: C/set-custom-status.page:9(desc)
430 msgid "Add, edit or delete personal messages for your status."
431 msgstr ""
432 "Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie własnych wiadomości dla stanów obecności."
433
434 #: C/set-custom-status.page:15(name)
435 msgid "Jim Campbell"
436 msgstr "Jim Campbell"
437
438 #: C/set-custom-status.page:16(email)
439 msgid "jwcampbell@gmail.com"
440 msgstr "jwcampbell@gmail.com"
441
442 #: C/set-custom-status.page:34(title)
443 msgid "Set a custom message"
444 msgstr "Ustawienie własnej wiadomości"
445
446 #: C/set-custom-status.page:36(p)
447 msgid ""
448 "Sometimes you may want to set a custom message for your status, for example "
449 "to let people know that you will be unavailable for a certain period of time."
450 msgstr ""
451 "Czasem może wystąpić potrzeba ustawienia własnej wiadomości dla stanu, np. "
452 "aby powiadomić innych, że będziemy niedostępni przez pewien czas."
453
454 #: C/set-custom-status.page:40(p)
455 msgid ""
456 "It is possible to set a custom message based on the different statuses "
457 "available."
458 msgstr ""
459 "Można ustawić własną wiadomość w oparciu o różne dostępne stany dostępności."
460
461 #: C/set-custom-status.page:46(p) C/set-custom-status.page:82(p)
462 msgid ""
463 "From the <gui>Contact List</gui> window, click on the drop-down list at the "
464 "top."
465 msgstr ""
466 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy kliknąć w rozwijaną listę na górze."
467
468 #: C/set-custom-status.page:52(p)
469 msgid ""
470 "Select the status you want to add a custom message to. You have to select "
471 "the one identified with the label <gui>Custom Message</gui>."
472 msgstr ""
473 "Należy wybrać stan, do którego chcemy dodać własną wiadomość. Należy wybrać "
474 "stan oznaczony etykietą <gui>Własna wiadomość</gui>."
475
476 #: C/set-custom-status.page:58(p)
477 msgid ""
478 "Enter your custom message in the text box at the top of the window, and "
479 "press <key>Enter</key> to set the message."
480 msgstr ""
481 "Należy wprowadzić własną wiadomość do pola tekstowego na górze okna i "
482 "nacisnąć <key>Enter</key>, aby ustawić wiadomość."
483
484 #: C/set-custom-status.page:64(p)
485 msgid ""
486 "If you want to set the custom message as a favorite, saving it in order to "
487 "use it again, click on the little star on the right of the text box where "
488 "you wrote your custom message."
489 msgstr ""
490 "Jeśli chcemy ustawić własną wiadomość jako ulubioną, zapisując ją do "
491 "ponownego użycia, należy nacisnąć na gwiazdkę w prawym rogu pola tekstowego, "
492 "w którym wpisywana jest własna wiadomość."
493
494 #: C/set-custom-status.page:69(p)
495 msgid ""
496 "If you do not do it, the custom message will not be available the next time "
497 "you use <app>Empathy</app>. It will be saved only for the current session."
498 msgstr ""
499 "Bez naciśnięcia gwiazdki własna wiadomość nie będzie dostępna przy ponownym "
500 "uruchomieniu programu <app>Empathy</app>. Zostanie ona zapamiętana jedynie "
501 "do końca bieżącej sesji."
502
503 #: C/set-custom-status.page:78(title)
504 msgid "Edit, remove and add a custom message"
505 msgstr "Modyfikowanie, usuwanie i dodawanie własnej wiadomości"
506
507 #: C/set-custom-status.page:88(p)
508 msgid "Select <gui>Edit Custom Message</gui>."
509 msgstr "Należy wybrać <gui>Zmodyfikuj własne wiadomości...</gui>."
510
511 #: C/set-custom-status.page:95(p)
512 msgid "To edit a custom message:"
513 msgstr "Aby zmodyfikować własne wiadomości należy:"
514
515 #: C/set-custom-status.page:100(p)
516 msgid ""
517 "From the <gui>Saved Presets</gui> box, select the status message you want to "
518 "edit and double-click on it."
519 msgstr ""
520 "W oknie <gui>Zapisane własne wiadomości</gui> należy wybrać wiadomość stanu, "
521 "którą chcemy zmodyfikować i nacisnąć na nią dwukrotnie."
522
523 #: C/set-custom-status.page:106(p)
524 msgid "Type the new custom message and press <key>Enter</key> to modify it."
525 msgstr ""
526 "Wprowadzić treść nowej własnej wiadomości i nacisnąć <key>Enter</key>, aby "
527 "ją zmodyfikować."
528
529 #: C/set-custom-status.page:113(p)
530 msgid "To remove a custom message:"
531 msgstr "Aby usunąć własną wiadomość należy:"
532
533 #: C/set-custom-status.page:118(p)
534 msgid ""
535 "From the <gui>Saved Presets</gui> box, select the status message you want to "
536 "remove."
537 msgstr ""
538 "W oknie <gui>Zapisane własne wiadomości</gui> należy wybrać wiadomość stanu, "
539 "którą chcemy usunąć."
540
541 #: C/set-custom-status.page:124(p)
542 msgid "Click on the <gui>Remove</gui> button."
543 msgstr "Nacisnąć na przycisk <gui>Usuń</gui>."
544
545 #: C/set-custom-status.page:131(p)
546 msgid ""
547 "To add a new custom message, from the <gui>Add New Preset</gui> section:"
548 msgstr ""
549 "Aby dodać nową własną wiadomość w części <gui>Dodaj nową własną wiadomość</"
550 "gui> należy:"
551
552 #: C/set-custom-status.page:136(p)
553 msgid ""
554 "Click on the drop-down list to select the status you want to set a custom "
555 "message to."
556 msgstr ""
557 "Nacisnąć dwukrotnie na rozwijaną listę, aby wybrać stan, do którego chcemy "
558 "dodać własną wiadomość."
559
560 #: C/set-custom-status.page:142(p)
561 msgid "Click on the text box, and type the new custom message."
562 msgstr "Nacisnąć na pole tekstowe i wprowadzić nową własną wiadomość."
563
564 #: C/set-custom-status.page:147(p)
565 msgid "Click on <gui>Add</gui> to add the new message to the presets ones."
566 msgstr ""
567 "Nacisnąć na <gui>Dodaj</gui>, aby dodać nową wiadomość do zapisanych "
568 "wiadomości."
569
570 #: C/set-custom-status.page:156(p)
571 msgid "When finished, click on <gui>Close</gui>."
572 msgstr "Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk <gui>Zamknij</gui>"
573
574 #: C/set-custom-status.page:163(p)
575 msgid ""
576 "When you edit or add a new custom message, it will not be set as the current "
577 "status message. You will need to select it from the <gui>Contact List</gui> "
578 "window."
579 msgstr ""
580 "Po modyfikacji lub dodaniu nowej własnej wiadomości, nie zostanie ona "
581 "ustawiona jako bieżąca wiadomość stanu. W tym celu należy wybrać ją w oknie "
582 "<gui>Lista kontaktów</gui>."
583
584 #: C/send-message.page:8(desc)
585 msgid "Send a message to one of your contacts."
586 msgstr "Wysyłanie wiadomości do jednego z kontaktów."
587
588 #: C/send-message.page:17(name) C/send-file.page:17(name)
589 #: C/prob-conn.page:14(name) C/prob-conn-neterror.page:14(name)
590 #: C/prob-conn-auth.page:17(name) C/prob-conn-acctdisabled.page:14(name)
591 #: C/change-status.page:19(name) C/add-contact.page:18(name)
592 msgid "Phil Bull"
593 msgstr "Phil Bull"
594
595 #: C/send-message.page:18(email) C/send-file.page:18(email)
596 #: C/prob-conn.page:15(email) C/prob-conn-neterror.page:15(email)
597 #: C/prob-conn-auth.page:18(email) C/prob-conn-acctdisabled.page:15(email)
598 #: C/change-status.page:20(email) C/add-contact.page:19(email)
599 msgid "philbull@gmail.com"
600 msgstr "philbull@gmail.com"
601
602 #: C/send-message.page:32(title)
603 msgid "Send a message to someone"
604 msgstr "Wysyłanie wiadomości do kogoś"
605
606 #: C/send-message.page:36(p)
607 #, fuzzy
608 msgid ""
609 "From the <gui>Contact List</gui> window, double-click the name of the "
610 "contact that you want to have a conversation with."
611 msgstr "Dwukrotnie kliknąć w nazwę kontaktu, z którym chcesz nawiązać rozmowę."
612
613 #: C/send-message.page:42(p)
614 msgid ""
615 "A new window will open. Type a message into the box at the bottom of the "
616 "window and press <key>Enter</key> to send it."
617 msgstr ""
618 "Zostanie otwarte nowe okno. Należy wprowadzić wiadomość w polu na dole okna "
619 "i nacisnąć <key>Enter</key>, aby ją wysłać."
620
621 #: C/send-message.page:50(title)
622 #, fuzzy
623 msgid "Send a message to a meta-contact"
624 msgstr "Wysyłanie wiadomości do kogoś"
625
626 #: C/send-message.page:58(p)
627 #, fuzzy
628 msgid ""
629 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
630 "select <gui style=\"menuitem\">Chat</gui>."
631 msgstr ""
632 "Kliknąć prawym przyciskiem myszy w nazwę kontaktu, z którym chcemy nawiązać "
633 "rozmowę i wybrać <gui>Rozmowa</gui>"
634
635 #: C/send-file.page:8(desc)
636 msgid "Send a file from your computer to one of your contacts."
637 msgstr "Wysyłanie plików z własnego komputera do jednego z kontaktów."
638
639 #: C/send-file.page:36(title)
640 msgid "Send files"
641 msgstr "Wysyłanie plików"
642
643 #: C/send-file.page:40(p) C/favorite-rooms.page:66(p)
644 msgid "From the <gui>Contact List</gui> window, perform one of the following:"
645 msgstr ""
646 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy wykonać jedno z poniższych działań:"
647
648 #: C/send-file.page:45(p)
649 msgid ""
650 "Right click on the contact you want to send a file to, and choose <gui>Send "
651 "file</gui>."
652 msgstr ""
653 "Kliknąć prawym przyciskiem myszy w kontakt, do którego chcemy wysłać plik i "
654 "wybrać <gui>Wyślij plik</gui>."
655
656 #: C/send-file.page:50(p)
657 msgid ""
658 "Click on the contact you want to send a file, and choose <guiseq><gui>Edit</"
659 "gui><gui>Contact</gui><gui>Send file</gui></guiseq>."
660 msgstr ""
661 "Kliknąć w kontakt, do którego chcemy wysłać plik i wybrać "
662 "<guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Kontakt</gui><gui>Wyślij plik</gui></guiseq>."
663
664 #: C/send-file.page:58(p)
665 msgid "Select the file to send, and click on <gui>Send</gui>."
666 msgstr "Wybrać plik do wysłania i kliknąć w <gui>Wyślij</gui>."
667
668 #: C/send-file.page:63(p)
669 msgid "The <gui>File Transfers</gui> window will appear."
670 msgstr "Pojawi się okno <gui>Przesyłanie plików</gui>."
671
672 #: C/send-file.page:66(p)
673 msgid ""
674 "Wait for your contact to accept the file transfer, or click <gui>Stop</gui> "
675 "to halt the transfer."
676 msgstr ""
677 "Należy poczekać, aż kontakt zaakceptuje przechodzący plik, lub nacisnąć "
678 "<gui>Zatrzymaj</gui>, aby zatrzymać przesyłanie pliku."
679
680 #: C/send-file.page:72(p)
681 msgid ""
682 "Once the transfer is finished, it is possible to close the <gui>File "
683 "Transfers</gui> window."
684 msgstr ""
685 "Po ukończeniu przesyłania można zamknąć okno <gui>Przesyłanie plików</gui>."
686
687 #: C/send-file.page:80(p)
688 msgid ""
689 "If you have multiple finished transfers listed in the window, click on "
690 "<gui>Clear</gui> to empty the list. This will only remove the files from the "
691 "list and will not delete them from your computer."
692 msgstr ""
693 "Jeśli okno zawiera listę wielu ukończonych przesyłów plików, należy nacisnąć "
694 "<gui>Wyczyść</gui>, aby wyczyścić listę. W ten sposób zostaną usunięte pliki "
695 "z listy, jednak nie zostaną usunięte z komputera."
696
697 #: C/send-file.page:87(p)
698 msgid ""
699 "It is possible to send files only using the following services: <em>Jabber</"
700 "em>, <em>Google Talk</em> and <em>People Nearby</em>."
701 msgstr ""
702 "Można wysyłać pliki jedynie przez następujące protokoły: <em>Jabber</em>, "
703 "<em>Google Talk</em> i <em>Osoby w pobliżu</em>."
704
705 #: C/send-file.page:93(p)
706 msgid ""
707 "In order to send a file to someone, you need to be connected to the "
708 "Internet, or to a local area network."
709 msgstr ""
710 "Aby wysłać do kogoś plik, należy być połączonym do Internetu lub sieci "
711 "lokalnej."
712
713 #: C/salut-protocol.page:8(desc)
714 msgid "Understanding the People Nearby feature."
715 msgstr "Działanie funkcji protokołu Osoby w pobliżu."
716
717 #: C/salut-protocol.page:33(title)
718 msgid "What is People Nearby?"
719 msgstr "Czym jest protokół Osoby w pobliżu?"
720
721 #: C/salut-protocol.page:37(p)
722 msgid "I'd like to see this played up a bit more."
723 msgstr "Dobrze by było to trochę bardziej wyróżnić."
724
725 #: C/salut-protocol.page:40(p)
726 msgid ""
727 "The People Nearby service is a serverless communication service: you do not "
728 "need to connect and authenticate to a central server in order to use it."
729 msgstr ""
730 "Osoby w pobliżu jest usługą nie wymagającą serwera: nie jest konieczne "
731 "łączenie się i uwierzytelnianie w żadnym centralnym serwerze, aby jej używać."
732
733 #: C/salut-protocol.page:45(p)
734 msgid ""
735 "This kind of serverless messaging system is restricted to a local area "
736 "network and an active Internet connection is not necessary."
737 msgstr ""
738 "Tego rodzaju bezserwerowy system jest ograniczony do sieci lokalnej i nie ma "
739 "potrzeby nawiązywania połączenia z Internetem."
740
741 #: C/salut-protocol.page:49(p)
742 msgid ""
743 "The people that use this service inside the same local area network will be "
744 "auto-discovered, and it will be possible to send them messages and files as "
745 "with other services."
746 msgstr ""
747 "Osoby używające tej usługi wewnątrz tej samej sieci lokalnej zostaną "
748 "automatycznie wykryte i będzie można nawiązywać z nimi rozmowy i przesyłać "
749 "pliki, tak jak ma to miejsce w innych protokołach."
750
751 #: C/salut-protocol.page:54(p)
752 msgid ""
753 "All the modern local area networks should be able to support this kind of "
754 "service."
755 msgstr ""
756 "Wszystkie współczesne sieci lokalne powinny obsługiwać tego rodzaju usługę."
757
758 #: C/remove-account.page:8(desc)
759 msgid "Completely remove an account from <app>Empathy</app>."
760 msgstr "Zupełne usunięcie konta z programu <app>Empathy</app>."
761
762 #: C/remove-account.page:33(title)
763 msgid "Remove an account"
764 msgstr "Usunięcie konta"
765
766 #: C/remove-account.page:35(p)
767 msgid ""
768 "You can completely remove an account from <app>Empathy</app> if you no "
769 "longer wish to use the account. If you wish to use the account in "
770 "<app>Empathy</app> again in the future, you will have to add your account "
771 "details again."
772 msgstr ""
773 "Można całkowicie usunąć konto z programu <app>Empathy</app> jeśli nie będzie "
774 "ono już więcej używane. Jeśli zajdzie w przyszłości potrzeba użycia konta "
775 "programu <app>Empathy</app>, konieczne będzie ponowne podanie szczegółowych "
776 "danych konta."
777
778 #: C/remove-account.page:42(p) C/irc-nick-password.page:50(p)
779 #: C/disable-account.page:48(p) C/add-account.page:48(p)
780 msgid ""
781 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Edit</"
782 "gui><gui>Accounts</gui></guiseq>, or press <key>F4</key>."
783 msgstr ""
784 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Edycja</"
785 "gui><gui>Konta</gui></guiseq>, lub nacisnąć <key>F4</key>."
786
787 #: C/remove-account.page:46(p)
788 msgid ""
789 "Select the account you wish to remove from the accounts list on the left "
790 "side of the window."
791 msgstr ""
792 "Należy zaznaczyć konto, które chcemy usunąć z listy kont po lewej stronie "
793 "okna."
794
795 #: C/remove-account.page:50(p)
796 #, fuzzy
797 msgid "Click on <gui style=\"button\">Remove</gui>."
798 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Dodaj</gui>."
799
800 #: C/remove-account.page:53(p)
801 msgid ""
802 "A dialog will be shown asking for confirmation. Click the <gui>Remove</gui> "
803 "button to permanently remove the account."
804 msgstr ""
805 "Zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk "
806 "<gui>Usuń</gui>, aby trwale usunąć konto."
807
808 #: C/remove-account.page:59(p)
809 msgid ""
810 "Even after removing an account, <app>Empathy</app> does not delete your "
811 "conversation history for that account."
812 msgstr ""
813 "Nawet po usunięciu konta, program <app>Empathy</app>nie usuwa poprzednich "
814 "rozmów dla tego konta."
815
816 #: C/prob-conn.page:7(desc)
817 msgid "Diagnose common problems connecting to an instant messaging service."
818 msgstr ""
819 "Diagnozowanie powszechnych problemów przy łączeniu do usług komunikatora."
820
821 #: C/prob-conn.page:29(title)
822 msgid "Problems connecting to an instant messaging service"
823 msgstr "Problemy z połączeniem z usługami komunikatora"
824
825 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
826 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
827 #: C/prob-conn-neterror.page:58(None) C/prob-conn-name.page:43(None)
828 #: C/prob-conn-auth.page:58(None) C/account-irc.page:109(None)
829 msgid "@@image: 'figures/gtk-edit.png'; md5=4f21b451732817be0604fe3e2c8da98b"
830 msgstr "@@image: 'figures/gtk-edit.png'; md5=4f21b451732817be0604fe3e2c8da98b"
831
832 #: C/prob-conn-neterror.page:7(desc)
833 msgid ""
834 "An error message which says “<gui>Network error</gui>” appears in the main "
835 "window."
836 msgstr ""
837 "Komunikat błędu \"<gui>Błąd sieci</gui>\" wyświetlany jest w oknie głównym."
838
839 #: C/prob-conn-neterror.page:33(title)
840 msgid "I get a message that says “Network error”"
841 msgstr "Pojawia się komunikat \"Błąd sieci\""
842
843 #: C/prob-conn-neterror.page:36(cite)
844 msgid "shaunm"
845 msgstr "shaunm"
846
847 #: C/prob-conn-neterror.page:37(p)
848 msgid ""
849 "Empathy no longer allows you to create an IRC account without a valid nick. "
850 "I've removed the guide link. Remove the text."
851 msgstr ""
852 "Program Empathy nie pozwala już na utworzenie konta IRC bez ważnego "
853 "pseudonimu. Link do podręcznika został usunięty. Należy usunąć tekst."
854
855 #: C/prob-conn-neterror.page:41(p)
856 msgid ""
857 "This kind of error happens when <app>Empathy</app> cannot communicate with "
858 "the instant messaging service for some reason."
859 msgstr ""
860 "Tego rodzaju błąd pojawia się, gdy program <app>Empathy</app> nie może, z "
861 "pewnego powodu, połączyć się z usługą komunikatora."
862
863 #: C/prob-conn-neterror.page:45(p)
864 msgid ""
865 "Also, this kind of error happens when you try to use an IRC account without "
866 "setting a nickname."
867 msgstr ""
868 "Ten rodzaj błędu pojawia się także podczas próby użycia konta IRC bez "
869 "ustawienia pseudonimu."
870
871 #: C/prob-conn-neterror.page:52(p) C/prob-conn-auth.page:45(p)
872 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:43(p)
873 msgid ""
874 "Make sure that you are connected to the Internet, or to a local area network."
875 msgstr ""
876 "Należy się upewnić, że połączenie z Internetem lub siecią lokalną zostało "
877 "ustanowione."
878
879 #: C/prob-conn-neterror.page:57(p) C/prob-conn-name.page:42(p)
880 #: C/prob-conn-auth.page:57(p)
881 msgid ""
882 "Click the <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-edit.png"
883 "\">edit</media> icon in the error message."
884 msgstr ""
885 "Należy nacisnąć na ikonę <media type=\"image\" mime=\"image/png\" src="
886 "\"figures/gtk-edit.png\">Edytuj</media> w oknie komunikatu błędu."
887
888 #: C/prob-conn-neterror.page:65(p) C/prob-conn-acctdisabled.page:59(p)
889 msgid ""
890 "Check in the <gui>Advanced</gui> section that all the details are correct. "
891 "You should be able to find these details from the website of the messaging "
892 "service."
893 msgstr ""
894 "Należy sprawdzić w części <gui>Zaawansowane</gui>, czy wszystkie szczegóły "
895 "są poprawne. Szczegóły powinny być możliwe do sprawdzenia na stronie usługi "
896 "komunikatora."
897
898 #: C/prob-conn-neterror.page:82(p) C/prob-conn-auth.page:68(p)
899 msgid ""
900 "Deselect the <gui>Enabled</gui>, and then select it again to try to "
901 "reconnect to the service."
902 msgstr ""
903 "Należy odznaczyć pole <gui>Włączone</gui> znajdujące się obok nazwy konta, a "
904 "następnie wybrać je ponownie, aby ustanowić połączenie z usługą"
905
906 #: C/prob-conn-neterror.page:90(title)
907 msgid "Proxy support"
908 msgstr "Obsługa serwerów proxy"
909
910 #: C/prob-conn-neterror.page:91(p)
911 msgid ""
912 "At the moment <app>Empathy</app> can not be configured to work with a proxy."
913 msgstr ""
914 "W chwili obecnej program <app>Empathy</app> nie może być konfigurowany do "
915 "obsługi serwerów proxy."
916
917 #: C/prob-conn-name.page:9(title)
918 msgid "“Name in use”"
919 msgstr "\"Używana nazwa\""
920
921 #: C/prob-conn-name.page:10(desc)
922 msgid ""
923 "An error message which says “<gui>Name in use</gui>” appears in the main "
924 "window."
925 msgstr ""
926 "Pojawia się komunikat błędu \"<gui>Pseudonim jest już używany</gui>\" w "
927 "oknie głównym."
928
929 #: C/prob-conn-name.page:32(title)
930 msgid "I get a message that says “Name in use”"
931 msgstr "Pojawia się komunikat \"Używana nazwa\""
932
933 #: C/prob-conn-name.page:34(p)
934 msgid ""
935 "This kind of error happens when you try to connect to your IRC account and "
936 "you are using a nickname that is already being used by someone else on that "
937 "particular network."
938 msgstr ""
939 "Ten rodzaj błędu zdarza się podczas próby połączenia do konta IRC przy "
940 "użyciu pseudonimu, który jest już używany przez inną osobę w danej sieci."
941
942 #: C/prob-conn-name.page:50(p)
943 msgid "In the <gui>Nickname</gui> text box, type a new nickname."
944 msgstr "W polu <gui>Pseudonim</gui> należy wprowadzić pseudonim."
945
946 #: C/prob-conn-name.page:55(p)
947 msgid ""
948 "If you have registered that nickname within the network you are using, set "
949 "the password for that nickname. For more information, see <link xref=\"irc-"
950 "nick-password\"/>."
951 msgstr ""
952 "Jeśli użytkownik zarejestrował ten pseudonim w używanej sieci, należy "
953 "ustawić hasło dla tego pseudonimu. Aby uzyskać więcej informacji, należy "
954 "zobaczyć <link xref=\"irc-nick-password\"/>."
955
956 #: C/prob-conn-name.page:64(p)
957 msgid ""
958 "Deselect the <gui>Enabled</gui> check-box next to the name of your account, "
959 "and then select it again to try to reconnect to the service."
960 msgstr ""
961 "Należy odznaczyć pole <gui>Włączone</gui> znajdujące się obok nazwy konta, a "
962 "następnie wybrać je ponownie, aby ustanowić połączenie z usługą"
963
964 #: C/prob-conn-auth.page:8(desc)
965 msgid ""
966 "An error message which says “<gui>Authentication failed</gui>” appears in "
967 "the main window."
968 msgstr ""
969 "Komunikat błędu \"<gui>Uwierzytelnienie się nie powiodło</gui>\" wyświetlany "
970 "jest w oknie głównym."
971
972 #: C/prob-conn-auth.page:36(title)
973 msgid "I get a message that says “Authentication failed”"
974 msgstr "Pojawia się komunikat \"Uwierzytelnienie nie powiodło się\""
975
976 #: C/prob-conn-auth.page:38(p)
977 msgid ""
978 "This kind of error happens when your instant messaging service is not "
979 "allowing you to connect because it does not recognize your username or "
980 "password for some reason."
981 msgstr ""
982 "Ten rodzaj błędu zdarza, gdy używana usługa komunikatora nie pozwala na "
983 "połączenie, ponieważ nazwa lub hasło z jakiegoś powodu nie są rozpoznawane."
984
985 #: C/prob-conn-auth.page:50(p)
986 msgid ""
987 "Make sure that you have registered an account with the service you are "
988 "trying to connect to. If you do not have an account, most services will not "
989 "allow you to connect."
990 msgstr ""
991 "Należy się upewnić, że zostało zarejestrowane konto w usłudze do której "
992 "próbujemy się połączyć. Jeśli konto nie zostało zarejestrowane, większość "
993 "usług nie pozwoli na połączenie."
994
995 #: C/prob-conn-auth.page:63(p) C/prob-conn-acctdisabled.page:54(p)
996 msgid ""
997 "Type your username and password again to make sure that they are correct."
998 msgstr ""
999 "Należy ponownie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby upewnić się, że są "
1000 "one poprawne."
1001
1002 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:7(desc)
1003 msgid ""
1004 "The instant messaging account that you want to use is not enabled in the "
1005 "list of accounts."
1006 msgstr "Konto, którego chcemy użyć, nie jest włączone na liście kont."
1007
1008 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:33(title)
1009 msgid "My account is not enabled"
1010 msgstr "Konto nie jest włączone"
1011
1012 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:35(p)
1013 msgid ""
1014 "If the instant messaging account that you want to use is not enabled in the "
1015 "drop-down account list when you try to start a new conversation or join a "
1016 "room, your account details may not be correct."
1017 msgstr ""
1018 "Jeśli konto komunikatora, którego chcemy użyć, nie jest włączone na "
1019 "rozwijanej liście kont podczas rozpoczynania nowej rozmowy lub dołączania do "
1020 "pokoju, szczegóły tego konta mogą nie być poprawne."
1021
1022 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:48(p)
1023 msgid ""
1024 "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Accounts</gui></guiseq> and select the "
1025 "account that is not working."
1026 msgstr ""
1027 "Należy wybrać <guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Konta</gui></guiseq> i zaznaczyć "
1028 "konto, które nie działa."
1029
1030 #: C/prob-conn-acctdisabled.page:65(p)
1031 #, fuzzy
1032 msgid ""
1033 "Check that the <gui style=\"checkbox\">Enabled</gui> check-box is selected. "
1034 "If it is not, select the check-box to enable the account."
1035 msgstr ""
1036 "Należy upewnić się, że pole wyboru <gui style=\"checkbox\">Włączone</gui> "
1037 "jest zaznaczone. Jeśli nie jest, należy zaznaczyć pole wyboru, aby włączyć "
1038 "konto."
1039
1040 #: C/prev-conv.page:8(desc)
1041 msgid "Browse or search your previous conversations."
1042 msgstr "Przeglądanie lub przeszukiwanie poprzednich rozmów."
1043
1044 #: C/prev-conv.page:35(title)
1045 msgid "View previous conversations"
1046 msgstr "Wyświetlanie poprzednich rozmów"
1047
1048 #: C/prev-conv.page:39(p)
1049 msgid ""
1050 "Highlighting text is quirky: <link href=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug."
1051 "cgi?id=593733\">#593733</link>. If there's an actual highlighting going on, "
1052 "independent of the selection (like in yellow or something), we can use the "
1053 "term \"highlight\". Otherwise we need to use the term \"select\". Watch that "
1054 "bug."
1055 msgstr ""
1056 "Wyróżnianie tekstu jest dziwne: <link href=\"http://bugzilla.gnome.org/"
1057 "show_bug.cgi?id=593733\">#593733</link>. Jeśli wyróżnianie ma miejsce, "
1058 "niezależnie od zaznaczenia (np. na żółto), można użyć terminu \"wyróżnianie"
1059 "\". W innym wypadku należy użyć terminu \"zaznaczanie\". Należy zwrócić "
1060 "uwagę na ten błąd."
1061
1062 #: C/prev-conv.page:46(p)
1063 msgid ""
1064 "<app>Empathy</app> automatically saves all your text conversations you have "
1065 "with your contacts. You can <link xref=\"#search\">search through all of "
1066 "your previous conversations</link> or <link xref=\"#browse\">browse previous "
1067 "conversations</link> by contact and date."
1068 msgstr ""
1069 "Program <app>Empathy</app> automatycznie zapisuje wszystkie rozmowy tekstowe "
1070 "prowadzone z kontaktami. Można <link xref=\"#search\">przeszukiwać wszystkie "
1071 "poprzednie rozmowy</link> lub <link xref=\"#browse\">przeglądać je</link> "
1072 "filtrując kontakty i daty."
1073
1074 #: C/prev-conv.page:54(p)
1075 msgid ""
1076 "You do not need to be connected to the Internet to view and search your "
1077 "previous conversations."
1078 msgstr ""
1079 "Nie trzeba być połączonym do Internetu, aby wyświetlać i przeszukiwać "
1080 "poprzednie rozmowy."
1081
1082 #: C/prev-conv.page:61(title)
1083 msgid "Search previous conversations"
1084 msgstr "Przeszukiwanie poprzednich rozmów"
1085
1086 #: C/prev-conv.page:63(p)
1087 msgid ""
1088 "You can perform a full-text search through all of your previous "
1089 "conversations."
1090 msgstr "Można wykonać wyszukiwanie całego tekstu w poprzednich rozmowach."
1091
1092 #: C/prev-conv.page:67(p) C/prev-conv.page:96(p)
1093 msgid ""
1094 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>View</"
1095 "gui><gui>Previous Conversations</gui></guiseq>. Alternatively, press "
1096 "<key>F3</key>."
1097 msgstr ""
1098 "W oknie <gui>Lista kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Widok</"
1099 "gui><gui>Poprzednie rozmowy</gui></guiseq>. Można również nacisnąć <key>F3</"
1100 "key>."
1101
1102 #: C/prev-conv.page:71(p)
1103 msgid "Select the <gui>Search</gui> tab."
1104 msgstr "Należy wybrać kartę <gui>Wyszkukiwanie</gui>."
1105
1106 #: C/prev-conv.page:74(p)
1107 msgid ""
1108 "In the <gui>For</gui> field, type the text you want to search for. Click "
1109 "<gui>Find</gui> or press <key>Enter</key>."
1110 msgstr ""
1111 "W polu <gui>Wyszukaj</gui> należy wpisać wyszukiwany tekst, a następnie "
1112 "nacisnąć <gui>Wyszukiwanie</gui> lub nacisnąć <key>Enter</key>."
1113
1114 #: C/prev-conv.page:78(p)
1115 msgid ""
1116 "Any conversations that matched your search terms will be shown in the list "
1117 "below the search field. By default, conversations are ordered by date."
1118 msgstr ""
1119 "Wszelkie rozmowy zawierające wyszukiwane terminy zostaną wyświetlone w "
1120 "liście poniżej pola wyszukiwania. Domyślnie rozmowy są ułożone według daty."
1121
1122 #: C/prev-conv.page:82(p)
1123 msgid ""
1124 "Click on a conversation to view it. <app>Empathy</app> will select the text "
1125 "in the conversation that matched your search terms."
1126 msgstr ""
1127 "Należy nacisnąć na rozmowę, aby ją wyświetlić. Program <app>Empathy</app> "
1128 "zaznaczy w rozmowie tekst, który odpowiada wyszukiwanym terminom."
1129
1130 #: C/prev-conv.page:89(title)
1131 msgid "Browse previous conversations"
1132 msgstr "Przeszukiwanie poprzednich rozmów"
1133
1134 #: C/prev-conv.page:91(p)
1135 msgid ""
1136 "You can browse your previous conversations with your contacts or in chat "
1137 "rooms by date."
1138 msgstr ""
1139 "Można przeszukiwać poprzednie rozmowy z kontaktami w pokojach rozmów według "
1140 "daty."
1141
1142 #: C/prev-conv.page:100(p)
1143 msgid "Select the <gui>Conversations</gui> tab."
1144 msgstr "Należy wybrać kartę <gui>Rozmowy</gui>."
1145
1146 #: C/prev-conv.page:103(p)
1147 msgid ""
1148 "Select an account from the drop-down list in the top left. A list of "
1149 "contacts and chat room for that account will be shown below."
1150 msgstr ""
1151 "Należy wybrać konto z rozwijanej listy na górze po prawej stronie. Lista "
1152 "kontaktów i pokojów rozmów dla tego konta zostanie wyświetlona poniżej."
1153
1154 #: C/prev-conv.page:107(p)
1155 msgid ""
1156 "Select a contact or chat room to view your previous conversations from. By "
1157 "default the most recent conversation will be shown."
1158 msgstr ""
1159 "Należy wybrać kontakt lub pokój rozmów, aby zostały wyświetlone jego "
1160 "poprzednie rozmowy. Domyślnie wyświetlone zostaną najpóźniejsze poprzednie "
1161 "rozmowy."
1162
1163 #: C/prev-conv.page:111(p)
1164 msgid ""
1165 "You can browse your conversations by date. Days on which you had a "
1166 "conversation with the selected contact will be shown in bold text. Click a "
1167 "date to select it. Click the arrows next to the month and year to browse "
1168 "earlier dates."
1169 msgstr ""
1170 "Można przeglądać rozmowy według daty. Dni, w których zostały przeprowadzone "
1171 "rozmowy z wybranym kontaktem, zostaną zaznaczone wytłuszczonym drukiem. "
1172 "Należy je wybrać. Następnie należy kliknąć w strzałki obok miesiąca i roku, "
1173 "aby móc przeglądać wcześniejsze daty."
1174
1175 #: C/prev-conv.page:117(p)
1176 msgid ""
1177 "You can search for text in the displayed conversation by typing into the "
1178 "search field at the top. The matching text will be highlighted."
1179 msgstr ""
1180 "Można wyszukiwać tekst w wyświetlanej rozmowie wprowadzając wyszukiwany "
1181 "termin w polu na górze. Pasujący tekst zostanie wyróżniony."
1182
1183 #: C/prev-conv.page:121(p)
1184 msgid ""
1185 "You can quickly view the previous conversations with one of your contacts "
1186 "from the <gui>Contact List</gui> window. Simply right click the contact and "
1187 "choose <gui>View Previous Conversations</gui>. The <gui>Previous "
1188 "Conversations</gui> window will open with that contact already selected."
1189 msgstr ""
1190 "Można szybko wyświetlić poprzednie rozmowy z jednym z kontaktów z okna "
1191 "<gui>Listy kontaktów</gui>. Należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na "
1192 "kontakt i wybrać <gui>Wyświetl poprzednie rozmowy</gui>. Okno "
1193 "<gui>Poprzednich rozmów</gui> z wybranym kontaktem zostanie otwarte."
1194
1195 #: C/link-contacts.page:11(desc)
1196 msgid "Merge and separate different contacts into a single one."
1197 msgstr ""
1198
1199 #: C/link-contacts.page:25(title)
1200 msgid "Combine and separate contacts"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: C/link-contacts.page:26(p)
1204 msgid ""
1205 "If one, or more, of your contacts has multiple accounts with different "
1206 "messaging services, you can combine these contacts into a single one."
1207 msgstr ""
1208
1209 #: C/link-contacts.page:30(p)
1210 msgid ""
1211 "The resulting contact is called a <em>meta-contact</em>: a contact composed "
1212 "from different single contacts."
1213 msgstr ""
1214
1215 #: C/link-contacts.page:34(p)
1216 msgid ""
1217 "If you have a Jane Smith contact that is using three different messaging "
1218 "services like:"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: C/link-contacts.page:40(p)
1222 msgid "janes@facebook"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: C/link-contacts.page:45(p)
1226 msgid "jane.smith@gmail"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: C/link-contacts.page:50(p)
1230 msgid "jane_smith@hotmail"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: C/link-contacts.page:55(p)
1234 msgid "You can combine these contacts into a single Jane Smith one."
1235 msgstr ""
1236
1237 #: C/link-contacts.page:60(title)
1238 #, fuzzy
1239 msgid "Combining contacts"
1240 msgstr "Ukrywanie kontaktów znajdujących się w trybie offline."
1241
1242 #: C/link-contacts.page:63(p)
1243 msgid ""
1244 "From the <gui>Contact List</gui> window, right-click one of the contact that "
1245 "has different accounts, and select <gui style=\"menuitem\">Link Contacts...</"
1246 "gui>."
1247 msgstr ""
1248
1249 #: C/link-contacts.page:70(p)
1250 #, fuzzy
1251 msgid ""
1252 "From the left pane in the <gui>Link Contacts</gui> window, select the "
1253 "contacts you want to combine."
1254 msgstr ""
1255 "W oknie <gui>Zapisane własne wiadomości</gui> należy wybrać wiadomość stanu, "
1256 "którą chcemy usunąć."
1257
1258 #: C/link-contacts.page:76(p)
1259 #, fuzzy
1260 msgid "Click <gui style=\"button\">Link</gui>."
1261 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Dodaj</gui>."
1262
1263 #: C/link-contacts.page:82(p)
1264 msgid ""
1265 "When a meta-contact has been created, the default contact that will be used "
1266 "to have a conversation with when you double-click on it, is the contact with "
1267 "the highest presence on-line."
1268 msgstr ""
1269
1270 #: C/link-contacts.page:91(title)
1271 #, fuzzy
1272 msgid "Separating contacts"
1273 msgstr "Ukrywanie kontaktów znajdujących się w trybie offline."
1274
1275 #: C/link-contacts.page:94(p)
1276 msgid ""
1277 "From the <gui>Contact List</gui>, right-click the contact to separate, and "
1278 "select <gui style=\"menuitem\">Link Contacts...</gui>."
1279 msgstr ""
1280
1281 #: C/link-contacts.page:100(p)
1282 #, fuzzy
1283 msgid "Click <gui style=\"button\">Unlink</gui>."
1284 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Zastosuj</gui>."
1285
1286 #: C/license.page:8(desc)
1287 msgid "Legal information."
1288 msgstr "Informacje prawne"
1289
1290 #: C/license.page:11(title)
1291 msgid "License"
1292 msgstr "Licencja"
1293
1294 #: C/license.page:12(p)
1295 msgid ""
1296 "This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
1297 "Unported license."
1298 msgstr ""
1299 "Niniejsza praca objęta jest licencją CreativeCommons Uznanie autorstwa - Na "
1300 "tych samych warunkach 3.0 Unported."
1301
1302 #: C/license.page:20(p)
1303 msgid "You are free:"
1304 msgstr "Jesteś wolny:"
1305
1306 #: C/license.page:25(em)
1307 msgid "To share"
1308 msgstr "Można się dzielić"
1309
1310 #: C/license.page:26(p)
1311 msgid "To copy, distribute and transmit the work."
1312 msgstr ", czyli kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór."
1313
1314 #: C/license.page:29(em)
1315 msgid "To remix"
1316 msgstr "Można remiksować"
1317
1318 #: C/license.page:30(p)
1319 msgid "To adapt the work."
1320 msgstr ", czyli tworzyć utwory zależne"
1321
1322 #: C/license.page:33(p)
1323 msgid "Under the following conditions:"
1324 msgstr "Na następujących warunkach:"
1325
1326 #: C/license.page:38(em)
1327 msgid "Attribution"
1328 msgstr "Zrzeczenie"
1329
1330 #: C/license.page:39(p)
1331 msgid ""
1332 "You must attribute the work in the manner specified by the author or "
1333 "licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
1334 "of the work)."
1335 msgstr ""
1336 "Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę."
1337
1338 #: C/license.page:46(em)
1339 msgid "Share Alike"
1340 msgstr "Na tych samych warunkach"
1341
1342 #: C/license.page:47(p)
1343 msgid ""
1344 "If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
1345 "resulting work only under the same, similar or a compatible license."
1346 msgstr ""
1347 "Zmieniając utwór, przekształcając go lub tworząc na jego podstawie, wolno "
1348 "rozpowszechniać powstały utwór zależny jedynie na tej samej, podobnej lub "
1349 "kompatybilnej licencji."
1350
1351 #: C/license.page:53(p)
1352 msgid ""
1353 "For the full text of the license, see the <link href=\"http://"
1354 "creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
1355 "link>, or read the full <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-"
1356 "sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
1357 msgstr ""
1358 "Pełen tekst licencji dostępny jest pod adresem <link href=\"http://"
1359 "creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">witryny Creative Commons</"
1360 "link>; można również przeczytać <link href=\"http://creativecommons.org/"
1361 "licenses/by-sa/3.0/\">podsumowanie</link>."
1362
1363 #: C/irc-start-conversation.page:8(desc)
1364 #, fuzzy
1365 msgid "Start a conversation with an IRC contact."
1366 msgstr "Nawiązywanie rozmowy z kontaktem IRC."
1367
1368 #: C/irc-start-conversation.page:30(title)
1369 msgid "Chat with somebody on IRC"
1370 msgstr "Prowadzenie rozmowy z kimś na IRC."
1371
1372 #: C/irc-start-conversation.page:32(p)
1373 msgid ""
1374 "You can hold private conversations with other IRC users, outside of the "
1375 "public IRC chat rooms. To start a conversation with another IRC user:"
1376 msgstr ""
1377 "Można prowadzić prywatne rozmowy z innymi użytkownikami IRC poza publicznymi "
1378 "pokojami IRC. Aby rozpocząć rozmowę z innym użytkownikiem IRC:"
1379
1380 #: C/irc-start-conversation.page:37(p)
1381 msgid ""
1382 "In the contact list for an IRC chat room, double click the name of the user "
1383 "you want to chat with. Alternatively, right click the name of the user and "
1384 "choose <gui>Chat</gui>."
1385 msgstr ""
1386 "Na liście kontaktów pokoju rozmów IRC należy wybrać nazwę użytkownika, z "
1387 "którym chcemy rozmawiać. Można również kliknąć w nazwę użytkownika i wybrać "
1388 "<gui>Rozmowa</gui>."
1389
1390 #: C/irc-start-conversation.page:45(p)
1391 msgid ""
1392 "The IRC room contact list is not the same as <app>Empathy</app> contact "
1393 "list. It contains a list of users in the IRC chat room you joined. Different "
1394 "rooms can have different contacts listed."
1395 msgstr ""
1396 "Lista kontaktów pokoju IRC różni się od listy kontaktów programu "
1397 "<app>Empathy</app>. Zawiera ona listę użytkowników pokoju rozmów IRC, do "
1398 "którego jesteśmy połączeni. Różne pokoje mogą mieć różne listy użytkowników."
1399
1400 #: C/irc-start-conversation.page:52(p)
1401 msgid ""
1402 "The IRC room contact list is usually on the right side of the IRC room "
1403 "window. If you do not see it, choose <guiseq><gui>Conversation</"
1404 "gui><gui>Show Contact List</gui></guiseq>."
1405 msgstr ""
1406 "Lista kontaktów pokoju IRC znajduje się zazwyczaj po prawej stronie okna "
1407 "pokoju IRC. Jeśli nie jest wyświetlana, należy wybrać <guiseq><gui>Rozmowa</"
1408 "gui><gui>Lista kontaktów</gui></guiseq>."
1409
1410 #: C/irc-send-file.page:9(desc)
1411 msgid "<app>Empathy</app> does not currently support sending files using IRC."
1412 msgstr ""
1413 "Program <app>Empathy</app> nie obsługuje w tej chwili funkcji przesyłania "
1414 "plików przez IRC."
1415
1416 #: C/irc-send-file.page:31(title)
1417 msgid "Send files over IRC"
1418 msgstr "Wysyłanie plików przez IRC."
1419
1420 #: C/irc-send-file.page:33(p)
1421 msgid "It is not currently possible to send files using IRC."
1422 msgstr "Obecnie nie można wysyłać plików przez IRC."
1423
1424 #: C/irc-nick-password.page:10(desc)
1425 msgid "Protect your nickname to prevent other IRC users from using it."
1426 msgstr ""
1427 "Należy chronić swój pseudonim przed użyciem przez innych użytkowników IRC."
1428
1429 #: C/irc-nick-password.page:33(title)
1430 msgid "Use a nickname password on IRC"
1431 msgstr "Należy używać hasła do pseudonimu w sieci IRC"
1432
1433 #: C/irc-nick-password.page:35(p)
1434 msgid ""
1435 "On some IRC networks, you can register your nickname with a service called "
1436 "NickServ. By sending special messages to NickServ, you can set your password "
1437 "and identify yourself. Some IRC chat rooms may not allow you to join without "
1438 "a registered nickname."
1439 msgstr ""
1440 "W niektórych sieciach IRC można zarejestrować hasło dzięki usłudze NickServ. "
1441 "Wysyłając specjalną wiadomość do NickServ można ustawić hasło potrzebne do "
1442 "identyfikacji. Niektóre pokoje rozmów IRC mogą nie zezwalać na połączenie "
1443 "bez rejestracji pseudonimu."
1444
1445 #: C/irc-nick-password.page:40(p)
1446 #, fuzzy
1447 msgid ""
1448 "<app>Empathy</app> does not currently support nickname registration. Some "
1449 "IRC networks, however, will automatically forward a <em>server password</em> "
1450 "to NickServ. On these networks, you can use the IRC password in "
1451 "<app>Empathy</app> to identify yourself to NickServ. The popular freenode "
1452 "network is known to have this feature."
1453 msgstr ""
1454 "Program <app>Empathy</app> nie obsługuje obecnie rejestracji pseudonimu. "
1455 "Niektóre sieci jednak automatycznie przekazują <em>hasło serwera</em> do "
1456 "NickServ. W tych sieciach można używać hasła IRC w programie <app>Empathy</"
1457 "app>, aby przeprowadzić identyfikację w NickServ. Usługa ta dostępna jest w "
1458 "popularnej sieci FreeNode."
1459
1460 #: C/irc-nick-password.page:46(p)
1461 msgid "To set an IRC server password:"
1462 msgstr "Aby ustawić hasło serwera IRC:"
1463
1464 #: C/irc-nick-password.page:54(p)
1465 msgid "Select the IRC account from the list on the left of the dialog."
1466 msgstr "Należy wybrać konto IRC z listy po lewej stronie okna dialogowego."
1467
1468 #: C/irc-nick-password.page:57(p)
1469 msgid ""
1470 "In the <gui>Password</gui> field, type the password you used to register "
1471 "your nikcname."
1472 msgstr ""
1473 "W polu <gui>Hasło</gui> należy wpisać hasło użyte do rejestracji pseudonimu."
1474
1475 #: C/irc-nick-password.page:63(p) C/import-account.page:61(p)
1476 msgid "Click <gui style=\"button\">Apply</gui>."
1477 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Zastosuj</gui>."
1478
1479 #: C/irc-nick-password.page:69(p)
1480 msgid ""
1481 "These instructions only allow you to use a password-protected nickname on "
1482 "certain IRC networks. It is not currently possible to register an IRC "
1483 "nickname or change your nickname password using <app>Empathy</app>."
1484 msgstr ""
1485 "Te instrukcje pozwalają jedynie na używanie pseudonimu chronionego hasłem w "
1486 "niektórych sieciach IRC. Obecnie nie można zarejestrować pseudonimu IRC lub "
1487 "zmienić hasła do pseudonimu używając programu <app>Empathy</app>."
1488
1489 #: C/irc-manage.page:10(desc)
1490 msgid "How to use IRC with <app>Empathy</app>."
1491 msgstr "Używanie programu <app>Empathy</app> w sieciach IRC."
1492
1493 #: C/irc-manage.page:35(title)
1494 msgid "Internet Relay Chat (IRC)"
1495 msgstr "Internet Relay Chat (IRC)"
1496
1497 #: C/irc-manage.page:38(p) C/account-irc.page:39(p)
1498 #, fuzzy
1499 msgid ""
1500 "You must have the <sys>telepathy-idle</sys> package installed to use IRC in "
1501 "<app>Empathy</app>."
1502 msgstr ""
1503 "Konieczne jest zainstalowanie paczki <sys>telepathy-idle</sys>, aby używać "
1504 "IRC  w programie IRC"
1505
1506 #: C/irc-manage.page:42(link)
1507 msgid "Install telepathy-idle"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: C/irc-manage.page:49(title)
1511 msgid "IRC Chat Rooms and Conversations"
1512 msgstr "Rozmowy i pokoje rozmów IRC"
1513
1514 #: C/irc-manage.page:51(title)
1515 msgid "Chat Rooms and Conversations"
1516 msgstr "Pokoje rozmów i rozmowy"
1517
1518 #: C/irc-manage.page:56(title)
1519 msgid "Common IRC Problems"
1520 msgstr "Powszechne problemy z sieciami IRC"
1521
1522 #: C/irc-manage.page:58(title) C/index.page:55(title)
1523 msgid "Common Problems"
1524 msgstr "Powszechne problemy"
1525
1526 #: C/irc-join-room.page:8(desc)
1527 msgid "Join an IRC channel."
1528 msgstr "Łączenie z kanałem IRC."
1529
1530 #: C/irc-join-room.page:31(title)
1531 msgid "Join an IRC chat room"
1532 msgstr "Łączenie z pokojem rozmów IRC"
1533
1534 #: C/irc-join-room.page:33(p)
1535 msgid ""
1536 "You can join IRC chat rooms (also known as IRC channels) on any IRC network "
1537 "you’re connected to. To connect to an IRC network, see <link xref=\"add-"
1538 "account\"/> and <link xref=\"account-irc\"/>."
1539 msgstr ""
1540 "Można dołączyć do pokojów rozmów IRC (znanych również jako kanały) w "
1541 "dowolnej sieci IRC do której jesteśmy połączeni. Aby połączyć się do sieci "
1542 "IRC, należy zobaczyć <link xref=\"add-account\"/> i <link xref=\"account-irc"
1543 "\"/>."
1544
1545 #: C/irc-join-room.page:39(p) C/group-conversations.page:58(p)
1546 #: C/group-conversations.page:122(p)
1547 msgid ""
1548 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Room</"
1549 "gui><gui>Join</gui></guiseq>."
1550 msgstr ""
1551 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Pokój</"
1552 "gui><gui>Dołącz...</gui>"
1553
1554 #: C/irc-join-room.page:45(p)
1555 msgid ""
1556 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the IRC account that "
1557 "corresponds to the network you want to use."
1558 msgstr ""
1559 "Z rozwijanej listy <gui>Konto</gui> należy wybrać konto IRC odpowiadające "
1560 "sieci, której chcemy używać."
1561
1562 #: C/irc-join-room.page:51(p)
1563 msgid ""
1564 "In the <gui>Room</gui> text box, type the name of the channel you want to "
1565 "join. IRC channel names start with the hash character (<sys>#</sys>)."
1566 msgstr ""
1567 "W polu tekstowym <gui>Pokój</gui> należy wpisać nazwę kanały, do którego "
1568 "chcemy dołączyć. Nazwy kanałów IRC rozpoczynają się od symbolu hash (<sys>#</"
1569 "sys>)."
1570
1571 #: C/irc-join-room.page:57(p)
1572 msgid "Click <gui>Join</gui> to enter the room."
1573 msgstr "Należy nacisnąć na przycisk <gui>Dołącz</gui>, aby wejść do pokoju."
1574
1575 #: C/irc-join-room.page:64(p)
1576 msgid ""
1577 "To join multiple rooms, you need to repeat the steps above for each room."
1578 msgstr ""
1579 "Aby dołączyć do wielu pokojów należy powtórzyć powyższe kroki dla każdego "
1580 "pokoju."
1581
1582 #: C/irc-join-pwd.page:9(desc)
1583 msgid "Enter password-protected IRC chat rooms."
1584 msgstr "Łączenie z pokojem rozmów IRC chronionym hasłem."
1585
1586 #: C/irc-join-pwd.page:25(title)
1587 msgid "Join a protected IRC chat room"
1588 msgstr "Łącznie z chronionym pokojem rozmów IRC."
1589
1590 #: C/irc-join-pwd.page:27(p)
1591 #, fuzzy
1592 msgid ""
1593 "On some IRC networks, private IRC rooms may be protected with a password. If "
1594 "you know the password, use the following steps to join:"
1595 msgstr ""
1596 "W niektórych sieciach IRC prywatne pokoje rozmów IRC mogą być chronione "
1597 "hasłem."
1598
1599 #: C/irc-join-pwd.page:33(p)
1600 #, fuzzy
1601 msgid "<link xref=\"irc-join-room\">Join the room</link> as normal."
1602 msgstr "<link xref=\"irc-join-room\">Dołącz do pokoju</link>."
1603
1604 #: C/irc-join-pwd.page:38(p)
1605 #, fuzzy
1606 msgid ""
1607 "Empathy will prompt you for a password. Enter the password for the IRC chat "
1608 "room and click <gui style=\"button\">Join</gui>."
1609 msgstr ""
1610 "W polu tekstowym <gui>Ten pokój jest chroniony hasłem</gui> należy wpisać "
1611 "hasło pokoju IRC i nacisnąć na <gui style=\"button\">Dołącz</gui>."
1612
1613 #: C/irc-commands.page:7(desc)
1614 msgid "The supported IRC commands."
1615 msgstr "Obsługiwane polecenia IRC."
1616
1617 #: C/irc-commands.page:18(title)
1618 msgid "Supported IRC commands"
1619 msgstr "Obsługiwane polecenia IRC"
1620
1621 #: C/irc-commands.page:19(p)
1622 msgid ""
1623 "To see the list of the supported IRC commands, in a chat room type <input>/"
1624 "help</input> and press <key>Enter</key>."
1625 msgstr ""
1626 "Aby zobaczyć listę obsługiwanych poleceń IRC, należy w pokoju rozmów wpisać "
1627 "<input>/help</input> a następnie nacisnąć <key>Enter</key>"
1628
1629 #: C/irc-commands.page:24(p)
1630 msgid "All commands available have a small description on their usage."
1631 msgstr "Wszystkie dostępne polecenia posiadają krótkie opisy użycia."
1632
1633 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1634 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1635 #: C/introduction.page:41(None)
1636 msgid ""
1637 "@@image: 'figures/empathy-main-window.png'; "
1638 "md5=54908dcb2588beddb15ef0968d2c2582"
1639 msgstr ""
1640 "@@image: 'figures/empathy-main-window.png'; "
1641 "md5=54908dcb2588beddb15ef0968d2c2582"
1642
1643 #: C/introduction.page:9(desc)
1644 msgid "Introduction to the <app>Empathy</app> instant messenger."
1645 msgstr "Wprowadzenie do komunikatora <app>Empathy</app>."
1646
1647 #: C/introduction.page:21(title)
1648 msgid "Introduction"
1649 msgstr "Wprowadzenie"
1650
1651 #: C/introduction.page:23(p)
1652 #, fuzzy
1653 msgid ""
1654 "<app>Empathy</app> is an instant messaging application for the GNOME "
1655 "Desktop. It supports text messaging, voice &amp; video calls, file "
1656 "transfers, and all the most used messaging systems such as MSN and Google "
1657 "Talk."
1658 msgstr ""
1659 "Program <app>Empathy</app> jest komunikatorem internetowym środowiska GNOME. "
1660 "Obsługuje rozmowy tekstowe, głosowe i wideorozmowy większości protokołów "
1661 "komunikacyjnych takich jak MSN i Google Talk."
1662
1663 #: C/introduction.page:28(p)
1664 msgid ""
1665 "<app>Empathy</app> includes features that help you better collaborate while "
1666 "at work, and that let you easily keep in touch with your friends."
1667 msgstr ""
1668 "Program <app>Empathy</app> posiada funkcje pozwalające na lepszą współpracę "
1669 "podczas pracy oraz z łatwością utrzymywać kontakt z przyjaciółmi."
1670
1671 #: C/introduction.page:32(p)
1672 #, fuzzy
1673 msgid ""
1674 "Using <app>Empathy</app>, you can group all the conversations in a single "
1675 "window, have multiple windows for different kind of conversations, easily "
1676 "search through your previous conversations, and share your desktop in just "
1677 "two clicks."
1678 msgstr ""
1679 "Można grupować rozmowy w jednym oknie lub wielu oknach dla różnego typu "
1680 "rozmów; z łatwością przeszukiwać poprzednie rozmowy i współdzielić pulpit "
1681 "dwoma kliknięciami."
1682
1683 #: C/introduction.page:39(title)
1684 msgid "<gui>Contact List</gui> window"
1685 msgstr "Okno <gui>Listy kontaktów</gui>"
1686
1687 #: C/introduction.page:40(desc)
1688 msgid "<app>Empathy</app> main window"
1689 msgstr "Okno główne programu <app>Empathy</app>"
1690
1691 #: C/introduction.page:42(p)
1692 msgid "<app>Empathy</app> main window."
1693 msgstr "Okno główne programu <app>Empathy</app>."
1694
1695 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1696 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1697 #: C/index.page:28(None)
1698 msgid ""
1699 "@@image: 'figures/empathy-logo.png'; md5=1afc419a644e90b16393807e35cb5cb2"
1700 msgstr ""
1701 "@@image: 'figures/empathy-logo.png'; md5=1afc419a644e90b16393807e35cb5cb2"
1702
1703 #: C/index.page:7(title) C/index.page:8(title)
1704 msgid "Empathy Internet Messenger"
1705 msgstr "Komunikator Empathy"
1706
1707 #: C/index.page:27(title)
1708 #, fuzzy
1709 msgid ""
1710 "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/empathy-logo.png\"> "
1711 "Empathy Internet Messenger logo </media> Empathy Internet Messenger"
1712 msgstr ""
1713 "<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/empathy-logo.png"
1714 "\">Logo komunikatora Empathy</media> Komunikator Empathy"
1715
1716 #: C/index.page:35(title)
1717 msgid "Account Management"
1718 msgstr "Zarządzanie kontami"
1719
1720 #: C/index.page:39(title)
1721 msgid "Contact Management"
1722 msgstr "Zarządzanie kontaktami"
1723
1724 #: C/index.page:43(title)
1725 msgid "Text Conversations"
1726 msgstr "Rozmowy tekstowe"
1727
1728 #: C/index.page:47(title)
1729 msgid "Audio and Video Conversations"
1730 msgstr "Rozmowy głosowe i wideorozmowy"
1731
1732 #: C/index.page:51(title)
1733 msgid "Advanced Actions"
1734 msgstr "Zaawansowane działania"
1735
1736 #: C/import-account.page:10(desc)
1737 msgid "Import an account from another instant messaging application."
1738 msgstr "Importowanie konta z innego komunikatora."
1739
1740 #: C/import-account.page:19(name)
1741 msgid "Peter Haslam"
1742 msgstr "Peter Haslam"
1743
1744 #: C/import-account.page:20(email)
1745 msgid "peter.haslam@freenet.de"
1746 msgstr "peter.haslam@freenet.de"
1747
1748 #: C/import-account.page:42(title)
1749 msgid "Import an existing account"
1750 msgstr "Importowanie istniejącego konta"
1751
1752 #: C/import-account.page:44(p)
1753 msgid ""
1754 "The first time you run <app>Empathy</app>, it will offer to import your "
1755 "accounts from other instant messaging applications. Currently, the only "
1756 "supported application is <app>Pidgin</app>."
1757 msgstr ""
1758 "Podczas pierwszego uruchomienia programu <app>Empathy</app> można "
1759 "zaimportować konta z innych komunikatorów. Obecnie jedynym obsługiwanym "
1760 "programem jest <app>Pidgin</app>."
1761
1762 #: C/import-account.page:50(p)
1763 msgid ""
1764 "Run <app>Empathy</app> for the first time. An assistant will offer you a "
1765 "number of options to create new accounts."
1766 msgstr ""
1767 "Należy uruchomić program <app>Empathy</app> po raz pierwszy. Asystent "
1768 "zaproponuje kilka opcji utworzenia nowych kont."
1769
1770 #: C/import-account.page:54(p)
1771 msgid ""
1772 "Select <gui>Yes, import my account details from</gui> and click "
1773 "<gui>Forward</gui>."
1774 msgstr ""
1775 "Należy wybrać <gui>Tak, zaimportuj szczegóły konta z</gui> i nacisnąć "
1776 "<gui>Dalej</gui>."
1777
1778 #: C/import-account.page:58(p)
1779 msgid "Select the check box next to each account you wish to import."
1780 msgstr "Należy zaznaczyć pole obok każdego konta przeznaczonego do importu."
1781
1782 #: C/import-account.page:66(p)
1783 msgid ""
1784 "It is not currently possible to import accounts after you have completed the "
1785 "first-run assistant."
1786 msgstr ""
1787 "Obecnie nie można zaimportować kont po ukończeniu konfiguracji pierwszego "
1788 "uruchomienia."
1789
1790 #: C/hide-contacts.page:8(desc)
1791 msgid "Hide the offline contacts from your <gui>Contact List</gui>."
1792 msgstr "Ukrywanie kontaktów w trybie offline  na <gui>Liście kontaktów</gui>."
1793
1794 #: C/hide-contacts.page:19(title)
1795 msgid "Hide offline contacts"
1796 msgstr "Ukrywanie kontaktów znajdujących się w trybie offline."
1797
1798 #: C/hide-contacts.page:21(p)
1799 msgid ""
1800 "Normally, <app>Empathy</app> shows all your contacts: those that are online, "
1801 "with which you can have a conversation, and also those that are offline."
1802 msgstr ""
1803 "Domyślnie program <app>Empathy</app> wyświetla jedynie kontakty znajdujące "
1804 "się w trybie online. Można jednak również wyświetlać wszystkie kontakty "
1805 "włącznie z tymi, które znajdują się w trybie offline."
1806
1807 #: C/hide-contacts.page:25(p)
1808 msgid "To hide the contacts that are offline:"
1809 msgstr "Aby ukryć kontakty w trybie offline:"
1810
1811 #: C/hide-contacts.page:31(p)
1812 msgid ""
1813 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>View</"
1814 "gui><gui>Offline Contacts</gui></guiseq>, or press <keyseq><key>Ctrl</"
1815 "key><key>H</key></keyseq>."
1816 msgstr ""
1817 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Widok</"
1818 "gui><gui>Kontakty w trybie offline</gui></guiseq> lub nacisnąć "
1819 "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key</keyseq>."
1820
1821 #: C/hide-contacts.page:36(p)
1822 msgid "To show the offline contacts again, repeat the same procedure above."
1823 msgstr ""
1824 "Aby ponownie wyświetlić kontakty w trybie offline, należy powtórzyć powyższą "
1825 "procedurę."
1826
1827 #: C/group-conversations.page:8(desc)
1828 msgid "Start or join a group conversation with your contacts."
1829 msgstr "Należy rozpocząć lub dołączyć do rozmowy grupowej."
1830
1831 #: C/group-conversations.page:34(title)
1832 msgid "Group conversations"
1833 msgstr "Rozmowy grupowe"
1834
1835 #: C/group-conversations.page:36(p)
1836 msgid ""
1837 "Group conversations permits you to have text conversations with more than "
1838 "one contact at the same time."
1839 msgstr ""
1840 "Dzięki rozmowom grupowym można prowadzić rozmowy tekstowe z więcej niż "
1841 "jednym kontaktem w tym samym czasie."
1842
1843 #: C/group-conversations.page:40(p)
1844 msgid ""
1845 "To have a group conversation you need to have a registered account with "
1846 "either Jabber or Google Talk, or a People Nearby account."
1847 msgstr ""
1848 "Aby prowadzić rozmowę grupową należy zarejestrować konto w usłudze Jabber "
1849 "lub Google Talk, albo użyć konta Osoby w pobliżu."
1850
1851 #: C/group-conversations.page:46(p)
1852 msgid ""
1853 "You can have a group conversation only with the contacts that are using the "
1854 "same service as yours."
1855 msgstr ""
1856 "Rozmów grupowych można używać tylko gdy inne kontakty używają tej samej "
1857 "usługi."
1858
1859 #: C/group-conversations.page:54(title)
1860 msgid "Start a group conversation"
1861 msgstr "Rozpoczynanie rozmowy grupowej"
1862
1863 #: C/group-conversations.page:63(p)
1864 msgid ""
1865 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you want to "
1866 "use for the group conversation."
1867 msgstr ""
1868 "Z listy rozwijanej <gui>Konto</gui> należy zaznaczyć konto, które ma zostać "
1869 "użyte do rozmowy grupowej."
1870
1871 #: C/group-conversations.page:69(p)
1872 msgid ""
1873 "In the <gui>Server</gui> text box, type the name of server in which the "
1874 "conversation will be hosted."
1875 msgstr ""
1876 "W polu <gui>Serwer</gui> należy wpisać nazwę serwera, przez który będzie "
1877 "prowadzona rozmowa."
1878
1879 #: C/group-conversations.page:73(p)
1880 msgid "Leave it empty if it will be on the current server."
1881 msgstr "Należy zostawić puste jeśli będzie prowadzona na bieżącym serwerze."
1882
1883 #: C/group-conversations.page:78(p)
1884 msgid ""
1885 "In the <gui>Room</gui> text box, type the name you want to give to the "
1886 "conversation."
1887 msgstr ""
1888 "W polu <gui>Pokój</gui> należy wpisać nazwę, która ma zostać nadana rozmowie."
1889
1890 #: C/group-conversations.page:82(p)
1891 msgid ""
1892 "This will be the name of the room you are going to have a conversation. This "
1893 "name will be publicly available for other people to join. It is not possible "
1894 "to create a private room."
1895 msgstr ""
1896 "Zostanie ona użyta jako nazwa pokoju do prowadzenia rozmowy. Nazwa ta będzie "
1897 "dostępna publicznie dla innych osób chcących dołączyć do pokoju. Nie ma "
1898 "możliwości utworzenia pokoju prywatnego."
1899
1900 #: C/group-conversations.page:90(p)
1901 msgid ""
1902 "To invite other contacts to join the group conversation, from the "
1903 "<gui>Contact List</gui> window, select the contact you want to invite, and "
1904 "perform one of the following:"
1905 msgstr ""
1906 "Aby zaprosić inne kontakty do rozmowy grupowej należy w oknie <gui>Listy "
1907 "kontaktów</gui> wybrać kontakt, który chcemy zaprosić, a następnie wykonać "
1908 "jedno z poniższych działań:"
1909
1910 #: C/group-conversations.page:97(p)
1911 msgid "Right-click on the contact and choose <gui>Invite to chatroom</gui>."
1912 msgstr ""
1913 "Należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na kontakt i wybrać <gui>Zaproś do "
1914 "pokoju rozmowy</gui>."
1915
1916 #: C/group-conversations.page:102(p)
1917 msgid ""
1918 "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Contact</gui><gui>Invite to chatroom</"
1919 "gui></guiseq>."
1920 msgstr ""
1921 "Należy wybrać <gui>Edycja</gui><gui>Kontakt</gui><gui>Zaproś do pokoju "
1922 "rozmowy</gui></guiseq>."
1923
1924 #: C/group-conversations.page:107(p)
1925 msgid ""
1926 "If you have more than one group conversation open, select the one you want "
1927 "to invite your contacts."
1928 msgstr ""
1929 "Jeśli otwarte jest więcej niż jedno okno rozmowy należy wybrać to do którego "
1930 "kontakty mają zostać zaproszone."
1931
1932 #: C/group-conversations.page:118(title)
1933 msgid "Join a group conversation"
1934 msgstr "Dołączanie do rozmowy grupowej"
1935
1936 #: C/group-conversations.page:128(p)
1937 msgid "Expand the <gui>Room List</gui> section to see all the existing rooms."
1938 msgstr ""
1939 "Należy rozwinąć <gui>Listę pokoi</gui>, aby zobaczyć listę istniejących "
1940 "pokoi."
1941
1942 #: C/group-conversations.page:133(p)
1943 msgid "Double-click on the name of a room to join it."
1944 msgstr "Należy nacisnąć na nazwę pokoju, do którego chcemy dołączyć."
1945
1946 #: C/group-conversations.page:139(p)
1947 msgid ""
1948 "It is not possible to join all existing rooms. Some of the rooms might "
1949 "require a password, or might be invitation only. <app>Empathy</app> does not "
1950 "support these kind of rooms."
1951 msgstr ""
1952 "Nie można dołączyć do wszystkich istniejących pokoi. Niektóre pokoje mogą "
1953 "wymagać podania hasła lub choćby zaproszenia. Program <app>Empathy</app> nie "
1954 "obsługuje tego rodzaju pokojów."
1955
1956 #: C/geolocation-what-is.page:9(desc)
1957 msgid "Understanding geolocation."
1958 msgstr "Działanie geolokalizacji."
1959
1960 #: C/geolocation-what-is.page:33(title)
1961 msgid "What is geolocation"
1962 msgstr "Czym jest geolokalizacja"
1963
1964 #: C/geolocation-what-is.page:35(p)
1965 msgid ""
1966 "Geolocation allows you to identify the real geographical location of a "
1967 "computer or a device connected to the Internet."
1968 msgstr ""
1969 "Geolokalizacja pozwala na określenie rzeczywistego położenia geograficznego "
1970 "komputera lub urządzenia podłączonego do Internetu."
1971
1972 #: C/geolocation-what-is.page:37(p)
1973 msgid "With geolocation in <app>Empathy</app> you can:"
1974 msgstr "Dzięki funkcji geolokalizacji w programie <app>Empathy</app> można:"
1975
1976 #: C/geolocation-what-is.page:42(p)
1977 msgid "Publish your geographical location to your contacts."
1978 msgstr "Publikować położenie geograficzne swoim kontaktom."
1979
1980 #: C/geolocation-what-is.page:47(p)
1981 msgid "See your contacts’ geographical location and quickly contact them."
1982 msgstr ""
1983 "Śledzić położenie geograficzne geograficzne kontaktów i szybko się z nimi "
1984 "łączyć."
1985
1986 #: C/geolocation-what-is.page:52(p)
1987 msgid ""
1988 "Set the accuracy of your location and the device used to discover your "
1989 "location."
1990 msgstr ""
1991 "Ustawić dokładność swojego położenia i urządzenia używanego do określania "
1992 "położenia."
1993
1994 #: C/geolocation-what-is.page:60(p)
1995 msgid ""
1996 "In order to see your contacts’ geographical locations, they need to use a "
1997 "service and an application that supports geolocation."
1998 msgstr ""
1999 "Aby śledzić  położenie geograficzne kontaktów konieczne jest, aby używali "
2000 "usługi i programu obsługującego geolokalizację."
2001
2002 #: C/geolocation-turn.page:9(desc)
2003 msgid "How to activate and deactivate geolocation in <app>Empathy</app>."
2004 msgstr "Jak włączać i wyłączać geolokalizację w programie <app>Empathy</app>."
2005
2006 #: C/geolocation-turn.page:33(title)
2007 msgid "Activate/Deactivate geolocation"
2008 msgstr "Włączanie/Wyłączanie geolokalizacji"
2009
2010 #: C/geolocation-turn.page:37(p)
2011 msgid "Choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
2012 msgstr ""
2013 "Należy wybrać <guiseq><gui>Edycja</gui><gui>Preferencje</gui></guiseq>."
2014
2015 #: C/geolocation-turn.page:42(p)
2016 msgid "Select the <gui>Location</gui> tab."
2017 msgstr "Należy wybrać kartę <gui>Położenie</gui>."
2018
2019 #: C/geolocation-turn.page:47(p)
2020 msgid ""
2021 "Select <gui>Publish location to my contacts</gui> to activate geolocation."
2022 msgstr ""
2023 "Należy wybrać <gui>Publikowanie położenia kontaktom</gui>, aby włączyć "
2024 "geolokalizację."
2025
2026 #: C/geolocation-turn.page:50(p)
2027 msgid "To deactivate geolocation, deselect it."
2028 msgstr "Aby wyłączyć geolokalizację należy ją odznaczyć."
2029
2030 #: C/geolocation-turn.page:55(p)
2031 msgid ""
2032 "To increase the accuracy of your position, deselect <gui>Reduce location "
2033 "accuracy</gui>."
2034 msgstr ""
2035 "Aby zwiększyć dokładność własnego położenia należy odznaczyć "
2036 "<gui>Zmniejszenie dokładności położenia</gui>."
2037
2038 #: C/geolocation-turn.page:61(p)
2039 #, fuzzy
2040 msgid ""
2041 "If you have an external device like a GPS or want to send a more accurate "
2042 "position, select the appropriate option in the <gui>Location sources</gui> "
2043 "section."
2044 msgstr ""
2045 "W przypadku użycia urządzenia zewnętrznego GPS lub potrzeby przesłania "
2046 "dokładniejszej pozycji należy zaznaczyć odpowiednią opcję w sekcji "
2047 "<gui>Ustawienia Geoclue</gui>."
2048
2049 #: C/geolocation-supported.page:7(desc)
2050 msgid "Services that supports geolocation and compatibility."
2051 msgstr "Usługi obsługujące geolokalizację i kompatybilność."
2052
2053 #: C/geolocation-supported.page:31(title)
2054 msgid "Supported services"
2055 msgstr "Obsługiwane usługi"
2056
2057 #: C/geolocation-supported.page:33(p)
2058 msgid ""
2059 "The geolocation feature at the moment is compatible only with the Jabber "
2060 "service. In order to use it, you and your contacts need to have a Jabber "
2061 "account."
2062 msgstr ""
2063 "Funkcja geolokalizacji jest obecnie kompatybilna jedynie z usługą Jabber. "
2064 "Aby jej użyć użytkownik i jego kontakty muszą mieć konto Jabber."
2065
2066 #: C/geolocation-supported.page:39(p)
2067 msgid ""
2068 "It is necessary that also the server you are using supports the geolocation "
2069 "feature. Most of the Jabber servers support it. See your service website "
2070 "documentation for more information."
2071 msgstr ""
2072 "Używany serwer musi obsługiwać funkcję geolokalizacji. Większość serwerów "
2073 "Jabbera obsługuje tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat "
2074 "należy zapoznać się z dokumentacją strony internetowej świadczącej usługę."
2075
2076 #: C/geolocation-supported.page:47(title)
2077 msgid "Compatibility"
2078 msgstr "Kompatybilność"
2079
2080 #: C/geolocation-supported.page:49(p)
2081 msgid ""
2082 "<app>Empathy</app> geolocation feature is not compatible with other "
2083 "geographical position services such as <em>Google Latitude</em>, <em>Yahoo "
2084 "Fire Eagle</em> or <em>Brightkite</em>."
2085 msgstr ""
2086 "Funkcja geolokalizacji w programie <app>Empathy</app> nie jest kompatybilna "
2087 "z innymi usługami pozycji geograficznej takimi jak <em>Google Latitude</em>, "
2088 "<em>Yahoo Fire Eagle</em> lub <em>Brightkite</em>."
2089
2090 #: C/geolocation-privacy.page:8(desc)
2091 msgid "What information are sent and to who."
2092 msgstr "Jakie informacje są wysyłane i do kogo."
2093
2094 #: C/geolocation-privacy.page:32(title)
2095 msgid "Geolocation Privacy"
2096 msgstr "Prywatność w geolokalizacji"
2097
2098 #: C/geolocation-privacy.page:35(title)
2099 msgid "What information is sent"
2100 msgstr "Jakie informacje są wysyłane"
2101
2102 #: C/geolocation-privacy.page:36(p)
2103 msgid ""
2104 "What is possible to send is: your country, region, locality, area, street, "
2105 "building, floor, room, and postal code, longitude, latitude and altitude, "
2106 "speed and bearing."
2107 msgstr ""
2108 "Można wysyłać następujące dane: kraj, region, położenie, obszar, ulica, "
2109 "budynek, piętro, pokój, kod pocztowy, długość geograficzna, szerokość "
2110 "geograficzna i wysokość nad poziomem morza oraz prędkość i kierunek."
2111
2112 #: C/geolocation-privacy.page:40(p)
2113 msgid ""
2114 "The accuracy and the quantity of information about your geographical "
2115 "position are based on the software or on the infrastructure used to discover "
2116 "your position."
2117 msgstr ""
2118 "Dokładność i ilość informacji o pozycji geograficznej użytkownika zależą od "
2119 "oprogramowania i infrastruktury użytej do określenia jego pozycji."
2120
2121 #: C/geolocation-privacy.page:44(p)
2122 msgid ""
2123 "Different kind of networks may have different accuracy settings, and may "
2124 "send different information. The use of external devices such as GPS or "
2125 "mobile phone will increase the accuracy of the information sent."
2126 msgstr ""
2127 "Różne rodzaje sieci mogą mieć różne ustawienia dokładności i mogą przesyłać "
2128 "różne informacje. Użycie zewnętrznych urządzeń takich jak GPS lub telefony "
2129 "komórkowe zwiększa dokładność przesyłanych informacji."
2130
2131 #: C/geolocation-privacy.page:49(p)
2132 msgid ""
2133 "When the privacy mode is enabled, nothing more precise than your city will "
2134 "be sent, even if you are using an external device."
2135 msgstr ""
2136 "Po włączeniu trybu prywatnego żadne informacje bardziej szczegółowe niż "
2137 "miasto w którym znajduje się użytkownik nie zostaną udostępnione, nawet "
2138 "jeśli zostanie użyte urządzenie zewnętrzne."
2139
2140 #: C/geolocation-privacy.page:56(title)
2141 msgid "Who can see the information sent"
2142 msgstr "Osoby mające wgląd do udostępnionych informacji"
2143
2144 #: C/geolocation-privacy.page:57(p)
2145 msgid "Only your contacts can see your geographical position."
2146 msgstr ""
2147 "Jedynie osoby z listy kontaktów mają dostęp do położenia geograficznego "
2148 "użytkownika."
2149
2150 #: C/geolocation-privacy.page:63(title)
2151 msgid "What is the privacy mode"
2152 msgstr "Czym jest tryb prywatny"
2153
2154 #: C/geolocation-privacy.page:64(p)
2155 msgid ""
2156 "The privacy mode, enabled by default, is a reduced accuracy mode that will "
2157 "decrease the accuracy of the geographical position sent to your contacts."
2158 msgstr ""
2159 "Tryb prywatny, domyślnie włączony, jest trybem ograniczonej dokładności, "
2160 "który obniży dokładność położenia geograficznego użytkownika udostępnionego "
2161 "innym kontaktom."
2162
2163 #: C/geolocation-privacy.page:71(title)
2164 msgid "Privacy overview"
2165 msgstr "Przegląd ustawień prywatności"
2166
2167 #: C/geolocation-privacy.page:72(p)
2168 msgid ""
2169 "Overview of the various geolocation privacy settings in <app>Empathy</app>."
2170 msgstr ""
2171 "Przegląd różnych ustawień prywatności geolokalizacji w programie "
2172 "<app>Empathy</app>."
2173
2174 #: C/geolocation-privacy.page:77(p)
2175 msgid "Geolocation is not enabled by default."
2176 msgstr "Geolokalizacja nie jest domyślnie włączona."
2177
2178 #: C/geolocation-privacy.page:82(p)
2179 msgid "Privacy mode is enabled by default."
2180 msgstr "Tryb prywatny jest domyśnie włączony."
2181
2182 #: C/geolocation-privacy.page:87(p)
2183 msgid ""
2184 "Privacy mode prevails even when using external and more precise devices."
2185 msgstr ""
2186 "Tryb prywatny pozostaje włączony nawet gdy zostaną użyte zewnętrzne, "
2187 "bardziej dokładne urządzenia."
2188
2189 #: C/geolocation-privacy.page:92(p)
2190 msgid "Only your contacts can see your position."
2191 msgstr ""
2192 "Jedynie kontakty z listy kontaktów użytkownika mają dostęp do informacji o "
2193 "jego położeniu."
2194
2195 #: C/geolocation-not-showing.page:8(desc)
2196 msgid "<app>Empathy</app> does not publish my geographical position."
2197 msgstr ""
2198 "Program <app>Empathy</app> nie udostępnia informacji o położeniu "
2199 "geograficznym użytkownika."
2200
2201 #: C/geolocation-not-showing.page:32(title)
2202 msgid "Geographical position not published"
2203 msgstr "Położenie geograficzne nie jest udostępniane"
2204
2205 #: C/geolocation-not-showing.page:34(p)
2206 msgid ""
2207 "If your contacts cannot see your location, <app>Empathy</app> might not be "
2208 "able to discover with a good margin of precision your geographical position."
2209 msgstr ""
2210 "Jeśli inne kontakty nie mają dostępu do położenia użytkownika, być może "
2211 "program <app>Empathy</app> nie jest w stanie określić z właściwym marginesem "
2212 "dokładności położenia geograficznego użytkownika."
2213
2214 #: C/geolocation-not-showing.page:38(p)
2215 msgid ""
2216 "In this case, your position will not be published, but you are still able to "
2217 "see the location of your contacts."
2218 msgstr ""
2219 "W takim wypadku położenie użytkownika nie jest udostępniane, choć wciąż "
2220 "można śledzić położenie innych kontaktów użytkownika."
2221
2222 #: C/geolocation-not-showing.page:42(p)
2223 msgid ""
2224 "If you want to publish your geographical position, you can try to use an "
2225 "external device such as a GPS."
2226 msgstr ""
2227 "Jeśli chcemy udostępnić swoje położenie geograficzne, można użyć "
2228 "zewnętrznych urządzeń GPS."
2229
2230 #: C/geolocation-not-showing.page:48(p)
2231 msgid ""
2232 "In order to publish your geographical location, your Jabber server needs to "
2233 "support the Personal Eventing Protocal (PEP). A list of <link href=\"http://"
2234 "coccinella.im/servers/servers_by_pubsub_pep.html\">servers which support "
2235 "PEP</link> is maintained online. Google Talk does not support this feature "
2236 "at this time."
2237 msgstr ""
2238 "Aby udostępnić położenie geograficzne, wykorzystywany serwer Jabber musi "
2239 "obsługiwać protokół PEP (Personal Eventing Protocal). Lista takich serwerów "
2240 "jest dostępna w Internecie pod <link href=\"http://coccinella.im/servers/"
2241 "servers_by_pubsub_pep.html\">tym adresem</link>. Google Talk nie obsługuje w "
2242 "chwili obecnej tego protokołu."
2243
2244 #: C/geolocation.page:8(desc)
2245 msgid "Use and understand geolocation in <app>Empathy</app>."
2246 msgstr ""
2247 "Używanie i rozumienie działania geolokalizacji w programie <app>Empathy</"
2248 "app>."
2249
2250 #: C/geolocation.page:32(title)
2251 msgid "Geographical position"
2252 msgstr "Położenie geograficzne"
2253
2254 #: C/geolocation.page:35(title)
2255 msgid "Geolocation"
2256 msgstr "Geolokalizacja"
2257
2258 #: C/geolocation.page:39(title)
2259 msgid "Fix common problems"
2260 msgstr "Rozwiązywanie powszechnych problemów"
2261
2262 #: C/favorite-rooms.page:10(desc)
2263 msgid "Set, join and manage favorite rooms."
2264 msgstr "Ustawianie, dołączanie i zarządzanie ulubionymi pokojami."
2265
2266 #: C/favorite-rooms.page:29(title)
2267 msgid "Favorite rooms"
2268 msgstr "Ulubione pokoje"
2269
2270 #: C/favorite-rooms.page:32(title)
2271 msgid "Set a room as a favorite"
2272 msgstr "Ustawianie ulubionego pokoju"
2273
2274 #: C/favorite-rooms.page:35(p)
2275 msgid "Join a room."
2276 msgstr "Należy dołączyć do pokoju."
2277
2278 #: C/favorite-rooms.page:40(p)
2279 msgid ""
2280 "See <link xref=\"irc-join-room\"/> for more information on how to join an "
2281 "IRC room."
2282 msgstr ""
2283 "Aby uzyskać więcej informacji na temat dołączania do pokojów IRC, należy "
2284 "zobaczyć <link xref=\"irc-join-room\"/>"
2285
2286 #: C/favorite-rooms.page:46(p)
2287 msgid ""
2288 "See <link xref=\"group-conversations\"/> for more information on how to "
2289 "start or join a group conversation."
2290 msgstr ""
2291 "Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczynania i dołączania do rozmów "
2292 "grupowych, należy zobaczyć <link xref=\"group-conversations\"/>."
2293
2294 #: C/favorite-rooms.page:54(p)
2295 msgid ""
2296 "From the conversation window, choose <guiseq><gui>Conversation</"
2297 "gui><gui>Favorite Chat Room</gui></guiseq>."
2298 msgstr ""
2299 "W oknie rozmowy należy wybrać <guiseq><gui>Rozmowa</gui><gui>Ulubiony pokój</"
2300 "gui></guiseq>."
2301
2302 #: C/favorite-rooms.page:63(title)
2303 msgid "Join favorite rooms"
2304 msgstr "Dołączanie do ulubionych pokoi"
2305
2306 #: C/favorite-rooms.page:71(p)
2307 msgid "Press <key>F5</key>."
2308 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <key>F5</key>."
2309
2310 #: C/favorite-rooms.page:76(p)
2311 msgid ""
2312 "Choose <guiseq><gui>Room</gui><gui>Join Favorites</gui></guiseq>, to join "
2313 "all your favorite rooms."
2314 msgstr ""
2315 "Należy wybrać <guiseq><gui>Pokój</gui><gui>Dołącz do ulubionych</gui></"
2316 "guiseq>, aby dołączyć do ulubionych pokoi."
2317
2318 #: C/favorite-rooms.page:82(p)
2319 msgid "Choose <gui>Room</gui>, and select the favorite room you want to join."
2320 msgstr ""
2321 "Należy wybrać <gui>Pokój</gui> i zaznaczyć ulubione pokoje, do których "
2322 "chcemy dołączyć."
2323
2324 #: C/favorite-rooms.page:90(p)
2325 msgid ""
2326 "To join a favorite room, you need to be connected to the Internet and to "
2327 "your account."
2328 msgstr ""
2329 "Aby dołączyć do ulubionego pokoju, należy być podłączonym do Internetu i "
2330 "swojego konta."
2331
2332 #: C/favorite-rooms.page:98(title)
2333 msgid "Manage favorite rooms"
2334 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
2335
2336 #: C/favorite-rooms.page:101(p)
2337 msgid ""
2338 "From the <gui>Contact List</gui> window, choose <guiseq><gui>Room</"
2339 "gui><gui>Manage Favorites</gui></guiseq>."
2340 msgstr ""
2341 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy wybrać <guiseq><gui>Pokój</"
2342 "gui><gui>Zarządzaj ulubionymi</gui></guiseq>."
2343
2344 #: C/favorite-rooms.page:107(p)
2345 msgid ""
2346 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you want to "
2347 "manage the favorite rooms of."
2348 msgstr ""
2349 "Z listy rozwijanej <gui>Konto</gui> należy wybrać konto, którego ulubionymi "
2350 "pokojami chcemy zarządzać."
2351
2352 #: C/favorite-rooms.page:111(p)
2353 msgid "Select <gui>All</gui> to see all you favorite rooms."
2354 msgstr ""
2355 "Należy wybrać <gui>Wszystkie</gui>, aby zobaczyć wszystkie swoje ulubione "
2356 "pokoje."
2357
2358 #: C/favorite-rooms.page:116(p)
2359 msgid "Select the favorite room you want to manage:"
2360 msgstr "Należy zaznaczyć ulubione pokoje, którymi chcemy zarządzać:"
2361
2362 #: C/favorite-rooms.page:121(p)
2363 msgid ""
2364 "Select the <gui>Auto-Connect</gui> check-box in order to automatically join "
2365 "that room when you connect to your account."
2366 msgstr ""
2367 "Należy zaznaczyć pole <gui>Automatyczne łączenie</gui>, aby automatycznie "
2368 "dołączyć do danego pokoju po połączeniu z kontem."
2369
2370 #: C/favorite-rooms.page:127(p)
2371 msgid "Click on <gui>Remove</gui> to remove the room from your favorites."
2372 msgstr ""
2373 "Należy nacisnąć na <gui>Usuń</gui>, aby usunąć pokój ze swoich ulubionych."
2374
2375 #: C/favorite-rooms.page:134(p)
2376 msgid "When done, click <gui>Close</gui>."
2377 msgstr "Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk <gui>Zamknij</gui>."
2378
2379 #: C/disable-account.page:9(desc)
2380 msgid "Prevent <app>Empathy</app> from automatically logging in to an account."
2381 msgstr ""
2382 "Należy wyłączyć w programie <app>Empathy</app> funkcję automatycznego "
2383 "logowania na koncie."
2384
2385 #: C/disable-account.page:39(title)
2386 msgid "Disable an account"
2387 msgstr "Wyłączanie konta"
2388
2389 #: C/disable-account.page:41(p)
2390 msgid ""
2391 "You can disable an account to prevent <app>Empathy</app> from logging in to "
2392 "it without removing the account entirely. You may wish to disable and re-"
2393 "enable an account if you only want to be logged in to the account at certain "
2394 "times, but you still want to use <app>Empathy</app> for other accounts."
2395 msgstr ""
2396 "Można wyłączyć konto bez jego usuwania, aby program <app>Empathy</app> nie "
2397 "logował się na koncie. Można wyłączyć i ponownie włączyć konto jeśli chcemy "
2398 "się czasami na to konto zalogować, ale chcemy używać programu <app>Empathy</"
2399 "app> do obsługi innych kont."
2400
2401 #: C/disable-account.page:52(p)
2402 msgid ""
2403 "Select the account you wish to disable from the accounts list on the left "
2404 "side of the window."
2405 msgstr ""
2406 "Należy zaznaczyć konto, które chcemy wyłączyć na liście kont po lewej "
2407 "stronie okna."
2408
2409 #: C/disable-account.page:56(p)
2410 msgid ""
2411 "Deselect <gui style=\"checkbox\">Enabled</gui> on the right side of the "
2412 "window."
2413 msgstr ""
2414 "Należy odznaczyć pole <gui style=\"checkbox\">Włączone</gui> po prawej "
2415 "stronie okna."
2416
2417 #: C/disable-account.page:62(p)
2418 msgid ""
2419 "To re-enable the account, simply select <gui style=\"checkbox\">Enabled</"
2420 "gui>."
2421 msgstr ""
2422 "Aby ponownie włączyć konto należy jedynie zaznaczyć pole <gui style="
2423 "\"checkbox\">Włączone</gui>."
2424
2425 #: C/create-account.page:9(desc)
2426 msgid "Register for an account with one of the supported messaging services."
2427 msgstr "Należy zarejestrować konto jednej z obsługiwanych usług komunikatora."
2428
2429 #: C/create-account.page:34(title)
2430 msgid "Register for a new account"
2431 msgstr "Rejestracja nowego konta"
2432
2433 #: C/create-account.page:36(p)
2434 msgid ""
2435 "Most account types require you to create an account with a account provider "
2436 "before you can connect using instant messaging applications like "
2437 "<app>Empathy</app>. With some account providers, you can use <app>Empathy</"
2438 "app> to register for a new account, using the same steps as you would to "
2439 "<link xref=\"add-account\">add an account</link>."
2440 msgstr ""
2441 "Większość rodzajów kont wymaga stworzenia konta u dostawcy usługi przed "
2442 "połączeniem za pomocą komunikatora takiego jak program <app>Empathy</app>. "
2443 "Niektórzy dostawcy kont pozwalają na użycie programu <app>Empathy</app> do "
2444 "rejestracji nowego konta przy użyciu tych samych kroków jak te potrzebne "
2445 "przy <link xref=\"add-account\">dodawaniu konta</link>."
2446
2447 #: C/create-account.page:42(p)
2448 #, fuzzy
2449 msgid ""
2450 "This page provides information on creating a new account for various types "
2451 "of accounts. Your account provider should give you a login ID and a "
2452 "password, as well as any additional information you need to connect using "
2453 "<app>Empathy</app>."
2454 msgstr ""
2455 "Ta strona dostarcza informacje na temat tworzenia nowego konta dla różnych "
2456 "rodzajów protokołów. Dostawca konta powinien nadać użytkownikowi "
2457 "identyfikator i hasło oraz udzielić wszelkich dodatkowych informacji "
2458 "potrzebnych do nawiązania połączenia za pomocą programu <app>Empathy</app>."
2459
2460 #: C/create-account.page:47(title)
2461 msgid "Facebook"
2462 msgstr "Facebook"
2463
2464 #: C/create-account.page:48(p)
2465 msgid ""
2466 "Facebook is one of the most-used social networks. It allows users to create "
2467 "their own profile and to communicate with their friends."
2468 msgstr ""
2469
2470 #: C/create-account.page:52(p)
2471 msgid ""
2472 "To use Facebook to communicate with your friends, you will need to create a "
2473 "new account from the website: <link href=\"http://www.facebook.com\">www."
2474 "facebook.com</link>."
2475 msgstr ""
2476
2477 #: C/create-account.page:60(title) C/audio-video.page:170(p)
2478 msgid "Jabber"
2479 msgstr "Jabber"
2480
2481 #: C/create-account.page:62(p)
2482 msgid ""
2483 "Jabber is an open instant messaging system. Like email, Jabber allows you to "
2484 "choose your account provider and communicate with all other Jabber users, "
2485 "regardless of their account provider."
2486 msgstr ""
2487 "Jabber jest otwartym systemem komunikacyjnym. Podobnie jak e-mail Jabber "
2488 "pozwala na wybór dostawcy konta i komunikację z innymi użytkownikami Jabbera "
2489 "niezależnie od ich dostawcy konta."
2490
2491 #: C/create-account.page:66(p)
2492 msgid ""
2493 "You will need to create a new account with a Jabber provider. There are many "
2494 "free providers; one popular provider is <link href=\"http://register.jabber."
2495 "org/\">Jabber.org</link>."
2496 msgstr ""
2497 "Należy stworzyć nowe konto u jednego z dostawców usług Jabber. Istnieje "
2498 "wielu dostawców niepobierających opłat; jednym z popularnych dostawców jest "
2499 "<link href=\"http://register.jabber.org/\">Jabber.org</link>."
2500
2501 #: C/create-account.page:71(p)
2502 msgid ""
2503 "If you use Google Mail or Google Talk, you already have a Jabber account. "
2504 "Google Talk is a Jabber service. Simply use your Google Mail address and "
2505 "password in <app>Empathy</app> to connect."
2506 msgstr ""
2507 "Google Mail i Google Talk są usługami zawierającymi w sobie konto Jabbera. "
2508 "Google Talk jest usługą Jabbera. Należy użyć swojego adresu Google Mail i "
2509 "hasła, aby połączyć się za pomocą programu <app>Empathy</app>."
2510
2511 #: C/create-account.page:78(title) C/audio-video.page:190(p)
2512 msgid "People Nearby"
2513 msgstr "Osoby w pobliżu"
2514
2515 #: C/create-account.page:80(p)
2516 msgid ""
2517 "You do not need to create an account with a service provider to use this "
2518 "feature. This service works whenever you are connected to a local network, "
2519 "such as a wireless hotspot. It automatically finds all other users on the "
2520 "network who are also using this service."
2521 msgstr ""
2522 "Nie ma potrzeby tworzenia konta u dostawcy usług, aby korzystać z tej "
2523 "funkcji. Usługa ta działa po podłączeniu do dowolnej sieci lokalnej, takiej "
2524 "jak bezprzewodowy punkt dostępowy. Usługa automatycznie wykrywa w sieci "
2525 "innych użytkowników, którzy korzystają z tej usługi."
2526
2527 #: C/create-account.page:85(p)
2528 msgid "For more information, see <link xref=\"salut-protocol\"/>."
2529 msgstr "Aby uzyskać więcej informacji,należy zobaczyć <link xref=\"salut\"/>."
2530
2531 #: C/create-account.page:89(title) C/audio-video.page:205(p)
2532 msgid "SIP"
2533 msgstr "SIP"
2534
2535 #: C/create-account.page:91(p)
2536 msgid ""
2537 "SIP is an open system which allows users to have audio and video "
2538 "conversations over the Internet. You need to create an account with a SIP "
2539 "provider. You can communicate with all other SIP users, regardless of which "
2540 "SIP provider they use."
2541 msgstr ""
2542 "SIP jest otwartym systemem pozwalającym użytkownikom na nawiązywanie "
2543 "połączeń głosowych i wideorozmów w sieci Internet. Należy utworzyć konto u "
2544 "usługodawcy SIP. Można łączyć się z innymi użytkownikami SIP niezależnie od "
2545 "tego z jakiego usługodawcy SIP korzystają."
2546
2547 #: C/create-account.page:97(p)
2548 msgid ""
2549 "Due to technical differences, the free <link href=\"https://www.ekiga.net/"
2550 "index.php?page=register\">Ekiga.net</link> service does not currently work "
2551 "with <app>Empathy</app>."
2552 msgstr ""
2553 "Z powodu różnic technicznych bezpłatne usługi <link href=\"https://www.ekiga."
2554 "net/index.php?page=register\">Ekiga.net</link> nie są obsługiwane przez "
2555 "obecną wersją programu <app>Empathy</app>."
2556
2557 #: C/create-account.page:102(p)
2558 msgid ""
2559 "Some SIP providers allow you to call normal phones from your computer. "
2560 "Generally, you will need to subscribe to a paid service for this feature."
2561 msgstr ""
2562 "Niektórzy dostawcy usług SIP umożliwiają wykonywanie połączeń ze zwykłymi "
2563 "telefonami. Zasadniczo, aby korzystać z tej funkcji należy zakupić "
2564 "odpowiednią usługę."
2565
2566 #: C/create-account.page:107(title) C/audio-video.page:165(p)
2567 msgid "IRC"
2568 msgstr "IRC"
2569
2570 #: C/create-account.page:109(p)
2571 msgid ""
2572 "You do not need to register for an account to use IRC. Although you specify "
2573 "a nickname when you add an IRC account to <app>Empathy</app>, this nickname "
2574 "is only established each time you connect. If another user is using the "
2575 "nickname, you will need to choose a new nickname."
2576 msgstr ""
2577 "Aby używać IRC nie potrzeba rejestrować konta. Chociaż pseudonim jest "
2578 "określony podczas dodawania konta IRC do <app>Empathy</app>, to pseudonim "
2579 "ten jest ustalany każdorazowo podczas połączenia. Jeśli inny użytkownik "
2580 "używa tego samego pseudonimu w danej chwili, należy wybrać inny pseudonim."
2581
2582 #: C/create-account.page:114(p)
2583 #, fuzzy
2584 msgid ""
2585 "Some IRC networks use a service called NickServ to allow users to protect "
2586 "their nicknames. See <link xref=\"irc-nick-password\"/> for more information."
2587 msgstr ""
2588 "Niektóre sieci IRC używają usługi NickServ, aby umożliwić użytkownikom "
2589 "ochronę ich pseudonimów. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy "
2590 "zobaczyć <link xref=\"irc-nick-password\"/>."
2591
2592 #: C/create-account.page:117(p)
2593 msgid ""
2594 "Some IRC servers are password protected. You will need to know the password "
2595 "to connect to these servers. Generally, these are private IRC networks."
2596 msgstr ""
2597 "Niektóre serwery IRC są chronione hasłem. Aby połączyć się z tymi serwerami "
2598 "konieczna jest znajomość hasła. Zasadniczo, są to prywatne sieci IRC."
2599
2600 #: C/create-account.page:122(title)
2601 msgid "Proprietary Services"
2602 msgstr "Usługi własnościowe"
2603
2604 #: C/create-account.page:124(p)
2605 msgid ""
2606 "There are many proprietary instant messaging services that have been "
2607 "developed by different companies or organizations. <app>Empathy</app> allows "
2608 "you to connect to an existing account for most popular services. To create a "
2609 "new account with one of these services, you will need to visit the service’s "
2610 "web site and agree to its terms of use."
2611 msgstr ""
2612 "Istnieje wiele własnościowych komunikatorów, które zostały stworzone przez "
2613 "różne firmy i instytucje. Program <app>Empathy</app> pozwala na połączenie z "
2614 "istniejącym kontem w większości najpopularniejszych sieci. Aby utworzyć nowe "
2615 "konto w jednym z tych komunikatorów należy odwiedzić stronę komunikatora i "
2616 "wyrazić zgodę na warunki użytkowania."
2617
2618 #: C/create-account.page:133(link) C/audio-video.page:135(p)
2619 msgid "AIM"
2620 msgstr "AIM"
2621
2622 #: C/create-account.page:138(link) C/audio-video.page:160(p)
2623 msgid "ICQ"
2624 msgstr "ICQ"
2625
2626 #: C/create-account.page:143(link) C/audio-video.page:175(p)
2627 msgid "MSN"
2628 msgstr "MSN"
2629
2630 #: C/create-account.page:148(link) C/audio-video.page:210(p)
2631 msgid "Yahoo!"
2632 msgstr "Yahoo!"
2633
2634 #: C/change-status.page:9(desc)
2635 msgid "Change your status to advertise your availability to your contacts."
2636 msgstr "Należy zmienić stan, aby ogłosić swoim kontaktom dostępność."
2637
2638 #: C/change-status.page:34(title)
2639 msgid "Change your status"
2640 msgstr "Zmiana stanu dostępności"
2641
2642 #: C/change-status.page:36(p)
2643 msgid ""
2644 "You can set your status to indicate your availability to your contacts. "
2645 "<app>Empathy</app> allows you to select from a list of defined statuses."
2646 msgstr ""
2647 "Można ustawić stan, aby pokazać swoją dostępność dla kontaktów. Program "
2648 "<app>Empathy</app> pozwala na wybór z listy zdefiniowanych stanów."
2649
2650 #: C/change-status.page:41(p)
2651 msgid ""
2652 "Click on the drop-down list at the top of the <gui>Contact List</gui> window."
2653 msgstr ""
2654 "Należy wybrać z rozwijanej listy na górze okna <gui>Listy kontaktów</gui>."
2655
2656 #: C/change-status.page:46(p)
2657 msgid "Select a status from the list."
2658 msgstr "Należy wybrać stan dostępności z listy."
2659
2660 #: C/change-status.page:52(p)
2661 msgid ""
2662 "See <link xref=\"status-icons\"/> for a list of the built-in statuses and "
2663 "what they mean. You can also <link xref=\"set-custom-message\">add custom "
2664 "status messages</link> to provide more information about your availability "
2665 "to your contacts."
2666 msgstr ""
2667 "Aby zobaczyć listę domyślnie dostępnych stanów i ich znaczenie należy "
2668 "zapoznać się z <link xref=\"status-icons\"/>. Można również <link xref=\"set-"
2669 "custom-message\">dodać własny stan</link>, aby wyświetlać więcej informacji "
2670 "o swojej dostępności dla kontaktów."
2671
2672 #: C/change-status.page:58(p)
2673 msgid ""
2674 "If you do not use your computer for a while, or if the screensaver is on, "
2675 "the status will be automatically set to Away."
2676 msgstr ""
2677 "Jeśli nie używa się komputera przez chwilę, lub jeśli włączony jest "
2678 "wygaszacz ekranu, stan zostanie automatycznie przełączony do trybu Nieobecny."
2679
2680 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
2681 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
2682 #: C/audio-video.page:58(None)
2683 msgid ""
2684 "@@image: 'figures/audio-input-microphone.png'; "
2685 "md5=8d89026b66a263a3bc5b1f0665948567"
2686 msgstr ""
2687 "@@image: 'figures/audio-input-microphone.png'; "
2688 "md5=8d89026b66a263a3bc5b1f0665948567"
2689
2690 #: C/audio-video.page:8(desc)
2691 msgid ""
2692 "Information on when it is possible to have an audio or video conversation."
2693 msgstr "Informacja dotycząca możliwości nawiązania rozmowy głosowej lub wideo."
2694
2695 #: C/audio-video.page:32(title)
2696 msgid "Audio and video support"
2697 msgstr "Obsługa rozmów głosowych i wideorozmów"
2698
2699 #: C/audio-video.page:34(p)
2700 msgid ""
2701 "You can only have audio and video conversation with contacts who are using "
2702 "an application which also supports this feature. When your contacts support "
2703 "audio or video conversations, you will see the following icons next to their "
2704 "names in the contact list:"
2705 msgstr ""
2706 "Rozmowy głosowe i wideorozmowy można nawiązywać jedynie z kontaktami "
2707 "używającymi programu obsługującego tę funkcję. Gdy kontakty obsługują "
2708 "rozmowy głosowe i wideorozmowy, przy ich nazwach na liście kontaktów "
2709 "widoczne będą te ikony:"
2710
2711 #: C/audio-video.page:43(p)
2712 msgid "Icon"
2713 msgstr "Ikona"
2714
2715 #: C/audio-video.page:48(p)
2716 msgid "Description"
2717 msgstr "Opis"
2718
2719 #: C/audio-video.page:58(media)
2720 msgid "Icon for audio conversation"
2721 msgstr "Ikona rozmowy głosowej"
2722
2723 #: C/audio-video.page:64(p)
2724 msgid "The contact is able to have an audio conversation."
2725 msgstr "Kontakt może nawiązywać rozmowy głosowe."
2726
2727 #: C/audio-video.page:70(media)
2728 msgid "Icon for video conversation"
2729 msgstr "Ikona wideorozmowy"
2730
2731 #: C/audio-video.page:76(p)
2732 msgid "The contact is able to have a video conversation."
2733 msgstr "Kontakt może nawiązywać wideorozmowy."
2734
2735 #: C/audio-video.page:83(p)
2736 msgid ""
2737 "In order to have an audio conversation, you need to have a sound card that "
2738 "is supported by your operating system, and a working microphone."
2739 msgstr ""
2740 "Aby nawiązywać rozmowy głosowe potrzebna jest karta dźwiękowa obsługiwana "
2741 "przez system operacyjny oraz działający mikrofon."
2742
2743 #: C/audio-video.page:87(p)
2744 msgid ""
2745 "In order to have a video conversation, you need to have a webcam that is "
2746 "supported by your operating system, and a working microphone."
2747 msgstr ""
2748 "Aby nawiązywać wideorozmowy potrzebna jest kamera internetowa obsługiwana "
2749 "przez system operacyjny oraz działający mikrofon."
2750
2751 #: C/audio-video.page:95(title)
2752 msgid "Supported Account Types"
2753 msgstr "Obsługiwane typy kont"
2754
2755 #: C/audio-video.page:97(p)
2756 msgid ""
2757 "You can only have audio and video conversations using accounts on certain "
2758 "supported services. The following table lists whether audio and video is "
2759 "supported for each type of account."
2760 msgstr ""
2761 "Można nawiązywać rozmowy głosowe i wideorozmowy jedynie używając kont "
2762 "pewnych obsługiwanych usług. Poniższa tabele pokazuje czy rozmowy głosowe i "
2763 "wideorozmowy są obsługiwane dla każdego rodzaju konta."
2764
2765 #: C/audio-video.page:102(p)
2766 msgid ""
2767 "Account types are provided by plugins. Your system may not have all of the "
2768 "following types available, or it may have types not listed here. Updated "
2769 "plugins may make audio or video conversations possible on account types that "
2770 "are listed as unsupported here."
2771 msgstr ""
2772 "Obsługa typów kont jest zapewniana przez wtyczki. System może nie "
2773 "udostępniać wszystkich z wymienionych typów lub mogą one nie być wymienione. "
2774 "Uaktualnione wtyczki mogą umożliwiać rozmowy głosowe lub wideorozmowy dla "
2775 "rodzajów kont, które oznaczone są tu jako nieobsługiwane."
2776
2777 #: C/audio-video.page:110(p)
2778 msgid ""
2779 "I'd like to do tables like this using nothing for No and ✔ for Yes, but we "
2780 "need to look at the accessibility impact. I've <link href=\"http://mail."
2781 "gnome.org/archives/gnome-doc-list/2009-September/msg00006.html\">asked the "
2782 "accessibility team</link> for input."
2783 msgstr ""
2784 "Chciałbym stworzyć tabele podobne do tej, gdzie brak zaznaczenia oznacza "
2785 "brak obsługi a znak ✔ oznacza obsługę konta, jednak należy przyjrzeć się "
2786 "wpływowi na dostęp uniwersalny. <link href=\"http://mail.gnome.org/archives/"
2787 "gnome-doc-list/2009-September/msg00006.html\">Poprosiłem zespół "
2788 "odpowiedzialny za dostęp uniwersalny</link> o informację."
2789
2790 #: C/audio-video.page:118(p)
2791 msgid ""
2792 "There's recent work on telepathy-butterfly and papyon to support audio and "
2793 "video for MSN. It might be released in time for 2.28, but since it doesn't "
2794 "follow the Gnome release schedule, I can't be sure. If it looks like it's "
2795 "going to ship, let's mark it Yes."
2796 msgstr ""
2797 "Toczą się prace nad telepathy-butterfly i papyon, aby zapewnić obsługę "
2798 "rozmów głosowych i wideorozmów dla MSN. Mogą one się zakończyć na czas "
2799 "wydania 2.28, jednak ponieważ nie są one związane z cyklem wydawniczym "
2800 "Gnome, nie można mieć pewności. Jeśli będzie prawdopodobne, że uda się "
2801 "zdążyć z wydaniem, należy oznaczyć obsługę tego protokołu jako działającą."
2802
2803 #: C/audio-video.page:128(p)
2804 msgid "Service"
2805 msgstr "Usługa"
2806
2807 #: C/audio-video.page:129(p)
2808 msgid "Audio"
2809 msgstr "Rozmowy głosowe"
2810
2811 #: C/audio-video.page:130(p)
2812 msgid "Video"
2813 msgstr "Wideorozmowy"
2814
2815 #: C/audio-video.page:136(p) C/audio-video.page:137(p)
2816 #: C/audio-video.page:141(p) C/audio-video.page:142(p)
2817 #: C/audio-video.page:146(p) C/audio-video.page:147(p)
2818 #: C/audio-video.page:156(p) C/audio-video.page:157(p)
2819 #: C/audio-video.page:161(p) C/audio-video.page:162(p)
2820 #: C/audio-video.page:166(p) C/audio-video.page:167(p)
2821 #: C/audio-video.page:181(p) C/audio-video.page:182(p)
2822 #: C/audio-video.page:186(p) C/audio-video.page:187(p)
2823 #: C/audio-video.page:191(p) C/audio-video.page:192(p)
2824 #: C/audio-video.page:196(p) C/audio-video.page:197(p)
2825 #: C/audio-video.page:201(p) C/audio-video.page:202(p)
2826 #: C/audio-video.page:211(p) C/audio-video.page:212(p)
2827 #: C/audio-video.page:216(p) C/audio-video.page:217(p)
2828 msgid "No"
2829 msgstr "Brak"
2830
2831 #: C/audio-video.page:140(p)
2832 msgid "Facebook Chat"
2833 msgstr "Facebook Chat"
2834
2835 #: C/audio-video.page:145(p)
2836 msgid "gadugadu"
2837 msgstr "gadugadu"
2838
2839 #: C/audio-video.page:150(p)
2840 msgid "Google Talk"
2841 msgstr "Google Talk"
2842
2843 #: C/audio-video.page:151(p) C/audio-video.page:152(p)
2844 #: C/audio-video.page:171(p) C/audio-video.page:172(p)
2845 #: C/audio-video.page:176(p) C/audio-video.page:177(p)
2846 #: C/audio-video.page:206(p) C/audio-video.page:207(p)
2847 msgid "Yes"
2848 msgstr "Tak"
2849
2850 #: C/audio-video.page:155(p)
2851 msgid "Groupwise"
2852 msgstr "Groupwise"
2853
2854 #: C/audio-video.page:180(p)
2855 msgid "myspace"
2856 msgstr "myspace"
2857
2858 #: C/audio-video.page:185(p)
2859 msgid "qq"
2860 msgstr "qq"
2861
2862 #: C/audio-video.page:195(p)
2863 msgid "sametime"
2864 msgstr "sametime"
2865
2866 #: C/audio-video.page:200(p)
2867 msgid "silc"
2868 msgstr "silc"
2869
2870 #: C/audio-video.page:215(p)
2871 msgid "zephyr"
2872 msgstr "zephyr"
2873
2874 #: C/audio-call.page:9(desc)
2875 msgid "Call your contacts over the Internet."
2876 msgstr "Nawiązywanie połączeń głosowych przez Internet"
2877
2878 #: C/audio-call.page:27(title)
2879 msgid "Start an audio conversation"
2880 msgstr "Nawiązywanie połączeń głosowych"
2881
2882 #: C/audio-call.page:29(p)
2883 msgid ""
2884 "You can call your contacts and have an audio conversation with them. This "
2885 "features only works with certain types of accounts, and it requires the "
2886 "other person to have an application that supports audio calls."
2887 msgstr ""
2888 "Można nawiązywać rozmowy głosowe z kontaktami. Funkcja ta działa jedynie na "
2889 "pewnego rodzaju kontach i wymaga, aby inna osoba używała programu "
2890 "obsługującego rozmowy głosowe."
2891
2892 #: C/audio-call.page:34(p)
2893 #, fuzzy
2894 msgid ""
2895 "From the <gui>Contact List</gui> window, click the <media type=\"image\" "
2896 "mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">video call</media> icon "
2897 "next to the name of the contact you wish to call and choose <gui style="
2898 "\"menuitem\">Audio Call</gui>."
2899 msgstr ""
2900 "W oknie <gui>Listy kontaktów</gui> należy nacisnąć na ikonę <media type="
2901 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/camera-web.png\">wideorozmowy</"
2902 "media> znajdującej się obok nazwy kontaktu, z którym chcemy ją nawiązać i "
2903 "wybrać <gui style=\"menuitem\">Wideorozmowa</gui>. Można również nacisnąć "
2904 "kontakt prawym przyciskiem myszy i wybrać <gui>Wideorozmowa</gui>."
2905
2906 #: C/audio-call.page:55(p)
2907 #, fuzzy
2908 msgid ""
2909 "To turn an audio conversation into a video conversation, choose <guiseq><gui "
2910 "style=\"menu\">Video</gui><gui style=\"menuitem\">Video On</gui></guiseq>."
2911 msgstr ""
2912 "Aby zakończyć rozmowę, należy wybrać <guiseq><gui style=\"menu\">Zadzwoń</"
2913 "gui><gui style=\"menuitem\">Rozłącz</gui></guiseq>."
2914
2915 #: C/audio-call.page:63(title)
2916 #, fuzzy
2917 msgid "Start an audio conversation with a meta-contact"
2918 msgstr "Nawiązywanie rozmowy z kontaktem IRC."
2919
2920 #: C/audio-call.page:71(p)
2921 #, fuzzy
2922 msgid ""
2923 "Select the contact you want to have the conversation, and from the menu "
2924 "select <gui style=\"menuitem\">Audio Call</gui>."
2925 msgstr ""
2926 "Kliknąć prawym przyciskiem myszy w nazwę kontaktu, z którym chcemy nawiązać "
2927 "rozmowę i wybrać <gui>Rozmowa</gui>"
2928
2929 #: C/add-contact.page:9(desc)
2930 msgid "Add someone to the contact list."
2931 msgstr "Dodawanie kontaktu do listy."
2932
2933 #: C/add-contact.page:33(title)
2934 msgid "Add someone to your list of contacts"
2935 msgstr "Dodawanie kontaktu do listy kontaktów"
2936
2937 #: C/add-contact.page:37(p)
2938 msgid "Choose <guiseq><gui>Chat</gui><gui>Add Contact</gui></guiseq>."
2939 msgstr ""
2940 "Należy wybrać <guiseq><gui>Rozmowa</gui><gui>Dodaj kontakt</gui></guiseq>."
2941
2942 #: C/add-contact.page:40(p)
2943 msgid ""
2944 "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you wish to "
2945 "use to connect to your contact. Your contact will need to be using the same "
2946 "service as the account you select."
2947 msgstr ""
2948 "Z rozwijanej listy <gui>Kont</gui> należy wybrać konto, którego chcemy "
2949 "używać do połączenia z kontaktami. Kontakty muszą używać tej samej usługi "
2950 "jak wybrane konto."
2951
2952 #: C/add-contact.page:45(p)
2953 msgid ""
2954 "In the <gui>Identifier</gui> field, enter your contact’s login ID, username, "
2955 "screen name, or other appropriate identifier for the service type."
2956 msgstr ""
2957 "W polu <gui>Identyfikator</gui> należy wpisać identyfikator logowania, nazwę "
2958 "użytkownika, pseudonim lub inny identyfikator właściwy dla danego rodzaju "
2959 "usługi."
2960
2961 #: C/add-contact.page:49(p)
2962 msgid ""
2963 "In the <gui>Alias</gui> field, type your contact’s name as you would like it "
2964 "to appear in your contact list."
2965 msgstr ""
2966 "W polu <gui>Alias</gui> należy wpisać nazwę kontaktu, która ma być "
2967 "wyświetlana na liście kontaktów."
2968
2969 #: C/add-contact.page:53(p)
2970 msgid "Click <gui>Add</gui> to add the person to your list of contacts."
2971 msgstr ""
2972 "Należy nacisnąć przycisk <gui>Dodaj</gui>, aby dodać osobę do listy "
2973 "kontaktów."
2974
2975 #: C/add-contact.page:61(p)
2976 msgid ""
2977 "To add a new person to your list of contacts, you need to be connected to "
2978 "the Internet and to your account."
2979 msgstr ""
2980 "Aby dodać nową osobę do listy kontaktów, należy być podłączonym do Internetu "
2981 "i do konta."
2982
2983 #: C/add-account.page:9(desc)
2984 msgid "Add a new account to <app>Empathy</app>."
2985 msgstr "Dodawanie nowego konta do programu <app>Empathy</app>."
2986
2987 #: C/add-account.page:39(title)
2988 msgid "Add a new account"
2989 msgstr "Dodawanie nowego konta"
2990
2991 #: C/add-account.page:41(p)
2992 msgid ""
2993 "You can add instant messaging accounts from any supported service to "
2994 "communicate with all of your contacts in <app>Empathy</app>. For some "
2995 "account providers, these steps will also allow you to register for a new "
2996 "account. For more details, see <link xref=\"create-account\"/>."
2997 msgstr ""
2998 "Można dodać konta komunikatora każdej obsługiwanej usługi, aby komunikować "
2999 "się wszystkimi kontaktami przy użyciu programu <app>Empathy</app>. W "
3000 "przypadku niektórych dostawców kont można w ten sposób również zarejestrować "
3001 "nowe konto. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się "
3002 "z <link xref=\"create-account\"/>."
3003
3004 #: C/add-account.page:52(p)
3005 msgid "Click <gui style=\"button\">Add</gui>."
3006 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Dodaj</gui>."
3007
3008 #: C/add-account.page:57(p)
3009 msgid ""
3010 "From the <gui>Protocol</gui> drop-down list, select the type of account you "
3011 "wish to add."
3012 msgstr ""
3013 "Z rozwijanej listy <gui>Protokół</gui> należy wybrać rodzaj konta, które "
3014 "chcemy dodać."
3015
3016 #: C/add-account.page:61(p)
3017 msgid ""
3018 "If you do not already have a registered account, select <gui>Create a new "
3019 "account on the server</gui>. This feature is not available for all account "
3020 "types, and may not work with some account providers. See <link xref=\"create-"
3021 "account\"/> for more information."
3022 msgstr ""
3023 "W przypadku braku zarejestrowanego konta należy wybrać <gui>Utworzenie nowe "
3024 "konta na serwerze</gui>. Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich "
3025 "rodzajów kont i może nie być dostępna u niektórych dostawców kont. Aby "
3026 "uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zobaczyć <link xref=\"create-"
3027 "account\"/>."
3028
3029 #: C/add-account.page:66(p)
3030 msgid ""
3031 "Enter the required information. For most accounts, you will only need a "
3032 "login ID and a password. Some accounts may require additional information. "
3033 "See <link xref=\"accounts-window#details\"/> for more information."
3034 msgstr ""
3035 "Należy wprowadzić wymagane informacje. W przypadku większości kont potrzebne "
3036 "będą identyfikator logowania i hasło. Niektóre konta mogą wymagać dodatkowej "
3037 "informacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy zobaczyć <link xref="
3038 "\"accounts-window#details\"/>."
3039
3040 #: C/add-account.page:71(p)
3041 #, fuzzy
3042 msgid "Click <gui style=\"button\">Log in</gui>."
3043 msgstr "Należy nacisnąć przycisk <gui style=\"button\">Dodaj</gui>."
3044
3045 #: C/add-account.page:78(p)
3046 msgid ""
3047 "To change the name that identifies the account in the <gui>Accounts</gui> "
3048 "window, select the account from the list on the left and either click on the "
3049 "name or press the space bar. Edit the account name and press <key>Enter</"
3050 "key> when you’re finished."
3051 msgstr ""
3052 "Aby zmienić nazwę identyfikującą konto w oknie <gui>Kont</gui>, należy "
3053 "wybrać konto z listy po lewej stronie i kliknąć w nazwę lub nacisnąć "
3054 "przycisk spacji. Po zakończeniu modyfikacji nazwy należy nacisnąć przycisk "
3055 "<key>Enter</key>."
3056
3057 #: C/accounts-window.page:11(desc)
3058 msgid "Add, modify, and delete accounts."
3059 msgstr "Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kont."
3060
3061 #: C/accounts-window.page:33(title)
3062 msgid "Accounts Window"
3063 msgstr "Okno kont"
3064
3065 #: C/accounts-window.page:35(p)
3066 msgid ""
3067 "The <gui>Accounts</gui> window allows you to add, modify, and delete "
3068 "accounts."
3069 msgstr ""
3070 "Okno <gui>Kont</gui> pozwala na dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kont."
3071
3072 #: C/accounts-window.page:43(title)
3073 msgid "Account Details"
3074 msgstr "Szczegóły konta"
3075
3076 #: C/accounts-window.page:44(p)
3077 msgid ""
3078 "For most types of accounts, you can simply enter a login ID and a password. "
3079 "Certain accounts or account types, however, may require additional "
3080 "information."
3081 msgstr ""
3082 "W przypadku większości typów kont można po prostu wprowadzić identyfikator "
3083 "logowania i hasło. Pewne konta lub typy kont mogą jednak wymagać podania "
3084 "dodatkowych informacji."
3085
3086 #: C/account-jabber.page:7(desc)
3087 msgid "Advanced options for Jabber and Google Talk accounts."
3088 msgstr "Opcje zaawansowane dla kont Jabber i Google Talk."
3089
3090 #: C/account-jabber.page:29(title)
3091 msgid "Jabber account details"
3092 msgstr "Szczegóły konta Jabber"
3093
3094 #: C/account-jabber.page:31(p)
3095 msgid ""
3096 "Most Jabber accounts will require only a login ID and a password to connect. "
3097 "For some accounts or on certain types of networks, you may need to enter "
3098 "additional information in the <gui>Advanced</gui> section. Normally, you "
3099 "will not need to use the advanced options below. For general instructions on "
3100 "adding an account, see <link xref=\"add-account\"/>."
3101 msgstr ""
3102 "Większość kont Jabber wymaga do połączenia podania jedynie identyfikatora "
3103 "logowania i hasła. W przypadku niektórych kont lub w pewnych rodzajach sieci "
3104 "może wystąpić konieczność podania dodatkowych informacji w polu "
3105 "<gui>Zaawansowane</gui>. Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany opcji "
3106 "zaawansowanych. Ogólne instrukcje dotyczące dodawania konta można znaleźć w "
3107 "<link xref=\"add-account\"/>."
3108
3109 #: C/account-jabber.page:39(p)
3110 msgid ""
3111 "Google Talk is a type of Jabber account. These instructions hold for Google "
3112 "Talk accounts as well."
3113 msgstr ""
3114 "Google Talk jest rodzajem konta Jabber. Niniejsze instrukcje dotyczą również "
3115 "kont Google Talk."
3116
3117 #: C/account-jabber.page:45(gui)
3118 msgid "Encryption required (TLS/SSL)"
3119 msgstr "Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
3120
3121 #: C/account-jabber.page:46(gui)
3122 msgid "Ignore SSL certificate errors"
3123 msgstr "Ignorowanie błędów certyfikatu SSL"
3124
3125 #: C/account-jabber.page:47(p)
3126 msgid ""
3127 "Whenever possible, communication between <app>Empathy</app> and the Jabber "
3128 "server is encrypted. If encrypted communication is not possible, messages "
3129 "may be sent unencrypted. Select <gui>Encryption required</gui> to prevent "
3130 "<app>Empathy</app> from communicating with the Jabber server when encryption "
3131 "is not possible."
3132 msgstr ""
3133 "Gdzie to tylko możliwe komunikacja między programem <app>Empathy</app> i "
3134 "serwerem Jabber jest szyfrowana. Jeśli komunikacja szyfrowana nie jest "
3135 "możliwa wiadomości mogą być przesyłane w formie nieszyfrowanej. Należy "
3136 "zaznaczyć <gui>Wymagane szyfrowanie</gui>, aby program <app>Empathy</app> "
3137 "nie mógł łączyć się z serwerem Jabber, gdy szyfrowanie nie jest możliwe."
3138
3139 #: C/account-jabber.page:52(p)
3140 msgid ""
3141 "Some Jabber servers may encrypt data using invalid certificates, or using "
3142 "certificates from unknown authorities. If you trust the server you are "
3143 "connecting to, you can select <gui>Ignore SSL certificate errors</gui> to "
3144 "allow encrypted communication with invalid certificates."
3145 msgstr ""
3146 "Niektóre serwery protokołu Jabber mogą szyfrować dane przy pomocy nieważnych "
3147 "certyfikatów lub przy użyciu certyfikatów wydanych przez nieznane "
3148 "instytucje. Jeśli serwer jest zaufany, można wybrać opcję <gui>Ignorowanie "
3149 "błędów certyfikatu SSL</gui>, aby pozwolić na komunikację szyfrowaną przy "
3150 "pomocy nieważnych certyfikatów."
3151
3152 #: C/account-jabber.page:59(gui)
3153 msgid "Resource"
3154 msgstr "Zasób"
3155
3156 #: C/account-jabber.page:60(gui)
3157 msgid "Priority"
3158 msgstr "Priorytet"
3159
3160 #: C/account-jabber.page:61(p)
3161 msgid ""
3162 "If you have multiple applications (for instance, on separate computers) "
3163 "connected to your account at the same time, you can set a resource to "
3164 "uniquely identify each one. By default, <app>Empathy</app> will use "
3165 "<input>Telepathy</input> as the resource."
3166 msgstr ""
3167 "Jeśli więcej programów (np. na różnych komputerach) jest połączonych do "
3168 "jednego konta w tym samym czasie, można ustawić identyfikację poszczególnych "
3169 "zasobów. Domyślnie program <app>Empathy</app>  do określenia zasobu używa "
3170 "<input>Telepathy</input>."
3171
3172 #: C/account-jabber.page:65(p)
3173 msgid ""
3174 "You can set the priority to specify which application should receive "
3175 "incoming messages from your contacts. New messages will be sent to the "
3176 "application with the highest priority."
3177 msgstr ""
3178 "Można ustawić priorytet, aby określić który program powinien otrzymywać "
3179 "wiadomości przychodzące od kontaktów. Nowe wiadomości będą wysyłane do "
3180 "programu o najwyższym priorytecie."
3181
3182 #: C/account-jabber.page:70(gui)
3183 msgid "Override server settings"
3184 msgstr "Zastępowanie ustawień serwera"
3185
3186 #: C/account-jabber.page:71(p)
3187 msgid ""
3188 "<app>Empathy</app> will use default settings to connect to the Jabber server "
3189 "based on your login ID. For some Jabber servers, you will need to enter "
3190 "custom server settings manually. These settings should be provided for you "
3191 "by your Jabber provider."
3192 msgstr ""
3193 "Program <app>Empathy</app> używa ustawień domyślnych do połączenia z "
3194 "serwerem usługi Jabber w oparciu o identyfikator logowania użytkownika. W "
3195 "przypadku niektórych serwerów usługi Jabber należy ręcznie wprowadzić własne "
3196 "ustawienia serwera. Ustawienia te powinny zostać udostępnione przez dostawcę "
3197 "usługi Jabber."
3198
3199 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
3200 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
3201 #: C/account-irc.page:106(None)
3202 msgid "@@image: 'figures/gtk-add.png'; md5=a856b499d8d4681b70b5ce6f25bc5c6d"
3203 msgstr "@@image: 'figures/gtk-add.png'; md5=a856b499d8d4681b70b5ce6f25bc5c6d"
3204
3205 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
3206 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
3207 #: C/account-irc.page:112(None)
3208 msgid "@@image: 'figures/gtk-remove.png'; md5=215e3a325a3dd619874e35c30a018bb6"
3209 msgstr ""
3210 "@@image: 'figures/gtk-remove.png'; md5=215e3a325a3dd619874e35c30a018bb6"
3211
3212 #: C/account-irc.page:8(desc)
3213 msgid "Additional information necessary for connecting to IRC networks."
3214 msgstr "Dodatkowe informacje potrzebne do połączenia z sieciami IRC."
3215
3216 #: C/account-irc.page:31(title)
3217 msgid "IRC account details"
3218 msgstr "Szczegóły konta IRC"
3219
3220 #: C/account-irc.page:33(p)
3221 msgid ""
3222 "IRC accounts require different information than many other types of "
3223 "accounts. To create an IRC account, you must specify at least an IRC network "
3224 "and a nickname. This page details the information you can provide for an IRC "
3225 "account."
3226 msgstr ""
3227 "Konta IRC wymagają innych informacji niż wiele innych rodzajów kont. Aby "
3228 "utworzyć konto IRC konieczne jest określenie co najmniej sieci IRC i "
3229 "pseudonimu. Niniejsza strona podaje informacje wymagane przez konta IRC."
3230
3231 #: C/account-irc.page:45(gui) C/account-irc.page:120(gui)
3232 msgid "Network"
3233 msgstr "Sieć."
3234
3235 #: C/account-irc.page:46(p)
3236 msgid ""
3237 "IRC is an open system that allows people to run separate IRC networks. Each "
3238 "network is distinct and has its own users and chat rooms. <app>Empathy</app> "
3239 "lists the most popular networks in the <gui>Network</gui> drop-down list. "
3240 "You can add additional networks. See <link xref=\"#networks\"/> below."
3241 msgstr ""
3242 "IRC jest systemem otwartym, który pozwala na działanie oddzielnych sieci "
3243 "IRC. Każda sieć jest inna i ma swoich użytkowników i pokoje rozmów. Program "
3244 "<app>Empathy</app> posiada listę najbardziej popularnych sieci na liście "
3245 "rozwijanej <gui>Sieć</gui>. Można także dodawać sieci. Aby uzyskać więcej "
3246 "informacji, należy zobaczyć <link xref=\"#networks\"/> poniżej"
3247
3248 #: C/account-irc.page:53(gui)
3249 msgid "Nickname"
3250 msgstr "Pseudonim"
3251
3252 #: C/account-irc.page:54(p)
3253 msgid ""
3254 "Your nickname is your unique name on the IRC network. Only one person on a "
3255 "network may use a given nickname. If you get an error message that says "
3256 "<link xref=\"prob-conn-name\" role=\"error-msg\"/> you will need to change "
3257 "your nickname."
3258 msgstr ""
3259 "Pseudonim jest jedyny w sieci IRC. Tylko jedna osoba może uzyskać dany "
3260 "pseudonim. Jeśli pojawi się komunikat błędu mówiący, że <link xref=\"prob-"
3261 "connname\" role=]\"error-msg\"/>, należy zmienić pseudonim."
3262
3263 #: C/account-irc.page:60(gui)
3264 msgid "Password"
3265 msgstr "Hasło"
3266
3267 #: C/account-irc.page:61(p)
3268 msgid ""
3269 "Some servers, particularly those on private networks, require a password to "
3270 "connect. If you are authorized to use the network, the network "
3271 "administrators should provide you with a password."
3272 msgstr ""
3273 "Niektóre serwery, w szczególności te w sieciach prywatnych, wymagają hasła "
3274 "podczas połączenia. W przypadku posiadania uprawnień pozwalających na "
3275 "uwierzytelnienie w sieci, administrator sieci powinien dostarczyć "
3276 "odpowiednie hasła."
3277
3278 #: C/account-irc.page:65(title)
3279 msgid "NickServ Passwords"
3280 msgstr "Hasła NickServ"
3281
3282 #: C/account-irc.page:66(p)
3283 #, fuzzy
3284 msgid ""
3285 "On some networks, nicknames can be registered using a service known as "
3286 "NickServ. <app>Empathy</app> does not directly support nickname passwords. "
3287 "On some networks, including the popular freenode network, server passwords "
3288 "are automatically forwarded to NickServ, allowing you to set this field to "
3289 "identify yourself with NickServ. See <link xref=\"irc-nick-password\"/> for "
3290 "more details."
3291 msgstr ""
3292 "W niektórych sieciach pseudonimy mogą być rejestrowane za pomocą usługi o "
3293 "nazwie NickServ. Program <app>Empathy</app> nie obsługuje bezpośrednio haseł "
3294 "do pseudonimów. W niektórych sieciach, włączając w to popularną sieć "
3295 "FreeNode, hasła do serwera są automatycznie przesyłane do usługi NickServ, "
3296 "umożliwiając ustawianie tego pola w celu identyfikacji w usłudze NickServ. "
3297 "Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zobaczyć <link xref=\"irc-"
3298 "nick-password\"/>."
3299
3300 #: C/account-irc.page:76(gui)
3301 msgid "Real name"
3302 msgstr "Imię i nazwisko"
3303
3304 #: C/account-irc.page:77(p)
3305 msgid ""
3306 "You can provide your real name in addition to your nickname. Other users "
3307 "will be able to see this when they view your information."
3308 msgstr ""
3309 "Można do pseudonimu dołączyć swoje prawdziwe imię i nazwisko. Inni "
3310 "użytkownicy będą mogli poznać te dane."
3311
3312 #: C/account-irc.page:81(gui)
3313 msgid "Quit message"
3314 msgstr "Komunikat przy zakończeniu"
3315
3316 #: C/account-irc.page:82(p)
3317 msgid ""
3318 "When you go offline, a quit message is sent to all the chat rooms you’re in "
3319 "and to all the users you’re having a private conversation with. Use this "
3320 "field to provide a custom quit message."
3321 msgstr ""
3322 "Po przejściu do trybu offline, zostanie wysłany komunikat przy zakończeniu "
3323 "do wszystkich pokojów w których przebywa użytkownik oraz do wszystkich  "
3324 "użytkowników z którymi prowadzone są rozmowy prywatne. Należy użyć tego pola "
3325 "do wpisania własnego komunikatu wysyłanego przy zakończeniu."
3326
3327 #: C/account-irc.page:94(title)
3328 msgid "IRC Networks"
3329 msgstr "Sieci IRC"
3330
3331 #: C/account-irc.page:97(title)
3332 msgid "Networks"
3333 msgstr "Sieci"
3334
3335 #: C/account-irc.page:99(p)
3336 msgid ""
3337 "<app>Empathy</app> includes a list of popular IRC networks. If you wish to "
3338 "another IRC network, you can add it to the list. You can also modify "
3339 "networks and remove them from the list."
3340 msgstr ""
3341 "Program <app>Empathy</app> zawiera listę popularnych sieci IRC. Jeśli chcemy "
3342 "używać innej sieci IRC, można ją dodać do listy. Można również edytować "
3343 "sieci i usuwać je z listy. "
3344
3345 #: C/account-irc.page:104(p)
3346 msgid ""
3347 "To add a network to the list, click <media type=\"image\" mime=\"image/png\" "
3348 "src=\"figures/gtk-add.png\" width=\"16\" height=\"16\">Add</media>."
3349 msgstr ""
3350 "Aby dodać sieć do listy należy nacisnąć na <media type=\"image\" mime="
3351 "\"image/png\" src=\"figures/gtk-add.png\" width=\"16\" height=\"16\">Dodaj</"
3352 "media>."
3353
3354 #: C/account-irc.page:107(p)
3355 msgid ""
3356 "To modify a network in the list, select the network and click <media type="
3357 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-edit.png\" width=\"16\" "
3358 "height=\"16\">Edit</media>."
3359 msgstr ""
3360 "Aby edytować sieć z listy, należy wybrać sieć i nacisnąć na <media type="
3361 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-edit.png\" width=\"16\" "
3362 "height=\"16\">Edytuj</media>."
3363
3364 #: C/account-irc.page:110(p)
3365 msgid ""
3366 "To remove a network from the list, select the network and click <media type="
3367 "\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-remove.png\" width=\"16\" "
3368 "height=\"16\">Remove</media>."
3369 msgstr ""
3370 "Aby usunąć sieć z listy, należy wybrać sieć i nacisnąć na <media type=\"image"
3371 "\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gtk-remove.png\" width=\"16\" height="
3372 "\"16\">Usuń</media>."
3373
3374 #: C/account-irc.page:115(p)
3375 msgid ""
3376 "When adding or modifying a network, you can enter the following information:"
3377 msgstr "Dodając lub edytując sieć można wprowadzić następujące informacje:"
3378
3379 #: C/account-irc.page:121(p)
3380 msgid ""
3381 "This is the name of the network as you want it to appear in the list of "
3382 "networks."
3383 msgstr "Jest to nazwa sieci, która ma się pojawiać na liście sieci."
3384
3385 #: C/account-irc.page:125(gui)
3386 msgid "Charset"
3387 msgstr "Zestaw znaków"
3388
3389 #: C/account-irc.page:126(p)
3390 msgid ""
3391 "This specifies the character encoding that is typically used on this "
3392 "network. A character encoding is a specific way of recording characters "
3393 "internally in a computer. There are many character encodings, and you need "
3394 "to use the same character encoding as other users to see their messages "
3395 "correctly."
3396 msgstr ""
3397 "To określa kodowanie znaków, które jest zazwyczaj używane w tej sieci. "
3398 "Kodowanie znaków jest specjalnym sposobem zapisywania znaków przez komputer. "
3399 "Istnieje wiele kodować znaków i trzeba użyć tego samego kodowania znaków jak "
3400 "inni użytkownicy, aby wiadomości były wyświetlane były poprawnie."
3401
3402 #. Translators: Recommend character encodings that are common
3403 #.             for your language.
3404 #: C/account-irc.page:135(p)
3405 msgid ""
3406 "By default, <app>Empathy</app> uses UTF-8, a modern character encoding that "
3407 "can handle text from most of the world's languages. Another common encoding "
3408 "for English and some other Western languages is ISO-8859-1."
3409 msgstr ""
3410 "Domyślnie, program <app>Empathy</app> używa kodowania UTF-8, nowoczesnego "
3411 "kodowania znaków, które obsługuje tekst w większości języków świata. Innym "
3412 "powszechnym kodowaniem dla języka polskiego jest ISO-8859-2."
3413
3414 #: C/account-irc.page:141(gui)
3415 msgid "Servers"
3416 msgstr "Serwery"
3417
3418 #: C/account-irc.page:142(p)
3419 msgid ""
3420 "An IRC network may have many servers you can connect to. When you are "
3421 "connected to a server on a particular network, you can communicate with all "
3422 "users on all other servers on that network. You can add and remove servers "
3423 "for this network using the <gui>Add</gui> and <gui>Remove</gui> buttons."
3424 msgstr ""
3425 "W sieci IRC może być wiele serwerów, z którymi można się połączyć. Po "
3426 "połączeniu do serwera w danej sieci, można się komunikować ze wszystkimi "
3427 "użytkownikami wszystkich innych serwerów tej sieci. Można dodać i usunąć "
3428 "serwery dla sieci używając przycisków <gui>Dodaj</gui> i <gui>Usuń</gui>."
3429
3430 #: C/account-irc.page:147(p)
3431 msgid ""
3432 "When a server is selected, click the field under <gui>Server</gui> or "
3433 "<gui>Port</gui> to edit it. Alternatively, use the left and right arrow keys "
3434 "to focus the field, and press the space bar to begin editing."
3435 msgstr ""
3436 "Po wybraniu serwera należy nacisnąć na pole w kolumnie <gui>Serwer</gui> lub "
3437 "<gui>Port</gui>, aby móc je edytować. Można również użyć strzałek w prawo i "
3438 "w lewo, aby podświetlić odpowiednie pole i nacisnąć przycisk spacji, aby "
3439 "rozpocząć edycję."
3440
3441 #: C/account-irc.page:151(p)
3442 msgid ""
3443 "Select the check box in the <gui>SSL</gui> column to encrypt all "
3444 "communication with a server. Note that this does not prevent other users on "
3445 "the network from seeing what you write on public chat rooms."
3446 msgstr ""
3447 "Należy zaznaczyć pole w kolumnie <gui>SSL</gui>, aby cała komunikacja z "
3448 "serwerem była szyfrowana. Należy jednak zauważyć, że inni użytkownicy danej "
3449 "sieci będą wciąż mogli zobaczyć to, co jest publikowane w publicznych "
3450 "pokojach rozmów."
3451
3452 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
3453 #: C/index.page:0(None)
3454 msgid "translator-credits"
3455 msgstr ""
3456 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010\n"
3457 "Aleksander Łukasiewicz <aleksander@lukasiewicz.net>, 2010"