Updated kn translations
authorShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Mon, 11 Mar 2013 09:37:57 +0000 (15:07 +0530)
committerShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Mon, 11 Mar 2013 09:37:57 +0000 (15:07 +0530)
po/kn.po

index 144f942..cd5cd38 100644 (file)
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
-# Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>, 2008, 2009, 2011, 2012.
+# Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy.master.kn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-15 12:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-21 16:03+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-03 16:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-11 15:07+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en@li.org>\n"
 "Language: kn\n"
@@ -779,11 +779,11 @@ msgstr "ಹತ್ತಿರದ ಜನರು"
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan ಅನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:531 ../src/empathy-roster-window.c:619
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:538 ../src/empathy-roster-window.c:672
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:532
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook ಚಾಟ್"
 
@@ -1341,7 +1341,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "<b>%s</b> ಎಂಬ ಖಾತೆಗಾಗಿನ ದೃಢೀಕರಣವು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3853
 msgid "Retry"
 msgstr "ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು"
 
@@ -1388,39 +1388,39 @@ msgstr "ಈ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:727
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:740
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:804
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:980
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ID"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <topic>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <chat room ID>: ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1076
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <chat room ID>: ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1428,23 +1428,23 @@ msgstr ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಈಗಿರುವುದಕ್ಕೆ "
 "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <contact ID> [<message>]: ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <contact ID> <message>: ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <nickname>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಪರಿಚಾರಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <message>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಒಂದು ACTION ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1454,11 +1454,11 @@ msgstr ""
 "ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: \"/say ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ "
 "ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು /join ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1101
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <contact ID>: ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಹಿತಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1467,127 +1467,127 @@ msgstr ""
 "ಅನ್ನು "
 "ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "ಬಳಕೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1168
 msgid "Unknown command"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ; ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಿ /help ಅನ್ನು ನೋಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‍ ಇಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1632
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "'%s' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1557 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1574
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‍ ಇಲ್ಲ. <a href='%s'>ಟಾಪ್ ಅಪ್</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1590
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
 msgid "not capable"
 msgstr "ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1597
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
 msgid "offline"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1600
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
 msgid "invalid contact"
 msgstr "ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1616
 msgid "permission denied"
 msgstr "ಅನುಮತಿಯು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
 msgid "too long message"
 msgstr "ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದ ಸಂದೇಶ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1622
 msgid "not implemented"
 msgstr "ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1626
 msgid "unknown"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680 ../src/empathy-chat-window.c:979
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1693 ../src/empathy-chat-window.c:979
 msgid "Topic:"
 msgstr "ವಿಷಯ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1708
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1710
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು %s ಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1715
 msgid "No topic defined"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2231
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(ಯಾವುದೆ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲ)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "'%s' ಅನ್ನು ಶಬ್ಧಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2336
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "'%s' ಅನ್ನು '%s' ಶಬ್ಧಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2406
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2424
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
 msgid "_Send"
 msgstr "ಕಳುಹಿಸು(_S)"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2481
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಸಲಹೆಗಳು(_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2592
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2835
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
@@ -1595,12 +1595,12 @@ msgstr "%s ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗ
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%2$s ಯವರು %1$s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
@@ -1608,17 +1608,17 @@ msgstr "%s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2736
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2853
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%2$s ಯವರು %1$s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2739
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2856
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2860
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರನೆಡೆದಿದ್ದಾರೆ"
@@ -1628,17 +1628,17 @@ msgstr "%s ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರನೆಡೆದಿದ್ದಾ
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2869
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2777
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2894
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s ರೂಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2802
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2919
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s ಈಗ %s ಆಗಿದ್ದಾರೆ"
@@ -1646,50 +1646,50 @@ msgstr "%s ಈಗ %s ಆಗಿದ್ದಾರೆ"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989 ../src/empathy-call-window.c:1532
-#: ../src/empathy-call-window.c:1582 ../src/empathy-call-window.c:2655
-#: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1166
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3106 ../src/empathy-call-window.c:1537
+#: ../src/empathy-call-window.c:1587 ../src/empathy-call-window.c:2662
+#: ../src/empathy-call-window.c:2968 ../src/empathy-event-manager.c:1166
 msgid "Disconnected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3793
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "ನೀವು ಈ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3670
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3799
 msgid "Remember"
 msgstr "ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3680
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3809
 msgid "Not now"
 msgstr "ಈಗ ಬೇಡ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3857
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ; ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3858
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3987
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "ಈ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3885
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4014
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
 msgid "Join"
 msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4077 ../src/empathy-event-manager.c:1187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4206 ../src/empathy-event-manager.c:1187
 msgid "Connected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4261
 msgid "Conversation"
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4137
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4266
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1721,7 +1721,7 @@ msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1483
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
@@ -1826,12 +1826,12 @@ msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು!"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:168
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:898
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "ಅವತಾರವನ್ನು ಉಳಿಸು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:956
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "ಅವತಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
@@ -2062,7 +2062,7 @@ msgid "Share My Desktop"
 msgstr "ನನ್ನ ಗಣಕತೆರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1461
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1366
 msgid "Favorite"
 msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು"
 
@@ -2219,16 +2219,16 @@ msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%B %e, %Y at %R UTC"
 
 #. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1302
 msgid "Alias:"
 msgstr "ಅಲಿಯಾಸ್:"
 
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
 msgid "Identifier:"
 msgstr "ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2247,15 +2247,15 @@ msgstr "ದೂರವಾಣಿ ಅಥವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಿಂ
 msgid "New Network"
 msgstr "ಹೊಸ ಜಾಲಬಂಧ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:548
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "ಒಂದು IRC ಜಾಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:631
 msgid "Reset _Networks List"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಹೊಂದಿಸು (_N)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:635
 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
 msgid "Select"
 msgstr "ಆರಿಸು"
@@ -2316,112 +2316,112 @@ msgid "Chat with %s"
 msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1351
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1292
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1375
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
 msgstr[0] "%s ಸೆಕೆಂಡು"
 msgstr[1] "%s ಸೆಕೆಂಡುಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
 msgstr[0] "%s ನಿಮಿಷ"
 msgstr[1] "%s ನಿಮಿಷಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1390
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "%s ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯ್ತು, %s ಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1721
 msgid "Today"
 msgstr "ಇಂದು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
 msgid "Yesterday"
 msgstr "ನಿನ್ನೆ"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1740
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1844
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3467
 msgid "Anytime"
 msgstr "ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1943
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2402
 msgid "Anyone"
 msgstr "ಯಾರಾದರೂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2715
 msgid "Who"
 msgstr "ಯಾರು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2924
 msgid "When"
 msgstr "ಎಲ್ಲಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
 msgid "Anything"
 msgstr "ಯಾವುದಾದರೂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
 msgid "Text chats"
 msgstr "ಪಠ್ಯ ಚಾಟ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "ಕರೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3050
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "ಹೊರಹೋಗುವ ಕರೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3051
 msgid "Missed calls"
 msgstr "ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕರೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
 msgid "What"
 msgstr "ಏನು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3760
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
 msgid "Clear All"
 msgstr "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3771
 msgid "Delete from:"
 msgstr "ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಳಿಸು:"
 
@@ -2680,12 +2680,12 @@ msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು(_D)"
 msgid "_Accept"
 msgstr "ಅಂಗೀಕರಿಸು (_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1125
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1219
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು %s ಗೆ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1921
 msgid "Normal"
 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ"
 
@@ -2801,15 +2801,20 @@ msgid "<b>Personal Details</b>"
 msgstr "<b>ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು</b>"
 
 #. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "ಕೊಂಡಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡು(_C)"
 
 #. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:291
 msgid "_Open Link"
 msgstr "ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ(_O)"
 
+#. Inspector
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:305
+msgid "Inspect HTML"
+msgstr "HTML ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸು"
+
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
 msgid "Current Locale"
 msgstr "ಈಗಿನ ಲೊಕ್ಯಾಲ್"
@@ -2978,7 +2983,6 @@ msgid "Vietnamese"
 msgstr "ವಿಯಟ್ನಾಮೀಸ್"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
-#| msgid "Contacts"
 msgid "Top Contacts"
 msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು"
 
@@ -2986,6 +2990,14 @@ msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು"
 msgid "Ungrouped"
 msgstr "ಚದುರಿಸಲಾದ"
 
+#. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
+#. * fetch contact's presence.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:205
+#, c-format
+#| msgid "Select a contact"
+msgid "Server cannot find contact: %s"
+msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ: %s"
+
 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
 msgid "No error message"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ದೋಷ ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲ"
@@ -3077,7 +3089,7 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮ %s ಖಾತೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಮಾರ್ಪ
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1274
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1279
 msgid "Connecting…"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲಾಗುತ್ತಿದೆ..."
 
@@ -3228,7 +3240,6 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: ../src/empathy-call.c:124
-#| msgid "Incoming call"
 msgid "In a call"
 msgstr "ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ"
 
@@ -3247,33 +3258,27 @@ msgstr ""
 "%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ "
 "ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ."
 
-#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
-#. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1131 ../src/empathy-call-window.c:1147
-msgid "i"
-msgstr "i"
-
-#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-call-window.c:1554 ../src/empathy-event-manager.c:508
 msgid "Incoming call"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1555 ../src/empathy-event-manager.c:913
+#: ../src/empathy-call-window.c:1560 ../src/empathy-event-manager.c:913
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1555 ../src/empathy-event-manager.c:516
+#: ../src/empathy-call-window.c:1560 ../src/empathy-event-manager.c:516
 #: ../src/empathy-event-manager.c:913
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1559
+#: ../src/empathy-call-window.c:1564
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
 msgid "Reject"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1560
+#: ../src/empathy-call-window.c:1565
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
 msgid "Answer"
@@ -3281,60 +3286,60 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1927
+#: ../src/empathy-call-window.c:1934
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2179
+#: ../src/empathy-call-window.c:2186
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "ಗಣಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2181
+#: ../src/empathy-call-window.c:2188
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಾರಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2183
+#: ../src/empathy-call-window.c:2190
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಪೀರ್ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2185
+#: ../src/empathy-call-window.c:2192
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "ರಿಲೆ ಪರಿಚಾರಕದ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2187
+#: ../src/empathy-call-window.c:2194
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್‍ ಗುಂಪಿನ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
-#: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
+#: ../src/empathy-call-window.c:2605 ../src/empathy-call-window.c:2606
+#: ../src/empathy-call-window.c:2607 ../src/empathy-call-window.c:2608
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2959
+#: ../src/empathy-call-window.c:2966
 msgid "On hold"
 msgstr "ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2963
+#: ../src/empathy-call-window.c:2970
 msgid "Mute"
 msgstr "ಮೂಕ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2965
+#: ../src/empathy-call-window.c:2972
 msgid "Duration"
 msgstr "ಕಾಲಾವಧಿ"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2968
+#: ../src/empathy-call-window.c:2975
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3064
+#: ../src/empathy-call-window.c:3071
 msgid "Technical Details"
 msgstr "ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3103
+#: ../src/empathy-call-window.c:3110
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3343,7 +3348,7 @@ msgstr ""
 "%s ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆ ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ "
 "ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3108
+#: ../src/empathy-call-window.c:3115
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3352,7 +3357,7 @@ msgstr ""
 "%s ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆ ವೀಡಿಯೊ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ "
 "ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3114
+#: ../src/empathy-call-window.c:3121
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3361,23 +3366,23 @@ msgstr ""
 "%s ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ನೇರವಾದ "
 "ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3120
+#: ../src/empathy-call-window.c:3127
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3124
+#: ../src/empathy-call-window.c:3131
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3127
+#: ../src/empathy-call-window.c:3134
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3139
+#: ../src/empathy-call-window.c:3146
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3390,32 +3395,32 @@ msgstr ""
 "ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ "
 "ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3148
+#: ../src/empathy-call-window.c:3155
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "ಕರೆಯ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲತೆ ಇದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3151
+#: ../src/empathy-call-window.c:3158
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನ ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3191
+#: ../src/empathy-call-window.c:3198
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "ಆಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3201
+#: ../src/empathy-call-window.c:3208
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3238
+#: ../src/empathy-call-window.c:3245
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‍ %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3242
+#: ../src/empathy-call-window.c:3249
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3244
+#: ../src/empathy-call-window.c:3251
 msgid "Top Up"
 msgstr "ಟಾಪ್ ಅಪ್"
 
@@ -3531,7 +3536,7 @@ msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ:"
 msgid "Audio"
 msgstr "ಆಡಿಯೋ"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:102
+#: ../src/empathy-chat.c:104
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- Empathy ಚಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
@@ -3786,12 +3791,12 @@ msgid ""
 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
 msgstr ""
 "ಅವುಗಳು ಗುಪ್ತಪದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ದಾಖಲೆಗಳು (ಲಾಗ್) ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳ "
-"ಪಟ್ಟಿ ಅಥವ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಥವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ "
-"ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು .\n"
+"ಪಟ್ಟಿ "
+"ಅಥವ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಥವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು "
+"ಹೊಂದಿರಬಹುದು .\n"
 "ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೋಷ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ "
-"ಇದ್ದಲ್ಲಿ, "
-"<a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug "
-"report</a>ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ವರದಿಯು ಕೇವಲ Empathy "
+"ಇದ್ದಲ್ಲಿ, <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy"
+"\">bug report</a>ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ವರದಿಯು ಕೇವಲ Empathy "
 "ವಿಕಸನೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು."
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:2062
@@ -3876,7 +3881,7 @@ msgstr "%s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು  ಆಹ
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:225
+#: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:227
 msgid "Password required"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:"
 
@@ -4229,7 +4234,7 @@ msgstr "ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 msgid "Show account balances"
 msgstr "ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2166
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2241
 msgid "Contact List"
 msgstr "ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿ"
 
@@ -4400,85 +4405,87 @@ msgstr "ಬಗೆ:"
 msgid "Themes"
 msgstr "ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:242
+#: ../src/empathy-roster-window.c:244
 msgid "Provide Password"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:248
+#: ../src/empathy-roster-window.c:250
 msgid "Disconnect"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹಾಕು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:441
+#: ../src/empathy-roster-window.c:493
 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
 msgstr ""
 "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:517
+#: ../src/empathy-roster-window.c:569
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
 "ಕ್ಷಮಿಸಿ,%s ಖಾತೆಯನ್ನು %s ತಂತ್ರಾಂಶವು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:617
+#: ../src/empathy-roster-window.c:670
 msgid "Windows Live"
 msgstr "ವಿಂಡೋಸ್ ಲೈವ್"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:621
-#| msgid "Facebook Chat"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:674
 msgid "Facebook"
 msgstr "ಫೇಸ್‌ಬುಕ್"
 
 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
-#: ../src/empathy-roster-window.c:636
+#: ../src/empathy-roster-window.c:689
 #, c-format
 msgid "%s account requires authorisation"
 msgstr "%s ಖಾತೆಗಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:647
-#| msgid "Edit Account"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:700
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಖಾತೆಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:694
+#: ../src/empathy-roster-window.c:747
 msgid "Update software..."
 msgstr "ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡು..."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:700
+#: ../src/empathy-roster-window.c:753
 msgid "Reconnect"
 msgstr "ಮರಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:704
+#: ../src/empathy-roster-window.c:757
 msgid "Edit Account"
 msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:709
+#: ../src/empathy-roster-window.c:762
 msgid "Close"
 msgstr "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:846
+#: ../src/empathy-roster-window.c:904
 msgid "Top up account"
 msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1528
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1590
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr ""
 "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1536
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1598
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ %s ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1614
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1676
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1623
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1685
 msgid "No match found"
 msgstr "ಯಾವುದೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1628
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1692
+msgid "You haven't added any contact yet"
+msgstr "ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯಾವುದೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1695
 msgid "No online contacts"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳಿಲ್ಲ"
 
@@ -4555,6 +4562,16 @@ msgstr "ಖಾತೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 msgid "Go _Online"
 msgstr "ಆನ್‌ಲೈನಿಗೆ ತೆರಳು (_O)"
 
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
+#| msgid "Show offline contacts"
+msgid "Show _Offline Contacts"
+msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು (_O)"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
+#| msgid "_Add Contacts..."
+msgid "_Add Contact..."
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)..."
+
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
 msgid "_New Conversation…"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ (_N)..."
@@ -4567,12 +4584,12 @@ msgstr "ಹೊಸ ಕರೆ (_C)…"
 msgid "Status"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿ"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:177
 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
 msgid "Done"
 msgstr "ಆಯಿತು"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:208
 msgid "Please enter your account details"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
 
@@ -4585,6 +4602,9 @@ msgstr "%s ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ
 msgid "Integrate your IM accounts"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ IM ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
+#~ msgid "i"
+#~ msgstr "i"
+
 #~ msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
 #~ msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ"
 
@@ -4831,9 +4851,6 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮ IM ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 #~ msgid "_Edit"
 #~ msgstr "ಸಂಪಾದನೆ (_E)"
 
-#~ msgid "Select a contact"
-#~ msgstr "ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆರಿಸು"
-
 #~| msgid "Select a contact"
 #~ msgid "Select contacts to link"
 #~ msgstr "ಜೋಡಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ"