Updated Kannada Translation
authorShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Sun, 18 Mar 2012 19:44:28 +0000 (01:14 +0530)
committerShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Sun, 18 Mar 2012 19:44:28 +0000 (01:14 +0530)
po/kn.po

index 63730e6..a6620e7 100644 (file)
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
-# Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>, 2008, 2009, 2011.
+# Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>, 2008, 2009, 2011, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy.master.kn\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
-"cgi?product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-14 01:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-21 16:12+0530\n"
-"Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
+"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-16 10:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-19 01:14+0530\n"
+"Last-Translator: s\n"
 "Language-Team: Kannada <en@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: kn\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
-msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
-msgstr "Google Talk, Facebook, MSN ಹಾಗು ಇತರೆ ಚಾಟ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ"
-
-#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
 msgid "Empathy"
 msgstr "Empathy"
 
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
+msgid "IM Client"
+msgstr "IM ಕ್ಲೈಂಟ್"
+
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
 msgid "Empathy Internet Messaging"
 msgstr "Empathy ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
-msgid "IM Client"
-msgstr "IM ಕ್ಲೈಂಟ್"
+msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
+msgstr "Google Talk, Facebook, MSN ಹಾಗು ಇತರೆ ಚಾಟ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ"
+
+#. Tweak the dialog
+#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2512
+msgid "Messaging and VoIP Accounts"
+msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳು"
+
+#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
+msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
+msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Always open a separate chat window for new chats."
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²ªà³\8dರತಿ à²¬à²¾à²°à²¿à²¯à³\82 à²\92à²\82ದà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8b à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¤à³\86ರà³\86."
+msgid "Connection managers should be used"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà³\8dಯವಸà³\8dಥಾಪà²\95à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¬à²³à²¸à²¬à³\87à²\95à³\81"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
-"chat."
+"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
+"reconnect."
 msgstr ""
-"ಗುಂಪಿನ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆಯನ್ನು(ಟ್ಯಾಬ್) ಬಳಸುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ "
-"ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಅಕ್ಷರ."
+"ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು/ಕಡಿದು ಹಾಕಲು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ "
+"ಅಥವ "
+"ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Chat window theme"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²µà²¿à²\82ಡà³\8a à²ªà²°à²¿à²¸à²°à²µà²¿à²¨à³\8dಯಾಸ"
+msgid "Empathy should auto-connect on startup"
+msgstr "à²\86ರà²\82ಭà²\97à³\8aà²\82ಡಾà²\97 Empathyಯà³\81 à²¤à²¾à²¨à²¾à²\97ಿಯà³\86 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ಿತà²\97à³\8aಳà³\8dಳಬà³\87à²\95à³\81"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
-#| msgid ""
-#| "Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
-msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr ""
-"ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಕ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಉದಾ. \"en\", "
-"\"fr\", "
-"\"nl\")."
+"Empathyಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Compact contact list"
-msgstr "à²\9aಿà²\95à³\8dà²\95ದಾದ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿ"
+msgid "Empathy should auto-away when idle"
+msgstr "à²\9cಡವಾà²\97ಿದà³\8dದಾà²\97ಿ Empathyಯà³\81 à²¤à²¾à²¨à²¾à²\97ಿಯà³\86 à²¹à³\8aರà²\97ಿದà³\8dದಾರà³\86 à²\8eà²\82ದà³\81 à²¤à³\8bರಿಸಬà³\87à²\95à³\86"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Connection managers should be used"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಗಳನ್ನು ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು"
+msgid ""
+"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
+msgstr ""
+"ಬಳಕೆದಾರರು ಜಡವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ Empathyಯು ಹೋರ ಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
-#| msgid "Contact list sort criterium"
-msgid "Contact list sort criterion"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ವಿಂಗಡಣಾ ಮಾನದಂಡ"
+msgid "Empathy default download folder"
+msgstr "Empathy ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಕಡತಕೋಶ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Default directory to select an avatar image from"
-msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²\85ವತಾರದ à²\9aಿತà³\8dರà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\86ರಿಸಿà²\95à³\8aಳà³\8dಳಬà³\87à²\95ಿರà³\81ವ à²¡à³\80ಫಾಲà³\8dà²\9fà³\8d à²\95ಡತà²\95à³\8bಶ"
+msgid "The default folder to save file transfers in."
+msgstr "ವರà³\8dà²\97ಾಯಿಸಲಾದ à²\95ಡತà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\89ಳಿಸà³\81ವ à²ªà³\82ರà³\8dವನಿಯà³\8bà²\9cಿತ à²\95ಡತà²\95à³\8bಶ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Disable popup notifications when away"
-msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪುಟಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು"
+msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Disable sounds when away"
-msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು"
+msgid ""
+"empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
+"should be executed or not. Users should not change this key manually."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Display incoming events in the status area"
-msgstr "à²\92ಳಬರà³\81ವ à²\98à²\9fನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à³\8dಥಿತಿ à²¸à³\8dಥಳದಲà³\8dಲಿ à²¤à³\8bರಿಸà³\81ತà³\8dತದà³\86"
+msgid "Show offline contacts"
+msgstr "à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
-msgid ""
-"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
-"user immediately."
+msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr ""
-"à²\92ಳಬರà³\81ವ à²\98à²\9fನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à³\8dಥಿತಿ à²¸à³\8dಥಳದಲà³\8dಲಿ à²¤à³\8bರಿಸà³\81ತà³\8dತದà³\86. false à²\86à²\97ಿದà³\8dದರà³\86 à²¬à²³à²\95à³\86ದಾರರಿà²\97à³\86 à²\86 à²\95à³\82ಡಲà³\86 "
-"à²\92ದà²\97ಿಸà³\81ತà³\8dತದೆ."
+"ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯಲà³\8dಲಿ à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8dâ\80\8cನಲà³\8dಲಿರà³\81ವ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸಬà³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ "
+"ಬà³\87ಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Empathy can publish the user's location"
-msgstr "Empathyಯು ಬಳಕೆದಾರರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ"
+msgid "Show avatars"
+msgstr "ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
-msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathy ಯು GPS ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ"
+msgid ""
+"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
+msgstr ""
+"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು "
+"ತೋರಿಸಬೇಕೆ "
+"ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
-msgstr "ಸà³\8dಥಳವನà³\8dನà³\81 à²\8aಹಿಸಲà³\81 Empathy à²¯à³\81 à²¸à³\86ಲà³\8dಯà³\81ಲಾರà³\8d à²\9cಾಲಬà²\82ಧವನà³\8dನà³\82 à²¸à²¹ à²¬à²³à²¸à²¬à²²à³\8dಲದು"
+msgid "Show protocols"
+msgstr "ಪà³\8dರà³\8aà²\9fà³\8bà²\95ಾಲà³\8dâ\80\8cà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Empathy can use the network to guess the location"
-msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathy ಯು ಜಾಲಬಂಧವನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಬಲ್ಲದು"
+msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
+msgstr ""
+"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿನ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Empathy default download folder"
-msgstr "Empathy ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಕಡತಕೋಶ"
+#, fuzzy
+#| msgid "Show offline contacts"
+msgid "Show Balance in contact list"
+msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
-msgstr "Empathy ಯು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ"
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
+msgid "Whether to show account balances in the contact list."
+msgstr ""
+"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿನ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
-#| msgid "Empathy should auto-connect on startup"
-msgid "Empathy should auto-away when idle"
-msgstr "ಜಡವಾಗಿದ್ದಾಗಿ Empathyಯು ತಾನಾಗಿಯೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕೆ"
+msgid "Compact contact list"
+msgstr "ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Empathy should auto-connect on startup"
-msgstr "à²\86ರà²\82ಭà²\97à³\8aà²\82ಡಾà²\97 Empathyಯà³\81 à²¤à²¾à²¨à²¾à²\97ಿಯà³\86 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ಿತà²\97à³\8aಳà³\8dಳಬà³\87à²\95à³\81"
+msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¸à²\82à²\95à³\8dಷಿಪà³\8dತ à²°à³\82ಪದಲà³\8dಲಿ à²¤à³\8bರಿಸಬà³\87à²\95à³\86 à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
-msgstr "Empathyಯು ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು"
+msgid "Hide main window"
+msgstr "ಮುಖ್ಯ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಅಡಗಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
-msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು"
+msgid "Hide the main window."
+msgstr "ಮುಖ್ಯ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಅಡಗಿಸು."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Enable WebKit Developer Tools"
-msgstr "WebKit ವಿಕಸನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
+msgid "Default directory to select an avatar image from"
+msgstr "ಒಂದು ಅವತಾರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಕಡತಕೋಶ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Enable popup notifications for new messages"
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²ªà³\81à²\9fಿà²\95à³\86 à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81"
+msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
+msgstr "à²\95à³\8aನà³\86ಯ à²¬à²¾à²°à²¿à²\97à³\86 à²\85ವತಾರ à²\9aಿತà³\8dರà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\86ರಿಸಲಾದ à²\95ಡತà²\95à³\8bಶ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "à²\95ಾà²\97à³\81ಣಿತ à²ªà²°à³\80à²\95à³\8dಷà²\95ವನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81"
+msgid "Open new chats in separate windows"
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²µà²¿à²\82ಡà³\8bà²\97ಳಲà³\8dಲಿ à²¤à³\86ರà³\86"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Hide main window"
-msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²µà²¿à²\82ಡà³\8bವನà³\8dನà³\81 à²\85ಡà²\97ಿಸà³\81"
+msgid "Always open a separate chat window for new chats."
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²ªà³\8dರತಿ à²¬à²¾à²°à²¿à²¯à³\82 à²\92à²\82ದà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8b à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¤à³\86ರà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Hide the main window."
-msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²µà²¿à²\82ಡà³\8bವನà³\8dನà³\81 à²\85ಡà²\97ಿಸà³\81."
+msgid "Display incoming events in the status area"
+msgstr "à²\92ಳಬರà³\81ವ à²\98à²\9fನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à³\8dಥಿತಿ à²¸à³\8dಥಳದಲà³\8dಲಿ à²¤à³\8bರಿಸà³\81ತà³\8dತದà³\86"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Nick completed character"
-msgstr "ಉಪನಾಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಕ್ಷರ"
+msgid ""
+"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
+"user immediately."
+msgstr ""
+"ಒಳಬರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. false ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆ "
+"ಕೂಡಲೆ "
+"ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
-msgid "Open new chats in separate windows"
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²µà²¿à²\82ಡà³\8bà²\97ಳಲà³\8dಲಿ à²¤à³\86ರà³\86"
+msgid "The position for the chat window side pane"
+msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²µà²¿à²\82ಡà³\8aದ à²¬à²¦à²¿à²¯ à²«à²²à²\95à²\95à³\8dà²\95ಾà²\97ಿನ à²¸à³\8dಥಳ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
-#| msgid "Path of the adium theme to use"
-msgid "Path of the Adium theme to use"
-msgstr "ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗ"
+msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
+msgstr "ಚಾಟ್ ವಿಂಡೊದ ಬದಿ ಫಲಕದ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾದ ಸ್ಥಳ (ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
-#| msgid "Path of the adium theme to use if the theme used for chat is adium."
-msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
-msgstr ""
-"ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವು ಆಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ "
-"ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗ."
+#| msgid "Show contact list in rooms"
+msgid "Show contact groups"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
-msgid "Play a sound for incoming messages"
-msgstr "ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
+msgid "Whether to show groups in the contact list."
+msgstr ""
+"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿನ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Play a sound for new conversations"
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²¸à²\82ಭಾಷಣà³\86à²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à³\81"
+msgid "Contact list sort criterion"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²¦ à²µà²¿à²\82à²\97ಡಣಾ à²®à²¾à²¨à²¦à²\82ಡ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
-msgid "Play a sound for outgoing messages"
-msgstr "ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort "
+#| "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
+#| "sort the contact list by state."
+msgid ""
+"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
+"the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
+"the contact list by name."
+msgstr ""
+"ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. \"name\" ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ "
+"ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾದ "
+"ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. \"state\" ಮೌಲ್ಯವು "
+"ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸದ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
-msgid "Play a sound when a contact logs in"
-msgstr "ಸà²\82ದà³\87ಶà²\97ಳà³\81 à²¬à²\82ದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡ು"
+msgid "Use notification sounds"
+msgstr "ಸà³\82à²\9aನಾ à²¶à²¬à³\8dಧà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¬à²³à²¸ು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
-msgid "Play a sound when a contact logs out"
-msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ವà³\81 à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à³\81"
+msgid "Whether to play a sound to notify of events."
+msgstr "à²\95ಾರà³\8dಯà²\95à³\8dರಮà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿನ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಾà²\97ಿ à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à²¬à³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
-msgid "Play a sound when we log in"
-msgstr "ನಾವà³\81 à²ªà³\8dರವà³\87ಶಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡ು"
+msgid "Disable sounds when away"
+msgstr "ಹà³\8aರà²\97à³\86 à²¹à³\8bà²\97ಿದà³\8dದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dದà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯà²\97à³\8aಳಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
-msgid "Play a sound when we log out"
-msgstr "ನಾವà³\81 à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à³\81"
+msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
+msgstr "ನà³\80ವà³\81 à²¹à³\8aರà²\97ಡà³\86 à²¹à³\8bದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧದ à²®à³\82ಲà²\95 à²¸à³\82à²\9aನà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡಬà³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
-#| msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
-msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
-msgstr "ಚಾಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
+msgid "Play a sound for incoming messages"
+msgstr "ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
-#| msgid "Popup notifications when a contact sign in"
-msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
+msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
+msgstr "ಒಳಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
-#| msgid "Popup notifications when a contact sign out"
-msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
+msgid "Play a sound for outgoing messages"
+msgstr "ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
-msgid "Show avatars"
-msgstr "à²\85ವತಾರà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81"
+msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
+msgstr "ಹà³\8aರಹà³\8bà²\97à³\81ವ à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²¶à²¬à³\8dಧ à²®à²¾à²¡à²¬à³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
-msgid "Show contact list in rooms"
-msgstr "ರà³\82ಮà³\81à²\97ಳಲà³\8dಲಿನ à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_S)"
+msgid "Play a sound for new conversations"
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²¸à²\82ಭಾಷಣà³\86à²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à³\81"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
-msgid "Show hint about closing the main window"
-msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²µà²¿à²\82ಡà³\8bವನà³\8dನà³\81 à²®à³\81à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ವಾà²\97 à²¸à³\82à²\9aನà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81"
+msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²¸à²\82ಭಾಷಣà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à³\82à²\9aಿಸಲà³\81 à²¶à²¬à³\8dಧ à²®à²¾à²¡à²¬à³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
-msgid "Show offline contacts"
-msgstr "à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸು"
+msgid "Play a sound when a contact logs in"
+msgstr "ಸà²\82ದà³\87ಶà²\97ಳà³\81 à²¬à²\82ದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡ು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
-#| msgid "Protocol"
-msgid "Show protocols"
-msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
+msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
-msgid "Spell checking languages"
-msgstr "à²\95ಾà²\97à³\81ಣಿತ à²ªà²°à³\80à²\95à³\8dಷà³\86ಯ à²­à²¾à²·à³\86à²\97ಳು"
+msgid "Play a sound when a contact logs out"
+msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ವà³\81 à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡ು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
-msgid "The default folder to save file transfers in."
-msgstr "ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕಡತಕೋಶ."
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
-msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
-msgstr "à²\95à³\8aನà³\86ಯ à²¬à²¾à²°à²¿à²\97à³\86 à²\85ವತಾರ à²\9aಿತà³\8dರà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\86ರಿಸಲಾದ à²\95ಡತà²\95à³\8bಶ."
+msgid "Play a sound when we log in"
+msgstr "ನಾವà³\81 à²ªà³\8dರವà³\87ಶಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à³\81"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
-msgid "The position for the chat window side pane"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²µà²¿à²\82ಡà³\8aದ à²¬à²¦à²¿à²¯ à²«à²²à²\95à²\95à³\8dà²\95ಾà²\97ಿನ à²¸à³\8dಥಳ"
+msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
+msgstr "à²\9cಾಲಬà²\82ಧದà³\8aಳà²\95à³\8dà²\95à³\86 à²ªà³\8dರವà³\87ಶಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à²¬à³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
-msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²µà²¿à²\82ಡà³\8aದ à²¬à²¦à²¿ à²«à²²à²\95ದ à²¶à³\87à²\96ರಿಸಿಡಲಾದ à²¸à³\8dಥಳ (ಪಿà²\95à³\8dಸà³\86ಲà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಲà³\8dಲಿ)."
+msgid "Play a sound when we log out"
+msgstr "ನಾವà³\81 à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à³\81"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
-msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8bà²\97ಳಲà³\8dಲಿ à²¸à²\82ಭಾಷಣà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸಲà³\81 à²¬à²³à²¸à²¬à³\87à²\95ಿರà³\81ವ à²ªà²°à²¿à²¸à²°à²µà²¿à²¨à³\8dಯಾಸ."
+msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
+msgstr "à²\9cಾಲಬà²\82ಧದಿà²\82ದ à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à²¬à³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
-msgid "Use graphical smileys"
-msgstr "à²\9aಿತà³\8dರಾತà³\8dಮà²\95(à²\97à³\8dರಾಫಿà²\95ಲà³\8d) à²¸à³\8dಮà³\88ಲಿà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¬à²³ಸು"
+msgid "Enable popup notifications for new messages"
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²ªà³\81à²\9fಿà²\95à³\86 à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
-msgid "Use notification sounds"
-msgstr "ಸà³\82à²\9aನಾ à²¶à²¬à³\8dಧà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¬à²³à²¸à³\81"
+msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
+msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ದà³\87ಶವನà³\8dನà³\81 à²ªà²¡à³\86ದà³\81à²\95à³\8aà²\82ಡಾà²\97 à²\92à²\82ದà³\81 à²ªà³\81à²\9fಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸಬà³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
-msgid "Use theme for chat rooms"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²°à³\82ಮà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಿà²\97à³\86 à²ªà²°à²¿à²¸à²°à²µà²¿à²¨à³\8dಯಾಸâ\80\8cವನà³\8dನà³\81 à²¬à²³ಸು"
+msgid "Disable popup notifications when away"
+msgstr "ಹà³\8aರà²\97à³\86 à²¹à³\8bà²\97ಿದà³\8dದಾà²\97 à²ªà³\81à²\9fಿà²\95à³\86ಯ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²·à³\8dà²\95à³\8dರಿಯà²\97à³\8aಳಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
-#| msgid ""
-#| "Whether or not Empathy can publish the user's location to his contacts."
-msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
-msgstr "Empathy ಯು ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
+msgstr ""
+"ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
-#| msgid "Whether or not Empathy can use the GPS to guess the location."
-msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
-msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathyಯು GPS ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
+msgstr "ಚಾಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
-#| msgid ""
-#| "Whether or not Empathy can use the cellular network to guess the location."
-msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
-msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathyಯು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜಾಲಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid ""
+"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
+"the chat is already opened, but not focused."
+msgstr ""
+"ಚಾಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದರತ್ತ ಗಮನವಿರದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವು "
+"ಬಂದಲ್ಲಿ "
+"ಪುಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
-#| msgid "Whether or not Empathy can use the network to guess the location."
-msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
-msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathyಯು ಜಾಲಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
-msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
-msgstr "Empathy ಯು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆಯೆ ಅಥವ ಇಲ್ಲವೆ."
+msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
+msgstr ""
+"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
-#| msgid ""
-#| "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
-#| "startup."
-msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
-msgstr "Empathyಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
-#| msgid ""
-#| "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
-#| "startup."
-msgid "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
-msgstr "ಬಳಕೆದಾರರು ಜಡವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ Empathyಯು ಹೋರ ಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
+msgstr ""
+"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
-#| msgid ""
-#| "Whether or not Empathy should reduce the location's accuracy for privacy "
-#| "reasons."
-msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr "ಖಾಸಗಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು Empathyಯು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Use graphical smileys"
+msgstr "ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ(ಗ್ರಾಫಿಕಲ್) ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
-#| msgid ""
-#| "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
-#| "window icon."
-msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
-msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
+msgstr ""
+"ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
-msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr "ವà³\86ಬà³\8d à²\87ನà³\8dâ\80\8cಸà³\8dಪà³\86à²\95à³\8dà²\9fರಿನà²\82ತಹ WebKit à²µà²¿à²\95ಸನಾ à²\89ಪà²\95ರಣà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸಬà³\87à²\95à³\86."
+msgid "Show contact list in rooms"
+msgstr "ರà³\82ಮà³\81à²\97ಳಲà³\8dಲಿನ à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_S)"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
-#| msgid ""
-#| "Whether or not connectivity managers should be used to automatically "
-#| "disconnect/reconnect."
-msgid ""
-"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
-"reconnect."
-msgstr ""
-"ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು/ಕಡಿದು ಹಾಕಲು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ "
-"ಬೇಡವೆ."
+msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
+msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to check words typed against the languages you want to "
-#| "check with."
-msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
-msgstr "ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Chat window theme"
+msgstr "ಚಾಟ್ ವಿಂಡೊ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr "ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the "
-#| "network."
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
-msgstr "ಜಾಲಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+#, fuzzy
+#| msgid "Chat window theme"
+msgid "Chat window theme variant"
+msgstr "ಚಾಟ್ ವಿಂಡೊ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the "
-#| "network."
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
-msgstr "à²\9cಾಲಬà²\82ಧದಿà²\82ದ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳà³\81 à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸಿದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dಧವನà³\8dನà³\81 à²®à²¾à²¡à²¬à³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
+#, fuzzy
+#| msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
+msgid ""
+"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8bà²\97ಳಲà³\8dಲಿ à²¸à²\82ಭಾಷಣà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸಲà³\81 à²¬à²³à²¸à²¬à³\87à²\95ಿರà³\81ವ à²ªà²°à²¿à²¸à²°à²µà²¿à²¨à³\8dಯಾಸ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
-#| msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
-msgid "Whether to play a sound to notify of events."
-msgstr "ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿನ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Path of the Adium theme to use"
+msgstr "ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
-#| msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
-msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
-msgstr "ಒಳಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
+msgstr ""
+"ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವು ಆಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ "
+"ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
-#| msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
-msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
-msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಶಬ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Enable WebKit Developer Tools"
+msgstr "WebKit ವಿಕಸನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
-#| msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
-msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
-msgstr "ಹà³\8aರಹà³\8bà²\97à³\81ವ à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²¶à²¬à³\8dಧ à²®à²¾à²¡à²¬à³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವೆ."
+msgid ""
+"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+msgstr "ವà³\86ಬà³\8d à²\87ನà³\8dâ\80\8cಸà³\8dಪà³\86à²\95à³\8dà²\9fರಿನà²\82ತಹ WebKit à²µà²¿à²\95ಸನಾ à²\89ಪà²\95ರಣà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸಬà³\87à²\95ೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
-#| msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
-msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
-msgstr "ಜಾಲಬಂಧದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Inform other users when you are typing to them"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
-#| msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
-msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
-msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid ""
+"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
+"affect the 'gone' state."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
-#| msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
-msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
-msgstr "ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಶಬ್ಧದ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Use theme for chat rooms"
+msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ‌ವನ್ನು ಬಳಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
+msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to show a popup notification when a contact goes online."
-msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Spell checking languages"
+msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಷೆಗಳು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message "
-#| "even if the chat is already opened, but not focused."
 msgid ""
-"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
-"the chat is already opened, but not focused."
+"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
 msgstr ""
-"ಚಾಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದರತ್ತ ಗಮನವಿರದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಬಂದಲ್ಲಿ "
-"ಪುಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+"ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಕ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಉದಾ. "
+"\"en\", "
+"\"fr\", \"nl\")."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
-msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
-msgstr "ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪುಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಕವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
-#| "windows."
-msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr ""
-"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ "
-"ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid ""
+"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+msgstr "ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
-msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
-msgstr ""
-"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Nick completed character"
+msgstr "ಉಪನಾಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಕ್ಷರ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
-#| msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
-msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
+msgid ""
+"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
+"chat."
 msgstr ""
-"ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+"ಗುಂಪಿನ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆಯನ್ನು(ಟ್ಯಾಬ್) ಬಳಸುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ "
+"ನಂತರ "
+"ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಅಕ್ಷರ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
-#| "windows."
-msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
-msgstr ""
-"ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿನ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ "
-"ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
+msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
-#| msgid "Whether or not to show the contact list in chat rooms."
-msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
-msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
+msgid ""
+"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+msgstr ""
+"Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
-#| msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
-msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
+msgid "Last account selected in Join Room dialog"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
-#| msgid ""
-#| "Whether or not to show the message dialog about closing the main window "
-#| "with the 'x' button in the title bar."
+msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
+#, fuzzy
+#| msgid "Camera On"
+msgid "Camera device"
+msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
+msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
+#| msgid "Camera On"
+msgid "Camera position"
+msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಸ್ಥಾನ"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
+msgid "Position the camera preview should be during a call."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
+msgid "Echo cancellation support"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
+msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
+msgid "Show hint about closing the main window"
+msgstr "ಮುಖ್ಯ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
 msgid ""
 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
 "'x' button in the title bar."
 msgstr ""
-"ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 'x' ಗುಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ  ಪ್ರಮುಖ ವಿಂಡೊವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶ ಸಂವಾದವನ್ನು "
+"ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 'x' ಗುಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ  ಪ್ರಮುಖ ವಿಂಡೊವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶ "
+"ಸಂವಾದವನ್ನು "
 "ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
-#| msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
-msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
-msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
+msgid "Empathy can publish the user's location"
+msgstr "Empathyಯು ಬಳಕೆದಾರರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
-#| msgid ""
-#| "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use "
-#| "sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" "
-#| "will sort the contact list by state."
-msgid ""
-"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
-"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
-"the contact list by state."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
+msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr ""
-"ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. \"name\" ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾದ "
-"ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. \"state\" ಮೌಲ್ಯವು "
-"ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸದ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ."
+"Empathy ಯು ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
-msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
-msgstr "ಮà³\86ಸà³\87à²\9cಿà²\82à²\97à³\8d à²¹à²¾à²\97à³\81 VoIP à²\96ಾತà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²°à³\8dವಹಿಸಿ"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
+msgid "Empathy can use the network to guess the location"
+msgstr "ಸà³\8dಥಳವನà³\8dನà³\81 à²\8aಹಿಸಲà³\81 Empathy à²¯à³\81 à²\9cಾಲಬà²\82ಧವನà³\8dನà³\82 à²¸à²¹ à²¬à²³à²¸à²¬à²²à³\8dಲದà³\81"
 
-#. Tweak the dialog
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2242
-msgid "Messaging and VoIP Accounts"
-msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳು"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
+msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathyಯು ಜಾಲಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
-#| msgid "File transfer completed"
-msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
-msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಕಡತವು ಹಾಳಾಗಿದೆ"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
+msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathy ಯು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜಾಲಬಂಧವನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಬಲ್ಲದು"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1116
-msgid "File transfer not supported by remote contact"
-msgstr "ದà³\82ರಸà³\8dಥ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\95à³\8dà²\95à³\86 à²\95ಡತವನà³\8dನà³\81 à²µà²°à³\8dà²\97ಾಯಿಸಲà³\81 à²¬à³\86à²\82ಬಲವಿಲà³\8dಲ"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
+msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
+msgstr "ಸà³\8dಥಳವನà³\8dನà³\81 à²\8aಹಿಸಲà³\81 Empathyಯà³\81 à²¸à³\86ಲà³\8dಯà³\81ಲಾರà³\8d à²\9cಾಲಬà²\82ಧವನà³\8dನà³\81 à²¬à²³à²¸à²¬à³\87à²\95à³\86 à²\85ಥವ à²¬à³\87ಡವà³\86."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1172
-msgid "The selected file is not a regular file"
-msgstr "à²\86ಯà³\8dà²\95à³\86 à²®à²¾à²¡à²¿à²¦ à²\95ಡತವà³\81 à²\92à²\82ದà³\81 à²®à²¾à²¨à³\8dಯವಾದ à²\95ಡತವಾà²\97ಿಲà³\8dಲ"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
+msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
+msgstr "ಸà³\8dಥಳವನà³\8dನà³\81 à²\8aಹಿಸಲà³\81 Empathy à²¯à³\81 GPS à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¬à²³à²¸à³\81ತà³\8dತದà³\86"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1181
-msgid "The selected file is empty"
-msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಡತವು ಖಾಲಿ ಇದೆ"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
+msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
+msgstr "ಸ್ಥಳವನ್ನು ಊಹಿಸಲು Empathyಯು GPS ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
+msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
+msgstr "Empathyಯು ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
-msgid "Socket type not supported"
-msgstr "ಸಾಕೆಟ್‌ನ ಬಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
+msgid ""
+"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
+msgstr "ಖಾಸಗಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು Empathyಯು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "ಭಾಗಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ ಕಾರಣ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:305
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
+msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
+msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಕಡತವು ಹಾಳಾಗಿದೆ"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
+msgid "File transfer not supported by remote contact"
+msgstr "ದೂರಸ್ಥ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
+msgid "The selected file is not a regular file"
+msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಡತವು ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಕಡತವಾಗಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
+msgid "The selected file is empty"
+msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಡತವು ಖಾಲಿ ಇದೆ"
+
+#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
+#, c-format
+msgid "Missed call from %s"
+msgstr "%s ಇಂದ ಬಂದ ಕರೆಯ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ"
+
+#. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
+#: ../libempathy/empathy-message.c:419
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Call with %s"
+msgid "Called %s"
+msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
+
+#: ../libempathy/empathy-message.c:422
+#, c-format
+#| msgid "Missed call from %s"
+msgid "Call from %s"
+msgstr "%s ಇಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
 msgid "Available"
 msgstr "ಲಭ್ಯ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
 msgid "Busy"
 msgstr "ಬ್ಯುಸಿ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
 msgid "Away"
 msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
 msgid "Invisible"
 msgstr "ಅಗೋಚರ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:314
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Offline"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1897
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1898
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1899
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1900
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
-#| msgctxt "file transfer percent"
+#. translators: presence type is unknown
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
 #| msgid "Unknown"
+msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
-#| msgid "No reason was specified"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
 msgid "No reason specified"
 msgstr "ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
-#| msgid "%s is now offline."
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
 msgid "Network error"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ದೋಷ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "ದೃಢೀಕರಣವು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
 msgid "Encryption error"
 msgstr "ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್‌ ದೋಷ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
 msgid "Name in use"
 msgstr "ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಂಬಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಕಾಲಾವಧಿ ತೀರಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅತಿಥೇಯದ ಹೆಸರು ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:381
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Certificate error"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೋಷ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:415
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:417
-#| msgid "Certificate not activated"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:419
-#| msgid "Connection managers should be used"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:421
-#| msgid "Connection managers should be used"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:423
-#| msgid "Connection managers should be used"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:425
-msgid "This resource is already connected to the server"
-msgstr "ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ಪರಿಚಾರಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#| msgid "This resource is already connected to the server"
+msgid "This account is already connected to the server"
+msgstr "ಈ ಖಾತೆಯು ಈಗಾಗಲೆ ಪರಿಚಾರಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:427
-msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
-msgstr "ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
+msgid ""
+"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
+msgstr ""
+"ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:430
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "ಖಾತೆಯು ಈಗಾಗಲೆ ಪರಿಚಾರಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:432
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "ಪರಿಚಾರಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:434
-#| msgid "Certificate not provided"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:436
-msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
+msgid ""
+"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಿಫರ್ ಅಲ್ಗಾರಿತಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅಥವ ದುರ್ಬಲ "
-"ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ"
+"ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣವನ್ನು "
+"ಹೊಂದಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:439
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
 msgstr ""
 "ಪರಿಚಾರಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಉದ್ದ ಅಥವ ಪರಿಚಾರಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸರಣಿಯ ಆಳವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ "
-"ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ."
+"ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ "
+"ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ."
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
+msgid "Your software is too old"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:602
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
+#| msgid "Interval (seconds)"
+msgid "Internal error"
+msgstr "ಆಂತರಿಕ ತಪ್ಪು"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
 msgid "People Nearby"
 msgstr "ಹತ್ತಿರದ ಜನರು"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:607
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan ಅನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:636
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:568
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:637
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:569
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook ಚಾಟ್"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:137
+#: ../libempathy/empathy-time.c:90
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
 msgstr[0] "%d ಸೆಕೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ಸೆಕೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:142
+#: ../libempathy/empathy-time.c:96
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
 msgstr[0] "%d ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:147
+#: ../libempathy/empathy-time.c:102
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
 msgstr[0] "%d ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:152
+#: ../libempathy/empathy-time.c:108
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "%d ದಿನದ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ದಿನದ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:157
+#: ../libempathy/empathy-time.c:114
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
 msgstr[0] "%d ವಾರದ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ವಾರದ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:162
+#: ../libempathy/empathy-time.c:120
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "%d ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:167
+#: ../libempathy/empathy-time.c:142
 msgid "in the future"
 msgstr "ಭವಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:501
-msgid "All"
-msgstr "ಎಲ್ಲಾ"
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
+#| msgid "Phrase not found"
+msgid "Password not found"
+msgstr "ಗುಪ್ತಪದವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
+#, c-format
+msgid "IM account password for %s (%s)"
+msgstr "%s (%s) ಗಾಗಿನ IM ಗುಪ್ತಪದ"
+
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
+#, c-format
+msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
+msgstr ""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:647
-#: ../src/empathy-import-widget.c:321
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
+#| msgid "Accounts"
+msgid "All accounts"
+msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
+#: ../src/empathy-import-widget.c:336
 msgid "Account"
 msgstr "ಖಾತೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
-#| msgid "Password:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
 msgid "Password"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
 msgid "Server"
 msgstr "ಪರಿಚಾರಕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
 msgid "Port"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:754
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:811
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1163
-#, c-format
-msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
-msgstr "%s ಎಂಬ ಖಾತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜಾಲ ಖಾತೆಗಳು ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1169
-#, c-format
-msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
-msgstr "%s ಖಾತೆಯನ್ನು Empathy ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1189
-msgid "Launch My Web Accounts"
-msgstr "ನನ್ನ ಜಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸು"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1527
-#| msgid "_Username:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
 msgid "Username:"
 msgstr "ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1894
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
 msgid "A_pply"
 msgstr "ಅನ್ವಯಿಸು (_p)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1924
-#| msgid "_Join"
-msgid "L_og in"
-msgstr "ಪ್ರವೇಶಿಸು (_o)"
-
-#. Account and Identifier
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:515
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1479
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
-msgid "Account:"
-msgstr "ಖಾತೆ:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2001
-#| msgid "Enabled"
-msgid "_Enabled"
-msgstr "ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾದ (_E)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
+msgid "L_og in"
+msgstr "ಪ್ರವೇಶಿಸು (_o)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "ಈ ಖಾತೆಯು ಈಗಾಗಲೆ ಪರಿಚಾರಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
-#| msgid "_Create a new account"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "ಪರಿಚಾರಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2261
-msgid "Ca_ncel"
-msgstr "ರದ್ದುಗೊಳಿಸು (_n)"
-
 #. To translators: The first parameter is the login id and the
 #. * second one is the network. The resulting string will be something
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2558
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%2$s ನಲ್ಲಿ %1$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "%s ಖಾತೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
 msgid "New account"
 msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
-#| msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> MyScreenName</span>"
-msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
-msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> MyScreenName"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+msgid "Pass_word:"
+msgstr "ಗುಪ್ತಪದ(_w):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
-msgid "Advanced"
-msgstr "ಸುಧಾರಿತ"
+msgid "Screen _Name:"
+msgstr "ತೆರೆಯ ಹೆಸರು (_N):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
+msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
+msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> MyScreenName"
+
+#. remember password ticky box
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "ಗುಪ್ತಪದ(_w):"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
+msgid "Remember password"
+msgstr "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
-#| msgid "Password:"
-msgid "Remember Password"
-msgstr "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+msgid "_Port:"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ (_P):"
 
-#. remember password ticky box
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
-msgid "Remember password"
-msgstr "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
-msgid "Screen _Name:"
-msgstr "ತೆರೆಯ ಹೆಸರು (_N):"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
+msgid "_Server:"
+msgstr "ಪರಿಚಾರಕ (_S):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
-msgid "What is your AIM password?"
-msgstr "ನಿಮ್ಮ AIM ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
+msgid "Advanced"
+msgstr "ಸುಧಾರಿತ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
 msgid "What is your AIM screen name?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ AIM ತೆರೆಯ ಹೆಸರೇನು?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
-msgid "_Port:"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ (_P):"
+msgid "What is your AIM password?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ AIM ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
-msgid "_Server:"
-msgstr "ಪರಿಚಾರಕ (_S):"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-#| msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> username</span>"
-msgid "<b>Example:</b> username"
-msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> username"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
+msgid "Remember Password"
+msgstr "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ(_D):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+msgid "<b>Example:</b> username"
+msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> username"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
 msgid "What is your GroupWise User ID?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ GroupWise ಬಳಕೆದಾರ ID ಏನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
 msgid "What is your GroupWise password?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ GroupWise ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
-#| msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> 123456789</span>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+msgid "ICQ _UIN:"
+msgstr "ICQ _UIN:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
 msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> 123456789"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
-#| msgid "Charset:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "Ch_aracter set:"
 msgstr "ಕ್ಯಾರ್‌ಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ (_a):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-msgid "ICQ _UIN:"
-msgstr "ICQ _UIN:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
 msgid "What is your ICQ UIN?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ICQ UIN ಏನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "ICQ ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
-#| msgid "_About"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
 msgid "Auto"
 msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
 #. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
-#| msgid "Western"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
 msgid "Register"
 msgstr "ನೋಂದಾಯಿಸು"
 
 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
 #. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
 msgid "Options"
 msgstr "ಆಯ್ಕೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
-#| msgid "No"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
 msgid "None"
 msgstr "ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
-#| msgid "Charset:"
-msgid "Character set:"
-msgstr "ಕ್ಯಾರ್‌ಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
 msgid "Network"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
 msgid "Network:"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
+msgid "Character set:"
+msgstr "ಕ್ಯಾರ್‌ಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್:"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
-msgid "Nickname:"
-msgstr "ಅಡ್ಡಹೆಸರು:"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+#| msgid "_Add…"
+msgid "Add…"
+msgstr "ಸೇರಿಸು…"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
-msgid "Password:"
-msgstr "ಗುಪ್ತಪದ:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
+#| msgid "_Remove"
+msgid "Remove"
+msgstr "ತೆಗೆದು ಹಾಕು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
-msgid "Quit message:"
-msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು:"
+msgid "Up"
+msgstr ""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
-msgid "Real name:"
-msgstr "ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು:"
+#, fuzzy
+#| msgid "Domain"
+msgid "Down"
+msgstr "ಡೊಮೈನ್"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
 msgid "Servers"
 msgstr "ಪರಿಚಾರಕಗಳು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
-#| msgid "What is your AIM screen name?"
-msgid "What is your IRC nickname?"
-msgstr "ನಿಮ್ಮ IRC ಹೆಸರೇನು?"
+msgid ""
+"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
+"password."
+msgstr ""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
-msgid "Which IRC network?"
-msgstr "ಯಾವ IRC ಜಾಲಬಂಧ?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
-#| msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@gmail.com</span>"
-msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
-msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆ:</b> user@gmail.com"
+msgid "Nickname:"
+msgstr "ಅಡ್ಡಹೆಸರು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
-#| msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@jabber.org</span>"
-msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
-msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> user@jabber.org"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
+msgid "Password:"
+msgstr "ಗುಪ್ತಪದ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
-#| msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
-msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
-msgstr "ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (TLS/SSL) (_y)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
+msgid "Quit message:"
+msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
-#| msgid "_Ignore SSL certificate errors"
-msgid "I_gnore SSL certificate errors"
-msgstr "SSL ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು (_I)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
+msgid "Real name:"
+msgstr "ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
-msgid "Override server settings"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರà²\95ದ à²¸à²\82ಯà³\8bà²\9cನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\85ತಿà²\95à³\8dರಮಿಸà³\81"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
+msgid "Which IRC network?"
+msgstr "ಯಾವ IRC à²\9cಾಲಬà²\82ಧ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
-#| msgid "Pri_ority:"
-msgid "Priori_ty:"
-msgstr "ಆದ್ಯತೆ (_t):"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
+msgid "What is your IRC nickname?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ IRC ಹೆಸರೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
-msgid "Reso_urce:"
-msgstr "ಸà²\82ಪನà³\8dಮà³\82ಲ(_u):"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
+msgid "What is your Facebook username?"
+msgstr "ನಿಮà³\8dಮ Facebook à²¬à²³à²\95à³\86ದಾರ à²¹à³\86ಸರà³\87ನà³\81?"
 
 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
@@ -1130,209 +1155,237 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಪದವೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ Facebook ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲ.\n"
 "ನೀವು facebook.com/<b>badger</b> ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, <b>badger</b> ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ.\n"
-"ನೀವು ಒಂದು Facebook ಬಳಕೆದಾರ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ <a href=\"http://www.facebook."
-"com/username/\">ಈ ಪುಟವನ್ನು</a> ಬಳಸಿ."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
-msgid "Use old SS_L"
-msgstr "ಹಳೆಯ SS_L ಅನ್ನು ಬಳಸು"
+"ನೀವು ಒಂದು Facebook ಬಳಕೆದಾರ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ <a href=\"http://www."
+"facebook.com/username/\">ಈ ಪುಟವನ್ನು</a> ಬಳಸಿ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
-#| msgid "What is your Yahoo! password?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 msgid "What is your Facebook password?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Facebook ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
-#| msgid "What is your Windows Live user name?"
-msgid "What is your Facebook username?"
-msgstr "ನಿಮ್ಮ Facebook ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರೇನು?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 msgid "What is your Google ID?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Google ID ಏನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
+msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆ:</b> user@gmail.com"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 msgid "What is your Google password?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Google ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
+msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> user@jabber.org"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+msgid "I_gnore SSL certificate errors"
+msgstr "SSL ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು (_I)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+msgid "Priori_ty:"
+msgstr "ಆದ್ಯತೆ (_t):"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
+msgid "Reso_urce:"
+msgstr "ಸಂಪನ್ಮೂಲ(_u):"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
+msgstr "ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (TLS/SSL) (_y)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+msgid "Use old SS_L"
+msgstr "ಹಳೆಯ SS_L ಅನ್ನು ಬಳಸು"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
+msgid "Override server settings"
+msgstr "ಪರಿಚಾರಕದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Jabber ID ಏನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-msgid "What is your Jabber password?"
-msgstr "ನಿಮ್ಮ Jabber ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
 msgid "What is your desired Jabber ID?"
 msgstr "ನೀವು ಬಯಸುವ Jabber ID ಏನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
+msgid "What is your Jabber password?"
+msgstr "ನಿಮ್ಮ Jabber ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "ನೀವು ಬಯಸುವ Jabber ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
-#| msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@hotmail.com</span>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
 msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> user@hotmail.com"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
-#| msgid "What is your Windows Live password?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
 msgid "What is your Windows Live ID?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Windows Live ID ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
 msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Windows Live ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "E-_mail address:"
-msgstr "ಇಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ (_m):"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
-#| msgid "Nickname:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
 msgid "Nic_kname:"
 msgstr "ಅಡ್ಡಹೆಸರು (_k):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
+msgid "_Last Name:"
+msgstr "ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು (_L):"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
 msgid "_First Name:"
 msgstr "ಮೊದಲ ಹೆಸರು (_F):"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+msgid "_Published Name:"
+msgstr "ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಹೆಸರು (_P):"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Jabber ID:"
 msgstr "ಜಬ್ಬಾರ್ ಐಡಿ (_J):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "_Last Name:"
-msgstr "à²\95à³\8aನà³\86ಯ à²¹à³\86ಸರà³\81 (_L):"
+msgid "E-_mail address:"
+msgstr "à²\87ಮà³\88ಲà³\8d à²µà²¿à²³à²¾à²¸ (_m):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
-msgid "_Published Name:"
-msgstr "ಪà³\8dರà²\95à²\9fಿಸಲಾದ à²¹à³\86ಸರà³\81 (_P):"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
+msgid "_Username:"
+msgstr "ಬಳà²\95à³\86ದಾರ à²¹à³\86ಸರà³\81(_U):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
-#| msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@my.sip.server</span>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
 msgstr "<b>ಉದಾಹರಣೆಗೆ:</b> user@my.sip.server"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
-#| msgid "Authentication failed"
-msgid "Authentication username:"
-msgstr "ದೃಢೀಕರಣ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
-#| msgid "Discover STUN"
-msgid "Discover Binding"
-msgstr "ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡು"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
-msgid "Discover the STUN server automatically"
-msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ STUN ಪರಿಚಾರಕವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡು"
+msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
+msgstr ""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
-msgid "Interval (seconds)"
-msgstr "ಕಾಲಾವಧಿ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳು)"
+msgid "NAT Traversal Options"
+msgstr "NAT ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
-msgid "Keep-Alive Options"
-msgstr "à²\9cà³\80ವà²\82ತವಾà²\97ಿರಿಸà³\81ವ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
+msgid "Proxy Options"
+msgstr "ಪà³\8dರಾà²\95à³\8dಸಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
-msgid "Loose Routing"
-msgstr "ಸಡಿಲ à²°à³\8cà²\9fಿà²\82à²\97à³\8d"
+msgid "Miscellaneous Options"
+msgstr "à²\87ತರà³\86 à²\86ಯà³\8dà²\95à³\86à²\97ಳà³\81"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid "Mechanism:"
-msgstr "ವ್ಯವಸ್ಥೆ:"
+msgid "STUN Server:"
+msgstr "STUN ಪರಿಚಾರಕ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
-msgid "Miscellaneous Options"
-msgstr "à²\87ತರà³\86 à²\86ಯà³\8dà²\95à³\86à²\97ಳು"
+msgid "Discover the STUN server automatically"
+msgstr "ಸà³\8dವಯà²\82à²\9aಾಲಿತವಾà²\97ಿ STUN à²ªà²°à²¿à²\9aಾರà²\95ವನà³\8dನà³\81 à²ªà²¤à³\8dತà³\86 à²®à²¾à²¡ು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
-msgid "NAT Traversal Options"
-msgstr "NAT ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
+msgid "Discover Binding"
+msgstr "ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
+msgid "Server:"
+msgstr "ಪರಿಚಾರಕ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
-#| msgid "_Port:"
-msgid "Port:"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ:"
+msgid "Keep-Alive Options"
+msgstr "ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
-msgid "Proxy Options"
-msgstr "ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
+msgid "Mechanism:"
+msgstr "ವ್ಯವಸ್ಥೆ:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
+msgid "Interval (seconds)"
+msgstr "ಕಾಲಾವಧಿ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳು)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+msgid "Authentication username:"
+msgstr "ದೃಢೀಕರಣ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
-msgid "STUN Server:"
-msgstr "STUN ಪರಿಚಾರಕ:"
+msgid "Transport:"
+msgstr "ವರ್ಗಾವಣೆ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
-#| msgid "_Server:"
-msgid "Server:"
-msgstr "ಪರಿಚಾರಕ:"
+msgid "Loose Routing"
+msgstr "ಸಡಿಲ ರೌಟಿಂಗ್"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
-#| msgid "STUN port:"
-msgid "Transport:"
-msgstr "ವರ್ಗಾವಣೆ:"
+msgid "Ignore TLS Errors"
+msgstr "TLS ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-msgid "What is your SIP account password?"
-msgstr "ನಿಮà³\8dಮ SIP à²\96ಾತà³\86 à²\97à³\81ಪà³\8dತಪದವà³\87ನà³\81?"
+msgid "Port:"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95ಸà³\8dಥಾನ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ SIP ಪ್ರವೇಶ ID ಏನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
-msgid "_Username:"
-msgstr "ಬಳà²\95à³\86ದಾರ à²¹à³\86ಸರà³\81(_U):"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
+msgid "What is your SIP account password?"
+msgstr "ನಿಮà³\8dಮ SIP à²\96ಾತà³\86 à²\97à³\81ಪà³\8dತಪದವà³\87ನà³\81?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
-#| msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
+msgid "Yahoo! I_D:"
+msgstr "Yahoo! I_D:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
 msgstr "ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು (_g)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+msgid "_Room List locale:"
+msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೊಕ್ಯಾಲ್(_R):"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Yahoo! ID ಏನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Yahoo! ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-#| msgid "Yahoo I_D:"
-msgid "Yahoo! I_D:"
-msgstr "Yahoo! I_D:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
-msgid "_Room List locale:"
-msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೊಕ್ಯಾಲ್(_R):"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
-#| msgid "None of the accepted image formats is supported on your system"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr "ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆ ಚಿತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನಯ ನಿಮ್ಮ ಗಣಕವು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
+#| msgid "Couldn't convert image"
+msgid "Couldn't save picture to file"
+msgstr "ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
+msgid "Take a picture..."
+msgstr "ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ..."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
 msgid "No Image"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ಚಿತ್ರವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
 msgid "Images"
 msgstr "ಚಿತ್ರಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
 msgid "All Files"
 msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳು"
 
@@ -1340,36 +1393,70 @@ msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳು"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "ಹಿರಿದಾಗಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
-#| msgid "Failed to reconnect this chat"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
+#| msgid "There was an error while creating the account."
+msgid "There was an error starting the call"
+msgstr "ಕರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+msgid "The specified contact doesn't support calls"
+msgstr "ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#| msgid "The selected contact is offline."
+msgid "The specified contact is offline"
+msgstr "ಸೂಚಿಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಆಫ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿದೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+#| msgid "The selected contact is offline."
+msgid "The specified contact is not valid"
+msgstr "ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+#| msgid "Topic not supported on this conversation"
+msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
+msgstr "ಈ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:720
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:726
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid contact"
+msgid "“%s” is not a valid contact ID"
+msgstr "ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <topic>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <chat room ID>: ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:918
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <chat room ID>: ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:923
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1377,137 +1464,169 @@ msgstr ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಈಗಿರುವುದಕ್ಕೆ "
 "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:928
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <contact ID> [<message>]: ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:931
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <contact ID> <message>: ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <nickname>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಪರಿಚಾರಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:937
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <message>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಒಂದು ACTION ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
 "join a new chat room\""
 msgstr ""
-"/say <message>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ <message> ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. ಇದನ್ನು '/' ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ "
-"ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: \"/say ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ "
-"ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು /join ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ\""
+"/say <message>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ <message> ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. ಇದನ್ನು '/' "
+"ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: \"/say ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ "
+"ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು /join ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ\""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
+msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
+msgstr ""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:945
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
 msgstr ""
-"/help [<command>]: ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. <command> ಅನ್ನು "
-"ಸà³\82à²\9aಿಸಲಾà²\97ಿದà³\8dದರà³\86, "
-"ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ."
+"/help [<command>]: ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. <command> "
+"à²\85ನà³\8dನà³\81 "
+"ಸà³\82à²\9aಿಸಲಾà²\97ಿದà³\8dದರà³\86, à²\85ದರ à²¬à²³à²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81ತà³\8dತದà³\86."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:955
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "\n"
-#| "Message: %s"
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "ಬಳಕೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:997
-#| msgid "Unknown reason"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
 msgid "Unknown command"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ; ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಿ /help ಅನ್ನು ನೋಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
+#, fuzzy
+#| msgid "Insufficient free space to save file"
+msgid "insufficient balance to send message"
+msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
+#, c-format
+msgid "Error sending message '%s': %s"
+msgstr "'%s' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
+#, c-format
+#| msgid "Error sending message '%s': %s"
+msgid "Error sending message: %s"
+msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
+
+#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
+#. * account to send the message.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
+#, c-format
+msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
+msgid "not capable"
+msgstr "ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
 msgid "offline"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
 msgid "invalid contact"
 msgstr "ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1269
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
 msgid "permission denied"
 msgstr "ಅನುಮತಿಯು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1272
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
 msgid "too long message"
 msgstr "ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದ ಸಂದೇಶ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1275
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
 msgid "not implemented"
 msgstr "ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
 msgid "unknown"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
-#, c-format
-msgid "Error sending message '%s': %s"
-msgstr "'%s' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1344 ../src/empathy-chat-window.c:707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
 msgid "Topic:"
 msgstr "ವಿಷಯ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1356
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Topic set to: %s"
+msgid "Topic set by %s to: %s"
+msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ: %s"
+
+#. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
 msgid "No topic defined"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1857
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(ಯಾವುದೆ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲ)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1925
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "'%s' ಅನ್ನು ಶಬ್ಧಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1962
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "'%s' ಅನ್ನು '%s' ಶಬ್ಧಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2021
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2039
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1810
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
 msgid "_Send"
 msgstr "ಕಳುಹಿಸು(_S)"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಸಲಹೆಗಳು(_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2163
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
@@ -1515,12 +1634,12 @@ msgstr "%s ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗ
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%2$s ಯವರು %1$s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
@@ -1528,17 +1647,17 @@ msgstr "%s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%2$s ಯವರು %1$s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರನೆಡೆದಿದ್ದಾರೆ"
@@ -1548,599 +1667,692 @@ msgstr "%s ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರನೆಡೆದಿದ್ದಾ
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2308
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2333
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s ರೂಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
 #, c-format
-#| msgid "%s is now online."
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s ಈಗ %s ಆಗಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2497
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1942
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1122
+#. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
+#. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
+#. * we get the new handler.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
+#: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2590
 msgid "Disconnected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3127
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "ನೀವು ಈ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3133
-#| msgid "Members"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
 msgid "Remember"
 msgstr "ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3143
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
 msgid "Not now"
 msgstr "ಈಗ ಬೇಡ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
 msgid "Retry"
 msgstr "ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3191
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ; ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3308
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "ಈ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3335
-#| msgid "_Join"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
 msgid "Join"
 msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3505 ../src/empathy-event-manager.c:1144
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
 msgid "Connected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3558
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:654
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
 msgid "Conversation"
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
+#. Translators: this string is a something like
+#. * "Escher Cat (SMS)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
+#, c-format
+#| msgid "%s (%s)"
+msgid "%s (SMS)"
+msgstr "%s (SMS)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
+msgid "Unknown or invalid identifier"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
+msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
+msgid "Contact blocking unavailable"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
+#| msgid "permission denied"
+msgid "Permission Denied"
+msgstr "ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
+msgid "Could not block contact"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
+#, fuzzy
+#| msgid "_Blocked Contacts"
+msgid "Edit Blocked Contacts"
+msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು (_B)"
+
+#. Account and Identifier
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
+msgid "Account:"
+msgstr "ಖಾತೆ:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "_Blocked Contacts"
+msgid "Blocked Contacts"
+msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು (_B)"
+
 #. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "ಕೊಂಡಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡು(_C)"
 
 #. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
 msgid "_Open Link"
 msgstr "ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ(_O)"
 
 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
 #. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %B %d %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
-msgid "Edit Contact Information"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
-msgid "Personal Information"
-msgstr "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
 msgid "New Contact"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:532
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:198
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:537
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
 msgstr "'%s' ರವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಖಚಿತವೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:542
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
-msgid "_Block"
-msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_B)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:552
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
-msgid "_Report this contact as abusive"
-msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
-msgstr[0] "ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡು (_R)"
-msgstr[1] "ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡು (_R)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
-msgid "Decide _Later"
-msgstr "ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸು(_L)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
-msgid "Subscription Request"
-msgstr "ಚಂದಾದಾರನಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
-msgid "_Block User"
-msgstr "ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_B)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
-msgid "Ungrouped"
-msgstr "ಚದುರಿಸಲಾದ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
-#| msgid "_Favorite Chatroom"
-msgid "Favorite People"
-msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2012
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2316
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
-msgstr "ನೀವು '%s' ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2014
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2319
-msgid "Removing group"
-msgstr "ಸಮೂಹವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
-
-#. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2140
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2374
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2541
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
-msgid "_Remove"
-msgstr "ತೆಗೆದು ಹಾಕು(_R)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2093
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2427
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
-msgstr "ನೀವು '%s' ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2095
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2446
-msgid "Removing contact"
-msgstr "ವಿಳಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
-#| msgid "_Add Contact..."
-msgid "_Add Contact…"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)..."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:296
-#| msgid "_Contact"
-msgid "_Block Contact"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_C)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:325
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
-msgid "_Chat"
-msgstr "ಚಾಟ್ ಮಾಡು (_C)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:356
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
-msgctxt "menu item"
-msgid "_Audio Call"
-msgstr "ಆಡಿಯೊ ಕರೆ (_A)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:387
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
-msgctxt "menu item"
-msgid "_Video Call"
-msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ (_V)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:433
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
-msgid "_Previous Conversations"
-msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (_P)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:455
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
-#| msgid "Send file"
-msgid "Send File"
-msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:478
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
-#| msgid "Share my desktop"
-msgid "Share My Desktop"
-msgstr "ನನ್ನ ಗಣಕತೆರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:518
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1762
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:762
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1370
-#| msgid "Join _Favorites"
-msgid "Favorite"
-msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
+msgid "_Block"
+msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_B)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:547
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
-msgid "Infor_mation"
-msgstr "ಮಾಹಿತಿ (_m)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
+msgid "_Report this contact as abusive"
+msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
+msgstr[0] "ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡು (_R)"
+msgstr[1] "ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡು (_R)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:593
-#| msgid "_Edit"
-msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
-msgid "_Edit"
-msgstr "ಸಂಪಾದನೆ (_E)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
+msgid "Subscription Request"
+msgstr "ಚಂದಾದಾರನಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:647
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
-#: ../src/empathy-chat-window.c:919
-#| msgid "Inviting to this room"
-msgid "Inviting you to this room"
-msgstr "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
+msgid "_Block User"
+msgstr "ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_B)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:678
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
-#| msgid "_Invite to chatroom"
-msgid "_Invite to Chat Room"
-msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸು (_I)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
+msgid "Decide _Later"
+msgstr "ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸು(_L)"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:508
-#| msgid "Select a contact"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
 msgid "Search contacts"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹುಡುಕು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:538
-#| msgid "Search"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
 msgid "Search: "
 msgstr "ಹುಡುಕು: "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:596
-#| msgid "_Add Contact..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:614
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
 msgid "No contacts found"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
-msgid "Select a contact"
-msgstr "ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆರಿಸು"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
-#| msgid "Fullname:"
-msgid "Full name:"
-msgstr "ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
-msgid "Phone number:"
-msgstr "ದೂರವಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "ಇಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
-#| msgid "Web site:"
-msgid "Website:"
-msgstr "ಜಾಲತಾಣ:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
-msgid "Birthday:"
-msgstr "ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
+msgid "Your message introducing yourself:"
+msgstr "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
+msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:567
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
+#| msgid "Ca_ncel"
+msgid "Channels:"
+msgstr "ಚಾನಲ್ಲುಗಳು:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:747
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "ದೇಶದ ISO ಸಂಕೇತ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
 msgid "Country:"
 msgstr "ದೇಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
 msgid "State:"
 msgstr "ರಾಜ್ಯ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
 msgid "City:"
 msgstr "ಊರು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
 msgid "Area:"
 msgstr "ಪ್ರದೇಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
 msgid "Street:"
 msgstr "ರಸ್ತೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "Building:"
 msgstr "ಕಟ್ಟಡ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Floor:"
 msgstr "ಮಹಡಿ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "Room:"
 msgstr "ರೂಮ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "Text:"
 msgstr "ಪಠ್ಯ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "Description:"
 msgstr "ವಿವರಣೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "URI:"
 msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "ನಿಖರತೆಯ ಮಟ್ಟ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Error:"
 msgstr "ದೋಷ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "ಲಂಬ ದೋಷ (ಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "ಅಡ್ಡ ದೋಷ (ಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Speed:"
 msgstr "ವೇಗ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Bearing:"
 msgstr "ಬಿಯರಿಂಗ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "ಹತ್ತುವ ವೇಗ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Longitude:"
 msgstr "ರೇಖಾಂಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "Latitude:"
 msgstr "ಅಕ್ಷಾಂಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
 msgid "Altitude:"
 msgstr "ಎತ್ತರ(ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:615
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:632
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:861
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "Location"
 msgstr "ಸ್ಥಳ"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:634
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
 #, c-format
-#| msgid "%s of %s"
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:683
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%B %e, %Y at %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:918
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:997
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "ಅವತಾರವನ್ನು ಉಳಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:976
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "ಅವತಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr "ಈ ಸಮಯದ <b>ಸ್ಥಳ</b> (ದಿನಾಂಕ)\t"
-
-#. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1305
-msgid "Alias:"
-msgstr "ಅಲಿಯಾಸ್:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-msgid "Client Information"
-msgstr "ಕ್ಲೈಂಟ್‌ ಮಾಹಿತಿ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
-msgid "Client:"
-msgstr "ಕ್ಲೈಂಟ್:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1444
+#| msgid "Technical Details"
+msgid "Personal Details"
+msgstr "ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1447
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
 msgid "Contact Details"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳು"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
+#| msgid "Full name:"
+msgid "Full name"
+msgstr "ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
+#| msgid "Phone number:"
+msgid "Phone number"
+msgstr "ದೂರವಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
+#| msgid "E-mail address:"
+msgid "E-mail address"
+msgstr "ಇಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
+#| msgid "Website:"
+msgid "Website"
+msgstr "ಜಾಲತಾಣ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
+#| msgid "Birthday:"
+msgid "Birthday"
+msgstr "ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ"
+
+#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
+#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
+#. * with their IM client.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
+#| msgid "_Last Name:"
+msgid "Last seen:"
+msgstr "ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
+#| msgid "Connected"
+msgid "Connected from:"
+msgstr "ಇದರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ:"
+
+#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
+#. * and should bin this.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
+#, fuzzy
+#| msgid "Quit message:"
+msgid "Away message:"
+msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
+#| msgid "Network"
+msgid "work"
+msgstr "ಕೆಲಸ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
+#| msgid "Volume"
+msgid "home"
+msgstr "ಮನೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
+#| msgid "File"
+msgid "mobile"
+msgstr "ಮೊಬೈಲ್"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
+#| msgid "Favorite"
+msgid "voice"
+msgstr "ಧ್ವನಿ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
+#| msgid "Preferences"
+msgid "preferred"
+msgstr "ಐಚ್ಛಿಕ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
+msgid "postal"
+msgstr "ಪೋಸ್ಟಲ್"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
+#| msgid "Appearance"
+msgid "parcel"
+msgstr "ಪಾರ್ಸೆಲ್"
+
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1509
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
 msgid "Identifier:"
 msgstr "ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
-#| msgid "Information requested..."
+#. Alias
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
+msgid "Alias:"
+msgstr "ಅಲಿಯಾಸ್:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
+msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
+msgstr "ಈ ಸಮಯದ <b>ಸ್ಥಳ</b> (ದಿನಾಂಕ)\t"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
 msgid "Information requested…"
 msgstr "ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮನವಿ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
+msgid "Client Information"
+msgstr "ಕ್ಲೈಂಟ್‌ ಮಾಹಿತಿ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
 msgid "OS:"
 msgstr "OS:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
 msgid "Version:"
 msgstr "ಆವೃತ್ತಿ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+msgid "Client:"
+msgstr "ಕ್ಲೈಂಟ್:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
 msgid "Groups"
 msgstr "ಸಮೂಹಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
 "select more than one group or no groups."
 msgstr ""
-"ಯಾವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.  ಒಂದೆ ಬಾರಿಗೆ "
+"ಯಾವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.  ಒಂದೆ "
+"ಬಾರಿಗೆ "
 "ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಯಾವುದೆ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರಿಸದೆಯೂ ಇರಬಹುದು "
 "ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
 msgid "_Add Group"
 msgstr "ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿಸು(_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
-#| msgid "Select"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "ಆರಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
-#: ../src/empathy-main-window.c:1436
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1970
 msgid "Group"
 msgstr "ಸಮೂಹ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:"
 msgstr[1] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ:"
 msgstr[1] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
+msgid "Edit Contact Information"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು"
+
 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
-#| msgid "_Offline Contacts"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
-#| msgid "Select a contact"
-msgid "Select contacts to link"
-msgstr "ಜೋಡಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
-#| msgid "New Contact"
-msgid "New contact preview"
-msgstr "ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಲೋಕನ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
-msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
-msgstr "ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು."
-
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:173
 #, c-format
-#| msgid " (%s)"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
-#| msgid "_Edit"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:345
+msgid "Select account to use to place the call"
+msgstr "ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ"
+
+#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
+#. * title
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:349
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+msgid "Call"
+msgstr "ಕರೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
+#| msgid "File"
+msgid "Mobile"
+msgstr "ಮೊಬೈಲ್"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
+msgid "Work"
+msgstr "ಕೆಲಸ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
+msgid "HOME"
+msgstr "HOME"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:659
+msgid "_Block Contact"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_C)"
+
+#. add chat button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1018
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
+msgid "_Chat"
+msgstr "ಚಾಟ್ ಮಾಡು (_C)"
+
+#. add SMS button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
+msgid "_SMS"
+msgstr "_SMS"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1086
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "ಆಡಿಯೊ ಕರೆ (_A)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1119
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Video Call"
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ (_V)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1160
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
+msgid "_Previous Conversations"
+msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (_P)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1189
+msgid "Send File"
+msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1219
+msgid "Share My Desktop"
+msgstr "ನನ್ನ ಗಣಕತೆರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
+msgid "Favorite"
+msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1264
+#| msgid "telepathy-salut not installed"
+msgid "gnome-contacts not installed"
+msgstr "gnome-contacts ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
+msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು gnome-contacts ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
+msgid "Infor_mation"
+msgstr "ಮಾಹಿತಿ (_m)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1447
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "ಸಂಪಾದನೆ (_E)"
 
-#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
-#. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
-#| msgid "_Offline Contacts"
-msgctxt "Link individual (contextual menu)"
-msgid "_Link Contacts…"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು (_L)..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1564
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1192
+msgid "Inviting you to this room"
+msgstr "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1610
+msgid "_Invite to Chat Room"
+msgstr "ಚಾಟ್‌ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸು (_I)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1806
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
+msgid "_Add Contact…"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2287
-msgid "Delete and Block"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete and Block"
+msgid "Delete and _Block"
 msgstr "ಅಳಿಸು ಹಾಗು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2435
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
+msgstr "ನೀವು '%s' ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
+msgid "Removing group"
+msgstr "ಸಮೂಹವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
+
+#. Remove
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
+msgid "_Remove"
+msgstr "ತೆಗೆದು ಹಾಕು(_R)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
+msgstr "ನೀವು '%s' ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
 "remove all the contacts which make up this linked contact."
 msgstr ""
-"ನೀವು ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ' %s' ಎಂಬ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? ಇದು "
-"ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ."
+"ನೀವು ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ' %s' ಎಂಬ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು "
+"ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? "
+"ಇದು ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು "
+"ಹಾಕುತ್ತದೆ."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
+msgid "Removing contact"
+msgstr "ವಿಳಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2148,28 +2360,26 @@ msgstr[0] "ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳ
 msgstr[1] "ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು %u ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
-#| msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
 msgid "<b>Location</b> at (date)"
 msgstr "<b>ಸ್ಥಳ</b> (ದಿನಾಂಕ)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
 msgid "Online from a phone or mobile device"
 msgstr "ದೂರವಾಣಿ ಅಥವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
 msgid "New Network"
 msgstr "ಹೊಸ ಜಾಲಬಂಧ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "ಒಂದು IRC ಜಾಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
 msgid "Reset _Networks List"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಹೊಂದಿಸು (_N)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
-#| msgid "Select"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
 msgid "Select"
 msgstr "ಆರಿಸು"
@@ -2178,122 +2388,290 @@ msgstr "ಆರಿಸು"
 msgid "new server"
 msgstr "ಹೊಸ ಪರಿಚಾರಕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
-#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
-#. * is a verb.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
-#| msgid "_Offline Contacts"
-msgid "Link Contacts"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
-msgctxt "Unlink individual (button)"
-msgid "_Unlink…"
-msgstr "ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆ (_U)…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
-msgid "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
-msgstr "ತೋರಿಸಲಾದ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸು"
-
-#. Add button
-#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
-#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
-#. * meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
-#| msgid "_Open Link"
-msgid "_Link"
-msgstr "ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸು (_L)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
+msgid "History"
+msgstr "ಇತಿಹಾಸ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
+msgid "Show"
+msgstr "ತೋರಿಸು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
+msgid "Search"
+msgstr "ಹುಡುಕು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Call with %s"
+msgid "Chat in %s"
+msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Call with %s"
+msgid "Chat with %s"
+msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
+#| msgid "%A %B %d %Y"
+msgctxt "A date with the time"
+msgid "%A, %e %B %Y %X"
+msgstr "%A, %e %B %Y %X"
+
+#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
 #, c-format
-#| msgid "invalid contact"
-msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
-msgstr "'%s' ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆ?"
+msgid "<i>* %s %s</i>"
+msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
-msgid ""
-"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
-"split the linked contacts into separate contacts."
+#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
+#. * The string in bold is the sender's name
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
+#, c-format
+msgid "<b>%s:</b> %s"
+msgstr "<b>%s:</b> %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
+#, c-format
+#| msgid "%d second ago"
+#| msgid_plural "%d seconds ago"
+msgid "%s second"
+msgid_plural "%s seconds"
+msgstr[0] "%d ಸೆಕೆಂಡು"
+msgstr[1] "%d ಸೆಕೆಂಡುಗಳು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
+#, c-format
+#| msgid "%d minute ago"
+#| msgid_plural "%d minutes ago"
+msgid "%s minute"
+msgid_plural "%s minutes"
+msgstr[0] "%d ನಿಮಿಷ"
+msgstr[1] "%d ನಿಮಿಷಗಳು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#, c-format
+msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr ""
-"ನೀವು ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? ಇದರಿಂದಾಗಿ "
-"ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ "
-"ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
-msgctxt "Unlink individual (button)"
-msgid "_Unlink"
-msgstr "ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆ (_U)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
+msgid "Today"
+msgstr "ಇಂದು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
+#| msgid "Western"
+msgid "Yesterday"
+msgstr "ನಿನ್ನೆ"
+
+#. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
+#| msgid "%A %B %d %Y"
+msgid "%e %B %Y"
+msgstr "%e %B %Y"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
+msgid "Anytime"
+msgstr "ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
+#| msgid "None"
+msgid "Anyone"
+msgstr "ಯಾರಾದರೂ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
+msgid "Who"
+msgstr "ಯಾರು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
+msgid "When"
+msgstr "ಎಲ್ಲಿ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
+msgid "Anything"
+msgstr "ಯಾವುದಾದರೂ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#, fuzzy
+#| msgid "Set status"
+msgid "Text chats"
+msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+#| msgid "Call"
+msgid "Calls"
+msgstr "ಕರೆಗಳು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
+#| msgid "Incoming call"
+msgid "Incoming calls"
+msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆಗಳು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#| msgid "Outgoing voice call"
+msgid "Outgoing calls"
+msgstr "ಹೊರಹೋಗುವ ಕರೆಗಳು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#| msgid "Missed call from %s"
+msgid "Missed calls"
+msgstr "ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕರೆಗಳು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
+#| msgid "Chat"
+msgid "What"
+msgstr "ಏನು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
+#, fuzzy
+#| msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
+msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
+msgstr "'%s' ರವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಖಚಿತವೆ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
+#| msgid "C_lear"
+msgid "Clear All"
+msgstr "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳಿಸು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
+msgid "Delete from:"
+msgstr "ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಳಿಸು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:664
-msgid "Date"
-msgstr "ದಿನಾಂಕ"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
+#| msgid "File"
+msgid "_File"
+msgstr "ಕಡತ (_F)"
 
-#. Tab Label
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-msgid "Conversations"
-msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
+msgid "_Edit"
+msgstr "ಸಂಪಾದಿಸು(_E)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
-msgid "Find Next"
-msgstr "ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕು"
+msgid "Delete All History..."
+msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸು..."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
-#| msgid "_Previous Tab"
-msgid "Find Previous"
-msgstr "ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಕು"
+msgid "Profile"
+msgstr "ಪ್ರೊಫೈಲ್"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-msgid "Previous Conversations"
-msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
+msgid "Chat"
+msgstr "ಚಾಟ್"
 
-#. Tab Label
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
-msgid "Search"
-msgstr "ಹುಡುಕು"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
+msgid "Video"
+msgstr "ವೀಡಿಯೋ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
+msgid "page 2"
+msgstr "ಪುಟ 2"
 
-#. Searching *for* something
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
-msgid "_For:"
-msgstr "ಇವರಿಗಾಗಿ(_F):"
+msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ...</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
+#, fuzzy
+#| msgid "The selected contact is offline."
+msgid "The contact is offline"
+msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಆಫ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
-msgid "Contact ID:"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಐಡಿ:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
+msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
+msgstr ""
 
-#. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
-msgid "C_hat"
-msgstr "ಚಾಟ್ ಮಾಡು(_h)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
+#, fuzzy
+#| msgid "Topic not supported on this conversation"
+msgid "The contact does not support this kind of conversation"
+msgstr "ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
+msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
+msgid "Could not start a conversation with the given contact"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
+msgid "You are banned from this channel"
+msgstr "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
+msgid "This channel is full"
+msgstr "ಈ ಚಾನಲ್‌ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
+#| msgid "You have been invited to join %s"
+msgid "You must be invited to join this channel"
+msgstr "ಈ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಬೇಕು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
+#| msgid "Contact disconnected"
+msgid "Can't proceed while disconnected"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
+#| msgid "permission denied"
+msgid "Permission denied"
+msgstr "ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
+#, fuzzy
+#| msgid "There was an error while creating the account."
+msgid "There was an error starting the conversation"
+msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
+msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
+msgstr ""
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
 msgid "New Conversation"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
-#. add video toggle
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:252
-#| msgid "Send video"
-msgid "Send _Video"
-msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು (_V)"
+#. add video button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
+#| msgctxt "menu item"
+#| msgid "_Video Call"
+msgid "_Video Call"
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ (_V)"
 
-#. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:260
-msgid "C_all"
-msgstr "ಕರೆ ಮಾಡು(_a)"
+#. add audio button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
+#| msgctxt "menu item"
+#| msgid "_Audio Call"
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "ಆಡಿಯೊ ಕರೆ (_A)"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:270
-#| msgid "Call"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
 msgid "New Call"
 msgstr "ಹೊಸ ಕರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
+#, c-format
+#| msgid "Authentication failed"
+msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
+msgstr "<b>%s</b> ಎಂಬ ಖಾತೆಗಾಗಿನ ದೃಢೀಕರಣವು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter your password for account\n"
@@ -2308,37 +2686,30 @@ msgstr ""
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
-#| msgid "Custom Message..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂದೇಶ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
-#| msgid "Edit Custom Messages"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
 msgid "Edit Custom Messages…"
 msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಗುರುತುಹಾಕಲಾದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು ಎಂದು ಗುರುತು ಹಾಕಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
 msgid "Set status"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:948
-msgid "Set your presence and current status"
-msgstr "ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಹಾಗು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
-
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1136
-#| msgid "Custom messages..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು..."
 
@@ -2346,18 +2717,29 @@ msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು..."
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "ಹೊಸ %s ಖಾತೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
-#| msgid "Hindi"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
 msgid "Find:"
 msgstr "ಹುಡುಕು:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
+#| msgid "_Previous Tab"
+msgid "_Previous"
+msgstr "ಹಿಂದಿನ (_P)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
+#| msgid "_Next Tab"
+msgid "_Next"
+msgstr "ಮುಂದಿನ (_N)"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
-msgid "Match case"
+#, fuzzy
+#| msgid "Match case"
+msgid "Mat_ch case"
 msgstr "ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
@@ -2404,36 +2786,34 @@ msgstr "ಹೊರಹೋಗುವ ಧ್ವನಿ ಕರೆ"
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
-msgid "Enter Custom Message"
-msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
-msgid "Save _New Status Message"
-msgstr "ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸು (_N)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Message received"
+msgid "Message edited at %s"
+msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
-#| msgid "Edit Custom Messages"
-msgid "Saved Status Messages"
-msgstr "à²\89ಳಿಸಲಾದ à²¸à³\8dಥಿತಿ à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳà³\81"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
+#| msgid "N_ormal Size"
+msgid "Normal"
+msgstr "ಸಾಮಾನà³\8dಯ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
 msgid "Classic"
 msgstr "ಕ್ಲಾಸಿಕ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
 msgid "Simple"
 msgstr "ಸರಳ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
 msgid "Clean"
 msgstr "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
 msgid "Blue"
 msgstr "ಬ್ಲೂ"
 
@@ -2446,12 +2826,10 @@ msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
-#| msgid "Certificate expired"
 msgid "The certificate has expired."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಕಾಲಾವಧಿ ತೀರಿದೆ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
-#| msgid "Certificate not activated"
 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ."
 
@@ -2461,15 +2839,16 @@ msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾ
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
-msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಆತಿಥೇಯಹೆಸರು ಪರಿಚಾರಕದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ."
+msgstr ""
+"ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಆತಿಥೇಯಹೆಸರು ಪರಿಚಾರಕದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
-#| msgid "Certificate self-signed"
 msgid "The certificate is self-signed."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
-msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
+msgid ""
+"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
@@ -2481,64 +2860,64 @@ msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಉದ್ದವು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
-#| msgid "Certificate expired"
 msgid "The certificate is malformed."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
 #, c-format
-#| msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgid "Expected hostname: %s"
 msgstr "ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥೇಯದ ಹೆಸರು: %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
 #, c-format
-#| msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅತಿಥೇಯ ಹೆಸರು: %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
-#| msgid "Context"
-msgid "Continue"
-msgstr "ಮುಂದುವರೆ"
+#| msgid "Continue"
+msgid "C_ontinue"
+msgstr "ಮುಂದುವರೆ (_o)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
+msgid "Untrusted connection"
+msgstr "ನಂಬಲಾಗದೆ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
-#| msgid "Certificate expired"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿವರಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "ಯುಆರ್ಐ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1802
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
 msgid "Select a file"
 msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಆರಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1874
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1882
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
 "Please choose another location."
 msgstr ""
-"ಈ ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು %s ನಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ %s ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ."
+"ಈ ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು %s ನಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ %s ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ "
+"ಲಭ್ಯವಿದೆ."
 "ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1926
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
 #, c-format
-#| msgid "Incoming call from %s"
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕಡತವು ಬರುತ್ತಿದೆ"
 
@@ -2709,43 +3088,43 @@ msgstr "ವೆಸ್ಟರ್ನ್"
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "ವಿಯಟ್ನಾಮೀಸ್"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
-#| msgid "The selected file is not a regular file"
-msgid "The selected contact cannot receive files."
-msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಕಡತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
+#| msgctxt "verb in a column header displaying group names"
+#| msgid "Select"
+msgid "Select..."
+msgstr "ಆರಿಸು..."
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
-#| msgid "The selected file is empty"
-msgid "The selected contact is offline."
-msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಆಫ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿದೆ."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
+#| msgctxt "verb in a column header displaying group names"
+#| msgid "Select"
+msgid "_Select"
+msgstr "ಆರಿಸು (_S)"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
-#| msgid "too long message"
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
 msgid "No error message"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ದೋಷ ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:308
+#: ../src/empathy.c:435
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡ"
 
-#: ../src/empathy.c:312
-#| msgid "Don't show the contact list on startup"
+#: ../src/empathy.c:439
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವ ಇತರೆ ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ"
 
-#: ../src/empathy.c:320
+#: ../src/empathy.c:454
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- Empathy IM ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy.c:499
+#: ../src/empathy.c:641
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "ಖಾತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy.c:501
+#: ../src/empathy.c:643
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -2753,8 +3132,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"ಟೆಲಿಪತಿ ಖಾತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. "
-"ದà³\8bಷವà³\81 à²\88 à²°à³\80ತಿಯಲà³\8dಲಿದà³\86:\n"
+"ಟೆಲಿಪತಿ ಖಾತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದೋಷವು ಈ "
+"ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ:\n"
 "\n"
 "%s"
 
@@ -2792,244 +3171,89 @@ msgstr ""
 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:109
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "GNOME ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:115
 msgid "translator-credits"
 msgstr "ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ <svenkate@redhat.com>"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
-#| msgid "There has been an error while importing the accounts."
-msgid "There was an error while importing the accounts."
-msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
-#| msgid "There has been an error while parsing the account details."
-msgid "There was an error while parsing the account details."
-msgstr "ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
-#| msgid "There has been an error while creating the account."
-msgid "There was an error while creating the account."
-msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
-#| msgid "There has been an error."
-msgid "There was an error."
-msgstr "ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
-#, c-format
-#| msgid "Error sending message '%s': %s"
-msgid "The error message was: %s"
-msgstr "ದೋಷ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿದೆ: %s"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
-msgid ""
-"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
-"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
-msgstr ""
-"ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಈ ಸಹಾಯಕನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ "
-"ನಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
-msgid "An error occurred"
-msgstr "ಒಂದು ದೋಷ ಎದುರಾಗಿದೆ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
-msgid "What kind of chat account do you have?"
-msgstr "ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
-msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
-msgstr "ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬೇರಾವುದೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೆ?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
-msgid "Enter your account details"
-msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
-msgid "What kind of chat account do you want to create?"
-msgstr "ನೀವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
-msgid "Do you want to create other chat accounts?"
-msgstr "ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
-msgid "Enter the details for the new account"
-msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆಗಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
-msgid ""
-"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
-"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
-"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
-"calls."
-msgstr ""
-"Empathy ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಹಾಗು Google Talk, AIM, "
-"Windows Live ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರೆ ಚಾಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು "
-"ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಡನೆ ಚಾಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅಥವ ಒಂದು ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು "
-"ಆಡಿಯೊ ಅಥವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
-msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
-msgstr "ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಚಾಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಖಾತೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆ?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
-msgid "Yes, import my account details from "
-msgstr "ಹೌದು, ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
-msgid "Yes, I'll enter my account details now"
-msgstr "ಹೌದು, ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತೇನೆ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
-msgid "No, I want a new account"
-msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
-msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
-msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
-msgid "Select the accounts you want to import:"
-msgstr "ನೀವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:810
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
-msgid "Yes"
-msgstr "ಹೌದು"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:817
-msgid "No, that's all for now"
-msgstr "ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
-msgid ""
-"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
-"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
-"details below are correct. You can easily change these details later or "
-"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
-msgstr ""
-"Empathy ಯು ನೀವು ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೆ ಪತ್ತೆ "
-"ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು "
-"ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿ ಇವೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು "
-"ನಂತರವೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವ 'ಖಾತೆಗಳು' ಸಂವಾದಚೌಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ "
-"ಸವಲತ್ತನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
-#| msgid "_Edit account"
-msgid "Edit->Accounts"
-msgstr "ಸಂಪಾದನೆ->ಖಾತೆಗಳು"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
-#| msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
-msgid "I do _not want to enable this feature for now"
-msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ (_n)"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
-msgid ""
-"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
-"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
-"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
-"the Accounts dialog"
-msgstr ""
-"telepathy-salut ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿರದೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಲಬಂಧದೊಂದಿಗೆ "
-"ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀವು "
-"ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು telepathy-salut ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ "
-"ಖಾತೆಗಳು ಸಂವಾದ ಚೌಕದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಖಾತೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
-msgid "telepathy-salut not installed"
-msgstr "telepathy-salut ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
-msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
-msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳ ಸಹಾಯಕ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
-msgid "Welcome to Empathy"
-msgstr "Empathy ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1235
-msgid "Import your existing accounts"
-msgstr "ಈಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1253
-msgid "Please enter personal details"
-msgstr "ದಯವಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
-
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
 #, c-format
-#| msgid "There are unsaved modification regarding your %s account."
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "ನಿಮ್ಮ %s ಖಾತೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
-#| msgid "Connecting..."
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:381
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
+#: ../src/empathy-call-window.c:1289
 msgid "Connecting…"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲಾಗುತ್ತಿದೆ..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:422
 #, c-format
-#| msgid "Offline"
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
 #, c-format
-#| msgid "Disconnected"
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ — ಯಾವುದೆ ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
-#| msgid "Unknown reason"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:452
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಿತಿ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:469
+msgid ""
+"This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
+"backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
+"the account."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:479
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "ಆಪ್‌ಲೈನ್ — ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
-msgid ""
-"You are about to create a new account, which will discard\n"
-"your changes. Are you sure you want to proceed?"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:585
+#| msgid "Connection has been refused"
+msgid "Edit Connection Parameters"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:750
+msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
 msgstr ""
-"ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು "
-"ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ!\n"
-"ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:756
+msgid "Go online to edit your personal information."
+msgstr "ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನಿಗೆ ತೆರಳಿ."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:843
+msgid "_Edit Connection Parameters..."
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು (_E)..."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1339
 #, c-format
-#| msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "ನೀವು '%s' ಅನ್ನು ಗಣಕದಿಂದ ನಿಜವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1343
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "ಇದು ಪರಿಚಾರಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1579
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3039,16 +3263,24 @@ msgstr ""
 "ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
 #. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1571
-#| msgid "Enabled"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1755
 msgid "_Enable"
 msgstr "ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು (_E)"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1572
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1756
 msgid "_Disable"
 msgstr "ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸು (_D)"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2086
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2184
+msgid "_Skip"
+msgstr "ಕಡೆಗಣಿಸು (_S)"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2188
+#| msgid "Connected"
+msgid "_Connect"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸಾಧಿಸು (_C)"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2365
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3056,21 +3288,15 @@ msgstr ""
 "ನೀವು ವಿಂಡೊವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ!\n"
 "ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
-#| msgid "Edit Contact Information"
-msgid "Loading account information"
-msgstr "ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡು"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
-msgid "No protocol installed"
-msgstr "ಯಾವುದೆ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
-
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
-#| msgid "Protocol"
-msgid "Protocol:"
-msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್:"
+msgid "_Import…"
+msgstr "ಆಮದು (_I)..."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
+msgid "Loading account information"
+msgstr "ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡು"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
 "you want to use."
@@ -3078,121 +3304,118 @@ msgstr ""
 "ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ಮೊದಲು ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗೂ ಒಂದು "
 "ಬ್ಯಾಕ್ಎಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "_Add…"
-msgstr "ಸೇರಿಸು (_A)…"
-
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
-#| msgid "Import"
-msgid "_Import…"
-msgstr "à²\86ಮದà³\81 (_I)..."
+#| msgid "No protocol installed"
+msgid "No protocol backends installed"
+msgstr "ಯಾವà³\81ದà³\86 à²ªà³\8dರà³\8aà²\9fà³\8bà²\95ಾಲà³\8dâ\80\8c à²¬à³\8dಯಾà²\95à³\86à²\82ಡà³\81à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\85ನà³\81ಸà³\8dಥಾಪಿಸಲಾà²\97ಿಲà³\8dಲ"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:243
-#| msgid "- Empathy IM Client"
+#: ../src/empathy-auth-client.c:288
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr " - Empathy ದೃಢೀಕರಣ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:259
-#| msgid "Authentication failed"
+#: ../src/empathy-auth-client.c:304
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Empathy ದೃಢೀಕರಣ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
-msgid "People nearby"
-msgstr "ಹತ್ತಿರದ ಜನರು"
-
-#: ../src/empathy-av.c:118
-#| msgid "- Empathy IM Client"
+#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- Empathy ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-av.c:134
-#| msgid "Empathy IM Client"
+#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Empathy ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
 msgid "Contrast"
 msgstr "ವೈದೃಶ್ಯ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
 msgid "Brightness"
 msgstr "ಪ್ರಕಾಶ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
 msgid "Gamma"
 msgstr "ಗಾಮಾ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
 msgid "Volume"
 msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1165
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "ಬದಿಯ ಪಟ್ಟಿ(_S)"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1185
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
 msgid "Audio input"
 msgstr "ಆಡಿಯೋ ಇನ್‌ಪುಟ್"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1189
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
 msgid "Video input"
 msgstr "ವೀಡಿಯೋ ಇನ್‌ಪುಟ್"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1193
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
 msgid "Dialpad"
 msgstr "ಡಯಲ್‍ಪ್ಯಾಡ್"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1198
-#| msgid "Contact Details"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
 msgid "Details"
 msgstr "ವಿವರಗಳು"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1267
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
+#: ../src/empathy-call-window.c:1889
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
 
-#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
-#. * title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1346
-msgid "Call"
-msgstr "ಕರೆ"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1500
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
+#: ../src/empathy-call-window.c:2133
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "ಗಣಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1502
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
+#: ../src/empathy-call-window.c:2135
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಾರಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1504
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
+#: ../src/empathy-call-window.c:2137
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಪೀರ್ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1506
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
+#: ../src/empathy-call-window.c:2139
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "ರಿಲೆ ಪರಿಚಾರಕದ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1508
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
+#: ../src/empathy-call-window.c:2141
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್‍ ಗುಂಪಿನ IP ವಿಳಾಸ"
 
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
+#| msgid "Unknown"
+msgctxt "codec"
+msgid "Unknown"
+msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
+
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2320
-#| msgid "Contact Details"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
+#: ../src/empathy-call-window.c:2992
 msgid "Technical Details"
 msgstr "ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2358
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
+#: ../src/empathy-call-window.c:3031
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3201,7 +3424,8 @@ msgstr ""
 "%s ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆ ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ "
 "ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2363
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
+#: ../src/empathy-call-window.c:3036
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3210,7 +3434,8 @@ msgstr ""
 "%s ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆ ವೀಡಿಯೊ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ "
 "ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
+#: ../src/empathy-call-window.c:3042
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3219,368 +3444,461 @@ msgstr ""
 "%s ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ನೇರವಾದ "
 "ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2375
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
+#: ../src/empathy-call-window.c:3048
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2379
-msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr "ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
+#: ../src/empathy-call-window.c:3052
+msgid ""
+"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
-msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
+#: ../src/empathy-call-window.c:3055
+msgid ""
+"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2392
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
+#: ../src/empathy-call-window.c:3067
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
 "the Help menu."
 msgstr ""
-"ಟೆಲಿಪತಿಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು <a href=\"%s"
-"\">ಈ ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ</a> ಹಾಗು ನೆರವು ಎಂಬ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ \"ದೋಷನಿವಾರಣೆ\" ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ "
+"ಟೆಲಿಪತಿಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು <a href=\"%s\">"
+"ಈ "
+"ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ</a> ಹಾಗು ನೆರವು ಎಂಬ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ \"ದೋಷನಿವಾರಣೆ\" "
+"ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ "
 "ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2400
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
+#: ../src/empathy-call-window.c:3076
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "ಕರೆಯ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲತೆ ಇದೆ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
+#: ../src/empathy-call-window.c:3079
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನ ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2443
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
+#: ../src/empathy-call-window.c:3119
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "ಆಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2453
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
+#: ../src/empathy-call-window.c:3129
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
-#| msgid "Send Audio"
-msgid "Audio"
-msgstr "ಆಡಿಯೋ"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
-#| msgid "Compact contact list"
-msgid "Call the contact again"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
+msgid "_Call"
+msgstr "ಕರೆ ಮಾಡು(_C)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
-msgid "Camera Off"
-msgstr "à²\95à³\8dಯಾಮà³\86ರಾ à²\9aಾಲನà³\86ಯಲà³\8dಲಿಲà³\8dಲ"
+msgid "_Microphone"
+msgstr "ಮà³\88à²\95à³\8dರà³\8aಫà³\8bನà³\8d (_M)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
-msgid "Camera On"
-msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ"
+#| msgid "Camera On"
+msgid "_Camera"
+msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ (_C)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
-msgid "Decoding Codec:"
-msgstr "ಡೀಕೋಡಿಂಗ್ ಕೋಡೆಕ್:"
+#| msgid "Geoclue Settings"
+msgid "_Settings"
+msgstr "ಸಿದ್ಧತೆಗಳು (_S)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-msgid "Disable camera and stop sending video"
-msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಹಾಗು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
+msgid "_View"
+msgstr "ನೋಟ(_V)"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
-msgid "Enable camera and send video"
-msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಹಾಗು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
+msgid "_Help"
+msgstr "ನೆರವು(_H)"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
-msgid "Enable camera but don't send video"
-msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡ"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
+msgid "_Contents"
+msgstr "ಒಳ ವಿಷಯಗಳು(_C)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
-msgid "Encoding Codec:"
-msgstr "ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೋಡೆಕ್:"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
+msgid "_Debug"
+msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ(_Debug)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
-msgid "Hang up"
-msgstr "ಹà³\8dಯಾà²\82à²\97à³\8d à²®à²¾à²¡à³\81"
+msgid "Swap camera"
+msgstr "à²\95à³\8dಯಾಮà³\86ರವನà³\8dನà³\81 à²\85ದಲà³\81ಬದಲà³\81 à²®à²¾à²¡à²¿"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
-msgid "Hang up current call"
-msgstr "ಪà³\8dರಸà²\95à³\8dತ à²\95ರà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²\95à³\8aà²\82à²\9a à²¸à²®à²¯ à²¤à²¡à³\86ಹಿಡಿ"
+msgid "Minimise me"
+msgstr "ನನà³\8dನನà³\8dನà³\81 à²\9aಿà²\95à³\8dà²\95ದಾà²\97ಿಸà³\81"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
-msgid "Local Candidate:"
-msgstr "ಸà³\8dಥಳà³\80ಯ à²\85ಬà³\8dಯರà³\8dಥಿ:"
+msgid "Maximise me"
+msgstr "ನನà³\8dನನà³\8dನà³\81 à²¦à³\8aಡà³\8dಡದಾà²\97ಿಸà³\81"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
-#| msgid "Video preview"
-msgid "Preview"
-msgstr "ಮà³\81ನà³\8dನà³\8bà²\9f"
+#| msgid "_Disable"
+msgid "Disable camera"
+msgstr "à²\95à³\8dಯಾಮರಾವನà³\8dನà³\81 à²\85ಶà²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
-msgid "Redial"
-msgstr "ಮರಳಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡು"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
+msgid "Hang up"
+msgstr "ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡು"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
-msgid "Remote Candidate:"
-msgstr "ದೂರಸ್ಥ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ:"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
+msgid "Hang up current call"
+msgstr "ಪ್ರಸಕ್ತ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತಡೆಹಿಡಿ"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
-msgid "Send Audio"
-msgstr "ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
+#| msgctxt "menu item"
+#| msgid "_Video Call"
+msgid "Video call"
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
-msgid "Toggle audio transmission"
-msgstr "à²\86ಡಿಯà³\8a à²µà²°à³\8dà²\97ಾವಣà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²\9fಾà²\97ಲà³\8d à²®à²¾à²¡ು"
+msgid "Start a video call"
+msgstr "ವà³\80ಡಿಯà³\8a à²\95ರà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²\86ರà²\82ಭಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
-msgid "V_ideo"
-msgstr "ವà³\80ಡಿಯà³\8b (_i)"
+msgid "Start an audio call"
+msgstr "à²\86ಡಿಯà³\8a à²\95ರà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²\86ರà²\82ಭಿಸà³\81"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
-#| msgid "Video input"
-msgid "Video"
-msgstr "ವà³\80ಡಿಯà³\8b"
+#| msgid "Dialpad"
+msgid "Show dialpad"
+msgstr "ಡಯಲà³\8dâ\80\8dಪà³\8dಯಾಡನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
-#| msgid "Video input"
-msgid "Video Off"
-msgstr "ವೀಡಿಯೋ ಆಫ್‌"
+msgid "Display the dialpad"
+msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
-#| msgid "Video input"
-msgid "Video On"
-msgstr "ವೀಡಿಯೋ ಆನ್‌"
+#, fuzzy
+#| msgid "Send _Video"
+msgid "Send Video"
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು (_V)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
-#| msgid "Video preview"
-msgid "Video Preview"
-msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಮುನ್ನೋಟ"
+#, fuzzy
+#| msgid "Toggle audio transmission"
+msgid "Toggle video transmission"
+msgstr "ಆಡಿಯೊ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
-msgid "_Call"
-msgstr "ಕರೆ ಮಾಡು(_C)"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
+msgid "Send Audio"
+msgstr "ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:29
-msgid "_View"
-msgstr "ನೋಟ(_V)"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
+msgid "Toggle audio transmission"
+msgstr "ಆಡಿಯೊ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
+msgid "Encoding Codec:"
+msgstr "ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೋಡೆಕ್:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-call-window.c:2542 ../src/empathy-call-window.c:2543
+#: ../src/empathy-call-window.c:2544 ../src/empathy-call-window.c:2545
+msgid "Unknown"
+msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
+msgid "Decoding Codec:"
+msgstr "ಡೀಕೋಡಿಂಗ್ ಕೋಡೆಕ್:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
+msgid "Remote Candidate:"
+msgstr "ದೂರಸ್ಥ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
+msgid "Local Candidate:"
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
+msgid "Audio"
+msgstr "ಆಡಿಯೋ"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:289
+#, fuzzy
+#| msgid "Hide the main window."
+msgid "Close this window?"
+msgstr "ಮುಖ್ಯ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಅಡಗಿಸು."
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:294
+#, c-format
+msgid ""
+"Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
+"until you rejoin it."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:305
+#, c-format
+msgid ""
+"Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
+"messages until you rejoin it."
+msgid_plural ""
+"Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
+"further messages until you rejoin them."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:314
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Level "
+msgid "Leave %s?"
+msgstr "ಸ್ತರ"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:315
+msgid ""
+"You will not receive any further messages from this chat room until you "
+"rejoin it."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+msgid "Close window"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+#, fuzzy
+#| msgid "Level "
+msgid "Leave room"
+msgstr "ಸ್ತರ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:472 ../src/empathy-chat-window.c:492
+#: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
 msgstr[0] "%s (ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
 msgstr[1] "%s (ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:484
+#: ../src/empathy-chat-window.c:652
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
 msgstr[0] "%s (ಹಾಗು %u ಇತರರು)"
 msgstr[1] "%s (ಹಾಗು %u ಇತರರು)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:500
+#: ../src/empathy-chat-window.c:668
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
 msgstr[0] "%s (ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಓದಲಾದ %d )"
 msgstr[1] "%s (ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಓದಲಾದ %d )"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:509
+#: ../src/empathy-chat-window.c:677
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
 msgstr[0] "%s (ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
 msgstr[1] "%s (ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:711
+#: ../src/empathy-chat-window.c:892
+msgid "SMS:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:902
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Typing a message."
+msgid "Sending %d message"
+msgid_plural "Sending %d messages"
+msgstr[0] "ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ."
+msgstr[1] "ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ."
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:924
 msgid "Typing a message."
 msgstr "ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ."
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
-msgid "C_lear"
-msgstr "à²\85ಳಿಸà³\81(_l)"
+msgid "_Conversation"
+msgstr "ಸà²\82ಭಾಷಣà³\86(_C)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
-#| msgid "Contact"
-msgid "C_ontact"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ (_o)"
+msgid "C_lear"
+msgstr "ಅಳಿಸು(_l)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
-msgid "Chat"
-msgstr "ಚಾಟ್"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
 msgid "Insert _Smiley"
 msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_S)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
-msgid "Invite _Participant…"
-msgstr "ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸು (_P)…"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
-msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು(_L)"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
-msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು(_R)"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
-msgid "Notify for All Messages"
-msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸು"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
-msgid "_Contents"
-msgstr "ಒಳ ವಿಷಯಗಳು(_C)"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
-msgid "_Conversation"
-msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆ(_C)"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
-msgid "_Detach Tab"
-msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕು (_D)"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
-msgid "_Edit"
-msgstr "ಸಂಪಾದಿಸು(_E)"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
-#| msgid "_Favorite Chatroom"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
 msgid "_Favorite Chat Room"
 msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಚಾಟ್‌ರೂಮ್ (_F)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
-msgid "_Help"
-msgstr "ನೆರವು(_H)"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
-msgid "_Next Tab"
-msgstr "ಮುಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್(_P)"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
-msgid "_Previous Tab"
-msgstr "ಹಿಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್(_P)"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
+msgid "Notify for All Messages"
+msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_S)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
+msgid "Invite _Participant…"
+msgstr "ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸು (_P)…"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
+msgid "C_ontact"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ (_o)"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
 msgid "_Tabs"
 msgstr "ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು(_T)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
+msgid "_Previous Tab"
+msgstr "ಹಿಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್(_P)"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
+msgid "_Next Tab"
+msgstr "ಮುಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್(_P)"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಕಾಣಿಸು (_U)"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
+msgid "Move Tab _Left"
+msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು(_L)"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
+msgid "Move Tab _Right"
+msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು(_R)"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
+msgid "_Detach Tab"
+msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕು (_D)"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
 msgid "Name"
 msgstr "ಹೆಸರು"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
 msgid "Room"
 msgstr "ರೂಮ್"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
-#| msgid "Incoming voice call"
+#: ../src/empathy-event-manager.c:522
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
 msgid "Incoming call"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:511
+#: ../src/empathy-event-manager.c:526
 #, c-format
-#| msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:512
+#: ../src/empathy-event-manager.c:527
 #, c-format
-#| msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:660
+#: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
+#: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:540
+#: ../src/empathy-event-manager.c:555
 msgid "_Reject"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು(_R)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:546
+#: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
 msgid "_Answer"
 msgstr "ಉತ್ತರ(_A)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:660
+#: ../src/empathy-event-manager.c:571
+msgid "_Answer with video"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
+#: ../src/empathy-call-window.c:1525
 #, c-format
-#| msgid "Incoming call from %s"
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:737
+#: ../src/empathy-event-manager.c:837
 msgid "Room invitation"
 msgstr "ರೂಮಿನ ಆಹ್ವಾನ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:739
+#: ../src/empathy-event-manager.c:839
 #, c-format
-#| msgid "%s invited you to join %s"
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:746
+#: ../src/empathy-event-manager.c:846
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:754
+#: ../src/empathy-event-manager.c:854
 msgid "_Decline"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು(_D)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:759
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
+#: ../src/empathy-event-manager.c:859
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Join"
 msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು(_J)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:786
+#: ../src/empathy-event-manager.c:886
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:792
+#: ../src/empathy-event-manager.c:892
 #, c-format
-#| msgid "%s invited you to join %s"
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "%s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು  ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:843
+#: ../src/empathy-event-manager.c:943
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:370
-#| msgid "Password:"
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
 msgid "Password required"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1069
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1216
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr ""
 "ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು %s ರವರು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯನ್ನು "
 "ಕೋರಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1073
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1222
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3666,7 +3984,7 @@ msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು %s ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ"
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "ಭಾಗಿಯಾದ ಇತರರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
@@ -3680,15 +3998,15 @@ msgstr "\"%s\" ನ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
 msgid "File"
 msgstr "ಕಡತ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
 msgid "Remaining"
 msgstr "ಬಾಕಿಇರುವ"
 
@@ -3701,7 +4019,13 @@ msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr ""
 "ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಾಗು ವಿಫಲಗೊಂಡ ಕಡತವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕು"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
+#, fuzzy
+#| msgid "Import"
+msgid "_Import"
+msgstr "ಆಮದು"
+
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
 msgid ""
 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
 "importing accounts from Pidgin."
@@ -3709,180 +4033,200 @@ msgstr ""
 "ಆಮದು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆ ಖಾತೆಯು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. Empathy ಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೇವಲ Pidgin ಇಂದ ಮಾತ್ರ "
 "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಬಲ್ಲದು."
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:301
+#: ../src/empathy-import-widget.c:316
 msgid "Import"
 msgstr "ಆಮದು"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:310
+#: ../src/empathy-import-widget.c:325
 msgid "Protocol"
 msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:334
+#: ../src/empathy-import-widget.c:349
 msgid "Source"
 msgstr "ಮೂಲ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:387
-#| msgid "Password:"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:391
 msgid "Provide Password"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:393
-#| msgid "Disconnected"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:397
 msgid "Disconnect"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹಾಕು"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:533
-#| msgid "No topic defined"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:657
+msgid "You need to setup an account to see contacts here."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:673
 msgid "No match found"
 msgstr "ಯಾವುದೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:688
-#| msgid "Disconnected"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:783
+#, c-format
+msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:849
+msgid "Update software..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
+msgid "Close"
+msgstr "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:960
 msgid "Reconnect"
 msgstr "ಮರಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:694
-#| msgid "_Edit account"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:966
 msgid "Edit Account"
 msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:700
-#| msgid "Clean"
-msgid "Close"
-msgstr "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು"
+#. Translators: this string will be something like:
+#. * Top up My Account ($1.23)..."
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1110
+#, c-format
+msgid "Top up %s (%s)..."
+msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1418
-msgid "Contact"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1156
+#, fuzzy
+#| msgid "Salut account is created"
+msgid "Top up account credit"
+msgstr "Salut ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1765
-msgid "Contact List"
-msgstr "ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿ"
+#. top up button
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1228
+msgid "Top Up..."
+msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1881
-msgid "Show and edit accounts"
-msgstr "à²\96ಾತà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81 à²¸à²\82ಪಾದಿಸà³\81"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1952
+msgid "Contact"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
-msgid "Contacts on a _Map"
-msgstr "ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು(_M)"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2150
+msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
+msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
-#| msgid "Contact List"
-msgid "Find in Contact _List"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು (_L)"
+#. translators: argument is an account name
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2158
+#, c-format
+msgid "You need to enable %s to see contacts here."
+msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
-msgid "Join _Favorites"
-msgstr "à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aಿನವà³\81à²\97ಳಿà²\97à³\86 à²¸à³\87ರà³\81(_F)"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2460
+msgid "Contact List"
+msgstr "ವಿಳಾಸ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
-msgid "Manage Favorites"
-msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಿ"
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Accounts"
+msgid "Account settings"
+msgstr "ಖಾತೆಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
-msgid "N_ormal Size"
-msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ(_o)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+msgid "_New Conversation…"
+msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ (_N)..."
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
 msgid "New _Call…"
 msgstr "ಹೊಸ ಕರೆ (_C)…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
-msgid "Normal Size With _Avatars"
-msgstr "à²\85ವತಾರà²\97ಳ à²¸à²¾à²®à²¾à²¨à³\8dಯ à²\97ಾತà³\8dರ(_A)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
+msgid "_Search for Contacts…"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95à²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²¹à³\81ಡà³\81à²\95à³\81 (_S)..."
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
-#| msgid "Preferences"
-msgid "P_references"
-msgstr "ಆದ್ಯತೆಗಳು (_r)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
+msgid "_File Transfers"
+msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು(_F)"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
+msgid "_Offline Contacts"
+msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು(_O)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
-#| msgid "Protocol"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
 msgid "Show P_rotocols"
 msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು (_r)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
-msgid "Sort by _Name"
-msgstr "ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸು(_N)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
+msgid "Credit Balance"
+msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
-msgid "Sort by _Status"
-msgstr "ಸà³\8dಥಿತಿಯ à²\86ಧಾರದಲà³\8dಲಿ à²µà²¿à²\82à²\97ಡಿಸà³\81(_S)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
+msgid "Contacts on a _Map"
+msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¨à²\95à³\8dಷà³\86ಯಲà³\8dಲಿನ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ವಿಳಾಸà²\97ಳà³\81(_M)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
 msgid "_Accounts"
 msgstr "ಖಾತೆಗಳು(_A)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
-#| msgid "_Offline Contacts"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
 msgid "_Blocked Contacts"
 msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು (_B)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
-msgid "_Compact Size"
-msgstr "ಸಾà²\82ದà³\8dರ à²\97ಾತà³\8dರ(_C)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
+msgid "P_references"
+msgstr "à²\86ದà³\8dಯತà³\86à²\97ಳà³\81 (_r)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
-msgid "_Debug"
-msgstr "ದà³\8bಷ à²¨à²¿à²µà²¾à²°à²£à³\86(_Debug)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
+msgid "Find in Contact _List"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95ವಿಳಾಸ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯಲà³\8dಲಿ à²¹à³\81ಡà³\81à²\95à³\81 (_L)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
-msgid "_File Transfers"
-msgstr "à²\95ಡತದ à²µà²°à³\8dà²\97ಾವಣà³\86à²\97ಳà³\81(_F)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
+msgid "Sort by _Name"
+msgstr "ಹà³\86ಸರಿನ à²\86ಧಾರದಲà³\8dಲಿ à²µà²¿à²\82à²\97ಡಿಸà³\81(_N)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
-#| msgid "_Join"
-msgid "_Join…"
-msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು (_J)..."
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
+msgid "Sort by _Status"
+msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸು(_S)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
-#| msgid "New Conversation"
-msgid "_New Conversation…"
-msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ (_N)..."
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
+msgid "Normal Size With _Avatars"
+msgstr "ಅವತಾರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ(_A)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
-msgid "_Offline Contacts"
-msgstr "à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳà³\81(_O)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
+msgid "N_ormal Size"
+msgstr "ಸಾಮಾನà³\8dಯ à²\97ಾತà³\8dರ(_o)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
-msgid "_Personal Information"
-msgstr "ವà³\88ಯà²\95à³\8dತಿà²\95 à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿(_P)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
+msgid "_Compact Size"
+msgstr "ಸಾà²\82ದà³\8dರ à²\97ಾತà³\8dರ(_C)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
 msgid "_Room"
 msgstr "ರೂಮ್(_R)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
-#| msgid "_Show Contact List"
-msgid "_Search for Contacts…"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕು (_S)..."
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
+msgid "_Join…"
+msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು (_J)..."
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
+msgid "Join _Favorites"
+msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರು(_F)"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
+msgid "Manage Favorites"
+msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
 msgid "Chat Room"
 msgstr "ಚಾಟ್ ರೂಮ್‌"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
 msgid "Members"
 msgstr "ಸದಸ್ಯರು"
 
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
 #, c-format
-#| msgctxt ""
-#| "Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/"
-#| "no and a number."
-#| msgid ""
-#| "<b>%s</b>\n"
-#| "Invite required: %s\n"
-#| "Password required: %s\n"
-#| "Members: %s"
 msgid ""
 "%s\n"
 "Invite required: %s\n"
@@ -3894,29 +4238,39 @@ msgstr ""
 "ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: %s\n"
 "ಸದಸ್ಯರು: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+msgid "Yes"
+msgstr "ಹೌದು"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
 msgid "No"
 msgstr "ಇಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr "ರೂಮ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr "ರೂಮ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
-msgid "Couldn't load room list"
-msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+msgid "Join Room"
+msgstr "ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
-msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
+msgid ""
+"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
 msgstr ""
 "ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ರೂಮ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಆರಿಸಿ."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
+msgid "_Room:"
+msgstr "ರೂಮ್(_R):"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
 "the current account's server"
@@ -3924,146 +4278,236 @@ msgstr ""
 "ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಚಾರಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಅಥವ ರೂಮ್‌ ಈಗಿನ ಖಾತೆಯು ಇರುವ "
 "ಪರಿಚಾರಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
-msgid "Join Room"
-msgstr "ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
+msgid "Couldn't load room list"
+msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
 msgid "Room List"
 msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
-msgid "_Room:"
-msgstr "ರೂಮ್(_R):"
-
-#: ../src/empathy-preferences.c:139
+#: ../src/empathy-preferences.c:166
 msgid "Message received"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:140
+#: ../src/empathy-preferences.c:167
 msgid "Message sent"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:141
+#: ../src/empathy-preferences.c:168
 msgid "New conversation"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:142
-msgid "Contact goes online"
+#: ../src/empathy-preferences.c:169
+#, fuzzy
+#| msgid "Contact goes online"
+msgid "Contact comes online"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಆನ್‌ಲೈನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:170
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಆಫ್‌ಲೈನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:144
+#: ../src/empathy-preferences.c:171
 msgid "Account connected"
 msgstr "ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:145
+#: ../src/empathy-preferences.c:172
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "ಖಾತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:446
+#: ../src/empathy-preferences.c:475
 msgid "Language"
 msgstr "ಭಾಷೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:875
+#. translators: Contact name for the chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:726
+#, fuzzy
+#| msgid "Client:"
+msgid "Juliet"
+msgstr "ಕ್ಲೈಂಟ್:"
+
+#. translators: Contact name for the chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:733
+#, fuzzy
+#| msgid "Room"
+msgid "Romeo"
+msgstr "ರೂಮ್"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:739
+msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
+msgstr ""
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:743
+msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
+msgstr ""
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:746
+msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
+msgstr ""
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:749
+msgid "And I'll no longer be a Capulet."
+msgstr ""
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:752
+msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
+msgstr ""
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:755
+#, fuzzy
+#| msgid "%s has disconnected"
+msgid "Juliet has disconnected"
+msgstr "%s ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
+
+#: ../src/empathy-preferences.c:1159
 msgid "Preferences"
 msgstr "ಆದ್ಯತೆಗಳು"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
-msgid "Appearance"
-msgstr "à²\97à³\8bà²\9aರಿà²\95à³\86"
+msgid "Show _smileys as images"
+msgstr "ಸà³\8dಮà³\88ಲಿà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²\9aಿತà³\8dರà²\97ಳಾà²\97ಿ à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_s)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
-msgid "Behavior"
-msgstr "ವರà³\8dತನà³\86"
+msgid "Show contact _list in rooms"
+msgstr "ರà³\82ಮà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಲà³\8dಲಿನ à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_l)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
-msgid "Chat Th_eme:"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²ªà²°à²¿à²¸à²°à²µà²¿à²¨à³\8dಯಾಸâ\80\8c(_e):"
+msgid "Appearance"
+msgstr "à²\97à³\8bà²\9aರಿà²\95à³\86"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
-msgid "Disable notifications when _away or busy"
-msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_a)"
+msgid "Start chats in:"
+msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
-msgid "Disable sounds when _away or busy"
-msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_a)"
+msgid "new ta_bs"
+msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
-msgid "Display incoming events in the notification area"
-msgstr "ಒಳಬರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು"
+msgid "new _windows"
+msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
-msgid "Enable notifications when a contact comes online"
-msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ನà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡà³\81ವಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸು"
+msgid "Display incoming events in the notification area"
+msgstr "à²\92ಳಬರà³\81ವ à²\98à²\9fನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à³\82à²\9aನಾ à²¸à³\8dಥಳದಲà³\8dಲಿ à²¤à³\8bರಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
-msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
-msgstr "à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡà³\81ವಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81"
+msgid "_Automatically connect on startup"
+msgstr "à²\86ರà²\82ಭà²\97à³\8aà²\82ಡಾà²\97 à²¤à²¾à²¨à²¾à²\97ಿಯà³\86 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ಹà³\8aà²\82ದà³\81 (_A) "
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
-msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cನ à²®à³\87ಲà³\86 à²\97ಮನವನà³\8dನà³\81 à²\95à³\87à²\82ದà³\8dರà³\80à²\95ರಿಸದà³\86 à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81(_c)"
+msgid "Log conversations"
+msgstr "ಸà²\82ಭಾಷಣà³\86à²\97ಳ à²¦à²¾à²\96ಲà³\86 à²\87ರಿಸಿà²\95à³\8a"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
-msgid "Enable spell checking for languages:"
-msgstr "à²\88 à²­à²¾à²·à³\86à²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²\95ಾà²\97à³\81ಣಿತ à²ªà²°à³\80à²\95à³\8dಷà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81:"
+msgid "Behavior"
+msgstr "ವರà³\8dತನà³\86"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "General"
 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ"
 
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+msgid "_Enable bubble notifications"
+msgstr "ಗುಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_E)"
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
-#| msgid "Location"
-msgid "Location sources:"
-msgstr "ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಗಳು:"
+msgid "Disable notifications when _away or busy"
+msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_a)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
-#| msgid "Conversations"
-msgid "Log conversations"
-msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಇರಿಸಿಕೊ"
+msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
+msgstr "ಚಾಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು(_c)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+msgid "Enable notifications when a contact comes online"
+msgstr ""
+"ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
+msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
+msgstr ""
+"ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Notifications"
 msgstr "ಸೂಚನೆಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+msgid "_Enable sound notifications"
+msgstr "ಶಬ್ಧದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_E)"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
+msgid "Disable sounds when _away or busy"
+msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_a)"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "ಘಟನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
-msgid "Privacy"
-msgstr "ಗೌಪ್ಯತೆ"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
+msgid "Sounds"
+msgstr "ಧ್ವನಿಗಳು"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+msgid ""
+"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
+"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
+"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
+"off and restarting the call."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+msgid "_Publish location to my contacts"
+msgstr "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು(_P)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
 msgid ""
 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
 "decimal place."
 msgstr ""
-"ಸ್ಥಳದ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ "
+"ಸ್ಥಳದ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ "
+"ಏನನ್ನೂ "
 "ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  GPS ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಒಂದು ದಶಾಂಶ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
-msgid "Show _smileys as images"
-msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸು(_s)"
+#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
+msgid "_Reduce location accuracy"
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು(_R)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
-msgid "Show contact _list in rooms"
-msgstr "ರà³\82ಮà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಲà³\8dಲಿನ à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\8bರಿಸà³\81(_l)"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+msgid "Privacy"
+msgstr "à²\97à³\8cಪà³\8dಯತà³\86"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
-msgid "Sounds"
-msgstr "ಧ್ವನಿಗಳು"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+msgid "_GPS"
+msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "à²\95ಾà²\97à³\81ಣಿತ à²ªà²°à³\80à²\95à³\8dಷà³\86"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
+msgid "_Cellphone"
+msgstr "ಸà³\86ಲà³\8dâ\80\8cಫà³\8bನà³\8d (_C)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
+msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧ (_IP, Wi-Fi)"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+msgid "Location sources:"
+msgstr "ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಗಳು:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
 msgid ""
 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
@@ -4071,211 +4515,624 @@ msgstr ""
 "ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ಧಕೋಶವು ಅನುಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ "
 "ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
+msgid "Enable spell checking for languages:"
+msgstr "ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
+msgid "Chat Th_eme:"
+msgstr "ಚಾಟ್‌ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ‌(_e):"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
+#, fuzzy
+#| msgid "Bearing:"
+msgid "Variant:"
+msgstr "ಬಿಯರಿಂಗ್:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
 msgid "Themes"
 msgstr "ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
-#| msgid "Automatically _connect on startup "
-msgid "_Automatically connect on startup"
-msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು (_A) "
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
+msgid "Status"
+msgstr "ಸ್ಥಿತಿ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
-#| msgid "Megaphone"
-msgid "_Cellphone"
-msgstr "ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ (_C)"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
+msgid "_Quit"
+msgstr "ಹೊರನೆಡೆ(_Q)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
-msgid "_Enable bubble notifications"
-msgstr "à²\97à³\81ಳà³\8dಳà³\86ಯ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯà²\97à³\8aಳಿಸà³\81(_E)"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
+msgid "Redial"
+msgstr "ಮರಳಿ à²¡à²¯à²²à³\8d à²®à²¾à²¡à³\81"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
-msgid "_Enable sound notifications"
-msgstr "ಶಬà³\8dಧದ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯà²\97à³\8aಳಿಸà³\81(_E)"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
+msgid "V_ideo"
+msgstr "ವà³\80ಡಿಯà³\8b (_i)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
-msgid "_GPS"
-msgstr "_GPS"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
+msgid "Video Off"
+msgstr "ವೀಡಿಯೋ ಆಫ್‌"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
-msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
-msgstr "à²\9cಾಲಬà²\82ಧ (_IP, Wi-Fi)"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
+msgid "Video Preview"
+msgstr "ವà³\80ಡಿಯà³\8a à²®à³\81ನà³\8dನà³\8bà²\9f"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
-msgid "_Open new chats in separate windows"
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²µà²¿à²\82ಡà³\8bà²\97ಳಲà³\8dಲಿ à²¤à³\86ರà³\86 (_O)"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
+msgid "Video On"
+msgstr "ವà³\80ಡಿಯà³\8b à²\86ನà³\8dâ\80\8c"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
-msgid "_Publish location to my contacts"
-msgstr "ನನà³\8dನ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²\97ಳà³\81 à²\87ರà³\81ವ à²¸à³\8dಥಳವನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dರà²\95à²\9fಿಸà³\81(_P)"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
+msgid "Call the contact again"
+msgstr "ಸà²\82ಪರà³\8dà²\95à²\95à³\8dà²\95à³\86 à²\87ನà³\8dನà³\8aಮà³\8dಮà³\86 à²\95ರà³\86 à²®à²¾à²¡à³\81"
 
-#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
-msgid "_Reduce location accuracy"
-msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು(_R)"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
+msgid "Camera Off"
+msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
-msgid "Status"
-msgstr "ಸà³\8dಥಿತಿ"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
+msgid "Disable camera and stop sending video"
+msgstr "à²\95à³\8dಯಾಮರಾವನà³\8dನà³\81 à²\85ಶà²\95à³\8dತà²\97à³\8aಳಿಸà³\81 à²¹à²¾à²\97à³\81 à²µà³\80ಡಿಯà³\8aವನà³\8dನà³\81 à²\95ಳà³\81ಹಿಸà³\81ವà³\81ದನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²²à³\8dಲಿಸà³\81"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
-msgid "_Quit"
-msgstr "ಹೊರನೆಡೆ(_Q)"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
+msgid "Preview"
+msgstr "ಮುನ್ನೋಟ"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
+msgid "Enable camera but don't send video"
+msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡ"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
+msgid "Camera On"
+msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-map-view.c:442
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
+msgid "Enable camera and send video"
+msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಹಾಗು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
+
+#: ../src/empathy-map-view.c:471
 msgid "Contact Map View"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ನಕ್ಷೆ ನೋಟ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1218
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1607
 msgid "Save"
 msgstr "ಉಳಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1394
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
+msgid "Pastebin link"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1676
+msgid "Pastebin response"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1680
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s:"
+msgid "%s"
+msgstr "%s:"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1683
+msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1912
 msgid "Debug Window"
 msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ವಿಂಡೊ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1476
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1970
+msgid "Send to pastebin"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2009
 msgid "Pause"
 msgstr "ವಿರಮಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1488
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
 msgid "Level "
 msgstr "ಸ್ತರ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1508
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2040
 msgid "Debug"
 msgstr "ದೋಷನಿವಾರಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1514
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
 msgid "Info"
 msgstr "ಮಾಹಿತಿ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2050 ../src/empathy-debug-window.c:2096
 msgid "Message"
 msgstr "ಸಂದೇಶ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1526
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2055
 msgid "Warning"
 msgstr "ಎಚ್ಚರಿಕೆ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1532
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
 msgid "Critical"
 msgstr "ಸಂದಿಗ್ಧ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1538
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
 msgid "Error"
 msgstr "ದೋಷ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1557
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2084
 msgid "Time"
 msgstr "ಸಮಯ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1560
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2087
 msgid "Domain"
 msgstr "ಡೊಮೈನ್"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1562
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2089
 msgid "Category"
 msgstr "ವರ್ಗ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
 msgid "Level"
 msgstr "ಸ್ತರ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2114
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
-msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವು ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ."
+msgstr ""
+"ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವು ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:230
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:203
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
 msgid "Invite"
 msgstr "ಆಹ್ವಾನ"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:183
+#: ../src/empathy-accounts.c:180
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
-msgstr "ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ; ಏನಾದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡು (ಉದಾ, ಆಮದು) ನಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
+msgstr ""
+"ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ; ಏನಾದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡು (ಉದಾ, ಆಮದು) ನಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:187
-msgid "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
+#: ../src/empathy-accounts.c:184
+msgid ""
+"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "\"ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು\" ಖಾತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರದ ಹೊರತು ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:191
+#: ../src/empathy-accounts.c:188
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
-msgstr "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು  (ಉದಾ, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+msgstr ""
+"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು  (ಉದಾ, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:193
-#| msgid "account"
+#: ../src/empathy-accounts.c:190
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<account-id>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:198
-#| msgid "Import Accounts"
+#: ../src/empathy-accounts.c:195
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- Empathy ಖಾತೆಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:237
-#| msgid "Import Accounts"
+#: ../src/empathy-accounts.c:231
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Empathy ಖಾತೆಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:66
-#| msgid "Empathy"
+#: ../src/empathy-debugger.c:69
+msgid "Show a particular service"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-debugger.c:74
+#, fuzzy
+#| msgid "Empathy Debugger"
+msgid "- Empathy Debugger"
+msgstr "Empathy ದೋಷನಿವಾರಕ"
+
+#: ../src/empathy-debugger.c:113
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Empathy ದೋಷನಿವಾರಕ"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:107
-#| msgid "- Empathy IM Client"
+#: ../src/empathy-chat.c:109
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- Empathy ಚಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
 msgid "Respond"
 msgstr "ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
-#| msgid "_Reject"
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
+#: ../src/empathy-call-window.c:1529
 msgid "Reject"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
-#| msgid "_Answer"
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
+#: ../src/empathy-call-window.c:1530
 msgid "Answer"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
-#| msgid "_Decline"
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
+msgid "Answer with video"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
 msgid "Decline"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
-#| msgid "Account"
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
 msgid "Accept"
 msgstr "ಅಂಗೀಕರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:130
-#, c-format
-#| msgid "Incoming call from %s"
-msgid "Missed call from %s"
-msgstr "%s ಇಂದ ಬಂದ ಕರೆಯ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ"
+#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
+#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
+#. * brings the password popup.
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
+#, fuzzy
+#| msgid "Preview"
+msgid "Provide"
+msgstr "ಮುನ್ನೋಟ"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:133
+#: ../src/empathy-call-observer.c:132
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr ""
-"%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ."
+"%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ "
+"ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ."
+
+#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
+#. * as possible.
+#: ../src/empathy-call-window.c:1140 ../src/empathy-call-window.c:1162
+msgid "i"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2888
+msgid "On hold"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2891
+msgid "Mute"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2893
+#, fuzzy
+#| msgid "Location"
+msgid "Duration"
+msgstr "ಸ್ಥಳ"
+
+#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
+#: ../src/empathy-call-window.c:2896
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Connected — %d:%02dm"
+msgid "%s — %d:%02dm"
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ — %d:%02dm"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3166
+#, c-format
+msgid "Your current balance is %s."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3170
+msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3172
+msgid "Top Up"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
+#, fuzzy
+#| msgid "Match case"
+msgid "_Match case"
+msgstr "ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr "ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
+#, fuzzy
+#| msgid "New account"
+msgid "Adding new account"
+msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
+msgid "People nearby"
+msgstr "ಹತ್ತಿರದ ಜನರು"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on "
+#| "the same network as you. If you want to use this feature, please check "
+#| "that the details below are correct. You can easily change these details "
+#| "later or disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct."
+msgstr ""
+"Empathy ಯು ನೀವು ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೆ "
+"ಪತ್ತೆ "
+"ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ "
+"ಸವಲತ್ತನ್ನು "
+"ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿ ಇವೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು "
+"ನಂತರವೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವ 'ಖಾತೆಗಳು' ಸಂವಾದಚೌಕವನ್ನು "
+"ಬಳಸಿಕೊಂಡು "
+"ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
+msgid ""
+"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
+"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
+#~ msgstr "Empathy ಯು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ"
+
+#~ msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
+#~ msgstr "Empathy ಯು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆಯೆ ಅಥವ ಇಲ್ಲವೆ."
+
+#~ msgid "Socket type not supported"
+#~ msgstr "ಸಾಕೆಟ್‌ನ ಬಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
+
+#~ msgid "All"
+#~ msgstr "ಎಲ್ಲಾ"
+
+#~ msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
+#~ msgstr "%s ಎಂಬ ಖಾತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜಾಲ ಖಾತೆಗಳು ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ."
+
+#~ msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
+#~ msgstr "%s ಖಾತೆಯನ್ನು Empathy ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ."
+
+#~ msgid "Launch My Web Accounts"
+#~ msgstr "ನನ್ನ ಜಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸು"
+
+#~| msgid "Enabled"
+#~ msgid "_Enabled"
+#~ msgstr "ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾದ (_E)"
+
+#~ msgid "Personal Information"
+#~ msgstr "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ"
+
+#~ msgid "Ungrouped"
+#~ msgstr "ಚದುರಿಸಲಾದ"
+
+#~| msgid "_Favorite Chatroom"
+#~ msgid "Favorite People"
+#~ msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು"
+
+#~| msgid "_Edit"
+#~ msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "ಸಂಪಾದನೆ (_E)"
+
+#~ msgid "Select a contact"
+#~ msgstr "ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆರಿಸು"
+
+#~| msgid "Select a contact"
+#~ msgid "Select contacts to link"
+#~ msgstr "ಜೋಡಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ"
+
+#~| msgid "New Contact"
+#~ msgid "New contact preview"
+#~ msgstr "ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಲೋಕನ"
+
+#~ msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
+#~ msgstr "ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು."
+
+#~| msgid "_Offline Contacts"
+#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
+#~ msgid "_Link Contacts…"
+#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು (_L)..."
+
+#~| msgid "_Offline Contacts"
+#~ msgid "Link Contacts"
+#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು"
+
+#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
+#~ msgid "_Unlink…"
+#~ msgstr "ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆ (_U)…"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
+#~ msgstr "ತೋರಿಸಲಾದ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸು"
+
+#~| msgid "_Open Link"
+#~ msgid "_Link"
+#~ msgstr "ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸು (_L)"
+
+#~| msgid "invalid contact"
+#~ msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
+#~ msgstr "'%s' ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆ?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will "
+#~ "completely split the linked contacts into separate contacts."
+#~ msgstr ""
+#~ "ನೀವು ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? "
+#~ "ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು "
+#~ "ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ."
+
+#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
+#~ msgid "_Unlink"
+#~ msgstr "ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆ (_U)"
+
+#~ msgid "Date"
+#~ msgstr "ದಿನಾಂಕ"
+
+#~ msgid "Conversations"
+#~ msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು"
+
+#~ msgid "Find Next"
+#~ msgstr "ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕು"
+
+#~| msgid "_Previous Tab"
+#~ msgid "Find Previous"
+#~ msgstr "ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಕು"
+
+#~ msgid "Previous Conversations"
+#~ msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು"
+
+#~ msgid "_For:"
+#~ msgstr "ಇವರಿಗಾಗಿ(_F):"
+
+#~ msgid "Contact ID:"
+#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಐಡಿ:"
+
+#~ msgid "C_hat"
+#~ msgstr "ಚಾಟ್ ಮಾಡು(_h)"
+
+#~ msgid "C_all"
+#~ msgstr "ಕರೆ ಮಾಡು(_a)"
+
+#~ msgid "Set your presence and current status"
+#~ msgstr "ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಹಾಗು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
+
+#~ msgid "Enter Custom Message"
+#~ msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
+
+#~ msgid "Save _New Status Message"
+#~ msgstr "ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸು (_N)"
+
+#~| msgid "Edit Custom Messages"
+#~ msgid "Saved Status Messages"
+#~ msgstr "ಉಳಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂದೇಶಗಳು"
+
+#~| msgid "The selected file is not a regular file"
+#~ msgid "The selected contact cannot receive files."
+#~ msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಕಡತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
+
+#~| msgid "There has been an error while importing the accounts."
+#~ msgid "There was an error while importing the accounts."
+#~ msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
+
+#~| msgid "There has been an error while parsing the account details."
+#~ msgid "There was an error while parsing the account details."
+#~ msgstr "ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
+
+#~| msgid "There has been an error."
+#~ msgid "There was an error."
+#~ msgstr "ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
+
+#~| msgid "Error sending message '%s': %s"
+#~ msgid "The error message was: %s"
+#~ msgstr "ದೋಷ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿದೆ: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can either go back and try to enter your accounts' details again or "
+#~ "quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಈ ಸಹಾಯಕನಿಂದ "
+#~ "ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು."
+
+#~ msgid "An error occurred"
+#~ msgstr "ಒಂದು ದೋಷ ಎದುರಾಗಿದೆ"
+
+#~ msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
+#~ msgstr "ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬೇರಾವುದೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೆ?"
+
+#~ msgid "Enter your account details"
+#~ msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
+
+#~ msgid "What kind of chat account do you want to create?"
+#~ msgstr "ನೀವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
+
+#~ msgid "Do you want to create other chat accounts?"
+#~ msgstr "ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
+
+#~ msgid "Enter the details for the new account"
+#~ msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆಗಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
+#~ "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
+#~ "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
+#~ "calls."
+#~ msgstr ""
+#~ "Empathy ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಹಾಗು Google Talk, "
+#~ "AIM, Windows Live ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರೆ ಚಾಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು "
+#~ "ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಡನೆ ಚಾಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅಥವ ಒಂದು ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು "
+#~ "ಆಡಿಯೊ ಅಥವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು."
+
+#~ msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
+#~ msgstr "ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಚಾಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಖಾತೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆ?"
+
+#~ msgid "Yes, import my account details from "
+#~ msgstr "ಹೌದು, ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊ"
+
+#~ msgid "Yes, I'll enter my account details now"
+#~ msgstr "ಹೌದು, ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತೇನೆ"
+
+#~ msgid "No, I want a new account"
+#~ msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
+
+#~ msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
+#~ msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
+
+#~ msgid "Select the accounts you want to import:"
+#~ msgstr "ನೀವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:"
+
+#~ msgid "No, that's all for now"
+#~ msgstr "ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು"
+
+#~| msgid "_Edit account"
+#~ msgid "Edit->Accounts"
+#~ msgstr "ಸಂಪಾದನೆ->ಖಾತೆಗಳು"
+
+#~| msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
+#~ msgid "I do _not want to enable this feature for now"
+#~ msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ (_n)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
+#~ "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, "
+#~ "please install the telepathy-salut package and create a People Nearby "
+#~ "account from the Accounts dialog"
+#~ msgstr ""
+#~ "telepathy-salut ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿರದೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಲಬಂಧದೊಂದಿಗೆ "
+#~ "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀವು "
+#~ "ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು telepathy-salut ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ "
+#~ "ಖಾತೆಗಳು ಸಂವಾದ ಚೌಕದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಖಾತೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ"
+
+#~ msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
+#~ msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳ ಸಹಾಯಕ"
+
+#~ msgid "Welcome to Empathy"
+#~ msgstr "Empathy ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ"
+
+#~ msgid "Import your existing accounts"
+#~ msgstr "ಈಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ"
+
+#~ msgid "Please enter personal details"
+#~ msgstr "ದಯವಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You are about to create a new account, which will discard\n"
+#~ "your changes. Are you sure you want to proceed?"
+#~ msgstr ""
+#~ "ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು "
+#~ "ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ!\n"
+#~ "ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
+
+#~| msgid "Protocol"
+#~ msgid "Protocol:"
+#~ msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್:"
+
+#~ msgid "Show and edit accounts"
+#~ msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು ಸಂಪಾದಿಸು"
+
+#~ msgid "_Personal Information"
+#~ msgstr "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ(_P)"
+
+#~ msgid "_Open new chats in separate windows"
+#~ msgstr "ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಂಡೋಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ (_O)"
 
 #~ msgid "Send and receive messages"
 #~ msgstr "ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಹಾಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ"
@@ -4289,9 +5146,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "MC 4 accounts have been imported."
 #~ msgstr "MC 4 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ."
 
-#~ msgid "Salut account is created"
-#~ msgstr "Salut ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
 #~ "programs."
@@ -4410,9 +5264,6 @@ msgstr ""
 #~ "ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಹ "
 #~ "ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ."
 
-#~ msgid "Accounts"
-#~ msgstr "ಖಾತೆಗಳು"
-
 #~ msgid "Add new"
 #~ msgstr "ಹೊಸತನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
@@ -4464,9 +5315,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Allow _network usage"
 #~ msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸು(_n)"
 
-#~ msgid "Geoclue Settings"
-#~ msgstr "ಜಿಯೊಕ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
-
 #~ msgid "Unable to start application for service %s: %s"
 #~ msgstr "%s ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ: %s"