Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Mon, 15 Mar 2010 16:19:28 +0000 (17:19 +0100)
committerTomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>
Mon, 15 Mar 2010 16:19:28 +0000 (17:19 +0100)
po/pl.po

index fca262c..bcb59d2 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-03 13:17+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-03 13:15+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-15 17:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-15 17:10+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -108,107 +108,107 @@ msgid "Empathy has asked about importing accounts"
 msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:17
+msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
+msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Ukrycie głównego okna"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:25
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "Ukrycie głównego okna."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:25
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
 msgid "MC 4 accounts have been imported"
 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
 msgid "MC 4 accounts have been imported."
 msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
 msgstr ""
 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
 "Adium."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
-msgid "Salut account is created"
-msgstr "Utworzono konto Salut"
-
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:42
 msgid "Show avatars"
 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
@@ -275,33 +275,35 @@ msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:58
 msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
-msgstr ""
-"Określa, czy program Empathy zapytał o zaimportowanie kont z innych "
-"programów."
+msgstr "Określa, czy zapytano o zaimportowanie kont z innych programów."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:59
+msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
+msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr ""
 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
 msgid ""
 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
 msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr ""
 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
 "Inspector."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
 "reconnect."
@@ -309,12 +311,6 @@ msgstr ""
 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
 "rozłączenia/ponownego połączenia."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
-msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
-msgstr ""
-"Określa, czy konto Salut zostało stworzone podczas pierwszego uruchomienia "
-"programu Empathy."
-
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:65
 msgid ""
 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
@@ -449,8 +445,10 @@ msgstr ""
 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
 
+#. Tweak the dialog
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/cc-empathy-accounts-page.c:207 ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:70
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2066 ../src/cc-empathy-accounts-page.c:243
+#: ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:91
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
 
@@ -471,7 +469,7 @@ msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
 #: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:834
-#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:96
+#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:77
 msgid "People nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
@@ -1150,60 +1148,60 @@ msgstr "Wszystkie pliki"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknięcie powiększy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:232
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:233
 msgid "Failed to reconnect this chat"
 msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:654
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
 msgid "Failed to join chat room"
 msgstr "Dołączenie do pokoju rozmów się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:672
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:673
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:711
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:712
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:718
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:847
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:850
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:853
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:855
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:856
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:858
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:859
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:861
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:862
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:865
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:867
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:868
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:870
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:871
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1213,7 +1211,7 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:875
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:876
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1221,80 +1219,80 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:885
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:886
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:914
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1035
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1173
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1174
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1176
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1179
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1180
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1182
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1183
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1185
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1186
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1189
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1193
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1222
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1228
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1230
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1683
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1658
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1626
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1735
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1823
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1954
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1960
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1302,12 +1300,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1961
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1967
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1964
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1970
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1315,17 +1313,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1972
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1978
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1975
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1981
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1979
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1985
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1335,46 +1333,46 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1988
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1994
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2013
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2019
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2038
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2044
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2173 ../src/empathy-call-window.c:1531
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2179 ../src/empathy-call-window.c:1532
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2695
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2701
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2696
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2702
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2707
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2708
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2895
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2901
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
@@ -1384,20 +1382,20 @@ msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
 #. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:317
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:823
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:318
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:786
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
 
 #. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:830
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:325
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:793
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otwórz odnośnik"
 
 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
 #. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:422
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:423
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %d %B %Y"
 
@@ -1405,11 +1403,11 @@ msgstr "%A %d %B %Y"
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:301
 msgid "Personal Information"
 msgstr "Informacje osobiste"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:406
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nowy kontakt"
 
@@ -1421,81 +1419,86 @@ msgstr "Z_decyduj później"
 msgid "Subscription Request"
 msgstr "Prośba o upoważnienie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1631
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1518
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1633
 msgid "Removing group"
 msgstr "Usuwanie grupy"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1565
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1642
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1682
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1759
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1595
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1712
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1597
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1714
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:199
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:206
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Dodaj kontakt…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:233
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:257
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:264
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:296
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:340
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:347
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:362
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
 msgid "Send file"
 msgstr "Wyślij plik"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:385
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:392
 msgid "Share my desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:413
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:432
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1379
+msgid "Favorite"
+msgstr "Ulubione"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:459
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:508
 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "Z_modyfikuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:562
 #: ../src/empathy-chat-window.c:865
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:593
 msgid "_Invite to chat room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
@@ -1503,129 +1506,129 @@ msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Wybór kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:235
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:238
 msgid "Select"
 msgstr "Wybór"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:244
-#: ../src/empathy-main-window.c:1045
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:247
+#: ../src/empathy-main-window.c:1050
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:476
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kod ISO kraju:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
 msgid "Country:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
 msgid "State:"
 msgstr "Stan/województwo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
 msgid "City:"
 msgstr "Miasto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
 msgid "Area:"
 msgstr "Obszar:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Kod pocztowy:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
 msgid "Building:"
 msgstr "Budynek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
 msgid "Floor:"
 msgstr "Piętro:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
 msgid "Room:"
 msgstr "Pokój:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
 msgid "URI:"
 msgstr "Adres URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Poziom dokładności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
 msgid "Speed:"
 msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Długość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Szerokość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:524
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:585
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:587
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:601
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:603
 msgid "<b>Location</b>, "
 msgstr "<b>Położenie</b>, "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:651
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:653
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Zapisanie awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nie można zapisać awatara"
 
@@ -1797,12 +1800,12 @@ msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
 msgid "Set status"
 msgstr "Ustaw stan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:936
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:939
 msgid "Set your presence and current status"
 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1128
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Własne wiadomości…"
 
@@ -1890,15 +1893,15 @@ msgstr "Czysty"
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1520
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1501
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1618
 msgid "Select a file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1710
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1682
 msgid "Select a destination"
 msgstr "Wybór miejsca docelowego"
 
@@ -2170,7 +2173,7 @@ msgstr ""
 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1293
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1303
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Wystąpił błąd"
 
@@ -2179,36 +2182,36 @@ msgstr "Wystąpił błąd"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:414 ../src/empathy-accounts-dialog.c:579
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:413 ../src/empathy-accounts-dialog.c:580
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:501
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:508
 msgid "What kind of chat account do you have?"
 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:507
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:514
 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:513
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:520
 msgid "Enter your account details"
 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:518
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:525
 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:524
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:531
 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:531
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:538
 msgid "Enter the details for the new account"
 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:646
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:653
 msgid ""
 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
@@ -2220,41 +2223,41 @@ msgstr ""
 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:663
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:670
 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:686
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:693
 msgid "Yes, import my account details from "
 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:707
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:714
 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:729
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:736
 msgid "No, I want a new account"
 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:739
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:746
 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:760
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:767
 msgid "Select the accounts you want to import:"
 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:844
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:851
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:851
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:858
 msgid "No, that's all for now"
 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1110
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1117
 msgid ""
 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
@@ -2266,16 +2269,16 @@ msgstr ""
 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1116
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1172
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1123
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1179
 msgid "Edit->Accounts"
 msgstr "Edycja->Konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1132
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1139
 msgid "I don't want to enable this feature for now"
 msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1168
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1175
 msgid ""
 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
@@ -2287,19 +2290,23 @@ msgstr ""
 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
 "\" z okna Konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1174
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1181
 msgid "telepathy-salut not installed"
 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1251
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1227
+msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
+msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1261
 msgid "Welcome to Empathy"
 msgstr "Witamy w programie Empathy"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1260
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1270
 msgid "Import your existing accounts"
 msgstr "Importowanie istniejących kont"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1278
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1288
 msgid "Please enter personal details"
 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
 
@@ -2342,7 +2349,7 @@ msgstr "Nieznany stan"
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:759
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:768
 msgid ""
 "You are about to create a new account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2350,16 +2357,16 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1106
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1115
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1110
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1119
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1347
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1356
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2367,7 +2374,7 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1924
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1933
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2375,11 +2382,6 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2057
-msgid "Accounts"
-msgstr "Konta"
-
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
 msgid "No protocol installed"
 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
@@ -2425,41 +2427,41 @@ msgid "_Sidebar"
 msgstr "_Panel"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:1041
-msgid "Dialpad"
-msgstr "Panel wybierania"
-
-#: ../src/empathy-call-window.c:1047
 msgid "Audio input"
 msgstr "Wejście dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1051
+#: ../src/empathy-call-window.c:1045
 msgid "Video input"
 msgstr "Wejście obrazu"
 
+#: ../src/empathy-call-window.c:1049
+msgid "Dialpad"
+msgstr "Panel wybierania"
+
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1116
+#: ../src/empathy-call-window.c:1117
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
 
 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
 #. * title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1197
+#: ../src/empathy-call-window.c:1198
 msgid "Call"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:1694
+#: ../src/empathy-call-window.c:1695
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1755
+#: ../src/empathy-call-window.c:1756
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1793
+#: ../src/empathy-call-window.c:1794
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2468,7 +2470,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
 "używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1798
+#: ../src/empathy-call-window.c:1799
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2477,7 +2479,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
 "przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1804
+#: ../src/empathy-call-window.c:1805
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2486,23 +2488,23 @@ msgstr ""
 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1810
+#: ../src/empathy-call-window.c:1811
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1814
+#: ../src/empathy-call-window.c:1815
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1817
+#: ../src/empathy-call-window.c:1818
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1827
+#: ../src/empathy-call-window.c:1828
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2513,15 +2515,15 @@ msgstr ""
 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
 "w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1835
+#: ../src/empathy-call-window.c:1836
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1874
+#: ../src/empathy-call-window.c:1875
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1884
+#: ../src/empathy-call-window.c:1885
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
@@ -2944,23 +2946,23 @@ msgstr "Źródło"
 msgid "%s account"
 msgstr "Konto %s"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:433
+#: ../src/empathy-main-window.c:437
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:439
+#: ../src/empathy-main-window.c:443
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Zmodyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:445
+#: ../src/empathy-main-window.c:449
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1028
+#: ../src/empathy-main-window.c:1033
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1369
+#: ../src/empathy-main-window.c:1414
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
 
@@ -3392,5 +3394,9 @@ msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- Konta programu Empathy"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:247
-msgid " Accounts"
-msgstr " Konta"
+msgid "Empathy Accounts"
+msgstr "Konta programu Empathy"
+
+#: ../src/empathy-debugger.c:40
+msgid "Empathy Debugger"
+msgstr "Debuger programu Empathy"