Updated Swedish translation
authorSebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>
Wed, 24 Sep 2014 14:49:17 +0000 (14:49 +0000)
committerGNOME Translation Robot <gnome-sysadmin@gnome.org>
Wed, 24 Sep 2014 14:49:17 +0000 (14:49 +0000)
po/sv.po

index e226826..4ff1dd2 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,24 +1,27 @@
 # Swedish messages for Empathy.
-# Copyright (C) 2002-2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2002-2014 Free Software Foundation, Inc.
 # Richard Hult <richard@imendio.com>, 2002, 2003.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003, 2004.
 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
+# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
 #
 # Snälla, ta *INTE* bort de extra #~-meddelandena på slutet.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-18 10:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-18 10:56+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
+"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-09-14 03:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-09-24 00:00+0100\n"
+"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
 msgid "Empathy"
@@ -36,1291 +39,729 @@ msgstr "Meddelandeklienten Empathy"
 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
 msgstr "Chatta på Google Talk, Facebook, MSN och många andra chattjänster"
 
-#. Tweak the dialog
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2512
-msgid "Messaging and VoIP Accounts"
-msgstr "Meddelande och VoIP-konton"
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
+msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
+msgstr "chatta;prata;im;meddelande;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
+
+#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
+"environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
+"and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
+"text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
+"your contact’s chat application allows."
+msgstr ""
+"Empathy är det officiella snabbmeddelande programmet för skrivbordsmiljön "
+"GNOME.  Empathy kan ansluta till AIM, MSN, Jabber (inklusive Facebook och "
+"Google Talk), IRC och många andra meddelandenätverk. Du kan chatta via text, "
+"ringa ljud- och videosamtal och till och med överföra filer, beroende på vad "
+"din kontakts chattprogram tillåter."
 
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
-msgstr "Hantera konton för meddelanden och VoIP"
+#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
+"miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
+"open Empathy!"
+msgstr ""
+"Empathy erbjuder integrerade meddelanden för GNOME-skrivbordet, så du kommer "
+"aldrig att missa ett meddelande.  Du kan svara dina kontakter utan att ens "
+"öppna Empathy!"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Anslutningshanterare ska användas"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
-msgstr "Huruvida anslutningshanterare ska användas för att automatiskt koppla från/återansluta."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
+msgid ""
+"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
+"reconnect."
+msgstr ""
+"Huruvida anslutningshanterare ska användas för att automatiskt koppla från/"
+"återansluta."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Empathy ska ansluta automatiskt vid uppstart"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
-msgstr "Huruvida Empathy automatiskt ska logga in med dina konton vid uppstart."
+msgstr ""
+"Huruvida Empathy automatiskt ska logga in med dina konton vid uppstart."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
 msgid "Empathy should auto-away when idle"
 msgstr "Empathy ska ställa in automatiskt frånvaro vid inaktivitet"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
-msgstr "Huruvida Empathy automatiskt ska gå in i frånvaroläge om användaren är inaktiv."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
+msgid ""
+"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
+msgstr ""
+"Huruvida Empathy automatiskt ska gå in i frånvaroläge om användaren är "
+"inaktiv."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Standardhämtningsmapp för Empathy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Standardmappen att spara filöverföringar i."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
+#. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
-msgstr "Magiskt nummer används för att kontrollera om åtgärder för upprensning ska köras"
+msgstr ""
+"Magiskt nummer används för att kontrollera om åtgärder för upprensning ska "
+"köras"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
-msgid "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks should be executed or not. Users should not change this key manually."
-msgstr "empathy-sanity-cleaning.c använder detta tal för att kontrollera om åtgärder för upprensning ska köras eller inte. Användare bör inte ändra denna nyckel manuellt."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
+msgid ""
+"empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
+"should be executed or not. Users should not change this key manually."
+msgstr ""
+"empathy-sanity-cleaning.c använder detta tal för att kontrollera om åtgärder "
+"för upprensning ska köras eller inte. Användare bör inte ändra denna nyckel "
+"manuellt."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Visa frånkopplade kontakter"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "Huruvida frånkopplade kontakter ska visas i kontaktlistan."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Show avatars"
-msgstr "Visa profilbilder"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr "Huruvida profilbilder ska visas för kontakter i kontaktlistan och chattfönster."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Show protocols"
-msgstr "Visa protokoll"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
-msgstr "Huruvida protokoll för kontakter ska visas i kontaktlistan."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
 msgid "Show Balance in contact list"
 msgstr "Visa saldo i kontaktlista"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
 msgstr "Huruvida kontosaldon ska visas i kontaktlistan."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Compact contact list"
-msgstr "Kompakt kontaktlista"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
-msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i kompakt läge."
-
 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Dölj huvudfönstret"
 
 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "Dölj huvudfönstret."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "Standardkatalog att välja en profilbild från"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Den senaste katalogen som en profilbild valdes från."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Öppna nya chattar i separata fönster"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
 msgstr "Öppna alltid ett separat fönster för nya chattar."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
 msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Visa inkommande händelser i statusytan"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Display incoming events in the status area. If false, present them to the user immediately."
-msgstr "Visa inkommande händelser i statusytan. Om false, visa dem direkt för användaren."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
+msgid ""
+"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
+"user immediately."
+msgstr ""
+"Visa inkommande händelser i statusytan. Om false, visa dem direkt för "
+"användaren."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
 msgid "The position for the chat window side pane"
 msgstr "Positionen för chattfönstrets sidopanel"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
 msgstr "Den lagrade positionen (i bildpunkter) för chattfönstrets sidopanel."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
 msgid "Show contact groups"
 msgstr "Visa kontaktgrupper"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
 msgid "Whether to show groups in the contact list."
 msgstr "Huruvida grupper ska visas i kontaktlistan."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Contact list sort criterion"
-msgstr "Sorteringskriteria för kontaktlista"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
-msgid "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort the contact list by name."
-msgstr "Vilket kriteria som ska användas när kontaktlistan sorteras. Standard är att sortera efter kontaktens tillstånd med värdet \"state\". Värdet \"name\" kommer att sortera kontaktlistan efter namn."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "Använd notifieringsljud"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för att notifiera om händelser."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
 msgid "Disable sounds when away"
 msgstr "Inaktivera ljud under frånvaro"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
 msgstr "Huruvida ljudnotifieringar ska spelas upp vid frånvaro eller upptagen."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Spela upp ljud för inkommande meddelanden"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för inkommande meddelanden."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Spela upp ljud för utgående meddelanden"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för utgående meddelanden."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Spela upp ett ljud för nya samtal"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för nya samtal."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "Spela upp ljud när en kontakt loggar in"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
-msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar in i nätverket."
+msgstr ""
+"Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar in i nätverket."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Spela upp ett ljud när en kontakt loggar ut"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
-msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar ut från nätverket."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgstr ""
+"Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar ut från nätverket."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "Spela upp ljud när vi loggar in"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp vid inloggning i ett nätverk."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Spela upp ljud när vi loggar ut"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp vid utloggning från ett nätverk."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "Aktivera popupnotifieringar för nya meddelanden"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
-msgstr "Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot."
+msgstr ""
+"Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
 msgid "Disable popup notifications when away"
 msgstr "Inaktivera popupnotifieringar under frånvaro"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas vid frånvaro eller upptagen."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Visa popupnotifieringar om chatten inte är fokuserad"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
-msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
-msgstr "Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot, även om chatten redan är öppnad, men inte fokuserad."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
+msgid ""
+"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
+"the chat is already opened, but not focused."
+msgstr ""
+"Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot, "
+"även om chatten redan är öppnad, men inte fokuserad."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Visa popupnotifieringar när en kontakt loggar in"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas när en kontakt ansluter."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Visa popupnotifieringar när en kontakt loggar ut"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas när en kontakt kopplar från."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Använd grafiska smilisar"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
 msgstr "Huruvida smilisar ska omvandlas till grafiska bilder i samtal."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
 msgid "Show contact list in rooms"
 msgstr "Visa kontaktlista i rum"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
 msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i chattrum."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
 msgid "Chat window theme"
 msgstr "Chattfönstertema"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Det tema som används för att visa samtal i chattfönster."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
 msgid "Chat window theme variant"
 msgstr "Temavariant för chattfönster"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
-msgid "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
+msgid ""
+"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Den temavariant som används för att visa samtalet i chattfönster."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Sökväg för Adium-temat att använda"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
-msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
-msgstr "Sökväg för Adium-temat som ska användas om temat som används för chatt är Adium."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
+msgid ""
+"Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
+"Deprecated."
+msgstr ""
+"Sökväg för Adium-temat som ska användas om temat som används för chatt är "
+"Adium. Föråldrad."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Aktivera utvecklingsverktyg för WebKit"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
-msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr "Huruvida utvecklingsverktyg för WebKit, såsom Webbinspekteraren, ska aktiveras."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
+msgid ""
+"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+msgstr ""
+"Huruvida utvecklingsverktyg för WebKit, såsom Webbinspekteraren, ska "
+"aktiveras."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
 msgid "Inform other users when you are typing to them"
 msgstr "Informera andra användare när du skriver till dem"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
-msgid "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently affect the 'gone' state."
-msgstr "Huruvida chattillstånd för \"composing\" (skriva) eller \"paused\" (pausad) ska skickas. Påverkar inte för tillfället tillståndet \"gone\" (frånvarande)."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
+msgid ""
+"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
+"affect the 'gone' state."
+msgstr ""
+"Huruvida chattillstånd för “composing“ (skriva) eller “paused“ (pausad) ska "
+"skickas. Påverkar inte för tillfället tillståndet “gone“ (frånvarande)."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "Använd tema för chattrum"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Huruvida temat för chattrum ska användas."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Rättstavningsspråk"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
-msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
-msgstr "Kommaseparerad lista av språk att använda för stavningskontroll (t.ex. \"sv, en, fr\")."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
+msgid ""
+"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgstr ""
+"Kommaseparerad lista av språk att använda för stavningskontroll (t.ex. “sv, "
+"en, fr“)."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Aktivera stavningskontroll"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
-msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
-msgstr "Huruvida ord som matas in ska kontrolleras mot de språk som du vill kontrollera med."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
+msgid ""
+"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+msgstr ""
+"Huruvida ord som matas in ska kontrolleras mot de språk som du vill "
+"kontrollera med."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "Tecken för smeknamnskomplettering"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
-msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
-msgstr "Tecken att lägga till efter smeknamn när smeknamnskomplettering (tab) används i gruppchatt."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
+msgid ""
+"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
+"chat."
+msgstr ""
+"Tecken att lägga till efter smeknamn när smeknamnskomplettering (tab) "
+"används i gruppchatt."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
-msgstr "Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i chattfönstret"
+msgstr ""
+"Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i chattfönstret"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
-msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
-msgstr "Huruvida Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i chattfönstret."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
+msgid ""
+"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+msgstr ""
+"Huruvida Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i "
+"chattfönstret."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
 msgstr "Senast kontot valt i Gå in i rum-dialogen"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
-msgstr "Sökväg för D-Bus-objektet för senaste kontot valt för att gå in i ett rum."
+msgstr ""
+"Sökväg för D-Bus-objektet för senaste kontot valt för att gå in i ett rum."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
 msgid "Camera device"
 msgstr "Kameraenhet"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
 msgstr "Standardenhet för kamera att använda i videosamtal, t.ex. /dev/video0."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
 msgid "Camera position"
 msgstr "Kameraposition"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
 msgid "Position the camera preview should be during a call."
 msgstr "Positionera kameravisningen som den ska vara under ett samtal."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
 msgid "Echo cancellation support"
 msgstr "Stöd för ekosläckning"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
 msgstr "Huruvida Pulseaudios filter för ekosläckning ska aktiveras."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Visa tips om att stänga huvudfönstret"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
-msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
-msgstr "Huruvida meddelandedialogen om att stänga huvudfönstret ska visas när man klickar på \"x\"-knappen i titelraden."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
+msgid ""
+"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
+"'x' button in the title bar."
+msgstr ""
+"Huruvida meddelandedialogen om att stänga huvudfönstret ska visas när man "
+"klickar på “x“-knappen i titelraden."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
 msgid "Empathy can publish the user's location"
 msgstr "Empathy kan publicera användarens plats"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr "Huruvida Empathy kan publicera användarens plats till sina kontakter."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
-msgid "Empathy can use the network to guess the location"
-msgstr "Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
-msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
-msgstr "Huruvida Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
-msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
-msgstr "Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
-msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
-msgstr "Huruvida Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
-msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
-msgstr "Empathy kan använda GPS:en för att gissa platsen"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
-msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
-msgstr "Huruvida Empathy kan använda GPS för att gissa platsen."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Empathy bör minska precisionen för platsen"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
-msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
+msgid ""
+"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr "Huruvida Empathy ska minska platsens precision av integritetsskäl."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Ingen anledning angavs"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Ändring i tillstånd begärdes"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Du avbröt filöverföringen"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Den andra deltagaren avbröt filöverföringen"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Fel vid försök att överföra filen"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Den andra deltagaren kunde inte överföra filen"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Okänd anledning"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Filöverföringen är färdig men filen blev skadad"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Filöverföringar stöds inte fjärrkontakten"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Den valda filen är inte en vanlig fil"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Den valda filen är tom"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:415
-#: ../src/empathy-call-observer.c:129
+#: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Missat samtal från %s"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:419
+#: ../libempathy/empathy-message.c:389
 #, c-format
 msgid "Called %s"
 msgstr "Ringde %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:422
+#: ../libempathy/empathy-message.c:392
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Samtal från %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:180
 msgid "Available"
 msgstr "Tillgänglig"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:182
 msgid "Busy"
 msgstr "Upptagen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:185
 msgid "Away"
 msgstr "Frånvarande"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:187
 msgid "Invisible"
 msgstr "Osynlig"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:189
 msgid "Offline"
 msgstr "Frånkopplad"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:192
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänt"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning angavs"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:287
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:343
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Status är inställd till frånkopplad"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:289
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:323
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
 msgid "Network error"
 msgstr "Nätverksfel"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:291
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:325
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autentisering misslyckades"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:293
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:327
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Krypteringsfel"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Name in use"
 msgstr "Namnet används"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:297
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:329
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Certifikat inte tillhandahållet"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:299
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:331
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Certifikatet är inte betrott"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:301
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:333
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certifikatet har gått ut"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:303
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:335
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certifikatet är inte aktiverat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:305
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:337
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Värdnamnet i certifikatet stämmer inte"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:339
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Certifikatets fingeravtryck stämmer inte"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:341
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Självsignerat certifikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:258
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Certifikatfel"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Kryptering är inte tillgängligt"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certifikatet är ogiltigt"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Anslutningen vägrades"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Anslutningen kunde inte etableras"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Anslutningen förlorades"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "Detta konto är redan anslutet till servern"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
-msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
+msgid ""
+"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Anslutningen har ersatts av en ny anslutning med samma resurs"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Kontot finns redan på servern"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Servern är för tillfället för upptagen för att hantera anslutningen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certifikatet har spärrats"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
-msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
-msgstr "Certifikatet använder en osäker skifferalgoritm eller är kryptografiskt svag"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
+msgid ""
+"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
+msgstr ""
+"Certifikatet använder en osäker skifferalgoritm eller är kryptografiskt svag"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
-msgid "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
-msgstr "Längd på servercertifikatet, eller djup för servercertifikatkedjan, överstiger begränsningen för krypteringsbiblioteket"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
+msgid ""
+"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
+"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
+msgstr ""
+"Längd på servercertifikatet, eller djup för servercertifikatkedjan, "
+"överstiger begränsningen för krypteringsbiblioteket"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:320
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Din programvara är för gammal"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
 msgid "Internal error"
 msgstr "Internt fel"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
-msgid "People Nearby"
-msgstr "Personer i närheten"
-
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
-msgid "Yahoo! Japan"
-msgstr "Yahoo! Japan"
-
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:568
-msgid "Google Talk"
-msgstr "Google Talk"
-
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:569
-msgid "Facebook Chat"
-msgstr "Facebook-chatt"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:90
-#, c-format
-msgid "%d second ago"
-msgid_plural "%d seconds ago"
-msgstr[0] "%d sekund sedan"
-msgstr[1] "%d sekunder sedan"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:96
-#, c-format
-msgid "%d minute ago"
-msgid_plural "%d minutes ago"
-msgstr[0] "%d minut sedan"
-msgstr[1] "%d minuter sedan"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:102
-#, c-format
-msgid "%d hour ago"
-msgid_plural "%d hours ago"
-msgstr[0] "%d timme sedan"
-msgstr[1] "%d timmar sedan"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:108
-#, c-format
-msgid "%d day ago"
-msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] "%d dag sedan"
-msgstr[1] "%d dagar sedan"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:114
-#, c-format
-msgid "%d week ago"
-msgid_plural "%d weeks ago"
-msgstr[0] "%d vecka sedan"
-msgstr[1] "%d veckor sedan"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:120
-#, c-format
-msgid "%d month ago"
-msgid_plural "%d months ago"
-msgstr[0] "%d månad sedan"
-msgstr[1] "%d månader sedan"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:142
-msgid "in the future"
-msgstr "i framtiden"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
-msgid "Password not found"
-msgstr "Lösenordet hittades inte"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
-#, c-format
-msgid "IM account password for %s (%s)"
-msgstr "Lösenord för chattkonto för %s (%s)"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
-#, c-format
-msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
-msgstr "Lösenbord för chattrummet \"%s\" för kontot %s (%s)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:687
 msgid "All accounts"
 msgstr "Alla konton"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
-#: ../src/empathy-import-widget.c:336
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
-msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
-msgid "Server"
-msgstr "Server"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
+msgid "Click to enlarge"
+msgstr "Klicka för att förstora"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
 #, c-format
-msgid "%s:"
-msgstr "%s:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
-msgid "Username:"
-msgstr "Användarnamn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
-msgid "A_pply"
-msgstr "V_erkställ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
-msgid "L_og in"
-msgstr "L_ogga in"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
-msgid "This account already exists on the server"
-msgstr "Detta konto finns redan på servern"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
-msgid "Create a new account on the server"
-msgstr "Skapa ett nytt konto på servern"
-
-#. To translators: The first parameter is the login id and the
-#. * second one is the network. The resulting string will be something
-#. * like: "MyUserName on freenode".
-#. * You should reverse the order of these arguments if the
-#. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
-#, c-format
-msgid "%1$s on %2$s"
-msgstr "%1$s på %2$s"
+msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
+msgstr "Autentisering misslyckades för konto <b>%s</b>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3828
+msgid "Retry"
+msgstr "Försök igen"
 
-#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
-#. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
 #, c-format
-msgid "%s Account"
-msgstr "%s-konto"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
-msgid "New account"
-msgstr "Nytt konto"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "L_ösenord:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-msgid "Screen _Name:"
-msgstr "Skärm_namn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
-msgstr "<b>Exempel:</b> MittSkärmnamn"
+msgid ""
+"Enter your password for account\n"
+"<b>%s</b>"
+msgstr ""
+"Ange ditt lösenord för kontot\n"
+"<b>%s</b>"
 
 #. remember password ticky box
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
 msgid "Remember password"
 msgstr "Kom ihåg lösenordet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
-msgid "_Server:"
-msgstr "_Server:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerat"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
-msgid "What is your AIM screen name?"
-msgstr "Vad är ditt AIM-skärmnamn?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
-msgid "What is your AIM password?"
-msgstr "Vad är ditt AIM-lösenord?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
-msgid "Remember Password"
-msgstr "Kom ihåg lösenordet"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
-msgid "Login I_D:"
-msgstr "Inloggningsi_d:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> username"
-msgstr "<b>Exempel:</b> användarnamn"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
-msgid "What is your GroupWise User ID?"
-msgstr "Vad är ditt användar-id för GroupWise?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
-msgid "What is your GroupWise password?"
-msgstr "Vad är ditt lösenord för GroupWise?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
-msgid "ICQ _UIN:"
-msgstr "ICQ _UIN:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> 123456789"
-msgstr "<b>Exempel:</b> 123456789"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
-msgid "Ch_aracter set:"
-msgstr "Te_ckenuppsättning:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
-msgid "What is your ICQ UIN?"
-msgstr "Vad är ditt ICQ UIN?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
-msgid "What is your ICQ password?"
-msgstr "Vad är ditt ICQ-lösenord?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
-msgid "Auto"
-msgstr "Automatisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
-msgid "UDP"
-msgstr "UDP"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
-msgid "TCP"
-msgstr "TCP"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
-msgid "TLS"
-msgstr "TLS"
-
-#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
-#. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
-msgid "Register"
-msgstr "Registrera"
-
-#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
-#. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
-msgid "Options"
-msgstr "Options"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
-msgid "Network"
-msgstr "Nätverk"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
-msgid "Network:"
-msgstr "Nätverk:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
-msgid "Character set:"
-msgstr "Teckenuppsättning:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
-msgid "Add…"
-msgstr "Lägg till…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
-msgid "Remove"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
-msgid "Up"
-msgstr "Uppåt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
-msgid "Down"
-msgstr "Nedåt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
-msgid "Servers"
-msgstr "Servrar"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
-msgid "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a password."
-msgstr "De flesta IRC-servrar behöver inte något lösenord. Ange endast ett lösenord om du är säker på att det behövs."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
-msgid "Nickname:"
-msgstr "Smeknamn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
-msgid "Password:"
-msgstr "Lösenord:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
-msgid "Quit message:"
-msgstr "Avslutningsmeddelande:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
-msgid "Real name:"
-msgstr "Verkligt namn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
-msgid "Which IRC network?"
-msgstr "Vilket IRC-nätverk?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
-msgid "What is your IRC nickname?"
-msgstr "Vad är ditt IRC-smeknamn?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
-msgid "What is your Facebook username?"
-msgstr "Vad är ditt användarnamn för Facebook?"
-
-#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
-msgid ""
-"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
-"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
-"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
-msgstr ""
-"Detta är ditt användarnamn, inte ditt vanliga inloggningsnamn på Facebook.\n"
-"Om du har facebook.com/<b>hamster</b> så ange <b>hamster</b>.\n"
-"Använd <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">denna sida</a> för att välja ett Facebook-användarnamn om du inte redan har ett."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
-msgid "What is your Facebook password?"
-msgstr "Vad är ditt Facebook-lösenord?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
-msgid "What is your Google ID?"
-msgstr "Vad är ditt Google ID?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
-msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
-msgstr "<b>Exempel:</b> användare@gmail.com"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
-msgid "What is your Google password?"
-msgstr "Vad är ditt Google-lösenord?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
-msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
-msgstr "<b>Exempel:</b> användare@jabber.org"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
-msgid "I_gnore SSL certificate errors"
-msgstr "I_gnorera SSL-certifikatfel"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
-msgid "Priori_ty:"
-msgstr "Pri_oritet:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
-msgid "Reso_urce:"
-msgstr "_Resurs:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
-msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
-msgstr "Kr_yptering krävs (TLS/SSL)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
-msgid "Use old SS_L"
-msgstr "Använd gammal SS_L"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
-msgid "Override server settings"
-msgstr "Åsidosätt serverinställningar"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
-msgid "What is your Jabber ID?"
-msgstr "Vad är ditt Jabber ID?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
-msgid "What is your desired Jabber ID?"
-msgstr "Vilket Jabber ID vill du använda?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
-msgid "What is your Jabber password?"
-msgstr "Vad är ditt Jabber-lösenord?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
-msgid "What is your desired Jabber password?"
-msgstr "Vilket lösenord vill du använda för Jabber?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
-msgstr "<b>Exempel:</b> användare@hotmail.com"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
-msgid "What is your Windows Live ID?"
-msgstr "Vad är ditt id för Windows Live?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
-msgid "What is your Windows Live password?"
-msgstr "Vad är ditt lösenord för Windows Live?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
-msgid "Nic_kname:"
-msgstr "S_meknamn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "_Last Name:"
-msgstr "_Efternamn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
-msgid "_First Name:"
-msgstr "_Förnamn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
-msgid "_Published Name:"
-msgstr "_Publikt namn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
-msgid "_Jabber ID:"
-msgstr "_Jabber-id:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "E-_mail address:"
-msgstr "E-_postadress:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
-msgid "_Username:"
-msgstr "A_nvändarnamn:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
-msgstr "<b>Exempel:</b> användare@min.sipserver"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
-msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
-msgstr "Använd detta konto för att ringa _fasta telefoner och mobiltelefoner"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
-msgid "NAT Traversal Options"
-msgstr "Flaggor för NAT-traversering"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
-msgid "Proxy Options"
-msgstr "Proxyalternativ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
-msgid "Miscellaneous Options"
-msgstr "Diverse alternativ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid "STUN Server:"
-msgstr "STUN-server:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
-msgid "Discover the STUN server automatically"
-msgstr "Upptäck STUN-servern automatiskt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
-msgid "Discover Binding"
-msgstr "Upptäck bindning"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
-msgid "Server:"
-msgstr "Server:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
-msgid "Keep-Alive Options"
-msgstr "Keep-Alive-flaggor"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
-msgid "Mechanism:"
-msgstr "Mekanism:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
-msgid "Interval (seconds)"
-msgstr "Intervall (sekunder)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
-msgid "Authentication username:"
-msgstr "Användarnamn för autentisering:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
-msgid "Transport:"
-msgstr "Transport:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
-msgid "Loose Routing"
-msgstr "Loose Routing"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
-msgid "Ignore TLS Errors"
-msgstr "Ignorera TLS-fel"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
-msgid "What is your SIP login ID?"
-msgstr "Vad är ditt inloggnings-id för SIP?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
-msgid "What is your SIP account password?"
-msgstr "Vad är lösenordet för ditt SIP-konto?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
-msgid "Yahoo! I_D:"
-msgstr "Yahoo!-I_D:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
-msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
-msgstr "I_gnorera inbjudningar till konferenser och chattrum"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
-msgid "_Room List locale:"
-msgstr "Lokalanpassning för _rumslista:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
-msgid "What is your Yahoo! ID?"
-msgstr "Vad är ditt Yahoo! ID?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
-msgid "What is your Yahoo! password?"
-msgstr "Vad är ditt Yahoo!-lösenord?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
-msgid "Couldn't convert image"
-msgstr "Kunde inte konvertera bild"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
-msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
-msgstr "Inget av de accepterade bildformaten stöds på ditt system"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
-msgid "Couldn't save picture to file"
-msgstr "Kunde inte spara bilden till fil"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
-msgid "Select Your Avatar Image"
-msgstr "Välj din profilbild"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
-msgid "Take a picture..."
-msgstr "Ta en bild..."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
-msgid "No Image"
-msgstr "Ingen bild"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
-msgid "Images"
-msgstr "Bilder"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
-msgid "All Files"
-msgstr "Alla filer"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
-msgid "Click to enlarge"
-msgstr "Klicka för att förstora"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "Det inträffade ett fel när samtalet startades"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
 msgid "The specified contact doesn't support calls"
 msgstr "Den angivna kontakten saknar stöd för röstsamtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
 msgid "The specified contact is offline"
 msgstr "Den valda kontakten är frånkopplad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
 msgid "The specified contact is not valid"
 msgstr "Den valda kontakten är inte giltig"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "Nödsamtal stöds inte med detta protokollet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Ditt kontosaldo är för lågt för att ringa detta samtal"
 
@@ -1336,182 +777,193 @@ msgstr "Ämne stöds inte för detta samtal"
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Du tillåts inte att ändra ämnet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
-#, c-format
-msgid "“%s” is not a valid contact ID"
-msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt kontakt-id"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:964
+msgid "Invalid contact ID"
+msgstr "Ogiltigt kontakt-ID"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1051
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: töm alla meddelanden från det aktuella samtalet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <ämne>: ställ in ämnet för det aktuella samtalet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <chattrummets ID>: gå in i ett nytt chattrum"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <chattrummets ID>: gå in i ett nytt chattrum"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
-msgid "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the current one"
-msgstr "/part [<chattrummets ID>] [<anledning>]: lämna chattrummet, det aktuella som standard"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+msgid ""
+"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
+"current one"
+msgstr ""
+"/part [<chattrummets ID>] [<anledning>]: lämna chattrummet, det aktuella som "
+"standard"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <kontaktens ID> [<meddelande>]: öppna en privat chatt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <kontaktens ID> <meddelande>: öppna en privat chatt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <smeknamn>: ändra ditt smeknamn på aktuell server"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <meddelande>: skicka ett ACTION-meddelande till aktuellt samtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
-msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
-msgstr "/say <meddelande>: skicka <meddelande> till det aktuella samtalet. Detta används för att skicka ett meddelande som börjar med ett \"/\". Till exempel: \"/say /join används för att gå in i ett nytt chattrum\""
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+msgid ""
+"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
+"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
+"join a new chat room\""
+msgstr ""
+"/say <meddelande>: skicka <meddelande> till det aktuella samtalet. Detta "
+"används för att skicka ett meddelande som börjar med ett “/“. Till exempel: "
+"“/say /join används för att gå in i ett nytt chattrum“"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1085
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <kontakt-id>: visa information om en kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
-msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
-msgstr "/help [<kommando>]: visa alla kommandon som stöds. Om <kommando> har definierats, visa dess användning."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
+msgid ""
+"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
+"show its usage."
+msgstr ""
+"/help [<kommando>]: visa alla kommandon som stöds. Om <kommando> har "
+"definierats, visa dess användning."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Användning: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Okänt kommando"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Okänt kommando; se /help för tillgängliga kommandon"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1533
 msgid "insufficient balance to send message"
-msgstr "otillräckliga medel på kontot för att skicka meddelande"
+msgstr "otillräckligt saldo för att skicka meddelande"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1537 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
-msgstr "Fel vid sändning av meddelandet \"%s\": %s"
+msgstr "Fel vid sändning av meddelandet “%s“: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Fel vid sändning av meddelande: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
-msgstr "kontosaldot är för lågt för att skicka meddelande. <a href='%s'>Fyll på</a>."
+msgstr ""
+"otillräckligt saldo för att skicka meddelande. <a href='%s'>Fyll på</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1585
 msgid "not capable"
 msgstr "inte kapabel"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1592
 msgid "offline"
 msgstr "frånkopplad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
 msgid "invalid contact"
 msgstr "ogiltig kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
 msgid "permission denied"
 msgstr "åtkomst nekad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "too long message"
 msgstr "för långt meddelande"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "not implemented"
 msgstr "inte implementerat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
 msgid "unknown"
 msgstr "okänt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
-#: ../src/empathy-chat-window.c:920
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1675 ../src/empathy-chat-window.c:973
 msgid "Topic:"
 msgstr "Ämne:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1690
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Ämnet inställt till: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1692
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Ämnet angivet av %s till: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Inget ämne definierat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2215
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Inga förslag)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2283
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
-msgstr "Lägg till \"%s\" till ordbok"
+msgstr "Lägg till “%s“ till ordbok"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2320
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
-msgstr "Lägg till \"%s\" till %s-ordboken"
+msgstr "Lägg till “%s“ till %s-ordboken"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2390
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Infoga smilis"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
 msgid "_Send"
 msgstr "_Skicka"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Sta_vningsförslag"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Misslyckades med att hämta senaste loggar"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2808
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s har kopplat från"
@@ -1519,12 +971,12 @@ msgstr "%s har kopplat från"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2815
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s sparkades ut av %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2818
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s sparkades ut"
@@ -1532,17 +984,17 @@ msgstr "%s sparkades ut"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s blev bannlyst av %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s blev bannlyst"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s har lämnat rummet"
@@ -1552,17 +1004,17 @@ msgstr "%s har lämnat rummet"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2867
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s har gått in i rummet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2892
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s är nu känd som %s"
@@ -1570,93 +1022,84 @@ msgstr "%s är nu känd som %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1279
-#: ../src/empathy-call-window.c:1502
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552
-#: ../src/empathy-call-window.c:2590
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3079 ../src/empathy-call-window.c:1526
+#: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
+#: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Frånkopplad"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3768
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Vill du lagra detta lösenord?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3774
 msgid "Remember"
 msgstr "Kom ihåg"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
 msgid "Not now"
 msgstr "Inte nu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-msgid "Retry"
-msgstr "Försök igen"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3832
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Felaktigt lösenord. Försök igen:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3956
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Detta rum är skyddat med ett lösenord:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3983
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
 msgid "Join"
 msgstr "Gå in"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4175 ../src/empathy-event-manager.c:1162
 msgid "Connected"
 msgstr "Ansluten"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4227
 msgid "Conversation"
 msgstr "Samtal"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4232
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Okänd eller ogiltig identifierare"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Blockering av kontakter är för närvarande inte möjligt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Kontaktblockering är inte möjlig"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Åtkomst nekad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Kunde inte blockera kontakten"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Redigera blockerade kontakter"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
@@ -1664,714 +1107,628 @@ msgstr "Konto:"
 msgid "Blocked Contacts"
 msgstr "Blockerade kontakter"
 
-#. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
-msgid "_Copy Link Address"
-msgstr "_Kopiera länkadress"
-
-#. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
-msgid "_Open Link"
-msgstr "_Öppna länk"
-
-#. Translators: timestamp displayed between conversations in
-#. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
-msgid "%A %B %d %Y"
-msgstr "%A %e %B %Y"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
-msgid "New Contact"
-msgstr "Ny kontakt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
-#, c-format
-msgid "Block %s?"
-msgstr "Blockera %s?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
-msgstr "Är du säker på att du vill blockera \"%s\" från att kontakta dig igen?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
-msgid "_Block"
-msgstr "_Blockera"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
-msgid "_Report this contact as abusive"
-msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
-msgstr[0] "_Rapportera denna kontakt som stötande"
-msgstr[1] "_Rapportera dessa kontakter som stötande"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
-msgid "Subscription Request"
-msgstr "Prenumerationsbegäran"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
-msgid "_Block User"
-msgstr "_Blockera användare"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
-msgid "Decide _Later"
-msgstr "Bestäm _senare"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
+msgid "Remove"
+msgstr "Ta bort"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Sök efter kontakter"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
 msgid "Search: "
 msgstr "Sök: "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "_Lägg till kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Inga kontakter hittades"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
+msgid "Contact search is not supported on this account"
+msgstr "Kontaktsökning stöds inte för detta konto"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
 msgid "Your message introducing yourself:"
 msgstr "Introducera dig själv:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Jag skulle vilja kunna se när du är ansluten. Tack!"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:567
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
-msgid "Channels:"
-msgstr "Kanaler:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
+msgid "Save Avatar"
+msgstr "Spara profilbild"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:747
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
-msgid "Country ISO Code:"
-msgstr "Landets ISO-kod:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
-msgid "Country:"
-msgstr "Land:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
-msgid "State:"
-msgstr "Län:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
-msgid "City:"
-msgstr "Stad:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
-msgid "Area:"
-msgstr "Område:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
-msgid "Postal Code:"
-msgstr "Postnummer:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
-msgid "Street:"
-msgstr "Gata:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
-msgid "Building:"
-msgstr "Byggnad:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
-msgid "Floor:"
-msgstr "Våning:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
-msgid "Room:"
-msgstr "Rum:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
-msgid "Text:"
-msgstr "Text:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
-msgid "Description:"
-msgstr "Beskrivning:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
-msgid "URI:"
-msgstr "URI:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
-msgid "Accuracy Level:"
-msgstr "Precisionsnivå:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
-msgid "Error:"
-msgstr "Fel:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
-msgid "Vertical Error (meters):"
-msgstr "Vertikalt fel (meter):"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
-msgid "Horizontal Error (meters):"
-msgstr "Horisontellt fel (meter):"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
-msgid "Speed:"
-msgstr "Hastighet:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
-msgid "Bearing:"
-msgstr "Riktning:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
-msgid "Climb Speed:"
-msgstr "Höjdökning:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
-msgid "Last Updated on:"
-msgstr "Senast uppdaterad:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
-msgid "Longitude:"
-msgstr "Longitud:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
-msgid "Latitude:"
-msgstr "Latitud:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
-msgid "Altitude:"
-msgstr "Höjd:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:846
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:861
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
-msgid "Location"
-msgstr "Plats"
-
-#. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
-#, c-format
-msgid "%s, %s"
-msgstr "%s, %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
-msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
-msgstr "%e %B, %Y klockan %H.%M UTC"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:997
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
-msgid "Save Avatar"
-msgstr "Spara profilbild"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1053
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Kunde inte spara profilbild"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1444
-msgid "Personal Details"
-msgstr "Personliga detaljer"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1447
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
-msgid "Contact Details"
-msgstr "Kontaktuppgifter"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
-msgid "Full name"
-msgstr "Fullständigt namn"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
-msgid "Phone number"
-msgstr "Telefonnummer"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-postadress"
-
-# "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
-msgid "Website"
-msgstr "Webbplats"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
-msgid "Birthday"
-msgstr "Födelsedag"
-
-#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
-#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
-#. * with their IM client.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
-msgid "Last seen:"
-msgstr "Sågs senast:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
-msgid "Connected from:"
-msgstr "Ansluten från:"
-
-#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
-#. * and should bin this.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
-msgid "Away message:"
-msgstr "Frånvaromeddelande:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
-msgid "work"
-msgstr "arbete"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
-msgid "home"
-msgstr "hem"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
-msgid "mobile"
-msgstr "mobil"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
-msgid "voice"
-msgstr "röst"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
-msgid "preferred"
-msgstr "föredragen"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
-msgid "postal"
-msgstr "postadress"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
-msgid "parcel"
-msgstr "leveransadress"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
+#: ../src/empathy-import-widget.c:319
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
 
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
-#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
-msgid "Identifier:"
-msgstr "Identifierare:"
+msgid "Identifier"
+msgstr "Identifierare"
 
-#. Alias
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
-msgid "Alias:"
-msgstr "Alias:"
+msgid "Alias"
+msgstr "Alias"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
-msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr "<b>Plats</b> den (datum)\t"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
+msgid "Contact Details"
+msgstr "Kontaktuppgifter"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
 msgid "Information requested…"
-msgstr "Information begärd..."
+msgstr "Information begärd…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
+msgstr "<b>Plats</b> den (datum)\t"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
 msgid "Client Information"
 msgstr "Klientinformation"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
-msgid "OS:"
-msgstr "OS:"
+msgid "OS"
+msgstr "OS"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
-msgid "Version:"
-msgstr "Version:"
+msgid "Version"
+msgstr "Version"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
-msgid "Client:"
-msgstr "Klient:"
+msgid "Client"
+msgstr "Klient"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupper"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
-msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
-msgstr "Välj de grupper som du vill att denna kontakt ska finnas i. Observera att du kan välja fler än en grupp eller inga grupper alls."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
+msgid ""
+"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
+"select more than one group or no groups."
+msgstr ""
+"Välj de grupper som du vill att denna kontakt ska finnas i. Observera att du "
+"kan välja fler än en grupp eller inga grupper alls."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
 msgid "_Add Group"
 msgstr "_Lägg till grupp"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Välj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1970
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
+msgid "New Contact"
+msgstr "Ny kontakt"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
+#, c-format
+msgid "Block %s?"
+msgstr "Blockera %s?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
+msgstr "Är du säker på att du vill blockera “%s“ från att kontakta dig igen?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "Följande identitet kommer att blockeras:"
 msgstr[1] "Följande identiteter kommer att blockeras:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "Följande identitet kan inte blockeras:"
 msgstr[1] "Följande identiteter kan inte blockeras:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
+msgid "_Block"
+msgstr "_Blockera"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
+msgid "_Report this contact as abusive"
+msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
+msgstr[0] "_Rapportera denna kontakt som stötande"
+msgstr[1] "_Rapportera dessa kontakter som stötande"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "Redigera kontaktinformation"
 
 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Länkade kontakter"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
+msgid "gnome-contacts not installed"
+msgstr "gnome-contacts är inte installerat"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
+msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
+msgstr "Installera gnome-contacts för att komma åt kontaktuppgifter."
+
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:173
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:345
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:342
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Välj konto att använda för att ringa samtalet"
 
-#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
-#. * title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:349
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:346
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "Ring"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:412
 msgid "Mobile"
 msgstr "Mobil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
 msgid "Work"
 msgstr "Arbete"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
 msgid "HOME"
 msgstr "HEM"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:659
+#. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
+#. * the second one is something like 'home' or 'work'.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:457
+#, c-format
+msgid "Call %s (%s)"
+msgstr "Ring %s (%s)"
+
+#. translators: argument is a phone number like +32123456
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:462
+#, c-format
+msgid "Call %s"
+msgstr "Ring %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:674
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Blockera kontakt"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:729
+#, c-format
+msgid "Remove from _Group '%s'"
+msgstr "Ta bort från _grupp “%s“"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
+msgid "Delete and _Block"
+msgstr "Ta bort och _blockera"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:838
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort kontakten “%s“?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:847
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
+"remove all the contacts which make up this linked contact."
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ta bort den länkade kontakten “%s“? Observera att detta "
+"kommer att ta bort alla kontakter som denna länkade kontakt innehåller."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:858
+msgid "Removing contact"
+msgstr "Tar bort kontakt"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:934
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Ta bort"
+
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1018
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Chatt"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1053
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1418
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1086
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1484
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Ljudsamtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1119
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1550
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videosamtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1160
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "Ti_digare samtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1189
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1689
 msgid "Send File"
 msgstr "Skicka fil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1751
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Dela ut mitt skrivbord"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1245
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1809
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
 msgid "Favorite"
 msgstr "Favorit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1264
-msgid "gnome-contacts not installed"
-msgstr "gnome-contacts är inte installerat"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
-msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
-msgstr "Installera gnome-contacts för att komma åt kontaktuppgifter."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1838
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_mation"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1447
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1887
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_edigera"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1564
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1192
+#. send invitation
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2003
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1274
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Bjuder in dig till detta rum"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2049
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Bjud in till chattrum"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1806
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2245
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
 msgid "_Add Contact…"
-msgstr "_Lägg till kontakt..."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
-msgid "Delete and _Block"
-msgstr "Ta bort och _blockera"
+msgstr "_Lägg till kontakt…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2364
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort gruppen \"%s\"?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort gruppen “%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
 msgid "Removing group"
 msgstr "Tar bort grupp"
 
-#. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Ta bort"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2435
+msgid "Re_name"
+msgstr "Byt _namn"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort kontakten \"%s\"?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
+msgid "Channels:"
+msgstr "Kanaler:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will remove all the contacts which make up this linked contact."
-msgstr "Vill du verkligen ta bort den länkade kontakten \"%s\"? Observera att detta kommer att ta bort alla kontakter som denna länkade kontakt innehåller."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
+msgid "Country ISO Code:"
+msgstr "Landets ISO-kod:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
-msgid "Removing contact"
-msgstr "Tar bort kontakt"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
+msgid "Country:"
+msgstr "Land:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
-#, c-format
-msgid "Linked contact containing %u contact"
-msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
-msgstr[0] "Länkade kontakten innehåller %u kontakt"
-msgstr[1] "Länkade kontakter innehåller %u kontakter"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
+msgid "State:"
+msgstr "Län:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
-msgid "<b>Location</b> at (date)"
-msgstr "<b>Plats</b> den (datum)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
+msgid "City:"
+msgstr "Stad:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
-msgid "Online from a phone or mobile device"
-msgstr "Ansluten från en telefon eller mobil enhet"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
+msgid "Area:"
+msgstr "Område:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
-msgid "New Network"
-msgstr "Nytt nätverk"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
+msgid "Postal Code:"
+msgstr "Postnummer:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
-msgid "Choose an IRC network"
-msgstr "Välj ett IRC-nätverk"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
+msgid "Street:"
+msgstr "Gata:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
-msgid "Reset _Networks List"
-msgstr "Återställ _nätverkslistan"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
+msgid "Building:"
+msgstr "Byggnad:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
-msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
-msgid "Select"
-msgstr "Välj"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
+msgid "Floor:"
+msgstr "Våning:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
-msgid "new server"
-msgstr "ny server"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
+msgid "Room:"
+msgstr "Rum:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
-msgid "SSL"
-msgstr "SSL"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
+msgid "Text:"
+msgstr "Text:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
-msgid "History"
-msgstr "Historik"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
+msgid "Description:"
+msgstr "Beskrivning:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
-msgid "Show"
-msgstr "Visa"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
+msgid "URI:"
+msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
+msgid "Accuracy Level:"
+msgstr "Precisionsnivå:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
-#, c-format
-msgid "Chat in %s"
-msgstr "Chatt i %s"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
+msgid "Error:"
+msgstr "Fel:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
-#, c-format
-msgid "Chat with %s"
-msgstr "Chatt med %s"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
+msgid "Vertical Error (meters):"
+msgstr "Vertikalt fel (meter):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
-msgctxt "A date with the time"
-msgid "%A, %e %B %Y %X"
-msgstr "%A, %e %B %Y %X"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
+msgid "Horizontal Error (meters):"
+msgstr "Horisontellt fel (meter):"
 
-#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
-#, c-format
-msgid "<i>* %s %s</i>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
+msgid "Speed:"
+msgstr "Hastighet:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
+msgid "Bearing:"
+msgstr "Riktning:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
+msgid "Climb Speed:"
+msgstr "Höjdökning:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
+msgid "Last Updated on:"
+msgstr "Senast uppdaterad:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
+msgid "Longitude:"
+msgstr "Longitud:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
+msgid "Latitude:"
+msgstr "Latitud:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
+msgid "Altitude:"
+msgstr "Höjd:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
+msgid "Location"
+msgstr "Plats"
+
+#. translators: format is "Location, $date"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
+#, c-format
+msgid "%s, %s"
+msgstr "%s, %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
+msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
+msgstr "%e %B, %Y klockan %H:%M UTC"
+
+#. Alias
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
+msgid "Alias:"
+msgstr "Alias:"
+
+#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
+msgid "Identifier:"
+msgstr "Identifierare:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
+#, c-format
+msgid "Linked contact containing %u contact"
+msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
+msgstr[0] "Länkade kontakten innehåller %u kontakt"
+msgstr[1] "Länkade kontakter innehåller %u kontakter"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
+msgid "<b>Location</b> at (date)"
+msgstr "<b>Plats</b> den (datum)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
+msgid "Online from a phone or mobile device"
+msgstr "Ansluten från en telefon eller mobil enhet"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct."
+msgstr ""
+"Empathy kan automatiskt upptäcka och chatta med personer som är anslutna på "
+"samma nätverk som du är. Om du vill använda denna funktion så kontrollera "
+"att uppgifterna nedan är korrekta."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
+msgid "People nearby"
+msgstr "Personer i närheten"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
+msgid ""
+"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
+"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
+msgstr ""
+"Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion genom "
+"att välja <span style=\"italic\">Redigera → Konton</span> i kontaktlistan."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
+msgid "History"
+msgstr "Historik"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
+msgid "Show"
+msgstr "Visa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
+#, c-format
+msgid "Chat in %s"
+msgstr "Chatt i %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
+#, c-format
+msgid "Chat with %s"
+msgstr "Chatt med %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
+msgctxt "A date with the time"
+msgid "%A, %e %B %Y %X"
+msgstr "%A, %e %B %Y %X"
+
+#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
+#, c-format
+msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
 msgstr[0] "%s sekund"
 msgstr[1] "%s sekunder"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
 msgstr[0] "%s minut"
 msgstr[1] "%s minuter"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Samtalet tog %s, avslutades %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
 msgid "Today"
 msgstr "Idag"
 
 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Igår"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%B %e %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
 msgid "Anytime"
 msgstr "När som helst"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
 msgid "Anyone"
 msgstr "Vem som helst"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
 msgid "Who"
 msgstr "Vem"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
 msgid "When"
 msgstr "När"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
 msgid "Anything"
 msgstr "Allting"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
 msgid "Text chats"
 msgstr "Textchattar"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Samtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Inkommande samtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Utgående samtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Missade samtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
 msgid "What"
 msgstr "Vad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort alla loggar för tidigare samtal?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
 msgid "Clear All"
 msgstr "Töm allt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Ta bort från:"
 
@@ -2380,28 +1737,25 @@ msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_edigera"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-msgid "Delete All History..."
-msgstr "Ta bort all historik..."
+msgid "Delete All History"
+msgstr "Ta bort all historik"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
 msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Chatta"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -2410,92 +1764,89 @@ msgid "page 2"
 msgstr "sida 2"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
-msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
-msgstr "<span size=\"x-large\">Läser in...</span>"
+msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">Läser in…</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr "Vilken typ av chattkonto har du?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
+msgid "Add new account"
+msgstr "Lägg till nytt konto"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
+msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
+msgstr "Ange en kontaktidentifierare eller telefonnummer:"
+
+#. add video button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
+msgid "_Video Call"
+msgstr "_Videosamtal"
+
+#. add audio button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "_Röstsamtal"
+
+#. Tweak the dialog
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
+msgid "New Call"
+msgstr "Nytt samtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
 msgid "The contact is offline"
 msgstr "Kontakten är frånkopplad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
 msgstr "Den angivna kontakten är antingen ogiltig eller okänd"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
 msgstr "Kontakten saknar stöd för denna typ av samtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
 msgstr "Begärd funktionalitet är inte implementerad för detta protokoll"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
 msgstr "Kunde inte starta ett samtal med denna kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
 msgid "You are banned from this channel"
 msgstr "Du är bannlyst från denna kanal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
 msgid "This channel is full"
 msgstr "Denna kanal är full"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
 msgid "You must be invited to join this channel"
 msgstr "Du måste bli inbjuden för att gå in i denna kanal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
 msgid "Can't proceed while disconnected"
 msgstr "Kan inte fortsätta när frånkopplad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Åtkomst nekad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
 msgid "There was an error starting the conversation"
 msgstr "Det inträffade ett fel när samtalet startades"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
-msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
-msgstr "Ange en kontaktidentifierare eller telefonnummer:"
-
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nytt samtal"
 
-#. add video button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
-msgid "_Video Call"
-msgstr "_Videosamtal"
-
-#. add audio button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
-msgid "_Audio Call"
-msgstr "_Röstsamtal"
-
-#. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
-msgid "New Call"
-msgstr "Nytt samtal"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
-#, c-format
-msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
-msgstr "Autentisering misslyckades för kontot <b>%s</b>"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter your password for account\n"
-"<b>%s</b>"
-msgstr ""
-"Ange ditt lösenord för kontot\n"
-"<b>%s</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
+msgid "Password Required"
+msgstr "Lösenord krävs"
 
 #. COL_STATUS_TEXT
 #. COL_STATE_ICON_NAME
@@ -2503,41 +1854,47 @@ msgstr ""
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
 msgid "Custom Message…"
-msgstr "Anpassat meddelande..."
+msgstr "Anpassat meddelande"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
 msgid "Edit Custom Messages…"
-msgstr "Redigera anpassade meddelanden..."
+msgstr "Redigera anpassade meddelanden"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "Klicka för att ta bort denna status som favorit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "Klicka för att göra denna status till favorit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
+#. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>Current message: %s</b>\n"
+"<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
+msgstr ""
+"<b>Aktuellt meddelande: %s</b>\n"
+"<small><i>Tryck Retur för att ställa in de nya meddelande eller Esc för att "
+"avbryta.</i></small>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
 msgid "Set status"
 msgstr "Ange status"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1098
 msgid "Custom messages…"
-msgstr "Anpassade meddelanden..."
+msgstr "Anpassade meddelanden"
 
-#. Create account
-#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
-#. * "Yahoo!"
-#.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
-#, c-format
-msgid "New %s account"
-msgstr "Nytt %s-konto"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
+msgid "_Match case"
+msgstr "_Matcha skiftläge"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
 msgid "Find:"
@@ -2559,400 +1916,219 @@ msgstr "Mat_cha skiftläge"
 msgid "Phrase not found"
 msgstr "Frasen hittades inte"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
 msgid "Received an instant message"
 msgstr "Tog emot ett snabbmeddelande"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
 msgid "Sent an instant message"
 msgstr "Skickade ett snabbmeddelande"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
 msgid "Incoming chat request"
 msgstr "Inkommande chattbegäran"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
 msgid "Contact connected"
 msgstr "Kontakten ansluten"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
 msgid "Contact disconnected"
 msgstr "Kontakten frånkopplad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
 msgid "Connected to server"
 msgstr "Ansluten till server"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
 msgid "Disconnected from server"
 msgstr "Frånkopplad från server"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
 msgid "Incoming voice call"
 msgstr "Inkommande röstsamtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
 msgid "Outgoing voice call"
 msgstr "Utgående röstsamtal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "Röstsamtal avslutat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Redigera anpassade meddelanden"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
+msgid "Subscription Request"
+msgstr "Prenumerationsbegäran"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1079
+#, c-format
+msgid "%s would like permission to see when you are online"
+msgstr "%s vill ha behörighet att se när du är ansluten"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
+#: ../src/empathy-event-manager.c:694
+msgid "_Decline"
+msgstr "_Neka"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
+msgid "_Accept"
+msgstr "_Acceptera"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Meddelandet redigerat %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
-msgid "Classic"
-msgstr "Klassiskt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
-msgid "Simple"
-msgstr "Enkelt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
-msgid "Clean"
-msgstr "Rent"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
-msgid "Blue"
-msgstr "Blått"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
 msgstr "Identiteten som tillhandahålls av chattservern kan inte verifieras."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
 msgstr "Certifikatet har inte signerats av en certifikatutgivare."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
 msgid "The certificate has expired."
 msgstr "Certifikatet har gått ut."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
 msgstr "Certifikatet har inte aktiverats än."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
 msgstr "Certifikatet innehåller inte det förväntade fingeravtrycket."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
 msgstr "Värdnamnet som anges av certifikatet matchar inte servernamnet."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
 msgid "The certificate is self-signed."
 msgstr "Certifikatet är självsignerat."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
-msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
+msgid ""
+"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
 msgstr "Certifikatet har spärrats av certifikatutgivaren."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
 msgid "The certificate is cryptographically weak."
 msgstr "Certifikatet är kryptografiskt svagt."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
 msgstr "Certifikatets längd överstiger verifierbara gränser."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
 msgid "The certificate is malformed."
 msgstr "Certifikatet är felformulerat."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
 #, c-format
 msgid "Expected hostname: %s"
 msgstr "Förväntat värdnamn: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
 #, c-format
 msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "Certifikatets värdnamn: %s"
 
 # Hm?
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "F_ortsätt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
 msgid "Untrusted connection"
 msgstr "Opålitlig anslutning"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "Denna anslutning är inte pålitlig. Vill du fortsätta ändå?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "Kom ihåg detta val för framtida anslutningar"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Certifikatinformation"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Kunde inte öppna uri"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
 msgid "Select a file"
 msgstr "Välj en fil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Otillräckligt med ledigt utrymme för att spara filen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
 #, c-format
-msgid "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. Please choose another location."
-msgstr "%s ledigt utrymme krävs för att spara denna fil men endast %s finns tillgängligt. Välj en annan plats."
+msgid ""
+"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
+"Please choose another location."
+msgstr ""
+"%s ledigt utrymme krävs för att spara denna fil men endast %s finns "
+"tillgängligt. Välj en annan plats."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Inkommande fil från %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
-msgid "Current Locale"
-msgstr "Aktuell lokal"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
-msgid "Arabic"
-msgstr "Arabisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
-msgid "Armenian"
-msgstr "Armenisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
-msgid "Baltic"
-msgstr "Baltisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
-msgid "Celtic"
-msgstr "Kymrisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
-msgid "Central European"
-msgstr "Centraleuropeisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
-msgid "Chinese Simplified"
-msgstr "Kinesisk (förenklad)"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Kinesisk (traditionell)"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
-msgid "Croatian"
-msgstr "Kroatisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
-msgid "Cyrillic"
-msgstr "Kyrillisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
-msgid "Cyrillic/Russian"
-msgstr "Kyrillisk/Rysk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
-msgid "Cyrillic/Ukrainian"
-msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
-msgid "Georgian"
-msgstr "Georgisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
-msgid "Greek"
-msgstr "Grekisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
-msgid "Gujarati"
-msgstr "Gujarati"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
-msgid "Gurmukhi"
-msgstr "Gurmukhi"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebreisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
-msgid "Hebrew Visual"
-msgstr "Hebreisk (visuell)"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
-msgid "Hindi"
-msgstr "Hindi"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Isländsk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japansk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
-msgid "Korean"
-msgstr "Koreansk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
-msgid "Nordic"
-msgstr "Nordisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
-msgid "Persian"
-msgstr "Persisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumänsk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
-msgid "South European"
-msgstr "Sydeuropeisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
-msgid "Thai"
-msgstr "Thailändsk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
-msgid "Turkish"
-msgstr "Turkisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
-msgid "Unicode"
-msgstr "Unicode"
-
-# "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
-msgid "Western"
-msgstr "Västlig"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
-msgid "Vietnamese"
-msgstr "Vietnamesisk"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
-msgid "Select..."
-msgstr "Välj..."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
-msgid "_Select"
-msgstr "_Välj"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
-msgid "No error message"
-msgstr "Inget felmeddelande"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
-msgid "Instant Message (Empathy)"
-msgstr "Snabbmeddelanden (Empathy)"
-
-#: ../src/empathy.c:435
-msgid "Don't connect on startup"
-msgstr "Anslut inte vid uppstart"
-
-#: ../src/empathy.c:439
-msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
-msgstr "Visa inte kontaktlistan eller några andra dialogrutor vid uppstart"
+#. Copy Link Address menu item
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Kopiera länkadress"
 
-#: ../src/empathy.c:454
-msgid "- Empathy IM Client"
-msgstr "- Empathy snabbmeddelandeklient"
+#. Open Link menu item
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Öppna länk"
 
-#: ../src/empathy.c:641
-msgid "Error contacting the Account Manager"
-msgstr "Fel vid anslutning till kontohanteraren"
+#. Inspector
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
+msgid "Inspect HTML"
+msgstr "Granska HTML"
 
-#: ../src/empathy.c:643
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. The error was:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Det inträffade ett fel vid försök att ansluta till Telepathy Account Manager. Felet var:\n"
-"\n"
-"%s"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
+msgid "Top Contacts"
+msgstr "Viktigaste kontakter"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
-msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr "Empathy är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
+msgid "People Nearby"
+msgstr "Personer i närheten"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
-msgstr "Empathy distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för ytterligare information."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
+msgid "Ungrouped"
+msgstr "Ogrupperade"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med Empathy. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+#. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
+#. * fetch contact's presence.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
+#, c-format
+msgid "Server cannot find contact: %s"
+msgstr "Servern kan inte hitta kontakt: %s"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:109
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:82
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "En snabbmeddelandeklient för GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:115
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
@@ -2962,77 +2138,102 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
 
+#: ../src/empathy-accounts.c:171
+msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
+msgstr ""
+"Visa inte några dialogrutor; gör valfri åtgärd (t.ex, importera) och avsluta"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:175
+msgid ""
+"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
+msgstr ""
+"Visa inte några dialogrutor såvida inte det endast finns “Personer i "
+"närheten“-konton"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:179
+msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+msgstr ""
+"Välj initiallt angivet konto (t.ex., gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:181
+msgid "<account-id>"
+msgstr "<konto-id>"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
+msgid "- Empathy Accounts"
+msgstr "- Empathy-konton"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:240
+msgid "Empathy Accounts"
+msgstr "Empathy-konton"
+
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
 #, c-format
-msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
-msgstr "Det finns osparade ändringar för ditt %s-konto."
+msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
+msgstr "Det finns osparade ändringar för ditt %.50s-konto."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Ditt nya konto har inte sparats än."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:381
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
-#: ../src/empathy-call-window.c:1289
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
-msgstr "Ansluter..."
+msgstr "Ansluter"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:422
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Frånkopplad — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Frånkopplad — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Frånkopplad — Ingen nätverksanslutning"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:452
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Okänd status"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:469
-msgid "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate the account."
-msgstr "Detta konto har inaktiverats eftersom det förlitar sig på en gammal bakände som inte stöds längre. Installera telepathy-haze och starta om din session för att migrera kontot."
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
+msgid ""
+"This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
+"backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
+"the account."
+msgstr ""
+"Detta konto har inaktiverats eftersom det förlitar sig på en gammal bakände "
+"som inte stöds längre. Installera telepathy-haze och starta om din session "
+"för att migrera kontot."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:479
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Frånkopplad — Kontot är inaktiverat"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:585
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Redigera anslutningsdetaljer"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:750
-msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
-msgstr "Misslyckades med att hämta din personliga information från servern."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:756
-msgid "Go online to edit your personal information."
-msgstr "Anslut dig för att redigera din personliga information."
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
+msgid "_Edit Connection Parameters…"
+msgstr "_Redigera anslutningsdetaljer…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:843
-msgid "_Edit Connection Parameters..."
-msgstr "_Redigera anslutningsdetaljer..."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1339
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
 #, c-format
-msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
-msgstr "Vill du ta bort %s från din dator?"
+msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
+msgstr "Vill du ta bort %.50s från din dator?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1343
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Detta kommer inte att ta bort ditt konto på servern."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1579
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3040,24 +2241,25 @@ msgstr ""
 "Du är på väg att välja ett annat konto vilket kommer att\n"
 "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
 
-#. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1755
-msgid "_Enable"
-msgstr "_Aktivera"
+#. Menu item: to enabled/disable the account
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
+msgid "_Enabled"
+msgstr "_Aktiverad"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1756
-msgid "_Disable"
-msgstr "_Inaktivera"
+#. Menu item: Rename
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
+msgid "Rename"
+msgstr "Byt namn"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2184
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Hoppa över"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2188
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
 msgid "_Connect"
 msgstr "An_slut"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2365
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3065,6 +2267,15 @@ msgstr ""
 "Du är på väg att stänga fönstret vilket kommer att\n"
 "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
 
+#. Tweak the dialog
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
+msgid "Messaging and VoIP Accounts"
+msgstr "Meddelande och VoIP-konton"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Add…"
+msgstr "Lägg till…"
+
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "_Import…"
 msgstr "_Importera…"
@@ -3074,180 +2285,236 @@ msgid "Loading account information"
 msgstr "Läser in kontoinformation"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
-msgstr "För att lägga till ett nytt konto måste du först installera en bakände för varje protokoll som du vill använda."
+msgid ""
+"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
+"you want to use."
+msgstr ""
+"För att lägga till ett nytt konto måste du först installera en bakände för "
+"varje protokoll som du vill använda."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "No protocol backends installed"
 msgstr "Inga protokollbakänder installerade"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:288
+#: ../src/empathy-auth-client.c:285
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr "- Autentiseringsklienten Empathy"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:304
+#: ../src/empathy-auth-client.c:301
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Autentiseringsklienten Empathy"
 
-#: ../src/empathy-av.c:118
-#: ../src/empathy-call.c:201
-msgid "- Empathy Audio/Video Client"
-msgstr "- Ljud/Videoklienten Empathy"
-
-#: ../src/empathy-av.c:134
-#: ../src/empathy-call.c:223
-msgid "Empathy Audio/Video Client"
-msgstr "Ljud/Videoklienten Empathy"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
-msgid "Brightness"
-msgstr "Ljusstyrka"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
-msgid "Gamma"
-msgstr "Gamma"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
-msgid "Volume"
-msgstr "Volym"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
-msgid "_Sidebar"
-msgstr "_Sidopanel"
+#: ../src/empathy.c:407
+msgid "Don't connect on startup"
+msgstr "Anslut inte vid uppstart"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
-msgid "Audio input"
-msgstr "Ljudingång"
+#: ../src/empathy.c:411
+msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
+msgstr "Visa inte kontaktlistan eller några andra dialogrutor vid uppstart"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
-msgid "Video input"
-msgstr "Videoingång"
+#: ../src/empathy.c:440
+msgid "- Empathy IM Client"
+msgstr "- Empathy snabbmeddelandeklient"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
-msgid "Dialpad"
-msgstr "Knappsats"
+#: ../src/empathy.c:626
+msgid "Error contacting the Account Manager"
+msgstr "Fel vid anslutning till kontohanteraren"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
-msgid "Details"
-msgstr "Detaljer"
+#: ../src/empathy.c:628
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
+"The error was:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Det inträffade ett fel vid försök att ansluta till Telepathy Account "
+"Manager. Felet var:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: ../src/empathy-call.c:115
+msgid "In a call"
+msgstr "I samtal"
+
+#: ../src/empathy-call.c:223
+msgid "- Empathy Audio/Video Client"
+msgstr "- Ljud/Videoklienten Empathy"
+
+#: ../src/empathy-call.c:247
+msgid "Empathy Audio/Video Client"
+msgstr "Ljud/Videoklienten Empathy"
+
+#: ../src/empathy-call-observer.c:111
+#, c-format
+msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
+msgstr "%s försökte just ringa dig men du var upptagen i ett annat samtal."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
+msgid "Incoming call"
+msgstr "Inkommande samtal"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
+#, c-format
+msgid "Incoming video call from %s"
+msgstr "Inkommande videosamtal från %s"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
+#: ../src/empathy-event-manager.c:877
+#, c-format
+msgid "Incoming call from %s"
+msgstr "Inkommande samtal från %s"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1553
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
+msgid "Reject"
+msgstr "Avvisa"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1554
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
+msgid "Answer"
+msgstr "Svara"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
-#: ../src/empathy-call-window.c:1889
+#: ../src/empathy-call-window.c:1924
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Ring med %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
-#: ../src/empathy-call-window.c:2133
+#: ../src/empathy-call-window.c:2176
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "IP-adressen som den ses av datorn"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
-#: ../src/empathy-call-window.c:2135
+#: ../src/empathy-call-window.c:2178
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "IP-adressen som den ses av en server på Internet"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
-#: ../src/empathy-call-window.c:2137
+#: ../src/empathy-call-window.c:2180
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "IP-adressen för klienten som den ses av andra sidan"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
-#: ../src/empathy-call-window.c:2139
+#: ../src/empathy-call-window.c:2182
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "IP-adressen för en reläserver"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
-#: ../src/empathy-call-window.c:2141
+#: ../src/empathy-call-window.c:2184
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "IP-adressen för multicast-gruppen"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
-msgctxt "codec"
+#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
+#: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänt"
 
-#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
+#: ../src/empathy-call-window.c:2952
+msgid "On hold"
+msgstr "Väntar"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2956
+msgid "Mute"
+msgstr "Tyst"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2958
+msgid "Duration"
+msgstr "Längd"
+
+#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
+#: ../src/empathy-call-window.c:2961
 #, c-format
-msgid "Connected — %d:%02dm"
-msgstr "Ansluten — %d:%02dm"
+msgid "%s — %d:%02dm"
+msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
-#: ../src/empathy-call-window.c:2992
+#: ../src/empathy-call-window.c:3057
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Tekniska detaljer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
-#: ../src/empathy-call-window.c:3031
+#: ../src/empathy-call-window.c:3096
 #, c-format
-msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
-msgstr "Programvaran hos %s förstår inte något av de ljudformat som stöds av din dator"
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
+"computer"
+msgstr ""
+"Programvaran hos %s förstår inte något av de ljudformat som stöds av din "
+"dator"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
-#: ../src/empathy-call-window.c:3036
+#: ../src/empathy-call-window.c:3101
 #, c-format
-msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
-msgstr "Programvaran hos %s förstår inte något av de videoformat som stöds av din dator"
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
+"computer"
+msgstr ""
+"Programvaran hos %s förstår inte något av de videoformat som stöds av din "
+"dator"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
-#: ../src/empathy-call-window.c:3042
+#: ../src/empathy-call-window.c:3107
 #, c-format
-msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
-msgstr "Kan inte etablera en anslutning till %s. Någon av er kanske befinner er på ett nätverk som inte tillåter direktanslutningar."
+msgid ""
+"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
+"does not allow direct connections."
+msgstr ""
+"Kan inte etablera en anslutning till %s. Någon av er kanske befinner er på "
+"ett nätverk som inte tillåter direktanslutningar."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
-#: ../src/empathy-call-window.c:3048
+#: ../src/empathy-call-window.c:3113
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Det inträffade ett fel på nätverket"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
-#: ../src/empathy-call-window.c:3052
-msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr "Ljudformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
+#: ../src/empathy-call-window.c:3117
+msgid ""
+"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"Ljudformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
-#: ../src/empathy-call-window.c:3055
-msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr "Videoformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
+#: ../src/empathy-call-window.c:3120
+msgid ""
+"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"Videoformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
-#: ../src/empathy-call-window.c:3067
+#: ../src/empathy-call-window.c:3132
 #, c-format
-msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
-msgstr "Någonting oväntat hände i en Telepathy-komponent. <a href=\"%s\">Rapportera detta fel</a> och bifoga loggarna som samlats in från \"Felsök\"-fönstret i Hjälp-menyn."
+msgid ""
+"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
+"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
+"the Help menu."
+msgstr ""
+"Någonting oväntat hände i en Telepathy-komponent. <a href=\"%s\">Rapportera "
+"detta fel</a> och bifoga loggarna som samlats in från “Felsök“-fönstret i "
+"Hjälp-menyn."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
-#: ../src/empathy-call-window.c:3076
+#: ../src/empathy-call-window.c:3141
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Det uppstod ett fel i samtalsmotorn"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
-#: ../src/empathy-call-window.c:3079
+#: ../src/empathy-call-window.c:3144
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Slutet på strömmen nåddes"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
-#: ../src/empathy-call-window.c:3119
+#: ../src/empathy-call-window.c:3184
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Kan inte etablera ljudström"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
-#: ../src/empathy-call-window.c:3129
+#: ../src/empathy-call-window.c:3194
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Kan inte etablera videoström"
 
+#: ../src/empathy-call-window.c:3231
+#, c-format
+msgid "Your current balance is %s."
+msgstr "Ditt aktuella saldo är %s."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3235
+msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
+msgstr "Tyvärr, ditt kontosaldo är för lågt för detta samtal."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3237
+msgid "Top Up"
+msgstr "Fyll på"
+
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
 msgid "_Call"
 msgstr "_Ring"
 
@@ -3264,201 +2531,208 @@ msgid "_Settings"
 msgstr "_Inställningar"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
 msgid "_Contents"
 msgstr "I_nnehåll"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
 msgid "_Debug"
 msgstr "_Felsökning"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
+msgid "_GStreamer"
+msgstr "_GStreamer"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
+msgid "_Telepathy"
+msgstr "_Telepathy"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
 msgid "Swap camera"
 msgstr "Växla kamera"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
 msgid "Minimise me"
 msgstr "Minimera mig"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
 msgid "Maximise me"
 msgstr "Maximera mig"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
 msgid "Disable camera"
 msgstr "Inaktivera kamera"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
 msgid "Hang up"
 msgstr "Lägg på"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
 msgid "Hang up current call"
 msgstr "Avsluta aktuellt samtal"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
 msgid "Video call"
 msgstr "Videosamtal"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
 msgid "Start a video call"
 msgstr "Starta ett videosamtal"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
 msgid "Start an audio call"
 msgstr "Starta ett röstsamtal"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
 msgid "Show dialpad"
 msgstr "Visa knappsats"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
 msgid "Display the dialpad"
 msgstr "Visa knappsatsen"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
-msgid "Send Video"
-msgstr "Skicka video"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
 msgid "Toggle video transmission"
 msgstr "Växla videoöverföring"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
-msgid "Send Audio"
-msgstr "Skicka ljud"
-
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
 msgid "Toggle audio transmission"
 msgstr "Växla ljudöverföring"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
 msgid "Encoding Codec:"
 msgstr "Kodande kodek:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
-#: ../src/empathy-call-window.c:2542
-#: ../src/empathy-call-window.c:2543
-#: ../src/empathy-call-window.c:2544
-#: ../src/empathy-call-window.c:2545
-msgid "Unknown"
-msgstr "Okänt"
-
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
 msgid "Decoding Codec:"
 msgstr "Avkodande kodek:"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
 msgid "Remote Candidate:"
 msgstr "Fjärrkandidat:"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
 msgid "Local Candidate:"
 msgstr "Lokal kandidat:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "Audio"
 msgstr "Ljud"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:289
+#: ../src/empathy-chat.c:100
+msgid "- Empathy Chat Client"
+msgstr "- Empathy chattklient"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
+msgid "Room"
+msgstr "Rum"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
+msgid "Auto-Connect"
+msgstr "Anslut automatiskt"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
+msgid "Manage Favorite Rooms"
+msgstr "Hantera favoritrum"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:278
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Stäng detta fönster?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:294
+#: ../src/empathy-chat-window.c:284
 #, c-format
-msgid "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages until you rejoin it."
-msgstr "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %s. Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
+msgid ""
+"Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
+"until you rejoin it."
+msgstr ""
+"Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %s. Du kommer inte få några "
+"ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:305
+#: ../src/empathy-chat-window.c:297
 #, c-format
-msgid "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further messages until you rejoin it."
-msgid_plural "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any further messages until you rejoin them."
-msgstr[0] "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar ett chattrum. Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
-msgstr[1] "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %u chattrum. Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
-
-#: ../src/empathy-chat-window.c:314
+msgid ""
+"Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
+"messages until you rejoin it."
+msgid_plural ""
+"Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
+"further messages until you rejoin them."
+msgstr[0] ""
+"Stängning av detta fönster innebär att du lämnar ett chattrum. Du kommer "
+"inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
+msgstr[1] ""
+"Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %u chattrum. Du kommer inte "
+"få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:308
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Lämna %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:315
-msgid "You will not receive any further messages from this chat room until you rejoin it."
+#: ../src/empathy-chat-window.c:310
+msgid ""
+"You will not receive any further messages from this chat room until you "
+"rejoin it."
 msgstr "Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Close window"
 msgstr "Stäng fönstret"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Leave room"
 msgstr "Lämna rummet"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:640
-#: ../src/empathy-chat-window.c:660
+#: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
 msgstr[0] "%s (%d oläst)"
 msgstr[1] "%s (%d olästa)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:652
+#: ../src/empathy-chat-window.c:686
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
 msgstr[0] "%s (och %u annat)"
 msgstr[1] "%s (och %u andra)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:668
+#: ../src/empathy-chat-window.c:702
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
 msgstr[0] "%s (%d oläst från andra)"
 msgstr[1] "%s (%d olästa från andra)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:677
+#: ../src/empathy-chat-window.c:711
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
 msgstr[0] "%s (%d oläst från alla)"
 msgstr[1] "%s (%d olästa från alla)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:892
+#: ../src/empathy-chat-window.c:948
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:902
+#: ../src/empathy-chat-window.c:956
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
 msgstr[0] "Skickar %d meddelande"
 msgstr[1] "Skickar %d meddelanden"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:924
+#: ../src/empathy-chat-window.c:976
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Skriver ett meddelande."
 
@@ -3482,8 +2756,7 @@ msgstr "_Favoritchattrum"
 msgid "Notify for All Messages"
 msgstr "Notifiera för alla meddelanden"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "_Visa kontaktlista"
 
@@ -3492,149 +2765,219 @@ msgid "Invite _Participant…"
 msgstr "Bjud in _deltagare…"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
+msgid "_Join Chat"
+msgstr "_Gå in i chatt"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+msgid "Le_ave Chat"
+msgstr "_Lämna chatt"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
 msgid "C_ontact"
 msgstr "K_ontakt"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
 msgid "_Tabs"
 msgstr "_Flikar"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Föregående flik"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Nästa flik"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "Ån_gra flikstängning"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Flytta flik till _vänster"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Flytta flik till _höger"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Koppla loss flik"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
+#: ../src/empathy-debugger.c:76
+msgid "Show a particular service"
+msgstr "Visa en specifik tjänst"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
-msgid "Room"
-msgstr "Rum"
+#: ../src/empathy-debugger.c:81
+msgid "- Empathy Debugger"
+msgstr "- Empathy-felsökare"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
-msgid "Auto-Connect"
-msgstr "Anslut automatiskt"
+#: ../src/empathy-debugger.c:141
+msgid "Empathy Debugger"
+msgstr "Empathy-felsökare"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
-msgid "Manage Favorite Rooms"
-msgstr "Hantera favoritrum"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
+msgid "Save"
+msgstr "Spara"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1624
+msgid "Pastebin link"
+msgstr "Länk till pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1633
+msgid "Pastebin response"
+msgstr "Svar från pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1640
+msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
+msgstr ""
+"Data är för stort för en enda inklistring. Du bör spara loggar till en fil."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1822
+msgid "Debug Window"
+msgstr "Felsökningsfönster"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1882
+msgid "Send to pastebin"
+msgstr "Skicka till pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1926
+msgid "Pause"
+msgstr "Gör paus"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1938
+msgid "Level "
+msgstr "Nivå "
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1957
+msgid "Debug"
+msgstr "Felsökning"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1962
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
+msgid "Message"
+msgstr "Meddelande"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1972
+msgid "Warning"
+msgstr "Varning"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1977
+msgid "Critical"
+msgstr "Kritiskt"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1982
+msgid "Error"
+msgstr "Fel"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
+msgid ""
+"Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
+"such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
+"received.\n"
+"If you don't want to see such information available in a public bug report, "
+"you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
+"when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
+"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
+msgstr ""
+"Även om de inte visar lösenord kan loggar ofta innehålla känslig information "
+"så som din lista över kontakter eller meddelanden du skickat eller tagit "
+"emot nyligen.\n"
+"Om du inte vill se sådan information tillgänglig i en felrapport, kan du "
+"välja att begränsa synligheten för ditt fel till Empathy-utvecklarna när du "
+"rapporterar det genom att visa de avancerade fälten i <a href=\"https://"
+"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">felrapporten</a>."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2027
+msgid "Time"
+msgstr "Tid"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:522
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
+msgid "Domain"
+msgstr "Domän"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2033
+msgid "Category"
+msgstr "Kategori"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2036
+msgid "Level"
+msgstr "Nivå"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2070
+msgid ""
+"The selected connection manager does not support the remote debugging "
+"extension."
+msgstr ""
+"Den valda anslutningshanteraren saknar stöd för tillägg för fjärrfelsökning."
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Inkommande videosamtal"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:522
-#: ../src/empathy-call-window.c:1519
-msgid "Incoming call"
-msgstr "Inkommande samtal"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:526
+#: ../src/empathy-event-manager.c:478
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ringer ett videosamtal till dig. Vill du svara?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:527
+#: ../src/empathy-event-manager.c:479
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ringer dig. Vill du svara?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:530
-#: ../src/empathy-event-manager.c:731
-#: ../src/empathy-event-manager.c:764
-#: ../src/empathy-call-window.c:1525
-#, c-format
-msgid "Incoming call from %s"
-msgstr "Inkommande samtal från %s"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:555
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 msgid "_Reject"
 msgstr "Avv_isa"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:563
-#: ../src/empathy-event-manager.c:571
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Svara"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:571
+#: ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "S_vara med video"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:731
-#: ../src/empathy-event-manager.c:764
-#: ../src/empathy-call-window.c:1525
-#, c-format
-msgid "Incoming video call from %s"
-msgstr "Inkommande videosamtal från %s"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:837
+#: ../src/empathy-event-manager.c:677
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Rumsinbjudan"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:839
+#: ../src/empathy-event-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Inbjudan till att gå in i %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:846
+#: ../src/empathy-event-manager.c:686
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s bjuder in dig till %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:854
-msgid "_Decline"
-msgstr "_Neka"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:859
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-event-manager.c:699
 msgid "_Join"
 msgstr "_Gå in"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:886
+#: ../src/empathy-event-manager.c:725
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s har bjudit in dig till %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:892
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Du har blivit inbjuden att gå med i %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:943
+#: ../src/empathy-event-manager.c:920
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Inkommande filöverföring från %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1146
-#: ../src/empathy-roster-window.c:374
+#: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "Lösenord krävs"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1216
-#, c-format
-msgid "%s would like permission to see when you are online"
-msgstr "%s vill ha behörighet att se när du är ansluten"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1222
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3644,108 +2987,105 @@ msgstr ""
 "Meddelande: %s"
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:94
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:97
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u.%02u"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:173
 msgctxt "file transfer percent"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänt"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:268
 #, c-format
 msgid "%s of %s at %s/s"
 msgstr "%s av %s i %s/s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:269
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s av %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:300
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
-msgstr "Tar emot \"%s\" från %s"
+msgstr "Tar emot “%s“ från %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:303
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
-msgstr "Skickar \"%s\" till %s"
+msgstr "Skickar “%s“ till %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:333
 #, c-format
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
-msgstr "Fel vid mottagning av \"%s\" från %s"
+msgstr "Fel vid mottagning av “%s“ från %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:336
 msgid "Error receiving a file"
 msgstr "Fel vid mottagning av en fil"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
 #, c-format
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
-msgstr "Fel vid sändning av \"%s\" till %s"
+msgstr "Fel vid sändning av “%s“ till %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:344
 msgid "Error sending a file"
 msgstr "Fel vid sändning av en fil"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:483
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
-msgstr "\"%s\" togs emot från %s"
+msgstr "“%s“ togs emot från %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
-msgstr "\"%s\" skickades till %s"
+msgstr "“%s“ skickades till %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:491
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Filöverföringen är färdig"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:615
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:779
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Väntar på svar från den andra deltagaren"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:641
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:679
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
-msgstr "Kontrollerar integritet för \"%s\""
+msgstr "Kontrollerar integritet för “%s“"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:644
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:682
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
-msgstr "Hashar \"%s\""
+msgstr "Hashar “%s“"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
 msgid "Remaining"
 msgstr "Återstår"
 
@@ -3757,206 +3097,61 @@ msgstr "Filöverföringar"
 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "Ta bort färdiga, avbrutna och misslyckade filöverföringar från listan"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:70
 msgid "_Import"
 msgstr "_Importera"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
-msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
-msgstr "Inga konton att importera kunde hittas. Empathy har för närvarande endast stöd för att importera konton från Pidgin."
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:82
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"Inga konton att importera kunde hittas. Empathy har för närvarande endast "
+"stöd för att importera konton från Pidgin."
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:203
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "Importera konton"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:316
+#: ../src/empathy-import-widget.c:299
 msgid "Import"
 msgstr "Importera"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:325
+#: ../src/empathy-import-widget.c:308
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:349
+#: ../src/empathy-import-widget.c:332
 msgid "Source"
 msgstr "Källa"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:391
-msgid "Provide Password"
-msgstr "Ange lösenord"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
+msgid "Invite Participant"
+msgstr "Bjud in deltagare"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:397
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Koppla ifrån"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
+msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
+msgstr "Välj en kontakt att bjuda in till samtalet:"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:657
-msgid "You need to setup an account to see contacts here."
-msgstr "Du måste konfigurera ett konto för att se kontakter här."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:673
-msgid "No match found"
-msgstr "Ingen träff hittades"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:783
-#, c-format
-msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
-msgstr "Tyvärr, %s-konton kan inte användas förrän din %s-programvara uppdateras."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:849
-msgid "Update software..."
-msgstr "Uppdatera programvara..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:855
-#: ../src/empathy-roster-window.c:972
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:960
-msgid "Reconnect"
-msgstr "Anslut igen"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:966
-msgid "Edit Account"
-msgstr "Redigera konto"
-
-#. Translators: this string will be something like:
-#. * Top up My Account ($1.23)..."
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1110
-#, c-format
-msgid "Top up %s (%s)..."
-msgstr "Fyll på %s (%s)..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1156
-msgid "Top up account credit"
-msgstr "Fyll på kontot"
-
-#. top up button
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1228
-msgid "Top Up..."
-msgstr "Fyll på..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1952
-msgid "Contact"
-msgstr "Kontakt"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2150
-msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
-msgstr "Du måste aktivera ett av dina konton för att se kontakter här."
-
-#. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2158
-#, c-format
-msgid "You need to enable %s to see contacts here."
-msgstr "Du måste aktivera %s för att se kontakter här."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2460
-msgid "Contact List"
-msgstr "Kontaktlista"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
-msgid "Account settings"
-msgstr "Kontoinställningar"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
-msgid "_New Conversation…"
-msgstr "_Nytt samtal..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
-msgid "New _Call…"
-msgstr "Nytt sa_mtal…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
-msgid "_Search for Contacts…"
-msgstr "_Sök efter kontakter..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
-msgid "_File Transfers"
-msgstr "Fi_löverföringar"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
-msgid "_Offline Contacts"
-msgstr "_Frånkopplade kontakter"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
-msgid "Show P_rotocols"
-msgstr "Visa protoko_ll"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
-msgid "Credit Balance"
-msgstr "Saldo"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
-msgid "Contacts on a _Map"
-msgstr "Kontakter på en ka_rta"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
-msgid "_Accounts"
-msgstr "_Konton"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
-msgid "_Blocked Contacts"
-msgstr "_Blockerade kontakter"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
-msgid "P_references"
-msgstr "I_nställningar"
-
-# Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
-# inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
-msgid "Find in Contact _List"
-msgstr "Sök i kontakt_lista"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
-msgid "Sort by _Name"
-msgstr "Sortera efter _namn"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
-msgid "Sort by _Status"
-msgstr "Sortera efter _status"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
-msgid "Normal Size With _Avatars"
-msgstr "Normal storlek med _profilbilder"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
-msgid "N_ormal Size"
-msgstr "N_ormal storlek"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
-msgid "_Compact Size"
-msgstr "_Kompakt storlek"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
-msgid "_Room"
-msgstr "_Rum"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
-msgid "_Join…"
-msgstr "_Gå in..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
-msgid "Join _Favorites"
-msgstr "Gå in i _favoriter"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
-msgid "Manage Favorites"
-msgstr "Hantera favoriter"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
+msgid "Invite"
+msgstr "Bjud in"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Chattrum"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
 msgid "Members"
 msgstr "Medlemmar"
 
-#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
-#. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
+msgid "Failed to list rooms"
+msgstr "Misslyckades med att lista chattrum"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -3969,570 +3164,1331 @@ msgstr ""
 "Lösenord krävs: %s\n"
 "Medlemmar: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
-msgid "Could not start room listing"
-msgstr "Kunde inte starta rumslistningen"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
-msgid "Could not stop room listing"
-msgstr "Kunde inte stoppa rumslistningen"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
 msgid "Join Room"
 msgstr "Gå in i rum"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
-msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
-msgstr "Ange rumsnamnet för att gå in i eller klicka på ett eller flera rum i listan."
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+msgid ""
+"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
+msgstr ""
+"Ange rumsnamnet för att gå in i eller klicka på ett eller flera rum i listan."
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Rum:"
 
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account&apos;s server"
+msgstr ""
+"Ange servern som tillhandahåller rummet, eller lämna den tom om rummet finns "
+"på servern för det aktuella kontot"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account's server"
+msgstr ""
+"Ange servern som tillhandahåller rummet, eller lämna den tom om rummet finns "
+"på servern för det aktuella kontot"
+
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
-msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
-msgstr "Ange servern som tillhandahåller rummet, eller lämna den tom om rummet finns på servern för det aktuella kontot"
+msgid "_Server:"
+msgstr "_Server:"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "Couldn't load room list"
 msgstr "Kunde inte läsa in rumslistan"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
 msgid "Room List"
 msgstr "Rumslista"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:166
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
+msgid "Respond"
+msgstr "Svara"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
+msgid "Answer with video"
+msgstr "Svara med video"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
+msgid "Decline"
+msgstr "Neka"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
+msgid "Accept"
+msgstr "Acceptera"
+
+#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
+#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
+#. * brings the password popup.
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
+msgid "Provide"
+msgstr "Tillhandahåll"
+
+#: ../src/empathy-preferences.c:138
 msgid "Message received"
 msgstr "Meddelande togs emot"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:167
+#: ../src/empathy-preferences.c:139
 msgid "Message sent"
 msgstr "Meddelandet skickat"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:168
+#: ../src/empathy-preferences.c:140
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nytt samtal"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:169
+#: ../src/empathy-preferences.c:141
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "Kontakt ansluter"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:170
+#: ../src/empathy-preferences.c:142
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt kopplar från"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:171
+#: ../src/empathy-preferences.c:143
 msgid "Account connected"
 msgstr "Kontot anslutet"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:172
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Kontot frånkopplat"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:475
+#: ../src/empathy-preferences.c:369
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:726
+#: ../src/empathy-preferences.c:620
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julia"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:733
+#: ../src/empathy-preferences.c:627
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:739
+#: ../src/empathy-preferences.c:633
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Romeo, min Romeo, var är du Romeo?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:743
+#: ../src/empathy-preferences.c:637
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Förneka din fader och vägra ditt namn;"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:746
+#: ../src/empathy-preferences.c:640
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "Eller om du icke, men var svurit min kärlek"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:749
+#: ../src/empathy-preferences.c:643
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "Och jag kommer inte längre att vara en Capulet."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:752
+#: ../src/empathy-preferences.c:646
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "Skall jag höra mer, eller ska jag tala?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:755
+#: ../src/empathy-preferences.c:649
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Julia har kopplat från"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1159
+#: ../src/empathy-preferences.c:1015
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
-msgid "Show _smileys as images"
-msgstr "Visa _smilisar som bilder"
-
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
-msgid "Show contact _list in rooms"
-msgstr "Visa kontakt_lista i rum"
+msgid "Show groups"
+msgstr "Visa grupper"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
-msgid "Appearance"
-msgstr "Utseende"
+msgid "Show account balances"
+msgstr "Visa kontosaldon"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2301
+msgid "Contact List"
+msgstr "Kontaktlista"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Start chats in:"
 msgstr "Starta chattar i:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
 msgid "new ta_bs"
 msgstr "nya fl_ikar"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "new _windows"
 msgstr "nya _fönster"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
-msgid "Display incoming events in the notification area"
-msgstr "Visa inkommande händelser i notifieringsytan"
-
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
-msgid "_Automatically connect on startup"
-msgstr "Anslut _automatiskt vid uppstart"
+msgid "Show _smileys as images"
+msgstr "Visa _smilisar som bilder"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
+msgid "Show contact _list in rooms"
+msgstr "Visa kontakt_lista i rum"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
 msgid "Log conversations"
 msgstr "Logga samtal"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+msgid "Display incoming events in the notification area"
+msgstr "Visa inkommande händelser i notifieringsytan"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+msgid "_Automatically connect on startup"
+msgstr "Anslut _automatiskt vid uppstart"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
 msgid "Behavior"
 msgstr "Beteende"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "_Aktivera bubbelnotifieringar"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
 msgstr "Inaktivera notifieringar under fr_ånvaro eller upptagen"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgstr "Aktivera notifieringar när _chatten inte är fokuserad"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
-msgid "Enable notifications when a contact comes online"
-msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt ansluter"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
+msgid "Enable notifications when a contact comes online"
+msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt ansluter"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
+msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
+msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt kopplar från"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
+msgid "Notifications"
+msgstr "Notifieringar"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+msgid "_Enable sound notifications"
+msgstr "_Aktivera ljudnotifieringar"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+msgid "Disable sounds when _away or busy"
+msgstr "Inaktivera ljud under fr_ånvaro eller upptagen"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+msgid "Play sound for events"
+msgstr "Spela upp ljud för händelser"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+msgid "Sounds"
+msgstr "Ljud"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
+msgstr "Använd _ekosläckning för att förbättra samtalskvaliteten"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
+msgid ""
+"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
+"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
+"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
+"off and restarting the call."
+msgstr ""
+"Ekosläckning hjälper till att göra din röst klarare för den andra personen, "
+"men kan orsaka problem på vissa datorer. Om du eller den andra personen hör "
+"konstiga oljud eller avbrott under samtal, prova att stänga av ekosläckning "
+"och börja om samtalet."
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+msgid "_Publish location to my contacts"
+msgstr "_Publicera platsen till mina kontakter"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+msgid ""
+"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
+"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
+"decimal place."
+msgstr ""
+"Minskad precision för platsen betyder att ingenting mer informativt än din "
+"stad, län och land kommer att publiceras. GPS-koordinater kommer endast att "
+"använda en decimal."
+
+#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
+msgid "_Reduce location accuracy"
+msgstr "_Minska precision för plats"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+msgid "Privacy"
+msgstr "Integritet"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
+msgstr "Listan visar endast språk som du har en ordlista installerad för."
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
+msgid "Enable spell checking for languages:"
+msgstr "Aktivera rättstavning för språk:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Stavningskontroll"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
+msgid "Chat Th_eme:"
+msgstr "Chatt_ema:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
+msgid "Variant:"
+msgstr "Variant:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
+msgid "Themes"
+msgstr "Teman"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:231
+msgid "Provide Password"
+msgstr "Ange lösenord"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:237
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Koppla ifrån"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:494
+msgid "You need to set up an account to see contacts here."
+msgstr "Du måste konfigurera ett konto för att se kontakter här."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:570
+#, c-format
+msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
+msgstr ""
+"Tyvärr, %s-konton kan inte användas förrän din %s-programvara uppdateras."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:671
+msgid "Windows Live"
+msgstr "Windows Live"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:673
+msgid "Google Talk"
+msgstr "Google Talk"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:675
+msgid "Facebook"
+msgstr "Facebook"
+
+#. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
+#: ../src/empathy-roster-window.c:690
+#, c-format
+msgid "%s account requires authorisation"
+msgstr "%s-kontot kräver autentisering"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:701
+msgid "Online Accounts"
+msgstr "Nätkonton"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:748
+msgid "Update software…"
+msgstr "Uppdatera programvara…"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:754
+msgid "Reconnect"
+msgstr "Anslut igen"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:758
+msgid "Edit Account"
+msgstr "Redigera konto"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:763
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:905
+msgid "Top up account"
+msgstr "Fyll på konto"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1626
+msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
+msgstr "Du måste aktivera ett av dina konton för att se kontakter här."
+
+#. translators: argument is an account name
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1634
+#, c-format
+msgid "You need to enable %s to see contacts here."
+msgstr "Du måste aktivera %s för att se kontakter här."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1712
+msgid "Change your presence to see contacts here"
+msgstr "Ändra din närvaro för att se kontakter här"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1721
+msgid "No match found"
+msgstr "Ingen träff hittades"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1728
+msgid "You haven't added any contacts yet"
+msgstr "Du har inte lagt till några kontakter än"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1731
+msgid "No online contacts"
+msgstr "Inga kontakter anslutna"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+msgid "_New Conversation…"
+msgstr "_Nytt samtal…"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+msgid "New _Call…"
+msgstr "Nytt sa_mtal…"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
+msgid "Contacts"
+msgstr "Kontakter"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
+msgid "_Add Contacts…"
+msgstr "_Lägg till kontakter…"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
+msgid "_Search for Contacts…"
+msgstr "_Sök efter kontakter…"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
+msgid "_Blocked Contacts"
+msgstr "_Blockerade kontakter"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
+msgid "_Rooms"
+msgstr "_Rum"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
+msgid "_Join…"
+msgstr "_Gå in…"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
+msgid "Join _Favorites"
+msgstr "Gå in i _favoriter"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
+msgid "_Manage Favorites"
+msgstr "_Hantera favoriter"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
+msgid "_File Transfers"
+msgstr "Fi_löverföringar"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
+msgid "_Accounts"
+msgstr "_Konton"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
+msgid "P_references"
+msgstr "I_nställningar"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
+msgid "Help"
+msgstr "Hjälp"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
+msgid "About"
+msgstr "Om"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Avsluta"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
+msgid "Account settings"
+msgstr "Kontoinställningar"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
+msgid "Go _Online"
+msgstr "Logga _in"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
+msgid "Show _Offline Contacts"
+msgstr "Visa _frånkopplade kontakter"
+
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
+msgid "Status"
+msgstr "Status"
+
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
+msgid "Done"
+msgstr "Färdig"
+
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
+msgid "Please enter your account details"
+msgstr "Ange dina kontouppgifter"
+
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
+#, c-format
+msgid "Edit %s account options"
+msgstr "Redigera detaljer för %s-konto"
+
+#: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
+msgid "Integrate your IM accounts"
+msgstr "Integrera dina IM-konton"
+
+#~ msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
+#~ msgstr "Hantera konton för meddelanden och VoIP"
+
+#~ msgid "Show avatars"
+#~ msgstr "Visa profilbilder"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
+#~ msgstr ""
+#~ "Huruvida profilbilder ska visas för kontakter i kontaktlistan och "
+#~ "chattfönster."
+
+#~ msgid "Show protocols"
+#~ msgstr "Visa protokoll"
+
+#~ msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
+#~ msgstr "Huruvida protokoll för kontakter ska visas i kontaktlistan."
+
+#~ msgid "Compact contact list"
+#~ msgstr "Kompakt kontaktlista"
+
+#~ msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
+#~ msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i kompakt läge."
+
+#~ msgid "Contact list sort criterion"
+#~ msgstr "Sorteringskriteria för kontaktlista"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort "
+#~ "by the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will "
+#~ "sort the contact list by name."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vilket kriteria som ska användas när kontaktlistan sorteras. Standard är "
+#~ "att sortera efter kontaktens tillstånd med värdet \"state\". Värdet \"name"
+#~ "\" kommer att sortera kontaktlistan efter namn."
+
+#~ msgid "Empathy can use the network to guess the location"
+#~ msgstr "Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen"
+
+#~ msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
+#~ msgstr "Huruvida Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen."
+
+#~ msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
+#~ msgstr "Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen"
+
+#~ msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
+#~ msgstr ""
+#~ "Huruvida Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen."
+
+#~ msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
+#~ msgstr "Empathy kan använda GPS:en för att gissa platsen"
+
+#~ msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
+#~ msgstr "Huruvida Empathy kan använda GPS för att gissa platsen."
+
+#~ msgid "Yahoo! Japan"
+#~ msgstr "Yahoo! Japan"
+
+#~ msgid "%d second ago"
+#~ msgid_plural "%d seconds ago"
+#~ msgstr[0] "%d sekund sedan"
+#~ msgstr[1] "%d sekunder sedan"
+
+#~ msgid "%d minute ago"
+#~ msgid_plural "%d minutes ago"
+#~ msgstr[0] "%d minut sedan"
+#~ msgstr[1] "%d minuter sedan"
+
+#~ msgid "%d hour ago"
+#~ msgid_plural "%d hours ago"
+#~ msgstr[0] "%d timme sedan"
+#~ msgstr[1] "%d timmar sedan"
+
+#~ msgid "%d day ago"
+#~ msgid_plural "%d days ago"
+#~ msgstr[0] "%d dag sedan"
+#~ msgstr[1] "%d dagar sedan"
+
+#~ msgid "%d week ago"
+#~ msgid_plural "%d weeks ago"
+#~ msgstr[0] "%d vecka sedan"
+#~ msgstr[1] "%d veckor sedan"
+
+#~ msgid "%d month ago"
+#~ msgid_plural "%d months ago"
+#~ msgstr[0] "%d månad sedan"
+#~ msgstr[1] "%d månader sedan"
+
+#~ msgid "in the future"
+#~ msgstr "i framtiden"
+
+#~ msgid "Password not found"
+#~ msgstr "Lösenordet hittades inte"
+
+#~ msgid "IM account password for %s (%s)"
+#~ msgstr "Lösenord för chattkonto för %s (%s)"
+
+#~ msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
+#~ msgstr "Lösenbord för chattrummet \"%s\" för kontot %s (%s)"
+
+#~ msgid "Password"
+#~ msgstr "Lösenord"
+
+#~ msgid "Server"
+#~ msgstr "Server"
+
+#~ msgid "Port"
+#~ msgstr "Port"
+
+#~ msgid "%s:"
+#~ msgstr "%s:"
+
+#~ msgid "Username:"
+#~ msgstr "Användarnamn:"
+
+#~ msgid "A_pply"
+#~ msgstr "V_erkställ"
+
+#~ msgid "L_og in"
+#~ msgstr "L_ogga in"
+
+#~ msgid "This account already exists on the server"
+#~ msgstr "Detta konto finns redan på servern"
+
+#~ msgid "Create a new account on the server"
+#~ msgstr "Skapa ett nytt konto på servern"
+
+#~ msgid "%1$s on %2$s"
+#~ msgstr "%1$s på %2$s"
+
+#~ msgid "%s Account"
+#~ msgstr "%s-konto"
+
+#~ msgid "New account"
+#~ msgstr "Nytt konto"
+
+#~ msgid "Pass_word:"
+#~ msgstr "L_ösenord:"
+
+#~ msgid "Screen _Name:"
+#~ msgstr "Skärm_namn:"
+
+#~ msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
+#~ msgstr "<b>Exempel:</b> MittSkärmnamn"
+
+#~ msgid "_Port:"
+#~ msgstr "_Port:"
+
+#~ msgid "Advanced"
+#~ msgstr "Avancerat"
+
+#~ msgid "What is your AIM screen name?"
+#~ msgstr "Vad är ditt AIM-skärmnamn?"
+
+#~ msgid "What is your AIM password?"
+#~ msgstr "Vad är ditt AIM-lösenord?"
+
+#~ msgid "Remember Password"
+#~ msgstr "Kom ihåg lösenordet"
+
+#~ msgid "Login I_D:"
+#~ msgstr "Inloggningsi_d:"
+
+#~ msgid "<b>Example:</b> username"
+#~ msgstr "<b>Exempel:</b> användarnamn"
+
+#~ msgid "What is your GroupWise User ID?"
+#~ msgstr "Vad är ditt användar-id för GroupWise?"
+
+#~ msgid "What is your GroupWise password?"
+#~ msgstr "Vad är ditt lösenord för GroupWise?"
+
+#~ msgid "ICQ _UIN:"
+#~ msgstr "ICQ _UIN:"
+
+#~ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
+#~ msgstr "<b>Exempel:</b> 123456789"
+
+#~ msgid "Ch_aracter set:"
+#~ msgstr "Te_ckenuppsättning:"
+
+#~ msgid "What is your ICQ UIN?"
+#~ msgstr "Vad är ditt ICQ UIN?"
+
+#~ msgid "What is your ICQ password?"
+#~ msgstr "Vad är ditt ICQ-lösenord?"
+
+#~ msgid "Auto"
+#~ msgstr "Automatisk"
+
+#~ msgid "UDP"
+#~ msgstr "UDP"
+
+#~ msgid "TCP"
+#~ msgstr "TCP"
+
+#~ msgid "TLS"
+#~ msgstr "TLS"
+
+#~ msgid "Register"
+#~ msgstr "Registrera"
+
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Options"
+
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgid "Network"
+#~ msgstr "Nätverk"
+
+#~ msgid "Network:"
+#~ msgstr "Nätverk:"
+
+#~ msgid "Character set:"
+#~ msgstr "Teckenuppsättning:"
+
+#~ msgid "Up"
+#~ msgstr "Uppåt"
+
+#~ msgid "Down"
+#~ msgstr "Nedåt"
+
+#~ msgid "Servers"
+#~ msgstr "Servrar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't "
+#~ "enter a password."
+#~ msgstr ""
+#~ "De flesta IRC-servrar behöver inte något lösenord. Ange endast ett "
+#~ "lösenord om du är säker på att det behövs."
+
+#~ msgid "Nickname:"
+#~ msgstr "Smeknamn:"
+
+#~ msgid "Password:"
+#~ msgstr "Lösenord:"
+
+#~ msgid "Quit message:"
+#~ msgstr "Avslutningsmeddelande:"
+
+#~ msgid "Real name:"
+#~ msgstr "Verkligt namn:"
+
+#~ msgid "Which IRC network?"
+#~ msgstr "Vilket IRC-nätverk?"
+
+#~ msgid "What is your IRC nickname?"
+#~ msgstr "Vad är ditt IRC-smeknamn?"
+
+#~ msgid "What is your Facebook username?"
+#~ msgstr "Vad är ditt användarnamn för Facebook?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
+#~ "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
+#~ "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose "
+#~ "a Facebook username if you don't have one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Detta är ditt användarnamn, inte ditt vanliga inloggningsnamn på "
+#~ "Facebook.\n"
+#~ "Om du har facebook.com/<b>hamster</b> så ange <b>hamster</b>.\n"
+#~ "Använd <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">denna sida</a> för "
+#~ "att välja ett Facebook-användarnamn om du inte redan har ett."
+
+#~ msgid "What is your Facebook password?"
+#~ msgstr "Vad är ditt Facebook-lösenord?"
+
+#~ msgid "What is your Google ID?"
+#~ msgstr "Vad är ditt Google ID?"
+
+#~ msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
+#~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@gmail.com"
+
+#~ msgid "What is your Google password?"
+#~ msgstr "Vad är ditt Google-lösenord?"
+
+#~ msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
+#~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@jabber.org"
+
+#~ msgid "I_gnore SSL certificate errors"
+#~ msgstr "I_gnorera SSL-certifikatfel"
+
+#~ msgid "Priori_ty:"
+#~ msgstr "Pri_oritet:"
+
+#~ msgid "Reso_urce:"
+#~ msgstr "_Resurs:"
+
+#~ msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
+#~ msgstr "Kr_yptering krävs (TLS/SSL)"
+
+#~ msgid "Use old SS_L"
+#~ msgstr "Använd gammal SS_L"
+
+#~ msgid "Override server settings"
+#~ msgstr "Åsidosätt serverinställningar"
+
+#~ msgid "What is your Jabber ID?"
+#~ msgstr "Vad är ditt Jabber ID?"
+
+#~ msgid "What is your desired Jabber ID?"
+#~ msgstr "Vilket Jabber ID vill du använda?"
+
+#~ msgid "What is your Jabber password?"
+#~ msgstr "Vad är ditt Jabber-lösenord?"
+
+#~ msgid "What is your desired Jabber password?"
+#~ msgstr "Vilket lösenord vill du använda för Jabber?"
+
+#~ msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
+#~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@hotmail.com"
+
+#~ msgid "What is your Windows Live ID?"
+#~ msgstr "Vad är ditt id för Windows Live?"
+
+#~ msgid "What is your Windows Live password?"
+#~ msgstr "Vad är ditt lösenord för Windows Live?"
+
+#~ msgid "Nic_kname:"
+#~ msgstr "S_meknamn:"
+
+#~ msgid "_Last Name:"
+#~ msgstr "_Efternamn:"
+
+#~ msgid "_First Name:"
+#~ msgstr "_Förnamn:"
+
+#~ msgid "_Published Name:"
+#~ msgstr "_Publikt namn:"
+
+#~ msgid "_Jabber ID:"
+#~ msgstr "_Jabber-id:"
+
+#~ msgid "E-_mail address:"
+#~ msgstr "E-_postadress:"
+
+#~ msgid "_Username:"
+#~ msgstr "A_nvändarnamn:"
+
+#~ msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
+#~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@min.sipserver"
+
+#~ msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
+#~ msgstr ""
+#~ "Använd detta konto för att ringa _fasta telefoner och mobiltelefoner"
+
+#~ msgid "NAT Traversal Options"
+#~ msgstr "Flaggor för NAT-traversering"
+
+#~ msgid "Proxy Options"
+#~ msgstr "Proxyalternativ"
+
+#~ msgid "Miscellaneous Options"
+#~ msgstr "Diverse alternativ"
+
+#~ msgid "STUN Server:"
+#~ msgstr "STUN-server:"
+
+#~ msgid "Discover the STUN server automatically"
+#~ msgstr "Upptäck STUN-servern automatiskt"
+
+#~ msgid "Discover Binding"
+#~ msgstr "Upptäck bindning"
+
+#~ msgid "Server:"
+#~ msgstr "Server:"
+
+#~ msgid "Keep-Alive Options"
+#~ msgstr "Keep-Alive-flaggor"
+
+#~ msgid "Mechanism:"
+#~ msgstr "Mekanism:"
+
+#~ msgid "Interval (seconds)"
+#~ msgstr "Intervall (sekunder)"
+
+#~ msgid "Authentication username:"
+#~ msgstr "Användarnamn för autentisering:"
+
+#~ msgid "Transport:"
+#~ msgstr "Transport:"
+
+#~ msgid "Loose Routing"
+#~ msgstr "Loose Routing"
+
+#~ msgid "Ignore TLS Errors"
+#~ msgstr "Ignorera TLS-fel"
+
+#~ msgid "Port:"
+#~ msgstr "Port:"
+
+#~ msgid "What is your SIP login ID?"
+#~ msgstr "Vad är ditt inloggnings-id för SIP?"
+
+#~ msgid "What is your SIP account password?"
+#~ msgstr "Vad är lösenordet för ditt SIP-konto?"
+
+#~ msgid "Yahoo! I_D:"
+#~ msgstr "Yahoo!-I_D:"
+
+#~ msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
+#~ msgstr "I_gnorera inbjudningar till konferenser och chattrum"
+
+#~ msgid "_Room List locale:"
+#~ msgstr "Lokalanpassning för _rumslista:"
+
+#~ msgid "What is your Yahoo! ID?"
+#~ msgstr "Vad är ditt Yahoo! ID?"
+
+#~ msgid "What is your Yahoo! password?"
+#~ msgstr "Vad är ditt Yahoo!-lösenord?"
+
+#~ msgid "Couldn't convert image"
+#~ msgstr "Kunde inte konvertera bild"
+
+#~ msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
+#~ msgstr "Inget av de accepterade bildformaten stöds på ditt system"
+
+#~ msgid "Couldn't save picture to file"
+#~ msgstr "Kunde inte spara bilden till fil"
+
+#~ msgid "Select Your Avatar Image"
+#~ msgstr "Välj din profilbild"
+
+#~ msgid "Take a picture..."
+#~ msgstr "Ta en bild..."
+
+#~ msgid "No Image"
+#~ msgstr "Ingen bild"
+
+#~ msgid "Images"
+#~ msgstr "Bilder"
+
+#~ msgid "All Files"
+#~ msgstr "Alla filer"
+
+#~ msgid "“%s” is not a valid contact ID"
+#~ msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt kontakt-id"
+
+#~ msgid "%A %B %d %Y"
+#~ msgstr "%A %e %B %Y"
+
+#~ msgid "_Block User"
+#~ msgstr "_Blockera användare"
+
+#~ msgid "Decide _Later"
+#~ msgstr "Bestäm _senare"
+
+#~ msgid "Personal Details"
+#~ msgstr "Personliga detaljer"
+
+#~ msgid "Full name"
+#~ msgstr "Fullständigt namn"
+
+#~ msgid "Phone number"
+#~ msgstr "Telefonnummer"
+
+#~ msgid "E-mail address"
+#~ msgstr "E-postadress"
+
+# "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
+#~ msgid "Website"
+#~ msgstr "Webbplats"
+
+#~ msgid "Birthday"
+#~ msgstr "Födelsedag"
+
+#~ msgid "Last seen:"
+#~ msgstr "Sågs senast:"
+
+#~ msgid "Connected from:"
+#~ msgstr "Ansluten från:"
+
+#~ msgid "Away message:"
+#~ msgstr "Frånvaromeddelande:"
+
+#~ msgid "work"
+#~ msgstr "arbete"
+
+#~ msgid "home"
+#~ msgstr "hem"
+
+#~ msgid "mobile"
+#~ msgstr "mobil"
+
+#~ msgid "voice"
+#~ msgstr "röst"
+
+#~ msgid "preferred"
+#~ msgstr "föredragen"
+
+#~ msgid "postal"
+#~ msgstr "postadress"
+
+#~ msgid "parcel"
+#~ msgstr "leveransadress"
+
+#~ msgid "New Network"
+#~ msgstr "Nytt nätverk"
+
+#~ msgid "Choose an IRC network"
+#~ msgstr "Välj ett IRC-nätverk"
+
+#~ msgid "Reset _Networks List"
+#~ msgstr "Återställ _nätverkslistan"
+
+#~ msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
+#~ msgid "Select"
+#~ msgstr "Välj"
+
+#~ msgid "new server"
+#~ msgstr "ny server"
+
+#~ msgid "SSL"
+#~ msgstr "SSL"
+
+#~ msgid "New %s account"
+#~ msgstr "Nytt %s-konto"
+
+#~ msgid "Classic"
+#~ msgstr "Klassiskt"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
-msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
-msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt kopplar från"
+#~ msgid "Simple"
+#~ msgstr "Enkelt"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
-msgid "Notifications"
-msgstr "Notifieringar"
+#~ msgid "Clean"
+#~ msgstr "Rent"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
-msgid "_Enable sound notifications"
-msgstr "_Aktivera ljudnotifieringar"
+#~ msgid "Blue"
+#~ msgstr "Blått"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
-msgid "Disable sounds when _away or busy"
-msgstr "Inaktivera ljud under fr_ånvaro eller upptagen"
+#~ msgid "Current Locale"
+#~ msgstr "Aktuell lokal"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
-msgid "Play sound for events"
-msgstr "Spela upp ljud för händelser"
+#~ msgid "Arabic"
+#~ msgstr "Arabisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
-msgid "Sounds"
-msgstr "Ljud"
+#~ msgid "Armenian"
+#~ msgstr "Armenisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
-msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
-msgstr "Använd _ekosläckning för att förbättra samtalskvaliteten"
+#~ msgid "Baltic"
+#~ msgstr "Baltisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
-msgid "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other person, but may cause problems on some computers. If you or the other person hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation off and restarting the call."
-msgstr "Ekosläckning hjälper till att göra din röst klarare för den andra personen, men kan orsaka problem på vissa datorer. Om du eller den andra personen hör konstiga oljud eller avbrott under samtal, prova att stänga av ekosläckning och börja om samtalet."
+#~ msgid "Celtic"
+#~ msgstr "Kymrisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
-msgid "_Publish location to my contacts"
-msgstr "_Publicera platsen till mina kontakter"
+#~ msgid "Central European"
+#~ msgstr "Centraleuropeisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
-msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
-msgstr "Minskad precision för platsen betyder att ingenting mer informativt än din stad, län och land kommer att publiceras. GPS-koordinater kommer endast att använda en decimal."
+#~ msgid "Chinese Simplified"
+#~ msgstr "Kinesisk (förenklad)"
 
-#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
-msgid "_Reduce location accuracy"
-msgstr "_Minska precision för plats"
+#~ msgid "Chinese Traditional"
+#~ msgstr "Kinesisk (traditionell)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
-msgid "Privacy"
-msgstr "Integritet"
+#~ msgid "Croatian"
+#~ msgstr "Kroatisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
-msgid "_GPS"
-msgstr "_GPS"
+#~ msgid "Cyrillic"
+#~ msgstr "Kyrillisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
-msgid "_Cellphone"
-msgstr "_Mobiltelefon"
+#~ msgid "Cyrillic/Russian"
+#~ msgstr "Kyrillisk/Rysk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
-msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
-msgstr "_Nätverk (IP, Wi-Fi)"
+#~ msgid "Cyrillic/Ukrainian"
+#~ msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
-msgid "Location sources:"
-msgstr "Platskällor:"
+#~ msgid "Georgian"
+#~ msgstr "Georgisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
-msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
-msgstr "Listan visar endast språk som du har en ordlista installerad för."
+#~ msgid "Greek"
+#~ msgstr "Grekisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
-msgid "Enable spell checking for languages:"
-msgstr "Aktivera rättstavning för språk:"
+#~ msgid "Gujarati"
+#~ msgstr "Gujarati"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "Stavningskontroll"
+#~ msgid "Gurmukhi"
+#~ msgstr "Gurmukhi"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
-msgid "Chat Th_eme:"
-msgstr "Chatt_ema:"
+#~ msgid "Hebrew"
+#~ msgstr "Hebreisk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
-msgid "Variant:"
-msgstr "Variant:"
+#~ msgid "Hebrew Visual"
+#~ msgstr "Hebreisk (visuell)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
-msgid "Themes"
-msgstr "Teman"
+#~ msgid "Hindi"
+#~ msgstr "Hindi"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
-msgid "Status"
-msgstr "Status"
+#~ msgid "Icelandic"
+#~ msgstr "Isländsk"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Avsluta"
+#~ msgid "Japanese"
+#~ msgstr "Japansk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
-msgid "Redial"
-msgstr "Ring igen"
+#~ msgid "Korean"
+#~ msgstr "Koreansk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
-msgid "V_ideo"
-msgstr "V_ideo"
+#~ msgid "Nordic"
+#~ msgstr "Nordisk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
-msgid "Video Off"
-msgstr "Video av"
+#~ msgid "Persian"
+#~ msgstr "Persisk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
-msgid "Video Preview"
-msgstr "Videoförhandsvisning"
+#~ msgid "Romanian"
+#~ msgstr "Rumänsk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
-msgid "Video On"
-msgstr "Video på"
+#~ msgid "South European"
+#~ msgstr "Sydeuropeisk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
-msgid "Call the contact again"
-msgstr "Ring upp kontakten igen"
+#~ msgid "Thai"
+#~ msgstr "Thailändsk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
-msgid "Camera Off"
-msgstr "Kamera av"
+#~ msgid "Turkish"
+#~ msgstr "Turkisk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
-msgid "Disable camera and stop sending video"
-msgstr "Inaktivera kamera och stoppa videoöverföringen"
+#~ msgid "Unicode"
+#~ msgstr "Unicode"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
-msgid "Preview"
-msgstr "Förhandsvisning"
+# "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
+#~ msgid "Western"
+#~ msgstr "Västlig"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
-msgid "Enable camera but don't send video"
-msgstr "Aktivera kameran med överför ingen video"
+#~ msgid "Vietnamese"
+#~ msgstr "Vietnamesisk"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
-msgid "Camera On"
-msgstr "Kamera på"
+#~ msgid "Select..."
+#~ msgstr "Välj..."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
-msgid "Enable camera and send video"
-msgstr "Aktivera kamera och överför video"
+#~ msgid "_Select"
+#~ msgstr "_Välj"
 
-#: ../src/empathy-map-view.c:471
-msgid "Contact Map View"
-msgstr "Kartvy för kontakter"
+#~ msgid "No error message"
+#~ msgstr "Inget felmeddelande"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1607
-msgid "Save"
-msgstr "Spara"
+#~ msgid "Instant Message (Empathy)"
+#~ msgstr "Snabbmeddelanden (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
-msgid "Pastebin link"
-msgstr "Länk till pastebin"
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+#~ "any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "Empathy är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera "
+#~ "det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free "
+#~ "Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon "
+#~ "senare version."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1676
-msgid "Pastebin response"
-msgstr "Svar från pastebin"
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
+#~ "more details."
+#~ msgstr ""
+#~ "Empathy distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN "
+#~ "NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET "
+#~ "eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public "
+#~ "License för ytterligare information."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1680
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med "
+#~ "Empathy. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+#~ "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1683
-msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
-msgstr "Data är för stort för en enda inklistring. Du bör spara loggar till en fil."
+#~ msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
+#~ msgstr "Misslyckades med att hämta din personliga information från servern."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1912
-msgid "Debug Window"
-msgstr "Felsökningsfönster"
+#~ msgid "Go online to edit your personal information."
+#~ msgstr "Anslut dig för att redigera din personliga information."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1970
-msgid "Send to pastebin"
-msgstr "Skicka till pastebin"
+#~ msgid "_Edit Connection Parameters..."
+#~ msgstr "_Redigera anslutningsdetaljer..."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2009
-msgid "Pause"
-msgstr "Gör paus"
+#~ msgid "_Enable"
+#~ msgstr "_Aktivera"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
-msgid "Level "
-msgstr "Nivå "
+#~ msgid "_Disable"
+#~ msgstr "_Inaktivera"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2040
-msgid "Debug"
-msgstr "Felsökning"
+#~ msgid "Contrast"
+#~ msgstr "Kontrast"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
-msgid "Info"
-msgstr "Info"
+#~ msgid "Brightness"
+#~ msgstr "Ljusstyrka"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2050
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2096
-msgid "Message"
-msgstr "Meddelande"
+#~ msgid "Gamma"
+#~ msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2055
-msgid "Warning"
-msgstr "Varning"
+#~ msgid "Volume"
+#~ msgstr "Volym"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
-msgid "Critical"
-msgstr "Kritiskt"
+#~ msgid "_Sidebar"
+#~ msgstr "_Sidopanel"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
-msgid "Error"
-msgstr "Fel"
+#~ msgid "Audio input"
+#~ msgstr "Ljudingång"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2084
-msgid "Time"
-msgstr "Tid"
+#~ msgid "Video input"
+#~ msgstr "Videoingång"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2087
-msgid "Domain"
-msgstr "Domän"
+#~ msgid "Dialpad"
+#~ msgstr "Knappsats"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2089
-msgid "Category"
-msgstr "Kategori"
+#~ msgid "Details"
+#~ msgstr "Detaljer"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
-msgid "Level"
-msgstr "Nivå"
+#~ msgctxt "codec"
+#~ msgid "Unknown"
+#~ msgstr "Okänt"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2114
-msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
-msgstr "Den valda anslutningshanteraren saknar stöd för tillägg för fjärrfelsökning."
+#~ msgid "Connected — %d:%02dm"
+#~ msgstr "Ansluten — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:230
-msgid "Invite Participant"
-msgstr "Bjud in deltagare"
+#~ msgid "Send Video"
+#~ msgstr "Skicka video"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:203
-msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
-msgstr "Välj en kontakt att bjuda in till samtalet:"
+#~ msgid "Send Audio"
+#~ msgstr "Skicka ljud"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
-msgid "Invite"
-msgstr "Bjud in"
+#~ msgid "Top up %s (%s)..."
+#~ msgstr "Fyll på %s (%s)..."
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:180
-msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
-msgstr "Visa inte några dialogrutor; gör valfri åtgärd (t.ex, importera) och avsluta"
+#~ msgid "Top Up..."
+#~ msgstr "Fyll på..."
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:184
-msgid "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
-msgstr "Visa inte några dialogrutor såvida inte det endast finns \"Personer i närheten\"-konton"
+#~ msgid "_Offline Contacts"
+#~ msgstr "_Frånkopplade kontakter"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:188
-msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
-msgstr "Välj initiallt angivet konto (t.ex., gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+#~ msgid "Show P_rotocols"
+#~ msgstr "Visa protoko_ll"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:190
-msgid "<account-id>"
-msgstr "<konto-id>"
+#~ msgid "Credit Balance"
+#~ msgstr "Saldo"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:195
-msgid "- Empathy Accounts"
-msgstr "- Empathy-konton"
+#~ msgid "Contacts on a _Map"
+#~ msgstr "Kontakter på en ka_rta"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:231
-msgid "Empathy Accounts"
-msgstr "Empathy-konton"
+# Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
+# inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
+#~ msgid "Find in Contact _List"
+#~ msgstr "Sök i kontakt_lista"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:69
-msgid "Show a particular service"
-msgstr "Visa en specifik tjänst"
+#~ msgid "Sort by _Name"
+#~ msgstr "Sortera efter _namn"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:74
-msgid "- Empathy Debugger"
-msgstr "- Empathy-felsökare"
+#~ msgid "Sort by _Status"
+#~ msgstr "Sortera efter _status"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:113
-msgid "Empathy Debugger"
-msgstr "Empathy-felsökare"
+#~ msgid "Normal Size With _Avatars"
+#~ msgstr "Normal storlek med _profilbilder"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:109
-msgid "- Empathy Chat Client"
-msgstr "- Empathy chattklient"
+#~ msgid "N_ormal Size"
+#~ msgstr "N_ormal storlek"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
-msgid "Respond"
-msgstr "Svara"
+#~ msgid "_Compact Size"
+#~ msgstr "_Kompakt storlek"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
-#: ../src/empathy-call-window.c:1529
-msgid "Reject"
-msgstr "Avvisa"
+#~ msgid "Could not start room listing"
+#~ msgstr "Kunde inte starta rumslistningen"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
-#: ../src/empathy-call-window.c:1530
-msgid "Answer"
-msgstr "Svara"
+#~ msgid "Could not stop room listing"
+#~ msgstr "Kunde inte stoppa rumslistningen"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
-msgid "Answer with video"
-msgstr "Svara med video"
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Utseende"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
-msgid "Decline"
-msgstr "Neka"
+#~ msgid "_GPS"
+#~ msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
-msgid "Accept"
-msgstr "Acceptera"
+#~ msgid "_Cellphone"
+#~ msgstr "_Mobiltelefon"
 
-#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
-#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
-#. * brings the password popup.
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
-msgid "Provide"
-msgstr "Tillhandahåll"
+#~ msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
+#~ msgstr "_Nätverk (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:132
-#, c-format
-msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
-msgstr "%s försökte just ringa dig men du var upptagen i ett annat samtal."
+#~ msgid "Location sources:"
+#~ msgstr "Platskällor:"
 
-#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
-#. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1140
-#: ../src/empathy-call-window.c:1162
-msgid "i"
-msgstr "i"
+#~ msgid "Redial"
+#~ msgstr "Ring igen"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2888
-msgid "On hold"
-msgstr "Väntar"
+#~ msgid "V_ideo"
+#~ msgstr "V_ideo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2891
-msgid "Mute"
-msgstr "Tyst"
+#~ msgid "Video Off"
+#~ msgstr "Video av"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2893
-msgid "Duration"
-msgstr "Längd"
+#~ msgid "Video Preview"
+#~ msgstr "Videoförhandsvisning"
 
-#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2896
-#, c-format
-msgid "%s — %d:%02dm"
-msgstr "%s — %d:%02dm"
+#~ msgid "Video On"
+#~ msgstr "Video på"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3166
-#, c-format
-msgid "Your current balance is %s."
-msgstr "Ditt aktuella saldo är %s."
+#~ msgid "Call the contact again"
+#~ msgstr "Ring upp kontakten igen"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3170
-msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
-msgstr "Tyvärr, ditt kontosaldo är för lågt för detta samtal."
+#~ msgid "Camera Off"
+#~ msgstr "Kamera av"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3172
-msgid "Top Up"
-msgstr "Fyll på"
+#~ msgid "Disable camera and stop sending video"
+#~ msgstr "Inaktivera kamera och stoppa videoöverföringen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
-msgid "_Match case"
-msgstr "_Matcha skiftläge"
+#~ msgid "Preview"
+#~ msgstr "Förhandsvisning"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
-msgid "What kind of chat account do you have?"
-msgstr "Vilken typ av chattkonto har du?"
+#~ msgid "Enable camera but don't send video"
+#~ msgstr "Aktivera kameran med överför ingen video"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
-msgid "Adding new account"
-msgstr "Lägger till nytt konto"
+#~ msgid "Camera On"
+#~ msgstr "Kamera på"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
-msgid "People nearby"
-msgstr "Personer i närheten"
+#~ msgid "Enable camera and send video"
+#~ msgstr "Aktivera kamera och överför video"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
-msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct."
-msgstr "Empathy kan automatiskt upptäcka och chatta med personer som är anslutna på samma nätverk som du är. Om du vill använda denna funktion så kontrollera att uppgifterna nedan är korrekta."
+#~ msgid "Contact Map View"
+#~ msgstr "Kartvy för kontakter"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
-msgid "You can change these details later or disable this feature by choosing <span style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
-msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion genom att välja <span style=\"italic\">Redigera → Konton</span> i kontaktlistan."
+#~ msgid "%s"
+#~ msgstr "%s"
+
+#~ msgid "i"
+#~ msgstr "i"
 
 #~ msgid "Personal Information"
 #~ msgstr "Personlig information"
@@ -4545,15 +4501,15 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 
 #~ msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
 #~ msgstr "Kontakter markerade i listan till vänster kommer att länkas ihop."
-#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 
+#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 #~ msgid "_Link Contacts…"
 #~ msgstr "_Länka kontakter..."
 
 #~ msgid "Link Contacts"
 #~ msgstr "Länka kontakter"
-#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
 
+#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
 #~ msgid "_Unlink…"
 #~ msgstr "A_vlänka..."
 
@@ -4573,8 +4529,8 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgstr ""
 #~ "Är du säker på att du vill avlänka dessa länkade kontakter? Detta kommer "
 #~ "helt att dela upp de länkade kontakterna till separata kontakter."
-#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
 
+#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
 #~ msgid "_Unlink"
 #~ msgstr "Av_länka"
 
@@ -4607,9 +4563,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
 #~ msgstr "Har du ytterligare chattkonton som du vill konfigurera?"
 
-#~ msgid "Enter your account details"
-#~ msgstr "Ange dina kontouppgifter"
-
 #~ msgid "What kind of chat account do you want to create?"
 #~ msgstr "Vilken typ av chattkonto vill du skapa?"
 
@@ -4689,9 +4642,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "_Open new chats in separate windows"
 #~ msgstr "_Öppna nya chattar i separata fönster"
 
-#~ msgid "Show account assistant"
-#~ msgstr "Visa kontoguiden"
-
 #~ msgid "Call volume"
 #~ msgstr "Samtalsvolym"
 
@@ -4718,8 +4668,8 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 
 #~ msgid "Ca_ncel"
 #~ msgstr "Av_bryt"
-#~ msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 
+#~ msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 #~ msgid "_Edit"
 #~ msgstr "R_edigera"
 
@@ -4751,9 +4701,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "Input volume:"
 #~ msgstr "Ingångsvolym:"
 
-#~ msgid "Ungrouped"
-#~ msgstr "Ogrupperade"
-
 #~ msgid "Favorite People"
 #~ msgstr "Favoritpersoner"
 
@@ -4763,28 +4710,25 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
 #~ msgstr "Huruvida Empathy har migrerat butterfly-loggar."
 
-#~ msgid "Select a contact"
-#~ msgstr "Välj en kontakt"
-
 #~ msgid "The selected contact cannot receive files."
 #~ msgstr "Den valda kontakten kan inte ta emot filer."
 
 #~ msgid "The selected contact is offline."
 #~ msgstr "Den valda kontakten är frånkopplad."
-#~ msgctxt "encoding video codec"
 
+#~ msgctxt "encoding video codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Okänt"
-#~ msgctxt "encoding audio codec"
 
+#~ msgctxt "encoding audio codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Okänt"
-#~ msgctxt "decoding video codec"
 
+#~ msgctxt "decoding video codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Okänt"
-#~ msgctxt "decoding audio codec"
 
+#~ msgctxt "decoding audio codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Okänt"
 
@@ -4803,9 +4747,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "All"
 #~ msgstr "Alla"
 
-#~ msgid "_Enabled"
-#~ msgstr "_Aktiverad"
-
 #~ msgid "Date"
 #~ msgstr "Datum"
 
@@ -4836,35 +4777,48 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 # Hm?
 #~ msgid "Context"
 #~ msgstr "Sammanhang"
+
 #~ msgid "Empathy has asked about importing accounts"
 #~ msgstr "Empathy har frågat om att importera konton"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
 #~ msgstr ""
 #~ "Huruvida Empathy har frågat om att importera konton från andra program."
+
 #~ msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
 #~ msgstr ""
 #~ "Hashsumman för den mottagna filen och den som skickades stämmer inte "
 #~ "överens"
+
 #~ msgid "Use _Yahoo! Japan"
 #~ msgstr "Använd _Yahoo! Japan"
+
 #~ msgid "Add _New Preset"
 #~ msgstr "Lägg till _nytt förval"
+
 #~ msgid "Saved Presets"
 #~ msgstr "Sparade förval"
+
 #~ msgid "Subscription requested by %s"
 #~ msgstr "Prenumeration begärd av %s"
+
 #~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 #~ msgid "_Link…"
 #~ msgstr "_Länka…"
+
 #~ msgid "_Character set:"
 #~ msgstr "Tec_kenuppsättning:"
+
 #~ msgid "_E-mail address:"
 #~ msgstr "_E-postadress:"
+
 #~ msgid "_Nickname:"
 #~ msgstr "Smek_namn:"
+
 #~ msgid "<b>Location</b>, "
 #~ msgstr "<b>Plats</b>, "
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Your contact list is empty"
 #~ msgstr "Visa kontaktlista i rum"
@@ -4915,9 +4869,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "Failed to reconnect this chat"
 #~ msgstr "Misslyckades med att återansluta till denna chatt"
 
-#~ msgid "Failed to join chat room"
-#~ msgstr "Misslyckades med att gå in i chattrummet"
-
 #~ msgid "Select a destination"
 #~ msgstr "Välj ett mål"
 
@@ -4933,9 +4884,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
 #~ msgstr "Huruvida Salut-kontot har skapats vid första starten av Empathy."
 
-#~ msgid " Accounts"
-#~ msgstr " Konton"
-
 #~ msgid "Hidden"
 #~ msgstr "Dold"
 
@@ -5191,8 +5139,8 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 
 #~ msgid "S_erver:"
 #~ msgstr "S_erver:"
-#~ msgctxt "file size"
 
+#~ msgctxt "file size"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Okänt"
 
@@ -5204,8 +5152,8 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 
 #~ msgid "File transfer canceled: %s"
 #~ msgstr "Filöverföringen avbröts: %s"
-#~ msgctxt "remaining time"
 
+#~ msgctxt "remaining time"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Okänt"
 
@@ -5221,9 +5169,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "Do you want to accept the file \"%s\" (%s)?"
 #~ msgstr "Vill du ta emot filen \"%s\" (%s)?"
 
-#~ msgid "_Accept"
-#~ msgstr "_Acceptera"
-
 #~ msgid "Join _New..."
 #~ msgstr "Gå in i _nytt..."
 
@@ -5407,12 +5352,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "View contact information"
 #~ msgstr "Visa kontaktinformation"
 
-#~ msgid "Re_name"
-#~ msgstr "Byt _namn"
-
-#~ msgid "Rename"
-#~ msgstr "Byt namn"
-
 #~ msgid "Edit the groups and name for this contact"
 #~ msgstr "Redigera grupper och namn för kontakten"
 
@@ -5437,9 +5376,6 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ msgid "jabber account settings"
 #~ msgstr "inställningar för jabberkonto"
 
-#~ msgid "msn account settings"
-#~ msgstr "inställningar för msn-konto"
-
 #~ msgid "salut account settings"
 #~ msgstr "inställningar för salut-konto"
 
@@ -5449,104 +5385,144 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 # Det måste finnas ett bättre ord
 #~ msgid "Output"
 #~ msgstr "Utgång"
+
 #~ msgid "Change _Topic..."
 #~ msgstr "Ändra _ämne..."
+
 #~ msgid "Contact Infor_mation"
 #~ msgstr "Kontaktinfor_mation"
+
 #~ msgid "Cu_t"
 #~ msgstr "Klipp _ut"
+
 #~ msgid "_Add To Favorites"
 #~ msgstr "_Lägg till i favoriter"
+
 #~ msgid "_Copy"
 #~ msgstr "_Kopiera"
+
 #~ msgid "Enter the new topic you want to set for this room:"
 #~ msgstr "Ange det nya ämnet som du vill ställa in för det här rummet:"
+
 #~ msgid "_Use for chat rooms"
 #~ msgstr "Använd för _chattrum"
+
 #~ msgid "%s went offline"
 #~ msgstr "%s kopplade från"
+
 #~ msgid "_New Message..."
 #~ msgstr "_Nytt meddelande..."
+
 #~ msgid "A unique name for this account to identify it personally to you."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ett unikt namn på kontot för att personligen identifiera det till dig."
+
 #~ msgid "Contact List - Empathy"
 #~ msgstr "Kontaktlista - Empathy"
+
 #~ msgid "<b>Languages</b>"
 #~ msgstr "<b>Språk</b>"
+
 #~ msgid "_Enable spell checking"
 #~ msgstr "_Aktivera stavningskontroll"
+
 #~ msgid "Clear List..."
 #~ msgstr "Töm listan..."
+
 #~ msgid ""
 #~ "This will remove any custom messages you have added to the list of preset "
 #~ "status messages."
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta kommer att ta bort de meddelanden du har lagt till i listan med "
 #~ "förinställda statusmeddelanden"
+
 #~ msgid "Clear List"
 #~ msgstr "Töm listan"
+
 #~ msgid "Enter status message:"
 #~ msgstr "Ange statusmeddelande:"
+
 #~ msgid "Status Message Presets"
 #~ msgstr "Förinställda statusmeddelanden"
+
 #~ msgid "_Add to status message list"
 #~ msgstr "_Lägg till i statusmeddelandelistan"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Subscription requested for %s\n"
 #~ "Message: %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Prenumerationsförfrågan för %s\n"
 #~ "Meddelande: %s"
+
 #~ msgid "Sorry, I don't want you in my contact list."
 #~ msgstr "Tyvärr, jag vill inte ha dig i min kontaktlista."
+
 #~ msgid "Imendio "
 #~ msgstr "Imendio "
+
 #~ msgid "Jabber"
 #~ msgstr "Jabber"
+
 #~ msgid "Create"
 #~ msgstr "Skapa"
+
 #~ msgid ""
 #~ "<small><b><span foreground=\"#555\">Example: user@jabber.org</span></b></"
 #~ "small>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<small><b><span foreground=\"#555\">Exempel: användare@jabber.org</span></"
 #~ "b></small>"
+
 #~ msgid "Gnome Instant Messaging Client"
 #~ msgstr "Snabbmeddelandeklient för Gnome"
+
 #~ msgid "-"
 #~ msgstr "-"
+
 #~ msgid "<b>Status</b>"
 #~ msgstr "<b>Status</b>"
+
 #~ msgid "<b>Subscription</b>"
 #~ msgstr "<b>Prenumeration</b>"
+
 #~ msgid ""
 #~ "<span size=\"smaller\">Note: You must select an account if the contact is "
 #~ "unknown</span>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<span size=\"smaller\">Observera: Du måste välja ett konto om kontakten "
 #~ "är okänd</span>"
+
 #~ msgid "Accou_nt:"
 #~ msgstr "Ko_nto:"
+
 #~ msgid "C_hange"
 #~ msgstr "_Ändra"
+
 #~ msgid "Ch_at"
 #~ msgstr "Ch_atta"
+
 #~ msgid "Con_tact:"
 #~ msgstr "_Kontakt:"
+
 #~ msgid "Contact List - Gossip"
 #~ msgstr "Kontaktlista - Gossip"
+
 #~ msgid "Edit Groups"
 #~ msgstr "Redigera grupper"
+
 #~ msgid "ID:"
 #~ msgstr "Id:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "If you chose to decide later you will be asked the next time you log on."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om du väljer att bestämma dig senare kommer du att bli frågad nästa gång "
 #~ "du logga in."
+
 #~ msgid "Name:"
 #~ msgstr "Namn:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Set the alias you want to use for:\n"
 #~ "<b>foo@bar.baz</b>\n"
@@ -5557,6 +5533,7 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "<b>foo@bar.baz</b>\n"
 #~ "\n"
 #~ "Du kan hämta kontaktinformation från servern."
+
 #~ msgid ""
 #~ "This acts as a filter to the contact list below.\n"
 #~ "\n"
@@ -5573,6 +5550,7 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "\n"
 #~ "Du kan även använda namnet på en grupp för att endast visa kontakterna i "
 #~ "en specifik grupp."
+
 #~ msgid ""
 #~ "This acts as a filter to the contact list below. You can use segments of "
 #~ "contact's name or ID, for example, \"jabber.org\" will list everyone "
@@ -5581,170 +5559,239 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "Detta fungerar som ett filter till kontaktlistan nedan. Du kan använda "
 #~ "delar av kontaktens namn eller id, till exempel \"jabber.org\" kommer att "
 #~ "lista alla som använder den servern"
+
 #~ msgid "This is the name that will be used on your roster for this contact"
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta är namnet som kommer att användas på din kontaktlista för denna "
 #~ "kontakt"
+
 #~ msgid "This name will be used to identify you in chat windows"
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta namn kommer att användas för att identifiera dig i chattfönster"
+
 #~ msgid ""
 #~ "This name will be used to identify you when new contacts lookup your "
 #~ "details"
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta namn kommer att användas för att identifiera dig när nya kontakter "
 #~ "kontrollerar din information"
+
 #~ msgid "Use default name here from the contact's VCard."
 #~ msgstr "Använd standardnamnet här från kontaktens VCard."
+
 #~ msgid "Use system pro_xy"
 #~ msgstr "Använd systemets pro_xyinställningar"
+
 #~ msgid "_Birthday:"
 #~ msgstr "_Födelsedag:"
+
 #~ msgid "_Deny"
 #~ msgstr "_Neka"
+
 #~ msgid "_Disconnect"
 #~ msgstr "_Koppla ifrån"
+
 #~ msgid ""
 #~ "_Enter the name or contact ID of the person you want to chat to below:"
 #~ msgstr "Ange _namnet eller kontakt-id för den person du vill chatta med:"
+
 #~ msgid "_Group:"
 #~ msgstr "_Grupp:"
+
 #~ msgid "_Password:"
 #~ msgstr "_Lösenord:"
+
 #~ msgid "_Retrieve"
 #~ msgstr "_Hämta"
+
 #~ msgid "_Subscribe"
 #~ msgstr "_Prenumerera"
+
 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
 #~ msgid "_Web site:"
 #~ msgstr "_Webbplats:"
+
 #~ msgid "Gossip Instant Messenger"
 #~ msgstr "Snabbmeddelandeklienten Gossip"
+
 #~ msgid "Active"
 #~ msgstr "Aktivt"
+
 #~ msgid "Inactive"
 #~ msgstr "Inaktivt"
+
 #~ msgid "Moderator"
 #~ msgid_plural "Moderators"
 #~ msgstr[0] "Moderator"
 #~ msgstr[1] "Moderatorer"
+
 #~ msgid "Visitor"
 #~ msgid_plural "Visitors"
 #~ msgstr[0] "Besökare"
 #~ msgstr[1] "Besökare"
+
 #~ msgid "No role"
 #~ msgstr "Ingen roll"
+
 #~ msgid "Owner"
 #~ msgid_plural "Owners"
 #~ msgstr[0] "Ägare"
 #~ msgstr[1] "Ägare"
+
 #~ msgid "Administrator"
 #~ msgid_plural "Administrators"
 #~ msgstr[0] "Administrator"
 #~ msgstr[1] "Administratörer"
+
 #~ msgid "The nickname you have chosen is already in use."
 #~ msgstr "Smeknamnet du har valt är upptaget."
+
 #~ msgid "The chat room you tried to join requires a password."
 #~ msgstr "Chattrummet du försökte gå in i kräver ett lösenord."
+
 #~ msgid "The remote conference server did not respond in a sensible time."
 #~ msgstr "Fjärrkonferensservern svarade inte inom en rimlig tid."
+
 #~ msgid "The conference server you tried to join could not be found."
 #~ msgstr "Konferensservern du försökte gå in på kunde inte hittas."
+
 #~ msgid "An unknown error occurred, check your details are correct."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ett okänt fel har inträffat, kontrollera att dina detaljer är korrekta."
+
 #~ msgid "Joining the chatroom was canceled."
 #~ msgstr "Gå in i chattrummet avbröts."
+
 #~ msgid "Unavailable"
 #~ msgstr "Otillgänglig"
+
 #~ msgid "Server address could not be resolved."
 #~ msgstr "Serverns address kunde inte slås upp."
+
 #~ msgid "Authentication failed."
 #~ msgstr "Autentisering misslyckades."
+
 #~ msgid "The username you are trying already exists."
 #~ msgstr "Användarnamnet du försöker använda existerar redan."
+
 #~ msgid "The username you are trying is not valid."
 #~ msgstr "Användarnamnet du försöker använda är inte giltigt."
+
 #~ msgid "This feature is unavailable."
 #~ msgstr "Denna funktion är inte tillgänglig."
+
 #~ msgid "This feature is unauthorized."
 #~ msgstr "Denna funktion är inte auktoriserad."
+
 #~ msgid "A specific protocol error occurred that was unexpected."
 #~ msgstr "Ett oväntat specifikt protokollfel inträffade."
+
 #~ msgid "Connection could not be opened"
 #~ msgstr "Anslutning kunde inte öppnas"
+
 #~ msgid "Service has gone and is no longer available"
 #~ msgstr "Tjänsten ar försvunnit och finns inte längre tillgänglig"
+
 #~ msgid "Bad or malformed request to this service"
 #~ msgstr "Felaktig eller felformulerad begäran till den här tjänsten"
+
 #~ msgid "Unauthorized request to this service"
 #~ msgstr "Obehörig begäran till den här tjänsten"
+
 #~ msgid "Payment is required for this service"
 #~ msgstr "Betalning krävs för den här tjänsten"
+
 #~ msgid "This service is forbidden"
 #~ msgstr "Den här tjänsten är förbjuden"
+
 #~ msgid "This service is unavailable or not found"
 #~ msgstr "Den här tjänsten är inte tillgänglig eller hittades inte"
+
 #~ msgid "Unacceptable request sent to this services"
 #~ msgstr "Oaccepterbar begäran skickades till den här tjänsten"
+
 #~ msgid "Registration is required"
 #~ msgstr "Registrering krävs"
+
 #~ msgid "There was a conflict of interest trying to use this service"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det inträffade en intressekonflikt vid försök att använda den här "
 #~ "tjänsten "
+
 #~ msgid "This feature is not implemented"
 #~ msgstr "Den här funktionen är inte implementerad"
+
 #~ msgid "The remote service timed out"
 #~ msgstr "Tidsgränsen för fjärrtjänsten överstegs"
+
 #~ msgid "Using the %s backend"
 #~ msgstr "Använder bakänden %s"
+
 #~ msgid "Stop"
 #~ msgstr "Stopp"
+
 #~ msgid "Bye bye"
 #~ msgstr "Hej då"
+
 #~ msgid "Successfully registered your new account settings."
 #~ msgstr "Registrering av dina nya kontoinställningar lyckades."
+
 #~ msgid "You should now be able to connect to your new account."
 #~ msgstr "Du ska nu kunna ansluta med ditt nya konto."
+
 #~ msgid "Failed to register your new account settings."
 #~ msgstr "Misslyckades med att registrera dina nya kontoinställningar."
+
 #~ msgid "Successfully changed your account password."
 #~ msgstr "Ditt kontolösenord ändrades."
+
 #~ msgid "You should now be able to connect with your new password."
 #~ msgstr "Du ska nu kunna ansluta med ditt nya lösenord."
+
 #~ msgid "Failed to change your account password."
 #~ msgstr "Misslyckades med att ändra ditt kontolösenord."
+
 #~ msgid "No information is available for this contact."
 #~ msgstr "Ingen information finns tillgänglig för denna kontakt."
+
 #~ msgid "Information requested, please wait..."
 #~ msgstr "Information begärd, var vänlig vänta..."
+
 #~ msgid "To summarize:"
 #~ msgstr "Sammanfattning:"
+
 #~ msgid "%d subscription request"
 #~ msgid_plural "%d subscription requests"
 #~ msgstr[0] "%d prenumerationsförfrågan"
 #~ msgstr[1] "%d prenumerationsförfrågan"
+
 #~ msgid "%d file transfer request"
 #~ msgid_plural "%d file transfer requests"
 #~ msgstr[0] "%d filöverföringsförfrågan"
 #~ msgstr[1] "%d filöverföringsförfrågan"
+
 #~ msgid "%d server message"
 #~ msgid_plural "%d server messages"
 #~ msgstr[0] "%d servermeddelande"
 #~ msgstr[1] "%d servermeddelanden"
+
 #~ msgid "%d error"
 #~ msgid_plural "%d errors"
 #~ msgstr[0] "%d fel"
 #~ msgstr[1] "%d fel"
+
 #~ msgid "If you quit, you will lose all unread information."
 #~ msgstr "Om du avslutar kommer all oläst information förloras."
+
 #~ msgid "Gossip is still running, it is just hidden."
 #~ msgstr "Gossip kör fortfarande, den är bara dold."
+
 #~ msgid "Click on the notification area icon to show Gossip."
 #~ msgstr "Klicka på ikonen i notifieringsytan för att visa Gossip."
+
 #~ msgid "You were about to quit!"
 #~ msgstr "Du är på väg att avsluta!"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Since no system or notification tray has been found, this action would "
 #~ "normally quit Gossip.\n"
@@ -5757,20 +5804,26 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "\n"
 #~ "Detta är bara en påminnelse, från och med nu kommer Gossip att avslutas "
 #~ "när denna åtgärd genomförs såvida du inte avkryssar alternativet nedan."
+
 #~ msgid "Select who would you like to invite to room:"
 #~ msgstr "Välj vilka du vill bjuda in till rummet:"
+
 #~ msgid "Select which room you would like to invite:"
 #~ msgstr "Välj vilket rum du vill bjuda in till:"
+
 #~ msgid "Your invitation has been declined"
 #~ msgstr "Ditt inbjudan har nekats."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Please enter a new name for the group:\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ange ett nytt namn för gruppen:\n"
 #~ "%s"
+
 #~ msgid "Unsorted"
 #~ msgstr "Osorterade"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Set the alias you want to use for:\n"
 #~ "<b>%s</b>\n"
@@ -5781,87 +5834,127 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "<b>%s</b>\n"
 #~ "\n"
 #~ "Du kan hämta kontaktinformation från servern."
+
 #~ msgid "New file transfer request from %s"
 #~ msgstr "Ny filöverföringsförfrågan från %s"
+
 #~ msgid "Your file transfer offer declined."
 #~ msgstr "Ditt erbjudande om filöverföring nekades."
+
 #~ msgid "The other user decided not to continue."
 #~ msgstr "Den andra användaren beslöts sig för att inte fortsätta."
+
 #~ msgid "Unknown error occurred during file transfer."
 #~ msgstr "Ett okänt fel inträffade under filöverföringen."
+
 #~ msgid "Someone would like to send you a file."
 #~ msgstr "Någon vill skicka en fil till dig."
+
 #~ msgid "Invited %s to join this chat conference."
 #~ msgstr "Inbjöd %s till att gå med i chattkonferens."
+
 #~ msgid "%s has set the topic: %s"
 #~ msgstr "%s har satt ämnet: %s"
+
 #~ msgid "Conversation With"
 #~ msgstr "Samtal med"
+
 #~ msgid "Allow multiple instances of the application to run at the same time"
 #~ msgstr "Tillåt flera instanser av applikationen att köras samtidigt"
+
 # "Lista" som verb brukar vi inte använda; hellre "visa" eller möjligtvis
 # "visa i lista"
 #~ msgid "List the available accounts"
 #~ msgstr "Visa tillgängliga konton"
+
 #~ msgid "ACCOUNT-NAME"
 #~ msgstr "KONTONAMN"
+
 #~ msgid "You can not use --no-connect together with --account"
 #~ msgstr "Du kan inte använda --no-connect tillsammans med --account"
+
 #~ msgid "Available accounts:"
 #~ msgstr "Tillgängliga konton:"
+
 #~ msgid "[default]"
 #~ msgstr "[standard]"
+
 #~ msgid "There is no account with the name '%s'."
 #~ msgstr "Det finns inget konto med namnet \"%s\"."
+
 #~ msgid "Found %d conference rooms"
 #~ msgstr "Hittade %d konferensrum"
+
 #~ msgid "Browsing for conference rooms, please wait..."
 #~ msgstr "Bläddrar efter konferensrum, vänta..."
+
 #~ msgid "Browsing cancelled!"
 #~ msgstr "Bläddring avbröts!"
+
 #~ msgid "Default"
 #~ msgstr "Standard"
+
 #~ msgid "Chat!"
 #~ msgstr "Chatta!"
+
 #~ msgid "%s wants to be added to your contact list."
 #~ msgstr "%s vill bli tillagd till din kontaktlista."
+
 #~ msgid "Someone wants to be added to your contact list."
 #~ msgstr "Någon vill bli tillagd till din kontaktlista."
+
 #~ msgid "Subject: %s"
 #~ msgstr "Ämne: %s"
+
 #~ msgid "Do you want to add this person to your contact list?"
 #~ msgstr "Vill du lägga till denna person till din kontaktlista?"
+
 #~ msgid "Do not show this again"
 #~ msgstr "Visa inte det här igen"
+
 #~ msgid "Could not display the help contents."
 #~ msgstr "Kunde inte visa hjälpinnehållet."
+
 #~ msgid "OK"
 #~ msgstr "OK"
+
 #~ msgid "The server does not seem to be responding."
 #~ msgstr "Servern verkar inte svara."
+
 #~ msgid "Try again later."
 #~ msgstr "Försök igen senare."
+
 #~ msgid "Change"
 #~ msgstr "Ändra"
+
 #~ msgid "File name:"
 #~ msgstr "Filnamn:"
+
 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
 #~ msgid "File size:"
 #~ msgstr "Filstorlek:"
+
 #~ msgid "Not supported yet"
 #~ msgstr "Stöds inte ännu"
+
 #~ msgid "This person wishes to send you this file:"
 #~ msgstr "Denna person vill skicka den här filen till dig:"
+
 #~ msgid "Gossip"
 #~ msgstr "Gossip"
+
 #~ msgid "%s - New Message"
 #~ msgstr "%s - Nytt meddelande"
+
 #~ msgid "%s - Conversation"
 #~ msgstr "%s - Samtal"
+
 #~ msgid "_Forget"
 #~ msgstr "_Glöm"
+
 #~ msgid "Martyn Russell"
 #~ msgstr "Martyn Russell"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Set the alias you want to use for:\n"
 #~ "<b>martyn@imendio.com</b>\n"
@@ -5872,52 +5965,71 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "<b>martyn@imendio.com</b>\n"
 #~ "\n"
 #~ "Du kan hämta kontaktinformation från servern. "
+
 #~ msgid "    "
 #~ msgstr "    "
+
 #~ msgid "Group:"
 #~ msgstr "Grupp:"
+
 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
 #~ msgid "Web Site:"
 #~ msgstr "Webbplats:"
+
 #~ msgid "Add to _favourites"
 #~ msgstr "_Lägg till i favoriter"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Customize your own nickname, the server and chatroom which you wish to "
 #~ "join."
 #~ msgstr "Anpassa ditt smeknamn, servern och chattrummet du vill gå in i."
+
 #~ msgid "Edit your chat room details:"
 #~ msgstr "Redigera chattrumsdetaljer:"
+
 #~ msgid "Na_me:"
 #~ msgstr "Na_mn:"
+
 #~ msgid "New Chat Room"
 #~ msgstr "Nytt chattrum"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Pick a saved chat room from the presets available below and click Join to "
 #~ "start chatting."
 #~ msgstr ""
 #~ "Välj ett sparat chattrum nedan och tryck Gå in för att börja chatta."
+
 #~ msgid "Press Subscribe to request to receive their status"
 #~ msgstr "Tryck på Prenumerera för att ta emot kontaktens status"
+
 #~ msgid "_Group Chat"
 #~ msgstr "_Gruppchatt"
+
 #~ msgid "You have no Instant Messaging accounts configured!"
 #~ msgstr "Du har inte konfigurerar ett snabbmeddelandekonto!"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Next you will be presented with the Account Information dialog to set "
 #~ "your details up."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kontoinformationsdialogen kommer nu att visas så att du kan mata in din "
 #~ "information."
+
 #~ msgid "Account Name"
 #~ msgstr "Kontonamn"
+
 #~ msgid "Enter the port used in the connection for this account"
 #~ msgstr "Ange porten att ansluta till för detta konto"
+
 #~ msgid "Enter the server used in the connection for this account"
 #~ msgstr "Ange den server som ska anslutas till för detta konto"
+
 #~ msgid "Enter your real name here"
 #~ msgstr "Ange ditt riktiga namn här"
+
 #~ msgid "For increased security, enable this option"
 #~ msgstr "För ökad säkerhet, aktivera detta val"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Gossip is a modern client for the Jabber Instant Messaging system.\n"
 #~ "\n"
@@ -5932,6 +6044,7 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "till din Jabber-favoritserver.\n"
 #~ "\n"
 #~ "För att börja klickar du bara på \"Framåt\"."
+
 #~ msgid ""
 #~ "If you have another machine on your network which 'proxies' the "
 #~ "connection to the internet and you want to use it, enable this option"
@@ -5939,12 +6052,14 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "Om du har en annan dator på ditt nätverk som fungerar som proxy för "
 #~ "anslutningar till internet och du vill använda den, aktivera detta "
 #~ "alternativ"
+
 #~ msgid ""
 #~ "If you need to set specific connection details, like a different server "
 #~ "or port, you can configure that here:"
 #~ msgstr ""
 #~ "Om du behöver ställa in specifika anslutningsdetaljer, som en annan "
 #~ "server eller port, kan du konfigurera det här:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Leave this blank if you don't want your password stored on a public "
 #~ "machine. If you decide to do this, you will be prompted each time you "
@@ -5953,8 +6068,10 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "Lämna denna blank om du inte vill lagra ditt lösenord på en publik dator. "
 #~ "Om du väljer att göra det, kommer du att frågas efter ett lösenord varje "
 #~ "gång du ansluter"
+
 #~ msgid "Registering Account"
 #~ msgstr "Registrerar konto"
+
 #~ msgid ""
 #~ "What name do you want to use to identify this account?\n"
 #~ "\n"
@@ -5965,40 +6082,54 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "\n"
 #~ "Detta namn skulle kunna vara något som kan kopplas ihop med "
 #~ "tjänsteleverantören, till exempel <b>Google</b>."
+
 #~ msgid "What password do you want to use?"
 #~ msgstr "Vilket lösenord vill du använda?"
+
 #~ msgid "What username do you use?"
 #~ msgstr "Vad använder du för användarnamn?"
+
 #~ msgid "What username do you want to use?"
 #~ msgstr "Vilket användarnamn vill du använda?"
+
 #~ msgid ""
 #~ "You can change your account settings later by selecting the Edit-"
 #~ ">Accounts menu item."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du kan ändra dina kontoinställningar senare genom att välja menyvalet "
 #~ "Redigera->Konton."
+
 #~ msgid ""
 #~ "You need to set a name for the connection, for example, <b>Home</b> or "
 #~ "<b>Laptop</b>."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du behöver ställa in ett namn för anslutningen, till exempel <b>Hem</b> "
 #~ "eller <b>Bärbar dator</b>."
+
 #~ msgid "Your Account"
 #~ msgstr "Ditt konto"
+
 #~ msgid "Your Identity"
 #~ msgstr "Din identitet"
+
 #~ msgid "<b>Information requested, please wait...</b>"
 #~ msgstr "<b>Information begärd, var vänlig vänta...</b>"
+
 #~ msgid "%s will be added to your contact list."
 #~ msgstr "%s kommer att läggas till i din kontaktlista."
+
 #~ msgid "%s ID of new contact:"
 #~ msgstr "%s id för ny kontakt:"
+
 #~ msgid "Example: %s"
 #~ msgstr "Exempel: %s"
+
 #~ msgid "Add a contact"
 #~ msgstr "Lägg till en kontakt"
+
 #~ msgid "Enter the user's contact ID:"
 #~ msgstr "Ange användarens kontakt-ID:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "In order to subscribe to presence notifications from the user, a request "
 #~ "will be sent. Until this request is approved, the user will always be "
@@ -6008,216 +6139,312 @@ msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion gen
 #~ "en förfrågan att skickas. Användaren kommer alltid att visas som "
 #~ "\"Frånkopplad\" i din kontaktlista till dess att denna förfrågan är "
 #~ "godkänd."
+
 #~ msgid "In which group do you want to place this contact?"
 #~ msgstr "I vilken grupp vill du placera denna kontakt?"
+
 #~ msgid "Jabber ID:"
 #~ msgstr "Jabber-id:"
+
 #~ msgid "What instant messaging system does the contact use?"
 #~ msgstr "Vilket meddelandesystem använder kontakten?"
+
 #~ msgid "_Search..."
 #~ msgstr "_Sök..."
+
 #~ msgid "_Compact contact list"
 #~ msgstr "_Kompakt kontaktlista"
+
 #~ msgid "Show accounts and pending connections"
 #~ msgstr "Visa konton och avvaktande anslutningar"
+
 #~ msgid "Perhaps you are trying to connect to the wrong port?"
 #~ msgstr "Försöker du kanske ansluta till fel port?"
+
 #~ msgid "Perhaps the service is not currently running?"
 #~ msgstr "Tjänsten kanske inte är igång just nu?"
+
 #~ msgid "Check your connection details."
 #~ msgstr "Kontrollera dina anslutningsdetaljer."
+
 #~ msgid "Perhaps the server is not running this service."
 #~ msgstr "Servern kanske inte kör denna tjänsten."
+
 #~ msgid "Check your username and password are correct."
 #~ msgstr "Kontrollera att användarnamn och lösenord är korrekta."
+
 #~ msgid "Re_name group"
 #~ msgstr "Byt _namn på grupp"
+
 #~ msgid "_Remove contact"
 #~ msgstr "_Ta bort kontakt"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Please enter your invitation message to:\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ange ditt inbjudningsmeddelande till:\n"
 #~ "%s"
+
 # Vi brukar förvisso låta R:et vara åtkomsttangent i "Redigera"
 #~ msgid "_Edit Groups"
 #~ msgstr "R_edigera grupper"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Please enter a new nickname for the contact\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ange ett nytt smeknamn för kontakten\n"
 #~ "%s"
+
 #~ msgid "Edit groups for %s"
 #~ msgstr "Redigera grupper för %s"
+
 #~ msgid "/Contact Infor_mation"
 #~ msgstr "/Kontaktinfor_mation"
+
 #~ msgid "/_View Previous Conversations"
 #~ msgstr "/Visa tidigare samtal"
+
 #~ msgid "Enable Spell Checker"
 #~ msgstr "Aktivera stavningskontroll"
+
 #~ msgid "Preset status messages"
 #~ msgstr "Förinställda statusmeddelanden"
+
 #~ msgid "Preset status messages."
 #~ msgstr "Förinställda statusmeddelanden."
+
 #~ msgid "Peekaboo"
 #~ msgstr "Peekaboo"
+
 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
 #~ msgid "_Show/Hide Contact List"
 #~ msgstr "_Dölj/Visa kontaktlista"
+
 #~ msgid "An instant messaging applet."
 #~ msgstr "En snabbmeddelandeklient för GNOME"
+
 #~ msgid "Contact Information for %s"
 #~ msgstr "Kontaktinformation för %s"
+
 #~ msgid "Convert smiley text into images when chatting"
 #~ msgstr "Konvertera textsmilisar till bilder"
+
 #~ msgid "Be silent when away"
 #~ msgstr "Var tyst under frånvaro"
+
 #~ msgid "Be silent when busy"
 #~ msgstr "Var tyst under upptagetläge"
+
 #~ msgid "<b>Chat Window</b>"
 #~ msgstr "<b>Chattfönster</b>"
+
 #~ msgid "Join _Group Chat..."
 #~ msgstr "_Gå in i gruppchatt..."
+
 #~ msgid "Available..."
 #~ msgstr "Tillgänglig..."
+
 #~ msgid "Busy..."
 #~ msgstr "Upptagen..."
+
 #~ msgid "Away..."
 #~ msgstr "Frånvarande..."
+
 #~ msgid "Requesting contact information, please wait..."
 #~ msgstr "Begär kontaktinformation, var vänlig vänta..."
+
 #~ msgid "Height of main window"
 #~ msgstr "Höjden på huvudfönstret"
+
 #~ msgid "The Y position of the main window."
 #~ msgstr "Y-positionen av huvudfönstret."
+
 #~ msgid "The width of the main window."
 #~ msgstr "Bredden på huvudfönstret."
+
 #~ msgid "Whether spell checking should be turned on."
 #~ msgstr "Huruvida stavningskontroll ska vara påslaget."
+
 #~ msgid "Width of the main window"
 #~ msgstr "Bredden på huvudfönstret"
+
 #~ msgid "X position of main window"
 #~ msgstr "X-positionen av huvudfönstret"
+
 #~ msgid "Y position of main window"
 #~ msgstr "Y-positionen av huvudfönstret"
+
 #~ msgid "<b>Appearance and Behavior</b>"
 #~ msgstr "<b>Utseende och beteende</b>"
+
 #~ msgid "Check spelling while I _type"
 #~ msgstr "Kontrollera stavning medan jag skriver"
+
 #~ msgid "Requested Information"
 #~ msgstr "Information efterfrågad"
+
 #~ msgid "Requested information."
 #~ msgstr "Information efterfrågad."
+
 #~ msgid "/_Contact Information"
 #~ msgstr "/_Kontaktinformation"
+
 #~ msgid "Contact _Information"
 #~ msgstr "Kontakti_nformation"
+
 #~ msgid "Gossip - Accounts"
 #~ msgstr "Gossip - konton"
+
 #~ msgid "Por_t:"
 #~ msgstr "_Port:"
+
 #~ msgid "/_Invite to Chat Conference"
 #~ msgstr "/_Bjud in till chattkonferens"
+
 #~ msgid "/View Message _History"
 #~ msgstr "/Visa _meddelandehistorik"
+
 #~ msgid "View Message _History"
 #~ msgstr "Visa _meddelandehistorik"
+
 #~ msgid "View Message Hi_story"
 #~ msgstr "Visa _meddelandehistorik"
+
 #~ msgid "View Message History"
 #~ msgstr "Visa meddelandehistorik"
+
 #~ msgid "Gossip - Group Chat"
 #~ msgstr "Gossip - gruppchatt"
+
 #~ msgid "Gossip - New Chatroom"
 #~ msgstr "Gossip - nytt chattrum"
+
 #~ msgid "Gossip - Add contact"
 #~ msgstr "Gossip - lägg till kontakt"
+
 #~ msgid "Gossip - Contact Information"
 #~ msgstr "Gossip - kontaktinformation"
+
 #~ msgid "Gossip - Edit Groups"
 #~ msgstr "Gossip - redigera grupper"
+
 #~ msgid "Gossip - New Account"
 #~ msgstr "Gossip - nytt konto"
+
 #~ msgid "Gossip - Preferences"
 #~ msgstr "Gossip - inställningar"
+
 #~ msgid "Gossip - Spell Checker"
 #~ msgstr "Gossip - stavningskontroll"
+
 #~ msgid "Gossip - Status Message"
 #~ msgstr "Gossip - statusmeddelande"
+
 #~ msgid "Gossip - View Message History"
 #~ msgstr "Gossip - visa meddelandehistorik"
+
 #~ msgid "Written by:"
 #~ msgstr "Skrivet av:"
+
 #~ msgid "Artwork by:"
 #~ msgstr "Grafik av:"
+
 #~ msgid "Translated by:"
 #~ msgstr "Översatt av:"
+
 #~ msgid "/Show _Log"
 #~ msgstr "/_Visa logg"
+
 #~ msgid "View Lo_g"
 #~ msgstr "_Visa logg"
+
 #~ msgid ""
 #~ "You can identify this account with a name, for example, <b>Home</b> or "
 #~ "<b>Work</b>. Choose a name for this account:"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du kan identifiera detta kontot med ett namn, till exempel <b>Hemma</b> "
 #~ "eller <b>Jobb</b>. Välj ett namn för kontot:"
+
 #~ msgid "Open"
 #~ msgstr "Öppet"
+
 #~ msgid "Account ID"
 #~ msgstr "Kontoid"
+
 #~ msgid "Could not find the server you wanted to use"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta servern du ville använda"
+
 #~ msgid "Connection to the server failed."
 #~ msgstr "Anslutningen till servern misslyckades."
+
 #~ msgid "Bad Request"
 #~ msgstr "Felaktig förfrågan"
+
 #~ msgid "Payment Required"
 #~ msgstr "Betalning krävd"
+
 #~ msgid "Request Timeout"
 #~ msgstr "Förfrågan timade ut"
+
 #~ msgid "Conflict"
 #~ msgstr "Konflikt"
+
 #~ msgid "Remote Server Error"
 #~ msgstr "Fjärrserverfel"
+
 #~ msgid "Service Unavailable"
 #~ msgstr "Tjänst otillgänglig"
+
 #~ msgid "Custom"
 #~ msgstr "Anpassad"
+
 #~ msgid "Check the server host name is correct and is available."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kontrollera att serverns namn är korrent och att den finns tillgänglig."
+
 # Dessa meddelanden slutar inte båda i punkt, borde kanske rapporteras
 #~ msgid "Gossip will now try to use your account:"
 #~ msgstr "Gossip kommer nu att försöka använda ditt konto:"
+
 #~ msgid "Gossip will now try to register the account:"
 #~ msgstr "Gossip kommer nu att försöka registrera kontot:"
+
 #~ msgid "R_esource:"
 #~ msgstr "R_esurs:"
+
 #~ msgid "<b>Personal Information</b>"
 #~ msgstr "<b>Personlig information</b>"
+
 #~ msgid "On what server do you have an account?"
 #~ msgstr "På vilken server har du ett konto?"
+
 #~ msgid "_Jabber ID of new contact:"
 #~ msgstr "_Jabber-id för ny kontakt:"
+
 #~ msgid "<b>Preferences</b>"
 #~ msgstr "<b>Inställningar</b>"
+
 #~ msgid "Connect _Server:"
 #~ msgstr "Anslut till _server:"
+
 #~ msgid "_Automatically Connect"
 #~ msgstr "_Anslut automatiskt"
+
 #~ msgid "_Resource:"
 #~ msgstr "_Resurs:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "The default account is used for information like your name in chat "
 #~ "windows."
 #~ msgstr ""
 #~ "Standardkontot används för information som ditt namn i chattfönster."
+
 #~ msgid "_Connect..."
 #~ msgstr "_Anslut..."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "<b>Configuring your new service...</b>\n"