Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 9 Mar 2011 20:22:12 +0000 (21:22 +0100)
committerPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 9 Mar 2011 20:22:12 +0000 (21:22 +0100)
po/pl.po

index eea09bc..b11b0f4 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,16 +7,17 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-10 10:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-16 19:58+0100\n"
-"Last-Translator: js <asiaslowik@gmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-09 21:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-09 21:21+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
@@ -41,16 +42,23 @@ msgid "Always open a separate chat window for new chats."
 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
-msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) podczas rozmowy grupowej."
+msgid ""
+"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
+"chat."
+msgstr ""
+"Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
+"podczas rozmowy grupowej."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Chat window theme"
 msgstr "Motyw okna rozmowy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
-msgstr "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl\")."
+msgid ""
+"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgstr ""
+"Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
+"\")."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Compact contact list"
@@ -81,8 +89,12 @@ msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Display incoming events in the status area. If false, present them to the user immediately."
-msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
+msgid ""
+"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
+"user immediately."
+msgstr ""
+"Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
+"będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Empathy can publish the user's location"
@@ -158,7 +170,9 @@ msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
-msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw Adium."
+msgstr ""
+"Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
+"Adium."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Play a sound for incoming messages"
@@ -281,40 +295,59 @@ msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
-msgid "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
-msgstr "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas bezczynności."
+msgid ""
+"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
+msgstr ""
+"Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
+"bezczynności."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
-msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
+msgid ""
+"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
+msgstr ""
+"Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
-msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+msgid ""
+"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
-msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web Inspector."
+msgid ""
+"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+msgstr ""
+"Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
+"Inspector."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
-msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
-msgstr "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego rozłączenia/ponownego połączenia."
+msgid ""
+"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
+"reconnect."
+msgstr ""
+"Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
+"rozłączenia/ponownego połączenia."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
-msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+msgid ""
+"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgstr "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
+msgstr ""
+"Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do sieci."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
+"sieci."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
@@ -322,7 +355,8 @@ msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
@@ -330,7 +364,8 @@ msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
@@ -342,27 +377,41 @@ msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub zajętości."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
+"zajętości."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu offline."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu offline."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu online."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu online."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
-msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
+msgid ""
+"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
+"the chat is already opened, but not focused."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
-msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
+msgid ""
+"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
@@ -370,7 +419,9 @@ msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub zajętości."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
+"zajętości."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
@@ -385,16 +436,26 @@ msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
-msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
+msgid ""
+"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
+"'x' button in the title bar."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
+"przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
-msgid "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort the contact list by state."
-msgstr "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
+msgid ""
+"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
+"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
+"the contact list by state."
+msgstr ""
+"Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
+"Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
+"Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
 
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
@@ -402,24 +463,23 @@ msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
 
 #. Tweak the dialog
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2215
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2242
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:835
-#| msgid "File transfer completed"
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1126
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1116
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1182
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1172
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1191
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1181
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
@@ -451,8 +511,7 @@ msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:383
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
@@ -489,23 +548,19 @@ msgstr "Nieznany"
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:413
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:393
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:361
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:395
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:363
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:397
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
@@ -513,38 +568,31 @@ msgstr "Błąd szyfrowania"
 msgid "Name in use"
 msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:367
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:399
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:401
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:371
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:403
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:405
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:407
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:377
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:409
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:379
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:411
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
@@ -577,8 +625,10 @@ msgid "This resource is already connected to the server"
 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:427
-msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
-msgstr "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
+msgid ""
+"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
+msgstr ""
+"Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:430
 msgid "The account already exists on the server"
@@ -593,12 +643,19 @@ msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:436
-msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
-msgstr "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest kryptograficznie słaby"
+msgid ""
+"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
+msgstr ""
+"Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
+"kryptograficznie słaby"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:439
-msgid "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
-msgstr "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
+msgid ""
+"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
+"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
+msgstr ""
+"Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
+"przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:602
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
@@ -674,7 +731,7 @@ msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:647
 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
@@ -699,57 +756,56 @@ msgstr "Port"
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1152
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1163
 #, c-format
 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
 msgstr "Konto %s modyfikowane w opcji Moje konta internetowe."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1158
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1169
 #, c-format
 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1178
-#| msgid "Empathy Accounts"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1189
 msgid "Launch My Web Accounts"
 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1527
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1883
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1894
 msgid "A_pply"
 msgstr "Za_stosuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1913
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1924
 msgid "L_og in"
 msgstr "Zal_oguj się"
 
 #. Account and Identifier
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1979
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:451
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:515
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1489
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1479
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2001
 msgid "_Enabled"
 msgstr "_Włączone"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2066
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2058
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2250
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2261
 msgid "Ca_ncel"
 msgstr "A_nuluj"
 
@@ -758,19 +814,19 @@ msgstr "A_nuluj"
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2547
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2558
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2573
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2584
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "Konto %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2577
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2588
 msgid "New account"
 msgstr "Nowe konto"
 
@@ -806,37 +862,47 @@ msgstr "_Hasło:"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
-#| msgid "Password"
 msgid "Remember Password"
 msgstr "Zapamiętaj hasło"
 
+#. remember password ticky box
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
+msgid "Remember password"
+msgstr "Zapamiętywanie hasła"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
 msgid "Screen _Name:"
 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
 msgid "What is your AIM password?"
 msgstr "Hasło AIM:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
 msgid "What is your AIM screen name?"
 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Serwer:"
@@ -852,11 +918,11 @@ msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
 msgid "What is your GroupWise User ID?"
 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
 msgid "What is your GroupWise password?"
 msgstr "Hasło GroupWise:"
 
@@ -873,11 +939,11 @@ msgstr "Zest_aw znaków:"
 msgid "ICQ _UIN:"
 msgstr "_UIN ICQ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
 msgid "What is your ICQ UIN?"
 msgstr "UIN ICQ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "Hasło ICQ:"
 
@@ -978,54 +1044,57 @@ msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
 msgid "Priori_ty:"
 msgstr "Pri_orytet:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
 msgid "Reso_urce:"
 msgstr "_Zasób:"
 
 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
-"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
+"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
+"Facebook username if you don't have one."
 msgstr ""
 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
-"Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie ustawiono."
+"Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
+"aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
+"ustawiono."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
 msgid "Use old SS_L"
 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
 msgid "What is your Facebook password?"
 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
 msgid "What is your Facebook username?"
 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 msgid "What is your Google ID?"
 msgstr "Identyfikator Google:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 msgid "What is your Google password?"
 msgstr "Hasło Google:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
 msgid "What is your Jabber password?"
 msgstr "Hasło Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
 msgid "What is your desired Jabber ID?"
 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
 
@@ -1033,11 +1102,11 @@ msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
 msgid "What is your Windows Live ID?"
 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
 msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "Hasło Windows Live:"
 
@@ -1113,27 +1182,27 @@ msgstr "Port:"
 msgid "Proxy Options"
 msgstr "Opcje pośrednika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
 msgid "STUN Server:"
 msgstr "Serwer STUN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
 msgid "Server:"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
 msgid "Transport:"
 msgstr "Transport:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
 msgid "What is your SIP account password?"
 msgstr "Hasło konta SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
 msgid "_Username:"
 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
 
@@ -1141,25 +1210,19 @@ msgstr "Nazwa _użytkownika:"
 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
 
-#. remember password ticky box
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:302
-msgid "Remember password"
-msgstr "Zapamiętywanie hasła"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Hasło Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "Yahoo! I_D:"
 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
 
@@ -1170,7 +1233,8 @@ msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
-msgstr "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
+msgstr ""
+"Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
 msgid "Select Your Avatar Image"
@@ -1192,151 +1256,169 @@ msgstr "Wszystkie pliki"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknięcie powiększy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:646
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:697
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:720
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:703
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:726
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:842
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:851
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:918
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:856
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:923
+msgid ""
+"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
+"current one"
+msgstr ""
+"/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
+"domyślnie bieżący"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:928
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
-msgstr "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
+msgstr ""
+"/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:859
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:931
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:863
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:866
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:937
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:869
-msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
-msgstr "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:940
+msgid ""
+"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
+"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
+"join a new chat room\""
+msgstr ""
+"/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
+"wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
+"join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:874
-msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
-msgstr "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano <polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:945
+msgid ""
+"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
+"show its usage."
+msgstr ""
+"/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
+"<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:884
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:955
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:926
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:997
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1052
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1195
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1269
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1201
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1272
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1275
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1208
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1212
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1273
-#: ../src/empathy-chat-window.c:711
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1344 ../src/empathy-chat-window.c:704
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1285
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1356
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1358
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1786
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1857
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1854
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1925
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1891
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1962
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1950
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2021
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1968
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2039
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1810
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2003
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2092
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2163
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2198
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2274
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1344,12 +1426,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2205
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2208
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1357,17 +1439,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2216
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2295
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1377,65 +1459,63 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2232
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2308
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2257
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2333
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2282
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2358
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2421
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2497
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1942
 #: ../src/empathy-event-manager.c:1122
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3127
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3054
-#| msgid "Members"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3133
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3143
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3187
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3112
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3191
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3229
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3308
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3256
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3335
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3426
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1144
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3505 ../src/empathy-event-manager.c:1144
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3479
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:657
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3558
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:654
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
@@ -1487,34 +1567,34 @@ msgstr "Nie w grupach"
 msgid "Favorite People"
 msgstr "Ulubione osoby"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2016
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2012
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2309
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2018
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2299
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2014
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2312
 msgid "Removing group"
 msgstr "Usuwanie grupy"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2067
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2144
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2354
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2501
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2140
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2514
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2097
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2404
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2093
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2417
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2099
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2420
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2095
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
@@ -1541,65 +1621,66 @@ msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:334
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:339
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:356
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
 msgid "Send File"
 msgstr "Wyślij plik"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:384
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:419
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1684
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1719
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:762
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1380
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1370
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ulubione"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:448
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:453
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:494
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:499
 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:548
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:553
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
-#: ../src/empathy-chat-window.c:923
+#: ../src/empathy-chat-window.c:916
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:579
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:584
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:445
-#| msgid "Select a contact"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:508
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:473
-#| msgid "Search"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:538
 msgid "Search: "
 msgstr "Wyszukaj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:534
-#| msgid "No match found"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:596
+msgid "_Add Contact"
+msgstr "_Dodaj kontakt"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:614
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
 
@@ -1607,153 +1688,153 @@ msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Wybór kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:276
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
 msgid "Full name:"
 msgstr "Imię i nazwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:277
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
 msgid "Phone number:"
 msgstr "Numer telefonu:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:278
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
 msgid "E-mail address:"
 msgstr "Adres e-mail:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:279
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
 msgid "Website:"
 msgstr "Witryna WWW:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:280
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
 msgid "Birthday:"
 msgstr "Urodziny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kod ISO kraju:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:726
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Country:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "State:"
 msgstr "Stan/województwo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:730
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
 msgid "City:"
 msgstr "Miasto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:732
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Area:"
 msgstr "Obszar:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Kod pocztowy:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:738
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
 msgid "Building:"
 msgstr "Budynek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:740
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
 msgid "Floor:"
 msgstr "Piętro:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:742
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
 msgid "Room:"
 msgstr "Pokój:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:746
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:748
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
 msgid "URI:"
 msgstr "Adres URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:750
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Poziom dokładności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:754
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:756
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
 msgid "Speed:"
 msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:760
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Długość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Szerokość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:833
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:850
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:615
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:632
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
@@ -1761,24 +1842,24 @@ msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:634
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:904
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:683
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:987
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:925
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:918
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Zapisanie awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1043
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:983
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:976
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nie można zapisać awatara"
 
@@ -1788,7 +1869,7 @@ msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
 
 #. Alias
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1315
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1305
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
@@ -1808,7 +1889,7 @@ msgstr "Szczegóły kontaktu"
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1519
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1509
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
@@ -1830,21 +1911,24 @@ msgid "Groups"
 msgstr "Grupy"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
-msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
-msgstr "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
+msgid ""
+"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
+"select more than one group or no groups."
+msgstr ""
+"Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
+"więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
 msgid "_Add Group"
 msgstr "Dod_aj grupę"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
-#| msgid "Select"
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Wybór"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
-#: ../src/empathy-main-window.c:1432
+#: ../src/empathy-main-window.c:1435
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
@@ -1885,15 +1969,17 @@ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 msgid "_Link Contacts…"
 msgstr "_Połącz kontakty…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2412
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2425
 #, c-format
-msgid "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will remove all the contacts which make up this linked contact."
-msgstr "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt zostaną usunięte."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
+"remove all the contacts which make up this linked contact."
+msgstr ""
+"Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
+"zostaną usunięte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1660
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
 #, c-format
-#| msgid "Meta-contact containing %u contact"
-#| msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
@@ -1908,16 +1994,19 @@ msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
 msgid "Online from a phone or mobile device"
 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
 msgid "New Network"
 msgstr "Nowa sieć"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "Wybór sieci IRC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:555
-#| msgid "Select"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
+msgid "Reset _Networks List"
+msgstr "Przywróć listę _sieci"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
@@ -1943,9 +2032,8 @@ msgid "_Unlink…"
 msgstr "_Rozłącz…"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
-#| msgid ""
-#| "Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
-msgid "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
+msgid ""
+"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
 msgstr "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt na tworzące go kontakty."
 
 #. Add button
@@ -1958,23 +2046,23 @@ msgstr "_Połącz"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
 #, c-format
-#| msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
 msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
-#| msgid ""
-#| "Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
-#| "split the meta-contact into the contacts it contains."
-msgid "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely split the linked contacts into separate contacts."
-msgstr "Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie rozłączone na tworzące go kontakty."
+msgid ""
+"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
+"split the linked contacts into separate contacts."
+msgstr ""
+"Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie "
+"rozłączone na tworzące go kontakty."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
 msgctxt "Unlink individual (button)"
 msgid "_Unlink"
 msgstr "_Rozłącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:667
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:664
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -2036,7 +2124,7 @@ msgstr "_Rozmowa głosowa"
 msgid "New Call"
 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:267
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter your password for account\n"
@@ -2156,7 +2244,6 @@ msgid "Save _New Status Message"
 msgstr "Zapisz _nową wiadomość stanu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
-#| msgid "Edit Custom Messages"
 msgid "Saved Status Messages"
 msgstr "Zapisane wiadomości stanu"
 
@@ -2177,59 +2264,49 @@ msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
-#| msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
-#| msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
-#| msgid "The certificate has expired"
 msgid "The certificate has expired."
 msgstr "Certyfikat wygasł."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
-#| msgid "The certificate hasn't yet been activated"
 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
-#| msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
-#| msgid ""
-#| "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
-msgstr "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą serwera."
+msgstr ""
+"Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
+"serwera."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
-#| msgid "The certificate is self-signed"
 msgid "The certificate is self-signed."
 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
-#| msgid ""
-#| "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
-msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
+msgid ""
+"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
-#| msgid "The certificate is cryptographically weak"
 msgid "The certificate is cryptographically weak."
 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
-#| msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
-#| msgid "The certificate is malformed"
 msgid "The certificate is malformed."
 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
 
@@ -2243,19 +2320,19 @@ msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
 msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:271
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
 msgid "Continue"
 msgstr "Kontynuuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:277
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
 
@@ -2267,7 +2344,20 @@ msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
 msgid "Select a file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1871
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1874
+msgid "Insufficient free space to save file"
+msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1882
+#, c-format
+msgid ""
+"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
+"Please choose another location."
+msgstr ""
+"Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
+"tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1926
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
@@ -2455,45 +2545,69 @@ msgstr "Brak komunikatu błędu"
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:310
+#: ../src/empathy.c:308
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:314
+#: ../src/empathy.c:312
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:322
+#: ../src/empathy.c:320
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr " - komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:501
+#: ../src/empathy.c:499
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
 
-#: ../src/empathy.c:503
+#: ../src/empathy.c:501
 #, c-format
-#| msgid "There was an error while parsing the account details."
 msgid ""
-"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. The error was:\n"
+"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
+"The error was:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. Błąd:\n"
+"Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
+"Błąd:\n"
 "\n"
 "%s"
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
-msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
+msgid ""
+"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version."
+msgstr ""
+"Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
+"lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
+"przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
+"wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
-msgstr "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
+msgid ""
+"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
+"details."
+msgstr ""
+"Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
+"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
+"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
+"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+msgstr ""
+"Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
+"- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
+"Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
@@ -2525,8 +2639,12 @@ msgid "The error message was: %s"
 msgstr "Komunikat błędu: %s"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
-msgid "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
-msgstr "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
+msgid ""
+"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
+"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
+msgstr ""
+"Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
+"tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
@@ -2558,8 +2676,16 @@ msgid "Enter the details for the new account"
 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
-msgid "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls."
-msgstr "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
+msgid ""
+"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
+"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
+"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
+"calls."
+msgstr ""
+"Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
+"pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
+"Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
+"internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
@@ -2586,8 +2712,8 @@ msgid "Select the accounts you want to import:"
 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:810
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:567
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:568
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
@@ -2596,8 +2722,16 @@ msgid "No, that's all for now"
 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
-msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct. You can easily change these details later or disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
-msgstr "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct. You can easily change these details later or "
+"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
+msgstr ""
+"Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
+"połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
+"czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
+"lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
@@ -2605,12 +2739,20 @@ msgid "Edit->Accounts"
 msgstr "Edycja->Konta"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
-msgid "I don't want to enable this feature for now"
-msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
+msgid "I do _not want to enable this feature for now"
+msgstr "_Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
-msgid "You won't be able to chat with people connected to your local network, as telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from the Accounts dialog"
-msgstr "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu\" z okna Konta"
+msgid ""
+"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
+"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
+"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
+"the Accounts dialog"
+msgstr ""
+"Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
+"pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
+"proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
+"\" z okna Konta"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
 msgid "telepathy-salut not installed"
@@ -2680,16 +2822,16 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1119
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1123
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1361
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2698,17 +2840,15 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1557
-#| msgid "_Enabled"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1571
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Włączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1558
-#| msgid "_Enabled"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1572
 msgid "_Disable"
 msgstr "Wyłą_czone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2059
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2086
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2729,8 +2869,12 @@ msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokół:"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
-msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
-msgstr "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego wymaganego protokołu."
+msgid ""
+"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
+"you want to use."
+msgstr ""
+"Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
+"wymaganego protokołu."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
 msgid "_Add…"
@@ -2841,35 +2985,57 @@ msgstr "Szczegóły techniczne"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2358
 #, c-format
-msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
-msgstr "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku używanego przez ten komputer"
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
+"computer"
+msgstr ""
+"Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
+"używanego przez ten komputer"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2363
 #, c-format
-msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
-msgstr "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego przez ten komputer"
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
+"computer"
+msgstr ""
+"Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
+"przez ten komputer"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
 #, c-format
-msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
-msgstr "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
+msgid ""
+"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
+"does not allow direct connections."
+msgstr ""
+"Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
+"się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2375
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2379
-msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
+msgid ""
+"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
-msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
+msgid ""
+"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2392
 #, c-format
-msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
-msgstr "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" w menu Pomoc."
+msgid ""
+"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
+"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
+"the Help menu."
+msgstr ""
+"Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
+"\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
+"w menu Pomoc."
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2400
 msgid "There was a failure in the call engine"
@@ -2979,13 +3145,11 @@ msgstr "Podgląd obrazu"
 msgid "_Call"
 msgstr "_Zadzwoń"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:476
-#: ../src/empathy-chat-window.c:496
+#: ../src/empathy-chat-window.c:469 ../src/empathy-chat-window.c:489
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -2993,7 +3157,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:488
+#: ../src/empathy-chat-window.c:481
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3001,7 +3165,7 @@ msgstr[0] "%s (i %u inna)"
 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:504
+#: ../src/empathy-chat-window.c:497
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3009,7 +3173,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:513
+#: ../src/empathy-chat-window.c:506
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3017,7 +3181,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:715
+#: ../src/empathy-chat-window.c:708
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
@@ -3053,8 +3217,7 @@ msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 msgid "Notify for All Messages"
 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
@@ -3066,8 +3229,7 @@ msgstr "_Rozmowa"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
@@ -3075,8 +3237,7 @@ msgstr "_Edycja"
 msgid "_Favorite Chat Room"
 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
@@ -3088,8 +3249,7 @@ msgstr "_Następna karta"
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "_Lista kontaktów"
 
@@ -3135,8 +3295,7 @@ msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:515
-#: ../src/empathy-event-manager.c:660
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:660
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
@@ -3192,9 +3351,7 @@ msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1013
-#: ../src/empathy-main-window.c:367
-#| msgid "Password"
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:369
 msgid "Password required"
 msgstr "Hasło wymagane"
 
@@ -3289,19 +3446,16 @@ msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:615
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:782
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:641
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:679
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:644
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:682
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
@@ -3327,8 +3481,12 @@ msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
 
 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
-msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
-msgstr "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje importowanie kont tylko z programu Pidgin."
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
+"importowanie kont tylko z programu Pidgin."
 
 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
 msgid "Import Accounts"
@@ -3347,41 +3505,39 @@ msgstr "Protokół"
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:384
-#| msgid "Password"
+#: ../src/empathy-main-window.c:386
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Wprowadź hasło"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:390
-#| msgid "Disconnected"
+#: ../src/empathy-main-window.c:392
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:530
+#: ../src/empathy-main-window.c:532
 msgid "No match found"
 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:685
+#: ../src/empathy-main-window.c:687
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:691
+#: ../src/empathy-main-window.c:693
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:697
+#: ../src/empathy-main-window.c:699
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1414
+#: ../src/empathy-main-window.c:1417
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1748
+#: ../src/empathy-main-window.c:1751
 msgid "Contact List"
 msgstr "Lista kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1862
+#: ../src/empathy-main-window.c:1866
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
 
@@ -3390,7 +3546,6 @@ msgid "Contacts on a _Map"
 msgstr "Kontakty na _mapie"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
-#| msgid "Contact List"
 msgid "Find in Contact _List"
 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
 
@@ -3406,8 +3561,7 @@ msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
 msgid "N_ormal Size"
 msgstr "N_ormalny rozmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "New _Call…"
 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
 
@@ -3451,8 +3605,7 @@ msgstr "_Przesyłanie plików"
 msgid "_Join…"
 msgstr "_Dołącz…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
 msgid "_New Conversation…"
 msgstr "_Nowa rozmowa…"
 
@@ -3469,8 +3622,6 @@ msgid "_Room"
 msgstr "_Pokój"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
-#| msgctxt "Link individual (contextual menu)"
-#| msgid "_Link Contacts…"
 msgid "_Search for Contacts…"
 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
 
@@ -3484,7 +3635,7 @@ msgstr "Członkowie"
 
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:565
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -3497,16 +3648,16 @@ msgstr ""
 "Wymagane hasło: %s\n"
 "Członkowie: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:567
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:568
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:596
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:606
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
 
@@ -3515,12 +3666,19 @@ msgid "Couldn't load room list"
 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
-msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
-msgstr "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej pokoi na liście."
+msgid ""
+"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
+msgstr ""
+"Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
+"pokoi na liście."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
-msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
-msgstr "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account's server"
+msgstr ""
+"Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
+"jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid "Join Room"
@@ -3635,8 +3793,14 @@ msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatność"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
-msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
-msgstr "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca po przecinku."
+msgid ""
+"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
+"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
+"decimal place."
+msgstr ""
+"Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
+"miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
+"po przecinku."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Show _smileys as images"
@@ -3655,7 +3819,9 @@ msgid "Spell Checking"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
-msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
@@ -3707,70 +3873,72 @@ msgstr "Stan"
 msgid "_Quit"
 msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../src/empathy-map-view.c:453
+#: ../src/empathy-map-view.c:442
 msgid "Contact Map View"
 msgstr "Widok mapy kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1219
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1218
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1395
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1394
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Okno debugowania"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1475
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1476
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1487
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1488
 msgid "Level "
 msgstr "Poziom "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1507
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1508
 msgid "Debug"
 msgstr "Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1513
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1514
 msgid "Info"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1519
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1568
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1525
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1526
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1531
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1532
 msgid "Critical"
 msgstr "Krytyczny"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1537
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1538
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1557
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1559
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1560
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1561
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1562
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1563
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
 msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1600
-msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
-msgstr "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
+msgid ""
+"The selected connection manager does not support the remote debugging "
+"extension."
+msgstr ""
+"Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
@@ -3785,28 +3953,32 @@ msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
 msgid "Invite"
 msgstr "Zaproś"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:178
+#: ../src/empathy-accounts.c:183
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
-msgstr "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy działanie"
+msgstr ""
+"Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
+"działanie"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:182
-#| msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
-msgid "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
-msgstr "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
+#: ../src/empathy-accounts.c:187
+msgid ""
+"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
+msgstr ""
+"Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:186
+#: ../src/empathy-accounts.c:191
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
-msgstr "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
+msgstr ""
+"Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:188
+#: ../src/empathy-accounts.c:193
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<identyfikator-konta>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:193
+#: ../src/empathy-accounts.c:198
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- Konta programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:232
+#: ../src/empathy-accounts.c:237
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Konta programu Empathy"
 
@@ -3814,8 +3986,7 @@ msgstr "Konta programu Empathy"
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:104
-#| msgid "- Empathy IM Client"
+#: ../src/empathy-chat.c:107
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr " - komunikator Empathy"
 
@@ -3841,30 +4012,14 @@ msgstr "Odmów"
 msgid "Accept"
 msgstr "Zaakceptuj"
 
-#~ msgid "Empathy has asked about importing accounts"
-#~ msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
-#~ msgstr "Określa, czy zapytano o zaimportowanie kont z innych programów."
-
-#~ msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
-#~ msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
-
-#~ msgid "Add _New Preset"
-#~ msgstr "Dodaj _nową własną wiadomość"
-
-#~ msgid "Saved Presets"
-#~ msgstr "Zapisane własne wiadomości"
-
-#~ msgid "Subscription requested by %s"
-#~ msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
-
-#~ msgid "%s is now offline."
-#~ msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
-
-#~ msgid "%s is now online."
-#~ msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
+#: ../src/empathy-call-observer.c:130
+#, c-format
+msgid "Missed call from %s"
+msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#~ msgid "Context"
-#~ msgstr "Kontekst"
+#: ../src/empathy-call-observer.c:133
+#, c-format
+msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
+msgstr ""
+"Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie przeprowadzano inną "
+"rozmowę."