Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Fri, 14 Oct 2011 17:53:09 +0000 (19:53 +0200)
committerPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Fri, 14 Oct 2011 17:53:31 +0000 (19:53 +0200)
po/pl.po

index 7d68caf..43a68a8 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-15 15:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-15 15:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-14 19:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-14 19:53+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -577,143 +577,143 @@ msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:302
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:312
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:222
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:224
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:227
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:229
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:239
 msgid "Invisible"
 msgstr "Niewidoczny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:274
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:276 ../libempathy/empathy-utils.c:332
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:278 ../libempathy/empathy-utils.c:312
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:314
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
 msgid "Name in use"
 msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:318
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:320
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:334
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:336
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:338
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:340
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:352
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Połączenie zostało utracone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
 msgid "This resource is already connected to the server"
 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr ""
 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:361
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:363
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
 "kryptograficznie słaby"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -721,20 +721,20 @@ msgstr ""
 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:519
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:529
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:524
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japonia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:553
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:563
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:554
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:564
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
@@ -823,48 +823,48 @@ msgstr "%s:"
 msgid "My Web Accounts"
 msgstr "Moje konta internetowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1208
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1209
 #, c-format
 msgid "The account %s is edited via %s."
 msgstr "Konto %s jest modyfikowane przez %s."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1214
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1215
 #, c-format
 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1233
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1234
 msgid "Launch My Web Accounts"
 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
 
 #. general handler
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1241
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1242
 #, c-format
 msgid "Edit %s"
 msgstr "Modyfikuj %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1591
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1592
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1909
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1910
 msgid "A_pply"
 msgstr "Za_stosuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1939
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1940
 msgid "L_og in"
 msgstr "Zal_oguj się"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2014
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2016
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2017
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2208
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2209
 msgid "Ca_ncel"
 msgstr "A_nuluj"
 
@@ -873,19 +873,19 @@ msgstr "A_nuluj"
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2486
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2487
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2512
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2513
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "Konto %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2517
 msgid "New account"
 msgstr "Nowe konto"
 
@@ -1303,37 +1303,37 @@ msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:470
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr ""
 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:818
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
 msgid "Couldn't save picture to file"
 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:934
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Wybór obrazu awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
 msgid "Take a picture..."
 msgstr "Zrób zdjęcie..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:941
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
 msgid "No Image"
 msgstr "Brak obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
 msgid "Images"
 msgstr "Obrazy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
@@ -1362,40 +1362,40 @@ msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:704
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:763
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:762
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:769
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:768
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:969
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1403,24 +1403,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1430,11 +1430,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1442,113 +1442,113 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1112
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1108
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1157
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1153
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1453
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1449
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1455
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1451
 msgid "not capable"
 msgstr "brak możliwości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1458
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1465
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1461
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1464
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1467
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1470
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1478
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1484
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1480
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1484
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../src/empathy-chat-window.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1541 ../src/empathy-chat-window.c:761
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1553
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2072
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2068
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2140
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2136
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2173
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2243
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2265
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2261
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2319
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2315
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2404
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2545
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2541
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1556,12 +1556,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2552
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2548
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2551
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1569,17 +1569,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2559
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2562
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1589,17 +1589,17 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2604
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2600
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2625
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
@@ -1607,54 +1607,54 @@ msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2768
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2778
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:1391
-#: ../src/empathy-call-window.c:1441 ../src/empathy-call-window.c:2479
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:1432
+#: ../src/empathy-call-window.c:1482 ../src/empathy-call-window.c:2527
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3415
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3424
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3421
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3430
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3431
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3440
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3475
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3484
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3479
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3488
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3609
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3618
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3636
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3645
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3838 ../src/empathy-event-manager.c:1261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3833 ../src/empathy-event-manager.c:1261
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3893
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3888
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3898
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3893
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1858,7 +1858,7 @@ msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1886
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1887
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
 msgid "Favorite"
@@ -1875,13 +1875,13 @@ msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1283
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1284
 #: ../src/empathy-chat-window.c:1011
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1330
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
@@ -2251,14 +2251,14 @@ msgstr "Dom"
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1141
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1142
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
 #. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1167
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1168
 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 msgid "_Link Contacts…"
 msgstr "_Połącz kontakty…"
@@ -2436,61 +2436,61 @@ msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3425
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3444
 msgid "Anytime"
 msgstr "Zawsze"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2353
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2372
 msgid "Anyone"
 msgstr "Wszyscy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2666
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2685
 msgid "Who"
 msgstr "Kto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2870
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2889
 msgid "When"
 msgstr "Kiedy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2986
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3005
 msgid "Anything"
 msgstr "Wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2988
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3007
 msgid "Text chats"
 msgstr "Rozmowy tekstowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2990
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
 msgid "Calls"
 msgstr "Rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2995
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3014
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2996
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3015
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2997
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3016
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3019
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3747
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3732
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3751
 msgid "Clear All"
 msgstr "Wyczyść wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3739
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3758
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Usunięcie od:"
 
@@ -3230,7 +3230,7 @@ msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
-#: ../src/empathy-call-window.c:1175
+#: ../src/empathy-call-window.c:1216
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
@@ -3385,33 +3385,33 @@ msgstr "Szczegóły"
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
-#: ../src/empathy-call-window.c:1782
+#: ../src/empathy-call-window.c:1825
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
-#: ../src/empathy-call-window.c:2026
+#: ../src/empathy-call-window.c:2069
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
-#: ../src/empathy-call-window.c:2028
+#: ../src/empathy-call-window.c:2071
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
-#: ../src/empathy-call-window.c:2030
+#: ../src/empathy-call-window.c:2073
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
-#: ../src/empathy-call-window.c:2032
+#: ../src/empathy-call-window.c:2075
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
-#: ../src/empathy-call-window.c:2034
+#: ../src/empathy-call-window.c:2077
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
 
@@ -3442,12 +3442,12 @@ msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
-#: ../src/empathy-call-window.c:2798
+#: ../src/empathy-call-window.c:2846
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
-#: ../src/empathy-call-window.c:2836
+#: ../src/empathy-call-window.c:2884
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3457,7 +3457,7 @@ msgstr ""
 "używanego przez ten komputer"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
-#: ../src/empathy-call-window.c:2841
+#: ../src/empathy-call-window.c:2889
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3467,7 +3467,7 @@ msgstr ""
 "przez ten komputer"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
-#: ../src/empathy-call-window.c:2847
+#: ../src/empathy-call-window.c:2895
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3477,26 +3477,26 @@ msgstr ""
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
-#: ../src/empathy-call-window.c:2853
+#: ../src/empathy-call-window.c:2901
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
-#: ../src/empathy-call-window.c:2857
+#: ../src/empathy-call-window.c:2905
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
-#: ../src/empathy-call-window.c:2860
+#: ../src/empathy-call-window.c:2908
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
-#: ../src/empathy-call-window.c:2872
+#: ../src/empathy-call-window.c:2920
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3508,22 +3508,22 @@ msgstr ""
 "w menu Pomoc."
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
-#: ../src/empathy-call-window.c:2881
+#: ../src/empathy-call-window.c:2929
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
-#: ../src/empathy-call-window.c:2884
+#: ../src/empathy-call-window.c:2932
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
-#: ../src/empathy-call-window.c:2924
+#: ../src/empathy-call-window.c:2972
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
-#: ../src/empathy-call-window.c:2934
+#: ../src/empathy-call-window.c:2982
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
@@ -3614,8 +3614,8 @@ msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
-#: ../src/empathy-call-window.c:2431 ../src/empathy-call-window.c:2432
-#: ../src/empathy-call-window.c:2433 ../src/empathy-call-window.c:2434
+#: ../src/empathy-call-window.c:2476 ../src/empathy-call-window.c:2477
+#: ../src/empathy-call-window.c:2478 ../src/empathy-call-window.c:2479
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
@@ -3789,7 +3789,7 @@ msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:521 ../src/empathy-call-window.c:1408
+#: ../src/empathy-event-manager.c:521 ../src/empathy-call-window.c:1449
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
@@ -3804,7 +3804,7 @@ msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
-#: ../src/empathy-event-manager.c:763 ../src/empathy-call-window.c:1414
+#: ../src/empathy-event-manager.c:763 ../src/empathy-call-window.c:1455
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
@@ -3822,7 +3822,7 @@ msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
-#: ../src/empathy-call-window.c:1414
+#: ../src/empathy-call-window.c:1455
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
@@ -4295,7 +4295,7 @@ msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1166
+#: ../src/empathy-preferences.c:1175
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
@@ -4420,43 +4420,47 @@ msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
+msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
 msgid "Variant:"
 msgstr "Wariant:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
 msgid "_Automatically connect on startup"
 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
 msgid "_Cellphone"
 msgstr "_Telefon komórkowy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
 msgid "_GPS"
 msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
 msgid "_Open new chats in separate windows"
 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
 msgid "_Publish location to my contacts"
 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
 
 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
 msgid "_Reduce location accuracy"
 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
 
@@ -4646,13 +4650,13 @@ msgid "Respond"
 msgstr "Odpowiedz"
 
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:217
-#: ../src/empathy-call-window.c:1418
+#: ../src/empathy-call-window.c:1459
 msgid "Reject"
 msgstr "Odrzuć"
 
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
-#: ../src/empathy-call-window.c:1419
+#: ../src/empathy-call-window.c:1460
 msgid "Answer"
 msgstr "Odbierz"
 
@@ -4686,24 +4690,24 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
 #. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1047 ../src/empathy-call-window.c:1070
+#: ../src/empathy-call-window.c:1088 ../src/empathy-call-window.c:1111
 msgid "i"
 msgstr "i"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2727
+#: ../src/empathy-call-window.c:2775
 msgid "On hold"
 msgstr "Odłożone"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2730
+#: ../src/empathy-call-window.c:2778
 msgid "Mute"
 msgstr "Wycisz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2732
+#: ../src/empathy-call-window.c:2780
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2735
+#: ../src/empathy-call-window.c:2783
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"