Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 22 Sep 2010 15:47:56 +0000 (17:47 +0200)
committerTomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>
Wed, 22 Sep 2010 15:47:56 +0000 (17:47 +0200)
po/pl.po

index ee46ee4..d7c0fda 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-17 10:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 13:53+0100\n"
-"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-09-22 17:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-22 17:32+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
+msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
+msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
+
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
 msgid "Empathy"
 msgstr "Empathy"
 
-#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
-msgid "Empathy IM Client"
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
+msgid "Empathy Internet Messaging"
 msgstr "Komunikator Empathy"
 
-#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
 msgid "IM Client"
 msgstr "Komunikator"
 
-#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
-msgid "Send and receive messages"
-msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości"
-
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:2
-msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
-msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) podczas rozmowy grupowej."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
+"chat."
+msgstr ""
+"Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
+"podczas rozmowy grupowej."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Chat window theme"
 msgstr "Motyw okna rozmowy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:4
-msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
-msgstr "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl\")."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgstr ""
+"Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
+"\")."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Compact contact list"
 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Contact list sort criterion"
 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Disable popup notifications when away"
 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Disable sounds when away"
 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Display incoming events in the status area"
+msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
+msgid ""
+"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
+"user immediately."
+msgstr ""
+"Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
+"będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Empathy can publish the user's location"
 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
 msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
+msgid "Empathy should auto-away when idle"
+msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Ukrycie głównego okna"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "Ukrycie głównego okna."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
-msgid "MC 4 accounts have been imported"
-msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane"
-
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
-msgid "MC 4 accounts have been imported."
-msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane."
-
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
-msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw Adium."
+msgstr ""
+"Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
+"Adium."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Show avatars"
 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Show contact list in rooms"
 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Show protocols"
 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
+msgid "The position for the chat window side pane"
+msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
+msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
+msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
 msgstr "Określa, czy zapytano o zaimportowanie kont z innych programów."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
-msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
+msgid ""
+"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
+msgstr ""
+"Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
+"bezczynności."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
+msgid ""
+"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
+msgstr ""
+"Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
-msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
+msgid ""
+"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
-msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web Inspector."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
+msgid ""
+"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+msgstr ""
+"Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
+"Inspector."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
-msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
-msgstr "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego rozłączenia/ponownego połączenia."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
+msgid ""
+"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
+"reconnect."
+msgstr ""
+"Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
+"rozłączenia/ponownego połączenia."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
-msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
+msgid ""
+"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgstr "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
+msgstr ""
+"Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do sieci."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
+"sieci."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:68
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub zajętości."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
+"zajętości."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu offline."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu offline."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu online."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu online."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:78
-msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
+msgid ""
+"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
+"the chat is already opened, but not focused."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:80
-msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
+msgid ""
+"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub zajętości."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
+"zajętości."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:86
-msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
+msgid ""
+"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
+"'x' button in the title bar."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
+"przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:88
-msgid "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort the contact list by state."
-msgstr "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
+msgid ""
+"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
+"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
+"the contact list by state."
+msgstr ""
+"Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
+"Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
+"Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
 
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
@@ -393,152 +471,207 @@ msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
 
 #. Tweak the dialog
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2066
-#: ../src/cc-empathy-accounts-page.c:243
-#: ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:91
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2157
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:842
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:851
 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
 msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1102
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1160
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:834
-#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:77
-msgid "People nearby"
-msgstr "Osoby w pobliżu"
-
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:283
 msgid "Socket type not supported"
 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:314
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:420 ../libempathy/empathy-utils.c:324
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:246
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:248
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:243
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:251
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:253
 msgid "Invisible"
 msgstr "Niewidoczny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:247
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:255
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:286
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:257 ../src/empathy-call-window.c:1893
+#: ../src/empathy-call-window.c:1894 ../src/empathy-call-window.c:1895
+#: ../src/empathy-call-window.c:1896 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:354
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:334
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:336
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:338
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
 msgid "Name in use"
 msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:310 ../libempathy/empathy-utils.c:342
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:312 ../libempathy/empathy-utils.c:344
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:314 ../libempathy/empathy-utils.c:346
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:316 ../libempathy/empathy-utils.c:348
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:308
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:318 ../libempathy/empathy-utils.c:350
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:320 ../libempathy/empathy-utils.c:352
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:429
-#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
+msgid "Encryption is not available"
+msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
+msgid "Certificate is invalid"
+msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
+msgid "Connection has been refused"
+msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
+msgid "Connection can't be established"
+msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
+msgid "Connection has been lost"
+msgstr "Połączenie zostało utracone"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
+msgid "This resource is already connected to the server"
+msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
+msgid ""
+"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
+msgstr ""
+"Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:371
+msgid "The account already exists on the server"
+msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
+msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
+msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
+msgid "Certificate has been revoked"
+msgstr "Certyfikat został unieważniony"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:377
+msgid ""
+"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
+msgstr ""
+"Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
+"kryptograficznie słaby"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:380
+msgid ""
+"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
+"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
+msgstr ""
+"Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
+"przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:544
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:434
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:549
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japonia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:435
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:550
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
@@ -594,62 +727,92 @@ msgstr[2] "%d miesięcy emu"
 msgid "in the future"
 msgstr "w przyszłości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:463
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:538
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:594
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:514
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:646
+#: ../src/empathy-import-widget.c:312
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:515
+msgid "Password"
+msgstr "Hasło"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
+msgid "Server"
+msgstr "Serwer"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:517
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:589
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:646
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1126
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1521
+msgid "A_pply"
+msgstr "Za_stosuj"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1551
 msgid "L_og in"
 msgstr "Zal_oguj się"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1542
+#. Account and Identifier
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1617
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1401
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1553
-msgid "Enabled"
-msgstr "Włączone"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1628
+msgid "_Enabled"
+msgstr "_Włączone"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1693
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1621
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1696
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1789
+msgid "Ca_ncel"
+msgstr "A_nuluj"
+
 #. To translators: The first parameter is the login id and the
-#. * second one is the server. The resulting string will be something
-#. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
+#. * second one is the network. The resulting string will be something
+#. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2077
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2039
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2103
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "Konto %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2043
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2107
 msgid "New account"
 msgstr "Nowe konto"
 
@@ -671,11 +834,11 @@ msgstr "Zaawansowane"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_Hasło:"
 
@@ -694,18 +857,18 @@ msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Serwer:"
@@ -716,7 +879,7 @@ msgid "<b>Example:</b> username"
 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
@@ -734,56 +897,52 @@ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+msgid "Ch_aracter set:"
+msgstr "Zest_aw znaków:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
 msgid "ICQ _UIN:"
 msgstr "_UIN ICQ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
 msgid "What is your ICQ UIN?"
 msgstr "UIN ICQ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "Hasło ICQ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
-msgid "_Character set:"
-msgstr "_Zestaw znaków:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
-msgid "New Network"
-msgstr "Nowa sieć"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:184
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:217
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
 msgid "Auto"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:190
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
 #. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:222
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
 msgid "Register"
 msgstr "Rejestrator"
 
 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
 #. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:227
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:230
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
@@ -819,6 +978,14 @@ msgstr "Imię i nazwisko:"
 msgid "Servers"
 msgstr "Serwery"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
+msgid "What is your IRC nickname?"
+msgstr "Pseudonim IRC:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
+msgid "Which IRC network?"
+msgstr "Sieć IRC:"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
@@ -827,72 +994,76 @@ msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
+msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
+msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
+msgid "I_gnore SSL certificate errors"
+msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 msgid "Override server settings"
 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
-msgid "Pri_ority:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid "Priori_ty:"
 msgstr "Pri_orytet:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 msgid "Reso_urce:"
 msgstr "_Zasób:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
-"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
+"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
+"Facebook username if you don't have one."
 msgstr ""
 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
-"Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie ustawiono."
+"Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
+"aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
+"ustawiono."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
 msgid "Use old SS_L"
 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
 msgid "What is your Facebook password?"
 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
 msgid "What is your Facebook username?"
 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
 msgid "What is your Google ID?"
 msgstr "Identyfikator Google:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
 msgid "What is your Google password?"
 msgstr "Hasło Google:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 msgid "What is your Jabber password?"
 msgstr "Hasło Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
 msgid "What is your desired Jabber ID?"
 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
-msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
-msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
-msgid "_Ignore SSL certificate errors"
-msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
@@ -906,25 +1077,25 @@ msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "Hasło Windows Live:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "_E-mail address:"
+msgid "E-_mail address:"
 msgstr "Adres _e-mail:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
+msgid "Nic_kname:"
+msgstr "Pseu_donim:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
 msgid "_First Name:"
 msgstr "I_mię:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Jabber ID:"
 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
 msgid "_Last Name:"
 msgstr "Na_zwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "_Nickname:"
-msgstr "_Pseudonim:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
 msgid "_Published Name:"
 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
@@ -946,276 +1117,252 @@ msgid "Discover the STUN server automatically"
 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
-msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
-msgstr "Nazwa komputera pośrednika sieciowego dla żądań wychodzących."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
 msgid "Interval (seconds)"
 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
 msgid "Keep-Alive Options"
 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid "Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server."
-msgstr "Wyszukiwanie nazwy serwera STUN we wpisie SRV usługi DNS domeny serwisu."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
 msgid "Loose Routing"
 msgstr "Swobodne trasowanie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
 msgid "Mechanism:"
 msgstr "Mechanizm:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr "Różne opcje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
 msgid "NAT Traversal Options"
 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
-msgid "Port of the proxy for outbound requests."
-msgstr "Port pośrednika sieciowego dla żądań wychodzących."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
 msgid "Proxy Options"
 msgstr "Opcje pośrednika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
 msgid "STUN Server:"
 msgstr "Serwer STUN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
 msgid "Server:"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-msgid ""
-"The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
-"username."
-msgstr ""
-"Nazwa użytkownika uwierzytelniania SIP, jeśli różni się od\n"
-"nazwy użytkownika."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
 msgid "Transport:"
 msgstr "Transport:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
-msgid "Update the registration binding if the external address for the client is discovered to be different from the local binding."
-msgstr "Aktualizacja dowiązania rejestracji, jeśli wykryto, że zewnętrzny adres dla klienta różni się od lokalnego dowiązania."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
-msgid "Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC 3261."
-msgstr "Użycie swobodnego trasowania i nagłówka trasy zalecanego w dokumencie RFC 3261."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
 msgid "What is your SIP account password?"
 msgstr "Hasło konta SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:26
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:27
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
 msgid "_Username:"
 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
-msgid "Use _Yahoo! Japan"
-msgstr "Użycie _Yahoo! Japonia"
+msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
+msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Hasło Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
 msgid "Yahoo! I_D:"
 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-msgid "_Ignore conference and chat room invitations"
-msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:443
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:519
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:444
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
-msgstr "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
+msgstr ""
+"Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:935
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Wybór obrazu awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:918
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
 msgid "No Image"
 msgstr "Brak obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:980
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1000
 msgid "Images"
 msgstr "Obrazy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:984
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1004
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:327
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:323
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknięcie powiększy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:233
-msgid "Failed to reconnect this chat"
-msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową się nie powiodło"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
-msgid "Failed to join chat room"
-msgstr "Dołączenie do pokoju rozmów się nie powiodło"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:673
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:642
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:712
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:682
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:688
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:847
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:822
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:850
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:825
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:853
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:828
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:856
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:831
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:859
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
-msgstr "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
+msgstr ""
+"/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:862
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:839
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:865
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:843
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:868
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:871
-msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
-msgstr "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
+msgid ""
+"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
+"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
+"join a new chat room\""
+msgstr ""
+"/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
+"wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
+"join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:876
-msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
-msgstr "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano <polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:854
+msgid ""
+"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
+"show its usage."
+msgstr ""
+"/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
+"<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:886
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:893
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1014
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1174
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1180
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1183
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1186
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1164
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1189
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1168
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1172
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1228
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282 ../src/empathy-chat-window.c:691
+msgid "Topic:"
+msgstr "Temat:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1230
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1296
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1775
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1683
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1626
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1847
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1801
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1735
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1881
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1958
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1960
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2064
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1223,12 +1370,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1967
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1970
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1236,17 +1383,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1978
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1981
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2085
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1985
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2089
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1256,83 +1403,79 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1994
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2098
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2019
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2123
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2044
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2148
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2179
-#: ../src/empathy-call-window.c:1532
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287 ../src/empathy-call-window.c:1932
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2934
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2935
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2940
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2708
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2941
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3081
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2901
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:653
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1
-#: ../src/empathy-chat-window.c:684
-msgid "Topic:"
-msgstr "Temat:"
-
 #. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:318
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:786
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:791
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
 
 #. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:325
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:331
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:798
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otwórz odnośnik"
 
 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
 #. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:423
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:424
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %d %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:249
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:243
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:248
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:301
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:295
 msgid "Personal Information"
 msgstr "Informacje osobiste"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:406
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:401
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:112
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nowy kontakt"
 
@@ -1344,216 +1487,290 @@ msgstr "Z_decyduj później"
 msgid "Subscription Request"
 msgstr "Prośba o upoważnienie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1633
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
+msgid "Ungrouped"
+msgstr "Nie w grupach"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
+msgid "Favorite People"
+msgstr "Ulubione osoby"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2232
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1635
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2235
 msgid "Removing group"
 msgstr "Usuwanie grupy"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1684
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1761
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2387
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1714
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2320
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1716
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2322
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:206
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:203
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Dodaj kontakt…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:233
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:514
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:557
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:599
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:347
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:642
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
-msgid "Send file"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:683
+msgid "Send File"
 msgstr "Wyślij plik"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:392
-msgid "Share my desktop"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:375
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
+msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:432
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:415
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:759
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1292
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ulubione"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:444
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:786
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:490
 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
-msgstr "Z_modyfikuj"
+msgstr "_Modyfikuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:562
-#: ../src/empathy-chat-window.c:869
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
+#: ../src/empathy-chat-window.c:903
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:593
-msgid "_Invite to chat room"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:575
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
+msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Wybór kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:238
-msgid "Select"
-msgstr "Wybór"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:217
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:148
+msgid "Full name:"
+msgstr "Imię i nazwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:247
-#: ../src/empathy-main-window.c:1050
-msgid "Group"
-msgstr "Grupa"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:149
+msgid "Phone number:"
+msgstr "Numer telefonu:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:150
+msgid "E-mail address:"
+msgstr "Adres e-mail:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:220
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:151
+msgid "Website:"
+msgstr "Witryna WWW:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:221
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:152
+msgid "Birthday:"
+msgstr "Urodziny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:578
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:454
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kod ISO kraju:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:580
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:456
 msgid "Country:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:582
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:458
 msgid "State:"
 msgstr "Stan/województwo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:460
 msgid "City:"
 msgstr "Miasto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:586
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:462
 msgid "Area:"
 msgstr "Obszar:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:464
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Kod pocztowy:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:590
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:466
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:592
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:468
 msgid "Building:"
 msgstr "Budynek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:594
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:470
 msgid "Floor:"
 msgstr "Piętro:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:596
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:472
 msgid "Room:"
 msgstr "Pokój:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:598
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:474
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:600
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:476
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:602
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:478
 msgid "URI:"
 msgstr "Adres URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:604
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:480
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Poziom dokładności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:482
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:484
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:486
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:612
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
 msgid "Speed:"
 msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:614
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:616
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:620
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Długość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Szerokość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:524
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:587
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:687
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:704
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:582
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:599
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:603
-msgid "<b>Location</b>, "
-msgstr "<b>Położenie</b>, "
+#. translators: format is "Location, $date"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:706
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:601
+#, c-format
+msgid "%s, %s"
+msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:653
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:841
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Zapisanie awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:899
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nie można zapisać awatara"
 
@@ -1561,105 +1778,208 @@ msgstr "Nie można zapisać awatara"
 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
 
+#. Alias
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1227
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-msgid "Birthday:"
-msgstr "Urodziny:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
 msgid "Client Information"
 msgstr "Informacje o kliencie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
 msgid "Client:"
 msgstr "Klient:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
 msgid "Contact Details"
 msgstr "Szczegóły kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-msgid "E-mail address:"
-msgstr "Adres e-mail:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
-msgid "Full name:"
-msgstr "Imię i nazwisko:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
-msgid "Groups"
-msgstr "Grupy"
-
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:12
+#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1431
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
 msgid "Information requested…"
 msgstr "Żądanie informacji…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
 msgid "OS:"
 msgstr "System operacyjny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
-msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
-msgstr "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
 msgid "Version:"
 msgstr "Wersja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
-msgid "Website:"
-msgstr "Witryna WWW:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
+msgid "Groups"
+msgstr "Grupy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
+msgid ""
+"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
+"select more than one group or no groups."
+msgstr ""
+"Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
+"więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
 msgid "_Add Group"
 msgstr "Dod_aj grupę"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:554
+msgid "Select"
+msgstr "Wybór"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
+#: ../src/empathy-main-window.c:1247
+msgid "Group"
+msgstr "Grupa"
+
+#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:282
+msgid "Linked Contacts"
+msgstr "Połączone kontakty"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
+msgid "Select contacts to link"
+msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
+msgid "New contact preview"
+msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
+msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
+msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
+
+#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
+#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
+#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:132
+#, c-format
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
+msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Modyfikuj"
+
+#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
+#. * to form a meta-contact".
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
+msgctxt "Link individual (contextual menu)"
+msgid "_Link Contacts…"
+msgstr "_Połącz kontakty…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1569
+#, c-format
+msgid "Meta-contact containing %u contact"
+msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
+msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
+msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
+msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
+msgid "<b>Location</b> at (date)"
+msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
+msgid "New Network"
+msgstr "Nowa sieć"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
+msgid "Choose an IRC network"
+msgstr "Wybór sieci IRC"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
 msgid "new server"
 msgstr "nowy serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
-msgid "Server"
-msgstr "Serwer"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:700
-#: ../src/empathy-import-widget.c:310
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
+#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
+#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
+#. * is a verb.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:116
+msgid "Link Contacts"
+msgstr "Połączenie kontaktów"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
+msgctxt "Unlink individual (button)"
+msgid "_Unlink…"
+msgstr "_Rozłącz…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
+msgid ""
+"Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
+msgstr ""
+"Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt w kontakty, które zawiera."
+
+#. Add button
+#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
+#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
+#. * meta-contact".
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:137
+msgid "_Link"
+msgstr "_Połącz"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
+#, c-format
+msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
+msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
+msgid ""
+"Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
+"split the meta-contact into the contacts it contains."
+msgstr ""
+"Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Spowoduje to całkowite rozdzielenie "
+"metakontaktu w kontakty, które zawiera."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:191
+msgctxt "Unlink individual (button)"
+msgid "_Unlink"
+msgstr "_Rozłącz"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:663
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
+#. Tab Label
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
 msgid "Conversations"
 msgstr "Rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
+msgid "Find Next"
+msgstr "Znajdź następny"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
+msgid "Find Previous"
+msgstr "Znajdź poprzedni"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
 msgid "Previous Conversations"
 msgstr "Poprzednie rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
+#. Tab Label
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
+#. Searching *for* something
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
 msgid "_For:"
 msgstr "Wy_szukaj:"
 
@@ -1668,28 +1988,27 @@ msgid "Contact ID:"
 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:144
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:145
 msgid "C_hat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:154
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:155
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
 #. add video toggle
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:205
 msgid "Send _Video"
-msgstr "Wysyłaj obraz _wideo"
+msgstr "Wyślij obraz _wideo"
 
-#. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:196
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
-msgid "_Call"
-msgstr "_Zadzwoń"
+#. add chat button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:213
+msgid "C_all"
+msgstr "_Rozmowa głosowa"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
 msgid "New Call"
 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
 
@@ -1726,7 +2045,7 @@ msgid "Set your presence and current status"
 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1128
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Własne wiadomości…"
 
@@ -1742,43 +2061,43 @@ msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
 msgid "Phrase not found"
 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:50
 msgid "Received an instant message"
 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:52
 msgid "Sent an instant message"
 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:54
 msgid "Incoming chat request"
 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:56
 msgid "Contact connected"
 msgstr "Kontakt połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:59
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:58
 msgid "Contact disconnected"
 msgstr "Kontakt rozłączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:61
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:60
 msgid "Connected to server"
 msgstr "Połączony z serwerem"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:63
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:62
 msgid "Disconnected from server"
 msgstr "Rozłączony z serwera"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:65
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:64
 msgid "Incoming voice call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:67
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:66
 msgid "Outgoing voice call"
 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:69
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:68
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
 
@@ -1814,17 +2133,90 @@ msgstr "Czysty"
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1501
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
+msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
+msgstr "Nie można sprawdzić tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów.\n"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
+msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
+msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez centrum certyfikacji"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:160
+msgid "The certificate has expired"
+msgstr "Certyfikat wygasł"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:163
+msgid "The certificate hasn't yet been activated"
+msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:166
+msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
+msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:169
+msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
+msgstr ""
+"Nazwa komputera sprawdzana przez certyfikat nie pasuje do nazwy serwera"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:173
+msgid "The certificate is self-signed"
+msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:176
+msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
+msgstr ""
+"Certyfikat został unieważniony przez centrum certyfikacji, które go wydało"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:180
+msgid "The certificate is cryptographically weak"
+msgstr "Certyfikat jest słaby kryptograficznie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:183
+msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
+msgstr "Długość certyfikatu przekracza sprawdzalne ograniczenia"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:187
+msgid "The certificate is malformed"
+msgstr "Certyfikat jest błędnie sformatowany"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:205
+#, c-format
+msgid "Expected hostname: %s"
+msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:208
+#, c-format
+msgid "Certificate hostname: %s"
+msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:263
+msgid "Continue"
+msgstr "Kontynuuj"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:269
+msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
+msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:286
+msgid "Remember this choice for future connections"
+msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
+msgid "Certificate Details"
+msgstr "Szczegóły certyfikatu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1698
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1793
 msgid "Select a file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1682
-msgid "Select a destination"
-msgstr "Wybór miejsca docelowego"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1862
+#, c-format
+msgid "Incoming file from %s"
+msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
 msgid "Current Locale"
@@ -2009,29 +2401,52 @@ msgstr "Brak komunikatu błędu"
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:596
+#: ../src/empathy.c:414
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:600
+#: ../src/empathy.c:418
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:612
+#: ../src/empathy.c:435
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr " - komunikator Empathy"
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
+msgid ""
+"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version."
+msgstr ""
+"Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
+"lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
+"przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
+"wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
-msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
-msgstr "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
+msgid ""
+"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
+"details."
+msgstr ""
+"Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
+"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
+"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
+"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:93
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+msgstr ""
+"Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
+"- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
+"Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:121
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
@@ -2063,11 +2478,15 @@ msgid "The error message was: %s"
 msgstr "Komunikat błędu: %s"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
-msgid "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
-msgstr "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
+msgid ""
+"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
+"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
+msgstr ""
+"Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
+"tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1303
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1316
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Wystąpił błąd"
 
@@ -2076,152 +2495,174 @@ msgstr "Wystąpił błąd"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:413
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:580
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:412 ../src/empathy-accounts-dialog.c:614
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:508
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:515
 msgid "What kind of chat account do you have?"
 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:514
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:521
 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:520
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:527
 msgid "Enter your account details"
 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:525
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:532
 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:531
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:538
 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:538
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:545
 msgid "Enter the details for the new account"
 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:653
-msgid "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls."
-msgstr "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:660
+msgid ""
+"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
+"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
+"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
+"calls."
+msgstr ""
+"Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
+"pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
+"Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
+"internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:670
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:677
 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:693
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:700
 msgid "Yes, import my account details from "
 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:714
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:721
 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:736
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:743
 msgid "No, I want a new account"
 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:746
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:753
 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:767
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:774
 msgid "Select the accounts you want to import:"
 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:851
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:858
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:858
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:865
 msgid "No, that's all for now"
 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1117
-msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct. You can easily change these details later or disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
-msgstr "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1130
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct. You can easily change these details later or "
+"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
+msgstr ""
+"Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
+"połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
+"czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
+"lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1123
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1179
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1136
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
 msgid "Edit->Accounts"
 msgstr "Edycja->Konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1139
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1152
 msgid "I don't want to enable this feature for now"
 msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1175
-msgid "You won't be able to chat with people connected to your local network, as telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from the Accounts dialog"
-msgstr "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu\" z okna Konta"
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1188
+msgid ""
+"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
+"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
+"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
+"the Accounts dialog"
+msgstr ""
+"Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
+"pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
+"proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
+"\" z okna Konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1181
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1194
 msgid "telepathy-salut not installed"
 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1227
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1240
 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1261
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1274
 msgid "Welcome to Empathy"
 msgstr "Witamy w programie Empathy"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1270
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1283
 msgid "Import your existing accounts"
 msgstr "Importowanie istniejących kont"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1288
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1301
 msgid "Please enter personal details"
 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:66
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:65
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:263
-#: ../src/empathy-call-window.c:729
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:281 ../src/empathy-call-window.c:818
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:290
-#, c-format
-msgid "Disconnected — %s"
-msgstr "Rozłączony — %s"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:295
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:322
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Offline — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:308
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:334
+#, c-format
+msgid "Disconnected — %s"
+msgstr "Rozłączony — %s"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:316
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:352
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Nieznany stan"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:364
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:768
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:811
 msgid ""
 "You are about to create a new account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2229,16 +2670,16 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1115
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1158
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1119
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1162
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1356
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2246,7 +2687,7 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1933
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2003
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2255,195 +2696,299 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Loading account information"
+msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
 msgid "No protocol installed"
 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokół:"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
-msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
-msgstr "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego wymaganego protokołu."
-
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
+msgid ""
+"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
+"you want to use."
+msgstr ""
+"Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
+"wymaganego protokołu."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
 msgid "_Add…"
 msgstr "_Dodaj…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "_Import…"
 msgstr "_Zaimportuj…"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:453
+#: ../src/empathy-auth-client.c:217
+msgid " - Empathy authentication client"
+msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
+
+#: ../src/empathy-auth-client.c:233
+msgid "Empathy authentication client"
+msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
+
+#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
+msgid "People nearby"
+msgstr "Osoby w pobliżu"
+
+#: ../src/empathy-av.c:133
+msgid "- Empathy Audio/Video Client"
+msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
+
+#: ../src/empathy-av.c:149
+msgid "Empathy Audio/Video Client"
+msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:479
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:456
+#: ../src/empathy-call-window.c:482
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:459
+#: ../src/empathy-call-window.c:485
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:567
+#: ../src/empathy-call-window.c:590
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1022
+#: ../src/empathy-call-window.c:1173
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "_Panel"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1041
+#: ../src/empathy-call-window.c:1192
 msgid "Audio input"
 msgstr "Wejście dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1045
+#: ../src/empathy-call-window.c:1196
 msgid "Video input"
 msgstr "Wejście obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1049
+#: ../src/empathy-call-window.c:1200
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Panel wybierania"
 
+#: ../src/empathy-call-window.c:1205
+msgid "Details"
+msgstr "Szczegóły"
+
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1117
+#: ../src/empathy-call-window.c:1273
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
 #. * title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1198
+#: ../src/empathy-call-window.c:1352
 msgid "Call"
 msgstr "Rozmowa głosowa"
 
+#: ../src/empathy-call-window.c:1506
+msgid "The IP address as seen by the machine"
+msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1508
+msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
+msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1510
+msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
+msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1512
+msgid "The IP address of a relay server"
+msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1514
+msgid "The IP address of the multicast group"
+msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
+
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:1695
+#: ../src/empathy-call-window.c:2247
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1756
+#: ../src/empathy-call-window.c:2308
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1794
+#: ../src/empathy-call-window.c:2346
 #, c-format
-msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
-msgstr "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku używanego przez ten komputer"
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
+"computer"
+msgstr ""
+"Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
+"używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1799
+#: ../src/empathy-call-window.c:2351
 #, c-format
-msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
-msgstr "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego przez ten komputer"
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
+"computer"
+msgstr ""
+"Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
+"przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1805
+#: ../src/empathy-call-window.c:2357
 #, c-format
-msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
-msgstr "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
+msgid ""
+"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
+"does not allow direct connections."
+msgstr ""
+"Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
+"się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1811
+#: ../src/empathy-call-window.c:2363
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1815
-msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy głosowej nie są zainstalowane na komputerze"
+#: ../src/empathy-call-window.c:2367
+msgid ""
+"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1818
-msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
-msgstr "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy głosowej nie są zainstalowane na komputerze"
+#: ../src/empathy-call-window.c:2370
+msgid ""
+"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1828
+#: ../src/empathy-call-window.c:2380
 #, c-format
-msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
-msgstr "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" w menu Pomoc."
+msgid ""
+"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
+"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
+"the Help menu."
+msgstr ""
+"Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
+"\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
+"w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1836
+#: ../src/empathy-call-window.c:2388
 msgid "There was a failure in the call engine"
-msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy głosowej"
+msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2391
+msgid "The end of the stream was reached"
+msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1875
+#: ../src/empathy-call-window.c:2431
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1885
+#: ../src/empathy-call-window.c:2441
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
+msgid "Audio"
+msgstr "Dźwięk"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
 msgid "Call the contact again"
 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
 msgid "Camera Off"
 msgstr "Kamera jest wyłączona"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
 msgid "Camera On"
 msgstr "Kamera jest włączona"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
+msgid "Decoding Codec:"
+msgstr "Dekoder:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
 msgid "Disable camera and stop sending video"
 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
 msgid "Enable camera and send video"
 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
 msgid "Enable camera but don't send video"
 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
+msgid "Encoding Codec:"
+msgstr "Koder:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
 msgid "Hang up"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
 msgid "Hang up current call"
-msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę głosową"
+msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
+msgid "Local Candidate:"
+msgstr "Lokalny kandydat:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
 msgid "Preview"
 msgstr "Podgląd"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
 msgid "Redial"
 msgstr "Wybierz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
+msgid "Remote Candidate:"
+msgstr "Zdalny kandydat:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
 msgid "Send Audio"
-msgstr "Wysyłaj dźwięk"
+msgstr "Wyślij dźwięk"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
 msgid "Toggle audio transmission"
 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
 msgid "V_ideo"
 msgstr "_Wideo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
+msgid "Video"
+msgstr "Wideo"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
 msgid "Video Off"
 msgstr "Obraz jest wyłączony"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
 msgid "Video On"
 msgstr "Obraz jest włączony"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
 msgid "Video Preview"
 msgstr "Podgląd obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
+msgid "_Call"
+msgstr "_Zadzwoń"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:27
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:440
-#: ../src/empathy-chat-window.c:460
+#: ../src/empathy-chat-window.c:452 ../src/empathy-chat-window.c:472
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -2451,7 +2996,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:452
+#: ../src/empathy-chat-window.c:464
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -2459,7 +3004,7 @@ msgstr[0] "%s (i %u inna)"
 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:468
+#: ../src/empathy-chat-window.c:480
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -2467,7 +3012,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:477
+#: ../src/empathy-chat-window.c:489
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -2475,7 +3020,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:688
+#: ../src/empathy-chat-window.c:695
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
@@ -2508,58 +3053,62 @@ msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
+msgid "Notify for All Messages"
+msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
 msgid "_Conversation"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
 msgid "_Favorite Chat Room"
 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Następna karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "_Lista kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
 msgid "_Tabs"
 msgstr "_Karty"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:256
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
+msgid "_Undo Close Tab"
+msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:274
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
 msgid "Room"
 msgstr "Pokój"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:282
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Automatyczne łączenie"
 
@@ -2567,76 +3116,86 @@ msgstr "Automatyczne łączenie"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:339
+#: ../src/empathy-event-manager.c:468
 msgid "Incoming video call"
-msgstr "Przychodząca wideorozmowa"
+msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:339
+#: ../src/empathy-event-manager.c:468
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:343
+#: ../src/empathy-event-manager.c:472
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
-msgstr "Przychodząca wideorozmowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
+msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:344
+#: ../src/empathy-event-manager.c:473
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:366
+#: ../src/empathy-event-manager.c:476 ../src/empathy-event-manager.c:618
+#, c-format
+msgid "Incoming call from %s"
+msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:501
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:372
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:489
+#: ../src/empathy-event-manager.c:618
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
-msgstr "Przychodząca wideorozmowa od użytkownika %s"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:489
-#, c-format
-msgid "Incoming call from %s"
-msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
+msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:579
+#: ../src/empathy-event-manager.c:695
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:582
+#: ../src/empathy-event-manager.c:697
+#, c-format
+msgid "Invitation to join %s"
+msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:704
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:590
+#: ../src/empathy-event-manager.c:712
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odmów"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:595
+#: ../src/empathy-event-manager.c:717
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:634
+#: ../src/empathy-event-manager.c:743
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:660
+#: ../src/empathy-event-manager.c:749
+#, c-format
+msgid "You have been invited to join %s"
+msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:797
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:818
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1005
 #, c-format
 msgid "Subscription requested by %s"
 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:822
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1009
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2645,121 +3204,116 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wiadomość: %s"
 
-#. someone is logging off
-#: ../src/empathy-event-manager.c:862
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1052
 #, c-format
 msgid "%s is now offline."
 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
 
-#. someone is logging in
-#: ../src/empathy-event-manager.c:878
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1072
 #, c-format
 msgid "%s is now online."
 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u.%02u"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
 msgctxt "file transfer percent"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
 #, c-format
 msgid "%s of %s at %s/s"
 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s z %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
 #, c-format
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
 msgid "Error receiving a file"
 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
 #, c-format
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
 msgid "Error sending a file"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:616
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:783
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:642
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:680
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:645
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:683
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:991
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:996
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1003
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1008
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1030
 msgid "Remaining"
 msgstr "Pozostało"
 
@@ -2772,170 +3326,171 @@ msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
 
 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
-msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
-msgstr "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje importowanie kont tylko z programu Pidgin."
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
+"importowanie kont tylko z programu Pidgin."
 
 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "Importowanie kont"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:290
+#: ../src/empathy-import-widget.c:292
 msgid "Import"
 msgstr "Zaimportuj"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:299
+#: ../src/empathy-import-widget.c:301
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:323
+#: ../src/empathy-import-widget.c:325
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
-#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
-#, c-format
-msgid "%s account"
-msgstr "Konto %s"
+#: ../src/empathy-main-window.c:383
+msgid "No match found"
+msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:437
+#: ../src/empathy-main-window.c:535
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:443
+#: ../src/empathy-main-window.c:541
 msgid "Edit Account"
-msgstr "Zmodyfikuj konto"
+msgstr "Modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:449
+#: ../src/empathy-main-window.c:547
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1033
+#: ../src/empathy-main-window.c:1229
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1414
+#: ../src/empathy-main-window.c:1554
+msgid "Contact List"
+msgstr "Lista kontaktów"
+
+#: ../src/empathy-main-window.c:1663
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
-msgid "Contact List"
-msgstr "Lista kontaktów"
-
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
 msgid "Contacts on a _Map"
 msgstr "Kontakty na _mapie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekst"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
 msgid "Join _Favorites"
 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
 msgid "Manage Favorites"
 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
 msgid "N_ormal Size"
 msgstr "N_ormalny rozmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "New _Call…"
 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
 msgid "Normal Size With _Avatars"
 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
 msgid "P_references"
 msgstr "P_referencje"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
 msgid "Show P_rotocols"
 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
 msgid "Sort by _Name"
 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
 msgid "Sort by _Status"
 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
 msgid "_Accounts"
 msgstr "_Konta"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
 msgid "_Compact Size"
 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
 msgid "_Debug"
 msgstr "_Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
 msgid "_File Transfers"
 msgstr "_Przesyłanie plików"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
 msgid "_Join…"
 msgstr "_Dołącz…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
 msgid "_New Conversation…"
 msgstr "_Nowa rozmowa…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
 msgid "_Offline Contacts"
 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
 msgid "_Personal Information"
 msgstr "I_nformacje osobiste"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
 msgid "_Room"
 msgstr "_Pokój"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:338
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:379
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:354
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:395
 msgid "Members"
 msgstr "Członkowie"
 
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:539
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:607
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s</b>\n"
+"%s\n"
 "Invite required: %s\n"
 "Password required: %s\n"
 "Members: %s"
 msgstr ""
-"<b>%s</b>\n"
+"%s\n"
 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
 "Wymagane hasło: %s\n"
 "Członkowie: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:569
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:638
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:579
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:648
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
 
@@ -2944,12 +3499,19 @@ msgid "Couldn't load room list"
 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
-msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
-msgstr "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej pokoi na liście."
+msgid ""
+"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
+msgstr ""
+"Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
+"pokoi na liście."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
-msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
-msgstr "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account's server"
+msgstr ""
+"Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
+"jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid "Join Room"
@@ -2963,62 +3525,66 @@ msgstr "Listy pokoi"
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Pokój:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:148
+#: ../src/empathy-preferences.c:138
 msgid "Message received"
 msgstr "Otrzymano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:149
+#: ../src/empathy-preferences.c:139
 msgid "Message sent"
 msgstr "Wysłano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:150
+#: ../src/empathy-preferences.c:140
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:151
+#: ../src/empathy-preferences.c:141
 msgid "Contact goes online"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:152
+#: ../src/empathy-preferences.c:142
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:153
+#: ../src/empathy-preferences.c:143
 msgid "Account connected"
 msgstr "Konto połączone"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:154
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Konto rozłączone"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:394
+#: ../src/empathy-preferences.c:445
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
+#: ../src/empathy-preferences.c:882
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje"
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
 msgid "Appearance"
 msgstr "Wygląd"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
-msgid "Automatically _connect on startup "
-msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania "
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Behavior"
 msgstr "Zachowanie"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Chat Th_eme:"
 msgstr "Motyw _rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
 
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+msgid "Display incoming events in the notification area"
+msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
@@ -3044,24 +3610,30 @@ msgid "Location sources:"
 msgstr "Źródła położenia:"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
+msgid "Log conversations"
+msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
 msgid "Notifications"
 msgstr "Powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferencje"
-
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatność"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
-msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
-msgstr "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca po przecinku."
+msgid ""
+"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
+"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
+"decimal place."
+msgstr ""
+"Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
+"miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
+"po przecinku."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Show _smileys as images"
@@ -3080,7 +3652,9 @@ msgid "Spell Checking"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
-msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
@@ -3088,41 +3662,62 @@ msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+msgid "_Automatically connect on startup"
+msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
 msgid "_Cellphone"
 msgstr "_Telefon komórkowy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "_GPS"
 msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
 msgid "_Open new chats in separate windows"
 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
 msgid "_Publish location to my contacts"
 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
+#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
 msgid "_Reduce location accuracy"
 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.c:176
+#: ../src/empathy-status-icon.c:141
 msgid "Respond"
 msgstr "Odpowiedz"
 
+#: ../src/empathy-status-icon.c:147
+msgid "Reject"
+msgstr "Odrzuć"
+
+#: ../src/empathy-status-icon.c:151
+msgid "Answer"
+msgstr "Odbierz"
+
+#: ../src/empathy-status-icon.c:158
+msgid "Decline"
+msgstr "Odmów"
+
+#: ../src/empathy-status-icon.c:162
+msgid "Accept"
+msgstr "Zaakceptuj"
+
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
@@ -3131,70 +3726,72 @@ msgstr "Stan"
 msgid "_Quit"
 msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
+#: ../src/empathy-map-view.c:452
 msgid "Contact Map View"
 msgstr "Widok mapy kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1066
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1219
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1219
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1395
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Okno debugowania"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1299
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1475
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1311
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1487
 msgid "Level "
 msgstr "Poziom "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1331
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1507
 msgid "Debug"
 msgstr "Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1337
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1513
 msgid "Info"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1343
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1392
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1519 ../src/empathy-debug-window.c:1568
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1349
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1525
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1355
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1531
 msgid "Critical"
 msgstr "Krytyczny"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1361
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1537
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1380
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1383
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1559
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1385
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1561
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1387
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1563
 msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1424
-msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
-msgstr "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1600
+msgid ""
+"The selected connection manager does not support the remote debugging "
+"extension."
+msgstr ""
+"Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
@@ -3205,31 +3802,38 @@ msgstr "Zaproszenie uczestnika"
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:213
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
+msgid "Invite"
+msgstr "Zaproś"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:182
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
-msgstr "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy działanie"
+msgstr ""
+"Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
+"działanie"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:217
-msgid "Don't display any dialogs if there are any non-salut accounts"
-msgstr "Bez wyświetlania żadnych okien, jeśli istnieją jakieś konta poza kontem salut"
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
+msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
+msgstr ""
+"Bez wyświetlania żadnych okien, jeśli istnieją jakieś konta poza kontem Salut"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:221
+#: ../src/empathy-accounts.c:190
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
-msgstr "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
+msgstr ""
+"Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:223
+#: ../src/empathy-accounts.c:192
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<identyfikator-konta>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:231
+#: ../src/empathy-accounts.c:200
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- Konta programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:247
+#: ../src/empathy-accounts.c:216
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Konta programu Empathy"
 
 #: ../src/empathy-debugger.c:40
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Debuger programu Empathy"
-