update Punjabi Translation 19March2014: Alam
authorA S Alam <apreet.alam@gmail.com>
Wed, 19 Mar 2014 20:44:20 +0000 (15:44 -0500)
committerA S Alam <apreet.alam@gmail.com>
Wed, 19 Mar 2014 20:44:20 +0000 (15:44 -0500)
po/pa.po

index fc13de2..713149d 100644 (file)
--- a/po/pa.po
+++ b/po/pa.po
@@ -3,14 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
 # Amanpreet Singh Alam <aalam@users.sf.net>, 2009.
-# A S Alam <aalam@users.sf.net>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
+# A S Alam <aalam@users.sf.net>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-20 07:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-12-07 19:13-0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-19 04:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-19 13:57-0500\n"
 "Last-Translator: A S Alam <aalam@users.sf.net>\n"
 "Language-Team: Punjabi/Panjabi <punjabi-users@lists.sf.net>\n"
 "Language: pa\n"
@@ -55,14 +55,14 @@ msgid ""
 "your contact’s chat application allows."
 msgstr ""
 "ਇੰਪੈਥੀ ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਇੰਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਨੇਹੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ "
-"ਹੈ। "
-"ਇੰਪੈਥੀ ਨੂੰ  AIM, MSN, ਜੱਬਰ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਟਾਕ ਸਮੇਤ), IRC ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ "
-"ਨà©\88ੱà¨\9fਵਰà¨\95ਾà¨\82 "
-"ਨਾਲ à¨\9cà©\81à©\9cਨ à¨²à¨\88 à¨µà¨°à¨¤à¨¿à¨\86 à¨\9cਾ à¨¸à¨\95ਦਾ à¨¹à©\88। à¨¤à©\81ਸà©\80à¨\82 à¨²à¨¿à¨\96 à¨\95à©\87 à¨\97ੱਲਾà¨\82 à¨\95ਰ à¨¸à¨\95ਦà©\87 à¨¹à©\8b, à¨\86ਡà©\80à¨\93 à¨¤à©\87 à¨µà¨¿à¨¡à©\80à¨\93 "
-"à¨\95ਾਲ à¨\95ਰ "
-"ਸà¨\95ਦà©\87 à¨¹à©\8b, à¨«à¨¾à¨\87ਲਾà¨\82 à¨µà©\80 à¨\9fਰਾà¨\82ਸਫਰ à¨\95ਰ à¨¸à¨\95ਦà©\87 à¨¹à©\8b, à¨\9cà©\8b à¨\95ਿ à¨\87ਸ à¨¤à©\87 à¨¨à¨¿à¨°à¨­à¨° à¨\95ਰਦਾ à¨¹à©\88 à¨\95ਿ à¨¤à©\81ਹਾਡà©\80 "
-"ਸੰਪਰà¨\95 à¨¦à©\80 "
-"à¨\97ੱਲਬਾਤ à¨\90ਪਲà©\80à¨\95à©\87ਸ਼ਨ à¨\95ਿਸ à¨²à¨\88 à¨¸à¨¹à¨¾à¨\87à¨\95 à¨¹à©\88।"
+"ਹੈ। ਇੰਪੈਥੀ ਨੂੰ  "
+"AIM, MSN, ਜੱਬਰ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਟਾਕ ਸਮੇਤ), IRC ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ "
+"à¨\9cà©\81à©\9cਨ à¨²à¨\88 à¨µà¨°à¨¤à¨¿à¨\86 à¨\9cਾ "
+"ਸà¨\95ਦਾ à¨¹à©\88। à¨¤à©\81ਸà©\80à¨\82 à¨²à¨¿à¨\96 à¨\95à©\87 à¨\97ੱਲਾà¨\82 à¨\95ਰ à¨¸à¨\95ਦà©\87 à¨¹à©\8b, à¨\86ਡà©\80à¨\93 à¨¤à©\87 à¨µà¨¿à¨¡à©\80à¨\93 à¨\95ਾਲ à¨\95ਰ à¨¸à¨\95ਦà©\87 à¨¹à©\8b, à¨«à¨¾à¨\87ਲਾà¨\82 "
+"ਵà©\80 à¨\9fਰਾà¨\82ਸਫਰ "
+"à¨\95ਰ à¨¸à¨\95ਦà©\87 à¨¹à©\8b, à¨\9cà©\8b à¨\95ਿ à¨\87ਸ à¨¤à©\87 à¨¨à¨¿à¨°à¨­à¨° à¨\95ਰਦਾ à¨¹à©\88 à¨\95ਿ à¨¤à©\81ਹਾਡà©\80 à¨¸à©°à¨ªà¨°à¨\95 à¨¦à©\80 à¨\97ੱਲਬਾਤ à¨\90ਪਲà©\80à¨\95à©\87ਸ਼ਨ à¨\95ਿਸ "
+"ਲà¨\88 à¨¸à¨¹à¨¾à¨\87à¨\95 "
+"ਹੈ।"
 
 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
@@ -71,8 +71,8 @@ msgid ""
 "open Empathy!"
 msgstr ""
 "ਇੰਪੈਥੀ ਗਨੋਮ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਗਰੇਟਡ ਸੁਨੇਹੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ "
-"ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ "
-"ਨਹà©\80à¨\82 à¨\96à©\81à©°à¨\9dà©\8bà¨\97à©\87। à¨¤à©\81ਸà©\80à¨\82 à¨\86ਪਣà©\87 à¨¸à©°à¨ªà¨°à¨\95ਾà¨\82 à¨¨à©\82à©° à¨¬à¨¿à¨¨à¨¾à¨\82 à¨\87ੰਪà©\88ਥà©\80 à¨\96à©\8bਲà©\8dਹà©\87 à¨µà©\80 à¨\9cਵਾਬ à¨¦à©\87 à¨¸à¨\95ਦà©\87 à¨¹à©\8b।"
+"ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ "
+"ਖੁੰਝੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਪੈਥੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
 msgid "Connection managers should be used"
@@ -483,47 +483,47 @@ msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr "ਕੀ ਇੰਪੈਥੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਘਟਾਵੇ।"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:734
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੰਗ ਹੈ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਸੰਚਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨੀ ਨੇ ਫਾਇਲ ਸੰਚਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "ਫਾਇਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨੀ ਫਾਇਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752 ../libempathy/empathy-utils.c:260
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:915
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "ਫਾਇਲ ਸੰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਾਇਲ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1201
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "ਰਿਮੋਟ ਸੰਪਰਕ ਵਲੋਂ ਫਾਇਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1257
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "ਚੁਣੀ ਫਾਇਲ ਨਿਯਮਤ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1266
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "ਚੁਣੀ ਫਾਇਲ ਖਾਲੀ ਹੈ"
 
@@ -705,7 +705,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "<b>%s</b> ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3840
 msgid "Retry"
 msgstr "ਮੁੜ-ਕੋਸ਼ਿਸ਼"
 
@@ -749,62 +749,62 @@ msgstr "ਇਹ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:734
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:732
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:790
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:796
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "ਗਲਤ ਸੰਪਰਕ ID"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਭ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <topic>: ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <chat room ID>: ਨਵਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਮ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <chat room ID>: ਨਵਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਮ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
 msgstr ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: ਚੈਟ ਰੂਮ ਛੱਡੋ, ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਹੀ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <contact ID> [<message>]: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <contact ID> <message>: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <nickname>: ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <message>:ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਨੇਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -814,11 +814,11 @@ msgstr ""
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
 "join a new chat room\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1098
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -826,126 +826,126 @@ msgstr ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "ਵਰਤੋਂ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
 msgid "Unknown command"
 msgstr "ਅਣਜਾਣ ਕਮਾਂਡ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "ਅਣਜਾਣ ਕਮਾਂਡ; ਉਪਲੱਬਧ ਕਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮੱਦਦ ਲਈ /help ਵਰਤੋਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1536
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1547 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1540 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "ਸੁਨੇਹਾ '%s' ਭੇਜਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1566
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1559
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1621
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr "ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। <a href='%s'>ਟਾਪ ਅੱਪ</a>।"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
 msgid "not capable"
 msgstr "ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1602
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
 msgid "offline"
 msgstr "ਆਫਲਾਈਨ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1605
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
 msgid "invalid contact"
 msgstr "ਗਲਤ ਸੰਪਰਕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "permission denied"
 msgstr "ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "too long message"
 msgstr "ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੁਨੇਹਾ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
 msgid "not implemented"
 msgstr "ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
 msgid "unknown"
 msgstr "ਅਣਜਾਣ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1685 ../src/empathy-chat-window.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1678 ../src/empathy-chat-window.c:973
 msgid "Topic:"
 msgstr "ਵਿਸ਼ਾ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1693
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "ਵਿਸ਼ਾ %s ਵਲੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
 msgid "No topic defined"
 msgstr "ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2291
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "'%s' ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਜੋੜੋ"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "'%s' ਨੂੰ %s ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਜੋੜੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
 msgid "_Send"
 msgstr "ਭੇਜੋ(_S)"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2473
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੁਝਾਅ(_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2827
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2822
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s ਡਿਸ-ਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ"
@@ -953,12 +953,12 @@ msgstr "%s ਡਿਸ-ਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2834
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%2$s ਨੇ %1$s ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2832
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ"
@@ -966,17 +966,17 @@ msgstr "%s ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2840
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%2$s ਵਲੋਂ %1$s ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2843
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2847
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s ਨੇ ਰੂਮ ਛੱਡਿਆ"
@@ -986,17 +986,17 @@ msgstr "%s ਨੇ ਰੂਮ ਛੱਡਿਆ"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2861
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2856
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2886
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2881
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2911
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2906
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s ਨੂੰ ਹੁਣ %s ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"
@@ -1004,50 +1004,50 @@ msgstr "%s ਨੂੰ ਹੁਣ %s ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗ
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3098 ../src/empathy-call-window.c:1525
-#: ../src/empathy-call-window.c:1575 ../src/empathy-call-window.c:2654
-#: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1172
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3093 ../src/empathy-call-window.c:1526
+#: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
+#: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
 msgid "Disconnected"
 msgstr "ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3780
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
 msgid "Remember"
 msgstr "ਯਾਦ ਰੱਖੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3796
 msgid "Not now"
 msgstr "ਹੁਣ ਨਹੀਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3844
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "ਗਲਤ ਪਾਸਵਰਡ; ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3968
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "ਇਹ ਰੂਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4000
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3995
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
 msgid "Join"
 msgstr "ਦਾਖਲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4192 ../src/empathy-event-manager.c:1193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4187 ../src/empathy-event-manager.c:1162
 msgid "Connected"
 msgstr "ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤਾ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4242
 msgid "Conversation"
 msgstr "ਗੱਲਬਾਤ"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1298,14 +1298,12 @@ msgstr "ਘਰ"
 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:478
 #, c-format
-#| msgid "%s (%s)"
 msgid "Call %s (%s)"
 msgstr "%s (%s) ਕਾਲ"
 
 #. translators: argument is a phone number like +32123456
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:483
 #, c-format
-#| msgid "Called %s"
 msgid "Call %s"
 msgstr "%s ਨੂੰ ਕਾਲ"
 
@@ -1358,54 +1356,54 @@ msgstr "ਗੱਲਬਾਤ(_C)"
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1450
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1449
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "ਆਡੀਓ ਕਾਲ(_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1485
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "ਵਿਡੀਓ ਕਾਲ(_V)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1527
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ(_P)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1561
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1559
 msgid "Send File"
 msgstr "ਫਾਇਲ ਭੇਜੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1595
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1593
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "ਮੇਰਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1620
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
 msgid "Favorite"
 msgstr "ਪਸੰਦ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1651
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1649
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "ਜਾਣਕਾਰੀ(_m)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1700
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1698
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "ਸੋਧ(_E)"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1816
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1277
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1814
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1274
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "ਇਸ ਰੂਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1862
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1860
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਮ ਲਈ ਸੱਦਾ(_I)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2058
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2056
 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ(_A)..."
@@ -1599,123 +1597,123 @@ msgstr "ਵੇਖਾਓ"
 msgid "Search"
 msgstr "ਖੋਜ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "%s ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "%s ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1355
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
 msgstr[0] "%s ਸਕਿੰਟ"
 msgstr[1] "%s ਸਕਿੰਟ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
 msgstr[0] "%s ਮਿੰਟ"
 msgstr[1] "%s ਮਿੰਟ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "%s ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਈ, %s ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
 msgid "Today"
 msgstr "ਅੱਜ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
 msgid "Yesterday"
 msgstr "ਕੱਲ੍ਹ"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1848
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
 msgid "Anytime"
 msgstr "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1947
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2406
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
 msgid "Anyone"
 msgstr "ਕੋਈ ਵੀ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2719
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
 msgid "Who"
 msgstr "ਕੌਣ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2928
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
 msgid "When"
 msgstr "ਕਦੋਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
 msgid "Anything"
 msgstr "ਕੁਝ ਵੀ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
 msgid "Text chats"
 msgstr "ਟੈਕਸਟ ਗੱਲਬਾਤ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "ਕਾਲਾਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "ਆਉਣ ਕਾਲਾਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "ਜਾਣ ਕਾਲਾਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Missed calls"
 msgstr "ਖੁੰਝੀਆਂ ਕਾਲਾਂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3075
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
 msgid "What"
 msgstr "ਕੀ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਲਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
 msgid "Clear All"
 msgstr "ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
 msgid "Delete from:"
 msgstr "ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਓ:"
 
@@ -1737,7 +1735,7 @@ msgid "Profile"
 msgstr "ਪਰੋਫਾਇਲ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1493 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "ਗੱਲਬਾਤ"
 
@@ -1951,14 +1949,14 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਗ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1079
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr ""
 "%s ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
-#: ../src/empathy-event-manager.c:724
+#: ../src/empathy-event-manager.c:694
 msgid "_Decline"
 msgstr "ਇਨਕਾਰ(_D)"
 
@@ -2111,85 +2109,39 @@ msgstr "ਬਿਨ-ਗਰੁੱਪ"
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ: %s"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:222
-msgid "No error message"
-msgstr "ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:295
-msgid "Instant Message (Empathy)"
-msgstr "ਤੁਰੰਤ ਸੁਨੇਹਾ (ਇੰਪੈਥੀ)"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:77
-msgid ""
-"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"ਇੰਪੈਥੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਨੂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਸੈਂਸ, "
-"ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀ "
-"ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਰਜਨ ੨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ "
-"ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ "
-"ਹੈ) ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
-msgid ""
-"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"ਇੰਪੈਥੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ "
-"ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ "
-"ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ "
-"ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ "
-"ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਗਨੂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr ""
-"ਇੰਪੈਥੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਨੂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ "
-"ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ "
-"ਫਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ, ੫੧ ਫਰਾਕਲਿੰਨ ਸਟਰੀਟ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ,ਬੋਸਟਨ, ਐਮ ਏ "
-"੦੨੧੧੦-੧੩੦੧੫੯, "
-"ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਿਖੋ।"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:105
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:82
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "ਗਨੋਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਨੇਹੇਦਾਰ ਕਲਾਇਟ"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:111
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ਅਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮ <aalam@users.sf.net) 2007, 2008, 2009, 2010\n"
 "http://www.satluj.com/"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:172
+#: ../src/empathy-accounts.c:171
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr "ਕੋਈ ਡਾਈਲਾਗ ਨਾ ਵੇਖਾਓ; ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ (ਇੰਪੋਰਟ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:176
+#: ../src/empathy-accounts.c:175
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr "ਜੇ ਕੋਈ \"ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ\" ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਲਾਗ ਨਾ ਵੇਖਾਓ"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:180
+#: ../src/empathy-accounts.c:179
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਲੇ ਚੁਣੋ (ਜਿਵੇਂ gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:182
+#: ../src/empathy-accounts.c:181
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<account-id>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:187
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- ਇੰਪੈਥੀ ਅਕਾਊਂਟ"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:240
+#: ../src/empathy-accounts.c:239
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "ਇੰਪੈਥੀ ਅਕਾਊਂਟ"
 
@@ -2206,29 +2158,29 @@ msgstr "ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ %.50s ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1267
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
 msgstr "ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:426
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "ਆਫਲਾਈਨ — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:438
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ  — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:449
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "ਆਫਲਾਈਨ — ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:456
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "ਅਣਜਾਣ ਹਾਲਤ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:473
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
 msgid ""
 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
@@ -2238,28 +2190,28 @@ msgstr ""
 "ਨਿਰਭਰ ਹੈ। telepathy-"
 "haze ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰੋ।"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:483
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "ਆਫਲਾਈਨ — ਅਕਾਊਂਟ ਆਯੋਗ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:589
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੋਧ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:716
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
 msgid "_Edit Connection Parameters…"
 msgstr "…ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੋਧ(_E)"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1246
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
 msgstr "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ %.50s ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1250
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "ਇਹ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ।"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1455
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2268,24 +2220,24 @@ msgstr ""
 "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?"
 
 #. Menu item: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1646
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
 msgid "_Enabled"
 msgstr "ਯੋਗ(_E)"
 
 #. Menu item: Rename
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1669
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
 msgid "Rename"
 msgstr "ਅਸਲੀ ਨਾਂ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2071
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
 msgid "_Skip"
 msgstr "ਛੱਡੋ(_S)"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2075
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
 msgid "_Connect"
 msgstr "ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ(_C)"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2254
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2294,7 +2246,7 @@ msgstr ""
 "ਅਣਡਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2398
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ VoIP ਅਕਾਊਂਟ"
 
@@ -2331,23 +2283,23 @@ msgstr "- ਇੰਪੈਥੀ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ ਕਲਾਇਟ"
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "ਇੰਪੈਥੀ ਪਰਮਾਣਕਿਤਾ ਕਲਾਇਟ"
 
-#: ../src/empathy.c:408
+#: ../src/empathy.c:407
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "ਸ਼ੁਰੂ ਸਮੇਂ ਕੁਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ"
 
-#: ../src/empathy.c:412
+#: ../src/empathy.c:411
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "ਸ਼ੁਰੂ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਈਲਾਗ ਨਾ ਵੇਖਾਓ"
 
-#: ../src/empathy.c:441
+#: ../src/empathy.c:440
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- ਇੰਪੈਥੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਨੇਹੇਦਾਰ ਕਲਾਇਟ"
 
-#: ../src/empathy.c:627
+#: ../src/empathy.c:626
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ"
 
-#: ../src/empathy.c:629
+#: ../src/empathy.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -2359,15 +2311,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/empathy-call.c:116
+#: ../src/empathy-call.c:115
 msgid "In a call"
 msgstr "ਕਾਲ ਵਿੱਚ"
 
-#: ../src/empathy-call.c:224
+#: ../src/empathy-call.c:223
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- ਇੰਪੈਥੀ ਆਡੀਓ/ਵਿਡੀਓ ਕਲਾਇਟ"
 
-#: ../src/empathy-call.c:248
+#: ../src/empathy-call.c:247
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "ਇੰਪੈਥੀ ਆਡੀਓ/ਵਿਡੀਓ ਕਲਾਇਟ"
 
@@ -2376,27 +2328,27 @@ msgstr "ਇੰਪੈਥੀ ਆਡੀਓ/ਵਿਡੀਓ ਕਲਾਇਟ"
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr "%s ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀ।"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1542 ../src/empathy-event-manager.c:503
+#: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming call"
 msgstr "ਆ ਰਹੀ ਕਾਲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:908
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "%s ਤੋਂ ਵਿਡੀਓ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:511
-#: ../src/empathy-event-manager.c:908
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
+#: ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "%s ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552
+#: ../src/empathy-call-window.c:1553
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
 msgid "Reject"
 msgstr "ਰੱਦ ਕਰੋ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1553
+#: ../src/empathy-call-window.c:1554
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer"
@@ -2404,60 +2356,60 @@ msgstr "ਜਵਾਬ ਦਿਓ"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1923
+#: ../src/empathy-call-window.c:1924
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "%s ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2175
+#: ../src/empathy-call-window.c:2176
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "ਮਸ਼ੀਨ ਵਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ IP ਐਡਰੈੱਸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2177
+#: ../src/empathy-call-window.c:2178
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "IP ਐਡਰੈੱਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸਰਵਰ ਵਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2179
+#: ../src/empathy-call-window.c:2180
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "ਪੀਅਰ ਦਾ IP ਐਡਰੈੱਸ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2181
+#: ../src/empathy-call-window.c:2182
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਰ ਦਾ IP ਐਡਰੈੱਸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2183
+#: ../src/empathy-call-window.c:2184
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ IP ਐਡਰੈੱਸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2597 ../src/empathy-call-window.c:2598
-#: ../src/empathy-call-window.c:2599 ../src/empathy-call-window.c:2600
+#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
+#: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "ਅਣਜਾਣ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2959
+#: ../src/empathy-call-window.c:2952
 msgid "On hold"
 msgstr "ਹੋਲਡ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2963
+#: ../src/empathy-call-window.c:2956
 msgid "Mute"
 msgstr "ਚੁੱਪ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2965
+#: ../src/empathy-call-window.c:2958
 msgid "Duration"
 msgstr "ਅੰਤਰਾਲ"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2968
+#: ../src/empathy-call-window.c:2961
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3064
+#: ../src/empathy-call-window.c:3057
 msgid "Technical Details"
 msgstr "ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਾ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3103
+#: ../src/empathy-call-window.c:3096
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2466,7 +2418,7 @@ msgstr ""
 "%s ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ "
 "ਸਕਦਾ ਹੈ।"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3108
+#: ../src/empathy-call-window.c:3101
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2475,7 +2427,7 @@ msgstr ""
 "%s ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ "
 "ਸਕਦਾ ਹੈ।"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3114
+#: ../src/empathy-call-window.c:3107
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2485,21 +2437,21 @@ msgstr ""
 "ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ "
 "ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3120
+#: ../src/empathy-call-window.c:3113
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3124
+#: ../src/empathy-call-window.c:3117
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "ਇਹ ਕਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3127
+#: ../src/empathy-call-window.c:3120
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "ਇਹ ਕਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਵਿਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3139
+#: ../src/empathy-call-window.c:3132
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2510,32 +2462,32 @@ msgstr ""
 "ਅਤੇ ਮੱਦਦ "
 "ਮੇਨੂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਡੀਬੱਗ' ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3148
+#: ../src/empathy-call-window.c:3141
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "ਕਾਲ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3151
+#: ../src/empathy-call-window.c:3144
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3191
+#: ../src/empathy-call-window.c:3184
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "ਆਡੀਓ ਸਟਰੀਮ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3201
+#: ../src/empathy-call-window.c:3194
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "ਵਿਡੀਓ ਸਟਰੀਮ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3238
+#: ../src/empathy-call-window.c:3231
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ %s ਹੈ।"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3242
+#: ../src/empathy-call-window.c:3235
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "ਅਫਸੋਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3244
+#: ../src/empathy-call-window.c:3237
 msgid "Top Up"
 msgstr "ਟਾਪ ਅੱਪ"
 
@@ -2651,7 +2603,7 @@ msgstr "ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ:"
 msgid "Audio"
 msgstr "ਆਡੀਓ"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:101
+#: ../src/empathy-chat.c:100
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- ਇੰਪੈਥੀ ਚੈਟ ਕਲਾਇਟ"
 
@@ -2671,11 +2623,11 @@ msgstr "ਆਟੋ-ਕੁਨੈਕਟ"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੂਮ ਪਰਬੰਧ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:279
+#: ../src/empathy-chat-window.c:278
 msgid "Close this window?"
 msgstr "ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰਨੀ?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:285
+#: ../src/empathy-chat-window.c:284
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -2684,7 +2636,7 @@ msgstr ""
 "ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ %s ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ-ਜੁਆਇੰਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ "
 "ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:298
+#: ../src/empathy-chat-window.c:297
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -2699,12 +2651,12 @@ msgstr[1] ""
 "ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ %u ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ-ਜੁਆਇੰਨ ਹੋਣ ਤੱਕ "
 "ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:309
+#: ../src/empathy-chat-window.c:308
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "%s ਛੱਡਣਾ ਹੈ?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:311
+#: ../src/empathy-chat-window.c:310
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -2712,54 +2664,54 @@ msgstr ""
 "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ "
 "ਮੁੜ-ਜੁਆਇੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:330
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Close window"
 msgstr "ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰੋ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:330
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Leave room"
 msgstr "ਰੂਮ ਛੱਡੋ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
+#: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
 msgstr[0] "%s (%d ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ)"
 msgstr[1] "%s (%d ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:687
+#: ../src/empathy-chat-window.c:686
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
 msgstr[0] "%s (ਅਤੇ %u ਹੋਰ)"
 msgstr[1] "%s (ਅਤੇ %u ਹੋਰ)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:703
+#: ../src/empathy-chat-window.c:702
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
 msgstr[0] "%s (ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ %d ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹੇ)"
 msgstr[1] "%s (ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ %d ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹੇ)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:712
+#: ../src/empathy-chat-window.c:711
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
 msgstr[0] "%s (ਸਭ ਤੋਂ %d ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ)"
 msgstr[1] "%s (ਸਭ ਤੋਂ %d ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:949
+#: ../src/empathy-chat-window.c:948
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:957
+#: ../src/empathy-chat-window.c:956
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
 msgstr[0] "%d ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
 msgstr[1] "%d ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:977
+#: ../src/empathy-chat-window.c:976
 msgid "Typing a message."
 msgstr "ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਦਾ/ਲਿਖਦੀ ਹੈ।"
 
@@ -2831,75 +2783,75 @@ msgstr "ਟੈਬ ਸੱਜੇ ਭੇਜੋ(_R)"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "ਟੈਬ ਵੱਖ ਕਰੋ(_D)"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:77
+#: ../src/empathy-debugger.c:76
 msgid "Show a particular service"
 msgstr "ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸ ਵੇਖਾਓ"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:82
+#: ../src/empathy-debugger.c:81
 msgid "- Empathy Debugger"
 msgstr "- ਇੰਪੈਥੀ ਡੀਬੱਗਰ"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:142
+#: ../src/empathy-debugger.c:141
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "ਇੰਪੈਥੀ ਡੀਬੱਗਰ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
 msgid "Save"
 msgstr "ਸੰਭਾਲੋ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1616
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1624
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Pastebin ਲਿੰਕ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1625
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1633
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Pastebin ਜਵਾਬ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1632
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1640
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr "ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਪਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੋ।"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1814
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1822
 msgid "Debug Window"
 msgstr "ਡੀਬੱਗ ਵਿੰਡੋ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1874
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1882
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "pastebin ਲਈ ਭੇਜੋ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1918
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1926
 msgid "Pause"
 msgstr "ਵਿਰਾਮ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1930
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1938
 msgid "Level "
 msgstr "ਲੈਵਲ "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1949
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1957
 msgid "Debug"
 msgstr "ਡੀਬੱਗ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1954
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1962
 msgid "Info"
 msgstr "ਜਾਣਕਾਰੀ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1959 ../src/empathy-debug-window.c:2039
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
 msgid "Message"
 msgstr "ਸੁਨੇਹਾ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1972
 msgid "Warning"
 msgstr "ਚੇਤਾਵਨੀ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1969
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1977
 msgid "Critical"
 msgstr "ਨਾਜ਼ੁਕ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1974
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1982
 msgid "Error"
 msgstr "ਗਲਤੀ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1987
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
 msgid ""
 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
@@ -2920,92 +2872,92 @@ msgstr ""
 "ਰਿਪੋਰਟ "
 "ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2019
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2027
 msgid "Time"
 msgstr "ਸਮਾਂ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2022
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
 msgid "Domain"
 msgstr "ਡੋਮੇਨ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2025
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2033
 msgid "Category"
 msgstr "ਕੈਟਾਗਰੀ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2028
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2036
 msgid "Level"
 msgstr "ਲੈਵਲ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2070
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr "ਚੁਣਿਆ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਮੋਟ ਡੀਬੱਗ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:503
+#: ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "ਆ ਰਹੀ ਵਿਡੀਓ ਕਾਲ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:478
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-event-manager.c:479
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:536
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 msgid "_Reject"
 msgstr "ਰੱਦ ਕਰੋ(_R)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:544 ../src/empathy-event-manager.c:552
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer"
 msgstr "ਜਵਾਬ ਦਿਓ(_A)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:552
+#: ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "ਵਿਡੀਓ ਨਾਲ ਜਵਾਬ(_A)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:707
+#: ../src/empathy-event-manager.c:677
 msgid "Room invitation"
 msgstr "ਰੂਮ ਸੱਦਾ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:709
+#: ../src/empathy-event-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "%s ਜੁਆਇੰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:716
+#: ../src/empathy-event-manager.c:686
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s ਤੁਹਾਨੂੰ %s ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:729
+#: ../src/empathy-event-manager.c:699
 msgid "_Join"
 msgstr "ਦਾਖਲ(_J)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:755
+#: ../src/empathy-event-manager.c:725
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ %s ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:761
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "ਤੁਹਾਨੂੰ %s ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:951
+#: ../src/empathy-event-manager.c:920
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "%s ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਇਲ ਸੰਚਾਰ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:979 ../src/empathy-roster-window.c:214
+#: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "ਪਾਸਵਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1116
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3585,7 +3537,8 @@ msgid "No match found"
 msgstr "ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.c:1729
-msgid "You haven't added any contact yet"
+#| msgid "You haven't added any contact yet"
+msgid "You haven't added any contacts yet"
 msgstr "ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.c:1732
@@ -3651,8 +3604,8 @@ msgid "Help"
 msgstr "ਮੱਦਦ"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
-msgid "About Empathy"
-msgstr "à¨\87ੰਪà©\88ਥà©\80 ਬਾਰੇ"
+msgid "About"
+msgstr "à¨\87ਸ ਬਾਰੇ"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
@@ -3693,6 +3646,44 @@ msgstr "%s ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਣ ਸੋਧ"
 msgid "Integrate your IM accounts"
 msgstr "ਆਪਣੇ IM ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋ"
 
+#~ msgid "No error message"
+#~ msgstr "ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ"
+
+#~ msgid "Instant Message (Empathy)"
+#~ msgstr "ਤੁਰੰਤ ਸੁਨੇਹਾ (ਇੰਪੈਥੀ)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+#~ "any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "ਇੰਪੈਥੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਨੂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀ "
+#~ "ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਰਜਨ ੨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ "
+#~ "ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ) ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
+#~ "more details."
+#~ msgstr ""
+#~ "ਇੰਪੈਥੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ "
+#~ "ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ "
+#~ "ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਗਨੂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "ਇੰਪੈਥੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਨੂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ "
+#~ "ਤਾਂ ਫਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ, ੫੧ ਫਰਾਕਲਿੰਨ ਸਟਰੀਟ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ,ਬੋਸਟਨ, ਐਮ ਏ "
+#~ "੦੨੧੧੦-੧੩੦੧੫੯, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਿਖੋ।"
+
+#~ msgid "About Empathy"
+#~ msgstr "ਇੰਪੈਥੀ ਬਾਰੇ"
+
 #~ msgid "Empathy can use the network to guess the location"
 #~ msgstr "ਇੰਪੈਥੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ"