Updated Czech translation
authorMarek Černocký <marek@manet.cz>
Sun, 18 Mar 2012 13:33:34 +0000 (14:33 +0100)
committerMarek Černocký <marek@manet.cz>
Sun, 18 Mar 2012 13:33:34 +0000 (14:33 +0100)
po/cs.po

index 447c07b..b7c0c6e 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-01-09 11:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-19 22:18+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-16 10:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-18 14:08+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,456 +31,472 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
-msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
-msgstr "Diskutovat na serverech Google Talk, Facebook, MSN a mnoha dalších"
-
-#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
 msgid "Empathy"
 msgstr "Empathy"
 
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
+msgid "IM Client"
+msgstr "Komunikátor"
+
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
 msgid "Empathy Internet Messaging"
 msgstr "Internetový komunikátor Empathy"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
-msgid "IM Client"
-msgstr "Komunikátor"
+msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
+msgstr "Diskutovat na serverech Google Talk, Facebook, MSN a mnoha dalších"
+
+#. Tweak the dialog
+#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2512
+msgid "Messaging and VoIP Accounts"
+msgstr "Účty IM a VoIP"
+
+#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
+msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
+msgstr "Spravovat účty IM a VoIP"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Always open a separate chat window for new chats."
-msgstr "Pro nové konverzace vždy otevírat oddělená okna."
+msgid "Connection managers should be used"
+msgstr "Měli byste používat správce připojení"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Camera device"
-msgstr "Zařízení kamery"
+msgid ""
+"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
+"reconnect."
+msgstr ""
+"Jestli má být používán správce připojení k automatickému připojování a "
+"odpojování."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Camera position"
-msgstr "Poloha kamery"
+msgid "Empathy should auto-connect on startup"
+msgstr "Automaticky připojovat Empathy po spuštění"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
-msgid ""
-"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
-"chat."
-msgstr ""
-"Znak, který má být přidán za přezdívku při použití doplňování přezdívek "
-"(tabulátorem) ve skupinové konverzaci."
+msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
+msgstr "Jestli se má Empathy po spuštění automaticky připojovat k vašim účtům."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Chat window theme"
-msgstr "Motiv okna konverzace"
+msgid "Empathy should auto-away when idle"
+msgstr "Empathy by měl při nečinnosti automaticky nastavit na nepřítomen"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Chat window theme variant"
-msgstr "Varianta motivu okna konverzace"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
 msgid ""
-"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr ""
-"Čárkami oddělený seznam jazyků používaných ke kontrole pravopisu (např. „en, "
-"fr, nl“)."
+"Zda by měla aplikace Empathy při nečinnosti uživatele přepínat na stav "
+"nepřítomen"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Empathy default download folder"
+msgstr "Výchozí adresář pro stahování aplikace Empathy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Compact contact list"
-msgstr "Kompaktní seznam kontaktů"
+msgid "The default folder to save file transfers in."
+msgstr "Výchozí adresář pro ukládání přenášených souborů."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Connection managers should be used"
-msgstr "Měli byste používat správce připojení"
+msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
+msgstr ""
+"Magické číslo, které se má použít ke kontrole, když má být spuštěno "
+"pročištění"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Contact list sort criterion"
-msgstr "Kritérium pro řazení seznamu kontaktů"
+msgid ""
+"empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
+"should be executed or not. Users should not change this key manually."
+msgstr ""
+"empathy-sanity-cleaning.c používá toto číslo ke kontrole, zda se má spustit "
+"čistící úloha nebo ne. Uživatelé nemohou toto číslo ručně měnit."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
-msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
-msgstr ""
-"Cesta objektu D-Bus pro účet, který byl vybrán jako poslední pro vstup do "
-"místnosti."
+msgid "Show offline contacts"
+msgstr "Zobrazovat odpojené kontakty"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
-msgstr ""
-"Výchozí zařízení kamery, které se má používat pro videohovory, např. /dev/"
-"video0."
+msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
+msgstr "Zda v seznamu kontaktů zobrazovat odpojené kontakty."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Default directory to select an avatar image from"
-msgstr "Výchozí adresář pro výběr obrázku avataru"
+msgid "Show avatars"
+msgstr "Zobrazovat avatary"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Disable popup notifications when away"
-msgstr "Zakázat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti"
+msgid ""
+"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
+msgstr ""
+"Zda zobrazovat avatary kontaktů v seznamu kontaktů a oknech s konverzacemi."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Disable sounds when away"
-msgstr "Zakázat zvuky v případě mé nepřítomnosti"
+msgid "Show protocols"
+msgstr "Zobrazovat protokoly"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Display incoming events in the status area"
-msgstr "Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti"
+msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
+msgstr "Jestli zobrazovat protokoly kontaktů v seznamu kontaktů."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
-msgid ""
-"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
-"user immediately."
-msgstr ""
-"Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti. Když je něco špatně, tak se "
-"to uživatel ihned dozví."
+msgid "Show Balance in contact list"
+msgstr "Zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Echo cancellation support"
-msgstr "Podpora potlačení ozvěny"
+msgid "Whether to show account balances in the contact list."
+msgstr "Jestli zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Empathy can publish the user's location"
-msgstr "Empathy může zveřejnit polohu uživatele"
+msgid "Compact contact list"
+msgstr "Kompaktní seznam kontaktů"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
-msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí GPS"
+msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
+msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v kompaktním režimu."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
-msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí mobilní sítě"
+msgid "Hide main window"
+msgstr "Skrýt hlavní okno"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
-msgid "Empathy can use the network to guess the location"
-msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí sítě"
+msgid "Hide the main window."
+msgstr "Skrýt hlavní okno."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Empathy default download folder"
-msgstr "Výchozí adresář pro stahování aplikace Empathy"
+msgid "Default directory to select an avatar image from"
+msgstr "Výchozí adresář pro výběr obrázku avataru"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Empathy should auto-away when idle"
-msgstr "Empathy by měl při nečinnosti automaticky nastavit na nepřítomen"
+msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
+msgstr "Poslední adresář, ze kterého byl vybrán obrázek avataru."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
-msgid "Empathy should auto-connect on startup"
-msgstr "Automaticky připojovat Empathy po spuštění"
+msgid "Open new chats in separate windows"
+msgstr "Otevírat nové konverzace v oddělených oknech"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
-msgstr "Přesnost plohy by měla být omezena"
+msgid "Always open a separate chat window for new chats."
+msgstr "Pro nové konverzace vždy otevírat oddělená okna."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
-msgstr "Používat avatar kontaktu jako ikonku okna konverzace"
+msgid "Display incoming events in the status area"
+msgstr "Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Enable WebKit Developer Tools"
-msgstr "Povolit vývojové nástroje pro WebKit"
+msgid ""
+"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
+"user immediately."
+msgstr ""
+"Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti. Když je něco špatně, tak se "
+"to uživatel ihned dozví."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
-msgid "Enable popup notifications for new messages"
-msgstr "Povolit vyskakující upozornění na nové zprávy"
+msgid "The position for the chat window side pane"
+msgstr "Poloha pro postranní panel okna s konverzací"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
-msgid "Enable spell checker"
-msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
+msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
+msgstr "Uložená poloha (v pixelech) postranního panelu okna s konverzací"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
-msgid "Hide main window"
-msgstr "Skrýt hlavní okno"
+msgid "Show contact groups"
+msgstr "Zobrazovat skupiny kontaktů"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
-msgid "Hide the main window."
-msgstr "Skrýt hlavní okno."
+msgid "Whether to show groups in the contact list."
+msgstr "Zda zobrazovat skupiny kontaktů v seznamu kontaktů."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Last account selected in Join Room dialog"
-msgstr "Poslední účet vybraný v dialogovém okně pro vstup do místnosti"
+msgid "Contact list sort criterion"
+msgstr "Kritérium pro řazení seznamu kontaktů"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
-msgid "Nick completed character"
-msgstr "Znak doplňování přezdívek"
+msgid ""
+"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
+"the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
+"the contact list by name."
+msgstr ""
+"Jaké kritérium používat pro řazení seznamu kontaktů. Jako výchozí je použito "
+"řazení dle stavu kontaktu s hodnotou „state“. Hodnota „name“ řadí seznam "
+"kontaktů dle jména."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
-msgid "Open new chats in separate windows"
-msgstr "Otevírat nové konverzace v oddělených oknech"
+msgid "Use notification sounds"
+msgstr "Používat zvuková upozornění"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
-msgid "Path of the Adium theme to use"
-msgstr "Cesta k požadovanému motivu Adium"
+msgid "Whether to play a sound to notify of events."
+msgstr "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na události."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
-msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
-msgstr ""
-"Cesta k motivu Adium, který bude v případě, že Adium používáte, vybrán."
+msgid "Disable sounds when away"
+msgstr "Zakázat zvuky v případě mé nepřítomnosti"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
-msgid "Play a sound for incoming messages"
-msgstr "Přehrávat zvuk pro příchozí zprávy"
+msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
+msgstr ""
+"Zda přehrávat zvuková upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
+"zaneprázdněnosti."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
-msgid "Play a sound for new conversations"
-msgstr "Přehrát zvuk při nové konverzaci"
+msgid "Play a sound for incoming messages"
+msgstr "Přehrávat zvuk pro příchozí zprávy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
-msgid "Play a sound for outgoing messages"
-msgstr "Přehrávat zvuk pro odchozí zprávy"
+msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
+msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na příchozí zprávy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
-msgid "Play a sound when a contact logs in"
-msgstr "Přehrávat zvuk, když se kontakt přihlásí"
+msgid "Play a sound for outgoing messages"
+msgstr "Přehrávat zvuk pro odchozí zprávy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
-msgid "Play a sound when a contact logs out"
-msgstr "Přehrát zvuk, pokud se kontakt odhlásí"
+msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
+msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na odchozí zprávy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
-msgid "Play a sound when we log in"
-msgstr "Přehrávat zvuk, když se přihlásím"
+msgid "Play a sound for new conversations"
+msgstr "Přehrát zvuk při nové konverzaci"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
-msgid "Play a sound when we log out"
-msgstr "Přehrávat zvuk, když se odhlásím"
+msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
+msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na novou konverzaci."
 
-# is chat different than conversation?
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
-msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
-msgstr "Vyskakující upozornění, pokud není vybrána konverzace"
+msgid "Play a sound when a contact logs in"
+msgstr "Přehrávat zvuk, když se kontakt přihlásí"
 
-# is chat different than conversation?
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
-msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
-msgstr "Vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu"
+msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
+msgstr ""
+"Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na přihlašování kontaktu k síti."
 
-# is chat different than conversation?
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
-msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
-msgstr "Vyskakující upozornění při odhlášení kontaktu"
+msgid "Play a sound when a contact logs out"
+msgstr "Přehrát zvuk, pokud se kontakt odhlásí"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
-msgid "Position the camera preview should be during a call."
-msgstr "Poloha náhledové kamery, jak by měla být během hovoru."
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgstr ""
+"Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na odhlašování kontaktu od sítě."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
-msgid "Show Balance in contact list"
-msgstr "Zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů"
+msgid "Play a sound when we log in"
+msgstr "Přehrávat zvuk, když se přihlásím"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
-msgid "Show avatars"
-msgstr "Zobrazovat avatary"
+msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
+msgstr "Jestli přehrávat zvuk, když se přihlašuji do sítě."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
-msgid "Show contact list in rooms"
-msgstr "Zobrazit seznam kontaktů v diskuzních místnostech"
+msgid "Play a sound when we log out"
+msgstr "Přehrávat zvuk, když se odhlásím"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
-msgid "Show hint about closing the main window"
-msgstr "Zobrazovat nápovědu, pokud se chystáte zavřít hlavní okno"
+msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
+msgstr "Zda přehrávat zvuk, když se odhlašuji ze sítě."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
-msgid "Show offline contacts"
-msgstr "Zobrazovat odpojené kontakty"
+msgid "Enable popup notifications for new messages"
+msgstr "Povolit vyskakující upozornění na nové zprávy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
-msgid "Show protocols"
-msgstr "Zobrazovat protokoly"
+msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
+msgstr "Zdali zobrazovat vyskakující upozornění při přijetí nové zprávy."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
-msgid "Spell checking languages"
-msgstr "Jazyky s kontrolovaným pravopisem"
+msgid "Disable popup notifications when away"
+msgstr "Zakázat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
-msgid "The default folder to save file transfers in."
-msgstr "Výchozí adresář pro ukládání přenášených souborů."
+msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
+msgstr ""
+"Zda zobrazovat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
+"zaneprázdněnosti."
 
+# is chat different than conversation?
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
-msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
-msgstr "Poslední adresář, ze kterého byl vybrán obrázek avataru."
+msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
+msgstr "Vyskakující upozornění, pokud není vybrána konverzace"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
-msgid "The position for the chat window side pane"
-msgstr "Poloha pro postranní panel okna s konverzací"
+msgid ""
+"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
+"the chat is already opened, but not focused."
+msgstr ""
+"Zdali zobrazovat vyskakující upozornění na novou zprávu, i když konverzace "
+"byla již otevřena, ale není vybrána."
 
+# is chat different than conversation?
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
-msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
-msgstr "Uložená poloha (v pixelech) postranního panelu okna s konverzací"
+msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
+msgstr "Vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
-msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech konverzací."
+msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
+msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu."
 
+# is chat different than conversation?
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
-msgid ""
-"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech konverzací."
+msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
+msgstr "Vyskakující upozornění při odhlášení kontaktu"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
-msgid "Use graphical smileys"
-msgstr "Používat grafické smajlíky"
+msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
+msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při odpojení uživatele."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
-msgid "Use notification sounds"
-msgstr "Používat zvuková upozornění"
+msgid "Use graphical smileys"
+msgstr "Používat grafické smajlíky"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
-msgid "Use theme for chat rooms"
-msgstr "Používat motiv pro diskuzní místnosti"
+msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
+msgstr "Jestli v konverzacích převádět smajlíky na obrázky."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
-msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
-msgstr "Jestli může Empathy zveřejňovat kontaktům vaši polohu."
+msgid "Show contact list in rooms"
+msgstr "Zobrazit seznam kontaktů v diskuzních místnostech"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
-msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
-msgstr "Jestli může Empathy používat GPS k určení polohy."
+msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
+msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v diskuzních místnostech."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
-msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
-msgstr "Jestli může Empathy použít mobilní síť k určení polohy."
+msgid "Chat window theme"
+msgstr "Motiv okna konverzace"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
-msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
-msgstr "Zda může Empathy použít sít k určení polohy."
+msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech konverzací."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
-msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
-msgstr "Jestli se má Empathy po spuštění automaticky připojovat k vašim účtům."
+msgid "Chat window theme variant"
+msgstr "Varianta motivu okna konverzace"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
 msgid ""
-"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
-msgstr ""
-"Zda by měla aplikace Empathy při nečinnosti uživatele přepínat na stav "
-"nepřítomen"
+"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech konverzací."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
-msgid ""
-"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr ""
-"Jestli má Empathy omezit přesnost polohy pro lepší ochranu vašeho soukromí."
+msgid "Path of the Adium theme to use"
+msgstr "Cesta k požadovanému motivu Adium"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
-msgid ""
-"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
-msgstr "Zda má Empathy používat avatar kontaktu jako ikonu okna s konverzací."
+msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
+msgstr ""
+"Cesta k motivu Adium, který bude v případě, že Adium používáte, vybrán."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
-msgid ""
-"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr ""
-"Zda mají být povoleny vývojové nástroje pro Webkit, například Web Inspektor."
+msgid "Enable WebKit Developer Tools"
+msgstr "Povolit vývojové nástroje pro WebKit"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
 msgid ""
-"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
-"reconnect."
+"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr ""
-"Jestli má být používán správce připojení k automatickému připojování a "
-"odpojování."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
-msgid ""
-"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
-msgstr "Jestli u zadávaných slov kontrolovat pravopis."
+"Zda mají být povoleny vývojové nástroje pro Webkit, například Web Inspektor."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
+msgid "Inform other users when you are typing to them"
+msgstr "Informovat ostatní uživatele, když jim píšete"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
-msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgstr "Jestli v konverzacích převádět smajlíky na obrázky."
+msgid ""
+"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
+"affect the 'gone' state."
+msgstr ""
+"Zda posílat stavy diskuze „sestavuje“ (composing) nebo "
+"„pozastaveno“ (paused). V současnosti nemá vliv na stav „odešel“ (gone)."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
-msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
-msgstr "Zda zapnout filtr Pulseaudio pro potlačení ozvěny."
+msgid "Use theme for chat rooms"
+msgstr "Používat motiv pro diskuzní místnosti"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
-msgstr ""
-"Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na přihlašování kontaktu k síti."
+msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
+msgstr "Zda používat motiv pro diskuzní místnosti."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
-msgid ""
-"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
-msgstr ""
-"Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na odhlašování kontaktu od sítě."
+msgid "Spell checking languages"
+msgstr "Jazyky s kontrolovaným pravopisem"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
-msgid "Whether to play a sound to notify of events."
-msgstr "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na události."
+msgid ""
+"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgstr ""
+"Čárkami oddělený seznam jazyků používaných ke kontrole pravopisu (např. „en, "
+"fr, nl“)."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
-msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
-msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na příchozí zprávy."
+msgid "Enable spell checker"
+msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
-msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
-msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na novou konverzaci."
+msgid ""
+"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+msgstr "Jestli u zadávaných slov kontrolovat pravopis."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
-msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
-msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na odchozí zprávy."
+msgid "Nick completed character"
+msgstr "Znak doplňování přezdívek"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
-msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
-msgstr "Jestli přehrávat zvuk, když se přihlašuji do sítě."
+msgid ""
+"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
+"chat."
+msgstr ""
+"Znak, který má být přidán za přezdívku při použití doplňování přezdívek "
+"(tabulátorem) ve skupinové konverzaci."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
-msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
-msgstr "Zda přehrávat zvuk, když se odhlašuji ze sítě."
+msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
+msgstr "Používat avatar kontaktu jako ikonku okna konverzace"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
-msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
-msgstr ""
-"Zda přehrávat zvuková upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
-"zaneprázdněnosti."
+msgid ""
+"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+msgstr "Zda má Empathy používat avatar kontaktu jako ikonu okna s konverzací."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
-msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při odpojení uživatele."
+msgid "Last account selected in Join Room dialog"
+msgstr "Poslední účet vybraný v dialogovém okně pro vstup do místnosti"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
-msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
-msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu."
+msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
+msgstr ""
+"Cesta objektu D-Bus pro účet, který byl vybrán jako poslední pro vstup do "
+"místnosti."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
-msgid ""
-"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
-"the chat is already opened, but not focused."
-msgstr ""
-"Zdali zobrazovat vyskakující upozornění na novou zprávu, i když konverzace "
-"byla již otevřena, ale není vybrána."
+msgid "Camera device"
+msgstr "Zařízení kamery"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
-msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
-msgstr "Zdali zobrazovat vyskakující upozornění při přijetí nové zprávy."
+msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
+msgstr ""
+"Výchozí zařízení kamery, které se má používat pro videohovory, např. /dev/"
+"video0."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
-msgid "Whether to show account balances in the contact list."
-msgstr "Jestli zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů."
+msgid "Camera position"
+msgstr "Poloha kamery"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
-msgid ""
-"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr ""
-"Zda zobrazovat avatary kontaktů v seznamu kontaktů a oknech s konverzacemi."
+msgid "Position the camera preview should be during a call."
+msgstr "Poloha náhledové kamery, jak by měla být během hovoru."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
-msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
-msgstr "Zda v seznamu kontaktů zobrazovat odpojené kontakty."
+msgid "Echo cancellation support"
+msgstr "Podpora potlačení ozvěny"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
-msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
-msgstr ""
-"Zda zobrazovat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
-"zaneprázdněnosti."
+msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
+msgstr "Zda zapnout filtr Pulseaudio pro potlačení ozvěny."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
-msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
-msgstr "Jestli zobrazovat protokoly kontaktů v seznamu kontaktů."
+msgid "Show hint about closing the main window"
+msgstr "Zobrazovat nápovědu, pokud se chystáte zavřít hlavní okno"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
-msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
-msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v diskuzních místnostech."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
-msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
-msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v kompaktním režimu."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
 msgid ""
 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
 "'x' button in the title bar."
@@ -488,75 +504,93 @@ msgstr ""
 "Zda zobrazovat varování při uzavírání hlavního okna prostřednictvím tlačítka "
 "„x“ (křížek) v záhlaví okna."
 
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
+msgid "Empathy can publish the user's location"
+msgstr "Empathy může zveřejnit polohu uživatele"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
+msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
+msgstr "Jestli může Empathy zveřejňovat kontaktům vaši polohu."
+
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
-msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
-msgstr "Zda používat motiv pro diskuzní místnosti."
+msgid "Empathy can use the network to guess the location"
+msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí sítě"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
-msgid ""
-"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
-"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
-"the contact list by state."
-msgstr ""
-"Jaké kritérium používat pro řazení seznamu kontaktů? Jako výchozí je použito "
-"řazení dle jména s hodnotou „jméno“. Hodnota „stav“ řadí seznam kontaktů dle "
-"stavu."
+msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
+msgstr "Zda může Empathy použít sít k určení polohy."
 
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
-msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
-msgstr "Spravovat účty IM a VoIP"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
+msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
+msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí mobilní sítě"
 
-#. Tweak the dialog
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2406
-msgid "Messaging and VoIP Accounts"
-msgstr "Účty IM a VoIP"
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
+msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
+msgstr "Jestli může Empathy použít mobilní síť k určení polohy."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
+msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
+msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí GPS"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
+msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
+msgstr "Jestli může Empathy používat GPS k určení polohy."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
+msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
+msgstr "Přesnost plohy by měla být omezena"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
+msgid ""
+"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
+msgstr ""
+"Jestli má Empathy omezit přesnost polohy pro lepší ochranu vašeho soukromí."
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Nebyl udán žádný důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Byla vyžádána změna stavu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Zrušili jste přenos souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Protistrana zrušila přenos souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Chyba při pokusu o odeslání souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Protistrana není schopna přenosu souborů"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:754 ../libempathy/empathy-utils.c:311
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Neznámý důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:917
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Přenos souboru byl dokončen, ale soubor byl poškozen"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1203
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Přenos souborů není podporován vzdálenou stranou"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1259
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Vybraný soubor není běžným souborem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1268
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Vybraný soubor je prázdný"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
+#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Zmeškaný hovor od kontaktu %s"
@@ -572,139 +606,139 @@ msgstr "Hovor s kontaktem %s"
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Příchozí hovor od kontaktu %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
 msgid "Available"
 msgstr "Přítomen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
 msgid "Busy"
 msgstr "Zaneprázdněn"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:236
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
 msgid "Away"
 msgstr "Nepřítomen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
 msgid "Invisible"
 msgstr "Neviditelný"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Offline"
 msgstr "Odpojen"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:243
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámo"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:283
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Neudán žádný důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:285 ../libempathy/empathy-utils.c:341
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stav nastaven na „Odhlášen“"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:321
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
 msgid "Network error"
 msgstr "Chyba sítě"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autentizace selhala"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Chyba šifrování"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:293
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
 msgid "Name in use"
 msgstr "Jméno používáno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:295 ../libempathy/empathy-utils.c:327
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Certifikát nebyl poskytnut"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Nedůvěryhodný certifikát"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Platnost certifikátu vypršela"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certifikát není aktivován"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Certifikát názvu počítače nesouhlasí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Certifikát otisku prstu nesouhlasí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certifikát je podepsán sám sebou"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Chyba certifikátu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:343
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Šifrování není dostupné"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certifikát je neplatný"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Spojení bylo odmítnuto"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Spojení nemohlo být navázáno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Spojení bylo ztraceno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
-msgid "This resource is already connected to the server"
-msgstr "Zdroj je již připojen k serveru"
-
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+msgid "This account is already connected to the server"
+msgstr "Tento účet je již připojen k serveru"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Spojení bylo nahrazeno novým spojením, které používá stejný zdroj"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Takový účet již na serveru existuje"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Server je právě příliš zaneprázdněn na to, aby obsloužil spojení"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certifikát byl odvolán"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certifikát používá nepříliš bezpečný šifrovací algoritmus nebo je z "
 "kryptografického hlediska slabý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:367
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -712,27 +746,31 @@ msgstr ""
 "Délka certifikátu serveru nebo délka zřetězených certifikátů serveru "
 "přesáhla omezení dané kryptografickou knihovnou"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:371
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Váš software je příliš zastaralý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:530
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
+msgid "Internal error"
+msgstr "Interní chyba"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Lidé v okolí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:535
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:564
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:568
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:565
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:569
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:88
+#: ../libempathy/empathy-time.c:90
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
@@ -740,7 +778,7 @@ msgstr[0] "před %d sekundou"
 msgstr[1] "před %d sekundami"
 msgstr[2] "před %d sekundami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:93
+#: ../libempathy/empathy-time.c:96
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -748,7 +786,7 @@ msgstr[0] "před minutou"
 msgstr[1] "před %d minutami"
 msgstr[2] "před %d minutami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:98
+#: ../libempathy/empathy-time.c:102
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -756,7 +794,7 @@ msgstr[0] "před hodinou"
 msgstr[1] "před %d hodinami"
 msgstr[2] "před %d hodinami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:103
+#: ../libempathy/empathy-time.c:108
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -764,7 +802,7 @@ msgstr[0] "včera"
 msgstr[1] "před %d dny"
 msgstr[2] "před %d dny"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:108
+#: ../libempathy/empathy-time.c:114
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -772,7 +810,7 @@ msgstr[0] "před týdnem"
 msgstr[1] "před %d týdny"
 msgstr[2] "před %d týdny"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:113
+#: ../libempathy/empathy-time.c:120
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -780,16 +818,30 @@ msgstr[0] "před měsícem"
 msgstr[1] "před %d měsíci"
 msgstr[2] "před %d měsíci"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:136
+#: ../libempathy/empathy-time.c:142
 msgid "in the future"
 msgstr "v budoucnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:688
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
+msgid "Password not found"
+msgstr "Heslo nenalezeno"
+
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
+#, c-format
+msgid "IM account password for %s (%s)"
+msgstr "Heslo účtu rychlé komunikace pro %s (%s)"
+
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
+#, c-format
+msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
+msgstr "Heslo pro diskuzní místnost „%s“ u účtu %s (%s)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
 msgid "All accounts"
 msgstr "Všechny účty"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
-#: ../src/empathy-import-widget.c:335
+#: ../src/empathy-import-widget.c:336
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
@@ -798,39 +850,39 @@ msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:763
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:815
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1396
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
 msgid "Username:"
 msgstr "Uživatelské jméno:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1708
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
 msgid "A_pply"
 msgstr "_Použít"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1737
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
 msgid "L_og in"
 msgstr "Přip_ojit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1810
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "Takový účet již existuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1814
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Vytvořit nový účet na serveru"
 
@@ -839,137 +891,137 @@ msgstr "Vytvořit nový účet na serveru"
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2239
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2265
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "Účet služby %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2269
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
 msgid "New account"
 msgstr "Nový účet"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
-msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
-msgstr "<b>Například:</b> MojeZobrazovanéJméno"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+msgid "Pass_word:"
+msgstr "_Heslo:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
-msgid "Advanced"
-msgstr "Pokročilé"
+msgid "Screen _Name:"
+msgstr "Zobrazené jmé_no:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "_Heslo:"
+msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
+msgstr "<b>Například:</b> MojeZobrazovanéJméno"
 
+#. remember password ticky box
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
-msgid "Remember Password"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
+msgid "Remember password"
 msgstr "Zapamatovat heslo"
 
-#. remember password ticky box
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
-msgid "Remember password"
-msgstr "Zapamatovat heslo"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
-msgid "Screen _Name:"
-msgstr "Zobrazené jmé_no:"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
+msgid "_Server:"
+msgstr "_Server:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
-msgid "What is your AIM password?"
-msgstr "Jaké je vaše heslo k AIM?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
+msgid "Advanced"
+msgstr "Pokročilé"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
 msgid "What is your AIM screen name?"
 msgstr "Jaké je vaše zobrazované jméno v AIM?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
+msgid "What is your AIM password?"
+msgstr "Jaké je vaše heslo k AIM?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
-msgid "_Server:"
-msgstr "_Server:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-msgid "<b>Example:</b> username"
-msgstr "<b>Například:</b> uzivatelskejmeno"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
+msgid "Remember Password"
+msgstr "Zapamatovat heslo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "Přihlašovací I_D:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+msgid "<b>Example:</b> username"
+msgstr "<b>Například:</b> uzivatelskejmeno"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
 msgid "What is your GroupWise User ID?"
 msgstr "Jaké je vaše uživatelské GroupWise ID?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
 msgid "What is your GroupWise password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo ke GroupWise?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+msgid "ICQ _UIN:"
+msgstr "Čí_slo ICQ:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
 msgstr "<b>Například:</b> 123456789"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "Ch_aracter set:"
 msgstr "Zn_aková sada:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-msgid "ICQ _UIN:"
-msgstr "Čí_slo ICQ:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
 msgid "What is your ICQ UIN?"
 msgstr "Jaké je váš UIN pro ICQ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo k ICQ?"
 
@@ -1006,11 +1058,44 @@ msgstr "Volby"
 msgid "None"
 msgstr "Žádný"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
+msgid "Network"
+msgstr "Síť"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
+msgid "Network:"
+msgstr "Síť:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
 msgid "Character set:"
 msgstr "Znaková sada:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Add…"
+msgstr "Přidat…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstranit"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
+msgid "Up"
+msgstr "Nahoru"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
+msgid "Down"
+msgstr "Dolů"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
+msgid "Servers"
+msgstr "Servery"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
 msgid ""
 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
 "password."
@@ -1018,72 +1103,36 @@ msgstr ""
 "Většina serverů IRC heslo nepotřebuje, takže pokud si nejste jisti, žádné "
 "heslo nezadávejte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
-msgid "Network"
-msgstr "Síť"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
-msgid "Network:"
-msgstr "Síť:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid "Nickname:"
 msgstr "Přezdívka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
 msgid "Quit message:"
 msgstr "Zpráva loučení:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
 msgid "Real name:"
 msgstr "Pravé jméno:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
-msgid "Servers"
-msgstr "Servery"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
+msgid "Which IRC network?"
+msgstr "Kterou síť IRC?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
 msgid "What is your IRC nickname?"
 msgstr "Jaká je vaše přezdívka v IRC?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
-msgid "Which IRC network?"
-msgstr "Kterou síť IRC?"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
-msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
-msgstr "<b>Například:</b> uzivatel@gmail.com"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
-msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
-msgstr "<b>Například:</b> uzivatel@jabber.org"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
-msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
-msgstr "Požadováno ši_frování (TLS/SSL)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
-msgid "I_gnore SSL certificate errors"
-msgstr "I_gnorovat chyby certifikátu SSL"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
-msgid "Override server settings"
-msgstr "Přepsat nastavení serveru"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
-msgid "Priori_ty:"
-msgstr "Priori_ta:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
-msgid "Reso_urce:"
-msgstr "Z_droj:"
+msgid "What is your Facebook username?"
+msgstr "Jaké je vaše uživatelské jméno pro Facebook?"
 
 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
@@ -1096,179 +1145,203 @@ msgstr ""
 "Použijte <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tento odkaz</a> pro "
 "výběr uživatelského jména, pokud žádné ještě nemáte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
-msgid "Use old SS_L"
-msgstr "Použít staré SS_L"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 msgid "What is your Facebook password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo k Facebooku?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
-msgid "What is your Facebook username?"
-msgstr "Jaké je vaše uživatelské jméno pro Facebook?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 msgid "What is your Google ID?"
 msgstr "Jaké je vaše Google ID?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
+msgstr "<b>Například:</b> uzivatel@gmail.com"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 msgid "What is your Google password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo pro Google?"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
+msgstr "<b>Například:</b> uzivatel@jabber.org"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+msgid "I_gnore SSL certificate errors"
+msgstr "I_gnorovat chyby certifikátu SSL"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+msgid "Priori_ty:"
+msgstr "Priori_ta:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
+msgid "Reso_urce:"
+msgstr "Z_droj:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
+msgstr "Požadováno ši_frování (TLS/SSL)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+msgid "Use old SS_L"
+msgstr "Použít staré SS_L"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
+msgid "Override server settings"
+msgstr "Přepsat nastavení serveru"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Jaké je vaše Jabber ID?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-msgid "What is your Jabber password?"
-msgstr "Jaké je vaše heslo ke službě Jabber?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
 msgid "What is your desired Jabber ID?"
 msgstr "Jaké Jabber ID chcete?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
+msgid "What is your Jabber password?"
+msgstr "Jaké je vaše heslo ke službě Jabber?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Jaké chcete heslo pro Jabber?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
 msgstr "<b>Například:</b> uzivatel@hotmail.com"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
 msgid "What is your Windows Live ID?"
 msgstr "Jaké je ID pro Windows Live?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
 msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo k Windows Live?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "E-_mail address:"
-msgstr "E-_mailová adresa:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
 msgid "Nic_kname:"
 msgstr "_Přezdívka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
+msgid "_Last Name:"
+msgstr "_Příjmení:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
 msgid "_First Name:"
 msgstr "_Jméno:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+msgid "_Published Name:"
+msgstr "_Publikované jméno:"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Jabber ID:"
 msgstr "ID _Jabberu:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "_Last Name:"
-msgstr "_Příjmení:"
+msgid "E-_mail address:"
+msgstr "E-_mailová adresa:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
-msgid "_Published Name:"
-msgstr "_Publikované jméno:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Uživatelské jméno:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
 msgstr "<b>Například:</b> uzivatel@muj.sip.server"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
-msgid "Authentication username:"
-msgstr "Uživatelské jméno pro autentizaci:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
-msgid "Discover Binding"
-msgstr "Vyhledat vázání"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
-msgid "Discover the STUN server automatically"
-msgstr "Automaticky najít server STUN"
+msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
+msgstr "Používat tento účet pro volání na pevné _linky a mobilní telefony"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
-msgid "Ignore TLS Errors"
-msgstr "Nedbat chyb TLS"
+msgid "NAT Traversal Options"
+msgstr "Volby NAT průchodů"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
-msgid "Interval (seconds)"
-msgstr "Interval (v sekundách)"
+msgid "Proxy Options"
+msgstr "Nastavení proxy"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
-msgid "Keep-Alive Options"
-msgstr "Volby (udržovat spojení)"
+msgid "Miscellaneous Options"
+msgstr "Růžné volby"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid "Loose Routing"
-msgstr "Volné směrování"
+msgid "STUN Server:"
+msgstr "Server STUN:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
-msgid "Mechanism:"
-msgstr "Mechanismus:"
+msgid "Discover the STUN server automatically"
+msgstr "Automaticky najít server STUN"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
-msgid "Miscellaneous Options"
-msgstr "Růžné volby"
+msgid "Discover Binding"
+msgstr "Vyhledat vázání"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-msgid "NAT Traversal Options"
-msgstr "Volby NAT průchodů"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
+msgid "Server:"
+msgstr "Server:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
+msgid "Keep-Alive Options"
+msgstr "Volby (udržovat spojení)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
+msgid "Mechanism:"
+msgstr "Mechanismus:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
-msgid "Proxy Options"
-msgstr "Nastavení proxy"
+msgid "Interval (seconds)"
+msgstr "Interval (v sekundách)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+msgid "Authentication username:"
+msgstr "Uživatelské jméno pro autentizaci:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
+msgid "Transport:"
+msgstr "Přenos:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
-msgid "STUN Server:"
-msgstr "Server STUN:"
+msgid "Loose Routing"
+msgstr "Volné směrování"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
-msgid "Server:"
-msgstr "Server:"
+msgid "Ignore TLS Errors"
+msgstr "Nedbat chyb TLS"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-msgid "Transport:"
-msgstr "Přenos:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
-msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
-msgstr "Používat tento účet pro volání na pevné _linky a mobilní telefony"
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
-msgid "What is your SIP account password?"
-msgstr "Jaké je heslo k vašemu účtu SIP?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Jaké je vaše přihlašovací ID pro SIP?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
-msgid "_Username:"
-msgstr "_Uživatelské jméno:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
+msgid "What is your SIP account password?"
+msgstr "Jaké je heslo k vašemu účtu SIP?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
+msgid "Yahoo! I_D:"
+msgstr "Yahoo! I_D:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
 msgstr "I_gnorovat pozvání do konferencí a diskuzních místností"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+msgid "_Room List locale:"
+msgstr "Ná_rodní prostředí seznamu místností:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "Jaké je vaše Yahoo! ID?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo k Yahoo?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-msgid "Yahoo! I_D:"
-msgstr "Yahoo! I_D:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
-msgid "_Room List locale:"
-msgstr "Ná_rodní prostředí seznamu místností:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
 msgid "Couldn't convert image"
@@ -1306,65 +1379,65 @@ msgstr "Všechny soubory"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknutím zvětšíte"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:62
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "Nepodařilo se navázat spojení"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
 msgid "The specified contact doesn't support calls"
 msgstr "Tento kontakt nepodporuje volání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
 msgid "The specified contact is offline"
 msgstr "Vybraný kontakt je odpojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
 msgid "The specified contact is not valid"
 msgstr "Vybraný kontakt není platný"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "Tento protokol nepodporuje tísňová volání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:59
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Nemáte dostatečný kredit k provedení tohoto volání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:705
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Nepovedlo se otevřít soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:763
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Tato konverzace toto téma nepodporuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:769
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Nemáte oprávnění potřebná pro změnu tématu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:970
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
 msgstr "„%s“ není platné ID kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1065
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: vymazat všechny zprávy z této konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <téma>: nastavit téma aktuální konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1372,23 +1445,23 @@ msgstr ""
 "/part [<ID místnosti>] [<důvod>]: opustit místnost, bez udání tu právě "
 "aktuální"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1082
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <ID kontaktu> [<zpráva>]: otevřít novou soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1085
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <ID kontaktu> <zpráva>: otevřít novou soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <přezdívka>: změnit svoji přezdívku na aktuálním serveru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <zpráva>: zaslat zprávu AKCE do aktuální konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1094
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1398,11 +1471,11 @@ msgstr ""
 "posílání zpráv začínajících s „/“. Například: „/say /join je použito pro "
 "připojení do místnosti“"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1099
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <ID kontaktu>: zobrazit informace o kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1102
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1410,120 +1483,126 @@ msgstr ""
 "/help [<příkaz>]: vypsat seznam podporovaných příkazů. Pokud je zadán "
 "<příkaz>, vypsat jeho použití."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Použití: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1166
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Neznámý příkaz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1292
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Neznámý příkaz, pro výpis dostupných příkazů použijte /help"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1456
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "Nemáte dostatečný kredit k poslání zprávy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1460 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1537
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Chyba při odesílání zprávy „%s“: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1462 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1479
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1541
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Chyba při odesílání zprávy: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr "nedostatečný zůstatek k zaslání zprávy. <a href='%s'>Dobít.</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
 msgid "not capable"
 msgstr "není k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
 msgid "offline"
 msgstr "odpojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1518
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
 msgid "invalid contact"
 msgstr "neplatný kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1521
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
 msgid "permission denied"
 msgstr "oprávnění odepřeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1524
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
 msgid "too long message"
 msgstr "příliš dlouhá zpráva"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
 msgid "not implemented"
 msgstr "neimplementováno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1531
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598 ../src/empathy-chat-window.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
 msgid "Topic:"
 msgstr "Téma:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Nastavit téma na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1612
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
+#, c-format
+msgid "Topic set by %s to: %s"
+msgstr "Téma nastavil %s na: %s"
+
+#. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Nestanoveno žádné téma"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2125
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Žádné návrhy)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2230
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Vložit smajlíka"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2318
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1868
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2375
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Návrhy pravopi_sných oprav"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2464
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Nepovedlo se získat záznam nedávné historie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2601
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s se odpojil"
@@ -1531,12 +1610,12 @@ msgstr "%s se odpojil"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s byl vyhozen uživatelem %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s byl vyhozen"
@@ -1544,17 +1623,17 @@ msgstr "%s byl vyhozen"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s byl zakázán uživatelem %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s byl zakázán"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2626
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s opustil místnost"
@@ -1564,17 +1643,17 @@ msgstr "%s opustil místnost"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2635
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2660
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s se připojil do místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s je teď znám jako %s"
@@ -1582,90 +1661,90 @@ msgstr "%s je teď znám jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2846
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1889
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1280 ../src/empathy-call-window.c:1538
-#: ../src/empathy-call-window.c:1588 ../src/empathy-call-window.c:2631
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
+#: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2590
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Odpojen"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3492
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Přejete si uchovat toto heslo?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3498
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamatovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
 msgid "Not now"
 msgstr "Nyní ne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3552
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
 msgid "Retry"
 msgstr "Opakovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Špatné heslo, zkuste to prosím znovu:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3686
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Tato místnost je chráněna heslem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3713
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
 msgid "Join"
 msgstr "Připojit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3901 ../src/empathy-event-manager.c:1301
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
 msgid "Connected"
 msgstr "Připojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3956
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
 msgid "Conversation"
 msgstr "Konverzace"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3961
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Neznámý nebo neplatný identifikátor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Blokování kontaktů není dočasně k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Blokování kontaktů není k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Oprávnění odepřeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Nelze blokovat kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Upravit blokované kontakty"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "Account:"
 msgstr "Účet:"
 
@@ -1673,13 +1752,6 @@ msgstr "Účet:"
 msgid "Blocked Contacts"
 msgstr "Blokované kontakty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
-msgid "Remove"
-msgstr "Odstranit"
-
 #. Copy Link Address menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
@@ -1698,33 +1770,29 @@ msgstr "_Otevřít odkaz"
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A, %e. %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:278
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Osobní informace"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nový kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:448
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "Blokovat %s?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:453
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
 msgstr "Opravdu chcete blokovat „%s“, aby vás znovu nekontaktoval?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:458
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
 msgid "_Block"
 msgstr "_Blokovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:476
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
 msgid "_Report this contact as abusive"
 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
@@ -1733,17 +1801,17 @@ msgstr[1] "Na_hlásit tyto kontakty jako obtěžující"
 msgstr[2] "Na_hlásit tyto kontakty jako obtěžující"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
-msgid "Decide _Later"
-msgstr "_Rozhodnout se později"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
 msgid "Subscription Request"
 msgstr "Požadavek na přihlášení"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
 msgid "_Block User"
 msgstr "_Blokovat uživatele"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
+msgid "Decide _Later"
+msgstr "_Rozhodnout se později"
+
 #. Title
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
 msgid "Search contacts"
@@ -1769,161 +1837,171 @@ msgstr "Vaše zpráva, kterou se představujete:"
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Dejte mi prosím vědět, až budete připojen. Děkuji!"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:569
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:567
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanály:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:747
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kód země ISO:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
 msgid "Country:"
 msgstr "Země:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
 msgid "State:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
 msgid "City:"
 msgstr "Město:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
 msgid "Area:"
 msgstr "Oblast:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "PSČ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulice:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "Building:"
 msgstr "Budova:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Floor:"
 msgstr "Podlaží:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "Room:"
 msgstr "Místnost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "Text:"
 msgstr "Text:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "URI:"
 msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Úroveň přesnosti:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Vertikální chyba (v metrech):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Horizontální chyba (v metrech):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Speed:"
 msgstr "Rychlost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Azimut:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Rychlost stoupání:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Poslední aktualizace:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Zeměpisná délka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Zeměpisná šířka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:795
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Nadmořská výška:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:848
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:861
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "Location"
 msgstr "Poloha"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:865
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%B %e, %Y v %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:999
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:997
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Uložit avatar"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1053
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nelze uložit avatar"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1444
+msgid "Personal Details"
+msgstr "Osobní údaje"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1447
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
+msgid "Contact Details"
+msgstr "Údaje kontaktu"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
 msgid "Full name"
 msgstr "Celé jméno"
@@ -1989,54 +2067,49 @@ msgstr "poštovní"
 msgid "parcel"
 msgstr "doručovací"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr "<b>Poloha</b> (dne)\t"
+#. Identifier to connect to Instant Messaging network
+#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
+msgid "Identifier:"
+msgstr "Identifikátor:"
 
 #. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-msgid "Client Information"
-msgstr "Informace o klientovi"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
-msgid "Client:"
-msgstr "Klient:"
+msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
+msgstr "<b>Poloha</b> (dne)\t"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
-msgid "Contact Details"
-msgstr "Podrobnosti o kontaktu"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
+msgid "Information requested…"
+msgstr "Jsou požadovány informace…"
 
-#. Identifier to connect to Instant Messaging network
-#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
-msgid "Identifier:"
-msgstr "Identifikátor:"
+msgid "Client Information"
+msgstr "Informace o klientovi"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
-msgid "Information requested…"
-msgstr "Jsou požadovány informace…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
 msgid "OS:"
 msgstr "OS:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
 msgid "Version:"
 msgstr "Verze:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+msgid "Client:"
+msgstr "Klient:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
 msgid "Groups"
 msgstr "Skupiny"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
 "select more than one group or no groups."
@@ -2044,17 +2117,17 @@ msgstr ""
 "Vyberte skupiny, do kterých má kontakt patřit. Můžete vybrat více než jednu "
 "skupinu, ale také nevybrat žádnou skupinu."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
 msgid "_Add Group"
 msgstr "_Přidat skupinu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
-#: ../src/empathy-main-window.c:1949
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1970
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
@@ -2081,151 +2154,142 @@ msgstr "Upravit informace o kontaktu"
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Pospojované kontakty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:372
-msgid "Select contacts to link"
-msgstr "Vyberte kontakty, které se mají pospojovat"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:447
-msgid "New contact preview"
-msgstr "Náhled nového kontaktu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:491
-msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
-msgstr "Kontakty vybrané v seznamu na levé straně budou pospojovány dohromady."
-
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:173
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:363
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:345
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Výběr účtu pro umístění volání"
 
 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
 #. * title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:367
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1288
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:349
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
 msgid "Call"
 msgstr "Hovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:432
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
 msgid "Mobile"
 msgstr "Mobilní"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:434
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
 msgid "Work"
 msgstr "Pracovní"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:436
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
 msgid "HOME"
 msgstr "Soukromý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:659
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Blokovat kontakt"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1018
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Diskuze"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1053
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1123
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1086
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Audiohovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1156
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1119
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videohovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1197
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1160
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Předchozí konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1189
 msgid "Send File"
 msgstr "Odeslat soubor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1256
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1219
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Sdílet moji plochu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1282
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1245
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
 msgid "Favorite"
 msgstr "Oblíbený"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1310
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1264
+msgid "gnome-contacts not installed"
+msgstr "Kontakty Gnome (gnome-contacts) nejsou nainstalovány"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
+msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
+msgstr ""
+"Nainstalujte si prosím aplikaci Kontakty Gnome (gnome-contacts), abyste měli "
+"přístup k údajům kontaktů."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_mace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1359
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1447
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
-#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
-#. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1385
-msgctxt "Link individual (contextual menu)"
-msgid "_Link Contacts…"
-msgstr "Po_spojovat kontakty…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1501
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1011
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1564
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1192
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Pozvání do místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1547
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1610
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "Pozvat do diskuzní místnost_i"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1743
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1806
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Přidat kontakt…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2355
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Smazat a _blokovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2390
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit skupinu „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
 msgid "Removing group"
 msgstr "Skupina  se odstraňuje"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2448
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2665
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstranit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit kontakt „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2534
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -2234,7 +2298,7 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete odstranit pospojovaný kontakt „%s“? Uvědomte si, že tím se "
 "odstraní všechny kontakty, které tento pospojovaný kontakt tvoří."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2546
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Kontakt se odstraňuje"
 
@@ -2250,23 +2314,23 @@ msgstr[2] "Pospojovaný kontakt obsahující %u kontaktů"
 msgid "<b>Location</b> at (date)"
 msgstr "<b>Poloha</b> (dne)\t"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
 msgid "Online from a phone or mobile device"
 msgstr "On-line z telefonu nebo mobilního zařízení"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
 msgid "New Network"
 msgstr "Nová síť"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "Výběr sítě IRC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
 msgid "Reset _Networks List"
 msgstr "Vymazat sez_nam sítí"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
@@ -2275,95 +2339,52 @@ msgstr "Vybrat"
 msgid "new server"
 msgstr "nový server"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
-#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
-#. * is a verb.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
-msgid "Link Contacts"
-msgstr "Pospojovat kontakty"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
-msgctxt "Unlink individual (button)"
-msgid "_Unlink…"
-msgstr "_Rozpojit…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
-msgid ""
-"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
-msgstr "Úplně rozdělit zobrazený pospojovaný kontakt na jednotlivé kontakty."
-
-#. Add button
-#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
-#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
-#. * meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
-msgid "_Link"
-msgstr "Pospo_jovat"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
-#, c-format
-msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
-msgstr "Rozpojit pospojovaný kontakt „%s“?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
-msgid ""
-"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
-"split the linked contacts into separate contacts."
-msgstr ""
-"Opravdu chcete rozpojit tento pospojovaný takt? Tím se pospojovaný kontakt "
-"rozdělí na jednotlivé kontakty, které obsahuje."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
-msgctxt "Unlink individual (button)"
-msgid "_Unlink"
-msgstr "_Rozpojit"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
 msgid "History"
 msgstr "Historie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
 msgid "Show"
 msgstr "Zobrazit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
 msgid "Search"
 msgstr "Hledat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Konverzace v místnosti %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Konverzace s kontaktem %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1349
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A, %e. %B %Y, %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1373
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -2371,7 +2392,7 @@ msgstr[0] "%s sekunda"
 msgstr[1] "%s sekundy"
 msgstr[2] "%s sekund"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1380
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -2379,120 +2400,120 @@ msgstr[0] "%s minuta"
 msgstr[1] "%s minuty"
 msgstr[2] "%s minut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1388
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Hovor trval %s, skončil %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1726
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včera"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1741
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e. %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3489
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
 msgid "Anytime"
 msgstr "Kdykoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1918
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2402
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
 msgid "Anyone"
 msgstr "Kdokoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2715
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
 msgid "Who"
 msgstr "Kdo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2924
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
 msgid "When"
 msgstr "Kdy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
 msgid "Anything"
 msgstr "Cokoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
 msgid "Text chats"
 msgstr "Konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
 msgid "Calls"
 msgstr "Hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Příchozí hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3050
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Odchozí hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3051
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Zmeškané hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3073
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3782
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Opravdu chcete vymazat všechny předchozí konverzace?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3786
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
 msgid "Clear All"
 msgstr "Vymazat vše"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Smazat z:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
-msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
-msgstr "<span size=\"x-large\">Načítá se…</span>"
+msgid "_File"
+msgstr "_Soubor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
-msgid "Chat"
-msgstr "Diskuze"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upravit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
 msgid "Delete All History..."
 msgstr "Vymazat historii"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
 msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
-msgid "Video"
-msgstr "Video"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
+msgid "Chat"
+msgstr "Diskuze"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Upravit"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
+msgid "Video"
+msgstr "Video"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
-msgid "_File"
-msgstr "_Soubor"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
 msgid "page 2"
 msgstr "strana 2"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
+msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">Načítá se…</span>"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
 msgid "The contact is offline"
 msgstr "Kontakt je odpojen"
@@ -2538,7 +2559,7 @@ msgid "There was an error starting the conversation"
 msgstr "Při spouštění konverzace došlo k chybě"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:202
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
 msgstr "Zadejte identifikátor kontaktu nebo telefonní číslo:"
 
@@ -2548,17 +2569,17 @@ msgid "New Conversation"
 msgstr "Nová konverzace"
 
 #. add video button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videohovor"
 
 #. add audio button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:235
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Hl_asový hovor"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
 msgid "New Call"
 msgstr "Nový hovor"
 
@@ -2614,7 +2635,7 @@ msgstr "Vlastní zprávy…"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nový účet %s"
@@ -2624,20 +2645,20 @@ msgid "Find:"
 msgstr "Najít:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
-msgid "Mat_ch case"
-msgstr "Rozlišovat v_elikost písmen"
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Předchozí"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
-msgid "Phrase not found"
-msgstr "Fráze nenalezena"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
 msgid "_Next"
 msgstr "_Následující"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
+msgid "Mat_ch case"
+msgstr "Rozlišovat v_elikost písmen"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
-msgid "_Previous"
-msgstr "_Předchozí"
+msgid "Phrase not found"
+msgstr "Fráze nenalezena"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
 msgid "Received an instant message"
@@ -2683,12 +2704,12 @@ msgstr "Hovor ukončen"
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Upravit vlastní zprávy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1047
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zpráva upravena %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
 msgid "Normal"
 msgstr "Normální"
 
@@ -2764,34 +2785,38 @@ msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "Název počítače v certifikátu: %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
-msgid "Continue"
-msgstr "Pokračovat"
+msgid "C_ontinue"
+msgstr "P_okračovat"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
+msgid "Untrusted connection"
+msgstr "Nedůvěryhodné připojení"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "Toto spojení je nedůvěryhodné. Přejete si pokračovat dále?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "Zapamatovat tuto volbu pro budoucí připojení"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Podrobnosti certifikátu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1742
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nelze otevřít URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1860
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
 msgid "Select a file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1935
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Nedostatek volného místa pro uložení souboru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1943
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2800,7 +2825,7 @@ msgstr ""
 "Pro uložení tohoto souboru je zapotřebí %s volného místa, ale k dispozici je "
 "jen %s. Zvolte prosím jiné umístění."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1987
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Příchozí soubor od %s"
@@ -2972,6 +2997,14 @@ msgstr "západní"
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "vietnamské"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
+msgid "Select..."
+msgstr "Vybrat…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
+msgid "_Select"
+msgstr "_Vybrat"
+
 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
 msgid "No error message"
 msgstr "Není dostupné chybové hlášení"
@@ -2980,23 +3013,23 @@ msgstr "Není dostupné chybové hlášení"
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Rychlá zpráva (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:437
+#: ../src/empathy.c:435
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Nepřipojovat se po spuštění"
 
-#: ../src/empathy.c:441
+#: ../src/empathy.c:439
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Nezobrazovat seznam kontaktů nebo žádné jiné dialogy po spuštění"
 
-#: ../src/empathy.c:456
+#: ../src/empathy.c:454
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "– komunikátor Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:643
+#: ../src/empathy.c:641
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Chyba při kontaktování správce účtu"
 
-#: ../src/empathy.c:645
+#: ../src/empathy.c:643
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -3058,231 +3091,83 @@ msgstr ""
 "Jiri Eischmann <jiri@eischmann.cz>\n"
 "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
-msgid "There was an error while importing the accounts."
-msgstr "Během importu kontaktů nastala chyba."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
-msgid "There was an error while parsing the account details."
-msgstr "Při analýze podrobností o účtu nastala chyba."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
-msgid "There was an error while creating the account."
-msgstr "Při vytváření účtu nastala chyba."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
-msgid "There was an error."
-msgstr "Došlo k chybě."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
-#, c-format
-msgid "The error message was: %s"
-msgstr "Chybová zpráva byla: %s"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
-msgid ""
-"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
-"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
-msgstr ""
-"Můžete se vrátit a zkusit zadat podrobnosti účtu znovu, nebo můžete průvodce "
-"ukončit a k přidat účet později prostřednictvím nabídky „Upravit“."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1274
-msgid "An error occurred"
-msgstr "Došlo k chybě"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:469
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
-msgid "What kind of chat account do you have?"
-msgstr "Jaký typ účtu chcete vytvořit?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:475
-msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
-msgstr "Chcete založit ještě další účty?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:481
-msgid "Enter your account details"
-msgstr "Zadejte podrobnosti svého účtu"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:486
-msgid "What kind of chat account do you want to create?"
-msgstr "Jaký typ účtu chcete vytvořit?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:492
-msgid "Do you want to create other chat accounts?"
-msgstr "Chcete vytvořit další účty?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:499
-msgid "Enter the details for the new account"
-msgstr "Zadejte podrobnosti nového účtu"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:614
-msgid ""
-"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
-"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
-"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
-"calls."
-msgstr ""
-"Pomocí programu Empathy si můžete povídat s lidmi v okolí i lidmi a "
-"spolupracovníky, kteří používají Google Talk, AIM, Windows Live a mnoho "
-"dalších komunikátorů. Pokud máte mikrofon a webovou kameru můžete se "
-"navzájem vidět a hovořit spolu."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:631
-msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
-msgstr "Máte účet, který jste používali v jiném komunikátoru?"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:655
-msgid "Yes, import my account details from "
-msgstr "Ano, chci importovat účty z programu "
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:676
-msgid "Yes, I'll enter my account details now"
-msgstr "Ano, zadám údaje svého účtu"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:698
-msgid "No, I want a new account"
-msgstr "Ne, chci vytvořit nový účet"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:708
-msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
-msgstr "Ne, momentálně chci vidět pouze lidi v sousedství"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:729
-msgid "Select the accounts you want to import:"
-msgstr "Vyberte účty, které mají být importovány:"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:816
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:631
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:632
-msgid "Yes"
-msgstr "Ano"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:823
-msgid "No, that's all for now"
-msgstr "Ne, prozatím je to vše"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
-msgid ""
-"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
-"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
-"details below are correct. You can easily change these details later or "
-"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
-msgstr ""
-"Empathy umí automaticky najít a komunikovat s lidmi připojenými do stejné "
-"sítě jako vy. Pokud chcete použít tuto funkci, zkontrolujte, že níže uvedené "
-"údaje jsou správné. Toto můžete kdykoli snadno změnit později, nebo tuto "
-"funkci vypnout v dialogu účtů."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1094
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1150
-msgid "Edit->Accounts"
-msgstr "Upravit -> Účty"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1110
-msgid "I do _not want to enable this feature for now"
-msgstr "_Ne, pro teď nechci tuto funkci povolit"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
-msgid ""
-"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
-"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
-"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
-"the Accounts dialog"
-msgstr ""
-"Protože nemáte nainstalován telepathy-salut, nebudete schopni komunikovat s "
-"lidmi připojenými do stejné LAN sítě jako vy. Pokud chcete tuto funkci "
-"využívat, musíte mít nainstalován telepathy-salut a povolit funkci „Lidé v "
-"okolí“ v dialogovém okně účtů."
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1152
-msgid "telepathy-salut not installed"
-msgstr "telepathy-salut není nainstalován"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1198
-msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
-msgstr "Průvodce Účty IM a VoIP"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1232
-msgid "Welcome to Empathy"
-msgstr "Vítejte v Empathy"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1241
-msgid "Import your existing accounts"
-msgstr "Importovat existující účty"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1259
-msgid "Please enter personal details"
-msgstr "Vložte prosím informace o své osobě"
-
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "V účtu %s máte neuložené změny."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:73
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Váš nový účet ještě není uložen."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:352
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:757
-#: ../src/empathy-call-window.c:1325
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:381
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
+#: ../src/empathy-call-window.c:1289
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Probíhá připojování…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:393
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:422
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Odpojen — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:405
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Odpojen — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Offline — Není k dispozici síť"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:423
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:452
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Neznámý stav"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:435
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:469
+msgid ""
+"This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
+"backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
+"the account."
+msgstr ""
+"Tento účet byl zakázán, protože závisí na staré, již nepodporované, výkonné "
+"části. Nainstalujte prosím telepathy-haze a restartujte své sezení, účet se "
+"převede."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:479
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Offline — Účet zakázán"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:538
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:585
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Úprava parametrů připojení"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:701
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:750
 msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
 msgstr "Selhalo získání vašich osobních informací ze serveru"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:707
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:756
 msgid "Go online to edit your personal information."
 msgstr "Jít upravovat své osobní informace on-line"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:792
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:843
 msgid "_Edit Connection Parameters..."
 msgstr "Upravit param_etry připojení…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1293
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1339
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit z vašeho počítače „%s“?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1297
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1343
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Toto neodstraní váš účet na serveru."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1533
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1579
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3291,15 +3176,23 @@ msgstr ""
 "provedené změny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?"
 
 #. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1744
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1755
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Povolit"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1745
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1756
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Zakázat"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2255
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2184
+msgid "_Skip"
+msgstr "Pře_skočit"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2188
+msgid "_Connect"
+msgstr "_Připojit"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2365
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3307,23 +3200,15 @@ msgstr ""
 "Chystáte se zavřít okno, čímž zrušíte\n"
 "provedené změny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
-msgid "Add…"
-msgstr "Přidat…"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
-msgid "Loading account information"
-msgstr "Načítají se informace o účtu"
-
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
-msgid "No protocol installed"
-msgstr "Nenainstalován žádný protokol"
+msgid "_Import…"
+msgstr "_Import…"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
-msgid "Protocol:"
-msgstr "Protokol:"
+msgid "Loading account information"
+msgstr "Načítají se informace o účtu"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
 "you want to use."
@@ -3331,120 +3216,116 @@ msgstr ""
 "Chcete-li přidat nový účet, musíte nejdříve nainstalovat podpůrnou vrstvu "
 "každého protokolu, který chcete používat."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
-msgid "_Import…"
-msgstr "_Import…"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
+msgid "No protocol backends installed"
+msgstr "Pro tento protokol není nainstalována žádná výkonná část"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:286
+#: ../src/empathy-auth-client.c:288
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr "– klient Empathy pro ověření totožnosti"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:302
+#: ../src/empathy-auth-client.c:304
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Klient Empathy pro ověření totožnosti"
 
-#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
-msgid "People nearby"
-msgstr "Lidé v okolí"
-
-#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:193
+#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "– audio/videoklient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:218
+#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Audio/videoklient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:433
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:436
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:439
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:545
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitost"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1097
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "Po_straní lišta"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1117
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
 msgid "Audio input"
 msgstr "Vstup zvuku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1121
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
 msgid "Video input"
 msgstr "Vstup videa"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1129
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Tlačítka vytáčení"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1209
-#: ../src/empathy-call-window.c:1927
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
+#: ../src/empathy-call-window.c:1889
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Hovor s %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1442
-#: ../src/empathy-call-window.c:2171
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
+#: ../src/empathy-call-window.c:2133
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí počítač"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
-#: ../src/empathy-call-window.c:2173
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
+#: ../src/empathy-call-window.c:2135
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí server v Internetu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
-#: ../src/empathy-call-window.c:2175
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
+#: ../src/empathy-call-window.c:2137
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adresa IP vzájemného spojení, jak ji vidí druhá strana"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
-#: ../src/empathy-call-window.c:2177
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
+#: ../src/empathy-call-window.c:2139
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adresa IP přenosového serveru"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
-#: ../src/empathy-call-window.c:2179
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
+#: ../src/empathy-call-window.c:2141
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adresa IP vysílací skupiny"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1838
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1841
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1844
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1847
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
 msgctxt "codec"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2139
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Připojeno — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2200
-#: ../src/empathy-call-window.c:3033
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
+#: ../src/empathy-call-window.c:2992
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Technické podrobnosti"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2238
-#: ../src/empathy-call-window.c:3072
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
+#: ../src/empathy-call-window.c:3031
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3453,8 +3334,8 @@ msgstr ""
 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů zvuku, který je "
 "podporován na vašem počítači"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
-#: ../src/empathy-call-window.c:3077
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
+#: ../src/empathy-call-window.c:3036
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3463,8 +3344,8 @@ msgstr ""
 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů videa, který je "
 "podporován na vašem počítači"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2249
-#: ../src/empathy-call-window.c:3083
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
+#: ../src/empathy-call-window.c:3042
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3473,29 +3354,29 @@ msgstr ""
 "Nelze navázat spojení s %s. Někdo z vás není nejspíš v síti, která podporuje "
 "přímá spojení."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2255
-#: ../src/empathy-call-window.c:3089
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
+#: ../src/empathy-call-window.c:3048
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Někde na síti došlo k selhání"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
-#: ../src/empathy-call-window.c:3093
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
+#: ../src/empathy-call-window.c:3052
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů zvuku potřebného pro tento "
 "hovor"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2262
-#: ../src/empathy-call-window.c:3096
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
+#: ../src/empathy-call-window.c:3055
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů videa potřebného pro tento "
 "hovor"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2272
-#: ../src/empathy-call-window.c:3108
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
+#: ../src/empathy-call-window.c:3067
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3506,161 +3387,213 @@ msgstr ""
 "prosím tuto chybu</a> a přiložte chybové zprávy získané z odlaďovacího okna "
 "v nabídce „Nápověda“."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2280
-#: ../src/empathy-call-window.c:3117
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
+#: ../src/empathy-call-window.c:3076
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Selhala funkce pro volání"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2283
-#: ../src/empathy-call-window.c:3120
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
+#: ../src/empathy-call-window.c:3079
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Byl dosažen konec proudu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2323
-#: ../src/empathy-call-window.c:3160
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
+#: ../src/empathy-call-window.c:3119
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos zvuku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2333
-#: ../src/empathy-call-window.c:3170
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
+#: ../src/empathy-call-window.c:3129
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
-msgid "Audio"
-msgstr "Zvuk"
+msgid "_Call"
+msgstr "_Hovor"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
-msgid "Decoding Codec:"
-msgstr "Kodek pro dekódování:"
+msgid "_Microphone"
+msgstr "_Mikrofon"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
-msgid "Disable camera"
-msgstr "Zakázat videokameru"
+msgid "_Camera"
+msgstr "_Kamera"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
-msgid "Display the dialpad"
-msgstr "Zobrazit číselník"
+msgid "_Settings"
+msgstr "Na_stavení"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
-msgid "Encoding Codec:"
-msgstr "Kodek pro kódování:"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
+msgid "_View"
+msgstr "_Zobrazit"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
-msgid "Hang up"
-msgstr "Zavěsit"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nápověda"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
-msgid "Hang up current call"
-msgstr "Zavěsit současný hovor"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Obsah"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
-msgid "Local Candidate:"
-msgstr "Místní účastník:"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
+msgid "_Debug"
+msgstr "La_dit"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
-msgid "Maximise me"
-msgstr "Maximalizovat"
+msgid "Swap camera"
+msgstr "Prohodit kamery"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
 msgid "Minimise me"
 msgstr "Minimalizovat"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
-msgid "Remote Candidate:"
-msgstr "Vzdálený účastník:"
+msgid "Maximise me"
+msgstr "Maximalizovat"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
-msgid "Send Audio"
-msgstr "Vysílat zvuk"
+msgid "Disable camera"
+msgstr "Zakázat videokameru"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
-msgid "Send Video"
-msgstr "Vysílat obraz"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
+msgid "Hang up"
+msgstr "Zavěsit"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
-msgid "Show dialpad"
-msgstr "Zobrazit číselník"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
+msgid "Hang up current call"
+msgstr "Zavěsit současný hovor"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
+msgid "Video call"
+msgstr "Videohovor"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
 msgid "Start a video call"
 msgstr "Začít videohovor"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
 msgid "Start an audio call"
 msgstr "Začít hovor"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
-msgid "Swap camera"
-msgstr "Prohodit kamery"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
+msgid "Show dialpad"
+msgstr "Zobrazit číselník"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
+msgid "Display the dialpad"
+msgstr "Zobrazit číselník"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
+msgid "Send Video"
+msgstr "Vysílat obraz"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
+msgid "Toggle video transmission"
+msgstr "Přepnout vysílání obrazu"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
+msgid "Send Audio"
+msgstr "Vysílat zvuk"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
 msgid "Toggle audio transmission"
 msgstr "Přepnout přenos zvuku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
-msgid "Toggle video transmission"
-msgstr "Přepnout vysílání obrazu"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
+msgid "Encoding Codec:"
+msgstr "Kodek pro kódování:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
-#: ../src/empathy-call-window.c:2580 ../src/empathy-call-window.c:2581
-#: ../src/empathy-call-window.c:2582 ../src/empathy-call-window.c:2583
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-call-window.c:2542 ../src/empathy-call-window.c:2543
+#: ../src/empathy-call-window.c:2544 ../src/empathy-call-window.c:2545
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
-msgid "Video call"
-msgstr "Videohovor"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
+msgid "Decoding Codec:"
+msgstr "Kodek pro dekódování:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
+msgid "Remote Candidate:"
+msgstr "Vzdálený účastník:"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
-msgid "_Call"
-msgstr "_Hovor"
+msgid "Local Candidate:"
+msgstr "Místní účastník:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
-msgid "_Camera"
-msgstr "_Kamera"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
+msgid "Audio"
+msgstr "Zvuk"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Obsah"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:289
+msgid "Close this window?"
+msgstr "Zavřít toto okno?"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
-msgid "_Debug"
-msgstr "La_dit"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:294
+#, c-format
+msgid ""
+"Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
+"until you rejoin it."
+msgstr ""
+"Zavřením tohoto okna opustíte „%s“. Nebudete již přijímat žádné nové zprávy, "
+"dokud se znovu nepřipojíte."
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
-msgid "_Help"
-msgstr "_Nápověda"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:305
+#, c-format
+msgid ""
+"Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
+"messages until you rejoin it."
+msgid_plural ""
+"Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
+"further messages until you rejoin them."
+msgstr[0] ""
+"Zavřením tohoto okna opustíte diskuzní místnost. Nebudete již přijímat žádné "
+"nové zprávy, dokud se znovu nepřipojíte."
+msgstr[1] ""
+"Zavřením tohoto okna opustíte %u diskuzní místnosti. Nebudete již přijímat "
+"žádné nové zprávy, dokud se znovu nepřipojíte."
+msgstr[2] ""
+"Zavřením tohoto okna opustíte %u diskuzních místností. Nebudete již přijímat "
+"žádné nové zprávy, dokud se znovu nepřipojíte."
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:314
+#, c-format
+msgid "Leave %s?"
+msgstr "Opustit místnost %s?"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
-msgid "_Microphone"
-msgstr "_Mikrofon"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:315
+msgid ""
+"You will not receive any further messages from this chat room until you "
+"rejoin it."
+msgstr ""
+"Nebudete již přijímat žádné nové zprávy z této diskuzní místnosti, dokud se "
+"znovu nepřipojíte."
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
-msgid "_Settings"
-msgstr "Na_stavení"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+msgid "Close window"
+msgstr "Zavřít okno"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
-msgid "_View"
-msgstr "_Zobrazit"
+#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+msgid "Leave room"
+msgstr "Opustit místnost"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
+#: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3668,7 +3601,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtena)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:493
+#: ../src/empathy-chat-window.c:652
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3676,7 +3609,7 @@ msgstr[0] "%s (a %u další)"
 msgstr[1] "%s (a %u další)"
 msgstr[2] "%s (a %u dalších)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:509
+#: ../src/empathy-chat-window.c:668
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3684,7 +3617,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtená od ostatních)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené od ostatních)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených od ostatních)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:518
+#: ../src/empathy-chat-window.c:677
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3692,11 +3625,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtená ode všech)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené ode všech)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených ode všech)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:733
+#: ../src/empathy-chat-window.c:892
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:743
+#: ../src/empathy-chat-window.c:902
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -3704,69 +3637,69 @@ msgstr[0] "Odesílá se zpráva"
 msgstr[1] "Odesílají se %d zprávy"
 msgstr[2] "Odesílá se %d zpráv"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:765
+#: ../src/empathy-chat-window.c:924
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Píše zprávu."
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
-msgid "C_lear"
-msgstr "_Vymazat"
+msgid "_Conversation"
+msgstr "_Konverzace"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
-msgid "C_ontact"
-msgstr "K_ontakt"
+msgid "C_lear"
+msgstr "_Vymazat"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
 msgid "Insert _Smiley"
 msgstr "Vložit _smajlíka"
 
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
+msgid "_Favorite Chat Room"
+msgstr "_Oblíbená diskuzní místnost"
+
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
-msgid "Invite _Participant…"
-msgstr "_Pozvat účastníka…"
+msgid "Notify for All Messages"
+msgstr "Upozorňovat na všechny zprávy"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
-msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "Posunout kartu do_leva"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+msgid "_Show Contact List"
+msgstr "_Zobrazit seznam kontaktů"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
-msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "Posunout kartu do_prava"
+msgid "Invite _Participant…"
+msgstr "_Pozvat účastníka…"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
-msgid "Notify for All Messages"
-msgstr "Upozorňovat na všechny zprávy"
+msgid "C_ontact"
+msgstr "K_ontakt"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
-msgid "_Conversation"
-msgstr "_Konverzace"
+msgid "_Tabs"
+msgstr "_Karty"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
-msgid "_Detach Tab"
-msgstr "_Oddělit kartu"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
-msgid "_Favorite Chat Room"
-msgstr "_Oblíbená diskuzní místnost"
+msgid "_Previous Tab"
+msgstr "_Předchozí karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Následující karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
-msgid "_Previous Tab"
-msgstr "_Předchozí karta"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
+msgid "_Undo Close Tab"
+msgstr "_Znovu otevřít zavřenou záložku"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
-msgid "_Show Contact List"
-msgstr "_Zobrazit seznam kontaktů"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
+msgid "Move Tab _Left"
+msgstr "Posunout kartu do_leva"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
-msgid "_Tabs"
-msgstr "_Karty"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
+msgid "Move Tab _Right"
+msgstr "Posunout kartu do_prava"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
-msgid "_Undo Close Tab"
-msgstr "_Znovu otevřít zavřenou záložku"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
+msgid "_Detach Tab"
+msgstr "_Oddělit kartu"
 
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
 msgid "Name"
@@ -3780,100 +3713,100 @@ msgstr "Místnost"
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Automaticky připojit"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Spravovat oblíbené místnosti"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:523
+#: ../src/empathy-event-manager.c:522
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Příchozí videohovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:523 ../src/empathy-call-window.c:1555
+#: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Příchozí hovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:527
+#: ../src/empathy-event-manager.c:526
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:528
+#: ../src/empathy-event-manager.c:527
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:531 ../src/empathy-event-manager.c:732
-#: ../src/empathy-event-manager.c:765 ../src/empathy-call-window.c:1561
+#: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
+#: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Příchozí hovor od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:556
+#: ../src/empathy-event-manager.c:555
 msgid "_Reject"
 msgstr "O_dmítnout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:564 ../src/empathy-event-manager.c:572
+#: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Zvednout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:572
+#: ../src/empathy-event-manager.c:571
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Videohovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:732 ../src/empathy-event-manager.c:765
-#: ../src/empathy-call-window.c:1561
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
+#: ../src/empathy-call-window.c:1525
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Příchozí videohovor od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:838
+#: ../src/empathy-event-manager.c:837
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Pozvání do místnosti"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:840
+#: ../src/empathy-event-manager.c:839
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Pozvánka na připojení %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:847
+#: ../src/empathy-event-manager.c:846
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s vás zve do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:855
+#: ../src/empathy-event-manager.c:854
 msgid "_Decline"
 msgstr "O_dmítnout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:860
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
+#: ../src/empathy-event-manager.c:859
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Join"
 msgstr "Připo_jit"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:887
+#: ../src/empathy-event-manager.c:886
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s vás pozval do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:893
+#: ../src/empathy-event-manager.c:892
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Byli jste pozváni do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:944
+#: ../src/empathy-event-manager.c:943
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Příchozí přenos souboru od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1147 ../src/empathy-main-window.c:375
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
 msgid "Password required"
 msgstr "Požadováno heslo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1217
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1216
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s by chtěl oprávnění vidět, když jste dostupný"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1223
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1222
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3993,7 +3926,11 @@ msgstr "Přenosy souborů"
 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "Odstranit ze seznamu dokončené, zrušené a nepovedené přenosy"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
+msgid "_Import"
+msgstr "_Importovat"
+
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
 msgid ""
 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
 "importing accounts from Pidgin."
@@ -4001,169 +3938,184 @@ msgstr ""
 "Nenalezeny žádné účty, které by bylo možno importovat. V současnosti "
 "podporuje aplikace Empathy import účtů pouze z klienta Pidgin."
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "Import účtů"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:315
+#: ../src/empathy-import-widget.c:316
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:324
+#: ../src/empathy-import-widget.c:325
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:348
+#: ../src/empathy-import-widget.c:349
 msgid "Source"
 msgstr "Zdroj"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:392
+#: ../src/empathy-roster-window.c:391
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Poskytnout heslo"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:398
+#: ../src/empathy-roster-window.c:397
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojit"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:635
+#: ../src/empathy-roster-window.c:657
+msgid "You need to setup an account to see contacts here."
+msgstr "Abyste zde viděli kontakty, je nejdříve zapotřebí nastavit účet."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:673
 msgid "No match found"
 msgstr "Nic nenalezeno"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:743
+#: ../src/empathy-roster-window.c:783
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
 "Účet %s nemůže být bohužel použit, dokud nebude váš software %s aktualizován."
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:811
+#: ../src/empathy-roster-window.c:849
 msgid "Update software..."
 msgstr "Aktualizovat software…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:817 ../src/empathy-main-window.c:938
+#: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:926
+#: ../src/empathy-roster-window.c:960
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Znovu připojit"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:932
+#: ../src/empathy-roster-window.c:966
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Upravit účet"
 
 #. Translators: this string will be something like:
-#. *   Top up My Account ($1.23)..."
-#: ../src/empathy-main-window.c:1071
+#. * Top up My Account ($1.23)..."
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1110
 #, c-format
 msgid "Top up %s (%s)..."
 msgstr "Dobít kredit %s (%s)…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1118
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1156
 msgid "Top up account credit"
 msgstr "Dobít kredit účtu"
 
 #. top up button
-#: ../src/empathy-main-window.c:1189
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1228
 msgid "Top Up..."
 msgstr "Dobít kredit…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1931
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1952
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:2306
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2150
+msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
+msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit některý ze svých účtů."
+
+#. translators: argument is an account name
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2158
+#, c-format
+msgid "You need to enable %s to see contacts here."
+msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit účet %s."
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2460
 msgid "Contact List"
 msgstr "Seznam kontaktů"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
-msgid "Contacts on a _Map"
-msgstr "Kontakty na _mapě"
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
+msgid "Account settings"
+msgstr "Nastavení účtu"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
-msgid "Credit Balance"
-msgstr "Zůstatek kreditu"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+msgid "_New Conversation…"
+msgstr "_Nová konverzace…"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
-msgid "Find in Contact _List"
-msgstr "Najít v seznamu _kontaktů"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+msgid "New _Call…"
+msgstr "Nový _hovor…"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
-msgid "Join _Favorites"
-msgstr "Připojit se do _oblíbených"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
+msgid "_Search for Contacts…"
+msgstr "_Hledat kontakty…"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
-msgid "Manage Favorites"
-msgstr "Spravovat oblíbené"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
+msgid "_File Transfers"
+msgstr "Přenosy _souborů"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
-msgid "N_ormal Size"
-msgstr "N_ormální velikost"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
+msgid "_Offline Contacts"
+msgstr "_Odpojené kontakty"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
-msgid "New _Call…"
-msgstr "Nový _hovor…"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
+msgid "Show P_rotocols"
+msgstr "Vypsat p_rotokoly"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
-msgid "Normal Size With _Avatars"
-msgstr "Normální velikost, s _avatary"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
+msgid "Credit Balance"
+msgstr "Zůstatek kreditu"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
+msgid "Contacts on a _Map"
+msgstr "Kontakty na _mapě"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
+msgid "_Accounts"
+msgstr "Úč_ty"
+
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
+msgid "_Blocked Contacts"
+msgstr "_Blokované kontakty"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
 msgid "P_references"
 msgstr "_Nastavení"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
-msgid "Show P_rotocols"
-msgstr "Vypsat p_rotokoly"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
+msgid "Find in Contact _List"
+msgstr "Najít v seznamu _kontaktů"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
 msgid "Sort by _Name"
 msgstr "Řadit podle jmé_na"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
 msgid "Sort by _Status"
 msgstr "Řadit podle s_tavu"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
-msgid "_Accounts"
-msgstr "Úč_ty"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
+msgid "Normal Size With _Avatars"
+msgstr "Normální velikost, s _avatary"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
-msgid "_Blocked Contacts"
-msgstr "_Blokované kontakty"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
+msgid "N_ormal Size"
+msgstr "N_ormální velikost"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
 msgid "_Compact Size"
 msgstr "_Kompaktní velikost"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
-msgid "_File Transfers"
-msgstr "Přenosy _souborů"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
+msgid "_Room"
+msgstr "_Místnost"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
 msgid "_Join…"
 msgstr "Připo_jit…"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
-msgid "_New Conversation…"
-msgstr "_Nová konverzace…"
-
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
-msgid "_Offline Contacts"
-msgstr "_Odpojené kontakty"
-
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
-msgid "_Personal Information"
-msgstr "_O mně"
-
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
-msgid "_Room"
-msgstr "_Místnost"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
+msgid "Join _Favorites"
+msgstr "Připojit se do _oblíbených"
 
-#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
-msgid "_Search for Contacts…"
-msgstr "_Hledat kontakty…"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
+msgid "Manage Favorites"
+msgstr "Spravovat oblíbené"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
 msgid "Chat Room"
@@ -4175,7 +4127,7 @@ msgstr "Členové"
 
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:629
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4188,22 +4140,27 @@ msgstr ""
 "Je vyžadováno heslo: %s\n"
 "Členové: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:631
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:632
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+msgid "Yes"
+msgstr "Ano"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:660
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr "Nelze začít s výpisem místností"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:670
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr "Nelze skončit s výpisem místností"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
-msgid "Couldn't load room list"
-msgstr "Nelze načíst seznam místností"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+msgid "Join Room"
+msgstr "Vstoupit do místnosti"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
 msgid ""
@@ -4213,6 +4170,10 @@ msgstr ""
 "jednu nebo více místností v seznamu."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
+msgid "_Room:"
+msgstr "_Místnost:"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
 "the current account's server"
@@ -4220,18 +4181,14 @@ msgstr ""
 "Zadejte server, který hostuje místnost, nebo ponechte políčko prázdné, pokud "
 "se místnost nachází na serveru aktuálního účtu"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
-msgid "Join Room"
-msgstr "Vstoupit do místnosti"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
+msgid "Couldn't load room list"
+msgstr "Nelze načíst seznam místností"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
 msgid "Room List"
 msgstr "Seznam místností"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
-msgid "_Room:"
-msgstr "_Místnost:"
-
 #: ../src/empathy-preferences.c:166
 msgid "Message received"
 msgstr "Zpráva přijata"
@@ -4245,7 +4202,7 @@ msgid "New conversation"
 msgstr "Nová konverzace"
 
 #: ../src/empathy-preferences.c:169
-msgid "Contact goes online"
+msgid "Contact comes online"
 msgstr "Kontakt se připojil"
 
 #: ../src/empathy-preferences.c:170
@@ -4265,372 +4222,398 @@ msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:725
+#: ../src/empathy-preferences.c:726
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julie"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:732
+#: ../src/empathy-preferences.c:733
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:738
+#: ../src/empathy-preferences.c:739
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:741
+#: ../src/empathy-preferences.c:743
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Své jméno zapři, odřekni se otce,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:744
+#: ../src/empathy-preferences.c:746
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:747
+#: ../src/empathy-preferences.c:749
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "a přestanu být Kapuletová."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:750
+#: ../src/empathy-preferences.c:752
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "Mám ještě poslouchat? Či odpovím?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:753
+#: ../src/empathy-preferences.c:755
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Julie se odpojila"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1157
+#: ../src/empathy-preferences.c:1159
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
+msgid "Show _smileys as images"
+msgstr "Zobrazovat _smajlíky jako obrázky"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
+msgid "Show contact _list in rooms"
+msgstr "_Zobrazit seznam kontaktů v místnostech"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Appearance"
 msgstr "Vzhled"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
-msgid "Behavior"
-msgstr "Chování"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+msgid "Start chats in:"
+msgstr "Začít diskuzi v:"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
-msgid "Chat Th_eme:"
-msgstr "Vzhl_ed diskuze:"
+msgid "new ta_bs"
+msgstr "nové kar_ty"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
-msgid "Disable notifications when _away or busy"
-msgstr ""
-"Nezobrazovat upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo z_aneprázdněnosti"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
-msgid "Disable sounds when _away or busy"
-msgstr "Vypnout zvuky v případě mé nepřítomnosti nebo z_aneprázdněnosti"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+msgid "new _windows"
+msgstr "nová _okna"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "Display incoming events in the notification area"
 msgstr "Zobrazovat příchozí události v oznamovací oblasti"
 
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
+msgid "_Automatically connect on startup"
+msgstr "Připojovat se _automaticky po spuštění "
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
-msgid ""
-"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
-"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
-"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
-"off and restarting the call."
-msgstr ""
-"Potlačení ozvěny pomáhá, aby váš hlas zněl protější osobě čistěji, ale na "
-"některých počítačích to může způsobovat problémy. Pokud vy nebo protější "
-"osoba slyšíte během hovoru podivné zvuky nebo závady, zkuste potlačení "
-"ozvěny vypnout a hovor začít znovu."
+msgid "Log conversations"
+msgstr "Zaznamenávat konverzace"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
-msgid "Enable notifications when a contact comes online"
-msgstr "Upozornit při připojení uživatele"
+msgid "Behavior"
+msgstr "Chování"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
-msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
-msgstr "Upozornit při odpojení uživatele"
+msgid "General"
+msgstr "Všeobecné"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
-msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
-msgstr "Povolit upozornění, pokud disku_ze není vybrána"
+msgid "_Enable bubble notifications"
+msgstr "P_ovolit bublinová upozornění"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
-msgid "Enable spell checking for languages:"
-msgstr "Povolit kontrolu pravopisu pro jazyky:"
+msgid "Disable notifications when _away or busy"
+msgstr ""
+"Nezobrazovat upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo z_aneprázdněnosti"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
-msgid "General"
-msgstr "Všeobecné"
+msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
+msgstr "Povolit upozornění, pokud disku_ze není vybrána"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+msgid "Enable notifications when a contact comes online"
+msgstr "Upozornit při připojení uživatele"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
-msgid "Location sources:"
-msgstr "Zdroje polohy:"
+msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
+msgstr "Upozornit při odpojení uživatele"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
-msgid "Log conversations"
-msgstr "Zaznamenávat konverzace"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
 msgid "Notifications"
 msgstr "Upozornění"
 
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+msgid "_Enable sound notifications"
+msgstr "_Povolit zvuková upozornění"
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
-msgid "Play sound for events"
-msgstr "Přehrávat zvuky při událostech"
+msgid "Disable sounds when _away or busy"
+msgstr "Vypnout zvuky v případě mé nepřítomnosti nebo z_aneprázdněnosti"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
-msgid "Privacy"
-msgstr "Soukromí"
+msgid "Play sound for events"
+msgstr "Přehrávat zvuky při událostech"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
-msgid ""
-"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
-"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
-"decimal place."
-msgstr ""
-"Při omezené přesnosti polohy bude zobrazen pouze stát, kraj a město. "
-"Souřadnice GPS budou zaokrouhleny na 1 desetinné místo."
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
-msgid "Show _smileys as images"
-msgstr "Zobrazovat _smajlíky jako obrázky"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
-msgid "Show contact _list in rooms"
-msgstr "_Zobrazit seznam kontaktů v místnostech"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Sounds"
 msgstr "Zvuky"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "Kontrola pravopisu"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
+msgstr "Použít potlač_ení ozvěny ke zvýšení kvality volání"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
 msgid ""
-"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
-"dictionary installed."
+"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
+"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
+"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
+"off and restarting the call."
 msgstr ""
-"Seznam jazyků obsahuje pouze jazyky, pro které máte nainstalovány slovníky."
+"Potlačení ozvěny pomáhá, aby váš hlas zněl protější osobě čistěji, ale na "
+"některých počítačích to může způsobovat problémy. Pokud vy nebo protější "
+"osoba slyšíte během hovoru podivné zvuky nebo závady, zkuste potlačení "
+"ozvěny vypnout a hovor začít znovu."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
-msgid "Themes"
-msgstr "Motivy"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+msgid "_Publish location to my contacts"
+msgstr "Zveřejnit _kontaktům polohu"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
-msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
-msgstr "Použít potlač_ení ozvěny ke zvýšení kvality volání"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
+msgid ""
+"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
+"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
+"decimal place."
+msgstr ""
+"Při omezené přesnosti polohy bude zobrazen pouze stát, kraj a město. "
+"Souřadnice GPS budou zaokrouhleny na 1 desetinné místo."
 
+#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
-msgid "Variant:"
-msgstr "Varianta:"
+msgid "_Reduce location accuracy"
+msgstr "O_mezit přesnost polohy"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
-msgid "_Automatically connect on startup"
-msgstr "Připojovat se _automaticky po spuštění "
+msgid "Privacy"
+msgstr "Soukromí"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
-msgid "_Cellphone"
-msgstr "_Mobil"
+msgid "_GPS"
+msgstr "_GPS"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
-msgid "_Enable bubble notifications"
-msgstr "P_ovolit bublinová upozornění"
+msgid "_Cellphone"
+msgstr "_Mobil"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
-msgid "_Enable sound notifications"
-msgstr "_Povolit zvuková upozornění"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
-msgid "_GPS"
-msgstr "_GPS"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
 msgstr "_Síť (IP, Wi-Fi)"
 
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+msgid "Location sources:"
+msgstr "Zdroje polohy:"
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
-msgid "_Open new chats in separate windows"
-msgstr "_Otevírat nové diskuze v oddělených oknech"
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
+msgstr ""
+"Seznam jazyků obsahuje pouze jazyky, pro které máte nainstalovány slovníky."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
-msgid "_Publish location to my contacts"
-msgstr "Zveřejnit _kontaktům polohu"
+msgid "Enable spell checking for languages:"
+msgstr "Povolit kontrolu pravopisu pro jazyky:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Kontrola pravopisu"
 
-#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
-msgid "_Reduce location accuracy"
-msgstr "O_mezit přesnost polohy"
+msgid "Chat Th_eme:"
+msgstr "Vzhl_ed diskuze:"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
+msgid "Variant:"
+msgstr "Varianta:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
+msgid "Themes"
+msgstr "Motivy"
+
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
 msgid "_Quit"
 msgstr "U_končit"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
-msgid "Call the contact again"
-msgstr "Znovu zavolat"
-
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
-msgid "Camera Off"
-msgstr "Kamera vypnuta"
+msgid "Redial"
+msgstr "Vytočit znovu"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
-msgid "Camera On"
-msgstr "Kamera zapnuta"
+msgid "V_ideo"
+msgstr "V_ideo"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
+msgid "Video Off"
+msgstr "Video zakázáno"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
-msgid "Disable camera and stop sending video"
-msgstr "Vypnout kameru a přestat vysílat obraz"
+msgid "Video Preview"
+msgstr "Náhled videa"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
-msgid "Enable camera and send video"
-msgstr "Zapnout kameru a povolit vysílání obrazu"
+msgid "Video On"
+msgstr "Video povoleno"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
-msgid "Enable camera but don't send video"
-msgstr "Zapnout kameru ale nepovolovat vysílání obrazu"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
+msgid "Call the contact again"
+msgstr "Znovu zavolat"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
-msgid "Preview"
-msgstr "Náhled"
+msgid "Camera Off"
+msgstr "Kamera vypnuta"
 
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
-msgid "Redial"
-msgstr "Vytočit znovu"
+msgid "Disable camera and stop sending video"
+msgstr "Vypnout kameru a přestat vysílat obraz"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
-msgid "V_ideo"
-msgstr "V_ideo"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhled"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
-msgid "Video Off"
-msgstr "Video zakázáno"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
+msgid "Enable camera but don't send video"
+msgstr "Zapnout kameru ale nepovolovat vysílání obrazu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
-msgid "Video On"
-msgstr "Video povoleno"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
+msgid "Camera On"
+msgstr "Kamera zapnuta"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
-msgid "Video Preview"
-msgstr "Náhled videa"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
+msgid "Enable camera and send video"
+msgstr "Zapnout kameru a povolit vysílání obrazu"
 
 #: ../src/empathy-map-view.c:471
 msgid "Contact Map View"
 msgstr "Zobrazení kontaktů na mapě"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1228
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1607
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1435
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
+msgid "Pastebin link"
+msgstr "Odkaz na Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1676
+msgid "Pastebin response"
+msgstr "Odpověď z Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1680
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1683
+msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
+msgstr ""
+"Data jsou příliš rozsáhlá na jediné vložení. Uložte prosím záznam do souboru."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1912
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Ladící okno"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1517
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1970
+msgid "Send to pastebin"
+msgstr "Odeslat na Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2009
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastavit"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1529
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
 msgid "Level "
 msgstr "Úroveň "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1549
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2040
 msgid "Debug"
 msgstr "Ladění"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1555
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
 msgid "Info"
 msgstr "Informace"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1561 ../src/empathy-debug-window.c:1610
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2050 ../src/empathy-debug-window.c:2096
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1567
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2055
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1573
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
 msgid "Critical"
 msgstr "Kritické"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1579
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1598
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2084
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2087
 msgid "Domain"
 msgstr "Doména"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2089
 msgid "Category"
 msgstr "Kategorie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1605
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
 msgid "Level"
 msgstr "Úroveň"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1642
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2114
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr "Vybraný správce připojení nepodporuje rozšíření pro vzdálené ladění."
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:200
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:228
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:230
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "Přizvat účastníka"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:203
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "Zvolte kontakt, který chcete přizvat do konverzace: "
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:224
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
 msgid "Invite"
 msgstr "Pozvat"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:183
+#: ../src/empathy-accounts.c:180
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "Nezobrazovat žádné dialogy; jednoduše provést úlohu (např. import) a skončit"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:187
+#: ../src/empathy-accounts.c:184
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "Nezobrazovat žádná dialogová okna, existují-li účty jiného typu než „Lidé v "
 "okolí“"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:191
+#: ../src/empathy-accounts.c:188
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Ze začátku vybrat zadaný účet (např. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:193
+#: ../src/empathy-accounts.c:190
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<ID účtu>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:196
-msgid "Show account assistant"
-msgstr "Zobrazit průvodce účtem"
-
-#: ../src/empathy-accounts.c:202
+#: ../src/empathy-accounts.c:195
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "– Účty Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:238
+#: ../src/empathy-accounts.c:231
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Účty Empathy"
 
@@ -4646,85 +4629,85 @@ msgstr "– Ladění Empathy"
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Ladění Empathy"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:107
+#: ../src/empathy-chat.c:109
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "– komunikační klient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
 msgid "Respond"
 msgstr "Odpovědět"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:204
-#: ../src/empathy-call-window.c:1565
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
+#: ../src/empathy-call-window.c:1529
 msgid "Reject"
 msgstr "Odmítnout"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
-#: ../src/empathy-call-window.c:1566
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
+#: ../src/empathy-call-window.c:1530
 msgid "Answer"
 msgstr "Zvednout"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
 msgid "Answer with video"
 msgstr "Videohovor"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:232
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
 msgid "Decline"
 msgstr "Odmítnout"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:226
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:237
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
 msgid "Accept"
 msgstr "Přijmout"
 
 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
 #. * brings the password popup.
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:247
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
 msgid "Provide"
 msgstr "Poskytnout"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:134
+#: ../src/empathy-call-observer.c:132
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr "%s vám právě zkouší volat, ale vy máte jiný hovor."
 
 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
 #. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1172 ../src/empathy-call-window.c:1195
+#: ../src/empathy-call-window.c:1140 ../src/empathy-call-window.c:1162
 msgid "i"
 msgstr "i"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2929
+#: ../src/empathy-call-window.c:2888
 msgid "On hold"
 msgstr "Čeká na lince"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2932
+#: ../src/empathy-call-window.c:2891
 msgid "Mute"
 msgstr "Ztišit"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2934
+#: ../src/empathy-call-window.c:2893
 msgid "Duration"
 msgstr "Doba"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2937
+#: ../src/empathy-call-window.c:2896
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3207
+#: ../src/empathy-call-window.c:3166
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Váš aktuální zůstatek je %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3211
+#: ../src/empathy-call-window.c:3170
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Pro toto volání nemáte bohužel dostatečný kredit."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3213
+#: ../src/empathy-call-window.c:3172
 msgid "Top Up"
 msgstr "Dobití kreditu"
 
@@ -4732,6 +4715,33 @@ msgstr "Dobití kreditu"
 msgid "_Match case"
 msgstr "Rozlišovat velikost _znaků"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr "Jaký typ účtu chcete vytvořit?"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
 msgid "Adding new account"
 msgstr "Přidávání nového účtu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
+msgid "People nearby"
+msgstr "Lidé v okolí"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct."
+msgstr ""
+"Empathy umí automaticky najít lidi připojené do stejné sítě jako vy a "
+"komunikovat s nimi. Pokud chcete použít tuto funkci, zkontrolujte, že níže "
+"uvedené údaje jsou správné. Kdykoliv později to můžete snadno změnit nebo "
+"tuto funkci vypnout v dialogovém okně účtů."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
+msgid ""
+"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
+"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
+msgstr ""
+"Tyto údaje můžete změnit později nebo tuto funkci zakázat pomocí <span style="
+"\"italic\">Upravit → Účty</span> v seznamu kontaktů."