Updated Slovenian translation
authorMatej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>
Sat, 4 May 2013 19:32:34 +0000 (21:32 +0200)
committerMatej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>
Sat, 4 May 2013 19:32:34 +0000 (21:32 +0200)
po/sl.po

index 5ed53f8..559fc97 100644 (file)
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,16 +9,18 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-11 12:18+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-23 08:41+0100\n"
-"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
+"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-03 16:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-04 21:08+0100\n"
+"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
 "Language-Team: Slovenščina <gnome-si@googlegroups.com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
+"%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
@@ -36,7 +38,9 @@ msgstr "Empathy hipno sporočanje"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
-msgstr "Klepet na Google Talk, Facebook, MSN in na mnogih drugih klepetalnih storitvah."
+msgstr ""
+"Klepet na Google Talk, Facebook, MSN in na mnogih drugih klepetalnih "
+"storitvah."
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
@@ -47,7 +51,9 @@ msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Uporabljen naj bo upravljalnik omrežja"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
-msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
+msgid ""
+"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
+"reconnect."
 msgstr "Ali naj upravljalnik omrežja samodejno vzpostavi in prekine povezavo."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
@@ -63,8 +69,11 @@ msgid "Empathy should auto-away when idle"
 msgstr "Ob nedejavnosti samodejno preklopi na stanje odsotnosti"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
-msgid "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
-msgstr "Ali naj ob nedejavnosti program Empathy samodejno vzpostavi stanje odsotnosti."
+msgid ""
+"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
+msgstr ""
+"Ali naj ob nedejavnosti program Empathy samodejno vzpostavi stanje "
+"odsotnosti."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
 msgid "Empathy default download folder"
@@ -77,11 +86,17 @@ msgstr "Privzeta mapa za shranjevanje prejetih datotek."
 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
-msgstr "Magično število, uporabljeno za preverjanje ali naj se naloge čiščenja izvedejo"
+msgstr ""
+"Magično število, uporabljeno za preverjanje ali naj se naloge čiščenja "
+"izvedejo"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
-msgid "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks should be executed or not. Users should not change this key manually."
-msgstr "Število empathy-sanity-cleaning.c preverja ali naj se naloge čiščenja izvedejo ali ne. Tega ključa ni priporočljivo spreminjati ročno."
+msgid ""
+"empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
+"should be executed or not. Users should not change this key manually."
+msgstr ""
+"Število empathy-sanity-cleaning.c preverja ali naj se naloge čiščenja "
+"izvedejo ali ne. Tega ključa ni priporočljivo spreminjati ročno."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
@@ -129,8 +144,12 @@ msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Prikaz prihajajočih dogodkov v vrstici stanja."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
-msgid "Display incoming events in the status area. If false, present them to the user immediately."
-msgstr "Prikaz prihajajočih dogodkov v vrstici stanja. V primeru da možnost ni izbrana, bodo prikazani takoj."
+msgid ""
+"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
+"user immediately."
+msgstr ""
+"Prikaz prihajajočih dogodkov v vrstici stanja. V primeru da možnost ni "
+"izbrana, bodo prikazani takoj."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
 msgid "The position for the chat window side pane"
@@ -201,7 +220,8 @@ msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Predvajaj zvok ob odjavi stika"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
 msgstr "Ali naj se predvaja zvok ob odjavi stika iz omrežja."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
@@ -234,15 +254,20 @@ msgstr "Onemogoči pojavna obvestila ob odsotnosti"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
-msgstr "Ali naj bodo pojavna obvestila prikazana ob odsotnosti ali zaposlenosti."
+msgstr ""
+"Ali naj bodo pojavna obvestila prikazana ob odsotnosti ali zaposlenosti."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Pokaži pojavna obvestila, ko klepetalno okno ni v žarišču."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
-msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
-msgstr "Ali naj se pojavi obvestilo ob prejetju novega sporočila tudi, kadar je klepetalno okno že odprto, vendar ni v žarišču."
+msgid ""
+"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
+"the chat is already opened, but not focused."
+msgstr ""
+"Ali naj se pojavi obvestilo ob prejetju novega sporočila tudi, kadar je "
+"klepetalno okno že odprto, vendar ni v žarišču."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
@@ -289,32 +314,45 @@ msgid "Chat window theme variant"
 msgstr "Različica teme klepetalnega okna"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
-msgid "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "Različica teme, ki je uporabljena za prikaz pogovorov v klepetalnih oknih."
+msgid ""
+"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr ""
+"Različica teme, ki je uporabljena za prikaz pogovorov v klepetalnih oknih."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Pot do želene teme Adium "
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
-msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. Deprecated."
-msgstr "Pot do želene teme Adium, kadar je ta določena za klepet. Možnost je opuščena."
+msgid ""
+"Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
+"Deprecated."
+msgstr ""
+"Pot do želene teme Adium, kadar je ta določena za klepet. Možnost je "
+"opuščena."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Omogoči razvojna orodja WebKit"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
-msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr "Ali naj bodo vključena razvijalna orodja WebKit kot je na primer Web Inspector."
+msgid ""
+"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+msgstr ""
+"Ali naj bodo vključena razvijalna orodja WebKit kot je na primer Web "
+"Inspector."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
 msgid "Inform other users when you are typing to them"
 msgstr "Obvesti druge uporabnike, da jim tipkate besedilo"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
-msgid "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently affect the 'gone' state."
-msgstr "Ali naj se pošilja tudi stanje klepeta 'vpisovanje' ali pa 'v premoru'. Trenutno ne vpliva na stanje 'odsoten'."
+msgid ""
+"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
+"affect the 'gone' state."
+msgstr ""
+"Ali naj se pošilja tudi stanje klepeta 'vpisovanje' ali pa 'v premoru'. "
+"Trenutno ne vpliva na stanje 'odsoten'."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
 msgid "Use theme for chat rooms"
@@ -329,15 +367,18 @@ msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Jeziki za črkovanje"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
-msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
-msgstr "Z vejico ločen seznam uporabljenih črkovalnikov (primer: \"sl, en, fr\")."
+msgid ""
+"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgstr ""
+"Z vejico ločen seznam uporabljenih črkovalnikov (primer: \"sl, en, fr\")."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Omogoči črkovalnik"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
-msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+msgid ""
+"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Ali naj se preverja črkovanje besed v želenih jezikih."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
@@ -345,16 +386,22 @@ msgid "Nick completed character"
 msgstr "Znak na koncu vzdevka"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
-msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
-msgstr "Znak, ki naj bo dodan vzdevku ob uporabi možnosti dopolnjevanja vzdevkov (zavihek) v skupinskem klepetu."
+msgid ""
+"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
+"chat."
+msgstr ""
+"Znak, ki naj bo dodan vzdevku ob uporabi možnosti dopolnjevanja vzdevkov "
+"(zavihek) v skupinskem klepetu."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Program naj uporabi podobo stika kot ikono klepetalnega okna"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
-msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
-msgstr "Ali naj program Empathy uporablja podobe stikov za ikone klepetalnih oken."
+msgid ""
+"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+msgstr ""
+"Ali naj program Empathy uporablja podobe stikov za ikone klepetalnih oken."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
@@ -362,7 +409,9 @@ msgstr "Zadnji izbran račun v pogovornem oknu pridruženja klepetalnici"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
-msgstr "Pot predmeta vodila D-Bus zadnjega izbranega računa pri pridruženju klepetalnici."
+msgstr ""
+"Pot predmeta vodila D-Bus zadnjega izbranega računa pri pridruženju "
+"klepetalnici."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
 msgid "Camera device"
@@ -370,7 +419,8 @@ msgstr "Naprava kamere"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
-msgstr "Privzeta naprava kamere za uporabo pri video klicih, na primer /dev/video0."
+msgstr ""
+"Privzeta naprava kamere za uporabo pri video klicih, na primer /dev/video0."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
 msgid "Camera position"
@@ -393,8 +443,12 @@ msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Pokaži namig ob zapiranju glavnega okna"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
-msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
-msgstr "Ali naj bo pogovorno okno sporočila o zapiranju glavnega okna prikazano z gumbom 'x' v nazivni vrstici."
+msgid ""
+"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
+"'x' button in the title bar."
+msgstr ""
+"Ali naj bo pogovorno okno sporočila o zapiranju glavnega okna prikazano z "
+"gumbom 'x' v nazivni vrstici."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
 msgid "Empathy can publish the user's location"
@@ -402,7 +456,8 @@ msgstr "Program Empathy lahko objavi mesto nahajanja uporabnika"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
-msgstr "Ali naj program Empathy objavlja mesta nahajanja uporabnika njegovim stikom."
+msgstr ""
+"Ali naj program Empathy objavlja mesta nahajanja uporabnika njegovim stikom."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
@@ -414,11 +469,14 @@ msgstr "Ali naj Empathy za pridobivanje mesta nahajanja uporablja omrežje."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
-msgstr "Program Empathy lahko uporabi mobilni telefon za ugotavljanje mesta nahajanja"
+msgstr ""
+"Program Empathy lahko uporabi mobilni telefon za ugotavljanje mesta nahajanja"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
-msgstr "Ali naj Empathy za pridobivanje mesta nahajanja uporablja podatke mobilnega omrežja."
+msgstr ""
+"Ali naj Empathy za pridobivanje mesta nahajanja uporablja podatke mobilnega "
+"omrežja."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
@@ -433,87 +491,86 @@ msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Program Empathy naj zmanjša natančnost določevanja nahajanja"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
-msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr "Ali naj program Empathy zaradi zasebnosti zmanjšuje natančnost položaja."
+msgid ""
+"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
+msgstr ""
+"Ali naj program Empathy zaradi zasebnosti zmanjšuje natančnost položaja."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:732
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Ni navedenega vzroka"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:735
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Zahtevana je bila zamenjava stanja"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Prenos datoteke ste preklicali"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Drug uporabnik je preklical prenos datoteke"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Prišlo je do napake med prenosom datoteke"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Drug uporabnik ne more prenesti datoteke"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750 ../libempathy/empathy-utils.c:295
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Neznan vzrok"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:913
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Prenos datoteke je končan, vendar je datoteka pokvarjena"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1199
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Prenos datotek s strani oddaljenega stika ni podprt"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1255
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Izbrana datoteka ni običajna datoteka"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1264
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Izbrana datoteka je prazna"
 
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:85
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:194
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:75 ../libempathy/empathy-keyring.c:184
 msgid "Password not found"
 msgstr "Gesla ni mogoče najti"
 
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:594
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:584
 #, c-format
 msgid "IM account password for %s (%s)"
 msgstr "Geslo računa hipnega sporočanja za %s (%s)"
 
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:631
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:621
 #, c-format
 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
 msgstr "Geslo za klepetalnico '%s' na računu %s (%s)"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:403
-#: ../src/empathy-call-observer.c:116
+#: ../libempathy/empathy-message.c:402 ../src/empathy-call-observer.c:107
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Zgrešen klic od %s"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:407
+#: ../libempathy/empathy-message.c:406
 #, c-format
 msgid "Called %s"
 msgstr "Klicanje uporabnika %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:410
+#: ../libempathy/empathy-message.c:409
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Klic uporabnika %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:90
+#: ../libempathy/empathy-time.c:86
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
@@ -522,7 +579,7 @@ msgstr[1] "Pred %d sekundo"
 msgstr[2] "Pred %d sekundama"
 msgstr[3] "Pred %d sekundami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:96
+#: ../libempathy/empathy-time.c:92
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -531,7 +588,7 @@ msgstr[1] "Pred %d minuto"
 msgstr[2] "Pred %d minutama"
 msgstr[3] "Pred %d minutami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:102
+#: ../libempathy/empathy-time.c:98
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -540,7 +597,7 @@ msgstr[1] "Pred %d uro"
 msgstr[2] "Pred %d urama"
 msgstr[3] "Pred %d urami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:108
+#: ../libempathy/empathy-time.c:104
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -549,7 +606,7 @@ msgstr[1] "Pred %d dnevom"
 msgstr[2] "Pred %d dnevoma"
 msgstr[3] "Pred %d dnevi"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:114
+#: ../libempathy/empathy-time.c:110
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -558,7 +615,7 @@ msgstr[1] "Pred %d tednom"
 msgstr[2] "Pred %d tednoma"
 msgstr[3] "Pred %d tedni"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:120
+#: ../libempathy/empathy-time.c:116
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -567,180 +624,175 @@ msgstr[1] "Pred %d mesecem"
 msgstr[2] "Pred %d mesecema"
 msgstr[3] "Pred %d meseci"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:142
+#: ../libempathy/empathy-time.c:138
 msgid "in the future"
 msgstr "v prihodnosti"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:226
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:215
 msgid "Available"
 msgstr "Na voljo"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:228
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:217
 msgid "Busy"
 msgstr "Zaposleno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:220
 msgid "Away"
 msgstr "Odsotno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:222
 msgid "Invisible"
 msgstr "Nevidno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:224
 msgid "Offline"
 msgstr "Nepovezano"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:227
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:278
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:267
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ni določenega razloga"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:280
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:336
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:269 ../libempathy/empathy-utils.c:325
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stanje je nastavljeno na brez povezave"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:282
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:271 ../libempathy/empathy-utils.c:305
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:41
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
 msgid "Network error"
 msgstr "Napaka omrežja"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:318
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:273 ../libempathy/empathy-utils.c:307
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Overitev ni uspela"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:286
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:320
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:275 ../libempathy/empathy-utils.c:309
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Napaka šifriranja"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:277
 msgid "Name in use"
 msgstr "Ime je v uporabi"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:279 ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Potrdilo ni na voljo"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:324
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:281 ../libempathy/empathy-utils.c:313
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Potrdilo ni overjeno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:326
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:283 ../libempathy/empathy-utils.c:315
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Potrdilo je preteklo"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:328
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:285 ../libempathy/empathy-utils.c:317
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Potrdilo ni potrjeno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:330
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:319
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Neustrezno potrdilo gostitelja"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:332
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:321
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Neustrezen prstni odtis potrdila"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:334
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:323
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Potrdilo je samo-podpisano"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:293
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Napaka potrdila"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:338
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:327
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Šifriranje ni na voljo."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:340
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:329
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Potrdilo je neveljavno."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:331
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Omrežna povezava je zavrnjena."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:333
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Povezave ni mogoče vzpostaviti."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:335
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Povezava je prekinjena."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:337
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "Račun je s strežnikom že povezan"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
-msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:339
+msgid ""
+"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Povezava je zamenjana z novo povezavo, ki uporablja isti vir."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Račun na strežniku že obstaja"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Strežnik je trenutno preveč zaposlen za upravljanje s povezavo."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Potrdilo je preklicano"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
-msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
-msgstr "Potrdilo ne uporablja varnega algoritma ali pa uporablja šibko šifriranje."
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
+msgid ""
+"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
+msgstr ""
+"Potrdilo ne uporablja varnega algoritma ali pa uporablja šibko šifriranje."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
-msgid "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
-msgstr "Dolžina potrdila strežnika ali pa globina verige potrdila presega omejitev, ki je določena s šifrirno knjižnico."
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
+msgid ""
+"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
+"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
+msgstr ""
+"Dolžina potrdila strežnika ali pa globina verige potrdila presega omejitev, "
+"ki je določena s šifrirno knjižnico."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Programska oprema je prestara"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
 msgid "Internal error"
 msgstr "Notranja napaka"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:497
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:30
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:486
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Uporabniki v bližini"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:502
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:491
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:538
-#: ../src/empathy-roster-window.c:672
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:527 ../src/empathy-roster-window.c:657
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:528
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook klepetanje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:689
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:684
 msgid "All accounts"
 msgstr "Vsi računi"
 
@@ -819,56 +871,56 @@ msgstr "Kakšno je vaše geslo AIM?"
 msgid "Remember Password"
 msgstr "Zapomni si geslo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:675
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:668
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../src/empathy-import-widget.c:322
+#: ../src/empathy-import-widget.c:316
 msgid "Account"
 msgstr "Račun"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:676
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:669
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
 msgid "Password"
 msgstr "Geslo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:670
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:498
 msgid "Server"
 msgstr "Strežnik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:671
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:532
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:519
 msgid "Port"
 msgstr "Vrata"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:762
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:755
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:810
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1429
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1422
 msgid "Username:"
 msgstr "Uporabniško ime:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1746
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
 msgid "A_pply"
 msgstr "_Uveljavi"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1768
 msgid "L_og in"
 msgstr "_Prijava"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1838
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "Ta račun na strežniku že obstaja"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1842
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Ustvari nov račun na strežniku"
 
@@ -877,19 +929,19 @@ msgstr "Ustvari nov račun na strežniku"
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2255
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2281
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "%s račun"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2285
 msgid "New account"
 msgstr "Nov račun"
 
@@ -968,8 +1020,12 @@ msgid "Servers"
 msgstr "Strežniki"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
-msgid "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a password."
-msgstr "Večina strežnikov IRC ne zahteva gesla, zato ga, če niste prepričani, ne uporabite."
+msgid ""
+"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
+"password."
+msgstr ""
+"Večina strežnikov IRC ne zahteva gesla, zato ga, če niste prepričani, ne "
+"uporabite."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
 msgid "Nickname"
@@ -1004,11 +1060,13 @@ msgstr "kakšno je vaše uporabniško ime Facebook?"
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
-"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
+"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
+"Facebook username if you don't have one."
 msgstr ""
 "To je vaše uporabniško ime in ne običajna Facebook prijava.\n"
 "V primeru da ste facebook.com/<b>badger</b>, vnesite <b>badger</b>.\n"
-"Uporabite <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">to stran</a> za izbor uporabniškega imena, v kolikor ga še nimate."
+"Uporabite <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">to stran</a> za "
+"izbor uporabniškega imena, v kolikor ga še nimate."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 msgid "What is your Facebook password?"
@@ -1106,32 +1164,32 @@ msgstr "Kakšen je vaš ID Windows Live?"
 msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "Kakšno je vaše geslo Windows Live?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:198
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:231
 msgid "Auto"
 msgstr "Samodejno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:201
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:204
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:236
 msgid "Register"
 msgstr "Vpiši se"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:241
 msgid "Options"
 msgstr "Možnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
@@ -1243,55 +1301,55 @@ msgstr "Kakšen je vaš uporabniški ID Yahoo!?"
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Kakšno je vaše geslo Yahoo!?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:624
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Ni bilo mogoče pretvoriti slike"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:540
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr "Vaš sistem ne podpira nobene izmed sprejetih vrst slik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:900
 msgid "Couldn't save picture to file"
 msgstr "Ni mogoče shraniti slike v datoteko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1024
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Izberite sliko za svojo podobo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1032
 msgid "Take a picture..."
 msgstr "Zajem slike ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1045
 msgid "No Image"
 msgstr "Brez slike"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1102
 msgid "Images"
 msgstr "Slike"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1106
 msgid "All Files"
 msgstr "Vse datoteke"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:319
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknite za povečavo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
 #, c-format
 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Overitev za račun <b>%s</b> je spodletela."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3844
 msgid "Retry"
 msgstr "Poskusi znova"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
 #, c-format
 msgid ""
 "Enter your password for account\n"
@@ -1300,226 +1358,237 @@ msgstr ""
 "Treba je vnesti geslo za račun\n"
 "<b>%s</b>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:63
 msgid "Select..."
 msgstr "Izberi ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:151
 msgid "_Select"
 msgstr "_Izberi"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:36
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:54
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "Prišlo je do napake med začenjanjem klica"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:43
 msgid "The specified contact doesn't support calls"
 msgstr "Določen stik ne podpira klicev."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:45
 msgid "The specified contact is offline"
 msgstr "Izbrani stik ni povezan v omrežje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
 msgid "The specified contact is not valid"
 msgstr "Izbrani stik ni veljaven"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "Klic v sili ni podprt s tem protokolom"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Na računu ni dovolj visokega zneska za vzpostavitev klica"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:727
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:731
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Napaka med odpiranjem zasebnega klepeta"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:789
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Tema ni podprta pri tem pogovoru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:795
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Za spreminjanje teme nimate ustreznih dovoljenj."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:971
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "Neveljaven ID stika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: počisti vsa sporočila trenutnega pogovora"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <tema>: določi temo trenutnega pogovora"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <ID klepetalnice>: pridruževanje novi klepetalnici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <ID klepetalnice>: pridruži se novi klepetalnici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
-msgid "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the current one"
-msgstr "/part [<ID klepetalnice>] [<razlog>]: zapusti klepetalnico, privzeto je to trenutna klepetalnica"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
+msgid ""
+"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
+"current one"
+msgstr ""
+"/part [<ID klepetalnice>] [<razlog>]: zapusti klepetalnico, privzeto je to "
+"trenutna klepetalnica"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <ID stika> [<sporočilo>]: odpre zasebni klepet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <ID stika> <sporočilo>: odpre zasebni klepet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <vzdevek>: spremeni vaš vzdevek na trenutnem strežniku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <sporočilo>: pošlje sporočilo DEJANJA v trenutni pogovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
-msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
-msgstr "/say <sporočilo>: pošlje <sporočilo> v trenutni pogovor. Možnost se uporablja za pošiljanje sporočila, ki se začne z '/'. Primer: \"/say /join se uporablja za pridruževanje novi klepetalnici\""
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+msgid ""
+"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
+"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
+"join a new chat room\""
+msgstr ""
+"/say <sporočilo>: pošlje <sporočilo> v trenutni pogovor. Možnost se "
+"uporablja za pošiljanje sporočila, ki se začne z '/'. Primer: \"/say /join "
+"se uporablja za pridruževanje novi klepetalnici\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <ID stika>: pokaže podrobnosti stika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
-msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
+msgid ""
+"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
+"show its usage."
 msgstr "/help [<ukaz>], pokaže vse podprte ukaze in njihov način uporabe."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1114
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Uporaba: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1159
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Neznan ukaz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1285
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Neznan ukaz, za več si vpišite /help"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "nezadostno stanje na računu za pošiljanje sporočil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1546 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1560
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Napaka med pošiljanjem sporočila '%s': %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Napaka med pošiljanjem sporočila: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1554
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
-msgstr "Nezadostno stanje na računi za pošiljanje sporočila. <a href='%s'>Povišaj</a>."
+msgstr ""
+"Nezadostno stanje na računi za pošiljanje sporočila. <a href='%s'>Povišaj</"
+"a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1590
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1594
 msgid "not capable"
 msgstr "ni mogoče"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1597
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "offline"
 msgstr "brez povezave"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1600
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "invalid contact"
 msgstr "neveljaven stik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
 msgid "permission denied"
 msgstr "ni dovoljenja"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
 msgid "too long message"
 msgstr "predolgo sporočilo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
 msgid "not implemented"
 msgstr "ni del programa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
 msgid "unknown"
 msgstr "neznano"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680
-#: ../src/empathy-chat-window.c:979
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1684 ../src/empathy-chat-window.c:967
 msgid "Topic:"
 msgstr "Tema:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1699
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Tema je določena na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "%s določa vsebino: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1706
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Ni določene teme"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2222
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Ni predlogov)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2290
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj '%s' v slovar"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2327
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj '%s' v slovar %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2397
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Vstavi smeška"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2415
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1208
 msgid "_Send"
 msgstr "_Pošlji"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2472
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Predlogi čr_kovalnika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2583
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Napaka med pridobivanjem nedavnih dnevnikov"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s je prekinil povezavo"
@@ -1527,12 +1596,12 @@ msgstr "%s je prekinil povezavo"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%2$s je izgnal %1$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2836
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s je bil izgnan"
@@ -1540,17 +1609,17 @@ msgstr "%s je bil izgnan"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2736
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2844
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%2$s je izobčil %1$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2739
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2847
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s je izobčen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2851
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s je zapustil klepetalnico"
@@ -1560,17 +1629,17 @@ msgstr "%s je zapustil klepetalnico"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2860
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2777
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2885
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s je vstopil v klepetalnico"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2802
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2910
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s je preimenovan v %s"
@@ -1578,86 +1647,82 @@ msgstr "%s je preimenovan v %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989
-#: ../src/empathy-call-window.c:1537
-#: ../src/empathy-call-window.c:1587
-#: ../src/empathy-call-window.c:2662
-#: ../src/empathy-call-window.c:2968
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1166
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3097 ../src/empathy-call-window.c:1516
+#: ../src/empathy-call-window.c:1566 ../src/empathy-call-window.c:2641
+#: ../src/empathy-call-window.c:2948 ../src/empathy-event-manager.c:1158
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Prekinjena povezava"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Ali želite shraniti geslo?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3670
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3790
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapomni si"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3680
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3800
 msgid "Not now"
 msgstr "Ne zdaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3848
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Napačno geslo; poskusite znova:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3858
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3972
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Klepetalnica je zaščitena z geslom:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3885
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3999
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:770
 msgid "Join"
 msgstr "Pridruži se"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4077
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4191 ../src/empathy-event-manager.c:1179
 msgid "Connected"
 msgstr "Povezano"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4246
 msgid "Conversation"
 msgstr "Pogovor"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4137
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4251
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:261
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Neznano ali neveljavno določilo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Blokiranje stikov začasno ni na voljo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Blokiranje stika ni na voljo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Dovoljenje je zavrnjeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:271
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Stika ni mogoče blokirati"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Uredi blokirane stike"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1483
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:528
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1473
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
@@ -1667,107 +1732,107 @@ msgstr "Račun:"
 msgid "Blocked Contacts"
 msgstr "Blokirani stiki"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:102
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:98
 msgid "Full name"
 msgstr "Polno Ime"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:103
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:99
 msgid "Phone number"
 msgstr "Telefonska številka"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:100
 msgid "E-mail address"
 msgstr "Elektronski naslov"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:101
 msgid "Website"
 msgstr "Spletišče"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:102
 msgid "Birthday"
 msgstr "Rojstni dan"
 
 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
 #. * with their IM client.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:111
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
 msgid "Last seen:"
 msgstr "Zadnjič viden:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:112
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
 msgid "Server:"
 msgstr "Strežnik:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:109
 msgid "Connected from:"
 msgstr "Povezan od:"
 
 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
 #. * and should bin this.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:117
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
 msgid "Away message:"
 msgstr "Sporočilo odsotnosti:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:126
 msgid "work"
 msgstr "delovno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:127
 msgid "home"
 msgstr "domače"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:128
 msgid "mobile"
 msgstr "prenosni telefon"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:129
 msgid "voice"
 msgstr "glasovno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:130
 msgid "preferred"
 msgstr "prednostno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:131
 msgid "postal"
 msgstr "poštno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
 msgid "parcel"
 msgstr "paketno"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:521
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Iskanje stikov"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:551
 msgid "Search: "
 msgstr "Poišči:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:609
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "_Dodaj stik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:627
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Ni najdenih stikov."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:643
 msgid "Your message introducing yourself:"
 msgstr "Predstavitveno sporočilo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:651
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Želel bi videti, kdaj ste prisotni v klepetu. Hvala!"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:168
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:898
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:156
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:888
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Shrani podobo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:956
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:212
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:946
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Ni mogoče shraniti podobe"
 
@@ -1814,44 +1879,50 @@ msgstr "Različica"
 msgid "Client"
 msgstr "Odjemalec:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:317
 msgid "Groups"
 msgstr "Skupine"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
-msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
-msgstr "Izbor skupin, ki jim stik pripada. Izbrati je mogoče eno ali več skupin, lahko pa tudi nobene."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:329
+msgid ""
+"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
+"select more than one group or no groups."
+msgstr ""
+"Izbor skupin, ki jim stik pripada. Izbrati je mogoče eno ali več skupin, "
+"lahko pa tudi nobene."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:348
 msgid "_Add Group"
 msgstr "_Dodaj skupino"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:383
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Izbor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:108
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nov stik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:183
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:120
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "Ali želite blokirati %s?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:238
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:124
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite blokirati ponovno vzpostavitev stika med '%s' in vami?"
+msgstr ""
+"Ali ste prepričani, da želite blokirati ponovno vzpostavitev stika med '%s' "
+"in vami?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:243
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "Naslednje identitete bodo blokirane:"
@@ -1859,7 +1930,7 @@ msgstr[1] "Naslednja identiteta bo blokirana:"
 msgstr[2] "Naslednji identiteti bosta blokirani:"
 msgstr[3] "Naslednje identitete bodo blokirane:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:250
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "Naslednjih identitet ni mogoče blokirati:"
@@ -1867,14 +1938,14 @@ msgstr[1] "Naslednje identitete ni mogoče blokirati:"
 msgstr[2] "Naslednjih identitet ni mogoče blokirati:"
 msgstr[3] "Naslednjih identitet ni mogoče blokirati:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:129
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:274
 msgid "_Block"
 msgstr "_Blokiraj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:149
 msgid "_Report this contact as abusive"
 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
 msgstr[0] "_Poročaj te stike kot žaljive"
@@ -1882,283 +1953,288 @@ msgstr[1] "_Poročaj ta stik kot žaljiv"
 msgstr[2] "_Poročaj ta stika kot žaljiva"
 msgstr[3] "_Poročaj te stike kot žaljive"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "Uredi podrobnosti stika"
 
 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Povezani stiki"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
 msgid "gnome-contacts not installed"
 msgstr "Paket gnome-contacts ni nameščen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
-msgstr "Namestiti je treba paket gnome-contacts za dostop do podrobnosti stikov."
+msgstr ""
+"Namestiti je treba paket gnome-contacts za dostop do podrobnosti stikov."
 
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:168
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:353
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:344
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Izbor računa za klicanje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "Kliči"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:422
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:413
 msgid "Mobile"
 msgstr "Mobilni telefon"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
 msgid "Work"
 msgstr "Delo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
 msgid "HOME"
 msgstr "Domača mapa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:669
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:660
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Blokiraj stik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:716
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Izbriši in _blokiraj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:787
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:778
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Ali zares želite odstraniti stik '%s'?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:796
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:787
 #, c-format
-msgid "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will remove all the contacts which make up this linked contact."
-msgstr "Ali res želite odstraniti povezan stik '%s'? S tem bo odstranjeni tudi vsi stiki, ki so opredeljeni kot povezani."
+msgid ""
+"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
+"remove all the contacts which make up this linked contact."
+msgstr ""
+"Ali res želite odstraniti povezan stik '%s'? S tem bo odstranjeni tudi vsi "
+"stiki, ki so opredeljeni kot povezani."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:807
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:798
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Odstranjevanje stika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:871
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2453
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:862
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2440
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstrani"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1234
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Klepet"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1269
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1293
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Zvočni klic"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1326
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Video klic"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1376
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1367
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "Predhodni po_govori"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1405
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1396
 msgid "Send File"
 msgstr "Pošlji datoteko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1435
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1426
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Souporaba namizja"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1461
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1366
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1452
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1356
 msgid "Favorite"
 msgstr "Priljubljeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1490
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1481
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "_Podrobnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1530
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Uredi"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1655
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1646
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1233
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Vabila v klepetalnico"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1692
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Povabi v klepetalnico"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1897
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1888
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Dodaj stik ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2373
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2360
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Ali zares želite odstraniti skupino '%s'?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2363
 msgid "Removing group"
 msgstr "Odstranjevanje skupine"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2431
 msgid "Re_name"
 msgstr "P_reimenuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:294
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanali:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:445
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "ISO oznaka države:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:447
 msgid "Country:"
 msgstr "Država:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:449
 msgid "State:"
 msgstr "Okraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:451
 msgid "City:"
 msgstr "Mesto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:453
 msgid "Area:"
 msgstr "Področje:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Poštna številka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
 msgid "Building:"
 msgstr "Stavba:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
 msgid "Floor:"
 msgstr "Nadstropje:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
 msgid "Room:"
 msgstr "Klepetalnica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
 msgid "Text:"
 msgstr "Besedilo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "URI:"
 msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Raven natančnosti:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "Error:"
 msgstr "Napaka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Napaka navpično (v metrih):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Napaka vodoravno (v metrih):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "Speed:"
 msgstr "Hitrost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Smer:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Hitrost dviganja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Zadnjič posodobljeno:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Zemljepisna dolžina:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Zemljepisna širina:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Nadmorska višina:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:583
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:598
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
 msgid "Location"
 msgstr "Mesto"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:600
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:649
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e.%B %Y ob %R UTC"
 
 #. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1292
 msgid "Alias:"
 msgstr "Vzdevek:"
 
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1501
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Določilo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1640
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2175,85 +2251,95 @@ msgstr "<b>Mesto</b> na (datum)"
 msgid "Online from a phone or mobile device"
 msgstr "Povezava je vzpostavljena preko telefona ali druge mobilne naprave"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:329
 msgid "New Network"
 msgstr "Novo omrežje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:548
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:532
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "Izbor IRC omrežja"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:631
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:615
 msgid "Reset _Networks List"
 msgstr "Ponastavi seznam _omrežij"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:635
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:619
 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
 msgid "Select"
 msgstr "Izbor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:271
 msgid "new server"
 msgstr "nov strežnik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:547
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:534
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:81
-msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct."
-msgstr "Program Empathy lahko samodejno odkrije in izmenjuje podatke z uporabniki v istem omrežju. V primeru da želite uporabljati to možnost, preverite spodnje podatke."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:80
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct."
+msgstr ""
+"Program Empathy lahko samodejno odkrije in izmenjuje podatke z uporabniki v "
+"istem omrežju. V primeru da želite uporabljati to možnost, preverite spodnje "
+"podatke."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:100
 msgid "People nearby"
 msgstr "Uporabniki v bližini"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:116
-msgid "You can change these details later or disable this feature by choosing <span style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
-msgstr "Te podrobnosti je mogoče spreminjati in onemogočiti tudi kasneje preko menija <span style=\"italic\">Uredi → Računi</span> v seznamu stikov."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:115
+msgid ""
+"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
+"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
+msgstr ""
+"Te podrobnosti je mogoče spreminjati in onemogočiti tudi kasneje preko "
+"menija <span style=\"italic\">Uredi → Računi</span> v seznamu stikov."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:607
 msgid "History"
 msgstr "Zgodovina"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:662
 msgid "Show"
 msgstr "Pokaži"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:684
 msgid "Search"
 msgstr "Poišči"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1135
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Klepet v %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1137
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Klepet s stikom %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1336
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A, %d. %B %Y"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1292
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1277
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1283
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1375
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1360
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -2262,7 +2348,7 @@ msgstr[1] "%s sekunda"
 msgstr[2] "%s sekundi"
 msgstr[3] "%s sekunde"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1367
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -2271,80 +2357,82 @@ msgstr[1] "%s minuta"
 msgstr[2] "%s minuti"
 msgstr[3] "%s minute"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1390
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1375
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Klic začet %s, končan %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1721
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1706
 msgid "Today"
 msgstr "Danes"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1710
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včeraj"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1740
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e. %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1844
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3452
 msgid "Anytime"
 msgstr "Kadarkoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1943
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2402
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1928
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2387
 msgid "Anyone"
 msgstr "Kdorkoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2715
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2700
 msgid "Who"
 msgstr "Kdo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2924
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2909
 msgid "When"
 msgstr "Kdaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3027
 msgid "Anything"
 msgstr "Karkoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3029
 msgid "Text chats"
 msgstr "Besedilni klepet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3030
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Klici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3034
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Dohodni klici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3050
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3035
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Odhodni klici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3051
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3036
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Prezrti klici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3056
 msgid "What"
 msgstr "Kaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3760
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3745
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati vse podatke beležanja predhodnih pogovorov?"
+msgstr ""
+"Ali ste prepričani, da želite izbrisati vse podatke beležanja predhodnih "
+"pogovorov?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3749
 msgid "Clear All"
 msgstr "Počisti vse"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3771
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3756
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Izbriši iz:"
 
@@ -2353,8 +2441,7 @@ msgid "_File"
 msgstr "_Datoteka"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Uredi"
 
@@ -2367,8 +2454,7 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1438
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1426 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Klepet"
 
@@ -2393,72 +2479,72 @@ msgstr "Kakšno vrsto klepetalnega računa imate?"
 msgid "Adding new account"
 msgstr "Dodajanje novega računa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
 msgstr "Vnesite določilo stika ali pa telefonsko številko:"
 
 #. add video button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Video klic"
 
 #. add audio button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Zvočni klic"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
 msgid "New Call"
 msgstr "Nov klic"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
 msgid "The contact is offline"
 msgstr "Stik ni povezan v omrežje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
 msgstr "Izbrani stik ni veljaven ali pa ni znan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
 msgstr "Stik ne podpira te vrste pogovora."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
 msgstr "Zahtevana zmožnost ni podprta s tem protokolom"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
 msgstr "S podanim stikom ni mogoče začeti pogovora"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
 msgid "You are banned from this channel"
 msgstr "S tega kanala ste izobčeni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
 msgid "This channel is full"
 msgstr "Kanal je polno zaseden."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
 msgid "You must be invited to join this channel"
 msgstr "Sodelovanje na kanalu je mogoče le s povabilom."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
 msgid "Can't proceed while disconnected"
 msgstr "Brez povezave ni mogoče nadaljevati."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Dovoljenje je zavrnjeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
 msgid "There was an error starting the conversation"
 msgstr "Prišlo je do napake med začenjanjem pogovora"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nov pogovor"
 
@@ -2468,40 +2554,41 @@ msgstr "Nov pogovor"
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:164
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:200
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:157
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:193
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "Sporočilo po meri ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:217
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:210
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:212
 msgid "Edit Custom Messages…"
 msgstr "Uredi sporočilo po meri ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:341
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:334
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "S klikom odstranite stanje kot priljubljeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:350
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:343
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "S klikom naredite to stanje priljubljeno"
 
 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:384
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:377
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Current message: %s</b>\n"
 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
 msgstr ""
 "<b>Trenutno sporočilo: %s</b>\n"
-"<small><i>Pritisnite vnosno tipko za nastavitev novega sporočila, ali pa pritisnite tipko Esc za preklic dejanja.</i></small>"
+"<small><i>Pritisnite vnosno tipko za nastavitev novega sporočila, ali pa "
+"pritisnite tipko Esc za preklic dejanja.</i></small>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:386
 msgid "Set status"
 msgstr "Nastavi stanje"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1094
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Sporočila po meri ..."
 
@@ -2509,12 +2596,12 @@ msgstr "Sporočila po meri ..."
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:603
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nov račun %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:237
 msgid "_Match case"
 msgstr "_Upoštevaj velikost črk"
 
@@ -2538,170 +2625,175 @@ msgstr "Upoštevaj _velikost črk"
 msgid "Phrase not found"
 msgstr "Rekla ni mogoče najti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:49
 msgid "Received an instant message"
 msgstr "Prejeto je bilo hipno sporočilo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
 msgid "Sent an instant message"
 msgstr "Poslano je bilo hipno sporočilo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
 msgid "Incoming chat request"
 msgstr "Prejeta je bila zahteva za klepet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
 msgid "Contact connected"
 msgstr "Povezava s stikom je bila vzpostavljena"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
 msgid "Contact disconnected"
 msgstr "Povezava s stikom je bila prekinjena"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
 msgid "Connected to server"
 msgstr "Povezano s strežnikom"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
 msgid "Disconnected from server"
 msgstr "Povezava s strežnikom je bila prekinjena"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
 msgid "Incoming voice call"
 msgstr "Dohodni klic"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
 msgid "Outgoing voice call"
 msgstr "Odhodni klic"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "Klic je končan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:294
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Urejanje sporočila po meri"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:233
 msgid "Subscription Request"
 msgstr "Zahteva po naročilu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:239
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1096
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s želi dovoljenje za pogled dosegljivosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
-#: ../src/empathy-event-manager.c:729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:280
+#: ../src/empathy-event-manager.c:721
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odkloni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Sprejmi"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1124
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1211
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Sporočilo je bilo nazadnje spremenjeno ob %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1824
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1913
 msgid "Normal"
 msgstr "Običajno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
 msgstr "Istovetnosti strežnika klepetalnice ni mogoče preveriti."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
 msgstr "Potrdilo je brez ustreznega podpisa overitelja potrdil."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
 msgid "The certificate has expired."
 msgstr "Potrdilo je poteklo."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
 msgstr "Potrdilo še ni omogočeno."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
 msgstr "Potrdilo nima pričakovanega prstnega odtisa."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
 msgstr "Ime overjenega strežnika gostitelja ni skladno z imenom strežnika."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
 msgid "The certificate is self-signed."
 msgstr "Potrdilo je samo-podpisano."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
-msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
+msgid ""
+"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
 msgstr "Potrdilo je preklicano s strani izdajatelja in overitelja potrdila."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
 msgid "The certificate is cryptographically weak."
 msgstr "Potrdilo uporablja šibko šifriranje."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
 msgstr "Dolžina potrdila presega preverljivo območje."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
 msgid "The certificate is malformed."
 msgstr "Potrdilo je nepravilno oblikovano."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
 #, c-format
 msgid "Expected hostname: %s"
 msgstr "Pričakovan gostitelj: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
 #, c-format
 msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "Gostitelj potrdila: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Nadaljuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
 msgid "Untrusted connection"
 msgstr "Nepreverjena povezava"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "Povezava ni varna. Ali želite vseeno nadaljevati?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "Zapomni si izbor za prihodnje povezave"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Podrobnosti potrdila"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1078
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Ni mogoče odpreti naslova URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1202
 msgid "Select a file"
 msgstr "Izbor datoteke"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1276
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Ni dovolj prostora za shranjevanje datoteke"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1284
 #, c-format
-msgid "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. Please choose another location."
-msgstr "%s prostora mora biti na voljo za shranjevanje te datoteke, vendar je na voljo le %s. Izbrati bo treba drugo mesto."
+msgid ""
+"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
+"Please choose another location."
+msgstr ""
+"%s prostora mora biti na voljo za shranjevanje te datoteke, vendar je na "
+"voljo le %s. Izbrati bo treba drugo mesto."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1330
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Prihajajoča datoteka od %s"
@@ -2729,302 +2821,334 @@ msgstr "_Odpri povezavo"
 msgid "Inspect HTML"
 msgstr "Pregled HTML"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:157
 msgid "Current Locale"
 msgstr "Trenutne jezikovne nastavitve"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:160
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:162
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:164
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:166
 msgid "Arabic"
 msgstr "arabska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:169
 msgid "Armenian"
 msgstr "armenska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:172
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:174
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:176
 msgid "Baltic"
 msgstr "baltska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:179
 msgid "Celtic"
 msgstr "keltska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:182
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:184
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:186
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:188
 msgid "Central European"
 msgstr "srednjeevropska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:191
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:193
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:195
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:197
 msgid "Chinese Simplified"
 msgstr "kitajska poenostavljena"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:200
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:202
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:204
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "kitajska tradicionalna"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:207
 msgid "Croatian"
 msgstr "hrvaška"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:210
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:212
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:214
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:216
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:218
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:220
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "cirilica"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:223
 msgid "Cyrillic/Russian"
 msgstr "cirilica / ruska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:226
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:228
 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
 msgstr "cirilica / ukrajinska "
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:231
 msgid "Georgian"
 msgstr "gruzijska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:234
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:236
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:238
 msgid "Greek"
 msgstr "grška"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:241
 msgid "Gujarati"
 msgstr "gudžarati"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:244
 msgid "Gurmukhi"
 msgstr "gurmuki"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:247
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:249
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:251
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:253
 msgid "Hebrew"
 msgstr "hebrejska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:256
 msgid "Hebrew Visual"
 msgstr "hebrejska predočena"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:259
 msgid "Hindi"
 msgstr "hindujska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:262
 msgid "Icelandic"
 msgstr "islandska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:265
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:267
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:269
 msgid "Japanese"
 msgstr "japonska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:272
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:274
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:276
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:278
 msgid "Korean"
 msgstr "korejska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:281
 msgid "Nordic"
 msgstr "nordijska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:284
 msgid "Persian"
 msgstr "perzijska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:287
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:289
 msgid "Romanian"
 msgstr "romunska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:292
 msgid "South European"
 msgstr "južnoevropska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:295
 msgid "Thai"
 msgstr "tajska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:298
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:300
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:302
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:304
 msgid "Turkish"
 msgstr "turška"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:307
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:309
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:311
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:313
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:315
 msgid "Unicode"
 msgstr "Unicode"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:318
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:320
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:322
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:324
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:326
 msgid "Western"
 msgstr "zahodnoevropska"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:329
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:331
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:333
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "vietnamska"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
 msgid "Top Contacts"
 msgstr "Najpogostejši stiki"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:31
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
 msgid "Ungrouped"
 msgstr "Brez skupine"
 
 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
 #. * fetch contact's presence.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:205
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:201
 #, c-format
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "Stika ni mogoče najti: %s"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:223
 msgid "No error message"
 msgstr "Ni sporočil o napakah"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:304
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:296
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Hipno sporočanje (Empathy)"
 
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:77
+msgid ""
+"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version."
+msgstr ""
+"Empathy je prosta programska oprema; program lahko razširjate oz. "
+"spreminjate pod pogoji Splošnega dovoljenja GNU (GNU General Public "
+"License), objavljenega pri Free Software Foundation; bodisi različice 2 ali "
+"(po svoji izbiri) katerekoli poznejše različice."
+
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
-msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr "Empathy je prosta programska oprema; program lahko razširjate oz. spreminjate pod pogoji Splošnega dovoljenja GNU (GNU General Public License), objavljenega pri Free Software Foundation; bodisi različice 2 ali (po svoji izbiri) katerekoli poznejše različice."
+msgid ""
+"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
+"details."
+msgstr ""
+"Empathy se razširja v upanju, da bo uporaben, vendar BREZ VSAKRŠNEGA "
+"JAMSTVA; tudi brez posredne zagotovitve CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA "
+"DOLOČEN NAMEN.  Za podrobnosti glejte besedilo GNU General Public License."
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
-msgstr "Empathy se razširja v upanju, da bo uporaben, vendar BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA; tudi brez posredne zagotovitve CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.  Za podrobnosti glejte besedilo GNU General Public License."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr "Skupaj s tem programom bi morali prejeti izvod Splošnega javnega dovoljenja GNU (GNU General Public License); v nasprotnem  primeru pišite na: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+msgstr ""
+"Skupaj s tem programom bi morali prejeti izvod Splošnega javnega dovoljenja "
+"GNU (GNU General Public License); v nasprotnem  primeru pišite na: Free "
+"Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
+"02110-130159 USA"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:109
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:105
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "Odjemalec hipnega sporočanja za namizje GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:115
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:111
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:182
+#: ../src/empathy-accounts.c:171
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
-msgstr "Ne pokaži pogovornih oken; opravi nalogo (na primer: uvažanje) in končaj"
+msgstr ""
+"Ne pokaži pogovornih oken; opravi nalogo (na primer: uvažanje) in končaj"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:186
-msgid "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
-msgstr "Ne prikaži pogovornega okna, če so na voljo le računov \"uporabnikov v bližini\" "
+#: ../src/empathy-accounts.c:175
+msgid ""
+"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
+msgstr ""
+"Ne prikaži pogovornega okna, če so na voljo le računov \"uporabnikov v "
+"bližini\" "
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:190
+#: ../src/empathy-accounts.c:179
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
-msgstr "Predhodno izberite račun (na primer: gabble/jabber/foo_40primer_2eorg0)"
+msgstr ""
+"Predhodno izberite račun (na primer: gabble/jabber/foo_40primer_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:192
+#: ../src/empathy-accounts.c:181
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<id-računa>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:197
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- Empathy računi"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:240
+#: ../src/empathy-accounts.c:239
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Empathy računi"
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:52
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "Obstajajo neshranjene spremembe vašega %s računa."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:56
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Novi račun še ni bil shranjen."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404
-#: ../src/empathy-call-window.c:1279
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:388 ../src/empathy-call-window.c:1258
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Povezovanje ..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:429
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Brez povezave - %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:441
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Prekinjena povezava - %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:452
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Brez povezave - ni omrežne povezave"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:459
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Neznano stanje"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
-msgid "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate the account."
-msgstr "Ta račun je onemogočen, ker deluje na starem, nepodprtem ozadnjem programu. Namestiti je treba paket telepathy-haze in ponovno zagnati sejo za prenos računa."
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:476
+msgid ""
+"This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
+"backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
+"the account."
+msgstr ""
+"Ta račun je onemogočen, ker deluje na starem, nepodprtem ozadnjem programu. "
+"Namestiti je treba paket telepathy-haze in ponovno zagnati sejo za prenos "
+"računa."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:486
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Brez povezave - račun je onemogočen"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:592
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Uredi parametre povezave"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:735
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:719
 msgid "_Edit Connection Parameters..."
 msgstr "_Uredi parametre povezave ..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1268
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Ali želite odstraniti %s iz računalnika?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1272
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1256
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "To ne bo odstranilo vašega računa s strežnika."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1477
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1461
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3033,24 +3157,24 @@ msgstr ""
 "Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?"
 
 #. Menu item: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1668
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1652
 msgid "_Enabled"
 msgstr "_Omogoči"
 
 #. Menu item: Rename
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1691
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1675
 msgid "Rename"
 msgstr "Preimenuj"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2107
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2091
 msgid "_Skip"
 msgstr "Pre_skoči"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2111
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2095
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Poveži"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2290
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2274
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3059,7 +3183,7 @@ msgstr ""
 "Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2433
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2417
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Sporočanje in računi VoIP"
 
@@ -3072,208 +3196,225 @@ msgid "Loading account information"
 msgstr "Nalaganje podrobnosti računa"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
-msgstr "Za dodajanje novega računa morate najprej namestiti zaledje za vsak protokol, ki ga želite uporabiti."
+msgid ""
+"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
+"you want to use."
+msgstr ""
+"Za dodajanje novega računa je treba najprej namestiti zaledje za vsak "
+"protokol, ki naj bo uporabljen."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "No protocol backends installed"
 msgstr "Ni nameščenega ozadnjega protokola"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:296
+#: ../src/empathy-auth-client.c:285
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr "- Empathy odjemalec overitve"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:312
+#: ../src/empathy-auth-client.c:301
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Empathy odjemalec overitve"
 
-#: ../src/empathy.c:427
+#: ../src/empathy.c:407
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Brez samodejne povezave ob zagonu"
 
-#: ../src/empathy.c:431
+#: ../src/empathy.c:411
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Ne prikaži seznama stikov in drugih pogovornih oken ob zagonu"
 
-#: ../src/empathy.c:447
+#: ../src/empathy.c:440
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- Empathy sporočilnik"
 
-#: ../src/empathy.c:623
+#: ../src/empathy.c:626
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Napaka delovanja upravljalnika računov"
 
-#: ../src/empathy.c:625
+#: ../src/empathy.c:628
 #, c-format
 msgid ""
-"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. The error was:\n"
+"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
+"The error was:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Prišlo je do napake med povezovanjem z upravljalnikom računov Telepathy. Javljena je napaka:\n"
+"Prišlo je do napake med povezovanjem z upravljalnikom računov Telepathy. "
+"Javljena je napaka:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/empathy-call.c:124
+#: ../src/empathy-call.c:115
 msgid "In a call"
 msgstr "V pogovoru"
 
-#: ../src/empathy-call.c:224
+#: ../src/empathy-call.c:215
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- Empathy odjemalec zvoka in slike"
 
-#: ../src/empathy-call.c:248
+#: ../src/empathy-call.c:239
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Empathy odjemalec zvoka in slike"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:119
+#: ../src/empathy-call-observer.c:110
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr "%s je klical med drugim pogovorom."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1554
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-call-window.c:1533 ../src/empathy-event-manager.c:500
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Dohodni klic"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1560
-#: ../src/empathy-event-manager.c:913
+#: ../src/empathy-call-window.c:1539 ../src/empathy-event-manager.c:905
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Dohodni video klic od %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1560
-#: ../src/empathy-event-manager.c:516
-#: ../src/empathy-event-manager.c:913
+#: ../src/empathy-call-window.c:1539 ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-event-manager.c:905
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Dohodni klic od %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1564
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
+#: ../src/empathy-call-window.c:1543
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
 msgid "Reject"
 msgstr "Zavrni"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1565
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+#: ../src/empathy-call-window.c:1544
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer"
 msgstr "Odgovori"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1934
+#: ../src/empathy-call-window.c:1913
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Klic z %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2186
+#: ../src/empathy-call-window.c:2165
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Naslov IP kot ga zazna strojna oprema"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2188
+#: ../src/empathy-call-window.c:2167
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Naslov IP kot ga zazna strežnik v omrežju"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2190
+#: ../src/empathy-call-window.c:2169
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Naslov IP kot ga zazna uporabnik na drugi strani"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2192
+#: ../src/empathy-call-window.c:2171
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Naslov IP posredovalnega strežnika"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2194
+#: ../src/empathy-call-window.c:2173
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Naslov IP skupine za večsmerno oddajanje"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2605
-#: ../src/empathy-call-window.c:2606
-#: ../src/empathy-call-window.c:2607
-#: ../src/empathy-call-window.c:2608
+#: ../src/empathy-call-window.c:2584 ../src/empathy-call-window.c:2585
+#: ../src/empathy-call-window.c:2586 ../src/empathy-call-window.c:2587
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2966
+#: ../src/empathy-call-window.c:2946
 msgid "On hold"
 msgstr "Zadržano"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2970
+#: ../src/empathy-call-window.c:2950
 msgid "Mute"
 msgstr "Utišaj"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2972
+#: ../src/empathy-call-window.c:2952
 msgid "Duration"
 msgstr "Trajanje"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2975
+#: ../src/empathy-call-window.c:2955
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3071
+#: ../src/empathy-call-window.c:3051
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Tehnične podrobnosti"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3110
+#: ../src/empathy-call-window.c:3090
 #, c-format
-msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
+"computer"
 msgstr "Program stika %s ne prepozna zvočnih zapisov podprtih na vašem sistemu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3115
+#: ../src/empathy-call-window.c:3095
 #, c-format
-msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
+"computer"
 msgstr "Program stika %s ne prepozna video zapisov podprtih na vašem sistemu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3121
+#: ../src/empathy-call-window.c:3101
 #, c-format
-msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
-msgstr "Ni mogoče vzpostaviti povezave z %s. Morda je eden od odjemalcev je v omrežju, ki ne dovoli neposrednih povezav."
+msgid ""
+"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
+"does not allow direct connections."
+msgstr ""
+"Ni mogoče vzpostaviti povezave z %s. Morda je eden od odjemalcev je v "
+"omrežju, ki ne dovoli neposrednih povezav."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3127
+#: ../src/empathy-call-window.c:3107
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Prišlo je do napake na omrežju"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3131
-msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
+#: ../src/empathy-call-window.c:3111
+msgid ""
+"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "Zvočni zapisi za ta klic niso nameščeni"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3134
-msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
+#: ../src/empathy-call-window.c:3114
+msgid ""
+"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "Video zapisi za ta klic niso nameščeni"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3146
+#: ../src/empathy-call-window.c:3126
 #, c-format
-msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
-msgstr "Prišlo je do nepričakovane napake v delu programa Telepathy. Pošljite <a href=\"%s\">poročilo o hrošču</a> in pripnite dnevnik razhroščevanja iz menija pomoči."
+msgid ""
+"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
+"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
+"the Help menu."
+msgstr ""
+"Prišlo je do nepričakovane napake v delu programa Telepathy. Pošljite <a "
+"href=\"%s\">poročilo o hrošču</a> in pripnite dnevnik razhroščevanja iz "
+"menija pomoči."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3155
+#: ../src/empathy-call-window.c:3135
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Prišlo je do napake v klicnem programniku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3158
+#: ../src/empathy-call-window.c:3138
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Dosežen je konec pretoka"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3198
+#: ../src/empathy-call-window.c:3178
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Ni mogoče vzpostaviti zvočnega pretoka"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3208
+#: ../src/empathy-call-window.c:3188
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Ni mogoče vzpostaviti video pretoka"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3245
+#: ../src/empathy-call-window.c:3225
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Trenutno stanje je %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3249
+#: ../src/empathy-call-window.c:3229
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Na računu ni dovolj visokega zneska za vzpostavitev klica."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3251
+#: ../src/empathy-call-window.c:3231
 msgid "Top Up"
 msgstr "Povišaj"
 
@@ -3297,13 +3438,11 @@ msgstr "_Nastavitve"
 msgid "_View"
 msgstr "_Pogled"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Vsebina"
 
@@ -3387,24 +3526,23 @@ msgstr "Oddaljeni odjemalec:"
 msgid "Local Candidate:"
 msgstr "Krajevni odjemalec:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvok"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:102
+#: ../src/empathy-chat.c:101
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- sporočilnik Empathy"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:243
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:261
 msgid "Room"
 msgstr "Klepetalnica"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Samodejno povezovanje"
 
@@ -3412,43 +3550,61 @@ msgstr "Samodejno povezovanje"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Upravljanje priljubljenih klepetalnic"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:287
+#: ../src/empathy-chat-window.c:275
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Ali naj se okno zapre?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:293
+#: ../src/empathy-chat-window.c:281
 #, c-format
-msgid "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages until you rejoin it."
-msgstr "Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava s klepetalnico %s. Nadaljnja sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
+msgid ""
+"Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
+"until you rejoin it."
+msgstr ""
+"Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava s klepetalnico %s. Nadaljnja "
+"sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:306
+#: ../src/empathy-chat-window.c:294
 #, c-format
-msgid "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further messages until you rejoin it."
-msgid_plural "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any further messages until you rejoin them."
-msgstr[0] "Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava s %u klepetalnicami. Nadaljnja sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
-msgstr[1] "Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava s %u klepetalnico. Nadaljnja sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
-msgstr[2] "Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava z %u klepetalnicama. Nadaljnja sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
-msgstr[3] "Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava s %u klepetalnicami. Nadaljnja sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
-
-#: ../src/empathy-chat-window.c:317
+msgid ""
+"Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
+"messages until you rejoin it."
+msgid_plural ""
+"Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
+"further messages until you rejoin them."
+msgstr[0] ""
+"Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava s %u klepetalnicami. "
+"Nadaljnja sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
+msgstr[1] ""
+"Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava s %u klepetalnico. Nadaljnja "
+"sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
+msgstr[2] ""
+"Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava z %u klepetalnicama. "
+"Nadaljnja sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
+msgstr[3] ""
+"Z zapiranjem tega okna se prekine tudi povezava s %u klepetalnicami. "
+"Nadaljnja sporočila ne bodo prikazana do ponovne povezave."
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:305
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Ali naj se prekine povezava s klepetalnico %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:319
-msgid "You will not receive any further messages from this chat room until you rejoin it."
-msgstr "Nadaljnja sporočila s te klepetalnice ne bodo prikazana do ponovne povezave."
+#: ../src/empathy-chat-window.c:307
+msgid ""
+"You will not receive any further messages from this chat room until you "
+"rejoin it."
+msgstr ""
+"Nadaljnja sporočila s te klepetalnice ne bodo prikazana do ponovne povezave."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:338
+#: ../src/empathy-chat-window.c:326
 msgid "Close window"
 msgstr "Zapri okno"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:338
+#: ../src/empathy-chat-window.c:326
 msgid "Leave room"
 msgstr "Zapusti klepetalnico"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:677
-#: ../src/empathy-chat-window.c:700
+#: ../src/empathy-chat-window.c:665 ../src/empathy-chat-window.c:688
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3457,7 +3613,7 @@ msgstr[1] "%s (%d neprebrano)"
 msgstr[2] "%s (%d neprebrani)"
 msgstr[3] "%s (%d neprebrana)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:692
+#: ../src/empathy-chat-window.c:680
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3466,7 +3622,7 @@ msgstr[1] "%s (in %u drug)"
 msgstr[2] "%s (in %u druga)"
 msgstr[3] "%s (in %u drugi)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:708
+#: ../src/empathy-chat-window.c:696
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3475,7 +3631,7 @@ msgstr[1] "%s (%d neprebrano od drugih)"
 msgstr[2] "%s (%d neprebrani od drugih)"
 msgstr[3] "%s (%d neprebrana od drugih)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:717
+#: ../src/empathy-chat-window.c:705
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3484,11 +3640,11 @@ msgstr[1] "%s (%d neprebrano od vseh)"
 msgstr[2] "%s (%d neprebrani od vseh)"
 msgstr[3] "%s (%d neprebrana od vseh)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:954
+#: ../src/empathy-chat-window.c:942
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:962
+#: ../src/empathy-chat-window.c:950
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -3497,7 +3653,7 @@ msgstr[1] "Pošiljanje %d sporočila"
 msgstr[2] "Pošiljanje %d sporočil"
 msgstr[3] "Pošiljanje %d sporočil"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:982
+#: ../src/empathy-chat-window.c:970
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisanje sporočila."
 
@@ -3521,8 +3677,7 @@ msgstr "_Priljubljena klepetalnica"
 msgid "Notify for All Messages"
 msgstr "Obvesti o vseh novih sporočilih"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "_Pokaži seznam stikov"
 
@@ -3562,169 +3717,181 @@ msgstr "Premakni zavihek _desno"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odpni zavihek"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:69
+#: ../src/empathy-debugger.c:77
 msgid "Show a particular service"
 msgstr "Pokaži posebno storitev"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:74
+#: ../src/empathy-debugger.c:82
 msgid "- Empathy Debugger"
 msgstr "- razhroščevalnik Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:113
+#: ../src/empathy-debugger.c:142
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Empathy razhroščevalnik"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1599
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1588
 msgid "Save"
 msgstr "Shrani"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1659
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1648
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Povezava odložišča Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1668
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1657
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Odziv odložišča Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1675
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1664
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
-msgstr "Preveč je podatkov za enkratno lepljenje. Beleženje dnevnika je priporočljivo shraniti v datoteko."
+msgstr ""
+"Preveč je podatkov za enkratno lepljenje. Beleženje dnevnika je "
+"priporočljivo shraniti v datoteko."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1857
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1846
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Razhroščevalno okno"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1917
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1906
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "Pošlji na odložišče Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1961
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1950
 msgid "Pause"
 msgstr "Premor"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1973
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1962
 msgid "Level "
 msgstr "Raven"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1992
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1981
 msgid "Debug"
 msgstr "Razhroščevanje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1997
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1986
 msgid "Info"
 msgstr "Podrobnosti"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2002
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2077
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1991 ../src/empathy-debug-window.c:2066
 msgid "Message"
 msgstr "Sporočilo"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2007
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1996
 msgid "Warning"
 msgstr "Opozorilo"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2012
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2001
 msgid "Critical"
 msgstr "Kritično"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2017
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2006
 msgid "Error"
 msgstr "Napaka"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2019
 msgid ""
-"Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information such as your list of contacts or the messages you recently sent or received.\n"
-"If you don't want to see such information available in a public bug report, you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
+"Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
+"such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
+"received.\n"
+"If you don't want to see such information available in a public bug report, "
+"you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
+"when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
+"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
 msgstr ""
-"Čeprav dnevniki ne vključujejo gesel, lahko vsebujejo občutljive podatke, kot so seznam stikov ter prejeta in poslana sporočila elektronske pošte.\n"
-"V kolikor teh podrobnosti ne želite videti v javnem poročilu o hrošču, je vidnost teh mogoče omejiti le za razvijalce programa Empathy. To storite preko izbir na spletišču za <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">objavo poročila</a>."
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
+"Čeprav dnevniki ne vključujejo gesel, lahko vsebujejo občutljive podatke, "
+"kot so seznam stikov ter prejeta in poslana sporočila elektronske pošte.\n"
+"V kolikor teh podrobnosti ne želite videti v javnem poročilu o hrošču, je "
+"vidnost teh mogoče omejiti le za razvijalce programa Empathy. To storite "
+"preko izbir na spletišču za <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
+"cgi?product=empathy\">objavo poročila</a>."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2051
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2054
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2068
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2057
 msgid "Category"
 msgstr "Kategorija"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2071
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
 msgid "Level"
 msgstr "Raven"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2100
-msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
-msgstr "Izbrani upravljalnik povezav ne podpira razširitve za oddaljeno razhroščevanje."
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2089
+msgid ""
+"The selected connection manager does not support the remote debugging "
+"extension."
+msgstr ""
+"Izbrani upravljalnik povezav ne podpira razširitve za oddaljeno "
+"razhroščevanje."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-event-manager.c:500
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Dohodni video klic"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:512
+#: ../src/empathy-event-manager.c:504
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s vas kliče preko video kanala. Ali se želite javiti?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:513
+#: ../src/empathy-event-manager.c:505
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s vas kliče. Ali se želite javiti?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:541
+#: ../src/empathy-event-manager.c:533
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Zavrni"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:549
-#: ../src/empathy-event-manager.c:557
+#: ../src/empathy-event-manager.c:541 ../src/empathy-event-manager.c:549
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odgovori"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:557
+#: ../src/empathy-event-manager.c:549
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Odgovori z videom"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:712
+#: ../src/empathy-event-manager.c:704
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Vabilo v klepetalnico"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:714
+#: ../src/empathy-event-manager.c:706
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Povabilo v %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:721
+#: ../src/empathy-event-manager.c:713
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s vas vabi, da se pridružite v %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:734
+#: ../src/empathy-event-manager.c:726
 msgid "_Join"
 msgstr "_Pridruži se"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:760
+#: ../src/empathy-event-manager.c:752
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s vas je povabil v %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:766
+#: ../src/empathy-event-manager.c:758
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Povabljeni ste v %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:945
+#: ../src/empathy-event-manager.c:937
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Prihajajoč prenos datoteke od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:973
-#: ../src/empathy-roster-window.c:227
+#: ../src/empathy-event-manager.c:965 ../src/empathy-roster-window.c:212
 msgid "Password required"
 msgstr "Zahtevano geslo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1102
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3734,108 +3901,105 @@ msgstr ""
 "Sporočilo: %s"
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:93
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:96
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u.%02u"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:172
 msgctxt "file transfer percent"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:267
 #, c-format
 msgid "%s of %s at %s/s"
 msgstr "%s od %s pri %s/s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:268
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s od %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:299
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Prejemanje\"%s\" od %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:302
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Pošiljanje \"%s\" za %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:332
 #, c-format
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Napaka med prejemanjem \"%s\" od %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:335
 msgid "Error receiving a file"
 msgstr "Napaka med prejemanjem datoteke"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:340
 #, c-format
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Napaka med pošiljanjem \"%s\" k %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:343
 msgid "Error sending a file"
 msgstr "Napaka med pošiljanjem datoteke"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:482
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
 msgstr "\"%s\" prejeto od %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:487
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
 msgstr "\"%s\" poslano %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:490
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Prenos datoteke je končan"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:615
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:779
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:609 ../src/empathy-ft-manager.c:773
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Čakanje na odziv drugega udeleženca"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:641
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:679
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:635 ../src/empathy-ft-manager.c:673
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "Preverjanje celovitosti \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:644
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:682
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:638 ../src/empathy-ft-manager.c:676
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Ustvarjanje razpršila \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1019
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1031
 msgid "File"
 msgstr "Datoteka"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1053
 msgid "Remaining"
 msgstr "Preostalo"
 
@@ -3847,57 +4011,61 @@ msgstr "Prenosi datotek"
 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "S seznama odstrani končane, preklicane in spodletele prenose datotek"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:70
 msgid "_Import"
 msgstr "_Uvozi"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
-msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
-msgstr "Ni mogoče najti računa za uvoz. Program trenutno podpira le uvoz računov programa Pidgin."
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:82
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"Ni mogoče najti računa za uvoz. Program trenutno podpira le uvoz računov "
+"programa Pidgin."
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:203
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "Uvozi račune"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:302
+#: ../src/empathy-import-widget.c:296
 msgid "Import"
 msgstr "Uvozi"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:311
+#: ../src/empathy-import-widget.c:305
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:335
+#: ../src/empathy-import-widget.c:329
 msgid "Source"
 msgstr "Vir"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:196
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:224
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "Povabi udeležence"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "Izbor stika za povabilo v pogovor:"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:220
 msgid "Invite"
 msgstr "Povabi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:184
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Klepetelnica"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:199
 msgid "Members"
 msgstr "Člani"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:400
 msgid "Failed to list rooms"
 msgstr "Izpis seznama klepetalnic je spodletel"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:429
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -3910,35 +4078,46 @@ msgstr ""
 "Zahtevano geslo: %s\n"
 "Člani: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:431
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:432
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:431
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:432
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:774
 msgid "Join Room"
 msgstr "Pridruži se klepetalnici"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
-msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
-msgstr "Vnesite ime klepetalnice, ki se ji želite pridružiti, ali pa kliknite na eno ali več klepetalnic s seznama."
+msgid ""
+"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
+msgstr ""
+"Vnesite ime klepetalnice, ki se ji želite pridružiti, ali pa kliknite na eno "
+"ali več klepetalnic s seznama."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Klepetalnica:"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
-msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account&apos;s server"
-msgstr "Vnesite gostujoči strežnik klepetalnice ali pa pustite polje prazno, če se klepetalnica nahaja na strežniku računa"
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account&apos;s server"
+msgstr ""
+"Vnesite gostujoči strežnik klepetalnice ali pa pustite polje prazno, če se "
+"klepetalnica nahaja na strežniku računa"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
-msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
-msgstr "Vnesite gostujoči strežnik klepetalnice ali pa pustite polje prazno, če se klepetalnica nahaja na strežniku računa"
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account's server"
+msgstr ""
+"Vnesite gostujoči strežnik klepetalnice ali pa pustite polje prazno, če se "
+"klepetalnica nahaja na strežniku računa"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid "_Server:"
@@ -3952,104 +4131,104 @@ msgstr "Seznama klepetalnic ni bilo mogoče naložiti"
 msgid "Room List"
 msgstr "Seznam klepetalnic"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
 msgid "Respond"
 msgstr "Odgovori"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer with video"
 msgstr "Odgovori z videom"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
 msgid "Decline"
 msgstr "Odkloni"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
 msgid "Accept"
 msgstr "Sprejmi"
 
 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
 #. * brings the password popup.
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
 msgid "Provide"
 msgstr "Zagotovi"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:134
 msgid "Message received"
 msgstr "Sporočilo je bilo prejeto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:144
+#: ../src/empathy-preferences.c:135
 msgid "Message sent"
 msgstr "Sporočilo je bilo poslano"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:145
+#: ../src/empathy-preferences.c:136
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nov pogovor"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:146
+#: ../src/empathy-preferences.c:137
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "Stik se je povezal"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:147
+#: ../src/empathy-preferences.c:138
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Stik se je odjavil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:148
+#: ../src/empathy-preferences.c:139
 msgid "Account connected"
 msgstr "Povezava z računom je vzpostavljena"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:149
+#: ../src/empathy-preferences.c:140
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Povezava z računom je prekinjena"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:386
+#: ../src/empathy-preferences.c:377
 msgid "Language"
 msgstr "Jezik"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:637
+#: ../src/empathy-preferences.c:628
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julija"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:644
+#: ../src/empathy-preferences.c:635
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:650
+#: ../src/empathy-preferences.c:641
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "O, Romeo, Romeo, zakaj li Romeo?!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:654
+#: ../src/empathy-preferences.c:645
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Odreci se rodu, odvrzi ime,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:657
+#: ../src/empathy-preferences.c:648
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "če ne, prisezi večno mi ljubezen,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:660
+#: ../src/empathy-preferences.c:651
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "in dlje nisem Kapuletova."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:663
+#: ../src/empathy-preferences.c:654
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "Al' bi poslušal še, al govoril? "
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:666
+#: ../src/empathy-preferences.c:657
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Julija je prekinila povezavo."
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1032
+#: ../src/empathy-preferences.c:1023
 msgid "Preferences"
 msgstr "Možnosti"
 
@@ -4061,8 +4240,7 @@ msgstr "Pokaži skupine"
 msgid "Show account balances"
 msgstr "Pokaži stanje računa"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2241
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2226
 msgid "Contact List"
 msgstr "Seznam stikov"
 
@@ -4151,16 +4329,30 @@ msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
 msgstr "Uporabi _podporo odpravljanja odmevov za izboljšanje kakovosti klica."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
-msgid "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other person, but may cause problems on some computers. If you or the other person hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation off and restarting the call."
-msgstr "Odpravljanje odmevov omogoči čistejši zvok glasu med klicanjem, vendar pa se lahko na nekaterih sistemih pojavijo težave. V primeru da med pogovorom zaslišite nenavadne zvoke ali šume, onemogočite odpravljanje odmevov in ponovno vzpostavite klic."
+msgid ""
+"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
+"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
+"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
+"off and restarting the call."
+msgstr ""
+"Odpravljanje odmevov omogoči čistejši zvok glasu med klicanjem, vendar pa se "
+"lahko na nekaterih sistemih pojavijo težave. V primeru da med pogovorom "
+"zaslišite nenavadne zvoke ali šume, onemogočite odpravljanje odmevov in "
+"ponovno vzpostavite klic."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
 msgid "_Publish location to my contacts"
 msgstr "O_bjavi mesto mojim stikom"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
-msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
-msgstr "Zmanjšana natančnost mesta pomeni, da ne bo objavljenih podatkov natančnejših od mesta in države. Koordinate GPS bodo natančne na eno decimalno mesto."
+msgid ""
+"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
+"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
+"decimal place."
+msgstr ""
+"Zmanjšana natančnost mesta pomeni, da ne bo objavljenih podatkov "
+"natančnejših od mesta in države. Koordinate GPS bodo natančne na eno "
+"decimalno mesto."
 
 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
@@ -4188,7 +4380,9 @@ msgid "Location sources:"
 msgstr "Mesta virov:"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
-msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
 msgstr "Na seznamu jezikov so le tisti, za katere imate nameščene slovarje."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
@@ -4211,84 +4405,86 @@ msgstr "Različica:"
 msgid "Themes"
 msgstr "Teme"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:244
+#: ../src/empathy-roster-window.c:229
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Vpis gesla"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:250
+#: ../src/empathy-roster-window.c:235
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Prekini povezavo"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:493
-msgid "You need to setup an account to see contacts here."
-msgstr "Za prikaz stikov morate nastaviti račun."
+#: ../src/empathy-roster-window.c:478
+msgid "You need to set up an account to see contacts here."
+msgstr "Za prikaz stikov je treba nastaviti račun."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:569
+#: ../src/empathy-roster-window.c:554
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
-msgstr "Računov %s ni mogoče uporabljati, dokler ni posodobljena programska oprema %s."
+msgstr ""
+"Računov %s ni mogoče uporabljati, dokler ni posodobljena programska oprema "
+"%s."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:670
+#: ../src/empathy-roster-window.c:655
 msgid "Windows Live"
 msgstr "Windows Live"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:674
+#: ../src/empathy-roster-window.c:659
 msgid "Facebook"
 msgstr "Facebook"
 
 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
-#: ../src/empathy-roster-window.c:689
+#: ../src/empathy-roster-window.c:674
 #, c-format
 msgid "%s account requires authorisation"
 msgstr "Račun %s zahteva overitev"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:700
+#: ../src/empathy-roster-window.c:685
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Spletni računi"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:747
+#: ../src/empathy-roster-window.c:732
 msgid "Update software..."
 msgstr "Posodobitev programske opreme ..."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:753
+#: ../src/empathy-roster-window.c:738
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Ponovno se poveži"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:757
+#: ../src/empathy-roster-window.c:742
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Uredi račun"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:762
+#: ../src/empathy-roster-window.c:747
 msgid "Close"
 msgstr "Zapri"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:904
+#: ../src/empathy-roster-window.c:889
 msgid "Top up account"
 msgstr "Povišaj znesek na računu"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1590
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1575
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr "Omogočiti je treba enega izmed računov za prikaz stikov."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1598
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1583
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "Omogočiti je treba račun %s za prikaz stikov."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1676
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1661
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "Spremenite nastavitve za prikaz stikov."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1685
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1670
 msgid "No match found"
 msgstr "Ni najdenih zadetkov."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1692
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1677
 msgid "You haven't added any contact yet"
 msgstr "Ni še dodanih stikov"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1695
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1680
 msgid "No online contacts"
 msgstr "Ni prijavljenih stikov"
 
@@ -4385,12 +4581,12 @@ msgstr "Nov k_lic ..."
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:177
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
 msgid "Done"
 msgstr "Končano"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:208
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
 msgid "Please enter your account details"
 msgstr "Vnesite podrobnosti računa"
 
@@ -4505,8 +4701,8 @@ msgstr "Podpora različnim računom IM"
 
 #~ msgid "Details"
 #~ msgstr "Podrobnosti"
-#~ msgctxt "codec"
 
+#~ msgctxt "codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Neznano"
 
@@ -4620,15 +4816,15 @@ msgstr "Podpora različnim računom IM"
 
 #~ msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
 #~ msgstr "Stiki izbrani na seznamu na levi, bodo povezani skupaj."
-#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 
+#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 #~ msgid "_Link Contacts…"
 #~ msgstr "_Poveži stike ..."
 
 #~ msgid "Link Contacts"
 #~ msgstr "Poveži stike"
-#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
 
+#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
 #~ msgid "_Unlink…"
 #~ msgstr "_Odstrani povezavo ..."
 
@@ -4648,8 +4844,8 @@ msgstr "Podpora različnim računom IM"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ali ste prepričani, da želite odstraniti povezane stike? S tem se bodo "
 #~ "stiki razdelil na posamezne stike."
-#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
 
+#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
 #~ msgid "_Unlink"
 #~ msgstr "_Odstrani povezavo"
 
@@ -4773,8 +4969,8 @@ msgstr "Podpora različnim računom IM"
 
 #~ msgid "Personal Information"
 #~ msgstr "Osebni podatki"
-#~ msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 
+#~ msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 #~ msgid "_Edit"
 #~ msgstr "_Uredi"
 
@@ -4829,20 +5025,20 @@ msgstr "Podpora različnim računom IM"
 
 #~ msgid "The selected contact is offline."
 #~ msgstr "Izbrani stik ni povezan v omrežje."
-#~ msgctxt "encoding video codec"
 
+#~ msgctxt "encoding video codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Neznano"
-#~ msgctxt "encoding audio codec"
 
+#~ msgctxt "encoding audio codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Neznano"
-#~ msgctxt "decoding video codec"
 
+#~ msgctxt "decoding video codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Neznano"
-#~ msgctxt "decoding audio codec"
 
+#~ msgctxt "decoding audio codec"
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Neznano"
 
@@ -4917,8 +5113,8 @@ msgstr "Podpora različnim računom IM"
 
 #~ msgid "Use _Yahoo! Japan"
 #~ msgstr "Uporabi _Yahoo! Japan"
-#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 
+#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 #~ msgid "_Link…"
 #~ msgstr "_Poveži ..."