Updated Czech translation
authorMarek Černocký <marek@manet.cz>
Sun, 9 Sep 2012 06:48:35 +0000 (08:48 +0200)
committerMarek Černocký <marek@manet.cz>
Sun, 9 Sep 2012 06:48:35 +0000 (08:48 +0200)
po/cs.po

index b7c0c6e..23b1b4e 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -19,14 +19,14 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-16 10:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-18 14:08+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-05 07:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-09 08:43+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
 
@@ -46,21 +46,11 @@ msgstr "Internetový komunikátor Empathy"
 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
 msgstr "Diskutovat na serverech Google Talk, Facebook, MSN a mnoha dalších"
 
-#. Tweak the dialog
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2512
-msgid "Messaging and VoIP Accounts"
-msgstr "Účty IM a VoIP"
-
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
-msgstr "Spravovat účty IM a VoIP"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Měli byste používat správce připojení"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
 msgid ""
 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
 "reconnect."
@@ -68,40 +58,41 @@ msgstr ""
 "Jestli má být používán správce připojení k automatickému připojování a "
 "odpojování."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Automaticky připojovat Empathy po spuštění"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Jestli se má Empathy po spuštění automaticky připojovat k vašim účtům."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
 msgid "Empathy should auto-away when idle"
 msgstr "Empathy by měl při nečinnosti automaticky nastavit na nepřítomen"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
 msgid ""
 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr ""
 "Zda by měla aplikace Empathy při nečinnosti uživatele přepínat na stav "
 "nepřítomen"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Výchozí adresář pro stahování aplikace Empathy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Výchozí adresář pro ukládání přenášených souborů."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
+#. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
 msgstr ""
 "Magické číslo, které se má použít ke kontrole, když má být spuštěno "
 "pročištění"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
 msgid ""
 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
@@ -109,77 +100,52 @@ msgstr ""
 "empathy-sanity-cleaning.c používá toto číslo ke kontrole, zda se má spustit "
 "čistící úloha nebo ne. Uživatelé nemohou toto číslo ručně měnit."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Zobrazovat odpojené kontakty"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "Zda v seznamu kontaktů zobrazovat odpojené kontakty."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Show avatars"
-msgstr "Zobrazovat avatary"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
-msgid ""
-"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr ""
-"Zda zobrazovat avatary kontaktů v seznamu kontaktů a oknech s konverzacemi."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Show protocols"
-msgstr "Zobrazovat protokoly"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
-msgstr "Jestli zobrazovat protokoly kontaktů v seznamu kontaktů."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
 msgid "Show Balance in contact list"
 msgstr "Zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
 msgstr "Jestli zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Compact contact list"
-msgstr "Kompaktní seznam kontaktů"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
-msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v kompaktním režimu."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Skrýt hlavní okno"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "Skrýt hlavní okno."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "Výchozí adresář pro výběr obrázku avataru"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Poslední adresář, ze kterého byl vybrán obrázek avataru."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Otevírat nové konverzace v oddělených oknech"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
 msgstr "Pro nové konverzace vždy otevírat oddělená okna."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
 msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
 msgid ""
 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
 "user immediately."
@@ -187,137 +153,123 @@ msgstr ""
 "Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti. Když je něco špatně, tak se "
 "to uživatel ihned dozví."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
 msgid "The position for the chat window side pane"
 msgstr "Poloha pro postranní panel okna s konverzací"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
 msgstr "Uložená poloha (v pixelech) postranního panelu okna s konverzací"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
 msgid "Show contact groups"
 msgstr "Zobrazovat skupiny kontaktů"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
 msgid "Whether to show groups in the contact list."
 msgstr "Zda zobrazovat skupiny kontaktů v seznamu kontaktů."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Contact list sort criterion"
-msgstr "Kritérium pro řazení seznamu kontaktů"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
-msgid ""
-"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
-"the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
-"the contact list by name."
-msgstr ""
-"Jaké kritérium používat pro řazení seznamu kontaktů. Jako výchozí je použito "
-"řazení dle stavu kontaktu s hodnotou „state“. Hodnota „name“ řadí seznam "
-"kontaktů dle jména."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "Používat zvuková upozornění"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na události."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
 msgid "Disable sounds when away"
 msgstr "Zakázat zvuky v případě mé nepřítomnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Zda přehrávat zvuková upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
 "zaneprázdněnosti."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Přehrávat zvuk pro příchozí zprávy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na příchozí zprávy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Přehrávat zvuk pro odchozí zprávy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na odchozí zprávy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Přehrát zvuk při nové konverzaci"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na novou konverzaci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "Přehrávat zvuk, když se kontakt přihlásí"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
 msgstr ""
 "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na přihlašování kontaktu k síti."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Přehrát zvuk, pokud se kontakt odhlásí"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
 msgid ""
 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
 msgstr ""
 "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na odhlašování kontaktu od sítě."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "Přehrávat zvuk, když se přihlásím"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuk, když se přihlašuji do sítě."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Přehrávat zvuk, když se odhlásím"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
 msgstr "Zda přehrávat zvuk, když se odhlašuji ze sítě."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "Povolit vyskakující upozornění na nové zprávy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
 msgstr "Zdali zobrazovat vyskakující upozornění při přijetí nové zprávy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
 msgid "Disable popup notifications when away"
 msgstr "Zakázat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Zda zobrazovat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
 "zaneprázdněnosti."
 
 # is chat different than conversation?
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Vyskakující upozornění, pokud není vybrána konverzace"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
 msgid ""
 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
 "the chat is already opened, but not focused."
@@ -326,80 +278,83 @@ msgstr ""
 "byla již otevřena, ale není vybrána."
 
 # is chat different than conversation?
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
 msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu."
 
 # is chat different than conversation?
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Vyskakující upozornění při odhlášení kontaktu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
 msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při odpojení uživatele."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Používat grafické smajlíky"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
 msgstr "Jestli v konverzacích převádět smajlíky na obrázky."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
 msgid "Show contact list in rooms"
 msgstr "Zobrazit seznam kontaktů v diskuzních místnostech"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
 msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v diskuzních místnostech."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
 msgid "Chat window theme"
 msgstr "Motiv okna konverzace"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech konverzací."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
 msgid "Chat window theme variant"
 msgstr "Varianta motivu okna konverzace"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
 msgid ""
 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech konverzací."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Cesta k požadovanému motivu Adium"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
-msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
+msgid ""
+"Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
+"Deprecated."
 msgstr ""
-"Cesta k motivu Adium, který bude v případě, že Adium používáte, vybrán."
+"Cesta k motivu Adium, který bude v případě, že diskuze Adium používáte, "
+"vybrán. Zavrženo."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Povolit vývojové nástroje pro WebKit"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
 msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr ""
 "Zda mají být povoleny vývojové nástroje pro Webkit, například Web Inspektor."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
 msgid "Inform other users when you are typing to them"
 msgstr "Informovat ostatní uživatele, když jim píšete"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
 msgid ""
 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
 "affect the 'gone' state."
@@ -407,39 +362,39 @@ msgstr ""
 "Zda posílat stavy diskuze „sestavuje“ (composing) nebo "
 "„pozastaveno“ (paused). V současnosti nemá vliv na stav „odešel“ (gone)."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "Používat motiv pro diskuzní místnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Zda používat motiv pro diskuzní místnosti."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Jazyky s kontrolovaným pravopisem"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
 msgid ""
 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
 msgstr ""
 "Čárkami oddělený seznam jazyků používaných ke kontrole pravopisu (např. „en, "
 "fr, nl“)."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
 msgid ""
 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Jestli u zadávaných slov kontrolovat pravopis."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "Znak doplňování přezdívek"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
 msgid ""
 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
 "chat."
@@ -447,56 +402,56 @@ msgstr ""
 "Znak, který má být přidán za přezdívku při použití doplňování přezdívek "
 "(tabulátorem) ve skupinové konverzaci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Používat avatar kontaktu jako ikonku okna konverzace"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
 msgid ""
 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Zda má Empathy používat avatar kontaktu jako ikonu okna s konverzací."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
 msgstr "Poslední účet vybraný v dialogovém okně pro vstup do místnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
 msgstr ""
 "Cesta objektu D-Bus pro účet, který byl vybrán jako poslední pro vstup do "
 "místnosti."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
 msgid "Camera device"
 msgstr "Zařízení kamery"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
 msgstr ""
 "Výchozí zařízení kamery, které se má používat pro videohovory, např. /dev/"
 "video0."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
 msgid "Camera position"
 msgstr "Poloha kamery"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
 msgid "Position the camera preview should be during a call."
 msgstr "Poloha náhledové kamery, jak by měla být během hovoru."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
 msgid "Echo cancellation support"
 msgstr "Podpora potlačení ozvěny"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
 msgstr "Zda zapnout filtr Pulseaudio pro potlačení ozvěny."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Zobrazovat nápovědu, pokud se chystáte zavřít hlavní okno"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
 msgid ""
 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
 "'x' button in the title bar."
@@ -504,241 +459,307 @@ msgstr ""
 "Zda zobrazovat varování při uzavírání hlavního okna prostřednictvím tlačítka "
 "„x“ (křížek) v záhlaví okna."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
 msgid "Empathy can publish the user's location"
 msgstr "Empathy může zveřejnit polohu uživatele"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr "Jestli může Empathy zveřejňovat kontaktům vaši polohu."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
 msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí sítě"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
 msgstr "Zda může Empathy použít sít k určení polohy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
 msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí mobilní sítě"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
 msgstr "Jestli může Empathy použít mobilní síť k určení polohy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
 msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí GPS"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
 msgstr "Jestli může Empathy používat GPS k určení polohy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:98
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Přesnost plohy by měla být omezena"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
 msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr ""
 "Jestli má Empathy omezit přesnost polohy pro lepší ochranu vašeho soukromí."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Nebyl udán žádný důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Byla vyžádána změna stavu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Zrušili jste přenos souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Protistrana zrušila přenos souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Chyba při pokusu o odeslání souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Protistrana není schopna přenosu souborů"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:755 ../libempathy/empathy-utils.c:312
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Neznámý důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:918
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Přenos souboru byl dokončen, ale soubor byl poškozen"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1204
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Přenos souborů není podporován vzdálenou stranou"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1260
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Vybraný soubor není běžným souborem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1269
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Vybraný soubor je prázdný"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:85 ../libempathy/empathy-keyring.c:194
+msgid "Password not found"
+msgstr "Heslo nenalezeno"
+
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:594
+#, c-format
+msgid "IM account password for %s (%s)"
+msgstr "Heslo účtu rychlé komunikace pro %s (%s)"
+
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:631
+#, c-format
+msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
+msgstr "Heslo pro diskuzní místnost „%s“ u účtu %s (%s)"
+
+#: ../libempathy/empathy-message.c:407 ../src/empathy-call-observer.c:116
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Zmeškaný hovor od kontaktu %s"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:419
+#: ../libempathy/empathy-message.c:411
 #, c-format
 msgid "Called %s"
 msgstr "Hovor s kontaktem %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:422
+#: ../libempathy/empathy-message.c:414
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Příchozí hovor od kontaktu %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
+#: ../libempathy/empathy-time.c:90
+#, c-format
+msgid "%d second ago"
+msgid_plural "%d seconds ago"
+msgstr[0] "před %d sekundou"
+msgstr[1] "před %d sekundami"
+msgstr[2] "před %d sekundami"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:96
+#, c-format
+msgid "%d minute ago"
+msgid_plural "%d minutes ago"
+msgstr[0] "před minutou"
+msgstr[1] "před %d minutami"
+msgstr[2] "před %d minutami"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:102
+#, c-format
+msgid "%d hour ago"
+msgid_plural "%d hours ago"
+msgstr[0] "před hodinou"
+msgstr[1] "před %d hodinami"
+msgstr[2] "před %d hodinami"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:108
+#, c-format
+msgid "%d day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "včera"
+msgstr[1] "před %d dny"
+msgstr[2] "před %d dny"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:114
+#, c-format
+msgid "%d week ago"
+msgid_plural "%d weeks ago"
+msgstr[0] "před týdnem"
+msgstr[1] "před %d týdny"
+msgstr[2] "před %d týdny"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:120
+#, c-format
+msgid "%d month ago"
+msgid_plural "%d months ago"
+msgstr[0] "před měsícem"
+msgstr[1] "před %d měsíci"
+msgstr[2] "před %d měsíci"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:142
+msgid "in the future"
+msgstr "v budoucnosti"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
 msgid "Available"
 msgstr "Přítomen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
 msgid "Busy"
 msgstr "Zaneprázdněn"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
 msgid "Away"
 msgstr "Nepřítomen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:239
 msgid "Invisible"
-msgstr "Neviditelný"
+msgstr "Skrytý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
 msgid "Offline"
 msgstr "Odpojen"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámo"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Neudán žádný důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stav nastaven na „Odhlášen“"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
 msgid "Network error"
 msgstr "Chyba sítě"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autentizace selhala"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Chyba šifrování"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
 msgid "Name in use"
 msgstr "Jméno používáno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Certifikát nebyl poskytnut"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Nedůvěryhodný certifikát"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Platnost certifikátu vypršela"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certifikát není aktivován"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Certifikát názvu počítače nesouhlasí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Certifikát otisku prstu nesouhlasí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certifikát je podepsán sám sebou"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Chyba certifikátu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Šifrování není dostupné"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certifikát je neplatný"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Spojení bylo odmítnuto"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Spojení nemohlo být navázáno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:352
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Spojení bylo ztraceno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "Tento účet je již připojen k serveru"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Spojení bylo nahrazeno novým spojením, které používá stejný zdroj"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Takový účet již na serveru existuje"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:361
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Server je právě příliš zaneprázdněn na to, aby obsloužil spojení"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:363
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certifikát byl odvolán"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certifikát používá nepříliš bezpečný šifrovací algoritmus nebo je z "
 "kryptografického hlediska slabý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -746,180 +767,46 @@ msgstr ""
 "Délka certifikátu serveru nebo délka zřetězených certifikátů serveru "
 "přesáhla omezení dané kryptografickou knihovnou"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:372
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Váš software je příliš zastaralý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:374
 msgid "Internal error"
 msgstr "Interní chyba"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:503
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Lidé v okolí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:508
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:568
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:537
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:569
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:538
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:90
-#, c-format
-msgid "%d second ago"
-msgid_plural "%d seconds ago"
-msgstr[0] "před %d sekundou"
-msgstr[1] "před %d sekundami"
-msgstr[2] "před %d sekundami"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:96
-#, c-format
-msgid "%d minute ago"
-msgid_plural "%d minutes ago"
-msgstr[0] "před minutou"
-msgstr[1] "před %d minutami"
-msgstr[2] "před %d minutami"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:102
-#, c-format
-msgid "%d hour ago"
-msgid_plural "%d hours ago"
-msgstr[0] "před hodinou"
-msgstr[1] "před %d hodinami"
-msgstr[2] "před %d hodinami"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:108
-#, c-format
-msgid "%d day ago"
-msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] "včera"
-msgstr[1] "před %d dny"
-msgstr[2] "před %d dny"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:114
-#, c-format
-msgid "%d week ago"
-msgid_plural "%d weeks ago"
-msgstr[0] "před týdnem"
-msgstr[1] "před %d týdny"
-msgstr[2] "před %d týdny"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:120
-#, c-format
-msgid "%d month ago"
-msgid_plural "%d months ago"
-msgstr[0] "před měsícem"
-msgstr[1] "před %d měsíci"
-msgstr[2] "před %d měsíci"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:142
-msgid "in the future"
-msgstr "v budoucnosti"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
-msgid "Password not found"
-msgstr "Heslo nenalezeno"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
-#, c-format
-msgid "IM account password for %s (%s)"
-msgstr "Heslo účtu rychlé komunikace pro %s (%s)"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
-#, c-format
-msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
-msgstr "Heslo pro diskuzní místnost „%s“ u účtu %s (%s)"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
 msgid "All accounts"
 msgstr "Všechny účty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
-#: ../src/empathy-import-widget.c:336
-msgid "Account"
-msgstr "Účet"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
-msgid "Password"
-msgstr "Heslo"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
-msgid "Server"
-msgstr "Server"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
-#, c-format
-msgid "%s:"
-msgstr "%s:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
-msgid "Username:"
-msgstr "Uživatelské jméno:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
-msgid "A_pply"
-msgstr "_Použít"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
-msgid "L_og in"
-msgstr "Přip_ojit"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
-msgid "This account already exists on the server"
-msgstr "Takový účet již existuje"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
-msgid "Create a new account on the server"
-msgstr "Vytvořit nový účet na serveru"
-
-#. To translators: The first parameter is the login id and the
-#. * second one is the network. The resulting string will be something
-#. * like: "MyUserName on freenode".
-#. * You should reverse the order of these arguments if the
-#. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
-#, c-format
-msgid "%1$s on %2$s"
-msgstr "%1$s na %2$s"
-
-#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
-#. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
-#, c-format
-msgid "%s Account"
-msgstr "Účet služby %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
-msgid "New account"
-msgstr "Nový účet"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "_Heslo:"
+msgid "Pass_word"
+msgstr "_Heslo"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-msgid "Screen _Name:"
-msgstr "Zobrazené jmé_no:"
+msgid "Screen _Name"
+msgstr "Zobrazené jmé_no"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
@@ -940,30 +827,28 @@ msgstr "Zapamatovat heslo"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
+msgid "_Port"
+msgstr "_Port"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
-msgid "_Server:"
-msgstr "_Server:"
+msgid "_Server"
+msgstr "_Server"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
@@ -981,101 +866,137 @@ msgstr "Jaké je vaše heslo k AIM?"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
 msgid "Remember Password"
 msgstr "Zapamatovat heslo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
-msgid "Login I_D:"
-msgstr "Přihlašovací I_D:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
+#: ../src/empathy-import-widget.c:323
+msgid "Account"
+msgstr "Účet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> username"
-msgstr "<b>Například:</b> uzivatelskejmeno"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
-msgid "What is your GroupWise User ID?"
-msgstr "Jaké je vaše uživatelské GroupWise ID?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
+msgid "Server"
+msgstr "Server"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
-msgid "What is your GroupWise password?"
-msgstr "Jaké je vaše heslo ke GroupWise?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
-msgid "ICQ _UIN:"
-msgstr "Čí_slo ICQ:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> 123456789"
-msgstr "<b>Například:</b> 123456789"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:820
+#, c-format
+msgid "%s:"
+msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
-msgid "Ch_aracter set:"
-msgstr "Zn_aková sada:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1432
+msgid "Username:"
+msgstr "Uživatelské jméno:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
-msgid "What is your ICQ UIN?"
-msgstr "Jaké je váš UIN pro ICQ?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1749
+msgid "A_pply"
+msgstr "_Použít"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
-msgid "What is your ICQ password?"
-msgstr "Jaké je vaše heslo k ICQ?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1778
+msgid "L_og in"
+msgstr "Přip_ojit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
-msgid "Auto"
-msgstr "Automaticky"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1848
+msgid "This account already exists on the server"
+msgstr "Takový účet již existuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
-msgid "UDP"
-msgstr "UDP"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1852
+msgid "Create a new account on the server"
+msgstr "Vytvořit nový účet na serveru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
-msgid "TCP"
-msgstr "TCP"
+#. To translators: The first parameter is the login id and the
+#. * second one is the network. The resulting string will be something
+#. * like: "MyUserName on freenode".
+#. * You should reverse the order of these arguments if the
+#. * server should come before the login id in your locale.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2263
+#, c-format
+msgid "%1$s on %2$s"
+msgstr "%1$s na %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
-msgid "TLS"
-msgstr "TLS"
+#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
+#. * string will be something like: "Jabber Account"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2289
+#, c-format
+msgid "%s Account"
+msgstr "Účet služby %s"
 
-#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
-#. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
-msgid "Register"
-msgstr "Zaregistrovat"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2293
+msgid "New account"
+msgstr "Nový účet"
 
-#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
-#. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
-msgid "Options"
-msgstr "Volby"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
+msgid "Login I_D"
+msgstr "Přihlašovací I_D"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
-msgid "None"
-msgstr "Žádný"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+msgid "<b>Example:</b> username"
+msgstr "<b>Například:</b> uzivatelskejmeno"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
+msgid "What is your GroupWise User ID?"
+msgstr "Jaké je vaše uživatelské GroupWise ID?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
+msgid "What is your GroupWise password?"
+msgstr "Jaké je vaše heslo ke GroupWise?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+msgid "ICQ _UIN"
+msgstr "Čí_slo ICQ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
+msgid "<b>Example:</b> 123456789"
+msgstr "<b>Například:</b> 123456789"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+msgid "Ch_aracter set"
+msgstr "Zn_aková sada"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
+msgid "What is your ICQ UIN?"
+msgstr "Jaké je váš UIN pro ICQ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
+msgid "What is your ICQ password?"
+msgstr "Jaké je vaše heslo k ICQ?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
 msgid "Network"
 msgstr "Síť"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
-msgid "Network:"
-msgstr "Síť:"
+msgid "Character set"
+msgstr "Znaková sada"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
-msgid "Character set:"
-msgstr "Znaková sada:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
 msgid "Add…"
 msgstr "Přidat…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
@@ -1083,19 +1004,21 @@ msgstr "Přidat…"
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstranit"
 
+#. Translators: tooltip on a 'Go Up' button used to sort IRC servers by priority
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
+#. Translators: tooltip on a 'Go Down' button used to sort IRC servers by priority
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
 msgid "Down"
 msgstr "Dolů"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
 msgid "Servers"
 msgstr "Servery"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid ""
 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
 "password."
@@ -1103,27 +1026,27 @@ msgstr ""
 "Většina serverů IRC heslo nepotřebuje, takže pokud si nejste jisti, žádné "
 "heslo nezadávejte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
-msgid "Nickname:"
-msgstr "Přezdívka:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
-msgid "Quit message:"
-msgstr "Zpráva loučení:"
+msgid "Nickname"
+msgstr "Přezdívka"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
-msgid "Real name:"
-msgstr "Pravé jméno:"
+msgid "Quit message"
+msgstr "Rozloučení"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
+msgid "Real name"
+msgstr "Skutečné jméno"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
+msgid "Username"
+msgstr "Uživatelské jméno"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
 msgid "Which IRC network?"
 msgstr "Kterou síť IRC?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:18
 msgid "What is your IRC nickname?"
 msgstr "Jaká je vaše přezdívka v IRC?"
 
@@ -1170,25 +1093,25 @@ msgid "I_gnore SSL certificate errors"
 msgstr "I_gnorovat chyby certifikátu SSL"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
-msgid "Priori_ty:"
-msgstr "Priori_ta:"
+msgid "Priori_ty"
+msgstr "Priori_ta"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
-msgid "Reso_urce:"
-msgstr "Z_droj:"
+msgid "Reso_urce"
+msgstr "Z_droj"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
 msgstr "Požadováno ši_frování (TLS/SSL)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
-msgid "Use old SS_L"
-msgstr "Použít staré SS_L"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
 msgid "Override server settings"
 msgstr "Přepsat nastavení serveru"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
+msgid "Use old SS_L"
+msgstr "Použít staré SS_L"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Jaké je vaše Jabber ID?"
@@ -1205,6 +1128,30 @@ msgstr "Jaké je vaše heslo ke službě Jabber?"
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Jaké chcete heslo pro Jabber?"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
+msgid "Nic_kname"
+msgstr "Přezdív_ka"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
+msgid "_Last Name"
+msgstr "_Příjmení"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
+msgid "_First Name"
+msgstr "_Jméno"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+msgid "_Published Name"
+msgstr "Z_veřejněné jméno"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
+msgid "_Jabber ID"
+msgstr "ID _Jabberu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
+msgid "E-_mail address"
+msgstr "E-_mailová adresa"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
 msgstr "<b>Například:</b> uzivatel@hotmail.com"
@@ -1217,33 +1164,38 @@ msgstr "Jaké je ID pro Windows Live?"
 msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo k Windows Live?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
-msgid "Nic_kname:"
-msgstr "_Přezdívka:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
+msgid "Auto"
+msgstr "Automaticky"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "_Last Name:"
-msgstr "_Příjmení:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
+msgid "UDP"
+msgstr "UDP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
-msgid "_First Name:"
-msgstr "_Jméno:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
-msgid "_Published Name:"
-msgstr "_Publikované jméno:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
-msgid "_Jabber ID:"
-msgstr "ID _Jabberu:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
+msgid "Register"
+msgstr "Zaregistrovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "E-_mail address:"
-msgstr "E-_mailová adresa:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
+msgid "Options"
+msgstr "Volby"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
+msgid "None"
+msgstr "Žádný"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
-msgid "_Username:"
-msgstr "_Uživatelské jméno:"
+msgid "_Username"
+msgstr "_Uživatelské jméno"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
@@ -1266,8 +1218,8 @@ msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr "Růžné volby"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid "STUN Server:"
-msgstr "Server STUN:"
+msgid "STUN Server"
+msgstr "Server STUN"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "Discover the STUN server automatically"
@@ -1277,30 +1229,25 @@ msgstr "Automaticky najít server STUN"
 msgid "Discover Binding"
 msgstr "Vyhledat vázání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
-msgid "Server:"
-msgstr "Server:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
 msgid "Keep-Alive Options"
 msgstr "Volby (udržovat spojení)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
-msgid "Mechanism:"
-msgstr "Mechanismus:"
+msgid "Mechanism"
+msgstr "Mechanismus"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
 msgid "Interval (seconds)"
 msgstr "Interval (v sekundách)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
-msgid "Authentication username:"
-msgstr "Uživatelské jméno pro autentizaci:"
+msgid "Authentication username"
+msgstr "Uživatelské jméno pro ověření"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
-msgid "Transport:"
-msgstr "Přenos:"
+msgid "Transport"
+msgstr "Přenos"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
 msgid "Loose Routing"
@@ -1310,18 +1257,22 @@ msgstr "Volné směrování"
 msgid "Ignore TLS Errors"
 msgstr "Nedbat chyb TLS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+msgid "Local IP Address"
+msgstr "Místní adresa IP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Jaké je vaše přihlašovací ID pro SIP?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
 msgid "What is your SIP account password?"
 msgstr "Jaké je heslo k vašemu účtu SIP?"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+msgid "Pass_word:"
+msgstr "_Heslo:"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
 msgid "Yahoo! I_D:"
 msgstr "Yahoo! I_D:"
@@ -1334,6 +1285,14 @@ msgstr "I_gnorovat pozvání do konferencí a diskuzních místností"
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "Ná_rodní prostředí seznamu místností:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+msgid "Ch_aracter set:"
+msgstr "Zn_aková sada:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "Jaké je vaše Yahoo! ID?"
@@ -1342,36 +1301,36 @@ msgstr "Jaké je vaše Yahoo! ID?"
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo k Yahoo?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Nelze konvertovat obrázek"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr "Váš systém neobsahuje žádný z podporovaných formátů obrázku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
 msgid "Couldn't save picture to file"
 msgstr "Nelze uložit obrázek do souboru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Vyberte si obrázek avataru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
 msgid "Take a picture..."
 msgstr "Vyfotografovat…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
 msgid "No Image"
 msgstr "Žádný obrázek"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
 msgid "Images"
 msgstr "Obrázky"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
 msgid "All Files"
 msgstr "Všechny soubory"
 
@@ -1379,6 +1338,34 @@ msgstr "Všechny soubory"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknutím zvětšíte"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
+#, c-format
+msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
+msgstr "Autentizace selhala pro účet <b>%s</b>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3725
+msgid "Retry"
+msgstr "Opakovat"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter your password for account\n"
+"<b>%s</b>"
+msgstr ""
+"Zadejte své heslo pro účet\n"
+"<b>%s</b>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
+msgid "Select..."
+msgstr "Vybrat…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
+msgid "_Select"
+msgstr "_Vybrat"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
 msgid "There was an error starting the call"
@@ -1404,40 +1391,39 @@ msgstr "Tento protokol nepodporuje tísňová volání"
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Nemáte dostatečný kredit k provedení tohoto volání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:728
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Nepovedlo se otevřít soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:786
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Tato konverzace toto téma nepodporuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Nemáte oprávnění potřebná pro změnu tématu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
-#, c-format
-msgid "“%s” is not a valid contact ID"
-msgstr "„%s“ není platné ID kontaktu"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:968
+msgid "Invalid contact ID"
+msgstr "Neplatné ID kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1055
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: vymazat všechny zprávy z této konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <téma>: nastavit téma aktuální konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1445,23 +1431,23 @@ msgstr ""
 "/part [<ID místnosti>] [<důvod>]: opustit místnost, bez udání tu právě "
 "aktuální"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <ID kontaktu> [<zpráva>]: otevřít novou soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <ID kontaktu> <zpráva>: otevřít novou soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <přezdívka>: změnit svoji přezdívku na aktuálním serveru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <zpráva>: zaslat zprávu AKCE do aktuální konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1471,11 +1457,11 @@ msgstr ""
 "posílání zpráv začínajících s „/“. Například: „/say /join je použito pro "
 "připojení do místnosti“"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <ID kontaktu>: zobrazit informace o kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1483,126 +1469,126 @@ msgstr ""
 "/help [<příkaz>]: vypsat seznam podporovaných příkazů. Pokud je zadán "
 "<příkaz>, vypsat jeho použití."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1111
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Použití: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1156
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Neznámý příkaz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Neznámý příkaz, pro výpis dostupných příkazů použijte /help"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "Nemáte dostatečný kredit k poslání zprávy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1557
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1620
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Chyba při odesílání zprávy „%s“: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Chyba při odesílání zprávy: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr "nedostatečný zůstatek k zaslání zprávy. <a href='%s'>Dobít.</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1591
 msgid "not capable"
 msgstr "není k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
 msgid "offline"
 msgstr "odpojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "invalid contact"
 msgstr "neplatný kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "permission denied"
 msgstr "oprávnění odepřeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
 msgid "too long message"
 msgstr "příliš dlouhá zpráva"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
 msgid "not implemented"
 msgstr "neimplementováno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1681 ../src/empathy-chat-window.c:969
 msgid "Topic:"
 msgstr "Téma:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1696
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Nastavit téma na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1698
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Téma nastavil %s na: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Nestanoveno žádné téma"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2219
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Žádné návrhy)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2324
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2394
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Vložit smajlíka"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2412
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2469
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Návrhy pravopi_sných oprav"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Nepovedlo se získat záznam nedávné historie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2719
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s se odpojil"
@@ -1610,12 +1596,12 @@ msgstr "%s se odpojil"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2726
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s byl vyhozen uživatelem %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2729
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s byl vyhozen"
@@ -1623,17 +1609,17 @@ msgstr "%s byl vyhozen"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2737
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s byl zakázán uživatelem %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2740
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s byl zakázán"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s opustil místnost"
@@ -1643,17 +1629,17 @@ msgstr "%s opustil místnost"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2753
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2778
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s se připojil do místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2803
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s je teď znám jako %s"
@@ -1661,55 +1647,50 @@ msgstr "%s je teď znám jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2590
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2990 ../src/empathy-call-window.c:1468
+#: ../src/empathy-call-window.c:1518 ../src/empathy-call-window.c:2571
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1176
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Odpojen"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3665
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Přejete si uchovat toto heslo?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3671
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamatovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3681
 msgid "Not now"
 msgstr "Nyní ne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-msgid "Retry"
-msgstr "Opakovat"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3729
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Špatné heslo, zkuste to prosím znovu:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3859
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Tato místnost je chráněna heslem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3886
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
 msgid "Join"
 msgstr "Připojit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4078 ../src/empathy-event-manager.c:1197
 msgid "Connected"
 msgstr "Připojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4133
 msgid "Conversation"
 msgstr "Konverzace"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4138
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1734,17 +1715,16 @@ msgstr "Oprávnění odepřeno"
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Nelze blokovat kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Upravit blokované kontakty"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
 msgstr "Účet:"
 
@@ -1752,557 +1732,505 @@ msgstr "Účet:"
 msgid "Blocked Contacts"
 msgstr "Blokované kontakty"
 
-#. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
-msgid "_Copy Link Address"
-msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
+msgid "Full name"
+msgstr "Celé jméno"
 
-#. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
-msgid "_Open Link"
-msgstr "_Otevřít odkaz"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
+msgid "Phone number"
+msgstr "Telefonní číslo"
 
-#. Translators: timestamp displayed between conversations in
-#. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
-msgid "%A %B %d %Y"
-msgstr "%A, %e. %B %Y"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
+msgid "E-mail address"
+msgstr "E-mailová adresa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
-msgid "New Contact"
-msgstr "Nový kontakt"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
+msgid "Website"
+msgstr "Webové stránky"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
-#, c-format
-msgid "Block %s?"
-msgstr "Blokovat %s?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
+msgid "Birthday"
+msgstr "Narozeniny"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
-msgstr "Opravdu chcete blokovat „%s“, aby vás znovu nekontaktoval?"
+#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
+#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
+#. * with their IM client.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
+msgid "Last seen:"
+msgstr "Naposledy spatřen:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
-msgid "_Block"
-msgstr "_Blokovat"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
+msgid "Server:"
+msgstr "Server:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
-msgid "_Report this contact as abusive"
-msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
-msgstr[0] "Na_hlásit tento kontakt jako obtěžující"
-msgstr[1] "Na_hlásit tyto kontakty jako obtěžující"
-msgstr[2] "Na_hlásit tyto kontakty jako obtěžující"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
+msgid "Connected from:"
+msgstr "Připojen z:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
-msgid "Subscription Request"
-msgstr "Požadavek na přihlášení"
+#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
+#. * and should bin this.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
+msgid "Away message:"
+msgstr "Zpráva v nepřítomnosti:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
+msgid "work"
+msgstr "pracovní"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
+msgid "home"
+msgstr "domů"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
+msgid "mobile"
+msgstr "mobilní"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
+msgid "voice"
+msgstr "hlasový"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
+msgid "preferred"
+msgstr "upřednostňovaný"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
-msgid "_Block User"
-msgstr "_Blokovat uživatele"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
+msgid "postal"
+msgstr "poštovní"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
-msgid "Decide _Later"
-msgstr "_Rozhodnout se později"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
+msgid "parcel"
+msgstr "doručovací"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Hledat kontakty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
 msgid "Search: "
 msgstr "Hledat: "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "Přid_at kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Nenalezen žádný kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
 msgid "Your message introducing yourself:"
 msgstr "Vaše zpráva, kterou se představujete:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Dejte mi prosím vědět, až budete připojen. Děkuji!"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:567
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:170
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
+msgid "Save Avatar"
+msgstr "Uložit avatar"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
+msgid "Unable to save avatar"
+msgstr "Nelze uložit avatar"
+
+#. Identifier to connect to Instant Messaging network
+#. Setup id label
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:444
+msgid "Identifier"
+msgstr "Identifikátor"
+
+#. Setup nickname entry
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:449
+msgid "Alias"
+msgstr "Přezdívka"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
+msgid "Contact Details"
+msgstr "Údaje kontaktu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
+msgid "Information requested…"
+msgstr "Jsou požadovány informace…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
+msgstr "<b>Poloha</b> (dne)\t"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
+msgid "Client Information"
+msgstr "Informace o klientovi"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
+msgid "OS"
+msgstr "OS"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
+msgid "Version"
+msgstr "Verze"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+msgid "Client"
+msgstr "Klient"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
+msgid "Groups"
+msgstr "Skupiny"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
+msgid ""
+"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
+"select more than one group or no groups."
+msgstr ""
+"Vyberte skupiny, do kterých má kontakt patřit. Můžete vybrat více než jednu "
+"skupinu, ale také nevybrat žádnou skupinu."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
+msgid "_Add Group"
+msgstr "_Přidat skupinu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
+msgctxt "verb in a column header displaying group names"
+msgid "Select"
+msgstr "Vybrat"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
+msgid "New Contact"
+msgstr "Nový kontakt"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
+#, c-format
+msgid "Block %s?"
+msgstr "Blokovat %s?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
+msgstr "Opravdu chcete blokovat „%s“, aby vás znovu nekontaktoval?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
+msgid "The following identity will be blocked:"
+msgid_plural "The following identities will be blocked:"
+msgstr[0] "Následující identita bude blokována:"
+msgstr[1] "Následující identity budou blokovány:"
+msgstr[2] "Následující identity budou blokovány:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
+msgid "The following identity can not be blocked:"
+msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
+msgstr[0] "Následující identitu nelze blokovat:"
+msgstr[1] "Následující identity nelze blokovat:"
+msgstr[2] "Následující identity nelze blokovat:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
+msgid "_Block"
+msgstr "_Blokovat"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
+msgid "_Report this contact as abusive"
+msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
+msgstr[0] "Na_hlásit tento kontakt jako obtěžující"
+msgstr[1] "Na_hlásit tyto kontakty jako obtěžující"
+msgstr[2] "Na_hlásit tyto kontakty jako obtěžující"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
+msgid "Edit Contact Information"
+msgstr "Upravit informace o kontaktu"
+
+#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
+msgid "Linked Contacts"
+msgstr "Pospojované kontakty"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
+msgid "gnome-contacts not installed"
+msgstr "Kontakty Gnome (gnome-contacts) nejsou nainstalovány"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
+msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
+msgstr ""
+"Nainstalujte si prosím aplikaci Kontakty Gnome (gnome-contacts), abyste měli "
+"přístup k údajům kontaktů."
+
+#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
+#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
+#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
+#, c-format
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:347
+msgid "Select account to use to place the call"
+msgstr "Výběr účtu pro umístění volání"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+msgid "Call"
+msgstr "Hovor"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
+msgid "Mobile"
+msgstr "Mobilní"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
+msgid "Work"
+msgstr "Pracovní"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:420
+msgid "HOME"
+msgstr "Soukromý"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:661
+msgid "_Block Contact"
+msgstr "_Blokovat kontakt"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:717
+msgid "Delete and _Block"
+msgstr "Smazat a _blokovat"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:779
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
+msgstr "Opravdu chcete odstranit kontakt „%s“?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:788
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
+"remove all the contacts which make up this linked contact."
+msgstr ""
+"Opravdu chcete odstranit pospojovaný kontakt „%s“? Uvědomte si, že tím se "
+"odstraní všechny kontakty, které tento pospojovaný kontakt tvoří."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:799
+msgid "Removing contact"
+msgstr "Kontakt se odstraňuje"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2454
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Odstranit"
+
+#. add chat button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
+msgid "_Chat"
+msgstr "_Diskuze"
+
+#. add SMS button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
+msgid "_SMS"
+msgstr "_SMS"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1294
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "_Audiohovor"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1327
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Video Call"
+msgstr "_Videohovor"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1368
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
+msgid "_Previous Conversations"
+msgstr "_Předchozí konverzace"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1397
+msgid "Send File"
+msgstr "Odeslat soubor"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
+msgid "Share My Desktop"
+msgstr "Sdílet moji plochu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1453
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
+msgid "Favorite"
+msgstr "Oblíbený"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1482
+msgid "Infor_mation"
+msgstr "Infor_mace"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1531
+msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upravit"
+
+#. send invitation
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1647
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1235
+msgid "Inviting you to this room"
+msgstr "Pozvání do místnosti"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1693
+msgid "_Invite to Chat Room"
+msgstr "Pozvat do diskuzní místnost_i"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1889
+msgid "_Add Contact…"
+msgstr "_Přidat kontakt…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2374
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
+msgstr "Opravdu chcete odstranit skupinu „%s“?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2377
+msgid "Removing group"
+msgstr "Skupina  se odstraňuje"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2445
+msgid "Re_name"
+msgstr "Přejme_novat"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanály:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:747
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kód země ISO:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
 msgid "Country:"
 msgstr "Země:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
 msgid "State:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
 msgid "City:"
 msgstr "Město:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
 msgid "Area:"
 msgstr "Oblast:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "PSČ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulice:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "Building:"
 msgstr "Budova:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Floor:"
 msgstr "Podlaží:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "Room:"
 msgstr "Místnost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "Text:"
 msgstr "Text:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "URI:"
 msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Úroveň přesnosti:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Vertikální chyba (v metrech):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Horizontální chyba (v metrech):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Speed:"
 msgstr "Rychlost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Azimut:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Rychlost stoupání:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Poslední aktualizace:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Zeměpisná délka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Zeměpisná šířka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Nadmořská výška:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:846
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:861
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
 msgid "Location"
 msgstr "Poloha"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%B %e, %Y v %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:997
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
-msgid "Save Avatar"
-msgstr "Uložit avatar"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1053
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
-msgid "Unable to save avatar"
-msgstr "Nelze uložit avatar"
+#. Alias
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
+msgid "Alias:"
+msgstr "Alias:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1444
-msgid "Personal Details"
-msgstr "Osobní údaje"
+#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
+msgid "Identifier:"
+msgstr "Identifikátor:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1447
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
-msgid "Contact Details"
-msgstr "Údaje kontaktu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
-msgid "Full name"
-msgstr "Celé jméno"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
-msgid "Phone number"
-msgstr "Telefonní číslo"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mailová adresa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
-msgid "Website"
-msgstr "Webové stránky"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
-msgid "Birthday"
-msgstr "Narozeniny"
-
-#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
-#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
-#. * with their IM client.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
-msgid "Last seen:"
-msgstr "Naposledy spatřen:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
-msgid "Connected from:"
-msgstr "Připojen z:"
-
-#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
-#. * and should bin this.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
-msgid "Away message:"
-msgstr "Zpráva v nepřítomnosti:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
-msgid "work"
-msgstr "pracovní"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
-msgid "home"
-msgstr "domů"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
-msgid "mobile"
-msgstr "mobilní"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
-msgid "voice"
-msgstr "hlasový"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
-msgid "preferred"
-msgstr "upřednostňovaný"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
-msgid "postal"
-msgstr "poštovní"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
-msgid "parcel"
-msgstr "doručovací"
-
-#. Identifier to connect to Instant Messaging network
-#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
-msgid "Identifier:"
-msgstr "Identifikátor:"
-
-#. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
-msgid "Alias:"
-msgstr "Alias:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
-msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr "<b>Poloha</b> (dne)\t"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
-msgid "Information requested…"
-msgstr "Jsou požadovány informace…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-msgid "Client Information"
-msgstr "Informace o klientovi"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
-msgid "OS:"
-msgstr "OS:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
-msgid "Version:"
-msgstr "Verze:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
-msgid "Client:"
-msgstr "Klient:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
-msgid "Groups"
-msgstr "Skupiny"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
-msgid ""
-"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
-"select more than one group or no groups."
-msgstr ""
-"Vyberte skupiny, do kterých má kontakt patřit. Můžete vybrat více než jednu "
-"skupinu, ale také nevybrat žádnou skupinu."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
-msgid "_Add Group"
-msgstr "_Přidat skupinu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
-msgctxt "verb in a column header displaying group names"
-msgid "Select"
-msgstr "Vybrat"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1970
-msgid "Group"
-msgstr "Skupina"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
-msgid "The following identity will be blocked:"
-msgid_plural "The following identities will be blocked:"
-msgstr[0] "Následující identita bude blokována:"
-msgstr[1] "Následující identity budou blokovány:"
-msgstr[2] "Následující identity budou blokovány:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
-msgid "The following identity can not be blocked:"
-msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
-msgstr[0] "Následující identitu nelze blokovat:"
-msgstr[1] "Následující identity nelze blokovat:"
-msgstr[2] "Následující identity nelze blokovat:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
-msgid "Edit Contact Information"
-msgstr "Upravit informace o kontaktu"
-
-#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
-msgid "Linked Contacts"
-msgstr "Pospojované kontakty"
-
-#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
-#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
-#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:173
-#, c-format
-msgid "%s (%s)"
-msgstr "%s (%s)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:345
-msgid "Select account to use to place the call"
-msgstr "Výběr účtu pro umístění volání"
-
-#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
-#. * title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:349
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
-msgid "Call"
-msgstr "Hovor"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
-msgid "Mobile"
-msgstr "Mobilní"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
-msgid "Work"
-msgstr "Pracovní"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
-msgid "HOME"
-msgstr "Soukromý"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:659
-msgid "_Block Contact"
-msgstr "_Blokovat kontakt"
-
-#. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1018
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
-msgid "_Chat"
-msgstr "_Diskuze"
-
-#. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1053
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
-msgid "_SMS"
-msgstr "_SMS"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1086
-msgctxt "menu item"
-msgid "_Audio Call"
-msgstr "_Audiohovor"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1119
-msgctxt "menu item"
-msgid "_Video Call"
-msgstr "_Videohovor"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1160
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
-msgid "_Previous Conversations"
-msgstr "_Předchozí konverzace"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1189
-msgid "Send File"
-msgstr "Odeslat soubor"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1219
-msgid "Share My Desktop"
-msgstr "Sdílet moji plochu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1245
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
-msgid "Favorite"
-msgstr "Oblíbený"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1264
-msgid "gnome-contacts not installed"
-msgstr "Kontakty Gnome (gnome-contacts) nejsou nainstalovány"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
-msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
-msgstr ""
-"Nainstalujte si prosím aplikaci Kontakty Gnome (gnome-contacts), abyste měli "
-"přístup k údajům kontaktů."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
-msgid "Infor_mation"
-msgstr "Infor_mace"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1447
-msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Upravit"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1564
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1192
-msgid "Inviting you to this room"
-msgstr "Pozvání do místnosti"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1610
-msgid "_Invite to Chat Room"
-msgstr "Pozvat do diskuzní místnost_i"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1806
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
-msgid "_Add Contact…"
-msgstr "_Přidat kontakt…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
-msgid "Delete and _Block"
-msgstr "Smazat a _blokovat"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete odstranit skupinu „%s“?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
-msgid "Removing group"
-msgstr "Skupina  se odstraňuje"
-
-#. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Odstranit"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
-msgstr "Opravdu chcete odstranit kontakt „%s“?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
-#, c-format
-msgid ""
-"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
-"remove all the contacts which make up this linked contact."
-msgstr ""
-"Opravdu chcete odstranit pospojovaný kontakt „%s“? Uvědomte si, že tím se "
-"odstraní všechny kontakty, které tento pospojovaný kontakt tvoří."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
-msgid "Removing contact"
-msgstr "Kontakt se odstraňuje"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2343,30 +2271,53 @@ msgstr "nový server"
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:81
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct."
+msgstr ""
+"Empathy umí automaticky najít lidi připojené do stejné sítě jako vy a "
+"komunikovat s nimi. Pokud chcete použít tuto funkci, zkontrolujte, že níže "
+"uvedené údaje jsou správné. Kdykoliv později to můžete snadno změnit nebo "
+"tuto funkci vypnout v dialogovém okně účtů."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:98
+msgid "People nearby"
+msgstr "Lidé v okolí"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:113
+msgid ""
+"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
+"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
+msgstr ""
+"Tyto údaje můžete změnit později nebo tuto funkci zakázat pomocí <span style="
+"\"italic\">Upravit → Účty</span> v seznamu kontaktů."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
 msgid "History"
 msgstr "Historie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
 msgid "Show"
 msgstr "Zobrazit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
 msgid "Search"
 msgstr "Hledat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Konverzace v místnosti %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Konverzace s kontaktem %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A, %e. %B %Y, %X"
@@ -2384,7 +2335,7 @@ msgstr "<i>* %s %s</i>"
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -2392,7 +2343,7 @@ msgstr[0] "%s sekunda"
 msgstr[1] "%s sekundy"
 msgstr[2] "%s sekund"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -2400,80 +2351,80 @@ msgstr[0] "%s minuta"
 msgstr[1] "%s minuty"
 msgstr[2] "%s minut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Hovor trval %s, skončil %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včera"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e. %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
 msgid "Anytime"
 msgstr "Kdykoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
 msgid "Anyone"
 msgstr "Kdokoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
 msgid "Who"
 msgstr "Kdo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
 msgid "When"
 msgstr "Kdy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
 msgid "Anything"
 msgstr "Cokoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
 msgid "Text chats"
 msgstr "Konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Příchozí hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Odchozí hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Zmeškané hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Opravdu chcete vymazat všechny předchozí konverzace?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
 msgid "Clear All"
 msgstr "Vymazat vše"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Smazat z:"
 
@@ -2483,7 +2434,6 @@ msgstr "_Soubor"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
@@ -2496,13 +2446,12 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Diskuze"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -2514,120 +2463,124 @@ msgstr "strana 2"
 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
 msgstr "<span size=\"x-large\">Načítá se…</span>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:129
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr "Jaký typ účtu chcete vytvořit?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
+msgid "Adding new account"
+msgstr "Přidávání nového účtu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
+msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
+msgstr "Zadejte identifikátor kontaktu nebo telefonní číslo:"
+
+#. add video button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
+msgid "_Video Call"
+msgstr "_Videohovor"
+
+#. add audio button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "Hl_asový hovor"
+
+#. Tweak the dialog
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
+msgid "New Call"
+msgstr "Nový hovor"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
 msgid "The contact is offline"
 msgstr "Kontakt je odpojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
 msgstr "Vybraný kontakt buď není platný nebo je neznámý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
 msgstr "Kontakt nepodporuje tento druh konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
 msgstr "Požadovaná funkcionalita není pro tento protokol implementována"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
 msgstr "Nelze začít konverzaci s daným kontaktem"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
 msgid "You are banned from this channel"
 msgstr "Na tomto kanálu máte zákaz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
 msgid "This channel is full"
 msgstr "Tento kanál je plný"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
 msgid "You must be invited to join this channel"
 msgstr "Abyste se mohl připojit k tomuto kanálu, musíte mít pozvání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
 msgid "Can't proceed while disconnected"
 msgstr "Nelze pokračovat bez připojení"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Oprávnění odepřeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
 msgid "There was an error starting the conversation"
 msgstr "Při spouštění konverzace došlo k chybě"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
-msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
-msgstr "Zadejte identifikátor kontaktu nebo telefonní číslo:"
-
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nová konverzace"
 
-#. add video button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
-msgid "_Video Call"
-msgstr "_Videohovor"
-
-#. add audio button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
-msgid "_Audio Call"
-msgstr "Hl_asový hovor"
-
-#. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
-msgid "New Call"
-msgstr "Nový hovor"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
-#, c-format
-msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
-msgstr "Autentizace selhala pro účet <b>%s</b>"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter your password for account\n"
-"<b>%s</b>"
-msgstr ""
-"Zadejte své heslo pro účet\n"
-"<b>%s</b>"
-
 #. COL_STATUS_TEXT
 #. COL_STATE_ICON_NAME
 #. COL_STATE
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:165
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:201
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "Vlastní zpráva…"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:218
 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
 msgid "Edit Custom Messages…"
 msgstr "Upravit vlastní zprávy…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:342
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "Kliknutím odstraníte stav z oblíbených"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:351
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "Kliknutím přidáte stav do oblíbených"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
+#. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:385
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>Current message: %s</b>\n"
+"<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
+msgstr ""
+"<b>Současná zpráva: %s</b>\n"
+"<small><i>Zmáčknutím Enter nastavte novou zprávu nebo zmáčknutím Esc zrušte."
+"</i></small>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:394
 msgid "Set status"
 msgstr "Nastavit stav"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1102
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Vlastní zprávy…"
 
@@ -2635,11 +2588,15 @@ msgstr "Vlastní zprávy…"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:610
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nový účet %s"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
+msgid "_Match case"
+msgstr "Rozlišovat velikost _znaků"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
 msgid "Find:"
 msgstr "Najít:"
@@ -2704,31 +2661,34 @@ msgstr "Hovor ukončen"
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Upravit vlastní zprávy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
+msgid "Subscription Request"
+msgstr "Požadavek na přihlášení"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1114
+#, c-format
+msgid "%s would like permission to see when you are online"
+msgstr "%s by chtěl oprávnění vidět, když jste dostupný"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731
+msgid "_Decline"
+msgstr "O_dmítnout"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
+msgid "_Accept"
+msgstr "_Přijmout"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1126
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zpráva upravena %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1843
 msgid "Normal"
 msgstr "Normální"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
-msgid "Classic"
-msgstr "Klasický"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
-msgid "Simple"
-msgstr "Jednoduchý"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
-msgid "Clean"
-msgstr "Čistý"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
-msgid "Blue"
-msgstr "Modrý"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
 msgstr "Identitu poskytovanou tímto diskuzním serverem nelze prověřit."
@@ -2804,19 +2764,19 @@ msgstr "Zapamatovat tuto volbu pro budoucí připojení"
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Podrobnosti certifikátu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nelze otevřít URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
 msgid "Select a file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Nedostatek volného místa pro uložení souboru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2825,10 +2785,28 @@ msgstr ""
 "Pro uložení tohoto souboru je zapotřebí %s volného místa, ale k dispozici je "
 "jen %s. Zvolte prosím jiné umístění."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
-#, c-format
-msgid "Incoming file from %s"
-msgstr "Příchozí soubor od %s"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
+#, c-format
+msgid "Incoming file from %s"
+msgstr "Příchozí soubor od %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:384
+msgid "Go online to edit your personal information."
+msgstr "Jít upravovat své osobní informace on-line"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:464
+msgid "<b>Personal Details</b>"
+msgstr "<b>Osobní údaje</b>"
+
+#. Copy Link Address menu item
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
+
+#. Open Link menu item
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Otevřít odkaz"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
 msgid "Current Locale"
@@ -2997,51 +2975,14 @@ msgstr "západní"
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "vietnamské"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
-msgid "Select..."
-msgstr "Vybrat…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
-msgid "_Select"
-msgstr "_Vybrat"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
 msgid "No error message"
 msgstr "Není dostupné chybové hlášení"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:304
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Rychlá zpráva (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:435
-msgid "Don't connect on startup"
-msgstr "Nepřipojovat se po spuštění"
-
-#: ../src/empathy.c:439
-msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
-msgstr "Nezobrazovat seznam kontaktů nebo žádné jiné dialogy po spuštění"
-
-#: ../src/empathy.c:454
-msgid "- Empathy IM Client"
-msgstr "– komunikátor Empathy"
-
-#: ../src/empathy.c:641
-msgid "Error contacting the Account Manager"
-msgstr "Chyba při kontaktování správce účtu"
-
-#: ../src/empathy.c:643
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
-"The error was:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Vyskytla se chyba při pokusu o připojení ke správci účtu Telepathy. Chyba "
-"byla:\n"
-"\n"
-"%s"
-
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
 msgid ""
 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
@@ -3091,44 +3032,71 @@ msgstr ""
 "Jiri Eischmann <jiri@eischmann.cz>\n"
 "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
 
+#: ../src/empathy-accounts.c:184
+msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
+msgstr ""
+"Nezobrazovat žádné dialogy; jednoduše provést úlohu (např. import) a skončit"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:188
+msgid ""
+"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
+msgstr ""
+"Nezobrazovat žádná dialogová okna, existují-li účty jiného typu než „Lidé v "
+"okolí“"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:192
+msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+msgstr ""
+"Ze začátku vybrat zadaný účet (např. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:194
+msgid "<account-id>"
+msgstr "<ID účtu>"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:199
+msgid "- Empathy Accounts"
+msgstr "– Účty Empathy"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:242
+msgid "Empathy Accounts"
+msgstr "Účty Empathy"
+
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "V účtu %s máte neuložené změny."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:74
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Váš nový účet ještě není uložen."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:381
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
-#: ../src/empathy-call-window.c:1289
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1268
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Probíhá připojování…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:422
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Odpojen — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Odpojen — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Offline — Není k dispozici síť"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:452
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Neznámý stav"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:469
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
 msgid ""
 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
@@ -3138,36 +3106,28 @@ msgstr ""
 "části. Nainstalujte prosím telepathy-haze a restartujte své sezení, účet se "
 "převede."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:479
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Offline — Účet zakázán"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:585
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Úprava parametrů připojení"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:750
-msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
-msgstr "Selhalo získání vašich osobních informací ze serveru"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:756
-msgid "Go online to edit your personal information."
-msgstr "Jít upravovat své osobní informace on-line"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:843
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:733
 msgid "_Edit Connection Parameters..."
 msgstr "Upravit param_etry připojení…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1339
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1235
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit z vašeho počítače „%s“?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1343
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1239
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Toto neodstraní váš účet na serveru."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1579
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1444
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3175,24 +3135,25 @@ msgstr ""
 "Chystáte se vybrat jiný účet, čímž zrušíte\n"
 "provedené změny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?"
 
-#. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1755
-msgid "_Enable"
+#. Menu item: to enabled/disable the account
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1635
+msgid "_Enabled"
 msgstr "_Povolit"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1756
-msgid "_Disable"
-msgstr "_Zakázat"
+#. Menu item: Rename
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1658
+msgid "Rename"
+msgstr "Přejmenovat"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2184
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2074
 msgid "_Skip"
 msgstr "Pře_skočit"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2188
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2078
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Připojit"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2365
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2257
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3200,6 +3161,11 @@ msgstr ""
 "Chystáte se zavřít okno, čímž zrušíte\n"
 "provedené změny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?"
 
+#. Tweak the dialog
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
+msgid "Messaging and VoIP Accounts"
+msgstr "Účty IM a VoIP"
+
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "_Import…"
 msgstr "_Import…"
@@ -3220,112 +3186,144 @@ msgstr ""
 msgid "No protocol backends installed"
 msgstr "Pro tento protokol není nainstalována žádná výkonná část"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:288
+#: ../src/empathy-auth-client.c:296
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr "– klient Empathy pro ověření totožnosti"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:304
+#: ../src/empathy-auth-client.c:312
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Klient Empathy pro ověření totožnosti"
 
-#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
+#: ../src/empathy.c:432
+msgid "Don't connect on startup"
+msgstr "Nepřipojovat se po spuštění"
+
+#: ../src/empathy.c:436
+msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
+msgstr "Nezobrazovat seznam kontaktů nebo žádné jiné dialogy po spuštění"
+
+#: ../src/empathy.c:452
+msgid "- Empathy IM Client"
+msgstr "– komunikátor Empathy"
+
+#: ../src/empathy.c:628
+msgid "Error contacting the Account Manager"
+msgstr "Chyba při kontaktování správce účtu"
+
+#: ../src/empathy.c:630
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
+"The error was:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Vyskytla se chyba při pokusu o připojení ke správci účtu Telepathy. Chyba "
+"byla:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: ../src/empathy-call.c:195
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "– audio/videoklient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
+#: ../src/empathy-call.c:219
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Audio/videoklient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
-msgid "Brightness"
-msgstr "Jas"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
-msgid "Gamma"
-msgstr "Gamma"
+#: ../src/empathy-call-observer.c:119
+#, c-format
+msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
+msgstr "%s vám právě zkouší volat, ale vy máte jiný hovor."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
-msgid "Volume"
-msgstr "Hlasitost"
+#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
+#. * as possible.
+#: ../src/empathy-call-window.c:1125 ../src/empathy-call-window.c:1141
+msgid "i"
+msgstr "i"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
-msgid "_Sidebar"
-msgstr "Po_straní lišta"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1485 ../src/empathy-event-manager.c:510
+msgid "Incoming call"
+msgstr "Příchozí hovor"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
-msgid "Audio input"
-msgstr "Vstup zvuku"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:915
+#, c-format
+msgid "Incoming video call from %s"
+msgstr "Příchozí videohovor od %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
-msgid "Video input"
-msgstr "Vstup videa"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:518
+#: ../src/empathy-event-manager.c:915
+#, c-format
+msgid "Incoming call from %s"
+msgstr "Příchozí hovor od %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
-msgid "Dialpad"
-msgstr "Tlačítka vytáčení"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1495
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
+msgid "Reject"
+msgstr "Odmítnout"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
-msgid "Details"
-msgstr "Podrobnosti"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1496
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+msgid "Answer"
+msgstr "Zvednout"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
-#: ../src/empathy-call-window.c:1889
+#: ../src/empathy-call-window.c:1862
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Hovor s %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
-#: ../src/empathy-call-window.c:2133
+#: ../src/empathy-call-window.c:2114
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí počítač"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
-#: ../src/empathy-call-window.c:2135
+#: ../src/empathy-call-window.c:2116
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí server v Internetu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
-#: ../src/empathy-call-window.c:2137
+#: ../src/empathy-call-window.c:2118
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adresa IP vzájemného spojení, jak ji vidí druhá strana"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
-#: ../src/empathy-call-window.c:2139
+#: ../src/empathy-call-window.c:2120
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adresa IP přenosového serveru"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
-#: ../src/empathy-call-window.c:2141
+#: ../src/empathy-call-window.c:2122
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adresa IP vysílací skupiny"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
-msgctxt "codec"
+#: ../src/empathy-call-window.c:2523 ../src/empathy-call-window.c:2524
+#: ../src/empathy-call-window.c:2525 ../src/empathy-call-window.c:2526
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
 msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámý"
+msgstr "Neznámo"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2869
+msgid "On hold"
+msgstr "Čeká na lince"
 
-#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
+#: ../src/empathy-call-window.c:2871
+msgid "Mute"
+msgstr "Ztišit"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2873
+msgid "Duration"
+msgstr "Doba"
+
+#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
+#: ../src/empathy-call-window.c:2876
 #, c-format
-msgid "Connected — %d:%02dm"
-msgstr "Připojeno — %d:%02dm"
+msgid "%s — %d:%02dm"
+msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
-#: ../src/empathy-call-window.c:2992
+#: ../src/empathy-call-window.c:2972
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Technické podrobnosti"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
-#: ../src/empathy-call-window.c:3031
+#: ../src/empathy-call-window.c:3011
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3334,8 +3332,7 @@ msgstr ""
 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů zvuku, který je "
 "podporován na vašem počítači"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
-#: ../src/empathy-call-window.c:3036
+#: ../src/empathy-call-window.c:3016
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3344,8 +3341,7 @@ msgstr ""
 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů videa, který je "
 "podporován na vašem počítači"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
-#: ../src/empathy-call-window.c:3042
+#: ../src/empathy-call-window.c:3022
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3354,29 +3350,25 @@ msgstr ""
 "Nelze navázat spojení s %s. Někdo z vás není nejspíš v síti, která podporuje "
 "přímá spojení."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
-#: ../src/empathy-call-window.c:3048
+#: ../src/empathy-call-window.c:3028
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Někde na síti došlo k selhání"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
-#: ../src/empathy-call-window.c:3052
+#: ../src/empathy-call-window.c:3032
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů zvuku potřebného pro tento "
 "hovor"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
-#: ../src/empathy-call-window.c:3055
+#: ../src/empathy-call-window.c:3035
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů videa potřebného pro tento "
 "hovor"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
-#: ../src/empathy-call-window.c:3067
+#: ../src/empathy-call-window.c:3047
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3387,28 +3379,36 @@ msgstr ""
 "prosím tuto chybu</a> a přiložte chybové zprávy získané z odlaďovacího okna "
 "v nabídce „Nápověda“."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
-#: ../src/empathy-call-window.c:3076
+#: ../src/empathy-call-window.c:3056
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Selhala funkce pro volání"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
-#: ../src/empathy-call-window.c:3079
+#: ../src/empathy-call-window.c:3059
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Byl dosažen konec proudu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
-#: ../src/empathy-call-window.c:3119
+#: ../src/empathy-call-window.c:3099
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos zvuku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
-#: ../src/empathy-call-window.c:3129
+#: ../src/empathy-call-window.c:3109
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos obrazu"
 
+#: ../src/empathy-call-window.c:3146
+#, c-format
+msgid "Your current balance is %s."
+msgstr "Váš aktuální zůstatek je %s."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3150
+msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
+msgstr "Pro toto volání nemáte bohužel dostatečný kredit."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3152
+msgid "Top Up"
+msgstr "Dobití kreditu"
+
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
 msgid "_Call"
 msgstr "_Hovor"
 
@@ -3425,23 +3425,18 @@ msgid "_Settings"
 msgstr "Na_stavení"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobrazit"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Obsah"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
 msgid "_Debug"
 msgstr "La_dit"
 
@@ -3462,12 +3457,10 @@ msgid "Disable camera"
 msgstr "Zakázat videokameru"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
 msgid "Hang up"
 msgstr "Zavěsit"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
 msgid "Hang up current call"
 msgstr "Zavěsit současný hovor"
 
@@ -3492,60 +3485,58 @@ msgid "Display the dialpad"
 msgstr "Zobrazit číselník"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
-msgid "Send Video"
-msgstr "Vysílat obraz"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
 msgid "Toggle video transmission"
 msgstr "Přepnout vysílání obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
-msgid "Send Audio"
-msgstr "Vysílat zvuk"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
 msgid "Toggle audio transmission"
 msgstr "Přepnout přenos zvuku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
 msgid "Encoding Codec:"
 msgstr "Kodek pro kódování:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
-#: ../src/empathy-call-window.c:2542 ../src/empathy-call-window.c:2543
-#: ../src/empathy-call-window.c:2544 ../src/empathy-call-window.c:2545
-msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámo"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
 msgid "Decoding Codec:"
 msgstr "Kodek pro dekódování:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Remote Candidate:"
 msgstr "Vzdálený účastník:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
 msgid "Local Candidate:"
 msgstr "Místní účastník:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:289
+#: ../src/empathy-chat.c:106
+msgid "- Empathy Chat Client"
+msgstr "– komunikační klient Empathy"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
+msgid "Name"
+msgstr "Jméno"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
+msgid "Room"
+msgstr "Místnost"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
+msgid "Auto-Connect"
+msgstr "Automaticky připojit"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
+msgid "Manage Favorite Rooms"
+msgstr "Spravovat oblíbené místnosti"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:282
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Zavřít toto okno?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:294
+#: ../src/empathy-chat-window.c:288
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -3554,7 +3545,7 @@ msgstr ""
 "Zavřením tohoto okna opustíte „%s“. Nebudete již přijímat žádné nové zprávy, "
 "dokud se znovu nepřipojíte."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:305
+#: ../src/empathy-chat-window.c:301
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -3572,12 +3563,12 @@ msgstr[2] ""
 "Zavřením tohoto okna opustíte %u diskuzních místností. Nebudete již přijímat "
 "žádné nové zprávy, dokud se znovu nepřipojíte."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:314
+#: ../src/empathy-chat-window.c:312
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Opustit místnost %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:315
+#: ../src/empathy-chat-window.c:314
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -3585,15 +3576,15 @@ msgstr ""
 "Nebudete již přijímat žádné nové zprávy z této diskuzní místnosti, dokud se "
 "znovu nepřipojíte."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+#: ../src/empathy-chat-window.c:333
 msgid "Close window"
 msgstr "Zavřít okno"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+#: ../src/empathy-chat-window.c:333
 msgid "Leave room"
 msgstr "Opustit místnost"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
+#: ../src/empathy-chat-window.c:667 ../src/empathy-chat-window.c:690
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3601,7 +3592,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtena)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:652
+#: ../src/empathy-chat-window.c:682
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3609,7 +3600,7 @@ msgstr[0] "%s (a %u další)"
 msgstr[1] "%s (a %u další)"
 msgstr[2] "%s (a %u dalších)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:668
+#: ../src/empathy-chat-window.c:698
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3617,7 +3608,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtená od ostatních)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené od ostatních)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených od ostatních)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:677
+#: ../src/empathy-chat-window.c:707
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3625,11 +3616,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtená ode všech)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené ode všech)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených ode všech)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:892
+#: ../src/empathy-chat-window.c:944
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:902
+#: ../src/empathy-chat-window.c:952
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -3637,7 +3628,7 @@ msgstr[0] "Odesílá se zpráva"
 msgstr[1] "Odesílají se %d zprávy"
 msgstr[2] "Odesílá se %d zpráv"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:924
+#: ../src/empathy-chat-window.c:972
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Píše zprávu."
 
@@ -3701,112 +3692,161 @@ msgstr "Posunout kartu do_prava"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Oddělit kartu"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
-msgid "Name"
-msgstr "Jméno"
+#: ../src/empathy-debugger.c:69
+msgid "Show a particular service"
+msgstr "Zobrazit konkrétní službu"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
-msgid "Room"
-msgstr "Místnost"
+#: ../src/empathy-debugger.c:74
+msgid "- Empathy Debugger"
+msgstr "– Ladění Empathy"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
-msgid "Auto-Connect"
-msgstr "Automaticky připojit"
+#: ../src/empathy-debugger.c:113
+msgid "Empathy Debugger"
+msgstr "Ladění Empathy"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1663
+msgid "Pastebin link"
+msgstr "Odkaz na Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1672
+msgid "Pastebin response"
+msgstr "Odpověď z Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1679
+msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
+msgstr ""
+"Data jsou příliš rozsáhlá na jediné vložení. Uložte prosím záznam do souboru."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1860
+msgid "Debug Window"
+msgstr "Ladící okno"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1920
+msgid "Send to pastebin"
+msgstr "Odeslat na Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
+msgid "Pause"
+msgstr "Pozastavit"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1976
+msgid "Level "
+msgstr "Úroveň "
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
+msgid "Debug"
+msgstr "Ladění"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2000
+msgid "Info"
+msgstr "Informace"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2005 ../src/empathy-debug-window.c:2054
+msgid "Message"
+msgstr "Zpráva"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2010
+msgid "Warning"
+msgstr "Varování"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2015
+msgid "Critical"
+msgstr "Kritické"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2020
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2039
+msgid "Time"
+msgstr "Čas"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2042
+msgid "Domain"
+msgstr "Doména"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
+msgid "Category"
+msgstr "Kategorie"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
-msgid "Manage Favorite Rooms"
-msgstr "Spravovat oblíbené místnosti"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2048
+msgid "Level"
+msgstr "Úroveň"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2077
+msgid ""
+"The selected connection manager does not support the remote debugging "
+"extension."
+msgstr "Vybraný správce připojení nepodporuje rozšíření pro vzdálené ladění."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:522
+#: ../src/empathy-event-manager.c:510
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Příchozí videohovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
-msgid "Incoming call"
-msgstr "Příchozí hovor"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:526
+#: ../src/empathy-event-manager.c:514
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:527
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
-#: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
-#, c-format
-msgid "Incoming call from %s"
-msgstr "Příchozí hovor od %s"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:555
+#: ../src/empathy-event-manager.c:543
 msgid "_Reject"
 msgstr "O_dmítnout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
+#: ../src/empathy-event-manager.c:551 ../src/empathy-event-manager.c:559
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Zvednout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:571
+#: ../src/empathy-event-manager.c:559
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Videohovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
-#: ../src/empathy-call-window.c:1525
-#, c-format
-msgid "Incoming video call from %s"
-msgstr "Příchozí videohovor od %s"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:837
+#: ../src/empathy-event-manager.c:714
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Pozvání do místnosti"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:839
+#: ../src/empathy-event-manager.c:716
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Pozvánka na připojení %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:846
+#: ../src/empathy-event-manager.c:723
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s vás zve do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:854
-msgid "_Decline"
-msgstr "O_dmítnout"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:859
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-event-manager.c:736
 msgid "_Join"
 msgstr "Připo_jit"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:886
+#: ../src/empathy-event-manager.c:762
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s vás pozval do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:892
+#: ../src/empathy-event-manager.c:768
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Byli jste pozváni do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:943
+#: ../src/empathy-event-manager.c:947
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Příchozí přenos souboru od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
+#: ../src/empathy-event-manager.c:983 ../src/empathy-roster-window.c:226
 msgid "Password required"
 msgstr "Požadováno heslo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1216
-#, c-format
-msgid "%s would like permission to see when you are online"
-msgstr "%s by chtěl oprávnění vidět, když jste dostupný"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1222
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1120
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3943,191 +3983,44 @@ msgid "Import Accounts"
 msgstr "Import účtů"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:316
+#: ../src/empathy-import-widget.c:303
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:325
+#: ../src/empathy-import-widget.c:312
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:349
+#: ../src/empathy-import-widget.c:336
 msgid "Source"
 msgstr "Zdroj"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:391
-msgid "Provide Password"
-msgstr "Poskytnout heslo"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:397
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Odpojit"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:657
-msgid "You need to setup an account to see contacts here."
-msgstr "Abyste zde viděli kontakty, je nejdříve zapotřebí nastavit účet."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:673
-msgid "No match found"
-msgstr "Nic nenalezeno"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:783
-#, c-format
-msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
-msgstr ""
-"Účet %s nemůže být bohužel použit, dokud nebude váš software %s aktualizován."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:849
-msgid "Update software..."
-msgstr "Aktualizovat software…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
-msgid "Close"
-msgstr "Zavřít"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:960
-msgid "Reconnect"
-msgstr "Znovu připojit"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:966
-msgid "Edit Account"
-msgstr "Upravit účet"
-
-#. Translators: this string will be something like:
-#. * Top up My Account ($1.23)..."
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1110
-#, c-format
-msgid "Top up %s (%s)..."
-msgstr "Dobít kredit %s (%s)…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1156
-msgid "Top up account credit"
-msgstr "Dobít kredit účtu"
-
-#. top up button
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1228
-msgid "Top Up..."
-msgstr "Dobít kredit…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1952
-msgid "Contact"
-msgstr "Kontakt"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2150
-msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
-msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit některý ze svých účtů."
-
-#. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2158
-#, c-format
-msgid "You need to enable %s to see contacts here."
-msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit účet %s."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2460
-msgid "Contact List"
-msgstr "Seznam kontaktů"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
-msgid "Account settings"
-msgstr "Nastavení účtu"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
-msgid "_New Conversation…"
-msgstr "_Nová konverzace…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
-msgid "New _Call…"
-msgstr "Nový _hovor…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
-msgid "_Search for Contacts…"
-msgstr "_Hledat kontakty…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
-msgid "_File Transfers"
-msgstr "Přenosy _souborů"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
-msgid "_Offline Contacts"
-msgstr "_Odpojené kontakty"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
-msgid "Show P_rotocols"
-msgstr "Vypsat p_rotokoly"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
-msgid "Credit Balance"
-msgstr "Zůstatek kreditu"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
-msgid "Contacts on a _Map"
-msgstr "Kontakty na _mapě"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
-msgid "_Accounts"
-msgstr "Úč_ty"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
-msgid "_Blocked Contacts"
-msgstr "_Blokované kontakty"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
-msgid "P_references"
-msgstr "_Nastavení"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
-msgid "Find in Contact _List"
-msgstr "Najít v seznamu _kontaktů"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
-msgid "Sort by _Name"
-msgstr "Řadit podle jmé_na"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
-msgid "Sort by _Status"
-msgstr "Řadit podle s_tavu"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
-msgid "Normal Size With _Avatars"
-msgstr "Normální velikost, s _avatary"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
-msgid "N_ormal Size"
-msgstr "N_ormální velikost"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
-msgid "_Compact Size"
-msgstr "_Kompaktní velikost"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
-msgid "_Room"
-msgstr "_Místnost"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
-msgid "_Join…"
-msgstr "Připo_jit…"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
+msgid "Invite Participant"
+msgstr "Přizvat účastníka"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
-msgid "Join _Favorites"
-msgstr "Připojit se do _oblíbených"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
+msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
+msgstr "Zvolte kontakt, který chcete přizvat do konverzace: "
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
-msgid "Manage Favorites"
-msgstr "Spravovat oblíbené"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
+msgid "Invite"
+msgstr "Pozvat"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Diskuzní místnost"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
 msgid "Members"
 msgstr "Členové"
 
-#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
-#. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
+msgid "Failed to list rooms"
+msgstr "Nepovedlo se získat seznam místností"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4140,40 +4033,40 @@ msgstr ""
 "Je vyžadováno heslo: %s\n"
 "Členové: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
-msgid "Could not start room listing"
-msgstr "Nelze začít s výpisem místností"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
-msgid "Could not stop room listing"
-msgstr "Nelze skončit s výpisem místností"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
 msgid "Join Room"
 msgstr "Vstoupit do místnosti"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
 msgid ""
 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
 msgstr ""
 "Zde zadejte název místnosti, do které se chcete připojit, nebo klikněte na "
 "jednu nebo více místností v seznamu."
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Místnost:"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account&apos;s server"
+msgstr ""
+"Zadejte server, který hostuje místnost, nebo ponechte políčko prázdné, pokud "
+"se místnost nachází na serveru aktuálního účtu"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
 msgid ""
 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
 "the current account's server"
@@ -4181,180 +4074,217 @@ msgstr ""
 "Zadejte server, který hostuje místnost, nebo ponechte políčko prázdné, pokud "
 "se místnost nachází na serveru aktuálního účtu"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
+msgid "_Server:"
+msgstr "_Server:"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "Couldn't load room list"
 msgstr "Nelze načíst seznam místností"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
 msgid "Room List"
 msgstr "Seznam místností"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:166
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
+msgid "Respond"
+msgstr "Odpovědět"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+msgid "Answer with video"
+msgstr "Videohovor"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
+msgid "Decline"
+msgstr "Odmítnout"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
+msgid "Accept"
+msgstr "Přijmout"
+
+#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
+#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
+#. * brings the password popup.
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
+msgid "Provide"
+msgstr "Poskytnout"
+
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Message received"
 msgstr "Zpráva přijata"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:167
+#: ../src/empathy-preferences.c:145
 msgid "Message sent"
 msgstr "Zpráva odeslána"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:168
+#: ../src/empathy-preferences.c:146
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nová konverzace"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:169
+#: ../src/empathy-preferences.c:147
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "Kontakt se připojil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:170
+#: ../src/empathy-preferences.c:148
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt se odpojil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:171
+#: ../src/empathy-preferences.c:149
 msgid "Account connected"
 msgstr "Účet připojen"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:172
+#: ../src/empathy-preferences.c:150
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Účet odpojen"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:475
+#: ../src/empathy-preferences.c:387
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:726
+#: ../src/empathy-preferences.c:638
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julie"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:733
+#: ../src/empathy-preferences.c:645
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:739
+#: ../src/empathy-preferences.c:651
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:743
+#: ../src/empathy-preferences.c:655
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Své jméno zapři, odřekni se otce,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:746
+#: ../src/empathy-preferences.c:658
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:749
+#: ../src/empathy-preferences.c:661
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "a přestanu být Kapuletová."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:752
+#: ../src/empathy-preferences.c:664
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "Mám ještě poslouchat? Či odpovím?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:755
+#: ../src/empathy-preferences.c:667
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Julie se odpojila"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1159
+#: ../src/empathy-preferences.c:1033
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
-msgid "Show _smileys as images"
-msgstr "Zobrazovat _smajlíky jako obrázky"
-
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
-msgid "Show contact _list in rooms"
-msgstr "_Zobrazit seznam kontaktů v místnostech"
+msgid "Show groups"
+msgstr "Zobrazovat skupiny"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
-msgid "Appearance"
-msgstr "Vzhled"
+msgid "Show account balances"
+msgstr "Zobrazovat zůstatek účtu"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2181
+msgid "Contact List"
+msgstr "Seznam kontaktů"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Start chats in:"
 msgstr "Začít diskuzi v:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
 msgid "new ta_bs"
 msgstr "nové kar_ty"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "new _windows"
 msgstr "nová _okna"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
-msgid "Display incoming events in the notification area"
-msgstr "Zobrazovat příchozí události v oznamovací oblasti"
-
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
-msgid "_Automatically connect on startup"
-msgstr "Připojovat se _automaticky po spuštění "
+msgid "Show _smileys as images"
+msgstr "Zobrazovat _smajlíky jako obrázky"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
+msgid "Show contact _list in rooms"
+msgstr "_Zobrazit seznam kontaktů v místnostech"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
 msgid "Log conversations"
 msgstr "Zaznamenávat konverzace"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+msgid "Display incoming events in the notification area"
+msgstr "Zobrazovat příchozí události v oznamovací oblasti"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+msgid "_Automatically connect on startup"
+msgstr "Připojovat se _automaticky po spuštění "
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
 msgid "Behavior"
 msgstr "Chování"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "P_ovolit bublinová upozornění"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
 msgstr ""
 "Nezobrazovat upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo z_aneprázdněnosti"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgstr "Povolit upozornění, pokud disku_ze není vybrána"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
 msgstr "Upozornit při připojení uživatele"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
 msgstr "Upozornit při odpojení uživatele"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
 msgid "Notifications"
 msgstr "Upozornění"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "_Povolit zvuková upozornění"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
 msgstr "Vypnout zvuky v případě mé nepřítomnosti nebo z_aneprázdněnosti"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "Přehrávat zvuky při událostech"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
 msgid "Sounds"
 msgstr "Zvuky"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
 msgstr "Použít potlač_ení ozvěny ke zvýšení kvality volání"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
 msgid ""
 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
@@ -4366,11 +4296,11 @@ msgstr ""
 "osoba slyšíte během hovoru podivné zvuky nebo závady, zkuste potlačení "
 "ozvěny vypnout a hovor začít znovu."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
 msgid "_Publish location to my contacts"
 msgstr "Zveřejnit _kontaktům polohu"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
 msgid ""
 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
@@ -4380,368 +4310,212 @@ msgstr ""
 "Souřadnice GPS budou zaokrouhleny na 1 desetinné místo."
 
 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
 msgid "_Reduce location accuracy"
 msgstr "O_mezit přesnost polohy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
 msgid "Privacy"
 msgstr "Soukromí"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "_GPS"
 msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
 msgid "_Cellphone"
 msgstr "_Mobil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
 msgstr "_Síť (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
 msgid "Location sources:"
 msgstr "Zdroje polohy:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
 msgid ""
 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
 msgstr ""
 "Seznam jazyků obsahuje pouze jazyky, pro které máte nainstalovány slovníky."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
 msgid "Enable spell checking for languages:"
 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu pro jazyky:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:42
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Kontrola pravopisu"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:43
 msgid "Chat Th_eme:"
 msgstr "Vzhl_ed diskuze:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:44
 msgid "Variant:"
 msgstr "Varianta:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:45
 msgid "Themes"
 msgstr "Motivy"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
-msgid "Status"
-msgstr "Stav"
-
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
-msgid "_Quit"
-msgstr "U_končit"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
-msgid "Redial"
-msgstr "Vytočit znovu"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
-msgid "V_ideo"
-msgstr "V_ideo"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
-msgid "Video Off"
-msgstr "Video zakázáno"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
-msgid "Video Preview"
-msgstr "Náhled videa"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
-msgid "Video On"
-msgstr "Video povoleno"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
-msgid "Call the contact again"
-msgstr "Znovu zavolat"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
-msgid "Camera Off"
-msgstr "Kamera vypnuta"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
-msgid "Disable camera and stop sending video"
-msgstr "Vypnout kameru a přestat vysílat obraz"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
-msgid "Preview"
-msgstr "Náhled"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
-msgid "Enable camera but don't send video"
-msgstr "Zapnout kameru ale nepovolovat vysílání obrazu"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
-msgid "Camera On"
-msgstr "Kamera zapnuta"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
-msgid "Enable camera and send video"
-msgstr "Zapnout kameru a povolit vysílání obrazu"
-
-#: ../src/empathy-map-view.c:471
-msgid "Contact Map View"
-msgstr "Zobrazení kontaktů na mapě"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1607
-msgid "Save"
-msgstr "Uložit"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:243
+msgid "Provide Password"
+msgstr "Poskytnout heslo"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
-msgid "Pastebin link"
-msgstr "Odkaz na Pastebin"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:249
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Odpojit"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1676
-msgid "Pastebin response"
-msgstr "Odpověď z Pastebin"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:443
+msgid "You need to setup an account to see contacts here."
+msgstr "Abyste zde viděli kontakty, je nejdříve zapotřebí nastavit účet."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1680
+#: ../src/empathy-roster-window.c:531
 #, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1683
-msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
+msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
-"Data jsou příliš rozsáhlá na jediné vložení. Uložte prosím záznam do souboru."
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1912
-msgid "Debug Window"
-msgstr "Ladící okno"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1970
-msgid "Send to pastebin"
-msgstr "Odeslat na Pastebin"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2009
-msgid "Pause"
-msgstr "Pozastavit"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
-msgid "Level "
-msgstr "Úroveň "
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2040
-msgid "Debug"
-msgstr "Ladění"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
-msgid "Info"
-msgstr "Informace"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2050 ../src/empathy-debug-window.c:2096
-msgid "Message"
-msgstr "Zpráva"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2055
-msgid "Warning"
-msgstr "Varování"
+"Účet %s nemůže být bohužel použit, dokud nebude váš software %s aktualizován."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
-msgid "Critical"
-msgstr "Kritické"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:597
+msgid "Update software..."
+msgstr "Aktualizovat software…"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
-msgid "Error"
-msgstr "Chyba"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:603 ../src/empathy-roster-window.c:720
+msgid "Close"
+msgstr "Zavřít"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2084
-msgid "Time"
-msgstr "Čas"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:708
+msgid "Reconnect"
+msgstr "Znovu připojit"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2087
-msgid "Domain"
-msgstr "Doména"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:714
+msgid "Edit Account"
+msgstr "Upravit účet"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2089
-msgid "Category"
-msgstr "Kategorie"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:894
+msgid "Top up account"
+msgstr "Dobít kredit účtu"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
-msgid "Level"
-msgstr "Úroveň"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1556
+msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
+msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit některý ze svých účtů."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2114
-msgid ""
-"The selected connection manager does not support the remote debugging "
-"extension."
-msgstr "Vybraný správce připojení nepodporuje rozšíření pro vzdálené ladění."
+#. translators: argument is an account name
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1564
+#, c-format
+msgid "You need to enable %s to see contacts here."
+msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit účet %s."
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:230
-msgid "Invite Participant"
-msgstr "Přizvat účastníka"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1624
+msgid "Change your presence to see contacts here"
+msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte změnit svůj stav"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:203
-msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
-msgstr "Zvolte kontakt, který chcete přizvat do konverzace: "
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1633
+msgid "No match found"
+msgstr "Nic nenalezeno"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
-msgid "Invite"
-msgstr "Pozvat"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1638
+msgid "No online contacts"
+msgstr "Žádné kontakty na příjmu"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:180
-msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
-msgstr ""
-"Nezobrazovat žádné dialogy; jednoduše provést úlohu (např. import) a skončit"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
+msgid "_New Conversation..."
+msgstr "_Nová konverzace…"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:184
-msgid ""
-"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
-msgstr ""
-"Nezobrazovat žádná dialogová okna, existují-li účty jiného typu než „Lidé v "
-"okolí“"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
+msgid "New _Call..."
+msgstr "Nový _hovor…"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:188
-msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
-msgstr ""
-"Ze začátku vybrat zadaný účet (např. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
+msgid "Contacts"
+msgstr "Kontakty"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:190
-msgid "<account-id>"
-msgstr "<ID účtu>"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
+msgid "_Add Contacts..."
+msgstr "Přid_at kontakt…"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:195
-msgid "- Empathy Accounts"
-msgstr "– Účty Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
+msgid "_Search for Contacts..."
+msgstr "_Hledat kontakty…"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:231
-msgid "Empathy Accounts"
-msgstr "Účty Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
+msgid "_Blocked Contacts"
+msgstr "_Blokované kontakty"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:69
-msgid "Show a particular service"
-msgstr "Zobrazit konkrétní službu"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
+msgid "_Rooms"
+msgstr "_Místnosti"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:74
-msgid "- Empathy Debugger"
-msgstr "– Ladění Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
+msgid "_Join..."
+msgstr "_Vstoupit…"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:113
-msgid "Empathy Debugger"
-msgstr "Ladění Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
+msgid "Join _Favorites"
+msgstr "Připojit se do _oblíbených"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:109
-msgid "- Empathy Chat Client"
-msgstr "– komunikační klient Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
+msgid "_Manage Favorites"
+msgstr "Spravovat o_blíbené"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
-msgid "Respond"
-msgstr "Odpovědět"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
+msgid "_File Transfers"
+msgstr "Přenosy _souborů"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
-#: ../src/empathy-call-window.c:1529
-msgid "Reject"
-msgstr "Odmítnout"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
+msgid "_Accounts"
+msgstr "Úč_ty"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
-#: ../src/empathy-call-window.c:1530
-msgid "Answer"
-msgstr "Zvednout"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
+msgid "P_references"
+msgstr "_Nastavení"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
-msgid "Answer with video"
-msgstr "Videohovor"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
+msgid "Help"
+msgstr "Nápověda"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
-msgid "Decline"
-msgstr "Odmítnout"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
+msgid "About Empathy"
+msgstr "O aplikaci Empathy"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
-msgid "Accept"
-msgstr "Přijmout"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
+msgid "_Quit"
+msgstr "U_končit"
 
-#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
-#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
-#. * brings the password popup.
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
-msgid "Provide"
-msgstr "Poskytnout"
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
+msgid "Account settings"
+msgstr "Nastavení účtu"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:132
-#, c-format
-msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
-msgstr "%s vám právě zkouší volat, ale vy máte jiný hovor."
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
+msgid "Go _Online"
+msgstr "_Být na příjmu"
 
-#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
-#. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1140 ../src/empathy-call-window.c:1162
-msgid "i"
-msgstr "i"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+msgid "_New Conversation…"
+msgstr "_Nová konverzace…"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2888
-msgid "On hold"
-msgstr "Čeká na lince"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+msgid "New _Call…"
+msgstr "Nový _hovor…"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2891
-msgid "Mute"
-msgstr "Ztišit"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2893
-msgid "Duration"
-msgstr "Doba"
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
+msgid "Done"
+msgstr "Dokončit"
 
-#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2896
-#, c-format
-msgid "%s — %d:%02dm"
-msgstr "%s — %d:%02dm"
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
+msgid "Please enter your account details"
+msgstr "Zadajte prosím údaje svého účtu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3166
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
 #, c-format
-msgid "Your current balance is %s."
-msgstr "Váš aktuální zůstatek je %s."
-
-#: ../src/empathy-call-window.c:3170
-msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
-msgstr "Pro toto volání nemáte bohužel dostatečný kredit."
-
-#: ../src/empathy-call-window.c:3172
-msgid "Top Up"
-msgstr "Dobití kreditu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
-msgid "_Match case"
-msgstr "Rozlišovat velikost _znaků"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
-msgid "What kind of chat account do you have?"
-msgstr "Jaký typ účtu chcete vytvořit?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
-msgid "Adding new account"
-msgstr "Přidávání nového účtu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
-msgid "People nearby"
-msgstr "Lidé v okolí"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
-msgid ""
-"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
-"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
-"details below are correct."
-msgstr ""
-"Empathy umí automaticky najít lidi připojené do stejné sítě jako vy a "
-"komunikovat s nimi. Pokud chcete použít tuto funkci, zkontrolujte, že níže "
-"uvedené údaje jsou správné. Kdykoliv později to můžete snadno změnit nebo "
-"tuto funkci vypnout v dialogovém okně účtů."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
-msgid ""
-"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
-"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
-msgstr ""
-"Tyto údaje můžete změnit později nebo tuto funkci zakázat pomocí <span style="
-"\"italic\">Upravit → Účty</span> v seznamu kontaktů."
+msgid "Edit %s account options"
+msgstr "Upravit volby účtu %s"