Updated Polish translation
authorPaweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>
Mon, 10 Mar 2014 16:11:59 +0000 (17:11 +0100)
committerPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Mon, 10 Mar 2014 16:11:59 +0000 (17:11 +0100)
po/pl.po

index 7c3736d..6fc2e8f 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,14 +9,15 @@
 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013.
 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
-# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
+# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
+# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-16 18:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-16 18:49+0200\n"
-"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-10 17:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-07 13:29+0100\n"
+"Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -509,47 +510,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:734
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752 ../libempathy/empathy-utils.c:260
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:915
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1201
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1257
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1266
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
@@ -732,7 +733,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3840
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
@@ -776,39 +777,39 @@ msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:734
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:732
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:790
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:796
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -816,24 +817,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -843,11 +844,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1098
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -855,127 +856,127 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1536
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1547 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1540 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1566
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1559
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1621
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
 msgid "not capable"
 msgstr "brak możliwości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1602
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1605
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1685 ../src/empathy-chat-window.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1678 ../src/empathy-chat-window.c:973
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1693
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2291
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2473
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2827
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2822
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -983,12 +984,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2834
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2832
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -996,17 +997,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2840
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2843
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2847
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1016,17 +1017,17 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2861
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2856
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2886
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2881
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2911
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2906
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
@@ -1034,50 +1035,50 @@ msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3098 ../src/empathy-call-window.c:1525
-#: ../src/empathy-call-window.c:1575 ../src/empathy-call-window.c:2654
-#: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1172
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3093 ../src/empathy-call-window.c:1526
+#: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
+#: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3780
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3796
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3844
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3968
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4000
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3995
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4192 ../src/empathy-event-manager.c:1193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4187 ../src/empathy-event-manager.c:1162
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4242
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1300,65 +1301,65 @@ msgstr ""
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:179
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:363
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:361
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:367
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "Rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:433
 msgid "Mobile"
 msgstr "Komórka"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:435
 msgid "Work"
 msgstr "Praca"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:430
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:437
 msgid "HOME"
 msgstr "Dom"
 
 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:463
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:478
 #, c-format
 msgid "Call %s (%s)"
 msgstr "Zadzwoń na numer %s (%s)"
 
 #. translators: argument is a phone number like +32123456
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:470
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:483
 #, c-format
 msgid "Call %s"
 msgstr "Zadzwoń na numer %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:676
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:695
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "Za_blokuj kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:731
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
 #, c-format
 msgid "Remove from _Group '%s'"
 msgstr "Usuń z g_rupy \"%s\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:771
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Usuń i za_blokuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:840
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:859
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:868
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -1367,77 +1368,77 @@ msgstr ""
 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
 "zostaną usunięte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:860
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:879
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:936
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:955
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1355
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1374
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1413
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1431
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1449
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1485
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1527
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1542
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1559
 msgid "Send File"
 msgstr "Wyślij plik"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1576
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1593
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1620
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ulubione"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1649
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1681
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1698
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1797
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1277
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1814
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1274
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1843
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1860
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2039
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2056
 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Dodaj kontakt…"
@@ -1591,7 +1592,7 @@ msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
 msgid "<b>Location</b> at (date)"
-msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
+msgstr "<b>Położenie</b> w dniu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
 msgid "Online from a phone or mobile device"
@@ -1631,36 +1632,36 @@ msgstr "Wyświetlenie"
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Rozmowa w %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1355
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -1668,7 +1669,7 @@ msgstr[0] "%s sekunda"
 msgstr[1] "%s sekundy"
 msgstr[2] "%s sekund"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -1676,80 +1677,80 @@ msgstr[0] "%s minuta"
 msgstr[1] "%s minuty"
 msgstr[2] "%s minut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Wczoraj"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1848
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
 msgid "Anytime"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1947
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2406
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
 msgid "Anyone"
 msgstr "Wszyscy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2719
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
 msgid "Who"
 msgstr "Kto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2928
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
 msgid "When"
 msgstr "Kiedy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
 msgid "Anything"
 msgstr "Wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
 msgid "Text chats"
 msgstr "Rozmowy tekstowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3075
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
 msgid "Clear All"
 msgstr "Wyczyść wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Usunięcie od:"
 
@@ -1771,7 +1772,7 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1493 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Rozmowa"
 
@@ -1986,13 +1987,13 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "Prośba o upoważnienie"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1079
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
-#: ../src/empathy-event-manager.c:724
+#: ../src/empathy-event-manager.c:694
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odmów"
 
@@ -2146,54 +2147,11 @@ msgstr "Kontakty bez grup"
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "Serwer nie może odnaleźć kontaktu: %s"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:222
-msgid "No error message"
-msgstr "Brak komunikatu błędu"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:295
-msgid "Instant Message (Empathy)"
-msgstr "Wiadomość (Empathy)"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:77
-msgid ""
-"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
-"lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
-"przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
-"wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
-msgid ""
-"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
-"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
-"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
-"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr ""
-"Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
-"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
-"- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
-"Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:105
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:82
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:111
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
@@ -2201,34 +2159,35 @@ msgstr ""
 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
 "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013\n"
 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
-"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
+"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014\n"
+"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2014"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:172
+#: ../src/empathy-accounts.c:171
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
 "działanie"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:176
+#: ../src/empathy-accounts.c:175
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:180
+#: ../src/empathy-accounts.c:179
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:182
+#: ../src/empathy-accounts.c:181
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<identyfikator-konta>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:187
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- konta programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:240
+#: ../src/empathy-accounts.c:239
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Konta programu Empathy"
 
@@ -2245,29 +2204,29 @@ msgstr "Modyfikacje konta %.50s nie zostały zapisane."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1267
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:426
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Offline — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:438
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Rozłączony — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:449
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:456
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Nieznany stan"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:473
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
 msgid ""
 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
@@ -2277,28 +2236,28 @@ msgstr ""
 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
 "sesję, aby migrować konto."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:483
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:589
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:716
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
 msgid "_Edit Connection Parameters…"
 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1246
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
 msgstr "Na pewno usunąć %.50s z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1250
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1455
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2307,24 +2266,24 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #. Menu item: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1646
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
 msgid "_Enabled"
 msgstr "_Włączone"
 
 #. Menu item: Rename
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1669
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2071
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Pomiń"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2075
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
 msgid "_Connect"
 msgstr "P_ołącz"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2254
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2333,7 +2292,7 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2398
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
 
@@ -2369,23 +2328,23 @@ msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:408
+#: ../src/empathy.c:407
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:412
+#: ../src/empathy.c:411
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:441
+#: ../src/empathy.c:440
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:627
+#: ../src/empathy.c:626
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
 
-#: ../src/empathy.c:629
+#: ../src/empathy.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -2398,15 +2357,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/empathy-call.c:116
+#: ../src/empathy-call.c:115
 msgid "In a call"
 msgstr "W czasie rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-call.c:224
+#: ../src/empathy-call.c:223
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-call.c:248
+#: ../src/empathy-call.c:247
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
@@ -2417,27 +2376,27 @@ msgstr ""
 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
 "rozmowę."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1542 ../src/empathy-event-manager.c:503
+#: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:908
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:511
-#: ../src/empathy-event-manager.c:908
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
+#: ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552
+#: ../src/empathy-call-window.c:1553
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
 msgid "Reject"
 msgstr "Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1553
+#: ../src/empathy-call-window.c:1554
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer"
@@ -2445,60 +2404,60 @@ msgstr "Odbierz"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1923
+#: ../src/empathy-call-window.c:1924
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2175
+#: ../src/empathy-call-window.c:2176
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2177
+#: ../src/empathy-call-window.c:2178
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2179
+#: ../src/empathy-call-window.c:2180
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2181
+#: ../src/empathy-call-window.c:2182
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2183
+#: ../src/empathy-call-window.c:2184
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2597 ../src/empathy-call-window.c:2598
-#: ../src/empathy-call-window.c:2599 ../src/empathy-call-window.c:2600
+#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
+#: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2959
+#: ../src/empathy-call-window.c:2952
 msgid "On hold"
 msgstr "Odłożone"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2963
+#: ../src/empathy-call-window.c:2956
 msgid "Mute"
 msgstr "Wycisz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2965
+#: ../src/empathy-call-window.c:2958
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2968
+#: ../src/empathy-call-window.c:2961
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d∶%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3064
+#: ../src/empathy-call-window.c:3057
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3103
+#: ../src/empathy-call-window.c:3096
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2507,7 +2466,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
 "używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3108
+#: ../src/empathy-call-window.c:3101
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2516,7 +2475,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
 "przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3114
+#: ../src/empathy-call-window.c:3107
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2525,23 +2484,23 @@ msgstr ""
 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3120
+#: ../src/empathy-call-window.c:3113
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3124
+#: ../src/empathy-call-window.c:3117
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3127
+#: ../src/empathy-call-window.c:3120
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3139
+#: ../src/empathy-call-window.c:3132
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2552,32 +2511,32 @@ msgstr ""
 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
 "w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3148
+#: ../src/empathy-call-window.c:3141
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3151
+#: ../src/empathy-call-window.c:3144
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3191
+#: ../src/empathy-call-window.c:3184
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3201
+#: ../src/empathy-call-window.c:3194
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3238
+#: ../src/empathy-call-window.c:3231
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3242
+#: ../src/empathy-call-window.c:3235
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3244
+#: ../src/empathy-call-window.c:3237
 msgid "Top Up"
 msgstr "Doładuj"
 
@@ -2693,7 +2652,7 @@ msgstr "Lokalny kandydat:"
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:101
+#: ../src/empathy-chat.c:100
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- komunikator Empathy"
 
@@ -2713,11 +2672,11 @@ msgstr "Automatyczne łączenie"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:279
+#: ../src/empathy-chat-window.c:278
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Zamknąć to okno?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:285
+#: ../src/empathy-chat-window.c:284
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -2726,7 +2685,7 @@ msgstr ""
 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:298
+#: ../src/empathy-chat-window.c:297
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -2744,12 +2703,12 @@ msgstr[2] ""
 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:309
+#: ../src/empathy-chat-window.c:308
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Opuścić %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:311
+#: ../src/empathy-chat-window.c:310
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -2757,15 +2716,15 @@ msgstr ""
 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
 "dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:330
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Close window"
 msgstr "Zamknij okno"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:330
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Leave room"
 msgstr "Opuść pokój"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
+#: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -2773,7 +2732,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:687
+#: ../src/empathy-chat-window.c:686
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -2781,7 +2740,7 @@ msgstr[0] "%s (i %u inna)"
 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:703
+#: ../src/empathy-chat-window.c:702
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -2789,7 +2748,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:712
+#: ../src/empathy-chat-window.c:711
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -2797,11 +2756,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:949
+#: ../src/empathy-chat-window.c:948
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:957
+#: ../src/empathy-chat-window.c:956
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -2809,7 +2768,7 @@ msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:977
+#: ../src/empathy-chat-window.c:976
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
@@ -2881,75 +2840,75 @@ msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:77
+#: ../src/empathy-debugger.c:76
 msgid "Show a particular service"
 msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:82
+#: ../src/empathy-debugger.c:81
 msgid "- Empathy Debugger"
 msgstr "- debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:142
+#: ../src/empathy-debugger.c:141
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1616
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1624
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1625
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1633
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1632
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1640
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1814
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1822
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Okno debugowania"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1874
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1882
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1918
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1926
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1930
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1938
 msgid "Level "
 msgstr "Poziom "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1949
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1957
 msgid "Debug"
 msgstr "Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1954
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1962
 msgid "Info"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1959 ../src/empathy-debug-window.c:2039
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1972
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1969
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1977
 msgid "Critical"
 msgstr "Krytyczny"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1974
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1982
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1987
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
 msgid ""
 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
@@ -2966,93 +2925,93 @@ msgstr ""
 "za pomocą zaawansowanych pól w <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
 "enter_bug.cgi?product=empathy\">zgłoszeniu błędu</a>."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2019
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2027
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2022
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2025
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2033
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2028
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2036
 msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2070
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr ""
 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:503
+#: ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:478
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-event-manager.c:479
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:536
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:544 ../src/empathy-event-manager.c:552
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:552
+#: ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:707
+#: ../src/empathy-event-manager.c:677
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:709
+#: ../src/empathy-event-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:716
+#: ../src/empathy-event-manager.c:686
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:729
+#: ../src/empathy-event-manager.c:699
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:755
+#: ../src/empathy-event-manager.c:725
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:761
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:951
+#: ../src/empathy-event-manager.c:920
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:979 ../src/empathy-roster-window.c:214
+#: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "Hasło wymagane"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1116
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3630,7 +3589,7 @@ msgid "No match found"
 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.c:1729
-msgid "You haven't added any contact yet"
+msgid "You haven't added any contacts yet"
 msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych kontaktów"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.c:1732
@@ -3696,8 +3655,8 @@ msgid "Help"
 msgstr "Pomoc"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
-msgid "About Empathy"
-msgstr "O programie Empathy"
+msgid "About"
+msgstr "O programie"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5