Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 22 Aug 2012 22:16:59 +0000 (00:16 +0200)
committerPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 22 Aug 2012 22:16:59 +0000 (00:16 +0200)
po/pl.po

index b764a81..5644591 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-16 15:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-16 15:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-23 00:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 00:17+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -37,21 +37,11 @@ msgstr "Komunikator Empathy"
 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
 
-#. Tweak the dialog
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2512
-msgid "Messaging and VoIP Accounts"
-msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
-
-#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
-msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
 msgid ""
 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
 "reconnect."
@@ -59,39 +49,40 @@ msgstr ""
 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
 "rozłączenia/ponownego połączenia."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
 msgid "Empathy should auto-away when idle"
 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
 msgid ""
 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr ""
 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
 "bezczynności."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
+#. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
 msgstr ""
 "Magiczny numer używany do sprawdzania, czy należy wykonać zadania czyszczenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
 msgid ""
 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
@@ -100,77 +91,52 @@ msgstr ""
 "wykonać zadania czyszczenia. Użytkownicy nie powinni ręcznie zmieniać tego "
 "klucza."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Show avatars"
-msgstr "Wyświetlanie awatarów"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
-msgid ""
-"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Show protocols"
-msgstr "Wyświetlanie protokołów"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
 msgid "Show Balance in contact list"
 msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
-msgid "Compact contact list"
-msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Ukrycie głównego okna"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "Ukrycie głównego okna."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
 msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
 msgid ""
 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
 "user immediately."
@@ -178,141 +144,127 @@ msgstr ""
 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
 msgid "The position for the chat window side pane"
 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
 msgid "Show contact groups"
 msgstr "Wyświetlanie grup kontaktów"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
 msgid "Whether to show groups in the contact list."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać grupy na liście kontaktów."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Contact list sort criterion"
-msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
-msgid ""
-"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
-"the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
-"the contact list by name."
-msgstr ""
-"Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
-"Domyślnie porządkowane jest według stanu kontaktów za pomocą wartości \"state"
-"\". Wartość \"name\" spowoduje porządkowanie według nazw kontaktów."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
 msgid "Disable sounds when away"
 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
 "zajętości."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
 "sieci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
 msgid ""
 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
 "wiadomości."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
 msgid "Disable popup notifications when away"
 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
 "zajętości."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
 msgid ""
 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
 "the chat is already opened, but not focused."
@@ -320,86 +272,88 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
 "do trybu online."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
 "do trybu offline."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
 msgstr ""
 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
 msgid "Show contact list in rooms"
 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
 msgid "Chat window theme"
 msgstr "Motyw okna rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
 msgid "Chat window theme variant"
 msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
 msgid ""
 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
-msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
+msgid ""
+"Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
+"Deprecated."
 msgstr ""
 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
-"Adium."
+"Adium. Przestarzałe."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
 msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr ""
 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
 "Inspector."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
 msgid "Inform other users when you are typing to them"
 msgstr "Informowanie innych użytkowników o pisaniu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
 msgid ""
 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
 "affect the 'gone' state."
@@ -407,39 +361,39 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wysyłać stany rozmowy \"pisanie\" lub \"wstrzymano\". Obecnie "
 "nie wpływa na stan \"nieobecny\"."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
 msgid ""
 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
 msgstr ""
 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
 "\")."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
 msgid ""
 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
 msgid ""
 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
 "chat."
@@ -447,54 +401,54 @@ msgstr ""
 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
 "podczas rozmowy grupowej."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
 msgid ""
 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
 msgstr "Ostatnie konto wybrane w oknie Dołącz do pokoju"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
 msgstr ""
 "Ścieżka do obiektu D-Bus ostatnio wybranego konta do dołączenia do pokoju."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
 msgid "Camera device"
 msgstr "Urządzenie kamery"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
 msgstr ""
 "Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
 msgid "Camera position"
 msgstr "Pozycja kamery"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
 msgid "Position the camera preview should be during a call."
 msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
 msgid "Echo cancellation support"
 msgstr "Obsługa usuwania echa"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
 msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
 msgid ""
 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
 "'x' button in the title bar."
@@ -502,242 +456,308 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
 msgid "Empathy can publish the user's location"
 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:98
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
 msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr ""
 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756 ../libempathy/empathy-utils.c:313
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:755 ../libempathy/empathy-utils.c:312
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:918
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1204
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1260
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1269
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
+msgid "Password not found"
+msgstr "Nie odnaleziono hasła"
+
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:202
+#, c-format
+msgid "IM account password for %s (%s)"
+msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
+
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:237
+#, c-format
+msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
+msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
+
+#: ../libempathy/empathy-message.c:407 ../src/empathy-call-observer.c:116
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:419
+#: ../libempathy/empathy-message.c:411
 #, c-format
 msgid "Called %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:422
+#: ../libempathy/empathy-message.c:414
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
+#: ../libempathy/empathy-time.c:90
+#, c-format
+msgid "%d second ago"
+msgid_plural "%d seconds ago"
+msgstr[0] "%d sekundę temu"
+msgstr[1] "%d sekundy temu"
+msgstr[2] "%d sekund temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:96
+#, c-format
+msgid "%d minute ago"
+msgid_plural "%d minutes ago"
+msgstr[0] "%d minutę temu"
+msgstr[1] "%d minuty temu"
+msgstr[2] "%d minut temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:102
+#, c-format
+msgid "%d hour ago"
+msgid_plural "%d hours ago"
+msgstr[0] "%d godzinę temu"
+msgstr[1] "%d godziny temu"
+msgstr[2] "%d godzin temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:108
+#, c-format
+msgid "%d day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "%d dzień temu"
+msgstr[1] "%d dni temu"
+msgstr[2] "%d dni temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:114
+#, c-format
+msgid "%d week ago"
+msgid_plural "%d weeks ago"
+msgstr[0] "%d tydzień temu"
+msgstr[1] "%d tygodnie temu"
+msgstr[2] "%d tygodni temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:120
+#, c-format
+msgid "%d month ago"
+msgid_plural "%d months ago"
+msgstr[0] "%d miesiąc temu"
+msgstr[1] "%d miesiące temu"
+msgstr[2] "%d miesięcy emu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:142
+msgid "in the future"
+msgstr "w przyszłości"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:239
 msgid "Invisible"
 msgstr "Niewidoczny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
 msgid "Name in use"
 msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:352
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Połączenie zostało utracone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr ""
 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:361
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:363
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
 "kryptograficznie słaby"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -745,180 +765,46 @@ msgstr ""
 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:372
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:374
 msgid "Internal error"
 msgstr "Wewnętrzny błąd"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:503
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:508
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japonia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:568
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:537
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:569
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:538
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:90
-#, c-format
-msgid "%d second ago"
-msgid_plural "%d seconds ago"
-msgstr[0] "%d sekundę temu"
-msgstr[1] "%d sekundy temu"
-msgstr[2] "%d sekund temu"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:96
-#, c-format
-msgid "%d minute ago"
-msgid_plural "%d minutes ago"
-msgstr[0] "%d minutę temu"
-msgstr[1] "%d minuty temu"
-msgstr[2] "%d minut temu"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:102
-#, c-format
-msgid "%d hour ago"
-msgid_plural "%d hours ago"
-msgstr[0] "%d godzinę temu"
-msgstr[1] "%d godziny temu"
-msgstr[2] "%d godzin temu"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:108
-#, c-format
-msgid "%d day ago"
-msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] "%d dzień temu"
-msgstr[1] "%d dni temu"
-msgstr[2] "%d dni temu"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:114
-#, c-format
-msgid "%d week ago"
-msgid_plural "%d weeks ago"
-msgstr[0] "%d tydzień temu"
-msgstr[1] "%d tygodnie temu"
-msgstr[2] "%d tygodni temu"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:120
-#, c-format
-msgid "%d month ago"
-msgid_plural "%d months ago"
-msgstr[0] "%d miesiąc temu"
-msgstr[1] "%d miesiące temu"
-msgstr[2] "%d miesięcy emu"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:142
-msgid "in the future"
-msgstr "w przyszłości"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
-msgid "Password not found"
-msgstr "Nie odnaleziono hasła"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
-#, c-format
-msgid "IM account password for %s (%s)"
-msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
-#, c-format
-msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
-msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
 msgid "All accounts"
 msgstr "Wszystkie konta"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
-#: ../src/empathy-import-widget.c:336
-msgid "Account"
-msgstr "Konto"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
-msgid "Password"
-msgstr "Hasło"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
-msgid "Server"
-msgstr "Serwer"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
-msgid "Port"
-msgstr "Port"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
-#, c-format
-msgid "%s:"
-msgstr "%s:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
-msgid "Username:"
-msgstr "Nazwa użytkownika:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
-msgid "A_pply"
-msgstr "Za_stosuj"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
-msgid "L_og in"
-msgstr "Zal_oguj"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
-msgid "This account already exists on the server"
-msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
-msgid "Create a new account on the server"
-msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
-
-#. To translators: The first parameter is the login id and the
-#. * second one is the network. The resulting string will be something
-#. * like: "MyUserName on freenode".
-#. * You should reverse the order of these arguments if the
-#. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
-#, c-format
-msgid "%1$s on %2$s"
-msgstr "%1$s na %2$s"
-
-#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
-#. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
-#, c-format
-msgid "%s Account"
-msgstr "Konto %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
-msgid "New account"
-msgstr "Nowe konto"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "_Hasło:"
+msgid "Pass_word"
+msgstr "_Hasło"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-msgid "Screen _Name:"
-msgstr "_Nazwa użytkownika:"
+msgid "Screen _Name"
+msgstr "_Nazwa użytkownika"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
@@ -939,30 +825,28 @@ msgstr "Zapamiętywanie hasła"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
+msgid "_Port"
+msgstr "_Port"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
-msgid "_Server:"
-msgstr "_Serwer:"
+msgid "_Server"
+msgstr "_Serwer"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
@@ -980,101 +864,137 @@ msgstr "Hasło AIM:"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
 msgid "Remember Password"
 msgstr "Zapamiętaj hasło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
-msgid "Login I_D:"
-msgstr "Id_entyfikator logowania:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
+#: ../src/empathy-import-widget.c:323
+msgid "Account"
+msgstr "Konto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> username"
-msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
+msgid "Password"
+msgstr "Hasło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
-msgid "What is your GroupWise User ID?"
-msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
+msgid "Server"
+msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
-msgid "What is your GroupWise password?"
-msgstr "Hasło GroupWise:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
+msgid "Port"
+msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
-msgid "ICQ _UIN:"
-msgstr "_UIN ICQ:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> 123456789"
-msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:820
+#, c-format
+msgid "%s:"
+msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
-msgid "Ch_aracter set:"
-msgstr "Zest_aw znaków:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1432
+msgid "Username:"
+msgstr "Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
-msgid "What is your ICQ UIN?"
-msgstr "UIN ICQ:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1749
+msgid "A_pply"
+msgstr "Za_stosuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
-msgid "What is your ICQ password?"
-msgstr "Hasło ICQ:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1778
+msgid "L_og in"
+msgstr "Zal_oguj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
-msgid "Auto"
-msgstr "Automatycznie"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1848
+msgid "This account already exists on the server"
+msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
-msgid "UDP"
-msgstr "UDP"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1852
+msgid "Create a new account on the server"
+msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
-msgid "TCP"
-msgstr "TCP"
+#. To translators: The first parameter is the login id and the
+#. * second one is the network. The resulting string will be something
+#. * like: "MyUserName on freenode".
+#. * You should reverse the order of these arguments if the
+#. * server should come before the login id in your locale.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2269
+#, c-format
+msgid "%1$s on %2$s"
+msgstr "%1$s na %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
-msgid "TLS"
-msgstr "TLS"
+#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
+#. * string will be something like: "Jabber Account"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2295
+#, c-format
+msgid "%s Account"
+msgstr "Konto %s"
 
-#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
-#. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
-msgid "Register"
-msgstr "Rejestrator"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2299
+msgid "New account"
+msgstr "Nowe konto"
 
-#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
-#. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
-msgid "Options"
-msgstr "Opcje"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
+msgid "Login I_D"
+msgstr "Id_entyfikator logowania"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+msgid "<b>Example:</b> username"
+msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
+msgid "What is your GroupWise User ID?"
+msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
+msgid "What is your GroupWise password?"
+msgstr "Hasło GroupWise:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+msgid "ICQ _UIN"
+msgstr "_UIN ICQ"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
+msgid "<b>Example:</b> 123456789"
+msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+msgid "Ch_aracter set"
+msgstr "Zest_aw znaków"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
+msgid "What is your ICQ UIN?"
+msgstr "UIN ICQ:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
+msgid "What is your ICQ password?"
+msgstr "Hasło ICQ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
-msgid "Network:"
-msgstr "Sieć:"
+msgid "Character set"
+msgstr "Zestaw znaków"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
-msgid "Character set:"
-msgstr "Zestaw znaków:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
 msgid "Add…"
 msgstr "Dodaj…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
@@ -1082,19 +1002,21 @@ msgstr "Dodaj…"
 msgid "Remove"
 msgstr "Usuń"
 
+#. Translators: tooltip on a 'Go Up' button used to sort IRC servers by priority
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
 msgid "Up"
 msgstr "W górę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
+#. Translators: tooltip on a 'Go Down' button used to sort IRC servers by priority
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
 msgid "Down"
 msgstr "W dół"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
 msgid "Servers"
 msgstr "Serwery"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid ""
 "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
 "password."
@@ -1102,27 +1024,27 @@ msgstr ""
 "Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
 "go podawać."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
-msgid "Nickname:"
-msgstr "Pseudonim:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
-msgid "Password:"
-msgstr "Hasło:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
-msgid "Quit message:"
-msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
+msgid "Nickname"
+msgstr "Pseudonim"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
-msgid "Real name:"
-msgstr "Imię i nazwisko:"
+msgid "Quit message"
+msgstr "Komunikat podczas zakończenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
+msgid "Real name"
+msgstr "Imię i nazwisko"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
+msgid "Username"
+msgstr "Nazwa użytkownika"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
 msgid "Which IRC network?"
 msgstr "Sieć IRC:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:18
 msgid "What is your IRC nickname?"
 msgstr "Pseudonim IRC:"
 
@@ -1169,25 +1091,25 @@ msgid "I_gnore SSL certificate errors"
 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
-msgid "Priori_ty:"
-msgstr "Pri_orytet:"
+msgid "Priori_ty"
+msgstr "Pri_orytet"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
-msgid "Reso_urce:"
-msgstr "_Zasób:"
+msgid "Reso_urce"
+msgstr "_Zasób"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
-msgid "Use old SS_L"
-msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
 msgid "Override server settings"
 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
+msgid "Use old SS_L"
+msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
@@ -1204,6 +1126,30 @@ msgstr "Hasło Jabbera:"
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
+msgid "Nic_kname"
+msgstr "Pseu_donim"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
+msgid "_Last Name"
+msgstr "Na_zwisko"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
+msgid "_First Name"
+msgstr "I_mię"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+msgid "_Published Name"
+msgstr "Nazwa _opublikowana"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
+msgid "_Jabber ID"
+msgstr "Identyfikator Ja_bbera"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
+msgid "E-_mail address"
+msgstr "Adres _e-mail"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
@@ -1216,33 +1162,38 @@ msgstr "Identyfikator Windows Live:"
 msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "Hasło Windows Live:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
-msgid "Nic_kname:"
-msgstr "Pseu_donim:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
+msgid "Auto"
+msgstr "Automatycznie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "_Last Name:"
-msgstr "Na_zwisko:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
+msgid "UDP"
+msgstr "UDP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
-msgid "_First Name:"
-msgstr "I_mię:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
-msgid "_Published Name:"
-msgstr "Nazwa _opublikowana:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
-msgid "_Jabber ID:"
-msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
+msgid "Register"
+msgstr "Rejestrator"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "E-_mail address:"
-msgstr "Adres _e-mail:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
+msgid "Options"
+msgstr "Opcje"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
-msgid "_Username:"
-msgstr "Nazwa _użytkownika:"
+msgid "_Username"
+msgstr "Nazwa _użytkownika"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
@@ -1265,8 +1216,8 @@ msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr "Różne opcje"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid "STUN Server:"
-msgstr "Serwer STUN:"
+msgid "STUN Server"
+msgstr "Serwer STUN"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "Discover the STUN server automatically"
@@ -1276,30 +1227,25 @@ msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
 msgid "Discover Binding"
 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
-msgid "Server:"
-msgstr "Serwer"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
 msgid "Keep-Alive Options"
 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
-msgid "Mechanism:"
-msgstr "Mechanizm:"
+msgid "Mechanism"
+msgstr "Mechanizm"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
 msgid "Interval (seconds)"
 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
-msgid "Authentication username:"
-msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
+msgid "Authentication username"
+msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
-msgid "Transport:"
-msgstr "Transport:"
+msgid "Transport"
+msgstr "Transport"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
 msgid "Loose Routing"
@@ -1309,18 +1255,22 @@ msgstr "Swobodne trasowanie"
 msgid "Ignore TLS Errors"
 msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+msgid "Local IP Address"
+msgstr "Lokalny adres IP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
 msgid "What is your SIP account password?"
 msgstr "Hasło konta SIP:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+msgid "Pass_word:"
+msgstr "_Hasło:"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
 msgid "Yahoo! I_D:"
 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
@@ -1333,6 +1283,14 @@ msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+msgid "Ch_aracter set:"
+msgstr "Zest_aw znaków:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
@@ -1341,37 +1299,37 @@ msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Hasło Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr ""
 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
 msgid "Couldn't save picture to file"
 msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Wybór obrazu awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
 msgid "Take a picture..."
 msgstr "Zrób zdjęcie..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
 msgid "No Image"
 msgstr "Brak obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
 msgid "Images"
 msgstr "Obrazy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
@@ -1379,6 +1337,34 @@ msgstr "Wszystkie pliki"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknięcie powiększy"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
+#, c-format
+msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
+msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3725
+msgid "Retry"
+msgstr "Ponów"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
+#, c-format
+msgid ""
+"Enter your password for account\n"
+"<b>%s</b>"
+msgstr ""
+"Proszę wprowadzić hasło\n"
+"<b>%s</b>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
+msgid "Select..."
+msgstr "Wybierz..."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
+msgid "_Select"
+msgstr "_Wybierz"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
 msgid "There was an error starting the call"
@@ -1404,40 +1390,39 @@ msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:728
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:786
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
-#, c-format
-msgid "“%s” is not a valid contact ID"
-msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:968
+msgid "Invalid contact ID"
+msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1055
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1445,24 +1430,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1472,11 +1457,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1484,127 +1469,127 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1111
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1156
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1557
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1620
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1591
 msgid "not capable"
 msgstr "brak możliwości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707 ../src/empathy-chat-window.c:920
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1681 ../src/empathy-chat-window.c:969
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1696
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1698
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2219
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2324
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2394
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2412
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2469
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2719
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1612,12 +1597,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2726
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2729
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1625,17 +1610,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2737
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2740
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1645,17 +1630,17 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2753
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2778
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2803
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
@@ -1663,55 +1648,50 @@ msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2590
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2990 ../src/empathy-call-window.c:1468
+#: ../src/empathy-call-window.c:1518 ../src/empathy-call-window.c:2571
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1176
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3665
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3671
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3681
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-msgid "Retry"
-msgstr "Ponów"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3729
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3859
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3886
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071 ../src/empathy-event-manager.c:1300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4078 ../src/empathy-event-manager.c:1197
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4133
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4138
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1736,17 +1716,16 @@ msgstr "Brak dostępu"
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
@@ -1754,559 +1733,507 @@ msgstr "Konto:"
 msgid "Blocked Contacts"
 msgstr "Zablokowane kontakty"
 
-#. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
-msgid "_Copy Link Address"
-msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
+msgid "Full name"
+msgstr "Imię i nazwisko"
 
-#. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
-msgid "_Open Link"
-msgstr "_Otwórz odnośnik"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
+msgid "Phone number"
+msgstr "Numer telefonu"
 
-#. Translators: timestamp displayed between conversations in
-#. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
-msgid "%A %B %d %Y"
-msgstr "%A %d %B %Y"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
+msgid "E-mail address"
+msgstr "Adres e-mail"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
-msgid "New Contact"
-msgstr "Nowy kontakt"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
+msgid "Website"
+msgstr "Witryna WWW"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
-#, c-format
-msgid "Block %s?"
-msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
+msgid "Birthday"
+msgstr "Urodziny"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
-msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
+#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
+#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
+#. * with their IM client.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
+msgid "Last seen:"
+msgstr "Ostatnio widziany:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
-msgid "_Block"
-msgstr "Za_blokuj"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
+msgid "Server:"
+msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
-msgid "_Report this contact as abusive"
-msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
-msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
-msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
-msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
+msgid "Connected from:"
+msgstr "Połączony z:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
-msgid "Subscription Request"
-msgstr "Prośba o upoważnienie"
+#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
+#. * and should bin this.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
+msgid "Away message:"
+msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
+msgid "work"
+msgstr "praca"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
+msgid "home"
+msgstr "dom"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
+msgid "mobile"
+msgstr "komórka"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
+msgid "voice"
+msgstr "głosowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
+msgid "preferred"
+msgstr "preferowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
-msgid "_Block User"
-msgstr "Za_blokuj użytkownika"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
+msgid "postal"
+msgstr "pocztowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
-msgid "Decide _Later"
-msgstr "Z_decyduj później"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
+msgid "parcel"
+msgstr "paczka"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
 msgid "Search: "
 msgstr "Wyszukiwanie:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "_Dodaj kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
 msgid "Your message introducing yourself:"
 msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:567
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:170
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
+msgid "Save Avatar"
+msgstr "Zapisanie awatara"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
+msgid "Unable to save avatar"
+msgstr "Nie można zapisać awatara"
+
+#. Identifier to connect to Instant Messaging network
+#. Setup id label
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:444
+msgid "Identifier"
+msgstr "Identyfikator"
+
+#. Setup nickname entry
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:449
+msgid "Alias"
+msgstr "Alias"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
+msgid "Contact Details"
+msgstr "Szczegóły kontaktu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
+msgid "Information requested…"
+msgstr "Żądanie informacji…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
+msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
+msgid "Client Information"
+msgstr "Informacje o kliencie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
+msgid "OS"
+msgstr "System operacyjny"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
+msgid "Version"
+msgstr "Wersja"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+msgid "Client"
+msgstr "Klient"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
+msgid "Groups"
+msgstr "Grupy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
+msgid ""
+"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
+"select more than one group or no groups."
+msgstr ""
+"Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
+"więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
+msgid "_Add Group"
+msgstr "Dod_aj grupę"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
+msgctxt "verb in a column header displaying group names"
+msgid "Select"
+msgstr "Wybór"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
+msgid "Group"
+msgstr "Grupa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
+msgid "New Contact"
+msgstr "Nowy kontakt"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
+#, c-format
+msgid "Block %s?"
+msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
+msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
+msgid "The following identity will be blocked:"
+msgid_plural "The following identities will be blocked:"
+msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
+msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
+msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
+msgid "The following identity can not be blocked:"
+msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
+msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
+msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
+msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
+msgid "_Block"
+msgstr "Za_blokuj"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
+msgid "_Report this contact as abusive"
+msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
+msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
+msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
+msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
+msgid "Edit Contact Information"
+msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
+
+#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
+msgid "Linked Contacts"
+msgstr "Połączone kontakty"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
+msgid "gnome-contacts not installed"
+msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
+msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
+msgstr ""
+"Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
+"kontaktów."
+
+#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
+#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
+#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
+#, c-format
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:347
+msgid "Select account to use to place the call"
+msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+msgid "Call"
+msgstr "Rozmowa głosowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
+msgid "Mobile"
+msgstr "Komórka"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
+msgid "Work"
+msgstr "Praca"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:420
+msgid "HOME"
+msgstr "Dom"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:661
+msgid "_Block Contact"
+msgstr "Za_blokuj kontakt"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:717
+msgid "Delete and _Block"
+msgstr "Usuń i za_blokuj"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:779
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
+msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:788
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
+"remove all the contacts which make up this linked contact."
+msgstr ""
+"Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
+"zostaną usunięte."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:799
+msgid "Removing contact"
+msgstr "Usuwanie kontaktu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2454
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Usuń"
+
+#. add chat button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
+msgid "_Chat"
+msgstr "_Rozmowa"
+
+#. add SMS button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
+msgid "_SMS"
+msgstr "_SMS"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1294
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "Rozmow_a głosowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1327
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Video Call"
+msgstr "_Wideorozmowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1368
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
+msgid "_Previous Conversations"
+msgstr "_Poprzednie rozmowy"
+
+# to jest w menu
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1397
+msgid "Send File"
+msgstr "Wyślij plik"
+
+# to jest w menu
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
+msgid "Share My Desktop"
+msgstr "Współdziel pulpit"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1453
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
+msgid "Favorite"
+msgstr "Ulubione"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1482
+msgid "Infor_mation"
+msgstr "Infor_macje"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1531
+msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Modyfikuj"
+
+#. send invitation
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1647
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1235
+msgid "Inviting you to this room"
+msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1693
+msgid "_Invite to Chat Room"
+msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1889
+msgid "_Add Contact…"
+msgstr "_Dodaj kontakt…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2374
+#, c-format
+msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
+msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2377
+msgid "Removing group"
+msgstr "Usuwanie grupy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2445
+msgid "Re_name"
+msgstr "Zmień _nazwę"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanały:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:747
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kod ISO kraju:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
 msgid "Country:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
 msgid "State:"
 msgstr "Stan/województwo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
 msgid "City:"
 msgstr "Miasto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
 msgid "Area:"
 msgstr "Obszar:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Kod pocztowy:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "Building:"
 msgstr "Budynek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Floor:"
 msgstr "Piętro:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "Room:"
 msgstr "Pokój:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "URI:"
 msgstr "Adres URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Poziom dokładności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Speed:"
 msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Długość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Szerokość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:846
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:861
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:997
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
-msgid "Save Avatar"
-msgstr "Zapisanie awatara"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1053
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
-msgid "Unable to save avatar"
-msgstr "Nie można zapisać awatara"
+#. Alias
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
+msgid "Alias:"
+msgstr "Alias:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1444
-msgid "Personal Details"
-msgstr "Szczegóły osobiste"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1447
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
-msgid "Contact Details"
-msgstr "Szczegóły kontaktu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
-msgid "Full name"
-msgstr "Imię i nazwisko"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
-msgid "Phone number"
-msgstr "Numer telefonu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
-msgid "E-mail address"
-msgstr "Adres e-mail"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
-msgid "Website"
-msgstr "Witryna WWW"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
-msgid "Birthday"
-msgstr "Urodziny"
-
-#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
-#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
-#. * with their IM client.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
-msgid "Last seen:"
-msgstr "Ostatnio widziany:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
-msgid "Connected from:"
-msgstr "Połączony z:"
-
-#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
-#. * and should bin this.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
-msgid "Away message:"
-msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
-msgid "work"
-msgstr "praca"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
-msgid "home"
-msgstr "dom"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
-msgid "mobile"
-msgstr "komórka"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
-msgid "voice"
-msgstr "głosowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
-msgid "preferred"
-msgstr "preferowane"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
-msgid "postal"
-msgstr "pocztowy"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
-msgid "parcel"
-msgstr "paczka"
-
-#. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
-#. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
-msgid "Alias:"
-msgstr "Alias:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
-msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
-msgid "Information requested…"
-msgstr "Żądanie informacji…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-msgid "Client Information"
-msgstr "Informacje o kliencie"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
-msgid "OS:"
-msgstr "System operacyjny:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
-msgid "Version:"
-msgstr "Wersja:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
-msgid "Client:"
-msgstr "Klient:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
-msgid "Groups"
-msgstr "Grupy"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
-msgid ""
-"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
-"select more than one group or no groups."
-msgstr ""
-"Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
-"więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
-msgid "_Add Group"
-msgstr "Dod_aj grupę"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
-msgctxt "verb in a column header displaying group names"
-msgid "Select"
-msgstr "Wybór"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1970
-msgid "Group"
-msgstr "Grupa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
-msgid "The following identity will be blocked:"
-msgid_plural "The following identities will be blocked:"
-msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
-msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
-msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
-msgid "The following identity can not be blocked:"
-msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
-msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
-msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
-msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
-msgid "Edit Contact Information"
-msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
-
-#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
-msgid "Linked Contacts"
-msgstr "Połączone kontakty"
-
-#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
-#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
-#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:173
-#, c-format
-msgid "%s (%s)"
-msgstr "%s (%s)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:345
-msgid "Select account to use to place the call"
-msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
-
-#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
-#. * title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:349
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
-msgid "Call"
-msgstr "Rozmowa głosowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
-msgid "Mobile"
-msgstr "Komórka"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
-msgid "Work"
-msgstr "Praca"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
-msgid "HOME"
-msgstr "Dom"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:659
-msgid "_Block Contact"
-msgstr "Za_blokuj kontakt"
-
-#. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1018
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
-msgid "_Chat"
-msgstr "_Rozmowa"
-
-#. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1053
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
-msgid "_SMS"
-msgstr "_SMS"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1086
-msgctxt "menu item"
-msgid "_Audio Call"
-msgstr "Rozmow_a głosowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1119
-msgctxt "menu item"
-msgid "_Video Call"
-msgstr "_Wideorozmowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1160
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
-msgid "_Previous Conversations"
-msgstr "_Poprzednie rozmowy"
-
-# to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1189
-msgid "Send File"
-msgstr "Wyślij plik"
-
-# to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1219
-msgid "Share My Desktop"
-msgstr "Współdziel pulpit"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1245
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
-msgid "Favorite"
-msgstr "Ulubione"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1264
-msgid "gnome-contacts not installed"
-msgstr "Pakiet gnome-contacts nie jest zainstalowany"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
-msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
-msgstr ""
-"Proszę zainstalować pakiet gnome-contacts, aby uzyskać dostęp do szczegółów "
-"kontaktów."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
-msgid "Infor_mation"
-msgstr "Infor_macje"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1447
-msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Modyfikuj"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1564
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1192
-msgid "Inviting you to this room"
-msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1610
-msgid "_Invite to Chat Room"
-msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1806
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
-msgid "_Add Contact…"
-msgstr "_Dodaj kontakt…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
-msgid "Delete and _Block"
-msgstr "Usuń i za_blokuj"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
-msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
-msgid "Removing group"
-msgstr "Usuwanie grupy"
-
-#. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Usuń"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
-#, c-format
-msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
-msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
-#, c-format
-msgid ""
-"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
-"remove all the contacts which make up this linked contact."
-msgstr ""
-"Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
-"zostaną usunięte."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
-msgid "Removing contact"
-msgstr "Usuwanie kontaktu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2347,30 +2274,52 @@ msgstr "nowy serwer"
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:81
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct."
+msgstr ""
+"Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
+"połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
+"czy poniższe dane są poprawne."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:98
+msgid "People nearby"
+msgstr "Osoby w pobliżu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:113
+msgid ""
+"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
+"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
+msgstr ""
+"Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
+"wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
 msgid "Show"
 msgstr "Wyświetlenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Rozmowa w %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
@@ -2388,7 +2337,7 @@ msgstr "<i>* %s %s</i>"
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -2396,7 +2345,7 @@ msgstr[0] "%s sekunda"
 msgstr[1] "%s sekundy"
 msgstr[2] "%s sekund"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -2404,80 +2353,80 @@ msgstr[0] "%s minuta"
 msgstr[1] "%s minuty"
 msgstr[2] "%s minut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Wczoraj"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
 msgid "Anytime"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
 msgid "Anyone"
 msgstr "Wszyscy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
 msgid "Who"
 msgstr "Kto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
 msgid "When"
 msgstr "Kiedy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
 msgid "Anything"
 msgstr "Wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
 msgid "Text chats"
 msgstr "Rozmowy tekstowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
 msgid "Clear All"
 msgstr "Wyczyść wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Usunięcie od:"
 
@@ -2487,7 +2436,6 @@ msgstr "_Plik"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
@@ -2500,13 +2448,12 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
 msgid "Video"
 msgstr "Wideo"
 
@@ -2518,120 +2465,124 @@ msgstr "strona 2"
 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
 msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:129
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
+msgid "Adding new account"
+msgstr "Dodawanie nowego konta"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
+msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
+msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
+
+#. add video button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
+msgid "_Video Call"
+msgstr "_Wideorozmowa"
+
+#. add audio button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "Rozmow_a głosowa"
+
+#. Tweak the dialog
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
+msgid "New Call"
+msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
 msgid "The contact is offline"
 msgstr "Kontakt jest w trybie offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
 msgstr "Wybrany kontakt jest nieprawidłowy lub nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
 msgstr "Kontakt nie obsługuje tego rodzaju rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
 msgstr "Żądana funkcjonalność nie jest zaimplementowana dla tego protokołu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
 msgstr "Nie można rozpocząć rozmowy z podanym kontaktem"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
 msgid "You are banned from this channel"
 msgstr "Użytkownik został zablokowany na tym kanale"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
 msgid "This channel is full"
 msgstr "Ten kanał jest pełny"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
 msgid "You must be invited to join this channel"
 msgstr "Wymagane jest zaproszenie, aby dołączyć do tego kanału"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
 msgid "Can't proceed while disconnected"
 msgstr "Nie można kontynuować podczas rozłączenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Odmowa dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
 msgid "There was an error starting the conversation"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
-msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
-msgstr "Proszę wpisać identyfikator lub numer telefonu kontaktu:"
-
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#. add video button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
-msgid "_Video Call"
-msgstr "_Wideorozmowa"
-
-#. add audio button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
-msgid "_Audio Call"
-msgstr "Rozmow_a głosowa"
-
-#. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
-msgid "New Call"
-msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
-#, c-format
-msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
-msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
-#, c-format
-msgid ""
-"Enter your password for account\n"
-"<b>%s</b>"
-msgstr ""
-"Proszę wprowadzić hasło\n"
-"<b>%s</b>"
-
 #. COL_STATUS_TEXT
 #. COL_STATE_ICON_NAME
 #. COL_STATE
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:165
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:201
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "Własna wiadomość…"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:218
 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
 msgid "Edit Custom Messages…"
 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:342
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:351
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
+#. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:385
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>Current message: %s</b>\n"
+"<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
+msgstr ""
+"<b>Obecna wiadomość: %s</b>\n"
+"<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
+"klawisza Esc anuluje.</i></small>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:394
 msgid "Set status"
 msgstr "Ustaw stan"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1102
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Własne wiadomości…"
 
@@ -2639,11 +2590,15 @@ msgstr "Własne wiadomości…"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:610
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
+msgid "_Match case"
+msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
 msgid "Find:"
 msgstr "Wyszukiwanie:"
@@ -2708,31 +2663,34 @@ msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
+msgid "Subscription Request"
+msgstr "Prośba o upoważnienie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1114
+#, c-format
+msgid "%s would like permission to see when you are online"
+msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731
+msgid "_Decline"
+msgstr "_Odmów"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
+msgid "_Accept"
+msgstr "Z_aakceptuj"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1126
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1843
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
-msgid "Classic"
-msgstr "Klasyczny"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
-msgid "Simple"
-msgstr "Prosty"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
-msgid "Clean"
-msgstr "Czysty"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
-msgid "Blue"
-msgstr "Niebieski"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
@@ -2810,19 +2768,19 @@ msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
 msgid "Select a file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2831,11 +2789,29 @@ msgstr ""
 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:384
+msgid "Go online to edit your personal information."
+msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:464
+msgid "<b>Personal Details</b>"
+msgstr "<b>Szczegóły osobiste</b>"
+
+#. Copy Link Address menu item
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
+
+#. Open Link menu item
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Otwórz odnośnik"
+
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
 msgid "Current Locale"
 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
@@ -3003,51 +2979,14 @@ msgstr "zachodnie"
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "wietnamskie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
-msgid "Select..."
-msgstr "Wybierz..."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
-msgid "_Select"
-msgstr "_Wybierz"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
 msgid "No error message"
 msgstr "Brak komunikatu błędu"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:304
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:435
-msgid "Don't connect on startup"
-msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
-
-#: ../src/empathy.c:439
-msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
-msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
-
-#: ../src/empathy.c:454
-msgid "- Empathy IM Client"
-msgstr "- komunikator Empathy"
-
-#: ../src/empathy.c:641
-msgid "Error contacting the Account Manager"
-msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
-
-#: ../src/empathy.c:643
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
-"The error was:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
-"Błąd:\n"
-"\n"
-"%s"
-
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
 msgid ""
 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
@@ -3091,44 +3030,71 @@ msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
 
+#: ../src/empathy-accounts.c:184
+msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
+msgstr ""
+"Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
+"działanie"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:188
+msgid ""
+"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
+msgstr ""
+"Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:192
+msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+msgstr ""
+"Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:194
+msgid "<account-id>"
+msgstr "<identyfikator-konta>"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:199
+msgid "- Empathy Accounts"
+msgstr "- konta programu Empathy"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:242
+msgid "Empathy Accounts"
+msgstr "Konta programu Empathy"
+
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:74
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:381
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
-#: ../src/empathy-call-window.c:1289
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1268
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:422
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Offline — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Rozłączony — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:452
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Nieznany stan"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:469
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
 msgid ""
 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
@@ -3138,36 +3104,28 @@ msgstr ""
 "mechanizmu. Proszę zainstalować pakiet telepathy-haze i ponownie uruchomić "
 "sesję, aby migrować konto."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:479
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:585
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:750
-msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
-msgstr "Pobranie informacji osobistych z serwera się nie powiodło."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:756
-msgid "Go online to edit your personal information."
-msgstr "Proszę przejść do trybu online, aby modyfikować informacje osobiste."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:843
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:733
 msgid "_Edit Connection Parameters..."
 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1339
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1235
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1343
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1239
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1579
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1444
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3175,24 +3133,25 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1755
-msgid "_Enable"
+#. Menu item: to enabled/disable the account
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1635
+msgid "_Enabled"
 msgstr "_Włączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1756
-msgid "_Disable"
-msgstr "Wyłą_czone"
+#. Menu item: Rename
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1658
+msgid "Rename"
+msgstr "Zmień nazwę"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2184
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2074
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Pomiń"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2188
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2078
 msgid "_Connect"
 msgstr "P_ołącz"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2365
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2257
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3200,6 +3159,11 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
+#. Tweak the dialog
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
+msgid "Messaging and VoIP Accounts"
+msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
+
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "_Import…"
 msgstr "_Zaimportuj…"
@@ -3228,104 +3192,138 @@ msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
+#: ../src/empathy.c:432
+msgid "Don't connect on startup"
+msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
+
+#: ../src/empathy.c:436
+msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
+msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
+
+#: ../src/empathy.c:452
+msgid "- Empathy IM Client"
+msgstr "- komunikator Empathy"
+
+#: ../src/empathy.c:628
+msgid "Error contacting the Account Manager"
+msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
+
+#: ../src/empathy.c:630
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
+"The error was:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
+"Błąd:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: ../src/empathy-call.c:195
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
+#: ../src/empathy-call.c:219
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
-msgid "Contrast"
-msgstr "Kontrast"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
-msgid "Brightness"
-msgstr "Jasność"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
-msgid "Gamma"
-msgstr "Gamma"
+#: ../src/empathy-call-observer.c:119
+#, c-format
+msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
+msgstr ""
+"Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
+"rozmowę."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
-msgid "Volume"
-msgstr "Głośność"
+#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
+#. * as possible.
+#: ../src/empathy-call-window.c:1125 ../src/empathy-call-window.c:1141
+msgid "i"
+msgstr "i"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
-msgid "_Sidebar"
-msgstr "_Panel"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1485 ../src/empathy-event-manager.c:510
+msgid "Incoming call"
+msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
-msgid "Audio input"
-msgstr "Wejście dźwięku"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:915
+#, c-format
+msgid "Incoming video call from %s"
+msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
-msgid "Video input"
-msgstr "Wejście obrazu"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:518
+#: ../src/empathy-event-manager.c:915
+#, c-format
+msgid "Incoming call from %s"
+msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
-msgid "Dialpad"
-msgstr "Panel wybierania"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1495
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
+msgid "Reject"
+msgstr "Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
-msgid "Details"
-msgstr "Szczegóły"
+#: ../src/empathy-call-window.c:1496
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+msgid "Answer"
+msgstr "Odbierz"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
-#: ../src/empathy-call-window.c:1889
+#: ../src/empathy-call-window.c:1862
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
-#: ../src/empathy-call-window.c:2133
+#: ../src/empathy-call-window.c:2114
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
-#: ../src/empathy-call-window.c:2135
+#: ../src/empathy-call-window.c:2116
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
-#: ../src/empathy-call-window.c:2137
+#: ../src/empathy-call-window.c:2118
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
-#: ../src/empathy-call-window.c:2139
+#: ../src/empathy-call-window.c:2120
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
-#: ../src/empathy-call-window.c:2141
+#: ../src/empathy-call-window.c:2122
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
-msgctxt "codec"
+#: ../src/empathy-call-window.c:2523 ../src/empathy-call-window.c:2524
+#: ../src/empathy-call-window.c:2525 ../src/empathy-call-window.c:2526
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
+#: ../src/empathy-call-window.c:2869
+msgid "On hold"
+msgstr "Odłożone"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2871
+msgid "Mute"
+msgstr "Wycisz"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2873
+msgid "Duration"
+msgstr "Czas trwania"
+
+#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
+#: ../src/empathy-call-window.c:2876
 #, c-format
-msgid "Connected — %d:%02dm"
-msgstr "Połączony — %d:%02dm"
+msgid "%s — %d:%02dm"
+msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
-#: ../src/empathy-call-window.c:2992
+#: ../src/empathy-call-window.c:2972
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
-#: ../src/empathy-call-window.c:3031
+#: ../src/empathy-call-window.c:3011
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3334,8 +3332,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
 "używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
-#: ../src/empathy-call-window.c:3036
+#: ../src/empathy-call-window.c:3016
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3344,8 +3341,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
 "przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
-#: ../src/empathy-call-window.c:3042
+#: ../src/empathy-call-window.c:3022
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3354,27 +3350,23 @@ msgstr ""
 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
-#: ../src/empathy-call-window.c:3048
+#: ../src/empathy-call-window.c:3028
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
-#: ../src/empathy-call-window.c:3052
+#: ../src/empathy-call-window.c:3032
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
-#: ../src/empathy-call-window.c:3055
+#: ../src/empathy-call-window.c:3035
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
-#: ../src/empathy-call-window.c:3067
+#: ../src/empathy-call-window.c:3047
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3385,28 +3377,36 @@ msgstr ""
 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
 "w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
-#: ../src/empathy-call-window.c:3076
+#: ../src/empathy-call-window.c:3056
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
-#: ../src/empathy-call-window.c:3079
+#: ../src/empathy-call-window.c:3059
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
-#: ../src/empathy-call-window.c:3119
+#: ../src/empathy-call-window.c:3099
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
-#: ../src/empathy-call-window.c:3129
+#: ../src/empathy-call-window.c:3109
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
+#: ../src/empathy-call-window.c:3146
+#, c-format
+msgid "Your current balance is %s."
+msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3150
+msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
+msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:3152
+msgid "Top Up"
+msgstr "Doładuj"
+
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
 msgid "_Call"
 msgstr "_Zadzwoń"
 
@@ -3423,23 +3423,18 @@ msgid "_Settings"
 msgstr "_Ustawienia"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
 msgid "_Debug"
 msgstr "_Debugowanie"
 
@@ -3460,12 +3455,10 @@ msgid "Disable camera"
 msgstr "Wyłącz kamerę"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
 msgid "Hang up"
 msgstr "Rozłącz"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
 msgid "Hang up current call"
 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
 
@@ -3489,61 +3482,59 @@ msgstr "Wyświetl panel wybierania"
 msgid "Display the dialpad"
 msgstr "Wyświetl panel wybierania"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
-msgid "Send Video"
-msgstr "Wyślij obraz wideo"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
 msgid "Toggle video transmission"
 msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
-msgid "Send Audio"
-msgstr "Wyślij dźwięk"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
 msgid "Toggle audio transmission"
 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
 msgid "Encoding Codec:"
 msgstr "Koder:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
-#: ../src/empathy-call-window.c:2542 ../src/empathy-call-window.c:2543
-#: ../src/empathy-call-window.c:2544 ../src/empathy-call-window.c:2545
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznany"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
 msgid "Decoding Codec:"
 msgstr "Dekoder:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Remote Candidate:"
 msgstr "Zdalny kandydat:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
 msgid "Local Candidate:"
 msgstr "Lokalny kandydat:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:289
+#: ../src/empathy-chat.c:106
+msgid "- Empathy Chat Client"
+msgstr "- komunikator Empathy"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
+msgid "Name"
+msgstr "Nazwa"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
+msgid "Room"
+msgstr "Pokój"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
+msgid "Auto-Connect"
+msgstr "Automatyczne łączenie"
+
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
+msgid "Manage Favorite Rooms"
+msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:282
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Zamknąć to okno?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:294
+#: ../src/empathy-chat-window.c:288
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -3552,7 +3543,7 @@ msgstr ""
 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:305
+#: ../src/empathy-chat-window.c:301
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -3570,12 +3561,12 @@ msgstr[2] ""
 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:314
+#: ../src/empathy-chat-window.c:312
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Opuścić %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:315
+#: ../src/empathy-chat-window.c:314
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -3583,15 +3574,15 @@ msgstr ""
 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
 "dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+#: ../src/empathy-chat-window.c:333
 msgid "Close window"
 msgstr "Zamknij okno"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:334
+#: ../src/empathy-chat-window.c:333
 msgid "Leave room"
 msgstr "Opuść pokój"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
+#: ../src/empathy-chat-window.c:667 ../src/empathy-chat-window.c:690
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3599,7 +3590,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:652
+#: ../src/empathy-chat-window.c:682
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3607,7 +3598,7 @@ msgstr[0] "%s (i %u inna)"
 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:668
+#: ../src/empathy-chat-window.c:698
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3615,7 +3606,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:677
+#: ../src/empathy-chat-window.c:707
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3623,11 +3614,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:892
+#: ../src/empathy-chat-window.c:944
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:902
+#: ../src/empathy-chat-window.c:952
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -3635,7 +3626,7 @@ msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:924
+#: ../src/empathy-chat-window.c:972
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
@@ -3699,112 +3690,161 @@ msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
-msgid "Name"
-msgstr "Nazwa"
+#: ../src/empathy-debugger.c:69
+msgid "Show a particular service"
+msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
-msgid "Room"
-msgstr "Pokój"
+#: ../src/empathy-debugger.c:74
+msgid "- Empathy Debugger"
+msgstr "- debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
-msgid "Auto-Connect"
-msgstr "Automatyczne łączenie"
+#: ../src/empathy-debugger.c:113
+msgid "Empathy Debugger"
+msgstr "Debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
-msgid "Manage Favorite Rooms"
-msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1663
+msgid "Pastebin link"
+msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1672
+msgid "Pastebin response"
+msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1679
+msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
+msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1860
+msgid "Debug Window"
+msgstr "Okno debugowania"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1920
+msgid "Send to pastebin"
+msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
+msgid "Pause"
+msgstr "Wstrzymaj"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1976
+msgid "Level "
+msgstr "Poziom "
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
+msgid "Debug"
+msgstr "Debugowanie"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2000
+msgid "Info"
+msgstr "Informacje"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2005 ../src/empathy-debug-window.c:2054
+msgid "Message"
+msgstr "Wiadomość"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2010
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2015
+msgid "Critical"
+msgstr "Krytyczny"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2020
+msgid "Error"
+msgstr "Błąd"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2039
+msgid "Time"
+msgstr "Czas"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2042
+msgid "Domain"
+msgstr "Domena"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
+msgid "Category"
+msgstr "Kategoria"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2048
+msgid "Level"
+msgstr "Poziom"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2077
+msgid ""
+"The selected connection manager does not support the remote debugging "
+"extension."
+msgstr ""
+"Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:522
+#: ../src/empathy-event-manager.c:510
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
-msgid "Incoming call"
-msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:526
+#: ../src/empathy-event-manager.c:514
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:527
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
-#: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
-#, c-format
-msgid "Incoming call from %s"
-msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:555
+#: ../src/empathy-event-manager.c:543
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
+#: ../src/empathy-event-manager.c:551 ../src/empathy-event-manager.c:559
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:571
+#: ../src/empathy-event-manager.c:559
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
-#: ../src/empathy-call-window.c:1525
-#, c-format
-msgid "Incoming video call from %s"
-msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:837
+#: ../src/empathy-event-manager.c:714
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:839
+#: ../src/empathy-event-manager.c:716
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:846
+#: ../src/empathy-event-manager.c:723
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:854
-msgid "_Decline"
-msgstr "_Odmów"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:859
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-event-manager.c:736
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:886
+#: ../src/empathy-event-manager.c:762
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:892
+#: ../src/empathy-event-manager.c:768
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:943
+#: ../src/empathy-event-manager.c:947
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
+#: ../src/empathy-event-manager.c:983 ../src/empathy-roster-window.c:224
 msgid "Password required"
 msgstr "Hasło wymagane"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1216
-#, c-format
-msgid "%s would like permission to see when you are online"
-msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1222
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1120
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3912,221 +3952,73 @@ msgstr "%"
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
-msgid "Remaining"
-msgstr "Pozostało"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
-msgid "File Transfers"
-msgstr "Przesyłanie plików"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
-msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
-msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
-
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
-msgid "_Import"
-msgstr "_Zaimportuj"
-
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
-msgid ""
-"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
-"importing accounts from Pidgin."
-msgstr ""
-"Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
-"importowanie kont tylko z programu Pidgin."
-
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
-msgid "Import Accounts"
-msgstr "Importowanie kont"
-
-#. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:316
-msgid "Import"
-msgstr "Import"
-
-#: ../src/empathy-import-widget.c:325
-msgid "Protocol"
-msgstr "Protokół"
-
-#: ../src/empathy-import-widget.c:349
-msgid "Source"
-msgstr "Źródło"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:391
-msgid "Provide Password"
-msgstr "Wprowadź hasło"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:397
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Rozłącz"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:657
-msgid "You need to setup an account to see contacts here."
-msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:673
-msgid "No match found"
-msgstr "Nie odnaleziono wyników"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:783
-#, c-format
-msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
-msgstr ""
-"Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
-"zaktualizowane."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:849
-msgid "Update software..."
-msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
-msgid "Close"
-msgstr "Zamknij"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:960
-msgid "Reconnect"
-msgstr "Połącz ponownie"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:966
-msgid "Edit Account"
-msgstr "Modyfikuj konto"
-
-#. Translators: this string will be something like:
-#. * Top up My Account ($1.23)..."
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1110
-#, c-format
-msgid "Top up %s (%s)..."
-msgstr "Doładuj %s (%s)..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1156
-msgid "Top up account credit"
-msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
-
-#. top up button
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1228
-msgid "Top Up..."
-msgstr "Doładuj..."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1952
-msgid "Contact"
-msgstr "Kontakt"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2150
-msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
-msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
-
-#. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2158
-#, c-format
-msgid "You need to enable %s to see contacts here."
-msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:2460
-msgid "Contact List"
-msgstr "Lista kontaktów"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
-msgid "Account settings"
-msgstr "Ustawienia konta"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
-msgid "_New Conversation…"
-msgstr "_Nowa rozmowa…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
-msgid "New _Call…"
-msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
-msgid "_Search for Contacts…"
-msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
-msgid "_File Transfers"
-msgstr "_Przesyłanie plików"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
-msgid "_Offline Contacts"
-msgstr "K_ontakty w trybie offline"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
-msgid "Show P_rotocols"
-msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
-msgid "Credit Balance"
-msgstr "Saldo kredytowe"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
-msgid "Contacts on a _Map"
-msgstr "Kontakty na _mapie"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
-msgid "_Accounts"
-msgstr "_Konta"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
-msgid "_Blocked Contacts"
-msgstr "Za_blokowane kontakty"
-
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
-msgid "P_references"
-msgstr "P_referencje"
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
+msgid "Remaining"
+msgstr "Pozostało"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
-msgid "Find in Contact _List"
-msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
+#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
+msgid "File Transfers"
+msgstr "Przesyłanie plików"
+
+#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
+msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
+msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
-msgid "Sort by _Name"
-msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
+msgid "_Import"
+msgstr "_Zaimportuj"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
-msgid "Sort by _Status"
-msgstr "Porządkowanie według _stanu"
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
+"importowanie kont tylko z programu Pidgin."
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
-msgid "Normal Size With _Avatars"
-msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
+msgid "Import Accounts"
+msgstr "Importowanie kont"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
-msgid "N_ormal Size"
-msgstr "Zwykły r_ozmiar"
+#. Translators: this is the header of a treeview column
+#: ../src/empathy-import-widget.c:303
+msgid "Import"
+msgstr "Import"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
-msgid "_Compact Size"
-msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
+#: ../src/empathy-import-widget.c:312
+msgid "Protocol"
+msgstr "Protokół"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
-msgid "_Room"
-msgstr "_Pokój"
+#: ../src/empathy-import-widget.c:336
+msgid "Source"
+msgstr "Źródło"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
-msgid "_Join…"
-msgstr "_Dołącz…"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
+msgid "Invite Participant"
+msgstr "Zaproszenie uczestnika"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
-msgid "Join _Favorites"
-msgstr "Dołącz do _ulubionych"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
+msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
+msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
-msgid "Manage Favorites"
-msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
+msgid "Invite"
+msgstr "Zaproś"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
 msgid "Members"
 msgstr "Członkowie"
 
-#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
-#. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
+msgid "Failed to list rooms"
+msgstr "Wyświetlenie listy pokoi się nie powiodło"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4139,40 +4031,40 @@ msgstr ""
 "Wymagane hasło: %s\n"
 "Członkowie: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
-msgid "Could not start room listing"
-msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
-msgid "Could not stop room listing"
-msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
 msgid "Join Room"
 msgstr "Dołączenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
 msgid ""
 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
 msgstr ""
 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
 "pokoi na liście."
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Pokój:"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account&apos;s server"
+msgstr ""
+"Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
+"jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
 msgid ""
 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
 "the current account's server"
@@ -4180,567 +4072,440 @@ msgstr ""
 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
+msgid "_Server:"
+msgstr "_Serwer:"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "Couldn't load room list"
 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
 msgid "Room List"
 msgstr "Listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:166
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
+msgid "Respond"
+msgstr "Odpowiedz"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+msgid "Answer with video"
+msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
+msgid "Decline"
+msgstr "Odmów"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
+msgid "Accept"
+msgstr "Zaakceptuj"
+
+#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
+#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
+#. * brings the password popup.
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
+msgid "Provide"
+msgstr "Wprowadź"
+
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Message received"
 msgstr "Otrzymano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:167
+#: ../src/empathy-preferences.c:145
 msgid "Message sent"
 msgstr "Wysłano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:168
+#: ../src/empathy-preferences.c:146
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:169
+#: ../src/empathy-preferences.c:147
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:170
+#: ../src/empathy-preferences.c:148
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:171
+#: ../src/empathy-preferences.c:149
 msgid "Account connected"
 msgstr "Połączono konto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:172
+#: ../src/empathy-preferences.c:150
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Rozłączono konto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:475
+#: ../src/empathy-preferences.c:387
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:726
+#: ../src/empathy-preferences.c:638
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julia"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:733
+#: ../src/empathy-preferences.c:645
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:739
+#: ../src/empathy-preferences.c:651
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:743
+#: ../src/empathy-preferences.c:655
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:746
+#: ../src/empathy-preferences.c:658
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:749
+#: ../src/empathy-preferences.c:661
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:752
+#: ../src/empathy-preferences.c:664
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:755
+#: ../src/empathy-preferences.c:667
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1159
+#: ../src/empathy-preferences.c:1033
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
-msgid "Show _smileys as images"
-msgstr "_Emotikony jako obrazy"
-
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
-msgid "Show contact _list in rooms"
-msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
+msgid "Show groups"
+msgstr "Wyświetlanie grup"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
-msgid "Appearance"
-msgstr "Wygląd"
+msgid "Show account balances"
+msgstr "Wyświetlanie salda konta"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2141
+msgid "Contact List"
+msgstr "Lista kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Start chats in:"
 msgstr "Rozpoczynanie rozmów w:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
 msgid "new ta_bs"
 msgstr "nowych _kartach"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "new _windows"
 msgstr "nowych _oknach"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
-msgid "Display incoming events in the notification area"
-msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
-
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
-msgid "_Automatically connect on startup"
-msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
+msgid "Show _smileys as images"
+msgstr "_Emotikony jako obrazy"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
+msgid "Show contact _list in rooms"
+msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
 msgid "Log conversations"
 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+msgid "Display incoming events in the notification area"
+msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+msgid "_Automatically connect on startup"
+msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
 msgid "Behavior"
 msgstr "Zachowanie"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
 msgid "Notifications"
 msgstr "Powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
 msgid "Sounds"
 msgstr "Dźwięki"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
 msgstr "Usuwanie _echa w celu zwiększenia jakości rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
 msgid ""
 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
 "off and restarting the call."
-msgstr ""
-"Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
-"stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
-"słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
-"wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
-msgid "_Publish location to my contacts"
-msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
-msgid ""
-"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
-"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
-"decimal place."
-msgstr ""
-"Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
-"miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
-"po przecinku."
-
-#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
-msgid "_Reduce location accuracy"
-msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
-msgid "Privacy"
-msgstr "Prywatność"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
-msgid "_GPS"
-msgstr "_GPS"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
-msgid "_Cellphone"
-msgstr "_Telefon komórkowy"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
-msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
-msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
-msgid "Location sources:"
-msgstr "Źródła położenia:"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
-msgid ""
-"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
-"dictionary installed."
-msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
-msgid "Enable spell checking for languages:"
-msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "Sprawdzanie pisowni"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
-msgid "Chat Th_eme:"
-msgstr "Motyw _rozmowy:"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
-msgid "Variant:"
-msgstr "Wariant:"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
-msgid "Themes"
-msgstr "Motywy"
-
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
-msgid "Status"
-msgstr "Stan"
-
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
-msgid "_Quit"
-msgstr "Za_kończ"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
-msgid "Redial"
-msgstr "Wybierz ponownie"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
-msgid "V_ideo"
-msgstr "_Wideo"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
-msgid "Video Off"
-msgstr "Obraz jest wyłączony"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
-msgid "Video Preview"
-msgstr "Podgląd obrazu"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
-msgid "Video On"
-msgstr "Obraz jest włączony"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
-msgid "Call the contact again"
-msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
-msgid "Camera Off"
-msgstr "Kamera jest wyłączona"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
-msgid "Disable camera and stop sending video"
-msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
-msgid "Preview"
-msgstr "Podgląd"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
-msgid "Enable camera but don't send video"
-msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
-msgid "Camera On"
-msgstr "Kamera jest włączona"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
-msgid "Enable camera and send video"
-msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
-
-#: ../src/empathy-map-view.c:471
-msgid "Contact Map View"
-msgstr "Widok mapy kontaktów"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1607
-msgid "Save"
-msgstr "Zapisz"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
-msgid "Pastebin link"
-msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1676
-msgid "Pastebin response"
-msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1680
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1683
-msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
-msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1912
-msgid "Debug Window"
-msgstr "Okno debugowania"
+msgstr ""
+"Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
+"stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
+"słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
+"wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1970
-msgid "Send to pastebin"
-msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+msgid "_Publish location to my contacts"
+msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2009
-msgid "Pause"
-msgstr "Wstrzymaj"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+msgid ""
+"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
+"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
+"decimal place."
+msgstr ""
+"Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
+"miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
+"po przecinku."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
-msgid "Level "
-msgstr "Poziom "
+#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
+msgid "_Reduce location accuracy"
+msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2040
-msgid "Debug"
-msgstr "Debugowanie"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+msgid "Privacy"
+msgstr "Prywatność"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
-msgid "Info"
-msgstr "Informacje"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
+msgid "_GPS"
+msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2050 ../src/empathy-debug-window.c:2096
-msgid "Message"
-msgstr "Wiadomość"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
+msgid "_Cellphone"
+msgstr "_Telefon komórkowy"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2055
-msgid "Warning"
-msgstr "Ostrzeżenie"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
+msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
+msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
-msgid "Critical"
-msgstr "Krytyczny"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
+msgid "Location sources:"
+msgstr "Źródła położenia:"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
-msgid "Error"
-msgstr "Błąd"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
+msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2084
-msgid "Time"
-msgstr "Czas"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
+msgid "Enable spell checking for languages:"
+msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2087
-msgid "Domain"
-msgstr "Domena"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:42
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2089
-msgid "Category"
-msgstr "Kategoria"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:43
+msgid "Chat Th_eme:"
+msgstr "Motyw _rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
-msgid "Level"
-msgstr "Poziom"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:44
+msgid "Variant:"
+msgstr "Wariant:"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2114
-msgid ""
-"The selected connection manager does not support the remote debugging "
-"extension."
-msgstr ""
-"Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:45
+msgid "Themes"
+msgstr "Motywy"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:230
-msgid "Invite Participant"
-msgstr "Zaproszenie uczestnika"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:241
+msgid "Provide Password"
+msgstr "Wprowadź hasło"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:203
-msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
-msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:247
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
-msgid "Invite"
-msgstr "Zaproś"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:418
+msgid "You need to setup an account to see contacts here."
+msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:180
-msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:505
+#, c-format
+msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
-"Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
-"działanie"
+"Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
+"zaktualizowane."
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:184
-msgid ""
-"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
-msgstr ""
-"Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
+#: ../src/empathy-roster-window.c:571
+msgid "Update software..."
+msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:188
-msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
-msgstr ""
-"Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:577 ../src/empathy-roster-window.c:694
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:190
-msgid "<account-id>"
-msgstr "<identyfikator-konta>"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:682
+msgid "Reconnect"
+msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:195
-msgid "- Empathy Accounts"
-msgstr "- konta programu Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:688
+msgid "Edit Account"
+msgstr "Modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:231
-msgid "Empathy Accounts"
-msgstr "Konta programu Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:868
+msgid "Top up account"
+msgstr "Doładuj konto"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:69
-msgid "Show a particular service"
-msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1530
+msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
+msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:74
-msgid "- Empathy Debugger"
-msgstr "- debuger programu Empathy"
+#. translators: argument is an account name
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1538
+#, c-format
+msgid "You need to enable %s to see contacts here."
+msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:113
-msgid "Empathy Debugger"
-msgstr "Debuger programu Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1595
+msgid "No match found"
+msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:109
-msgid "- Empathy Chat Client"
-msgstr "- komunikator Empathy"
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1599
+msgid "No online contacts"
+msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
-msgid "Respond"
-msgstr "Odpowiedz"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
+msgid "_New Conversation..."
+msgstr "_Nowa rozmowa..."
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
-#: ../src/empathy-call-window.c:1529
-msgid "Reject"
-msgstr "Odrzuć"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
+msgid "New _Call..."
+msgstr "Nowa _rozmowa głosowa..."
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
-#: ../src/empathy-call-window.c:1530
-msgid "Answer"
-msgstr "Odbierz"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
+msgid "Contacts"
+msgstr "Kontakty"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
-msgid "Answer with video"
-msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
+msgid "_Add Contacts..."
+msgstr "_Dodaj kontakty..."
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
-msgid "Decline"
-msgstr "Odmów"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
+msgid "_Search for Contacts..."
+msgstr "_Wyszukaj kontakty..."
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
-msgid "Accept"
-msgstr "Zaakceptuj"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
+msgid "_Blocked Contacts"
+msgstr "Za_blokowane kontakty"
 
-#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
-#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
-#. * brings the password popup.
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
-msgid "Provide"
-msgstr "Wprowadź"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
+msgid "_Rooms"
+msgstr "_Pokoje"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:132
-#, c-format
-msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
-msgstr ""
-"Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
-"rozmowę."
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
+msgid "_Join..."
+msgstr "_Dołącz..."
 
-#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
-#. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1140 ../src/empathy-call-window.c:1162
-msgid "i"
-msgstr "i"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
+msgid "Join _Favorites"
+msgstr "Dołącz do _ulubionych"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2888
-msgid "On hold"
-msgstr "Odłożone"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
+msgid "_Manage Favorites"
+msgstr "_Zarządzaj ulubionymi"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2891
-msgid "Mute"
-msgstr "Wycisz"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
+msgid "_File Transfers"
+msgstr "_Przesyłanie plików"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2893
-msgid "Duration"
-msgstr "Czas trwania"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
+msgid "_Accounts"
+msgstr "_Konta"
 
-#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2896
-#, c-format
-msgid "%s — %d:%02dm"
-msgstr "%s — %d:%02dm"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
+msgid "P_references"
+msgstr "P_referencje"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3166
-#, c-format
-msgid "Your current balance is %s."
-msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3170
-msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
-msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
+msgid "About Empathy"
+msgstr "O programie Empathy"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3172
-msgid "Top Up"
-msgstr "Doładuj"
+#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
+msgid "_Quit"
+msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
-msgid "_Match case"
-msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
+msgid "Account settings"
+msgstr "Ustawienia konta"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
-msgid "What kind of chat account do you have?"
-msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+msgid "_New Conversation…"
+msgstr "_Nowa rozmowa…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
-msgid "Adding new account"
-msgstr "Dodawanie nowego konta"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+msgid "New _Call…"
+msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
-msgid "People nearby"
-msgstr "Osoby w pobliżu"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
+msgid "Status"
+msgstr "Stan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
-msgid ""
-"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
-"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
-"details below are correct."
-msgstr ""
-"Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
-"połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
-"czy poniższe dane są poprawne."
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
+msgid "Done"
+msgstr "Gotowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
-msgid ""
-"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
-"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
-msgstr ""
-"Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
-"wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
+msgid "Please enter your account details"
+msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
+
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
+#, c-format
+msgid "Edit %s account options"
+msgstr "Modyfikuj opcje konta %s"