Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Mon, 14 Oct 2013 17:56:17 +0000 (19:56 +0200)
committerPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Mon, 14 Oct 2013 17:57:35 +0000 (19:57 +0200)
po/pl.po

index 9187662..23e586b 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-04 02:20+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-04 02:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-10-14 19:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-10-14 19:55+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -486,200 +486,200 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:734
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:259
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752 ../libempathy/empathy-utils.c:260
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:915
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1201
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1257
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1266
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:402 ../src/empathy-call-observer.c:107
+#: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:406
+#: ../libempathy/empathy-message.c:389
 #, c-format
 msgid "Called %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:409
+#: ../libempathy/empathy-message.c:392
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:179
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:180
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:181
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:182
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:184
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:185
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:186
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:187
 msgid "Invisible"
 msgstr "Niewidoczny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:188
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:189
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:191
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:192
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233 ../libempathy/empathy-utils.c:289
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235 ../libempathy/empathy-utils.c:269
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:41
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:237 ../libempathy/empathy-utils.c:271
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:239 ../libempathy/empathy-utils.c:273
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Name in use"
 msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:243 ../libempathy/empathy-utils.c:275
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:245 ../libempathy/empathy-utils.c:277
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:247 ../libempathy/empathy-utils.c:279
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:249 ../libempathy/empathy-utils.c:281
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:251 ../libempathy/empathy-utils.c:283
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:253 ../libempathy/empathy-utils.c:285
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:255 ../libempathy/empathy-utils.c:287
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:257
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:258
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:291
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:293
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:297
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:299
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Połączenie zostało utracone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:301
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:303
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr ""
 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:308
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
 "kryptograficznie słaby"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:315
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -687,11 +687,11 @@ msgstr ""
 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:319
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:320
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:321
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
 msgid "Internal error"
 msgstr "Wewnętrzny błąd"
 
@@ -709,7 +709,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3845
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
@@ -728,64 +728,64 @@ msgstr ""
 msgid "Remember password"
 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:36
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:54
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:43
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
 msgid "The specified contact doesn't support calls"
 msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:45
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
 msgid "The specified contact is offline"
 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
 msgid "The specified contact is not valid"
 msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:733
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:734
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:797
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:974
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1069
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -793,24 +793,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -820,11 +820,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1094
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1097
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1098
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -832,127 +832,127 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1288
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1625
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1547 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1567
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1566
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1628
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1596
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
 msgid "not capable"
 msgstr "brak możliwości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1602
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1605
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1612
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1615
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1686 ../src/empathy-chat-window.c:971
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1685 ../src/empathy-chat-window.c:974
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1708
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2291
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2399
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2398
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2417
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:815
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2473
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2585
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2828
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2827
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -960,12 +960,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2835
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2834
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2838
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -973,17 +973,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2853
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2852
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -993,17 +993,17 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2862
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2861
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2887
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2886
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2912
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2911
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
@@ -1011,82 +1011,82 @@ msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3099 ../src/empathy-call-window.c:1524
-#: ../src/empathy-call-window.c:1574 ../src/empathy-call-window.c:2653
-#: ../src/empathy-call-window.c:2960 ../src/empathy-event-manager.c:1171
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3098 ../src/empathy-call-window.c:1525
+#: ../src/empathy-call-window.c:1575 ../src/empathy-call-window.c:2654
+#: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1172
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3785
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3792
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3791
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3802
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3850
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3849
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3973
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4001
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4000
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4193 ../src/empathy-event-manager.c:1192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4192 ../src/empathy-event-manager.c:1193
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
@@ -1133,17 +1133,17 @@ msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:954
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Zapisanie awatara"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1012
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nie można zapisać awatara"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../src/empathy-import-widget.c:318
+#: ../src/empathy-import-widget.c:319
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
@@ -1211,44 +1211,44 @@ msgstr "Wybór"
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:183
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:120
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:238
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:124
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:243
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:250
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:129
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
 msgid "_Block"
 msgstr "Za_blokuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:149
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
 msgid "_Report this contact as abusive"
 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
@@ -1277,52 +1277,65 @@ msgstr ""
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:178
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:179
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:356
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:360
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:361
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "Rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:425
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
 msgid "Mobile"
 msgstr "Komórka"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:427
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:428
 msgid "Work"
 msgstr "Praca"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:429
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:430
 msgid "HOME"
 msgstr "Dom"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:672
+#. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
+#. * the second one is something like 'home' or 'work'.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:463
+#, c-format
+msgid "Call %s (%s)"
+msgstr "Zadzwoń na numer %s (%s)"
+
+#. translators: argument is a phone number like +32123456
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:470
+#, c-format
+msgid "Call %s"
+msgstr "Zadzwoń na numer %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:676
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "Za_blokuj kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:727
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:731
 #, c-format
 msgid "Remove from _Group '%s'"
 msgstr "Usuń z g_rupy \"%s\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:748
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:752
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Usuń i za_blokuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:836
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:840
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -1331,77 +1344,77 @@ msgstr ""
 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
 "zostaną usunięte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:856
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:860
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:932
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:936
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1355
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1390
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1394
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1431
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1464
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1468
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1510
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1542
 msgid "Send File"
 msgstr "Wyślij plik"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1572
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1576
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1599
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1422
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ulubione"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1681
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1793
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1797
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1277
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1839
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1843
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2035
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2039
 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Dodaj kontakt…"
@@ -1419,133 +1432,133 @@ msgstr "Usuwanie grupy"
 msgid "Re_name"
 msgstr "Zmień _nazwę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:360
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanały:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kod ISO kraju:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
 msgid "Country:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
 msgid "State:"
 msgstr "Stan/województwo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
 msgid "City:"
 msgstr "Miasto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
 msgid "Area:"
 msgstr "Obszar:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Kod pocztowy:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
 msgid "Building:"
 msgstr "Budynek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
 msgid "Floor:"
 msgstr "Piętro:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
 msgid "Room:"
 msgstr "Pokój:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:535
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
 msgid "URI:"
 msgstr "Adres URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:537
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Poziom dokładności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:541
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:545
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
 msgid "Speed:"
 msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:547
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:549
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:553
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Długość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Szerokość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:557
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:649
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:666
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:715
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %H∶%M UTC"
 
 #. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1567
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1706
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -1583,48 +1596,48 @@ msgstr ""
 "Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie lub wyłączyć tę funkcję "
 "wybierając <span style=\"italic\">Edycja → Konta</span> na liście kontaktów."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:630
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
 msgid "Show"
 msgstr "Wyświetlenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1158
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Rozmowa w %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1160
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1210
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1355
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1303
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1304
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -1632,7 +1645,7 @@ msgstr[0] "%s sekunda"
 msgstr[1] "%s sekundy"
 msgstr[2] "%s sekund"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -1640,80 +1653,80 @@ msgstr[0] "%s minuta"
 msgstr[1] "%s minuty"
 msgstr[2] "%s minut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1394
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Wczoraj"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1743
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1744
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1847
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3470
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3471
 msgid "Anytime"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1946
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2405
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2406
 msgid "Anyone"
 msgstr "Wszyscy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2719
 msgid "Who"
 msgstr "Kto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2927
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2928
 msgid "When"
 msgstr "Kiedy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Anything"
 msgstr "Wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Text chats"
 msgstr "Rozmowy tekstowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3052
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3075
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3763
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3767
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
 msgid "Clear All"
 msgstr "Wyczyść wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3774
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3775
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Usunięcie od:"
 
@@ -1735,7 +1748,7 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1493 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Rozmowa"
 
@@ -1945,31 +1958,31 @@ msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:233
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
 msgid "Subscription Request"
 msgstr "Prośba o upoważnienie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:239
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1109
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:280
-#: ../src/empathy-event-manager.c:723
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
+#: ../src/empathy-event-manager.c:724
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
 msgid "_Accept"
 msgstr "Z_aakceptuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1217
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
@@ -2050,19 +2063,19 @@ msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
 msgid "Select a file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:883
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:891
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2071,7 +2084,7 @@ msgstr ""
 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:937
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
@@ -2110,11 +2123,11 @@ msgstr "Kontakty bez grup"
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "Serwer nie może odnaleźć kontaktu: %s"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:223
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:222
 msgid "No error message"
 msgstr "Brak komunikatu błędu"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:296
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:295
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
 
@@ -2167,32 +2180,32 @@ msgstr ""
 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:171
+#: ../src/empathy-accounts.c:172
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
 "działanie"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:175
+#: ../src/empathy-accounts.c:176
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:179
+#: ../src/empathy-accounts.c:180
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:181
+#: ../src/empathy-accounts.c:182
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<identyfikator-konta>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:186
+#: ../src/empathy-accounts.c:187
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- konta programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:239
+#: ../src/empathy-accounts.c:240
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Konta programu Empathy"
 
@@ -2209,7 +2222,7 @@ msgstr "Modyfikacje konta %.50s nie zostały zapisane."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1266
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
@@ -2374,34 +2387,34 @@ msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:110
+#: ../src/empathy-call-observer.c:111
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr ""
 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
 "rozmowę."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1541 ../src/empathy-event-manager.c:502
+#: ../src/empathy-call-window.c:1542 ../src/empathy-event-manager.c:503
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1547 ../src/empathy-event-manager.c:907
+#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:908
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1547 ../src/empathy-event-manager.c:510
-#: ../src/empathy-event-manager.c:907
+#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:511
+#: ../src/empathy-event-manager.c:908
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1551
+#: ../src/empathy-call-window.c:1552
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
 msgid "Reject"
 msgstr "Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552
+#: ../src/empathy-call-window.c:1553
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer"
@@ -2409,60 +2422,60 @@ msgstr "Odbierz"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1922
+#: ../src/empathy-call-window.c:1923
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2174
+#: ../src/empathy-call-window.c:2175
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2176
+#: ../src/empathy-call-window.c:2177
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2178
+#: ../src/empathy-call-window.c:2179
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2180
+#: ../src/empathy-call-window.c:2181
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2182
+#: ../src/empathy-call-window.c:2183
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2596 ../src/empathy-call-window.c:2597
-#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
+#: ../src/empathy-call-window.c:2597 ../src/empathy-call-window.c:2598
+#: ../src/empathy-call-window.c:2599 ../src/empathy-call-window.c:2600
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2958
+#: ../src/empathy-call-window.c:2959
 msgid "On hold"
 msgstr "Odłożone"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2962
+#: ../src/empathy-call-window.c:2963
 msgid "Mute"
 msgstr "Wycisz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2964
+#: ../src/empathy-call-window.c:2965
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2967
+#: ../src/empathy-call-window.c:2968
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d∶%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3063
+#: ../src/empathy-call-window.c:3064
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3102
+#: ../src/empathy-call-window.c:3103
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2471,7 +2484,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
 "używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3107
+#: ../src/empathy-call-window.c:3108
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2480,7 +2493,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
 "przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3113
+#: ../src/empathy-call-window.c:3114
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2489,23 +2502,23 @@ msgstr ""
 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3119
+#: ../src/empathy-call-window.c:3120
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3123
+#: ../src/empathy-call-window.c:3124
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3126
+#: ../src/empathy-call-window.c:3127
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3138
+#: ../src/empathy-call-window.c:3139
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2516,32 +2529,32 @@ msgstr ""
 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
 "w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3147
+#: ../src/empathy-call-window.c:3148
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3150
+#: ../src/empathy-call-window.c:3151
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3190
+#: ../src/empathy-call-window.c:3191
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3200
+#: ../src/empathy-call-window.c:3201
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3237
+#: ../src/empathy-call-window.c:3238
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3241
+#: ../src/empathy-call-window.c:3242
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3243
+#: ../src/empathy-call-window.c:3244
 msgid "Top Up"
 msgstr "Doładuj"
 
@@ -2729,7 +2742,7 @@ msgstr "Zamknij okno"
 msgid "Leave room"
 msgstr "Opuść pokój"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:669 ../src/empathy-chat-window.c:692
+#: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -2737,7 +2750,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:684
+#: ../src/empathy-chat-window.c:687
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -2745,7 +2758,7 @@ msgstr[0] "%s (i %u inna)"
 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:700
+#: ../src/empathy-chat-window.c:703
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -2753,7 +2766,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:709
+#: ../src/empathy-chat-window.c:712
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -2761,11 +2774,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:946
+#: ../src/empathy-chat-window.c:949
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:954
+#: ../src/empathy-chat-window.c:957
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -2773,7 +2786,7 @@ msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:974
+#: ../src/empathy-chat-window.c:977
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
@@ -2857,63 +2870,63 @@ msgstr "- debuger programu Empathy"
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1590
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1650
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1616
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1659
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1625
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1666
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1632
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1848
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1814
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Okno debugowania"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1908
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1874
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1952
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1918
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1930
 msgid "Level "
 msgstr "Poziom "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1983
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1949
 msgid "Debug"
 msgstr "Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1988
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1954
 msgid "Info"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1993 ../src/empathy-debug-window.c:2068
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1959 ../src/empathy-debug-window.c:2039
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1998
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2003
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1969
 msgid "Critical"
 msgstr "Krytyczny"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2008
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1974
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1987
 msgid ""
 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
@@ -2930,93 +2943,93 @@ msgstr ""
 "za pomocą zaawansowanych pól w <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
 "enter_bug.cgi?product=empathy\">zgłoszeniu błędu</a>."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2053
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2019
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2056
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2022
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2059
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2025
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2028
 msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr ""
 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:502
+#: ../src/empathy-event-manager.c:503
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:506
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:508
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:535
+#: ../src/empathy-event-manager.c:536
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:543 ../src/empathy-event-manager.c:551
+#: ../src/empathy-event-manager.c:544 ../src/empathy-event-manager.c:552
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:551
+#: ../src/empathy-event-manager.c:552
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:706
+#: ../src/empathy-event-manager.c:707
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:708
+#: ../src/empathy-event-manager.c:709
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:715
+#: ../src/empathy-event-manager.c:716
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:728
+#: ../src/empathy-event-manager.c:729
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:754
+#: ../src/empathy-event-manager.c:755
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:760
+#: ../src/empathy-event-manager.c:761
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:950
+#: ../src/empathy-event-manager.c:951
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:978 ../src/empathy-roster-window.c:213
+#: ../src/empathy-event-manager.c:979 ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "Hasło wymagane"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1115
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1116
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3153,28 +3166,28 @@ msgid "Import Accounts"
 msgstr "Importowanie kont"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:298
+#: ../src/empathy-import-widget.c:299
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:307
+#: ../src/empathy-import-widget.c:308
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:331
+#: ../src/empathy-import-widget.c:332
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:196
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:224
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:220
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
 msgid "Invite"
 msgstr "Zaproś"
 
@@ -3281,79 +3294,79 @@ msgstr "Zaakceptuj"
 msgid "Provide"
 msgstr "Wprowadź"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:137
+#: ../src/empathy-preferences.c:138
 msgid "Message received"
 msgstr "Otrzymano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:138
+#: ../src/empathy-preferences.c:139
 msgid "Message sent"
 msgstr "Wysłano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:139
+#: ../src/empathy-preferences.c:140
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:140
+#: ../src/empathy-preferences.c:141
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:141
+#: ../src/empathy-preferences.c:142
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:142
+#: ../src/empathy-preferences.c:143
 msgid "Account connected"
 msgstr "Połączono konto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Rozłączono konto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:374
+#: ../src/empathy-preferences.c:369
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:625
+#: ../src/empathy-preferences.c:620
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julia"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:632
+#: ../src/empathy-preferences.c:627
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:638
+#: ../src/empathy-preferences.c:633
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:642
+#: ../src/empathy-preferences.c:637
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:645
+#: ../src/empathy-preferences.c:640
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:648
+#: ../src/empathy-preferences.c:643
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:651
+#: ../src/empathy-preferences.c:646
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:654
+#: ../src/empathy-preferences.c:649
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1020
+#: ../src/empathy-preferences.c:1015
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
@@ -3365,7 +3378,7 @@ msgstr "Wyświetlanie grup"
 msgid "Show account balances"
 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2264
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2302
 msgid "Contact List"
 msgstr "Lista kontaktów"
 
@@ -3514,90 +3527,90 @@ msgstr "Wariant:"
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:230
+#: ../src/empathy-roster-window.c:231
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Wprowadź hasło"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:236
+#: ../src/empathy-roster-window.c:237
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:493
+#: ../src/empathy-roster-window.c:494
 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:569
+#: ../src/empathy-roster-window.c:570
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
 "zaktualizowane."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:670
+#: ../src/empathy-roster-window.c:671
 msgid "Windows Live"
 msgstr "Windows Live"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:672
+#: ../src/empathy-roster-window.c:673
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:674
+#: ../src/empathy-roster-window.c:675
 msgid "Facebook"
 msgstr "Facebook"
 
 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
-#: ../src/empathy-roster-window.c:689
+#: ../src/empathy-roster-window.c:690
 #, c-format
 msgid "%s account requires authorisation"
 msgstr "Konto serwisu %s wymaga upoważnienia"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:700
+#: ../src/empathy-roster-window.c:701
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Konta online"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:747
+#: ../src/empathy-roster-window.c:748
 msgid "Update software…"
 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie…"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:753
+#: ../src/empathy-roster-window.c:754
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:757
+#: ../src/empathy-roster-window.c:758
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:762
+#: ../src/empathy-roster-window.c:763
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:904
+#: ../src/empathy-roster-window.c:905
 msgid "Top up account"
 msgstr "Doładuj konto"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1590
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1627
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1598
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1635
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1676
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1713
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1685
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1722
 msgid "No match found"
 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1692
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1729
 msgid "You haven't added any contact yet"
 msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1695
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1732
 msgid "No online contacts"
 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"