Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 17 Feb 2013 13:42:35 +0000 (14:42 +0100)
committerPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Sun, 17 Feb 2013 13:42:35 +0000 (14:42 +0100)
po/pl.po

index 11abb45..2563d94 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,15 +7,15 @@
 # Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
 # Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008.
-# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2012.
+# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013.
 # Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011.
-# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012.
+# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-26 19:57+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-26 19:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-17 14:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 14:42+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -794,7 +794,7 @@ msgstr "Osoby w pobliżu"
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japonia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:538 ../src/empathy-roster-window.c:671
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:538 ../src/empathy-roster-window.c:672
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
@@ -949,7 +949,7 @@ msgstr "%1$s na %2$s"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2296
 #, c-format
 msgid "%s Account"
-msgstr "Konto %s"
+msgstr "Konto serwisu %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2300
 msgid "New account"
@@ -964,7 +964,7 @@ msgstr "Id_entyfikator logowania"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> username"
-msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
+msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa-użytkownika"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
 msgid "What is your GroupWise User ID?"
@@ -1356,7 +1356,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3853
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
@@ -1403,39 +1403,39 @@ msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:727
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:740
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:804
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:980
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1076
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1443,24 +1443,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1470,11 +1470,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1101
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1482,127 +1482,127 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1168
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1632
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1557 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1574
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1590
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
 msgid "not capable"
 msgstr "brak możliwości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1597
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1600
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1616
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1622
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1626
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680 ../src/empathy-chat-window.c:979
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1693 ../src/empathy-chat-window.c:979
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1708
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1710
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1715
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2231
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2336
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2406
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2424
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2481
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2592
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2835
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1610,12 +1610,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1623,17 +1623,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2736
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2853
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2739
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2856
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2860
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1643,17 +1643,17 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2869
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2777
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2894
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2802
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2919
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
@@ -1661,50 +1661,50 @@ msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989 ../src/empathy-call-window.c:1532
-#: ../src/empathy-call-window.c:1582 ../src/empathy-call-window.c:2655
-#: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1166
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3106 ../src/empathy-call-window.c:1537
+#: ../src/empathy-call-window.c:1587 ../src/empathy-call-window.c:2662
+#: ../src/empathy-call-window.c:2968 ../src/empathy-event-manager.c:1166
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3793
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3670
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3799
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3680
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3809
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3857
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3858
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3987
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3885
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4014
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4077 ../src/empathy-event-manager.c:1187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4206 ../src/empathy-event-manager.c:1187
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4261
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4137
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4266
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1736,7 +1736,7 @@ msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1483
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
@@ -1775,7 +1775,7 @@ msgstr "Ostatnio widziany:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:112
 msgid "Server:"
-msgstr "Serwer"
+msgstr "Serwer:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
 msgid "Connected from:"
@@ -1822,7 +1822,7 @@ msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
 msgid "Search: "
-msgstr "Wyszukiwanie:"
+msgstr "Wyszukiwanie: "
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
 msgid "_Add Contact"
@@ -1841,12 +1841,12 @@ msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:168
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:898
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Zapisanie awatara"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:956
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nie można zapisać awatara"
 
@@ -2080,7 +2080,7 @@ msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1461
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1366
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ulubione"
 
@@ -2237,16 +2237,16 @@ msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
 
 #. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1302
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2266,15 +2266,15 @@ msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
 msgid "New Network"
 msgstr "Nowa sieć"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:548
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "Wybór sieci IRC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:631
 msgid "Reset _Networks List"
 msgstr "Przywróć listę _sieci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:635
 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
@@ -2332,25 +2332,25 @@ msgid "Chat with %s"
 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1351
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A %e %B %Y, %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1292
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1375
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -2358,7 +2358,7 @@ msgstr[0] "%s sekunda"
 msgstr[1] "%s sekundy"
 msgstr[2] "%s sekund"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -2366,80 +2366,80 @@ msgstr[0] "%s minuta"
 msgstr[1] "%s minuty"
 msgstr[2] "%s minut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1390
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1721
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Wczoraj"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1740
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1844
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3467
 msgid "Anytime"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1943
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2402
 msgid "Anyone"
 msgstr "Wszyscy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2715
 msgid "Who"
 msgstr "Kto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2924
 msgid "When"
 msgstr "Kiedy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
 msgid "Anything"
 msgstr "Wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
 msgid "Text chats"
 msgstr "Rozmowy tekstowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3050
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3051
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3760
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
 msgid "Clear All"
 msgstr "Wyczyść wszystko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3771
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Usunięcie od:"
 
@@ -2606,7 +2606,7 @@ msgstr "Własne wiadomości…"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:608
 #, c-format
 msgid "New %s account"
-msgstr "Nowe konto %s"
+msgstr "Nowe konto serwisu %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
 msgid "_Match case"
@@ -2695,12 +2695,12 @@ msgstr "_Odmów"
 msgid "_Accept"
 msgstr "Z_aakceptuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1219
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1921
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
@@ -3007,7 +3007,7 @@ msgstr "Kontakty bez grup"
 
 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
 #. * fetch contact's presence.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:205
 #, c-format
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "Serwer nie może odnaleźć kontaktu: %s"
@@ -3065,9 +3065,9 @@ msgstr ""
 "Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
 "Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009\n"
 "Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008\n"
-"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2012\n"
+"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2013\n"
 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
-"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012"
+"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2013"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:182
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
@@ -3111,7 +3111,7 @@ msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1274
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1279
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
@@ -3279,33 +3279,27 @@ msgstr ""
 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
 "rozmowę."
 
-#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
-#. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1131 ../src/empathy-call-window.c:1147
-msgid "i"
-msgstr "i"
-
-#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-call-window.c:1554 ../src/empathy-event-manager.c:508
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1555 ../src/empathy-event-manager.c:913
+#: ../src/empathy-call-window.c:1560 ../src/empathy-event-manager.c:913
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1555 ../src/empathy-event-manager.c:516
+#: ../src/empathy-call-window.c:1560 ../src/empathy-event-manager.c:516
 #: ../src/empathy-event-manager.c:913
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1559
+#: ../src/empathy-call-window.c:1564
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
 msgid "Reject"
 msgstr "Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1560
+#: ../src/empathy-call-window.c:1565
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
 msgid "Answer"
@@ -3313,60 +3307,60 @@ msgstr "Odbierz"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1927
+#: ../src/empathy-call-window.c:1934
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2179
+#: ../src/empathy-call-window.c:2186
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2181
+#: ../src/empathy-call-window.c:2188
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2183
+#: ../src/empathy-call-window.c:2190
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2185
+#: ../src/empathy-call-window.c:2192
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2187
+#: ../src/empathy-call-window.c:2194
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
-#: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
+#: ../src/empathy-call-window.c:2605 ../src/empathy-call-window.c:2606
+#: ../src/empathy-call-window.c:2607 ../src/empathy-call-window.c:2608
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2959
+#: ../src/empathy-call-window.c:2966
 msgid "On hold"
 msgstr "Odłożone"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2963
+#: ../src/empathy-call-window.c:2970
 msgid "Mute"
 msgstr "Wycisz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2965
+#: ../src/empathy-call-window.c:2972
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2968
+#: ../src/empathy-call-window.c:2975
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3064
+#: ../src/empathy-call-window.c:3071
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3103
+#: ../src/empathy-call-window.c:3110
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3375,7 +3369,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
 "używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3108
+#: ../src/empathy-call-window.c:3115
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3384,7 +3378,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
 "przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3114
+#: ../src/empathy-call-window.c:3121
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3393,23 +3387,23 @@ msgstr ""
 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3120
+#: ../src/empathy-call-window.c:3127
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3124
+#: ../src/empathy-call-window.c:3131
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3127
+#: ../src/empathy-call-window.c:3134
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3139
+#: ../src/empathy-call-window.c:3146
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3420,32 +3414,32 @@ msgstr ""
 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
 "w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3148
+#: ../src/empathy-call-window.c:3155
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3151
+#: ../src/empathy-call-window.c:3158
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3191
+#: ../src/empathy-call-window.c:3198
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3201
+#: ../src/empathy-call-window.c:3208
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3238
+#: ../src/empathy-call-window.c:3245
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3242
+#: ../src/empathy-call-window.c:3249
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3244
+#: ../src/empathy-call-window.c:3251
 msgid "Top Up"
 msgstr "Doładuj"
 
@@ -3561,7 +3555,7 @@ msgstr "Lokalny kandydat:"
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:102
+#: ../src/empathy-chat.c:104
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- komunikator Empathy"
 
@@ -4261,7 +4255,7 @@ msgstr "Wyświetlanie grup"
 msgid "Show account balances"
 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2236
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2241
 msgid "Contact List"
 msgstr "Lista kontaktów"
 
@@ -4445,67 +4439,67 @@ msgstr ""
 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
 "zaktualizowane."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:669
+#: ../src/empathy-roster-window.c:670
 msgid "Windows Live"
 msgstr "Windows Live"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:673
+#: ../src/empathy-roster-window.c:674
 msgid "Facebook"
 msgstr "Facebook"
 
 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
-#: ../src/empathy-roster-window.c:688
+#: ../src/empathy-roster-window.c:689
 #, c-format
 msgid "%s account requires authorisation"
 msgstr "Konto serwisu %s wymaga upoważnienia"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:699
+#: ../src/empathy-roster-window.c:700
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Konta online"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:746
+#: ../src/empathy-roster-window.c:747
 msgid "Update software..."
 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:752
+#: ../src/empathy-roster-window.c:753
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:756
+#: ../src/empathy-roster-window.c:757
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:761
+#: ../src/empathy-roster-window.c:762
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:903
+#: ../src/empathy-roster-window.c:904
 msgid "Top up account"
 msgstr "Doładuj konto"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1585
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1590
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1593
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1598
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1671
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1676
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1680
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1685
 msgid "No match found"
 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1687
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1692
 msgid "You haven't added any contact yet"
 msgstr "Nie dodano jeszcze żadnych kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1690
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1695
 msgid "No online contacts"
 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
 
@@ -4602,12 +4596,12 @@ msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:177
 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
 msgid "Done"
 msgstr "Gotowe"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:208
 msgid "Please enter your account details"
 msgstr "Proszę podać informacje o koncie"