Updated Czech translation
authorMarek Černocký <marek@manet.cz>
Mon, 14 Oct 2013 19:13:21 +0000 (21:13 +0200)
committerMarek Černocký <marek@manet.cz>
Mon, 14 Oct 2013 19:13:21 +0000 (21:13 +0200)
po/cs.po

index 57ffe1b..a51a08f 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-03 10:12+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-10-14 17:13+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-09-05 13:06+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
@@ -483,199 +483,199 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Jestli má Empathy omezit přesnost polohy pro lepší ochranu vašeho soukromí."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:734
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Nebyl udán žádný důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Byla vyžádána změna stavu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Zrušili jste přenos souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Protistrana zrušila přenos souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Chyba při pokusu o odeslání souboru"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Protistrana není schopna přenosu souborů"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:259
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752 ../libempathy/empathy-utils.c:260
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Neznámý důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:915
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Přenos souboru byl dokončen, ale soubor byl poškozen"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1201
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Přenos souborů není podporován vzdálenou stranou"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1257
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Vybraný soubor není běžným souborem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1266
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Vybraný soubor je prázdný"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:402 ../src/empathy-call-observer.c:107
+#: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Zmeškaný hovor od kontaktu %s"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:406
+#: ../libempathy/empathy-message.c:389
 #, c-format
 msgid "Called %s"
 msgstr "Hovor s kontaktem %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:409
+#: ../libempathy/empathy-message.c:392
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Příchozí hovor od kontaktu %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:179
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:180
 msgid "Available"
 msgstr "Přítomen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:181
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:182
 msgid "Busy"
 msgstr "Zaneprázdněn"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:184
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:185
 msgid "Away"
 msgstr "Nepřítomen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:186
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:187
 msgid "Invisible"
 msgstr "Skrytý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:188
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:189
 msgid "Offline"
 msgstr "Odpojen"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:191
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:192
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámo"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Neudán žádný důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233 ../libempathy/empathy-utils.c:289
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stav nastaven na „Odhlášen“"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235 ../libempathy/empathy-utils.c:269
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:41
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
 msgid "Network error"
 msgstr "Chyba sítě"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:237 ../libempathy/empathy-utils.c:271
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autentizace selhala"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:239 ../libempathy/empathy-utils.c:273
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Chyba šifrování"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Name in use"
 msgstr "Jméno používáno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:243 ../libempathy/empathy-utils.c:275
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Certifikát nebyl poskytnut"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:245 ../libempathy/empathy-utils.c:277
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Nedůvěryhodný certifikát"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:247 ../libempathy/empathy-utils.c:279
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Platnost certifikátu vypršela"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:249 ../libempathy/empathy-utils.c:281
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certifikát není aktivován"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:251 ../libempathy/empathy-utils.c:283
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Certifikát názvu počítače nesouhlasí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:253 ../libempathy/empathy-utils.c:285
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Certifikát otisku prstu nesouhlasí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:255 ../libempathy/empathy-utils.c:287
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certifikát je podepsán sám sebou"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:257
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:258
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Chyba certifikátu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:291
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Šifrování není dostupné"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:293
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certifikát je neplatný"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Spojení bylo odmítnuto"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:297
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Spojení nemohlo být navázáno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:299
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Spojení bylo ztraceno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:301
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "Tento účet je již připojen k serveru"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:303
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Spojení bylo nahrazeno novým spojením, které používá stejný zdroj"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Takový účet již na serveru existuje"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:308
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Server je právě příliš zaneprázdněn na to, aby obsloužil spojení"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certifikát byl odvolán"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certifikát používá nepříliš bezpečný šifrovací algoritmus nebo je z "
 "kryptografického hlediska slabý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:315
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -683,11 +683,11 @@ msgstr ""
 "Délka certifikátu serveru nebo délka zřetězených certifikátů serveru "
 "přesáhla omezení dané kryptografickou knihovnou"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:319
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:320
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Váš software je příliš zastaralý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:321
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
 msgid "Internal error"
 msgstr "Interní chyba"
 
@@ -705,7 +705,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Autentizace selhala pro účet <b>%s</b>"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3845
 msgid "Retry"
 msgstr "Opakovat"
 
@@ -724,64 +724,64 @@ msgstr ""
 msgid "Remember password"
 msgstr "Zapamatovat heslo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:36
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:54
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "Nepodařilo se navázat spojení"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:43
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
 msgid "The specified contact doesn't support calls"
 msgstr "Tento kontakt nepodporuje volání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:45
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
 msgid "The specified contact is offline"
 msgstr "Vybraný kontakt je odpojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
 msgid "The specified contact is not valid"
 msgstr "Vybraný kontakt není platný"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "Tento protokol nepodporuje tísňová volání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Nemáte dostatečný kredit k provedení tohoto volání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:733
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:734
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Nepovedlo se otevřít soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Tato konverzace toto téma nepodporuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:797
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Nemáte oprávnění potřebná pro změnu tématu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:974
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "Neplatné ID kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: vymazat všechny zprávy z této konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <téma>: nastavit téma aktuální konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1069
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -789,23 +789,23 @@ msgstr ""
 "/part [<ID místnosti>] [<důvod>]: opustit místnost, bez udání tu právě "
 "aktuální"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <ID kontaktu> [<zpráva>]: otevřít novou soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <ID kontaktu> <zpráva>: otevřít novou soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <přezdívka>: změnit svoji přezdívku na aktuálním serveru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <zpráva>: zaslat zprávu AKCE do aktuální konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -815,11 +815,11 @@ msgstr ""
 "posílání zpráv začínajících s „/“. Například: „/say /join je použito pro "
 "připojení do místnosti“"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1094
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <ID kontaktu>: zobrazit informace o kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1097
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1098
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -827,126 +827,126 @@ msgstr ""
 "/help [<příkaz>]: vypsat seznam podporovaných příkazů. Pokud je zadán "
 "<příkaz>, vypsat jeho použití."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Použití: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Neznámý příkaz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1288
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Neznámý příkaz, pro výpis dostupných příkazů použijte /help"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "Nemáte dostatečný kredit k poslání zprávy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1625
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1547 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Chyba při odesílání zprávy „%s“: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1567
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1566
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1628
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Chyba při odesílání zprávy: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr "nedostatečný zůstatek k zaslání zprávy. <a href='%s'>Dobít.</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1596
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
 msgid "not capable"
 msgstr "není k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1602
 msgid "offline"
 msgstr "odpojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1605
 msgid "invalid contact"
 msgstr "neplatný kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
 msgid "permission denied"
 msgstr "oprávnění odepřeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1612
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
 msgid "too long message"
 msgstr "příliš dlouhá zpráva"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1615
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
 msgid "not implemented"
 msgstr "neimplementováno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1686 ../src/empathy-chat-window.c:971
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1685 ../src/empathy-chat-window.c:974
 msgid "Topic:"
 msgstr "Téma:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Nastavit téma na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Téma nastavil %s na: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1708
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Nestanoveno žádné téma"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Žádné návrhy)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2291
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2399
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2398
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Vložit smajlíka"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2417
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:815
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2473
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Návrhy pravopi_sných oprav"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2585
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Nepovedlo se získat záznam nedávné historie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2828
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2827
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s se odpojil"
@@ -954,12 +954,12 @@ msgstr "%s se odpojil"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2835
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2834
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s byl vyhozen uživatelem %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2838
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s byl vyhozen"
@@ -967,17 +967,17 @@ msgstr "%s byl vyhozen"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s byl zakázán uživatelem %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s byl zakázán"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2853
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2852
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s opustil místnost"
@@ -987,17 +987,17 @@ msgstr "%s opustil místnost"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2862
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2861
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2887
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2886
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s se připojil do místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2912
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2911
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s je teď znám jako %s"
@@ -1005,82 +1005,82 @@ msgstr "%s je teď znám jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3099 ../src/empathy-call-window.c:1524
-#: ../src/empathy-call-window.c:1574 ../src/empathy-call-window.c:2653
-#: ../src/empathy-call-window.c:2960 ../src/empathy-event-manager.c:1171
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3098 ../src/empathy-call-window.c:1525
+#: ../src/empathy-call-window.c:1575 ../src/empathy-call-window.c:2654
+#: ../src/empathy-call-window.c:2953 ../src/empathy-event-manager.c:1172
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Odpojen"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3785
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Přejete si uchovat toto heslo?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3792
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3791
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamatovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3802
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
 msgid "Not now"
 msgstr "Nyní ne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3850
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3849
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Špatné heslo, zkuste to prosím znovu:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3973
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Tato místnost je chráněna heslem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4001
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4000
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
 msgid "Join"
 msgstr "Připojit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4193 ../src/empathy-event-manager.c:1192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4192 ../src/empathy-event-manager.c:1193
 msgid "Connected"
 msgstr "Připojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
 msgid "Conversation"
 msgstr "Konverzace"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Neznámý nebo neplatný identifikátor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Blokování kontaktů není dočasně k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Blokování kontaktů není k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Oprávnění odepřeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Nelze blokovat kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Upravit blokované kontakty"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
@@ -1127,17 +1127,17 @@ msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Dejte mi prosím vědět, až budete připojen. Děkuji!"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:954
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Uložit avatar"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1012
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nelze uložit avatar"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../src/empathy-import-widget.c:318
+#: ../src/empathy-import-widget.c:319
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
@@ -1205,44 +1205,44 @@ msgstr "Vybrat"
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nový kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:183
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:120
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "Blokovat %s?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:238
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:124
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
 msgstr "Opravdu chcete blokovat „%s“, aby vás znovu nekontaktoval?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:243
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "Následující identita bude blokována:"
 msgstr[1] "Následující identity budou blokovány:"
 msgstr[2] "Následující identity budou blokovány:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:250
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "Následující identitu nelze blokovat:"
 msgstr[1] "Následující identity nelze blokovat:"
 msgstr[2] "Následující identity nelze blokovat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:129
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
 msgid "_Block"
 msgstr "_Blokovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:149
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
 msgid "_Report this contact as abusive"
 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
 msgstr[0] "Na_hlásit tento kontakt jako obtěžující"
@@ -1271,52 +1271,65 @@ msgstr ""
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:178
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:179
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:356
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Výběr účtu pro umístění volání"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:360
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:361
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "Hovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:425
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
 msgid "Mobile"
 msgstr "Mobilní"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:427
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:428
 msgid "Work"
 msgstr "Pracovní"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:429
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:430
 msgid "HOME"
 msgstr "Soukromý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:672
+#. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
+#. * the second one is something like 'home' or 'work'.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:463
+#, c-format
+msgid "Call %s (%s)"
+msgstr "Volat %s (%s)"
+
+#. translators: argument is a phone number like +32123456
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:470
+#, c-format
+msgid "Call %s"
+msgstr "Volat %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:676
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Blokovat kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:727
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:731
 #, c-format
 msgid "Remove from _Group '%s'"
 msgstr "Odebrat ze _skupiny „%s“"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:748
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:752
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Smazat a _blokovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:836
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:840
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit kontakt „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -1325,75 +1338,75 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete odstranit pospojovaný kontakt „%s“? Uvědomte si, že tím se "
 "odstraní všechny kontakty, které tento pospojovaný kontakt tvoří."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:856
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:860
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Kontakt se odstraňuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:932
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:936
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstranit"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1355
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Diskuze"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1390
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1394
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1431
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
-msgstr "_Audiohovor"
+msgstr "Hl_asový hovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1464
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1468
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videohovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1510
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Předchozí konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1542
 msgid "Send File"
 msgstr "Odeslat soubor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1572
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1576
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Sdílet moji plochu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1599
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1422
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
 msgid "Favorite"
 msgstr "Oblíbený"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_mace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1681
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1793
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1797
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1277
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Pozvání do místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1839
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1843
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "Pozvat do diskuzní místnost_i"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2035
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2039
 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Přidat kontakt…"
@@ -1411,133 +1424,133 @@ msgstr "Skupina  se odstraňuje"
 msgid "Re_name"
 msgstr "Přejme_novat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:360
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanály:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kód země ISO:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
 msgid "Country:"
 msgstr "Země:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
 msgid "State:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
 msgid "City:"
 msgstr "Město:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
 msgid "Area:"
 msgstr "Oblast:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "PSČ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulice:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
 msgid "Building:"
 msgstr "Budova:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
 msgid "Floor:"
 msgstr "Podlaží:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
 msgid "Room:"
 msgstr "Místnost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
 msgid "Text:"
 msgstr "Text:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:535
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
 msgid "URI:"
 msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:537
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Úroveň přesnosti:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:541
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Vertikální chyba (v metrech):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Horizontální chyba (v metrech):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:545
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
 msgid "Speed:"
 msgstr "Rychlost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:547
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Azimut:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:549
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Rychlost stoupání:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Poslední aktualizace:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:553
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Zeměpisná délka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Zeměpisná šířka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:557
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Nadmořská výška:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:649
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "Location"
 msgstr "Poloha"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:666
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:715
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%B %e, %Y v %R UTC"
 
 #. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1567
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identifikátor:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1706
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -1576,48 +1589,48 @@ msgstr ""
 "Tyto údaje můžete změnit později nebo tuto funkci zakázat pomocí <span style="
 "\"italic\">Upravit → Účty</span> v seznamu kontaktů."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:630
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
 msgid "History"
 msgstr "Historie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
 msgid "Show"
 msgstr "Zobrazit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
 msgid "Search"
 msgstr "Hledat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1158
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Konverzace v místnosti %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1160
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Konverzace s kontaktem %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1210
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1355
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A, %e. %B %Y, %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1303
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1304
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -1625,7 +1638,7 @@ msgstr[0] "%s sekunda"
 msgstr[1] "%s sekundy"
 msgstr[2] "%s sekund"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -1633,80 +1646,80 @@ msgstr[0] "%s minuta"
 msgstr[1] "%s minuty"
 msgstr[2] "%s minut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1394
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Hovor trval %s, skončil %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včera"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1743
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1744
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e. %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1847
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3470
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3471
 msgid "Anytime"
 msgstr "Kdykoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1946
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2405
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2406
 msgid "Anyone"
 msgstr "Kdokoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2719
 msgid "Who"
 msgstr "Kdo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2927
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2928
 msgid "When"
 msgstr "Kdy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Anything"
 msgstr "Cokoli"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Text chats"
 msgstr "Konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3052
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Příchozí hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Odchozí hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Zmeškané hovory"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3075
 msgid "What"
 msgstr "Co"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3763
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Opravdu chcete vymazat všechny předchozí konverzace?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3767
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
 msgid "Clear All"
 msgstr "Vymazat vše"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3774
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3775
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Smazat z:"
 
@@ -1728,7 +1741,7 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1493 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Diskuze"
 
@@ -1938,31 +1951,31 @@ msgstr "Hovor ukončen"
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Upravit vlastní zprávy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:233
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
 msgid "Subscription Request"
 msgstr "Požadavek na přihlášení"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:239
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1109
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s by chtěl oprávnění vidět, když jste dostupný"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:280
-#: ../src/empathy-event-manager.c:723
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
+#: ../src/empathy-event-manager.c:724
 msgid "_Decline"
 msgstr "O_dmítnout"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Přijmout"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1217
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zpráva upravena %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
 msgid "Normal"
 msgstr "Normální"
 
@@ -2041,19 +2054,19 @@ msgstr "Zapamatovat tuto volbu pro budoucí připojení"
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Podrobnosti certifikátu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nelze otevřít URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
 msgid "Select a file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:883
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Nedostatek volného místa pro uložení souboru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:891
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2062,7 +2075,7 @@ msgstr ""
 "Pro uložení tohoto souboru je zapotřebí %s volného místa, ale k dispozici je "
 "jen %s. Zvolte prosím jiné umístění."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:937
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Příchozí soubor od %s"
@@ -2101,11 +2114,11 @@ msgstr "Neseskupeno"
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "Server nemůže nalézt kontakt: %s"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:223
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:222
 msgid "No error message"
 msgstr "Není dostupné chybové hlášení"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:296
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:295
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Rychlá zpráva (Empathy)"
 
@@ -2158,32 +2171,32 @@ msgstr ""
 "Jiri Eischmann <jiri@eischmann.cz>\n"
 "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:171
+#: ../src/empathy-accounts.c:172
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "Nezobrazovat žádné dialogy; jednoduše provést úlohu (např. import) a skončit"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:175
+#: ../src/empathy-accounts.c:176
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "Nezobrazovat žádná dialogová okna, existují-li účty jiného typu než „Lidé v "
 "okolí“"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:179
+#: ../src/empathy-accounts.c:180
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Ze začátku vybrat zadaný účet (např. gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:181
+#: ../src/empathy-accounts.c:182
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<ID účtu>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:186
+#: ../src/empathy-accounts.c:187
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "– Účty Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:239
+#: ../src/empathy-accounts.c:240
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Účty Empathy"
 
@@ -2200,7 +2213,7 @@ msgstr "V účtu %.50s máte neuložené změny."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Váš nový účet ještě není uložen."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1266
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Probíhá připojování…"
 
@@ -2365,32 +2378,32 @@ msgstr "– audio/videoklient Empathy"
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Audio/videoklient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:110
+#: ../src/empathy-call-observer.c:111
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr "%s vám právě zkouší volat, ale vy máte jiný hovor."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1541 ../src/empathy-event-manager.c:502
+#: ../src/empathy-call-window.c:1542 ../src/empathy-event-manager.c:503
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Příchozí hovor"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1547 ../src/empathy-event-manager.c:907
+#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:908
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Příchozí videohovor od %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1547 ../src/empathy-event-manager.c:510
-#: ../src/empathy-event-manager.c:907
+#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:511
+#: ../src/empathy-event-manager.c:908
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Příchozí hovor od %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1551
+#: ../src/empathy-call-window.c:1552
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
 msgid "Reject"
 msgstr "Odmítnout"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552
+#: ../src/empathy-call-window.c:1553
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer"
@@ -2398,60 +2411,60 @@ msgstr "Zvednout"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1922
+#: ../src/empathy-call-window.c:1923
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Hovor s %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2174
+#: ../src/empathy-call-window.c:2175
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí počítač"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2176
+#: ../src/empathy-call-window.c:2177
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí server v Internetu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2178
+#: ../src/empathy-call-window.c:2179
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adresa IP vzájemného spojení, jak ji vidí druhá strana"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2180
+#: ../src/empathy-call-window.c:2181
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adresa IP přenosového serveru"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2182
+#: ../src/empathy-call-window.c:2183
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adresa IP vysílací skupiny"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2596 ../src/empathy-call-window.c:2597
-#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
+#: ../src/empathy-call-window.c:2597 ../src/empathy-call-window.c:2598
+#: ../src/empathy-call-window.c:2599 ../src/empathy-call-window.c:2600
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2958
+#: ../src/empathy-call-window.c:2951
 msgid "On hold"
 msgstr "Čeká na lince"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2962
+#: ../src/empathy-call-window.c:2955
 msgid "Mute"
 msgstr "Ztišit"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2964
+#: ../src/empathy-call-window.c:2957
 msgid "Duration"
 msgstr "Doba"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2967
+#: ../src/empathy-call-window.c:2960
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3063
+#: ../src/empathy-call-window.c:3056
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Technické podrobnosti"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3102
+#: ../src/empathy-call-window.c:3095
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2460,7 +2473,7 @@ msgstr ""
 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů zvuku, který je "
 "podporován na vašem počítači"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3107
+#: ../src/empathy-call-window.c:3100
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2469,7 +2482,7 @@ msgstr ""
 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů videa, který je "
 "podporován na vašem počítači"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3113
+#: ../src/empathy-call-window.c:3106
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2478,25 +2491,25 @@ msgstr ""
 "Nelze navázat spojení s %s. Někdo z vás není nejspíš v síti, která podporuje "
 "přímá spojení."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3119
+#: ../src/empathy-call-window.c:3112
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Někde na síti došlo k selhání"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3123
+#: ../src/empathy-call-window.c:3116
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů zvuku potřebného pro tento "
 "hovor"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3126
+#: ../src/empathy-call-window.c:3119
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů videa potřebného pro tento "
 "hovor"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3138
+#: ../src/empathy-call-window.c:3131
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2507,32 +2520,32 @@ msgstr ""
 "prosím tuto chybu</a> a přiložte chybové zprávy získané z odlaďovacího okna "
 "v nabídce „Nápověda“."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3147
+#: ../src/empathy-call-window.c:3140
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Selhala funkce pro volání"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3150
+#: ../src/empathy-call-window.c:3143
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Byl dosažen konec proudu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3190
+#: ../src/empathy-call-window.c:3183
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos zvuku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3200
+#: ../src/empathy-call-window.c:3193
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3237
+#: ../src/empathy-call-window.c:3230
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Váš aktuální zůstatek je %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3241
+#: ../src/empathy-call-window.c:3234
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Pro toto volání nemáte bohužel dostatečný kredit."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3243
+#: ../src/empathy-call-window.c:3236
 msgid "Top Up"
 msgstr "Dobití kreditu"
 
@@ -2720,7 +2733,7 @@ msgstr "Zavřít okno"
 msgid "Leave room"
 msgstr "Opustit místnost"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:669 ../src/empathy-chat-window.c:692
+#: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -2728,7 +2741,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtena)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:684
+#: ../src/empathy-chat-window.c:687
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -2736,7 +2749,7 @@ msgstr[0] "%s (a %u další)"
 msgstr[1] "%s (a %u další)"
 msgstr[2] "%s (a %u dalších)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:700
+#: ../src/empathy-chat-window.c:703
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -2744,7 +2757,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtená od ostatních)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené od ostatních)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených od ostatních)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:709
+#: ../src/empathy-chat-window.c:712
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -2752,11 +2765,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtená ode všech)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené ode všech)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených ode všech)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:946
+#: ../src/empathy-chat-window.c:949
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:954
+#: ../src/empathy-chat-window.c:957
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -2764,7 +2777,7 @@ msgstr[0] "Odesílá se zpráva"
 msgstr[1] "Odesílají se %d zprávy"
 msgstr[2] "Odesílá se %d zpráv"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:974
+#: ../src/empathy-chat-window.c:977
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Píše zprávu."
 
@@ -2848,64 +2861,64 @@ msgstr "– Ladění Empathy"
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Ladění Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1590
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1650
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1616
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Odkaz na Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1659
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1625
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Odpověď z Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1666
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1632
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr ""
 "Data jsou příliš rozsáhlá na jediné vložení. Uložte prosím záznam do souboru."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1848
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1814
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Ladící okno"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1908
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1874
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "Odeslat na Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1952
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1918
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastavit"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1930
 msgid "Level "
 msgstr "Úroveň "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1983
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1949
 msgid "Debug"
 msgstr "Ladění"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1988
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1954
 msgid "Info"
 msgstr "Informace"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1993 ../src/empathy-debug-window.c:2068
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1959 ../src/empathy-debug-window.c:2039
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1998
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2003
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1969
 msgid "Critical"
 msgstr "Kritické"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2008
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1974
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1987
 msgid ""
 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
@@ -2922,92 +2935,92 @@ msgstr ""
 "pokročilých polí při podávání <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
 "cgi?product=empathy\">hlášení o chybě</a>."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2053
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2019
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2056
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2022
 msgid "Domain"
 msgstr "Doména"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2059
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2025
 msgid "Category"
 msgstr "Kategorie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2028
 msgid "Level"
 msgstr "Úroveň"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr "Vybraný správce připojení nepodporuje rozšíření pro vzdálené ladění."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:502
+#: ../src/empathy-event-manager.c:503
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Příchozí videohovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:506
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:508
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:535
+#: ../src/empathy-event-manager.c:536
 msgid "_Reject"
 msgstr "O_dmítnout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:543 ../src/empathy-event-manager.c:551
+#: ../src/empathy-event-manager.c:544 ../src/empathy-event-manager.c:552
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Zvednout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:551
+#: ../src/empathy-event-manager.c:552
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Videohovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:706
+#: ../src/empathy-event-manager.c:707
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Pozvání do místnosti"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:708
+#: ../src/empathy-event-manager.c:709
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Pozvánka na připojení %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:715
+#: ../src/empathy-event-manager.c:716
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s vás zve do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:728
+#: ../src/empathy-event-manager.c:729
 msgid "_Join"
 msgstr "Připo_jit"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:754
+#: ../src/empathy-event-manager.c:755
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s vás pozval do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:760
+#: ../src/empathy-event-manager.c:761
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Byli jste pozváni do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:950
+#: ../src/empathy-event-manager.c:951
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Příchozí přenos souboru od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:978 ../src/empathy-roster-window.c:213
+#: ../src/empathy-event-manager.c:979 ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "Požadováno heslo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1115
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1116
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3144,28 +3157,28 @@ msgid "Import Accounts"
 msgstr "Import účtů"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:298
+#: ../src/empathy-import-widget.c:299
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:307
+#: ../src/empathy-import-widget.c:308
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:331
+#: ../src/empathy-import-widget.c:332
 msgid "Source"
 msgstr "Zdroj"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:196
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:224
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "Přizvat účastníka"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "Zvolte kontakt, který chcete přizvat do konverzace: "
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:220
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
 msgid "Invite"
 msgstr "Pozvat"
 
@@ -3272,79 +3285,79 @@ msgstr "Přijmout"
 msgid "Provide"
 msgstr "Poskytnout"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:137
+#: ../src/empathy-preferences.c:138
 msgid "Message received"
 msgstr "Zpráva přijata"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:138
+#: ../src/empathy-preferences.c:139
 msgid "Message sent"
 msgstr "Zpráva odeslána"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:139
+#: ../src/empathy-preferences.c:140
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nová konverzace"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:140
+#: ../src/empathy-preferences.c:141
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "Kontakt se připojil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:141
+#: ../src/empathy-preferences.c:142
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt se odpojil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:142
+#: ../src/empathy-preferences.c:143
 msgid "Account connected"
 msgstr "Účet připojen"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Účet odpojen"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:374
+#: ../src/empathy-preferences.c:369
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:625
+#: ../src/empathy-preferences.c:620
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julie"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:632
+#: ../src/empathy-preferences.c:627
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:638
+#: ../src/empathy-preferences.c:633
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:642
+#: ../src/empathy-preferences.c:637
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Své jméno zapři, odřekni se otce,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:645
+#: ../src/empathy-preferences.c:640
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:648
+#: ../src/empathy-preferences.c:643
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "a přestanu být Kapuletová."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:651
+#: ../src/empathy-preferences.c:646
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "Mám ještě poslouchat? Či odpovím?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:654
+#: ../src/empathy-preferences.c:649
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Julie se odpojila"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1020
+#: ../src/empathy-preferences.c:1015
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
@@ -3356,7 +3369,7 @@ msgstr "Zobrazovat skupiny"
 msgid "Show account balances"
 msgstr "Zobrazovat zůstatek účtu"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2264
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2302
 msgid "Contact List"
 msgstr "Seznam kontaktů"
 
@@ -3506,89 +3519,89 @@ msgstr "Varianta:"
 msgid "Themes"
 msgstr "Motivy"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:230
+#: ../src/empathy-roster-window.c:231
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Poskytnout heslo"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:236
+#: ../src/empathy-roster-window.c:237
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojit"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:493
+#: ../src/empathy-roster-window.c:494
 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
 msgstr "Abyste zde viděli kontakty, je nejdříve potřeba nastavit účet."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:569
+#: ../src/empathy-roster-window.c:570
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
 "Účet %s nemůže být bohužel použit, dokud nebude váš software %s aktualizován."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:670
+#: ../src/empathy-roster-window.c:671
 msgid "Windows Live"
 msgstr "Windows Live"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:672
+#: ../src/empathy-roster-window.c:673
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:674
+#: ../src/empathy-roster-window.c:675
 msgid "Facebook"
 msgstr "Facebook"
 
 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
-#: ../src/empathy-roster-window.c:689
+#: ../src/empathy-roster-window.c:690
 #, c-format
 msgid "%s account requires authorisation"
 msgstr "Účet %s vyžaduje přihlášení"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:700
+#: ../src/empathy-roster-window.c:701
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Účty on-line"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:747
+#: ../src/empathy-roster-window.c:748
 msgid "Update software…"
 msgstr "Aktualizovat software…"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:753
+#: ../src/empathy-roster-window.c:754
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Znovu připojit"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:757
+#: ../src/empathy-roster-window.c:758
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Upravit účet"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:762
+#: ../src/empathy-roster-window.c:763
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:904
+#: ../src/empathy-roster-window.c:905
 msgid "Top up account"
 msgstr "Dobít kredit účtu"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1590
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1627
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit některý ze svých účtů."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1598
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1635
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte povolit účet %s."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1676
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1713
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "Abyste zde viděli kontakty, musíte změnit svůj stav"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1685
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1722
 msgid "No match found"
 msgstr "Nic nenalezeno"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1692
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1729
 msgid "You haven't added any contact yet"
 msgstr "Zatím jste nepřidali žádný kontakt"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1695
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1732
 msgid "No online contacts"
 msgstr "Žádné kontakty na příjmu"