Updated Latvian translation
authorRūdolfs Mazurs <rudolfsm@src.gnome.org>
Sat, 8 Mar 2014 13:28:29 +0000 (15:28 +0200)
committerRūdolfs Mazurs <rudolfsm@src.gnome.org>
Sat, 8 Mar 2014 13:28:29 +0000 (15:28 +0200)
po/lv.po

index a1d1be0..b5cd24f 100644 (file)
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -8,14 +8,14 @@
 # Peteris Krisjanis <pecisk@gmail.com>, 2010.
 # Rudolfs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011.
 # Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012.
-# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013.
+# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-16 09:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-10-17 10:48+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-07 04:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-08 15:28+0200\n"
 "Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
 "Language: lv\n"
@@ -58,9 +58,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Empathy ir oficiālā tūlītējās tērzēšanas lietotne GNOME darbvirsmas vidē. "
 "Empathy sar savienoties ar AIM, MSN, Jabber (tai skaitā Facebook un Google "
-"Talk), IRC un daudziem citiem tērzēšanas tīkliem. Jūs varat tērzēt ar tekstu, "
-"veikt audio un video zvanus vai pat sūtīt datnes, atkarībā no tā, ko atļauj "
-"jūsu kontakta tērzēšanas lietotne."
+"Talk), IRC un daudziem citiem tērzēšanas tīkliem. Jūs varat tērzēt ar "
+"tekstu, veikt audio un video zvanus vai pat sūtīt datnes, atkarībā no tā, ko "
+"atļauj jūsu kontakta tērzēšanas lietotne."
 
 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
@@ -492,47 +492,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vai Empathy vajadzētu samazināt atrašanās vietas precizitāti (privātumam)."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:734
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Iemesls netika norādīts"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Stāvokļa izmaiņas tika pieprasītas"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Jūs atcēlāt datnes pārsūtīšanu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Otrs dalībnieks atcēla datnes pārsūtīšanu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Notika kļūda, mēģinot pārsūtīt datni"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Otrs dalībnieks nevar pārsūtīt datni"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752 ../libempathy/empathy-utils.c:260
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nezināms iemesls"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:915
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Datnes pārsūtīšana pabeigta, bet datne ir bojāta"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1201
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Kontakts neatbalsta datņu sūtīšanu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1257
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Izvēlētā datne nav normāla datne"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1266
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Izvēlētā datne ir tukša"
 
@@ -716,7 +716,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Neizdevās autentificēties kontam <b>%s</b>"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3840
 msgid "Retry"
 msgstr "Mēģināt vēlreiz"
 
@@ -760,39 +760,39 @@ msgstr "Šis protokols neatbalsta ārkārtas zvanus"
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Jums nepietiek kredītā, lai veiktu šo zvanu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:734
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:732
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Neizdevās izveidot privātu tērzēšanas istabu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:790
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Šai sarunai temats nav atbalstīts"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:796
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Jums nav tiesību mainīt tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "Nederīgs kontakta ID"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: attīrīt visus ziņojumus no šīs sarunas"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temats>: uzlikt tematu šai sarunai"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <istabas ID>: pievienoties jaunai tērzēšanas istabai"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <istabas ID>: pievienoties jaunai tērzēšanas istabai"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -800,23 +800,23 @@ msgstr ""
 "/part [<istabas ID>] [<iemesls>]: pamest tērzēšanas istabu, pēc noklusēšanas "
 "tā ir pašreizējā"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <kontakta ID> [<ziņojums>]: atvērt privāto tērzēšanu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <kontakta ID> <ziņojums>: atvērt privāto tērzēšanu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <iesauka>: mainīt savu iesauku uz šī servera"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <darbība>: nosūtīt darbības ziņojumu šajā sarunā"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -826,11 +826,11 @@ msgstr ""
 "ziņojumu, kurš sākas ar “/”. Piemēram: “/say /join tiek izmantots, lai "
 "pievienotos jaunai tērzēšanas istabai”"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <contact ID>: rādīt informāciju par kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1098
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -838,127 +838,127 @@ msgstr ""
 "/help [<komanda>]: rādīt visas atbalstītās komandas. Ja dota <komanda>, "
 "parādīt tās lietošanu."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Lietojums: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nezināma komanda"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nezināma komanda; /help var parādīt pieejamās komandas"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1536
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "nepietiekama bilance, lai nosūtītu ziņojumu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1547 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1540 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Kļūda, sūtot ziņojumu “%s” — %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1566
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1559
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1621
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Kļūda, sūtot ziņojumu — %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "nepietiekama bilance, lai nosūtītu ziņojumu. <a href='%s'>Uzpildīt</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
 msgid "not capable"
 msgstr "nav spējīgs"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1602
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
 msgid "offline"
 msgstr "nesaistē"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1605
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nederīgs kontakts"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "permission denied"
 msgstr "atļauja liegta"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "too long message"
 msgstr "pārāk garš ziņojums"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
 msgid "not implemented"
 msgstr "nav realizēts"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
 msgid "unknown"
 msgstr "nezināms"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1685 ../src/empathy-chat-window.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1678 ../src/empathy-chat-window.c:973
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temats:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1693
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temats ir: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Tematu iestatīja %s un tas ir: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temats nav norādīts"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Nav ieteikumu)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2291
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Pievienot “%s” vārdnīcai"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Pievienot “%s” vārdnīcai “%s”"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Ievietot smaidiņu"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
 msgid "_Send"
 msgstr "_Sūtīt"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2473
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Pareizrak_stības ieteikumi"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Neizdevās iegūt pēdējos ierakstus"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2827
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2822
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s ir izgājis"
@@ -966,12 +966,12 @@ msgstr "%s ir izgājis"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2834
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%2$s ņēma un izspēra %1$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2832
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s tika izsperts"
@@ -979,17 +979,17 @@ msgstr "%s tika izsperts"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2840
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%2$s ņēma un izraidīja %1$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2843
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s tika izraidīts"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2847
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s pameta istabu"
@@ -999,17 +999,17 @@ msgstr "%s pameta istabu"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2861
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2856
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2886
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2881
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s pievienojās istabai"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2911
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2906
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s tagad saucas %s"
@@ -1017,50 +1017,50 @@ msgstr "%s tagad saucas %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3098 ../src/empathy-call-window.c:1525
-#: ../src/empathy-call-window.c:1575 ../src/empathy-call-window.c:2654
-#: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1172
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3093 ../src/empathy-call-window.c:1526
+#: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
+#: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Atvienots"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3780
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Vai vēlaties saglabāt šo paroli?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3786
 msgid "Remember"
 msgstr "Atcerēties"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3796
 msgid "Not now"
 msgstr "Ne tagad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3844
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Nepareiza parole; mēģiniet vēlreiz:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3968
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Šī istaba ir aizsargāta ar paroli:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4000
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3995
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
 msgid "Join"
 msgstr "Pievienoties"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4192 ../src/empathy-event-manager.c:1193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4187 ../src/empathy-event-manager.c:1162
 msgid "Connected"
 msgstr "Savienots"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4242
 msgid "Conversation"
 msgstr "Saruna"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1283,67 +1283,65 @@ msgstr ""
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:179
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:363
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Izvēlieties kontu, ko izmantot zvanu veikšanai"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:361
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:367
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "Zvans"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:433
 msgid "Mobile"
 msgstr "Mobilais"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:435
 msgid "Work"
 msgstr "Darbs"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:430
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:437
 msgid "HOME"
 msgstr "Mājas"
 
 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:463
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:478
 #, c-format
-#| msgid "%s (%s)"
 msgid "Call %s (%s)"
 msgstr "Zvanīt %s (%s)"
 
 #. translators: argument is a phone number like +32123456
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:470
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:483
 #, c-format
-#| msgid "Called %s"
 msgid "Call %s"
 msgstr "Zvanīt %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:676
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:695
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Bloķēt kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:731
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
 #, c-format
 msgid "Remove from _Group '%s'"
 msgstr "Izņemt no _grupas “%s”"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:771
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Dzēst un _bloķēt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:840
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:859
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Vai tiešām vēlaties izņemt kontaktu “%s”?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:868
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -1352,75 +1350,75 @@ msgstr ""
 "Vai tiešām vēlaties izņemt saistīto kontaktu “%s”? Ņemiet vērā, ka tas "
 "izņems visus kontaktus, kuri veido šo saistīto kontaktu."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:860
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:879
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Izņem kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:936
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:955
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Izņemt"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1355
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1374
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Tērzēt"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1413
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1431
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1449
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Zvans"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1485
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Video zvans"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1527
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "Ie_priekšējās sarunas"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1542
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1559
 msgid "Send File"
 msgstr "Sūtīt datni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1576
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1593
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Dalīties ar darbvirsmu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1620
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
 msgid "Favorite"
 msgstr "Iecienītais"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1649
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_mācija"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1681
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1698
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediģēt"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1797
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1277
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1814
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1274
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Aicina jūs uz šo istabu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1843
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1860
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "Uza_icināt uz tērzēšanas istabu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2039
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2056
 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "Pievienot kont_aktu…"
@@ -1614,36 +1612,36 @@ msgstr "Rādīt"
 msgid "Search"
 msgstr "Meklēt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Tērzēšana %s istabā"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Tērzēšana ar %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1355
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
@@ -1651,7 +1649,7 @@ msgstr[0] "%s sekunde"
 msgstr[1] "%s sekundes"
 msgstr[2] "%s sekunžu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
@@ -1659,80 +1657,80 @@ msgstr[0] "%s minūte"
 msgstr[1] "%s minūtes"
 msgstr[2] "%s minūšu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Zvans ilga %s, beidzās %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
 msgid "Today"
 msgstr "Šodien"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Vakar"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1848
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
 msgid "Anytime"
 msgstr "Jebkad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1947
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2406
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
 msgid "Anyone"
 msgstr "Jebkurš"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2719
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
 msgid "Who"
 msgstr "Kas"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2928
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
 msgid "When"
 msgstr "Kad"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
 msgid "Anything"
 msgstr "Jebkas"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
 msgid "Text chats"
 msgstr "Teksta tērzēšana"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Zvani"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Ienākošie zvani"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Izejošie zvani"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Neatbildētie zvani"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3075
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
 msgid "What"
 msgstr "Kas"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst visu iepriekšējo sarunu žurnālus?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
 msgid "Clear All"
 msgstr "Attīrīt visu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Dzēst no:"
 
@@ -1754,7 +1752,7 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Profils"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1493 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Tērzēšana"
 
@@ -1969,13 +1967,13 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "Pierakstīšanās lūgums"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1079
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s vēlas saņemt atļauju redzēt jūsu tiešsaistes statusu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
-#: ../src/empathy-event-manager.c:724
+#: ../src/empathy-event-manager.c:694
 msgid "_Decline"
 msgstr "Norai_dīt"
 
@@ -2128,87 +2126,44 @@ msgstr "Negrupēts"
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "Serveris nevar atrast kontaktu — %s"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:222
-msgid "No error message"
-msgstr "Nav kļūdas paziņojuma"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:295
-msgid "Instant Message (Empathy)"
-msgstr "Tūlītējs ziņojums (Empathy)"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:77
-msgid ""
-"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"Empathy ir brīva programmatūra; jūs varat to izplatīt tālāk un/vai modificēt "
-"saskaņā ar GNU Vispārējās publiskās licences noteikumiem, ko publicējis "
-"Brīvas programmatūras fonds; izmantojiet Licences versiju 2 vai (pēc jūsu "
-"izvēles) jebkuru vēlāku versiju."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
-msgid ""
-"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Empathy tiek izplatīta cerībā, ka tā būs noderīga, taču BEZ JEBKĀDĀM "
-"GARANTIJĀM; pat bez šķietamām KOMERCIĀLAS VĒRTĪBAS un PIEMĒROTĪBAS "
-"KONKRĒTIEM NOLŪKIEM garantijām. Sīkāku informāciju meklējiet GNU Vispārējā "
-"publiskajā licencē."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr ""
-"Jums vajadzēja saņemt GNU Vispārējās publiskās licences kopiju kopā ar šo "
-"programmu; ja jūs to nesaņēmāt, rakstiet uz Brīvas programmatūras fondu, "
-"Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  "
-"02111-1307  USA"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:105
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:82
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "Tūlītējās ziņojumapmaiņas klients GNOME videi"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:111
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Raivis Dejus <orvils@gmail.com>\n"
 "Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
 "Anita Reitere <nitalynx@gmail.com>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:172
+#: ../src/empathy-accounts.c:171
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "Nerādīt nekādus dialoglodziņus; izdarīt darāmo (piemēram, importēšanu) un "
 "iziet"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:176
+#: ../src/empathy-accounts.c:175
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "Nerādīt nekādus dialoglodziņus, izņemot, ja ir tikai “Tuvumā esošie cilvēki” "
 "konti"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:180
+#: ../src/empathy-accounts.c:179
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Sākumā izvēlēties doto kontu (piemēram, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:182
+#: ../src/empathy-accounts.c:181
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<konta-ID>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:187
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr " - Empathy konti"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:240
+#: ../src/empathy-accounts.c:239
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Empathy konti"
 
@@ -2225,29 +2180,29 @@ msgstr "Kontam %.50s ir nesaglabātas izmaiņas."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Jaunais konts vēl nav saglabāts."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1267
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Savienojas…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:426
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Nesaistē — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:438
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Atvienots — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:449
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Nesaistē — nav tīkla savienojuma"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:456
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Nezināms statuss"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:473
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
 msgid ""
 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
@@ -2257,28 +2212,28 @@ msgstr ""
 "Lūdzu, uzinstalējiet telepathy-haze un pārstartējiet sesiju, lai migrētu šo "
 "kontu."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:483
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Nesaistē — konts deaktivēts"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:589
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Rediģēt savienojuma parametrus"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:716
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
 msgid "_Edit Connection Parameters…"
 msgstr "R_ediģēt savienojuma parametrus…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1246
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
 msgstr "Vai vēlaties izņemt %.50s no sava datora?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1250
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Tas neizņems jūsu kontu no servera."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1455
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2287,24 +2242,24 @@ msgstr ""
 "Vai tiešām vēlaties turpināt?"
 
 #. Menu item: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1646
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
 msgid "_Enabled"
 msgstr "_Aktivēts"
 
 #. Menu item: Rename
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1669
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
 msgid "Rename"
 msgstr "Pārsaukt"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2071
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
 msgid "_Skip"
 msgstr "Izlai_st"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2075
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Savienoties"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2254
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2313,7 +2268,7 @@ msgstr ""
 "Vai tiešām vēlaties turpināt?"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2398
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Ziņojumapmaiņas un IP balss pārraides konti"
 
@@ -2349,24 +2304,24 @@ msgstr "- Empathy autentifikācijas klients"
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Empathy autentifikācijas klients"
 
-#: ../src/empathy.c:408
+#: ../src/empathy.c:407
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Nesavienoties automātiski"
 
-#: ../src/empathy.c:412
+#: ../src/empathy.c:411
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr ""
 "Pēc palaišanas nerādīt kontaktu sarakstu vai kādus citus dialoglodziņus"
 
-#: ../src/empathy.c:441
+#: ../src/empathy.c:440
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- Empathy TZ klients"
 
-#: ../src/empathy.c:627
+#: ../src/empathy.c:626
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Kļūda, sazinoties ar kontu pārvaldnieku"
 
-#: ../src/empathy.c:629
+#: ../src/empathy.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -2379,15 +2334,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/empathy-call.c:116
+#: ../src/empathy-call.c:115
 msgid "In a call"
 msgstr "Zvanā"
 
-#: ../src/empathy-call.c:224
+#: ../src/empathy-call.c:223
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- Empathy audio/video klients"
 
-#: ../src/empathy-call.c:248
+#: ../src/empathy-call.c:247
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Empathy audio/video klients"
 
@@ -2396,27 +2351,27 @@ msgstr "Empathy audio/video klients"
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr "%s tikko mēģināja piezvanīt, bet jūs jau piedalījāties citā sarunā."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1542 ../src/empathy-event-manager.c:503
+#: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Ienākošais zvans"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:908
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Ienākošais video zvans no %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:511
-#: ../src/empathy-event-manager.c:908
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
+#: ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Ienākošais zvans no %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552
+#: ../src/empathy-call-window.c:1553
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
 msgid "Reject"
 msgstr "Noraidīt"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1553
+#: ../src/empathy-call-window.c:1554
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer"
@@ -2424,60 +2379,60 @@ msgstr "Atbildēt"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1923
+#: ../src/empathy-call-window.c:1924
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Zvans ar %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2175
+#: ../src/empathy-call-window.c:2176
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "IP adrese, kuru redz dators"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2177
+#: ../src/empathy-call-window.c:2178
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "IP adrese, kuru redz serveris Internetā"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2179
+#: ../src/empathy-call-window.c:2180
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "IP adrese, kuru redz biedrs otrā galā"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2181
+#: ../src/empathy-call-window.c:2182
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Translēšanas servera IP adrese"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2183
+#: ../src/empathy-call-window.c:2184
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Multiraides grupas IP adreses"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2597 ../src/empathy-call-window.c:2598
-#: ../src/empathy-call-window.c:2599 ../src/empathy-call-window.c:2600
+#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
+#: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nezināms"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2959
+#: ../src/empathy-call-window.c:2952
 msgid "On hold"
 msgstr "Aizturēts"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2963
+#: ../src/empathy-call-window.c:2956
 msgid "Mute"
 msgstr "Apklusināt"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2965
+#: ../src/empathy-call-window.c:2958
 msgid "Duration"
 msgstr "Ilgums"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2968
+#: ../src/empathy-call-window.c:2961
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3064
+#: ../src/empathy-call-window.c:3057
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Tehniskā informācija"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3103
+#: ../src/empathy-call-window.c:3096
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2486,7 +2441,7 @@ msgstr ""
 "Programmatūra, ko lieto %s, nesaprot nevienu no jūsu sistēmas atbalstītajiem "
 "audio formātiem"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3108
+#: ../src/empathy-call-window.c:3101
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2495,7 +2450,7 @@ msgstr ""
 "Programmatūra, ko lieto %s, nesaprot nevienu no jūsu sistēmas atbalstītajiem "
 "video formātiem"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3114
+#: ../src/empathy-call-window.c:3107
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2504,21 +2459,21 @@ msgstr ""
 "Nevar izveidot savienojumu ar %s. Iespējams, ka viens no jums atrodas tīklā, "
 "kurā nav atļauti tiešie savienojumi."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3120
+#: ../src/empathy-call-window.c:3113
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Gadījās tīkla kļūme"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3124
+#: ../src/empathy-call-window.c:3117
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "Šim zvanam vajadzīgie audio formāti nav instalēti jūsu datorā"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3127
+#: ../src/empathy-call-window.c:3120
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "Šim zvanam vajadzīgie video formāti nav instalēti jūsu datorā"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3139
+#: ../src/empathy-call-window.c:3132
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2529,32 +2484,32 @@ msgstr ""
 "\">ziņojiet par šo kļūdu</a>, pievienojot ierakstus no “Atkļūdošana” loga "
 "Palīdzības izvēlnē."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3148
+#: ../src/empathy-call-window.c:3141
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Zvanu dzinī gadījās kļūme"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3151
+#: ../src/empathy-call-window.c:3144
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Tika sasniegtas straumes beigas"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3191
+#: ../src/empathy-call-window.c:3184
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nevar izveidot audio straumi"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3201
+#: ../src/empathy-call-window.c:3194
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nevar izveidot video straumi"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3238
+#: ../src/empathy-call-window.c:3231
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Jūsu pašreizējā bilance ir %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3242
+#: ../src/empathy-call-window.c:3235
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Diemžēl jums nepietiek kredīta, lai veiktu šo zvanu."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3244
+#: ../src/empathy-call-window.c:3237
 msgid "Top Up"
 msgstr "Uzpildīt"
 
@@ -2670,7 +2625,7 @@ msgstr "Lokālais kandidāts:"
 msgid "Audio"
 msgstr "Audio"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:101
+#: ../src/empathy-chat.c:100
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- Empathy tērzēšanas klients"
 
@@ -2690,11 +2645,11 @@ msgstr "Automātiski savienoties"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Pārvaldīt iecienītās istabas"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:279
+#: ../src/empathy-chat-window.c:278
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Aizvērt šo logu?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:285
+#: ../src/empathy-chat-window.c:284
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -2703,7 +2658,7 @@ msgstr ""
 "Šī loga aizvēršana pametīs %s. Jūs nesaņemsiet jaunus ziņojumus, kamēr atkal "
 "nepievienosities."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:298
+#: ../src/empathy-chat-window.c:297
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -2721,12 +2676,12 @@ msgstr[2] ""
 "Šī loga aizvēršana pametīs %u tērzēšanas istabu. Jūs nesaņemsiet jaunus "
 "ziņojumus, kamēr atkal nepievienosities."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:309
+#: ../src/empathy-chat-window.c:308
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Pamest %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:311
+#: ../src/empathy-chat-window.c:310
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -2734,15 +2689,15 @@ msgstr ""
 "Jūs nesaņemsiet jaunus ziņojumus no šīs tērzēšanas istabas, kamēr atkal "
 "nepievienosities."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:330
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Close window"
 msgstr "Aizvērt logu"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:330
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Leave room"
 msgstr "Pamest istabu"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
+#: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -2750,7 +2705,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nelasīts)"
 msgstr[1] "%s (%d nelasīti)"
 msgstr[2] "%s (%d nelasītu)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:687
+#: ../src/empathy-chat-window.c:686
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -2758,7 +2713,7 @@ msgstr[0] "%s (un %u cits)"
 msgstr[1] "%s (un %u citi)"
 msgstr[2] "%s (un %u citu)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:703
+#: ../src/empathy-chat-window.c:702
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -2766,7 +2721,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nelasīts no citiem)"
 msgstr[1] "%s (%d nelasīti no citiem)"
 msgstr[2] "%s (%d nelasītu no citiem)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:712
+#: ../src/empathy-chat-window.c:711
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -2774,11 +2729,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nelasīts no visiem)"
 msgstr[1] "%s (%d nelasīti no visiem)"
 msgstr[2] "%s (%d nelasītu no visiem)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:949
+#: ../src/empathy-chat-window.c:948
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:957
+#: ../src/empathy-chat-window.c:956
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -2786,7 +2741,7 @@ msgstr[0] "Sūta %d ziņojumu"
 msgstr[1] "Sūta %d ziņojumus"
 msgstr[2] "Sūta %d ziņojumu"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:977
+#: ../src/empathy-chat-window.c:976
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Raksta ziņojumu."
 
@@ -2858,77 +2813,77 @@ msgstr "Pā_rvietot cilni pa labi"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "At_dalīt cilni"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:77
+#: ../src/empathy-debugger.c:76
 msgid "Show a particular service"
 msgstr "Rādīt noteiktu servisu"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:82
+#: ../src/empathy-debugger.c:81
 msgid "- Empathy Debugger"
 msgstr "- Empathy atkļūdotājs"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:142
+#: ../src/empathy-debugger.c:141
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Empathy atkļūdotājs"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1556
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
 msgid "Save"
 msgstr "Saglabāt"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1616
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1624
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Pastebin saite"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1625
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1633
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Pastebin atbilde"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1632
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1640
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr ""
 "Datu ir pārāk daudz, lai ielīmētu vienā solī. Lūdzu, saglabājiet žurnālu "
 "datnē."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1814
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1822
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Atkļūdošanas logs"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1874
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1882
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "Sūtīt uz pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1918
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1926
 msgid "Pause"
 msgstr "Pauze"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1930
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1938
 msgid "Level "
 msgstr "Līmenis "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1949
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1957
 msgid "Debug"
 msgstr "Atkļūdošana"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1954
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1962
 msgid "Info"
 msgstr "Informācijas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1959 ../src/empathy-debug-window.c:2039
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
 msgid "Message"
 msgstr "Paziņojuma"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1972
 msgid "Warning"
 msgstr "Brīdinājuma"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1969
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1977
 msgid "Critical"
 msgstr "Kritisks"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1974
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1982
 msgid "Error"
 msgstr "Kļūdas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1987
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
 msgid ""
 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
@@ -2945,23 +2900,23 @@ msgstr ""
 "izstrādātājiem, izmantojot paplašinātos laukus <a href=\"https://bugzilla."
 "gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">kļūdas ziņojumā</a>."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2019
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2027
 msgid "Time"
 msgstr "Laiks"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2022
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
 msgid "Domain"
 msgstr "Domēns"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2025
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2033
 msgid "Category"
 msgstr "Kategorija"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2028
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2036
 msgid "Level"
 msgstr "Līmenis"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2070
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
@@ -2969,70 +2924,70 @@ msgstr ""
 "Izvēlētais savienojumu pārvaldnieks neatbalsta attālināto atkļūdošanas "
 "paplašinājumu."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:503
+#: ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Ienākošais video zvans"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:478
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s piedāvā video zvanu. Vai vēlaties atbildēt?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-event-manager.c:479
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s jums zvana. Vai vēlaties atbildēt?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:536
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 msgid "_Reject"
 msgstr "No_raidīt"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:544 ../src/empathy-event-manager.c:552
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Atbildēt"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:552
+#: ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Atbildēt ar video"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:707
+#: ../src/empathy-event-manager.c:677
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Istabas ielūgums"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:709
+#: ../src/empathy-event-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Ielūgums pievienoties %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:716
+#: ../src/empathy-event-manager.c:686
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s jūs ielūdz pievienoties %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:729
+#: ../src/empathy-event-manager.c:699
 msgid "_Join"
 msgstr "_Pievienoties"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:755
+#: ../src/empathy-event-manager.c:725
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s jūs ielūdza pievienoties %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:761
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Jūs ielūdza pievienoties %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:951
+#: ../src/empathy-event-manager.c:920
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Pienāk datne no %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:979 ../src/empathy-roster-window.c:214
+#: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "Nepieciešama parole"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1116
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3609,7 +3564,8 @@ msgid "No match found"
 msgstr "Nav atrastu rezultātu"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.c:1729
-msgid "You haven't added any contact yet"
+#| msgid "You haven't added any contact yet"
+msgid "You haven't added any contacts yet"
 msgstr "Jūs vēl neesat pievienojis nevienu kontaktu"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.c:1732
@@ -3675,8 +3631,8 @@ msgid "Help"
 msgstr "Palīdzība"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
-msgid "About Empathy"
-msgstr "Par Empathy"
+msgid "About"
+msgstr "Par"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
@@ -3717,6 +3673,47 @@ msgstr "Rediģējiet %s konta opcijas"
 msgid "Integrate your IM accounts"
 msgstr "Integrē savus IM kontus"
 
+#~ msgid "No error message"
+#~ msgstr "Nav kļūdas paziņojuma"
+
+#~ msgid "Instant Message (Empathy)"
+#~ msgstr "Tūlītējs ziņojums (Empathy)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+#~ "any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "Empathy ir brīva programmatūra; jūs varat to izplatīt tālāk un/vai "
+#~ "modificēt saskaņā ar GNU Vispārējās publiskās licences noteikumiem, ko "
+#~ "publicējis Brīvas programmatūras fonds; izmantojiet Licences versiju 2 "
+#~ "vai (pēc jūsu izvēles) jebkuru vēlāku versiju."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
+#~ "more details."
+#~ msgstr ""
+#~ "Empathy tiek izplatīta cerībā, ka tā būs noderīga, taču BEZ JEBKĀDĀM "
+#~ "GARANTIJĀM; pat bez šķietamām KOMERCIĀLAS VĒRTĪBAS un PIEMĒROTĪBAS "
+#~ "KONKRĒTIEM NOLŪKIEM garantijām. Sīkāku informāciju meklējiet GNU "
+#~ "Vispārējā publiskajā licencē."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jums vajadzēja saņemt GNU Vispārējās publiskās licences kopiju kopā ar šo "
+#~ "programmu; ja jūs to nesaņēmāt, rakstiet uz Brīvas programmatūras fondu, "
+#~ "Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  "
+#~ "02111-1307  USA"
+
+#~ msgid "About Empathy"
+#~ msgstr "Par Empathy"
+
 #~ msgid "Empathy can use the network to guess the location"
 #~ msgstr "Empathy drīkst izmantot tīklu, lai uzminētu atrašanās vietu"