Updated slovak translation
authorPavol Klačanský <pavol@klacansky.com>
Wed, 28 Aug 2013 18:47:30 +0000 (20:47 +0200)
committerPeter Mráz <etkinator@gmail.com>
Wed, 28 Aug 2013 18:47:30 +0000 (20:47 +0200)
po/sk.po

index a876ff3..76db1a6 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-20 14:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-07-21 16:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-08-23 15:10+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-08-22 09:58+0100\n"
 "Last-Translator: Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -1512,7 +1512,7 @@ msgstr ""
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:170
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:178
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
@@ -1520,12 +1520,12 @@ msgstr "%s (%s)"
 # MČ: stratil som sa. Vyberám si tam svoj účet pomocou ktorého sa vykoná volanie, alebo, ktorému sa zavolá?
 #  PK: preklad by mal byt spravny, nepodarilo sa mi to ale overit v programe
 # window title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:346
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:356
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Výber účtu, s ktorým sa uskutoční hovor"
 
 # button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:350
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:360
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
@@ -1533,44 +1533,44 @@ msgstr "Hovor"
 
 # Call %s (%s); second %s
 # phone type
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:425
 msgid "Mobile"
 msgstr "Mobil"
 
 # Call %s (%s); second %s
 # phone type
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:427
 msgid "Work"
 msgstr "Práca"
 
 # Call %s (%s); second %s
 # phone type
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:419
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:429
 msgid "HOME"
 msgstr "Domov"
 
 # gtk_check_menu_item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:662
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:672
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "Za_blokovať kontakt"
 
 # button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:727
 #, c-format
 msgid "Remove from _Group '%s'"
 msgstr "Odstrániť zo _skupiny „%s“"
 
 # button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:738
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:748
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Odstrániť a za_blokovať"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:826
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:836
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť kontakt „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:835
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:845
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -1580,69 +1580,69 @@ msgstr ""
 "odstráni všetky kontakty, ktoré tvoria tento prepojený kontakt."
 
 # dialog title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:856
 msgid "Removing contact"
 msgstr "odstránenie kontaktu"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:922
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:932
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
 msgid "_Remove"
 msgstr "O_dstrániť"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1317
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozhovor"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1352
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1390
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
 # PŠ: navrhujem Hlasový
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1385
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Zvukový hovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1418
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1464
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videohovor"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1459
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1506
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "P_redchádzajúce konverzácie"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1538
 msgid "Send File"
 msgstr "Poslať súbor"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1518
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1572
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Sprístupniť moju plochu"
 
 #  vťahuje sa ku slovu kontakt
 # gtk_check_menu_item; gtk_check_button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1544
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1599
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1422
 msgid "Favorite"
 msgstr "Obľúbený"
 
 # gtk_check_menu_item;
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1573
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1628
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "_Informácie"
 
 # gtk_check_menu_item;
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1677
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
@@ -1650,18 +1650,18 @@ msgstr "_Upraviť"
 # PM: Ako sa táto správa zobrazí? kde je meno toho čo pozýva? Nie je to pokračovanie dajakej vety? jeto dosť čudné.
 # PK: kontakt
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1738
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1793
 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Vás pozýva do tejto miestnosti"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1784
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1839
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Pozvať do diskusnej miestnosti"
 
 # gtk_image_menu_item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1980
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2035
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Pridať kontakt…"
 
@@ -2153,8 +2153,6 @@ msgid "New Conversation"
 msgstr "Nová konverzácia"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
-#, fuzzy
-#| msgid "Password required"
 msgid "Password Required"
 msgstr "Vyžaduje sa heslo"
 
@@ -3896,7 +3894,7 @@ msgid "Show account balances"
 msgstr "Zobraziť množstvo kreditu na účtoch"
 
 # GtkLabel
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2239
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2264
 msgid "Contact List"
 msgstr "Zoznam kontaktov"
 
@@ -4111,90 +4109,90 @@ msgstr "Otvorí okno na poskytnutie hesla"
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojí"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:479
+#: ../src/empathy-roster-window.c:493
 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
 msgstr "Aby ste tu videli kontakty, musíte nastaviť účet."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:555
+#: ../src/empathy-roster-window.c:569
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
 "Prepáčte, %s účty nemôžu byt používané pokým nebude aktualizovaný softvér %s."
 
 # service name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:656
+#: ../src/empathy-roster-window.c:670
 msgid "Windows Live"
 msgstr "Windows Live"
 
 # service name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:658
+#: ../src/empathy-roster-window.c:672
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
 # service name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:660
+#: ../src/empathy-roster-window.c:674
 msgid "Facebook"
 msgstr "Facebook"
 
 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
-#: ../src/empathy-roster-window.c:675
+#: ../src/empathy-roster-window.c:689
 #, c-format
 msgid "%s account requires authorisation"
 msgstr "Účet %s vyžaduje potvrdenie prístupu"
 
 # tooltip
-#: ../src/empathy-roster-window.c:686
+#: ../src/empathy-roster-window.c:700
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Online účty"
 
 # button
-#: ../src/empathy-roster-window.c:733
+#: ../src/empathy-roster-window.c:747
 msgid "Update software..."
 msgstr "Aktualizovať softvér…"
 
 # tooltip
-#: ../src/empathy-roster-window.c:739
+#: ../src/empathy-roster-window.c:753
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Obnoví spojenie"
 
 # tooltip
-#: ../src/empathy-roster-window.c:743
+#: ../src/empathy-roster-window.c:757
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Otvorí okno na úpravu účtu"
 
 # tooltip
-#: ../src/empathy-roster-window.c:748
+#: ../src/empathy-roster-window.c:762
 msgid "Close"
 msgstr "Zavrie"
 
 # tooltip
-#: ../src/empathy-roster-window.c:890
+#: ../src/empathy-roster-window.c:904
 msgid "Top up account"
 msgstr "Dobije kredit na účte"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1576
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1590
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr "Aby ste tu videli kontakty musíte povoliť jeden z vašich účtov."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1584
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1598
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "Aby ste tu videli kontakty musíte povoliť %s účet."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1662
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1676
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "Prihláste sa aby ste tu videli kontakty"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1671
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1685
 msgid "No match found"
 msgstr "Nenájdená žiadna zhoda"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1678
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1692
 msgid "You haven't added any contact yet"
 msgstr "Nepridali ste ešte žiadny kontakt"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1681
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1695
 msgid "No online contacts"
 msgstr "Žiadne prihlásené kontakty"
 
@@ -4333,723 +4331,3 @@ msgstr "Upraviť voľby účtu %s"
 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
 msgid "Integrate your IM accounts"
 msgstr "Integruje vaše účty pre internetovú komunikáciu"
-
-#~ msgid "Password not found"
-#~ msgstr "Heslo sa nenašlo"
-
-#~ msgid "IM account password for %s (%s)"
-#~ msgstr "Heslo pre účet internetovej komunikácie %s (%s)"
-
-#~ msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
-#~ msgstr "Heslo pre diskusnú miestnosť „%s“ na účte %s (%s)"
-
-#~ msgid "%d second ago"
-#~ msgid_plural "%d seconds ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d sekundami"
-#~ msgstr[1] "pred %d sekundou"
-#~ msgstr[2] "pred %d sekundami"
-
-#~ msgid "%d minute ago"
-#~ msgid_plural "%d minutes ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d minútami"
-#~ msgstr[1] "pred %d minútou"
-#~ msgstr[2] "pred %d minútami"
-
-#~ msgid "%d hour ago"
-#~ msgid_plural "%d hours ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d hodinami"
-#~ msgstr[1] "pred %d hodinou"
-#~ msgstr[2] "pred %d hodinami"
-
-#~ msgid "%d day ago"
-#~ msgid_plural "%d days ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d dňami"
-#~ msgstr[1] "pred %d dňom"
-#~ msgstr[2] "pred %d dňami"
-
-#~ msgid "%d week ago"
-#~ msgid_plural "%d weeks ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d týždňami"
-#~ msgstr[1] "pred %d týždňom"
-#~ msgstr[2] "pred %d týždňami"
-
-#~ msgid "%d month ago"
-#~ msgid_plural "%d months ago"
-#~ msgstr[0] "pred %d mesiacmi"
-#~ msgstr[1] "pred %d mesiacom"
-#~ msgstr[2] "pred %d mesiacmi"
-
-#~ msgid "in the future"
-#~ msgstr "v budúcnosti"
-
-# protocol name
-#~ msgid "Yahoo! Japan"
-#~ msgstr "Yahoo! Japan"
-
-# service name
-#~ msgid "Facebook Chat"
-#~ msgstr "Facebook Chat"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Pass_word"
-#~ msgstr "_Heslo"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Screen _Name"
-#~ msgstr "Pr_ezývka"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
-#~ msgstr "<b>Príklad:</b> MojaPrezvýka"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_Port"
-#~ msgstr "_Port"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_Server"
-#~ msgstr "_Server"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Advanced"
-#~ msgstr "Pokročilé"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your AIM screen name?"
-#~ msgstr "Aká je vaša prezývka pre AIM?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your AIM password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo pre AIM?"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "Remember Password"
-#~ msgstr "Zapamätať heslo"
-
-# hash table
-#~ msgid "Password"
-#~ msgstr "Heslo"
-
-# hash table
-#~ msgid "Server"
-#~ msgstr "Server"
-
-# hash table
-#~ msgid "Port"
-#~ msgstr "Port"
-
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=694486
-#~ msgid "%s"
-#~ msgstr "%s"
-
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=694486
-#~ msgid "%s:"
-#~ msgstr "%s:"
-
-# gtk_label
-#~ msgid "Username:"
-#~ msgstr "Používateľské meno:"
-
-# gtk_button
-#~ msgid "A_pply"
-#~ msgstr "Po_užiť"
-
-# gtk_button
-#~ msgid "L_og in"
-#~ msgstr "_Prihlásiť sa"
-
-# gtk_radio_button
-#~ msgid "This account already exists on the server"
-#~ msgstr "Tento účet už na serveri existuje"
-
-# gtk_radio_button
-#~ msgid "Create a new account on the server"
-#~ msgstr "Vytvoriť na serveri nový účet"
-
-# PM: to je fajn že to tak pekne popísali ale zišlo by sa vedieť kde je to vlastne použité
-# PK: je to v nastaveniach uctov, tam hore ako nazov uctu, v takom obdlzniku
-# PK: tiez to je v bocnom paneli kde je zoznam uctov, necham to takto, lebo aby to nebolo dlhe
-#~ msgid "%1$s on %2$s"
-#~ msgstr "%1$s na %2$s"
-
-#~ msgid "%s Account"
-#~ msgstr "Účet %s"
-
-#~ msgid "New account"
-#~ msgstr "Nový účet"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Login I_D"
-#~ msgstr "Prihlasovací i_dentifikátor"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "<b>Example:</b> username"
-#~ msgstr "<b>Príklad:</b> používateľské meno"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your GroupWise User ID?"
-#~ msgstr "Aký je váš používateľský identifikátor pre GroupWise?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your GroupWise password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo pre GroupWise?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "ICQ _UIN"
-#~ msgstr "_Identifikačné číslo ICQ"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
-#~ msgstr "<b>Príklad:</b> 123456789"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Ch_aracter set"
-#~ msgstr "Zn_aková sada"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your ICQ UIN?"
-#~ msgstr "Aké je vaše identifikačné číslo pre ICQ?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your ICQ password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo pre ICQ?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Network"
-#~ msgstr "Sieť"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Character set"
-#~ msgstr "Znaková sada"
-
-# GtkToolButton tooltip
-#~ msgid "Up"
-#~ msgstr "Hore"
-
-# GtkToolButton tooltip
-#~ msgid "Down"
-#~ msgstr "Dolu"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Servers"
-#~ msgstr "Servery"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid ""
-#~ "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't "
-#~ "enter a password."
-#~ msgstr ""
-#~ "Väčšina serverov IRC nevyžaduje heslo, takže ak si nie ste istý, "
-#~ "nezadávajte žiadne."
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Nickname"
-#~ msgstr "Prezývka"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Quit message"
-#~ msgstr "Správa pri odchode"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Real name"
-#~ msgstr "Skutočné meno"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Username"
-#~ msgstr "Používateľské meno"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Which IRC network?"
-#~ msgstr "Ktorú sieť IRC?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your IRC nickname?"
-#~ msgstr "Aká je vaša prezývka pre IRC?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Facebook username?"
-#~ msgstr "Aké je vaše používateľské meno pre Facebook?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid ""
-#~ "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
-#~ "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
-#~ "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose "
-#~ "a Facebook username if you don't have one."
-#~ msgstr ""
-#~ "Toto je vaše používateľské meno, nie vaše prihlasovacie meno pre "
-#~ "Facebook.\n"
-#~ "Ak ste facebook.com/<b>otrava</b>, zadajte <b>otrava</b>.\n"
-#~ "Ak ešte používateľské meno pre Facebook nemáte, na jeho vytvorenie "
-#~ "použite <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">túto stránku</a>."
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Facebook password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo pre Facebook?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Google ID?"
-#~ msgstr "Aký je váš identifikátor pre Google?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
-#~ msgstr "<b>Príklad:</b> pouzivatel@gmail.com"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Google password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo pre Google?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
-#~ msgstr "<b>Príklad:</b> používateľ@jabber.org"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "I_gnore SSL certificate errors"
-#~ msgstr "_Ignorovať chyby SSL certifikátu"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Priori_ty"
-#~ msgstr "_Priorita"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Reso_urce"
-#~ msgstr "_Zdroj"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
-#~ msgstr "V_yžadovať šifrovanie (TLS/SSL)"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Override server settings"
-#~ msgstr "Potlačiť nastavenia servera"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "Use old SS_L"
-#~ msgstr "Použiť staré _SSL"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Jabber ID?"
-#~ msgstr "Aký je váš identifikátor pre Jabber?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your desired Jabber ID?"
-#~ msgstr "Aký je váš požadovaný identifikátor pre Jabber?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Jabber password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo pre Jabber?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your desired Jabber password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše požadované heslo pre Jabber?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Nic_kname"
-#~ msgstr "Prezýv_ka"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_Last Name"
-#~ msgstr "_Priezvisko"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_First Name"
-#~ msgstr "_Krstné meno"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_Published Name"
-#~ msgstr "_Zverejnené meno"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_Jabber ID"
-#~ msgstr "Identifikátor pre _Jabber"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "E-_mail address"
-#~ msgstr "E_mailová adresa"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
-#~ msgstr "<b>Príklad:</b> používateľ@hotmail.com"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Windows Live ID?"
-#~ msgstr "Aký je váš identifikátor pre Windows Live?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Windows Live password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo pre Windows Live?"
-
-#  PM: jedno je pre 'transport' combo box; a druhe pre 'keep-alive mechanism' combo box
-#  PM: V tom prvom iprípade je to OK v tom druhom nechápem súvislosť medzi auto, register, options a none
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=694486
-# gtk_list_store 
-#~ msgid "Auto"
-#~ msgstr "Automaticky"
-
-# gtk_list_store
-#~ msgid "UDP"
-#~ msgstr "UDP"
-
-# gtk_list_store
-#~ msgid "TCP"
-#~ msgstr "TCP"
-
-# gtk_list_store
-#~ msgid "TLS"
-#~ msgstr "TLS"
-
-# PK: v zdrojaku je ze by sa to nemalo prekladat
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=694486
-# gtk_list_store
-#~ msgid "Register"
-#~ msgstr "Register"
-
-# PK: v zdrojaku je ze by sa to nemalo prekladat
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=694486
-# gtk_list_store
-#~ msgid "Options"
-#~ msgstr "Options"
-
-# gtk_list_store
-#~ msgid "None"
-#~ msgstr "Žiadne"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_Username"
-#~ msgstr "_Používateľské meno"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
-#~ msgstr "<b>Príklad:</b> používateľ@môj.sip.server"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
-#~ msgstr "Použiť tento účet na volanie na _pevné linky alebo mobilné telefóny"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "NAT Traversal Options"
-#~ msgstr "Voľby pre NAT Traversal"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Proxy Options"
-#~ msgstr "Voľby pre proxy"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Miscellaneous Options"
-#~ msgstr "Ďalšie voľby"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "STUN Server"
-#~ msgstr "Server STUN"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "Discover the STUN server automatically"
-#~ msgstr "Automaticky objaviť server STUN"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "Discover Binding"
-#~ msgstr "Objaviť prepojenia"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Keep-Alive Options"
-#~ msgstr "Voľby udržovania pripojenia"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Mechanism"
-#~ msgstr "Mechanizmus"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Interval (seconds)"
-#~ msgstr "Interval (v sekundách)"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Authentication username"
-#~ msgstr "Používateľské meno na overenie totožnosti"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Transport"
-#~ msgstr "Prenos"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "Loose Routing"
-#~ msgstr "Voľné smerovanie"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "Ignore TLS Errors"
-#~ msgstr "Ignorovať chyby TLS"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Local IP Address"
-#~ msgstr "Miestna adresa IP"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your SIP login ID?"
-#~ msgstr "Aký je váš prihlasovací identifikátor pre SIP?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your SIP account password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo k účtu pre SIP?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Pass_word:"
-#~ msgstr "_Heslo:"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Yahoo! I_D:"
-#~ msgstr "I_dentifikátor pre Yahoo!:"
-
-# GtkCheckButton
-#~ msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
-#~ msgstr "I_gnorovať pozvánky do konferencií a diskusných miestností"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_Room List locale:"
-#~ msgstr "Miestne nastavenia _zoznamu miestností"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "Ch_aracter set:"
-#~ msgstr "Zn_aková sada:"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "_Port:"
-#~ msgstr "_Port:"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Yahoo! ID?"
-#~ msgstr "Aký je váš identifikátor pre Yahoo!?"
-
-# GtkLabel
-#~ msgid "What is your Yahoo! password?"
-#~ msgstr "Aké je vaše heslo pre Yahoo!?"
-
-#~ msgid "Couldn't convert image"
-#~ msgstr "Nepodarilo sa previesť obrázok"
-
-#~ msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
-#~ msgstr ""
-#~ "Žiadny z prípustných formátov obrázkov nie je podporovaný vo vašom systéme"
-
-#~ msgid "Couldn't save picture to file"
-#~ msgstr "Nepodarilo sa uložiť obrázok do súboru"
-
-# filechoser dialog title
-#~ msgid "Select Your Avatar Image"
-#~ msgstr "Výber obrázka podobizne"
-
-# button
-#~ msgid "Take a picture..."
-#~ msgstr "Odfotografovať…"
-
-# button
-#~ msgid "No Image"
-#~ msgstr "Bez obrázka"
-
-# file filter name
-#~ msgid "Images"
-#~ msgstr "Obrázky"
-
-# file filter name
-#~ msgid "All Files"
-#~ msgstr "Všetky súbory"
-
-# button
-#~ msgid "Select..."
-#~ msgstr "Vybrať…"
-
-# button
-#~ msgid "_Select"
-#~ msgstr "_Vybrať"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "Full name"
-#~ msgstr "Celé meno"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "Phone number"
-#~ msgstr "Telefónne číslo"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "E-mail address"
-#~ msgstr "Emailová adresa"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "Website"
-#~ msgstr "Webová stránka"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "Birthday"
-#~ msgstr "Narodeniny"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "Last seen:"
-#~ msgstr "Naposledy videný:"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "Server:"
-#~ msgstr "Server:"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "Connected from:"
-#~ msgstr "Pripojený z:"
-
-# info_field_data
-#~ msgid "Away message:"
-#~ msgstr "Správa pri odchode:"
-
-# info_parameter_data
-#~ msgid "work"
-#~ msgstr "pracovný"
-
-# info_parameter_data
-#~ msgid "home"
-#~ msgstr "domov"
-
-# info_parameter_data
-#~ msgid "mobile"
-#~ msgstr "mobilný"
-
-# info_parameter_data
-#~ msgid "voice"
-#~ msgstr "hlasový"
-
-# info_parameter_data
-#~ msgid "preferred"
-#~ msgstr "prednostný"
-
-# info_parameter_data
-#~ msgid "postal"
-#~ msgstr "poštový"
-
-# info_parameter_data
-#~ msgid "parcel"
-#~ msgstr "doručovací"
-
-#~ msgid "New Network"
-#~ msgstr "Nová sieť"
-
-# window title
-#~ msgid "Choose an IRC network"
-#~ msgstr "Výber siete IRC"
-
-# button
-#~ msgid "Reset _Networks List"
-#~ msgstr "Obnoviť zoznam _sietí"
-
-# button
-#~ msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
-#~ msgid "Select"
-#~ msgstr "Vybrať"
-
-# niekde v nejakej tabuľke
-#~ msgid "new server"
-#~ msgstr "nový server"
-
-# niekde v nejakej tabuľke
-#~ msgid "SSL"
-#~ msgstr "SSL"
-
-#~ msgid "New %s account"
-#~ msgstr "Nový účet %s"
-
-# label
-#~ msgid "Go online to edit your personal information."
-#~ msgstr "Aby ste mohli upraviť vaše osobné údaje musíte byť prihlásený."
-
-# label
-#~ msgid "<b>Personal Details</b>"
-#~ msgstr "<b>Osobné údaje</b>"
-
-# PM: podľa dohody v ML treba zmeniť
-#~ msgid "Current Locale"
-#~ msgstr "Aktuálne miestne nastavenia"
-
-# prebraté z modulu totem
-#~ msgid "Arabic"
-#~ msgstr "Arabské"
-
-#~ msgid "Armenian"
-#~ msgstr "Arménske"
-
-#~ msgid "Baltic"
-#~ msgstr "Baltské"
-
-#~ msgid "Celtic"
-#~ msgstr "Keltské"
-
-#~ msgid "Central European"
-#~ msgstr "Stredoeurópske"
-
-#~ msgid "Chinese Simplified"
-#~ msgstr "Čínske - zjednodušené"
-
-#~ msgid "Chinese Traditional"
-#~ msgstr "Čínske - tradičné"
-
-#~ msgid "Croatian"
-#~ msgstr "Chorvátske"
-
-#~ msgid "Cyrillic"
-#~ msgstr "Cyrilika"
-
-#~ msgid "Cyrillic/Russian"
-#~ msgstr "Cyrilika/Ruské"
-
-#~ msgid "Cyrillic/Ukrainian"
-#~ msgstr "Cyrilika/Ukrajinské"
-
-#~ msgid "Georgian"
-#~ msgstr "Gruzínske"
-
-#~ msgid "Greek"
-#~ msgstr "Grécke"
-
-#~ msgid "Gujarati"
-#~ msgstr "Gudžarátske"
-
-#~ msgid "Gurmukhi"
-#~ msgstr "Gurmukhi"
-
-#~ msgid "Hebrew"
-#~ msgstr "Hebrejské"
-
-#~ msgid "Hebrew Visual"
-#~ msgstr "Hebrejské vizuálne"
-
-#~ msgid "Hindi"
-#~ msgstr "Hindské"
-
-#~ msgid "Icelandic"
-#~ msgstr "Islandské"
-
-#~ msgid "Japanese"
-#~ msgstr "Japonské"
-
-#~ msgid "Korean"
-#~ msgstr "Kórejské"
-
-#~ msgid "Nordic"
-#~ msgstr "Škandinávske"
-
-#~ msgid "Persian"
-#~ msgstr "Perzské"
-
-#~ msgid "Romanian"
-#~ msgstr "Rumunské"
-
-#~ msgid "South European"
-#~ msgstr "Juhoeurópske"
-
-#~ msgid "Thai"
-#~ msgstr "Thajské"
-
-#~ msgid "Turkish"
-#~ msgstr "Turecké"
-
-#~ msgid "Unicode"
-#~ msgstr "Unicode"
-
-#~ msgid "Western"
-#~ msgstr "Západné"
-
-#~ msgid "Vietnamese"
-#~ msgstr "Vietnamské"