Updated Bulgarian translation
authorKrasimir Chonov <mk2616@abv.bg>
Tue, 7 Oct 2014 03:03:46 +0000 (06:03 +0300)
committerAlexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Tue, 7 Oct 2014 03:03:46 +0000 (06:03 +0300)
po/bg.po

index a08fd56..b1c1146 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,21 +7,22 @@
 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 # Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
 # Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
-# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
+# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011, 2014.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-02 05:36+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-02 05:36+0300\n"
-"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-07 06:03+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-07 06:02+0300\n"
+"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
 "Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
 msgid "Empathy"
@@ -38,9 +39,39 @@ msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
 msgstr ""
-"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
+"Разговори чрез Google Talk, Facebook, MSN и много други услуги за моментни "
 "съобщения"
 
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
+msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
+msgstr ""
+"чат;незабавно;мигновено;моментно;съобщение;айерси;житок;фейсбук;джабър;chat;"
+"talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
+
+#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
+"environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
+"and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
+"text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
+"your contact’s chat application allows."
+msgstr ""
+"Empathy е официалната програма за разговори и телефония за графичната среда "
+"GNOME. Тя може да се свързва с AIM, MSN, Jabber (включително Facebook и "
+"Google Talk), IRC, както и с много други мрежи. Можете да провеждате аудио и "
+"видео разговори, да чатите, да прехвърляте файлове, ако избраният тип "
+"регистрация го позволява."
+
+#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
+"miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
+"open Empathy!"
+msgstr ""
+"Empathy е вградена в графичната среда GNOME, така че никога да не изпускате "
+"съобщения. Можете да отговаряте на вашите контакти без дори да отваряте "
+"програмата!"
+
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Да се използва управление на връзката"
@@ -179,7 +210,7 @@ msgstr "Дали събитията да се известяват със зву
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
 msgid "Disable sounds when away"
-msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
+msgstr "Ð\91ез Ð·Ð²Ñ\83Ñ\86и Ð·Ð²Ñ\83Ñ\86и Ð² Ñ\81Ñ\8aÑ\81Ñ\82оÑ\8fние â\80\9eÐ\97аеÑ\82â\80\9c Ð¸Ð»Ð¸ â\80\9eÐ\9eÑ\82Ñ\81Ñ\8aÑ\81Ñ\82ваÑ\89â\80\9c"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
@@ -253,7 +284,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
 msgid "Disable popup notifications when away"
-msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
+msgstr ""
+"Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
@@ -356,8 +388,8 @@ msgid ""
 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
 "affect the 'gone' state."
 msgstr ""
-"Ð\94али Ð´Ð° Ñ\81е Ð¸Ð·Ð¿Ñ\80аÑ\89аÑ\82 Ñ\81Ñ\8aÑ\81Ñ\82оÑ\8fниÑ\8f â\80\9eÐ\9fиÑ\88еÑ\89â\80\9c Ð¸Ð»Ð¸ â\80\9eСпÑ\80Ñ\8fлâ\80\9c. Ð\97а Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ\82а Ñ\82е Ð½Ðµ Ñ\81е "
-"пращат, когато основното състояние е „Отсъстващ“."
+"Ð\94али Ð´Ð° Ñ\81е Ð¸Ð·Ð¿Ñ\80аÑ\89аÑ\82 Ñ\81Ñ\8aÑ\81Ñ\82оÑ\8fниÑ\8f â\80\9eÐ\9fиÑ\88еÑ\89â\80\9c Ð¸Ð»Ð¸ â\80\9eСпÑ\80Ñ\8fлâ\80\9c. Ð¢Ð¾Ð²Ð° Ð½Ðµ Ñ\81менÑ\8f "
+"състоянието, когато то е „Отсъстващ“."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
 msgid "Use theme for chat rooms"
@@ -428,7 +460,7 @@ msgstr "Уеб камера"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
-msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
+msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например „/dev/video0“."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
 msgid "Camera position"
@@ -436,8 +468,7 @@ msgstr "Позиция на камерата"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
 msgid "Position the camera preview should be during a call."
-msgstr ""
-"Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
+msgstr "Позиция на камерата по време на разговор."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
 msgid "Echo cancellation support"
@@ -469,296 +500,208 @@ msgstr ""
 "Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
-msgid "Empathy can use the network to guess the location"
-msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
-msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
-msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:94
-msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
-msgstr ""
-"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
-"местоположението"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
-msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
-msgstr ""
-"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
-"местоположението."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
-msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
-msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
-msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
-msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:98
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
 msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr ""
 "Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
 "личните данни."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Не е указана причина"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:306
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Неизвестна причина"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Избраният файл е празен"
 
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:85 ../libempathy/empathy-keyring.c:194
-msgid "Password not found"
-msgstr "Паролата не е открита"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:594
-#, c-format
-msgid "IM account password for %s (%s)"
-msgstr "Парола за %s (%s)"
-
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:631
-#, c-format
-msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
-msgstr "Парола за стая за разговор „%s“ на регистрацията %s (%s)"
-
-#: ../libempathy/empathy-message.c:403 ../src/empathy-call-observer.c:116
+#: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Пропуснато повикване от %s"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:407
+#: ../libempathy/empathy-message.c:389
 #, c-format
 msgid "Called %s"
-msgstr "%s ви потърси"
+msgstr "Повикване към %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:410
+#: ../libempathy/empathy-message.c:392
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Повикване от %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:90
-#, c-format
-msgid "%d second ago"
-msgid_plural "%d seconds ago"
-msgstr[0] "преди %d секунда"
-msgstr[1] "преди %d секунди"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:96
-#, c-format
-msgid "%d minute ago"
-msgid_plural "%d minutes ago"
-msgstr[0] "преди %d минута"
-msgstr[1] "преди %d минути"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:102
-#, c-format
-msgid "%d hour ago"
-msgid_plural "%d hours ago"
-msgstr[0] "преди %d час"
-msgstr[1] "преди %d часа"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:108
-#, c-format
-msgid "%d day ago"
-msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] "преди %d ден"
-msgstr[1] "преди %d дни"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:114
-#, c-format
-msgid "%d week ago"
-msgid_plural "%d weeks ago"
-msgstr[0] "преди %d седмица"
-msgstr[1] "преди %d седмици"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:120
-#, c-format
-msgid "%d month ago"
-msgid_plural "%d months ago"
-msgstr[0] "преди %d месец"
-msgstr[1] "преди %d месеца"
-
-#: ../libempathy/empathy-time.c:142
-msgid "in the future"
-msgstr "в бъдеще"
-
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:226
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:180
 msgid "Available"
 msgstr "На линия"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:228
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:182
 msgid "Busy"
 msgstr "Зает"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:185
 msgid "Away"
 msgstr "Отсъстващ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:187
 msgid "Invisible"
 msgstr "Невидим"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:189
 msgid "Offline"
 msgstr "Извън мрежата"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:192
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Неизвестно"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:278
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Не е указана причина"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:336
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
 msgid "Network error"
 msgstr "Мрежова грешка"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:284 ../libempathy/empathy-utils.c:318
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Неуспешно идентифициране"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:320
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Грешка в шифрирането"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Name in use"
 msgstr "Името е заето"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Не е предоставен сертификат"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Сертификатът не е доверен"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Сертификатът е изтекъл"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Сертификатът е самоподписан"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:258
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Грешка в сертификата"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:338
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Не е налично шифриране"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:340
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Сертификатът е неправилен"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Връзката е отказана"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Не може да се установи връзка"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Връзката прекъсна"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "Регистрацията вече е свързана към сървъра"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr ""
 "В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Сертификатът е анулиран"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -766,597 +709,33 @@ msgstr ""
 "Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
 "верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:320
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Софтуерът ви е прекалено остарял"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:322
 msgid "Internal error"
 msgstr "Вътрешна грешка"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:497
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:30
-msgid "People Nearby"
-msgstr "Хора наблизо"
-
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:502
-msgid "Yahoo! Japan"
-msgstr "Yahoo! от Япония"
-
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:531
-msgid "Google Talk"
-msgstr "Google Talk"
-
-# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
-# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
-# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:532
-msgid "Facebook Chat"
-msgstr "Разговор във Фейсбук"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:689
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:687
 msgid "All accounts"
 msgstr "Всички регистрации"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
-msgid "Pass_word"
-msgstr "П_арола"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-msgid "Screen _Name"
-msgstr "_Псевдоним"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
-msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
-
-#. remember password ticky box
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
-msgid "Remember password"
-msgstr "Запомняне"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-msgid "_Port"
-msgstr "_Порт"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-msgid "_Server"
-msgstr "_Сървър"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-msgid "Advanced"
-msgstr "Допълнителни"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
-msgid "What is your AIM screen name?"
-msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
-msgid "What is your AIM password?"
-msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
-msgid "Remember Password"
-msgstr "Запомняне"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:675
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../src/empathy-import-widget.c:322
-msgid "Account"
-msgstr "Регистрация"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:676
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
-msgid "Password"
-msgstr "Парола"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:677
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
-msgid "Server"
-msgstr "Сървър"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
-msgid "Port"
-msgstr "Порт"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:762
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
-#, c-format
-msgid "%s:"
-msgstr "%s:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1429
-msgid "Username:"
-msgstr "Потребителско име:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1746
-msgid "A_pply"
-msgstr "_Прилагане"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1775
-msgid "L_og in"
-msgstr "_Включване в мрежата"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1845
-msgid "This account already exists on the server"
-msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1849
-msgid "Create a new account on the server"
-msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
-
-#. To translators: The first parameter is the login id and the
-#. * second one is the network. The resulting string will be something
-#. * like: "MyUserName on freenode".
-#. * You should reverse the order of these arguments if the
-#. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2270
-#, c-format
-msgid "%1$s on %2$s"
-msgstr "%1$s на %2$s"
-
-#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
-#. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2296
-#, c-format
-msgid "%s Account"
-msgstr "Регистрация в %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2300
-msgid "New account"
-msgstr "Нова регистрация"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
-msgid "Login I_D"
-msgstr "_Идентификатор"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> username"
-msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
-msgid "What is your GroupWise User ID?"
-msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
-msgid "What is your GroupWise password?"
-msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
-msgid "ICQ _UIN"
-msgstr "И_дентификатор за ICQ"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> 123456789"
-msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-msgid "Ch_aracter set"
-msgstr "_Кодиране"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
-msgid "What is your ICQ UIN?"
-msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
-msgid "What is your ICQ password?"
-msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
-msgid "Network"
-msgstr "Мрежа"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
-msgid "Character set"
-msgstr "Кодиране"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
-msgid "Add…"
-msgstr "Добавяне…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
-msgid "Remove"
-msgstr "Изтриване"
-
-#. Translators: tooltip on a 'Go Up' button used to sort IRC servers by priority
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
-msgid "Up"
-msgstr "Нагоре"
-
-#. Translators: tooltip on a 'Go Down' button used to sort IRC servers by priority
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
-msgid "Down"
-msgstr "Надолу"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
-msgid "Servers"
-msgstr "Сървъри"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
-msgid ""
-"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
-"password."
-msgstr ""
-"Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не "
-"въвеждайте парола."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
-msgid "Nickname"
-msgstr "Псевдоним"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
-msgid "Quit message"
-msgstr "Съобщение при напускане"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
-msgid "Real name"
-msgstr "Истинско име"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
-msgid "Username"
-msgstr "Потребителско име"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
-msgid "Which IRC network?"
-msgstr "Коя мрежа за IRC?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:18
-msgid "What is your IRC nickname?"
-msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
-msgid "What is your Facebook username?"
-msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
-
-#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
-msgid ""
-"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
-"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
-"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
-"Facebook username if you don't have one."
-msgstr ""
-"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
-"Facebook.\n"
-"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
-"<b>Ivancho</b>.\n"
-"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
-"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
-msgid "What is your Facebook password?"
-msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
-msgid "What is your Google ID?"
-msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
-msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
-msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
-msgid "What is your Google password?"
-msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
-msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
-msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
-msgid "I_gnore SSL certificate errors"
-msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
-msgid "Priori_ty"
-msgstr "Пр_иоритет"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
-msgid "Reso_urce"
-msgstr "_Ресурс"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
-msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
-msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
-msgid "Override server settings"
-msgstr "Използване на собствените настройки"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
-msgid "Use old SS_L"
-msgstr "Използване на _стар SSL"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
-msgid "What is your Jabber ID?"
-msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
-msgid "What is your desired Jabber ID?"
-msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
-msgid "What is your Jabber password?"
-msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
-msgid "What is your desired Jabber password?"
-msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
-msgid "Nic_kname"
-msgstr "Псевдо_ним"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "_Last Name"
-msgstr "_Фамилно име"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
-msgid "_First Name"
-msgstr "_Лично име"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
-msgid "_Published Name"
-msgstr "Име за п_убликуване"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
-msgid "_Jabber ID"
-msgstr "Ид_ентификатор за Джабър"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "E-_mail address"
-msgstr "Адрес на _е-поща"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
-msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
-msgid "What is your Windows Live ID?"
-msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
-msgid "What is your Windows Live password?"
-msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
-msgid "Auto"
-msgstr "Автоматично"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
-msgid "UDP"
-msgstr "UDP"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
-msgid "TCP"
-msgstr "TCP"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
-msgid "TLS"
-msgstr "TLS"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
-msgid "Register"
-msgstr "Заявка за регистриране"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
-msgid "Options"
-msgstr "Настройки"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
-msgid "None"
-msgstr "Без"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
-msgid "_Username"
-msgstr "Потребителско _име"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
-msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
-msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
-msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
-msgstr ""
-"Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и "
-"мобилни мрежи"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
-msgid "NAT Traversal Options"
-msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
-msgid "Proxy Options"
-msgstr "Сървър-посредник"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
-msgid "Miscellaneous Options"
-msgstr "Допълнителни настройки"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
-msgid "STUN Server"
-msgstr "Сървър за STUN"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
-msgid "Discover the STUN server automatically"
-msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
-msgid "Discover Binding"
-msgstr "Откриване на свързването"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
-msgid "Keep-Alive Options"
-msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
-msgid "Mechanism"
-msgstr "Механизъм"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
-msgid "Interval (seconds)"
-msgstr "Интервал [сек.]"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
-msgid "Authentication username"
-msgstr "Име за идентификация"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
-msgid "Transport"
-msgstr "Транспорт"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
-msgid "Loose Routing"
-msgstr "Свободна маршрутизация"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
-msgid "Ignore TLS Errors"
-msgstr "Игнориране на TLS грешки"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
-msgid "Local IP Address"
-msgstr "Локален адрес по IP"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
-msgid "What is your SIP login ID?"
-msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
-msgid "What is your SIP account password?"
-msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "П_арола:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
-msgid "Yahoo! I_D:"
-msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
-msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
-msgstr ""
-"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
-"разговори"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
-msgid "_Room List locale:"
-msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
-msgid "Ch_aracter set:"
-msgstr "_Кодиране:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Порт:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
-msgid "What is your Yahoo! ID?"
-msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
-msgid "What is your Yahoo! password?"
-msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
-msgid "Couldn't convert image"
-msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
-msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
-msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
-msgid "Couldn't save picture to file"
-msgstr "Изображението не може да бъде запазено"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
-msgid "Select Your Avatar Image"
-msgstr "Избор на изображение за аватар"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
-msgid "Take a picture..."
-msgstr "Заснемане…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
-msgid "No Image"
-msgstr "Без изображение"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
-msgid "Images"
-msgstr "Изображения"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
-msgid "All Files"
-msgstr "Всички файлове"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Натиснете за увеличаване"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
 #, c-format
 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Неуспешно идентифициране за регистрацията <b>%s</b>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3724
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3828
 msgid "Retry"
 msgstr "Нов опит"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1366,74 +745,71 @@ msgstr ""
 "Паролата за регистрацията\n"
 "<b>%s</b>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
-msgid "Select..."
-msgstr "Избор…"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
-msgid "_Select"
-msgstr "_Избор"
+#. remember password ticky box
+#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
+msgid "Remember password"
+msgstr "Запомняне"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
 msgid "The specified contact doesn't support calls"
 msgstr "Избраният контакт не поддържа повиквания"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
 msgid "The specified contact is offline"
 msgstr "Избраният контакт е извън линия"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
 msgid "The specified contact is not valid"
 msgstr "Избраният контакт е неправилен"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:727
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Нямате право да смените темата"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:964
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "Грешен идентификатор на контакт"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1051
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr ""
 "/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr ""
 "/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1441,26 +817,26 @@ msgstr ""
 "/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, "
 "по подразбиране текущата"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr ""
 "/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr ""
 "/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1470,11 +846,11 @@ msgstr ""
 "при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
 "нова стая за разговор“"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1085
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <контакт>: показва информация за контакта"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1482,128 +858,128 @@ msgstr ""
 "/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
 "<команда>, се показва нейната употреба."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Употреба: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Неизвестна команда"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr ""
 "Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1533
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1537 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Грешка при изпращането на съобщението: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението. <a href='%s'>Захранване</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1590
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1585
 msgid "not capable"
 msgstr "липсва такава възможност"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1597
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1592
 msgid "offline"
 msgstr "изключен"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1600
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
 msgid "invalid contact"
 msgstr "грешен контакт"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
 msgid "permission denied"
 msgstr "липсват права"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "too long message"
 msgstr "прекалено дълго съобщение"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "not implemented"
 msgstr "не е реализирано"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
 msgid "unknown"
 msgstr "неизвестна грешка"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680 ../src/empathy-chat-window.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1675 ../src/empathy-chat-window.c:973
 msgid "Topic:"
 msgstr "Тема:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1690
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Темата вече е: „%s“"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1692
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "%s смени темата на „%s“"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Не е зададена тема"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2215
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(няма предложения)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2283
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Добавяне на „%s“ към речник"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2320
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2390
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Вмъкване на емотикон"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
 msgid "_Send"
 msgstr "_Изпращане"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "_Предложения за правопис"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Неуспешно получаване на предишни разговори"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2718
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2808
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s прекъсна връзката"
@@ -1611,12 +987,12 @@ msgstr "%s прекъсна връзката"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2815
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2818
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s бе изритан"
@@ -1624,17 +1000,17 @@ msgstr "%s бе изритан"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2736
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2739
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s бе поставен под възбрана"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s излезе от стаята"
@@ -1644,17 +1020,17 @@ msgstr "%s излезе от стаята"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2777
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2867
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s влезе в стаята"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2802
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2892
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s в момента е познат като %s"
@@ -1662,82 +1038,82 @@ msgstr "%s в момента е познат като %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989 ../src/empathy-call-window.c:1467
-#: ../src/empathy-call-window.c:1517 ../src/empathy-call-window.c:2570
-#: ../src/empathy-call-window.c:2876 ../src/empathy-event-manager.c:1166
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3079 ../src/empathy-call-window.c:1526
+#: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
+#: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Изключен"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3768
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3670
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3774
 msgid "Remember"
 msgstr "Запомняне"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3680
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
 msgid "Not now"
 msgstr "Не сега"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3832
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3858
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3956
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Стаята изисква парола:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3885
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3983
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
 msgid "Join"
 msgstr "Влизане"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4077 ../src/empathy-event-manager.c:1187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4175 ../src/empathy-event-manager.c:1162
 msgid "Connected"
 msgstr "Свързан"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4227
 msgid "Conversation"
 msgstr "Разговор"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4137
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4232
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Непознат или неправилен идентификатор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Блокирането на контакт временно е недостъпно"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Блокирането на контакт е недостъпно"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Достъпът е отказан"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Контактът не може да се блокира"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Редактиране на блокирани контакти"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
@@ -1747,122 +1123,65 @@ msgstr "Регистрация:"
 msgid "Blocked Contacts"
 msgstr "Блокирани контакти"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:102
-msgid "Full name"
-msgstr "Пълно име"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:103
-msgid "Phone number"
-msgstr "Телефонен номер"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
-msgid "E-mail address"
-msgstr "Адрес на е-поща"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
-msgid "Website"
-msgstr "Уебсайт"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
-msgid "Birthday"
-msgstr "Рожден ден"
-
-#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
-#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
-#. * with their IM client.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:111
-msgid "Last seen:"
-msgstr "Последно видян:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:112
-msgid "Server:"
-msgstr "Сървър:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
-msgid "Connected from:"
-msgstr "Свързан от:"
-
-#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
-#. * and should bin this.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:117
-msgid "Away message:"
-msgstr "Съобщение при напускане:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:130
-msgid "work"
-msgstr "работен"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:131
-msgid "home"
-msgstr "домашен"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
-msgid "mobile"
-msgstr "мобилен"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
-msgid "voice"
-msgstr "гласови"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
-msgid "preferred"
-msgstr "предпочитан"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
-msgid "postal"
-msgstr "пощенски"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
-msgid "parcel"
-msgstr "за доставка"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
+msgid "Remove"
+msgstr "Изтриване"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Търсене на контакти"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
 msgid "Search: "
 msgstr "Контакт:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "_Добавяне на контакт"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Няма намерени контакти"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
+msgid "Contact search is not supported on this account"
+msgstr "За тази регистрация не се поддържа търсене"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
 msgid "Your message introducing yourself:"
 msgstr "Съобщение с което се представяте:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr ""
 "Позволете ми да виждам когато сте на линия. Благодаря!\n"
 "Please let me see when you're online. Thanks!"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:168
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Запазване на аватар"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Неуспешно запазване на аватар"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
+#: ../src/empathy-import-widget.c:319
+msgid "Account"
+msgstr "Регистрация"
+
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
-#. Setup id label
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:444
 msgid "Identifier"
 msgstr "Идентификатор"
 
-#. Setup nickname entry
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:449
 msgid "Alias"
 msgstr "Псевдоним"
 
@@ -1896,11 +1215,11 @@ msgstr "Версия"
 msgid "Client"
 msgstr "Клиент"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
 msgid "Groups"
 msgstr "Групи"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
 "select more than one group or no groups."
@@ -1908,74 +1227,74 @@ msgstr ""
 "Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
 "повече групи."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
 msgid "_Add Group"
 msgstr "_Добавяне на група"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Избор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
 msgid "Group"
 msgstr "Група"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
 msgid "New Contact"
 msgstr "Нов контакт"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "Блокиране на „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да забраните на „%s“ да се свързва с вас?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "Следният контакт ще бъде блокиран:"
 msgstr[1] "Следните контакти ще бъдат блокирани:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "Следният контакт не може да бъде блокирана:"
 msgstr[1] "Следните контакти не могат да бъдат блокирани:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
 msgid "_Block"
 msgstr "_Блокиране"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
 msgid "_Report this contact as abusive"
 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
 msgstr[0] "_Докладване на този контакт за злоупотреба"
 msgstr[1] "_Докладване на тези контакти за злоупотреба"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "Редактиране на данните за контакта"
 
 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Събирателни контакти"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
 msgid "gnome-contacts not installed"
-msgstr "Пакетът gnome-contacts не е инсталиран"
+msgstr "Пакетът „gnome-contacts“ не е инсталиран"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
 msgstr ""
 "Инсталирайте пакета „gnome-contacts“, за да достъпите данните на контакта."
@@ -1983,47 +1302,65 @@ msgstr ""
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:353
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:342
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Изберете регистрация за провеждане на разговора"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:346
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "Разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:422
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:412
 msgid "Mobile"
 msgstr "Мобилен"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
 msgid "Work"
 msgstr "Зает"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
 msgid "HOME"
 msgstr "НАЧАЛО"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:667
+#. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
+#. * the second one is something like 'home' or 'work'.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:457
+#, c-format
+msgid "Call %s (%s)"
+msgstr "Обаждане на %s (%s)"
+
+#. translators: argument is a phone number like +32123456
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:462
+#, c-format
+msgid "Call %s"
+msgstr "Обаждане на %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:674
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Блокиране на контакта"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:723
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:729
+#, c-format
+msgid "Remove from _Group '%s'"
+msgstr "Премахване от _група „%s“"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Изтриване и _блокиране"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:838
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:794
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:847
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -2032,222 +1369,220 @@ msgstr ""
 "Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, "
 "които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:805
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:858
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Изтриване на контакт"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:869
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2453
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:934
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Изтриване"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1232
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Разговор"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1418
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1484
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Аудио разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1333
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1550
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Видео разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1374
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Предишни разговори"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1403
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1689
 msgid "Send File"
 msgstr "Изпращане на файл"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1433
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1751
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Споделяне на работното място"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1459
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1809
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
 msgid "Favorite"
 msgstr "Любимо"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1838
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "_Данни за контакта"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1537
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1887
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Промяна"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1653
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1240
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2003
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1274
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Получена е покана за тази стая"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1699
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2049
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1895
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2245
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Добавяне на контакт…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2373
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2364
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
 msgid "Removing group"
 msgstr "Изтриване на група"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2435
 msgid "Re_name"
 msgstr "_Преименуване"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
 msgid "Channels:"
 msgstr "Канали:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Код на държавата по ISO:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
 msgid "Country:"
 msgstr "Държава:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
 msgid "State:"
 msgstr "Щат:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
 msgid "City:"
 msgstr "Град:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
 msgid "Area:"
 msgstr "Област:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Пощенски код:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
 msgid "Street:"
 msgstr "Улица:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
 msgid "Building:"
 msgstr "Сграда:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
 msgid "Floor:"
 msgstr "Етаж:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
 msgid "Room:"
 msgstr "Стая:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
 msgid "Text:"
 msgstr "Текст:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
 msgid "Description:"
 msgstr "Описание:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
 msgid "URI:"
 msgstr "Адрес в Интернет:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Ниво на точност:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
 msgid "Error:"
 msgstr "Грешка:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Вертикална грешка (метри):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
 msgid "Speed:"
 msgstr "Скорост:"
 
-# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
-# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
-# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
-# Пеленг става
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
+# Пеленг, а не посока, защото не е релативно спрямо дадената позиция
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Пеленг:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Скорост на изкачване:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Последно обновяване на:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Дължина:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Широчина:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Височина:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "Location"
 msgstr "Местоположение"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
 
 #. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
 msgid "Alias:"
 msgstr "Псевдоним:"
 
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Идентификатор:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2262,32 +1597,7 @@ msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
 msgid "Online from a phone or mobile device"
 msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
-msgid "New Network"
-msgstr "Нова мрежа"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
-msgid "Choose an IRC network"
-msgstr "Избор на мрежа за IRC"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
-msgid "Reset _Networks List"
-msgstr "Изчистване на _списъка с мрежи"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
-msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
-msgid "Select"
-msgstr "Избор"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
-msgid "new server"
-msgstr "нов сървър"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
-msgid "SSL"
-msgstr "SSL"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:81
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
 msgid ""
 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
@@ -2297,15 +1607,12 @@ msgstr ""
 "мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
 "възможност, проверете дали настройките отдолу са верни."
 
-# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
-# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
-# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
-# наблизо.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:101
+# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
 msgid "People nearby"
 msgstr "Хора наблизо"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:116
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
 msgid ""
 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
@@ -2314,135 +1621,135 @@ msgstr ""
 "възможност като изберете <span style=\"italic\">Редактиране → Регистрации</"
 "span> в списъка с контакти."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
 msgid "History"
 msgstr "История"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
 msgid "Show"
 msgstr "Показване"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
 msgid "Search"
 msgstr "Търсене"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Разговор в %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Разговор с %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1346
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%e %B %Y, %A, %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1370
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
 msgstr[0] "%s секунда"
 msgstr[1] "%s секунди"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
 msgstr[0] "%s минута"
 msgstr[1] "%s минути"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1385
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "Разговорът продължи %s, приключи в %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1716
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
 msgid "Today"
 msgstr "Днес"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Вчера"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1735
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1839
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
 msgid "Anytime"
 msgstr "По всяко време"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1938
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
 msgid "Anyone"
 msgstr "Всеки"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2710
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
 msgid "Who"
 msgstr "Кой"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
 msgid "When"
 msgstr "Кога"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3037
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
 msgid "Anything"
 msgstr "Всичко"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
 msgid "Text chats"
 msgstr "Текстови разговори"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Разговори"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Входящи повиквания"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Изходящи повиквания"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Пропуснати повиквания"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
 msgid "What"
 msgstr "Какво"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3759
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
 msgid "Clear All"
 msgstr "Изчистване"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3766
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Изтриване от:"
 
@@ -2451,12 +1758,12 @@ msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
 msgid "_Edit"
 msgstr "Р_едактиране"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-msgid "Delete All History..."
+msgid "Delete All History"
 msgstr "Изтриване на историята…"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
@@ -2464,12 +1771,12 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Профил"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Разговор"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
 msgid "Video"
 msgstr "Видео"
 
@@ -2478,112 +1785,116 @@ msgid "page 2"
 msgstr "стр. 2"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
-msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
+msgid "<span size=\"x-large\">Loading</span>"
 msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане…</span>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:129
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
 msgid "What kind of chat account do you have?"
 msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
-msgid "Adding new account"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
+msgid "Add new account"
 msgstr "Нова регистрация"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
 msgstr "Въведете идентификатор на контакт или телефонен номер:"
 
 #. add video button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Видео разговор"
 
 #. add audio button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Аудио разговор"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
 msgid "New Call"
 msgstr "Нов разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
 msgid "The contact is offline"
 msgstr "Контактът е извън линия"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
 msgstr "Избраният контакт е неправилен или непознат"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
 msgstr "Контактът не поддържа този тип разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
 msgstr "Тази функционалност не се поддържа от реализацията на протокола"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
 msgstr "Не може да се започне разговор с този контакт"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
 msgid "You are banned from this channel"
-msgstr "Ð\97абÑ\80анено Ð²Ð¸ Ðµ Ð´Ð° Ð²Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ\82е Ð² Ñ\82ози ÐºÐ¾Ð½Ñ\82акÑ\82"
+msgstr "Ð\97абÑ\80анено Ð²Ð¸ Ðµ Ð´Ð° Ð²Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ\82е Ð² Ñ\82ози ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
 msgid "This channel is full"
 msgstr "Каналът е пълен"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
 msgid "You must be invited to join this channel"
 msgstr "За да влезете в този канал, трябва да бъдете поканени"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
 msgid "Can't proceed while disconnected"
 msgstr "Командата не може да се изпълни, когато не сте свързани"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Достъпът е отказан"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
 msgid "There was an error starting the conversation"
 msgstr "Възникна грешка при започването на разговор"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Нов разговор"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
+msgid "Password Required"
+msgstr "Изисква се парола"
+
 #. COL_STATUS_TEXT
 #. COL_STATE_ICON_NAME
 #. COL_STATE
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:164
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:200
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "Друго съобщение…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:217
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
 msgid "Edit Custom Messages…"
 msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:341
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:350
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
 
 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:384
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Current message: %s</b>\n"
@@ -2593,25 +1904,16 @@ msgstr ""
 "<small><i>За да зададете новото съобщение, натиснете „Enter“. За да отмените "
 "смяната, натиснете „Esc“.</i></small>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
 msgid "Set status"
 msgstr "Задаване на състояние"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1098
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Други съобщения…"
 
-#. Create account
-#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
-#. * "Yahoo!"
-#.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:608
-#, c-format
-msgid "New %s account"
-msgstr "Нова регистрация в %s"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
 msgid "_Match case"
 msgstr "Зачита_не на главни/малки"
 
@@ -2635,47 +1937,47 @@ msgstr "Зачита_не на главни/малки"
 msgid "Phrase not found"
 msgstr "Фразата не е открита"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
 msgid "Received an instant message"
 msgstr "Получено е бързо съобщение"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
 msgid "Sent an instant message"
 msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
 msgid "Incoming chat request"
 msgstr "Входяща заявка за разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
 msgid "Contact connected"
 msgstr "Контактът е в мрежата"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
 msgid "Contact disconnected"
 msgstr "Контактът не е в мрежата"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
 msgid "Connected to server"
 msgstr "Има връзка със сървър"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
 msgid "Disconnected from server"
 msgstr "Няма връзка със сървър"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
 msgid "Incoming voice call"
 msgstr "Входящ аудио разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
 msgid "Outgoing voice call"
 msgstr "Изходящ аудио разговор"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "Аудио разговорът завърши"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Редактиране на други съобщения"
 
@@ -2684,13 +1986,13 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "Искане за записване"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1104
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1079
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
-#: ../src/empathy-event-manager.c:729
+#: ../src/empathy-event-manager.c:694
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Отказване"
 
@@ -2698,104 +2000,105 @@ msgstr "_Отказване"
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Приемане"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1125
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Редактирано в %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
 msgid "Normal"
 msgstr "Нормално"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
 msgstr ""
-"Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
+"Идентичността, предоставена от сървъра за разговори, не може да бъде "
+"проверена."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
 msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
 msgid "The certificate has expired."
 msgstr "Сертификатът е изтекъл."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
 msgstr "Сертификатът още не е в сила."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
 msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
 msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
 msgid "The certificate is self-signed."
 msgstr "Сертификатът е самоподписан."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
 msgid ""
 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
 msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
 msgid "The certificate is cryptographically weak."
 msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
 msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
 msgid "The certificate is malformed."
 msgstr "Сертификатът е повреден."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
 #, c-format
 msgid "Expected hostname: %s"
 msgstr "Очаквано име на хост: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
 #, c-format
 msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "_Продължаване"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
 msgid "Untrusted connection"
 msgstr "Недоверена връзка"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Информация за сертификата"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
 msgid "Select a file"
 msgstr "Избор на файл"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2804,250 +2107,50 @@ msgstr ""
 "За запазването на файла са необходими %s, но свободни са едва %s. Изберете "
 "друго местоположение."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Входящ файл от %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:384
-msgid "Go online to edit your personal information."
-msgstr "Влезте в мрежата, за да редактирате личните си данни."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:464
-msgid "<b>Personal Details</b>"
-msgstr "<b>Лични данни</b>"
-
 #. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:278
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Копиране на адреса"
 
 #. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Отваряне на адреса"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
-msgid "Current Locale"
-msgstr "текущ локал"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
-msgid "Arabic"
-msgstr "арабски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
-msgid "Armenian"
-msgstr "арменски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
-msgid "Baltic"
-msgstr "балтийски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
-msgid "Celtic"
-msgstr "келтски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
-msgid "Central European"
-msgstr "централноевропейски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
-msgid "Chinese Simplified"
-msgstr "китайски, опростен"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "китайски, традиционен"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
-msgid "Croatian"
-msgstr "хърватски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
-msgid "Cyrillic"
-msgstr "кирилица"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
-msgid "Cyrillic/Russian"
-msgstr "кирилица, руска"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
-msgid "Cyrillic/Ukrainian"
-msgstr "кирилица, украинска"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
-msgid "Georgian"
-msgstr "грузински"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
-msgid "Greek"
-msgstr "гръцки"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
-msgid "Gujarati"
-msgstr "гуджарати"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
-msgid "Gurmukhi"
-msgstr "гурмуки"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
-msgid "Hebrew"
-msgstr "иврит"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
-msgid "Hebrew Visual"
-msgstr "иврит, визуален"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
-msgid "Hindi"
-msgstr "хинди"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
-msgid "Icelandic"
-msgstr "исландски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
-msgid "Japanese"
-msgstr "японски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
-msgid "Korean"
-msgstr "корейски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
-msgid "Nordic"
-msgstr "скандинавски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
-msgid "Persian"
-msgstr "персийски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
-msgid "Romanian"
-msgstr "румънски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
-msgid "South European"
-msgstr "южноевропейски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
-msgid "Thai"
-msgstr "тайски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
-msgid "Turkish"
-msgstr "турски"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
-msgid "Unicode"
-msgstr "Уникод"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
-msgid "Western"
-msgstr "западен"
-
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
-msgid "Vietnamese"
-msgstr "виетнамски"
+#. Inspector
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
+msgid "Inspect HTML"
+msgstr "Анализиране на HTML"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
 msgid "Top Contacts"
 msgstr "Най-ползвани контакти"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:31
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
+msgid "People Nearby"
+msgstr "Хора наблизо"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
 msgid "Ungrouped"
 msgstr "Без група"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:231
-msgid "No error message"
-msgstr "Липсва съобщение за грешка"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:304
-msgid "Instant Message (Empathy)"
-msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
-msgid ""
-"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
-"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
-"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
-"ваше решение) по-късна версия."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid ""
-"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
-"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
-"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr ""
-"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
-"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
-"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
+#. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
+#. * fetch contact's presence.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
+#, c-format
+msgid "Server cannot find contact: %s"
+msgstr "Сървърът не може да намери контакта: %s"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:109
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:82
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:115
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
@@ -3056,35 +2159,38 @@ msgstr ""
 "Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
 "Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
 "\n"
+"Петте стиха са от 2-ро действие, 2-ра сцена на „Ромео и Жулиета“ на Шекспир "
+"в превод на Валери Петров.\n"
+"\n"
 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
 "Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
 "bg</a>\n"
 "Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
 "cult.bg/bugs</a>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:182
+#: ../src/empathy-accounts.c:171
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:186
+#: ../src/empathy-accounts.c:175
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора "
 "наблизо“"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:190
+#: ../src/empathy-accounts.c:179
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
 "foo_40example_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:192
+#: ../src/empathy-accounts.c:181
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<ид-р на регистрация>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:197
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "— Регистрации на Empathy"
 
@@ -3094,41 +2200,41 @@ msgstr "Регистрации на Empathy"
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
 #, c-format
-msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
-msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
+msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
+msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %.50s."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1267
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Свързване…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Извън мрежата — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Изключен — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
 
 # FIXME: термини за offine и disconnected
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Неизвестно състояние"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
 msgid ""
 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
@@ -3138,28 +2244,28 @@ msgstr ""
 "Инсталирайте пакета „telepathy-haze“ и рестартирайте програмата, за да "
 "мигрирате рeгистрацията."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Редактиране на настройките на връзката"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:733
-msgid "_Edit Connection Parameters..."
-msgstr "_Редактиране на настройките на връзката"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
+msgid "_Edit Connection Parameters"
+msgstr "_Редактиране на настройките на връзката"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1266
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
 #, c-format
-msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
-msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
+msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
+msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%.50s“?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1270
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1475
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3168,24 +2274,24 @@ msgstr ""
 "промените ви. Искате ли да продължите?"
 
 #. Menu item: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1666
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
 msgid "_Enabled"
 msgstr "_Включена"
 
 #. Menu item: Rename
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1689
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
 msgid "Rename"
 msgstr "Преименуване"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2105
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Прескачане"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2109
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Свързване"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2288
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3194,10 +2300,14 @@ msgstr ""
 "промените ви. Искате ли да продължите?"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2431
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Съобщения и телефония"
 
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Add…"
+msgstr "Добавяне…"
+
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "_Import…"
 msgstr "_Внасяне…"
@@ -3218,31 +2328,31 @@ msgstr ""
 msgid "No protocol backends installed"
 msgstr "Не са инсталирани модулите за поддръжка на този протокол"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:296
+#: ../src/empathy-auth-client.c:285
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr " — идентифициране с Empathy"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:312
+#: ../src/empathy-auth-client.c:301
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Идентифициране с Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:427
+#: ../src/empathy.c:407
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
 
-#: ../src/empathy.c:431
+#: ../src/empathy.c:411
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
 
-#: ../src/empathy.c:447
+#: ../src/empathy.c:440
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:623
+#: ../src/empathy.c:626
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
 
-#: ../src/empathy.c:625
+#: ../src/empathy.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -3255,107 +2365,105 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/empathy-call.c:193
+#: ../src/empathy-call.c:115
+msgid "In a call"
+msgstr "В разговор"
+
+#: ../src/empathy-call.c:223
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
 
-#: ../src/empathy-call.c:217
+#: ../src/empathy-call.c:247
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:119
+#: ../src/empathy-call-observer.c:111
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr "%s току-що се опита да ви позвъни, но провеждахте друг разговор."
 
-#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
-#. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1124 ../src/empathy-call-window.c:1140
-msgid "i"
-msgstr "инф."
-
-#: ../src/empathy-call-window.c:1484 ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Входящ разговор"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1490 ../src/empathy-event-manager.c:913
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Входящ видео разговор от %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1490 ../src/empathy-event-manager.c:516
-#: ../src/empathy-event-manager.c:913
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
+#: ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Входящ разговор от %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1494
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
+#: ../src/empathy-call-window.c:1553
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
 msgid "Reject"
 msgstr "Отхвърляне"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1495
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+#: ../src/empathy-call-window.c:1554
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer"
 msgstr "Отговор"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1861
+#: ../src/empathy-call-window.c:1924
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Разговор с %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2113
+#: ../src/empathy-call-window.c:2176
 msgid "The IP address as seen by the machine"
-msgstr "Ð\9cеÑ\81Ñ\82ен Ð°Ð´Ñ\80еÑ\81, както се вижда оттук"
+msgstr "Ð\90дÑ\80еÑ\81 Ð¿Ð¾ IP, както се вижда оттук"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2115
+#: ../src/empathy-call-window.c:2178
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
-msgstr "Ð\9cеÑ\81Ñ\82ен Ð°Ð´Ñ\80еÑ\81, както се вижда от сървър в Интернет"
+msgstr "Ð\90дÑ\80еÑ\81 Ð¿Ð¾ IP, както се вижда от сървър в Интернет"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2117
+#: ../src/empathy-call-window.c:2180
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
-msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
+msgstr "Ð\90дÑ\80еÑ\81 Ð¿Ð¾ IP Ð½Ð° Ð¾Ñ\82Ñ\81Ñ\80еÑ\89наÑ\82а Ñ\81Ñ\82Ñ\80ана, ÐºÐ°ÐºÑ\82о Ñ\81е Ð²Ð¸Ð¶Ð´Ð° Ð¾Ñ\82Ñ\82ам"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2119
+#: ../src/empathy-call-window.c:2182
 msgid "The IP address of a relay server"
-msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
+msgstr "Ð\90дÑ\80еÑ\81 Ð¿Ð¾ IP Ð½Ð° Ð¿Ñ\80епÑ\80едаваÑ\89иÑ\8f Ñ\81Ñ\8aÑ\80вÑ\8aÑ\80"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2121
+#: ../src/empathy-call-window.c:2184
 msgid "The IP address of the multicast group"
-msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
+msgstr "Ð\90дÑ\80еÑ\81 Ð¿Ð¾ IP Ð½Ð° Ð³Ñ\80Ñ\83паÑ\82а Ð·Ð° Ñ\80азпÑ\80Ñ\8aÑ\81кване (multicast)"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2522 ../src/empathy-call-window.c:2523
-#: ../src/empathy-call-window.c:2524 ../src/empathy-call-window.c:2525
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
+#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
+#: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Неизвестно"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2874
+#: ../src/empathy-call-window.c:2952
 msgid "On hold"
 msgstr "Задържане"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2878
+#: ../src/empathy-call-window.c:2956
 msgid "Mute"
 msgstr "Без звук"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2880
+#: ../src/empathy-call-window.c:2958
 msgid "Duration"
 msgstr "Времетраене"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2883
+#: ../src/empathy-call-window.c:2961
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dм"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2979
+#: ../src/empathy-call-window.c:3057
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Технически данни"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3018
+#: ../src/empathy-call-window.c:3096
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3364,7 +2472,7 @@ msgstr ""
 "Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
 "компютър"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3023
+#: ../src/empathy-call-window.c:3101
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3373,7 +2481,7 @@ msgstr ""
 "Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
 "компютър"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3029
+#: ../src/empathy-call-window.c:3107
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3382,25 +2490,25 @@ msgstr ""
 "Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
 "преки връзки."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3035
+#: ../src/empathy-call-window.c:3113
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Мрежова грешка"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3039
+#: ../src/empathy-call-window.c:3117
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
 "на компютъра ви"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3042
+#: ../src/empathy-call-window.c:3120
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
 "на компютъра ви"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3054
+#: ../src/empathy-call-window.c:3132
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3411,32 +2519,32 @@ msgstr ""
 "\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
 "прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3063
+#: ../src/empathy-call-window.c:3141
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Грешка в модула за разговори"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3066
+#: ../src/empathy-call-window.c:3144
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Достигнат е краят на потока"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3106
+#: ../src/empathy-call-window.c:3184
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3116
+#: ../src/empathy-call-window.c:3194
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3153
+#: ../src/empathy-call-window.c:3231
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Текущият ви баланс е %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3157
+#: ../src/empathy-call-window.c:3235
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3159
+#: ../src/empathy-call-window.c:3237
 msgid "Top Up"
 msgstr "Захранване"
 
@@ -3460,11 +2568,11 @@ msgstr "_Настройки"
 msgid "_View"
 msgstr "_Преглед"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
 msgid "_Help"
 msgstr "Помо_щ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Ръководство"
 
@@ -3473,90 +2581,98 @@ msgid "_Debug"
 msgstr "_Изчистване на грешки"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
+msgid "_GStreamer"
+msgstr "_GStreamer"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
+msgid "_Telepathy"
+msgstr "_Съобщения и телефония"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
 msgid "Swap camera"
 msgstr "Размяна на камерата"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
 msgid "Minimise me"
 msgstr "Смаляване"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
 msgid "Maximise me"
 msgstr "Уголемяване"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
 msgid "Disable camera"
 msgstr "Спиране на камерата"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
 msgid "Hang up"
 msgstr "Затваряне"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
 msgid "Hang up current call"
 msgstr "Затваряне на текущия разговор"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
 msgid "Video call"
 msgstr "Видео разговор"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
 msgid "Start a video call"
 msgstr "Провеждане на видео разговор"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
 msgid "Start an audio call"
 msgstr "Провеждане на аудио разговор"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
 msgid "Show dialpad"
 msgstr "Циферблат"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
 msgid "Display the dialpad"
 msgstr "Циферблат"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
 msgid "Toggle video transmission"
 msgstr "Превключване на пращането на видео"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
 msgid "Toggle audio transmission"
 msgstr "Превключване на пращането на аудио"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
 msgid "Encoding Codec:"
 msgstr "Кодиращ модул:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
 msgid "Decoding Codec:"
 msgstr "Декодиращ модул:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
 msgid "Remote Candidate:"
 msgstr "Отдалечен кандидат:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
 msgid "Local Candidate:"
 msgstr "Местен кандидат:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "Audio"
 msgstr "Звук"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:104
+#: ../src/empathy-chat.c:100
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
 msgid "Name"
 msgstr "Име"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
 msgid "Room"
 msgstr "Стая"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Автоматично свързване"
 
@@ -3564,11 +2680,11 @@ msgstr "Автоматично свързване"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Управление на стаите в отметките"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:282
+#: ../src/empathy-chat-window.c:278
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Да се затвори ли този прозорец?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:288
+#: ../src/empathy-chat-window.c:284
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -3577,7 +2693,7 @@ msgstr ""
 "Ако затворите този прозорец, ще напуснете %s. Няма да получавате други "
 "съобщения докато не влезете отново."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:301
+#: ../src/empathy-chat-window.c:297
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -3592,12 +2708,12 @@ msgstr[1] ""
 "Ако затворите този прозорец, ще напуснете %u стаи. Няма да получавате други "
 "съобщения докато не влезете отново в тях."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:312
+#: ../src/empathy-chat-window.c:308
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Излизане от %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:314
+#: ../src/empathy-chat-window.c:310
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -3605,54 +2721,54 @@ msgstr ""
 "Няма да получавате други съобщения от тази стая, докато не влезете отново в "
 "нея."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:333
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Close window"
 msgstr "Затваряне на прозореца"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:333
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Leave room"
 msgstr "Излизане от стаята"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
+#: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
 msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
 msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:687
+#: ../src/empathy-chat-window.c:686
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
 msgstr[0] "%s (и %u друго)"
 msgstr[1] "%s (и %u други)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:703
+#: ../src/empathy-chat-window.c:702
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
 msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
 msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:712
+#: ../src/empathy-chat-window.c:711
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
 msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
 msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:949
+#: ../src/empathy-chat-window.c:948
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:957
+#: ../src/empathy-chat-window.c:956
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
 msgstr[0] "Изпращане на %d съобщение"
 msgstr[1] "Изпращане на %d съобщения"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:977
+#: ../src/empathy-chat-window.c:976
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Пише съобщение."
 
@@ -3685,124 +2801,151 @@ msgid "Invite _Participant…"
 msgstr "Поканване на _участник…"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
+msgid "_Join Chat"
+msgstr "_Присъединяване"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+msgid "Le_ave Chat"
+msgstr "_Напускане"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
 msgid "C_ontact"
 msgstr "_Контакт"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
 msgid "_Tabs"
 msgstr "_Подпрозорци"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Предишен подпрозорец"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Следващ подпрозорец"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:69
+#: ../src/empathy-debugger.c:76
 msgid "Show a particular service"
 msgstr "Само избрана услуга"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:74
+#: ../src/empathy-debugger.c:81
 msgid "- Empathy Debugger"
 msgstr "— изчистване на грешки към Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:113
+#: ../src/empathy-debugger.c:141
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1599
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
 msgid "Save"
 msgstr "Запазване"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1659
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1624
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Връзка към сайта за поставяне"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1668
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1633
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Отговор на сайта за поставяне"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1675
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1640
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr ""
 "Данните са прекалено големи за еднократно поставяне. Запазете журнала във "
 "файл."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1856
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1822
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1916
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1882
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "Изпращане към сайта за поставяне"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1960
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1926
 msgid "Pause"
 msgstr "Пауза"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1972
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1938
 msgid "Level "
 msgstr "Ниво"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1991
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1957
 msgid "Debug"
 msgstr "Подробност"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1996
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1962
 msgid "Info"
 msgstr "Информация"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2001 ../src/empathy-debug-window.c:2050
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
 msgid "Message"
 msgstr "Съобщение"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2006
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1972
 msgid "Warning"
 msgstr "Предупреждение"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2011
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1977
 msgid "Critical"
 msgstr "Критична"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2016
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1982
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2035
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
+msgid ""
+"Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
+"such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
+"received.\n"
+"If you don't want to see such information available in a public bug report, "
+"you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
+"when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
+"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
+msgstr ""
+"Дори паролите да не се виждат, дневниците могат да съдържат важна информация "
+"като списъка с контакти или последните съобщения, които сте изпратили или "
+"получили.\n"
+"Ако не желаете тази информация да е видима в публичния доклад за грешка, "
+"можете да намалите видимостта само за разработчиците на Empathy. При "
+"докладването могат да се показват само допълнителните полета в <a href="
+"\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">доклада за "
+"грешка</a>."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2027
 msgid "Time"
 msgstr "Време"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2038
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
 msgid "Domain"
 msgstr "Област"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2041
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2033
 msgid "Category"
 msgstr "Категория"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2044
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2036
 msgid "Level"
 msgstr "Ниво"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2073
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2070
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
@@ -3810,70 +2953,70 @@ msgstr ""
 "Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
 "отдалечено изчистване на грешки."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Входящ видео разговор"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:512
+#: ../src/empathy-event-manager.c:478
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:513
+#: ../src/empathy-event-manager.c:479
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:541
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 msgid "_Reject"
 msgstr "От_казване"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:549 ../src/empathy-event-manager.c:557
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Отговаряне"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:557
+#: ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Отговор с видео"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:712
+#: ../src/empathy-event-manager.c:677
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Покана за стая"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:714
+#: ../src/empathy-event-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Покана за влизане в %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:721
+#: ../src/empathy-event-manager.c:686
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s ви кани да влезете в %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:734
+#: ../src/empathy-event-manager.c:699
 msgid "_Join"
 msgstr "_Влизане"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:760
+#: ../src/empathy-event-manager.c:725
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s ви кани да се влезете в %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:766
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Канят ви да влезете в %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:945
+#: ../src/empathy-event-manager.c:920
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Входящ файл от %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:225
+#: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "Парола"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3883,105 +3026,105 @@ msgstr ""
 "Съобщение: %s"
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:94
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:97
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u м. и %02u сек."
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:173
 msgctxt "file transfer percent"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Неизвестно"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:268
 #, c-format
 msgid "%s of %s at %s/s"
 msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:269
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s от общо %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:300
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:303
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:333
 #, c-format
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:336
 msgid "Error receiving a file"
 msgstr "Грешка при получаване на файл"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
 #, c-format
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:344
 msgid "Error sending a file"
 msgstr "Грешка при изпращане на файл"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:483
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
 msgstr "„%s“ получен от %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
 msgstr "„%s“ изпратен до %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:491
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
 msgid "File"
 msgstr "Файл"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
 msgid "Remaining"
 msgstr "Остават"
 
@@ -3995,11 +3138,11 @@ msgstr ""
 "Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
 "от списъка"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:70
 msgid "_Import"
 msgstr "_Внасяне"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:82
 msgid ""
 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
 "importing accounts from Pidgin."
@@ -4007,49 +3150,49 @@ msgstr ""
 "Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
 "само от Pidgin."
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:203
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "Внасяне на регистрации"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:302
+#: ../src/empathy-import-widget.c:299
 msgid "Import"
 msgstr "Внасяне"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:311
+#: ../src/empathy-import-widget.c:308
 msgid "Protocol"
 msgstr "Протокол"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:335
+#: ../src/empathy-import-widget.c:332
 msgid "Source"
 msgstr "Източник"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "Поканване на участник"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
-msgstr "Ð\98збоÑ\80 Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ\82акÑ\82, Ð·Ð° Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð½Ð²Ð°Ð½Ðµ в разговора:"
+msgstr "Ð\98збоÑ\80 Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð½Ñ\82акÑ\82, Ð·Ð° Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð½Ð° в разговора:"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
 msgid "Invite"
 msgstr "Покана"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Стая за разговор"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
 msgid "Members"
 msgstr "Участници"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
 msgid "Failed to list rooms"
 msgstr "Неуспешно изброяване на стаите"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -4062,20 +3205,20 @@ msgstr ""
 "Изисква се парола: %s\n"
 "Брой участници: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
 msgid "Yes"
 msgstr "Да"
 
 # Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
 # регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
 # „Не, това е всичко засега“.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
 msgid "No"
 msgstr "Не"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
 msgid "Join Room"
 msgstr "Влизане в стая"
 
@@ -4118,104 +3261,104 @@ msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде заред
 msgid "Room List"
 msgstr "Списък със стаи"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
 msgid "Respond"
 msgstr "Отговаряне"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer with video"
-msgstr "Ð\9eÑ\82говоÑ\80 с видео"
+msgstr "Ð\9eÑ\82говаÑ\80Ñ\8fне с видео"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
 msgid "Decline"
 msgstr "Отклоняване"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
 msgid "Accept"
 msgstr "Приемане"
 
 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
 #. * brings the password popup.
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
 msgid "Provide"
 msgstr "Въвеждане"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:138
 msgid "Message received"
 msgstr "Съобщението е получено"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:144
+#: ../src/empathy-preferences.c:139
 msgid "Message sent"
 msgstr "Съобщението е изпратено"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:145
+#: ../src/empathy-preferences.c:140
 msgid "New conversation"
 msgstr "Нов разговор"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:146
+#: ../src/empathy-preferences.c:141
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "Контактът влезе в мрежата"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:147
+#: ../src/empathy-preferences.c:142
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Контактът е извън мрежата"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:148
+#: ../src/empathy-preferences.c:143
 msgid "Account connected"
 msgstr "Регистрацията е включена"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:149
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Регистрацията е изключена"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:386
+#: ../src/empathy-preferences.c:369
 msgid "Language"
 msgstr "Език"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:637
+#: ../src/empathy-preferences.c:620
 msgid "Juliet"
 msgstr "Жулиета"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:644
+#: ../src/empathy-preferences.c:627
 msgid "Romeo"
 msgstr "Ромео"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:650
+#: ../src/empathy-preferences.c:633
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Ромео! О, защо си ти Ромео?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:654
+#: ../src/empathy-preferences.c:637
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "От род и име отречи се или"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:657
+#: ../src/empathy-preferences.c:640
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "ако не щеш, любовна клетва дай ми"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:660
+#: ../src/empathy-preferences.c:643
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "и аз не ще съм вече Капулети!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:663
+#: ../src/empathy-preferences.c:646
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "Да ѝ отвърна ли или да слушам?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:666
+#: ../src/empathy-preferences.c:649
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Жулиета прекъсна връзката"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1032
+#: ../src/empathy-preferences.c:1015
 msgid "Preferences"
 msgstr "Настройки"
 
@@ -4227,7 +3370,7 @@ msgstr "Показване на групите"
 msgid "Show account balances"
 msgstr "Показване на баланса по регистрацията"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2108
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2301
 msgid "Contact List"
 msgstr "Списък с контакти"
 
@@ -4350,134 +3493,143 @@ msgstr "_Ниска точност на местоположението"
 msgid "Privacy"
 msgstr "Лични данни"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
-msgid "_GPS"
-msgstr "_GPS"
-
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
-msgid "_Cellphone"
-msgstr "_Мобилен телефон"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
-msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
-msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
-msgid "Location sources:"
-msgstr "Датчик за местоположение:"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
 msgid ""
 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
 msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
 msgid "Enable spell checking for languages:"
 msgstr "Езици с проверка на правописа:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:42
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Проверка на правописа"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:43
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
 msgid "Chat Th_eme:"
 msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
 
-# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
-# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
-# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
-# Пеленг става
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:44
+# Пеленг, а не посока, защото не е релативно спрямо дадената позиция
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
 msgid "Variant:"
 msgstr "Пеленг:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:45
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
 msgid "Themes"
 msgstr "Графични теми"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:242
+#: ../src/empathy-roster-window.c:231
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Паролата ви"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:248
+#: ../src/empathy-roster-window.c:237
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Прекъсване"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:442
-msgid "You need to setup an account to see contacts here."
+#: ../src/empathy-roster-window.c:494
+msgid "You need to set up an account to see contacts here."
 msgstr ""
-"Трябва да настроите поне една регистрации, за да се появят контакти тук."
+"Трябва да настроите поне една регистрация, за да се появят контакти тук."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:518
+#: ../src/empathy-roster-window.c:570
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
 "Регистрациите за %s няма да могат да се ползват, преди да обновите софтуера "
 "за %s."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:636
-msgid "Update software..."
+#: ../src/empathy-roster-window.c:671
+msgid "Windows Live"
+msgstr "Windows Live"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:673
+msgid "Google Talk"
+msgstr "Google Talk"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:675
+msgid "Facebook"
+msgstr "Facebook"
+
+#. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
+#: ../src/empathy-roster-window.c:690
+#, c-format
+msgid "%s account requires authorisation"
+msgstr "Регистрацията %s изисква упълномощаване"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:701
+msgid "Online Accounts"
+msgstr "Мрежови регистрации"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:748
+msgid "Update software…"
 msgstr "Обновяване на софтуера…"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:642
+#: ../src/empathy-roster-window.c:754
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Ново свързване"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:646
+#: ../src/empathy-roster-window.c:758
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Редактиране на регистрация"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:651
+#: ../src/empathy-roster-window.c:763
 msgid "Close"
 msgstr "Затваряне"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:788
+#: ../src/empathy-roster-window.c:905
 msgid "Top up account"
 msgstr "Надграждане на регистрацията"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1470
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1626
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr ""
 "Трябва да включите поне една от регистрациите си, за да се появят контакти "
 "тук."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1478
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1634
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "Трябва да включите %s, за да се появят контакти тук."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1556
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1712
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "За да се появят контакти тук, сменете състоянието си."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1565
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1721
 msgid "No match found"
 msgstr "Не е намерено съвпадение"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1570
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1728
+msgid "You haven't added any contacts yet"
+msgstr "Добавете контакти"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1731
 msgid "No online contacts"
 msgstr "Няма контакти в мрежата"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
-msgid "_New Conversation..."
-msgstr "Нов _разговор…"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
+msgid "_New Conversation…"
+msgstr "_Нов разговор…"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
-msgid "New _Call..."
-msgstr "Ново по_викване…"
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+msgid "New _Call…"
+msgstr "Нов _разговор…"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
 msgid "Contacts"
 msgstr "Контакти"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
-msgid "_Add Contacts..."
-msgstr "_Добавяне на контакти…"
+msgid "_Add Contacts"
+msgstr "_Добавяне на контакт…"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
-msgid "_Search for Contacts..."
+msgid "_Search for Contacts"
 msgstr "_Търсене на контакти…"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
@@ -4489,8 +3641,8 @@ msgid "_Rooms"
 msgstr "_Стаи"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
-msgid "_Join..."
-msgstr "_Ð\92лизане…"
+msgid "_Join"
+msgstr "_Ð\9fÑ\80иÑ\81Ñ\8aединÑ\8fване…"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
 msgid "Join _Favorites"
@@ -4517,7 +3669,7 @@ msgid "Help"
 msgstr "Помощ"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
-msgid "About Empathy"
+msgid "About"
 msgstr "Относно"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
@@ -4533,24 +3685,20 @@ msgstr "Настройки на регистрациите"
 msgid "Go _Online"
 msgstr "_Влизане в мрежата"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
-msgid "_New Conversation…"
-msgstr "_Нов разговор…"
-
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
-msgid "New _Call…"
-msgstr "Нов _разговор…"
+#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
+msgid "Show _Offline Contacts"
+msgstr "Показване на контактите, които _не са в мрежата"
 
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
 msgid "Status"
 msgstr "Състояние"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
 msgid "Done"
 msgstr "Готово"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
 msgid "Please enter your account details"
 msgstr "Въведете данните за регистрацията си"
 
@@ -4561,4 +3709,4 @@ msgstr "Редактиране на настройките на регистра
 
 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
 msgid "Integrate your IM accounts"
-msgstr "Обединяване на регистрациите за моментни  съобщения"
+msgstr "Обединяване на регистрациите за моментни съобщения"