Updated Czech translation
authorMarek Černocký <marek@manet.cz>
Thu, 28 Jul 2011 07:10:40 +0000 (09:10 +0200)
committerMarek Černocký <marek@manet.cz>
Thu, 28 Jul 2011 07:10:40 +0000 (09:10 +0200)
po/cs.po

index f44cf1a..924d718 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
 # Jiri Eischmann <jiri@eischmann.cz>, 2010.
 # Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009, 2010.
 # Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011.
+# Pavel Šefránek <pavel@sefranek2.cz>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
-"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-26 12:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-30 13:02+0200\n"
-"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
+"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-25 11:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-28 09:10+0200\n"
+"Last-Translator: Pavel Šefránek <pavel@sefranek2.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 
@@ -62,41 +63,45 @@ msgid "Chat window theme"
 msgstr "Motiv okna diskuze"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Chat window theme variant"
+msgstr "Motiv okna diskuze"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
 msgid ""
 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
 msgstr ""
 "Čárkami oddělený seznam jazyků používaných ke kontrole pravopisu (např. „en, "
 "fr, nl“)."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Compact contact list"
 msgstr "Kompaktní seznam kontaktů"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Měli byste používat správce připojení"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Contact list sort criterion"
 msgstr "Kritérium pro řazení seznamu kontaktů"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "Výchozí adresář pro výběr obrázku avataru"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Disable popup notifications when away"
 msgstr "Zakázat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Disable sounds when away"
 msgstr "Zakázat zvuky v případě mé nepřítomnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
 msgid ""
 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
 "user immediately."
@@ -104,231 +109,240 @@ msgstr ""
 "Zobrazovat příchozí události ve stavové oblasti. Když je něco špatně, tak se "
 "to uživatel ihned dozví."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Empathy can publish the user's location"
 msgstr "Empathy může zveřejnit polohu uživatele"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
 msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí GPS"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
 msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí mobilní sítě"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
 msgstr "Empathy se může pokusit určit vaši polohu pomocí sítě"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Výchozí adresář pro stahování aplikace Empathy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
 msgstr "Empathy migrovala záznamy butterfly"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Empathy should auto-away when idle"
 msgstr "Empathy by měl při nečinnosti automaticky nastavit na nepřítomen"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Automaticky připojovat Empathy po spuštění"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Přesnost plohy by měla být omezena"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Používat avatar kontaktu jako ikonku okna diskuze"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Povolit vývojové nástroje pro WebKit"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "Povolit vyskakující upozornění na nové zprávy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Skrýt hlavní okno"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "Skrýt hlavní okno."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "Znak doplňování přezdívek"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Otevírat nové diskuze v oddělených oknech"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Cesta k požadovanému motivu Adium"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
 msgstr ""
 "Cesta k motivu Adium, který bude v případě, že Adium používáte, vybrán."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Přehrávat zvuk pro příchozí zprávy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Přehrát zvuk při nové konverzaci"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Přehrávat zvuk pro odchozí zprávy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "Přehrávat zvuk, když se kontakt přihlásí"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Přehrát zvuk, pokud se kontakt odhlásí"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "Přehrávat zvuk, když se přihlásím"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Přehrávat zvuk, když se odhlásím"
 
 # is chat different than conversation?
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Vyskakující upozornění, pokud není vybrána diskuze"
 
 # is chat different than conversation?
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu"
 
 # is chat different than conversation?
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Vyskakující upozornění při odhlášení kontaktu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
+msgid "Show Balance in contact list"
+msgstr "Zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Show avatars"
 msgstr "Zobrazovat avatary"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Show contact list in rooms"
 msgstr "Zobrazit seznam kontaktů v diskuzních místnostech"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Zobrazovat nápovědu, pokud se chystáte zavřít hlavní okno"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Zobrazovat odpojené kontakty"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
 msgid "Show protocols"
 msgstr "Zobrazovat protokoly"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Jazyky s kontrolovaným pravopisem"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Výchozí adresář pro ukládání přenášených souborů."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Poslední adresář, ze kterého byl vybrán obrázek avataru."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
 msgid "The position for the chat window side pane"
 msgstr "Poloha pro postranní panel diskuzního okna"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
 msgstr "Uložená poloha (v pixelech) postranního panelu diskuzního okna"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech diskuzí."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
+msgid ""
+"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr "Motiv, který je používán pro zobrazení konverzací v oknech diskuzí."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Používat grafické smajlíky"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "Používat zvuková upozornění"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "Používat motiv pro diskuzní místnosti"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr "Jestli může Empathy zveřejňovat kontaktům vaši polohu."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
 msgstr "Jestli může Empathy používat GPS k určení polohy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
 msgstr "Jestli může Empathy použít mobilní síť k určení polohy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
 msgstr "Zda může Empathy použít sít k určení polohy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
 msgstr "Jestli aplikace Empathy migrovala záznamy butterfly."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Jestli se má Empathy po spuštění automaticky připojovat k vašim účtům."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
 msgid ""
 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr ""
 "Zda by měla aplikace Empathy při nečinnosti uživatele přepínat na stav "
 "nepřítomen"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
 msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr ""
 "Jestli má Empathy omezit přesnost polohy pro lepší ochranu vašeho soukromí."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
 msgid ""
 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Zda má Empathy používat avatar kontaktu jako ikonu okna diskuze."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
 msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr ""
 "Zda mají být povoleny vývojové nástroje pro Webkit, například Web Inspektor."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
 msgid ""
 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
 "reconnect."
@@ -336,65 +350,65 @@ msgstr ""
 "Jestli má být používán správce připojení k automatickému připojování a "
 "odpojování."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
 msgid ""
 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Jestli u zadávaných slov kontrolovat pravopis."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
 msgstr "Jestli v konverzacích převádět smajlíky na obrázky."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
 msgstr ""
 "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na přihlašování kontaktu k síti."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
 msgid ""
 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
 msgstr ""
 "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na odhlašování kontaktu od sítě."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuky jako upozornění na události."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na příchozí zprávy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na novou konverzaci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuk jako upozornění na odchozí zprávy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
 msgstr "Jestli přehrávat zvuk, když se přihlašuji do sítě."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
 msgstr "Zda přehrávat zvuk, když se odhlašuji ze sítě."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Zda přehrávat zvuková upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
 "zaneprázdněnosti."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
 msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při odpojení uživatele."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
 msgstr "Jestli zobrazovat vyskakující upozornění při přihlášení kontaktu."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
 msgid ""
 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
 "the chat is already opened, but not focused."
@@ -402,51 +416,55 @@ msgstr ""
 "Zdali zobrazovat vyskakující upozornění na novou zprávu, i když diskuze byla "
 "již otevřena, ale není vybrána."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
 msgstr "Zdali zobrazovat vyskakující upozornění při přijetí nové zprávy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
+msgid "Whether to show account balances in the contact list."
+msgstr "Jestli zobrazovat zůstatek kreditu v seznamu kontaktů."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
 msgid ""
 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
 msgstr ""
 "Zda zobrazovat avatary kontaktů v seznamu kontaktů a oknech s konverzacemi."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "Zda v seznamu kontaktů zobrazovat odpojené kontakty."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Zda zobrazovat vyskakující upozornění v případě mé nepřítomnosti nebo "
 "zaneprázdněnosti."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
 msgstr "Jestli zobrazovat protokoly kontaktů v seznamu kontaktů."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
 msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v diskuzních místnostech."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
 msgstr "Jestli zobrazovat seznam kontaktů v kompaktním režimu."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
 msgid ""
 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
 "'x' button in the title bar."
 msgstr ""
 "Zda zobrazovat varování při uzavírání hlavního okna prostřednictvím tlačítka "
-"'x' (křížek) v záhlaví okna."
+"„x“ (křížek) v záhlaví okna."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Zda používat motiv pro diskuzní místnosti."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
 msgid ""
 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
@@ -462,7 +480,7 @@ msgstr "Spravovat účty IM a VoIP"
 
 #. Tweak the dialog
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2340
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Účty IM a VoIP"
 
@@ -482,6 +500,22 @@ msgstr "Vybraný soubor není běžným souborem"
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Vybraný soubor je prázdný"
 
+#: ../libempathy/empathy-message.c:413 ../src/empathy-call-observer.c:132
+#, c-format
+msgid "Missed call from %s"
+msgstr "Zmeškaný hovor od kontaktu %s"
+
+#. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
+#: ../libempathy/empathy-message.c:417
+#, c-format
+msgid "Called %s"
+msgstr "Hovor s kontaktem %s"
+
+#: ../libempathy/empathy-message.c:420
+#, c-format
+msgid "Call from %s"
+msgstr "Příchozí hovor od kontaktu %s"
+
 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
 msgid "Socket type not supported"
 msgstr "Typ soketu není podporován"
@@ -510,142 +544,142 @@ msgstr "Chyba při pokusu o odeslání souboru"
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Protistrana není schopna přenosu souborů"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:292
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Neznámý důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:212
 msgid "Available"
 msgstr "Přítomen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:214
 msgid "Busy"
 msgstr "Zaneprázdněn"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:217
 msgid "Away"
 msgstr "Nepřítomen"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:219
 msgid "Invisible"
 msgstr "Neviditelný"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:221
 msgid "Offline"
 msgstr "Odpojen"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
-#| msgid "Unknown"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:224
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámo"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:264
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Neudán žádný důvod"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:266 ../libempathy/empathy-utils.c:322
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stav nastaven na „Odhlášen“"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:268 ../libempathy/empathy-utils.c:302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
 msgid "Network error"
 msgstr "Chyba sítě"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:270 ../libempathy/empathy-utils.c:304
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Ověření selhalo"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:272 ../libempathy/empathy-utils.c:306
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Chyba šifrování"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:274
 msgid "Name in use"
 msgstr "Jméno používáno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:276 ../libempathy/empathy-utils.c:308
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Certifikát nebyl poskytnut"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:278 ../libempathy/empathy-utils.c:310
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Nedůvěryhodný certifikát"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:312
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Platnost certifikátu vypršela"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:314
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certifikát není aktivován"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:284 ../libempathy/empathy-utils.c:316
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Certifikát názvu počítače nesouhlasí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:318
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Certifikát otisku prstu nesouhlasí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:320
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certifikát je podepsán sám sebou"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:381
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Chyba certifikátu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:415
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:324
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Šifrování není dostupné"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:417
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:326
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certifikát je neplatný"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:419
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:328
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Spojení bylo odmítnuto"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:421
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:330
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Spojení bylo navázáno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:423
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:332
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Spojení bylo ztraceno"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:425
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:334
 msgid "This resource is already connected to the server"
 msgstr "Zdroj je již připojen k serveru"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:427
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:336
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr "Spojení bylo nahrazeno novým spojením, které používá stejný zdroj"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:430
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:339
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Takový účet již na serveru existuje"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:432
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:341
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Server je právě příliš zaneprázdněn na to, aby obsloužil spojení"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:434
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:343
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certifikát byl odvolán"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:436
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certifikát používá nepříliš bezpečný šifrovací algoritmus nebo je z "
 "kryptografického hlediska slabý"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:439
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -653,24 +687,24 @@ msgstr ""
 "Délka certifikátu serveru, nebo délka zřetězených certifikátů serveru, "
 "přesáhla omezení dané kryptografickou knihovnou"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:602
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:509
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Lidé v okolí"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:607
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:514
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:636
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:543
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:637
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:544
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:100
+#: ../libempathy/empathy-time.c:88
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
@@ -678,7 +712,7 @@ msgstr[0] "před %d sekundou"
 msgstr[1] "před %d sekundami"
 msgstr[2] "před %d sekundami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:105
+#: ../libempathy/empathy-time.c:93
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -686,7 +720,7 @@ msgstr[0] "před minutou"
 msgstr[1] "před %d minutami"
 msgstr[2] "před %d minutami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:110
+#: ../libempathy/empathy-time.c:98
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -694,7 +728,7 @@ msgstr[0] "před hodinou"
 msgstr[1] "před %d hodinami"
 msgstr[2] "před %d hodinami"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:115
+#: ../libempathy/empathy-time.c:103
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -702,7 +736,7 @@ msgstr[0] "včera"
 msgstr[1] "před %d dny"
 msgstr[2] "před %d dny"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:120
+#: ../libempathy/empathy-time.c:108
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -710,7 +744,7 @@ msgstr[0] "před týdnem"
 msgstr[1] "před %d týdny"
 msgstr[2] "před %d týdny"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:125
+#: ../libempathy/empathy-time.c:113
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -718,75 +752,75 @@ msgstr[0] "před měsícem"
 msgstr[1] "před %d měsíci"
 msgstr[2] "před %d měsíci"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:130
+#: ../libempathy/empathy-time.c:136
 msgid "in the future"
 msgstr "v budoucnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:491
-msgid "All"
-msgstr "Všechny"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:539
+msgid "All accounts"
+msgstr "Všechny účty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:643
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:691
 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
 msgid "Account"
 msgstr "Účet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:692
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:693
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:753
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:810
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:766
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:823
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1151
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1164
 #, c-format
 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
 msgstr "Účet %s je upravován přes My Web Accounts."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1157
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1170
 #, c-format
 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
 msgstr "Účet %s nelze upravovat v aplikaci Empathy."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1190
 msgid "Launch My Web Accounts"
 msgstr "Spustit My Web Accounts"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1530
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
 msgid "Username:"
 msgstr "Uživatelské jméno:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1833
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1848
 msgid "A_pply"
 msgstr "_Použít"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1863
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1878
 msgid "L_og in"
 msgstr "Přip_ojit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1937
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1952
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "Takový účet již existuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1955
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Vytvořit nový účet na serveru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2147
 msgid "Ca_ncel"
 msgstr "_Zrušit"
 
@@ -795,19 +829,19 @@ msgstr "_Zrušit"
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2413
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2425
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2439
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2451
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "Účet služby %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2443
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2455
 msgid "New account"
 msgstr "Nový účet"
 
@@ -819,6 +853,7 @@ msgstr "<b>Například:</b> MojeZobrazovanéJméno"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
@@ -832,7 +867,7 @@ msgstr "Pokročilé"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_Heslo:"
@@ -842,7 +877,7 @@ msgstr "_Heslo:"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
 msgid "Remember Password"
 msgstr "Zapamatovat heslo"
 
@@ -852,7 +887,7 @@ msgstr "Zapamatovat heslo"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
 msgid "Remember password"
@@ -928,76 +963,84 @@ msgstr "Jaké je váš UIN pro ICQ?"
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "Jaké je vaše heslo k ICQ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:217
 msgid "Auto"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:187
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:190
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:193
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
 #. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:222
 msgid "Register"
 msgstr "Zaregistrovat"
 
 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
 #. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:227
 msgid "Options"
 msgstr "Volby"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:230
 msgid "None"
 msgstr "Žádný"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
 msgid "Character set:"
 msgstr "Znaková sada:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
+msgid ""
+"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
+"password."
+msgstr ""
+"Většina serverů IRC heslo nepotřebuje, takže pokud si nejste jisti, žádné "
+"heslo nezadávejte."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
 msgid "Network"
 msgstr "Síť"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
 msgid "Network:"
 msgstr "Síť:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
 msgid "Nickname:"
 msgstr "Přezdívka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
 msgid "Quit message:"
 msgstr "Zpráva loučení:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
 msgid "Real name:"
 msgstr "Pravé jméno:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid "Servers"
 msgstr "Servery"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
 msgid "What is your IRC nickname?"
 msgstr "Jaká je vaše přezdívka v IRC?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
 msgid "Which IRC network?"
 msgstr "Kterou síť IRC?"
 
@@ -1132,58 +1175,63 @@ msgid "Discover the STUN server automatically"
 msgstr "Automaticky najít server STUN"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
+msgid "Ignore TLS Errors"
+msgstr "Nedbat chyb TLS"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
 msgid "Interval (seconds)"
 msgstr "Interval (v sekundách)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
 msgid "Keep-Alive Options"
 msgstr "Volby (udržovat spojení)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
 msgid "Loose Routing"
 msgstr "Volné směrování"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "Mechanism:"
 msgstr "Mechanismus:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
 msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr "Růžné volby"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
 msgid "NAT Traversal Options"
 msgstr "Volby NAT průchodů"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
 msgid "Proxy Options"
 msgstr "Nastavení proxy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
 msgid "STUN Server:"
 msgstr "Server STUN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
 msgid "Server:"
 msgstr "Server:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
 msgid "Transport:"
 msgstr "Přenos:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
 msgid "What is your SIP account password?"
 msgstr "Jaké je heslo k vašemu účtu SIP?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Jaké je vaše přihlašovací ID pro SIP?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
 msgid "_Username:"
 msgstr "_Uživatelské jméno:"
 
@@ -1207,28 +1255,36 @@ msgstr "Yahoo! I_D:"
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "Ná_rodní prostředí seznamu místností:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:559
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Nelze konvertovat obrázek"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:475
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr "Váš systém neobsahuje žádný z podporovaných formátů obrázku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:930
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:822
+msgid "Couldn't save pixbuf to png"
+msgstr "Nepodařilo se uložit pixbuf do formátu PNG"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Vyberte si obrázek avataru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:942
+msgid "Take a picture..."
+msgstr "Vyfotografovat…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:945
 msgid "No Image"
 msgstr "Žádný obrázek"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:995
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
 msgid "Images"
 msgstr "Obrázky"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:999
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1009
 msgid "All Files"
 msgstr "Všechny soubory"
 
@@ -1236,35 +1292,61 @@ msgstr "Všechny soubory"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknutím zvětšíte"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:58
+msgid "There was an error starting the call"
+msgstr "Nepodařilo se navázat spojení"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+msgid "The specified contact doesn't support calls"
+msgstr "Tento kontakt nepodporuje volání"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+msgid "The specified contact is offline"
+msgstr "Vybraný kontakt je odpojen"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+msgid "The specified contact is not valid"
+msgstr "Vybraný kontakt není platný"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
+msgstr "Tento protokol nepodporuje tísňová volání"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:697
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Nepovedlo se otevřít soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:758
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Tato konverzace toto téma nepodporuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:723
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:764
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Nemáte oprávnění potřebná pro změnu tématu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:932
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:968
+#, c-format
+msgid "“%s” is not a valid contact ID"
+msgstr "„%s“ není platné ID kontaktu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1025
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: vymazat všechny zprávy z této konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:935
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1028
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <téma>: nastavit téma aktuální konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:938
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1031
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:941
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1034
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <ID místnosti>: vstoupit do nové místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:946
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1038
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1272,23 +1354,23 @@ msgstr ""
 "/part [<ID místnosti>] [<důvod>]: opustit místnost, bez udání tu právě "
 "aktuální"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:951
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1042
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <ID kontaktu> [<zpráva>]: otevřít novou soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:954
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1045
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <ID kontaktu> <zpráva>: otevřít novou soukromou konverzaci"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:957
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1048
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <přezdívka>: změnit svoji přezdívku na aktuálním serveru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:960
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1051
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <zpráva>: zaslat zprávu AKCE do aktuální konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:963
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1298,7 +1380,11 @@ msgstr ""
 "posílání zpráv začínajících s „/“. Například: „/say /join je použito pro "
 "připojení do místnosti“"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:968
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1059
+msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
+msgstr "/whois <ID kontaktu>: zobrazit informace o kontaktu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1062
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1306,104 +1392,113 @@ msgstr ""
 "/help [<příkaz>]: vypsat seznam podporovaných příkazů. Pokud je zadán "
 "<příkaz>, vypsat jeho použití."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:978
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Použití: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1111
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Neznámý příkaz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1237
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Neznámý příkaz, pro výpis dostupných příkazů použijte /help"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
+#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
+#. * account to send the message.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1407
+msgid "insufficient balance to send message"
+msgstr "Nemáte dostatečný kredit k poslání zprávy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1409
+msgid "not capable"
+msgstr "není k dispozici"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1416
 msgid "offline"
 msgstr "odpojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1284
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1419
 msgid "invalid contact"
 msgstr "neplatný kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1422
 msgid "permission denied"
 msgstr "oprávnění odepřeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1290
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1425
 msgid "too long message"
 msgstr "příliš dlouhá zpráva"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1293
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1428
 msgid "not implemented"
 msgstr "neimplementováno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1432
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1438
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Chyba při odesílání zprávy „%s“: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1306
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1442
 #, c-format
-#| msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Chyba při odesílání zprávy: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1367 ../src/empathy-chat-window.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1503 ../src/empathy-chat-window.c:760
 msgid "Topic:"
 msgstr "Téma:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1515
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Nastavit téma na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1381
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1517
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Nestanoveno žádné téma"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1880
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2024
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Žádné návrhy)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1948
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2092
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1985
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2129
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Přidat „%s“ do slovníku %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2042
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2186
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Vložit smajlíka"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2060
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1808
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1756
 msgid "_Send"
 msgstr "_Odeslat"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2095
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2239
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Návrhy pravopi_sných oprav"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Nepovedlo se získat záznam nedávné historie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s se odpojil"
@@ -1411,12 +1506,12 @@ msgstr "%s se odpojil"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2472
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s byl vyhozen uživatelem %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2305
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2475
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s byl vyhozen"
@@ -1424,17 +1519,17 @@ msgstr "%s byl vyhozen"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2483
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s byl zakázán uživatelem %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2316
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2486
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s byl zakázán"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2320
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2490
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s opustil místnost"
@@ -1444,110 +1539,121 @@ msgstr "%s opustil místnost"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2499
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2524
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s se připojil do místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2549
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s je teď znám jako %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2518
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1957
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1126
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2688
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1939
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1241 ../src/empathy-call-window.c:1845
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Odpojen"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3148
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3332
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Přejete si uchovat toto heslo?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3154
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3338
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamatovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3164
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3348
 msgid "Not now"
 msgstr "Nyní ne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3208
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3392
 msgid "Retry"
 msgstr "Opakovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3212
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3396
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Špatné heslo, zkuste to prosím znovu:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3526
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Tato místnost je chráněna heslem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3356
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3553
 msgid "Join"
 msgstr "Připojit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3526 ../src/empathy-event-manager.c:1147
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3755 ../src/empathy-event-manager.c:1262
+#: ../src/empathy-call-window.c:2092
 msgid "Connected"
 msgstr "Připojen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3579
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3810
 msgid "Conversation"
 msgstr "Konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:422
+#. Translators: this string is a something like
+#. * "Escher Cat (SMS)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3815
+#, c-format
+msgid "%s (SMS)"
+msgstr "%s (SMS)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Neznámý nebo neplatný identifikátor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Blokování kontaktů není dočasně k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Blokování kontaktů není k dispozici"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:430
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Oprávnění odepřeno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:432
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:434
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Nelze blokovat kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:772
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Upravit blokované kontakty"
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:520
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:521
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1479
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1495
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
 msgid "Account:"
 msgstr "Účet:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
+msgid "Blocked Contacts"
+msgstr "Blokované kontakty"
+
 #. Copy Link Address menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1417
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
 
 #. Open Link menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1424
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otevřít odkaz"
 
@@ -1572,24 +1678,24 @@ msgid "New Contact"
 msgstr "Nový kontakt"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:199
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:200
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "Blokovat %s?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
 msgstr "Opravdu chcete blokovat „%s“, aby vás znovu nekontaktoval?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
 msgid "_Block"
 msgstr "_Blokovat"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:278
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
 msgid "_Report this contact as abusive"
 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
 msgstr[0] "Na_hlásit tento kontakt jako obtěžující"
@@ -1616,122 +1722,121 @@ msgstr "Nezařazené do skupiny"
 msgid "Favorite People"
 msgstr "Oblíbení lidé"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1987
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2343
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1983
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2375
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit skupinu „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1989
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2346
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1985
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2378
 msgid "Removing group"
 msgstr "Skupina  se odstraňuje"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2038
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2115
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2401
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2594
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2034
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2111
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2636
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Odstranit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2068
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2465
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2500
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit kontakt „%s“?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2070
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2486
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2066
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2521
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Kontakt se odstraňuje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:220
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Přidat kontakt…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:299
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Blokovat kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:328
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:548
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Diskuze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:359
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:639
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Audiohovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:390
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:684
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videohovor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:436
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:440
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:737
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Předchozí konverzace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:458
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:778
 msgid "Send File"
 msgstr "Odeslat soubor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:481
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:820
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Sdílet moji plochu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:521
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1761
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:763
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1370
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1890
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:855
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1386
 msgid "Favorite"
 msgstr "Oblíbený"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:550
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:883
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_mace"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:596
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:600
 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:650
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:972
-#: ../src/empathy-chat-window.c:935
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1070
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1010
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Pozvání do místnosti"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:681
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1019
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1116
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "Pozvat do diskuzní místnost_i"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:514
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Hledat kontakty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:544
 msgid "Search: "
 msgstr "Hledat: "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:601
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:602
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "Přid_at kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:620
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Nenalezen žádný kontakt"
 
@@ -1739,178 +1844,201 @@ msgstr "Nenalezen žádný kontakt"
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Vybrat kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
 msgid "Full name:"
 msgstr "Celé jméno:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
 msgid "Phone number:"
 msgstr "Telefonní číslo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
 msgid "E-mail address:"
 msgstr "E-mailová adresa nenalezena: "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
 msgid "Website:"
 msgstr "Webová stránka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
 msgid "Birthday:"
 msgstr "Narozeniny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
+#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
+#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
+#. * with their IM client.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
+msgid "Last seen:"
+msgstr "Naposledy spatřen:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
+msgid "Connected from:"
+msgstr "Připojen z:"
+
+#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
+#. * and should bin this.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
+msgid "Away message:"
+msgstr "Zpráva v nepřítomnosti:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
+msgid "Channels:"
+msgstr "Kanály:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kód země ISO:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Country:"
 msgstr "Země:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "State:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
 msgid "City:"
 msgstr "Město:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
 msgid "Area:"
 msgstr "Oblast:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "PSČ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulice:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:502
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
 msgid "Building:"
 msgstr "Budova:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:504
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
 msgid "Floor:"
 msgstr "Podlaží:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
 msgid "Room:"
 msgstr "Místnost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
 msgid "Text:"
 msgstr "Text:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:517
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:519
 msgid "URI:"
 msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:521
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Úroveň přesnosti:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:523
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:525
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Vertikální chyba (v metrech):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:527
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Horizontální chyba (v metrech):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:529
 msgid "Speed:"
 msgstr "Rychlost:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:531
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Azimut:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:533
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Rychlost stoupání:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:535
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Poslední aktualizace:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:537
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Zeměpisná délka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:945
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:539
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Zeměpisná šířka:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:947
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:541
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Nadmořská výška:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:886
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:616
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:631
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1000
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1015
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:644
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
 msgid "Location"
 msgstr "Poloha"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:633
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:646
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:940
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:682
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1069
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:695
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%B %e, %Y v %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1022
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:917
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1151
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:931
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Uložit avatar"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1078
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:975
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1207
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:989
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nelze uložit avatar"
 
@@ -1920,7 +2048,7 @@ msgstr "<b>Poloha</b> (dne)\t"
 
 #. Alias
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1305
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1321
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
@@ -1940,7 +2068,7 @@ msgstr "Podrobnosti o kontaktu"
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1509
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1525
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identifikátor:"
 
@@ -1957,11 +2085,11 @@ msgstr "OS:"
 msgid "Version:"
 msgstr "Verze:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
 msgid "Groups"
 msgstr "Skupiny"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
 "select more than one group or no groups."
@@ -1969,28 +2097,28 @@ msgstr ""
 "Vyberte skupiny, do kterých má kontakt patřit. Můžete vybrat více než jednu "
 "skupinu, ale také nevybrat žádnou skupinu."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
 msgid "_Add Group"
 msgstr "_Přidat skupinu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
-#: ../src/empathy-main-window.c:1436
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
+#: ../src/empathy-main-window.c:1835
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "Následující identita bude blokována:"
 msgstr[1] "Následující identity budou blokovány:"
 msgstr[2] "Následující identity budou blokovány:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:259
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "Následující identitu nelze blokovat:"
@@ -1998,47 +2126,53 @@ msgstr[1] "Následující identity nelze blokovat:"
 msgstr[2] "Následující identity nelze blokovat:"
 
 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Pospojované kontakty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:370
 msgid "Select contacts to link"
 msgstr "Vyberte kontakty, které se mají pospojovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:444
 msgid "New contact preview"
 msgstr "Náhled nového kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:488
 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
 msgstr "Kontakty vybrané v seznamu na levé straně budou pospojovány dohromady."
 
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:138
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:839
+#. add an SMS button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:594
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:248
+msgid "_SMS"
+msgstr "_SMS"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:931
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
 #. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:865
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:957
 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 msgid "_Link Contacts…"
 msgstr "Po_spojovat kontakty…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2308
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2340
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Smazat a _blokovat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2509
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -2047,7 +2181,7 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete odstranit pospojovaný kontakt „%s“? Uvědomte si, že tím se "
 "odstraní všechny kontakty, které tento pospojovaný kontakt tvoří."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1672
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2131,65 +2265,199 @@ msgctxt "Unlink individual (button)"
 msgid "_Unlink"
 msgstr "_Rozpojit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:660
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:458
+msgid "History"
+msgstr "Historie"
 
-#. Tab Label
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-msgid "Conversations"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:510
+msgid "Show"
+msgstr "Zobrazit"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:532
+msgid "Search"
+msgstr "Hledat"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:946
+#, c-format
+msgid "Chat in %s"
+msgstr "Konverzace v místnosti %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:948
+#, c-format
+msgid "Chat with %s"
+msgstr "Konverzace s kontaktem %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:998
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1176
+msgctxt "A date with the time"
+msgid "%A, %e %B %Y %X"
+msgstr "%A, %e. %B %Y, %X"
+
+#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1118
+#, c-format
+msgid "<i>* %s %s</i>"
+msgstr "<i>* %s %s</i>"
+
+#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
+#. * The string in bold is the sender's name
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1124
+#, c-format
+msgid "<b>%s:</b> %s"
+msgstr "<b>%s:</b> %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1195
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1197
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
+msgid "%"
+msgstr "%"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
+#, c-format
+msgid "Call took %s, ended at %s"
+msgstr "Hovor trval %s, skončil %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1536
+msgid "Today"
+msgstr "Dnes"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1540
+msgid "Yesterday"
+msgstr "Včera"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1556
+msgctxt ""
+"A date such as '23 May 2010', %e is the day, %B the month and %Y the year"
+msgid "%e %B %Y"
+msgstr "%e. %B %Y"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1637
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3203
+msgid "Anytime"
+msgstr "Kdykoli"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2154
+msgid "Anyone"
+msgstr "Kdokoli"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2451
+msgid "Who"
+msgstr "Kdo"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2655
+msgid "When"
+msgstr "Kdy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2771
+msgid "Anything"
+msgstr "Cokoli"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2773
+msgid "Text chats"
 msgstr "Konverzace"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2775
+msgid "Calls"
+msgstr "Hovory"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2780
+msgid "Incoming calls"
+msgstr "Příchozí hovory"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2781
+msgid "Outgoing calls"
+msgstr "Odchozí hovory"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2782
+msgid "Missed calls"
+msgstr "Zmeškané hovory"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2804
+msgid "What"
+msgstr "Co"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3506
+msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
+msgstr "Opravdu chcete vymazat všechny předchozí konverzace?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3510
+msgid "Clear All"
+msgstr "Vymazat vše"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3517
+msgid "Delete from:"
+msgstr "Smazat z:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
+msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">Načítá se…</span>"
+
+#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
+#. * title
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1344
+msgid "Call"
+msgstr "Hovor"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
-msgid "Find Next"
-msgstr "Najít následující"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
+msgid "Chat"
+msgstr "Diskuze"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
-msgid "Find Previous"
-msgstr "Najít předchozí"
+msgid "Delete All History..."
+msgstr "Vymazat historii"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-msgid "Previous Conversations"
-msgstr "Předchozí konverzace"
+msgid "Profile"
+msgstr "Profil"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
+msgid "Video"
+msgstr "Video"
 
-#. Tab Label
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
-msgid "Search"
-msgstr "Hledat"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:20
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upravit"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
+msgid "_File"
+msgstr "_Soubor"
 
-#. Searching *for* something
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
-msgid "_For:"
-msgstr "_Co:"
+msgid "page 2"
+msgstr "strana 2"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
 msgid "Contact ID:"
 msgstr "ID kontaktu:"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:258
 msgid "C_hat"
 msgstr "_Diskuze"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:277
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nová konverzace"
 
 #. add video toggle
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:231
 msgid "Send _Video"
 msgstr "Odeslat _video"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
 msgid "C_all"
 msgstr "Vol_at"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:271
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:252
 msgid "New Call"
 msgstr "Nový hovor"
 
@@ -2208,34 +2476,34 @@ msgstr ""
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "Vlastní zpráva…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
 msgid "Edit Custom Messages…"
 msgstr "Upravit vlastní zprávy…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "Kliknutím odstraníte stav z oblíbených"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "Kliknutím přidáte stav do oblíbených"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
 msgid "Set status"
 msgstr "Nastavit stav"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:946
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:943
 msgid "Set your presence and current status"
 msgstr "Nastavit přítomnost a aktuální stav"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1131
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Vlastní zprávy…"
 
@@ -2248,6 +2516,14 @@ msgstr "Vlastní zprávy…"
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nový účet %s"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
+msgid "Find Next"
+msgstr "Najít následující"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
+msgid "Find Previous"
+msgstr "Najít předchozí"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
 msgid "Find:"
 msgstr "Najít:"
@@ -2300,35 +2576,38 @@ msgstr "Odchozí hovor"
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "Hovor ukončen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
-msgid "Enter Custom Message"
-msgstr "Zadejte vlastní zprávu"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Upravit vlastní zprávy"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
-msgid "Save _New Status Message"
-msgstr "Uložit _novou stavovou zprávu"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstranit"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1121
+#, c-format
+msgid "Message edited at %s"
+msgstr "Zpráva upravena %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
-msgid "Saved Status Messages"
-msgstr "Uložené stavové zprávy"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1943
+msgid "Normal"
+msgstr "Normální"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:75
 msgid "Classic"
 msgstr "Klasický"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:76
 msgid "Simple"
 msgstr "Jednoduchý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:77
 msgid "Clean"
 msgstr "Čistý"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:78
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrý"
 
@@ -2403,19 +2682,19 @@ msgstr "Zapamatovat tuto volbu pro budoucí připojení"
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Podrobnosti certifikátu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1705
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1653
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nelze otevřít URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1800
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1748
 msgid "Select a file"
 msgstr "Vybrat soubor"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1820
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Nedostatek volného místa pro uložení souboru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1828
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2424,7 +2703,7 @@ msgstr ""
 "Pro uložení tohoto souboru je zapotřebí %s volného místa, ale k dispozici je "
 "jen %s. Zvolte prosím jiné umístění."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1924
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Příchozí soubor od %s"
@@ -2612,23 +2891,23 @@ msgstr "Není dostupné chybové hlášení"
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Rychlá zpráva (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:308
+#: ../src/empathy.c:309
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Nepřipojovat se po spuštění"
 
-#: ../src/empathy.c:312
+#: ../src/empathy.c:313
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Nezobrazovat seznam kontaktů nebo žádné jiné dialogy po spuštění"
 
-#: ../src/empathy.c:320
+#: ../src/empathy.c:321
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "– komunikátor Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:499
+#: ../src/empathy.c:500
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Chyba při kontaktování správce účtu"
 
-#: ../src/empathy.c:501
+#: ../src/empathy.c:502
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -2785,8 +3064,8 @@ msgid "Select the accounts you want to import:"
 msgstr "Vyberte účty, které mají být importovány:"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:813
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
@@ -2861,7 +3140,7 @@ msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Váš nový účet ještě není uložen."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:801 ../src/empathy-call-window.c:875
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Probíhá připojování…"
 
@@ -2904,7 +3183,7 @@ msgstr "Opravdu chcete odstranit z vašeho počítače „%s“?"
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Toto neodstraní váš účet na serveru."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1434
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2913,15 +3192,15 @@ msgstr ""
 "provedené změny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?"
 
 #. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1652
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Povolit"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1653
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Zakázat"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2174
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2930,18 +3209,22 @@ msgstr ""
 "provedené změny. Jste si jisti, že chcete pokračovat?"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Add…"
+msgstr "Přidat…"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
 msgid "Loading account information"
 msgstr "Načítají se informace o účtu"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "No protocol installed"
 msgstr "Nenainstalován žádný protokol"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid ""
 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
 "you want to use."
@@ -2949,19 +3232,15 @@ msgstr ""
 "Chcete-li přidat nový účet, musíte nejdříve nainstalovat podpůrnou vrstvu "
 "každého protokolu, který chcete používat."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "_Add…"
-msgstr "_Přidat…"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "_Import…"
 msgstr "_Import…"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:250
+#: ../src/empathy-auth-client.c:249
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr "– klient Empathy na ověření totožnosti"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:266
+#: ../src/empathy-auth-client.c:265
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Klient Empathy na ověření totožnosti"
 
@@ -2969,118 +3248,121 @@ msgstr "Klient Empathy na ověření totožnosti"
 msgid "People nearby"
 msgstr "Lidé v okolí"
 
-#: ../src/empathy-av.c:118
+#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:124
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "– audio/videoklient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-av.c:134
+#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:145
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Audio/videoklient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:478 ../src/empathy-call-window.c:453
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:481 ../src/empathy-call-window.c:456
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:484 ../src/empathy-call-window.c:459
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:589 ../src/empathy-call-window.c:564
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitost"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1166
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1157
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "Po_straní lišta"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1186
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1177
+#: ../src/empathy-call-window.c:1136
 msgid "Audio input"
 msgstr "Vstup zvuku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1190
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1181
+#: ../src/empathy-call-window.c:1140
 msgid "Video input"
 msgstr "Vstup videa"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1194
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1185
+#: ../src/empathy-call-window.c:1144
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Tlačítka vytáčení"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1205
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1196
+#: ../src/empathy-call-window.c:1154
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1274
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1265
+#: ../src/empathy-call-window.c:1237
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Hovor s %s"
 
-#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
-#. * title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1353
-msgid "Call"
-msgstr "Hovor"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1507
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1498
+#: ../src/empathy-call-window.c:1434
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí počítač"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1509
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1500
+#: ../src/empathy-call-window.c:1436
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adresa IP, jak ji vidí server v Internetu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1511
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1502
+#: ../src/empathy-call-window.c:1438
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adresa IP vzájemného spojení, jak ji vidí druhá strana"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1513
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1504
+#: ../src/empathy-call-window.c:1440
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adresa IP přenosového serveru"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1515
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1506
+#: ../src/empathy-call-window.c:1442
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adresa IP vysílací skupiny"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1906
-#| msgid "Unknown"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
 msgctxt "encoding video codec"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1909
-#| msgid "Unknown"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1891
 msgctxt "encoding audio codec"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1912
-#| msgid "Unknown"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
 msgctxt "decoding video codec"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1915
-#| msgid "Unknown"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1897
 msgctxt "decoding audio codec"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2274
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2189
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Připojeno — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2335
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2250
+#: ../src/empathy-call-window.c:2154
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Technické podrobnosti"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2373
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
+#: ../src/empathy-call-window.c:2192
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3089,7 +3371,8 @@ msgstr ""
 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů zvuku, který je "
 "podporován na vašem počítači"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2378
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2293
+#: ../src/empathy-call-window.c:2197
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3098,7 +3381,8 @@ msgstr ""
 "Software používaný kontaktem „%s“ nerozumí žádnému z formátů videa, který je "
 "podporován na vašem počítači"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2384
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2299
+#: ../src/empathy-call-window.c:2203
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3107,25 +3391,29 @@ msgstr ""
 "Nelze navázat spojení s %s. Někdo z vás není nejspíš v síti, která podporuje "
 "přímá spojení."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2390
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2305
+#: ../src/empathy-call-window.c:2209
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Někde na síti došlo k selhání"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2394
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2309
+#: ../src/empathy-call-window.c:2213
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů zvuku potřebného pro tento "
 "hovor"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2397
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2312
+#: ../src/empathy-call-window.c:2216
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Nemáte nainstalovánu podporu žádného z formátů videa potřebného pro tento "
 "hovor"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2407
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
+#: ../src/empathy-call-window.c:2228
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3136,123 +3424,127 @@ msgstr ""
 "prosím tuto chybu</a> a přiložte chybové zprávy získané z odlaďovacího okna "
 "v nabídce „Nápověda“."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2415
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2330
+#: ../src/empathy-call-window.c:2237
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Selhala funkce pro volání"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2418
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2333
+#: ../src/empathy-call-window.c:2240
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Byl dosažen konec proudu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2458
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2373
+#: ../src/empathy-call-window.c:2280
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos zvuku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2468
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2383
+#: ../src/empathy-call-window.c:2290
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nelze navázat spojení pro přenos obrazu"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
 msgid "Call the contact again"
 msgstr "Znovu zavolat"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
-msgid "Camera Off"
-msgstr "Kamera vypnuta"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
+msgid "Decoding Codec:"
+msgstr "Kodek pro dekódování:"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
-msgid "Camera On"
-msgstr "Kamera zapnuta"
+msgid "Disable camera"
+msgstr "Zakázat videokameru"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
-msgid "Decoding Codec:"
-msgstr "Kodek pro dekódování:"
+msgid "Display the dialpad"
+msgstr "Zobrazit číselník"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-msgid "Disable camera and stop sending video"
-msgstr "Vypnout kameru a přestat vysílat obraz"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
-msgid "Enable camera and send video"
-msgstr "Zapnout kameru a povolit vysílání obrazu"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
-msgid "Enable camera but don't send video"
-msgstr "Zapnout kameru ale nepovolovat vysílání obrazu"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
 msgid "Encoding Codec:"
 msgstr "Kodek pro kódování:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
 msgid "Hang up"
 msgstr "Zavěsit"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
 msgid "Hang up current call"
 msgstr "Zavěsit současný hovor"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
 msgid "Local Candidate:"
 msgstr "Místní účastník:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
-msgid "Preview"
-msgstr "Náhled"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
+msgid "Maximise me"
+msgstr "Maximalizovat"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
+msgid "Minimise me"
+msgstr "Minimalizovat"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
 msgid "Redial"
 msgstr "Vytočit znovu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
 msgid "Remote Candidate:"
 msgstr "Vzdálený účastník:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
 msgid "Send Audio"
-msgstr "Odeslat zvuk"
+msgstr "Vysílat zvuk"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
+msgid "Send Video"
+msgstr "Vysílat obraz"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
+msgid "Show dialpad"
+msgstr "Zobrazit číselník"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
 msgid "Toggle audio transmission"
-msgstr "Přepnout vysílání zvuku"
+msgstr "Přepnout přenos zvuku"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
-msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámo"
+msgid "Toggle video transmission"
+msgstr "Přepnout vysílání obrazu"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
-msgid "V_ideo"
-msgstr "V_ideo"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
-msgid "Video"
-msgstr "Video"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-call-window.c:1800 ../src/empathy-call-window.c:1801
+#: ../src/empathy-call-window.c:1802 ../src/empathy-call-window.c:1803
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznámo"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
-msgid "Video Off"
-msgstr "Video zakázáno"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
-msgid "Video On"
-msgstr "Video povoleno"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
-msgid "Video Preview"
-msgstr "Náhled videa"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
 msgid "_Call"
 msgstr "_Hovor"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:29
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23 ../src/empathy-main-window.ui.h:30
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobrazit"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:474 ../src/empathy-chat-window.c:494
+#: ../src/empathy-chat-window.c:480 ../src/empathy-chat-window.c:500
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3260,7 +3552,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtena)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:486
+#: ../src/empathy-chat-window.c:492
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3268,7 +3560,7 @@ msgstr[0] "%s (a %u další)"
 msgstr[1] "%s (a %u další)"
 msgstr[2] "%s (a %u dalších)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:502
+#: ../src/empathy-chat-window.c:508
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3276,7 +3568,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtená od ostatních)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené od ostatních)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených od ostatních)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:511
+#: ../src/empathy-chat-window.c:517
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3284,7 +3576,19 @@ msgstr[0] "%s (%d nepřečtená ode všech)"
 msgstr[1] "%s (%d nepřečtené ode všech)"
 msgstr[2] "%s (%d nepřečtených ode všech)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:721
+#: ../src/empathy-chat-window.c:732
+msgid "SMS:"
+msgstr "SMS:"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:742
+#, c-format
+msgid "Sending %d message"
+msgid_plural "Sending %d messages"
+msgstr[0] "Odesílá se zpráva"
+msgstr[1] "Odesílají se %d zprávy"
+msgstr[2] "Odesílá se %d zpráv"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:764
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Píše zprávu."
 
@@ -3296,10 +3600,6 @@ msgstr "_Vymazat"
 msgid "C_ontact"
 msgstr "K_ontakt"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
-msgid "Chat"
-msgstr "Diskuze"
-
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
 msgid "Insert _Smiley"
 msgstr "Vložit _smajlíka"
@@ -3320,7 +3620,7 @@ msgstr "Posunout kartu do_prava"
 msgid "Notify for All Messages"
 msgstr "Upozorňovat na všechny zprávy"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Obsah"
 
@@ -3332,15 +3632,11 @@ msgstr "_Konverzace"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Oddělit kartu"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Upravit"
-
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
 msgid "_Favorite Chat Room"
 msgstr "_Oblíbená diskuzní místnost"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:22
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
@@ -3364,15 +3660,15 @@ msgstr "_Karty"
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "_Znovu otevřít zavřenou záložku"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
 msgid "Room"
 msgstr "Místnost"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Automaticky připojit"
 
@@ -3380,90 +3676,95 @@ msgstr "Automaticky připojit"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Spravovat oblíbené místnosti"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:522
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Příchozí videohovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:522
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Příchozí hovor"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:511
+#: ../src/empathy-event-manager.c:526
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:512
+#: ../src/empathy-event-manager.c:527
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Volá vám %s, chcete to zvednout?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:667
+#: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
+#: ../src/empathy-event-manager.c:764
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Příchozí hovor od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:540
+#: ../src/empathy-event-manager.c:555
 msgid "_Reject"
 msgstr "O_dmítnout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:546
+#: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Zvednout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:667
+#: ../src/empathy-event-manager.c:571
+msgid "_Answer with video"
+msgstr "_Videohovor"
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Příchozí videohovor od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:744
+#: ../src/empathy-event-manager.c:837
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Pozvání do místnosti"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:746
+#: ../src/empathy-event-manager.c:839
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Pozvánka na připojení %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:753
+#: ../src/empathy-event-manager.c:846
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s vás zve do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:761
+#: ../src/empathy-event-manager.c:854
 msgid "_Decline"
 msgstr "O_dmítnout"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:766
+#: ../src/empathy-event-manager.c:859
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "_Join"
 msgstr "Připo_jit"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:793
+#: ../src/empathy-event-manager.c:886
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s vás pozval do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:799
+#: ../src/empathy-event-manager.c:892
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Byli jste pozváni do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:850
+#: ../src/empathy-event-manager.c:943
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Příchozí přenos souboru od %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1020 ../src/empathy-main-window.c:370
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1135 ../src/empathy-main-window.c:375
 msgid "Password required"
 msgstr "Požadováno heslo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1076
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1191
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s by chtěl oprávnění vidět, když jste dostupný"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1080
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1195
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3549,7 +3850,7 @@ msgstr "„%s“ odeslán kontaktu %s"
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Přenos souboru byl dokončen"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:783
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Čeká se na odpověď ostatních účastníků"
 
@@ -3563,15 +3864,11 @@ msgstr "Ověřuje se neporušenost „%s“"
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Vytváří se kontrolní součet „%s“"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1029
-msgid "%"
-msgstr "%"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1041
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1063
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
 msgid "Remaining"
 msgstr "Zbývá"
 
@@ -3608,39 +3905,55 @@ msgstr "Protokol"
 msgid "Source"
 msgstr "Zdroj"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:387
+#: ../src/empathy-main-window.c:392
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Poskytnout heslo"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:393
+#: ../src/empathy-main-window.c:398
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojit"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:533
+#: ../src/empathy-main-window.c:622
 msgid "No match found"
 msgstr "Nic nenalezeno"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:688
+#: ../src/empathy-main-window.c:777
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Znovu připojit"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:694
+#: ../src/empathy-main-window.c:783
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Upravit účet"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:700
+#: ../src/empathy-main-window.c:789
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1418
+#. Translators: this string will be something like:
+#. *   Top up My Account ($1.23)..."
+#: ../src/empathy-main-window.c:928
+#, c-format
+msgid "Top up %s (%s)..."
+msgstr "Dobít kredit %s (%s)…"
+
+#: ../src/empathy-main-window.c:975
+msgid "Top up account credit"
+msgstr "Dobít kredit účtu"
+
+#. top up button
+#: ../src/empathy-main-window.c:1050
+msgid "Top Up..."
+msgstr "Dobít kredit…"
+
+#: ../src/empathy-main-window.c:1817
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1765
+#: ../src/empathy-main-window.c:2169
 msgid "Contact List"
 msgstr "Seznam kontaktů"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1881
+#: ../src/empathy-main-window.c:2287
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Zobrazit a upravit účty"
 
@@ -3649,86 +3962,90 @@ msgid "Contacts on a _Map"
 msgstr "Kontakty na _mapě"
 
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
+msgid "Credit Balance"
+msgstr "Zůstatek kreditu"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
 msgid "Find in Contact _List"
 msgstr "Najít v seznamu _kontaktů"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
 msgid "Join _Favorites"
 msgstr "Připojit se do _oblíbených"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
 msgid "Manage Favorites"
 msgstr "Spravovat oblíbené"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
 msgid "N_ormal Size"
 msgstr "N_ormální velikost"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "New _Call…"
 msgstr "Nový _hovor…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
 msgid "Normal Size With _Avatars"
 msgstr "Normální velikost, s _avatary"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
 msgid "P_references"
 msgstr "_Nastavení"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
 msgid "Show P_rotocols"
 msgstr "Vypsat p_rotokoly"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
 msgid "Sort by _Name"
 msgstr "Řadit podle jmé_na"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
 msgid "Sort by _Status"
 msgstr "Řadit podle s_tavu"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
 msgid "_Accounts"
 msgstr "Úč_ty"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
 msgid "_Blocked Contacts"
 msgstr "_Blokované kontakty"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
 msgid "_Compact Size"
 msgstr "_Kompaktní velikost"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
 msgid "_Debug"
 msgstr "La_dit"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
 msgid "_File Transfers"
 msgstr "Přenosy _souborů"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
 msgid "_Join…"
 msgstr "Připo_jit…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
 msgid "_New Conversation…"
 msgstr "_Nová konverzace…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Offline Contacts"
 msgstr "_Odpojené kontakty"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
 msgid "_Personal Information"
 msgstr "_O mně"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
 msgid "_Room"
 msgstr "_Místnost"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:29
 msgid "_Search for Contacts…"
 msgstr "_Hledat kontakty…"
 
@@ -3742,7 +4059,7 @@ msgstr "Členové"
 
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:553
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -3755,16 +4072,16 @@ msgstr ""
 "Je vyžadováno heslo: %s\n"
 "Členové: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:584
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr "Nelze začít s výpisem místností"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:594
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr "Nelze skončit s výpisem místností"
 
@@ -3799,39 +4116,79 @@ msgstr "Seznam místností"
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Místnost:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:139
+#: ../src/empathy-preferences.c:156
 msgid "Message received"
 msgstr "Zpráva přijata"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:140
+#: ../src/empathy-preferences.c:157
 msgid "Message sent"
 msgstr "Zpráva odeslána"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:141
+#: ../src/empathy-preferences.c:158
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nová konverzace"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:142
+#: ../src/empathy-preferences.c:159
 msgid "Contact goes online"
 msgstr "Kontakt se připojil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:160
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt se odpojil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:144
+#: ../src/empathy-preferences.c:161
 msgid "Account connected"
 msgstr "Účet připojen"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:145
+#: ../src/empathy-preferences.c:162
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Účet odpojen"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:446
+#: ../src/empathy-preferences.c:459
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:875
+#. translators: Contact name for the chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:709
+msgid "Juliet"
+msgstr "Julie"
+
+#. translators: Contact name for the chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:716
+msgid "Romeo"
+msgstr "Romeo"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:722
+msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
+msgstr "Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:725
+msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
+msgstr "Své jméno zapři, odřekni se otce,"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:728
+msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
+msgstr "anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:731
+msgid "And I'll no longer be a Capulet."
+msgstr "a přestanu být Kapuletová."
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:734
+msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
+msgstr "Mám ještě poslouchat? Či odpovím?"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:737
+msgid "Juliet has disconnected"
+msgstr "Julie se odpojila"
+
+#: ../src/empathy-preferences.c:1135
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
@@ -3937,39 +4294,43 @@ msgid "Themes"
 msgstr "Motivy"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+msgid "Variant:"
+msgstr "Varianta:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
 msgid "_Automatically connect on startup"
 msgstr "Připojovat se _automaticky po spuštění "
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
 msgid "_Cellphone"
 msgstr "_Mobil"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "P_ovolit bublinová upozornění"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "_Povolit zvuková upozornění"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
 msgid "_GPS"
 msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
 msgstr "_Síť (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
 msgid "_Open new chats in separate windows"
 msgstr "_Otevírat nové diskuze v oddělených oknech"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
 msgid "_Publish location to my contacts"
 msgstr "Zveřejnit _kontaktům polohu"
 
 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "_Reduce location accuracy"
 msgstr "O_mezit přesnost polohy"
 
@@ -3981,6 +4342,46 @@ msgstr "Stav"
 msgid "_Quit"
 msgstr "U_končit"
 
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
+msgid "Camera Off"
+msgstr "Kamera vypnuta"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
+msgid "Camera On"
+msgstr "Kamera zapnuta"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
+msgid "Disable camera and stop sending video"
+msgstr "Vypnout kameru a přestat vysílat obraz"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
+msgid "Enable camera and send video"
+msgstr "Zapnout kameru a povolit vysílání obrazu"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
+msgid "Enable camera but don't send video"
+msgstr "Zapnout kameru ale nepovolovat vysílání obrazu"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhled"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
+msgid "V_ideo"
+msgstr "V_ideo"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
+msgid "Video Off"
+msgstr "Video zakázáno"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
+msgid "Video On"
+msgstr "Video povoleno"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
+msgid "Video Preview"
+msgstr "Náhled videa"
+
 #: ../src/empathy-map-view.c:448
 msgid "Contact Map View"
 msgstr "Zobrazení kontaktů na mapě"
@@ -4047,16 +4448,16 @@ msgid ""
 "extension."
 msgstr "Vybraný správce připojení nepodporuje rozšíření pro vzdálené ladění."
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:429
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:477
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "Přizvat účastníka"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:430
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "Zvolte kontakt, který chcete přizvat do konverzace: "
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:473
 msgid "Invite"
 msgstr "Pozvat"
 
@@ -4097,45 +4498,63 @@ msgstr "Ladění Empathy"
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "– komunikační klient Empathy"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
 msgid "Respond"
 msgstr "Odpovědět"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:217
 msgid "Reject"
 msgstr "Odmítnout"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
 msgid "Answer"
 msgstr "Zvednout"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
+msgid "Answer with video"
+msgstr "Videohovor"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:235
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:245
 msgid "Decline"
 msgstr "Odmítnout"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:250
 msgid "Accept"
 msgstr "Přijmout"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:223
-#| msgid "Preview"
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:260
 msgid "Provide"
 msgstr "Poskytnout"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:130
-#, c-format
-msgid "Missed call from %s"
-msgstr "Zmeškaný hovor od %s"
-
-#: ../src/empathy-call-observer.c:133
+#: ../src/empathy-call-observer.c:135
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr "%s vám právě zkouší volat, ale vy máte jiný hovor."
 
-#~ msgid "_Enabled"
-#~ msgstr "Povol_en"
+#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
+#. * as possible.
+#: ../src/empathy-call-window.c:782 ../src/empathy-call-window.c:796
+msgid "i"
+msgstr "i"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1244
+#, c-format
+msgid "Call with %d participants"
+msgstr "Hovor s %d účastníky"
+
+#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
+#: ../src/empathy-call-window.c:2091
+#, c-format
+msgid "%s — %d:%02dm"
+msgstr "%s — %d:%02dm"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2092
+msgid "On hold"
+msgstr "Čeká na lince"
 
-#~ msgid "Context"
-#~ msgstr "Kontext"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
+msgid "_Match case"
+msgstr "Rozlišovat velikost _znaků"