[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation
authorCarles Ferrando <carles.ferrando@gmail.com>
Thu, 8 May 2014 22:30:18 +0000 (00:30 +0200)
committerGil Forcada <gforcada@gnome.org>
Thu, 8 May 2014 22:30:18 +0000 (00:30 +0200)
po/ca@valencia.po

index c62645e..f28be22 100644 (file)
@@ -9,14 +9,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-10-06 22:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-16 00:24+0100\n"
-"Last-Translator: Josep Sànchez Mesegué <papapep@gmx.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-05-09 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-03-01 17:02+0100\n"
+"Last-Translator: Pau Iranzo <paugnu@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
 "Language: ca-XV\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
@@ -42,6 +42,31 @@ msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
 msgstr ""
 "xat;parla;missatgeria instantània;missatge;irc;veuip;gtalk;facebook;jabber;"
 
+#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
+"environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
+"and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
+"text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
+"your contact’s chat application allows."
+msgstr ""
+"L'Empathy és l'aplicació oficial de missatgeria instantània de l'entorn "
+"d'escriptori GNOME. L'Empathy pot connectar-se a les xarxes de missatgeria "
+"AIM, MSN, Jabber (incloent Facebook i Google Talk), IRC i moltes altres. "
+"Podeu xatejar mitjançant text, fer trucades d'àudio i vídeo i fins i tot "
+"transferir fitxers, segons el que permeta l'aplicació de xat dels vostres "
+"contactes."
+
+#: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
+"miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
+"open Empathy!"
+msgstr ""
+"L'Empathy proporciona una missatgeria integrada amb l'escriptori GNOME, per "
+"així assegurar-se que mai perdreu un missatge. Podeu respondre als vostres "
+"contactes fins i tot sense obrir l'Empathy!"
+
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "S'haurien d'utilitzar gestors de connexions"
@@ -489,47 +514,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Si l'Empathy ha de reduir la precisió de la ubicació per motius de privadesa."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:734
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "No s'ha especificat el motiu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "S'ha demanat el canvi d'estat"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Heu cancel·lat la transferència del fitxer"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "L'interlocutor ha cancel·lat la transferència del fitxer"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "S'ha produït un error en enviar el fitxer"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "L'interlocutor no pot enviar el fitxer"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752 ../libempathy/empathy-utils.c:260
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Motiu desconegut"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:915
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "S'ha completat la transferència però el fitxer és malmés"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1201
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "El contacte remot no admet la transferència de fitxers"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1257
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "El fitxer seleccionat no és un fitxer normal"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1266
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "El fitxer seleccionat és buit"
 
@@ -713,7 +738,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Ha fallat l'autenticació del compte <b>%s</b>"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3828
 msgid "Retry"
 msgstr "Torna-ho a intentar"
 
@@ -757,39 +782,39 @@ msgstr "Este protocol no permet fer trucades d'emergència"
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "No teniu prou saldo per fer esta trucada"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:734
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "No s'ha pogut obrir un xat privat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "No es pot establir el tema en esta conversa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "No podeu canviar el tema"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:964
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "L'ID del contacte no és vàlid"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1051
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: neteja tots els missatges de la conversa actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <tema>: estableix el tema de la conversa actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <ID sala de xat>: entra a una sala de xat nova"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <ID sala de xat>: entra a una sala de xat nova"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -797,23 +822,23 @@ msgstr ""
 "/part [<identificador de la sala de xat>] [<motiu>]: eixiu de la sala de "
 "xat, si no s'indica el contrari, l'actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <ID d'un contacte> [missatge]: obri un xat privat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <ID d'un contacte> <missatge>: obri un xat privat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <sobrenom>: canvieu el vostre sobrenom en el servidor actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <missatge>: envia un missatge d'ACCIÓ a la conversa actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -823,12 +848,12 @@ msgstr ""
 "enviar un missatge que comence per «/». Per exemple: «/say /join s'utilitza "
 "per entrar a una sala de xat nova»"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1085
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr ""
 "/whois <identificador del contacte>: mostra informació sobre el contacte"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1098
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -836,127 +861,127 @@ msgstr ""
 "/help [<orde>]: mostra totes les ordes possibles. Si s'indica una <orde> es "
 "mostra com s'ha d'utilitzar."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1117
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Forma d'ús: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Orde desconeguda"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Orde desconeguda, vegeu /help per a la llista d'ordes disponibles"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1533
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "no hi ha prou saldo per enviar el missatge"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1547 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1537 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "S'ha produït un error en enviar el missatge «%s»: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1566
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en enviar el missatge: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "no hi ha prou saldo per enviar el missatge. <a href='%s'>Recarrega</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1585
 msgid "not capable"
 msgstr "no es pot realitzar"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1602
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1592
 msgid "offline"
 msgstr "desconnectat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1605
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
 msgid "invalid contact"
 msgstr "contacte no vàlid"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
 msgid "permission denied"
 msgstr "s'ha denegat el permís"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "too long message"
 msgstr "el missatge és massa llarg"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "not implemented"
 msgstr "no implementat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
 msgid "unknown"
 msgstr "desconegut"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1685 ../src/empathy-chat-window.c:974
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1675 ../src/empathy-chat-window.c:973
 msgid "Topic:"
 msgstr "Tema:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1700
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1690
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Tema establit a: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1692
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Tema establit per %s a: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
 msgid "No topic defined"
 msgstr "No s'ha definit cap tema"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2223
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2215
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Cap suggeriment)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2291
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2283
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Afig «%s» al diccionari"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2328
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2320
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Afig «%s» al diccionari %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2390
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Insereix una emoticona"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
 msgid "_Send"
 msgstr "_Envia"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2473
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "_Suggeriments d'ortografia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "No s'han pogut recuperar els registres recents"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2827
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2808
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "En/na %s s'ha desconnectat"
@@ -964,12 +989,12 @@ msgstr "En/na %s s'ha desconnectat"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2834
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2815
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "En/na %2$s ha expulsat en/na %1$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2818
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "S'ha expulsat en/na %s"
@@ -977,17 +1002,17 @@ msgstr "S'ha expulsat en/na %s"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "En/na %2$s ha bandejat en/na %1$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "s'ha bandejat en/na %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "En/na %s ha eixit de la sala"
@@ -997,17 +1022,17 @@ msgstr "En/na %s ha eixit de la sala"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2861
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2886
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2867
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "En/na %s ha entrat a la sala"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2911
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2892
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "En/na %s ara es diu %s"
@@ -1015,50 +1040,50 @@ msgstr "En/na %s ara es diu %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3098 ../src/empathy-call-window.c:1525
-#: ../src/empathy-call-window.c:1575 ../src/empathy-call-window.c:2654
-#: ../src/empathy-call-window.c:2953 ../src/empathy-event-manager.c:1172
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3079 ../src/empathy-call-window.c:1526
+#: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
+#: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Fora de línia"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3785
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3768
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Voleu emmagatzemar esta contrasenya?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3774
 msgid "Remember"
 msgstr "Recorda-la"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
 msgid "Not now"
 msgstr "Ara no"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3832
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Contrasenya errònia, torneu-ho a intentar:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3956
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Esta sala és protegida per una contrasenya:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4000
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3983
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
 msgid "Join"
 msgstr "Uneix-m'hi"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4192 ../src/empathy-event-manager.c:1193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4175 ../src/empathy-event-manager.c:1162
 msgid "Connected"
 msgstr "Connectat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4227
 msgid "Conversation"
 msgstr "Conversa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4232
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1277,52 +1302,65 @@ msgstr ""
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:179
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:363
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Seleccioneu el compte amb el que voleu fer la trucada"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:361
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:367
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "Trucada"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:433
 msgid "Mobile"
 msgstr "Mòbil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:435
 msgid "Work"
 msgstr "Faena"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:430
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:437
 msgid "HOME"
 msgstr "Casa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:673
+#. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
+#. * the second one is something like 'home' or 'work'.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:478
+#, c-format
+msgid "Call %s (%s)"
+msgstr "Trucada de %s (%s)"
+
+#. translators: argument is a phone number like +32123456
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:483
+#, c-format
+msgid "Call %s"
+msgstr "Trucada de %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:695
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Bloca el contacte"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
 #, c-format
 msgid "Remove from _Group '%s'"
 msgstr "Suprimeix-lo del _grup «%s»"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:749
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:771
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Suprimeix i _bloca"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:859
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir el contacte «%s»?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:846
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:868
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -1331,75 +1369,75 @@ msgstr ""
 "Segur que voleu suprimir el metacontacte «%s»? Tingueu en compte que es "
 "suprimiran tots els contactes que formen este metacontacte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:857
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:879
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Suprimeix el contacte"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:933
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:955
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2442
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Suprimeix"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1352
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1374
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Xat"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1391
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1413
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1449
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Trucada de _veu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1465
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1485
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Trucada de vídeo"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1507
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1527
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "Converses _anteriors"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1559
 msgid "Send File"
 msgstr "Envia un fitxer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1573
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1593
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Comparteix el meu escriptori"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1600
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1620
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
 msgid "Favorite"
 msgstr "Preferit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1629
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1649
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_mació"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1678
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1698
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edita"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1794
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1277
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1814
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1274
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Se vos està convidant a esta sala"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1840
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1860
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Convida a la sala de xat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2036
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2056
 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Afig un contacte…"
@@ -1593,124 +1631,124 @@ msgstr "Mostra"
 msgid "Search"
 msgstr "Cerca"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "Xat a %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "Xat amb %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1355
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A %e de %B de %Y a les %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
 msgstr[0] "%s segon"
 msgstr[1] "%s segons"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
 msgstr[0] "%s minut"
 msgstr[1] "%s minuts"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "La trucada va durar %s i es va acabar a les %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
 msgid "Today"
 msgstr "Hui"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Ahir"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e de %B de %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1848
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
 msgid "Anytime"
 msgstr "En qualsevol moment"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1947
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2406
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
 msgid "Anyone"
 msgstr "Qualsevol"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2719
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
 msgid "Who"
 msgstr "Qui"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2928
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
 msgid "When"
 msgstr "Quan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
 msgid "Anything"
 msgstr "El que siga"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
 msgid "Text chats"
 msgstr "Xats de text"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "Trucades"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "Trucades entrants"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3054
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "Trucades d'eixida"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
 msgid "Missed calls"
 msgstr "Trucades perdudes"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3075
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
 msgid "What"
 msgstr "Què"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr ""
 "Segur que voleu suprimir tots els registres de les converses anteriors?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
 msgid "Clear All"
 msgstr "Neteja-ho tot"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
 msgid "Delete from:"
 msgstr "Suprimeix a partir de:"
 
@@ -1732,7 +1770,7 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Perfil"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1493 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "Xat"
 
@@ -1947,13 +1985,13 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "Sol·licitud de subscripció"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1079
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s vol poder saber quan esteu en línia"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
-#: ../src/empathy-event-manager.c:724
+#: ../src/empathy-event-manager.c:694
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Declina"
 
@@ -2108,83 +2146,40 @@ msgstr "Sense grup"
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "El servidor no pot trobar el contacte: %s"
 
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:222
-msgid "No error message"
-msgstr "No hi ha missatge d'error"
-
-#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:295
-msgid "Instant Message (Empathy)"
-msgstr "Missatgeria instantània (Empathy)"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:77
-msgid ""
-"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"L'Empathy és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota "
-"els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat publicada "
-"per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la Llicència o bé "
-"(si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
-msgid ""
-"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"L'Empathy es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
-"GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ "
-"PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.  Vegeu la Llicència Pública General GNU per "
-"obtindre'n més detalls."
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr ""
-"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
-"juntament amb l'Empathy; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
-"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 "
-"USA"
-
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:105
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:82
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "Un client de missatgeria instantània per al GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:111
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
 "Gil Forcada  <gilforcada@guifi.net>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:172
+#: ../src/empathy-accounts.c:171
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr "No mostres cap diàleg, realitza la tasca (p .ex. importar) i ix"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:176
+#: ../src/empathy-accounts.c:175
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "No mostres cap diàleg si no es que només hi ha comptes de «Gent propera»"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:180
+#: ../src/empathy-accounts.c:179
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Selecciona inicialment el compte especificat (p .ex. gabble/jabber/exemple)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:182
+#: ../src/empathy-accounts.c:181
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<identificador-del-compte>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:187
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- Comptes de l'Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:240
+#: ../src/empathy-accounts.c:239
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Comptes de l'Empathy"
 
@@ -2201,29 +2196,29 @@ msgstr "Hi ha modificacions no guardades en el compte %.50s."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Encara no heu guardat el vostre compte nou."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:385 ../src/empathy-call-window.c:1267
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
 msgstr "S'està connectant…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:426
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Fora de línia — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:438
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Fora de línia — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:449
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Fora de línia — No hi ha connexió de xarxa"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:456
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Estat desconegut"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:473
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
 msgid ""
 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
@@ -2233,28 +2228,28 @@ msgstr ""
 "discontinuat. Instal·leu el telepathy-haze i reinicieu la sessió per migrar "
 "el compte."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:483
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Fora de línia — Compte inhabilitat"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:589
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "Edició dels paràmetres de la connexió"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:716
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
 msgid "_Edit Connection Parameters…"
 msgstr "_Edita els paràmetres de connexió…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1246
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
 msgstr "Voleu suprimir %.50s de l'ordinador?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1250
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Amb això no se suprimirà el vostre compte del servidor."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1455
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2263,24 +2258,24 @@ msgstr ""
 "canvis fets fins ara. Segur que voleu continuar?"
 
 #. Menu item: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1646
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
 msgid "_Enabled"
 msgstr "_Habilitat"
 
 #. Menu item: Rename
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1669
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
 msgid "Rename"
 msgstr "Reanomena"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2071
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Omet"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2075
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Connecta"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2254
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2289,7 +2284,7 @@ msgstr ""
 "fets fins ara. Segur que voleu continuar?"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2398
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Comptes de missatgeria i VoIP"
 
@@ -2325,23 +2320,23 @@ msgstr " - Client d'autenticació de l'Empathy"
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Client d'autenticació de l'Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:408
+#: ../src/empathy.c:407
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "No connectes en iniciar"
 
-#: ../src/empathy.c:412
+#: ../src/empathy.c:411
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "No mostres la llista de contactes ni  cap altre diàleg en iniciar"
 
-#: ../src/empathy.c:441
+#: ../src/empathy.c:440
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- Client de missatgeria instantània Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:627
+#: ../src/empathy.c:626
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "S'ha produït un error en contactar amb el gestor de comptes"
 
-#: ../src/empathy.c:629
+#: ../src/empathy.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -2354,15 +2349,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/empathy-call.c:116
+#: ../src/empathy-call.c:115
 msgid "In a call"
 msgstr "En una trucada"
 
-#: ../src/empathy-call.c:224
+#: ../src/empathy-call.c:223
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- Client d'àudio/vídeo de l'Empathy"
 
-#: ../src/empathy-call.c:248
+#: ../src/empathy-call.c:247
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Client d'àudio/vídeo de l'Empathy"
 
@@ -2371,27 +2366,27 @@ msgstr "Client d'àudio/vídeo de l'Empathy"
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr "%s vos ha intentat trucar però estàveu en una altra conversa."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1542 ../src/empathy-event-manager.c:503
+#: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Trucada entrant"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:908
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Trucada de videoconferència d'en/na %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1548 ../src/empathy-event-manager.c:511
-#: ../src/empathy-event-manager.c:908
+#: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
+#: ../src/empathy-event-manager.c:877
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Trucada entrant d'en/na %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1552
+#: ../src/empathy-call-window.c:1553
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
 msgid "Reject"
 msgstr "Rebutja"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1553
+#: ../src/empathy-call-window.c:1554
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
 msgid "Answer"
@@ -2399,60 +2394,60 @@ msgstr "Contesta"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1923
+#: ../src/empathy-call-window.c:1924
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Trucada amb %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2175
+#: ../src/empathy-call-window.c:2176
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "L'adreça IP des del punt de vista de la màquina"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2177
+#: ../src/empathy-call-window.c:2178
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "L'adreça IP des del punt de vista d'un servidor d'Internet"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2179
+#: ../src/empathy-call-window.c:2180
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "L'adreça IP d'un igual vist per l'altre l'igual"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2181
+#: ../src/empathy-call-window.c:2182
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "L'adreça IP d'un servidor de repetició"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2183
+#: ../src/empathy-call-window.c:2184
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "L'adreça IP del grup de multidestinació"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2597 ../src/empathy-call-window.c:2598
-#: ../src/empathy-call-window.c:2599 ../src/empathy-call-window.c:2600
+#: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
+#: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2951
+#: ../src/empathy-call-window.c:2952
 msgid "On hold"
 msgstr "En espera"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2955
+#: ../src/empathy-call-window.c:2956
 msgid "Mute"
 msgstr "Silenci"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2957
+#: ../src/empathy-call-window.c:2958
 msgid "Duration"
 msgstr "Durada"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2960
+#: ../src/empathy-call-window.c:2961
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3056
+#: ../src/empathy-call-window.c:3057
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Detalls tècnics"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3095
+#: ../src/empathy-call-window.c:3096
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2461,7 +2456,7 @@ msgstr ""
 "El programari d'en/na %s no té cap format d'àudio dels que teniu en el "
 "vostre ordinador"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3100
+#: ../src/empathy-call-window.c:3101
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2470,7 +2465,7 @@ msgstr ""
 "El programari d'en/na %s no té cap format de vídeo dels que teniu en el "
 "vostre ordinador"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3106
+#: ../src/empathy-call-window.c:3107
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2479,25 +2474,25 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut connectar amb en/na %s. Algú dels dos deu estar en una xarxa "
 "que no permet connexions directes."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3112
+#: ../src/empathy-call-window.c:3113
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Hi ha hagut una fallada en la xarxa"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3116
+#: ../src/empathy-call-window.c:3117
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Els formats d'àudio necessaris per a esta trucada no estan instal·lats en "
 "este ordinador"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3119
+#: ../src/empathy-call-window.c:3120
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Els formats de vídeo necessaris per a esta trucada no estan instal·lats en "
 "este ordinador"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3131
+#: ../src/empathy-call-window.c:3132
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2508,32 +2503,32 @@ msgstr ""
 "\">Informeu d'esta errada</a> i adjunteu-hi els registres recollits a la "
 "finestra «Depuració» del menú Ajuda."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3140
+#: ../src/empathy-call-window.c:3141
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Hi ha hagut una fallada en el motor de trucada"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3143
+#: ../src/empathy-call-window.c:3144
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "S'ha arribat al final del flux"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3183
+#: ../src/empathy-call-window.c:3184
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "No s'ha pogut establir el flux d'àudio"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3193
+#: ../src/empathy-call-window.c:3194
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "No s'ha pogut establir el flux de vídeo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3230
+#: ../src/empathy-call-window.c:3231
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "El saldo actual és de %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3234
+#: ../src/empathy-call-window.c:3235
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "No teniu prou saldo per fer esta trucada."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3236
+#: ../src/empathy-call-window.c:3237
 msgid "Top Up"
 msgstr "Recarrega"
 
@@ -2649,7 +2644,7 @@ msgstr "Candidat local:"
 msgid "Audio"
 msgstr "Àudio"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:101
+#: ../src/empathy-chat.c:100
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- Client de xat Empathy"
 
@@ -2669,11 +2664,11 @@ msgstr "Connecta automàticament"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Gestiona les sales preferides"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:279
+#: ../src/empathy-chat-window.c:278
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Voleu tancar esta finestra?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:285
+#: ../src/empathy-chat-window.c:284
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -2682,7 +2677,7 @@ msgstr ""
 "Si tanqueu la finestra eixireu de %s. No rebreu cap més missatge fins que no "
 "hi torneu a entrar."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:298
+#: ../src/empathy-chat-window.c:297
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -2697,12 +2692,12 @@ msgstr[1] ""
 "Si tanqueu la finestra eixireu de %u sales de xat. No rebreu més missatges "
 "fins que no hi torneu a entrar."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:309
+#: ../src/empathy-chat-window.c:308
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Voleu eixir de %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:311
+#: ../src/empathy-chat-window.c:310
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -2710,54 +2705,54 @@ msgstr ""
 "No rebreu cap més missatge d'esta sala de xat fins que no hi torneu a entrar-"
 "hi."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:330
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Close window"
 msgstr "Tanca la finestra"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:330
+#: ../src/empathy-chat-window.c:329
 msgid "Leave room"
 msgstr "Ix de la sala"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:672 ../src/empathy-chat-window.c:695
+#: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
 msgstr[0] "%s (%d sense llegir)"
 msgstr[1] "%s (%d sense llegir)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:687
+#: ../src/empathy-chat-window.c:686
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
 msgstr[0] "%s (i %u altre)"
 msgstr[1] "%s (i %u altres)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:703
+#: ../src/empathy-chat-window.c:702
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
 msgstr[0] "%s (%d sense llegir d'altres)"
 msgstr[1] "%s (%d sense llegir d'altres)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:712
+#: ../src/empathy-chat-window.c:711
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
 msgstr[0] "%s (%d sense llegir de tots)"
 msgstr[1] "%s (%d sense llegir de tots)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:949
+#: ../src/empathy-chat-window.c:948
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:957
+#: ../src/empathy-chat-window.c:956
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
 msgstr[0] "S'està enviant %d missatge"
 msgstr[1] "S'estan enviant %d missatges"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:977
+#: ../src/empathy-chat-window.c:976
 msgid "Typing a message."
 msgstr "S'està escrivint un missatge."
 
@@ -2829,76 +2824,76 @@ msgstr "Mou la pestanya a la d_reta"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "D_esenganxa la pestanya"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:77
+#: ../src/empathy-debugger.c:76
 msgid "Show a particular service"
 msgstr "Mostra un servei en concret"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:82
+#: ../src/empathy-debugger.c:81
 msgid "- Empathy Debugger"
 msgstr "- Depurador de l'Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:142
+#: ../src/empathy-debugger.c:141
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Depurador de l'Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1591
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
 msgid "Save"
 msgstr "Guarda"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1651
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1624
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Enllaç al Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1660
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1633
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Resposta del Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1640
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr ""
 "Hi ha massa dades per un sol Pastebin. Guardeu els registres a un fitxer."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1849
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1822
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Finestra de depuració"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1909
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1882
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "Envia-ho a Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1953
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1926
 msgid "Pause"
 msgstr "Fes una pausa"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1965
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1938
 msgid "Level "
 msgstr "Nivell "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1984
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1957
 msgid "Debug"
 msgstr "Depura"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1989
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1962
 msgid "Info"
 msgstr "Informació"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1994 ../src/empathy-debug-window.c:2074
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
 msgid "Message"
 msgstr "Missatge"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1999
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1972
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2004
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1977
 msgid "Critical"
 msgstr "Crític"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2009
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1982
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2022
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
 msgid ""
 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
@@ -2917,23 +2912,23 @@ msgstr ""
 "formulari per limitar la visibilitat del vostre informe als desenvolupadors "
 "de l'Empathy."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2054
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2027
 msgid "Time"
 msgstr "Hora"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2057
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
 msgid "Domain"
 msgstr "Domini"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2033
 msgid "Category"
 msgstr "Categoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2063
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2036
 msgid "Level"
 msgstr "Nivell"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2097
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2070
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
@@ -2941,70 +2936,70 @@ msgstr ""
 "El gestor de connexions seleccionat no permet utilitzar l'extensió de "
 "depuració remota."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:503
+#: ../src/empathy-event-manager.c:474
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Trucada de vídeo entrant"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:478
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "En/na %s vos està trucant per videoconferència, voleu contestar?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-event-manager.c:479
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "En/na %s vos està trucant, voleu contestar?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:536
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Refusa"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:544 ../src/empathy-event-manager.c:552
+#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Contesta"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:552
+#: ../src/empathy-event-manager.c:523
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Contesta amb vídeo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:707
+#: ../src/empathy-event-manager.c:677
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Invitació a la sala"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:709
+#: ../src/empathy-event-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Vos han convidat a entrar a %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:716
+#: ../src/empathy-event-manager.c:686
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "En/na %s vos convida a entrar a %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:729
+#: ../src/empathy-event-manager.c:699
 msgid "_Join"
 msgstr "_Uneix-m'hi"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:755
+#: ../src/empathy-event-manager.c:725
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "En/na %s vos ha convidat a entrar a %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:761
+#: ../src/empathy-event-manager.c:731
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Vos han convidat a entrar a %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:951
+#: ../src/empathy-event-manager.c:920
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Transferència de fitxers entrant d'en/na %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:979 ../src/empathy-roster-window.c:214
+#: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "Cal la contrasenya"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1116
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3587,7 +3582,7 @@ msgid "No match found"
 msgstr "No s'ha trobat cap coincidència"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.c:1729
-msgid "You haven't added any contact yet"
+msgid "You haven't added any contacts yet"
 msgstr "Encara no heu afegit cap contacte"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.c:1732
@@ -3653,8 +3648,8 @@ msgid "Help"
 msgstr "Ajuda"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
-msgid "About Empathy"
-msgstr "Quant a l'Empathy"
+msgid "About"
+msgstr "Quant a"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
@@ -3694,3 +3689,44 @@ msgstr "Edita les opcions del compte %s"
 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
 msgid "Integrate your IM accounts"
 msgstr "Integreu els vostres comptes de missatgeria instantània"
+
+#~ msgid "No error message"
+#~ msgstr "No hi ha missatge d'error"
+
+#~ msgid "Instant Message (Empathy)"
+#~ msgstr "Missatgeria instantània (Empathy)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+#~ "any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "L'Empathy és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
+#~ "sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat "
+#~ "publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la "
+#~ "Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
+#~ "more details."
+#~ msgstr ""
+#~ "L'Empathy es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
+#~ "GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o "
+#~ "ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR.  Vegeu la Llicència Pública General "
+#~ "GNU per obtenir-ne més detalls."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
+#~ "juntament amb l'Empathy; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
+#~ "Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
+#~ "02110-130159 USA"
+
+#~ msgid "About Empathy"
+#~ msgstr "Quant a l'Empathy"