Updated Polish translation
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Wed, 3 Mar 2010 12:18:10 +0000 (13:18 +0100)
committerTomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>
Wed, 3 Mar 2010 12:18:10 +0000 (13:18 +0100)
po/pl.po

index be17e53..fca262c 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,14 +8,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-16 15:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-25 01:04+0100\n"
-"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-03 13:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-03 13:15+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
@@ -40,16 +41,23 @@ msgid "Always open a separate chat window for new chats."
 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
-msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
-msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) podczas rozmowy grupowej."
+msgid ""
+"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
+"chat."
+msgstr ""
+"Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
+"podczas rozmowy grupowej."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
 msgid "Chat window theme"
 msgstr "Motyw okna rozmowy"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
-msgid "Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
-msgstr "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. en, fr, pl)."
+msgid ""
+"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+msgstr ""
+"Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
+"\")."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
 msgid "Compact contact list"
@@ -60,7 +68,7 @@ msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:7
-msgid "Contact list sort criterium"
+msgid "Contact list sort criterion"
 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:8
@@ -148,12 +156,14 @@ msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:29
-msgid "Path of the adium theme to use"
+msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:30
-msgid "Path of the adium theme to use if the theme used for chat is adium."
-msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw Adium."
+msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
+msgstr ""
+"Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
+"Adium."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:31
 msgid "Play a sound for incoming messages"
@@ -184,15 +194,15 @@ msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:38
-msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
+msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:39
-msgid "Popup notifications when a contact sign in"
+msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:40
-msgid "Popup notifications when a contact sign out"
+msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:41
@@ -216,191 +226,252 @@ msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:46
+msgid "Show protocols"
+msgstr "Wyświetlanie protokołów"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
-msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web Inspector."
-
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:54
-msgid "Whether or not Empathy can publish the user's location to his contacts."
+msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:55
-msgid "Whether or not Empathy can use the GPS to guess the location."
+msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:56
-msgid "Whether or not Empathy can use the cellular network to guess the location."
+msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:57
-msgid "Whether or not Empathy can use the network to guess the location."
+msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:58
-msgid "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other programs."
-msgstr "Określa, czy program Empathy zapytał o zaimportowanie kont z innych programów."
+msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
+msgstr ""
+"Określa, czy program Empathy zapytał o zaimportowanie kont z innych "
+"programów."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:59
-msgid "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on startup."
+msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:60
-msgid "Whether or not Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
+msgid ""
+"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
+msgstr ""
+"Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:61
-msgid "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+msgid ""
+"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:62
-msgid "Whether or not connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
-msgstr "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego rozłączenia/ponownego połączenia."
+msgid ""
+"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+msgstr ""
+"Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
+"Inspector."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:63
-msgid "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
-msgstr "Określa, czy konto Salut zostało stworzone podczas pierwszego uruchomienia programu Empathy."
+msgid ""
+"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
+"reconnect."
+msgstr ""
+"Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
+"rozłączenia/ponownego połączenia."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:64
-msgid "Whether or not to check words typed against the languages you want to check with."
-msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
+msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
+msgstr ""
+"Określa, czy konto Salut zostało stworzone podczas pierwszego uruchomienia "
+"programu Empathy."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:65
-msgid "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgstr "Określa, czy konwertować emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
+msgid ""
+"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
+msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:66
-msgid "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do sieci."
+msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
+msgstr ""
+"Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:67
-msgid "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
+msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
+"sieci."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:68
-msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:69
-msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
+msgid "Whether to play a sound to notify of events."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:70
-msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
+msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:71
-msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
+msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:72
-msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu do sieci."
+msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:73
-msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu z sieci."
+msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:74
-msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
-msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub zajętości."
+msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
+msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:75
-msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes offline."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu offline."
+msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
+msgstr ""
+"Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
+"zajętości."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:76
-msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes online."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi do trybu online."
+msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu offline."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:77
-msgid "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
+msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu online."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:78
-msgid "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej wiadomości."
+msgid ""
+"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
+"the chat is already opened, but not focused."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:79
-msgid "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
+msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:80
-msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
+msgid ""
+"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:81
-msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub zajętości."
+msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:82
-msgid "Whether or not to show the contact list in chat rooms."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
+msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
+"zajętości."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:83
-msgid "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
+msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:84
-msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
+msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:85
-msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
-msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
+msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:86
-msgid "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort the contact list by state."
-msgstr "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. Domyślnie jest używane sortowanie według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
+msgid ""
+"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
+"'x' button in the title bar."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
+"przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:87
+msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
+msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:88
+msgid ""
+"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
+"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
+"the contact list by state."
+msgstr ""
+"Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
+"Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
+"Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
 
-#: ../libempathy/empathy-account.c:1158
-msgid "Can't set an empty display name"
-msgstr "Nie można ustawić pustej wyświetlanej nazwy"
+#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
+msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
+msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:839
+#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
+#: ../src/cc-empathy-accounts-page.c:207 ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:70
+msgid "Messaging and VoIP Accounts"
+msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:842
 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
 msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1099
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1102
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1157
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1160
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1166
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:844
-#: ../src/empathy.c:285
+#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:834
+#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:96
 msgid "People nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
@@ -432,40 +503,95 @@ msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417 ../libempathy/empathy-utils.c:314
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:243
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
-msgid "Hidden"
-msgstr "Ukryty"
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
+msgid "Invisible"
+msgstr "Niewidoczny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:247
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:380
-#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:286
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Nie podano powodu"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
+msgid "Status is set to offline"
+msgstr "Stan został zmieniony na offline"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
+msgid "Network error"
+msgstr "Błąd sieci"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
+msgid "Encryption error"
+msgstr "Błąd szyfrowania"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
+msgid "Name in use"
+msgstr "Pseudonim jest już używany"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
+msgid "Certificate not provided"
+msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
+msgid "Certificate untrusted"
+msgstr "Niezaufany certyfikat"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
+msgid "Certificate expired"
+msgstr "Certyfikat wygasł"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
+msgid "Certificate not activated"
+msgstr "Certyfikat nieaktywny"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
+msgid "Certificate hostname mismatch"
+msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:308
+msgid "Certificate fingerprint mismatch"
+msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
+msgid "Certificate self-signed"
+msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
+msgid "Certificate error"
+msgstr "Błąd certyfikatu"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:429 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:385
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:434
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japonia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:386
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:435
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
@@ -521,23 +647,68 @@ msgstr[2] "%d miesięcy emu"
 msgid "in the future"
 msgstr "w przyszłości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:462
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:430
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:486
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:594
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1126
+msgid "Username:"
+msgstr "Nazwa użytkownika:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1474
+msgid "L_og in"
+msgstr "Zal_oguj się"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1542
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+msgid "Account:"
+msgstr "Konto:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1553
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1618
+msgid "This account already exists on the server"
+msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1621
+msgid "Create a new account on the server"
+msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
+
+#. To translators: The first parameter is the login id and the
+#. * second one is the server. The resulting string will be something
+#. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
+#. * You should reverse the order of these arguments if the
+#. * server should come before the login id in your locale.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
+#, c-format
+msgid "%1$s on %2$s"
+msgstr "%1$s na %2$s"
+
+#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
+#. * string will be something like: "Jabber Account"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2039
+#, c-format
+msgid "%s Account"
+msgstr "Konto %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2043
+msgid "New account"
+msgstr "Nowe konto"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
-msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> MyScreenName</span>"
-msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika</span>"
+msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
+msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
@@ -556,7 +727,7 @@ msgstr "Zaawansowane"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_Hasło:"
@@ -576,7 +747,7 @@ msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "_Port:"
@@ -585,7 +756,7 @@ msgstr "_Port:"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
@@ -594,8 +765,8 @@ msgstr "_Serwer:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
-msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> username</span>"
-msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika</span>"
+msgid "<b>Example:</b> username"
+msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
@@ -612,8 +783,8 @@ msgid "What is your GroupWise password?"
 msgstr "Hasło GroupWise:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
-msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> 123456789</span>"
-msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> 123456789</span>"
+msgid "<b>Example:</b> 123456789"
+msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
 msgid "ICQ _UIN:"
@@ -629,15 +800,48 @@ msgstr "Hasło ICQ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
-msgid "_Charset:"
+msgid "_Character set:"
 msgstr "_Zestaw znaków:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
 msgid "New Network"
 msgstr "Nowa sieć"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:217
+msgid "Auto"
+msgstr "Automatycznie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:187
+msgid "UDP"
+msgstr "UDP"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:190
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:193
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
+
+#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
+#. * best to keep the English version.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:222
+msgid "Register"
+msgstr "Rejestrator"
+
+#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
+#. * best to keep the English version.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:227
+msgid "Options"
+msgstr "Opcje"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:230
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
-msgid "Charset:"
+msgid "Character set:"
 msgstr "Zestaw znaków:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
@@ -658,7 +862,7 @@ msgstr "Hasło:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
 msgid "Quit message:"
-msgstr "Komunikat przy zakończeniu:"
+msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
 msgid "Real name:"
@@ -669,12 +873,12 @@ msgid "Servers"
 msgstr "Serwery"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
-msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@gmail.com</span>"
-msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com</span>"
+msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
+msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
-msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@jabber.org</span>"
-msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org</span>"
+msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
+msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
 msgid "Override server settings"
@@ -689,55 +893,76 @@ msgid "Reso_urce:"
 msgstr "_Zasób:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid ""
+"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
+"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
+"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
+"Facebook username if you don't have one."
+msgstr ""
+"To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
+"Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
+"Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
+"aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
+"ustawiono."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
 msgid "Use old SS_L"
 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+msgid "What is your Facebook password?"
+msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+msgid "What is your Facebook username?"
+msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
 msgid "What is your Google ID?"
 msgstr "Identyfikator Google:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
 msgid "What is your Google password?"
 msgstr "Hasło Google:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
 msgid "What is your Jabber password?"
 msgstr "Hasło Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
 msgid "What is your desired Jabber ID?"
 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
-msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@hotmail.com</span>"
-msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com</span>"
+msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
+msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-msgid "What is your Windows Live password?"
-msgstr "Hasło Windows Live:"
+msgid "What is your Windows Live ID?"
+msgstr "Identyfikator Windows Live:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-msgid "What is your Windows Live user name?"
-msgstr "Nazwa użytkownika Windows Live:"
+msgid "What is your Windows Live password?"
+msgstr "Hasło Windows Live:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "_Email:"
+msgid "_E-mail address:"
 msgstr "Adres _e-mail:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
@@ -761,36 +986,118 @@ msgid "_Published Name:"
 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
-msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@my.sip.server</span>"
-msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip</span>"
+msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
+msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
+msgid "Authentication username:"
+msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
 
-#. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
-msgid "Discover STUN"
-msgstr "Wykrywanie STUN"
+msgid "Discover Binding"
+msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
+msgid "Discover the STUN server automatically"
+msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
-msgid "STUN Server:"
-msgstr "Serwer STUN:"
+msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
+msgstr "Nazwa komputera pośrednika sieciowego dla żądań wychodzących."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
-msgid "STUN port:"
-msgstr "Port STUN:"
+msgid "Interval (seconds)"
+msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
+msgid "Keep-Alive Options"
+msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
+msgid ""
+"Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
+"STUN server."
+msgstr ""
+"Wyszukiwanie nazwy serwera STUN we wpisie SRV usługi DNS domeny serwisu."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
+msgid "Loose Routing"
+msgstr "Swobodne trasowanie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
+msgid "Mechanism:"
+msgstr "Mechanizm:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
+msgid "Miscellaneous Options"
+msgstr "Różne opcje"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
+msgid "NAT Traversal Options"
+msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
+msgid "Port of the proxy for outbound requests."
+msgstr "Port pośrednika sieciowego dla żądań wychodzących."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
+msgid "Proxy Options"
+msgstr "Opcje pośrednika"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
+msgid "STUN Server:"
+msgstr "Serwer STUN:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
+msgid "Server:"
+msgstr "Serwer"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
+msgid ""
+"The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
+"username."
+msgstr ""
+"Nazwa użytkownika uwierzytelniania SIP, jeśli różni się od\n"
+"nazwy użytkownika."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
+msgid "Transport:"
+msgstr "Transport:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
+msgid ""
+"Update the registration binding if the external address for the client is "
+"discovered to be different from the local binding."
+msgstr ""
+"Aktualizacja dowiązania rejestracji, jeśli wykryto, że zewnętrzny adres dla "
+"klienta różni się od lokalnego dowiązania."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
+msgid ""
+"Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
+"3261."
+msgstr ""
+"Użycie swobodnego trasowania i nagłówka trasy zalecanego w dokumencie RFC "
+"3261."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
 msgid "What is your SIP account password?"
 msgstr "Hasło konta SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:26
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:27
 msgid "_Username:"
 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
-msgid "Use _Yahoo Japan"
+msgid "Use _Yahoo! Japan"
 msgstr "Użycie _Yahoo! Japonia"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
@@ -802,11 +1109,11 @@ msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Hasło Yahoo!:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
-msgid "Yahoo I_D:"
+msgid "Yahoo! I_D:"
 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
+msgid "_Ignore conference and chat room invitations"
 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
@@ -819,94 +1126,175 @@ msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
-msgid "None of the accepted image formats is supported on your system"
-msgstr "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
+msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
+msgstr ""
+"Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:915
 msgid "Select Your Avatar Image"
-msgstr "Proszę wybrać obraz awatara"
+msgstr "Wybór obrazu awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:918
 msgid "No Image"
 msgstr "Brak obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:998
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:980
 msgid "Images"
 msgstr "Obrazy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1002
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:984
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:324
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:327
 msgid "Click to enlarge"
-msgstr "Kliknięcie powiększa"
+msgstr "Kliknięcie powiększy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:186
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:232
 msgid "Failed to reconnect this chat"
-msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową nie powiodło się"
+msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową się nie powiodło"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:654
+msgid "Failed to join chat room"
+msgstr "Dołączenie do pokoju rozmów się nie powiodło"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:672
+msgid "Failed to open private chat"
+msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:711
+msgid "Topic not supported on this conversation"
+msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
+msgid "You are not allowed to change the topic"
+msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:846
+msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
+msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
+msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
+msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:852
+msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
+msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:855
+msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
+msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:858
+msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
+msgstr ""
+"/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:861
+msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
+msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
+msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
+msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:867
+msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
+msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:870
+msgid ""
+"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
+"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
+"join a new chat room\""
+msgstr ""
+"/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
+"wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
+"join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:875
+msgid ""
+"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
+"show its usage."
+msgstr ""
+"/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
+"<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:885
+#, c-format
+msgid "Usage: %s"
+msgstr "Użycie: %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:914
+msgid "Unknown command"
+msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:403
-msgid "Unsupported command"
-msgstr "Nieobsługiwane polecenie"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1035
+msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
+msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:535
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1173
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1176
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:541
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1179
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:544
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1182
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:547
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1185
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:550
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1192
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1222
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:586
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1224
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:956
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1010
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1677
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1028
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1492
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1658
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1062
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1823
+msgid "Failed to retrieve recent logs"
+msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1954
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -914,12 +1302,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1961
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1964
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -927,17 +1315,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1195
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1972
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1975
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1202
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1979
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -947,63 +1335,81 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1211
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1988
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1234
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2013
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1367
-#: ../src/empathy-call-window.c:1285
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2038
+#, c-format
+msgid "%s is now known as %s"
+msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2173 ../src/empathy-call-window.c:1531
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1803
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2695
+msgid "Wrong password; please try again:"
+msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2696
+msgid "Retry"
+msgstr "Ponów"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2701
+msgid "This room is protected by a password:"
+msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2702
+msgid "Join"
+msgstr "Dołącz"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1853
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:502
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2895
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1
-#: ../src/empathy-chat-window.c:477
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:680
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
 #. Copy Link Address menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:316
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:276
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:317
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:823
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
 
 #. Open Link menu item
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:323
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:284
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:830
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otwórz odnośnik"
 
 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
 #. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:421
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:422
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %d %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:177
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:236
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:249
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:300
 msgid "Personal Information"
 msgstr "Informacje osobiste"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:392
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nowy kontakt"
 
@@ -1015,221 +1421,217 @@ msgstr "Z_decyduj później"
 msgid "Subscription Request"
 msgstr "Prośba o upoważnienie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1414
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1516
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1518
 msgid "Removing group"
 msgstr "Usuwanie grupy"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1463
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1540
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1565
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1642
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1493
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1595
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1597
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:195
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
-msgid "_Add Contact..."
-msgstr "_Dodaj kontakt..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:199
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
+msgid "_Add Contact"
+msgstr "_Dodaj kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:222
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:226
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:257
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:285
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:289
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:324
-msgid "_View Previous Conversations"
-msgstr "Wyświ_etl poprzednie rozmowy"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:340
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
+msgid "_Previous Conversations"
+msgstr "_Poprzednie rozmowy"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:346
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:362
 msgid "Send file"
 msgstr "Wyślij plik"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:385
 msgid "Share my desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:413
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:441
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:459
+msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
-msgstr "_Edycja"
+msgstr "Z_modyfikuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:501
-msgid "Inviting to this room"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:513
+#: ../src/empathy-chat-window.c:865
+msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:532
-msgid "_Invite to chatroom"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
+msgid "_Invite to chat room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Wybór kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:447
-msgid "Save Avatar"
-msgstr "Zapisanie awatara"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:503
-msgid "Unable to save avatar"
-msgstr "Nie można zapisać awatara"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1000
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:235
 msgid "Select"
-msgstr "Wybierz"
+msgstr "Wybór"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1009
-#: ../src/empathy-main-window.c:1019
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:244
+#: ../src/empathy-main-window.c:1045
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:476
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kod ISO kraju:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1262
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
 msgid "Country:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1264
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
 msgid "State:"
 msgstr "Stan/województwo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
 msgid "City:"
 msgstr "Miasto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1268
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
 msgid "Area:"
 msgstr "Obszar:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Kod pocztowy:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1272
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
 msgid "Building:"
 msgstr "Budynek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1276
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
 msgid "Floor:"
 msgstr "Piętro:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1278
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
 msgid "Room:"
 msgstr "Pokój:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1280
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1282
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1284
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
 msgid "URI:"
 msgstr "Adres URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1286
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Poziom dokładności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1290
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1292
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1294
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
 msgid "Speed:"
 msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Długość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Szerokość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1306
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1353
-msgid "<b>Location</b>"
-msgstr "<b>Położenie</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:585
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+msgid "Location"
+msgstr "Położenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1366
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:601
 msgid "<b>Location</b>, "
 msgstr "<b>Położenie</b>, "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:651
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
+msgid "Save Avatar"
+msgstr "Zapisanie awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:1
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
-msgid "Account:"
-msgstr "Konto:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
+msgid "Unable to save avatar"
+msgstr "Nie można zapisać awatara"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
+msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
+msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
 msgid "Alias:"
@@ -1248,77 +1650,76 @@ msgid "Client:"
 msgstr "Klient:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
-#: ../src/empathy-main-window.c:1002
-msgid "Contact"
-msgstr "Kontakt"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
 msgid "Contact Details"
 msgstr "Szczegóły kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
-msgid "Email:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
+msgid "E-mail address:"
 msgstr "Adres e-mail:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
-msgid "Fullname:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
+msgid "Full name:"
 msgstr "Imię i nazwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupy"
 
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:12
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
-msgid "Information requested..."
-msgstr "Żądanie informacji..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
+msgid "Information requested&#x2026;"
+msgstr "Żądanie informacji&#x2026;"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
 msgid "OS:"
 msgstr "System operacyjny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
-msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
-msgstr "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
+msgid ""
+"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
+"select more than one group or no groups."
+msgstr ""
+"Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
+"więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
 msgid "Version:"
 msgstr "Wersja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
-msgid "Web site:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
+msgid "Website:"
 msgstr "Witryna WWW:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
 msgid "_Add Group"
 msgstr "Dod_aj grupę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
 msgid "new server"
 msgstr "nowy serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:523
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:536
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:495
-#: ../src/empathy-import-widget.c:302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:700
+#: ../src/empathy-import-widget.c:310
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:512
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:717
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
@@ -1338,58 +1739,84 @@ msgstr "Wyszukiwanie"
 msgid "_For:"
 msgstr "Wy_szukaj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:2
-msgid "C_all"
-msgstr "Z_adzwoń"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
+msgid "Contact ID:"
+msgstr "Identyfikator kontaktu:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:3
+#. add chat button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:144
 msgid "C_hat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:4
-msgid "Contact ID:"
-msgstr "Identyfikator kontaktu:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:5
+#. Tweak the dialog
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:154
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
+#. add video toggle
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:188
+msgid "Send _Video"
+msgstr "Wyślij obraz _wideo"
+
+#. add chat button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:196
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
+msgid "_Call"
+msgstr "_Zadzwoń"
+
+#. Tweak the dialog
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:206
+msgid "New Call"
+msgstr "Nowa rozmowa"
+
 #. COL_STATUS_TEXT
 #. COL_STATE_ICON_NAME
 #. COL_STATE
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:176
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:212
-msgid "Custom Message..."
-msgstr "Własna wiadomość..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:168
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:204
+msgid "Custom Message"
+msgstr "Własna wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:229
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:231
-msgid "Edit Custom Messages..."
-msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:221
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
+msgid "Edit Custom Messages"
+msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:330
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:346
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:339
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:355
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:373
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:389
 msgid "Set status"
 msgstr "Ustaw stan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:794
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:936
 msgid "Set your presence and current status"
 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1043
-msgid "Custom messages..."
-msgstr "Własne wiadomości..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1124
+msgid "Custom messages…"
+msgstr "Własne wiadomości…"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
+msgid "Find:"
+msgstr "Wyszukiwanie:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
+msgid "Match case"
+msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
+msgid "Phrase not found"
+msgstr "Nie odnaleziono napisu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
 msgid "Received an instant message"
@@ -1431,11 +1858,11 @@ msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:362
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
 msgid "Enter Custom Message"
 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:521
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
 
@@ -1463,15 +1890,15 @@ msgstr "Czysty"
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1520
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1484
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1650
 msgid "Select a file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1544
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1710
 msgid "Select a destination"
 msgstr "Wybór miejsca docelowego"
 
@@ -1626,7 +2053,7 @@ msgstr "tureckie"
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
 msgid "Unicode"
-msgstr "Unicode"
+msgstr "Unikod"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
@@ -1642,236 +2069,280 @@ msgstr "zachodnie"
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "wietnamskie"
 
-#.
-#. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
-#.
-#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:1
-msgid "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
-msgstr "Kontakt do wyświetlenia w aplecie. Wartość \"Empty\" oznacza wyłączenie wyświetlania kontaktów."
-
-#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
-msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
-msgstr "Element awatara użytkownika. Wartość \"Empty\" oznacza brak awatara."
-
-#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:1
-msgid "Megaphone"
-msgstr "Megafon"
-
-#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:522
-msgid "Talk!"
-msgstr "Porozmawiaj!"
-
-#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:1
-#: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.xml.h:1
-msgid "_About"
-msgstr "_O programie"
-
-#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:2
-msgid "_Information"
-msgstr "I_nformacje"
-
-#: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:3
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Preferencje"
-
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:166
-msgid "Please configure a contact."
-msgstr "Proszę skonfigurować kontakt."
-
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:256
-msgid "Select contact..."
-msgstr "Wybierz kontakt..."
-
-#: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:1
-msgid "Presence"
-msgstr "Obecność"
-
-#: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
-#: ../nothere/src/nothere-applet.c:105
-msgid "Set your own presence"
-msgstr "Ustawianie własnej obecności"
-
-#: ../src/empathy.c:742
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
+msgid "The selected contact cannot receive files."
+msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
+
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
+msgid "The selected contact is offline."
+msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
+
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
+msgid "No error message"
+msgstr "Brak komunikatu błędu"
+
+#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
+msgid "Instant Message (Empathy)"
+msgstr "Wiadomość (Empathy)"
+
+#: ../src/empathy.c:596
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:746
-msgid "Don't show the contact list on startup"
-msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów podczas uruchamiania"
+#: ../src/empathy.c:600
+msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
+msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:750
-msgid "Show the accounts dialog"
-msgstr "Wyświetlanie okna dialogowego kont"
-
-#: ../src/empathy.c:762
+#: ../src/empathy.c:612
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr " - komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:83
-msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
+msgid ""
+"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version."
+msgstr ""
+"Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
+"lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
+"przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
+"wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:87
-msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
-msgstr "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
+msgid ""
+"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
+"details."
+msgstr ""
+"Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
+"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
+"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
+"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:91
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:93
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+msgstr ""
+"Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
+"- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
+"Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:119
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:121
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:125
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:127
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009\n"
-"Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2007, 2008, 2009\n"
-"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009"
+msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:118
-msgid "There has been an error while importing the accounts."
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
+msgid "There was an error while importing the accounts."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:121
-msgid "There has been an error while parsing the account details."
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
+msgid "There was an error while parsing the account details."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:124
-msgid "There has been an error while creating the account."
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
+msgid "There was an error while creating the account."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:126
-msgid "There has been an error."
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
+msgid "There was an error."
 msgstr "Wystąpił błąd."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:141
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
 #, c-format
-msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
-msgstr "Komunikat błędu: <span style=\"italic\">%s</span>"
+msgid "The error message was: %s"
+msgstr "Komunikat błędu: %s"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:149
-msgid "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
-msgstr "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
+msgid ""
+"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
+"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
+msgstr ""
+"Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
+"tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:184
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1293
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Wystąpił błąd"
 
-#. Create account
 #. To translator: %s is the protocol name
 #. Create account
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:321
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:414 ../src/empathy-accounts-dialog.c:579
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:393
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:501
 msgid "What kind of chat account do you have?"
 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:399
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:507
 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:405
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:513
 msgid "Enter your account details"
 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:410
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:518
 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:416
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:524
 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:423
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:531
 msgid "Enter the details for the new account"
 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:509
-msgid "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls."
-msgstr "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideorozmowy."
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:646
+msgid ""
+"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
+"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
+"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
+"calls."
+msgstr ""
+"Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
+"pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
+"Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
+"internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:526
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:663
 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:549
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:686
 msgid "Yes, import my account details from "
 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:570
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:707
 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:592
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:729
 msgid "No, I want a new account"
 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:602
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:739
 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:623
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:760
 msgid "Select the accounts you want to import:"
 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:710
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:844
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:717
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:851
 msgid "No, that's all for now"
 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:910
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1110
+msgid ""
+"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
+"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
+"details below are correct. You can easily change these details later or "
+"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
+msgstr ""
+"Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
+"połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
+"czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
+"lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1116
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1172
+msgid "Edit->Accounts"
+msgstr "Edycja->Konta"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1132
+msgid "I don't want to enable this feature for now"
+msgstr "Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1168
+msgid ""
+"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
+"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
+"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
+"the Accounts dialog"
+msgstr ""
+"Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
+"pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
+"proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
+"\" z okna Konta"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1174
+msgid "telepathy-salut not installed"
+msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1251
 msgid "Welcome to Empathy"
 msgstr "Witamy w programie Empathy"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:919
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1260
 msgid "Import your existing accounts"
 msgstr "Importowanie istniejących kont"
 
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1278
+msgid "Please enter personal details"
+msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
+
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:63
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:66
 #, c-format
-msgid "There are unsaved modification regarding your %s account."
+msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
 
-#. To translators: The first parameter is the login id and the
-#. * second one is the server. The resulting string will be something
-#. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
-#. * You should reverse the order of these arguments if the
-#. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:236
+#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
+#. * an unsaved new account
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
+msgid "Your new account has not been saved yet."
+msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:263 ../src/empathy-call-window.c:729
+msgid "Connecting…"
+msgstr "Łączenie…"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:290
 #, c-format
-msgid "%1$s on %2$s"
-msgstr "%1$s na %2$s"
+msgid "Disconnected — %s"
+msgstr "Rozłączony — %s"
 
-#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
-#. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:248
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:295
 #, c-format
-msgid "%s Account"
-msgstr "Konto %s"
+msgid "Offline — %s"
+msgstr "Offline — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:252
-msgid "New account"
-msgstr "Nowe konto"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:308
+msgid "Offline — No Network Connection"
+msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:316
+msgid "Unknown Status"
+msgstr "Nieznany stan"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
+msgid "Offline — Account Disabled"
+msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:759
 msgid ""
 "You are about to create a new account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -1879,26 +2350,16 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:787
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1106
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove your %s account!\n"
-"Are you sure you want to proceed?"
-msgstr ""
-"Za chwilę nastąpi usunięcie konta %s.\n"
-"Na pewno kontynuować?"
+msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
+msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:792
-msgid ""
-"Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you decide to proceed.\n"
-"\n"
-"Should you decide to add the account back at a later time, they will still be available."
-msgstr ""
-"Usunięcie konta NIE spowoduje usunięcia związanych z tym kontem rozmów i pokoi rozmowy.\n"
-"\n"
-"Ponowne dodanie tego konta spowoduje ich ponowną dostępność."
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1110
+msgid "This will not remove your account on the server."
+msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:980
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1347
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -1906,7 +2367,7 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1475
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1924
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -1914,132 +2375,257 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+#. Tweak the dialog
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2057
 msgid "Accounts"
 msgstr "Konta"
 
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "No protocol installed"
+msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
+
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
-msgid "Add new"
-msgstr "Dodaje nowe"
+msgid "Protocol:"
+msgstr "Protokół:"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
-msgid "Cr_eate"
-msgstr "_Utwórz"
+msgid ""
+"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
+"you want to use."
+msgstr ""
+"Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
+"wymaganego protokołu."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
-msgid "No protocol installed"
-msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
+msgid "_Add&#x2026;"
+msgstr "_Dodaj&#x2026;"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
-msgstr "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego wymaganego protokołu."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
-msgid "_Add..."
-msgstr "Dod_aj..."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
-msgid "_Create a new account"
-msgstr "_Utwórz nowe konto"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
-msgid "_Reuse an existing account"
-msgstr "_Ponownie użyj istniejące konto"
+msgid "_Import&#x2026;"
+msgstr "_Zaimportuj&#x2026;"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
-msgid "account"
-msgstr "konto"
-
-#: ../src/empathy-call-window.c:427
+#: ../src/empathy-call-window.c:453
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:430
+#: ../src/empathy-call-window.c:456
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:433
+#: ../src/empathy-call-window.c:459
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:541
+#: ../src/empathy-call-window.c:567
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:674
-msgid "Connecting..."
-msgstr "Łączenie..."
-
-#: ../src/empathy-call-window.c:781
+#: ../src/empathy-call-window.c:1022
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "_Panel"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:800
+#: ../src/empathy-call-window.c:1041
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Panel wybierania"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:806
+#: ../src/empathy-call-window.c:1047
 msgid "Audio input"
 msgstr "Wejście dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:810
+#: ../src/empathy-call-window.c:1051
 msgid "Video input"
 msgstr "Wejście obrazu"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:873
+#: ../src/empathy-call-window.c:1116
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
 
 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
 #. * title
-#: ../src/empathy-call-window.c:944
+#: ../src/empathy-call-window.c:1197
 msgid "Call"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:1445
+#: ../src/empathy-call-window.c:1694
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
-msgstr "Połączony - %d:%02dm"
+msgstr "Połączony — %d:%02dm"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1755
+msgid "Technical Details"
+msgstr "Szczegóły techniczne"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1793
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
+"computer"
+msgstr ""
+"Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
+"używanego przez ten komputer"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1798
+#, c-format
+msgid ""
+"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
+"computer"
+msgstr ""
+"Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
+"przez ten komputer"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1804
+#, c-format
+msgid ""
+"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
+"does not allow direct connections."
+msgstr ""
+"Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
+"się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1810
+msgid "There was a failure on the network"
+msgstr "Wystąpił błąd sieci"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1814
+msgid ""
+"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1817
+msgid ""
+"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
+msgstr ""
+"Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1827
+#, c-format
+msgid ""
+"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
+"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
+"the Help menu."
+msgstr ""
+"Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
+"\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
+"w menu Pomoc."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1835
+msgid "There was a failure in the call engine"
+msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1874
+msgid "Can't establish audio stream"
+msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:1884
+msgid "Can't establish video stream"
+msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
-msgid "Hang up"
-msgstr "Rozłącz"
+msgid "Call the contact again"
+msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
-msgid "Redial"
-msgstr "Wybierz ponownie"
+msgid "Camera Off"
+msgstr "Kamera jest wyłączona"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
-msgid "Send Audio"
-msgstr "Wyślij dźwięk"
+msgid "Camera On"
+msgstr "Kamera jest włączona"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
-msgid "Send video"
-msgstr "WyÅ\9blij obraz wideo"
+msgid "Disable camera and stop sending video"
+msgstr "WyÅ\82Ä\85czenie kamery i zatrzymanie wysyÅ\82ania obrazu"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
-msgid "Video preview"
-msgstr "Podgląd obrazu"
+msgid "Enable camera and send video"
+msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-msgid "_Call"
-msgstr "_Zadzwoń"
+msgid "Enable camera but don't send video"
+msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
+msgid "Hang up"
+msgstr "Rozłącz"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
+msgid "Hang up current call"
+msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
+msgid "Preview"
+msgstr "Podgląd"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
+msgid "Redial"
+msgstr "Wybierz ponownie"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
+msgid "Send Audio"
+msgstr "Wyślij dźwięk"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
+msgid "Toggle audio transmission"
+msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
+msgid "V_ideo"
+msgstr "_Wideo"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
+msgid "Video Off"
+msgstr "Obraz jest wyłączony"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
+msgid "Video On"
+msgstr "Obraz jest włączony"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
+msgid "Video Preview"
+msgstr "Podgląd obrazu"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:349
+#: ../src/empathy-chat-window.c:436 ../src/empathy-chat-window.c:456
+#, c-format
+msgid "%s (%d unread)"
+msgid_plural "%s (%d unread)"
+msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
+msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
+msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:448
 #, c-format
-msgid "Conversations (%d)"
-msgstr "Rozmowy (%d)"
+msgid "%s (and %u other)"
+msgid_plural "%s (and %u others)"
+msgstr[0] "%s (i %u inna)"
+msgstr[1] "%s (i %u inne)"
+msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:481
+#: ../src/empathy-chat-window.c:464
+#, c-format
+msgid "%s (%d unread from others)"
+msgid_plural "%s (%d unread from others)"
+msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
+msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
+msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:473
+#, c-format
+msgid "%s (%d unread from all)"
+msgid_plural "%s (%d unread from all)"
+msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
+msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
+msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:684
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
@@ -2048,73 +2634,78 @@ msgid "C_lear"
 msgstr "_Wyczyść"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
+msgid "C_ontact"
+msgstr "K_ontakt"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
 msgid "Chat"
 msgstr "Rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
 msgid "Insert _Smiley"
 msgstr "Wstaw _emotikonę"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
+msgid "Invite _Participant…"
+msgstr "Zaproś _uczestnika…"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
-msgid "_Contact"
-msgstr "_Kontakt"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
 msgid "_Contents"
-msgstr "_Zawartość"
+msgstr "_Spis treści"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
 msgid "_Conversation"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
-msgid "_Favorite Chatroom"
-msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edycja"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
+msgid "_Favorite Chat Room"
+msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Następna karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "_Lista kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
 msgid "_Tabs"
 msgstr "_Karty"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:258
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:256
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:276
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:274
 msgid "Room"
 msgstr "Pokój"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:285
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:282
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Automatyczne łączenie"
 
@@ -2122,75 +2713,76 @@ msgstr "Automatyczne łączenie"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:322
+#: ../src/empathy-event-manager.c:339
+msgid "Incoming video call"
+msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:339
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Rozmowa przychodząca"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:325
+#: ../src/empathy-event-manager.c:343
+#, c-format
+msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
+msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:344
 #, c-format
-msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
-msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s, odebrać?"
+msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
+msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:332
+#: ../src/empathy-event-manager.c:366
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:338
+#: ../src/empathy-event-manager.c:372
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:453
+#: ../src/empathy-event-manager.c:489
 #, c-format
-msgid "Incoming call from %s"
-msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s"
+msgid "Incoming video call from %s"
+msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:497
+#: ../src/empathy-event-manager.c:489
 #, c-format
-msgid "%s is offering you an invitation"
-msgstr "Użytkownik %s przesyła zaproszenie"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:503
-msgid "An external application will be started to handle it."
-msgstr "Do obsługi zostanie uruchomiony zewnętrzny program."
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
-msgid "You don't have the needed external application to handle it."
-msgstr "Brak wymaganego programu zewnętrznego, aby obsłużyć działanie."
+msgid "Incoming call from %s"
+msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:635
+#: ../src/empathy-event-manager.c:579
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:638
+#: ../src/empathy-event-manager.c:582
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:646
+#: ../src/empathy-event-manager.c:590
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odmów"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:651
+#: ../src/empathy-event-manager.c:595
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:690
+#: ../src/empathy-event-manager.c:634
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:716
+#: ../src/empathy-event-manager.c:660
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:896
+#: ../src/empathy-event-manager.c:818
 #, c-format
 msgid "Subscription requested by %s"
 msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:900
+#: ../src/empathy-event-manager.c:822
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2200,120 +2792,117 @@ msgstr ""
 "Wiadomość: %s"
 
 #. someone is logging off
-#: ../src/empathy-event-manager.c:936
+#: ../src/empathy-event-manager.c:862
 #, c-format
 msgid "%s is now offline."
 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
 
 #. someone is logging in
-#: ../src/empathy-event-manager.c:952
+#: ../src/empathy-event-manager.c:878
 #, c-format
 msgid "%s is now online."
 msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:101
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:104
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u.%02u"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:180
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
 msgctxt "file transfer percent"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
 #, c-format
 msgid "%s of %s at %s/s"
 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:276
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s z %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:307
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:310
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:340
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
 #, c-format
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:343
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
 msgid "Error receiving a file"
 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:348
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
 #, c-format
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:351
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
 msgid "Error sending a file"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:490
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:495
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:498
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:617
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:784
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:783
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:643
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:681
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:646
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:684
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1024
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:991
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1036
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1003
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1058
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
 msgid "Remaining"
 msgstr "Pozostało"
 
@@ -2326,23 +2915,27 @@ msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
 
 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
-msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
-msgstr "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje importowanie kont tylko z programu Pidgin."
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
+"importowanie kont tylko z programu Pidgin."
 
 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "Importowanie kont"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:282
+#: ../src/empathy-import-widget.c:290
 msgid "Import"
 msgstr "Zaimportuj"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:291
+#: ../src/empathy-import-widget.c:299
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:315
+#: ../src/empathy-import-widget.c:323
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
@@ -2351,67 +2944,23 @@ msgstr "Źródło"
 msgid "%s account"
 msgstr "Konto %s"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:399
-msgid "_Edit account"
-msgstr "Z_modyfikuj konto"
+#: ../src/empathy-main-window.c:433
+msgid "Reconnect"
+msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:502
-msgid "No error specified"
-msgstr "Nie podano błędu"
+#: ../src/empathy-main-window.c:439
+msgid "Edit Account"
+msgstr "Zmodyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:505
-msgid "Network error"
-msgstr "Błąd sieci"
+#: ../src/empathy-main-window.c:445
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:508
-msgid "Authentication failed"
-msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:511
-msgid "Encryption error"
-msgstr "Błąd szyfrowania"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:514
-msgid "Name in use"
-msgstr "Pseudonim jest już używany"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:517
-msgid "Certificate not provided"
-msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:520
-msgid "Certificate untrusted"
-msgstr "Niezaufany certyfikat"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:523
-msgid "Certificate expired"
-msgstr "Certyfikat wygasł"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:526
-msgid "Certificate not activated"
-msgstr "Certyfikat nieaktywny"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:529
-msgid "Certificate hostname mismatch"
-msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:532
-msgid "Certificate fingerprint mismatch"
-msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:535
-msgid "Certificate self-signed"
-msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:538
-msgid "Certificate error"
-msgstr "Błąd certyfikatu"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:541
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Nieznany błąd"
+#: ../src/empathy-main-window.c:1028
+msgid "Contact"
+msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1288
+#: ../src/empathy-main-window.c:1369
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
 
@@ -2439,70 +2988,78 @@ msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
 msgid "N_ormal Size"
 msgstr "N_ormalny rozmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+msgid "New _Call…"
+msgstr "Nowa _rozmowa…"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
 msgid "Normal Size With _Avatars"
 msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
+msgid "P_references"
+msgstr "P_referencje"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
+msgid "Show P_rotocols"
+msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
 msgid "Sort by _Name"
-msgstr "Sortowanie według _nazwy"
+msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
 msgid "Sort by _Status"
-msgstr "Sortowanie według _stanu"
+msgstr "Porządkowanie według _stanu"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
 msgid "_Accounts"
 msgstr "_Konta"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
 msgid "_Compact Size"
 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
 msgid "_Debug"
 msgstr "_Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
 msgid "_File Transfers"
 msgstr "_Przesyłanie plików"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
-msgid "_Join..."
-msgstr "_Dołącz..."
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
+msgid "_Join"
+msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
-msgid "_New Conversation..."
-msgstr "_Nowa rozmowa..."
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+msgid "_New Conversation…"
+msgstr "_Nowa rozmowa…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
 msgid "_Offline Contacts"
 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Personal Information"
 msgstr "I_nformacje osobiste"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
-msgid "_Previous Conversations"
-msgstr "_Poprzednie rozmowy"
-
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
 msgid "_Room"
 msgstr "_Pokój"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:328
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:338
 msgid "Chat Room"
 msgstr "Pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:344
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:354
 msgid "Members"
 msgstr "Członkowie"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:494
+#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
+#. yes/no, yes/no and a number.
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:539
 #, c-format
-msgctxt "Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/no and a number."
 msgid ""
 "<b>%s</b>\n"
 "Invite required: %s\n"
@@ -2514,16 +3071,16 @@ msgstr ""
 "Wymagane hasło: %s\n"
 "Członkowie: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:524
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:569
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:534
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:579
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
 
@@ -2532,12 +3089,19 @@ msgid "Couldn't load room list"
 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
-msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
-msgstr "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej pokoi na liście."
+msgid ""
+"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
+msgstr ""
+"Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
+"pokoi na liście."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
-msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
-msgstr "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
+msgid ""
+"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
+"the current account's server"
+msgstr ""
+"Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
+"jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid "Join Room"
@@ -2584,121 +3148,125 @@ msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
-msgid "Allow _GPS usage"
-msgstr "Zezwolenie na użycie _GPS"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
-msgid "Allow _cellphone usage"
-msgstr "Zezwolenie na użycie telefonu _komórkowego"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
-msgid "Allow _network usage"
-msgstr "Zezwole_nie na użycie sieci"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
 msgid "Appearance"
 msgstr "Wygląd"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
 msgid "Automatically _connect on startup "
 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania "
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Behavior"
 msgstr "Zachowanie"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
 msgid "Chat Th_eme:"
 msgstr "Motyw _rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
 msgid "Enable spell checking for languages:"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
-msgid "Geoclue Settings"
-msgstr "Ustawienia programu Geoclue"
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
-msgid "Location"
-msgstr "Położenie"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+msgid "Location sources:"
+msgstr "Źródła położenia:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
 msgid "Notifications"
 msgstr "Powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatność"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
-msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
-msgstr "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca po przecinku."
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+msgid ""
+"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
+"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
+"decimal place."
+msgstr ""
+"Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
+"miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
+"po przecinku."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Show _smileys as images"
 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
 msgid "Show contact _list in rooms"
 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
 msgid "Sounds"
 msgstr "Dźwięki"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
-msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+msgid "_Cellphone"
+msgstr "_Telefon komórkowy"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
 
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
+msgid "_GPS"
+msgstr "_GPS"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
+msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
+msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
+
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
 msgid "_Open new chats in separate windows"
 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
@@ -2711,92 +3279,118 @@ msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
 msgid "_Reduce location accuracy"
 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-status-icon.c:176
+msgid "Respond"
+msgstr "Odpowiedz"
+
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
 msgid "_Quit"
 msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:376
-#, c-format
-msgid "Unable to start application for service %s: %s"
-msgstr "Nie można uruchomić programu dla usługi %s: %s"
-
-#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:447
-#, c-format
-msgid "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed application to handle it"
-msgstr "Otrzymano zaproszenie do usługi %s, ale brak wymaganego programu zewnętrznego do jej obsługi"
-
 #: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
 msgid "Contact Map View"
 msgstr "Widok mapy kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:111
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1081
-msgid "Error"
-msgstr "Błąd"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:114
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1075
-msgid "Critical"
-msgstr "Krytyczny"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:117
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1069
-msgid "Warning"
-msgstr "Ostrzeżenie"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:120
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1063
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1111
-msgid "Message"
-msgstr "Wiadomość"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:123
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1057
-msgid "Info"
-msgstr "Informacje"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:126
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1051
-msgid "Debug"
-msgstr "Debugowanie"
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:841
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1066
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:944
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1219
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Okno debugowania"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1019
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1299
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1031
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1311
 msgid "Level "
 msgstr "Poziom "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1100
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1331
+msgid "Debug"
+msgstr "Debugowanie"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1337
+msgid "Info"
+msgstr "Informacje"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1343 ../src/empathy-debug-window.c:1392
+msgid "Message"
+msgstr "Wiadomość"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1349
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1355
+msgid "Critical"
+msgstr "Krytyczny"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1361
+msgid "Error"
+msgstr "Błąd"
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1380
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1102
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1383
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1104
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1385
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1106
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1387
 msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1138
-msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
-msgstr "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1424
+msgid ""
+"The selected connection manager does not support the remote debugging "
+"extension."
+msgstr ""
+"Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
+
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
+msgid "Invite Participant"
+msgstr "Zaproszenie uczestnika"
+
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
+msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
+msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:213
+msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
+msgstr ""
+"Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
+"działanie"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:217
+msgid "Don't display any dialogs if there are any non-salut accounts"
+msgstr ""
+"Bez wyświetlania żadnych okien, jeśli istnieją jakieś konta poza kontem salut"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:221
+msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+msgstr ""
+"Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:223
+msgid "<account-id>"
+msgstr "<identyfikator-konta>"
+
+#: ../src/empathy-accounts.c:231
+msgid "- Empathy Accounts"
+msgstr "- Konta programu Empathy"
 
+#: ../src/empathy-accounts.c:247
+msgid " Accounts"
+msgstr " Konta"