Updated Kannada Translation
authorShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Sun, 18 Mar 2012 19:44:28 +0000 (01:14 +0530)
committerShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Sun, 18 Mar 2012 19:44:28 +0000 (01:14 +0530)
commitfc3bdb0ea14615f957fd32c921a390e20446e4d4
treebc889cb1e2c71c98c97d1fb839afe4c5cad06e04
parentf6fb907ad5ccbc8036dee9c43c978304d4e6c5eb
Updated Kannada Translation
po/kn.po