Updated Kannada(kn) translation
authorShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Mon, 31 Aug 2009 10:30:26 +0000 (16:00 +0530)
committerShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Mon, 31 Aug 2009 10:30:26 +0000 (16:00 +0530)
commit00b3c7e1e6655a31463c9d966db34d0d5b40b42d
treed76daf1b96d5d2a99d992d552fa3c03821d19483
parent9eebd23f8a4a83cef5b13204a1bb377d59160bbf
Updated Kannada(kn) translation
po/kn.po