Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
index e2e9471..e6dbc9f 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-20 12:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-20 12:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-08 21:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-08 21:54+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -42,6 +42,22 @@ msgid "Always open a separate chat window for new chats."
 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Call volume"
+msgstr "Głośność rozmowy"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Call volume, as a percentage."
+msgstr "Głośność rozmowy w procentach."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Camera device"
+msgstr "Urządzenie kamery"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Camera position"
+msgstr "Pozycja kamery"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
 "chat."
@@ -49,46 +65,55 @@ msgstr ""
 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
 "podczas rozmowy grupowej."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Chat window theme"
 msgstr "Motyw okna rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
+msgid "Chat window theme variant"
+msgstr "Wariant motywu okna rozmowy"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
 msgid ""
 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
 msgstr ""
 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
 "\")."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Compact contact list"
 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Contact list sort criterion"
-msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
+msgstr "Kryterium porządkowania listy kontaktów"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
+msgstr ""
+"Domyślne urządzenie kamery do użycia w wideorozmowach, np. /dev/video0."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Disable popup notifications when away"
 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Disable sounds when away"
 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
 msgid ""
 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
 "user immediately."
@@ -96,230 +121,247 @@ msgstr ""
 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
+msgid "Echo cancellation support"
+msgstr "Obsługa usuwania echa"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Empathy can publish the user's location"
 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Empathy should auto-away when idle"
 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Ukrycie głównego okna"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "Ukrycie głównego okna."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
 msgstr ""
 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
 "Adium."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
+msgid "Position the camera preview should be during a call."
+msgstr "Położenie podglądu kamery podczas rozmowy."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
+msgid "Show Balance in contact list"
+msgstr "Wyświetlanie salda na liście kontaktów"
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Show avatars"
 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
 msgid "Show contact list in rooms"
 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Show protocols"
 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
 msgid "The position for the chat window side pane"
 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
+msgid ""
+"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
+msgstr "Wariant motywu używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
 msgid ""
 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr ""
 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
 "bezczynności."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
 msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr ""
 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
 msgid ""
 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
 msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr ""
 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
 "Inspector."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
 "reconnect."
@@ -327,73 +369,77 @@ msgstr ""
 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
 "rozłączenia/ponownego połączenia."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
 msgid ""
 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
 msgstr ""
 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
+msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
+msgstr "Określa, czy włączyć filtr usuwania echa usługi PulseAudio."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
 "sieci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
 msgid ""
 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
 "zajętości."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
 "do trybu offline."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
 "do trybu online."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
 msgid ""
 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
 "the chat is already opened, but not focused."
@@ -401,41 +447,45 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
 "wiadomości."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
+msgid "Whether to show account balances in the contact list."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać saldo kont na liście kontaktów."
+
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
 msgid ""
 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
 "zajętości."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
 msgid ""
 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
 "'x' button in the title bar."
@@ -443,19 +493,19 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
 msgid ""
 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
 "the contact list by state."
 msgstr ""
-"Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
-"Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
-"Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
+"Określa, jakie kryterium używać podczas porządkowania listy kontaktów. "
+"Domyślnie porządkowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name"
+"\". Wartość \"state\" spowoduje porządkowanie według stanu kontaktu."
 
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
@@ -463,7 +513,7 @@ msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
 
 #. Tweak the dialog
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2271
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
 
@@ -471,18 +521,34 @@ msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1113
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1111
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1167
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
+#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
+#, c-format
+msgid "Missed call from %s"
+msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
+
+#. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
+#: ../libempathy/empathy-message.c:419
+#, c-format
+msgid "Called %s"
+msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
+
+#: ../libempathy/empathy-message.c:422
+#, c-format
+msgid "Call from %s"
+msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
+
 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
 msgid "Socket type not supported"
 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
@@ -511,150 +577,143 @@ msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:302
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:222
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:224
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:227
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:229
 msgid "Invisible"
 msgstr "Niewidoczny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#. translators: encoding video codec is unknown
-#. translators: encoding audio codec is unknown
-#. translators: decoding video codec is unknown
-#. translators: decoding audio codec is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:316
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1905
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1907
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1909
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1911
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
+msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:274
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:276 ../libempathy/empathy-utils.c:332
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:278 ../libempathy/empathy-utils.c:312
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:314
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
 msgid "Name in use"
 msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:318
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:320
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:381
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:415
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:334
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:417
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:336
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:419
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:338
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:421
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:340
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:423
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Połączenie zostało utracone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:425
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
 msgid "This resource is already connected to the server"
 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:427
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr ""
 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:430
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:432
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:434
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:436
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
 "kryptograficznie słaby"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:439
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:358
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -662,24 +721,24 @@ msgstr ""
 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:602
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:519
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:607
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:524
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japonia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:636
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:553
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:637
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:554
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:137
+#: ../libempathy/empathy-time.c:88
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
@@ -687,7 +746,7 @@ msgstr[0] "%d sekundę temu"
 msgstr[1] "%d sekundy temu"
 msgstr[2] "%d sekund temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:142
+#: ../libempathy/empathy-time.c:93
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -695,7 +754,7 @@ msgstr[0] "%d minutę temu"
 msgstr[1] "%d minuty temu"
 msgstr[2] "%d minut temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:147
+#: ../libempathy/empathy-time.c:98
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -703,7 +762,7 @@ msgstr[0] "%d godzinę temu"
 msgstr[1] "%d godziny temu"
 msgstr[2] "%d godzin temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:152
+#: ../libempathy/empathy-time.c:103
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -711,7 +770,7 @@ msgstr[0] "%d dzień temu"
 msgstr[1] "%d dni temu"
 msgstr[2] "%d dni temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:157
+#: ../libempathy/empathy-time.c:108
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -719,7 +778,7 @@ msgstr[0] "%d tydzień temu"
 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
 msgstr[2] "%d tygodni temu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:162
+#: ../libempathy/empathy-time.c:113
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -727,93 +786,85 @@ msgstr[0] "%d miesiąc temu"
 msgstr[1] "%d miesiące temu"
 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:167
+#: ../libempathy/empathy-time.c:136
 msgid "in the future"
 msgstr "w przyszłości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:491
-msgid "All"
-msgstr "Wszystkie"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:539
+msgid "All accounts"
+msgstr "Wszystkie konta"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:643
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:697
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:757
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:814
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:769
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:826
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1166
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
+msgid "My Web Accounts"
+msgstr "Moje konta internetowe"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1208
 #, c-format
-msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
-msgstr "Konto %s modyfikowane w opcji Moje konta internetowe."
+msgid "The account %s is edited via %s."
+msgstr "Konto %s jest modyfikowane przez %s."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1172
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1214
 #, c-format
 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1233
 msgid "Launch My Web Accounts"
 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1530
+#. general handler
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1241
+#, c-format
+msgid "Edit %s"
+msgstr "Modyfikuj %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1591
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1897
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1909
 msgid "A_pply"
 msgstr "Za_stosuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1927
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1939
 msgid "L_og in"
 msgstr "Zal_oguj się"
 
-#. Account and Identifier
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1993
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:520
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1481
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
-msgid "Account:"
-msgstr "Konto:"
-
-#. translators: this is the label of a checkbox used to enable/disable IM
-#. * accounts
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2006
-msgid "_Enabled"
-msgstr "_Włączone"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2013
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2016
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2208
 msgid "Ca_ncel"
 msgstr "A_nuluj"
 
@@ -822,19 +873,19 @@ msgstr "A_nuluj"
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2563
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2486
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2589
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2512
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "Konto %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2593
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2516
 msgid "New account"
 msgstr "Nowe konto"
 
@@ -846,6 +897,7 @@ msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
@@ -859,7 +911,7 @@ msgstr "Zaawansowane"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_Hasło:"
@@ -869,7 +921,7 @@ msgstr "_Hasło:"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
 msgid "Remember Password"
 msgstr "Zapamiętaj hasło"
 
@@ -879,7 +931,7 @@ msgstr "Zapamiętaj hasło"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
 msgid "Remember password"
@@ -955,76 +1007,84 @@ msgstr "UIN ICQ:"
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "Hasło ICQ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
 msgid "Auto"
 msgstr "Automatycznie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
 #. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
 msgid "Register"
 msgstr "Rejestrator"
 
 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
 #. * best to keep the English version.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
 msgid "Character set:"
 msgstr "Zestaw znaków:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
+msgid ""
+"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
+"password."
+msgstr ""
+"Większość serwerów IRC nie wymaga hasła, więc w razie niepewności nie należy "
+"go podawać."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
 msgid "Network:"
 msgstr "Sieć:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
 msgid "Nickname:"
 msgstr "Pseudonim:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
 msgid "Password:"
 msgstr "Hasło:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
 msgid "Quit message:"
 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
 msgid "Real name:"
 msgstr "Imię i nazwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid "Servers"
 msgstr "Serwery"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
 msgid "What is your IRC nickname?"
 msgstr "Pseudonim IRC:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
 msgid "Which IRC network?"
 msgstr "Sieć IRC:"
 
@@ -1159,58 +1219,67 @@ msgid "Discover the STUN server automatically"
 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
+msgid "Ignore TLS Errors"
+msgstr "Ignorowanie błędów TLS"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
 msgid "Interval (seconds)"
 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
 msgid "Keep-Alive Options"
 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
 msgid "Loose Routing"
 msgstr "Swobodne trasowanie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "Mechanism:"
 msgstr "Mechanizm:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
 msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr "Różne opcje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
 msgid "NAT Traversal Options"
 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
 msgid "Proxy Options"
 msgstr "Opcje pośrednika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
 msgid "STUN Server:"
 msgstr "Serwer STUN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
 msgid "Server:"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
 msgid "Transport:"
 msgstr "Transport:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
+msgstr "Użycie tego konta do połączeń na telefony _stacjonarne i komórkowe"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
 msgid "What is your SIP account password?"
 msgstr "Hasło konta SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
 msgid "What is your SIP login ID?"
 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
 msgid "_Username:"
 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
 
@@ -1234,29 +1303,37 @@ msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:470
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:555
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr ""
 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:930
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:818
+msgid "Couldn't save picture to file"
+msgstr "Nie można zapisać obrazu do pliku"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:934
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Wybór obrazu awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:938
+msgid "Take a picture..."
+msgstr "Zrób zdjęcie..."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:941
 msgid "No Image"
 msgstr "Brak obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:995
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
 msgid "Images"
 msgstr "Obrazy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:999
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
@@ -1264,35 +1341,61 @@ msgstr "Wszystkie pliki"
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknięcie powiększy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
+msgid "There was an error starting the call"
+msgstr "Wystąpił błąd podczas rozpoczynania rozmowy głosowej"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+msgid "The specified contact doesn't support calls"
+msgstr "Podany kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+msgid "The specified contact is offline"
+msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+msgid "The specified contact is not valid"
+msgstr "Wybrany kontakt nie jest prawidłowy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
+msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:702
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:763
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:723
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:769
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:930
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
+#, c-format
+msgid "“%s” is not a valid contact ID"
+msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1030
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:933
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1033
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:936
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:939
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1039
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:944
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1043
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1300,24 +1403,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:949
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1047
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:952
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1050
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:955
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1053
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:958
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1056
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:961
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1059
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1327,7 +1430,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:966
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
+msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1335,98 +1442,113 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:976
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1015
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1141
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1242
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
+#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
+#. * account to send the message.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1412
+msgid "insufficient balance to send message"
+msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1414
+msgid "not capable"
+msgstr "brak możliwości"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1421
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1424
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1284
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1427
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1430
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1290
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1433
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1437
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1443
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1359 ../src/empathy-chat-window.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1447
+#, c-format
+msgid "Error sending message: %s"
+msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1508 ../src/empathy-chat-window.c:761
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1371
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1520
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1373
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1522
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1872
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2031
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2099
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1977
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2136
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2034
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2206
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2052
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1808
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2278
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2176
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2367
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2504
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1434,12 +1556,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2294
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2511
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2514
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1447,17 +1569,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2305
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2522
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2308
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2525
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2312
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2529
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1467,105 +1589,133 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2321
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2538
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2346
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2371
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2588
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2510
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1953
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1126
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2727
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:2355
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3140
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3374
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3146
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3380
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3156
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3390
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3200
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3434
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3204
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3438
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3321
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3568
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3348
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3595
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3518 ../src/empathy-event-manager.c:1147
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3797 ../src/empathy-event-manager.c:1261
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3571
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:422
+#. Translators: this string is a something like
+#. * "Escher Cat (SMS)"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3857
+#, c-format
+msgid "%s (SMS)"
+msgstr "%s (SMS)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
 msgid "Unknown or invalid identifier"
 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
 msgid "Contact blocking unavailable"
 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:430
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:432
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:434
 msgid "Could not block contact"
 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:774
 msgid "Edit Blocked Contacts"
 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
 
+#. Account and Identifier
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
+msgid "Account:"
+msgstr "Konto:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
+msgid "Blocked Contacts"
+msgstr "Zablokowane kontakty"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
+msgid "Remove"
+msgstr "Usuń"
+
 #. Copy Link Address menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
 
 #. Open Link menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otwórz odnośnik"
 
 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
 #. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:415
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %d %B %Y"
 
@@ -1584,24 +1734,24 @@ msgid "New Contact"
 msgstr "Nowy kontakt"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:199
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:200
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:255
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:277
 msgid "_Block"
 msgstr "Za_blokuj"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:278
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:286
 msgid "_Report this contact as abusive"
 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
@@ -1628,303 +1778,333 @@ msgstr "Nie w grupach"
 msgid "Favorite People"
 msgstr "Ulubione osoby"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1987
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2343
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1986
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1989
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2346
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1988
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2379
 msgid "Removing group"
 msgstr "Usuwanie grupy"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2038
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2115
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2401
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2594
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2037
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2114
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2434
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2637
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2068
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2465
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2501
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2070
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2486
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2069
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2522
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:220
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Dodaj kontakt…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:299
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "Za_blokuj kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:328
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:329
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:758
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:359
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:361
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:849
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:390
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:894
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:436
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:440
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:947
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:458
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:988
 msgid "Send File"
 msgstr "Wyślij plik"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:481
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1030
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:521
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1763
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:763
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1886
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1373
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ulubione"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:550
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:791
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1093
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:596
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:600
 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:650
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:972
-#: ../src/empathy-chat-window.c:935
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:654
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1283
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1011
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:681
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1019
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1329
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:505
 msgid "Search contacts"
 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:535
 msgid "Search: "
 msgstr "Wyszukaj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:601
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:593
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "_Dodaj kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:611
 msgid "No contacts found"
 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:627
+msgid "Your message introducing yourself:"
+msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:635
+msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
+msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Wybór kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
 msgid "Full name:"
 msgstr "Imię i nazwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
 msgid "Phone number:"
 msgstr "Numer telefonu:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
 msgid "E-mail address:"
 msgstr "Adres e-mail:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
 msgid "Website:"
 msgstr "Witryna WWW:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
 msgid "Birthday:"
 msgstr "Urodziny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
+#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
+#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
+#. * with their IM client.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
+msgid "Last seen:"
+msgstr "Ostatnio widziany:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
+msgid "Connected from:"
+msgstr "Połączony z:"
+
+#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
+#. * and should bin this.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
+msgid "Away message:"
+msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
+msgid "Channels:"
+msgstr "Kanały:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "Kod ISO kraju:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:899
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Country:"
 msgstr "Kraj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "State:"
 msgstr "Stan/województwo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "City:"
 msgstr "Miasto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "Area:"
 msgstr "Obszar:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Kod pocztowy:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Street:"
 msgstr "Ulica:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:502
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Building:"
 msgstr "Budynek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:504
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Floor:"
 msgstr "Piętro:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:506
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Room:"
 msgstr "Pokój:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
 msgid "URI:"
 msgstr "Adres URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Poziom dokładności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Error:"
 msgstr "Błąd:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
 msgid "Speed:"
 msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Długość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Szerokość geograficzna:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:616
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:633
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:996
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1011
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:607
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:622
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Location"
 msgstr "Położenie"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:635
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1013
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:624
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:684
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1065
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:673
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1147
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:915
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Zapisanie awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:977
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1203
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:973
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nie można zapisać awatara"
 
@@ -1934,7 +2114,7 @@ msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
 
 #. Alias
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1307
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1308
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
@@ -1954,7 +2134,7 @@ msgstr "Szczegóły kontaktu"
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1515
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
@@ -1971,11 +2151,11 @@ msgstr "System operacyjny:"
 msgid "Version:"
 msgstr "Wersja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
 "select more than one group or no groups."
@@ -1983,28 +2163,28 @@ msgstr ""
 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
 msgid "_Add Group"
 msgstr "Dod_aj grupę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Wybór"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
-#: ../src/empathy-main-window.c:1436
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
+#: ../src/empathy-main-window.c:1807
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:259
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:267
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
@@ -2012,47 +2192,78 @@ msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
 
 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Połączone kontakty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:370
 msgid "Select contacts to link"
 msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:444
 msgid "New contact preview"
 msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:488
 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
 msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
 
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:145
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:839
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:309
+msgid "Select account to use to place the call"
+msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
+
+#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
+#. * title
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:313
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1299
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
+msgid "Call"
+msgstr "Rozmowa głosowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:378
+msgid "Mobile"
+msgstr "Komórka"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:380
+msgid "Work"
+msgstr "Praca"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:382
+msgid "HOME"
+msgstr "Dom"
+
+#. add an SMS button
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:804
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:215
+msgid "_SMS"
+msgstr "_SMS"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1141
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
 #. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:865
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1167
 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 msgid "_Link Contacts…"
 msgstr "_Połącz kontakty…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2308
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2341
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Usuń i za_blokuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2510
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -2061,7 +2272,7 @@ msgstr ""
 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
 "zostaną usunięte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1662
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2145,65 +2356,194 @@ msgctxt "Unlink individual (button)"
 msgid "_Unlink"
 msgstr "_Rozłącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:660
-msgid "Date"
-msgstr "Data"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:634
+msgid "History"
+msgstr "Historia"
 
-#. Tab Label
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-msgid "Conversations"
-msgstr "Rozmowy"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:689
+msgid "Show"
+msgstr "Wyświetlenie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:711
+msgid "Search"
+msgstr "Wyszukiwanie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
+#, c-format
+msgid "Chat in %s"
+msgstr "Rozmowa w %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
+#, c-format
+msgid "Chat with %s"
+msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1358
+msgctxt "A date with the time"
+msgid "%A, %e %B %Y %X"
+msgstr "%A %e %B %Y, %X"
+
+#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1300
+#, c-format
+msgid "<i>* %s %s</i>"
+msgstr "<i>* %s %s</i>"
+
+#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
+#. * The string in bold is the sender's name
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1306
+#, c-format
+msgid "<b>%s:</b> %s"
+msgstr "<b>%s:</b> %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1377
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
+msgid "%"
+msgstr "%"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
+#, c-format
+msgid "Call took %s, ended at %s"
+msgstr "Rozmowa głosowa miała miejsce %s, została zakończona %s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
+msgid "Today"
+msgstr "Dzisiaj"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
+msgid "Yesterday"
+msgstr "Wczoraj"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1738
+msgctxt ""
+"A date such as '23 May 2010', %e is the day, %B the month and %Y the year"
+msgid "%e %B %Y"
+msgstr "%e %B %Y"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1819
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3415
+msgid "Anytime"
+msgstr "Zawsze"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1906
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2343
+msgid "Anyone"
+msgstr "Wszyscy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2656
+msgid "Who"
+msgstr "Kto"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2860
+msgid "When"
+msgstr "Kiedy"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2976
+msgid "Anything"
+msgstr "Wszystko"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2978
+msgid "Text chats"
+msgstr "Rozmowy tekstowe"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2980
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+msgid "Calls"
+msgstr "Rozmowy głosowe"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2985
+msgid "Incoming calls"
+msgstr "Przychodzące rozmowy głosowe"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2986
+msgid "Outgoing calls"
+msgstr "Wychodzące rozmowy głosowe"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2987
+msgid "Missed calls"
+msgstr "Nieodebrane rozmowy głosowe"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
+msgid "What"
+msgstr "Co"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3718
+msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
+msgstr "Na pewno usunąć wszystkie dzienniki poprzednich rozmów?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3722
+msgid "Clear All"
+msgstr "Wyczyść wszystko"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3729
+msgid "Delete from:"
+msgstr "Usunięcie od:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
+msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
+msgstr "<span size=\"x-large\">Wczytywanie...</span>"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
-msgid "Find Next"
-msgstr "Znajdź następny"
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
+msgid "Chat"
+msgstr "Rozmowa"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
-msgid "Find Previous"
-msgstr "Znajdź poprzedni"
+msgid "Delete All History..."
+msgstr "Usuń całą historię..."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-msgid "Previous Conversations"
-msgstr "Poprzednie rozmowy"
+msgid "Profile"
+msgstr "Profil"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
+msgid "Video"
+msgstr "Wideo"
 
-#. Tab Label
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
-msgid "Search"
-msgstr "Wyszukiwanie"
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edycja"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
+msgid "_File"
+msgstr "_Plik"
 
-#. Searching *for* something
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
-msgid "_For:"
-msgstr "Wy_szukaj:"
+msgid "page 2"
+msgstr "strona 2"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
 msgid "Contact ID:"
 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:225
 msgid "C_hat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:244
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
 #. add video toggle
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:204
 msgid "Send _Video"
 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:215
 msgid "C_all"
 msgstr "_Rozmowa głosowa"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:271
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
 msgid "New Call"
 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
 
@@ -2222,34 +2562,34 @@ msgstr ""
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "Własna wiadomość…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
 msgid "Edit Custom Messages…"
 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
 msgid "Set status"
 msgstr "Ustaw stan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:946
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:943
 msgid "Set your presence and current status"
 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1131
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Własne wiadomości…"
 
@@ -2262,18 +2602,26 @@ msgstr "Własne wiadomości…"
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
 msgid "Find:"
 msgstr "Wyszukiwanie:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
-msgid "Match case"
-msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
+msgid "Mat_ch case"
+msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
 msgid "Phrase not found"
 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
+msgid "_Next"
+msgstr "_Następne"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Poprzednie"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
 msgid "Received an instant message"
 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
@@ -2314,35 +2662,32 @@ msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
-msgid "Enter Custom Message"
-msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
-msgid "Save _New Status Message"
-msgstr "Zapisz _nową wiadomość stanu"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1030
+#, c-format
+msgid "Message edited at %s"
+msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
-msgid "Saved Status Messages"
-msgstr "Zapisane wiadomości stanu"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1720
+msgid "Normal"
+msgstr "Zwykły"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
 msgid "Classic"
 msgstr "Klasyczny"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
 msgid "Simple"
 msgstr "Prosty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
 msgid "Clean"
 msgstr "Czysty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
@@ -2419,19 +2764,19 @@ msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1705
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1735
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1800
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1831
 msgid "Select a file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1903
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1911
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
@@ -2440,7 +2785,7 @@ msgstr ""
 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1924
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
@@ -2628,23 +2973,23 @@ msgstr "Brak komunikatu błędu"
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:308
+#: ../src/empathy.c:431
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:312
+#: ../src/empathy.c:435
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:320
+#: ../src/empathy.c:450
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr " - komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:499
+#: ../src/empathy.c:637
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
 
-#: ../src/empathy.c:501
+#: ../src/empathy.c:639
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -2795,8 +3140,8 @@ msgid "Select the accounts you want to import:"
 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:813
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
@@ -2870,34 +3215,35 @@ msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
+#: ../src/empathy-call-window.c:1164
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "Offline — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "Rozłączony — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Nieznany stan"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
 msgid ""
 "You are about to create a new account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2905,16 +3251,16 @@ msgstr ""
 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2923,15 +3269,15 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #. Menu items: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1593
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Włączone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1594
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
 msgid "_Disable"
 msgstr "Wyłą_czone"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2115
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2940,18 +3286,22 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Add…"
+msgstr "Dodaj…"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
 msgid "Loading account information"
 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "No protocol installed"
 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokół:"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid ""
 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
 "you want to use."
@@ -2959,19 +3309,15 @@ msgstr ""
 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
 "wymaganego protokołu."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "_Add…"
-msgstr "_Dodaj…"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "_Import…"
 msgstr "_Zaimportuj…"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:250
+#: ../src/empathy-auth-client.c:249
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:266
+#: ../src/empathy-auth-client.c:265
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 
@@ -2979,94 +3325,116 @@ msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 msgid "People nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../src/empathy-av.c:118
+#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:127
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-av.c:134
+#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:152
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:431
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:542
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1166
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1110
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "_Panel"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1186
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1130
 msgid "Audio input"
 msgstr "Wejście dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1190
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1134
 msgid "Video input"
 msgstr "Wejście obrazu"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1194
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Panel wybierania"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1205
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1151
 msgid "Details"
 msgstr "Szczegóły"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1274
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
+#: ../src/empathy-call-window.c:1672
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
-#. * title
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1353
-msgid "Call"
-msgstr "Rozmowa głosowa"
-
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1507
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
+#: ../src/empathy-call-window.c:1916
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1509
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
+#: ../src/empathy-call-window.c:1918
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1511
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
+#: ../src/empathy-call-window.c:1920
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1513
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
+#: ../src/empathy-call-window.c:1922
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1515
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
+#: ../src/empathy-call-window.c:1924
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
 
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
+msgctxt "encoding video codec"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
+msgctxt "encoding audio codec"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1849
+msgctxt "decoding video codec"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1852
+msgctxt "decoding audio codec"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
+
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2270
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2144
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2331
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
+#: ../src/empathy-call-window.c:2674
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
+#: ../src/empathy-call-window.c:2712
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3075,7 +3443,8 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
 "używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2374
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
+#: ../src/empathy-call-window.c:2717
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3084,7 +3453,8 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
 "przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2380
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
+#: ../src/empathy-call-window.c:2723
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3093,23 +3463,27 @@ msgstr ""
 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2386
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
+#: ../src/empathy-call-window.c:2729
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2390
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
+#: ../src/empathy-call-window.c:2733
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2393
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
+#: ../src/empathy-call-window.c:2736
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
+#: ../src/empathy-call-window.c:2748
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3120,119 +3494,161 @@ msgstr ""
 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
 "w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2411
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
+#: ../src/empathy-call-window.c:2757
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2414
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
+#: ../src/empathy-call-window.c:2760
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2454
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
+#: ../src/empathy-call-window.c:2800
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2464
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
+#: ../src/empathy-call-window.c:2810
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
-msgid "Call the contact again"
-msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
-
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
-msgid "Camera Off"
-msgstr "Kamera jest wyłączona"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
+msgid "Decoding Codec:"
+msgstr "Dekoder:"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
-msgid "Camera On"
-msgstr "Kamera jest włączona"
+msgid "Disable camera"
+msgstr "Wyłącz kamerę"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
-msgid "Decoding Codec:"
-msgstr "Dekoder:"
+msgid "Display the dialpad"
+msgstr "Wyświetl panel wybierania"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
-msgid "Disable camera and stop sending video"
-msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
+msgid "Encoding Codec:"
+msgstr "Koder:"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
-msgid "Enable camera and send video"
-msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
+msgid "Hang up"
+msgstr "Rozłącz"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
-msgid "Enable camera but don't send video"
-msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
+msgid "Hang up current call"
+msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
-msgid "Encoding Codec:"
-msgstr "Koder:"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
+msgid "Local Candidate:"
+msgstr "Lokalny kandydat:"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
-msgid "Hang up"
-msgstr "Rozłącz"
+msgid "Maximise me"
+msgstr "Zmaksymalizuj"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
-msgid "Hang up current call"
-msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
+msgid "Minimise me"
+msgstr "Zminimalizuj"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
-msgid "Local Candidate:"
-msgstr "Lokalny kandydat:"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
+msgid "Remote Candidate:"
+msgstr "Zdalny kandydat:"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
-msgid "Preview"
-msgstr "Podgląd"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
+msgid "Send Audio"
+msgstr "Wyślij dźwięk"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
-msgid "Redial"
-msgstr "Wybierz ponownie"
+msgid "Send Video"
+msgstr "Wyślij obraz wideo"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
-msgid "Remote Candidate:"
-msgstr "Zdalny kandydat:"
+msgid "Show dialpad"
+msgstr "Wyświetl panel wybierania"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
-msgid "Send Audio"
-msgstr "Wyślij dźwięk"
+msgid "Start a video call"
+msgstr "Rozpocznij wideorozmowę"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
-msgid "Toggle audio transmission"
-msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
+msgid "Start an audio call"
+msgstr "Rozpocznij rozmowę głosową"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+msgid "Swap camera"
+msgstr "Przełącz kamery"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
-msgid "V_ideo"
-msgstr "_Wideo"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
+msgid "Toggle audio transmission"
+msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
-msgid "Video"
-msgstr "Wideo"
+msgid "Toggle video transmission"
+msgstr "Przełącza przesyłanie obrazu wideo"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
-msgid "Video Off"
-msgstr "Obraz jest wyłączony"
-
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
-msgid "Video On"
-msgstr "Obraz jest włączony"
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-call-window.c:2307 ../src/empathy-call-window.c:2308
+#: ../src/empathy-call-window.c:2309 ../src/empathy-call-window.c:2310
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
-msgid "Video Preview"
-msgstr "Podgląd obrazu"
+msgid "Video call"
+msgstr "Wideorozmowa"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
 msgid "_Call"
 msgstr "_Zadzwoń"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:29
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
+msgid "_Camera"
+msgstr "_Kamera"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Spis treści"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
+msgid "_Debug"
+msgstr "_Debugowanie"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_c"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
+msgid "_Microphone"
+msgstr "_Mikrofon"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
+msgid "_Settings"
+msgstr "_Ustawienia"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:474 ../src/empathy-chat-window.c:494
+#: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3240,7 +3656,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:486
+#: ../src/empathy-chat-window.c:493
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3248,7 +3664,7 @@ msgstr[0] "%s (i %u inna)"
 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:502
+#: ../src/empathy-chat-window.c:509
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3256,7 +3672,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:511
+#: ../src/empathy-chat-window.c:518
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3264,7 +3680,19 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:721
+#: ../src/empathy-chat-window.c:733
+msgid "SMS:"
+msgstr "SMS:"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:743
+#, c-format
+msgid "Sending %d message"
+msgid_plural "Sending %d messages"
+msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
+msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
+msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.c:765
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
@@ -3276,10 +3704,6 @@ msgstr "_Wyczyść"
 msgid "C_ontact"
 msgstr "K_ontakt"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
-msgid "Chat"
-msgstr "Rozmowa"
-
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
 msgid "Insert _Smiley"
 msgstr "Wstaw _emotikonę"
@@ -3300,10 +3724,6 @@ msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 msgid "Notify for All Messages"
 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Spis treści"
-
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
 msgid "_Conversation"
 msgstr "_Rozmowa"
@@ -3312,18 +3732,10 @@ msgstr "_Rozmowa"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edycja"
-
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
 msgid "_Favorite Chat Room"
 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
-msgid "_Help"
-msgstr "Pomo_c"
-
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Następna karta"
@@ -3344,15 +3756,15 @@ msgstr "_Karty"
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
 msgid "Room"
 msgstr "Pokój"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Automatyczne łączenie"
 
@@ -3360,90 +3772,95 @@ msgstr "Automatyczne łączenie"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:521
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:521
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:511
+#: ../src/empathy-event-manager.c:525
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:512
+#: ../src/empathy-event-manager.c:526
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:667
+#: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
+#: ../src/empathy-event-manager.c:763
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:540
+#: ../src/empathy-event-manager.c:554
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:546
+#: ../src/empathy-event-manager.c:562 ../src/empathy-event-manager.c:570
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:667
+#: ../src/empathy-event-manager.c:570
+msgid "_Answer with video"
+msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
+
+#: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:744
+#: ../src/empathy-event-manager.c:836
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:746
+#: ../src/empathy-event-manager.c:838
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:753
+#: ../src/empathy-event-manager.c:845
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:761
+#: ../src/empathy-event-manager.c:853
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odmów"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:766
+#: ../src/empathy-event-manager.c:858
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:793
+#: ../src/empathy-event-manager.c:885
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:799
+#: ../src/empathy-event-manager.c:891
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:850
+#: ../src/empathy-event-manager.c:942
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1020 ../src/empathy-main-window.c:370
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1134 ../src/empathy-main-window.c:375
 msgid "Password required"
 msgstr "Hasło wymagane"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1076
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1190
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1080
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1194
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3453,105 +3870,101 @@ msgstr ""
 "Wiadomość: %s"
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u.%02u"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
 msgctxt "file transfer percent"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
 #, c-format
 msgid "%s of %s at %s/s"
 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s z %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
 #, c-format
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
 msgid "Error receiving a file"
 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
 #, c-format
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
 msgid "Error sending a file"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
-msgid "%"
-msgstr "%"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
 msgid "Remaining"
 msgstr "Pozostało"
 
@@ -3588,127 +4001,140 @@ msgstr "Protokół"
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:387
+#: ../src/empathy-main-window.c:392
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Wprowadź hasło"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:393
+#: ../src/empathy-main-window.c:398
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:533
+#: ../src/empathy-main-window.c:622
 msgid "No match found"
 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:688
+#: ../src/empathy-main-window.c:777
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:694
+#: ../src/empathy-main-window.c:783
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:700
+#: ../src/empathy-main-window.c:789
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1418
+#. Translators: this string will be something like:
+#. *   Top up My Account ($1.23)..."
+#: ../src/empathy-main-window.c:928
+#, c-format
+msgid "Top up %s (%s)..."
+msgstr "Doładuj %s (%s)..."
+
+#: ../src/empathy-main-window.c:975
+msgid "Top up account credit"
+msgstr "Doładowuje konto kredytowe"
+
+#. top up button
+#: ../src/empathy-main-window.c:1046
+msgid "Top Up..."
+msgstr "Doładuj..."
+
+#: ../src/empathy-main-window.c:1789
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1765
+#: ../src/empathy-main-window.c:2119
 msgid "Contact List"
 msgstr "Lista kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1881
-msgid "Show and edit accounts"
-msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
-
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
 msgid "Contacts on a _Map"
 msgstr "Kontakty na _mapie"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
+msgid "Credit Balance"
+msgstr "Saldo kredytowe"
+
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
 msgid "Find in Contact _List"
 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
 msgid "Join _Favorites"
 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
 msgid "Manage Favorites"
 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
 msgid "N_ormal Size"
 msgstr "Zwykły r_ozmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "New _Call…"
 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
 msgid "Normal Size With _Avatars"
 msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
 msgid "P_references"
 msgstr "P_referencje"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
 msgid "Show P_rotocols"
 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
 msgid "Sort by _Name"
 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
 msgid "Sort by _Status"
 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
 msgid "_Accounts"
 msgstr "_Konta"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
 msgid "_Blocked Contacts"
 msgstr "Za_blokowane kontakty"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
 msgid "_Compact Size"
 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
-msgid "_Debug"
-msgstr "_Debugowanie"
-
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
 msgid "_File Transfers"
 msgstr "_Przesyłanie plików"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
 msgid "_Join…"
 msgstr "_Dołącz…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
 msgid "_New Conversation…"
 msgstr "_Nowa rozmowa…"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
 msgid "_Offline Contacts"
 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
 msgid "_Personal Information"
 msgstr "I_nformacje osobiste"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
 msgid "_Room"
 msgstr "_Pokój"
 
-#: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
+#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
 msgid "_Search for Contacts…"
 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
 
@@ -3722,7 +4148,7 @@ msgstr "Członkowie"
 
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:553
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -3735,16 +4161,16 @@ msgstr ""
 "Wymagane hasło: %s\n"
 "Członkowie: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:555
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:556
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:584
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:594
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
 
@@ -3779,39 +4205,79 @@ msgstr "Listy pokoi"
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Pokój:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:139
+#: ../src/empathy-preferences.c:169
 msgid "Message received"
 msgstr "Otrzymano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:140
+#: ../src/empathy-preferences.c:170
 msgid "Message sent"
 msgstr "Wysłano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:141
+#: ../src/empathy-preferences.c:171
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:142
+#: ../src/empathy-preferences.c:172
 msgid "Contact goes online"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:173
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:144
+#: ../src/empathy-preferences.c:174
 msgid "Account connected"
 msgstr "Konto połączone"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:145
+#: ../src/empathy-preferences.c:175
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Konto rozłączone"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:446
+#: ../src/empathy-preferences.c:484
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:875
+#. translators: Contact name for the chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:734
+msgid "Juliet"
+msgstr "Julia"
+
+#. translators: Contact name for the chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:741
+msgid "Romeo"
+msgstr "Romeo"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:747
+msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
+msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:750
+msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
+msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:753
+msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
+msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:756
+msgid "And I'll no longer be a Capulet."
+msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:759
+msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
+msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
+
+#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
+#: ../src/empathy-preferences.c:762
+msgid "Juliet has disconnected"
+msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
+
+#: ../src/empathy-preferences.c:1166
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
@@ -3819,67 +4285,87 @@ msgstr "Preferencje"
 msgid "Appearance"
 msgstr "Wygląd"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Behavior"
 msgstr "Zachowanie"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Chat Th_eme:"
 msgstr "Motyw _rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
 msgid "Display incoming events in the notification area"
 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
+msgid ""
+"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
+"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
+"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
+"off and restarting the call."
+msgstr ""
+"Usuwanie echa zwiększa czystość głosu użytkownika dla osoby po drugiej "
+"stronie, ale może powodować problemy na niektórych komputerach. Jeśli "
+"słychać dziwne dźwięki lub piski podczas rozmów, to należy spróbować "
+"wyłączyć usuwanie echa i ponownie rozpocząć rozmowę głosową."
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
 msgid "Enable spell checking for languages:"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+msgid "Input level:"
+msgstr "Poziom wejściowy:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
+msgid "Input volume:"
+msgstr "Głośność wejścia:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
 msgid "Location sources:"
 msgstr "Źródła położenia:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Log conversations"
 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
 msgid "Notifications"
 msgstr "Powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
 msgid "Privacy"
 msgstr "Prywatność"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
 msgid ""
 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
@@ -3889,66 +4375,70 @@ msgstr ""
 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
 "po przecinku."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Show _smileys as images"
 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
 msgid "Show contact _list in rooms"
 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
 msgid "Sounds"
 msgstr "Dźwięki"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid ""
 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+msgid "Variant:"
+msgstr "Wariant:"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
 msgid "_Automatically connect on startup"
 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
 msgid "_Cellphone"
 msgstr "_Telefon komórkowy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
 msgid "_Enable bubble notifications"
 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
 msgid "_GPS"
 msgstr "_GPS"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
 msgid "_Open new chats in separate windows"
 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
 msgid "_Publish location to my contacts"
 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
 
 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
 msgid "_Reduce location accuracy"
 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
 
@@ -3960,83 +4450,131 @@ msgstr "Stan"
 msgid "_Quit"
 msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../src/empathy-map-view.c:442
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
+msgid "Call the contact again"
+msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
+msgid "Camera Off"
+msgstr "Kamera jest wyłączona"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
+msgid "Camera On"
+msgstr "Kamera jest włączona"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
+msgid "Disable camera and stop sending video"
+msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
+msgid "Enable camera and send video"
+msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
+msgid "Enable camera but don't send video"
+msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
+msgid "Preview"
+msgstr "Podgląd"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
+msgid "Redial"
+msgstr "Wybierz ponownie"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
+msgid "V_ideo"
+msgstr "_Wideo"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
+msgid "Video Off"
+msgstr "Obraz jest wyłączony"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
+msgid "Video On"
+msgstr "Obraz jest włączony"
+
+#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
+msgid "Video Preview"
+msgstr "Podgląd obrazu"
+
+#: ../src/empathy-map-view.c:448
 msgid "Contact Map View"
 msgstr "Widok mapy kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1218
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1228
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1394
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1435
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Okno debugowania"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1476
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1517
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1488
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1529
 msgid "Level "
 msgstr "Poziom "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1508
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1549
 msgid "Debug"
 msgstr "Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1514
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1555
 msgid "Info"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1561 ../src/empathy-debug-window.c:1610
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1526
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1567
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1532
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1573
 msgid "Critical"
 msgstr "Krytyczny"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1538
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1579
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1557
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1598
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1560
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1562
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1564
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1605
 msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1642
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr ""
 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:179
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:205
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:180
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
 msgid "Invite"
 msgstr "Zaproś"
 
@@ -4069,7 +4607,15 @@ msgstr "- Konta programu Empathy"
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Konta programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:66
+#: ../src/empathy-debugger.c:70
+msgid "Show a particular service"
+msgstr "Wyświetla konkretną usługę"
+
+#: ../src/empathy-debugger.c:75
+msgid "- Empathy Debugger"
+msgstr "- debuger programu Empathy"
+
+#: ../src/empathy-debugger.c:114
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Debuger programu Empathy"
 
@@ -4077,36 +4623,68 @@ msgstr "Debuger programu Empathy"
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr " - komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
 msgid "Respond"
 msgstr "Odpowiedz"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:217
 msgid "Reject"
 msgstr "Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
 msgid "Answer"
 msgstr "Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
+msgid "Answer with video"
+msgstr "Odbierz z obrazem wideo"
+
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:235
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:245
 msgid "Decline"
 msgstr "Odmów"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:250
 msgid "Accept"
 msgstr "Zaakceptuj"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:130
-#, c-format
-msgid "Missed call from %s"
-msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:260
+msgid "Provide"
+msgstr "Dostarcz"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:133
+#: ../src/empathy-call-observer.c:134
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr ""
 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
 "rozmowę."
+
+#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
+#. * as possible.
+#: ../src/empathy-call-window.c:1036 ../src/empathy-call-window.c:1059
+msgid "i"
+msgstr "i"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2603
+msgid "On hold"
+msgstr "Odłożone"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2606
+msgid "Mute"
+msgstr "Wycisz"
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:2608
+msgid "Duration"
+msgstr "Czas trwania"
+
+#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
+#: ../src/empathy-call-window.c:2611
+#, c-format
+msgid "%s — %d:%02dm"
+msgstr "%s — %d:%02dm"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
+msgid "_Match case"
+msgstr "_Rozróżnianie wielkości liter"