Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
index 04828e0..e41e873 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,19 +1,17 @@
-# Copyright (C) 2003-2008 Free Software Foundation, Inc.
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 # Aviary.pl
 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
 # gnomepl@aviary.pl
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-# Review całości pliku: 14.07.2008 Wadim Dziedzic
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-01 19:43+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-01 19:25+0100\n"
-"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-07 17:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-07 17:47+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -21,19 +19,26 @@ msgstr ""
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
-"X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,382,-1,-1,-1,-1\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
-msgid "Empathy Instant Messenger"
-msgstr "Komunikator Empathy"
+msgid "Empathy"
+msgstr "Empathy"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
-msgid "Send and receive instant messages"
-msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych"
+msgid "Empathy IM Client"
+msgstr "Komunikator Empathy"
+
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
+msgid "IM Client"
+msgstr "Komunikator"
+
+#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
+msgid "Send and receive messages"
+msgstr "Wysyłanie i odbieranie wiadomości"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
-msgstr "Stale otwiera osobne okna rozmów dla nowych rozmów."
+msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:2
 msgid ""
@@ -45,283 +50,381 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:3
 msgid "Chat window theme"
-msgstr "Motyw okna rozmów"
+msgstr "Motyw okna rozmowy"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:4
 msgid ""
 "Comma separated list of spell checker languages to use (e.g. en, fr, nl)."
 msgstr ""
-"Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. en, fr, nl, "
-"pl)."
+"Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. en, fr, pl)."
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:5
 msgid "Compact contact list"
 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
+msgid "Connection managers should be used"
+msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
 msgid "Contact list sort criterium"
 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
 msgid "Disable popup notifications when away"
-msgstr "Wyłącza wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności"
+msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
 msgid "Disable sounds when away"
-msgstr "Wyłącza dźwięki podczas nieobecności"
+msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
+msgid "Empathy can publish the user's location"
+msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
+msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
+msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
+msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
+msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
+msgid "Empathy can use the network to guess the location"
+msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
-msgstr "Program Empathy zapytał o importowanie kont"
+msgstr "Zapytano o zaimportowanie kont"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
-msgstr "Automatycznie połączenie podczas uruchamiania programu"
+msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
+msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
+msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
+msgid "Enable WebKit Developer Tools"
+msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
-msgstr "Włączenie wyskakujących powiadamiania dla nowych wiadomości"
+msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Ukrycie głównego okna"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
 msgid "Hide the main window."
-msgstr "Ukrywa główne okno."
+msgstr "Ukrycie głównego okna."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
-msgid "NetworkManager should be used"
-msgstr "Użycie programu NetworkManager"
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:25
+msgid "MC 4 accounts have been imported"
+msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
+msgid "MC 4 accounts have been imported."
+msgstr "Konta MC 4 zostały zaimportowane."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
 msgid "Nick completed character"
-msgstr "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu"
+msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
 msgid "Open new chats in separate windows"
-msgstr "Otwieranie nowych rozmów w osobnych oknach"
+msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
+msgid "Path of the adium theme to use"
+msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
+msgid "Path of the adium theme to use if the theme used for chat is adium."
+msgstr ""
+"Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
+"Adium."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
 msgid "Play a sound for incoming messages"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku po nadejściu wiadomości"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku przy wychodzącej wiadomości"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku, gdy kontakt się zaloguje"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:25
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku, gdy kontakt się wyloguje"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
 msgid "Play a sound when we log in"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku, gdy użytkownik się zaloguje"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
 msgid "Play a sound when we log out"
-msgstr "Odtworzenie dźwięku, gdy użytkownik się wyloguje"
+msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
 msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
-msgstr "Wyskakujące powiadomienie, jeśli okno rozmowy nie jest oknem aktywnym"
+msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
+msgid "Popup notifications when a contact sign in"
+msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
+msgid "Popup notifications when a contact sign out"
+msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
 msgid "Salut account is created"
-msgstr "Konto Salut zostało utworzone"
+msgstr "Utworzono konto Salut"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
 msgid "Show avatars"
 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
+msgid "Show contact list in rooms"
+msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
 msgid "Show offline contacts"
-msgstr "Wyświetlanie rozłączonych kontaktów"
+msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "Motyw używany do wyświetlania konwersacji w oknach rozmowy."
+msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
 msgid "Use graphical smileys"
-msgstr "Używanie emotikon"
+msgstr "Używanie graficznych emotikon"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
 msgid "Use notification sounds"
-msgstr "Odgrywanie dźwięków powiadomień"
+msgstr "ywanie dźwięków powiadomień"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
 msgid "Use theme for chat rooms"
-msgstr "Używanie motywów dla pokojów rozmów"
+msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
+msgid ""
+"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+msgstr ""
+"Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
+"Inspector."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
+msgid "Whether or not Empathy can publish the user's location to his contacts."
+msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
+msgid "Whether or not Empathy can use the GPS to guess the location."
+msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
+msgid ""
+"Whether or not Empathy can use the cellular network to guess the location."
+msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
+msgid "Whether or not Empathy can use the network to guess the location."
+msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
 msgid ""
 "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
 "programs."
 msgstr ""
-"Określa, czy program Empathy zapytał o importowanie kont z innych programów."
+"Określa, czy program Empathy zapytał o zaimportowanie kont z innych "
+"programów."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
 "startup."
 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
+msgid ""
+"Whether or not Empathy should reduce the location's accuracy for privacy "
+"reasons."
+msgstr ""
+"Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
 "window icon."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać awatary kontaktów jako ikony okna rozmowy."
+msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
 msgid ""
-"Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
+"Whether or not connectivity managers should be used to automatically "
+"disconnect/reconnect."
 msgstr ""
-"Określa, czy konto Salut zostało stworzone przy pierwszym uruchomieniu "
-"Empathy."
+"Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
+"rozłączenia/ponownego połączenia."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
 msgid ""
-"Whether or not the network manager should be used to automatically "
-"disconnect/reconnect."
+"Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
 msgstr ""
-"Określa, czy network manager ma automatycznie rozłączać i nawiązywać "
-"połączenie."
+"Określa, czy konto Salut zostało stworzone podczas pierwszego uruchomienia "
+"programu Empathy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "Whether or not to check words typed against the languages you want to check "
 "with."
-msgstr ""
-"Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w językach, w których zostało to "
-"określone."
+msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
 msgid ""
 "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
-msgstr ""
-"Określa, czy emotikony w rozmowach będą konwertowane do postaci graficznej."
+msgstr "Określa, czy konwertować emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the network."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
 "sieci."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the "
 "network."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:68
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:69
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:70
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:71
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
 msgstr ""
 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:72
 msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu do sieci."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:73
 msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu z sieci."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:74
 msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
 msgstr ""
-"Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadamiania podczas stanu nieobecności lub "
+"Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
 "zajętości."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:75
+msgid ""
+"Whether or not to show a popup notification when a contact goes offline."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu offline."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:76
+msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes online."
+msgstr ""
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
+"do trybu online."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message "
 "even if the chat is already opened, but not focused."
 msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymywania nowej "
-"wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest oknem "
-"aktywnym."
+"Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
+"wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:78
 msgid ""
 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
 "wiadomości."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:79
 msgid ""
 "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
 "windows."
 msgstr ""
-"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmów."
+"Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:80
 msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
-msgstr "Określa, czy wyświetlać kontakty niebędące w sieci na liście."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:81
 msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
 msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
 "zajętości."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:82
+msgid "Whether or not to show the contact list in chat rooms."
+msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:83
 msgid ""
 "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with "
 "the 'x' button in the title bar."
@@ -329,742 +432,1119 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:84
 msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:85
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
-msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmów."
+msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort "
 "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
 "sort the contact list by state."
 msgstr ""
 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
-"Domyślnie jest używane sortowanie wg nazwy kontaktów, wartość \"name\". "
-"Wartość \"state\" spowoduje sortowanie wg stanu kontaktu."
+"Domyślnie jest używane sortowanie według nazwy kontaktów za pomocą wartości "
+"\"name\". Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
+
+#: ../libempathy/empathy-account.c:1158
+msgid "Can't set an empty display name"
+msgstr "Nie można ustawić pustej wyświetlanej nazwy"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:839
+msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
+msgstr "Sumy kontrolne pobranego i wysłanego pliku nie zgadzają się"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:731 ../src/empathy.c:269
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1099
+msgid "File transfer not supported by remote contact"
+msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1157
+msgid "The selected file is not a regular file"
+msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1166
+msgid "The selected file is empty"
+msgstr "Wybrany plik jest pusty"
+
+#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:844 ../src/empathy.c:285
 msgid "People nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:252
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
+msgid "Socket type not supported"
+msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
+
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
+msgid "No reason was specified"
+msgstr "Nie podano powodu"
+
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
+msgid "The change in state was requested"
+msgstr "Zażądano zmiany stanu"
+
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
+msgid "You canceled the file transfer"
+msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
+
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
+msgid "The other participant canceled the file transfer"
+msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
+
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
+msgid "Error while trying to transfer the file"
+msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
+
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
+msgid "The other participant is unable to transfer the file"
+msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
+
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
+msgid "Unknown reason"
+msgstr "Nieznany powód"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:254
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:257
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:259
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Hidden"
 msgstr "Ukryty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:262
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
 msgid "Offline"
-msgstr "Rozłączony"
+msgstr "Offline"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:380 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
+msgid "People Nearby"
+msgstr "Osoby w pobliżu"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:385
+msgid "Yahoo! Japan"
+msgstr "Yahoo! Japonia"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:386
+msgid "Facebook Chat"
+msgstr "Facebook Chat"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:137
+#, c-format
+msgid "%d second ago"
+msgid_plural "%d seconds ago"
+msgstr[0] "%d sekundę temu"
+msgstr[1] "%d sekundy temu"
+msgstr[2] "%d sekund temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:142
+#, c-format
+msgid "%d minute ago"
+msgid_plural "%d minutes ago"
+msgstr[0] "%d minutę temu"
+msgstr[1] "%d minuty temu"
+msgstr[2] "%d minut temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:147
+#, c-format
+msgid "%d hour ago"
+msgid_plural "%d hours ago"
+msgstr[0] "%d godzinę temu"
+msgstr[1] "%d godziny temu"
+msgstr[2] "%d godzin temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:152
+#, c-format
+msgid "%d day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "%d dzień temu"
+msgstr[1] "%d dni temu"
+msgstr[2] "%d dni temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:157
+#, c-format
+msgid "%d week ago"
+msgid_plural "%d weeks ago"
+msgstr[0] "%d tydzień temu"
+msgstr[1] "%d tygodnie temu"
+msgstr[2] "%d tygodni temu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:162
+#, c-format
+msgid "%d month ago"
+msgid_plural "%d months ago"
+msgstr[0] "%d miesiąc temu"
+msgstr[1] "%d miesiące temu"
+msgstr[2] "%d miesięcy emu"
+
+#: ../libempathy/empathy-time.c:167
+msgid "in the future"
+msgstr "w przyszłości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:326
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:424
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:302
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:347
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:430
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:486
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.glade.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:1
-msgid "<b>Advanced</b>"
-msgstr "<b>Zaawansowane</b>"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:2
-msgid "Forget password and clear the entry."
-msgstr "Usunięcie hasła i wyczyszczenie pola."
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1264
+msgid "Enabled"
+msgstr "Włączone"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> MyScreenName</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
+msgid "Advanced"
+msgstr "Zaawansowane"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_Hasło:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
 msgid "Screen _Name:"
 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:11
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
+msgid "What is your AIM password?"
+msgstr "Hasło AIM?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
+msgid "What is your AIM screen name?"
+msgstr "Nazwa użytkownika AIM?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.glade.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:10
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Serwer:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.glade.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.glade.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> username</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "Login I_D:"
-msgstr "I_dentyfikator logowania:"
+msgstr "Id_entyfikator logowania:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
+msgid "What is your GroupWise User ID?"
+msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
+msgid "What is your GroupWise password?"
+msgstr "Hasło GroupWise?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> 123456789</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> 123456789</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
 msgid "ICQ _UIN:"
 msgstr "_UIN ICQ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.glade.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+msgid "What is your ICQ UIN?"
+msgstr "UIN ICQ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
+msgid "What is your ICQ password?"
+msgstr "Hasło ICQ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
 msgid "_Charset:"
 msgstr "_Zestaw znaków:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
 msgid "New Network"
 msgstr "Nowa sieć"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:1
-msgid "<b>Network</b>"
-msgstr "<b>Sieć</b>"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:2
-msgid "<b>Servers</b>"
-msgstr "<b>Serwery</b>"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
 msgid "Charset:"
 msgstr "Zestaw znaków:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:4
-msgid "Create a new IRC network"
-msgstr "Tworzenie nowej sieci IRC"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:5
-msgid "Edit the selected IRC network"
-msgstr "Modyfikowanie zaznaczonej sieci IRC"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
 msgid "Network:"
 msgstr "Sieć:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
 msgid "Nickname:"
 msgstr "Pseudonim:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
 msgid "Password:"
 msgstr "Hasło:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
 msgid "Quit message:"
 msgstr "Komunikat przy zakończeniu:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
 msgid "Real name:"
-msgstr "Prawdziwe imię i nazwisko:"
+msgstr "Imię i nazwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.glade.h:12
-msgid "Remove the selected IRC network"
-msgstr "Usuwanie zaznaczonej sieci IRC"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
+msgid "Servers"
+msgstr "Serwery"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:2
-msgid "<b>Override server settings</b>"
-msgstr "<b>Własne ustawienia serwera</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@gmail.com</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com</span>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@jabber.org</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
+msgid "Override server settings"
+msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "Pri_orytet:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 msgid "Reso_urce:"
 msgstr "_Zasób:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
 msgid "Use old SS_L"
-msgstr "Używanie starszego szyfrowania SS_L"
+msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
+msgid "What is your Google ID?"
+msgstr "Identyfikator Google?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+msgid "What is your Google password?"
+msgstr "Hasło Google?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
+msgid "What is your Jabber ID?"
+msgstr "Identyfikator Jabbera?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+msgid "What is your Jabber password?"
+msgstr "Hasło Jabbera?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+msgid "What is your desired Jabber ID?"
+msgstr "Żądany identyfikator Jabbera?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+msgid "What is your desired Jabber password?"
+msgstr "Żądane hasło Jabbera?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.glade.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
-msgstr "_Ignorowanie błędów certyfikatu SSL"
+msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@hotmail.com</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
+msgid "What is your Windows Live password?"
+msgstr "Hasło Windows Live?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
+msgid "What is your Windows Live user name?"
+msgstr "Nazwa użytkownika Windows Live?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
 msgid "_Email:"
-msgstr "_E-mail:"
+msgstr "Adres _e-mail:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
 msgid "_First Name:"
 msgstr "I_mię:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
 msgid "_Jabber ID:"
-msgstr "Jabber I_D:"
+msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Last Name:"
 msgstr "Na_zwisko:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:6
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
 msgid "_Nickname:"
 msgstr "_Pseudonim:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.glade.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
 msgid "_Published Name:"
 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@my.sip.server</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip</span>"
+
 #. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
 msgid "Discover STUN"
 msgstr "Wykrywanie STUN"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
 msgid "STUN Server:"
 msgstr "Serwer STUN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
 msgid "STUN port:"
 msgstr "Port STUN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.glade.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
+msgid "What is your SIP account password?"
+msgstr "Hasło konta SIP?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
+msgid "What is your SIP login ID?"
+msgstr "Identyfikator loginu SIP?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "_Username:"
-msgstr "N_azwa użytkownika:"
+msgstr "Nazwa _użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
 msgid "Use _Yahoo Japan"
-msgstr "Użycie _Yahoo Japan"
+msgstr "Użycie _Yahoo! Japonia"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
+msgid "What is your Yahoo! ID?"
+msgstr "Identyfikator Yahoo!"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+msgid "What is your Yahoo! password?"
+msgstr "Hasło Yahoo!"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "Yahoo I_D:"
-msgstr "I_D Yahoo:"
+msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
-msgstr "_Ignorowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmów"
+msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.glade.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:462
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:537
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:525
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:463
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
 msgid "None of the accepted image formats is supported on your system"
 msgstr ""
 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:956
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
 msgid "Select Your Avatar Image"
-msgstr "Proszę wybrać obraz awataru"
+msgstr "Proszę wybrać obraz awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:959
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
 msgid "No Image"
 msgstr "Brak obrazu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:998
 msgid "Images"
 msgstr "Obrazy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1025
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1002
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:294
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:324
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Kliknięcie powiększa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:507
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:186
+msgid "Failed to reconnect this chat"
+msgstr "Ponowne połączenie z tą rozmową nie powiodło się"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:403
+msgid "Unsupported command"
+msgstr "Nieobsługiwane polecenie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:535
 msgid "offline"
-msgstr "rozłączony"
+msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:538
 msgid "invalid contact"
-msgstr "niepoprawny kontakt"
+msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:541
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:544
 msgid "too long message"
-msgstr "zbyt długa wiadomość"
+msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:519
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:547
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:550
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:526
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:554
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:584
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:558
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:586
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:973
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:956
+msgid "(No Suggestions)"
+msgstr "(brak podpowiedzi)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1010
 msgid "Insert Smiley"
-msgstr "Wstaw uśmieszek"
+msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:991
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1028
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1494
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1025
-msgid "_Check Word Spelling..."
-msgstr "_Sprawdź pisownię..."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1062
+msgid "_Spelling Suggestions"
+msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1177
 #, c-format
-msgid "%s has joined the room"
-msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
+msgid "%s has disconnected"
+msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
+
+#. translators: reverse the order of these arguments
+#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1184
+#, c-format
+msgid "%1$s was kicked by %2$s"
+msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1187
+#, c-format
+msgid "%s was kicked"
+msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
+
+#. translators: reverse the order of these arguments
+#. * if the banned should come before the banner in your locale.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1195
+#, c-format
+msgid "%1$s was banned by %2$s"
+msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
+#, c-format
+msgid "%s was banned"
+msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1202
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1248 ../src/empathy-call-window.c:548
+#. Note to translators: this string is appended to
+#. * notifications like "foo has left the room", with the message
+#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
+#. * please let us know. :-)
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1211
+#, c-format
+msgid " (%s)"
+msgstr " (%s)"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1234
+#, c-format
+msgid "%s has joined the room"
+msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1367 ../src/empathy-call-window.c:1277
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1644
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1803
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1694
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:505
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1853
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:502
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.glade.h:1
-msgid "<b>Topic:</b>"
-msgstr "<b>Temat:</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:471
+msgid "Topic:"
+msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.glade.h:2
-msgid "Group Chat"
-msgstr "Rozmowa grupowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:340
+#. Copy Link Address menu item
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:316
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:276
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:348
+#. Open Link menu item
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:323
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:284
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otwórz odnośnik"
 
 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
 #. * chat windows (strftime format string)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:441
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:421
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %d %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:180
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Informacje osobiste"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:183
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:236
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:186
-msgid "Contact Information"
-msgstr "Informacje o kontakcie"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:267
-msgid "I would like to add you to my contact list."
-msgstr "Chciałbym Cię dodać do mojej listy kontaktów."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:287
+msgid "Personal Information"
+msgstr "Informacje osobiste"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:291
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:392
 msgid "New Contact"
 msgstr "Nowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.glade.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
 msgid "Decide _Later"
 msgstr "Z_decyduj później"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.glade.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
 msgid "Subscription Request"
-msgstr "Prośba autoryzacji"
+msgstr "Prośba o upoważnienie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1249
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1412
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1251
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1414
 msgid "Removing group"
 msgstr "Usuwanie grupy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1298
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1377
+#. Remove
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1461
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1538
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1328
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1491
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1330
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1493
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1335
-msgid "Sorry, I don't want you in my contact list anymore."
-msgstr "Przepraszam, ale już nie chcę Cię mieć na mojej liście kontaktów."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:195
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
+msgid "_Add Contact..."
+msgstr "_Dodaj kontakt..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:130
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:222
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:161
-#: ../src/empathy-call-window.glade.h:5
-msgid "_Call"
-msgstr "_Zadzwoń"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:253
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Audio Call"
+msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:200
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:285
+msgctxt "menu item"
+msgid "_Video Call"
+msgstr "_Wideorozmowa"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:324
 msgid "_View Previous Conversations"
 msgstr "_Wyświetl poprzednie rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:222
+# pd: to jest w menu
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:346
 msgid "Send file"
 msgstr "Wyślij plik"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:250
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
+msgid "Share my desktop"
+msgstr "Współdzieli pulpit"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:397
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:277
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:14 ../src/empathy-main-window.glade.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:441
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10 ../src/empathy-main-window.ui.h:16
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:336
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:501
 msgid "Inviting to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:532
 msgid "_Invite to chatroom"
-msgstr "_Zaproś do pokoju rozmów"
+msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:111
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Wybór kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:447
 msgid "Save Avatar"
-msgstr "Zapisanie awataru"
+msgstr "Zapisanie awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:414
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:503
 msgid "Unable to save avatar"
-msgstr "Nie można zapisać awataru"
+msgstr "Nie można zapisać awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:895
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1000
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:904
-#: ../src/empathy-main-window.c:991
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1009
+#: ../src/empathy-main-window.c:1019
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:1
-msgid "<b>Client Information</b>"
-msgstr "<b>Informacje o kliencie</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1260
+msgid "Country ISO Code:"
+msgstr "Kod ISO kraju:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1262
+msgid "Country:"
+msgstr "Kraj:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1264
+msgid "State:"
+msgstr "Stan/województwo:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1266
+msgid "City:"
+msgstr "Miasto:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1268
+msgid "Area:"
+msgstr "Obszar:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1270
+msgid "Postal Code:"
+msgstr "Kod pocztowy:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1272
+msgid "Street:"
+msgstr "Ulica:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1274
+msgid "Building:"
+msgstr "Budynek:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1276
+msgid "Floor:"
+msgstr "Piętro:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1278
+msgid "Room:"
+msgstr "Pokój:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1280
+msgid "Text:"
+msgstr "Tekst:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1282
+msgid "Description:"
+msgstr "Opis:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1284
+msgid "URI:"
+msgstr "Adres URI:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1286
+msgid "Accuracy Level:"
+msgstr "Poziom dokładności:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1288
+msgid "Error:"
+msgstr "Błąd:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1290
+msgid "Vertical Error (meters):"
+msgstr "Błąd w pionie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:2
-msgid "<b>Contact Details</b>"
-msgstr "<b>Szczegóły kontaktu</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1292
+msgid "Horizontal Error (meters):"
+msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:3
-msgid "<b>Contact</b>"
-msgstr "<b>Kontakt</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1294
+msgid "Speed:"
+msgstr "Prędkość:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:4
-msgid "<b>Groups</b>"
-msgstr "<b>Grupy</b>"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1296
+msgid "Bearing:"
+msgstr "Kierunek:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:1
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:1
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1298
+msgid "Climb Speed:"
+msgstr "Prędkość wznoszenia:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1300
+msgid "Last Updated on:"
+msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1302
+msgid "Longitude:"
+msgstr "Długość geograficzna:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1304
+msgid "Latitude:"
+msgstr "Szerokość geograficzna:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1306
+msgid "Altitude:"
+msgstr "Wysokość n.p.m.:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1353
+msgid "<b>Location</b>"
+msgstr "<b>Położenie</b>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1366
+msgid "<b>Location</b>, "
+msgstr "<b>Położenie</b>, "
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1416
+msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
+msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
+msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
+msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:1
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
 msgid "Birthday:"
 msgstr "Urodziny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
+msgid "Client Information"
+msgstr "Informacje o kliencie"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
 msgid "Client:"
 msgstr "Klient:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:9
-msgid "Contact information"
-msgstr "Informacje o kontakcie"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
+#: ../src/empathy-main-window.c:1002
+msgid "Contact"
+msgstr "Kontakt"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
+msgid "Contact Details"
+msgstr "Szczegóły kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
 msgid "Email:"
-msgstr "E-mail:"
+msgstr "Adres e-mail:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:11
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
 msgid "Fullname:"
 msgstr "Imię i nazwisko:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
+msgid "Groups"
+msgstr "Grupy"
+
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
 msgid "Information requested..."
 msgstr "Żądanie informacji..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
 msgid "OS:"
-msgstr "System:"
+msgstr "System operacyjny:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
 "select more than one group or no groups."
 msgstr ""
 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
-"więcej niż jedną grupę, lecz nie ma konieczności wyboru żadnej z grup."
+"więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
 msgid "Version:"
 msgstr "Wersja:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
 msgid "Web site:"
 msgstr "Witryna WWW:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.glade.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:19
 msgid "_Add Group"
-msgstr "_Dodaj grupę"
+msgstr "Dod_aj grupę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:284
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:281
 msgid "new server"
 msgstr "nowy serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:513
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:508
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:528
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:523
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:541
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:536
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:498
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:277
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:495
+#: ../src/empathy-import-widget.c:321
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:512
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#. Tab Label
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
 msgid "Conversations"
 msgstr "Rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
 msgid "Previous Conversations"
 msgstr "Poprzednie rozmowy"
 
-#. Tab Label
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#. Searching *for* something
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.glade.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
 msgid "_For:"
-msgstr "_Czego:"
+msgstr "Wy_szukaj:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:2
 msgid "C_all"
-msgstr "_Zadzwoń"
+msgstr "Z_adzwoń"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:3
 msgid "C_hat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:4
 msgid "Contact ID:"
-msgstr "ID kontaktu:"
+msgstr "Identyfikator kontaktu:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.glade.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:5
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
+#. COL_STATUS_TEXT
+#. COL_STATE_ICON_NAME
+#. COL_STATE
+#. COL_DISPLAY_MARKUP
+#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
+#. COL_TYPE
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:176
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:212
+msgid "Custom Message..."
+msgstr "Własna wiadomość..."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:229
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:231
+msgid "Edit Custom Messages..."
+msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości..."
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:330
+msgid "Click to remove this status as a favorite"
+msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:339
+msgid "Click to make this status a favorite"
+msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:373
+msgid "Set status"
+msgstr "Ustaw stan"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:794
+msgid "Set your presence and current status"
+msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
+
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:685
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1043
 msgid "Custom messages..."
 msgstr "Własne wiadomości..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:1
-msgid "Custom message"
-msgstr "Własna wiadomość"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:2
-msgid "Message:"
-msgstr "Wiadomość:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:3
-msgid "Save message"
-msgstr "Zapisanie wiadomości"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.glade.h:4
-msgid "Status:"
-msgstr "Stan:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.c:88
-msgid "Word"
-msgstr "Słowo"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.c:265
-msgid "Suggestions for the word"
-msgstr "Sugestie dla słowa"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.glade.h:1
-msgid "Spell Checker"
-msgstr "Sprawdzanie pisowni"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-spell-dialog.glade.h:2
-msgid "Suggestions for the word:"
-msgstr "Sugestie dla słowa:"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:60
-msgid "Classic"
-msgstr "Klasyczny"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:61
-msgid "Simple"
-msgstr "Prosty"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:62
-msgid "Clean"
-msgstr "Czysty"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:63
-msgid "Blue"
-msgstr "Niebieski"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1385
-msgid "Unable to open URI"
-msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1530
-msgid "Select a file"
-msgstr "Wybór pliku"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1566
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
 msgid "Received an instant message"
 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1568
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:53
 msgid "Sent an instant message"
 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1570
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:55
 msgid "Incoming chat request"
 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1572
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:57
 msgid "Contact connected"
 msgstr "Kontakt połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1574
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:59
 msgid "Contact disconnected"
 msgstr "Kontakt rozłączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1576
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:61
 msgid "Connected to server"
 msgstr "Połączony z serwerem"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1578
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:63
 msgid "Disconnected from server"
-msgstr "Rozłączony z serwerem"
+msgstr "Rozłączony z serwera"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1580
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:65
 msgid "Incoming voice call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1582
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:67
 msgid "Outgoing voice call"
 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1584
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:69
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:362
+msgid "Enter Custom Message"
+msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:521
+msgid "Edit Custom Messages"
+msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
+msgid "Add _New Preset"
+msgstr "Dodaj _nową własną wiadomość"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
+msgid "Saved Presets"
+msgstr "Zapisane własne wiadomości"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
+msgid "Classic"
+msgstr "Klasyczny"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
+msgid "Simple"
+msgstr "Prosty"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
+msgid "Clean"
+msgstr "Czysty"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
+msgid "Blue"
+msgstr "Niebieski"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1396
+msgid "Unable to open URI"
+msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1486
+msgid "Select a file"
+msgstr "Wybór pliku"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1546
+msgid "Select a destination"
+msgstr "Wybór miejsca docelowego"
+
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
 msgid "Current Locale"
 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
@@ -1074,45 +1554,45 @@ msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
 msgid "Arabic"
-msgstr "arabski"
+msgstr "arabskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
 msgid "Armenian"
-msgstr "armeński"
+msgstr "armeńskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
 msgid "Baltic"
-msgstr "bałtycki"
+msgstr "bałtyckie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
 msgid "Celtic"
-msgstr "celtycki"
+msgstr "celtyckie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
 msgid "Central European"
-msgstr "środkowoeuropejski"
+msgstr "środkowoeuropejskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
 msgid "Chinese Simplified"
-msgstr "chiński uproszczony"
+msgstr "chińskie uproszczone"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
 msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "chiński tradycyjny"
+msgstr "chińskie tradycyjne"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
 msgid "Croatian"
-msgstr "chorwacki"
+msgstr "chorwackie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
@@ -1125,26 +1605,26 @@ msgstr "cyrylica"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
 msgid "Cyrillic/Russian"
-msgstr "cyrylica/rosyjski"
+msgstr "cyrylica/rosyjskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
-msgstr "cyrylica/ukraiński"
+msgstr "cyrylica/ukraińskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
 msgid "Georgian"
-msgstr "gruziński"
+msgstr "gruzińskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
 msgid "Greek"
-msgstr "grecki"
+msgstr "greckie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
 msgid "Gujarati"
-msgstr "gudżaracki"
+msgstr "gudżarackie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
 msgid "Gurmukhi"
@@ -1155,60 +1635,60 @@ msgstr "gurmukhi"
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
 msgid "Hebrew"
-msgstr "hebrajski"
+msgstr "hebrajskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
 msgid "Hebrew Visual"
-msgstr "hebrajski graficzny"
+msgstr "hebrajskie wizualne"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
 msgid "Hindi"
-msgstr "hinduski"
+msgstr "hinduskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
 msgid "Icelandic"
-msgstr "islandzki"
+msgstr "islandzkie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
 msgid "Japanese"
-msgstr "japoński"
+msgstr "japońskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
 msgid "Korean"
-msgstr "koreański"
+msgstr "koreańskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
 msgid "Nordic"
-msgstr "nordycki"
+msgstr "nordyckie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
 msgid "Persian"
-msgstr "perski"
+msgstr "perskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
 msgid "Romanian"
-msgstr "rumuński"
+msgstr "rumuńskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
 msgid "South European"
-msgstr "południowoeuropejski"
+msgstr "południowoeuropejskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
 msgid "Thai"
-msgstr "tajski"
+msgstr "tajskie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
 msgid "Turkish"
-msgstr "turecki"
+msgstr "tureckie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
@@ -1224,13 +1704,13 @@ msgstr "Unicode"
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
 msgid "Western"
-msgstr "Zachodni"
+msgstr "zachodnie"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
 msgid "Vietnamese"
-msgstr "Wietnamski"
+msgstr "wietnamskie"
 
 #.
 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
@@ -1239,21 +1719,21 @@ msgstr "Wietnamski"
 msgid ""
 "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
 msgstr ""
-"Kontakt do wyświetlenia w aplecie. Wartość \"Empty\" oznacza brak "
+"Kontakt do wyświetlenia w aplecie. Wartość \"Empty\" oznacza wyłączenie "
 "wyświetlania kontaktów."
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.schemas.in.h:2
 msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
-msgstr "Element awataru użytkownika. Wartość \"Empty\" oznacza brak awataru."
+msgstr "Element awatara użytkownika. Wartość \"Empty\" oznacza brak awatara."
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:1
 msgid "Megaphone"
 msgstr "Megafon"
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:417
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:518
 msgid "Talk!"
-msgstr "Rozmawiaj!"
+msgstr "Porozmawiaj!"
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:1
 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.xml.h:1
@@ -1262,18 +1742,18 @@ msgstr "_O programie"
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:2
 msgid "_Information"
-msgstr "Infor_macje"
+msgstr "I_nformacje"
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.xml.h:3
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:15
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Preferencje"
 
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:255
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:166
 msgid "Please configure a contact."
 msgstr "Proszę skonfigurować kontakt."
 
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:348
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:256
 msgid "Select contact..."
 msgstr "Wybierz kontakt..."
 
@@ -1282,97 +1762,241 @@ msgid "Presence"
 msgstr "Obecność"
 
 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
-#: ../nothere/src/nothere-applet.c:106
+#: ../nothere/src/nothere-applet.c:105
 msgid "Set your own presence"
-msgstr "Ustawianie obecności"
+msgstr "Ustawianie własnej obecności"
 
-#: ../src/empathy.c:426
+#: ../src/empathy.c:658
 msgid "Don't connect on startup"
-msgstr "Bez łączenia przy uruchamianiu"
+msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:430
+#: ../src/empathy.c:662
 msgid "Don't show the contact list on startup"
-msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów przy uruchamianiu"
+msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:434
+#: ../src/empathy.c:666
 msgid "Show the accounts dialog"
-msgstr "Wyświetlanie okna kont"
+msgstr "Wyświetlanie okna dialogowego kont"
 
-#: ../src/empathy.c:446
-msgid "- Empathy Instant Messenger"
-msgstr "- Komunikator internetowy Empathy"
+#: ../src/empathy.c:678
+msgid "- Empathy IM Client"
+msgstr " - komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:84
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:83
 msgid ""
 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
 "version."
 msgstr ""
-"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; można go  rozprowadzać dalej "
-"i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
-"przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji drugiej tej Licencji "
-"lub którejś z późniejszych wersji."
+"Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
+"lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
+"przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
+"wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:87
 msgid ""
 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
 "details."
 msgstr ""
-"Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on  użyteczny "
-"- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej  gwarancji "
-"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH  ZASTOSOWAŃ. W celu "
-"uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją "
-"Publiczną GNU. "
+"Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
+"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
+"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
+"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:92
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:91
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
 msgstr ""
-"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
-"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie - "
-"proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth "
-"Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+"Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
+"- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
+"Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:120
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:119
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
-msgstr "Komunikator internetowy dla środowiska GNOME"
+msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:126
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:125
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009\n"
-"Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2007, 2008, 2009"
+"Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2007, 2008, 2009\n"
+"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:391
-msgid "Enabled"
-msgstr "Włączone"
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:118
+msgid "There has been an error while importing the accounts."
+msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:401
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:4
-msgid "Accounts"
-msgstr "Konta"
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:121
+msgid "There has been an error while parsing the account details."
+msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:124
+msgid "There has been an error while creating the account."
+msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
 
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:126
+msgid "There has been an error."
+msgstr "Wystąpił błąd."
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:141
+#, c-format
+msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
+msgstr "Komunikat błędu: <span style=\"italic\">%s</span>"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:149
+msgid ""
+"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
+"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
+msgstr ""
+"Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
+"tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:184
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Wystąpił błąd"
+
+#. Create account
 #. To translator: %s is the protocol name
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:833
+#. Create account
+#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
+#. * "Yahoo!"
+#.
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:321
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:943
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:393
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:399
+msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
+msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:405
+msgid "Enter your account details"
+msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:410
+msgid "What kind of chat account do you want to create?"
+msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:416
+msgid "Do you want to create other chat accounts?"
+msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:423
+msgid "Enter the details for the new account"
+msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:509
+msgid ""
+"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
+"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
+"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
+"calls."
+msgstr ""
+"Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
+"pobliżu oraz przyjaciółmi i kolegami, którzy używają Google Talk, AIM, "
+"Windows Live i wielu innych programów rozmów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
+"internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideorozmowy."
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:526
+msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
+msgstr "Czy konto było już używany za pomocą innego programu rozmów?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:549
+msgid "Yes, import my account details from "
+msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:570
+msgid "Yes, I'll enter my account details now"
+msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:592
+msgid "No, I want a new account"
+msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:602
+msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
+msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:623
+msgid "Select the accounts you want to import:"
+msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:710
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
+msgid "Yes"
+msgstr "Tak"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:717
+msgid "No, that's all for now"
+msgstr "Nie, to na razie wszytko"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:910
+msgid "Welcome to Empathy"
+msgstr "Witamy w programie Empathy"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:919
+msgid "Import your existing accounts"
+msgstr "Importowanie istniejących kont"
+
+#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
+#. * unsaved changes
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:63
+#, c-format
+msgid "There are unsaved modification regarding your %s account."
+msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
+
+#. To translators: The first parameter is the login id and the
+#. * second one is the server. The resulting string will be something
+#. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
+#. * You should reverse the order of these arguments if the
+#. * server should come before the login id in your locale.
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:236
+#, c-format
+msgid "%1$s on %2$s"
+msgstr "%1$s na %2$s"
+
+#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
+#. * string will be something like: "Jabber Account"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:248
+#, c-format
+msgid "%s Account"
+msgstr "Konto %s"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:252
+msgid "New account"
+msgstr "Nowe konto"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
+msgid ""
+"You are about to create a new account, which will discard\n"
+"your changes. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
+"spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:787
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove your %s account!\n"
 "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr ""
-"Nastąpi usunięcie konta %s!\n"
+"Za chwilę nastąpi usunięcie konta %s.\n"
 "Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:949
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:792
 msgid ""
 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
 "decide to proceed.\n"
@@ -1381,35 +2005,43 @@ msgid ""
 "be available."
 msgstr ""
 "Usunięcie konta NIE spowoduje usunięcia związanych z tym kontem rozmów i "
-"pokoi rozmów.\n"
+"pokoi rozmowy.\n"
 "\n"
 "Ponowne dodanie tego konta spowoduje ich ponowną dostępność."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:1
-msgid "<b>New Account</b>"
-msgstr "<b>Nowe konto</b>"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:980
+msgid ""
+"You are about to select another account, which will discard\n"
+"your changes. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
+"utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1475
+msgid ""
+"You are about to close the window, which will discard\n"
+"your changes. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
+"utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:2
-msgid "<b>No protocol installed</b>"
-msgstr "<b>Brak zainstalowanych protokołów</b>"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Accounts"
+msgstr "Konta"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:3
-msgid "<b>Settings</b>"
-msgstr "<b>Ustawienia</b>"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
+msgid "Add new"
+msgstr "Dodaje nowe"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:5
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "Cr_eate"
 msgstr "_Utwórz"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:6
-msgid "I already have an account I want to use"
-msgstr "Użytkownik posiada konto do użycia"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
+msgid "No protocol installed"
+msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:7
-msgid "Import Accounts..."
-msgstr "Importuj konta..."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:8
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
 "you want to use."
@@ -1417,274 +2049,258 @@ msgstr ""
 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
 "wymaganego protokołu."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.glade.h:9
-msgid "Type:"
-msgstr "Typ:"
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
+msgid "_Add..."
+msgstr "Dod_aj..."
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
+msgid "_Create a new account"
+msgstr "_Utwórz nowe konto"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
+msgid "_Reuse an existing account"
+msgstr "_Ponownie użyj istniejące konto"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
+msgid "account"
+msgstr "konto"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:258
+#: ../src/empathy-call-window.c:426
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:258
+#: ../src/empathy-call-window.c:429
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:258
+#: ../src/empathy-call-window.c:432
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:290
+#: ../src/empathy-call-window.c:539
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:366
+#: ../src/empathy-call-window.c:671
+msgid "Connecting..."
+msgstr "Łączenie..."
+
+#: ../src/empathy-call-window.c:778
 msgid "_Sidebar"
-msgstr "Pane_l boczny"
+msgstr "_Panel"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:384
+#: ../src/empathy-call-window.c:797
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Panel wybierania"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:390
+#: ../src/empathy-call-window.c:803
 msgid "Audio input"
 msgstr "Wejście dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:394
+#: ../src/empathy-call-window.c:807
 msgid "Video input"
 msgstr "Wejście obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:407
-msgid "Connecting..."
-msgstr "Łączenie..."
+#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string is used
+#. * in the window title
+#: ../src/empathy-call-window.c:868
+#, c-format
+msgid "Call with %s"
+msgstr "Rozmowa z użytkownikiem %s"
+
+#. translators: Call is a noun. This string is used in the window title
+#: ../src/empathy-call-window.c:938
+msgid "Call"
+msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:573
+#: ../src/empathy-call-window.c:1437
 #, c-format
-msgid "Connected -- %d:%02dm"
+msgid "Connected  %d:%02dm"
 msgstr "Połączony - %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.glade.h:1
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
 msgid "Hang up"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.glade.h:2
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
+msgid "Redial"
+msgstr "Wybierz ponownie"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
 msgid "Send Audio"
 msgstr "Wyślij dźwięk"
 
-#: ../src/empathy-call-window.glade.h:3
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
 msgid "Send video"
 msgstr "Wyślij obraz wideo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.glade.h:4
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
 msgid "Video preview"
 msgstr "Podgląd obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.glade.h:6
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
+msgid "_Call"
+msgstr "_Zadzwoń"
+
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-main-window.ui.h:26
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:313
+#: ../src/empathy-chat-window.c:343
 #, c-format
 msgid "Conversations (%d)"
 msgstr "Rozmowy (%d)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:418
-msgid "Topic:"
-msgstr "Temat:"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.c:423
+#: ../src/empathy-chat-window.c:475
 msgid "Typing a message."
-msgstr "Wprowadza wiadomość."
-
-#: ../src/empathy-chat-window.c:892 ../src/empathy-event-manager.c:429
-#, c-format
-msgid "New message from %s"
-msgstr "Nowa wiadomość od %s"
+msgstr "Pisze wiadomość."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:1
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
 msgid "C_lear"
 msgstr "_Wyczyść"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:2
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
 msgid "Chat"
 msgstr "Rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:3
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
 msgid "Insert _Smiley"
 msgstr "Wstaw _emotikonę"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:4
-msgid "Invitation _message:"
-msgstr "Treść _zaproszenia:"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:5
-msgid "Invite"
-msgstr "Zaproś"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:6
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
 msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "Przenieś kartę w _lewo"
+msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:7
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:8
-msgid "Select who would you like to invite:"
-msgstr "Wybór osób do zaproszenia:"
-
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:9
-msgid "You have been invited to join a chat conference."
-msgstr "Odebrano zaproszenie do dołączenia do konferencji."
-
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:10
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
 msgid "_Contact"
 msgstr "_Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:11 ../src/empathy-main-window.glade.h:10
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7 ../src/empathy-main-window.ui.h:14
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Zawartość"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:12
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
 msgid "_Conversation"
 msgstr "_Rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:13
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:15
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
 msgid "_Favorite Chatroom"
-msgstr "_Ulubiony pokój rozmów"
+msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:16 ../src/empathy-main-window.glade.h:12
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:18
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:17
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Następna karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:18
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia karta"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.glade.h:19
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15 ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
+msgid "_Show Contact List"
+msgstr "_Lista kontaktów"
+
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
 msgid "_Tabs"
 msgstr "_Karty"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:258
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:280
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:276
 msgid "Room"
 msgstr "Pokój"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:289
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:285
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Automatyczne łączenie"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:2
-msgid "Edit Favorite Room"
-msgstr "Modyfikuj pokój w zakładkach"
-
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:3
-msgid "Join room on start_up"
-msgstr "Dołączenie do pokoju podczas _uruchomienia programu"
-
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:4
-msgid "Join this chat room when Empathy starts and you are connected"
-msgstr ""
-"Dołączenie do tego pokoju podczas uruchomienia Empathy, gdy użytkownik jest "
-"połączony"
-
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:5
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
 msgid "Manage Favorite Rooms"
-msgstr "Zarządzanie pokojami w zakładkach"
-
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:6
-msgid "N_ame:"
-msgstr "N_azwa:"
+msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:7
-msgid "S_erver:"
-msgstr "S_erwer:"
-
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.glade.h:9
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:9
-msgid "_Room:"
-msgstr "_Pokój"
-
-#: ../src/empathy-event-manager.c:377
+#: ../src/empathy-event-manager.c:322
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Rozmowa przychodząca"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:380
+#: ../src/empathy-event-manager.c:325
 #, c-format
 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
-msgstr "Rozmowa przychodząca od %s, odebrać?"
+msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s, odebrać?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:387
+#: ../src/empathy-event-manager.c:332
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:393
+#: ../src/empathy-event-manager.c:338
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:516
+#: ../src/empathy-event-manager.c:453
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
-msgstr "Rozmowa przychodząca od %s"
+msgstr "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:564
+#: ../src/empathy-event-manager.c:497
 #, c-format
 msgid "%s is offering you an invitation"
-msgstr "%s przesyła zaproszenie"
+msgstr "Użytkownik %s przesyła zaproszenie"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:570
+#: ../src/empathy-event-manager.c:503
 msgid "An external application will be started to handle it."
 msgstr "Do obsługi zostanie uruchomiony zewnętrzny program."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:575
+#: ../src/empathy-event-manager.c:508
 msgid "You don't have the needed external application to handle it."
-msgstr "Brak wymaganego programu zewnętrznego, aby je obsłużyć."
+msgstr "Brak wymaganego programu zewnętrznego, aby obsłużyć działanie."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:698
+#: ../src/empathy-event-manager.c:635
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:701
+#: ../src/empathy-event-manager.c:638
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
-msgstr "%s zaprasza do dołączenia do %s"
+msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#. Decline button
-#: ../src/empathy-event-manager.c:709 ../src/empathy-ft-manager.c:1023
+#: ../src/empathy-event-manager.c:646
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odmów"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:714
+#: ../src/empathy-event-manager.c:651
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:744
+#: ../src/empathy-event-manager.c:690
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:867
+#: ../src/empathy-event-manager.c:716
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
-msgstr "Plik przychodzący od %s"
+msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:961
+#: ../src/empathy-event-manager.c:896
 #, c-format
 msgid "Subscription requested by %s"
-msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez %s"
+msgstr "Żądanie subskrypcji wysłane przez użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:965
+#: ../src/empathy-event-manager.c:900
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1693,313 +2309,348 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wiadomość: %s"
 
+#. someone is logging off
+#: ../src/empathy-event-manager.c:936
+#, c-format
+msgid "%s is now offline."
+msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu offline."
+
+#. someone is logging in
+#: ../src/empathy-event-manager.c:952
+#, c-format
+msgid "%s is now online."
+msgstr "Użytkownik %s przeszedł do trybu online."
+
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:114
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:101
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:117
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:104
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u.%02u"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:166
-msgid "No reason was specified"
-msgstr "Nie podano powodu"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:168
-msgid "The change in state was requested"
-msgstr "Zażądano zmiany stanu"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:170
-msgid "You canceled the file transfer"
-msgstr "Transfer pliku anulowany przez użytkownika"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:172
-msgid "The other participant canceled the file transfer"
-msgstr "Transfer pliku anulowany przez drugą stronę"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:174
-msgid "Error while trying to transfer the file"
-msgstr "Błąd podczas próby transferu pliku"
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:180
+msgctxt "file transfer percent"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:176
-msgid "The other participant is unable to transfer the file"
-msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
+#, c-format
+msgid "%s of %s at %s/s"
+msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
-msgid "Unknown reason"
-msgstr "Nieznany powód"
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:276
+#, c-format
+msgid "%s of %s"
+msgstr "%s z %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:226
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:307
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
-msgstr "Odbieranie \"%s\" od %s"
+msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:229
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:310
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
-msgstr "Wysyłanie \"%s\" do %s"
+msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:239
-msgctxt "file size"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznany"
+#. translators: first %s is filename, second %s
+#. * is the contact name
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:340
+#, c-format
+msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
+msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
+
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:343
+msgid "Error receiving a file"
+msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
 
-#. translators: first %s is the transferred size, second %s is
-#. * the total file size
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:247
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:348
 #, c-format
-msgid "%s of %s"
-msgstr "%s z %s"
+msgid "Error sending \"%s\" to %s"
+msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:254
-msgid "Waiting the other participant's response"
-msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:351
+msgid "Error sending a file"
+msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:264
+#. translators: first %s is filename, second %s
+#. * is the contact name
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:490
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
-msgstr "Otrzymano \"%s\" od %s"
+msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:270
+#. translators: first %s is filename, second %s
+#. * is the contact name
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:495
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
-msgstr "Wysłano \"%s\" do %s"
+msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:498
 msgid "File transfer completed"
-msgstr "Transfer pliku ukończony"
+msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:282
-#, c-format
-msgid "\"%s\" receiving from %s"
-msgstr "Odbieranie \"%s\" od %s"
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:617 ../src/empathy-ft-manager.c:784
+msgid "Waiting for the other participant's response"
+msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:288
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:643 ../src/empathy-ft-manager.c:681
 #, c-format
-msgid "\"%s\" sending to %s"
-msgstr "Wysyłanie \"%s\" do %s"
+msgid "Checking integrity of \"%s\""
+msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:291
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:646 ../src/empathy-ft-manager.c:684
 #, c-format
-msgid "File transfer canceled: %s"
-msgstr "Transfer pliku anulowany: %s"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
-msgctxt "remaining time"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznany"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:366
-msgctxt "file transfer percent"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznany"
+msgid "Hashing \"%s\""
+msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:702
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1024
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:714
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1036
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:736
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1058
 msgid "Remaining"
 msgstr "Pozostało"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:887
-msgid "Cannot save file to this location"
-msgstr "Nie można zapisać pliku w tym położeniu"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:933
-msgid "Save file as..."
-msgstr "Zapisz plik jako..."
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1003
-msgid "unknown size"
-msgstr "nieznany rozmiar"
+#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
+msgid "File Transfers"
+msgstr "Przesyłanie plików"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1009
-#, c-format
-msgid "%s would like to send you a file"
-msgstr "%s chciałby wysłać plik"
-
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1014
-#, c-format
-msgid "Do you want to accept the file \"%s\" (%s)?"
-msgstr "Zaakceptować plik \"%s\" (%s)?"
-
-#. Accept button
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
-msgid "_Accept"
-msgstr "Z_aakceptuj"
+#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
+msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
+msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.glade.h:1
-msgid "File transfers"
-msgstr "Transfer plików"
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
+"importowanie kont tylko z programu Pidgin."
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.glade.h:2
-msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
-msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane pozycje plików z listy"
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
+msgid "Import Accounts"
+msgstr "Importowanie kont"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:255
+#: ../src/empathy-import-widget.c:301
 msgid "Import"
 msgstr "Zaimportuj"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:264
+#: ../src/empathy-import-widget.c:310
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:290
+#: ../src/empathy-import-widget.c:334
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:378
-msgid ""
-"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
-"importing accounts from Pidgin."
-msgstr ""
-"Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
-"importowanie kont wyłącznie z programu Pidgin."
+#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
+#, c-format
+msgid "%s account"
+msgstr "Konto %s"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.glade.h:1
-msgid "Import Accounts"
-msgstr "Importowanie kont"
+#: ../src/empathy-main-window.c:399
+msgid "_Edit account"
+msgstr "Z_modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:391
+#: ../src/empathy-main-window.c:502
 msgid "No error specified"
-msgstr "Nie określono błędu"
+msgstr "Nie podano błędu"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:394
+#: ../src/empathy-main-window.c:505
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:397
+#: ../src/empathy-main-window.c:508
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:400
+#: ../src/empathy-main-window.c:511
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:403
+#: ../src/empathy-main-window.c:514
 msgid "Name in use"
-msgstr "Pseudonim już w użyciu"
+msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:406
+#: ../src/empathy-main-window.c:517
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:409
+#: ../src/empathy-main-window.c:520
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:412
+#: ../src/empathy-main-window.c:523
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:415
+#: ../src/empathy-main-window.c:526
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:418
+#: ../src/empathy-main-window.c:529
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:421
+#: ../src/empathy-main-window.c:532
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:424
+#: ../src/empathy-main-window.c:535
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:427
+#: ../src/empathy-main-window.c:538
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:430
+#: ../src/empathy-main-window.c:541
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:594
+#: ../src/empathy-main-window.c:1288
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:974
-msgid "Contact"
-msgstr "Kontakt"
-
-#: ../src/empathy-main-window.c:1176
-msgid "_Edit account"
-msgstr "_Modyfikuj konto"
-
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:1
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
 msgid "Contact List"
 msgstr "Lista kontaktów"
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:2
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
+msgid "Contacts on a _Map"
+msgstr "Kontakty na _mapie"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekst"
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:3
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
 msgid "Join _Favorites"
-msgstr "Dołącz do elementów w _zakładkach"
+msgstr "Dołącz do _ulubionych"
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:4
-msgid "Join _New..."
-msgstr "Dołącz do _nowego..."
-
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:5
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
 msgid "Manage Favorites"
-msgstr "Zarządzaj zakładkami"
+msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
+msgid "N_ormal Size"
+msgstr "N_ormalny rozmiar"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
+msgid "Normal Size With _Avatars"
+msgstr "Normalny rozmiar z _awatarami"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
+msgid "Sort by _Name"
+msgstr "Sortowanie według _nazwy"
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:6
-msgid "Show _Offline Contacts"
-msgstr "Wyświetlanie r_ozłączonych kontaktów"
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
+msgid "Sort by _Status"
+msgstr "Sortowanie według _stanu"
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:7
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
 msgid "_Accounts"
 msgstr "_Konta"
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:8
-msgid "_Add Contact..."
-msgstr "_Dodaj kontakt..."
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
+msgid "_Compact Size"
+msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
+msgid "_Debug"
+msgstr "_Debugowanie"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:17
+msgid "_File Transfers"
+msgstr "_Przesyłanie plików"
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:13 ../src/empathy-status-icon.glade.h:2
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:19
+msgid "_Join..."
+msgstr "_Dołącz..."
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20 ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
 msgid "_New Conversation..."
 msgstr "_Nowa rozmowa..."
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:14
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:21
+msgid "_Offline Contacts"
+msgstr "K_ontakty w trybie offline"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
 msgid "_Personal Information"
-msgstr "Inf_ormacje osobiste"
+msgstr "I_nformacje osobiste"
 
-#: ../src/empathy-main-window.glade.h:16
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
+msgid "_Previous Conversations"
+msgstr "_Poprzednie rozmowy"
+
+#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Room"
 msgstr "_Pokój"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:291
-msgid "Chat Rooms"
-msgstr "Pokoje rozmów"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:328
+msgid "Chat Room"
+msgstr "Pokój rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:2
-msgid "Browse:"
-msgstr "Przeglądanie:"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:344
+msgid "Members"
+msgstr "Członkowie"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:3
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:494
+#, c-format
+msgctxt ""
+"Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/no "
+"and a number."
+msgid ""
+"<b>%s</b>\n"
+"Invite required: %s\n"
+"Password required: %s\n"
+"Members: %s"
+msgstr ""
+"<b>%s</b>\n"
+"Wymagane zaproszenie: %s\n"
+"Wymagane hasło: %s\n"
+"Członkowie: %s"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:524
+msgid "Could not start room listing"
+msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:534
+msgid "Could not stop room listing"
+msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
+msgid "Couldn't load room list"
+msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
+
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
 msgid ""
 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
 msgstr ""
-"Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub nacisnąć na jeden lub "
-"więcej pokoi na liście."
+"Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
+"pokoi na liście."
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:4
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
 msgid ""
 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
 "the current account's server"
@@ -2007,184 +2658,200 @@ msgstr ""
 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:5
-msgid "Join"
-msgstr "Dołącz"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
+msgid "Join Room"
+msgstr "Dołączenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:6
-msgid "Join New"
-msgstr "Dołącz do nowego"
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
+msgid "Room List"
+msgstr "Listy pokoi"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:7
-msgid "Re_fresh"
-msgstr "_Odśwież"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.glade.h:8
-msgid ""
-"This list represents all chat rooms hosted on the server you have entered."
-msgstr ""
-"Ta lista przedstawia wszystkie pokoje rozmów utrzymywane na tym serwerze."
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
+msgid "_Room:"
+msgstr "_Pokój:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:157
+#: ../src/empathy-preferences.c:148
 msgid "Message received"
 msgstr "Otrzymano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:158
+#: ../src/empathy-preferences.c:149
 msgid "Message sent"
-msgstr "Wiadomość wysłana"
+msgstr "Wysłano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:159
+#: ../src/empathy-preferences.c:150
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:160
+#: ../src/empathy-preferences.c:151
 msgid "Contact goes online"
-msgstr "Kontakt stał się dostępny"
+msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:161
+#: ../src/empathy-preferences.c:152
 msgid "Contact goes offline"
-msgstr "Kontakt się rozłączył"
+msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:162
+#: ../src/empathy-preferences.c:153
 msgid "Account connected"
 msgstr "Konto połączone"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:163
+#: ../src/empathy-preferences.c:154
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Konto rozłączone"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:397
+#: ../src/empathy-preferences.c:394
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:1
-msgid "<b>Appearance</b>"
-msgstr "<b>Wygląd</b>"
-
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:2
-msgid "<b>Behavior</b>"
-msgstr "<b>Zachowanie</b>"
-
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:3
-msgid "<b>Contact List</b>"
-msgstr "<b>Lista kontaktów</b>"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
+msgid "Allow _GPS usage"
+msgstr "Zezwolenie na użycie _GPS"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:4
-msgid "<b>Enable spell checking for languages:</b>"
-msgstr "<b>Sprawdzanie pisowni dla języków:</b>"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
+msgid "Allow _cellphone usage"
+msgstr "Zezwolenie na użycie telefonu _komórkowego"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:5
-msgid "<b>Play sound for events</b>"
-msgstr "<b>Odtwarzanie dźwięków zdarzeń</b>"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
+msgid "Allow _network usage"
+msgstr "Zezwole_nie na użycie sieci"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:6
-msgid ""
-"<small>The list of languages reflects only the languages for which you have "
-"a dictionary installed.</small>"
-msgstr ""
-"<small>Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
-"</small>"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+msgid "Appearance"
+msgstr "Wygląd"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:7
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Automatically _connect on startup "
-msgstr "Automatycznie łączenie przy _uruchamianiu"
+msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania "
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:8
-msgid "Avatars are user chosen images shown in the contact list"
-msgstr ""
-"Awatary są obrazkami wybieranymi przez użytkownika, wyświetlanymi na liście "
-"kontaktów"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+msgid "Behavior"
+msgstr "Zachowanie"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:9
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "Chat Th_eme:"
 msgstr "Motyw _rozmowy:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:10
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:11
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
+msgid "Enable notifications when a contact comes online"
+msgstr "Wyświetlanie powiadomień, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
+msgstr "Wyświetlanie powiadomień, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
-msgstr "_Wyświetlanie powiadomień, gdy okno rozmowy jest nieaktywne"
+msgstr "Wyświetlanie powiadomień, gdy okno _rozmowy jest nieaktywne"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+msgid "Enable spell checking for languages:"
+msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:13
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:14
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+msgid "Geoclue Settings"
+msgstr "Ustawienia programu Geoclue"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
+msgid "Location"
+msgstr "Położenie"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Notifications"
 msgstr "Powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:15
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+msgid "Play sound for events"
+msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:16
-msgid "Show _avatars"
-msgstr "Wyświetlanie _awatarów"
-
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:17
-msgid "Show _smileys as images"
-msgstr "Wyświetlanie _emotikon jako obrazki"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
+msgid "Privacy"
+msgstr "Prywatność"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:18
-msgid "Show co_mpact contact list"
-msgstr "Z_mniejszona lista kontaktów"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
+msgid ""
+"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
+"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
+"decimal place."
+msgstr ""
+"Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
+"miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
+"po przecinku."
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:19
-msgid "Sort by _name"
-msgstr "Sortowanie wg _nazwy"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+msgid "Show _smileys as images"
+msgstr "Wyświetlanie _emotikon jako obrazy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:20
-msgid "Sort by s_tate"
-msgstr "Sortowanie wg s_tanu"
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+msgid "Show contact _list in rooms"
+msgstr "_Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:21
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Sounds"
 msgstr "Dźwięki"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:22
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:23
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
+msgid ""
+"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
+msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:24
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "_Enable bubble notifications"
-msgstr "_Wyskakujące powiadomienia"
+msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:25
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "_Enable sound notifications"
 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
 
-#: ../src/empathy-preferences.glade.h:26
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
 msgid "_Open new chats in separate windows"
-msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w osobnych oknach"
+msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.glade.h:1
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
+msgid "_Publish location to my contacts"
+msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
+
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
+msgid "_Reduce location accuracy"
+msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
+
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: ../src/empathy-status-icon.glade.h:3
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
 msgid "_Quit"
-msgstr "_Zakończ"
-
-#: ../src/empathy-status-icon.glade.h:4
-msgid "_Show Contact List"
-msgstr "_Wyświetlanie listy kontaktów"
+msgstr "Za_kończ"
 
-#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:364
+#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:376
 #, c-format
 msgid "Unable to start application for service %s: %s"
 msgstr "Nie można uruchomić programu dla usługi %s: %s"
 
-#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:435
+#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:447
 #, c-format
 msgid ""
 "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
@@ -2193,1108 +2860,70 @@ msgstr ""
 "Otrzymano zaproszenie do usługi %s, ale brak wymaganego programu "
 "zewnętrznego do jej obsługi"
 
-#~ msgid "Closed"
-#~ msgstr "Zamknięte"
-
-#~ msgid "End this call?"
-#~ msgstr "Zakończyć rozmowę?"
-
-#~ msgid "Closing this window will end the call in progress."
-#~ msgstr "Zamknięcie okna spowoduje zakończenie bieżącej rozmowy."
-
-#~ msgid "_End Call"
-#~ msgstr "_Zakończ rozmowę"
-
-#~ msgid "Empathy Call"
-#~ msgstr "Rozmowa Empathy"
-
-#~ msgid "Readying"
-#~ msgstr "Przygotowywanie"
-
-#~ msgid "%s - Empathy Call"
-#~ msgstr "%s - Rozmowa Empathy"
-
-#~ msgid "Ringing"
-#~ msgstr "Dzwonienie"
-
-#~ msgid "Connecting"
-#~ msgstr "Łączenie"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Incoming call from %s rejected because there is already a running call."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rozmowa przychodząca od użytkownika %s została odrzucona ze względu na "
-#~ "trwanie bieżącej rozmowy."
-
-#~ msgid "#"
-#~ msgstr "#"
-
-#~ msgid "*"
-#~ msgstr "*"
-
-#~ msgid "0"
-#~ msgstr "0"
-
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-
-#~ msgid "3"
-#~ msgstr "3"
-
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-
-#~ msgid "6"
-#~ msgstr "6"
-
-#~ msgid "7"
-#~ msgstr "7"
-
-#~ msgid "8"
-#~ msgstr "8"
-
-#~ msgid "9"
-#~ msgstr "9"
-
-#~ msgid "<b>Keypad</b>"
-#~ msgstr "<b>Klawiatura</b>"
-
-#~ msgid "Enable popup when contact is available"
-#~ msgstr "Włączenie powiadamiania, gdy kontakt staje się dostępny"
-
-#~ msgid "Enable sound when busy"
-#~ msgstr "Włączenie dźwięku przy stanie zajętości"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s is offering you an invitation, but you don't have the needed external "
-#~ "application to handle it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Użytkownik %s oferuje zaproszenie, ale brak wymaganego programu "
-#~ "zewnętrznego, aby je obsłużyć."
-
-#~ msgid "Invitation Error"
-#~ msgstr "Błąd zaproszenia"
-
-#~ msgid "<b>Audio</b>"
-#~ msgstr "<b>Dźwięk</b>"
-
-#~ msgid "<b>Visual</b>"
-#~ msgstr "<b>Graficzne</b>"
-
-#~ msgid "Enable sounds when _busy"
-#~ msgstr "Dźwięki podczas z_ajętości"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry "
-#~ "will be created for you to start configuring."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aby dodać nowe konto można nacisnąć przycisk \"Dodaj\", a zostanie "
-#~ "utworzony nowy wpis, który można skonfigurować."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you do not want to add an account, simply click on the account you "
-#~ "want to configure in the list on the left."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Można także skonfigurować już istniejące konto wybierając je z listy po "
-#~ "lewej stronie."
-
-#~ msgid "<b>No Accounts Configured</b>"
-#~ msgstr "<b>Brak skonfigurowanych kont</b>"
-
-#~ msgid "Configure Telepathy account settings"
-#~ msgstr "Konfiguracja ustawień kont Telepathy"
-
-#~ msgid "Empathy accounts"
-#~ msgstr "Konta Empathy"
-
-#~ msgid "J_apan server:"
-#~ msgstr "Serwer Ja_pan:"
-
-#~ msgid "Invalid handle"
-#~ msgstr "Nieprawidłowy uchwyt"
-
-#~ msgid "No matching connection"
-#~ msgstr "Brak pasującego połączenia"
-
-#~ msgid "Invalid account"
-#~ msgstr "Niepoprawne konto"
-
-#~ msgid "Presence failure"
-#~ msgstr "Błąd obecności"
-
-#~ msgid "Contact does not support voice"
-#~ msgstr "Kontakt nie obsługuje rozmów głosowych"
-
-#~ msgid "Lowmem"
-#~ msgstr "Mała ilość pamięci"
-
-#~ msgid "Channel request generic error"
-#~ msgstr "Błąd ogólny żądania kanału"
-
-#~ msgid "Channel banned"
-#~ msgstr "Dostęp do kanału zabroniony"
-
-#~ msgid "Channel full"
-#~ msgstr "Kanał pełny"
-
-#~ msgid "Channel invite only"
-#~ msgstr "Kanał tylko na zaproszenie"
-
-#~ msgid "Unknown error code"
-#~ msgstr "Nieznany kod błędu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To add a new account, you can click on the 'Add' button and a new entry "
-#~ "will be created for you to started configuring.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you do not want to add an account, simply click on the account you "
-#~ "want to configure in the list on the left."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aby dodać nowe konto można nacisnąć przycisk \"Dodaj\", a zostanie "
-#~ "utworzony nowy wpis, który można skonfigurować.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Można także skonfigurować już istniejące konto wybierając je z listy po "
-#~ "lewej stronie."
-
-#~ msgid "jabber account settings"
-#~ msgstr "Ustawienia konta Jabber"
-
-#~ msgid "msn account settings"
-#~ msgstr "ustawienia konta msn"
-
-#~ msgid "Disable"
-#~ msgstr "Wyłącz"
-
-#~ msgid "Change _Topic..."
-#~ msgstr "Zmień _temat..."
-
-#~ msgid "Cu_t"
-#~ msgstr "Wy_tnij"
-
-#~ msgid "In_vite..."
-#~ msgstr "Z_aproś..."
-
-#~ msgid "_Add To Favorites"
-#~ msgstr "Dod_aj do ulubionych"
-
-#~ msgid "_Copy"
-#~ msgstr "_Kopiuj"
-
-#~ msgid "_Paste"
-#~ msgstr "_Wklej"
-
-#~ msgid "_Show Contacts"
-#~ msgstr "_Wyświetl listę kontaków"
-
-#~ msgid "New Message"
-#~ msgid_plural "New Messages"
-#~ msgstr[0] "Nowa wiadomość"
-#~ msgstr[1] "Nowe wiadomości"
-#~ msgstr[2] "Nowe wiadomości"
-
-#~ msgid "Chat Room"
-#~ msgstr "Pokój rozmów"
-
-#~ msgid "Chat with contact"
-#~ msgstr "Porozmawiaj z kontaktem"
-
-#~ msgid "View contact information"
-#~ msgstr "Wyświetl informacje o kontakcie"
-
-#~ msgid "Re_name"
-#~ msgstr "Zmień _nazwę"
-
-#~ msgid "Edit the groups and name for this contact"
-#~ msgstr "Modyfikuj grupy i nazwę dla tego kontaktu"
-
-#~ msgid "Invite to a currently open chat room"
-#~ msgstr "Zaproś do bieżącego pokoju rozmów"
-
-#~ msgid "View previous conversations with this contact"
-#~ msgstr "Wyświetl poprzednie rozmowy z tym kontaktem"
-
-#~ msgid "Enter the new topic you want to set for this room:"
-#~ msgstr "Wprowadź nowy temat dla tego pokoju:"
-
-#~ msgid "_New Message..."
-#~ msgstr "_Nowa wiadomość..."
-
-#~ msgid "<b>Options</b>"
-#~ msgstr "<b>Opcje</b>"
-
-#~ msgid "_Use for chat rooms"
-#~ msgstr "_Używanie dla pokojów rozmów"
-
-#~ msgid "%s went offline"
-#~ msgstr "Użytkownik %s rozłączył się"
-
-#~ msgid "%s has come online"
-#~ msgstr "Pojawił się użytkownik %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Subscription requested for %s\n"
-#~ "Message: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Prośba subskrypcji dla %s\n"
-#~ "Wiadomość: %s"
-
-#~ msgid "<b>Languages</b>"
-#~ msgstr "<b>Języki</b>"
-
-#~ msgid "_Enable spell checking"
-#~ msgstr "_Włączenie sprawdzania pisowni"
-
-#~ msgid "Clear List..."
-#~ msgstr "Wyczyść listę..."
-
-#~ msgid "Are you sure you want to clear the list?"
-#~ msgstr "Czy na pewno wyczyścić listę?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will remove any custom messages you have added to the list of preset "
-#~ "status messages."
-#~ msgstr ""
-#~ "To usunie wszystkie własne komunikaty dodane do listy własnych "
-#~ "komunikatów o stanie."
-
-#~ msgid "Clear List"
-#~ msgstr "Wyczyść listę"
-
-#~ msgid "Enter status message:"
-#~ msgstr "Wprowadź komunikat stanu:"
-
-#~ msgid "Status Message Presets"
-#~ msgstr "Własne komunikaty stanu"
-
-#~ msgid "_Add to status message list"
-#~ msgstr "Dod_aj do listy komunikatów stanu"
-
-#~ msgid "<b>Account</b>"
-#~ msgstr "<b>Konto</b>"
-
-#~ msgid "A unique name for this account to identify it personally to you."
-#~ msgstr "Unikalna nazwa dla tego konta, abyś mógł się z nią identyfikować."
-
-#~ msgid "Imendio "
-#~ msgstr "Imendio"
-
-#~ msgid "Jabber"
-#~ msgstr "Jabber"
-
-#~ msgid "Contact List - Empathy"
-#~ msgstr "Lista kontaktów - Empathy"
-
-#~ msgid "Instant Messenger"
-#~ msgstr "Komunikator internetowy"
-
-#~ msgid "Create"
-#~ msgstr "Utwórz"
-
-#~ msgid "Sorry, I don't want you in my contact list."
-#~ msgstr "Przepraszam, nie chcę Ciebie na mojej liście kontaktów."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "<small><b><span foreground=\"#555\">Example: user@jabber.org</span></b></"
-#~ "small>"
-#~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip Instant Messenger"
-#~ msgstr "Komunikator internetowy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "An unknown error occurred, check your details are correct."
-#~ msgstr "Nieznany błąd"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unavailable"
-#~ msgstr "Dostępny"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Connection refused."
-#~ msgstr "Połączony"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Connection timed out."
-#~ msgstr "Połączony"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This feature is unavailable."
-#~ msgstr "Serwer może być aktualnie niedostępny."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This service is unavailable or not found"
-#~ msgstr "Serwer może być aktualnie niedostępny."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Registration is required"
-#~ msgstr "Zakładanie konta"
+#: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
+msgid "Contact Map View"
+msgstr "Widok mapy kontaktów"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Disconnect"
-#~ msgstr "_Rozłącz"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:111 ../src/empathy-debug-window.c:1081
+msgid "Error"
+msgstr "Błąd"
 
-#~ msgid "Connect"
-#~ msgstr "Połącz"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:114 ../src/empathy-debug-window.c:1075
+msgid "Critical"
+msgstr "Krytyczny"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Successfully registered your new account settings."
-#~ msgstr "Konto zostało pomyślnie założone."
+#: ../src/empathy-debug-window.c:117 ../src/empathy-debug-window.c:1069
+msgid "Warning"
+msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to register your new account settings."
-#~ msgstr "Błąd przy rejestrowaniu konta"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:120 ../src/empathy-debug-window.c:1063
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1111
+msgid "Message"
+msgstr "Wiadomość"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Successfully changed your account password."
-#~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:123 ../src/empathy-debug-window.c:1057
+msgid "Info"
+msgstr "Informacje"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to change your account password."
-#~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:126 ../src/empathy-debug-window.c:1051
+msgid "Debug"
+msgstr "Debugowanie"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new password for this account:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Wprowadź nową nazwę dla grupy\n"
-#~ "%s"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:841
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Information requested, please wait..."
-#~ msgstr "<b>Żądanie informacji, proszę czekać...</b>"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:944
+msgid "Debug Window"
+msgstr "Okno debugowania"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "%d subscription request"
-#~ msgid_plural "%d subscription requests"
-#~ msgstr[0] "Prośba subskrypcji"
-#~ msgstr[1] "Prośba subskrypcji"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%d server message"
-#~ msgid_plural "%d server messages"
-#~ msgstr[0] "Prośba o autoryzację"
-#~ msgstr[1] "Prośba o autoryzację"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Edit Account _Details"
-#~ msgstr "Modyfikacja informacji o koncie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Accept"
-#~ msgstr "Z_aakceptuj"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new name for the group:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Wprowadź nową nazwę dla grupy\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Unsorted"
-#~ msgstr "Nieuporządkowana"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unknown error occurred during file transfer."
-#~ msgstr "Nieznany błąd"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Someone would like to send you a file."
-#~ msgstr "Chciałbym cię dodać do mojej listy kontaktów."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Retry connection"
-#~ msgstr "Połącz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Conversation With"
-#~ msgstr "_Rozmowa"
-
-#~ msgid "List the available accounts"
-#~ msgstr "Lista dostępnych kont"
-
-#~ msgid "ACCOUNT-NAME"
-#~ msgstr "NAZWA-KONTA"
-
-#~ msgid "Available accounts:"
-#~ msgstr "Dostępne konta:"
-
-#~ msgid "[default]"
-#~ msgstr "[domyślne]"
-
-#~ msgid "There is no account with the name '%s'."
-#~ msgstr "Brak konta o nazwie \"%s\"."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Browsing for conference rooms, please wait..."
-#~ msgstr "Zapisywanie szczegółów użytkownika, proszę czekać..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Default"
-#~ msgstr "[domyślne]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Chat!"
-#~ msgstr "Czat"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s wants to be added to your contact list."
-#~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Someone wants to be added to your contact list."
-#~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do you want to add this person to your contact list?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Czy chcesz usunąć kontakt\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "ze swojej listy kontaktów?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do you want to add %s to your contact list?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Czy chcesz usunąć kontakt\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "ze swojej listy kontaktów?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please enter your %s account password"
-#~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
-
-#~ msgid "Remember Password?"
-#~ msgstr "Zapamiętać hasło?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "Czat"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "File name:"
-#~ msgstr "Naz_wa użytkownika:"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1019
+msgid "Pause"
+msgstr "Wstrzymaj"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "File size:"
-#~ msgstr "Strona WWW:"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1031
+msgid "Level "
+msgstr "Poziom "
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>About</b>"
-#~ msgstr "<b>Ulubione:</b>"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1100
+msgid "Time"
+msgstr "Czas"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Personal Details</b>"
-#~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1102
+msgid "Domain"
+msgstr "Domena"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Subscription</b>"
-#~ msgstr "Subskrypcja"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1104
+msgid "Category"
+msgstr "Kategoria"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "<span size=\"smaller\">Example: Mikael or user@server.org</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1106
+msgid "Level"
+msgstr "Poziom"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Accou_nt:"
-#~ msgstr "Konto Jabbera"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add Contact"
-#~ msgstr "_Dodaj kontakt..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ch_at"
-#~ msgstr "Czat"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Connect on S_tartup"
-#~ msgstr "Bez łączenia przy uruchamianiu"
-
-#~ msgid "Country:"
-#~ msgstr "Kraj:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Edit Contact"
-#~ msgstr "_Dodaj kontakt..."
-
-#~ msgid "Edit Groups"
-#~ msgstr "Modyfikacja grup"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ID:"
-#~ msgstr "JID"
-
-#~ msgid "Name:"
-#~ msgstr "Nazwa:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Personal Details"
-#~ msgstr "_Szczegóły użytkownika"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "R_egister"
-#~ msgstr "Z_ałóż konto..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This is the name that will be used on your roster for this contact"
-#~ msgstr "Jaki pseudonim ma być używany dla tego kontaktu?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This name will be used to identify you in chat windows"
-#~ msgstr "Ta nazwa będzie użyta do identyfikacji w oknach rozmowy."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This name will be used to identify you when new contacts lookup your "
-#~ "details"
-#~ msgstr "Ta nazwa będzie użyta do identyfikacji w oknach rozmowy."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Connect"
-#~ msgstr "Połącz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Description:"
-#~ msgstr "Opis"
-
-#~ msgid "_Disconnect"
-#~ msgstr "_Rozłącz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "_Enter the name or contact ID of the person you want to chat to below:"
-#~ msgstr "Wprowadź identyfikator osoby, do której chcesz wysłać wiadomość."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Group:"
-#~ msgstr "Grupa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Password:"
-#~ msgstr "_Hasło:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Retrieve"
-#~ msgstr "_Usuń"
-
-#~ msgid "_Subscribe"
-#~ msgstr "_Subskrybuj"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Web site:"
-#~ msgstr "Strona WWW:"
-
-#~ msgid "Preset status messages."
-#~ msgstr "Ustawione komunikaty stanu."
-
-#~ msgid "%s will be added to your contact list."
-#~ msgstr "%s zostanie dodany do twojej listy kontaktów."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s ID of new contact:"
-#~ msgstr "_ID Jabbera dla nowego kontaktu:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter your invitation message to:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr "Wpisz swoje hasło:"
-
-#~ msgid "Contact Information for %s"
-#~ msgstr "Informacje kontaktowe na temat %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/Contact Infor_mation"
-#~ msgstr "/_Informacje o kontakcie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/Re_name Contact"
-#~ msgstr "/Z_mień nazwę kontaktu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/_Edit Groups"
-#~ msgstr "/Modyfi_kuj grupy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/_View Previous Conversations"
-#~ msgstr "_Rozmowa"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter a new nickname for the contact\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Edit groups for %s"
-#~ msgstr "Modyfikacja grup dla %s"
-
-#~ msgid "Conversation Log"
-#~ msgstr "Dziennik rozmowy"
-
-#~ msgid "Registering account"
-#~ msgstr "Zakładanie konta"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Respond"
-#~ msgstr "Powód:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add to _favourites"
-#~ msgstr "_Modyfikuj ulubione..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Na_me:"
-#~ msgstr "Nazwa:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "New Chat Room"
-#~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
-
-#~ msgid "    "
-#~ msgstr "    "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Information requested, please wait...</b>"
-#~ msgstr "<b>Żądanie informacji, proszę czekać...</b>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<span size=\"smaller\">Example:</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"smaller\">Przykład: uzytkownik@jabber.org</span>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Chat Rooms..."
-#~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Connection Details"
-#~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter the port used in the connection for this account"
-#~ msgstr ""
-#~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
-#~ "%s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter the server used in the connection for this account"
-#~ msgstr ""
-#~ "Wprowadź nowy pseudonim dla kontaktu\n"
-#~ "%s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Finished"
-#~ msgstr "Instalacja zakończona"
-
-#~ msgid "Gossip"
-#~ msgstr "Gossip"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Gossip is a modern client for the Jabber Instant Messaging system.\n"
-#~ "\n"
-#~ "This assistant will help you configure Gossip and connect you to your "
-#~ "favorite Jabber server.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To get started, just click \"Forward\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gossip jest nowoczesnym klientem systemu komunikacyjnego Jabber.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ten asystent pomoże Ci skonfigurować program Gossip i połączyć się z "
-#~ "twoim ulubionym serwerem Jabbera.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Aby rozpocząć, kliknij \"Naprzód\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In order to subscribe to presence notifications from the user, a request "
-#~ "will be sent. Until this request is approved, the user will always be "
-#~ "shown as \"Offline\" in your contact list."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prośba o autoryzację zostanie wsyłana jeśli chcesz być powiadamiany o "
-#~ "obecności użytkownika. Dopóki prośba nie zostanie zaakceptowana "
-#~ "użytkownik będzie pokazywany na twojej liście kontaktów jako \"Rozłączony"
-#~ "\"."
-
-#~ msgid "In which group do you want to place this contact?"
-#~ msgstr "W której grupie chcesz umieścić ten kontakt?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Registering Account"
-#~ msgstr "Zakładanie konta"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Web Site:"
-#~ msgstr "Strona WWW:"
-
-#~ msgid "Welcome to Gossip"
-#~ msgstr "Witaj w programie Gossip"
-
-#~ msgid "What instant messaging system does the contact use?"
-#~ msgstr "Jakiego komunikatora używa ten kontakt?"
-
-#~ msgid "What is your name?"
-#~ msgstr "Jak się nazywasz?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What password do you want to use?"
-#~ msgstr "Z jakiego serwera chcesz korzystać?"
-
-#~ msgid "What username do you use?"
-#~ msgstr "Jakiej nazwy użytkownika używasz?"
-
-#~ msgid "What username do you want to use?"
-#~ msgstr "Jakiej nazwy użytkownika chcesz używać?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Which account do you want to add this contact to?"
-#~ msgstr "W której grupie chcesz umieścić ten kontakt?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You can change your account settings later by selecting the Edit-"
-#~ ">Accounts menu item."
-#~ msgstr ""
-#~ "Program Gossip został poprawnie skonfigurowany.\n"
-#~ "Można zmienić ustawienia swojego konta później, wybierając z menu Akcje-"
-#~ ">Połącz... "
-
-#~ msgid "Your Identity"
-#~ msgstr "Twoja tożsamość"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Group Chat"
-#~ msgstr "Gossip - Rozmowa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_No"
-#~ msgstr "Nie"
-
-#~ msgid "_Search..."
-#~ msgstr "_Znajdź..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Yes"
-#~ msgstr "Tak"
-
-#~ msgid "Be silent when away"
-#~ msgstr "Zachowywanie ciszy przy stanie nieobecności"
-
-#~ msgid "Be silent when busy"
-#~ msgstr "Zachowywanie ciszy przy zajętości"
-
-#~ msgid "Height of main window"
-#~ msgstr "Wysokość głównego okna"
-
-#~ msgid "The X position of the main window."
-#~ msgstr "Pozycja X (w poziomie) głównego okna."
-
-#~ msgid "The Y position of the main window."
-#~ msgstr "Pozycja Y (w pionie) głównego okna."
-
-#~ msgid "The width of the main window."
-#~ msgstr "Szerokość głównego okna."
-
-#~ msgid "Width of the main window"
-#~ msgstr "Szerokość głównego okna"
-
-#~ msgid "X position of main window"
-#~ msgstr "Pozycja X głównego okna"
-
-#~ msgid "Y position of main window"
-#~ msgstr "Pozycja Y głównego okna"
-
-#~ msgid "Gossip, Instant Messaging Client"
-#~ msgstr "Gossip, klient pogaduszek sieciowych"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Close this chat window"
-#~ msgstr "Ukrycie głównego okna."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Requested Information"
-#~ msgstr "_Informacje o koncie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s has gone offline"
-#~ msgstr "Użytkownik %s rozłączył się"
-
-#~ msgid "Available..."
-#~ msgstr "Dostępny..."
-
-#~ msgid "Busy..."
-#~ msgstr "Zajęty..."
-
-#~ msgid "Away..."
-#~ msgstr "Nieobecny..."
-
-#~ msgid "Contact _Information"
-#~ msgstr "_Informacje o kontakcie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<b>Sound</b>"
-#~ msgstr "<b>Opis</b>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Accounts"
-#~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Join _Group Chat..."
-#~ msgstr "_Dołącz do rozmowy grupowej..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Por_t:"
-#~ msgstr "P_ort:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Requested information."
-#~ msgstr "Informacje o kliencie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Requesting contact information, please wait..."
-#~ msgstr "Żądanie szczegółów użytkownika, proszę czekać..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not find the server you wanted to use"
-#~ msgstr "Z jakiego serwera chcesz korzystać?"
-
-#~ msgid "Written by:"
-#~ msgstr "Autorzy:"
-
-#~ msgid "Artwork by:"
-#~ msgstr "Grafika:"
-
-#~ msgid "Translated by:"
-#~ msgstr "Tłumaczenie:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Account ID"
-#~ msgstr "_Informacje o koncie"
-
-#~ msgid "/Show _Log"
-#~ msgstr "/Wyświetl _dziennik"
-
-#~ msgid "View Lo_g"
-#~ msgstr "Wyświetl dzienni_k"
-
-#~ msgid "Gossip - Group Chat"
-#~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Add contact"
-#~ msgstr "Dodaje kontakt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Contact Information"
-#~ msgstr "_Informacje o kontakcie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Edit Groups"
-#~ msgstr "Gossip - Modyfikacja rozmowy grupowej"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - New Account"
-#~ msgstr "Gossip - Rozmowa grupowa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - New Message"
-#~ msgstr "Gossip - Wysyłanie wiadomości"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Personal Details"
-#~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Preferences"
-#~ msgstr "Preferencje"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gossip - Status Message"
-#~ msgstr "Gossip - Wysyłanie wiadomości"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Personal Details Saved!"
-#~ msgstr "Szczegóły użytkownika"
-
-#~ msgid "What request message do you want to send to %s?"
-#~ msgstr "Jaka wiadomość żądania ma zostać wysłana do %s?"
-
-#~ msgid "Make sure that your account information is correct."
-#~ msgstr "Upewnij się, że twoje informacje o koncie są poprawne."
-
-#~ msgid "%s wants to be notified of your status."
-#~ msgstr "%s chce być powiadamiany o twojej obecności."
-
-#~ msgid "You were disconnected from the server. Do you want to reconnect?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Połączenie z serwerem zostało utracone. Czy chcesz się ponownie połączyć?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Make sure that your account information is correct. The server may also "
-#~ "currently be unavailable."
-#~ msgstr ""
-#~ "Upewnij się, że informacje o koncie są poprawne. Serwer może być również "
-#~ "niedostępny."
-
-#~ msgid "Edit List..."
-#~ msgstr "Modyfikuj listę..."
-
-#~ msgid "An error occurred when chatting with %s."
-#~ msgstr "Wystąpił błąd podczas rozmowy z użytkownikiem %s."
-
-#~ msgid "Details:"
-#~ msgstr "Szczegóły:"
-
-#~ msgid "An error occurred when chatting in the group chat %s."
-#~ msgstr "Wystąpił błąd podczas rozmowy grupowej %s."
-
-#~ msgid "Unable to enter the group chat %s."
-#~ msgstr "Nie można dołączyć do rozmowy grupowej %s."
-
-#~ msgid "Gossip will now try to use your account:"
-#~ msgstr "Gossip spróbuje użyć twojego konta:"
-
-#~ msgid "Gossip will now try to register the account:"
-#~ msgstr "Gossip spróbuje zarejestrować konto:"
-
-#~ msgid "From:"
-#~ msgstr "Od:"
-
-#~ msgid "Gossip - Received Message"
-#~ msgstr "Gossip - Otrzymana wiadomość"
-
-#~ msgid "In reply to:"
-#~ msgstr "W odpowiedzi do:"
-
-#~ msgid "To:"
-#~ msgstr "Do:"
-
-#~ msgid "_Reply..."
-#~ msgstr "_Odpowiedz..."
-
-#~ msgid "C_onnect"
-#~ msgstr "_Połącz"
-
-#~ msgid "        "
-#~ msgstr "        "
-
-#~ msgid "<b>Available chat rooms</b>"
-#~ msgstr "<b>Dostępne pokoje</b>"
-
-#~ msgid "<b>Chat room information</b>"
-#~ msgstr "<b>Informacja o pokoju</b>"
-
-#~ msgid "Gossip - Join Group Chat"
-#~ msgstr "Gossip - Dołączanie do rozmowy grupowej"
-
-#~ msgid "N_ickname:"
-#~ msgstr "_Pseudonim:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Pick a favorite, or enter nickname, server name, and the name of the chat "
-#~ "room to enter."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wybież rozmowę z ulubioncyh lub wpisz pseudonim, nazwę serwera i nazwę "
-#~ "pokoju, do którego chcesz wejść."
-
-#~ msgid "R_emove"
-#~ msgstr "U_suń"
-
-#~ msgid "_Add"
-#~ msgstr "_Dodaj"
-
-#~ msgid " "
-#~ msgstr " "
-
-#~ msgid "<b>Personal information</b>"
-#~ msgstr "<b>Informacje o użytkowniku</b>"
-
-#~ msgid "<b>Preset status messages</b>"
-#~ msgstr "<b>Ustawione komunikaty stanu</b>"
-
-#~ msgid "<i>Information not available</i>"
-#~ msgstr "<i>Informacja nie jest dostępna</i>"
-
-#~ msgid "Choose a Server"
-#~ msgstr "Wybierz serwer"
-
-#~ msgid "Choose from list:"
-#~ msgstr "Wybierz z listy:"
-
-#~ msgid "Information about ..."
-#~ msgstr "Informacje o programie ..."
-
-#~ msgid "Jabber.com"
-#~ msgstr "Jabber.com"
-
-#~ msgid "Jabber.org"
-#~ msgstr "Jabber.org"
-
-#~ msgid "On what server do you have a Jabber account?"
-#~ msgstr "Na jakim serwerze Jabbera masz konto?"
-
-#~ msgid "Use a different server"
-#~ msgstr "Użycie innego serwera"
-
-#~ msgid "What request message do you want to send to ...?"
-#~ msgstr "Jaka wiadomość żądania ma zostać wysłana do ...?"
-
-#~ msgid "subscription_label"
-#~ msgstr "subscription_label"
-
-#~ msgid "About to leave..."
-#~ msgstr "Za chwilę zakończymy..."
-
-#~ msgid "Autoaway message"
-#~ msgstr "Automatyczny komunikat o nieobecności"
-
-#~ msgid "Away messages"
-#~ msgstr "Komunikaty niedostępności"
-
-#~ msgid "Message to show before going away"
-#~ msgstr "Komunikat wyświetlany przed przejściem w stan nieobecności"
-
-#~ msgid "Not at the computer"
-#~ msgstr "Nie jestem przy komputerze"
-
-#~ msgid "Just about to leave..."
-#~ msgstr "Zaraz zakończymy..."
-
-#~ msgid "A Jabber Client for GNOME"
-#~ msgstr "Klient Jabbera dla GNOME"
-
-#~ msgid "Gossip Website"
-#~ msgstr "Witryna programu Gossip"
-
-#~ msgid "Custom Busy Message..."
-#~ msgstr "Własny komunikat o zajętości..."
-
-#~ msgid "New Busy Message"
-#~ msgstr "Nowy komunikat o zajętości"
-
-#~ msgid "New Away Message"
-#~ msgstr "Nowy komunikat o nieobecności"
-
-#~ msgid "Working"
-#~ msgstr "Pracuję"
-
-#~ msgid "Sleeping"
-#~ msgstr "Śpię"
-
-#~ msgid "Enter the new message:"
-#~ msgstr "Podaj nową wiadomość:"
-
-#~ msgid "Reason for being busy:"
-#~ msgstr "Powód zajętości:"
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1138
+msgid ""
+"The selected connection manager does not support the remote debugging "
+"extension."
+msgstr ""
+"Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."