Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
index e6dbc9f..72db20c 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-08 21:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-08 21:54+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-13 20:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-13 20:56+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -790,7 +790,7 @@ msgstr[2] "%d miesięcy emu"
 msgid "in the future"
 msgstr "w przyszłości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:540
 msgid "All accounts"
 msgstr "Wszystkie konta"
 
@@ -1379,23 +1379,23 @@ msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym identyfikatorem kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1030
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1033
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1036
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1039
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1043
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1403,24 +1403,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1047
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1050
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1056
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1059
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1430,11 +1430,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1442,113 +1442,113 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1112
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1157
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1242
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1412
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1453
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1414
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1455
 msgid "not capable"
 msgstr "brak możliwości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1421
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1462
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1465
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1427
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1468
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1430
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1471
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1433
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1474
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1437
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1478
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1443
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1484
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1447
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1488
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1508 ../src/empathy-chat-window.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1549 ../src/empathy-chat-window.c:761
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1520
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2031
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2072
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2099
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2140
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2136
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2177
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2247
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2224
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2265
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1839
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2278
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2319
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2367
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2504
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2545
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1556,12 +1556,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2552
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2514
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2555
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1569,17 +1569,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2566
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2529
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1589,68 +1589,68 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2579
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2563
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2604
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2588
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2629
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2727
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2768
 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
 #: ../src/empathy-event-manager.c:1240 ../src/empathy-call-window.c:2355
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3374
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3415
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3380
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3421
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3390
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3431
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3434
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3475
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3438
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3479
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3568
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3609
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3595
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3636
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3797 ../src/empathy-event-manager.c:1261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3838 ../src/empathy-event-manager.c:1261
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3893
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3857
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3898
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1683,7 +1683,7 @@ msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1489
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
@@ -1856,7 +1856,7 @@ msgstr "Współdziel pulpit"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:525
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1886
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1065
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1373
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ulubione"
 
@@ -2134,7 +2134,7 @@ msgstr "Szczegóły kontaktu"
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1517
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identyfikator:"
 
@@ -2272,7 +2272,7 @@ msgstr ""
 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
 "zostaną usunięte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1662
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1656
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2666,12 +2666,12 @@ msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1030
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1036
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1720
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1726
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
@@ -4650,9 +4650,12 @@ msgstr "Odmów"
 msgid "Accept"
 msgstr "Zaakceptuj"
 
+#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
+#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
+#. * brings the password popup.
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:260
 msgid "Provide"
-msgstr "Dostarcz"
+msgstr "Wprowadź"
 
 #: ../src/empathy-call-observer.c:134
 #, c-format