Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
index a10a556..5277a70 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-05 19:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-05 19:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-18 15:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-18 15:38+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -504,47 +504,47 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:737
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:740
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:743
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:746
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:749
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:752
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:755 ../libempathy/empathy-utils.c:312
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:306
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:918
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1204
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1260
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1269
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
 
@@ -562,18 +562,18 @@ msgstr "Hasło konta komunikatora dla %s (%s)"
 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
 msgstr "Hasło dla pokoju rozmowy \"%s\" na koncie %s (%s)"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:407 ../src/empathy-call-observer.c:116
+#: ../libempathy/empathy-message.c:403 ../src/empathy-call-observer.c:116
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:411
+#: ../libempathy/empathy-message.c:407
 #, c-format
 msgid "Called %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:414
+#: ../libempathy/empathy-message.c:410
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa od użytkownika %s"
@@ -630,140 +630,140 @@ msgstr[2] "%d miesięcy emu"
 msgid "in the future"
 msgstr "w przyszłości"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:226
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:228
 msgid "Busy"
 msgstr "Zajęty"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
 msgid "Away"
 msgstr "Nieobecny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:239
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
 msgid "Invisible"
 msgstr "Niewidoczny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:278
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Nie podano powodu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:336
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
 msgid "Network error"
 msgstr "Błąd sieci"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:284 ../libempathy/empathy-utils.c:318
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:320
 msgid "Encryption error"
 msgstr "Błąd szyfrowania"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
 msgid "Name in use"
 msgstr "Pseudonim jest już używany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "Niezaufany certyfikat"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "Certyfikat wygasł"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
 msgid "Certificate error"
 msgstr "Błąd certyfikatu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:338
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:340
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:352
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "Połączenie zostało utracone"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "To konto jest już połączone z serwerem"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr ""
 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:361
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:363
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
 "kryptograficznie słaby"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -771,31 +771,31 @@ msgstr ""
 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:372
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "Oprogramowanie jest za stare"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:374
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
 msgid "Internal error"
 msgstr "Wewnętrzny błąd"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:503
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:497
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:508
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:502
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japonia"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:537
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:531
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:538
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:532
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook Chat"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:689
 msgid "All accounts"
 msgstr "Wszystkie konta"
 
@@ -874,56 +874,56 @@ msgstr "Hasło AIM:"
 msgid "Remember Password"
 msgstr "Zapamiętaj hasło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:675
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../src/empathy-import-widget.c:323
+#: ../src/empathy-import-widget.c:322
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:676
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:677
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
 msgid "Server"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:762
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:820
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1432
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1429
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa użytkownika:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1749
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1746
 msgid "A_pply"
 msgstr "Za_stosuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1778
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1775
 msgid "L_og in"
 msgstr "Zal_oguj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1848
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1845
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1849
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
 
@@ -932,19 +932,19 @@ msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2263
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2270
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2296
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "Konto %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2293
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2300
 msgid "New account"
 msgstr "Nowe konto"
 
@@ -1349,7 +1349,7 @@ msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "Uwierzytelnienie konta <b>%s</b> się nie powiodło"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3724
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponów"
 
@@ -1396,39 +1396,39 @@ msgstr "Rozmowy alarmowe nie są obsługiwane przez ten protokół"
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "Brak wystarczających środków, aby zadzwonić"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:728
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:727
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:786
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:785
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:791
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:968
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:967
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1055
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1063
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1436,24 +1436,24 @@ msgstr ""
 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
 "domyślnie bieżący"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr ""
 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1463,11 +1463,11 @@ msgstr ""
 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <identyfikator kontaktu>: wyświetla informacje o kontakcie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1091
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1475,127 +1475,127 @@ msgstr ""
 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1111
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Użycie: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1156
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Nieznane polecenie"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1543 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1557
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1620
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1562
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1544 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1561
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1550
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "niewystarczające saldo, aby wysłać wiadomość. <a href='%s'>Doładuj</a>."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1591
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1590
 msgid "not capable"
 msgstr "brak możliwości"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1597
 msgid "offline"
 msgstr "offline"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1600
 msgid "invalid contact"
 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
 msgid "permission denied"
 msgstr "brak dostępu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1606
 msgid "too long message"
 msgstr "za długa wiadomość"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1609
 msgid "not implemented"
 msgstr "niezaimplementowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1681 ../src/empathy-chat-window.c:969
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1680 ../src/empathy-chat-window.c:967
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temat:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1696
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1695
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1698
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "Temat ustawiony przez użytkownika %s na: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1703
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1702
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Temat nie został określony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2218
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(brak podpowiedzi)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2286
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2324
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2323
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2393
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Wstaw emotikonę"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2412
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2411
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
 msgid "_Send"
 msgstr "_Wyślij"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2469
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2468
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2719
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2718
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
@@ -1603,12 +1603,12 @@ msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2726
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2725
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2728
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
@@ -1616,17 +1616,17 @@ msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2737
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2736
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2740
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2739
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
@@ -1636,17 +1636,17 @@ msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2753
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2752
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2778
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2777
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2803
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2802
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
@@ -1654,50 +1654,50 @@ msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2990 ../src/empathy-call-window.c:1468
-#: ../src/empathy-call-window.c:1518 ../src/empathy-call-window.c:2571
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1176
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989 ../src/empathy-call-window.c:1467
+#: ../src/empathy-call-window.c:1517 ../src/empathy-call-window.c:2570
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1166
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3665
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "Zachować hasło?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3671
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3670
 msgid "Remember"
 msgstr "Zapamiętaj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3681
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3680
 msgid "Not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3729
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3728
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3859
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3858
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3886
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3885
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
 msgid "Join"
 msgstr "Dołącz"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4078 ../src/empathy-event-manager.c:1197
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4077 ../src/empathy-event-manager.c:1187
 msgid "Connected"
 msgstr "Połączony"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4133
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4132
 msgid "Conversation"
 msgstr "Rozmowa"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4138
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4137
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1739,72 +1739,72 @@ msgstr "Konto:"
 msgid "Blocked Contacts"
 msgstr "Zablokowane kontakty"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:102
 msgid "Full name"
 msgstr "Imię i nazwisko"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:103
 msgid "Phone number"
 msgstr "Numer telefonu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
 msgid "E-mail address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
 msgid "Website"
 msgstr "Witryna WWW"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
 msgid "Birthday"
 msgstr "Urodziny"
 
 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
 #. * with their IM client.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:111
 msgid "Last seen:"
 msgstr "Ostatnio widziany:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:112
 msgid "Server:"
 msgstr "Serwer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
 msgid "Connected from:"
 msgstr "Połączony z:"
 
 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
 #. * and should bin this.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:117
 msgid "Away message:"
 msgstr "Wiadomość podczas nieobecności:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:130
 msgid "work"
 msgstr "praca"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:131
 msgid "home"
 msgstr "dom"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
 msgid "mobile"
 msgstr "komórka"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
 msgid "voice"
 msgstr "głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
 msgid "preferred"
 msgstr "preferowane"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
 msgid "postal"
 msgstr "pocztowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
 msgid "parcel"
 msgstr "paczka"
 
@@ -1833,12 +1833,12 @@ msgstr "Wiadomość z powitaniem:"
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "Daj znać, jak pojawisz się w sieci. Dzięki."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:170
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:168
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Zapisanie awatara"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:224
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Nie można zapisać awatara"
@@ -1982,42 +1982,42 @@ msgstr ""
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:347
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "Wybór konta do umieszczenia tej rozmowy głosowej"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:352
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
 msgid "Call"
 msgstr "Rozmowa głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
 msgid "Mobile"
 msgstr "Komórka"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:419
 msgid "Work"
 msgstr "Praca"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:420
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:421
 msgid "HOME"
 msgstr "Dom"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:661
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:662
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "Za_blokuj kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:718
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "Usuń i za_blokuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:779
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:780
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:788
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:789
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
@@ -2026,90 +2026,90 @@ msgstr ""
 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
 "zostaną usunięte."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:799
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:800
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Usuwanie kontaktu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2454
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:864
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2453
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Usuń"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1227
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Rozmowa"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1262
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1294
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1295
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "Rozmow_a głosowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1327
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1328
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Wideorozmowa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1368
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1369
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
 msgid "Send File"
 msgstr "Wyślij plik"
 
 # to jest w menu
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1427
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1428
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Współdziel pulpit"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1453
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1454
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1368
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ulubione"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1482
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1483
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_macje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1531
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1532
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Modyfikuj"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1647
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1235
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1648
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1233
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1693
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1694
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1889
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1890
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "_Dodaj kontakt…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2374
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2373
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2377
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
 msgid "Removing group"
 msgstr "Usuwanie grupy"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2445
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
 msgid "Re_name"
 msgstr "Zmień _nazwę"
 
@@ -2290,11 +2290,11 @@ msgstr ""
 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
 "czy poniższe dane są poprawne."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:98
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:101
 msgid "People nearby"
 msgstr "Osoby w pobliżu"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:113
+#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:116
 msgid ""
 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
@@ -2554,26 +2554,26 @@ msgstr "Nowa rozmowa"
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:165
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:201
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:164
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:200
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "Własna wiadomość…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:218
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:217
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:219
 msgid "Edit Custom Messages…"
-msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
+msgstr "Modyfikuj własne wiadomości…"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:342
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:341
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:350
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
 
 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:385
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:384
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Current message: %s</b>\n"
@@ -2583,12 +2583,12 @@ msgstr ""
 "<small><i>Naciśnięcie klawisza Enter ustawi nową wiadomość, a naciśnięcie "
 "klawisza Esc anuluje.</i></small>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:393
 msgid "Set status"
 msgstr "Ustaw stan"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1102
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1101
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "Własne wiadomości…"
 
@@ -2596,7 +2596,7 @@ msgstr "Własne wiadomości…"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:608
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Nowe konto %s"
@@ -2674,13 +2674,13 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "Prośba o upoważnienie"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1114
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1104
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
-#: ../src/empathy-event-manager.c:731
+#: ../src/empathy-event-manager.c:729
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Odmów"
 
@@ -2688,12 +2688,12 @@ msgstr "_Odmów"
 msgid "_Accept"
 msgstr "Z_aakceptuj"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1126
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1125
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "Zmodyfikowano wiadomość o %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1843
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1841
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
@@ -3042,49 +3042,49 @@ msgstr ""
 "Asia Słowik <asiaslowik@gmail.com>, 2011\n"
 "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2012"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:184
+#: ../src/empathy-accounts.c:182
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
 "działanie"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:188
+#: ../src/empathy-accounts.c:186
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:192
+#: ../src/empathy-accounts.c:190
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:194
+#: ../src/empathy-accounts.c:192
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<identyfikator-konta>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:199
+#: ../src/empathy-accounts.c:197
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- konta programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:242
+#: ../src/empathy-accounts.c:240
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Konta programu Empathy"
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:70
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:74
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1268
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1267
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Łączenie…"
 
@@ -3128,16 +3128,16 @@ msgstr "Modyfikacja parametrów połączenia"
 msgid "_Edit Connection Parameters..."
 msgstr "_Modyfikuj parametry połączenia..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1235
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1266
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1239
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1270
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1444
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1475
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3146,24 +3146,24 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #. Menu item: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1635
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1666
 msgid "_Enabled"
 msgstr "_Włączone"
 
 #. Menu item: Rename
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1658
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1689
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2074
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2105
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Pomiń"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2078
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2109
 msgid "_Connect"
 msgstr "P_ołącz"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2257
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2288
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3172,7 +3172,7 @@ msgstr ""
 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2431
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
 
@@ -3204,23 +3204,23 @@ msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:432
+#: ../src/empathy.c:427
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:436
+#: ../src/empathy.c:431
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/empathy.c:452
+#: ../src/empathy.c:447
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- komunikator Empathy"
 
-#: ../src/empathy.c:628
+#: ../src/empathy.c:623
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
 
-#: ../src/empathy.c:630
+#: ../src/empathy.c:625
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -3233,11 +3233,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/empathy-call.c:195
+#: ../src/empathy-call.c:193
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
-#: ../src/empathy-call.c:219
+#: ../src/empathy-call.c:217
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
 
@@ -3250,31 +3250,31 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
 #. * as possible.
-#: ../src/empathy-call-window.c:1125 ../src/empathy-call-window.c:1141
+#: ../src/empathy-call-window.c:1124 ../src/empathy-call-window.c:1140
 msgid "i"
 msgstr "i"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1485 ../src/empathy-event-manager.c:510
+#: ../src/empathy-call-window.c:1484 ../src/empathy-event-manager.c:508
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:915
+#: ../src/empathy-call-window.c:1490 ../src/empathy-event-manager.c:913
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1491 ../src/empathy-event-manager.c:518
-#: ../src/empathy-event-manager.c:915
+#: ../src/empathy-call-window.c:1490 ../src/empathy-event-manager.c:516
+#: ../src/empathy-event-manager.c:913
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1495
+#: ../src/empathy-call-window.c:1494
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
 msgid "Reject"
 msgstr "Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1496
+#: ../src/empathy-call-window.c:1495
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
 msgid "Answer"
@@ -3282,60 +3282,60 @@ msgstr "Odbierz"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1862
+#: ../src/empathy-call-window.c:1861
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2114
+#: ../src/empathy-call-window.c:2113
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2116
+#: ../src/empathy-call-window.c:2115
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2118
+#: ../src/empathy-call-window.c:2117
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2120
+#: ../src/empathy-call-window.c:2119
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2122
+#: ../src/empathy-call-window.c:2121
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2523 ../src/empathy-call-window.c:2524
-#: ../src/empathy-call-window.c:2525 ../src/empathy-call-window.c:2526
+#: ../src/empathy-call-window.c:2522 ../src/empathy-call-window.c:2523
+#: ../src/empathy-call-window.c:2524 ../src/empathy-call-window.c:2525
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2869
+#: ../src/empathy-call-window.c:2868
 msgid "On hold"
 msgstr "Odłożone"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2871
+#: ../src/empathy-call-window.c:2870
 msgid "Mute"
 msgstr "Wycisz"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2873
+#: ../src/empathy-call-window.c:2872
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2876
+#: ../src/empathy-call-window.c:2875
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2972
+#: ../src/empathy-call-window.c:2971
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Szczegóły techniczne"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3011
+#: ../src/empathy-call-window.c:3010
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3344,7 +3344,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
 "używanego przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3016
+#: ../src/empathy-call-window.c:3015
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3353,7 +3353,7 @@ msgstr ""
 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
 "przez ten komputer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3022
+#: ../src/empathy-call-window.c:3021
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3362,23 +3362,23 @@ msgstr ""
 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3028
+#: ../src/empathy-call-window.c:3027
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3032
+#: ../src/empathy-call-window.c:3031
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3035
+#: ../src/empathy-call-window.c:3034
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3047
+#: ../src/empathy-call-window.c:3046
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -3389,32 +3389,32 @@ msgstr ""
 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
 "w menu Pomoc."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3056
+#: ../src/empathy-call-window.c:3055
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3059
+#: ../src/empathy-call-window.c:3058
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3099
+#: ../src/empathy-call-window.c:3098
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3109
+#: ../src/empathy-call-window.c:3108
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3146
+#: ../src/empathy-call-window.c:3145
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "Obecnie saldo wynosi %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3150
+#: ../src/empathy-call-window.c:3149
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "Brak wystarczających środków na tę rozmowę głosową."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3152
+#: ../src/empathy-call-window.c:3151
 msgid "Top Up"
 msgstr "Doładuj"
 
@@ -3522,7 +3522,7 @@ msgstr "Lokalny kandydat:"
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:106
+#: ../src/empathy-chat.c:104
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- komunikator Empathy"
 
@@ -3542,11 +3542,11 @@ msgstr "Automatyczne łączenie"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:282
+#: ../src/empathy-chat-window.c:280
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Zamknąć to okno?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:288
+#: ../src/empathy-chat-window.c:286
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -3555,7 +3555,7 @@ msgstr ""
 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie pokoju %s. Wiadomości nie będą "
 "odbierane aż do ponownego dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:301
+#: ../src/empathy-chat-window.c:299
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -3573,12 +3573,12 @@ msgstr[2] ""
 "Zamknięcie tego okna spowoduje opuszczenie %u pokojów rozmów. Wiadomości nie "
 "będą odbierane aż do ponownego dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:312
+#: ../src/empathy-chat-window.c:310
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "Opuścić %s?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:314
+#: ../src/empathy-chat-window.c:312
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -3586,15 +3586,15 @@ msgstr ""
 "Wiadomości z tego pokoju rozmów nie będą odbierane aż do ponownego "
 "dołączenia."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:333
+#: ../src/empathy-chat-window.c:331
 msgid "Close window"
 msgstr "Zamknij okno"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:333
+#: ../src/empathy-chat-window.c:331
 msgid "Leave room"
 msgstr "Opuść pokój"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:667 ../src/empathy-chat-window.c:690
+#: ../src/empathy-chat-window.c:665 ../src/empathy-chat-window.c:688
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
@@ -3602,7 +3602,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:682
+#: ../src/empathy-chat-window.c:680
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
@@ -3610,7 +3610,7 @@ msgstr[0] "%s (i %u inna)"
 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:698
+#: ../src/empathy-chat-window.c:696
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
@@ -3618,7 +3618,7 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:707
+#: ../src/empathy-chat-window.c:705
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -3626,11 +3626,11 @@ msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:944
+#: ../src/empathy-chat-window.c:942
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:952
+#: ../src/empathy-chat-window.c:950
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
@@ -3638,7 +3638,7 @@ msgstr[0] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[1] "Wysyłanie %d wiadomości"
 msgstr[2] "Wysyłanie %d wiadomości"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:972
+#: ../src/empathy-chat-window.c:970
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Pisze wiadomość."
 
@@ -3714,149 +3714,149 @@ msgstr "- debuger programu Empathy"
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Debuger programu Empathy"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1599
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1663
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1659
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "Odnośnik serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1672
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1668
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "Odpowiedź serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1679
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1675
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr "Dane są za duże na jeden raz. Proszę zapisać dzienniki do pliku."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1860
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1856
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Okno debugowania"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1920
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1916
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "Wyślij do serwisu Pastebin"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1964
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1960
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1976
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1972
 msgid "Level "
 msgstr "Poziom "
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1995
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1991
 msgid "Debug"
 msgstr "Debugowanie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2000
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1996
 msgid "Info"
 msgstr "Informacje"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2005 ../src/empathy-debug-window.c:2054
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2001 ../src/empathy-debug-window.c:2050
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2010
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2006
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2015
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2011
 msgid "Critical"
 msgstr "Krytyczny"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2020
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2016
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2039
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2035
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2042
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2038
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2041
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2048
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2044
 msgid "Level"
 msgstr "Poziom"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2077
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2073
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr ""
 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:510
+#: ../src/empathy-event-manager.c:508
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:514
+#: ../src/empathy-event-manager.c:512
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:515
+#: ../src/empathy-event-manager.c:513
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:543
+#: ../src/empathy-event-manager.c:541
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Odrzuć"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:551 ../src/empathy-event-manager.c:559
+#: ../src/empathy-event-manager.c:549 ../src/empathy-event-manager.c:557
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Odbierz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:559
+#: ../src/empathy-event-manager.c:557
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "_Odbierz z obrazem wideo"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:714
+#: ../src/empathy-event-manager.c:712
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:716
+#: ../src/empathy-event-manager.c:714
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:723
+#: ../src/empathy-event-manager.c:721
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:736
+#: ../src/empathy-event-manager.c:734
 msgid "_Join"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:762
+#: ../src/empathy-event-manager.c:760
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:768
+#: ../src/empathy-event-manager.c:766
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:947
+#: ../src/empathy-event-manager.c:945
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:983 ../src/empathy-roster-window.c:226
+#: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:225
 msgid "Password required"
 msgstr "Hasło wymagane"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1120
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3993,15 +3993,15 @@ msgid "Import Accounts"
 msgstr "Importowanie kont"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:303
+#: ../src/empathy-import-widget.c:302
 msgid "Import"
 msgstr "Import"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:312
+#: ../src/empathy-import-widget.c:311
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokół"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:336
+#: ../src/empathy-import-widget.c:335
 msgid "Source"
 msgstr "Źródło"
 
@@ -4121,79 +4121,79 @@ msgstr "Zaakceptuj"
 msgid "Provide"
 msgstr "Wprowadź"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:144
+#: ../src/empathy-preferences.c:143
 msgid "Message received"
 msgstr "Otrzymano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:145
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Message sent"
 msgstr "Wysłano wiadomość"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:146
+#: ../src/empathy-preferences.c:145
 msgid "New conversation"
 msgstr "Nowa rozmowa"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:147
+#: ../src/empathy-preferences.c:146
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:148
+#: ../src/empathy-preferences.c:147
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:149
+#: ../src/empathy-preferences.c:148
 msgid "Account connected"
 msgstr "Połączono konto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:150
+#: ../src/empathy-preferences.c:149
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Rozłączono konto"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:387
+#: ../src/empathy-preferences.c:386
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:638
+#: ../src/empathy-preferences.c:637
 msgid "Juliet"
 msgstr "Julia"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:645
+#: ../src/empathy-preferences.c:644
 msgid "Romeo"
 msgstr "Romeo"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:651
+#: ../src/empathy-preferences.c:650
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "Romeo! Czemuż ty jesteś Romeo!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:655
+#: ../src/empathy-preferences.c:654
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "Wyrzecz się swego rodu, rzuć tę nazwę!"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:658
+#: ../src/empathy-preferences.c:657
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "Lub jeśli tego nie możesz uczynić,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:661
+#: ../src/empathy-preferences.c:660
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "To przysiąż wiernym być mojej miłości,"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:664
+#: ../src/empathy-preferences.c:663
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "A ja przestanę być z krwi Kapuletów."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:667
+#: ../src/empathy-preferences.c:666
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "Użytkownik Julia został rozłączony"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1033
+#: ../src/empathy-preferences.c:1032
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
@@ -4205,7 +4205,7 @@ msgstr "Wyświetlanie grup"
 msgid "Show account balances"
 msgstr "Wyświetlanie salda konta"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2181
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2108
 msgid "Contact List"
 msgstr "Lista kontaktów"
 
@@ -4370,64 +4370,64 @@ msgstr "Wariant:"
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:243
+#: ../src/empathy-roster-window.c:242
 msgid "Provide Password"
 msgstr "Wprowadź hasło"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:249
+#: ../src/empathy-roster-window.c:248
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:443
+#: ../src/empathy-roster-window.c:442
 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
 msgstr "Należy ustawić konto, aby wyświetlić kontakty."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:531
+#: ../src/empathy-roster-window.c:518
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
 "Konta %s nie mogą być używane, dopóki oprogramowanie %s nie zostanie "
 "zaktualizowane."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:597
+#: ../src/empathy-roster-window.c:636
 msgid "Update software..."
 msgstr "Zaktualizuj oprogramowanie..."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:603 ../src/empathy-roster-window.c:720
-msgid "Close"
-msgstr "Zamknij"
-
-#: ../src/empathy-roster-window.c:708
+#: ../src/empathy-roster-window.c:642
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Połącz ponownie"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:714
+#: ../src/empathy-roster-window.c:646
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Modyfikuj konto"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:894
+#: ../src/empathy-roster-window.c:651
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
+#: ../src/empathy-roster-window.c:788
 msgid "Top up account"
 msgstr "Doładuj konto"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1556
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1470
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr "Należy włączyć jedno z kont, aby wyświetlić kontakty."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1564
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1478
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "Należy włączyć konto %s, aby wyświetlić kontakty."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1624
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1556
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "Należy zmienić stan, aby wyświetlić kontakty"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1633
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1565
 msgid "No match found"
 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1638
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1570
 msgid "No online contacts"
 msgstr "Brak kontaktów w trybie online"
 
@@ -4516,12 +4516,12 @@ msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:179
 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
 msgid "Done"
 msgstr "Gotowe"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:210
 msgid "Please enter your account details"
 msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
 
@@ -4529,3 +4529,7 @@ msgstr "Proszę podać informacje o koncie"
 #, c-format
 msgid "Edit %s account options"
 msgstr "Modyfikuj opcje konta %s"
+
+#: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
+msgid "Integrate your IM accounts"
+msgstr "Integracja kont komunikatora"