updated kn.po
[empathy.git] / po / kn.po
index 7761740..55e037a 100644 (file)
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -1,23 +1,23 @@
 # translation of empathy.master.kn.po to Kannada
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
+# 
 # Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy.master.kn\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
-"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product="
+"empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-03-14 15:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-25 23:02+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-25 01:32-0400\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en@li.org>\n"
-"Language: kn\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: kn\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Zanata 3.2.3\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
 msgid "Empathy"
@@ -49,15 +49,15 @@ msgid ""
 "reconnect."
 msgstr ""
 "ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು/ಕಡಿದು ಹಾಕಲು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ "
-"ಅಥವ "
-"ಬೇಡವೆ."
+"ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ Empathyಯು ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
-msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
+msgid ""
+"Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr ""
 "Empathyಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
@@ -84,8 +84,7 @@ msgstr "ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಳಿ
 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
 msgstr ""
 "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ "
-"ಮಾಂತ್ರಿಕ "
-"ಸಂಖ್ಯೆ"
+"ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
 msgid ""
@@ -93,10 +92,8 @@ msgid ""
 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
 msgstr ""
 "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು "
-"empathy-"
-"sanity-cleaning.c ಎನ್ನುವುದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕೀಲಿಯನ್ನು "
-"ಕೈಯಾರೆ "
-"ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು."
+"empathy-sanity-cleaning.c ಎನ್ನುವುದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ "
+"ಕೀಲಿಯನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
@@ -152,8 +149,7 @@ msgid ""
 "user immediately."
 msgstr ""
 "ಒಳಬರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. false ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆ "
-"ಕೂಡಲೆ "
-"ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ."
+"ಕೂಡಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
 msgid "The position for the chat window side pane"
@@ -216,7 +212,8 @@ msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
-msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
+msgid ""
+"Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
@@ -259,7 +256,8 @@ msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪುಟಿಕೆಯ ಸೂ
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
 msgstr ""
-"ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+"ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವ "
+"ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
@@ -271,8 +269,7 @@ msgid ""
 "the chat is already opened, but not focused."
 msgstr ""
 "ಹರಟೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದರತ್ತ ಗಮನವಿರದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವು "
-"ಬಂದಲ್ಲಿ "
-"ಪುಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+"ಬಂದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
@@ -335,8 +332,8 @@ msgid ""
 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
 "Deprecated."
 msgstr ""
-"ಹರಟೆ‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವು ಆಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ "
-"ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗ. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ."
+"ಹರಟೆ‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವು ಆಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ "
+"ಪರಿಸರ à²µà²¿à²¨à³\8dಯಾಸದ à²®à²¾à²°à³\8dà²\97. à²¤à³\86à²\97à³\86ದà³\81ಹಾà²\95ಲಾà²\97ಿದà³\86."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
@@ -345,6 +342,7 @@ msgstr "WebKit ವಿಕಸನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರ
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
 msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
+""
 msgstr "ವೆಬ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರಿನಂತಹ WebKit ವಿಕಸನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
@@ -374,10 +372,10 @@ msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಷೆಗಳು"
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
 msgid ""
 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
+""
 msgstr ""
 "ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಕ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಉದಾ. "
-"\"en\", "
-"\"fr\", \"nl\")."
+"\"en\", \"fr\", \"nl\")."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
 msgid "Enable spell checker"
@@ -398,8 +396,7 @@ msgid ""
 "chat."
 msgstr ""
 "ಗುಂಪಿನ ಹರಟೆ‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆಯನ್ನು(ಟ್ಯಾಬ್) ಬಳಸುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ "
-"ನಂತರ "
-"ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಅಕ್ಷರ."
+"ನಂತರ ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಅಕ್ಷರ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
@@ -408,6 +405,7 @@ msgstr "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವ
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
 msgid ""
 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
+""
 msgstr ""
 "Empathyಯು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರವನ್ನು ಹರಟೆ‌ ಕಿಟಕಿ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
@@ -417,7 +415,8 @@ msgstr "ರೂಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳು ಎನ್
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
-msgstr "ರೂಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆರಿಸಲಾದ ಖಾತೆಯ D-ಬಸ್ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಗ."
+msgstr ""
+"ರೂಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆರಿಸಲಾದ ಖಾತೆಯ D-ಬಸ್ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಗ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
 msgid "Camera device"
@@ -454,8 +453,7 @@ msgid ""
 "'x' button in the title bar."
 msgstr ""
 "ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ 'x' ಗುಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ  ಪ್ರಮುಖ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶ "
-"ಸಂವಾದವನ್ನು "
-"ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+"ಸಂವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
 msgid "Empathy can publish the user's location"
@@ -497,263 +495,277 @@ msgstr "Empathyಯು ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡ
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:99
 msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
-msgstr "ಖಾಸಗಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು Empathyಯು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr ""
+"ಖಾಸಗಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು Empathyಯು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:732
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:735
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "ಭಾಗಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751 ../libempathy/empathy-utils.c:306
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:297
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ ಕಾರಣ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:914
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:913
 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಕಡತವು ಹಾಳಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1200
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1199
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "ದೂರಸ್ಥ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಡತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1256
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1255
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಡತವು ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಕಡತವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1265
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1264
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಡತವು ಖಾಲಿ ಇದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:85 ../libempathy/empathy-keyring.c:194
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:83
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:192
 msgid "Password not found"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:594
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:592
 #, c-format
 msgid "IM account password for %s (%s)"
 msgstr "%s (%s) ಗಾಗಿನ IM ಗುಪ್ತಪದ"
 
-#: ../libempathy/empathy-keyring.c:631
+#: ../libempathy/empathy-keyring.c:629
 #, c-format
 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
 msgstr "'%s' ಹರಟೆ‌ರೂಮ್‌ಗಾಗಿನ %s ಖಾತೆಯ ಗುಪ್ತಪದ (%s)"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:403 ../src/empathy-call-observer.c:116
+#: ../libempathy/empathy-message.c:402
+#: ../src/empathy-call-observer.c:108
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಬಂದ ಕರೆಯ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ"
 
 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
-#: ../libempathy/empathy-message.c:407
+#: ../libempathy/empathy-message.c:406
 #, c-format
 msgid "Called %s"
 msgstr "%s ರವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-message.c:410
+#: ../libempathy/empathy-message.c:409
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:90
+#: ../libempathy/empathy-time.c:87
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
 msgstr[0] "%d ಸೆಕೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ಸೆಕೆಂಡಿನ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:96
+#: ../libempathy/empathy-time.c:93
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
 msgstr[0] "%d ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:102
+#: ../libempathy/empathy-time.c:99
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
 msgstr[0] "%d ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:108
+#: ../libempathy/empathy-time.c:105
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "%d ದಿನದ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ದಿನದ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:114
+#: ../libempathy/empathy-time.c:111
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
 msgstr[0] "%d ವಾರದ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ವಾರದ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:120
+#: ../libempathy/empathy-time.c:117
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "%d ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ"
 msgstr[1] "%d ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-time.c:142
+#: ../libempathy/empathy-time.c:139
 msgid "in the future"
 msgstr "ಭವಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:226
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:217
 msgid "Available"
 msgstr "ಲಭ್ಯ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:228
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:219
 msgid "Busy"
 msgstr "ಬ್ಯುಸಿ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:231
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:222
 msgid "Away"
 msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:224
 msgid "Invisible"
 msgstr "ಅಗೋಚರ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:226
 msgid "Offline"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್"
 
 #. translators: presence type is unknown
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:229
 msgctxt "presence"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:278
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:269
 msgid "No reason specified"
 msgstr "ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:280 ../libempathy/empathy-utils.c:336
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:271
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:327
 msgid "Status is set to offline"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:282 ../libempathy/empathy-utils.c:316
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:273
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:45
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
 msgid "Network error"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ದೋಷ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:284 ../libempathy/empathy-utils.c:318
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:275
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:309
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "ದೃಢೀಕರಣವು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:320
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:277
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
 msgid "Encryption error"
 msgstr "ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್‌ ದೋಷ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:279
 msgid "Name in use"
 msgstr "ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:322
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:281
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:313
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:324
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:283
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:315
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಂಬಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:294 ../libempathy/empathy-utils.c:326
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:317
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಕಾಲಾವಧಿ ತೀರಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:287
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:319
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:289
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:321
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅತಿಥೇಯದ ಹೆಸರು ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:291
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:323
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:293
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:325
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
 msgid "Certificate error"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೋಷ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:338
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:329
 msgid "Encryption is not available"
 msgstr "ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:340
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:331
 msgid "Certificate is invalid"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:342
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:333
 msgid "Connection has been refused"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:335
 msgid "Connection can't be established"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:337
 msgid "Connection has been lost"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:339
 msgid "This account is already connected to the server"
 msgstr "ಈ ಖಾತೆಯು ಈಗಾಗಲೆ ಪೂರೈಕೆಗಣಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:341
 msgid ""
 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
 msgstr ""
 "ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
 msgid "The account already exists on the server"
 msgstr "ಖಾತೆಯು ಈಗಾಗಲೆ ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
 msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
 msgid "Certificate has been revoked"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
 msgid ""
 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgstr ""
 "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಿಫರ್ ಅಲ್ಗಾರಿತಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅಥವ ದುರ್ಬಲ "
-"ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣವನ್ನು "
-"ಹೊಂದಿದೆ"
+"ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
@@ -761,32 +773,33 @@ msgstr ""
 "ಪೂರೈಕೆಗಣಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಉದ್ದ ಅಥವ ಪೂರೈಕೆಗಣಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸರಣಿಯ ಆಳವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ "
 "ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ."
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
 msgid "Your software is too old"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
 msgid "Internal error"
 msgstr "ಆಂತರಿಕ ತಪ್ಪು"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:497
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:488
 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:30
 msgid "People Nearby"
 msgstr "ಹತ್ತಿರದ ಜನರು"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:502
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:493
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan ಅನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:538 ../src/empathy-roster-window.c:672
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:529
+#: ../src/empathy-roster-window.c:659
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:530
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook ಹರಟೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:689
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:684
 msgid "All accounts"
 msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳು"
 
@@ -865,56 +878,56 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮ AIM ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 msgid "Remember Password"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:675
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:668
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
-#: ../src/empathy-import-widget.c:322
+#: ../src/empathy-import-widget.c:318
 msgid "Account"
 msgstr "ಖಾತೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:676
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:669
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
 msgid "Password"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:670
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:505
 msgid "Server"
 msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:671
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:532
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:526
 msgid "Port"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:762
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:755
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:810
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1429
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1422
 msgid "Username:"
 msgstr "ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1746
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
 msgid "A_pply"
 msgstr "ಅನ್ವಯಿಸು (_p)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1768
 msgid "L_og in"
 msgstr "ಪ್ರವೇಶಿಸು (_o)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1838
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "ಈ ಖಾತೆಯು ಈಗಾಗಲೆ ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1842
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ"
 
@@ -923,19 +936,19 @@ msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾ
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2263
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%2$s ನಲ್ಲಿ %1$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2289
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "%s ಖಾತೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2300
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2293
 msgid "New account"
 msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆ"
 
@@ -1019,8 +1032,7 @@ msgid ""
 "password."
 msgstr ""
 "ಹೆಚ್ಚಿನ IRC ಪೂರೈಕೆಗಣಕಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇರದೆ "
-"ಇದ್ದಲ್ಲಿ, "
-"ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಡಿ."
+"ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಡಿ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
 msgid "Nickname"
@@ -1159,32 +1171,32 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮ Windows Live ID ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Windows Live ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:240
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:198
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:231
 msgid "Auto"
 msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:210
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:201
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:213
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:204
 msgid "TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:207
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:236
 msgid "Register"
 msgstr "ನೋಂದಾಯಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:250
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:241
 msgid "Options"
 msgstr "ಆಯ್ಕೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
 msgid "None"
 msgstr "ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ"
 
@@ -1297,129 +1309,127 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮ Yahoo! ID ಏನು?"
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ Yahoo! ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:545
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:630
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:540
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:625
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:546
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:541
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr "ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆ ಚಿತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನಯ ನಿಮ್ಮ ಗಣಕವು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:906
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:901
 msgid "Couldn't save picture to file"
 msgstr "ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1030
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1025
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1038
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1033
 msgid "Take a picture..."
 msgstr "ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1051
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1046
 msgid "No Image"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ಚಿತ್ರವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1103
 msgid "Images"
 msgstr "ಚಿತ್ರಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1112
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1107
 msgid "All Files"
 msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:319
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "ಹಿರಿದಾಗಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:129
 #, c-format
 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
 msgstr "<b>%s</b> ಎಂಬ ಖಾತೆಗಾಗಿನ ದೃಢೀಕರಣವು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3853
+#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:141
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3844
 msgid "Retry"
 msgstr "ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:133
 #, c-format
-msgid ""
-"Enter your password for account\n"
+msgid "Enter your password for account\n"
 "<b>%s</b>"
-msgstr ""
-"<b>%s</b> ಎಂಬ ಖಾತೆಗಾಗಿ \n"
+msgstr "<b>%s</b> ಎಂಬ ಖಾತೆಗಾಗಿ \n"
 "ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:64
 msgid "Select..."
 msgstr "ಆರಿಸು..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
+#: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:152
 msgid "_Select"
 msgstr "ಆರಿಸು (_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:40
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:58
 msgid "There was an error starting the call"
 msgstr "ಕರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
 msgid "The specified contact doesn't support calls"
 msgstr "ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
 msgid "The specified contact is offline"
 msgstr "ಸೂಚಿಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಆಫ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
 msgid "The specified contact is not valid"
 msgstr "ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
 msgstr "ಈ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
 msgstr "ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:740
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:731
 msgid "Failed to open private chat"
 msgstr "ಖಾಸಗಿ ಹರಟೆ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:789
 msgid "Topic not supported on this conversation"
 msgstr "ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:804
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:795
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:980
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:971
 msgid "Invalid contact ID"
 msgstr "ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ID"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1058
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1070
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1061
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <topic>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <chat room ID>: ಒಂದು ಹೊಸ ಹರಟೆ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1076
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1067
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <chat room ID>: ಒಂದು ಹೊಸ ಹರಟೆ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
@@ -1427,23 +1437,23 @@ msgstr ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: ಹರಟೆ‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಈಗಿರುವುದಕ್ಕೆ "
 "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <contact ID> [<message>]: ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಹರಟೆ ಅನ್ನು ತೆರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1078
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <contact ID> <message>: ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಹರಟೆ ಅನ್ನು ತೆರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1081
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <nickname>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <message>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಒಂದು ACTION ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1453,171 +1463,172 @@ msgstr ""
 "ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: \"/say ಹೊಸ ಹರಟೆ‌ "
 "ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು /join ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
 msgstr "/whois <contact ID>: ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಹಿತಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
 msgstr ""
 "/help [<command>]: ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. <command> "
-"ಅನ್ನು "
-"ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ."
+"ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1114
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "ಬಳಕೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1168
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1159
 msgid "Unknown command"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1285
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ; ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಿ /help ಅನ್ನು ನೋಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542
 msgid "insufficient balance to send message"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‍ ಇಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1555 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1632
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1546
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1560
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "'%s' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1557 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1574
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1548
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ: %s"
 
 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
 #. * account to send the message.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1563
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1554
 #, c-format
 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
 msgstr ""
 "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‍ ಇಲ್ಲ. <a href='%s'>ಟಾಪ್ ಅಪ್</a>."
+""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1603
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1594
 msgid "not capable"
 msgstr "ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
 msgid "offline"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
 msgid "invalid contact"
 msgstr "ಅಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1616
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1607
 msgid "permission denied"
 msgstr "ಅನುಮತಿಯು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1619
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1610
 msgid "too long message"
 msgstr "ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದ ಸಂದೇಶ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
 msgid "not implemented"
 msgstr "ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1626
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
 msgid "unknown"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1693 ../src/empathy-chat-window.c:979
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1684
+#: ../src/empathy-chat-window.c:971
 msgid "Topic:"
 msgstr "ವಿಷಯ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1708
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1699
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1710
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1701
 #, c-format
 msgid "Topic set by %s to: %s"
 msgstr "ವಿಷಯವನ್ನು %s ಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ: %s"
 
 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1715
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1706
 msgid "No topic defined"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2231
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2222
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(ಯಾವುದೆ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲ)"
 
 #. translators: %s is the selected word
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2290
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to Dictionary"
 msgstr "'%s' ಅನ್ನು ಶಬ್ಧಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ"
 
 #. translators: first %s is the selected word,
 #. * second %s is the language name of the target dictionary
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2336
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2327
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
 msgstr "'%s' ಅನ್ನು '%s' ಶಬ್ಧಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2406
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2397
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2424
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2415
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1173
 msgid "_Send"
 msgstr "ಕಳುಹಿಸು (_S)"
 
 #. Spelling suggestions
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2481
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2472
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಸಲಹೆಗಳು (_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2592
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2583
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2835
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
-#.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%2$s ಯವರು %1$s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2845
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2836
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
-#.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2853
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2844
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%2$s ಯವರು %1$s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2856
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2847
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2860
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2851
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರನೆಡೆದಿದ್ದಾರೆ"
@@ -1626,18 +1637,17 @@ msgstr "%s ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರನೆಡೆದಿದ್ದಾ
 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
-#.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2869
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2860
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2894
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2885
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s ರೂಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2919
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2910
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s ಈಗ %s ಆಗಿದ್ದಾರೆ"
@@ -1645,50 +1655,54 @@ msgstr "%s ಈಗ %s ಆಗಿದ್ದಾರೆ"
 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
 #. * we get the new handler.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3106 ../src/empathy-call-window.c:1537
-#: ../src/empathy-call-window.c:1587 ../src/empathy-call-window.c:2662
-#: ../src/empathy-call-window.c:2968 ../src/empathy-event-manager.c:1166
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3097
+#: ../src/empathy-call-window.c:1519
+#: ../src/empathy-call-window.c:1569
+#: ../src/empathy-call-window.c:2644
+#: ../src/empathy-call-window.c:2951
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1160
 msgid "Disconnected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
 msgid "Would you like to store this password?"
 msgstr "ನೀವು ಈ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3799
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3790
 msgid "Remember"
 msgstr "ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3809
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3800
 msgid "Not now"
 msgstr "ಈಗ ಬೇಡ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3857
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3848
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ; ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು:"
 
 #. Add message
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3987
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3978
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "ಈ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4014
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:780
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4005
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:772
 msgid "Join"
 msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4206 ../src/empathy-event-manager.c:1187
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4197
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1181
 msgid "Connected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4261
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4252
 msgid "Conversation"
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
 #. Translators: this string is a something like
 #. * "Escher Cat (SMS)"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4257
 #, c-format
 msgid "%s (SMS)"
 msgstr "%s (SMS)"
@@ -1719,8 +1733,8 @@ msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ
 
 #. Account and Identifier
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1483
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:527
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1473
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
 msgid "Account:"
@@ -1730,120 +1744,120 @@ msgstr "ಖಾತೆ:"
 msgid "Blocked Contacts"
 msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:102
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:99
 msgid "Full name"
 msgstr "ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:103
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:100
 msgid "Phone number"
 msgstr "ದೂರವಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:101
 msgid "E-mail address"
 msgstr "ವಿ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:102
 msgid "Website"
 msgstr "ಜಾಲತಾಣ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:103
 msgid "Birthday"
 msgstr "ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ"
 
 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
 #. * with their IM client.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:111
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
 msgid "Last seen:"
 msgstr "ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:112
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:109
 msgid "Server:"
 msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:110
 msgid "Connected from:"
 msgstr "ಇದರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ:"
 
 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
 #. * and should bin this.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:117
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
 msgid "Away message:"
 msgstr "ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:127
 msgid "work"
 msgstr "ಕೆಲಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:131
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:128
 msgid "home"
 msgstr "ಮನೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:129
 msgid "mobile"
 msgstr "ಮೊಬೈಲ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:130
 msgid "voice"
 msgstr "ಧ್ವನಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:131
 msgid "preferred"
 msgstr "ಐಚ್ಛಿಕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
 msgid "postal"
 msgstr "ಪೋಸ್ಟಲ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
 msgid "parcel"
 msgstr "ಪಾರ್ಸೆಲ್"
 
 #. Title
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:522
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:520
 msgid "Search contacts"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹುಡುಕು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:550
 msgid "Search: "
 msgstr "ಹುಡುಕು: "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:608
 msgid "_Add Contact"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:626
 msgid "No contacts found"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:644
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:642
 msgid "Your message introducing yourself:"
 msgstr "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:650
 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
 msgstr "ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು!"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:168
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:898
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:157
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:888
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "ಅವತಾರವನ್ನು ಉಳಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:224
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:956
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:213
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:946
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "ಅವತಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Setup id label
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:444
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:455
 msgid "Identifier"
 msgstr "ಗುರುತು"
 
 #. Setup nickname entry
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:449
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:460
 msgid "Alias"
 msgstr "ಆಲಿಯಾಸ್"
 
@@ -1858,8 +1872,8 @@ msgid "Information requested…"
 msgstr "ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮನವಿ..."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
-msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr "ಈ ಸಮಯದ <b>ಸ್ಥಳ</b> (ದಿನಾಂಕ)\t"
+msgid "<b>Location</b> at (date)       "
+msgstr "ಈ ಸಮಯದ <b>ಸ್ಥಳ</b> (ದಿನಾಂಕ)      "
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
 msgid "Client Information"
@@ -1877,357 +1891,355 @@ msgstr "ಆವೃತ್ತಿ"
 msgid "Client"
 msgstr "ಕ್ಲೈಂಟ್‌"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:327
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
 msgid "Groups"
 msgstr "ಸಮೂಹಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:339
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
 msgid ""
 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
 "select more than one group or no groups."
 msgstr ""
 "ಯಾವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.  ಒಂದೆ "
-"ಬಾರಿಗೆ "
-"ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಯಾವುದೆ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರಿಸದೆಯೂ ಇರಬಹುದು "
-"ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ."
+"ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಯಾವುದೆ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರಿಸದೆಯೂ "
+"ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
 msgid "_Add Group"
 msgstr "ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "ಆರಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:403
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
 msgid "Group"
 msgstr "ಸಮೂಹ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
 msgid "New Contact"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:193
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
 msgstr "'%s' ರವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಖಚಿತವೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:253
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
 msgid "The following identity will be blocked:"
 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
 msgstr[0] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:"
 msgstr[1] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
 msgid "The following identity can not be blocked:"
 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
 msgstr[0] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ:"
 msgstr[1] "ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
 msgid "_Block"
 msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_B)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:279
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
 msgid "_Report this contact as abusive"
 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
 msgstr[0] "ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡು (_R)"
 msgstr[1] "ಈ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡು (_R)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:238
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು"
 
 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:293
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:284
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:323
 msgid "gnome-contacts not installed"
 msgstr "gnome-contacts ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:326
 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು gnome-contacts ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ."
 
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:168
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:353
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:344
 msgid "Select account to use to place the call"
 msgstr "ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:357
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
 msgid "Call"
 msgstr "ಕರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:422
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:413
 msgid "Mobile"
 msgstr "ಮೊಬೈಲ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:424
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
 msgid "Work"
 msgstr "ಕೆಲಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
 msgid "HOME"
 msgstr "HOME"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:669
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:660
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_C)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:716
 msgid "Delete and _Block"
 msgstr "ಅಳಿಸು ಹಾಗು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_B)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:787
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:778
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "ನೀವು '%s' ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:796
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:787
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
 "remove all the contacts which make up this linked contact."
 msgstr ""
 "ನೀವು ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ' %s' ಎಂಬ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು "
-"ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? "
-"ಇದು ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು "
-"ಹಾಕುತ್ತದೆ."
+"ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? ಇದು ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ "
+"ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:807
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:798
 msgid "Removing contact"
 msgstr "ವಿಳಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:871
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2453
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:862
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2440
 msgid "_Remove"
 msgstr "ತೆಗೆದು ಹಾಕು (_R)"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1234
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:310
 msgid "_Chat"
 msgstr "ಹರಟೆ ಮಾಡು (_C)"
 
 #. add SMS button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1269
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:312
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1260
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:304
 msgid "_SMS"
 msgstr "_SMS"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1293
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "ಆಡಿಯೊ ಕರೆ (_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1326
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ (_V)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1376
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1367
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (_P)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1405
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1396
 msgid "Send File"
 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1435
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1426
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "ನನ್ನ ಗಣಕತೆರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1461
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1366
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1452
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1356
 msgid "Favorite"
 msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1490
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1481
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "ಮಾಹಿತಿ (_m)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1539
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1530
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "ಸಂಪಾದನೆ (_E)"
 
 #. send invitation
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1655
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1245
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1646
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1237
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1701
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1692
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "ಹರಟೆ‌ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸು (_I)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1897
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1888
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2373
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2360
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "ನೀವು '%s' ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2376
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2363
 msgid "Removing group"
 msgstr "ಸಮೂಹವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2431
 msgid "Re_name"
 msgstr "ಮರುಹೆಸರಿಸು (_n)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:294
 msgid "Channels:"
 msgstr "ಚಾನಲ್ಲುಗಳು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:445
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "ದೇಶದ ISO ಸಂಕೇತ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:447
 msgid "Country:"
 msgstr "ದೇಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:449
 msgid "State:"
 msgstr "ರಾಜ್ಯ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:451
 msgid "City:"
 msgstr "ಊರು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:453
 msgid "Area:"
 msgstr "ಪ್ರದೇಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
 msgid "Street:"
 msgstr "ರಸ್ತೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
 msgid "Building:"
 msgstr "ಕಟ್ಟಡ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
 msgid "Floor:"
 msgstr "ಮಹಡಿ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
 msgid "Room:"
 msgstr "ರೂಮ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
 msgid "Text:"
 msgstr "ಪಠ್ಯ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
 msgid "Description:"
 msgstr "ವಿವರಣೆ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "URI:"
 msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "ನಿಖರತೆಯ ಮಟ್ಟ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "Error:"
 msgstr "ದೋಷ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "ಲಂಬ ದೋಷ (ಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "ಅಡ್ಡ ದೋಷ (ಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "Speed:"
 msgstr "ವೇಗ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Bearing:"
 msgstr "ಬಿಯರಿಂಗ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "ಹತ್ತುವ ವೇಗ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Longitude:"
 msgstr "ರೇಖಾಂಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Latitude:"
 msgstr "ಅಕ್ಷಾಂಶ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Altitude:"
 msgstr "ಎತ್ತರ(ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:583
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:598
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
 msgid "Location"
 msgstr "ಸ್ಥಳ"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:600
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:649
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%B %e, %Y at %R UTC"
 
 #. Alias
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1292
 msgid "Alias:"
 msgstr "ಅಲಿಯಾಸ್:"
 
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1501
 msgid "Identifier:"
 msgstr "ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1640
 #, c-format
 msgid "Linked contact containing %u contact"
 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
@@ -2242,28 +2254,28 @@ msgstr "<b>ಸ್ಥಳ</b> (ದಿನಾಂಕ)"
 msgid "Online from a phone or mobile device"
 msgstr "ದೂರವಾಣಿ ಅಥವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:329
 msgid "New Network"
 msgstr "ಹೊಸ ಜಾಲಬಂಧ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:532
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "ಒಂದು IRC ಜಾಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:621
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:615
 msgid "Reset _Networks List"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಹೊಂದಿಸು (_N)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:625
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:619
 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
 msgid "Select"
 msgstr "ಆರಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:274
 msgid "new server"
 msgstr "ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆಗಣಕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:547
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:541
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
@@ -2274,10 +2286,8 @@ msgid ""
 "details below are correct."
 msgstr ""
 "Empathy ಯು ನೀವು ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೆ "
-"ಪತ್ತೆ "
-"ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ "
-"ಸವಲತ್ತನ್ನು "
-"ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿ ಇವೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ."
+"ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ "
+"ಸವಲತ್ತನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿ ಇವೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:101
 msgid "People nearby"
@@ -2289,138 +2299,138 @@ msgid ""
 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
 msgstr ""
 "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿನ <span style=\"italic\">ಸಂಪಾದನೆ → ಖಾತೆಗಳು</span> ಅನ್ನು "
-"ಆರಿಸುವ "
-"ಮà³\82ಲà²\95 à²¨à³\80ವà³\81 à²\88 à²µà²¿à²µà²°à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à²\82ತರ à²¬à²¦à²²à²¾à²¯à²¿à²¸à²¬à²¹à³\81ದà³\81 à²\85ಥವ à²\88 à²¸à²µà²²à²¤à³\8dತನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²·à³\8dà²\95à³\8dರಿಯà²\97à³\8aಳಿಸಬಹà³\81ದà³\81."
+"ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು "
+"ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:611
 msgid "History"
 msgstr "ಇತಿಹಾಸ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:666
 msgid "Show"
 msgstr "ತೋರಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:688
 msgid "Search"
 msgstr "ಹುಡುಕು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1139
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
 msgstr "%s ನಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಮಾಡು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1141
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
 msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಮಾಡು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1351
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1191
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1335
 msgctxt "A date with the time"
 msgid "%A, %e %B %Y %X"
 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
 
 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1292
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1278
 #, c-format
 msgid "<i>* %s %s</i>"
 msgstr "<i>* %s %s</i>"
 
 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
 #. * The string in bold is the sender's name
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1284
 #, c-format
 msgid "<b>%s:</b> %s"
 msgstr "<b>%s:</b> %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1375
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1359
 #, c-format
 msgid "%s second"
 msgid_plural "%s seconds"
 msgstr[0] "%s ಸೆಕೆಂಡು"
 msgstr[1] "%s ಸೆಕೆಂಡುಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1366
 #, c-format
 msgid "%s minute"
 msgid_plural "%s minutes"
 msgstr[0] "%s ನಿಮಿಷ"
 msgstr[1] "%s ನಿಮಿಷಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1390
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1374
 #, c-format
 msgid "Call took %s, ended at %s"
 msgstr "%s ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯ್ತು, %s ಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1721
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1705
 msgid "Today"
 msgstr "ಇಂದು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1709
 msgid "Yesterday"
 msgstr "ನಿನ್ನೆ"
 
 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1740
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1844
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1828
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3451
 msgid "Anytime"
 msgstr "ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1943
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2402
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1927
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2386
 msgid "Anyone"
 msgstr "ಯಾರಾದರೂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2715
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2699
 msgid "Who"
 msgstr "ಯಾರು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2924
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2908
 msgid "When"
 msgstr "ಎಲ್ಲಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3026
 msgid "Anything"
 msgstr "ಯಾವುದಾದರೂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3028
 msgid "Text chats"
 msgstr "ಪಠ್ಯ ಹರಟೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3029
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
 msgid "Calls"
 msgstr "ಕರೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3033
 msgid "Incoming calls"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3050
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3034
 msgid "Outgoing calls"
 msgstr "ಹೊರಹೋಗುವ ಕರೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3051
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3035
 msgid "Missed calls"
 msgstr "ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಕರೆಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3055
 msgid "What"
 msgstr "ಏನು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3760
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3744
 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
 msgstr "ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವೆ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3764
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3748
 msgid "Clear All"
 msgstr "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3771
+#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3755
 msgid "Delete from:"
 msgstr "ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಳಿಸು:"
 
@@ -2429,7 +2439,8 @@ msgid "_File"
 msgstr "ಕಡತ (_F)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
 msgid "_Edit"
 msgstr "ಸಂಪಾದನೆ (_E)"
 
@@ -2442,7 +2453,8 @@ msgid "Profile"
 msgstr "ಪ್ರೊಫೈಲ್"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
-#: ../src/empathy-chat-window.c:1438 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-chat-window.c:1430
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
 msgstr "ಹರಟೆ"
 
@@ -2467,72 +2479,72 @@ msgstr "ಯಾವ ಬಗೆಯ ಹರಟೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀ
 msgid "Adding new account"
 msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಿಕೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:199
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:191
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:281
 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಗುರುತು ಅಥವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ:"
 
 #. add video button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:214
 msgid "_Video Call"
 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ (_V)"
 
 #. add audio button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:224
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "ಆಡಿಯೊ ಕರೆ (_A)"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:242
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:234
 msgid "New Call"
 msgstr "ಹೊಸ ಕರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:82
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
 msgid "The contact is offline"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಆಫ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
 msgstr "ಸೂಚಿಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
 msgstr "ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:80
 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
 msgstr "ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಈ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
 msgstr "ನೀಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
 msgid "You are banned from this channel"
 msgstr "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:98
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
 msgid "This channel is full"
 msgstr "ಈ ಚಾನಲ್‌ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
 msgid "You must be invited to join this channel"
 msgstr "ಈ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಬೇಕು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
 msgid "Can't proceed while disconnected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:104
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:96
 msgid "Permission denied"
 msgstr "ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:110
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:102
 msgid "There was an error starting the conversation"
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:332
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:324
 msgid "New Conversation"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
@@ -2542,55 +2554,53 @@ msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ"
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:164
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:200
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:156
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:192
 msgid "Custom Message…"
 msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂದೇಶ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:217
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:209
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
 msgid "Edit Custom Messages…"
 msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:341
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:333
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಗುರುತುಹಾಕಲಾದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:350
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:342
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr "ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು ಎಂದು ಗುರುತು ಹಾಕಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ"
 
 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:384
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:376
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>Current message: %s</b>\n"
 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
 msgstr ""
 "<b>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂದೇಶ: %s</b>\n"
-"<small><i>ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು Enter ಒತ್ತಿ ಅಥವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು Esc ಒತ್ತಿ.</i>"
-"</"
-"small>"
+"<small><i>ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು Enter ಒತ್ತಿ ಅಥವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು Esc ಒತ್ತಿ.</"
+"i></small>"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:393
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:385
 msgid "Set status"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1101
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1093
 msgid "Custom messages…"
 msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು..."
 
 #. Create account
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
-#.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:604
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "ಹೊಸ %s ಖಾತೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
+#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:238
 msgid "_Match case"
 msgstr "ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡು (_M)"
 
@@ -2614,47 +2624,47 @@ msgstr "ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡು (_c)"
 msgid "Phrase not found"
 msgstr "ವಾಕ್ಯಾಂಶವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:49
 msgid "Received an instant message"
 msgstr "ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
 msgid "Sent an instant message"
 msgstr "ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
 msgid "Incoming chat request"
 msgstr "ಒಳಬರುವ ಹರಟೆ ಮನವಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
 msgid "Contact connected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
 msgid "Contact disconnected"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
 msgid "Connected to server"
 msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
 msgid "Disconnected from server"
 msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
 msgid "Incoming voice call"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿ ಕರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
 msgid "Outgoing voice call"
 msgstr "ಹೊರಹೋಗುವ ಧ್ವನಿ ಕರೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
+#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
 msgid "Voice call ended"
 msgstr "ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
+#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
 msgid "Edit Custom Messages"
 msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ"
 
@@ -2663,7 +2673,7 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "ಚಂದಾದಾರನಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1104
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1098
 #, c-format
 msgid "%s would like permission to see when you are online"
 msgstr ""
@@ -2671,7 +2681,7 @@ msgstr ""
 "ಕೋರಿದ್ದಾರೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
-#: ../src/empathy-event-manager.c:729
+#: ../src/empathy-event-manager.c:723
 msgid "_Decline"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು (_D)"
 
@@ -2679,124 +2689,124 @@ msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು (_D)"
 msgid "_Accept"
 msgstr "ಅಂಗೀಕರಿಸು (_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1219
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1212
 #, c-format
 msgid "Message edited at %s"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು %s ಗೆ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1921
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1914
 msgid "Normal"
 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
 msgstr "ಹರಟೆ ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
 msgid "The certificate has expired."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಕಾಲಾವಧಿ ತೀರಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
-msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
+msgid ""
+"The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
 msgstr ""
 "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಆತಿಥೇಯಹೆಸರು ಪೂರೈಕೆಗಣಕದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ "
 "ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
 msgid "The certificate is self-signed."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
 msgid ""
 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
 msgid "The certificate is cryptographically weak."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ದುರ್ಬಲ ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಉದ್ದವು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
 msgid "The certificate is malformed."
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
 #, c-format
 msgid "Expected hostname: %s"
 msgstr "ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥೇಯದ ಹೆಸರು: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
 #, c-format
 msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅತಿಥೇಯ ಹೆಸರು: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "ಮುಂದುವರೆ (_o)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
 msgid "Untrusted connection"
 msgstr "ನಂಬಲಾಗದೆ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿವರಗಳು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1050
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1043
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "ಯುಆರ್ಐ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1174
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1167
 msgid "Select a file"
 msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಆರಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1241
 msgid "Insufficient free space to save file"
 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಲ್ಲ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1256
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1249
 #, c-format
 msgid ""
 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
 "Please choose another location."
 msgstr ""
 "ಈ ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು %s ನಷ್ಟು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ %s ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ "
-"ಲಭ್ಯವಿದೆ."
-"ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
+"ಲಭ್ಯವಿದೆ.ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1302
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1295
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕಡತವು ಬರುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:384
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:395
 msgid "Go online to edit your personal information."
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನಿಗೆ ತೆರಳಿ."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:464
+#: ../libempathy-gtk/empathy-user-info.c:475
 msgid "<b>Personal Details</b>"
 msgstr "<b>ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು</b>"
 
@@ -2815,170 +2825,170 @@ msgstr "ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ (_O)"
 msgid "Inspect HTML"
 msgstr "HTML ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸು"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:157
 msgid "Current Locale"
 msgstr "ಈಗಿನ ಲೊಕ್ಯಾಲ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:160
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:162
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:164
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:166
 msgid "Arabic"
 msgstr "ಅರೇಬಿಕ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:169
 msgid "Armenian"
 msgstr "ಅರ್ಮೇನಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:172
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:174
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:176
 msgid "Baltic"
 msgstr "ಬಾಲ್ಟಿಕ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:179
 msgid "Celtic"
 msgstr "ಸೆಲ್ಟಿಕ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:182
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:184
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:186
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:188
 msgid "Central European"
 msgstr "ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:191
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:193
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:195
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:197
 msgid "Chinese Simplified"
 msgstr "ಚೈನೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:200
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:202
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:204
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "ಚೈನೀಸ್ ಟ್ರೆಡೀಶನಲ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:207
 msgid "Croatian"
 msgstr "ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:210
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:212
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:214
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:216
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:218
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:220
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "ಸಿರಿಲಿಕ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:223
 msgid "Cyrillic/Russian"
 msgstr "ಸಿರಿಲಿಕ್/ರಶಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:226
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:228
 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
 msgstr "ಸಿರಿಲಿಕ್/ಉಕ್ರೇನಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:231
 msgid "Georgian"
 msgstr "ಜಾರ್ಜಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:234
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:236
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:238
 msgid "Greek"
 msgstr "ಗ್ರೀಕ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:241
 msgid "Gujarati"
 msgstr "ಗುಜರಾತಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:244
 msgid "Gurmukhi"
 msgstr "ಗುರುಮುಖಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:247
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:249
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:251
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:253
 msgid "Hebrew"
 msgstr "ಹೀಬ್ರೂ"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:256
 msgid "Hebrew Visual"
 msgstr "ಹೀಬ್ರೂ ವೀಶುವಲ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:259
 msgid "Hindi"
 msgstr "ಹಿಂದಿ"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:262
 msgid "Icelandic"
 msgstr "ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:265
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:267
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:269
 msgid "Japanese"
 msgstr "ಜಾಪನೀಸ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:272
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:274
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:276
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:278
 msgid "Korean"
 msgstr "ಕೊರಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:281
 msgid "Nordic"
 msgstr "ನಾರ್ಡಿಕ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:284
 msgid "Persian"
 msgstr "ಪರ್ಶಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:287
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:289
 msgid "Romanian"
 msgstr "ರೊಮೇನಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:292
 msgid "South European"
 msgstr "ಸೌತ್ ಯುರೋಪಿಯನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:295
 msgid "Thai"
 msgstr "ಥಾಯ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:298
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:300
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:302
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:304
 msgid "Turkish"
 msgstr "ಟರ್ಕಿಶ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:307
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:309
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:311
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:313
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:315
 msgid "Unicode"
 msgstr "ಯೂನಿಕೋಡ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:318
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:320
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:322
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:324
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:326
 msgid "Western"
 msgstr "ವೆಸ್ಟರ್ನ್"
 
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
-#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:329
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:331
+#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:333
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "ವಿಯಟ್ನಾಮೀಸ್"
 
@@ -2992,7 +3002,7 @@ msgstr "ಚದುರಿಸಲಾದ"
 
 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
 #. * fetch contact's presence.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:205
+#: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:203
 #, c-format
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "ಪೂರೈಕೆಗಣಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ: %s"
@@ -3005,7 +3015,7 @@ msgstr "ಯಾವುದೆ ದೋಷ ಸಂದೇಶವಿಲ್ಲ"
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:78
 msgid ""
 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -3017,7 +3027,7 @@ msgstr ""
 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
 "version."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:82
 msgid ""
 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -3029,7 +3039,7 @@ msgstr ""
 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
 "details."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:86
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
@@ -3039,78 +3049,81 @@ msgstr ""
 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:109
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:106
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "GNOME ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:115
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:112
 msgid "translator-credits"
 msgstr "ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ <svenkate@redhat.com>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:182
+#: ../src/empathy-accounts.c:173
 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
 msgstr ""
 "ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ; ಏನಾದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡು (ಉದಾ, ಆಮದು) ನಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:186
+#: ../src/empathy-accounts.c:177
 msgid ""
 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
 msgstr ""
-"\"ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು\" ಖಾತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರದ ಹೊರತು ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ"
+"\"ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು\" ಖಾತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರದ ಹೊರತು ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕಗಳನ್ನು "
+"ತೋರಿಸಬೇಡ"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:190
-msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
+#: ../src/empathy-accounts.c:181
+msgid ""
+"Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 msgstr ""
 "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು  (ಉದಾ, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:192
+#: ../src/empathy-accounts.c:183
 msgid "<account-id>"
 msgstr "<account-id>"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:197
+#: ../src/empathy-accounts.c:188
 msgid "- Empathy Accounts"
 msgstr "- Empathy ಖಾತೆಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-accounts.c:240
+#: ../src/empathy-accounts.c:231
 msgid "Empathy Accounts"
 msgstr "Empathy ಖಾತೆಗಳು"
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:54
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "ನಿಮ್ಮ %s ಖಾತೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:58
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:404 ../src/empathy-call-window.c:1279
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:390
+#: ../src/empathy-call-window.c:1261
 msgid "Connecting…"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲಾಗುತ್ತಿದೆ..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:431
 #, c-format
 msgid "Offline — %s"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:457
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:443
 #, c-format
 msgid "Disconnected — %s"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ — %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:454
 msgid "Offline — No Network Connection"
 msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ — ಯಾವುದೆ ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:461
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಿತಿ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:492
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:478
 msgid ""
 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
@@ -3118,31 +3131,30 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ಈ ಖಾತೆಯು ಹಳೆಯದಾದ, ಬೆಂಬಲವಿರದ ಬ್ಯಾಕೆಂಡನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು "
 "ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು telepathy-haze ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ "
-"ಖಾತೆಯನ್ನು "
-"ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮರಳಿ ಆರಂಭಿಸಿ."
+"ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮರಳಿ ಆರಂಭಿಸಿ."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:488
 msgid "Offline — Account Disabled"
 msgstr "ಆಫ್‍ಲೈನ್ — ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:594
 msgid "Edit Connection Parameters"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:735
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:721
 msgid "_Edit Connection Parameters..."
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು (_E)..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1268
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1254
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "ನೀವು '%s' ಅನ್ನು ಗಣಕದಿಂದ ನಿಜವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1272
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1258
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "ಇದು ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1477
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1463
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3152,24 +3164,24 @@ msgstr ""
 "ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
 #. Menu item: to enabled/disable the account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1668
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1654
 msgid "_Enabled"
 msgstr "ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ (_E)"
 
 #. Menu item: Rename
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1691
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1677
 msgid "Rename"
 msgstr "ಮರುಹೆಸರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2107
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2093
 msgid "_Skip"
 msgstr "ಕಡೆಗಣಿಸು (_S)"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2111
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2097
 msgid "_Connect"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸಾಧಿಸು (_C)"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2290
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2276
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -3178,7 +3190,7 @@ msgstr ""
 "ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2433
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2419
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳು"
 
@@ -3202,31 +3214,32 @@ msgstr ""
 msgid "No protocol backends installed"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್‌ ಬ್ಯಾಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:296
+#: ../src/empathy-auth-client.c:287
 msgid " - Empathy authentication client"
 msgstr " - Empathy ದೃಢೀಕರಣ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-auth-client.c:312
+#: ../src/empathy-auth-client.c:303
 msgid "Empathy authentication client"
 msgstr "Empathy ದೃಢೀಕರಣ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy.c:427
+#: ../src/empathy.c:416
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡ"
 
-#: ../src/empathy.c:431
+#: ../src/empathy.c:420
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
-msgstr "ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವ ಇತರೆ ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ"
+msgstr ""
+"ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವ ಇತರೆ ಯಾವುದೆ ಸಂವಾದ ಚೌಕವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡ"
 
-#: ../src/empathy.c:447
+#: ../src/empathy.c:436
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- Empathy IM ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy.c:623
+#: ../src/empathy.c:612
 msgid "Error contacting the Account Manager"
 msgstr "ಖಾತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy.c:625
+#: ../src/empathy.c:614
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
@@ -3239,107 +3252,112 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/empathy-call.c:124
+#: ../src/empathy-call.c:117
 msgid "In a call"
 msgstr "ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ"
 
-#: ../src/empathy-call.c:224
+#: ../src/empathy-call.c:217
 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "- Empathy ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-call.c:248
+#: ../src/empathy-call.c:241
 msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgstr "Empathy ಆಡಿಯೊ/ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-call-observer.c:119
+#: ../src/empathy-call-observer.c:111
 #, c-format
 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
 msgstr ""
 "%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ "
 "ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1554 ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-call-window.c:1536
+#: ../src/empathy-event-manager.c:502
 msgid "Incoming call"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1560 ../src/empathy-event-manager.c:913
+#: ../src/empathy-call-window.c:1542
+#: ../src/empathy-event-manager.c:907
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1560 ../src/empathy-event-manager.c:516
-#: ../src/empathy-event-manager.c:913
+#: ../src/empathy-call-window.c:1542
+#: ../src/empathy-event-manager.c:510
+#: ../src/empathy-event-manager.c:907
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1564
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:197
+#: ../src/empathy-call-window.c:1546
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:193
 msgid "Reject"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1565
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:202
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+#: ../src/empathy-call-window.c:1547
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:198
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
 msgid "Answer"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1934
+#: ../src/empathy-call-window.c:1916
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "%s ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2186
+#: ../src/empathy-call-window.c:2168
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "ಗಣಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2188
+#: ../src/empathy-call-window.c:2170
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಗಣಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2190
+#: ../src/empathy-call-window.c:2172
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಪೀರ್ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2192
+#: ../src/empathy-call-window.c:2174
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "ರಿಲೆ ಪೂರೈಕೆಗಣಕದ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2194
+#: ../src/empathy-call-window.c:2176
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್‍ ಗುಂಪಿನ IP ವಿಳಾಸ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2605 ../src/empathy-call-window.c:2606
-#: ../src/empathy-call-window.c:2607 ../src/empathy-call-window.c:2608
+#: ../src/empathy-call-window.c:2587
+#: ../src/empathy-call-window.c:2588
+#: ../src/empathy-call-window.c:2589
+#: ../src/empathy-call-window.c:2590
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
 msgid "Unknown"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2966
+#: ../src/empathy-call-window.c:2949
 msgid "On hold"
 msgstr "ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2970
+#: ../src/empathy-call-window.c:2953
 msgid "Mute"
 msgstr "ಮೂಕ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2972
+#: ../src/empathy-call-window.c:2955
 msgid "Duration"
 msgstr "ಕಾಲಾವಧಿ"
 
 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2975
+#: ../src/empathy-call-window.c:2958
 #, c-format
 msgid "%s — %d:%02dm"
 msgstr "%s — %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3071
+#: ../src/empathy-call-window.c:3054
 msgid "Technical Details"
 msgstr "ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3110
+#: ../src/empathy-call-window.c:3093
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -3348,7 +3366,7 @@ msgstr ""
 "%s ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆ ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ "
 "ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3115
+#: ../src/empathy-call-window.c:3098
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -3357,7 +3375,7 @@ msgstr ""
 "%s ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೆ ವೀಡಿಯೊ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ "
 "ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3121
+#: ../src/empathy-call-window.c:3104
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -3366,60 +3384,61 @@ msgstr ""
 "%s ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ನೇರವಾದ "
 "ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3127
+#: ../src/empathy-call-window.c:3110
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3131
+#: ../src/empathy-call-window.c:3114
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
-"ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
+"ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ "
+"ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3134
+#: ../src/empathy-call-window.c:3117
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
-"ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
+"ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ "
+"ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3146
+#: ../src/empathy-call-window.c:3129
 #, c-format
 msgid ""
-"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
-"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
-"the Help menu."
+"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href="
+"\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window "
+"in the Help menu."
 msgstr ""
-"ಟೆಲಿಪತಿಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು <a href=\"%s\">"
-"ಈ "
-"ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ</a> ಹಾಗು ನೆರವು ಎಂಬ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ \"ದೋಷನಿದಾನ\" ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ "
-"ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ."
+"ಟೆಲಿಪತಿಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು <a href="
+"\"%s\">ಈ ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ</a> ಹಾಗು ನೆರವು ಎಂಬ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ \"ದೋಷನಿದಾನ\" "
+"ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3155
+#: ../src/empathy-call-window.c:3138
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "ಕರೆಯ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಫಲತೆ ಇದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3158
+#: ../src/empathy-call-window.c:3141
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನ ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3198
+#: ../src/empathy-call-window.c:3181
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "ಆಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3208
+#: ../src/empathy-call-window.c:3191
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3245
+#: ../src/empathy-call-window.c:3228
 #, c-format
 msgid "Your current balance is %s."
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‍ %s."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3249
+#: ../src/empathy-call-window.c:3232
 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
 msgstr "ಈ ಕರೆಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:3251
+#: ../src/empathy-call-window.c:3234
 msgid "Top Up"
 msgstr "ಟಾಪ್ ಅಪ್"
 
@@ -3443,11 +3462,13 @@ msgstr "ಸಿದ್ಧತೆಗಳು (_S)"
 msgid "_View"
 msgstr "ನೋಟ (_V)"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
 msgid "_Help"
 msgstr "ನೆರವು (_H)"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
 msgid "_Contents"
 msgstr "ಒಳ ವಿಷಯಗಳು (_C)"
 
@@ -3531,23 +3552,24 @@ msgstr "ದೂರಸ್ಥ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ:"
 msgid "Local Candidate:"
 msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ:"
 
-#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
+#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
 msgid "Audio"
 msgstr "ಆಡಿಯೋ"
 
-#: ../src/empathy-chat.c:104
+#: ../src/empathy-chat.c:102
 msgid "- Empathy Chat Client"
 msgstr "- Empathy ಹರಟೆ ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:245
 msgid "Name"
 msgstr "ಹೆಸರು"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:263
 msgid "Room"
 msgstr "ರೂಮ್"
 
-#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
+#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:271
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು"
 
@@ -3555,11 +3577,11 @@ msgstr "ತಾನಾಗಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದು"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:287
+#: ../src/empathy-chat-window.c:279
 msgid "Close this window?"
 msgstr "ಈ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕೆ?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:293
+#: ../src/empathy-chat-window.c:285
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
@@ -3568,7 +3590,7 @@ msgstr ""
 "ಈ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೀವು %s ಇಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮರಳಿ "
 "ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:306
+#: ../src/empathy-chat-window.c:298
 #, c-format
 msgid ""
 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
@@ -3578,19 +3600,17 @@ msgid_plural ""
 "further messages until you rejoin them."
 msgstr[0] ""
 "ಈ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹರಟೆ‌ ಕೋಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು "
-"ಮರಳಿ "
-"ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
+"ಮರಳಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
 msgstr[1] ""
 "ಈ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೀವು %u ಹರಟೆ‌ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. "
-"ಅದನ್ನು "
-"ಮರಳಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
+"ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:317
+#: ../src/empathy-chat-window.c:309
 #, c-format
 msgid "Leave %s?"
 msgstr "%s ಇಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕೆ?"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:319
+#: ../src/empathy-chat-window.c:311
 msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
@@ -3598,54 +3618,55 @@ msgstr ""
 "ಈ ಹರಟೆ‌ ಕೋಣೆಗೆ ನೀವು ಮರಳಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು "
 "ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:338
+#: ../src/empathy-chat-window.c:330
 msgid "Close window"
 msgstr "ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚು"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:338
+#: ../src/empathy-chat-window.c:330
 msgid "Leave room"
 msgstr "ಕೋಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:677 ../src/empathy-chat-window.c:700
+#: ../src/empathy-chat-window.c:669
+#: ../src/empathy-chat-window.c:692
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
 msgstr[0] "%s (ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
 msgstr[1] "%s (ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:692
+#: ../src/empathy-chat-window.c:684
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
 msgstr[0] "%s (ಹಾಗು %u ಇತರರು)"
 msgstr[1] "%s (ಹಾಗು %u ಇತರರು)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:708
+#: ../src/empathy-chat-window.c:700
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
 msgstr[0] "%s (ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಓದಲಾದ %d )"
 msgstr[1] "%s (ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಓದಲಾದ %d )"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:717
+#: ../src/empathy-chat-window.c:709
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
 msgstr[0] "%s (ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
 msgstr[1] "%s (ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಓದದೆ ಇರುವ %d)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:954
+#: ../src/empathy-chat-window.c:946
 msgid "SMS:"
 msgstr "SMS:"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:962
+#: ../src/empathy-chat-window.c:954
 #, c-format
 msgid "Sending %d message"
 msgid_plural "Sending %d messages"
 msgstr[0] "%d ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 msgstr[1] "%d ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:982
+#: ../src/empathy-chat-window.c:974
 msgid "Typing a message."
 msgstr "ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ."
 
@@ -3669,7 +3690,8 @@ msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹರಟೆ‌ರೂಮ್ (_F)"
 msgid "Notify for All Messages"
 msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
+#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
+#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "_Show Contact List"
 msgstr "ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು (_S)"
 
@@ -3709,290 +3731,292 @@ msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು (_R
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕು (_D)"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:69
+#: ../src/empathy-debugger.c:67
 msgid "Show a particular service"
 msgstr "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:74
+#: ../src/empathy-debugger.c:72
 msgid "- Empathy Debugger"
 msgstr " - Empathy ದೋಷನಿವಾರಕ"
 
-#: ../src/empathy-debugger.c:113
+#: ../src/empathy-debugger.c:111
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Empathy ದೋಷನಿವಾರಕ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1599
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1589
 msgid "Save"
 msgstr "ಉಳಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1659
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1649
 msgid "Pastebin link"
 msgstr "ಪೇಸ್ಟ್‍ಬಿನ್ ಕೊಂಡಿ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1668
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1658
 msgid "Pastebin response"
 msgstr "ಪೇಸ್ಟ್‍ಬಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1675
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1665
 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
 msgstr ""
 "ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅಂಟಿಸಲು ದತ್ತಾಂಶವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ "
 "ಉಳಿಸಿ."
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1857
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1847
 msgid "Debug Window"
 msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಕಿಟಕಿ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1917
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1907
 msgid "Send to pastebin"
 msgstr "ಪೇಸ್ಟ್‍ಬಿನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1961
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1951
 msgid "Pause"
 msgstr "ವಿರಮಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1973
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1963
 msgid "Level "
 msgstr "ಸ್ತರ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1992
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1982
 msgid "Debug"
 msgstr "ದೋಷನಿದಾನ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:1997
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1987
 msgid "Info"
 msgstr "ಮಾಹಿತಿ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2002 ../src/empathy-debug-window.c:2077
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1992
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2067
 msgid "Message"
 msgstr "ಸಂದೇಶ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2007
+#: ../src/empathy-debug-window.c:1997
 msgid "Warning"
 msgstr "ಎಚ್ಚರಿಕೆ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2012
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2002
 msgid "Critical"
 msgstr "ಸಂದಿಗ್ಧ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2017
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2007
 msgid "Error"
 msgstr "ದೋಷ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2020
 msgid ""
 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
-"such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
-"received.\n"
+"such as your list of contacts or the messages you recently sent or received.\n"
 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
 msgstr ""
 "ಅವುಗಳು ಗುಪ್ತಪದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ದಾಖಲೆಗಳು (ಲಾಗ್) ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳ "
-"ಪಟ್ಟಿ "
-"ಅಥವ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಥವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು "
-"ಹೊಂದಿರಬಹುದು .\n"
-"ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೋಷ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ "
-"ಇದ್ದಲ್ಲಿ, <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy"
-"\">bug report</a>ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ವರದಿಯು ಕೇವಲ Empathy "
-"ವಿಕಸನೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು."
-
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
+"ಪಟ್ಟಿ ಅಥವ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಥವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ "
+"ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು .\n"
+"ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೋಷ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ "
+"ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
+"cgi?product=empathy\">bug report</a>ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ದೋಷ "
+"ವರದಿಯು ಕೇವಲ Empathy ವಿಕಸನೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು."
+
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2052
 msgid "Time"
 msgstr "ಸಮಯ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2055
 msgid "Domain"
 msgstr "ಡೊಮೈನ್"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2068
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2058
 msgid "Category"
 msgstr "ವರ್ಗ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2071
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2061
 msgid "Level"
 msgstr "ಸ್ತರ"
 
-#: ../src/empathy-debug-window.c:2100
+#: ../src/empathy-debug-window.c:2090
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."
 msgstr ""
 "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವು ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ."
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:508
+#: ../src/empathy-event-manager.c:502
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:512
+#: ../src/empathy-event-manager.c:506
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:513
+#: ../src/empathy-event-manager.c:507
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:541
+#: ../src/empathy-event-manager.c:535
 msgid "_Reject"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು (_R)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:549 ../src/empathy-event-manager.c:557
+#: ../src/empathy-event-manager.c:543
+#: ../src/empathy-event-manager.c:551
 msgid "_Answer"
 msgstr "ಉತ್ತರ (_A)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:557
+#: ../src/empathy-event-manager.c:551
 msgid "_Answer with video"
 msgstr "ವೀಡಿಯೊದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸು (_A)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:712
+#: ../src/empathy-event-manager.c:706
 msgid "Room invitation"
 msgstr "ರೂಮಿನ ಆಹ್ವಾನ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:714
+#: ../src/empathy-event-manager.c:708
 #, c-format
 msgid "Invitation to join %s"
 msgstr "%s ಅನ್ನು ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:721
+#: ../src/empathy-event-manager.c:715
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:734
+#: ../src/empathy-event-manager.c:728
 msgid "_Join"
 msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು (_J)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:760
+#: ../src/empathy-event-manager.c:754
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:766
+#: ../src/empathy-event-manager.c:760
 #, c-format
 msgid "You have been invited to join %s"
 msgstr "%s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು  ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:945
+#: ../src/empathy-event-manager.c:939
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "%s ಇಂದ ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:973 ../src/empathy-roster-window.c:227
+#: ../src/empathy-event-manager.c:967
+#: ../src/empathy-roster-window.c:214
 msgid "Password required"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:1110
+#: ../src/empathy-event-manager.c:1104
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
+msgid "\n"
 "Message: %s"
-msgstr ""
-"\n"
+msgstr "\n"
 "ಸಂದೇಶ: %s"
 
 #. Translators: time left, when it is more than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:94
 #, c-format
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
 #. Translators: time left, when is is less than one hour
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:97
 #, c-format
 msgid "%02u.%02u"
 msgstr "%02u.%02u"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:173
 msgctxt "file transfer percent"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:268
 #, c-format
 msgid "%s of %s at %s/s"
 msgstr "%s, (%s ನಲ್ಲಿ) %s/s ದರದಲ್ಲಿ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:269
 #, c-format
 msgid "%s of %s"
 msgstr "%s, %s ನಲ್ಲಿ"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:300
 #, c-format
 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು %s ಇಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:303
 #, c-format
 msgid "Sending \"%s\" to %s"
 msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು %s ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:333
 #, c-format
 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
 msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು %s ಇಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:336
 msgid "Error receiving a file"
 msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
 #, c-format
 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
 msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು %s ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:344
 msgid "Error sending a file"
 msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:483
 #, c-format
 msgid "\"%s\" received from %s"
 msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು %s ಇಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ"
 
 #. translators: first %s is filename, second %s
 #. * is the contact name
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
 #, c-format
 msgid "\"%s\" sent to %s"
 msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು %s ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:491
 msgid "File transfer completed"
 msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:610
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:774
 msgid "Waiting for the other participant's response"
 msgstr "ಭಾಗಿಯಾದ ಇತರರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:636
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:674
 #, c-format
 msgid "Checking integrity of \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ನ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:639
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:677
 #, c-format
 msgid "Hashing \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
 msgid "File"
 msgstr "ಕಡತ"
 
-#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
+#: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
 msgid "Remaining"
 msgstr "ಬಾಕಿಇರುವ"
 
@@ -4003,13 +4027,14 @@ msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು"
 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr ""
-"ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಾಗು ವಿಫಲಗೊಂಡ ಕಡತವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕು"
+"ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಾಗು ವಿಫಲಗೊಂಡ ಕಡತವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು "
+"ಹಾಕು"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:70
 msgid "_Import"
 msgstr "ಆಮದು (_I)"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:82
 msgid ""
 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
 "importing accounts from Pidgin."
@@ -4017,72 +4042,70 @@ msgstr ""
 "ಆಮದು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆ ಖಾತೆಯು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. Empathy ಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೇವಲ Pidgin ಇಂದ ಮಾತ್ರ "
 "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಬಲ್ಲದು."
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:203
 msgid "Import Accounts"
 msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:302
+#: ../src/empathy-import-widget.c:298
 msgid "Import"
 msgstr "ಆಮದು"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:311
+#: ../src/empathy-import-widget.c:307
 msgid "Protocol"
 msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:335
+#: ../src/empathy-import-widget.c:331
 msgid "Source"
 msgstr "ಮೂಲ"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:229
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
 msgid "Invite Participant"
 msgstr "ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:199
 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
 msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:"
 
-#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
+#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:222
 msgid "Invite"
 msgstr "ಆಹ್ವಾನ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
 msgid "Chat Room"
 msgstr "ಹರಟೆ ರೂಮ್‌"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
 msgid "Members"
 msgstr "ಸದಸ್ಯರು"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:410
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
 msgid "Failed to list rooms"
 msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲತೆ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:431
 #, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
+msgid "%s\n"
 "Invite required: %s\n"
 "Password required: %s\n"
 "Members: %s"
-msgstr ""
-"%s\n"
+msgstr "%s\n"
 "ಆಹ್ವಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: %s\n"
 "ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: %s\n"
 "ಸದಸ್ಯರು: %s"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:433
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:434
 msgid "Yes"
 msgstr "ಹೌದು"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:441
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:442
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:433
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:434
 msgid "No"
 msgstr "ಇಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:784
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:776
 msgid "Join Room"
 msgstr "ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
@@ -4090,7 +4113,8 @@ msgstr "ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 msgid ""
 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
 msgstr ""
-"ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ರೂಮ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಆರಿಸಿ."
+"ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ರೂಮ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು "
+"ಆರಿಸಿ."
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Room:"
@@ -4124,104 +4148,104 @@ msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾ
 msgid "Room List"
 msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:188
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
 msgid "Respond"
 msgstr "ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:207
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
 msgid "Answer with video"
 msgstr "ವಿಡಿಯೊದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
 msgid "Decline"
 msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:230
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:215
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:226
 msgid "Accept"
 msgstr "ಅಂಗೀಕರಿಸು"
 
 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
 #. * brings the password popup.
-#: ../src/empathy-notifications-approver.c:240
+#: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
 msgid "Provide"
 msgstr "ಒದಗಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:136
 msgid "Message received"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:144
+#: ../src/empathy-preferences.c:137
 msgid "Message sent"
 msgstr "ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:145
+#: ../src/empathy-preferences.c:138
 msgid "New conversation"
 msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:146
+#: ../src/empathy-preferences.c:139
 msgid "Contact comes online"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಆನ್‌ಲೈನಿಗೆ ಬಂದಾಗ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:147
+#: ../src/empathy-preferences.c:140
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಆಫ್‌ಲೈನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:148
+#: ../src/empathy-preferences.c:141
 msgid "Account connected"
 msgstr "ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:149
+#: ../src/empathy-preferences.c:142
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "ಖಾತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:386
+#: ../src/empathy-preferences.c:379
 msgid "Language"
 msgstr "ಭಾಷೆ"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:637
+#: ../src/empathy-preferences.c:630
 msgid "Juliet"
 msgstr "ಜ್ಯೂಲಿಯೆಟ್"
 
 #. translators: Contact name for the chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:644
+#: ../src/empathy-preferences.c:637
 msgid "Romeo"
 msgstr "ರೋಮಿಯೊ"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:650
+#: ../src/empathy-preferences.c:643
 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
 msgstr "ಓ ರೋಮಿಯೊ, ರೋಮಿಯೋ, ನೀನೇ ರೋಮಿಯೋ ಏಕಾದೆ?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:654
+#: ../src/empathy-preferences.c:647
 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
 msgstr "ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸು;"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:657
+#: ../src/empathy-preferences.c:650
 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
 msgstr "ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡು"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:660
+#: ../src/empathy-preferences.c:653
 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
 msgstr "ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ."
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:663
+#: ../src/empathy-preferences.c:656
 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
 msgstr "ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿದವೆ, ನಾನು ಈಗ ಮಾತನಾಡಲೆ?"
 
 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
-#: ../src/empathy-preferences.c:666
+#: ../src/empathy-preferences.c:659
 msgid "Juliet has disconnected"
 msgstr "ಜ್ಯೂಲಿಯಟ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:1032
+#: ../src/empathy-preferences.c:1025
 msgid "Preferences"
 msgstr "ಆದ್ಯತೆಗಳು"
 
@@ -4233,7 +4257,8 @@ msgstr "ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 msgid "Show account balances"
 msgstr "ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2241
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../src/empathy-roster-window.c:2228
 msgid "Contact List"
 msgstr "ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿ"
 
@@ -4311,7 +4336,8 @@ msgstr "ಶಬ್ಧದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗ
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
-msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು (_a)"
+msgstr ""
+"ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು (_a)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Play sound for events"
@@ -4333,11 +4359,10 @@ msgid ""
 "off and restarting the call."
 msgstr ""
 "ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ "
-"ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ "
-"ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಣಕಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. "
-"ಕರೆಯ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ಧಗಳು "
-"ಅಥವ "
-"ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕರೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿ."
+"ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಣಕಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ "
+"ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕರೆಯ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ "
+"ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ಧಗಳು ಅಥವ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ "
+"ಕರೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿ."
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
 msgid "_Publish location to my contacts"
@@ -4350,8 +4375,8 @@ msgid ""
 "decimal place."
 msgstr ""
 "ಸ್ಥಳದ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ "
-"ಏನನ್ನೂ "
-"ಪà³\8dರà²\95à²\9fಿಸà³\81ವà³\81ದಿಲà³\8dಲ.  GPS à²\85à²\95à³\8dಷಾà²\82ಶà²\97ಳà³\81 à²\92à²\82ದà³\81 à²¦à²¶à²¾à²\82ಶ à²¸à³\8dಥಳದವರà³\86à²\97à³\86 à²¨à²¿à²\96ರವಾà²\97ಿರà³\81ತà³\8dತದà³\86."
+"ಏನನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  GPS ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಒಂದು ದಶಾಂಶ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ "
+"ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ."
 
 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
@@ -4406,87 +4431,88 @@ msgstr "ಬಗೆ:"
 msgid "Themes"
 msgstr "ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:244
+#: ../src/empathy-roster-window.c:231
 msgid "Provide Password"
 msgstr "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:250
+#: ../src/empathy-roster-window.c:237
 msgid "Disconnect"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹಾಕು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:493
+#: ../src/empathy-roster-window.c:480
 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
 msgstr ""
 "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:569
+#: ../src/empathy-roster-window.c:556
 #, c-format
 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
 msgstr ""
 "ಕ್ಷಮಿಸಿ,%s ಖಾತೆಯನ್ನು %s ತಂತ್ರಾಂಶವು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ."
+""
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:670
+#: ../src/empathy-roster-window.c:657
 msgid "Windows Live"
 msgstr "ವಿಂಡೋಸ್ ಲೈವ್"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:674
+#: ../src/empathy-roster-window.c:661
 msgid "Facebook"
 msgstr "ಫೇಸ್‌ಬುಕ್"
 
 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
-#: ../src/empathy-roster-window.c:689
+#: ../src/empathy-roster-window.c:676
 #, c-format
 msgid "%s account requires authorisation"
 msgstr "%s ಖಾತೆಗಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:700
+#: ../src/empathy-roster-window.c:687
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಖಾತೆಗಳು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:747
+#: ../src/empathy-roster-window.c:734
 msgid "Update software..."
 msgstr "ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡು..."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:753
+#: ../src/empathy-roster-window.c:740
 msgid "Reconnect"
 msgstr "ಮರಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:757
+#: ../src/empathy-roster-window.c:744
 msgid "Edit Account"
 msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:762
+#: ../src/empathy-roster-window.c:749
 msgid "Close"
 msgstr "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:904
+#: ../src/empathy-roster-window.c:891
 msgid "Top up account"
 msgstr "ಖಾತೆಯನ್ನು ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1590
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1577
 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
 msgstr ""
 "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು."
 
 #. translators: argument is an account name
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1598
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1585
 #, c-format
 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ %s ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು."
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1676
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1663
 msgid "Change your presence to see contacts here"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1685
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1672
 msgid "No match found"
 msgstr "ಯಾವುದೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1692
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1679
 msgid "You haven't added any contact yet"
 msgstr "ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯಾವುದೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ"
 
-#: ../src/empathy-roster-window.c:1695
+#: ../src/empathy-roster-window.c:1682
 msgid "No online contacts"
 msgstr "ಯಾವುದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳಿಲ್ಲ"
 
@@ -4583,12 +4609,12 @@ msgstr "ಹೊಸ ಕರೆ (_C)…"
 msgid "Status"
 msgstr "ಸ್ಥಿತಿ"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:177
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
 msgid "Done"
 msgstr "ಆಯಿತು"
 
-#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:208
+#: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
 msgid "Please enter your account details"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
 
@@ -4600,646 +4626,3 @@ msgstr "%s ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ
 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
 msgid "Integrate your IM accounts"
 msgstr "ನಿಮ್ಮ IM ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
-
-#~ msgid "i"
-#~ msgstr "i"
-
-#~ msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
-#~ msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ"
-
-#~ msgid "Show avatars"
-#~ msgstr "ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
-#~ msgstr ""
-#~ "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು "
-#~ "ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
-
-#~ msgid "Show protocols"
-#~ msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
-
-#~ msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
-#~ msgstr ""
-#~ "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿನ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
-
-#~ msgid "Compact contact list"
-#~ msgstr "ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
-
-#~ msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
-
-#~ msgid "Contact list sort criterion"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ವಿಂಗಡಣಾ ಮಾನದಂಡ"
-
-#~| msgid ""
-#~| "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort "
-#~| "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
-#~| "sort the contact list by state."
-#~ msgid ""
-#~ "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort "
-#~ "by the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will "
-#~ "sort the contact list by name."
-#~ msgstr ""
-#~ "ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು \"state\" ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ "
-#~ "ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. \"state"
-#~ "\" ಮೌಲ್ಯವು ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸದ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ."
-
-#~ msgid "Network:"
-#~ msgstr "ಜಾಲಬಂಧ:"
-
-#~ msgid "Password:"
-#~ msgstr "ಗುಪ್ತಪದ:"
-
-#~ msgid "Port:"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ:"
-
-#~| msgid "invalid contact"
-#~ msgid "“%s” is not a valid contact ID"
-#~ msgstr "\"%s\" ಎನ್ನುವುದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ID ಅಲ್ಲ"
-
-#~ msgid "%A %B %d %Y"
-#~ msgstr "%A %B %d %Y"
-
-#~ msgid "_Block User"
-#~ msgstr "ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು (_B)"
-
-#~ msgid "Decide _Later"
-#~ msgstr "ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸು(_L)"
-
-#~ msgid "Classic"
-#~ msgstr "ಕ್ಲಾಸಿಕ್"
-
-#~ msgid "Simple"
-#~ msgstr "ಸರಳ"
-
-#~ msgid "Clean"
-#~ msgstr "ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು"
-
-#~ msgid "Blue"
-#~ msgstr "ಬ್ಲೂ"
-
-#~ msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
-#~ msgstr "ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ."
-
-#~ msgid "_Enable"
-#~ msgstr "ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು (_E)"
-
-#~ msgid "_Disable"
-#~ msgstr "ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸು (_D)"
-
-#~ msgid "Contrast"
-#~ msgstr "ವೈದೃಶ್ಯ"
-
-#~ msgid "Brightness"
-#~ msgstr "ಪ್ರಕಾಶ"
-
-#~ msgid "Gamma"
-#~ msgstr "ಗಾಮಾ"
-
-#~ msgid "Volume"
-#~ msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ"
-
-#~ msgid "_Sidebar"
-#~ msgstr "ಬದಿಯ ಪಟ್ಟಿ(_S)"
-
-#~ msgid "Audio input"
-#~ msgstr "ಆಡಿಯೋ ಇನ್‌ಪುಟ್"
-
-#~ msgid "Video input"
-#~ msgstr "ವೀಡಿಯೋ ಇನ್‌ಪುಟ್"
-
-#~ msgid "Dialpad"
-#~ msgstr "ಡಯಲ್‍ಪ್ಯಾಡ್"
-
-#~ msgid "Details"
-#~ msgstr "ವಿವರಗಳು"
-
-#~| msgid "Unknown"
-#~ msgctxt "codec"
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ"
-
-#~ msgid "Connected — %d:%02dm"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ — %d:%02dm"
-
-#~| msgid "Send _Video"
-#~ msgid "Send Video"
-#~ msgstr "ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
-
-#~ msgid "Send Audio"
-#~ msgstr "ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
-
-#~ msgid "Top up %s (%s)..."
-#~ msgstr "%s ಟಾಪ್ ಅಪ್ (%s)..."
-
-#~ msgid "Top Up..."
-#~ msgstr "ಟಾಪ್ ಅಪ್..."
-
-#~ msgid "_Offline Contacts"
-#~ msgstr "ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು(_O)"
-
-#~ msgid "Show P_rotocols"
-#~ msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು (_r)"
-
-#~ msgid "Credit Balance"
-#~ msgstr "ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್"
-
-#~ msgid "Contacts on a _Map"
-#~ msgstr "ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸಗಳು(_M)"
-
-#~ msgid "Find in Contact _List"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು (_L)"
-
-#~ msgid "Sort by _Name"
-#~ msgstr "ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸು(_N)"
-
-#~ msgid "Sort by _Status"
-#~ msgstr "ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸು(_S)"
-
-#~ msgid "Normal Size With _Avatars"
-#~ msgstr "ಅವತಾರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ(_A)"
-
-#~ msgid "N_ormal Size"
-#~ msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ(_o)"
-
-#~ msgid "_Compact Size"
-#~ msgstr "ಸಾಂದ್ರ ಗಾತ್ರ(_C)"
-
-#~ msgid "_Join…"
-#~ msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು (_J)..."
-
-#~ msgid "Could not start room listing"
-#~ msgstr "ರೂಮ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
-
-#~ msgid "Could not stop room listing"
-#~ msgstr "ರೂಮ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
-
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "ಗೋಚರಿಕೆ"
-
-#~ msgid "Redial"
-#~ msgstr "ಮರಳಿ ಡಯಲ್ ಮಾಡು"
-
-#~ msgid "V_ideo"
-#~ msgstr "ವೀಡಿಯೋ (_i)"
-
-#~ msgid "Video Off"
-#~ msgstr "ವೀಡಿಯೋ ಆಫ್‌"
-
-#~ msgid "Video Preview"
-#~ msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಮುನ್ನೋಟ"
-
-#~ msgid "Video On"
-#~ msgstr "ವೀಡಿಯೋ ಆನ್‌"
-
-#~ msgid "Call the contact again"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡು"
-
-#~ msgid "Camera Off"
-#~ msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ"
-
-#~ msgid "Disable camera and stop sending video"
-#~ msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಹಾಗು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು"
-
-#~ msgid "Preview"
-#~ msgstr "ಮುನ್ನೋಟ"
-
-#~ msgid "Enable camera but don't send video"
-#~ msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡ"
-
-#~ msgid "Camera On"
-#~ msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ"
-
-#~ msgid "Enable camera and send video"
-#~ msgstr "ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು ಹಾಗು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸು"
-
-#~ msgid "Contact Map View"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ನಕ್ಷೆ ನೋಟ"
-
-#~ msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
-#~ msgstr "Empathy ಯು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ"
-
-#~ msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
-#~ msgstr "Empathy ಯು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆಯೆ ಅಥವ ಇಲ್ಲವೆ."
-
-#~ msgid "Socket type not supported"
-#~ msgstr "ಸಾಕೆಟ್‌ನ ಬಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ"
-
-#~ msgid "All"
-#~ msgstr "ಎಲ್ಲಾ"
-
-#~ msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
-#~ msgstr "%s ಎಂಬ ಖಾತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜಾಲ ಖಾತೆಗಳು ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ."
-
-#~ msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
-#~ msgstr "%s ಖಾತೆಯನ್ನು Empathy ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ."
-
-#~ msgid "Launch My Web Accounts"
-#~ msgstr "ನನ್ನ ಜಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸು"
-
-#~ msgid "Personal Information"
-#~ msgstr "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ"
-
-#~| msgid "_Favorite Chatroom"
-#~ msgid "Favorite People"
-#~ msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು"
-
-#~| msgid "_Edit"
-#~ msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
-#~ msgid "_Edit"
-#~ msgstr "ಸಂಪಾದನೆ (_E)"
-
-#~| msgid "Select a contact"
-#~ msgid "Select contacts to link"
-#~ msgstr "ಜೋಡಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ"
-
-#~| msgid "New Contact"
-#~ msgid "New contact preview"
-#~ msgstr "ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಲೋಕನ"
-
-#~ msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
-#~ msgstr "ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು."
-
-#~| msgid "_Offline Contacts"
-#~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
-#~ msgid "_Link Contacts…"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು (_L)..."
-
-#~| msgid "_Offline Contacts"
-#~ msgid "Link Contacts"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು"
-
-#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
-#~ msgid "_Unlink…"
-#~ msgstr "ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆ (_U)…"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
-#~ msgstr "ತೋರಿಸಲಾದ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸು"
-
-#~| msgid "_Open Link"
-#~ msgid "_Link"
-#~ msgstr "ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸು (_L)"
-
-#~| msgid "invalid contact"
-#~ msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
-#~ msgstr "'%s' ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆ?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will "
-#~ "completely split the linked contacts into separate contacts."
-#~ msgstr ""
-#~ "ನೀವು ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ? "
-#~ "ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು "
-#~ "ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ."
-
-#~ msgctxt "Unlink individual (button)"
-#~ msgid "_Unlink"
-#~ msgstr "ಕೊಂಡಿ ತೆಗೆ (_U)"
-
-#~ msgid "Date"
-#~ msgstr "ದಿನಾಂಕ"
-
-#~ msgid "Conversations"
-#~ msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು"
-
-#~ msgid "Find Next"
-#~ msgstr "ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕು"
-
-#~| msgid "_Previous Tab"
-#~ msgid "Find Previous"
-#~ msgstr "ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಕು"
-
-#~ msgid "Previous Conversations"
-#~ msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು"
-
-#~ msgid "_For:"
-#~ msgstr "ಇವರಿಗಾಗಿ(_F):"
-
-#~ msgid "Contact ID:"
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಐಡಿ:"
-
-#~ msgid "C_hat"
-#~ msgstr "ಚಾಟ್ ಮಾಡು(_h)"
-
-#~ msgid "C_all"
-#~ msgstr "ಕರೆ ಮಾಡು(_a)"
-
-#~ msgid "Set your presence and current status"
-#~ msgstr "ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಹಾಗು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
-
-#~ msgid "Enter Custom Message"
-#~ msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"
-
-#~ msgid "Save _New Status Message"
-#~ msgstr "ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸು (_N)"
-
-#~| msgid "Edit Custom Messages"
-#~ msgid "Saved Status Messages"
-#~ msgstr "ಉಳಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂದೇಶಗಳು"
-
-#~| msgid "The selected file is not a regular file"
-#~ msgid "The selected contact cannot receive files."
-#~ msgstr "ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪರ್ಕವಿಳಾಸವು ಕಡತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
-
-#~| msgid "There has been an error while importing the accounts."
-#~ msgid "There was an error while importing the accounts."
-#~ msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
-
-#~| msgid "There has been an error while parsing the account details."
-#~ msgid "There was an error while parsing the account details."
-#~ msgstr "ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
-
-#~| msgid "There has been an error."
-#~ msgid "There was an error."
-#~ msgstr "ಒಂದು ದೋಷವು ಎದುರಾಗಿದೆ."
-
-#~| msgid "Error sending message '%s': %s"
-#~ msgid "The error message was: %s"
-#~ msgstr "ದೋಷ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿದೆ: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can either go back and try to enter your accounts' details again or "
-#~ "quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಈ ಸಹಾಯಕನಿಂದ "
-#~ "ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ನಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು."
-
-#~ msgid "An error occurred"
-#~ msgstr "ಒಂದು ದೋಷ ಎದುರಾಗಿದೆ"
-
-#~ msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
-#~ msgstr "ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಬೇರಾವುದೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೆ?"
-
-#~ msgid "What kind of chat account do you want to create?"
-#~ msgstr "ನೀವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?"
-
-#~ msgid "Do you want to create other chat accounts?"
-#~ msgstr "ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
-
-#~ msgid "Enter the details for the new account"
-#~ msgstr "ಹೊಸ ಖಾತೆಗಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
-#~ "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
-#~ "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
-#~ "calls."
-#~ msgstr ""
-#~ "Empathy ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಹಾಗು Google Talk, "
-#~ "AIM, Windows Live ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರೆ ಚಾಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು "
-#~ "ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಡನೆ ಚಾಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅಥವ ಒಂದು ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು "
-#~ "ಆಡಿಯೊ ಅಥವ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು."
-
-#~ msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
-#~ msgstr "ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಚಾಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಖಾತೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆ?"
-
-#~ msgid "Yes, import my account details from "
-#~ msgstr "ಹೌದು, ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊ"
-
-#~ msgid "Yes, I'll enter my account details now"
-#~ msgstr "ಹೌದು, ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತೇನೆ"
-
-#~ msgid "No, I want a new account"
-#~ msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
-
-#~ msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
-#~ msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ"
-
-#~ msgid "Select the accounts you want to import:"
-#~ msgstr "ನೀವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:"
-
-#~ msgid "No, that's all for now"
-#~ msgstr "ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು"
-
-#~| msgid "_Edit account"
-#~ msgid "Edit->Accounts"
-#~ msgstr "ಸಂಪಾದನೆ->ಖಾತೆಗಳು"
-
-#~| msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
-#~ msgid "I do _not want to enable this feature for now"
-#~ msgstr "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ (_n)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
-#~ "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, "
-#~ "please install the telepathy-salut package and create a People Nearby "
-#~ "account from the Accounts dialog"
-#~ msgstr ""
-#~ "telepathy-salut ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿರದೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಲಬಂಧದೊಂದಿಗೆ "
-#~ "ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀವು "
-#~ "ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು telepathy-salut ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ "
-#~ "ಖಾತೆಗಳು ಸಂವಾದ ಚೌಕದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಖಾತೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ"
-
-#~ msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
-#~ msgstr "ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಹಾಗು VoIP ಖಾತೆಗಳ ಸಹಾಯಕ"
-
-#~ msgid "Welcome to Empathy"
-#~ msgstr "Empathy ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ"
-
-#~ msgid "Please enter personal details"
-#~ msgstr "ದಯವಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are about to create a new account, which will discard\n"
-#~ "your changes. Are you sure you want to proceed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು "
-#~ "ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ!\n"
-#~ "ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
-
-#~| msgid "Protocol"
-#~ msgid "Protocol:"
-#~ msgstr "ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್:"
-
-#~ msgid "Show and edit accounts"
-#~ msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು ಸಂಪಾದಿಸು"
-
-#~ msgid "_Personal Information"
-#~ msgstr "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ(_P)"
-
-#~ msgid "_Open new chats in separate windows"
-#~ msgstr "ಹೊಸ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಂಡೋಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ (_O)"
-
-#~ msgid "Send and receive messages"
-#~ msgstr "ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಹಾಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ"
-
-#~ msgid "Empathy has asked about importing accounts"
-#~ msgstr "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Empathy ಅನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ"
-
-#~ msgid "MC 4 accounts have been imported"
-#~ msgstr "MC 4 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ"
-
-#~ msgid "MC 4 accounts have been imported."
-#~ msgstr "MC 4 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
-#~ "programs."
-#~ msgstr ""
-#~ "ಬೇರೆ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿನಿಂದ Empathyಯು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy "
-#~ "run."
-#~ msgstr ""
-#~ "ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Empathyಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ Salut ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
-
-#~ msgid "Can't set an empty display name"
-#~ msgstr "ಖಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
-
-#~ msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
-#~ msgstr "ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಹಾಗು ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಕಡತದ ಹ್ಯಾಶ್ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
-
-#~ msgid "Hidden"
-#~ msgstr "ಅಡಗಿಸಲಾಗಿದೆ"
-
-#~ msgid "_Charset:"
-#~ msgstr "ಕ್ಯಾರ್‌ಸೆಟ್(_C):"
-
-#~ msgid "_Email:"
-#~ msgstr "ಇಮೈಲ್(_E):"
-
-#~ msgid "_Nickname:"
-#~ msgstr "ಅಡ್ಡಹೆಸರು(_N):"
-
-#~ msgid "Use _Yahoo Japan"
-#~ msgstr "ಯಾಹೂ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸು(_Y)"
-
-#~ msgid "Unsupported command"
-#~ msgstr "ಬೆಂಬಲವಿರದ ಆಜ್ಞೆ"
-
-#~ msgid "_View Previous Conversations"
-#~ msgstr "ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ(_V)"
-
-#~ msgid "<b>Location</b>"
-#~ msgstr "<b>ಸ್ಥಳ</b>"
-
-#~ msgid "<b>Location</b>, "
-#~ msgstr "<b>ಸ್ಥಳ</b>, "
-
-#~ msgid "Email:"
-#~ msgstr "ಇಮೈಲ್:"
-
-#~ msgid "Edit Custom Messages..."
-#~ msgstr "ಕಸ್ಟಮ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು..."
-
-#~ msgid "Add _New Preset"
-#~ msgstr "ಹೊಸ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತವನ್ನು(ಪ್ರಿಸೆಟ್) ಸೇರಿಸು(_N)"
-
-#~ msgid "Saved Presets"
-#~ msgstr "ಉಳಿಸಲಾದ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತಗಳು(ಪ್ರಿಸೆಟ್)"
-
-#~ msgid "Select a destination"
-#~ msgstr "ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
-#~ msgstr ""
-#~ "ಆಪ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ. ಖಾಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು "
-#~ "ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ."
-
-#~ msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
-#~ msgstr ""
-#~ "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸದ ಅವತಾರ ಟೋಕನ್. ಖಾಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವು ಯಾವುದೆ ಅವತಾರವನ್ನು "
-#~ "ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ."
-
-#~ msgid "Talk!"
-#~ msgstr "ಮಾತನಾಡಿ!"
-
-#~ msgid "_Information"
-#~ msgstr "ಮಾಹಿತಿ(_I)"
-
-#~ msgid "_Preferences"
-#~ msgstr "ಆದ್ಯತೆಗಳು(_P)"
-
-#~ msgid "Please configure a contact."
-#~ msgstr "ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂರಚಿಸಿ."
-
-#~ msgid "Select contact..."
-#~ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿ..."
-
-#~ msgid "Presence"
-#~ msgstr "ಇರುವಿಕೆ"
-
-#~ msgid "Set your own presence"
-#~ msgstr "ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
-
-#~ msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
-#~ msgstr "ದೋಷ ಸಂದೇಶವು: <span style=\"italic\">%s</span>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are about to remove your %s account!\n"
-#~ "Are you sure you want to proceed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "ನೀವು ನಿಮ್ಮ %s ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ!\n"
-#~ "ನೀವು ಖಚಿತಾವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
-#~ "decide to proceed.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Should you decide to add the account back at a later time, they will "
-#~ "still be available."
-#~ msgstr ""
-#~ "ನೀವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗು ಚಾಟ್‌ ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು "
-#~ "ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.\n"
-#~ "\n"
-#~ "ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಹ "
-#~ "ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ."
-
-#~ msgid "Add new"
-#~ msgstr "ಹೊಸತನ್ನು ತೋರಿಸು"
-
-#~ msgid "Cr_eate"
-#~ msgstr "ನಿರ್ಮಿಸು(_e)"
-
-#~ msgid "_Add..."
-#~ msgstr "ಸೇರಿಸು(_A)..."
-
-#~ msgid "_Reuse an existing account"
-#~ msgstr "ಈಗಿರುವ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಉಪಯೋಗಿಸು(_R)"
-
-#~ msgid "Conversations (%d)"
-#~ msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು (%d)"
-
-#~ msgid "%s is offering you an invitation"
-#~ msgstr "%s ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ"
-
-#~ msgid "An external application will be started to handle it."
-#~ msgstr "ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
-
-#~ msgid "You don't have the needed external application to handle it."
-#~ msgstr "ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಅನ್ವಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ."
-
-#~ msgid "Subscription requested by %s"
-#~ msgstr "%s ನಿಂದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ"
-
-#~ msgid "%s account"
-#~ msgstr "%s ಖಾತೆ"
-
-#~ msgid "No error specified"
-#~ msgstr "ದೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
-
-#~ msgid "Unknown error"
-#~ msgstr "ಅಜ್ಞಾತ ದೋಷ"
-
-#~ msgid "Allow _GPS usage"
-#~ msgstr "_GPS ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸು"
-
-#~ msgid "Allow _cellphone usage"
-#~ msgstr "ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸು(_c)"
-
-#~ msgid "Allow _network usage"
-#~ msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸು(_n)"
-
-#~ msgid "Unable to start application for service %s: %s"
-#~ msgstr "%s ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
-#~ "application to handle it"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಅನ್ವಯವು "
-#~ "ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ"