Updated Galician translations
[empathy.git] / po / gl.po
index 7eb1dae7c61df1aae3cdc1a3b633ed97f425ba23..ee731ba58e59a0feba9daae71a7a94772b71ba48 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -8,19 +8,20 @@
 # Antón Méixome <meixome@certima.net>, 2010.
 # Francisco Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010.
 # Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>,2009, 2010.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy-master-po-gl-57278_.merged\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-25 16:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-25 16:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-20 18:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-20 18:47+0200\n"
 "Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
-"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
+"Language-Team: Galician <gnome@g11.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: gl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\\\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
@@ -561,62 +562,62 @@ msgstr "Xestionar as contas de mensaxería e VoIP"
 
 #. Tweak the dialog
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2064 ../src/cc-empathy-accounts-page.c:243
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2064 ../src/cc-empathy-accounts-page.c:244
 #: ../src/cc-empathy-accounts-panel.c:91
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Contas de mensaxería e VoIP"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:842
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:843
 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
 msgstr "O hash do ficheiro recibido e o do enviado non coinciden"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1102
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1103
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr "A transferencia de ficheiro non é permitida polo contacto remoto"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1160
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1161
 msgid "The selected file is not a regular file"
 msgstr "O ficheiro seleccionado non é un ficheiro regular"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1170
 msgid "The selected file is empty"
 msgstr "O ficheiro seleccionado está baleiro"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:281
 msgid "Socket type not supported"
 msgstr "O tipo de socket non é compatíbel"
 
 # rever
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:400
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "Non se especificou un motivo"
 
 # rever
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:403
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "Foi solicitado o cambio de estado"
 
 # rever
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:406
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "Vostede cancelou a transferencia de ficheiros"
 
 # rever
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:409
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "O outro participante cancelou a transferencia de ficheiros"
 
 # rever
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:412
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "Produciuse un erro ao tentar transferir o ficheiro"
 
 # rever
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:415
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "O outro participante non pode transferir o ficheiro"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417 ../libempathy/empathy-utils.c:315
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:418 ../libempathy/empathy-utils.c:315
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Motivo descoñecido"
 
@@ -712,7 +713,7 @@ msgid "Certificate error"
 msgstr "Erro de certificado"
 
 # rever
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:430 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:430 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Persoas próximas"
 
@@ -933,7 +934,7 @@ msgstr "Cal é o seu contrasinal pra ICQ?"
 msgid "_Character set:"
 msgstr "_Codificación de caracteres:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:245
 msgid "New Network"
 msgstr "Rede nova"
 
@@ -1223,35 +1224,35 @@ msgid "_Room List locale:"
 msgstr "Configuración da lista de _salas:"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:526
 msgid "Couldn't convert image"
 msgstr "Non foi posíbel converter a imaxe"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:451
 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
 msgstr "Ningún dos formatos aceptados de imaxe é compatíbel co seu sistema"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:917
 msgid "Select Your Avatar Image"
 msgstr "Seleccione a súa imaxe de avatar"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:918
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:920
 msgid "No Image"
 msgstr "Sen imaxe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:980
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:982
 msgid "Images"
 msgstr "Imaxes"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:984
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:986
 msgid "All Files"
 msgstr "Todos os ficheiros"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:327
+#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:325
 msgid "Click to enlarge"
 msgstr "Prema para ampliar"
 
@@ -1276,39 +1277,39 @@ msgstr "Ese asunto non se admite nesta conversación"
 msgid "You are not allowed to change the topic"
 msgstr "Non se lle permite cambiar o asunto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:849
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:851
 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
 msgstr "/clear, limpa todas as mensaxes da conversa actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:852
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:854
 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
 msgstr "/topic <topic>, estabelece o asunto da conversa actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:855
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:857
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/join <chatroom id>, unirse a unha nova sala de conversa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:858
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:860
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
 msgstr "/j <chatroom id>, unirse a unha nova sala de conversa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:861
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:863
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
 msgstr "/query <contact id> [<message>], abre unha conversa privada"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:864
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:866
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
 msgstr "/msg <contact id> <message>, abre unha conversa privada"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:867
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:869
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
 msgstr "/nick <nickname>, cambia o seu nome de usuario no servidor actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:870
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:872
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
 msgstr "/me <message>, envía unha mensaxe ACTION á conversa actual"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:873
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:875
 msgid ""
 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
@@ -1318,7 +1319,7 @@ msgstr ""
 "unha mensaxe que comeza cunha '/'. Por exemplo: \"/say /join úsase para "
 "unirse a unha nova sala de conversa\""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:878
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:880
 msgid ""
 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
 "show its usage."
@@ -1326,89 +1327,89 @@ msgstr ""
 "/help [<command>], mostra todas as ordes admitidas. Se <command> está "
 "definida, mostra o seu uso."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:888
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:890
 #, c-format
 msgid "Usage: %s"
 msgstr "Uso: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:917
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:919
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Orde descoñecida"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1038
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1040
 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
 msgstr "Orde descoñecida, vexa /help para obter as ordes dispoñíbeis"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1176
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1178
 msgid "offline"
 msgstr "desconectado"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1179
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1181
 msgid "invalid contact"
 msgstr "contacto incorrecto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1182
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1184
 msgid "permission denied"
 msgstr "permiso denegado"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1185
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1187
 msgid "too long message"
 msgstr "a mensaxe é demasiado longa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1190
 msgid "not implemented"
 msgstr "non implementado"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1191
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1193
 msgid "unknown"
 msgstr "descoñecido"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1195
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1197
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Produciuse un erro ao enviar a mensaxe '%s': %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1305 ../src/empathy-chat-window.c:676
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1307 ../src/empathy-chat-window.c:687
 msgid "Topic:"
 msgstr "Asunto:"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1317
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1319
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "Cambiouse o asunto a: %s"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1319
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1321
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Non se definiu un asunto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1715
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1717
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Sen suxestións)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1769
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1771
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Inserir unha emoticona"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1787
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1682
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1789
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1641
 msgid "_Send"
 msgstr "_Enviar"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1821
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1823
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "Suxestións de _ortografía"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1915
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1917
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Produciuse un fallo ao obter os rexistros recentes"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2046
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2048
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s desconectou"
@@ -1416,12 +1417,12 @@ msgstr "%s desconectou"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2053
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2055
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s foi expulsado por %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2056
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2058
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s foi expulsado"
@@ -1429,17 +1430,17 @@ msgstr "%s foi expulsado"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2066
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s foi vetado por %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2067
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2069
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s foi excluído"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2073
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s deixou a sala"
@@ -1449,60 +1450,60 @@ msgstr "%s deixou a sala"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2080
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2105
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2107
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s uniuse á sala"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2130
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2132
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s agora é coñecido como %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2269 ../src/empathy-call-window.c:1643
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2271 ../src/empathy-call-window.c:1653
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Desconectado"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2799
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2801
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "O contrasinal é incorrecto, ténteo de novo:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2800
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2802
 msgid "Retry"
 msgstr "Reintentar"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2805
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Esta sala está protexida por un contrasinal:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2806
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2808
 msgid "Join"
 msgstr "Unirse"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2946
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2948
 msgid "Connected"
 msgstr "Conectado"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2999
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3001
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:707
 msgid "Conversation"
 msgstr "Conversa"
 
 #. Copy Link Address menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:318
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:786
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:787
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Copiar o enderezo da ligazón"
 
 #. Open Link menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:325
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Abrir a ligazón"
 
@@ -1535,30 +1536,30 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "Solicitude de subscrición"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1632
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1633
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Está seguro de que quere eliminar o grupo '%s'?"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1634
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1635
 msgid "Removing group"
 msgstr "Eliminando o grupo"
 
 #. Remove
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1683
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1760
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1684
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1761
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Eliminar"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1713
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1714
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Está seguro de quere eliminar o contacto '%s'?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1715
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1716
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Eliminando o contacto"
 
@@ -1568,58 +1569,58 @@ msgstr "Eliminando o contacto"
 msgid "_Add Contact…"
 msgstr "Eng_adir un contacto..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:236
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:237
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Conversa"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:267
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:268
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Audiochamada"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:299
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:300
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videochamada"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:350
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:351
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "Conversas _previas"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:372
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:373
 msgid "Send file"
 msgstr "Enviar o ficheiro"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:395
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:396
 msgid "Share my desktop"
 msgstr "Compartir o meu escritorio"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:435
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:436
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1444
 msgid "Favorite"
 msgstr "Favorito"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:465
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:466
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_mación"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:511
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:512
 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Editar"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:565
-#: ../src/empathy-chat-window.c:861
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:566
+#: ../src/empathy-chat-window.c:872
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Invítao a vostede a esta sala"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:596
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:597
 msgid "_Invite to chat room"
 msgstr "Conv_idar á sala de conversa"
 
@@ -1633,7 +1634,7 @@ msgid "Select"
 msgstr "Seleccionar"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:247
-#: ../src/empathy-main-window.c:1072
+#: ../src/empathy-main-window.c:1073
 msgid "Group"
 msgstr "Grupo"
 
@@ -1735,7 +1736,7 @@ msgid "Altitude:"
 msgstr "Altitude:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:587
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Location"
 msgstr "Localización"
 
@@ -1847,7 +1848,7 @@ msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:700
-#: ../src/empathy-import-widget.c:310
+#: ../src/empathy-import-widget.c:312
 msgid "Account"
 msgstr "Conta"
 
@@ -1879,12 +1880,12 @@ msgid "Contact ID:"
 msgstr "ID do contacto:"
 
 #. add chat button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:144
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:145
 msgid "C_hat"
 msgstr "Con_versa"
 
 #. Tweak the dialog
-#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:154
+#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:155
 msgid "New Conversation"
 msgstr "Conversa nova"
 
@@ -2035,16 +2036,16 @@ msgstr "Limpo"
 msgid "Blue"
 msgstr "Azul"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1557
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1516
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Non foi posíbel abrir o URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1674
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1633
 msgid "Select a file"
 msgstr "Seleccione un ficheiro"
 
 # rever
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1738
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1697
 msgid "Select a destination"
 msgstr "Seleccione un destinatario"
 
@@ -2234,17 +2235,17 @@ msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Mensaxe instantáneo (Empathy)"
 
 # rever
-#: ../src/empathy.c:598
+#: ../src/empathy.c:601
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Non conectarse ao inicio"
 
 # rever
-#: ../src/empathy.c:602
+#: ../src/empathy.c:605
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Non mostrar a lista de contactos nin outros diálogos no inicio"
 
 # rever
-#: ../src/empathy.c:614
+#: ../src/empathy.c:617
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- Cliente de mensaxería instantánea Empathy"
 
@@ -2296,29 +2297,29 @@ msgstr ""
 "Antón Méixome <meixome@certima.net>,2009,2010;"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:168
 msgid "There was an error while importing the accounts."
 msgstr "Produciuse un erro ao importar as contas."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:171
 msgid "There was an error while parsing the account details."
 msgstr "Produciuse un erro ao procesar os detalles da conta."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:174
 msgid "There was an error while creating the account."
 msgstr "Produciuse un erro ao crear a conta."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:176
 msgid "There was an error."
 msgstr "Produciuse un erro."
 
 # rever
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:180
 #, c-format
 msgid "The error message was: %s"
 msgstr "A mensaxe do erro foi: %s"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:184
 msgid ""
 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
@@ -2326,8 +2327,8 @@ msgstr ""
 "Pode ben volver atrás e tentar introducir outra vez os detalles ou saír "
 "deste asistente e engadir as contas máis tarde desde o menú Editar."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1308
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:221
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1309
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Produciuse un erro"
 
@@ -2337,38 +2338,38 @@ msgstr "Produciuse un erro"
 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
 #. * "Yahoo!"
 #.
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:412 ../src/empathy-accounts-dialog.c:579
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:413 ../src/empathy-accounts-dialog.c:579
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "Conta nova de %s"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:507
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:508
 msgid "What kind of chat account do you have?"
 msgstr "Que clase de conta de chat ten?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:513
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:514
 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
 msgstr "Ten algunha outra conta de chat que queira estabelecer?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:519
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:520
 msgid "Enter your account details"
 msgstr "Introduza os seus detalles de conta"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:524
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:525
 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
 msgstr "Que clase de conta de chat quere crear?"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:530
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:531
 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
 msgstr "Quere crear outras contas de chat?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:537
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:538
 msgid "Enter the details for the new account"
 msgstr "Introduza os detalles para a nova conta"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:653
 msgid ""
 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
@@ -2379,41 +2380,41 @@ msgstr ""
 "usen Google Talk, AIM, Windows Live e calquera outro programa de chat. Cun "
 "micrófono ou unha cámara web tamén pode ter chamadas de audio ou vídeo."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:669
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:670
 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
 msgstr "Ten algunha outra conta que estea usando con outro programa de chat?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:692
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:693
 msgid "Yes, import my account details from "
 msgstr "Si, importar os detalles da miña conta desde "
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:713
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:714
 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
 msgstr "Si, introducirei os meus detalles de conta agora"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:735
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:736
 msgid "No, I want a new account"
 msgstr "Non, quero crear unha conta nova"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:745
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:746
 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
 msgstr "Non, só quero ver á xente conectada que estea próxima por agora"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:766
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:767
 msgid "Select the accounts you want to import:"
 msgstr "Seleccione as contas que quere importar:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:850
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:851
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:607
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:608
 msgid "Yes"
 msgstr "Si"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:857
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:858
 msgid "No, that's all for now"
 msgstr "Non, isto é todo por agora"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1122
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1123
 msgid ""
 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
@@ -2426,16 +2427,16 @@ msgstr ""
 "detalles máis tarde ou desactivar esta característica usando o diálogo "
 "\"Contas\""
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1128
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1184
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1129
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1185
 msgid "Edit->Accounts"
 msgstr "Editar->Contas"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1145
 msgid "I don't want to enable this feature for now"
 msgstr "Non quero activar esta característica agora"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1180
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1181
 msgid ""
 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
@@ -2447,24 +2448,24 @@ msgstr ""
 "Se quere activar esta característica, instale o paquete telepathy-salut e "
 "cree unha conta de Xente próxima desde o diálogo Contas"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1186
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1187
 msgid "telepathy-salut not installed"
 msgstr "telepathy-salut non está instalado"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1232
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1233
 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
 msgstr "Asistente de contas de mensaxaría e VoIP"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1266
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1267
 msgid "Welcome to Empathy"
 msgstr "Benvido/a ao Empathy"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1275
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1276
 msgid "Import your existing accounts"
 msgstr "_Importar as súas contas existentes"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1293
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1294
 msgid "Please enter personal details"
 msgstr "Insira os detalles persoais"
 
@@ -2481,7 +2482,7 @@ msgstr "Hai modificacións sen gardar respecto da súa conta %s."
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "A súa nova conta aínda non foi gardada."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:262 ../src/empathy-call-window.c:789
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:262 ../src/empathy-call-window.c:792
 msgid "Connecting…"
 msgstr "Conectando..."
 
@@ -2572,70 +2573,70 @@ msgid "_Import…"
 msgstr "_Importar..."
 
 # rever
-#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:77
+#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:79
 msgid "People nearby"
 msgstr "Persoas próximas"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:462
+#: ../src/empathy-call-window.c:463
 msgid "Contrast"
 msgstr "Contraste"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:465
+#: ../src/empathy-call-window.c:466
 msgid "Brightness"
 msgstr "Brillo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:468
+#: ../src/empathy-call-window.c:469
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:573
+#: ../src/empathy-call-window.c:574
 msgid "Volume"
 msgstr "Volume"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1120
+#: ../src/empathy-call-window.c:1130
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "Barra _lateral"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-call-window.c:1139
+#: ../src/empathy-call-window.c:1149
 msgid "Audio input"
 msgstr "Entrada de audio"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-call-window.c:1143
+#: ../src/empathy-call-window.c:1153
 msgid "Video input"
 msgstr "Entrada de vídeo"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1147
+#: ../src/empathy-call-window.c:1157
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Marcador"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1218
+#: ../src/empathy-call-window.c:1228
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Chamar con %s"
 
 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
 #. * title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1299
+#: ../src/empathy-call-window.c:1309
 msgid "Call"
 msgstr "Chamar"
 
 # rever
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:1956
+#: ../src/empathy-call-window.c:1966
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr "Conectado — %d:%02dm"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-call-window.c:2017
+#: ../src/empathy-call-window.c:2027
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Detalles técnicos"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2055
+#: ../src/empathy-call-window.c:2065
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2644,7 +2645,7 @@ msgstr ""
 "O software de %s non entende algúns dos formatos de video admitidos polo seu "
 "computador"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2060
+#: ../src/empathy-call-window.c:2070
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2653,7 +2654,7 @@ msgstr ""
 "O software de %s non entende algúns dos formatos de vídeo admitidos polo seu "
 "computador"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2066
+#: ../src/empathy-call-window.c:2076
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2662,21 +2663,21 @@ msgstr ""
 "Non é posíbel estabelecer unha conexión a %s. Un deles pode estar nunha rede "
 "que non permite conexións directas."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2072
+#: ../src/empathy-call-window.c:2082
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Produciuse un fallo na rede"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2076
+#: ../src/empathy-call-window.c:2086
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "Non ten instalados os formatos de audio necesarios neste computador"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2079
+#: ../src/empathy-call-window.c:2089
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr "Non ten instalados os formatos de vídeo necesarios neste computador"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2089
+#: ../src/empathy-call-window.c:2099
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2687,15 +2688,15 @@ msgstr ""
 "\">Informe de este erro</a> e anexe os rexistros que pode ollar na xanela "
 "'Depurar' no menú Axuda."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2097
+#: ../src/empathy-call-window.c:2107
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Produciuse un fallo ao chamar ao motor"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2136
+#: ../src/empathy-call-window.c:2146
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Non é posíbel estabelecer un fluxo de audio"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2146
+#: ../src/empathy-call-window.c:2156
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Non é posíbel estabelecer un fluxo de vídeo"
 
@@ -2771,28 +2772,28 @@ msgstr "Previsualizar o vídeo"
 msgid "_View"
 msgstr "_Ver"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:440 ../src/empathy-chat-window.c:460
+#: ../src/empathy-chat-window.c:451 ../src/empathy-chat-window.c:471
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
 msgstr[0] "%s (%d non lido)"
 msgstr[1] "%s (%d non lidos)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:452
+#: ../src/empathy-chat-window.c:463
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
 msgstr[0] "%s (e outro %u)"
 msgstr[1] "%s (e outros %u)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:468
+#: ../src/empathy-chat-window.c:479
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
 msgstr[0] "%s (%d non lido de outros)"
 msgstr[1] "%s (%d non lidos de outros)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:477
+#: ../src/empathy-chat-window.c:488
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
@@ -2800,7 +2801,7 @@ msgstr[0] "%s (%d non lido de todos)"
 msgstr[1] "%s (%d non lidos de todos)"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-chat-window.c:680
+#: ../src/empathy-chat-window.c:691
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Escribindo unha mensaxe."
 
@@ -2898,85 +2899,85 @@ msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "Xestionar as salas preferidas"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:339
+#: ../src/empathy-event-manager.c:351
 msgid "Incoming video call"
 msgstr "Chamada de vídeo entrante"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:339
+#: ../src/empathy-event-manager.c:351
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Chamada entrante"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:343
+#: ../src/empathy-event-manager.c:355
 #, c-format
 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s solicítalle unha videochamada. Desexa responderlle?"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:344
+#: ../src/empathy-event-manager.c:356
 #, c-format
 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
 msgstr "%s estao chamando. Quérelle responder?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:366
+#: ../src/empathy-event-manager.c:378
 msgid "_Reject"
 msgstr "_Rexeitar"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:372
+#: ../src/empathy-event-manager.c:384
 msgid "_Answer"
 msgstr "_Responder"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:489
+#: ../src/empathy-event-manager.c:501
 #, c-format
 msgid "Incoming video call from %s"
 msgstr "Videochamada entrante de %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:489
+#: ../src/empathy-event-manager.c:501
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Chamada entrante de %s"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:579
+#: ../src/empathy-event-manager.c:598
 msgid "Room invitation"
 msgstr "Convite para unha sala"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:582
+#: ../src/empathy-event-manager.c:601
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s estao convidando a unirse a %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:590
+#: ../src/empathy-event-manager.c:609
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Declinar"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:595
+#: ../src/empathy-event-manager.c:614
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "_Join"
 msgstr "_Unirse"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:634
+#: ../src/empathy-event-manager.c:653
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s convidouno a unirse a %s"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:660
+#: ../src/empathy-event-manager.c:679
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "Transferencia de ficheiro entrante de %s"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-event-manager.c:818
+#: ../src/empathy-event-manager.c:837
 #, c-format
 msgid "Subscription requested by %s"
 msgstr "Subscrición solicitada por %s"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:822
+#: ../src/empathy-event-manager.c:841
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -2986,13 +2987,13 @@ msgstr ""
 "Mensaxe: %s"
 
 #. someone is logging off
-#: ../src/empathy-event-manager.c:862
+#: ../src/empathy-event-manager.c:881
 #, c-format
 msgid "%s is now offline."
 msgstr "%s está agora desconectado."
 
 #. someone is logging in
-#: ../src/empathy-event-manager.c:878
+#: ../src/empathy-event-manager.c:897
 #, c-format
 msgid "%s is now online."
 msgstr "%s está agora conectado."
@@ -3136,20 +3137,20 @@ msgid "Import Accounts"
 msgstr "Importar contas"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:290
+#: ../src/empathy-import-widget.c:292
 msgid "Import"
 msgstr "Importar"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:299
+#: ../src/empathy-import-widget.c:301
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protocolo"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:323
+#: ../src/empathy-import-widget.c:325
 msgid "Source"
 msgstr "Orixe"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
+#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:108
 #, c-format
 msgid "%s account"
 msgstr "Conta %s"
@@ -3166,12 +3167,12 @@ msgstr "Editar a conta"
 msgid "Close"
 msgstr "Pechar"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1055
+#: ../src/empathy-main-window.c:1056
 msgid "Contact"
 msgstr "Contacto"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-main-window.c:1436
+#: ../src/empathy-main-window.c:1437
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Mostrar e editar contas"
 
@@ -3374,76 +3375,71 @@ msgstr "Idioma"
 msgid "Appearance"
 msgstr "Aparencia"
 
-# rever
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
-msgid "Automatically _connect on startup "
-msgstr "_Conectar automaticamente ao iniciar "
-
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Behavior"
 msgstr "Comportamento"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
 msgid "Chat Th_eme:"
 msgstr "T_ema da conversa:"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
 msgstr "Desactivar as notificacións cando se estea _ausente ou ocupado"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
 msgstr "Desactivar os sons cando se estea _ausente ou ocupado"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
 msgstr "Activar as notificacións cando un contacto está conectado"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
 msgstr "Activar as notificacións cando un contacto está desconectado"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
 msgstr "Activar as notificacións cando a _conversa non está enfocada"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
 msgid "Enable spell checking for languages:"
 msgstr "Activar a verificación ortográfica para os idiomas:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
 msgid "General"
 msgstr "Xeral"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
 msgid "Location sources:"
 msgstr "Fontes de localización:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
 msgid "Notifications"
 msgstr "Notificacións"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
 msgid "Play sound for events"
 msgstr "Reproducir un son para os eventos"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencias"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privacidade"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid ""
 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
@@ -3454,25 +3450,25 @@ msgstr ""
 "aproximadas a 1 valor decimal."
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
 msgid "Show _smileys as images"
 msgstr "Mostrar as _emoticonas como imaxes"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Show contact _list in rooms"
 msgstr "Mostrar a _lista de contactos nas salas"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
 msgid "Sounds"
 msgstr "Sons"
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Verificación ortográfica"
 
 # rever
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
 msgid ""
 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
@@ -3480,10 +3476,15 @@ msgstr ""
 "A lista de idiomas reflicte só naqueles idiomas para os que ten un "
 "dicionario instalado."
 
-#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
 msgid "Themes"
 msgstr "Temas"
 
+# rever
+#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
+msgid "_Automatically connect on startup"
+msgstr "_Conectar automaticamente ao iniciar"
+
 # rever
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
 msgid "_Cellphone"