e2268262f952d6fe60dd9249ee3d289fdf5ee7f8
[empathy.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for Empathy.
2 # Copyright (C) 2002-2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Richard Hult <richard@imendio.com>, 2002, 2003.
4 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003, 2004.
5 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
6 #
7 # Snälla, ta *INTE* bort de extra #~-meddelandena på slutet.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: empathy\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2012-03-18 10:46+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2012-03-18 10:56+0100\n"
15 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
16 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
17 "Language: sv\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
24 msgid "Empathy"
25 msgstr "Empathy"
26
27 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
28 msgid "IM Client"
29 msgstr "Snabbmeddelandeklient"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
32 msgid "Empathy Internet Messaging"
33 msgstr "Meddelandeklienten Empathy"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
36 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
37 msgstr "Chatta på Google Talk, Facebook, MSN och många andra chattjänster"
38
39 #. Tweak the dialog
40 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
41 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2512
42 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
43 msgstr "Meddelande och VoIP-konton"
44
45 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
46 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
47 msgstr "Hantera konton för meddelanden och VoIP"
48
49 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
50 msgid "Connection managers should be used"
51 msgstr "Anslutningshanterare ska användas"
52
53 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
54 msgid "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/reconnect."
55 msgstr "Huruvida anslutningshanterare ska användas för att automatiskt koppla från/återansluta."
56
57 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
58 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
59 msgstr "Empathy ska ansluta automatiskt vid uppstart"
60
61 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
62 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
63 msgstr "Huruvida Empathy automatiskt ska logga in med dina konton vid uppstart."
64
65 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
66 msgid "Empathy should auto-away when idle"
67 msgstr "Empathy ska ställa in automatiskt frånvaro vid inaktivitet"
68
69 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
70 msgid "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
71 msgstr "Huruvida Empathy automatiskt ska gå in i frånvaroläge om användaren är inaktiv."
72
73 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
74 msgid "Empathy default download folder"
75 msgstr "Standardhämtningsmapp för Empathy"
76
77 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
78 msgid "The default folder to save file transfers in."
79 msgstr "Standardmappen att spara filöverföringar i."
80
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
82 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
83 msgstr "Magiskt nummer används för att kontrollera om åtgärder för upprensning ska köras"
84
85 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
86 msgid "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks should be executed or not. Users should not change this key manually."
87 msgstr "empathy-sanity-cleaning.c använder detta tal för att kontrollera om åtgärder för upprensning ska köras eller inte. Användare bör inte ändra denna nyckel manuellt."
88
89 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
90 msgid "Show offline contacts"
91 msgstr "Visa frånkopplade kontakter"
92
93 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
94 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
95 msgstr "Huruvida frånkopplade kontakter ska visas i kontaktlistan."
96
97 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
98 msgid "Show avatars"
99 msgstr "Visa profilbilder"
100
101 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
102 msgid "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
103 msgstr "Huruvida profilbilder ska visas för kontakter i kontaktlistan och chattfönster."
104
105 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
106 msgid "Show protocols"
107 msgstr "Visa protokoll"
108
109 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
110 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
111 msgstr "Huruvida protokoll för kontakter ska visas i kontaktlistan."
112
113 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
114 msgid "Show Balance in contact list"
115 msgstr "Visa saldo i kontaktlista"
116
117 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
118 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
119 msgstr "Huruvida kontosaldon ska visas i kontaktlistan."
120
121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
122 msgid "Compact contact list"
123 msgstr "Kompakt kontaktlista"
124
125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
126 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
127 msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i kompakt läge."
128
129 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
130 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
132 msgid "Hide main window"
133 msgstr "Dölj huvudfönstret"
134
135 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
136 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
137 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
138 msgid "Hide the main window."
139 msgstr "Dölj huvudfönstret."
140
141 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
142 msgid "Default directory to select an avatar image from"
143 msgstr "Standardkatalog att välja en profilbild från"
144
145 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
146 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
147 msgstr "Den senaste katalogen som en profilbild valdes från."
148
149 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
150 msgid "Open new chats in separate windows"
151 msgstr "Öppna nya chattar i separata fönster"
152
153 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
154 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
155 msgstr "Öppna alltid ett separat fönster för nya chattar."
156
157 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
158 msgid "Display incoming events in the status area"
159 msgstr "Visa inkommande händelser i statusytan"
160
161 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
162 msgid "Display incoming events in the status area. If false, present them to the user immediately."
163 msgstr "Visa inkommande händelser i statusytan. Om false, visa dem direkt för användaren."
164
165 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
166 msgid "The position for the chat window side pane"
167 msgstr "Positionen för chattfönstrets sidopanel"
168
169 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
170 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
171 msgstr "Den lagrade positionen (i bildpunkter) för chattfönstrets sidopanel."
172
173 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
174 msgid "Show contact groups"
175 msgstr "Visa kontaktgrupper"
176
177 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
178 msgid "Whether to show groups in the contact list."
179 msgstr "Huruvida grupper ska visas i kontaktlistan."
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
182 msgid "Contact list sort criterion"
183 msgstr "Sorteringskriteria för kontaktlista"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
186 msgid "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort the contact list by name."
187 msgstr "Vilket kriteria som ska användas när kontaktlistan sorteras. Standard är att sortera efter kontaktens tillstånd med värdet \"state\". Värdet \"name\" kommer att sortera kontaktlistan efter namn."
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
190 msgid "Use notification sounds"
191 msgstr "Använd notifieringsljud"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
194 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
195 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för att notifiera om händelser."
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
198 msgid "Disable sounds when away"
199 msgstr "Inaktivera ljud under frånvaro"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
202 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
203 msgstr "Huruvida ljudnotifieringar ska spelas upp vid frånvaro eller upptagen."
204
205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
206 msgid "Play a sound for incoming messages"
207 msgstr "Spela upp ljud för inkommande meddelanden"
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
210 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
211 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för inkommande meddelanden."
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
214 msgid "Play a sound for outgoing messages"
215 msgstr "Spela upp ljud för utgående meddelanden"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
218 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
219 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för utgående meddelanden."
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
222 msgid "Play a sound for new conversations"
223 msgstr "Spela upp ett ljud för nya samtal"
224
225 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
226 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
227 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för nya samtal."
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
230 msgid "Play a sound when a contact logs in"
231 msgstr "Spela upp ljud när en kontakt loggar in"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
234 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
235 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar in i nätverket."
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
238 msgid "Play a sound when a contact logs out"
239 msgstr "Spela upp ett ljud när en kontakt loggar ut"
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
242 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
243 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar ut från nätverket."
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
246 msgid "Play a sound when we log in"
247 msgstr "Spela upp ljud när vi loggar in"
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
250 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
251 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp vid inloggning i ett nätverk."
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
254 msgid "Play a sound when we log out"
255 msgstr "Spela upp ljud när vi loggar ut"
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
258 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
259 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp vid utloggning från ett nätverk."
260
261 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
262 msgid "Enable popup notifications for new messages"
263 msgstr "Aktivera popupnotifieringar för nya meddelanden"
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
266 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
267 msgstr "Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot."
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
270 msgid "Disable popup notifications when away"
271 msgstr "Inaktivera popupnotifieringar under frånvaro"
272
273 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
274 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
275 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas vid frånvaro eller upptagen."
276
277 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
278 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
279 msgstr "Visa popupnotifieringar om chatten inte är fokuserad"
280
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
282 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused."
283 msgstr "Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot, även om chatten redan är öppnad, men inte fokuserad."
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
286 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
287 msgstr "Visa popupnotifieringar när en kontakt loggar in"
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
290 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
291 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas när en kontakt ansluter."
292
293 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
294 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
295 msgstr "Visa popupnotifieringar när en kontakt loggar ut"
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
298 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
299 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas när en kontakt kopplar från."
300
301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
302 msgid "Use graphical smileys"
303 msgstr "Använd grafiska smilisar"
304
305 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
306 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
307 msgstr "Huruvida smilisar ska omvandlas till grafiska bilder i samtal."
308
309 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
310 msgid "Show contact list in rooms"
311 msgstr "Visa kontaktlista i rum"
312
313 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
314 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
315 msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i chattrum."
316
317 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
318 msgid "Chat window theme"
319 msgstr "Chattfönstertema"
320
321 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
322 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
323 msgstr "Det tema som används för att visa samtal i chattfönster."
324
325 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
326 msgid "Chat window theme variant"
327 msgstr "Temavariant för chattfönster"
328
329 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
330 msgid "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
331 msgstr "Den temavariant som används för att visa samtalet i chattfönster."
332
333 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
334 msgid "Path of the Adium theme to use"
335 msgstr "Sökväg för Adium-temat att använda"
336
337 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
338 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
339 msgstr "Sökväg för Adium-temat som ska användas om temat som används för chatt är Adium."
340
341 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
342 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
343 msgstr "Aktivera utvecklingsverktyg för WebKit"
344
345 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
346 msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
347 msgstr "Huruvida utvecklingsverktyg för WebKit, såsom Webbinspekteraren, ska aktiveras."
348
349 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
350 msgid "Inform other users when you are typing to them"
351 msgstr "Informera andra användare när du skriver till dem"
352
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
354 msgid "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently affect the 'gone' state."
355 msgstr "Huruvida chattillstånd för \"composing\" (skriva) eller \"paused\" (pausad) ska skickas. Påverkar inte för tillfället tillståndet \"gone\" (frånvarande)."
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
358 msgid "Use theme for chat rooms"
359 msgstr "Använd tema för chattrum"
360
361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
362 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
363 msgstr "Huruvida temat för chattrum ska användas."
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
366 msgid "Spell checking languages"
367 msgstr "Rättstavningsspråk"
368
369 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
370 msgid "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
371 msgstr "Kommaseparerad lista av språk att använda för stavningskontroll (t.ex. \"sv, en, fr\")."
372
373 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
374 msgid "Enable spell checker"
375 msgstr "Aktivera stavningskontroll"
376
377 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
378 msgid "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
379 msgstr "Huruvida ord som matas in ska kontrolleras mot de språk som du vill kontrollera med."
380
381 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
382 msgid "Nick completed character"
383 msgstr "Tecken för smeknamnskomplettering"
384
385 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
386 msgid "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat."
387 msgstr "Tecken att lägga till efter smeknamn när smeknamnskomplettering (tab) används i gruppchatt."
388
389 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
390 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
391 msgstr "Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i chattfönstret"
392
393 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
394 msgid "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
395 msgstr "Huruvida Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i chattfönstret."
396
397 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
398 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
399 msgstr "Senast kontot valt i Gå in i rum-dialogen"
400
401 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
402 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
403 msgstr "Sökväg för D-Bus-objektet för senaste kontot valt för att gå in i ett rum."
404
405 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
406 msgid "Camera device"
407 msgstr "Kameraenhet"
408
409 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
410 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
411 msgstr "Standardenhet för kamera att använda i videosamtal, t.ex. /dev/video0."
412
413 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
414 msgid "Camera position"
415 msgstr "Kameraposition"
416
417 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
418 msgid "Position the camera preview should be during a call."
419 msgstr "Positionera kameravisningen som den ska vara under ett samtal."
420
421 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
422 msgid "Echo cancellation support"
423 msgstr "Stöd för ekosläckning"
424
425 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
426 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
427 msgstr "Huruvida Pulseaudios filter för ekosläckning ska aktiveras."
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
430 msgid "Show hint about closing the main window"
431 msgstr "Visa tips om att stänga huvudfönstret"
432
433 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
434 msgid "Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar."
435 msgstr "Huruvida meddelandedialogen om att stänga huvudfönstret ska visas när man klickar på \"x\"-knappen i titelraden."
436
437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
438 msgid "Empathy can publish the user's location"
439 msgstr "Empathy kan publicera användarens plats"
440
441 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
442 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
443 msgstr "Huruvida Empathy kan publicera användarens plats till sina kontakter."
444
445 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
446 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
447 msgstr "Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen"
448
449 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
450 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
451 msgstr "Huruvida Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen."
452
453 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
454 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
455 msgstr "Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen"
456
457 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
458 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
459 msgstr "Huruvida Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen."
460
461 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
462 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
463 msgstr "Empathy kan använda GPS:en för att gissa platsen"
464
465 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
466 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
467 msgstr "Huruvida Empathy kan använda GPS för att gissa platsen."
468
469 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
470 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
471 msgstr "Empathy bör minska precisionen för platsen"
472
473 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
474 msgid "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
475 msgstr "Huruvida Empathy ska minska platsens precision av integritetsskäl."
476
477 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:738
478 msgid "No reason was specified"
479 msgstr "Ingen anledning angavs"
480
481 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:741
482 msgid "The change in state was requested"
483 msgstr "Ändring i tillstånd begärdes"
484
485 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:744
486 msgid "You canceled the file transfer"
487 msgstr "Du avbröt filöverföringen"
488
489 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:747
490 msgid "The other participant canceled the file transfer"
491 msgstr "Den andra deltagaren avbröt filöverföringen"
492
493 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:750
494 msgid "Error while trying to transfer the file"
495 msgstr "Fel vid försök att överföra filen"
496
497 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:753
498 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
499 msgstr "Den andra deltagaren kunde inte överföra filen"
500
501 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:756
502 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
503 msgid "Unknown reason"
504 msgstr "Okänd anledning"
505
506 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:919
507 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
508 msgstr "Filöverföringen är färdig men filen blev skadad"
509
510 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1205
511 msgid "File transfer not supported by remote contact"
512 msgstr "Filöverföringar stöds inte fjärrkontakten"
513
514 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1261
515 msgid "The selected file is not a regular file"
516 msgstr "Den valda filen är inte en vanlig fil"
517
518 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1270
519 msgid "The selected file is empty"
520 msgstr "Den valda filen är tom"
521
522 #: ../libempathy/empathy-message.c:415
523 #: ../src/empathy-call-observer.c:129
524 #, c-format
525 msgid "Missed call from %s"
526 msgstr "Missat samtal från %s"
527
528 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
529 #: ../libempathy/empathy-message.c:419
530 #, c-format
531 msgid "Called %s"
532 msgstr "Ringde %s"
533
534 #: ../libempathy/empathy-message.c:422
535 #, c-format
536 msgid "Call from %s"
537 msgstr "Samtal från %s"
538
539 #: ../libempathy/empathy-utils.c:233
540 msgid "Available"
541 msgstr "Tillgänglig"
542
543 #: ../libempathy/empathy-utils.c:235
544 msgid "Busy"
545 msgstr "Upptagen"
546
547 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238
548 msgid "Away"
549 msgstr "Frånvarande"
550
551 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240
552 msgid "Invisible"
553 msgstr "Osynlig"
554
555 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
556 msgid "Offline"
557 msgstr "Frånkopplad"
558
559 #. translators: presence type is unknown
560 #: ../libempathy/empathy-utils.c:245
561 msgctxt "presence"
562 msgid "Unknown"
563 msgstr "Okänt"
564
565 #: ../libempathy/empathy-utils.c:285
566 msgid "No reason specified"
567 msgstr "Ingen anledning angavs"
568
569 #: ../libempathy/empathy-utils.c:287
570 #: ../libempathy/empathy-utils.c:343
571 msgid "Status is set to offline"
572 msgstr "Status är inställd till frånkopplad"
573
574 #: ../libempathy/empathy-utils.c:289
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:323
576 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
577 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
578 msgid "Network error"
579 msgstr "Nätverksfel"
580
581 #: ../libempathy/empathy-utils.c:291
582 #: ../libempathy/empathy-utils.c:325
583 msgid "Authentication failed"
584 msgstr "Autentisering misslyckades"
585
586 #: ../libempathy/empathy-utils.c:293
587 #: ../libempathy/empathy-utils.c:327
588 msgid "Encryption error"
589 msgstr "Krypteringsfel"
590
591 #: ../libempathy/empathy-utils.c:295
592 msgid "Name in use"
593 msgstr "Namnet används"
594
595 #: ../libempathy/empathy-utils.c:297
596 #: ../libempathy/empathy-utils.c:329
597 msgid "Certificate not provided"
598 msgstr "Certifikat inte tillhandahållet"
599
600 #: ../libempathy/empathy-utils.c:299
601 #: ../libempathy/empathy-utils.c:331
602 msgid "Certificate untrusted"
603 msgstr "Certifikatet är inte betrott"
604
605 #: ../libempathy/empathy-utils.c:301
606 #: ../libempathy/empathy-utils.c:333
607 msgid "Certificate expired"
608 msgstr "Certifikatet har gått ut"
609
610 #: ../libempathy/empathy-utils.c:303
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:335
612 msgid "Certificate not activated"
613 msgstr "Certifikatet är inte aktiverat"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:305
616 #: ../libempathy/empathy-utils.c:337
617 msgid "Certificate hostname mismatch"
618 msgstr "Värdnamnet i certifikatet stämmer inte"
619
620 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
621 #: ../libempathy/empathy-utils.c:339
622 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
623 msgstr "Certifikatets fingeravtryck stämmer inte"
624
625 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
626 #: ../libempathy/empathy-utils.c:341
627 msgid "Certificate self-signed"
628 msgstr "Självsignerat certifikat"
629
630 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
631 msgid "Certificate error"
632 msgstr "Certifikatfel"
633
634 #: ../libempathy/empathy-utils.c:345
635 msgid "Encryption is not available"
636 msgstr "Kryptering är inte tillgängligt"
637
638 #: ../libempathy/empathy-utils.c:347
639 msgid "Certificate is invalid"
640 msgstr "Certifikatet är ogiltigt"
641
642 #: ../libempathy/empathy-utils.c:349
643 msgid "Connection has been refused"
644 msgstr "Anslutningen vägrades"
645
646 #: ../libempathy/empathy-utils.c:351
647 msgid "Connection can't be established"
648 msgstr "Anslutningen kunde inte etableras"
649
650 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
651 msgid "Connection has been lost"
652 msgstr "Anslutningen förlorades"
653
654 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
655 msgid "This account is already connected to the server"
656 msgstr "Detta konto är redan anslutet till servern"
657
658 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
659 msgid "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
660 msgstr "Anslutningen har ersatts av en ny anslutning med samma resurs"
661
662 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360
663 msgid "The account already exists on the server"
664 msgstr "Kontot finns redan på servern"
665
666 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362
667 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
668 msgstr "Servern är för tillfället för upptagen för att hantera anslutningen"
669
670 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
671 msgid "Certificate has been revoked"
672 msgstr "Certifikatet har spärrats"
673
674 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366
675 msgid "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
676 msgstr "Certifikatet använder en osäker skifferalgoritm eller är kryptografiskt svag"
677
678 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369
679 msgid "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
680 msgstr "Längd på servercertifikatet, eller djup för servercertifikatkedjan, överstiger begränsningen för krypteringsbiblioteket"
681
682 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373
683 msgid "Your software is too old"
684 msgstr "Din programvara är för gammal"
685
686 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375
687 msgid "Internal error"
688 msgstr "Internt fel"
689
690 #: ../libempathy/empathy-utils.c:534
691 msgid "People Nearby"
692 msgstr "Personer i närheten"
693
694 #: ../libempathy/empathy-utils.c:539
695 msgid "Yahoo! Japan"
696 msgstr "Yahoo! Japan"
697
698 #: ../libempathy/empathy-utils.c:568
699 msgid "Google Talk"
700 msgstr "Google Talk"
701
702 #: ../libempathy/empathy-utils.c:569
703 msgid "Facebook Chat"
704 msgstr "Facebook-chatt"
705
706 #: ../libempathy/empathy-time.c:90
707 #, c-format
708 msgid "%d second ago"
709 msgid_plural "%d seconds ago"
710 msgstr[0] "%d sekund sedan"
711 msgstr[1] "%d sekunder sedan"
712
713 #: ../libempathy/empathy-time.c:96
714 #, c-format
715 msgid "%d minute ago"
716 msgid_plural "%d minutes ago"
717 msgstr[0] "%d minut sedan"
718 msgstr[1] "%d minuter sedan"
719
720 #: ../libempathy/empathy-time.c:102
721 #, c-format
722 msgid "%d hour ago"
723 msgid_plural "%d hours ago"
724 msgstr[0] "%d timme sedan"
725 msgstr[1] "%d timmar sedan"
726
727 #: ../libempathy/empathy-time.c:108
728 #, c-format
729 msgid "%d day ago"
730 msgid_plural "%d days ago"
731 msgstr[0] "%d dag sedan"
732 msgstr[1] "%d dagar sedan"
733
734 #: ../libempathy/empathy-time.c:114
735 #, c-format
736 msgid "%d week ago"
737 msgid_plural "%d weeks ago"
738 msgstr[0] "%d vecka sedan"
739 msgstr[1] "%d veckor sedan"
740
741 #: ../libempathy/empathy-time.c:120
742 #, c-format
743 msgid "%d month ago"
744 msgid_plural "%d months ago"
745 msgstr[0] "%d månad sedan"
746 msgstr[1] "%d månader sedan"
747
748 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
749 msgid "in the future"
750 msgstr "i framtiden"
751
752 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:75
753 msgid "Password not found"
754 msgstr "Lösenordet hittades inte"
755
756 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:218
757 #, c-format
758 msgid "IM account password for %s (%s)"
759 msgstr "Lösenord för chattkonto för %s (%s)"
760
761 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:253
762 #, c-format
763 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
764 msgstr "Lösenbord för chattrummet \"%s\" för kontot %s (%s)"
765
766 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
767 msgid "All accounts"
768 msgstr "Alla konton"
769
770 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
771 #: ../src/empathy-import-widget.c:336
772 msgid "Account"
773 msgstr "Konto"
774
775 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
776 msgid "Password"
777 msgstr "Lösenord"
778
779 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
781 msgid "Server"
782 msgstr "Server"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
785 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:529
786 msgid "Port"
787 msgstr "Port"
788
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
790 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
791 #, c-format
792 msgid "%s:"
793 msgstr "%s:"
794
795 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:14
797 msgid "Username:"
798 msgstr "Användarnamn:"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
801 msgid "A_pply"
802 msgstr "V_erkställ"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
805 msgid "L_og in"
806 msgstr "L_ogga in"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
809 msgid "This account already exists on the server"
810 msgstr "Detta konto finns redan på servern"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
813 msgid "Create a new account on the server"
814 msgstr "Skapa ett nytt konto på servern"
815
816 #. To translators: The first parameter is the login id and the
817 #. * second one is the network. The resulting string will be something
818 #. * like: "MyUserName on freenode".
819 #. * You should reverse the order of these arguments if the
820 #. * server should come before the login id in your locale.
821 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
822 #, c-format
823 msgid "%1$s on %2$s"
824 msgstr "%1$s på %2$s"
825
826 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
827 #. * string will be something like: "Jabber Account"
828 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
829 #, c-format
830 msgid "%s Account"
831 msgstr "%s-konto"
832
833 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
834 msgid "New account"
835 msgstr "Nytt konto"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
840 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
842 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
844 msgid "Pass_word:"
845 msgstr "L_ösenord:"
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
848 msgid "Screen _Name:"
849 msgstr "Skärm_namn:"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
852 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
853 msgstr "<b>Exempel:</b> MittSkärmnamn"
854
855 #. remember password ticky box
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
864 msgid "Remember password"
865 msgstr "Kom ihåg lösenordet"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
873 msgid "_Port:"
874 msgstr "_Port:"
875
876 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
879 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
881 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
882 msgid "_Server:"
883 msgstr "_Server:"
884
885 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
886 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
887 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:15
890 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
891 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
894 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
895 msgid "Advanced"
896 msgstr "Avancerat"
897
898 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
899 msgid "What is your AIM screen name?"
900 msgstr "Vad är ditt AIM-skärmnamn?"
901
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
903 msgid "What is your AIM password?"
904 msgstr "Vad är ditt AIM-lösenord?"
905
906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
908 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
912 msgid "Remember Password"
913 msgstr "Kom ihåg lösenordet"
914
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
917 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
918 msgid "Login I_D:"
919 msgstr "Inloggningsi_d:"
920
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
922 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
923 msgid "<b>Example:</b> username"
924 msgstr "<b>Exempel:</b> användarnamn"
925
926 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
927 msgid "What is your GroupWise User ID?"
928 msgstr "Vad är ditt användar-id för GroupWise?"
929
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
931 msgid "What is your GroupWise password?"
932 msgstr "Vad är ditt lösenord för GroupWise?"
933
934 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
935 msgid "ICQ _UIN:"
936 msgstr "ICQ _UIN:"
937
938 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
939 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
940 msgstr "<b>Exempel:</b> 123456789"
941
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
944 msgid "Ch_aracter set:"
945 msgstr "Te_ckenuppsättning:"
946
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
948 msgid "What is your ICQ UIN?"
949 msgstr "Vad är ditt ICQ UIN?"
950
951 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
952 msgid "What is your ICQ password?"
953 msgstr "Vad är ditt ICQ-lösenord?"
954
955 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
956 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
957 msgid "Auto"
958 msgstr "Automatisk"
959
960 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
961 msgid "UDP"
962 msgstr "UDP"
963
964 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
965 msgid "TCP"
966 msgstr "TCP"
967
968 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
969 msgid "TLS"
970 msgstr "TLS"
971
972 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
973 #. * best to keep the English version.
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
975 msgid "Register"
976 msgstr "Registrera"
977
978 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
979 #. * best to keep the English version.
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
981 msgid "Options"
982 msgstr "Options"
983
984 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
985 msgid "None"
986 msgstr "Ingen"
987
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
989 msgid "Network"
990 msgstr "Nätverk"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
993 msgid "Network:"
994 msgstr "Nätverk:"
995
996 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
997 msgid "Character set:"
998 msgstr "Teckenuppsättning:"
999
1000 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1001 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
1002 msgid "Add…"
1003 msgstr "Lägg till…"
1004
1005 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1006 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1007 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1008 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1009 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1010 msgid "Remove"
1011 msgstr "Ta bort"
1012
1013 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1014 msgid "Up"
1015 msgstr "Uppåt"
1016
1017 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1018 msgid "Down"
1019 msgstr "Nedåt"
1020
1021 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1022 msgid "Servers"
1023 msgstr "Servrar"
1024
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1026 msgid "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a password."
1027 msgstr "De flesta IRC-servrar behöver inte något lösenord. Ange endast ett lösenord om du är säker på att det behövs."
1028
1029 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1030 msgid "Nickname:"
1031 msgstr "Smeknamn:"
1032
1033 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
1034 msgid "Password:"
1035 msgstr "Lösenord:"
1036
1037 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1038 msgid "Quit message:"
1039 msgstr "Avslutningsmeddelande:"
1040
1041 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1042 msgid "Real name:"
1043 msgstr "Verkligt namn:"
1044
1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:16
1046 msgid "Which IRC network?"
1047 msgstr "Vilket IRC-nätverk?"
1048
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:17
1050 msgid "What is your IRC nickname?"
1051 msgstr "Vad är ditt IRC-smeknamn?"
1052
1053 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1054 msgid "What is your Facebook username?"
1055 msgstr "Vad är ditt användarnamn för Facebook?"
1056
1057 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1058 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1059 msgid ""
1060 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1061 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1062 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a Facebook username if you don't have one."
1063 msgstr ""
1064 "Detta är ditt användarnamn, inte ditt vanliga inloggningsnamn på Facebook.\n"
1065 "Om du har facebook.com/<b>hamster</b> så ange <b>hamster</b>.\n"
1066 "Använd <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">denna sida</a> för att välja ett Facebook-användarnamn om du inte redan har ett."
1067
1068 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1069 msgid "What is your Facebook password?"
1070 msgstr "Vad är ditt Facebook-lösenord?"
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1073 msgid "What is your Google ID?"
1074 msgstr "Vad är ditt Google ID?"
1075
1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1077 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1078 msgstr "<b>Exempel:</b> användare@gmail.com"
1079
1080 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1081 msgid "What is your Google password?"
1082 msgstr "Vad är ditt Google-lösenord?"
1083
1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1085 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1086 msgstr "<b>Exempel:</b> användare@jabber.org"
1087
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1089 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1090 msgstr "I_gnorera SSL-certifikatfel"
1091
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1093 msgid "Priori_ty:"
1094 msgstr "Pri_oritet:"
1095
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1097 msgid "Reso_urce:"
1098 msgstr "_Resurs:"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1101 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1102 msgstr "Kr_yptering krävs (TLS/SSL)"
1103
1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1105 msgid "Use old SS_L"
1106 msgstr "Använd gammal SS_L"
1107
1108 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1109 msgid "Override server settings"
1110 msgstr "Åsidosätt serverinställningar"
1111
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1113 msgid "What is your Jabber ID?"
1114 msgstr "Vad är ditt Jabber ID?"
1115
1116 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1117 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1118 msgstr "Vilket Jabber ID vill du använda?"
1119
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1121 msgid "What is your Jabber password?"
1122 msgstr "Vad är ditt Jabber-lösenord?"
1123
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1125 msgid "What is your desired Jabber password?"
1126 msgstr "Vilket lösenord vill du använda för Jabber?"
1127
1128 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1129 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1130 msgstr "<b>Exempel:</b> användare@hotmail.com"
1131
1132 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1133 msgid "What is your Windows Live ID?"
1134 msgstr "Vad är ditt id för Windows Live?"
1135
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1137 msgid "What is your Windows Live password?"
1138 msgstr "Vad är ditt lösenord för Windows Live?"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1141 msgid "Nic_kname:"
1142 msgstr "S_meknamn:"
1143
1144 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1145 msgid "_Last Name:"
1146 msgstr "_Efternamn:"
1147
1148 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1149 msgid "_First Name:"
1150 msgstr "_Förnamn:"
1151
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1153 msgid "_Published Name:"
1154 msgstr "_Publikt namn:"
1155
1156 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1157 msgid "_Jabber ID:"
1158 msgstr "_Jabber-id:"
1159
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1161 msgid "E-_mail address:"
1162 msgstr "E-_postadress:"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1165 msgid "_Username:"
1166 msgstr "A_nvändarnamn:"
1167
1168 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1169 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1170 msgstr "<b>Exempel:</b> användare@min.sipserver"
1171
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1173 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1174 msgstr "Använd detta konto för att ringa _fasta telefoner och mobiltelefoner"
1175
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1177 msgid "NAT Traversal Options"
1178 msgstr "Flaggor för NAT-traversering"
1179
1180 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1181 msgid "Proxy Options"
1182 msgstr "Proxyalternativ"
1183
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1185 msgid "Miscellaneous Options"
1186 msgstr "Diverse alternativ"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1189 msgid "STUN Server:"
1190 msgstr "STUN-server:"
1191
1192 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1193 msgid "Discover the STUN server automatically"
1194 msgstr "Upptäck STUN-servern automatiskt"
1195
1196 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1197 msgid "Discover Binding"
1198 msgstr "Upptäck bindning"
1199
1200 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1202 msgid "Server:"
1203 msgstr "Server:"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1206 msgid "Keep-Alive Options"
1207 msgstr "Keep-Alive-flaggor"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1210 msgid "Mechanism:"
1211 msgstr "Mekanism:"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1214 msgid "Interval (seconds)"
1215 msgstr "Intervall (sekunder)"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1218 msgid "Authentication username:"
1219 msgstr "Användarnamn för autentisering:"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1222 msgid "Transport:"
1223 msgstr "Transport:"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1226 msgid "Loose Routing"
1227 msgstr "Loose Routing"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1230 msgid "Ignore TLS Errors"
1231 msgstr "Ignorera TLS-fel"
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1234 msgid "Port:"
1235 msgstr "Port:"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1238 msgid "What is your SIP login ID?"
1239 msgstr "Vad är ditt inloggnings-id för SIP?"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1242 msgid "What is your SIP account password?"
1243 msgstr "Vad är lösenordet för ditt SIP-konto?"
1244
1245 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1246 msgid "Yahoo! I_D:"
1247 msgstr "Yahoo!-I_D:"
1248
1249 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1250 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1251 msgstr "I_gnorera inbjudningar till konferenser och chattrum"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1254 msgid "_Room List locale:"
1255 msgstr "Lokalanpassning för _rumslista:"
1256
1257 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1258 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1259 msgstr "Vad är ditt Yahoo! ID?"
1260
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1262 msgid "What is your Yahoo! password?"
1263 msgstr "Vad är ditt Yahoo!-lösenord?"
1264
1265 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1267 msgid "Couldn't convert image"
1268 msgstr "Kunde inte konvertera bild"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1271 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1272 msgstr "Inget av de accepterade bildformaten stöds på ditt system"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1275 msgid "Couldn't save picture to file"
1276 msgstr "Kunde inte spara bilden till fil"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1279 msgid "Select Your Avatar Image"
1280 msgstr "Välj din profilbild"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1283 msgid "Take a picture..."
1284 msgstr "Ta en bild..."
1285
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1287 msgid "No Image"
1288 msgstr "Ingen bild"
1289
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1291 msgid "Images"
1292 msgstr "Bilder"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1295 msgid "All Files"
1296 msgstr "Alla filer"
1297
1298 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1299 msgid "Click to enlarge"
1300 msgstr "Klicka för att förstora"
1301
1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1304 msgid "There was an error starting the call"
1305 msgstr "Det inträffade ett fel när samtalet startades"
1306
1307 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1308 msgid "The specified contact doesn't support calls"
1309 msgstr "Den angivna kontakten saknar stöd för röstsamtal"
1310
1311 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1312 msgid "The specified contact is offline"
1313 msgstr "Den valda kontakten är frånkopplad"
1314
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1316 msgid "The specified contact is not valid"
1317 msgstr "Den valda kontakten är inte giltig"
1318
1319 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1320 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1321 msgstr "Nödsamtal stöds inte med detta protokollet"
1322
1323 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1324 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1325 msgstr "Ditt kontosaldo är för lågt för att ringa detta samtal"
1326
1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
1328 msgid "Failed to open private chat"
1329 msgstr "Misslyckades med att öppna privat chatt"
1330
1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
1332 msgid "Topic not supported on this conversation"
1333 msgstr "Ämne stöds inte för detta samtal"
1334
1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
1336 msgid "You are not allowed to change the topic"
1337 msgstr "Du tillåts inte att ändra ämnet"
1338
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:992
1340 #, c-format
1341 msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1342 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt kontakt-id"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
1345 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1346 msgstr "/clear: töm alla meddelanden från det aktuella samtalet"
1347
1348 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
1349 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1350 msgstr "/topic <ämne>: ställ in ämnet för det aktuella samtalet"
1351
1352 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
1353 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1354 msgstr "/join <chattrummets ID>: gå in i ett nytt chattrum"
1355
1356 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1096
1357 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1358 msgstr "/j <chattrummets ID>: gå in i ett nytt chattrum"
1359
1360 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
1361 msgid "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the current one"
1362 msgstr "/part [<chattrummets ID>] [<anledning>]: lämna chattrummet, det aktuella som standard"
1363
1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1104
1365 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1366 msgstr "/query <kontaktens ID> [<meddelande>]: öppna en privat chatt"
1367
1368 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
1369 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1370 msgstr "/msg <kontaktens ID> <meddelande>: öppna en privat chatt"
1371
1372 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1110
1373 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1374 msgstr "/nick <smeknamn>: ändra ditt smeknamn på aktuell server"
1375
1376 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1113
1377 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1378 msgstr "/me <meddelande>: skicka ett ACTION-meddelande till aktuellt samtal"
1379
1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1116
1381 msgid "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to join a new chat room\""
1382 msgstr "/say <meddelande>: skicka <meddelande> till det aktuella samtalet. Detta används för att skicka ett meddelande som börjar med ett \"/\". Till exempel: \"/say /join används för att gå in i ett nytt chattrum\""
1383
1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1121
1385 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1386 msgstr "/whois <kontakt-id>: visa information om en kontakt"
1387
1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1124
1389 msgid "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, show its usage."
1390 msgstr "/help [<kommando>]: visa alla kommandon som stöds. Om <kommando> har definierats, visa dess användning."
1391
1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
1393 #, c-format
1394 msgid "Usage: %s"
1395 msgstr "Användning: %s"
1396
1397 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1188
1398 msgid "Unknown command"
1399 msgstr "Okänt kommando"
1400
1401 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1314
1402 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1403 msgstr "Okänt kommando; se /help för tillgängliga kommandon"
1404
1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1565
1406 msgid "insufficient balance to send message"
1407 msgstr "otillräckliga medel på kontot för att skicka meddelande"
1408
1409 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1569
1410 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1583
1411 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1646
1412 #, c-format
1413 msgid "Error sending message '%s': %s"
1414 msgstr "Fel vid sändning av meddelandet \"%s\": %s"
1415
1416 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1571
1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
1418 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1650
1419 #, c-format
1420 msgid "Error sending message: %s"
1421 msgstr "Fel vid sändning av meddelande: %s"
1422
1423 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1424 #. * account to send the message.
1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1577
1426 #, c-format
1427 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1428 msgstr "kontosaldot är för lågt för att skicka meddelande. <a href='%s'>Fyll på</a>."
1429
1430 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
1431 msgid "not capable"
1432 msgstr "inte kapabel"
1433
1434 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1624
1435 msgid "offline"
1436 msgstr "frånkopplad"
1437
1438 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1627
1439 msgid "invalid contact"
1440 msgstr "ogiltig kontakt"
1441
1442 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1630
1443 msgid "permission denied"
1444 msgstr "åtkomst nekad"
1445
1446 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1633
1447 msgid "too long message"
1448 msgstr "för långt meddelande"
1449
1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1636
1451 msgid "not implemented"
1452 msgstr "inte implementerat"
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1640
1455 msgid "unknown"
1456 msgstr "okänt"
1457
1458 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1707
1459 #: ../src/empathy-chat-window.c:920
1460 msgid "Topic:"
1461 msgstr "Ämne:"
1462
1463 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1722
1464 #, c-format
1465 msgid "Topic set to: %s"
1466 msgstr "Ämnet inställt till: %s"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1724
1469 #, c-format
1470 msgid "Topic set by %s to: %s"
1471 msgstr "Ämnet angivet av %s till: %s"
1472
1473 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1729
1475 msgid "No topic defined"
1476 msgstr "Inget ämne definierat"
1477
1478 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2245
1479 msgid "(No Suggestions)"
1480 msgstr "(Inga förslag)"
1481
1482 #. translators: %s is the selected word
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2313
1484 #, c-format
1485 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1486 msgstr "Lägg till \"%s\" till ordbok"
1487
1488 #. translators: first %s is the selected word,
1489 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1490 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2350
1491 #, c-format
1492 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1493 msgstr "Lägg till \"%s\" till %s-ordboken"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2420
1496 msgid "Insert Smiley"
1497 msgstr "Infoga smilis"
1498
1499 #. send button
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2438
1501 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
1502 msgid "_Send"
1503 msgstr "_Skicka"
1504
1505 #. Spelling suggestions
1506 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2495
1507 msgid "_Spelling Suggestions"
1508 msgstr "Sta_vningsförslag"
1509
1510 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2584
1511 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1512 msgstr "Misslyckades med att hämta senaste loggar"
1513
1514 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2723
1515 #, c-format
1516 msgid "%s has disconnected"
1517 msgstr "%s har kopplat från"
1518
1519 #. translators: reverse the order of these arguments
1520 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1521 #.
1522 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2730
1523 #, c-format
1524 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1525 msgstr "%1$s sparkades ut av %2$s"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2733
1528 #, c-format
1529 msgid "%s was kicked"
1530 msgstr "%s sparkades ut"
1531
1532 #. translators: reverse the order of these arguments
1533 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1534 #.
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2741
1536 #, c-format
1537 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1538 msgstr "%1$s blev bannlyst av %2$s"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2744
1541 #, c-format
1542 msgid "%s was banned"
1543 msgstr "%s blev bannlyst"
1544
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2748
1546 #, c-format
1547 msgid "%s has left the room"
1548 msgstr "%s har lämnat rummet"
1549
1550 #. Note to translators: this string is appended to
1551 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1552 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1553 #. * please let us know. :-)
1554 #.
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2757
1556 #, c-format
1557 msgid " (%s)"
1558 msgstr " (%s)"
1559
1560 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2782
1561 #, c-format
1562 msgid "%s has joined the room"
1563 msgstr "%s har gått in i rummet"
1564
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2807
1566 #, c-format
1567 msgid "%s is now known as %s"
1568 msgstr "%s är nu känd som %s"
1569
1570 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1571 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1572 #. * we get the new handler.
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2994
1574 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1888
1575 #: ../src/empathy-event-manager.c:1279
1576 #: ../src/empathy-call-window.c:1502
1577 #: ../src/empathy-call-window.c:1552
1578 #: ../src/empathy-call-window.c:2590
1579 msgid "Disconnected"
1580 msgstr "Frånkopplad"
1581
1582 #. Add message
1583 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3658
1584 msgid "Would you like to store this password?"
1585 msgstr "Vill du lagra detta lösenord?"
1586
1587 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3664
1588 msgid "Remember"
1589 msgstr "Kom ihåg"
1590
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3674
1592 msgid "Not now"
1593 msgstr "Inte nu"
1594
1595 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3718
1596 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1597 msgid "Retry"
1598 msgstr "Försök igen"
1599
1600 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3722
1601 msgid "Wrong password; please try again:"
1602 msgstr "Felaktigt lösenord. Försök igen:"
1603
1604 #. Add message
1605 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3852
1606 msgid "This room is protected by a password:"
1607 msgstr "Detta rum är skyddat med ett lösenord:"
1608
1609 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3879
1610 msgid "Join"
1611 msgstr "Gå in"
1612
1613 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4071
1614 #: ../src/empathy-event-manager.c:1300
1615 msgid "Connected"
1616 msgstr "Ansluten"
1617
1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4126
1619 msgid "Conversation"
1620 msgstr "Samtal"
1621
1622 #. Translators: this string is a something like
1623 #. * "Escher Cat (SMS)"
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4131
1625 #, c-format
1626 msgid "%s (SMS)"
1627 msgstr "%s (SMS)"
1628
1629 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:262
1630 msgid "Unknown or invalid identifier"
1631 msgstr "Okänd eller ogiltig identifierare"
1632
1633 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1634 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1635 msgstr "Blockering av kontakter är för närvarande inte möjligt"
1636
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1638 msgid "Contact blocking unavailable"
1639 msgstr "Kontaktblockering är inte möjlig"
1640
1641 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1642 msgid "Permission Denied"
1643 msgstr "Åtkomst nekad"
1644
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:272
1646 msgid "Could not block contact"
1647 msgstr "Kunde inte blockera kontakten"
1648
1649 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:610
1650 msgid "Edit Blocked Contacts"
1651 msgstr "Redigera blockerade kontakter"
1652
1653 #. Account and Identifier
1654 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1655 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
1656 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
1658 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1659 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
1660 msgid "Account:"
1661 msgstr "Konto:"
1662
1663 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1664 msgid "Blocked Contacts"
1665 msgstr "Blockerade kontakter"
1666
1667 #. Copy Link Address menu item
1668 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
1669 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1670 msgid "_Copy Link Address"
1671 msgstr "_Kopiera länkadress"
1672
1673 #. Open Link menu item
1674 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
1675 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1676 msgid "_Open Link"
1677 msgstr "_Öppna länk"
1678
1679 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1680 #. * chat windows (strftime format string)
1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
1682 msgid "%A %B %d %Y"
1683 msgstr "%A %e %B %Y"
1684
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1687 msgid "New Contact"
1688 msgstr "Ny kontakt"
1689
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
1692 #, c-format
1693 msgid "Block %s?"
1694 msgstr "Blockera %s?"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
1698 #, c-format
1699 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1700 msgstr "Är du säker på att du vill blockera \"%s\" från att kontakta dig igen?"
1701
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
1703 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
1704 msgid "_Block"
1705 msgstr "_Blockera"
1706
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
1709 msgid "_Report this contact as abusive"
1710 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1711 msgstr[0] "_Rapportera denna kontakt som stötande"
1712 msgstr[1] "_Rapportera dessa kontakter som stötande"
1713
1714 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1715 msgid "Subscription Request"
1716 msgstr "Prenumerationsbegäran"
1717
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1719 msgid "_Block User"
1720 msgstr "_Blockera användare"
1721
1722 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1723 msgid "Decide _Later"
1724 msgstr "Bestäm _senare"
1725
1726 #. Title
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
1728 msgid "Search contacts"
1729 msgstr "Sök efter kontakter"
1730
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1732 msgid "Search: "
1733 msgstr "Sök: "
1734
1735 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
1736 msgid "_Add Contact"
1737 msgstr "_Lägg till kontakt"
1738
1739 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
1740 msgid "No contacts found"
1741 msgstr "Inga kontakter hittades"
1742
1743 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
1744 msgid "Your message introducing yourself:"
1745 msgstr "Introducera dig själv:"
1746
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
1748 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1749 msgstr "Jag skulle vilja kunna se när du är ansluten. Tack!"
1750
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:567
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
1753 msgid "Channels:"
1754 msgstr "Kanaler:"
1755
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:747
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1758 msgid "Country ISO Code:"
1759 msgstr "Landets ISO-kod:"
1760
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1763 msgid "Country:"
1764 msgstr "Land:"
1765
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1768 msgid "State:"
1769 msgstr "Län:"
1770
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1773 msgid "City:"
1774 msgstr "Stad:"
1775
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1778 msgid "Area:"
1779 msgstr "Område:"
1780
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1783 msgid "Postal Code:"
1784 msgstr "Postnummer:"
1785
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1788 msgid "Street:"
1789 msgstr "Gata:"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1793 msgid "Building:"
1794 msgstr "Byggnad:"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
1797 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1798 msgid "Floor:"
1799 msgstr "Våning:"
1800
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
1802 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1803 msgid "Room:"
1804 msgstr "Rum:"
1805
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1808 msgid "Text:"
1809 msgstr "Text:"
1810
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1813 msgid "Description:"
1814 msgstr "Beskrivning:"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
1817 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1818 msgid "URI:"
1819 msgstr "URI:"
1820
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
1822 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1823 msgid "Accuracy Level:"
1824 msgstr "Precisionsnivå:"
1825
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
1827 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1828 msgid "Error:"
1829 msgstr "Fel:"
1830
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1833 msgid "Vertical Error (meters):"
1834 msgstr "Vertikalt fel (meter):"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1838 msgid "Horizontal Error (meters):"
1839 msgstr "Horisontellt fel (meter):"
1840
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1843 msgid "Speed:"
1844 msgstr "Hastighet:"
1845
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1848 msgid "Bearing:"
1849 msgstr "Riktning:"
1850
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1853 msgid "Climb Speed:"
1854 msgstr "Höjdökning:"
1855
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1858 msgid "Last Updated on:"
1859 msgstr "Senast uppdaterad:"
1860
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1863 msgid "Longitude:"
1864 msgstr "Longitud:"
1865
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1868 msgid "Latitude:"
1869 msgstr "Latitud:"
1870
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1873 msgid "Altitude:"
1874 msgstr "Höjd:"
1875
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:846
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:861
1878 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
1879 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
1880 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1881 msgid "Location"
1882 msgstr "Plats"
1883
1884 #. translators: format is "Location, $date"
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
1886 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
1887 #, c-format
1888 msgid "%s, %s"
1889 msgstr "%s, %s"
1890
1891 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
1893 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1894 msgstr "%e %B, %Y klockan %H.%M UTC"
1895
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:997
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1898 msgid "Save Avatar"
1899 msgstr "Spara profilbild"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1053
1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1903 msgid "Unable to save avatar"
1904 msgstr "Kunde inte spara profilbild"
1905
1906 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1444
1907 msgid "Personal Details"
1908 msgstr "Personliga detaljer"
1909
1910 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1447
1911 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1912 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1913 msgid "Contact Details"
1914 msgstr "Kontaktuppgifter"
1915
1916 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1917 msgid "Full name"
1918 msgstr "Fullständigt namn"
1919
1920 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1921 msgid "Phone number"
1922 msgstr "Telefonnummer"
1923
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
1925 msgid "E-mail address"
1926 msgstr "E-postadress"
1927
1928 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
1929 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
1930 msgid "Website"
1931 msgstr "Webbplats"
1932
1933 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
1934 msgid "Birthday"
1935 msgstr "Födelsedag"
1936
1937 #. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1938 #. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1939 #. * with their IM client.
1940 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
1941 msgid "Last seen:"
1942 msgstr "Sågs senast:"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
1945 msgid "Connected from:"
1946 msgstr "Ansluten från:"
1947
1948 #. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1949 #. * and should bin this.
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
1951 msgid "Away message:"
1952 msgstr "Frånvaromeddelande:"
1953
1954 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
1955 msgid "work"
1956 msgstr "arbete"
1957
1958 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
1959 msgid "home"
1960 msgstr "hem"
1961
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
1963 msgid "mobile"
1964 msgstr "mobil"
1965
1966 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
1967 msgid "voice"
1968 msgstr "röst"
1969
1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
1971 msgid "preferred"
1972 msgstr "föredragen"
1973
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
1975 msgid "postal"
1976 msgstr "postadress"
1977
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
1979 msgid "parcel"
1980 msgstr "leveransadress"
1981
1982 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1983 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1984 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1985 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
1986 msgid "Identifier:"
1987 msgstr "Identifierare:"
1988
1989 #. Alias
1990 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1991 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
1992 msgid "Alias:"
1993 msgstr "Alias:"
1994
1995 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1996 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1997 msgstr "<b>Plats</b> den (datum)\t"
1998
1999 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
2000 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2001 msgid "Information requested…"
2002 msgstr "Information begärd..."
2003
2004 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2005 msgid "Client Information"
2006 msgstr "Klientinformation"
2007
2008 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2009 msgid "OS:"
2010 msgstr "OS:"
2011
2012 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2013 msgid "Version:"
2014 msgstr "Version:"
2015
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2017 msgid "Client:"
2018 msgstr "Klient:"
2019
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
2021 msgid "Groups"
2022 msgstr "Grupper"
2023
2024 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
2025 msgid "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can select more than one group or no groups."
2026 msgstr "Välj de grupper som du vill att denna kontakt ska finnas i. Observera att du kan välja fler än en grupp eller inga grupper alls."
2027
2028 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
2029 msgid "_Add Group"
2030 msgstr "_Lägg till grupp"
2031
2032 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
2033 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2034 msgid "Select"
2035 msgstr "Välj"
2036
2037 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
2038 #: ../src/empathy-roster-window.c:1970
2039 msgid "Group"
2040 msgstr "Grupp"
2041
2042 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
2043 msgid "The following identity will be blocked:"
2044 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2045 msgstr[0] "Följande identitet kommer att blockeras:"
2046 msgstr[1] "Följande identiteter kommer att blockeras:"
2047
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
2049 msgid "The following identity can not be blocked:"
2050 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2051 msgstr[0] "Följande identitet kan inte blockeras:"
2052 msgstr[1] "Följande identiteter kan inte blockeras:"
2053
2054 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
2055 msgid "Edit Contact Information"
2056 msgstr "Redigera kontaktinformation"
2057
2058 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2059 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2060 msgid "Linked Contacts"
2061 msgstr "Länkade kontakter"
2062
2063 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2064 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2065 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2066 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:173
2067 #, c-format
2068 msgid "%s (%s)"
2069 msgstr "%s (%s)"
2070
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:345
2072 msgid "Select account to use to place the call"
2073 msgstr "Välj konto att använda för att ringa samtalet"
2074
2075 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2076 #. * title
2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:349
2078 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2079 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1290
2080 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2081 msgid "Call"
2082 msgstr "Ring"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
2085 msgid "Mobile"
2086 msgstr "Mobil"
2087
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
2089 msgid "Work"
2090 msgstr "Arbete"
2091
2092 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:418
2093 msgid "HOME"
2094 msgstr "HEM"
2095
2096 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:659
2097 msgid "_Block Contact"
2098 msgstr "_Blockera kontakt"
2099
2100 #. add chat button
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1018
2102 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
2103 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
2104 msgid "_Chat"
2105 msgstr "_Chatt"
2106
2107 #. add SMS button
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1053
2109 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
2110 msgid "_SMS"
2111 msgstr "_SMS"
2112
2113 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1086
2114 msgctxt "menu item"
2115 msgid "_Audio Call"
2116 msgstr "_Ljudsamtal"
2117
2118 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1119
2119 msgctxt "menu item"
2120 msgid "_Video Call"
2121 msgstr "_Videosamtal"
2122
2123 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1160
2124 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
2125 msgid "_Previous Conversations"
2126 msgstr "Ti_digare samtal"
2127
2128 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1189
2129 msgid "Send File"
2130 msgstr "Skicka fil"
2131
2132 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1219
2133 msgid "Share My Desktop"
2134 msgstr "Dela ut mitt skrivbord"
2135
2136 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1245
2137 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
2138 msgid "Favorite"
2139 msgstr "Favorit"
2140
2141 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1264
2142 msgid "gnome-contacts not installed"
2143 msgstr "gnome-contacts är inte installerat"
2144
2145 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1267
2146 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
2147 msgstr "Installera gnome-contacts för att komma åt kontaktuppgifter."
2148
2149 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1398
2150 msgid "Infor_mation"
2151 msgstr "Infor_mation"
2152
2153 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1447
2154 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2155 msgid "_Edit"
2156 msgstr "R_edigera"
2157
2158 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1564
2159 #: ../src/empathy-chat-window.c:1192
2160 msgid "Inviting you to this room"
2161 msgstr "Bjuder in dig till detta rum"
2162
2163 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1610
2164 msgid "_Invite to Chat Room"
2165 msgstr "_Bjud in till chattrum"
2166
2167 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1806
2168 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
2169 msgid "_Add Contact…"
2170 msgstr "_Lägg till kontakt..."
2171
2172 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2304
2173 msgid "Delete and _Block"
2174 msgstr "Ta bort och _blockera"
2175
2176 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2339
2177 #, c-format
2178 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2179 msgstr "Vill du verkligen ta bort gruppen \"%s\"?"
2180
2181 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2342
2182 msgid "Removing group"
2183 msgstr "Tar bort grupp"
2184
2185 #. Remove
2186 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2397
2187 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2601
2188 msgid "_Remove"
2189 msgstr "_Ta bort"
2190
2191 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
2192 #, c-format
2193 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2194 msgstr "Vill du verkligen ta bort kontakten \"%s\"?"
2195
2196 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2483
2197 #, c-format
2198 msgid "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will remove all the contacts which make up this linked contact."
2199 msgstr "Vill du verkligen ta bort den länkade kontakten \"%s\"? Observera att detta kommer att ta bort alla kontakter som denna länkade kontakt innehåller."
2200
2201 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2495
2202 msgid "Removing contact"
2203 msgstr "Tar bort kontakt"
2204
2205 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
2206 #, c-format
2207 msgid "Linked contact containing %u contact"
2208 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2209 msgstr[0] "Länkade kontakten innehåller %u kontakt"
2210 msgstr[1] "Länkade kontakter innehåller %u kontakter"
2211
2212 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2213 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2214 msgstr "<b>Plats</b> den (datum)"
2215
2216 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2217 msgid "Online from a phone or mobile device"
2218 msgstr "Ansluten från en telefon eller mobil enhet"
2219
2220 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2221 msgid "New Network"
2222 msgstr "Nytt nätverk"
2223
2224 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2225 msgid "Choose an IRC network"
2226 msgstr "Välj ett IRC-nätverk"
2227
2228 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2229 msgid "Reset _Networks List"
2230 msgstr "Återställ _nätverkslistan"
2231
2232 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2233 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2234 msgid "Select"
2235 msgstr "Välj"
2236
2237 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2238 msgid "new server"
2239 msgstr "ny server"
2240
2241 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:539
2242 msgid "SSL"
2243 msgstr "SSL"
2244
2245 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
2246 msgid "History"
2247 msgstr "Historik"
2248
2249 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
2250 msgid "Show"
2251 msgstr "Visa"
2252
2253 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
2254 msgid "Search"
2255 msgstr "Sök"
2256
2257 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
2258 #, c-format
2259 msgid "Chat in %s"
2260 msgstr "Chatt i %s"
2261
2262 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2263 #, c-format
2264 msgid "Chat with %s"
2265 msgstr "Chatt med %s"
2266
2267 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
2268 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
2269 msgctxt "A date with the time"
2270 msgid "%A, %e %B %Y %X"
2271 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
2272
2273 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2274 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2275 #, c-format
2276 msgid "<i>* %s %s</i>"
2277 msgstr "<i>* %s %s</i>"
2278
2279 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2280 #. * The string in bold is the sender's name
2281 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2282 #, c-format
2283 msgid "<b>%s:</b> %s"
2284 msgstr "<b>%s:</b> %s"
2285
2286 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
2287 #, c-format
2288 msgid "%s second"
2289 msgid_plural "%s seconds"
2290 msgstr[0] "%s sekund"
2291 msgstr[1] "%s sekunder"
2292
2293 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
2294 #, c-format
2295 msgid "%s minute"
2296 msgid_plural "%s minutes"
2297 msgstr[0] "%s minut"
2298 msgstr[1] "%s minuter"
2299
2300 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
2301 #, c-format
2302 msgid "Call took %s, ended at %s"
2303 msgstr "Samtalet tog %s, avslutades %s"
2304
2305 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2306 msgid "Today"
2307 msgstr "Idag"
2308
2309 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
2310 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
2311 msgid "Yesterday"
2312 msgstr "Igår"
2313
2314 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2315 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
2316 msgid "%e %B %Y"
2317 msgstr "%B %e %Y"
2318
2319 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
2320 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
2321 msgid "Anytime"
2322 msgstr "När som helst"
2323
2324 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
2325 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
2326 msgid "Anyone"
2327 msgstr "Vem som helst"
2328
2329 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
2330 msgid "Who"
2331 msgstr "Vem"
2332
2333 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
2334 msgid "When"
2335 msgstr "När"
2336
2337 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
2338 msgid "Anything"
2339 msgstr "Allting"
2340
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2342 msgid "Text chats"
2343 msgstr "Textchattar"
2344
2345 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
2346 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
2347 msgid "Calls"
2348 msgstr "Samtal"
2349
2350 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
2351 msgid "Incoming calls"
2352 msgstr "Inkommande samtal"
2353
2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
2355 msgid "Outgoing calls"
2356 msgstr "Utgående samtal"
2357
2358 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
2359 msgid "Missed calls"
2360 msgstr "Missade samtal"
2361
2362 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
2363 msgid "What"
2364 msgstr "Vad"
2365
2366 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
2367 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2368 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort alla loggar för tidigare samtal?"
2369
2370 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
2371 msgid "Clear All"
2372 msgstr "Töm allt"
2373
2374 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
2375 msgid "Delete from:"
2376 msgstr "Ta bort från:"
2377
2378 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2379 msgid "_File"
2380 msgstr "_Arkiv"
2381
2382 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2383 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2384 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2385 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
2386 msgid "_Edit"
2387 msgstr "R_edigera"
2388
2389 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2390 msgid "Delete All History..."
2391 msgstr "Ta bort all historik..."
2392
2393 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2394 msgid "Profile"
2395 msgstr "Profil"
2396
2397 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2398 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2399 msgid "Chat"
2400 msgstr "Chatta"
2401
2402 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2403 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
2404 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
2405 msgid "Video"
2406 msgstr "Video"
2407
2408 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2409 msgid "page 2"
2410 msgstr "sida 2"
2411
2412 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2413 msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2414 msgstr "<span size=\"x-large\">Läser in...</span>"
2415
2416 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
2417 msgid "The contact is offline"
2418 msgstr "Kontakten är frånkopplad"
2419
2420 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
2421 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2422 msgstr "Den angivna kontakten är antingen ogiltig eller okänd"
2423
2424 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
2425 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2426 msgstr "Kontakten saknar stöd för denna typ av samtal"
2427
2428 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
2429 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2430 msgstr "Begärd funktionalitet är inte implementerad för detta protokoll"
2431
2432 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
2433 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2434 msgstr "Kunde inte starta ett samtal med denna kontakt"
2435
2436 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
2437 msgid "You are banned from this channel"
2438 msgstr "Du är bannlyst från denna kanal"
2439
2440 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
2441 msgid "This channel is full"
2442 msgstr "Denna kanal är full"
2443
2444 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
2445 msgid "You must be invited to join this channel"
2446 msgstr "Du måste bli inbjuden för att gå in i denna kanal"
2447
2448 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
2449 msgid "Can't proceed while disconnected"
2450 msgstr "Kan inte fortsätta när frånkopplad"
2451
2452 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
2453 msgid "Permission denied"
2454 msgstr "Åtkomst nekad"
2455
2456 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
2457 msgid "There was an error starting the conversation"
2458 msgstr "Det inträffade ett fel när samtalet startades"
2459
2460 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
2461 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
2462 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2463 msgstr "Ange en kontaktidentifierare eller telefonnummer:"
2464
2465 #. Tweak the dialog
2466 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
2467 msgid "New Conversation"
2468 msgstr "Nytt samtal"
2469
2470 #. add video button
2471 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2472 msgid "_Video Call"
2473 msgstr "_Videosamtal"
2474
2475 #. add audio button
2476 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
2477 msgid "_Audio Call"
2478 msgstr "_Röstsamtal"
2479
2480 #. Tweak the dialog
2481 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
2482 msgid "New Call"
2483 msgstr "Nytt samtal"
2484
2485 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
2486 #, c-format
2487 msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
2488 msgstr "Autentisering misslyckades för kontot <b>%s</b>"
2489
2490 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
2491 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
2492 #, c-format
2493 msgid ""
2494 "Enter your password for account\n"
2495 "<b>%s</b>"
2496 msgstr ""
2497 "Ange ditt lösenord för kontot\n"
2498 "<b>%s</b>"
2499
2500 #. COL_STATUS_TEXT
2501 #. COL_STATE_ICON_NAME
2502 #. COL_STATE
2503 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2504 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2505 #. COL_TYPE
2506 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2507 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2508 msgid "Custom Message…"
2509 msgstr "Anpassat meddelande..."
2510
2511 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2512 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2513 msgid "Edit Custom Messages…"
2514 msgstr "Redigera anpassade meddelanden..."
2515
2516 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2517 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2518 msgstr "Klicka för att ta bort denna status som favorit"
2519
2520 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2521 msgid "Click to make this status a favorite"
2522 msgstr "Klicka för att göra denna status till favorit"
2523
2524 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2525 msgid "Set status"
2526 msgstr "Ange status"
2527
2528 #. Custom messages
2529 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
2530 msgid "Custom messages…"
2531 msgstr "Anpassade meddelanden..."
2532
2533 #. Create account
2534 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2535 #. * "Yahoo!"
2536 #.
2537 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
2538 #, c-format
2539 msgid "New %s account"
2540 msgstr "Nytt %s-konto"
2541
2542 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2543 msgid "Find:"
2544 msgstr "Sök:"
2545
2546 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2547 msgid "_Previous"
2548 msgstr "_Föregående"
2549
2550 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2551 msgid "_Next"
2552 msgstr "_Nästa"
2553
2554 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2555 msgid "Mat_ch case"
2556 msgstr "Mat_cha skiftläge"
2557
2558 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2559 msgid "Phrase not found"
2560 msgstr "Frasen hittades inte"
2561
2562 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2563 msgid "Received an instant message"
2564 msgstr "Tog emot ett snabbmeddelande"
2565
2566 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2567 msgid "Sent an instant message"
2568 msgstr "Skickade ett snabbmeddelande"
2569
2570 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2571 msgid "Incoming chat request"
2572 msgstr "Inkommande chattbegäran"
2573
2574 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2575 msgid "Contact connected"
2576 msgstr "Kontakten ansluten"
2577
2578 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2579 msgid "Contact disconnected"
2580 msgstr "Kontakten frånkopplad"
2581
2582 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2583 msgid "Connected to server"
2584 msgstr "Ansluten till server"
2585
2586 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2587 msgid "Disconnected from server"
2588 msgstr "Frånkopplad från server"
2589
2590 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2591 msgid "Incoming voice call"
2592 msgstr "Inkommande röstsamtal"
2593
2594 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2595 msgid "Outgoing voice call"
2596 msgstr "Utgående röstsamtal"
2597
2598 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2599 msgid "Voice call ended"
2600 msgstr "Röstsamtal avslutat"
2601
2602 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2603 msgid "Edit Custom Messages"
2604 msgstr "Redigera anpassade meddelanden"
2605
2606 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
2607 #, c-format
2608 msgid "Message edited at %s"
2609 msgstr "Meddelandet redigerat %s"
2610
2611 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
2612 msgid "Normal"
2613 msgstr "Normal"
2614
2615 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2616 msgid "Classic"
2617 msgstr "Klassiskt"
2618
2619 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2620 msgid "Simple"
2621 msgstr "Enkelt"
2622
2623 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2624 msgid "Clean"
2625 msgstr "Rent"
2626
2627 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2628 msgid "Blue"
2629 msgstr "Blått"
2630
2631 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2632 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2633 msgstr "Identiteten som tillhandahålls av chattservern kan inte verifieras."
2634
2635 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2636 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2637 msgstr "Certifikatet har inte signerats av en certifikatutgivare."
2638
2639 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2640 msgid "The certificate has expired."
2641 msgstr "Certifikatet har gått ut."
2642
2643 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2644 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2645 msgstr "Certifikatet har inte aktiverats än."
2646
2647 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2648 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2649 msgstr "Certifikatet innehåller inte det förväntade fingeravtrycket."
2650
2651 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2652 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2653 msgstr "Värdnamnet som anges av certifikatet matchar inte servernamnet."
2654
2655 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2656 msgid "The certificate is self-signed."
2657 msgstr "Certifikatet är självsignerat."
2658
2659 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2660 msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2661 msgstr "Certifikatet har spärrats av certifikatutgivaren."
2662
2663 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2664 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2665 msgstr "Certifikatet är kryptografiskt svagt."
2666
2667 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2668 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2669 msgstr "Certifikatets längd överstiger verifierbara gränser."
2670
2671 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2672 msgid "The certificate is malformed."
2673 msgstr "Certifikatet är felformulerat."
2674
2675 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2676 #, c-format
2677 msgid "Expected hostname: %s"
2678 msgstr "Förväntat värdnamn: %s"
2679
2680 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2681 #, c-format
2682 msgid "Certificate hostname: %s"
2683 msgstr "Certifikatets värdnamn: %s"
2684
2685 # Hm?
2686 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2687 msgid "C_ontinue"
2688 msgstr "F_ortsätt"
2689
2690 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2691 msgid "Untrusted connection"
2692 msgstr "Opålitlig anslutning"
2693
2694 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2695 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2696 msgstr "Denna anslutning är inte pålitlig. Vill du fortsätta ändå?"
2697
2698 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2699 msgid "Remember this choice for future connections"
2700 msgstr "Kom ihåg detta val för framtida anslutningar"
2701
2702 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2703 msgid "Certificate Details"
2704 msgstr "Certifikatinformation"
2705
2706 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1754
2707 msgid "Unable to open URI"
2708 msgstr "Kunde inte öppna uri"
2709
2710 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
2711 msgid "Select a file"
2712 msgstr "Välj en fil"
2713
2714 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1947
2715 msgid "Insufficient free space to save file"
2716 msgstr "Otillräckligt med ledigt utrymme för att spara filen"
2717
2718 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1955
2719 #, c-format
2720 msgid "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. Please choose another location."
2721 msgstr "%s ledigt utrymme krävs för att spara denna fil men endast %s finns tillgängligt. Välj en annan plats."
2722
2723 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1999
2724 #, c-format
2725 msgid "Incoming file from %s"
2726 msgstr "Inkommande fil från %s"
2727
2728 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2729 msgid "Current Locale"
2730 msgstr "Aktuell lokal"
2731
2732 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2733 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2734 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2735 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2736 msgid "Arabic"
2737 msgstr "Arabisk"
2738
2739 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2740 msgid "Armenian"
2741 msgstr "Armenisk"
2742
2743 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2744 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2745 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2746 msgid "Baltic"
2747 msgstr "Baltisk"
2748
2749 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2750 msgid "Celtic"
2751 msgstr "Kymrisk"
2752
2753 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2754 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2755 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2756 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2757 msgid "Central European"
2758 msgstr "Centraleuropeisk"
2759
2760 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2761 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2762 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2763 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2764 msgid "Chinese Simplified"
2765 msgstr "Kinesisk (förenklad)"
2766
2767 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2768 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2769 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2770 msgid "Chinese Traditional"
2771 msgstr "Kinesisk (traditionell)"
2772
2773 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2774 msgid "Croatian"
2775 msgstr "Kroatisk"
2776
2777 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2778 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2779 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2780 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2781 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2782 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2783 msgid "Cyrillic"
2784 msgstr "Kyrillisk"
2785
2786 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2787 msgid "Cyrillic/Russian"
2788 msgstr "Kyrillisk/Rysk"
2789
2790 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2791 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2792 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2793 msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
2794
2795 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2796 msgid "Georgian"
2797 msgstr "Georgisk"
2798
2799 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2800 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2801 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2802 msgid "Greek"
2803 msgstr "Grekisk"
2804
2805 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2806 msgid "Gujarati"
2807 msgstr "Gujarati"
2808
2809 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2810 msgid "Gurmukhi"
2811 msgstr "Gurmukhi"
2812
2813 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2814 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2815 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2816 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2817 msgid "Hebrew"
2818 msgstr "Hebreisk"
2819
2820 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2821 msgid "Hebrew Visual"
2822 msgstr "Hebreisk (visuell)"
2823
2824 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2825 msgid "Hindi"
2826 msgstr "Hindi"
2827
2828 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2829 msgid "Icelandic"
2830 msgstr "Isländsk"
2831
2832 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2833 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2834 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2835 msgid "Japanese"
2836 msgstr "Japansk"
2837
2838 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2839 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2840 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2841 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2842 msgid "Korean"
2843 msgstr "Koreansk"
2844
2845 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2846 msgid "Nordic"
2847 msgstr "Nordisk"
2848
2849 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2850 msgid "Persian"
2851 msgstr "Persisk"
2852
2853 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2854 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2855 msgid "Romanian"
2856 msgstr "Rumänsk"
2857
2858 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2859 msgid "South European"
2860 msgstr "Sydeuropeisk"
2861
2862 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2863 msgid "Thai"
2864 msgstr "Thailändsk"
2865
2866 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2867 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2868 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2869 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2870 msgid "Turkish"
2871 msgstr "Turkisk"
2872
2873 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2874 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2875 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2876 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2877 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2878 msgid "Unicode"
2879 msgstr "Unicode"
2880
2881 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
2882 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2883 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2884 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2885 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2886 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2887 msgid "Western"
2888 msgstr "Västlig"
2889
2890 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2891 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2892 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2893 msgid "Vietnamese"
2894 msgstr "Vietnamesisk"
2895
2896 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:66
2897 msgid "Select..."
2898 msgstr "Välj..."
2899
2900 #: ../libempathy-gtk/empathy-calendar-button.c:154
2901 msgid "_Select"
2902 msgstr "_Välj"
2903
2904 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
2905 msgid "No error message"
2906 msgstr "Inget felmeddelande"
2907
2908 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
2909 msgid "Instant Message (Empathy)"
2910 msgstr "Snabbmeddelanden (Empathy)"
2911
2912 #: ../src/empathy.c:435
2913 msgid "Don't connect on startup"
2914 msgstr "Anslut inte vid uppstart"
2915
2916 #: ../src/empathy.c:439
2917 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2918 msgstr "Visa inte kontaktlistan eller några andra dialogrutor vid uppstart"
2919
2920 #: ../src/empathy.c:454
2921 msgid "- Empathy IM Client"
2922 msgstr "- Empathy snabbmeddelandeklient"
2923
2924 #: ../src/empathy.c:641
2925 msgid "Error contacting the Account Manager"
2926 msgstr "Fel vid anslutning till kontohanteraren"
2927
2928 #: ../src/empathy.c:643
2929 #, c-format
2930 msgid ""
2931 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. The error was:\n"
2932 "\n"
2933 "%s"
2934 msgstr ""
2935 "Det inträffade ett fel vid försök att ansluta till Telepathy Account Manager. Felet var:\n"
2936 "\n"
2937 "%s"
2938
2939 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2940 msgid "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
2941 msgstr "Empathy är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."
2942
2943 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2944 msgid "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
2945 msgstr "Empathy distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för ytterligare information."
2946
2947 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2948 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2949 msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med Empathy. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2950
2951 #: ../src/empathy-about-dialog.c:109
2952 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2953 msgstr "En snabbmeddelandeklient för GNOME"
2954
2955 #: ../src/empathy-about-dialog.c:115
2956 msgid "translator-credits"
2957 msgstr ""
2958 "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
2959 "Christian Rose\n"
2960 "Richard Hult\n"
2961 "\n"
2962 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
2963 "<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
2964
2965 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2966 #. * unsaved changes
2967 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
2968 #, c-format
2969 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2970 msgstr "Det finns osparade ändringar för ditt %s-konto."
2971
2972 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2973 #. * an unsaved new account
2974 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
2975 msgid "Your new account has not been saved yet."
2976 msgstr "Ditt nya konto har inte sparats än."
2977
2978 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:381
2979 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:759
2980 #: ../src/empathy-call-window.c:1289
2981 msgid "Connecting…"
2982 msgstr "Ansluter..."
2983
2984 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:422
2985 #, c-format
2986 msgid "Offline — %s"
2987 msgstr "Frånkopplad — %s"
2988
2989 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
2990 #, c-format
2991 msgid "Disconnected — %s"
2992 msgstr "Frånkopplad — %s"
2993
2994 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:445
2995 msgid "Offline — No Network Connection"
2996 msgstr "Frånkopplad — Ingen nätverksanslutning"
2997
2998 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:452
2999 msgid "Unknown Status"
3000 msgstr "Okänd status"
3001
3002 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:469
3003 msgid "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate the account."
3004 msgstr "Detta konto har inaktiverats eftersom det förlitar sig på en gammal bakände som inte stöds längre. Installera telepathy-haze och starta om din session för att migrera kontot."
3005
3006 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:479
3007 msgid "Offline — Account Disabled"
3008 msgstr "Frånkopplad — Kontot är inaktiverat"
3009
3010 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:585
3011 msgid "Edit Connection Parameters"
3012 msgstr "Redigera anslutningsdetaljer"
3013
3014 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:750
3015 msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
3016 msgstr "Misslyckades med att hämta din personliga information från servern."
3017
3018 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:756
3019 msgid "Go online to edit your personal information."
3020 msgstr "Anslut dig för att redigera din personliga information."
3021
3022 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:843
3023 msgid "_Edit Connection Parameters..."
3024 msgstr "_Redigera anslutningsdetaljer..."
3025
3026 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1339
3027 #, c-format
3028 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3029 msgstr "Vill du ta bort %s från din dator?"
3030
3031 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1343
3032 msgid "This will not remove your account on the server."
3033 msgstr "Detta kommer inte att ta bort ditt konto på servern."
3034
3035 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1579
3036 msgid ""
3037 "You are about to select another account, which will discard\n"
3038 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3039 msgstr ""
3040 "Du är på väg att välja ett annat konto vilket kommer att\n"
3041 "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
3042
3043 #. Menu items: to enabled/disable the account
3044 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1755
3045 msgid "_Enable"
3046 msgstr "_Aktivera"
3047
3048 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1756
3049 msgid "_Disable"
3050 msgstr "_Inaktivera"
3051
3052 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2184
3053 msgid "_Skip"
3054 msgstr "_Hoppa över"
3055
3056 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2188
3057 msgid "_Connect"
3058 msgstr "An_slut"
3059
3060 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2365
3061 msgid ""
3062 "You are about to close the window, which will discard\n"
3063 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
3064 msgstr ""
3065 "Du är på väg att stänga fönstret vilket kommer att\n"
3066 "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
3067
3068 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3069 msgid "_Import…"
3070 msgstr "_Importera…"
3071
3072 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3073 msgid "Loading account information"
3074 msgstr "Läser in kontoinformation"
3075
3076 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3077 msgid "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol you want to use."
3078 msgstr "För att lägga till ett nytt konto måste du först installera en bakände för varje protokoll som du vill använda."
3079
3080 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3081 msgid "No protocol backends installed"
3082 msgstr "Inga protokollbakänder installerade"
3083
3084 #: ../src/empathy-auth-client.c:288
3085 msgid " - Empathy authentication client"
3086 msgstr "- Autentiseringsklienten Empathy"
3087
3088 #: ../src/empathy-auth-client.c:304
3089 msgid "Empathy authentication client"
3090 msgstr "Autentiseringsklienten Empathy"
3091
3092 #: ../src/empathy-av.c:118
3093 #: ../src/empathy-call.c:201
3094 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3095 msgstr "- Ljud/Videoklienten Empathy"
3096
3097 #: ../src/empathy-av.c:134
3098 #: ../src/empathy-call.c:223
3099 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3100 msgstr "Ljud/Videoklienten Empathy"
3101
3102 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3103 msgid "Contrast"
3104 msgstr "Kontrast"
3105
3106 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3107 msgid "Brightness"
3108 msgstr "Ljusstyrka"
3109
3110 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:440
3111 msgid "Gamma"
3112 msgstr "Gamma"
3113
3114 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:547
3115 msgid "Volume"
3116 msgstr "Volym"
3117
3118 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1099
3119 msgid "_Sidebar"
3120 msgstr "_Sidopanel"
3121
3122 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1119
3123 msgid "Audio input"
3124 msgstr "Ljudingång"
3125
3126 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1123
3127 msgid "Video input"
3128 msgstr "Videoingång"
3129
3130 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1131
3131 msgid "Dialpad"
3132 msgstr "Knappsats"
3133
3134 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1142
3135 msgid "Details"
3136 msgstr "Detaljer"
3137
3138 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3139 #. * is used in the window title
3140 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1211
3141 #: ../src/empathy-call-window.c:1889
3142 #, c-format
3143 msgid "Call with %s"
3144 msgstr "Ring med %s"
3145
3146 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
3147 #: ../src/empathy-call-window.c:2133
3148 msgid "The IP address as seen by the machine"
3149 msgstr "IP-adressen som den ses av datorn"
3150
3151 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
3152 #: ../src/empathy-call-window.c:2135
3153 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3154 msgstr "IP-adressen som den ses av en server på Internet"
3155
3156 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
3157 #: ../src/empathy-call-window.c:2137
3158 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3159 msgstr "IP-adressen för klienten som den ses av andra sidan"
3160
3161 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
3162 #: ../src/empathy-call-window.c:2139
3163 msgid "The IP address of a relay server"
3164 msgstr "IP-adressen för en reläserver"
3165
3166 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1452
3167 #: ../src/empathy-call-window.c:2141
3168 msgid "The IP address of the multicast group"
3169 msgstr "IP-adressen för multicast-gruppen"
3170
3171 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1837
3172 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1840
3173 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3174 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3175 msgctxt "codec"
3176 msgid "Unknown"
3177 msgstr "Okänt"
3178
3179 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3180 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2138
3181 #, c-format
3182 msgid "Connected — %d:%02dm"
3183 msgstr "Ansluten — %d:%02dm"
3184
3185 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2199
3186 #: ../src/empathy-call-window.c:2992
3187 msgid "Technical Details"
3188 msgstr "Tekniska detaljer"
3189
3190 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2237
3191 #: ../src/empathy-call-window.c:3031
3192 #, c-format
3193 msgid "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your computer"
3194 msgstr "Programvaran hos %s förstår inte något av de ljudformat som stöds av din dator"
3195
3196 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2242
3197 #: ../src/empathy-call-window.c:3036
3198 #, c-format
3199 msgid "%s's software does not understand any of the video formats supported by your computer"
3200 msgstr "Programvaran hos %s förstår inte något av de videoformat som stöds av din dator"
3201
3202 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3203 #: ../src/empathy-call-window.c:3042
3204 #, c-format
3205 msgid "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that does not allow direct connections."
3206 msgstr "Kan inte etablera en anslutning till %s. Någon av er kanske befinner er på ett nätverk som inte tillåter direktanslutningar."
3207
3208 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3209 #: ../src/empathy-call-window.c:3048
3210 msgid "There was a failure on the network"
3211 msgstr "Det inträffade ett fel på nätverket"
3212
3213 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2258
3214 #: ../src/empathy-call-window.c:3052
3215 msgid "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3216 msgstr "Ljudformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
3217
3218 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2261
3219 #: ../src/empathy-call-window.c:3055
3220 msgid "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3221 msgstr "Videoformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
3222
3223 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2271
3224 #: ../src/empathy-call-window.c:3067
3225 #, c-format
3226 msgid "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in the Help menu."
3227 msgstr "Någonting oväntat hände i en Telepathy-komponent. <a href=\"%s\">Rapportera detta fel</a> och bifoga loggarna som samlats in från \"Felsök\"-fönstret i Hjälp-menyn."
3228
3229 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2279
3230 #: ../src/empathy-call-window.c:3076
3231 msgid "There was a failure in the call engine"
3232 msgstr "Det uppstod ett fel i samtalsmotorn"
3233
3234 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2282
3235 #: ../src/empathy-call-window.c:3079
3236 msgid "The end of the stream was reached"
3237 msgstr "Slutet på strömmen nåddes"
3238
3239 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2322
3240 #: ../src/empathy-call-window.c:3119
3241 msgid "Can't establish audio stream"
3242 msgstr "Kan inte etablera ljudström"
3243
3244 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2332
3245 #: ../src/empathy-call-window.c:3129
3246 msgid "Can't establish video stream"
3247 msgstr "Kan inte etablera videoström"
3248
3249 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3250 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3251 msgid "_Call"
3252 msgstr "_Ring"
3253
3254 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3255 msgid "_Microphone"
3256 msgstr "_Mikrofon"
3257
3258 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3259 msgid "_Camera"
3260 msgstr "_Kamera"
3261
3262 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3263 msgid "_Settings"
3264 msgstr "_Inställningar"
3265
3266 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3267 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3268 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
3269 msgid "_View"
3270 msgstr "_Visa"
3271
3272 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3273 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3274 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
3275 msgid "_Help"
3276 msgstr "_Hjälp"
3277
3278 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3279 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3280 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
3281 msgid "_Contents"
3282 msgstr "I_nnehåll"
3283
3284 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3285 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
3286 msgid "_Debug"
3287 msgstr "_Felsökning"
3288
3289 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3290 msgid "Swap camera"
3291 msgstr "Växla kamera"
3292
3293 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3294 msgid "Minimise me"
3295 msgstr "Minimera mig"
3296
3297 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3298 msgid "Maximise me"
3299 msgstr "Maximera mig"
3300
3301 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3302 msgid "Disable camera"
3303 msgstr "Inaktivera kamera"
3304
3305 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3306 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
3307 msgid "Hang up"
3308 msgstr "Lägg på"
3309
3310 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3311 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3312 msgid "Hang up current call"
3313 msgstr "Avsluta aktuellt samtal"
3314
3315 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3316 msgid "Video call"
3317 msgstr "Videosamtal"
3318
3319 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3320 msgid "Start a video call"
3321 msgstr "Starta ett videosamtal"
3322
3323 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3324 msgid "Start an audio call"
3325 msgstr "Starta ett röstsamtal"
3326
3327 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3328 msgid "Show dialpad"
3329 msgstr "Visa knappsats"
3330
3331 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3332 msgid "Display the dialpad"
3333 msgstr "Visa knappsatsen"
3334
3335 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3336 msgid "Send Video"
3337 msgstr "Skicka video"
3338
3339 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3340 msgid "Toggle video transmission"
3341 msgstr "Växla videoöverföring"
3342
3343 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3344 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3345 msgid "Send Audio"
3346 msgstr "Skicka ljud"
3347
3348 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3349 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3350 msgid "Toggle audio transmission"
3351 msgstr "Växla ljudöverföring"
3352
3353 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3354 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
3355 msgid "Encoding Codec:"
3356 msgstr "Kodande kodek:"
3357
3358 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
3359 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
3360 #: ../src/empathy-call-window.c:2542
3361 #: ../src/empathy-call-window.c:2543
3362 #: ../src/empathy-call-window.c:2544
3363 #: ../src/empathy-call-window.c:2545
3364 msgid "Unknown"
3365 msgstr "Okänt"
3366
3367 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3368 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
3369 msgid "Decoding Codec:"
3370 msgstr "Avkodande kodek:"
3371
3372 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3373 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
3374 msgid "Remote Candidate:"
3375 msgstr "Fjärrkandidat:"
3376
3377 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3378 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3379 msgid "Local Candidate:"
3380 msgstr "Lokal kandidat:"
3381
3382 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
3383 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3384 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3385 msgid "Audio"
3386 msgstr "Ljud"
3387
3388 #: ../src/empathy-chat-window.c:289
3389 msgid "Close this window?"
3390 msgstr "Stäng detta fönster?"
3391
3392 #: ../src/empathy-chat-window.c:294
3393 #, c-format
3394 msgid "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages until you rejoin it."
3395 msgstr "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %s. Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
3396
3397 #: ../src/empathy-chat-window.c:305
3398 #, c-format
3399 msgid "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further messages until you rejoin it."
3400 msgid_plural "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any further messages until you rejoin them."
3401 msgstr[0] "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar ett chattrum. Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
3402 msgstr[1] "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %u chattrum. Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
3403
3404 #: ../src/empathy-chat-window.c:314
3405 #, c-format
3406 msgid "Leave %s?"
3407 msgstr "Lämna %s?"
3408
3409 #: ../src/empathy-chat-window.c:315
3410 msgid "You will not receive any further messages from this chat room until you rejoin it."
3411 msgstr "Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
3412
3413 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3414 msgid "Close window"
3415 msgstr "Stäng fönstret"
3416
3417 #: ../src/empathy-chat-window.c:334
3418 msgid "Leave room"
3419 msgstr "Lämna rummet"
3420
3421 #: ../src/empathy-chat-window.c:640
3422 #: ../src/empathy-chat-window.c:660
3423 #, c-format
3424 msgid "%s (%d unread)"
3425 msgid_plural "%s (%d unread)"
3426 msgstr[0] "%s (%d oläst)"
3427 msgstr[1] "%s (%d olästa)"
3428
3429 #: ../src/empathy-chat-window.c:652
3430 #, c-format
3431 msgid "%s (and %u other)"
3432 msgid_plural "%s (and %u others)"
3433 msgstr[0] "%s (och %u annat)"
3434 msgstr[1] "%s (och %u andra)"
3435
3436 #: ../src/empathy-chat-window.c:668
3437 #, c-format
3438 msgid "%s (%d unread from others)"
3439 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3440 msgstr[0] "%s (%d oläst från andra)"
3441 msgstr[1] "%s (%d olästa från andra)"
3442
3443 #: ../src/empathy-chat-window.c:677
3444 #, c-format
3445 msgid "%s (%d unread from all)"
3446 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3447 msgstr[0] "%s (%d oläst från alla)"
3448 msgstr[1] "%s (%d olästa från alla)"
3449
3450 #: ../src/empathy-chat-window.c:892
3451 msgid "SMS:"
3452 msgstr "SMS:"
3453
3454 #: ../src/empathy-chat-window.c:902
3455 #, c-format
3456 msgid "Sending %d message"
3457 msgid_plural "Sending %d messages"
3458 msgstr[0] "Skickar %d meddelande"
3459 msgstr[1] "Skickar %d meddelanden"
3460
3461 #: ../src/empathy-chat-window.c:924
3462 msgid "Typing a message."
3463 msgstr "Skriver ett meddelande."
3464
3465 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3466 msgid "_Conversation"
3467 msgstr "_Samtal"
3468
3469 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3470 msgid "C_lear"
3471 msgstr "T_öm"
3472
3473 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3474 msgid "Insert _Smiley"
3475 msgstr "Infoga _smilis"
3476
3477 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3478 msgid "_Favorite Chat Room"
3479 msgstr "_Favoritchattrum"
3480
3481 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3482 msgid "Notify for All Messages"
3483 msgstr "Notifiera för alla meddelanden"
3484
3485 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3486 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3487 msgid "_Show Contact List"
3488 msgstr "_Visa kontaktlista"
3489
3490 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3491 msgid "Invite _Participant…"
3492 msgstr "Bjud in _deltagare…"
3493
3494 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3495 msgid "C_ontact"
3496 msgstr "K_ontakt"
3497
3498 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3499 msgid "_Tabs"
3500 msgstr "_Flikar"
3501
3502 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3503 msgid "_Previous Tab"
3504 msgstr "_Föregående flik"
3505
3506 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3507 msgid "_Next Tab"
3508 msgstr "_Nästa flik"
3509
3510 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3511 msgid "_Undo Close Tab"
3512 msgstr "Ån_gra flikstängning"
3513
3514 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3515 msgid "Move Tab _Left"
3516 msgstr "Flytta flik till _vänster"
3517
3518 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3519 msgid "Move Tab _Right"
3520 msgstr "Flytta flik till _höger"
3521
3522 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3523 msgid "_Detach Tab"
3524 msgstr "_Koppla loss flik"
3525
3526 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3527 msgid "Name"
3528 msgstr "Namn"
3529
3530 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3531 msgid "Room"
3532 msgstr "Rum"
3533
3534 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3535 msgid "Auto-Connect"
3536 msgstr "Anslut automatiskt"
3537
3538 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3539 msgid "Manage Favorite Rooms"
3540 msgstr "Hantera favoritrum"
3541
3542 #: ../src/empathy-event-manager.c:522
3543 msgid "Incoming video call"
3544 msgstr "Inkommande videosamtal"
3545
3546 #: ../src/empathy-event-manager.c:522
3547 #: ../src/empathy-call-window.c:1519
3548 msgid "Incoming call"
3549 msgstr "Inkommande samtal"
3550
3551 #: ../src/empathy-event-manager.c:526
3552 #, c-format
3553 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3554 msgstr "%s ringer ett videosamtal till dig. Vill du svara?"
3555
3556 #: ../src/empathy-event-manager.c:527
3557 #, c-format
3558 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3559 msgstr "%s ringer dig. Vill du svara?"
3560
3561 #: ../src/empathy-event-manager.c:530
3562 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
3563 #: ../src/empathy-event-manager.c:764
3564 #: ../src/empathy-call-window.c:1525
3565 #, c-format
3566 msgid "Incoming call from %s"
3567 msgstr "Inkommande samtal från %s"
3568
3569 #: ../src/empathy-event-manager.c:555
3570 msgid "_Reject"
3571 msgstr "Avv_isa"
3572
3573 #: ../src/empathy-event-manager.c:563
3574 #: ../src/empathy-event-manager.c:571
3575 msgid "_Answer"
3576 msgstr "_Svara"
3577
3578 #: ../src/empathy-event-manager.c:571
3579 msgid "_Answer with video"
3580 msgstr "S_vara med video"
3581
3582 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
3583 #: ../src/empathy-event-manager.c:764
3584 #: ../src/empathy-call-window.c:1525
3585 #, c-format
3586 msgid "Incoming video call from %s"
3587 msgstr "Inkommande videosamtal från %s"
3588
3589 #: ../src/empathy-event-manager.c:837
3590 msgid "Room invitation"
3591 msgstr "Rumsinbjudan"
3592
3593 #: ../src/empathy-event-manager.c:839
3594 #, c-format
3595 msgid "Invitation to join %s"
3596 msgstr "Inbjudan till att gå in i %s"
3597
3598 #: ../src/empathy-event-manager.c:846
3599 #, c-format
3600 msgid "%s is inviting you to join %s"
3601 msgstr "%s bjuder in dig till %s"
3602
3603 #: ../src/empathy-event-manager.c:854
3604 msgid "_Decline"
3605 msgstr "_Neka"
3606
3607 #: ../src/empathy-event-manager.c:859
3608 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3609 msgid "_Join"
3610 msgstr "_Gå in"
3611
3612 #: ../src/empathy-event-manager.c:886
3613 #, c-format
3614 msgid "%s invited you to join %s"
3615 msgstr "%s har bjudit in dig till %s"
3616
3617 #: ../src/empathy-event-manager.c:892
3618 #, c-format
3619 msgid "You have been invited to join %s"
3620 msgstr "Du har blivit inbjuden att gå med i %s"
3621
3622 #: ../src/empathy-event-manager.c:943
3623 #, c-format
3624 msgid "Incoming file transfer from %s"
3625 msgstr "Inkommande filöverföring från %s"
3626
3627 #: ../src/empathy-event-manager.c:1146
3628 #: ../src/empathy-roster-window.c:374
3629 msgid "Password required"
3630 msgstr "Lösenord krävs"
3631
3632 #: ../src/empathy-event-manager.c:1216
3633 #, c-format
3634 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3635 msgstr "%s vill ha behörighet att se när du är ansluten"
3636
3637 #: ../src/empathy-event-manager.c:1222
3638 #, c-format
3639 msgid ""
3640 "\n"
3641 "Message: %s"
3642 msgstr ""
3643 "\n"
3644 "Meddelande: %s"
3645
3646 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3647 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3648 #, c-format
3649 msgid "%u:%02u.%02u"
3650 msgstr "%u:%02u.%02u"
3651
3652 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3653 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3654 #, c-format
3655 msgid "%02u.%02u"
3656 msgstr "%02u.%02u"
3657
3658 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3659 msgctxt "file transfer percent"
3660 msgid "Unknown"
3661 msgstr "Okänt"
3662
3663 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3664 #, c-format
3665 msgid "%s of %s at %s/s"
3666 msgstr "%s av %s i %s/s"
3667
3668 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3669 #, c-format
3670 msgid "%s of %s"
3671 msgstr "%s av %s"
3672
3673 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3674 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3675 #, c-format
3676 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3677 msgstr "Tar emot \"%s\" från %s"
3678
3679 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3680 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3681 #, c-format
3682 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3683 msgstr "Skickar \"%s\" till %s"
3684
3685 #. translators: first %s is filename, second %s
3686 #. * is the contact name
3687 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3688 #, c-format
3689 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3690 msgstr "Fel vid mottagning av \"%s\" från %s"
3691
3692 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3693 msgid "Error receiving a file"
3694 msgstr "Fel vid mottagning av en fil"
3695
3696 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3697 #, c-format
3698 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3699 msgstr "Fel vid sändning av \"%s\" till %s"
3700
3701 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3702 msgid "Error sending a file"
3703 msgstr "Fel vid sändning av en fil"
3704
3705 #. translators: first %s is filename, second %s
3706 #. * is the contact name
3707 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3708 #, c-format
3709 msgid "\"%s\" received from %s"
3710 msgstr "\"%s\" togs emot från %s"
3711
3712 #. translators: first %s is filename, second %s
3713 #. * is the contact name
3714 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3715 #, c-format
3716 msgid "\"%s\" sent to %s"
3717 msgstr "\"%s\" skickades till %s"
3718
3719 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3720 msgid "File transfer completed"
3721 msgstr "Filöverföringen är färdig"
3722
3723 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615
3724 #: ../src/empathy-ft-manager.c:779
3725 msgid "Waiting for the other participant's response"
3726 msgstr "Väntar på svar från den andra deltagaren"
3727
3728 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641
3729 #: ../src/empathy-ft-manager.c:679
3730 #, c-format
3731 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3732 msgstr "Kontrollerar integritet för \"%s\""
3733
3734 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644
3735 #: ../src/empathy-ft-manager.c:682
3736 #, c-format
3737 msgid "Hashing \"%s\""
3738 msgstr "Hashar \"%s\""
3739
3740 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3741 msgid "%"
3742 msgstr "%"
3743
3744 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3745 msgid "File"
3746 msgstr "Fil"
3747
3748 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3749 msgid "Remaining"
3750 msgstr "Återstår"
3751
3752 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3753 msgid "File Transfers"
3754 msgstr "Filöverföringar"
3755
3756 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3757 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3758 msgstr "Ta bort färdiga, avbrutna och misslyckade filöverföringar från listan"
3759
3760 #: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3761 msgid "_Import"
3762 msgstr "_Importera"
3763
3764 #: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3765 msgid "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports importing accounts from Pidgin."
3766 msgstr "Inga konton att importera kunde hittas. Empathy har för närvarande endast stöd för att importera konton från Pidgin."
3767
3768 #: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3769 msgid "Import Accounts"
3770 msgstr "Importera konton"
3771
3772 #. Translators: this is the header of a treeview column
3773 #: ../src/empathy-import-widget.c:316
3774 msgid "Import"
3775 msgstr "Importera"
3776
3777 #: ../src/empathy-import-widget.c:325
3778 msgid "Protocol"
3779 msgstr "Protokoll"
3780
3781 #: ../src/empathy-import-widget.c:349
3782 msgid "Source"
3783 msgstr "Källa"
3784
3785 #: ../src/empathy-roster-window.c:391
3786 msgid "Provide Password"
3787 msgstr "Ange lösenord"
3788
3789 #: ../src/empathy-roster-window.c:397
3790 msgid "Disconnect"
3791 msgstr "Koppla ifrån"
3792
3793 #: ../src/empathy-roster-window.c:657
3794 msgid "You need to setup an account to see contacts here."
3795 msgstr "Du måste konfigurera ett konto för att se kontakter här."
3796
3797 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3798 msgid "No match found"
3799 msgstr "Ingen träff hittades"
3800
3801 #: ../src/empathy-roster-window.c:783
3802 #, c-format
3803 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3804 msgstr "Tyvärr, %s-konton kan inte användas förrän din %s-programvara uppdateras."
3805
3806 #: ../src/empathy-roster-window.c:849
3807 msgid "Update software..."
3808 msgstr "Uppdatera programvara..."
3809
3810 #: ../src/empathy-roster-window.c:855
3811 #: ../src/empathy-roster-window.c:972
3812 msgid "Close"
3813 msgstr "Stäng"
3814
3815 #: ../src/empathy-roster-window.c:960
3816 msgid "Reconnect"
3817 msgstr "Anslut igen"
3818
3819 #: ../src/empathy-roster-window.c:966
3820 msgid "Edit Account"
3821 msgstr "Redigera konto"
3822
3823 #. Translators: this string will be something like:
3824 #. * Top up My Account ($1.23)..."
3825 #: ../src/empathy-roster-window.c:1110
3826 #, c-format
3827 msgid "Top up %s (%s)..."
3828 msgstr "Fyll på %s (%s)..."
3829
3830 #: ../src/empathy-roster-window.c:1156
3831 msgid "Top up account credit"
3832 msgstr "Fyll på kontot"
3833
3834 #. top up button
3835 #: ../src/empathy-roster-window.c:1228
3836 msgid "Top Up..."
3837 msgstr "Fyll på..."
3838
3839 #: ../src/empathy-roster-window.c:1952
3840 msgid "Contact"
3841 msgstr "Kontakt"
3842
3843 #: ../src/empathy-roster-window.c:2150
3844 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3845 msgstr "Du måste aktivera ett av dina konton för att se kontakter här."
3846
3847 #. translators: argument is an account name
3848 #: ../src/empathy-roster-window.c:2158
3849 #, c-format
3850 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3851 msgstr "Du måste aktivera %s för att se kontakter här."
3852
3853 #: ../src/empathy-roster-window.c:2460
3854 msgid "Contact List"
3855 msgstr "Kontaktlista"
3856
3857 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3858 msgid "Account settings"
3859 msgstr "Kontoinställningar"
3860
3861 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3862 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3863 msgid "_New Conversation…"
3864 msgstr "_Nytt samtal..."
3865
3866 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3867 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3868 msgid "New _Call…"
3869 msgstr "Nytt sa_mtal…"
3870
3871 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3872 msgid "_Search for Contacts…"
3873 msgstr "_Sök efter kontakter..."
3874
3875 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3876 msgid "_File Transfers"
3877 msgstr "Fi_löverföringar"
3878
3879 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3880 msgid "_Offline Contacts"
3881 msgstr "_Frånkopplade kontakter"
3882
3883 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3884 msgid "Show P_rotocols"
3885 msgstr "Visa protoko_ll"
3886
3887 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3888 msgid "Credit Balance"
3889 msgstr "Saldo"
3890
3891 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
3892 msgid "Contacts on a _Map"
3893 msgstr "Kontakter på en ka_rta"
3894
3895 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3896 msgid "_Accounts"
3897 msgstr "_Konton"
3898
3899 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3900 msgid "_Blocked Contacts"
3901 msgstr "_Blockerade kontakter"
3902
3903 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3904 msgid "P_references"
3905 msgstr "I_nställningar"
3906
3907 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
3908 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
3909 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3910 msgid "Find in Contact _List"
3911 msgstr "Sök i kontakt_lista"
3912
3913 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
3914 msgid "Sort by _Name"
3915 msgstr "Sortera efter _namn"
3916
3917 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
3918 msgid "Sort by _Status"
3919 msgstr "Sortera efter _status"
3920
3921 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
3922 msgid "Normal Size With _Avatars"
3923 msgstr "Normal storlek med _profilbilder"
3924
3925 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
3926 msgid "N_ormal Size"
3927 msgstr "N_ormal storlek"
3928
3929 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
3930 msgid "_Compact Size"
3931 msgstr "_Kompakt storlek"
3932
3933 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
3934 msgid "_Room"
3935 msgstr "_Rum"
3936
3937 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
3938 msgid "_Join…"
3939 msgstr "_Gå in..."
3940
3941 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
3942 msgid "Join _Favorites"
3943 msgstr "Gå in i _favoriter"
3944
3945 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
3946 msgid "Manage Favorites"
3947 msgstr "Hantera favoriter"
3948
3949 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
3950 msgid "Chat Room"
3951 msgstr "Chattrum"
3952
3953 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
3954 msgid "Members"
3955 msgstr "Medlemmar"
3956
3957 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3958 #. yes/no, yes/no and a number.
3959 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
3960 #, c-format
3961 msgid ""
3962 "%s\n"
3963 "Invite required: %s\n"
3964 "Password required: %s\n"
3965 "Members: %s"
3966 msgstr ""
3967 "%s\n"
3968 "Inbjudan krävs: %s\n"
3969 "Lösenord krävs: %s\n"
3970 "Medlemmar: %s"
3971
3972 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
3973 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
3974 msgid "Yes"
3975 msgstr "Ja"
3976
3977 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
3978 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
3979 msgid "No"
3980 msgstr "Nej"
3981
3982 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
3983 msgid "Could not start room listing"
3984 msgstr "Kunde inte starta rumslistningen"
3985
3986 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
3987 msgid "Could not stop room listing"
3988 msgstr "Kunde inte stoppa rumslistningen"
3989
3990 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3991 msgid "Join Room"
3992 msgstr "Gå in i rum"
3993
3994 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3995 msgid "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3996 msgstr "Ange rumsnamnet för att gå in i eller klicka på ett eller flera rum i listan."
3997
3998 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3999 msgid "_Room:"
4000 msgstr "_Rum:"
4001
4002 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4003 msgid "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on the current account's server"
4004 msgstr "Ange servern som tillhandahåller rummet, eller lämna den tom om rummet finns på servern för det aktuella kontot"
4005
4006 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4007 msgid "Couldn't load room list"
4008 msgstr "Kunde inte läsa in rumslistan"
4009
4010 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
4011 msgid "Room List"
4012 msgstr "Rumslista"
4013
4014 #: ../src/empathy-preferences.c:166
4015 msgid "Message received"
4016 msgstr "Meddelande togs emot"
4017
4018 #: ../src/empathy-preferences.c:167
4019 msgid "Message sent"
4020 msgstr "Meddelandet skickat"
4021
4022 #: ../src/empathy-preferences.c:168
4023 msgid "New conversation"
4024 msgstr "Nytt samtal"
4025
4026 #: ../src/empathy-preferences.c:169
4027 msgid "Contact comes online"
4028 msgstr "Kontakt ansluter"
4029
4030 #: ../src/empathy-preferences.c:170
4031 msgid "Contact goes offline"
4032 msgstr "Kontakt kopplar från"
4033
4034 #: ../src/empathy-preferences.c:171
4035 msgid "Account connected"
4036 msgstr "Kontot anslutet"
4037
4038 #: ../src/empathy-preferences.c:172
4039 msgid "Account disconnected"
4040 msgstr "Kontot frånkopplat"
4041
4042 #: ../src/empathy-preferences.c:475
4043 msgid "Language"
4044 msgstr "Språk"
4045
4046 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4047 #: ../src/empathy-preferences.c:726
4048 msgid "Juliet"
4049 msgstr "Julia"
4050
4051 #. translators: Contact name for the chat theme preview
4052 #: ../src/empathy-preferences.c:733
4053 msgid "Romeo"
4054 msgstr "Romeo"
4055
4056 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4057 #: ../src/empathy-preferences.c:739
4058 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4059 msgstr "Romeo, min Romeo, var är du Romeo?"
4060
4061 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4062 #: ../src/empathy-preferences.c:743
4063 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4064 msgstr "Förneka din fader och vägra ditt namn;"
4065
4066 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4067 #: ../src/empathy-preferences.c:746
4068 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4069 msgstr "Eller om du icke, men var svurit min kärlek"
4070
4071 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4072 #: ../src/empathy-preferences.c:749
4073 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4074 msgstr "Och jag kommer inte längre att vara en Capulet."
4075
4076 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4077 #: ../src/empathy-preferences.c:752
4078 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4079 msgstr "Skall jag höra mer, eller ska jag tala?"
4080
4081 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4082 #: ../src/empathy-preferences.c:755
4083 msgid "Juliet has disconnected"
4084 msgstr "Julia har kopplat från"
4085
4086 #: ../src/empathy-preferences.c:1159
4087 msgid "Preferences"
4088 msgstr "Inställningar"
4089
4090 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4091 msgid "Show _smileys as images"
4092 msgstr "Visa _smilisar som bilder"
4093
4094 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4095 msgid "Show contact _list in rooms"
4096 msgstr "Visa kontakt_lista i rum"
4097
4098 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4099 msgid "Appearance"
4100 msgstr "Utseende"
4101
4102 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
4103 msgid "Start chats in:"
4104 msgstr "Starta chattar i:"
4105
4106 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4107 msgid "new ta_bs"
4108 msgstr "nya fl_ikar"
4109
4110 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4111 msgid "new _windows"
4112 msgstr "nya _fönster"
4113
4114 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4115 msgid "Display incoming events in the notification area"
4116 msgstr "Visa inkommande händelser i notifieringsytan"
4117
4118 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4119 msgid "_Automatically connect on startup"
4120 msgstr "Anslut _automatiskt vid uppstart"
4121
4122 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4123 msgid "Log conversations"
4124 msgstr "Logga samtal"
4125
4126 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4127 msgid "Behavior"
4128 msgstr "Beteende"
4129
4130 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4131 msgid "General"
4132 msgstr "Allmänt"
4133
4134 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4135 msgid "_Enable bubble notifications"
4136 msgstr "_Aktivera bubbelnotifieringar"
4137
4138 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4139 msgid "Disable notifications when _away or busy"
4140 msgstr "Inaktivera notifieringar under fr_ånvaro eller upptagen"
4141
4142 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4143 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4144 msgstr "Aktivera notifieringar när _chatten inte är fokuserad"
4145
4146 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4147 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4148 msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt ansluter"
4149
4150 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4151 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4152 msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt kopplar från"
4153
4154 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4155 msgid "Notifications"
4156 msgstr "Notifieringar"
4157
4158 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4159 msgid "_Enable sound notifications"
4160 msgstr "_Aktivera ljudnotifieringar"
4161
4162 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4163 msgid "Disable sounds when _away or busy"
4164 msgstr "Inaktivera ljud under fr_ånvaro eller upptagen"
4165
4166 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4167 msgid "Play sound for events"
4168 msgstr "Spela upp ljud för händelser"
4169
4170 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4171 msgid "Sounds"
4172 msgstr "Ljud"
4173
4174 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4175 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4176 msgstr "Använd _ekosläckning för att förbättra samtalskvaliteten"
4177
4178 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4179 msgid "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other person, but may cause problems on some computers. If you or the other person hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation off and restarting the call."
4180 msgstr "Ekosläckning hjälper till att göra din röst klarare för den andra personen, men kan orsaka problem på vissa datorer. Om du eller den andra personen hör konstiga oljud eller avbrott under samtal, prova att stänga av ekosläckning och börja om samtalet."
4181
4182 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4183 msgid "_Publish location to my contacts"
4184 msgstr "_Publicera platsen till mina kontakter"
4185
4186 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4187 msgid "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place."
4188 msgstr "Minskad precision för platsen betyder att ingenting mer informativt än din stad, län och land kommer att publiceras. GPS-koordinater kommer endast att använda en decimal."
4189
4190 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4191 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
4192 msgid "_Reduce location accuracy"
4193 msgstr "_Minska precision för plats"
4194
4195 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4196 msgid "Privacy"
4197 msgstr "Integritet"
4198
4199 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4200 msgid "_GPS"
4201 msgstr "_GPS"
4202
4203 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
4204 msgid "_Cellphone"
4205 msgstr "_Mobiltelefon"
4206
4207 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4208 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4209 msgstr "_Nätverk (IP, Wi-Fi)"
4210
4211 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4212 msgid "Location sources:"
4213 msgstr "Platskällor:"
4214
4215 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4216 msgid "The list of languages reflects only the languages for which you have a dictionary installed."
4217 msgstr "Listan visar endast språk som du har en ordlista installerad för."
4218
4219 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4220 msgid "Enable spell checking for languages:"
4221 msgstr "Aktivera rättstavning för språk:"
4222
4223 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
4224 msgid "Spell Checking"
4225 msgstr "Stavningskontroll"
4226
4227 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
4228 msgid "Chat Th_eme:"
4229 msgstr "Chatt_ema:"
4230
4231 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
4232 msgid "Variant:"
4233 msgstr "Variant:"
4234
4235 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
4236 msgid "Themes"
4237 msgstr "Teman"
4238
4239 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4240 msgid "Status"
4241 msgstr "Status"
4242
4243 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
4244 msgid "_Quit"
4245 msgstr "_Avsluta"
4246
4247 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
4248 msgid "Redial"
4249 msgstr "Ring igen"
4250
4251 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
4252 msgid "V_ideo"
4253 msgstr "V_ideo"
4254
4255 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
4256 msgid "Video Off"
4257 msgstr "Video av"
4258
4259 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
4260 msgid "Video Preview"
4261 msgstr "Videoförhandsvisning"
4262
4263 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
4264 msgid "Video On"
4265 msgstr "Video på"
4266
4267 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
4268 msgid "Call the contact again"
4269 msgstr "Ring upp kontakten igen"
4270
4271 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
4272 msgid "Camera Off"
4273 msgstr "Kamera av"
4274
4275 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
4276 msgid "Disable camera and stop sending video"
4277 msgstr "Inaktivera kamera och stoppa videoöverföringen"
4278
4279 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
4280 msgid "Preview"
4281 msgstr "Förhandsvisning"
4282
4283 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
4284 msgid "Enable camera but don't send video"
4285 msgstr "Aktivera kameran med överför ingen video"
4286
4287 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
4288 msgid "Camera On"
4289 msgstr "Kamera på"
4290
4291 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
4292 msgid "Enable camera and send video"
4293 msgstr "Aktivera kamera och överför video"
4294
4295 #: ../src/empathy-map-view.c:471
4296 msgid "Contact Map View"
4297 msgstr "Kartvy för kontakter"
4298
4299 #: ../src/empathy-debug-window.c:1607
4300 msgid "Save"
4301 msgstr "Spara"
4302
4303 #: ../src/empathy-debug-window.c:1667
4304 msgid "Pastebin link"
4305 msgstr "Länk till pastebin"
4306
4307 #: ../src/empathy-debug-window.c:1676
4308 msgid "Pastebin response"
4309 msgstr "Svar från pastebin"
4310
4311 #: ../src/empathy-debug-window.c:1680
4312 #, c-format
4313 msgid "%s"
4314 msgstr "%s"
4315
4316 #: ../src/empathy-debug-window.c:1683
4317 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
4318 msgstr "Data är för stort för en enda inklistring. Du bör spara loggar till en fil."
4319
4320 #: ../src/empathy-debug-window.c:1912
4321 msgid "Debug Window"
4322 msgstr "Felsökningsfönster"
4323
4324 #: ../src/empathy-debug-window.c:1970
4325 msgid "Send to pastebin"
4326 msgstr "Skicka till pastebin"
4327
4328 #: ../src/empathy-debug-window.c:2009
4329 msgid "Pause"
4330 msgstr "Gör paus"
4331
4332 #: ../src/empathy-debug-window.c:2021
4333 msgid "Level "
4334 msgstr "Nivå "
4335
4336 #: ../src/empathy-debug-window.c:2040
4337 msgid "Debug"
4338 msgstr "Felsökning"
4339
4340 #: ../src/empathy-debug-window.c:2045
4341 msgid "Info"
4342 msgstr "Info"
4343
4344 #: ../src/empathy-debug-window.c:2050
4345 #: ../src/empathy-debug-window.c:2096
4346 msgid "Message"
4347 msgstr "Meddelande"
4348
4349 #: ../src/empathy-debug-window.c:2055
4350 msgid "Warning"
4351 msgstr "Varning"
4352
4353 #: ../src/empathy-debug-window.c:2060
4354 msgid "Critical"
4355 msgstr "Kritiskt"
4356
4357 #: ../src/empathy-debug-window.c:2065
4358 msgid "Error"
4359 msgstr "Fel"
4360
4361 #: ../src/empathy-debug-window.c:2084
4362 msgid "Time"
4363 msgstr "Tid"
4364
4365 #: ../src/empathy-debug-window.c:2087
4366 msgid "Domain"
4367 msgstr "Domän"
4368
4369 #: ../src/empathy-debug-window.c:2089
4370 msgid "Category"
4371 msgstr "Kategori"
4372
4373 #: ../src/empathy-debug-window.c:2091
4374 msgid "Level"
4375 msgstr "Nivå"
4376
4377 #: ../src/empathy-debug-window.c:2114
4378 msgid "The selected connection manager does not support the remote debugging extension."
4379 msgstr "Den valda anslutningshanteraren saknar stöd för tillägg för fjärrfelsökning."
4380
4381 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:202
4382 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:230
4383 msgid "Invite Participant"
4384 msgstr "Bjud in deltagare"
4385
4386 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:203
4387 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4388 msgstr "Välj en kontakt att bjuda in till samtalet:"
4389
4390 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:226
4391 msgid "Invite"
4392 msgstr "Bjud in"
4393
4394 #: ../src/empathy-accounts.c:180
4395 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4396 msgstr "Visa inte några dialogrutor; gör valfri åtgärd (t.ex, importera) och avsluta"
4397
4398 #: ../src/empathy-accounts.c:184
4399 msgid "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4400 msgstr "Visa inte några dialogrutor såvida inte det endast finns \"Personer i närheten\"-konton"
4401
4402 #: ../src/empathy-accounts.c:188
4403 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4404 msgstr "Välj initiallt angivet konto (t.ex., gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4405
4406 #: ../src/empathy-accounts.c:190
4407 msgid "<account-id>"
4408 msgstr "<konto-id>"
4409
4410 #: ../src/empathy-accounts.c:195
4411 msgid "- Empathy Accounts"
4412 msgstr "- Empathy-konton"
4413
4414 #: ../src/empathy-accounts.c:231
4415 msgid "Empathy Accounts"
4416 msgstr "Empathy-konton"
4417
4418 #: ../src/empathy-debugger.c:69
4419 msgid "Show a particular service"
4420 msgstr "Visa en specifik tjänst"
4421
4422 #: ../src/empathy-debugger.c:74
4423 msgid "- Empathy Debugger"
4424 msgstr "- Empathy-felsökare"
4425
4426 #: ../src/empathy-debugger.c:113
4427 msgid "Empathy Debugger"
4428 msgstr "Empathy-felsökare"
4429
4430 #: ../src/empathy-chat.c:109
4431 msgid "- Empathy Chat Client"
4432 msgstr "- Empathy chattklient"
4433
4434 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
4435 msgid "Respond"
4436 msgstr "Svara"
4437
4438 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
4439 #: ../src/empathy-call-window.c:1529
4440 msgid "Reject"
4441 msgstr "Avvisa"
4442
4443 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
4444 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
4445 #: ../src/empathy-call-window.c:1530
4446 msgid "Answer"
4447 msgstr "Svara"
4448
4449 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
4450 msgid "Answer with video"
4451 msgstr "Svara med video"
4452
4453 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
4454 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
4455 msgid "Decline"
4456 msgstr "Neka"
4457
4458 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
4459 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
4460 msgid "Accept"
4461 msgstr "Acceptera"
4462
4463 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4464 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4465 #. * brings the password popup.
4466 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
4467 msgid "Provide"
4468 msgstr "Tillhandahåll"
4469
4470 #: ../src/empathy-call-observer.c:132
4471 #, c-format
4472 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4473 msgstr "%s försökte just ringa dig men du var upptagen i ett annat samtal."
4474
4475 #. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
4476 #. * as possible.
4477 #: ../src/empathy-call-window.c:1140
4478 #: ../src/empathy-call-window.c:1162
4479 msgid "i"
4480 msgstr "i"
4481
4482 #: ../src/empathy-call-window.c:2888
4483 msgid "On hold"
4484 msgstr "Väntar"
4485
4486 #: ../src/empathy-call-window.c:2891
4487 msgid "Mute"
4488 msgstr "Tyst"
4489
4490 #: ../src/empathy-call-window.c:2893
4491 msgid "Duration"
4492 msgstr "Längd"
4493
4494 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
4495 #: ../src/empathy-call-window.c:2896
4496 #, c-format
4497 msgid "%s — %d:%02dm"
4498 msgstr "%s — %d:%02dm"
4499
4500 #: ../src/empathy-call-window.c:3166
4501 #, c-format
4502 msgid "Your current balance is %s."
4503 msgstr "Ditt aktuella saldo är %s."
4504
4505 #: ../src/empathy-call-window.c:3170
4506 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
4507 msgstr "Tyvärr, ditt kontosaldo är för lågt för detta samtal."
4508
4509 #: ../src/empathy-call-window.c:3172
4510 msgid "Top Up"
4511 msgstr "Fyll på"
4512
4513 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
4514 msgid "_Match case"
4515 msgstr "_Matcha skiftläge"
4516
4517 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
4518 msgid "What kind of chat account do you have?"
4519 msgstr "Vilken typ av chattkonto har du?"
4520
4521 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
4522 msgid "Adding new account"
4523 msgstr "Lägger till nytt konto"
4524
4525 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
4526 msgid "People nearby"
4527 msgstr "Personer i närheten"
4528
4529 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
4530 msgid "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct."
4531 msgstr "Empathy kan automatiskt upptäcka och chatta med personer som är anslutna på samma nätverk som du är. Om du vill använda denna funktion så kontrollera att uppgifterna nedan är korrekta."
4532
4533 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
4534 msgid "You can change these details later or disable this feature by choosing <span style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
4535 msgstr "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion genom att välja <span style=\"italic\">Redigera → Konton</span> i kontaktlistan."
4536
4537 #~ msgid "Personal Information"
4538 #~ msgstr "Personlig information"
4539
4540 #~ msgid "Select contacts to link"
4541 #~ msgstr "Välj kontakter att länka"
4542
4543 #~ msgid "New contact preview"
4544 #~ msgstr "Förhandsvisa ny kontakt"
4545
4546 #~ msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
4547 #~ msgstr "Kontakter markerade i listan till vänster kommer att länkas ihop."
4548 #~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
4549
4550 #~ msgid "_Link Contacts…"
4551 #~ msgstr "_Länka kontakter..."
4552
4553 #~ msgid "Link Contacts"
4554 #~ msgstr "Länka kontakter"
4555 #~ msgctxt "Unlink individual (button)"
4556
4557 #~ msgid "_Unlink…"
4558 #~ msgstr "A_vlänka..."
4559
4560 #~ msgid ""
4561 #~ "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
4562 #~ msgstr "Dela helt upp den visade länkade kontakten till separata kontakter."
4563
4564 #~ msgid "_Link"
4565 #~ msgstr "_Länka"
4566
4567 #~ msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
4568 #~ msgstr "Avlänka länkade kontakter \"%s\"?"
4569
4570 #~ msgid ""
4571 #~ "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will "
4572 #~ "completely split the linked contacts into separate contacts."
4573 #~ msgstr ""
4574 #~ "Är du säker på att du vill avlänka dessa länkade kontakter? Detta kommer "
4575 #~ "helt att dela upp de länkade kontakterna till separata kontakter."
4576 #~ msgctxt "Unlink individual (button)"
4577
4578 #~ msgid "_Unlink"
4579 #~ msgstr "Av_länka"
4580
4581 #~ msgid "There was an error while importing the accounts."
4582 #~ msgstr "Det inträffade ett fel när konton importerades."
4583
4584 #~ msgid "There was an error while parsing the account details."
4585 #~ msgstr "Det inträffade ett fel vid tolkning av kontouppgifterna."
4586
4587 #~ msgid "There was an error while creating the account."
4588 #~ msgstr "Det inträffade ett fel när kontot skapades."
4589
4590 #~ msgid "There was an error."
4591 #~ msgstr "Det inträffade ett fel."
4592
4593 #~ msgid "The error message was: %s"
4594 #~ msgstr "Felmeddelandet var: %s"
4595
4596 #~ msgid ""
4597 #~ "You can either go back and try to enter your accounts' details again or "
4598 #~ "quit this assistant and add accounts later from the Edit menu."
4599 #~ msgstr ""
4600 #~ "Du kan antingen gå tillbaka och försöka att ange dina kontouppgifter igen "
4601 #~ "eller avsluta denna guide och lägga till konton senare från Redigera-"
4602 #~ "menyn."
4603
4604 #~ msgid "An error occurred"
4605 #~ msgstr "Ett fel inträffade"
4606
4607 #~ msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
4608 #~ msgstr "Har du ytterligare chattkonton som du vill konfigurera?"
4609
4610 #~ msgid "Enter your account details"
4611 #~ msgstr "Ange dina kontouppgifter"
4612
4613 #~ msgid "What kind of chat account do you want to create?"
4614 #~ msgstr "Vilken typ av chattkonto vill du skapa?"
4615
4616 #~ msgid "Do you want to create other chat accounts?"
4617 #~ msgstr "Vill du skapa andra chattkonton?"
4618
4619 #~ msgid "Enter the details for the new account"
4620 #~ msgstr "Ange uppgifterna för det nya kontot"
4621
4622 #~ msgid ""
4623 #~ "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
4624 #~ "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
4625 #~ "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
4626 #~ "calls."
4627 #~ msgstr ""
4628 #~ "Med Empathy kan du chatta med anslutna personer i närheten och med vänner "
4629 #~ "och kollegor som använder Google Talk, AIM, Windows Live och många andra "
4630 #~ "chattprogram. Du kan även använda ljud- och videosamtal om du har en "
4631 #~ "mikrofon eller webbkamera."
4632
4633 #~ msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
4634 #~ msgstr "Har du ett konto som du har använt med andra chattprogram?"
4635
4636 #~ msgid "Yes, import my account details from "
4637 #~ msgstr "Ja, importera mina kontouppgifter från "
4638
4639 #~ msgid "Yes, I'll enter my account details now"
4640 #~ msgstr "Ja, jag vill ange mina kontouppgifter nu"
4641
4642 #~ msgid "No, I want a new account"
4643 #~ msgstr "Nej, jag vill ha ett nytt konto"
4644
4645 #~ msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
4646 #~ msgstr "Nej, jag vill bara se anslutna personer i närheten just nu"
4647
4648 #~ msgid "Select the accounts you want to import:"
4649 #~ msgstr "Välj de konton som du vill importera:"
4650
4651 #~ msgid "No, that's all for now"
4652 #~ msgstr "Nej, det är allt för stunden"
4653
4654 #~ msgid "Edit->Accounts"
4655 #~ msgstr "Redigera->Konton"
4656
4657 #~ msgid "I do _not want to enable this feature for now"
4658 #~ msgstr "Jag vill _inte aktivera denna funktion just nu"
4659
4660 #~ msgid ""
4661 #~ "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
4662 #~ "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, "
4663 #~ "please install the telepathy-salut package and create a People Nearby "
4664 #~ "account from the Accounts dialog"
4665 #~ msgstr ""
4666 #~ "Du kommer inte att kunna chatta med personer som är anslutna till ditt "
4667 #~ "lokala nätverk eftersom telepathy-salut inte är installerat. Om du vill "
4668 #~ "aktivera denna funktion så installera paketet telepathy-salut och skapa "
4669 #~ "ett Personer i närheten-konto från Konto-dialogrutan"
4670
4671 #~ msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
4672 #~ msgstr "Guide för meddelanden och VoIP-konton"
4673
4674 #~ msgid "Welcome to Empathy"
4675 #~ msgstr "Välkommen till Empathy"
4676
4677 #~ msgid "Import your existing accounts"
4678 #~ msgstr "Importera dina befintliga konton"
4679
4680 #~ msgid "Please enter personal details"
4681 #~ msgstr "Ange personlig information"
4682
4683 #~ msgid "Protocol:"
4684 #~ msgstr "Protokoll:"
4685
4686 #~ msgid "_Personal Information"
4687 #~ msgstr "_Personlig information"
4688
4689 #~ msgid "_Open new chats in separate windows"
4690 #~ msgstr "_Öppna nya chattar i separata fönster"
4691
4692 #~ msgid "Show account assistant"
4693 #~ msgstr "Visa kontoguiden"
4694
4695 #~ msgid "Call volume"
4696 #~ msgstr "Samtalsvolym"
4697
4698 #~ msgid "Call volume, as a percentage."
4699 #~ msgstr "Samtalsvolym, som en procentandel."
4700
4701 #~ msgid "Socket type not supported"
4702 #~ msgstr "Uttagstypen stöds inte"
4703
4704 #~ msgid "My Web Accounts"
4705 #~ msgstr "Mina webbkonton"
4706
4707 #~ msgid "The account %s is edited via %s."
4708 #~ msgstr "Kontot %s redigeras via %s."
4709
4710 #~ msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
4711 #~ msgstr "Kontot %s kan inte redigeras i Empathy."
4712
4713 #~ msgid "Launch My Web Accounts"
4714 #~ msgstr "Starta Mina webbkonton"
4715
4716 #~ msgid "Edit %s"
4717 #~ msgstr "Redigera %s"
4718
4719 #~ msgid "Ca_ncel"
4720 #~ msgstr "Av_bryt"
4721 #~ msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
4722
4723 #~ msgid "_Edit"
4724 #~ msgstr "R_edigera"
4725
4726 #~ msgid "Contact ID:"
4727 #~ msgstr "Kontakt-id:"
4728
4729 #~ msgid "C_hat"
4730 #~ msgstr "C_hatta"
4731
4732 #~ msgid "Send _Video"
4733 #~ msgstr "Skicka _video"
4734
4735 #~ msgid "C_all"
4736 #~ msgstr "Rin_g"
4737
4738 #~ msgid "Set your presence and current status"
4739 #~ msgstr "Ange din närvaro och aktuell status"
4740
4741 #~ msgid ""
4742 #~ "You are about to create a new account, which will discard\n"
4743 #~ "your changes. Are you sure you want to proceed?"
4744 #~ msgstr ""
4745 #~ "Du är på väg att skapa ett nytt konto vilket kommer att\n"
4746 #~ "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
4747
4748 #~ msgid "Input level:"
4749 #~ msgstr "Ingångsnivå:"
4750
4751 #~ msgid "Input volume:"
4752 #~ msgstr "Ingångsvolym:"
4753
4754 #~ msgid "Ungrouped"
4755 #~ msgstr "Ogrupperade"
4756
4757 #~ msgid "Favorite People"
4758 #~ msgstr "Favoritpersoner"
4759
4760 #~ msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
4761 #~ msgstr "Empathy har migrerat butterfly-loggar"
4762
4763 #~ msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
4764 #~ msgstr "Huruvida Empathy har migrerat butterfly-loggar."
4765
4766 #~ msgid "Select a contact"
4767 #~ msgstr "Välj en kontakt"
4768
4769 #~ msgid "The selected contact cannot receive files."
4770 #~ msgstr "Den valda kontakten kan inte ta emot filer."
4771
4772 #~ msgid "The selected contact is offline."
4773 #~ msgstr "Den valda kontakten är frånkopplad."
4774 #~ msgctxt "encoding video codec"
4775
4776 #~ msgid "Unknown"
4777 #~ msgstr "Okänt"
4778 #~ msgctxt "encoding audio codec"
4779
4780 #~ msgid "Unknown"
4781 #~ msgstr "Okänt"
4782 #~ msgctxt "decoding video codec"
4783
4784 #~ msgid "Unknown"
4785 #~ msgstr "Okänt"
4786 #~ msgctxt "decoding audio codec"
4787
4788 #~ msgid "Unknown"
4789 #~ msgstr "Okänt"
4790
4791 #~ msgid "Find Next"
4792 #~ msgstr "Sök nästa"
4793
4794 #~ msgid "Find Previous"
4795 #~ msgstr "Sök föregående"
4796
4797 #~ msgid "Show and edit accounts"
4798 #~ msgstr "Visa och redigera konton"
4799
4800 #~ msgid "Call with %d participants"
4801 #~ msgstr "Samtal med %d deltagare"
4802
4803 #~ msgid "All"
4804 #~ msgstr "Alla"
4805
4806 #~ msgid "_Enabled"
4807 #~ msgstr "_Aktiverad"
4808
4809 #~ msgid "Date"
4810 #~ msgstr "Datum"
4811
4812 #~ msgid "Conversations"
4813 #~ msgstr "Samtal"
4814
4815 #~ msgid "Previous Conversations"
4816 #~ msgstr "Tidigare samtal"
4817
4818 #~ msgid "_For:"
4819 #~ msgstr "_För:"
4820
4821 #~ msgid "Enter Custom Message"
4822 #~ msgstr "Ange anpassat meddelande"
4823
4824 #~ msgid "Save _New Status Message"
4825 #~ msgstr "Spara _nytt statusmeddelande"
4826
4827 #~ msgid "Saved Status Messages"
4828 #~ msgstr "Sparade statusmeddelanden"
4829
4830 #~ msgid "%s is now offline."
4831 #~ msgstr "%s är nu frånkopplad."
4832
4833 #~ msgid "%s is now online."
4834 #~ msgstr "%s är nu ansluten."
4835
4836 # Hm?
4837 #~ msgid "Context"
4838 #~ msgstr "Sammanhang"
4839 #~ msgid "Empathy has asked about importing accounts"
4840 #~ msgstr "Empathy har frågat om att importera konton"
4841 #~ msgid ""
4842 #~ "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
4843 #~ msgstr ""
4844 #~ "Huruvida Empathy har frågat om att importera konton från andra program."
4845 #~ msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
4846 #~ msgstr ""
4847 #~ "Hashsumman för den mottagna filen och den som skickades stämmer inte "
4848 #~ "överens"
4849 #~ msgid "Use _Yahoo! Japan"
4850 #~ msgstr "Använd _Yahoo! Japan"
4851 #~ msgid "Add _New Preset"
4852 #~ msgstr "Lägg till _nytt förval"
4853 #~ msgid "Saved Presets"
4854 #~ msgstr "Sparade förval"
4855 #~ msgid "Subscription requested by %s"
4856 #~ msgstr "Prenumeration begärd av %s"
4857 #~ msgctxt "Link individual (contextual menu)"
4858 #~ msgid "_Link…"
4859 #~ msgstr "_Länka…"
4860 #~ msgid "_Character set:"
4861 #~ msgstr "Tec_kenuppsättning:"
4862 #~ msgid "_E-mail address:"
4863 #~ msgstr "_E-postadress:"
4864 #~ msgid "_Nickname:"
4865 #~ msgstr "Smek_namn:"
4866 #~ msgid "<b>Location</b>, "
4867 #~ msgstr "<b>Plats</b>, "
4868 #, fuzzy
4869 #~ msgid "Your contact list is empty"
4870 #~ msgstr "Visa kontaktlista i rum"
4871
4872 #~ msgid "Send and receive messages"
4873 #~ msgstr "Skicka och ta emot meddelanden"
4874
4875 #~ msgid "MC 4 accounts have been imported"
4876 #~ msgstr "MC 4-konton har importerats"
4877
4878 #~ msgid "MC 4 accounts have been imported."
4879 #~ msgstr "MC 4-konton har importerats."
4880
4881 #~ msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
4882 #~ msgstr "Värdnamn för proxyservern för utgående begäran."
4883
4884 #~ msgid ""
4885 #~ "Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
4886 #~ "STUN server."
4887 #~ msgstr ""
4888 #~ "Slå upp DNS SRV-posten på tjänstens domän för värdnamnet för en STUN-"
4889 #~ "server."
4890
4891 #~ msgid "Port of the proxy for outbound requests."
4892 #~ msgstr "Port på proxyservern för utgående trafik."
4893
4894 #~ msgid ""
4895 #~ "The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
4896 #~ "username."
4897 #~ msgstr ""
4898 #~ "Användarnamnet för SIP-autentisering, om det skiljer sig från\n"
4899 #~ "användarnamnet i SIP URI."
4900
4901 #~ msgid ""
4902 #~ "Update the registration binding if the external address for the client is "
4903 #~ "discovered to be different from the local binding."
4904 #~ msgstr ""
4905 #~ "Uppdatera registreringsbindningen om den externa adressen för klienten "
4906 #~ "skiljer sig från den lokala bindningen."
4907
4908 #~ msgid ""
4909 #~ "Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
4910 #~ "3261."
4911 #~ msgstr ""
4912 #~ "Använd loose routing-beteendet och Route header som rekommenderas i RFC "
4913 #~ "3261."
4914
4915 #~ msgid "Failed to reconnect this chat"
4916 #~ msgstr "Misslyckades med att återansluta till denna chatt"
4917
4918 #~ msgid "Failed to join chat room"
4919 #~ msgstr "Misslyckades med att gå in i chattrummet"
4920
4921 #~ msgid "Select a destination"
4922 #~ msgstr "Välj ett mål"
4923
4924 #~ msgid "%s account"
4925 #~ msgstr "%s konto"
4926
4927 #~ msgid "_Add&#x2026;"
4928 #~ msgstr "_Lägg till&#x2026;"
4929
4930 #~ msgid "_Import&#x2026;"
4931 #~ msgstr "_Importera&#x2026;"
4932
4933 #~ msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
4934 #~ msgstr "Huruvida Salut-kontot har skapats vid första starten av Empathy."
4935
4936 #~ msgid " Accounts"
4937 #~ msgstr " Konton"
4938
4939 #~ msgid "Hidden"
4940 #~ msgstr "Dold"
4941
4942 #, fuzzy
4943 #~ msgid "User requested disconnect"
4944 #~ msgstr "%s har kopplat från"
4945
4946 #~ msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
4947 #~ msgstr "Felmeddelandet var: <span style=\"italic\">%s</span>"
4948
4949 #~ msgid "%s is offering you an invitation"
4950 #~ msgstr "%s erbjuder dig en inbjudan"
4951
4952 #~ msgid "An external application will be started to handle it."
4953 #~ msgstr "Ett externt program kommer att startas för att hantera den."
4954
4955 #~ msgid "You don't have the needed external application to handle it."
4956 #~ msgstr "Du har inte det nödvändiga externa programmet att hantera den med."
4957
4958 #~ msgid "Unable to start application for service %s: %s"
4959 #~ msgstr "Kunde inte starta program för tjänsten %s: %s"
4960
4961 #, fuzzy
4962 #~ msgid ""
4963 #~ "An invitation was offered for service %s, but you don't have the "
4964 #~ "application necessary to handle it"
4965 #~ msgstr ""
4966 #~ "Du blev erbjuden en inbjudan för tjänsten %s, men du har inte det "
4967 #~ "nödvändiga programmet att hantera den med"
4968
4969 #~ msgid "Can't set an empty display name"
4970 #~ msgstr "Kan inte ställa in ett tomt visningsnamn"
4971
4972 #~ msgid "Unsupported command"
4973 #~ msgstr "Kommandot stöds inte"
4974
4975 #~ msgid "Contact Informations"
4976 #~ msgstr "Kontaktinformation"
4977
4978 #~ msgid "_Add Contact..."
4979 #~ msgstr "_Lägg till kontakt..."
4980
4981 #~ msgid "_View Previous Conversations"
4982 #~ msgstr "_Visa tidigare samtal"
4983
4984 #~ msgid "<b>Location</b>"
4985 #~ msgstr "<b>Plats</b>"
4986
4987 #~ msgid "Email:"
4988 #~ msgstr "E-post:"
4989
4990 #~ msgid "Edit Custom Messages..."
4991 #~ msgstr "Redigera anpassade meddelanden..."
4992
4993 #~ msgid ""
4994 #~ "The contact to display in the applet. Empty means no contact is displayed."
4995 #~ msgstr ""
4996 #~ "Kontakten att visa i panelprogrammet. Tom betyder att ingen kontakt visas."
4997
4998 #~ msgid "The contact's avatar token. Empty means contact has no avatar."
4999 #~ msgstr "Kontaktens avatarsymbol. Tom betyder att kontakten saknar avatar."
5000
5001 #~ msgid "Talk!"
5002 #~ msgstr "Prata!"
5003
5004 #~ msgid "_Information"
5005 #~ msgstr "_Information"
5006
5007 #~ msgid "_Preferences"
5008 #~ msgstr "In_ställningar"
5009
5010 #~ msgid "Please configure a contact."
5011 #~ msgstr "Konfigurera en kontakt."
5012
5013 #~ msgid "Select contact..."
5014 #~ msgstr "Välj kontakt..."
5015
5016 #~ msgid "Presence"
5017 #~ msgstr "Närvaro"
5018
5019 #~ msgid "Set your own presence"
5020 #~ msgstr "Ställ in din egna närvaro"
5021
5022 #~ msgid ""
5023 #~ "You are about to remove your %s account!\n"
5024 #~ "Are you sure you want to proceed?"
5025 #~ msgstr ""
5026 #~ "Du håller på att ta bort kontot %s!\n"
5027 #~ "Är du säker att du vill fortsätta?"
5028
5029 #~ msgid ""
5030 #~ "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
5031 #~ "decide to proceed.\n"
5032 #~ "\n"
5033 #~ "Should you decide to add the account back at a later time, they will "
5034 #~ "still be available."
5035 #~ msgstr ""
5036 #~ "Eventuella samtal och chattrum kommer inte tas bort.\n"
5037 #~ "\n"
5038 #~ "Om du senare lägger till kontot igen, kommer dessa fortfarande vara "
5039 #~ "tillgängliga."
5040
5041 #~ msgid "Add new"
5042 #~ msgstr "Lägg till ny"
5043
5044 #~ msgid "Cr_eate"
5045 #~ msgstr "Ska_pa"
5046
5047 #~ msgid "_Add..."
5048 #~ msgstr "_Lägg till..."
5049
5050 #~ msgid "_Import..."
5051 #~ msgstr "_Importera..."
5052
5053 #~ msgid "_Reuse an existing account"
5054 #~ msgstr "_Återanvänd ett befintligt konto"
5055
5056 #~ msgid "Connecting..."
5057 #~ msgstr "Ansluter..."
5058
5059 #~ msgid "Conversations (%d)"
5060 #~ msgstr "Samtal (%d)"
5061
5062 #~ msgid "No error specified"
5063 #~ msgstr "Inget fel angivet"
5064
5065 #~ msgid "Unknown error"
5066 #~ msgstr "Okänt fel"
5067
5068 #~ msgid "_Join..."
5069 #~ msgstr "_Gå in..."
5070
5071 #~ msgid "_New Conversation..."
5072 #~ msgstr "_Nytt samtal..."
5073
5074 #~ msgid "Allow _GPS usage"
5075 #~ msgstr "Tillåt _GPS-användning"
5076
5077 #~ msgid "Allow _cellphone usage"
5078 #~ msgstr "Tillåt användning av _mobiltelefon"
5079
5080 #~ msgid "Allow _network usage"
5081 #~ msgstr "Tillåt _nätverksanvändning"
5082
5083 #~ msgid "Geoclue Settings"
5084 #~ msgstr "Inställningar för Geoclue"
5085
5086 #~ msgid "Add Account"
5087 #~ msgstr "Lägg till konto"
5088
5089 #~ msgid "Gmail"
5090 #~ msgstr "Gmail"
5091
5092 #~ msgid "Import Accounts..."
5093 #~ msgstr "Importera konton..."
5094
5095 #~ msgid "Type:"
5096 #~ msgstr "Typ:"
5097
5098 #~ msgid "gtk-add"
5099 #~ msgstr "Lägg till"
5100
5101 #~ msgid "gtk-remove"
5102 #~ msgstr "Ta bort"
5103
5104 #~ msgid "gtk-leave-fullscreen"
5105 #~ msgstr "Lämna helskärmsläge"
5106
5107 #~ msgid "- Empathy Instant Messenger"
5108 #~ msgstr "- Empathy snabbmeddelandeklient"
5109
5110 #~ msgid "Avatars are user chosen images shown in the contact list"
5111 #~ msgstr "Avatarer är användarvalda bilder som visas i kontaktlistan"
5112
5113 #~ msgid "Show _avatars"
5114 #~ msgstr "Visa _avatarer"
5115
5116 #~ msgid "<b>Network</b>"
5117 #~ msgstr "<b>Nätverk</b>"
5118
5119 #~ msgid "<b>Servers</b>"
5120 #~ msgstr "<b>Servrar</b>"
5121
5122 #~ msgid "<b>Contact</b>"
5123 #~ msgstr "<b>Kontakt</b>"
5124
5125 #~ msgid "<b>Groups</b>"
5126 #~ msgstr "<b>Grupper</b>"
5127
5128 #, fuzzy
5129 #~ msgid "<b>Add Account</b>"
5130 #~ msgstr "<b>Konto</b>"
5131
5132 #~ msgid "New message from %s"
5133 #~ msgstr "Nytt meddelande från %s"
5134
5135 #~ msgid "File transfers"
5136 #~ msgstr "Filöverföringar"
5137
5138 #~ msgid "<b>Contact List</b>"
5139 #~ msgstr "<b>Kontaktlista</b>"
5140
5141 #~ msgid "Forget password and clear the entry."
5142 #~ msgstr "Glöm lösenordet och töm inmatningen."
5143
5144 #~ msgid "Edit the selected IRC network"
5145 #~ msgstr "Redigera markerat irc-nätverk"
5146
5147 #~ msgid "Remove the selected IRC network"
5148 #~ msgstr "Ta bort markerat irc-nätverk"
5149
5150 #~ msgid "_Check Word Spelling..."
5151 #~ msgstr "_Kontrollera stavning..."
5152
5153 #~ msgid "Group Chat"
5154 #~ msgstr "Gruppchatt"
5155
5156 #~ msgid "I would like to add you to my contact list."
5157 #~ msgstr "Jag vill lägga till dig i min kontaktlista."
5158
5159 #~ msgid "Sorry, I don't want you in my contact list anymore."
5160 #~ msgstr "Tyvärr, jag vill inte längre ha dig i min kontaktlista."
5161
5162 #~ msgid "Word"
5163 #~ msgstr "Ord"
5164
5165 #~ msgid "Suggestions for the word"
5166 #~ msgstr "Förslag för ordet"
5167
5168 #~ msgid "Spell Checker"
5169 #~ msgstr "Stavningskontroll"
5170
5171 #~ msgid "Suggestions for the word:"
5172 #~ msgstr "Förslag för ordet:"
5173
5174 #~ msgid "<b>New Account</b>"
5175 #~ msgstr "<b>Nytt konto</b>"
5176
5177 #~ msgid "Invitation _message:"
5178 #~ msgstr "Inbjudnings_meddelande:"
5179
5180 #~ msgid "Edit Favorite Room"
5181 #~ msgstr "Redigera favoritrum"
5182
5183 #~ msgid "Join room on start_up"
5184 #~ msgstr "Gå in i rummet vid _uppstart"
5185
5186 #~ msgid "Join this chat room when Empathy starts and you are connected"
5187 #~ msgstr "Gå in i detta chattrum när Empathy startar och du är ansluten"
5188
5189 #~ msgid "N_ame:"
5190 #~ msgstr "N_amn:"
5191
5192 #~ msgid "S_erver:"
5193 #~ msgstr "S_erver:"
5194 #~ msgctxt "file size"
5195
5196 #~ msgid "Unknown"
5197 #~ msgstr "Okänt"
5198
5199 #~ msgid "\"%s\" receiving from %s"
5200 #~ msgstr "\"%s\" tas emot från %s"
5201
5202 #~ msgid "\"%s\" sending to %s"
5203 #~ msgstr "\"%s\" skickas till %s"
5204
5205 #~ msgid "File transfer canceled: %s"
5206 #~ msgstr "Filöverföringen avbröts: %s"
5207 #~ msgctxt "remaining time"
5208
5209 #~ msgid "Unknown"
5210 #~ msgstr "Okänt"
5211
5212 #~ msgid "Cannot save file to this location"
5213 #~ msgstr "Kan inte spara fil till denna plats"
5214
5215 #~ msgid "Save file as..."
5216 #~ msgstr "Spara fil som..."
5217
5218 #~ msgid "unknown size"
5219 #~ msgstr "okänd storlek"
5220
5221 #~ msgid "Do you want to accept the file \"%s\" (%s)?"
5222 #~ msgstr "Vill du ta emot filen \"%s\" (%s)?"
5223
5224 #~ msgid "_Accept"
5225 #~ msgstr "_Acceptera"
5226
5227 #~ msgid "Join _New..."
5228 #~ msgstr "Gå in i _nytt..."
5229
5230 #~ msgid "Browse:"
5231 #~ msgstr "Bläddra:"
5232
5233 #~ msgid "Join New"
5234 #~ msgstr "Gå in i nytt"
5235
5236 #~ msgid "Re_fresh"
5237 #~ msgstr "Uppda_tera"
5238
5239 #~ msgid ""
5240 #~ "This list represents all chat rooms hosted on the server you have entered."
5241 #~ msgstr ""
5242 #~ "Den här listan representerar alla chattrum som finns på servern som du