Updated Swedish translation
[empathy.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for Empathy.
2 # Copyright © 2002-2014 Free Software Foundation, Inc.
3 # Richard Hult <richard@imendio.com>, 2002, 2003.
4 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003, 2004.
5 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
6 # Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
7 #
8 # Snälla, ta *INTE* bort de extra #~-meddelandena på slutet.
9 #
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: empathy\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
14 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
15 "POT-Creation-Date: 2014-09-14 03:23+0000\n"
16 "PO-Revision-Date: 2014-09-24 00:00+0100\n"
17 "Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
18 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
19 "Language: sv\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
25
26 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27 msgid "Empathy"
28 msgstr "Empathy"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
31 msgid "IM Client"
32 msgstr "Snabbmeddelandeklient"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
35 msgid "Empathy Internet Messaging"
36 msgstr "Meddelandeklienten Empathy"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
39 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
40 msgstr "Chatta på Google Talk, Facebook, MSN och många andra chattjänster"
41
42 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
43 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
44 msgstr "chatta;prata;im;meddelande;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
45
46 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
47 msgid ""
48 "Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
49 "environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
50 "and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
51 "text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
52 "your contact’s chat application allows."
53 msgstr ""
54 "Empathy är det officiella snabbmeddelande programmet för skrivbordsmiljön "
55 "GNOME.  Empathy kan ansluta till AIM, MSN, Jabber (inklusive Facebook och "
56 "Google Talk), IRC och många andra meddelandenätverk. Du kan chatta via text, "
57 "ringa ljud- och videosamtal och till och med överföra filer, beroende på vad "
58 "din kontakts chattprogram tillåter."
59
60 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
61 msgid ""
62 "Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
63 "miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
64 "open Empathy!"
65 msgstr ""
66 "Empathy erbjuder integrerade meddelanden för GNOME-skrivbordet, så du kommer "
67 "aldrig att missa ett meddelande.  Du kan svara dina kontakter utan att ens "
68 "öppna Empathy!"
69
70 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
71 msgid "Connection managers should be used"
72 msgstr "Anslutningshanterare ska användas"
73
74 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
75 msgid ""
76 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
77 "reconnect."
78 msgstr ""
79 "Huruvida anslutningshanterare ska användas för att automatiskt koppla från/"
80 "återansluta."
81
82 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
83 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
84 msgstr "Empathy ska ansluta automatiskt vid uppstart"
85
86 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
87 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
88 msgstr ""
89 "Huruvida Empathy automatiskt ska logga in med dina konton vid uppstart."
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
92 msgid "Empathy should auto-away when idle"
93 msgstr "Empathy ska ställa in automatiskt frånvaro vid inaktivitet"
94
95 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
96 msgid ""
97 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
98 msgstr ""
99 "Huruvida Empathy automatiskt ska gå in i frånvaroläge om användaren är "
100 "inaktiv."
101
102 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
103 msgid "Empathy default download folder"
104 msgstr "Standardhämtningsmapp för Empathy"
105
106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
107 msgid "The default folder to save file transfers in."
108 msgstr "Standardmappen att spara filöverföringar i."
109
110 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
112 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
113 msgstr ""
114 "Magiskt nummer används för att kontrollera om åtgärder för upprensning ska "
115 "köras"
116
117 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
118 msgid ""
119 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
120 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
121 msgstr ""
122 "empathy-sanity-cleaning.c använder detta tal för att kontrollera om åtgärder "
123 "för upprensning ska köras eller inte. Användare bör inte ändra denna nyckel "
124 "manuellt."
125
126 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
127 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
128 msgid "Show offline contacts"
129 msgstr "Visa frånkopplade kontakter"
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
132 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
133 msgstr "Huruvida frånkopplade kontakter ska visas i kontaktlistan."
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
136 msgid "Show Balance in contact list"
137 msgstr "Visa saldo i kontaktlista"
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
140 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
141 msgstr "Huruvida kontosaldon ska visas i kontaktlistan."
142
143 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
144 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
145 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
146 msgid "Hide main window"
147 msgstr "Dölj huvudfönstret"
148
149 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
150 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
152 msgid "Hide the main window."
153 msgstr "Dölj huvudfönstret."
154
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
156 msgid "Default directory to select an avatar image from"
157 msgstr "Standardkatalog att välja en profilbild från"
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
160 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
161 msgstr "Den senaste katalogen som en profilbild valdes från."
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
164 msgid "Open new chats in separate windows"
165 msgstr "Öppna nya chattar i separata fönster"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
168 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
169 msgstr "Öppna alltid ett separat fönster för nya chattar."
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
172 msgid "Display incoming events in the status area"
173 msgstr "Visa inkommande händelser i statusytan"
174
175 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
176 msgid ""
177 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
178 "user immediately."
179 msgstr ""
180 "Visa inkommande händelser i statusytan. Om false, visa dem direkt för "
181 "användaren."
182
183 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
184 msgid "The position for the chat window side pane"
185 msgstr "Positionen för chattfönstrets sidopanel"
186
187 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
188 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
189 msgstr "Den lagrade positionen (i bildpunkter) för chattfönstrets sidopanel."
190
191 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
192 msgid "Show contact groups"
193 msgstr "Visa kontaktgrupper"
194
195 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
196 msgid "Whether to show groups in the contact list."
197 msgstr "Huruvida grupper ska visas i kontaktlistan."
198
199 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
200 msgid "Use notification sounds"
201 msgstr "Använd notifieringsljud"
202
203 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
204 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
205 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för att notifiera om händelser."
206
207 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
208 msgid "Disable sounds when away"
209 msgstr "Inaktivera ljud under frånvaro"
210
211 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
212 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
213 msgstr "Huruvida ljudnotifieringar ska spelas upp vid frånvaro eller upptagen."
214
215 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
216 msgid "Play a sound for incoming messages"
217 msgstr "Spela upp ljud för inkommande meddelanden"
218
219 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
220 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
221 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för inkommande meddelanden."
222
223 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
224 msgid "Play a sound for outgoing messages"
225 msgstr "Spela upp ljud för utgående meddelanden"
226
227 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
228 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
229 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för utgående meddelanden."
230
231 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
232 msgid "Play a sound for new conversations"
233 msgstr "Spela upp ett ljud för nya samtal"
234
235 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
236 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
237 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för nya samtal."
238
239 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
240 msgid "Play a sound when a contact logs in"
241 msgstr "Spela upp ljud när en kontakt loggar in"
242
243 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
244 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
245 msgstr ""
246 "Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar in i nätverket."
247
248 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
249 msgid "Play a sound when a contact logs out"
250 msgstr "Spela upp ett ljud när en kontakt loggar ut"
251
252 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
253 msgid ""
254 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
255 msgstr ""
256 "Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar ut från nätverket."
257
258 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
259 msgid "Play a sound when we log in"
260 msgstr "Spela upp ljud när vi loggar in"
261
262 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
263 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
264 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp vid inloggning i ett nätverk."
265
266 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
267 msgid "Play a sound when we log out"
268 msgstr "Spela upp ljud när vi loggar ut"
269
270 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
271 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
272 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp vid utloggning från ett nätverk."
273
274 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
275 msgid "Enable popup notifications for new messages"
276 msgstr "Aktivera popupnotifieringar för nya meddelanden"
277
278 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
279 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
280 msgstr ""
281 "Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot."
282
283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
284 msgid "Disable popup notifications when away"
285 msgstr "Inaktivera popupnotifieringar under frånvaro"
286
287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
288 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
289 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas vid frånvaro eller upptagen."
290
291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
292 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
293 msgstr "Visa popupnotifieringar om chatten inte är fokuserad"
294
295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
296 msgid ""
297 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
298 "the chat is already opened, but not focused."
299 msgstr ""
300 "Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot, "
301 "även om chatten redan är öppnad, men inte fokuserad."
302
303 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
304 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
305 msgstr "Visa popupnotifieringar när en kontakt loggar in"
306
307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
308 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
309 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas när en kontakt ansluter."
310
311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
312 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
313 msgstr "Visa popupnotifieringar när en kontakt loggar ut"
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
316 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
317 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas när en kontakt kopplar från."
318
319 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
320 msgid "Use graphical smileys"
321 msgstr "Använd grafiska smilisar"
322
323 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
324 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
325 msgstr "Huruvida smilisar ska omvandlas till grafiska bilder i samtal."
326
327 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
328 msgid "Show contact list in rooms"
329 msgstr "Visa kontaktlista i rum"
330
331 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
332 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
333 msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i chattrum."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
336 msgid "Chat window theme"
337 msgstr "Chattfönstertema"
338
339 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
340 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
341 msgstr "Det tema som används för att visa samtal i chattfönster."
342
343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
344 msgid "Chat window theme variant"
345 msgstr "Temavariant för chattfönster"
346
347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
348 msgid ""
349 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
350 msgstr "Den temavariant som används för att visa samtalet i chattfönster."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
353 msgid "Path of the Adium theme to use"
354 msgstr "Sökväg för Adium-temat att använda"
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
357 msgid ""
358 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
359 "Deprecated."
360 msgstr ""
361 "Sökväg för Adium-temat som ska användas om temat som används för chatt är "
362 "Adium. Föråldrad."
363
364 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
365 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
366 msgstr "Aktivera utvecklingsverktyg för WebKit"
367
368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
369 msgid ""
370 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
371 msgstr ""
372 "Huruvida utvecklingsverktyg för WebKit, såsom Webbinspekteraren, ska "
373 "aktiveras."
374
375 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
376 msgid "Inform other users when you are typing to them"
377 msgstr "Informera andra användare när du skriver till dem"
378
379 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
380 msgid ""
381 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
382 "affect the 'gone' state."
383 msgstr ""
384 "Huruvida chattillstånd för “composing“ (skriva) eller “paused“ (pausad) ska "
385 "skickas. Påverkar inte för tillfället tillståndet “gone“ (frånvarande)."
386
387 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
388 msgid "Use theme for chat rooms"
389 msgstr "Använd tema för chattrum"
390
391 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
392 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
393 msgstr "Huruvida temat för chattrum ska användas."
394
395 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
396 msgid "Spell checking languages"
397 msgstr "Rättstavningsspråk"
398
399 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
400 msgid ""
401 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
402 msgstr ""
403 "Kommaseparerad lista av språk att använda för stavningskontroll (t.ex. “sv, "
404 "en, fr“)."
405
406 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
407 msgid "Enable spell checker"
408 msgstr "Aktivera stavningskontroll"
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
411 msgid ""
412 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
413 msgstr ""
414 "Huruvida ord som matas in ska kontrolleras mot de språk som du vill "
415 "kontrollera med."
416
417 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
418 msgid "Nick completed character"
419 msgstr "Tecken för smeknamnskomplettering"
420
421 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
422 msgid ""
423 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
424 "chat."
425 msgstr ""
426 "Tecken att lägga till efter smeknamn när smeknamnskomplettering (tab) "
427 "används i gruppchatt."
428
429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
430 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
431 msgstr ""
432 "Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i chattfönstret"
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
435 msgid ""
436 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
437 msgstr ""
438 "Huruvida Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i "
439 "chattfönstret."
440
441 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
442 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
443 msgstr "Senast kontot valt i Gå in i rum-dialogen"
444
445 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
446 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
447 msgstr ""
448 "Sökväg för D-Bus-objektet för senaste kontot valt för att gå in i ett rum."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
451 msgid "Camera device"
452 msgstr "Kameraenhet"
453
454 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
455 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
456 msgstr "Standardenhet för kamera att använda i videosamtal, t.ex. /dev/video0."
457
458 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
459 msgid "Camera position"
460 msgstr "Kameraposition"
461
462 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
463 msgid "Position the camera preview should be during a call."
464 msgstr "Positionera kameravisningen som den ska vara under ett samtal."
465
466 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
467 msgid "Echo cancellation support"
468 msgstr "Stöd för ekosläckning"
469
470 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
471 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
472 msgstr "Huruvida Pulseaudios filter för ekosläckning ska aktiveras."
473
474 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
475 msgid "Show hint about closing the main window"
476 msgstr "Visa tips om att stänga huvudfönstret"
477
478 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
479 msgid ""
480 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
481 "'x' button in the title bar."
482 msgstr ""
483 "Huruvida meddelandedialogen om att stänga huvudfönstret ska visas när man "
484 "klickar på “x“-knappen i titelraden."
485
486 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
487 msgid "Empathy can publish the user's location"
488 msgstr "Empathy kan publicera användarens plats"
489
490 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
491 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
492 msgstr "Huruvida Empathy kan publicera användarens plats till sina kontakter."
493
494 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
495 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
496 msgstr "Empathy bör minska precisionen för platsen"
497
498 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
499 msgid ""
500 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
501 msgstr "Huruvida Empathy ska minska platsens precision av integritetsskäl."
502
503 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
504 msgid "No reason was specified"
505 msgstr "Ingen anledning angavs"
506
507 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
508 msgid "The change in state was requested"
509 msgstr "Ändring i tillstånd begärdes"
510
511 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
512 msgid "You canceled the file transfer"
513 msgstr "Du avbröt filöverföringen"
514
515 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
516 msgid "The other participant canceled the file transfer"
517 msgstr "Den andra deltagaren avbröt filöverföringen"
518
519 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
520 msgid "Error while trying to transfer the file"
521 msgstr "Fel vid försök att överföra filen"
522
523 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
524 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
525 msgstr "Den andra deltagaren kunde inte överföra filen"
526
527 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
528 msgid "Unknown reason"
529 msgstr "Okänd anledning"
530
531 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
532 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
533 msgstr "Filöverföringen är färdig men filen blev skadad"
534
535 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
536 msgid "File transfer not supported by remote contact"
537 msgstr "Filöverföringar stöds inte fjärrkontakten"
538
539 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
540 msgid "The selected file is not a regular file"
541 msgstr "Den valda filen är inte en vanlig fil"
542
543 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
544 msgid "The selected file is empty"
545 msgstr "Den valda filen är tom"
546
547 #: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
548 #, c-format
549 msgid "Missed call from %s"
550 msgstr "Missat samtal från %s"
551
552 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
553 #: ../libempathy/empathy-message.c:389
554 #, c-format
555 msgid "Called %s"
556 msgstr "Ringde %s"
557
558 #: ../libempathy/empathy-message.c:392
559 #, c-format
560 msgid "Call from %s"
561 msgstr "Samtal från %s"
562
563 #: ../libempathy/empathy-utils.c:180
564 msgid "Available"
565 msgstr "Tillgänglig"
566
567 #: ../libempathy/empathy-utils.c:182
568 msgid "Busy"
569 msgstr "Upptagen"
570
571 #: ../libempathy/empathy-utils.c:185
572 msgid "Away"
573 msgstr "Frånvarande"
574
575 #: ../libempathy/empathy-utils.c:187
576 msgid "Invisible"
577 msgstr "Osynlig"
578
579 #: ../libempathy/empathy-utils.c:189
580 msgid "Offline"
581 msgstr "Frånkopplad"
582
583 #. translators: presence type is unknown
584 #: ../libempathy/empathy-utils.c:192
585 msgctxt "presence"
586 msgid "Unknown"
587 msgstr "Okänt"
588
589 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
590 msgid "No reason specified"
591 msgstr "Ingen anledning angavs"
592
593 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
594 msgid "Status is set to offline"
595 msgstr "Status är inställd till frånkopplad"
596
597 #: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
598 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
599 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
600 msgid "Network error"
601 msgstr "Nätverksfel"
602
603 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
604 msgid "Authentication failed"
605 msgstr "Autentisering misslyckades"
606
607 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
608 msgid "Encryption error"
609 msgstr "Krypteringsfel"
610
611 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
612 msgid "Name in use"
613 msgstr "Namnet används"
614
615 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
616 msgid "Certificate not provided"
617 msgstr "Certifikat inte tillhandahållet"
618
619 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
620 msgid "Certificate untrusted"
621 msgstr "Certifikatet är inte betrott"
622
623 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
624 msgid "Certificate expired"
625 msgstr "Certifikatet har gått ut"
626
627 #: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
628 msgid "Certificate not activated"
629 msgstr "Certifikatet är inte aktiverat"
630
631 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
632 msgid "Certificate hostname mismatch"
633 msgstr "Värdnamnet i certifikatet stämmer inte"
634
635 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
636 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
637 msgstr "Certifikatets fingeravtryck stämmer inte"
638
639 #: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
640 msgid "Certificate self-signed"
641 msgstr "Självsignerat certifikat"
642
643 #: ../libempathy/empathy-utils.c:258
644 msgid "Certificate error"
645 msgstr "Certifikatfel"
646
647 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
648 msgid "Encryption is not available"
649 msgstr "Kryptering är inte tillgängligt"
650
651 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
652 msgid "Certificate is invalid"
653 msgstr "Certifikatet är ogiltigt"
654
655 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
656 msgid "Connection has been refused"
657 msgstr "Anslutningen vägrades"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
660 msgid "Connection can't be established"
661 msgstr "Anslutningen kunde inte etableras"
662
663 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
664 msgid "Connection has been lost"
665 msgstr "Anslutningen förlorades"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
668 msgid "This account is already connected to the server"
669 msgstr "Detta konto är redan anslutet till servern"
670
671 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
672 msgid ""
673 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
674 msgstr "Anslutningen har ersatts av en ny anslutning med samma resurs"
675
676 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
677 msgid "The account already exists on the server"
678 msgstr "Kontot finns redan på servern"
679
680 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
681 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
682 msgstr "Servern är för tillfället för upptagen för att hantera anslutningen"
683
684 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
685 msgid "Certificate has been revoked"
686 msgstr "Certifikatet har spärrats"
687
688 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
689 msgid ""
690 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
691 msgstr ""
692 "Certifikatet använder en osäker skifferalgoritm eller är kryptografiskt svag"
693
694 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
695 msgid ""
696 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
697 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
698 msgstr ""
699 "Längd på servercertifikatet, eller djup för servercertifikatkedjan, "
700 "överstiger begränsningen för krypteringsbiblioteket"
701
702 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
703 msgid "Your software is too old"
704 msgstr "Din programvara är för gammal"
705
706 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
707 msgid "Internal error"
708 msgstr "Internt fel"
709
710 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:687
711 msgid "All accounts"
712 msgstr "Alla konton"
713
714 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
715 msgid "Click to enlarge"
716 msgstr "Klicka för att förstora"
717
718 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
719 #, c-format
720 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
721 msgstr "Autentisering misslyckades för konto <b>%s</b>"
722
723 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
724 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3828
725 msgid "Retry"
726 msgstr "Försök igen"
727
728 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
729 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "Enter your password for account\n"
733 "<b>%s</b>"
734 msgstr ""
735 "Ange ditt lösenord för kontot\n"
736 "<b>%s</b>"
737
738 #. remember password ticky box
739 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
740 msgid "Remember password"
741 msgstr "Kom ihåg lösenordet"
742
743 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
745 msgid "There was an error starting the call"
746 msgstr "Det inträffade ett fel när samtalet startades"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
749 msgid "The specified contact doesn't support calls"
750 msgstr "Den angivna kontakten saknar stöd för röstsamtal"
751
752 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
753 msgid "The specified contact is offline"
754 msgstr "Den valda kontakten är frånkopplad"
755
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
757 msgid "The specified contact is not valid"
758 msgstr "Den valda kontakten är inte giltig"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
761 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
762 msgstr "Nödsamtal stöds inte med detta protokollet"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
765 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
766 msgstr "Ditt kontosaldo är för lågt för att ringa detta samtal"
767
768 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
769 msgid "Failed to open private chat"
770 msgstr "Misslyckades med att öppna privat chatt"
771
772 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
773 msgid "Topic not supported on this conversation"
774 msgstr "Ämne stöds inte för detta samtal"
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
777 msgid "You are not allowed to change the topic"
778 msgstr "Du tillåts inte att ändra ämnet"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:964
781 msgid "Invalid contact ID"
782 msgstr "Ogiltigt kontakt-ID"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1051
785 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
786 msgstr "/clear: töm alla meddelanden från det aktuella samtalet"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
789 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
790 msgstr "/topic <ämne>: ställ in ämnet för det aktuella samtalet"
791
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
793 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
794 msgstr "/join <chattrummets ID>: gå in i ett nytt chattrum"
795
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
797 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
798 msgstr "/j <chattrummets ID>: gå in i ett nytt chattrum"
799
800 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
801 msgid ""
802 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
803 "current one"
804 msgstr ""
805 "/part [<chattrummets ID>] [<anledning>]: lämna chattrummet, det aktuella som "
806 "standard"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
809 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
810 msgstr "/query <kontaktens ID> [<meddelande>]: öppna en privat chatt"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
813 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
814 msgstr "/msg <kontaktens ID> <meddelande>: öppna en privat chatt"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
817 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
818 msgstr "/nick <smeknamn>: ändra ditt smeknamn på aktuell server"
819
820 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
821 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
822 msgstr "/me <meddelande>: skicka ett ACTION-meddelande till aktuellt samtal"
823
824 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
825 msgid ""
826 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
827 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
828 "join a new chat room\""
829 msgstr ""
830 "/say <meddelande>: skicka <meddelande> till det aktuella samtalet. Detta "
831 "används för att skicka ett meddelande som börjar med ett “/“. Till exempel: "
832 "“/say /join används för att gå in i ett nytt chattrum“"
833
834 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1085
835 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
836 msgstr "/whois <kontakt-id>: visa information om en kontakt"
837
838 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
839 msgid ""
840 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
841 "show its usage."
842 msgstr ""
843 "/help [<kommando>]: visa alla kommandon som stöds. Om <kommando> har "
844 "definierats, visa dess användning."
845
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
847 #, c-format
848 msgid "Usage: %s"
849 msgstr "Användning: %s"
850
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
852 msgid "Unknown command"
853 msgstr "Okänt kommando"
854
855 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
856 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
857 msgstr "Okänt kommando; se /help för tillgängliga kommandon"
858
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1533
860 msgid "insufficient balance to send message"
861 msgstr "otillräckligt saldo för att skicka meddelande"
862
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1537 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
865 #, c-format
866 msgid "Error sending message '%s': %s"
867 msgstr "Fel vid sändning av meddelandet “%s“: %s"
868
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
871 #, c-format
872 msgid "Error sending message: %s"
873 msgstr "Fel vid sändning av meddelande: %s"
874
875 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
876 #. * account to send the message.
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545
878 #, c-format
879 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
880 msgstr ""
881 "otillräckligt saldo för att skicka meddelande. <a href='%s'>Fyll på</a>."
882
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1585
884 msgid "not capable"
885 msgstr "inte kapabel"
886
887 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1592
888 msgid "offline"
889 msgstr "frånkopplad"
890
891 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
892 msgid "invalid contact"
893 msgstr "ogiltig kontakt"
894
895 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
896 msgid "permission denied"
897 msgstr "åtkomst nekad"
898
899 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
900 msgid "too long message"
901 msgstr "för långt meddelande"
902
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
904 msgid "not implemented"
905 msgstr "inte implementerat"
906
907 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
908 msgid "unknown"
909 msgstr "okänt"
910
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1675 ../src/empathy-chat-window.c:973
912 msgid "Topic:"
913 msgstr "Ämne:"
914
915 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1690
916 #, c-format
917 msgid "Topic set to: %s"
918 msgstr "Ämnet inställt till: %s"
919
920 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1692
921 #, c-format
922 msgid "Topic set by %s to: %s"
923 msgstr "Ämnet angivet av %s till: %s"
924
925 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
926 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
927 msgid "No topic defined"
928 msgstr "Inget ämne definierat"
929
930 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2215
931 msgid "(No Suggestions)"
932 msgstr "(Inga förslag)"
933
934 #. translators: %s is the selected word
935 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2283
936 #, c-format
937 msgid "Add '%s' to Dictionary"
938 msgstr "Lägg till “%s“ till ordbok"
939
940 #. translators: first %s is the selected word,
941 #. * second %s is the language name of the target dictionary
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2320
943 #, c-format
944 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
945 msgstr "Lägg till “%s“ till %s-ordboken"
946
947 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2390
948 msgid "Insert Smiley"
949 msgstr "Infoga smilis"
950
951 #. send button
952 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
954 msgid "_Send"
955 msgstr "_Skicka"
956
957 #. Spelling suggestions
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
959 msgid "_Spelling Suggestions"
960 msgstr "Sta_vningsförslag"
961
962 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
963 msgid "Failed to retrieve recent logs"
964 msgstr "Misslyckades med att hämta senaste loggar"
965
966 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2808
967 #, c-format
968 msgid "%s has disconnected"
969 msgstr "%s har kopplat från"
970
971 #. translators: reverse the order of these arguments
972 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
973 #.
974 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2815
975 #, c-format
976 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
977 msgstr "%1$s sparkades ut av %2$s"
978
979 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2818
980 #, c-format
981 msgid "%s was kicked"
982 msgstr "%s sparkades ut"
983
984 #. translators: reverse the order of these arguments
985 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
986 #.
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
988 #, c-format
989 msgid "%1$s was banned by %2$s"
990 msgstr "%1$s blev bannlyst av %2$s"
991
992 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
993 #, c-format
994 msgid "%s was banned"
995 msgstr "%s blev bannlyst"
996
997 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
998 #, c-format
999 msgid "%s has left the room"
1000 msgstr "%s har lämnat rummet"
1001
1002 #. Note to translators: this string is appended to
1003 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1004 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1005 #. * please let us know. :-)
1006 #.
1007 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
1008 #, c-format
1009 msgid " (%s)"
1010 msgstr " (%s)"
1011
1012 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2867
1013 #, c-format
1014 msgid "%s has joined the room"
1015 msgstr "%s har gått in i rummet"
1016
1017 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2892
1018 #, c-format
1019 msgid "%s is now known as %s"
1020 msgstr "%s är nu känd som %s"
1021
1022 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1023 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1024 #. * we get the new handler.
1025 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3079 ../src/empathy-call-window.c:1526
1026 #: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
1027 #: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
1028 msgid "Disconnected"
1029 msgstr "Frånkopplad"
1030
1031 #. Add message
1032 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3768
1033 msgid "Would you like to store this password?"
1034 msgstr "Vill du lagra detta lösenord?"
1035
1036 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3774
1037 msgid "Remember"
1038 msgstr "Kom ihåg"
1039
1040 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
1041 msgid "Not now"
1042 msgstr "Inte nu"
1043
1044 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3832
1045 msgid "Wrong password; please try again:"
1046 msgstr "Felaktigt lösenord. Försök igen:"
1047
1048 #. Add message
1049 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3956
1050 msgid "This room is protected by a password:"
1051 msgstr "Detta rum är skyddat med ett lösenord:"
1052
1053 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3983
1054 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1055 msgid "Join"
1056 msgstr "Gå in"
1057
1058 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4175 ../src/empathy-event-manager.c:1162
1059 msgid "Connected"
1060 msgstr "Ansluten"
1061
1062 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4227
1063 msgid "Conversation"
1064 msgstr "Samtal"
1065
1066 #. Translators: this string is a something like
1067 #. * "Escher Cat (SMS)"
1068 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4232
1069 #, c-format
1070 msgid "%s (SMS)"
1071 msgstr "%s (SMS)"
1072
1073 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
1074 msgid "Unknown or invalid identifier"
1075 msgstr "Okänd eller ogiltig identifierare"
1076
1077 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1078 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1079 msgstr "Blockering av kontakter är för närvarande inte möjligt"
1080
1081 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1082 msgid "Contact blocking unavailable"
1083 msgstr "Kontaktblockering är inte möjlig"
1084
1085 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1086 msgid "Permission Denied"
1087 msgstr "Åtkomst nekad"
1088
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
1090 msgid "Could not block contact"
1091 msgstr "Kunde inte blockera kontakten"
1092
1093 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1094 msgid "Edit Blocked Contacts"
1095 msgstr "Redigera blockerade kontakter"
1096
1097 #. Account and Identifier
1098 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
1101 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1102 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1103 msgid "Account:"
1104 msgstr "Konto:"
1105
1106 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1107 msgid "Blocked Contacts"
1108 msgstr "Blockerade kontakter"
1109
1110 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1112 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1113 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1114 msgid "Remove"
1115 msgstr "Ta bort"
1116
1117 #. Title
1118 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1119 msgid "Search contacts"
1120 msgstr "Sök efter kontakter"
1121
1122 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1123 msgid "Search: "
1124 msgstr "Sök: "
1125
1126 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1127 msgid "_Add Contact"
1128 msgstr "_Lägg till kontakt"
1129
1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1131 msgid "No contacts found"
1132 msgstr "Inga kontakter hittades"
1133
1134 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1135 msgid "Contact search is not supported on this account"
1136 msgstr "Kontaktsökning stöds inte för detta konto"
1137
1138 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1139 msgid "Your message introducing yourself:"
1140 msgstr "Introducera dig själv:"
1141
1142 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1143 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1144 msgstr "Jag skulle vilja kunna se när du är ansluten. Tack!"
1145
1146 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
1148 msgid "Save Avatar"
1149 msgstr "Spara profilbild"
1150
1151 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
1153 msgid "Unable to save avatar"
1154 msgstr "Kunde inte spara profilbild"
1155
1156 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1157 #: ../src/empathy-import-widget.c:319
1158 msgid "Account"
1159 msgstr "Konto"
1160
1161 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1162 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1163 msgid "Identifier"
1164 msgstr "Identifierare"
1165
1166 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1167 msgid "Alias"
1168 msgstr "Alias"
1169
1170 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1172 msgid "Contact Details"
1173 msgstr "Kontaktuppgifter"
1174
1175 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1177 msgid "Information requested…"
1178 msgstr "Information begärd…"
1179
1180 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1181 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1182 msgstr "<b>Plats</b> den (datum)\t"
1183
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1185 msgid "Client Information"
1186 msgstr "Klientinformation"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1189 msgid "OS"
1190 msgstr "OS"
1191
1192 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1193 msgid "Version"
1194 msgstr "Version"
1195
1196 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1197 msgid "Client"
1198 msgstr "Klient"
1199
1200 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1201 msgid "Groups"
1202 msgstr "Grupper"
1203
1204 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1205 msgid ""
1206 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1207 "select more than one group or no groups."
1208 msgstr ""
1209 "Välj de grupper som du vill att denna kontakt ska finnas i. Observera att du "
1210 "kan välja fler än en grupp eller inga grupper alls."
1211
1212 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1213 msgid "_Add Group"
1214 msgstr "_Lägg till grupp"
1215
1216 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1217 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1218 msgid "Select"
1219 msgstr "Välj"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1222 msgid "Group"
1223 msgstr "Grupp"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
1226 msgid "New Contact"
1227 msgstr "Ny kontakt"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1231 #, c-format
1232 msgid "Block %s?"
1233 msgstr "Blockera %s?"
1234
1235 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1236 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1237 #, c-format
1238 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1239 msgstr "Är du säker på att du vill blockera “%s“ från att kontakta dig igen?"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
1242 msgid "The following identity will be blocked:"
1243 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1244 msgstr[0] "Följande identitet kommer att blockeras:"
1245 msgstr[1] "Följande identiteter kommer att blockeras:"
1246
1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
1248 msgid "The following identity can not be blocked:"
1249 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1250 msgstr[0] "Följande identitet kan inte blockeras:"
1251 msgstr[1] "Följande identiteter kan inte blockeras:"
1252
1253 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1256 msgid "_Block"
1257 msgstr "_Blockera"
1258
1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1260 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1261 msgid "_Report this contact as abusive"
1262 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1263 msgstr[0] "_Rapportera denna kontakt som stötande"
1264 msgstr[1] "_Rapportera dessa kontakter som stötande"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1267 msgid "Edit Contact Information"
1268 msgstr "Redigera kontaktinformation"
1269
1270 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1272 msgid "Linked Contacts"
1273 msgstr "Länkade kontakter"
1274
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1276 msgid "gnome-contacts not installed"
1277 msgstr "gnome-contacts är inte installerat"
1278
1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1280 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1281 msgstr "Installera gnome-contacts för att komma åt kontaktuppgifter."
1282
1283 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1284 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1285 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
1287 #, c-format
1288 msgid "%s (%s)"
1289 msgstr "%s (%s)"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:342
1292 msgid "Select account to use to place the call"
1293 msgstr "Välj konto att använda för att ringa samtalet"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:346
1296 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1297 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1298 msgid "Call"
1299 msgstr "Ring"
1300
1301 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:412
1302 msgid "Mobile"
1303 msgstr "Mobil"
1304
1305 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
1306 msgid "Work"
1307 msgstr "Arbete"
1308
1309 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
1310 msgid "HOME"
1311 msgstr "HEM"
1312
1313 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
1314 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
1315 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:457
1316 #, c-format
1317 msgid "Call %s (%s)"
1318 msgstr "Ring %s (%s)"
1319
1320 #. translators: argument is a phone number like +32123456
1321 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:462
1322 #, c-format
1323 msgid "Call %s"
1324 msgstr "Ring %s"
1325
1326 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:674
1327 msgid "_Block Contact"
1328 msgstr "_Blockera kontakt"
1329
1330 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:729
1331 #, c-format
1332 msgid "Remove from _Group '%s'"
1333 msgstr "Ta bort från _grupp “%s“"
1334
1335 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
1336 msgid "Delete and _Block"
1337 msgstr "Ta bort och _blockera"
1338
1339 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:838
1340 #, c-format
1341 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1342 msgstr "Vill du verkligen ta bort kontakten “%s“?"
1343
1344 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:847
1345 #, c-format
1346 msgid ""
1347 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1348 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1349 msgstr ""
1350 "Vill du verkligen ta bort den länkade kontakten “%s“? Observera att detta "
1351 "kommer att ta bort alla kontakter som denna länkade kontakt innehåller."
1352
1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:858
1354 msgid "Removing contact"
1355 msgstr "Tar bort kontakt"
1356
1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:934
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
1359 msgid "_Remove"
1360 msgstr "_Ta bort"
1361
1362 #. add chat button
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1365 msgid "_Chat"
1366 msgstr "_Chatt"
1367
1368 #. add SMS button
1369 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1418
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1371 msgid "_SMS"
1372 msgstr "_SMS"
1373
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1484
1375 msgctxt "menu item"
1376 msgid "_Audio Call"
1377 msgstr "_Ljudsamtal"
1378
1379 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1550
1380 msgctxt "menu item"
1381 msgid "_Video Call"
1382 msgstr "_Videosamtal"
1383
1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
1385 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1386 msgid "_Previous Conversations"
1387 msgstr "Ti_digare samtal"
1388
1389 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1689
1390 msgid "Send File"
1391 msgstr "Skicka fil"
1392
1393 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1751
1394 msgid "Share My Desktop"
1395 msgstr "Dela ut mitt skrivbord"
1396
1397 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1809
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
1399 msgid "Favorite"
1400 msgstr "Favorit"
1401
1402 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1838
1403 msgid "Infor_mation"
1404 msgstr "Infor_mation"
1405
1406 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1887
1407 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1408 msgid "_Edit"
1409 msgstr "R_edigera"
1410
1411 #. send invitation
1412 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2003
1413 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
1414 msgid "Inviting you to this room"
1415 msgstr "Bjuder in dig till detta rum"
1416
1417 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2049
1418 msgid "_Invite to Chat Room"
1419 msgstr "_Bjud in till chattrum"
1420
1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2245
1422 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1423 msgid "_Add Contact…"
1424 msgstr "_Lägg till kontakt…"
1425
1426 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2364
1427 #, c-format
1428 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1429 msgstr "Vill du verkligen ta bort gruppen “%s“?"
1430
1431 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
1432 msgid "Removing group"
1433 msgstr "Tar bort grupp"
1434
1435 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2435
1436 msgid "Re_name"
1437 msgstr "Byt _namn"
1438
1439 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
1440 msgid "Channels:"
1441 msgstr "Kanaler:"
1442
1443 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1444 msgid "Country ISO Code:"
1445 msgstr "Landets ISO-kod:"
1446
1447 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1448 msgid "Country:"
1449 msgstr "Land:"
1450
1451 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1452 msgid "State:"
1453 msgstr "Län:"
1454
1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1456 msgid "City:"
1457 msgstr "Stad:"
1458
1459 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1460 msgid "Area:"
1461 msgstr "Område:"
1462
1463 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1464 msgid "Postal Code:"
1465 msgstr "Postnummer:"
1466
1467 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1468 msgid "Street:"
1469 msgstr "Gata:"
1470
1471 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1472 msgid "Building:"
1473 msgstr "Byggnad:"
1474
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1476 msgid "Floor:"
1477 msgstr "Våning:"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1480 msgid "Room:"
1481 msgstr "Rum:"
1482
1483 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1484 msgid "Text:"
1485 msgstr "Text:"
1486
1487 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1488 msgid "Description:"
1489 msgstr "Beskrivning:"
1490
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
1492 msgid "URI:"
1493 msgstr "URI:"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
1496 msgid "Accuracy Level:"
1497 msgstr "Precisionsnivå:"
1498
1499 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
1500 msgid "Error:"
1501 msgstr "Fel:"
1502
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
1504 msgid "Vertical Error (meters):"
1505 msgstr "Vertikalt fel (meter):"
1506
1507 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
1508 msgid "Horizontal Error (meters):"
1509 msgstr "Horisontellt fel (meter):"
1510
1511 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
1512 msgid "Speed:"
1513 msgstr "Hastighet:"
1514
1515 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
1516 msgid "Bearing:"
1517 msgstr "Riktning:"
1518
1519 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
1520 msgid "Climb Speed:"
1521 msgstr "Höjdökning:"
1522
1523 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
1524 msgid "Last Updated on:"
1525 msgstr "Senast uppdaterad:"
1526
1527 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
1528 msgid "Longitude:"
1529 msgstr "Longitud:"
1530
1531 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
1532 msgid "Latitude:"
1533 msgstr "Latitud:"
1534
1535 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
1536 msgid "Altitude:"
1537 msgstr "Höjd:"
1538
1539 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
1541 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1542 msgid "Location"
1543 msgstr "Plats"
1544
1545 #. translators: format is "Location, $date"
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
1547 #, c-format
1548 msgid "%s, %s"
1549 msgstr "%s, %s"
1550
1551 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
1552 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1553 msgstr "%e %B, %Y klockan %H:%M UTC"
1554
1555 #. Alias
1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
1557 msgid "Alias:"
1558 msgstr "Alias:"
1559
1560 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
1562 msgid "Identifier:"
1563 msgstr "Identifierare:"
1564
1565 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
1566 #, c-format
1567 msgid "Linked contact containing %u contact"
1568 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1569 msgstr[0] "Länkade kontakten innehåller %u kontakt"
1570 msgstr[1] "Länkade kontakter innehåller %u kontakter"
1571
1572 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1573 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1574 msgstr "<b>Plats</b> den (datum)"
1575
1576 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1577 msgid "Online from a phone or mobile device"
1578 msgstr "Ansluten från en telefon eller mobil enhet"
1579
1580 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1581 msgid ""
1582 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1583 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1584 "details below are correct."
1585 msgstr ""
1586 "Empathy kan automatiskt upptäcka och chatta med personer som är anslutna på "
1587 "samma nätverk som du är. Om du vill använda denna funktion så kontrollera "
1588 "att uppgifterna nedan är korrekta."
1589
1590 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1591 msgid "People nearby"
1592 msgstr "Personer i närheten"
1593
1594 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1595 msgid ""
1596 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1597 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1598 msgstr ""
1599 "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion genom "
1600 "att välja <span style=\"italic\">Redigera → Konton</span> i kontaktlistan."
1601
1602 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
1603 msgid "History"
1604 msgstr "Historik"
1605
1606 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
1607 msgid "Show"
1608 msgstr "Visa"
1609
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
1611 msgid "Search"
1612 msgstr "Sök"
1613
1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
1615 #, c-format
1616 msgid "Chat in %s"
1617 msgstr "Chatt i %s"
1618
1619 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
1620 #, c-format
1621 msgid "Chat with %s"
1622 msgstr "Chatt med %s"
1623
1624 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
1625 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
1626 msgctxt "A date with the time"
1627 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1628 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
1629
1630 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
1632 #, c-format
1633 msgid "<i>* %s %s</i>"
1634 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1635
1636 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1637 #. * The string in bold is the sender's name
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
1639 #, c-format
1640 msgid "<b>%s:</b> %s"
1641 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1642
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
1644 #, c-format
1645 msgid "%s second"
1646 msgid_plural "%s seconds"
1647 msgstr[0] "%s sekund"
1648 msgstr[1] "%s sekunder"
1649
1650 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
1651 #, c-format
1652 msgid "%s minute"
1653 msgid_plural "%s minutes"
1654 msgstr[0] "%s minut"
1655 msgstr[1] "%s minuter"
1656
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
1658 #, c-format
1659 msgid "Call took %s, ended at %s"
1660 msgstr "Samtalet tog %s, avslutades %s"
1661
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
1663 msgid "Today"
1664 msgstr "Idag"
1665
1666 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
1667 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
1668 msgid "Yesterday"
1669 msgstr "Igår"
1670
1671 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
1673 msgid "%e %B %Y"
1674 msgstr "%B %e %Y"
1675
1676 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
1677 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
1678 msgid "Anytime"
1679 msgstr "När som helst"
1680
1681 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
1682 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
1683 msgid "Anyone"
1684 msgstr "Vem som helst"
1685
1686 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
1687 msgid "Who"
1688 msgstr "Vem"
1689
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
1691 msgid "When"
1692 msgstr "När"
1693
1694 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
1695 msgid "Anything"
1696 msgstr "Allting"
1697
1698 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
1699 msgid "Text chats"
1700 msgstr "Textchattar"
1701
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
1703 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1704 msgid "Calls"
1705 msgstr "Samtal"
1706
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
1708 msgid "Incoming calls"
1709 msgstr "Inkommande samtal"
1710
1711 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
1712 msgid "Outgoing calls"
1713 msgstr "Utgående samtal"
1714
1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1716 msgid "Missed calls"
1717 msgstr "Missade samtal"
1718
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
1720 msgid "What"
1721 msgstr "Vad"
1722
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
1724 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1725 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort alla loggar för tidigare samtal?"
1726
1727 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
1728 msgid "Clear All"
1729 msgstr "Töm allt"
1730
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
1732 msgid "Delete from:"
1733 msgstr "Ta bort från:"
1734
1735 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1736 msgid "_File"
1737 msgstr "_Arkiv"
1738
1739 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1740 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1741 msgid "_Edit"
1742 msgstr "R_edigera"
1743
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1745 msgid "Delete All History…"
1746 msgstr "Ta bort all historik…"
1747
1748 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1749 msgid "Profile"
1750 msgstr "Profil"
1751
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1753 #: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1754 msgid "Chat"
1755 msgstr "Chatta"
1756
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1758 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1759 msgid "Video"
1760 msgstr "Video"
1761
1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1763 msgid "page 2"
1764 msgstr "sida 2"
1765
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1767 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
1768 msgstr "<span size=\"x-large\">Läser in…</span>"
1769
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1771 msgid "What kind of chat account do you have?"
1772 msgstr "Vilken typ av chattkonto har du?"
1773
1774 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1775 msgid "Add new account"
1776 msgstr "Lägg till nytt konto"
1777
1778 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1780 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1781 msgstr "Ange en kontaktidentifierare eller telefonnummer:"
1782
1783 #. add video button
1784 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1785 msgid "_Video Call"
1786 msgstr "_Videosamtal"
1787
1788 #. add audio button
1789 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1790 msgid "_Audio Call"
1791 msgstr "_Röstsamtal"
1792
1793 #. Tweak the dialog
1794 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1795 msgid "New Call"
1796 msgstr "Nytt samtal"
1797
1798 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1799 msgid "The contact is offline"
1800 msgstr "Kontakten är frånkopplad"
1801
1802 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1803 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1804 msgstr "Den angivna kontakten är antingen ogiltig eller okänd"
1805
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1807 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1808 msgstr "Kontakten saknar stöd för denna typ av samtal"
1809
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1811 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1812 msgstr "Begärd funktionalitet är inte implementerad för detta protokoll"
1813
1814 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1815 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1816 msgstr "Kunde inte starta ett samtal med denna kontakt"
1817
1818 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1819 msgid "You are banned from this channel"
1820 msgstr "Du är bannlyst från denna kanal"
1821
1822 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1823 msgid "This channel is full"
1824 msgstr "Denna kanal är full"
1825
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1827 msgid "You must be invited to join this channel"
1828 msgstr "Du måste bli inbjuden för att gå in i denna kanal"
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1831 msgid "Can't proceed while disconnected"
1832 msgstr "Kan inte fortsätta när frånkopplad"
1833
1834 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1835 msgid "Permission denied"
1836 msgstr "Åtkomst nekad"
1837
1838 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1839 msgid "There was an error starting the conversation"
1840 msgstr "Det inträffade ett fel när samtalet startades"
1841
1842 #. Tweak the dialog
1843 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1844 msgid "New Conversation"
1845 msgstr "Nytt samtal"
1846
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1848 msgid "Password Required"
1849 msgstr "Lösenord krävs"
1850
1851 #. COL_STATUS_TEXT
1852 #. COL_STATE_ICON_NAME
1853 #. COL_STATE
1854 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1855 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1856 #. COL_TYPE
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1859 msgid "Custom Message…"
1860 msgstr "Anpassat meddelande…"
1861
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1864 msgid "Edit Custom Messages…"
1865 msgstr "Redigera anpassade meddelanden…"
1866
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1868 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1869 msgstr "Klicka för att ta bort denna status som favorit"
1870
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1872 msgid "Click to make this status a favorite"
1873 msgstr "Klicka för att göra denna status till favorit"
1874
1875 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1877 #, c-format
1878 msgid ""
1879 "<b>Current message: %s</b>\n"
1880 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1881 msgstr ""
1882 "<b>Aktuellt meddelande: %s</b>\n"
1883 "<small><i>Tryck Retur för att ställa in de nya meddelande eller Esc för att "
1884 "avbryta.</i></small>"
1885
1886 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1887 msgid "Set status"
1888 msgstr "Ange status"
1889
1890 #. Custom messages
1891 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1098
1892 msgid "Custom messages…"
1893 msgstr "Anpassade meddelanden…"
1894
1895 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1896 msgid "_Match case"
1897 msgstr "_Matcha skiftläge"
1898
1899 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1900 msgid "Find:"
1901 msgstr "Sök:"
1902
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1904 msgid "_Previous"
1905 msgstr "_Föregående"
1906
1907 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1908 msgid "_Next"
1909 msgstr "_Nästa"
1910
1911 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1912 msgid "Mat_ch case"
1913 msgstr "Mat_cha skiftläge"
1914
1915 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1916 msgid "Phrase not found"
1917 msgstr "Frasen hittades inte"
1918
1919 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1920 msgid "Received an instant message"
1921 msgstr "Tog emot ett snabbmeddelande"
1922
1923 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1924 msgid "Sent an instant message"
1925 msgstr "Skickade ett snabbmeddelande"
1926
1927 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1928 msgid "Incoming chat request"
1929 msgstr "Inkommande chattbegäran"
1930
1931 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1932 msgid "Contact connected"
1933 msgstr "Kontakten ansluten"
1934
1935 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1936 msgid "Contact disconnected"
1937 msgstr "Kontakten frånkopplad"
1938
1939 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1940 msgid "Connected to server"
1941 msgstr "Ansluten till server"
1942
1943 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1944 msgid "Disconnected from server"
1945 msgstr "Frånkopplad från server"
1946
1947 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1948 msgid "Incoming voice call"
1949 msgstr "Inkommande röstsamtal"
1950
1951 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1952 msgid "Outgoing voice call"
1953 msgstr "Utgående röstsamtal"
1954
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1956 msgid "Voice call ended"
1957 msgstr "Röstsamtal avslutat"
1958
1959 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1960 msgid "Edit Custom Messages"
1961 msgstr "Redigera anpassade meddelanden"
1962
1963 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
1964 msgid "Subscription Request"
1965 msgstr "Prenumerationsbegäran"
1966
1967 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
1968 #: ../src/empathy-event-manager.c:1079
1969 #, c-format
1970 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1971 msgstr "%s vill ha behörighet att se när du är ansluten"
1972
1973 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1974 #: ../src/empathy-event-manager.c:694
1975 msgid "_Decline"
1976 msgstr "_Neka"
1977
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
1979 msgid "_Accept"
1980 msgstr "_Acceptera"
1981
1982 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
1983 #, c-format
1984 msgid "Message edited at %s"
1985 msgstr "Meddelandet redigerat %s"
1986
1987 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
1988 msgid "Normal"
1989 msgstr "Normal"
1990
1991 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
1992 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
1993 msgstr "Identiteten som tillhandahålls av chattservern kan inte verifieras."
1994
1995 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
1996 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
1997 msgstr "Certifikatet har inte signerats av en certifikatutgivare."
1998
1999 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
2000 msgid "The certificate has expired."
2001 msgstr "Certifikatet har gått ut."
2002
2003 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2004 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2005 msgstr "Certifikatet har inte aktiverats än."
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2008 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2009 msgstr "Certifikatet innehåller inte det förväntade fingeravtrycket."
2010
2011 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2012 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2013 msgstr "Värdnamnet som anges av certifikatet matchar inte servernamnet."
2014
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2016 msgid "The certificate is self-signed."
2017 msgstr "Certifikatet är självsignerat."
2018
2019 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2020 msgid ""
2021 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2022 msgstr "Certifikatet har spärrats av certifikatutgivaren."
2023
2024 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2025 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2026 msgstr "Certifikatet är kryptografiskt svagt."
2027
2028 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2029 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2030 msgstr "Certifikatets längd överstiger verifierbara gränser."
2031
2032 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2033 msgid "The certificate is malformed."
2034 msgstr "Certifikatet är felformulerat."
2035
2036 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2037 #, c-format
2038 msgid "Expected hostname: %s"
2039 msgstr "Förväntat värdnamn: %s"
2040
2041 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2042 #, c-format
2043 msgid "Certificate hostname: %s"
2044 msgstr "Certifikatets värdnamn: %s"
2045
2046 # Hm?
2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2048 msgid "C_ontinue"
2049 msgstr "F_ortsätt"
2050
2051 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2052 msgid "Untrusted connection"
2053 msgstr "Opålitlig anslutning"
2054
2055 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2056 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2057 msgstr "Denna anslutning är inte pålitlig. Vill du fortsätta ändå?"
2058
2059 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2060 msgid "Remember this choice for future connections"
2061 msgstr "Kom ihåg detta val för framtida anslutningar"
2062
2063 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2064 msgid "Certificate Details"
2065 msgstr "Certifikatinformation"
2066
2067 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
2068 msgid "Unable to open URI"
2069 msgstr "Kunde inte öppna uri"
2070
2071 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
2072 msgid "Select a file"
2073 msgstr "Välj en fil"
2074
2075 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
2076 msgid "Insufficient free space to save file"
2077 msgstr "Otillräckligt med ledigt utrymme för att spara filen"
2078
2079 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2083 "Please choose another location."
2084 msgstr ""
2085 "%s ledigt utrymme krävs för att spara denna fil men endast %s finns "
2086 "tillgängligt. Välj en annan plats."
2087
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
2089 #, c-format
2090 msgid "Incoming file from %s"
2091 msgstr "Inkommande fil från %s"
2092
2093 #. Copy Link Address menu item
2094 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2095 msgid "_Copy Link Address"
2096 msgstr "_Kopiera länkadress"
2097
2098 #. Open Link menu item
2099 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2100 msgid "_Open Link"
2101 msgstr "_Öppna länk"
2102
2103 #. Inspector
2104 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2105 msgid "Inspect HTML"
2106 msgstr "Granska HTML"
2107
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2109 msgid "Top Contacts"
2110 msgstr "Viktigaste kontakter"
2111
2112 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2113 msgid "People Nearby"
2114 msgstr "Personer i närheten"
2115
2116 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2117 msgid "Ungrouped"
2118 msgstr "Ogrupperade"
2119
2120 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2121 #. * fetch contact's presence.
2122 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2123 #, c-format
2124 msgid "Server cannot find contact: %s"
2125 msgstr "Servern kan inte hitta kontakt: %s"
2126
2127 #: ../src/empathy-about-dialog.c:82
2128 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2129 msgstr "En snabbmeddelandeklient för GNOME"
2130
2131 #: ../src/empathy-about-dialog.c:88
2132 msgid "translator-credits"
2133 msgstr ""
2134 "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
2135 "Christian Rose\n"
2136 "Richard Hult\n"
2137 "\n"
2138 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
2139 "<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
2140
2141 #: ../src/empathy-accounts.c:171
2142 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2143 msgstr ""
2144 "Visa inte några dialogrutor; gör valfri åtgärd (t.ex, importera) och avsluta"
2145
2146 #: ../src/empathy-accounts.c:175
2147 msgid ""
2148 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2149 msgstr ""
2150 "Visa inte några dialogrutor såvida inte det endast finns “Personer i "
2151 "närheten“-konton"
2152
2153 #: ../src/empathy-accounts.c:179
2154 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2155 msgstr ""
2156 "Välj initiallt angivet konto (t.ex., gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2157
2158 #: ../src/empathy-accounts.c:181
2159 msgid "<account-id>"
2160 msgstr "<konto-id>"
2161
2162 #: ../src/empathy-accounts.c:186
2163 msgid "- Empathy Accounts"
2164 msgstr "- Empathy-konton"
2165
2166 #: ../src/empathy-accounts.c:240
2167 msgid "Empathy Accounts"
2168 msgstr "Empathy-konton"
2169
2170 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2171 #. * unsaved changes
2172 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2173 #, c-format
2174 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2175 msgstr "Det finns osparade ändringar för ditt %.50s-konto."
2176
2177 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2178 #. * an unsaved new account
2179 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2180 msgid "Your new account has not been saved yet."
2181 msgstr "Ditt nya konto har inte sparats än."
2182
2183 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
2184 msgid "Connecting…"
2185 msgstr "Ansluter…"
2186
2187 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
2188 #, c-format
2189 msgid "Offline — %s"
2190 msgstr "Frånkopplad — %s"
2191
2192 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
2193 #, c-format
2194 msgid "Disconnected — %s"
2195 msgstr "Frånkopplad — %s"
2196
2197 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
2198 msgid "Offline — No Network Connection"
2199 msgstr "Frånkopplad — Ingen nätverksanslutning"
2200
2201 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
2202 msgid "Unknown Status"
2203 msgstr "Okänd status"
2204
2205 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
2206 msgid ""
2207 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2208 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2209 "the account."
2210 msgstr ""
2211 "Detta konto har inaktiverats eftersom det förlitar sig på en gammal bakände "
2212 "som inte stöds längre. Installera telepathy-haze och starta om din session "
2213 "för att migrera kontot."
2214
2215 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
2216 msgid "Offline — Account Disabled"
2217 msgstr "Frånkopplad — Kontot är inaktiverat"
2218
2219 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
2220 msgid "Edit Connection Parameters"
2221 msgstr "Redigera anslutningsdetaljer"
2222
2223 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
2224 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2225 msgstr "_Redigera anslutningsdetaljer…"
2226
2227 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
2228 #, c-format
2229 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2230 msgstr "Vill du ta bort %.50s från din dator?"
2231
2232 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
2233 msgid "This will not remove your account on the server."
2234 msgstr "Detta kommer inte att ta bort ditt konto på servern."
2235
2236 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
2237 msgid ""
2238 "You are about to select another account, which will discard\n"
2239 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2240 msgstr ""
2241 "Du är på väg att välja ett annat konto vilket kommer att\n"
2242 "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
2243
2244 #. Menu item: to enabled/disable the account
2245 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
2246 msgid "_Enabled"
2247 msgstr "_Aktiverad"
2248
2249 #. Menu item: Rename
2250 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
2251 msgid "Rename"
2252 msgstr "Byt namn"
2253
2254 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
2255 msgid "_Skip"
2256 msgstr "_Hoppa över"
2257
2258 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
2259 msgid "_Connect"
2260 msgstr "An_slut"
2261
2262 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
2263 msgid ""
2264 "You are about to close the window, which will discard\n"
2265 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2266 msgstr ""
2267 "Du är på väg att stänga fönstret vilket kommer att\n"
2268 "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
2269
2270 #. Tweak the dialog
2271 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
2272 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2273 msgstr "Meddelande och VoIP-konton"
2274
2275 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2276 msgid "Add…"
2277 msgstr "Lägg till…"
2278
2279 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2280 msgid "_Import…"
2281 msgstr "_Importera…"
2282
2283 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2284 msgid "Loading account information"
2285 msgstr "Läser in kontoinformation"
2286
2287 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2288 msgid ""
2289 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2290 "you want to use."
2291 msgstr ""
2292 "För att lägga till ett nytt konto måste du först installera en bakände för "
2293 "varje protokoll som du vill använda."
2294
2295 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2296 msgid "No protocol backends installed"
2297 msgstr "Inga protokollbakänder installerade"
2298
2299 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2300 msgid " - Empathy authentication client"
2301 msgstr "- Autentiseringsklienten Empathy"
2302
2303 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2304 msgid "Empathy authentication client"
2305 msgstr "Autentiseringsklienten Empathy"
2306
2307 #: ../src/empathy.c:407
2308 msgid "Don't connect on startup"
2309 msgstr "Anslut inte vid uppstart"
2310
2311 #: ../src/empathy.c:411
2312 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2313 msgstr "Visa inte kontaktlistan eller några andra dialogrutor vid uppstart"
2314
2315 #: ../src/empathy.c:440
2316 msgid "- Empathy IM Client"
2317 msgstr "- Empathy snabbmeddelandeklient"
2318
2319 #: ../src/empathy.c:626
2320 msgid "Error contacting the Account Manager"
2321 msgstr "Fel vid anslutning till kontohanteraren"
2322
2323 #: ../src/empathy.c:628
2324 #, c-format
2325 msgid ""
2326 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2327 "The error was:\n"
2328 "\n"
2329 "%s"
2330 msgstr ""
2331 "Det inträffade ett fel vid försök att ansluta till Telepathy Account "
2332 "Manager. Felet var:\n"
2333 "\n"
2334 "%s"
2335
2336 #: ../src/empathy-call.c:115
2337 msgid "In a call"
2338 msgstr "I samtal"
2339
2340 #: ../src/empathy-call.c:223
2341 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2342 msgstr "- Ljud/Videoklienten Empathy"
2343
2344 #: ../src/empathy-call.c:247
2345 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2346 msgstr "Ljud/Videoklienten Empathy"
2347
2348 #: ../src/empathy-call-observer.c:111
2349 #, c-format
2350 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2351 msgstr "%s försökte just ringa dig men du var upptagen i ett annat samtal."
2352
2353 #: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
2354 msgid "Incoming call"
2355 msgstr "Inkommande samtal"
2356
2357 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
2358 #, c-format
2359 msgid "Incoming video call from %s"
2360 msgstr "Inkommande videosamtal från %s"
2361
2362 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
2363 #: ../src/empathy-event-manager.c:877
2364 #, c-format
2365 msgid "Incoming call from %s"
2366 msgstr "Inkommande samtal från %s"
2367
2368 #: ../src/empathy-call-window.c:1553
2369 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2370 msgid "Reject"
2371 msgstr "Avvisa"
2372
2373 #: ../src/empathy-call-window.c:1554
2374 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2375 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2376 msgid "Answer"
2377 msgstr "Svara"
2378
2379 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2380 #. * is used in the window title
2381 #: ../src/empathy-call-window.c:1924
2382 #, c-format
2383 msgid "Call with %s"
2384 msgstr "Ring med %s"
2385
2386 #: ../src/empathy-call-window.c:2176
2387 msgid "The IP address as seen by the machine"
2388 msgstr "IP-adressen som den ses av datorn"
2389
2390 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
2391 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2392 msgstr "IP-adressen som den ses av en server på Internet"
2393
2394 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
2395 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2396 msgstr "IP-adressen för klienten som den ses av andra sidan"
2397
2398 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
2399 msgid "The IP address of a relay server"
2400 msgstr "IP-adressen för en reläserver"
2401
2402 #: ../src/empathy-call-window.c:2184
2403 msgid "The IP address of the multicast group"
2404 msgstr "IP-adressen för multicast-gruppen"
2405
2406 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
2407 #: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
2408 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2409 msgid "Unknown"
2410 msgstr "Okänt"
2411
2412 #: ../src/empathy-call-window.c:2952
2413 msgid "On hold"
2414 msgstr "Väntar"
2415
2416 #: ../src/empathy-call-window.c:2956
2417 msgid "Mute"
2418 msgstr "Tyst"
2419
2420 #: ../src/empathy-call-window.c:2958
2421 msgid "Duration"
2422 msgstr "Längd"
2423
2424 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2425 #: ../src/empathy-call-window.c:2961
2426 #, c-format
2427 msgid "%s — %d:%02dm"
2428 msgstr "%s — %d:%02dm"
2429
2430 #: ../src/empathy-call-window.c:3057
2431 msgid "Technical Details"
2432 msgstr "Tekniska detaljer"
2433
2434 #: ../src/empathy-call-window.c:3096
2435 #, c-format
2436 msgid ""
2437 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2438 "computer"
2439 msgstr ""
2440 "Programvaran hos %s förstår inte något av de ljudformat som stöds av din "
2441 "dator"
2442
2443 #: ../src/empathy-call-window.c:3101
2444 #, c-format
2445 msgid ""
2446 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2447 "computer"
2448 msgstr ""
2449 "Programvaran hos %s förstår inte något av de videoformat som stöds av din "
2450 "dator"
2451
2452 #: ../src/empathy-call-window.c:3107
2453 #, c-format
2454 msgid ""
2455 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2456 "does not allow direct connections."
2457 msgstr ""
2458 "Kan inte etablera en anslutning till %s. Någon av er kanske befinner er på "
2459 "ett nätverk som inte tillåter direktanslutningar."
2460
2461 #: ../src/empathy-call-window.c:3113
2462 msgid "There was a failure on the network"
2463 msgstr "Det inträffade ett fel på nätverket"
2464
2465 #: ../src/empathy-call-window.c:3117
2466 msgid ""
2467 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2468 msgstr ""
2469 "Ljudformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
2470
2471 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
2472 msgid ""
2473 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2474 msgstr ""
2475 "Videoformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
2476
2477 #: ../src/empathy-call-window.c:3132
2478 #, c-format
2479 msgid ""
2480 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2481 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2482 "the Help menu."
2483 msgstr ""
2484 "Någonting oväntat hände i en Telepathy-komponent. <a href=\"%s\">Rapportera "
2485 "detta fel</a> och bifoga loggarna som samlats in från “Felsök“-fönstret i "
2486 "Hjälp-menyn."
2487
2488 #: ../src/empathy-call-window.c:3141
2489 msgid "There was a failure in the call engine"
2490 msgstr "Det uppstod ett fel i samtalsmotorn"
2491
2492 #: ../src/empathy-call-window.c:3144
2493 msgid "The end of the stream was reached"
2494 msgstr "Slutet på strömmen nåddes"
2495
2496 #: ../src/empathy-call-window.c:3184
2497 msgid "Can't establish audio stream"
2498 msgstr "Kan inte etablera ljudström"
2499
2500 #: ../src/empathy-call-window.c:3194
2501 msgid "Can't establish video stream"
2502 msgstr "Kan inte etablera videoström"
2503
2504 #: ../src/empathy-call-window.c:3231
2505 #, c-format
2506 msgid "Your current balance is %s."
2507 msgstr "Ditt aktuella saldo är %s."
2508
2509 #: ../src/empathy-call-window.c:3235
2510 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2511 msgstr "Tyvärr, ditt kontosaldo är för lågt för detta samtal."
2512
2513 #: ../src/empathy-call-window.c:3237
2514 msgid "Top Up"
2515 msgstr "Fyll på"
2516
2517 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2518 msgid "_Call"
2519 msgstr "_Ring"
2520
2521 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2522 msgid "_Microphone"
2523 msgstr "_Mikrofon"
2524
2525 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2526 msgid "_Camera"
2527 msgstr "_Kamera"
2528
2529 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2530 msgid "_Settings"
2531 msgstr "_Inställningar"
2532
2533 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2534 msgid "_View"
2535 msgstr "_Visa"
2536
2537 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2538 msgid "_Help"
2539 msgstr "_Hjälp"
2540
2541 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2542 msgid "_Contents"
2543 msgstr "I_nnehåll"
2544
2545 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2546 msgid "_Debug"
2547 msgstr "_Felsökning"
2548
2549 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2550 msgid "_GStreamer"
2551 msgstr "_GStreamer"
2552
2553 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2554 msgid "_Telepathy"
2555 msgstr "_Telepathy"
2556
2557 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2558 msgid "Swap camera"
2559 msgstr "Växla kamera"
2560
2561 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2562 msgid "Minimise me"
2563 msgstr "Minimera mig"
2564
2565 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2566 msgid "Maximise me"
2567 msgstr "Maximera mig"
2568
2569 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2570 msgid "Disable camera"
2571 msgstr "Inaktivera kamera"
2572
2573 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2574 msgid "Hang up"
2575 msgstr "Lägg på"
2576
2577 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2578 msgid "Hang up current call"
2579 msgstr "Avsluta aktuellt samtal"
2580
2581 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2582 msgid "Video call"
2583 msgstr "Videosamtal"
2584
2585 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2586 msgid "Start a video call"
2587 msgstr "Starta ett videosamtal"
2588
2589 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2590 msgid "Start an audio call"
2591 msgstr "Starta ett röstsamtal"
2592
2593 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2594 msgid "Show dialpad"
2595 msgstr "Visa knappsats"
2596
2597 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2598 msgid "Display the dialpad"
2599 msgstr "Visa knappsatsen"
2600
2601 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2602 msgid "Toggle video transmission"
2603 msgstr "Växla videoöverföring"
2604
2605 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2606 msgid "Toggle audio transmission"
2607 msgstr "Växla ljudöverföring"
2608
2609 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2610 msgid "Encoding Codec:"
2611 msgstr "Kodande kodek:"
2612
2613 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2614 msgid "Decoding Codec:"
2615 msgstr "Avkodande kodek:"
2616
2617 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2618 msgid "Remote Candidate:"
2619 msgstr "Fjärrkandidat:"
2620
2621 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2622 msgid "Local Candidate:"
2623 msgstr "Lokal kandidat:"
2624
2625 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2626 msgid "Audio"
2627 msgstr "Ljud"
2628
2629 #: ../src/empathy-chat.c:100
2630 msgid "- Empathy Chat Client"
2631 msgstr "- Empathy chattklient"
2632
2633 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2634 msgid "Name"
2635 msgstr "Namn"
2636
2637 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2638 msgid "Room"
2639 msgstr "Rum"
2640
2641 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2642 msgid "Auto-Connect"
2643 msgstr "Anslut automatiskt"
2644
2645 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2646 msgid "Manage Favorite Rooms"
2647 msgstr "Hantera favoritrum"
2648
2649 #: ../src/empathy-chat-window.c:278
2650 msgid "Close this window?"
2651 msgstr "Stäng detta fönster?"
2652
2653 #: ../src/empathy-chat-window.c:284
2654 #, c-format
2655 msgid ""
2656 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2657 "until you rejoin it."
2658 msgstr ""
2659 "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %s. Du kommer inte få några "
2660 "ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
2661
2662 #: ../src/empathy-chat-window.c:297
2663 #, c-format
2664 msgid ""
2665 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2666 "messages until you rejoin it."
2667 msgid_plural ""
2668 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2669 "further messages until you rejoin them."
2670 msgstr[0] ""
2671 "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar ett chattrum. Du kommer "
2672 "inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
2673 msgstr[1] ""
2674 "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %u chattrum. Du kommer inte "
2675 "få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
2676
2677 #: ../src/empathy-chat-window.c:308
2678 #, c-format
2679 msgid "Leave %s?"
2680 msgstr "Lämna %s?"
2681
2682 #: ../src/empathy-chat-window.c:310
2683 msgid ""
2684 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2685 "rejoin it."
2686 msgstr "Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
2687
2688 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2689 msgid "Close window"
2690 msgstr "Stäng fönstret"
2691
2692 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2693 msgid "Leave room"
2694 msgstr "Lämna rummet"
2695
2696 #: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
2697 #, c-format
2698 msgid "%s (%d unread)"
2699 msgid_plural "%s (%d unread)"
2700 msgstr[0] "%s (%d oläst)"
2701 msgstr[1] "%s (%d olästa)"
2702
2703 #: ../src/empathy-chat-window.c:686
2704 #, c-format
2705 msgid "%s (and %u other)"
2706 msgid_plural "%s (and %u others)"
2707 msgstr[0] "%s (och %u annat)"
2708 msgstr[1] "%s (och %u andra)"
2709
2710 #: ../src/empathy-chat-window.c:702
2711 #, c-format
2712 msgid "%s (%d unread from others)"
2713 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2714 msgstr[0] "%s (%d oläst från andra)"
2715 msgstr[1] "%s (%d olästa från andra)"
2716
2717 #: ../src/empathy-chat-window.c:711
2718 #, c-format
2719 msgid "%s (%d unread from all)"
2720 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2721 msgstr[0] "%s (%d oläst från alla)"
2722 msgstr[1] "%s (%d olästa från alla)"
2723
2724 #: ../src/empathy-chat-window.c:948
2725 msgid "SMS:"
2726 msgstr "SMS:"
2727
2728 #: ../src/empathy-chat-window.c:956
2729 #, c-format
2730 msgid "Sending %d message"
2731 msgid_plural "Sending %d messages"
2732 msgstr[0] "Skickar %d meddelande"
2733 msgstr[1] "Skickar %d meddelanden"
2734
2735 #: ../src/empathy-chat-window.c:976
2736 msgid "Typing a message."
2737 msgstr "Skriver ett meddelande."
2738
2739 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2740 msgid "_Conversation"
2741 msgstr "_Samtal"
2742
2743 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2744 msgid "C_lear"
2745 msgstr "T_öm"
2746
2747 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2748 msgid "Insert _Smiley"
2749 msgstr "Infoga _smilis"
2750
2751 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2752 msgid "_Favorite Chat Room"
2753 msgstr "_Favoritchattrum"
2754
2755 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2756 msgid "Notify for All Messages"
2757 msgstr "Notifiera för alla meddelanden"
2758
2759 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2760 msgid "_Show Contact List"
2761 msgstr "_Visa kontaktlista"
2762
2763 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2764 msgid "Invite _Participant…"
2765 msgstr "Bjud in _deltagare…"
2766
2767 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2768 msgid "_Join Chat"
2769 msgstr "_Gå in i chatt"
2770
2771 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2772 msgid "Le_ave Chat"
2773 msgstr "_Lämna chatt"
2774
2775 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2776 msgid "C_ontact"
2777 msgstr "K_ontakt"
2778
2779 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2780 msgid "_Tabs"
2781 msgstr "_Flikar"
2782
2783 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2784 msgid "_Previous Tab"
2785 msgstr "_Föregående flik"
2786
2787 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2788 msgid "_Next Tab"
2789 msgstr "_Nästa flik"
2790
2791 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2792 msgid "_Undo Close Tab"
2793 msgstr "Ån_gra flikstängning"
2794
2795 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2796 msgid "Move Tab _Left"
2797 msgstr "Flytta flik till _vänster"
2798
2799 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2800 msgid "Move Tab _Right"
2801 msgstr "Flytta flik till _höger"
2802
2803 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2804 msgid "_Detach Tab"
2805 msgstr "_Koppla loss flik"
2806
2807 #: ../src/empathy-debugger.c:76
2808 msgid "Show a particular service"
2809 msgstr "Visa en specifik tjänst"
2810
2811 #: ../src/empathy-debugger.c:81
2812 msgid "- Empathy Debugger"
2813 msgstr "- Empathy-felsökare"
2814
2815 #: ../src/empathy-debugger.c:141
2816 msgid "Empathy Debugger"
2817 msgstr "Empathy-felsökare"
2818
2819 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
2820 msgid "Save"
2821 msgstr "Spara"
2822
2823 #: ../src/empathy-debug-window.c:1624
2824 msgid "Pastebin link"
2825 msgstr "Länk till pastebin"
2826
2827 #: ../src/empathy-debug-window.c:1633
2828 msgid "Pastebin response"
2829 msgstr "Svar från pastebin"
2830
2831 #: ../src/empathy-debug-window.c:1640
2832 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2833 msgstr ""
2834 "Data är för stort för en enda inklistring. Du bör spara loggar till en fil."
2835
2836 #: ../src/empathy-debug-window.c:1822
2837 msgid "Debug Window"
2838 msgstr "Felsökningsfönster"
2839
2840 #: ../src/empathy-debug-window.c:1882
2841 msgid "Send to pastebin"
2842 msgstr "Skicka till pastebin"
2843
2844 #: ../src/empathy-debug-window.c:1926
2845 msgid "Pause"
2846 msgstr "Gör paus"
2847
2848 #: ../src/empathy-debug-window.c:1938
2849 msgid "Level "
2850 msgstr "Nivå "
2851
2852 #: ../src/empathy-debug-window.c:1957
2853 msgid "Debug"
2854 msgstr "Felsökning"
2855
2856 #: ../src/empathy-debug-window.c:1962
2857 msgid "Info"
2858 msgstr "Info"
2859
2860 #: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
2861 msgid "Message"
2862 msgstr "Meddelande"
2863
2864 #: ../src/empathy-debug-window.c:1972
2865 msgid "Warning"
2866 msgstr "Varning"
2867
2868 #: ../src/empathy-debug-window.c:1977
2869 msgid "Critical"
2870 msgstr "Kritiskt"
2871
2872 #: ../src/empathy-debug-window.c:1982
2873 msgid "Error"
2874 msgstr "Fel"
2875
2876 #: ../src/empathy-debug-window.c:1995
2877 msgid ""
2878 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2879 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2880 "received.\n"
2881 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2882 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2883 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2884 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2885 msgstr ""
2886 "Även om de inte visar lösenord kan loggar ofta innehålla känslig information "
2887 "så som din lista över kontakter eller meddelanden du skickat eller tagit "
2888 "emot nyligen.\n"
2889 "Om du inte vill se sådan information tillgänglig i en felrapport, kan du "
2890 "välja att begränsa synligheten för ditt fel till Empathy-utvecklarna när du "
2891 "rapporterar det genom att visa de avancerade fälten i <a href=\"https://"
2892 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">felrapporten</a>."
2893
2894 #: ../src/empathy-debug-window.c:2027
2895 msgid "Time"
2896 msgstr "Tid"
2897
2898 #: ../src/empathy-debug-window.c:2030
2899 msgid "Domain"
2900 msgstr "Domän"
2901
2902 #: ../src/empathy-debug-window.c:2033
2903 msgid "Category"
2904 msgstr "Kategori"
2905
2906 #: ../src/empathy-debug-window.c:2036
2907 msgid "Level"
2908 msgstr "Nivå"
2909
2910 #: ../src/empathy-debug-window.c:2070
2911 msgid ""
2912 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2913 "extension."
2914 msgstr ""
2915 "Den valda anslutningshanteraren saknar stöd för tillägg för fjärrfelsökning."
2916
2917 #: ../src/empathy-event-manager.c:474
2918 msgid "Incoming video call"
2919 msgstr "Inkommande videosamtal"
2920
2921 #: ../src/empathy-event-manager.c:478
2922 #, c-format
2923 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2924 msgstr "%s ringer ett videosamtal till dig. Vill du svara?"
2925
2926 #: ../src/empathy-event-manager.c:479
2927 #, c-format
2928 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2929 msgstr "%s ringer dig. Vill du svara?"
2930
2931 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2932 msgid "_Reject"
2933 msgstr "Avv_isa"
2934
2935 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
2936 msgid "_Answer"
2937 msgstr "_Svara"
2938
2939 #: ../src/empathy-event-manager.c:523
2940 msgid "_Answer with video"
2941 msgstr "S_vara med video"
2942
2943 #: ../src/empathy-event-manager.c:677
2944 msgid "Room invitation"
2945 msgstr "Rumsinbjudan"
2946
2947 #: ../src/empathy-event-manager.c:679
2948 #, c-format
2949 msgid "Invitation to join %s"
2950 msgstr "Inbjudan till att gå in i %s"
2951
2952 #: ../src/empathy-event-manager.c:686
2953 #, c-format
2954 msgid "%s is inviting you to join %s"
2955 msgstr "%s bjuder in dig till %s"
2956
2957 #: ../src/empathy-event-manager.c:699
2958 msgid "_Join"
2959 msgstr "_Gå in"
2960
2961 #: ../src/empathy-event-manager.c:725
2962 #, c-format
2963 msgid "%s invited you to join %s"
2964 msgstr "%s har bjudit in dig till %s"
2965
2966 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
2967 #, c-format
2968 msgid "You have been invited to join %s"
2969 msgstr "Du har blivit inbjuden att gå med i %s"
2970
2971 #: ../src/empathy-event-manager.c:920
2972 #, c-format
2973 msgid "Incoming file transfer from %s"
2974 msgstr "Inkommande filöverföring från %s"
2975
2976 #: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
2977 msgid "Password required"
2978 msgstr "Lösenord krävs"
2979
2980 #: ../src/empathy-event-manager.c:1085
2981 #, c-format
2982 msgid ""
2983 "\n"
2984 "Message: %s"
2985 msgstr ""
2986 "\n"
2987 "Meddelande: %s"
2988
2989 #. Translators: time left, when it is more than one hour
2990 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
2991 #, c-format
2992 msgid "%u:%02u.%02u"
2993 msgstr "%u:%02u.%02u"
2994
2995 #. Translators: time left, when is is less than one hour
2996 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
2997 #, c-format
2998 msgid "%02u.%02u"
2999 msgstr "%02u.%02u"
3000
3001 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3002 msgctxt "file transfer percent"
3003 msgid "Unknown"
3004 msgstr "Okänt"
3005
3006 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3007 #, c-format
3008 msgid "%s of %s at %s/s"
3009 msgstr "%s av %s i %s/s"
3010
3011 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3012 #, c-format
3013 msgid "%s of %s"
3014 msgstr "%s av %s"
3015
3016 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3017 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3018 #, c-format
3019 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3020 msgstr "Tar emot “%s“ från %s"
3021
3022 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3023 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3024 #, c-format
3025 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3026 msgstr "Skickar “%s“ till %s"
3027
3028 #. translators: first %s is filename, second %s
3029 #. * is the contact name
3030 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3031 #, c-format
3032 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3033 msgstr "Fel vid mottagning av “%s“ från %s"
3034
3035 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3036 msgid "Error receiving a file"
3037 msgstr "Fel vid mottagning av en fil"
3038
3039 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3040 #, c-format
3041 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3042 msgstr "Fel vid sändning av “%s“ till %s"
3043
3044 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3045 msgid "Error sending a file"
3046 msgstr "Fel vid sändning av en fil"
3047
3048 #. translators: first %s is filename, second %s
3049 #. * is the contact name
3050 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3051 #, c-format
3052 msgid "\"%s\" received from %s"
3053 msgstr "“%s“ togs emot från %s"
3054
3055 #. translators: first %s is filename, second %s
3056 #. * is the contact name
3057 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3058 #, c-format
3059 msgid "\"%s\" sent to %s"
3060 msgstr "“%s“ skickades till %s"
3061
3062 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3063 msgid "File transfer completed"
3064 msgstr "Filöverföringen är färdig"
3065
3066 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3067 msgid "Waiting for the other participant's response"
3068 msgstr "Väntar på svar från den andra deltagaren"
3069
3070 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3071 #, c-format
3072 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3073 msgstr "Kontrollerar integritet för “%s“"
3074
3075 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3076 #, c-format
3077 msgid "Hashing \"%s\""
3078 msgstr "Hashar “%s“"
3079
3080 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3081 msgid "%"
3082 msgstr "%"
3083
3084 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3085 msgid "File"
3086 msgstr "Fil"
3087
3088 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3089 msgid "Remaining"
3090 msgstr "Återstår"
3091
3092 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3093 msgid "File Transfers"
3094 msgstr "Filöverföringar"
3095
3096 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3097 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3098 msgstr "Ta bort färdiga, avbrutna och misslyckade filöverföringar från listan"
3099
3100 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3101 msgid "_Import"
3102 msgstr "_Importera"
3103
3104 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3105 msgid ""
3106 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3107 "importing accounts from Pidgin."
3108 msgstr ""
3109 "Inga konton att importera kunde hittas. Empathy har för närvarande endast "
3110 "stöd för att importera konton från Pidgin."
3111
3112 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3113 msgid "Import Accounts"
3114 msgstr "Importera konton"
3115
3116 #. Translators: this is the header of a treeview column
3117 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
3118 msgid "Import"
3119 msgstr "Importera"
3120
3121 #: ../src/empathy-import-widget.c:308
3122 msgid "Protocol"
3123 msgstr "Protokoll"
3124
3125 #: ../src/empathy-import-widget.c:332
3126 msgid "Source"
3127 msgstr "Källa"
3128
3129 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3130 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
3131 msgid "Invite Participant"
3132 msgstr "Bjud in deltagare"
3133
3134 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
3135 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3136 msgstr "Välj en kontakt att bjuda in till samtalet:"
3137
3138 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
3139 msgid "Invite"
3140 msgstr "Bjud in"
3141
3142 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3143 msgid "Chat Room"
3144 msgstr "Chattrum"
3145
3146 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3147 msgid "Members"
3148 msgstr "Medlemmar"
3149
3150 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3151 msgid "Failed to list rooms"
3152 msgstr "Misslyckades med att lista chattrum"
3153
3154 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3155 #, c-format
3156 msgid ""
3157 "%s\n"
3158 "Invite required: %s\n"
3159 "Password required: %s\n"
3160 "Members: %s"
3161 msgstr ""
3162 "%s\n"
3163 "Inbjudan krävs: %s\n"
3164 "Lösenord krävs: %s\n"
3165 "Medlemmar: %s"
3166
3167 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3168 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3169 msgid "Yes"
3170 msgstr "Ja"
3171
3172 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3173 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3174 msgid "No"
3175 msgstr "Nej"
3176
3177 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3178 msgid "Join Room"
3179 msgstr "Gå in i rum"
3180
3181 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3182 msgid ""
3183 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3184 msgstr ""
3185 "Ange rumsnamnet för att gå in i eller klicka på ett eller flera rum i listan."
3186
3187 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3188 msgid "_Room:"
3189 msgstr "_Rum:"
3190
3191 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3192 msgid ""
3193 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3194 "the current account&apos;s server"
3195 msgstr ""
3196 "Ange servern som tillhandahåller rummet, eller lämna den tom om rummet finns "
3197 "på servern för det aktuella kontot"
3198
3199 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3200 msgid ""
3201 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3202 "the current account's server"
3203 msgstr ""
3204 "Ange servern som tillhandahåller rummet, eller lämna den tom om rummet finns "
3205 "på servern för det aktuella kontot"
3206
3207 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3208 msgid "_Server:"
3209 msgstr "_Server:"
3210
3211 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3212 msgid "Couldn't load room list"
3213 msgstr "Kunde inte läsa in rumslistan"
3214
3215 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3216 msgid "Room List"
3217 msgstr "Rumslista"
3218
3219 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3220 msgid "Respond"
3221 msgstr "Svara"
3222
3223 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3224 msgid "Answer with video"
3225 msgstr "Svara med video"
3226
3227 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3228 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3229 msgid "Decline"
3230 msgstr "Neka"
3231
3232 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3233 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3234 msgid "Accept"
3235 msgstr "Acceptera"
3236
3237 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3238 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3239 #. * brings the password popup.
3240 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3241 msgid "Provide"
3242 msgstr "Tillhandahåll"
3243
3244 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3245 msgid "Message received"
3246 msgstr "Meddelande togs emot"
3247
3248 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3249 msgid "Message sent"
3250 msgstr "Meddelandet skickat"
3251
3252 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3253 msgid "New conversation"
3254 msgstr "Nytt samtal"
3255
3256 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3257 msgid "Contact comes online"
3258 msgstr "Kontakt ansluter"
3259
3260 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3261 msgid "Contact goes offline"
3262 msgstr "Kontakt kopplar från"
3263
3264 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3265 msgid "Account connected"
3266 msgstr "Kontot anslutet"
3267
3268 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3269 msgid "Account disconnected"
3270 msgstr "Kontot frånkopplat"
3271
3272 #: ../src/empathy-preferences.c:369
3273 msgid "Language"
3274 msgstr "Språk"
3275
3276 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3277 #: ../src/empathy-preferences.c:620
3278 msgid "Juliet"
3279 msgstr "Julia"
3280
3281 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3282 #: ../src/empathy-preferences.c:627
3283 msgid "Romeo"
3284 msgstr "Romeo"
3285
3286 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3287 #: ../src/empathy-preferences.c:633
3288 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3289 msgstr "Romeo, min Romeo, var är du Romeo?"
3290
3291 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3292 #: ../src/empathy-preferences.c:637
3293 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3294 msgstr "Förneka din fader och vägra ditt namn;"
3295
3296 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3297 #: ../src/empathy-preferences.c:640
3298 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3299 msgstr "Eller om du icke, men var svurit min kärlek"
3300
3301 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3302 #: ../src/empathy-preferences.c:643
3303 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3304 msgstr "Och jag kommer inte längre att vara en Capulet."
3305
3306 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3307 #: ../src/empathy-preferences.c:646
3308 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3309 msgstr "Skall jag höra mer, eller ska jag tala?"
3310
3311 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3312 #: ../src/empathy-preferences.c:649
3313 msgid "Juliet has disconnected"
3314 msgstr "Julia har kopplat från"
3315
3316 #: ../src/empathy-preferences.c:1015
3317 msgid "Preferences"
3318 msgstr "Inställningar"
3319
3320 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3321 msgid "Show groups"
3322 msgstr "Visa grupper"
3323
3324 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3325 msgid "Show account balances"
3326 msgstr "Visa kontosaldon"
3327
3328 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2301
3329 msgid "Contact List"
3330 msgstr "Kontaktlista"
3331
3332 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3333 msgid "Start chats in:"
3334 msgstr "Starta chattar i:"
3335
3336 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3337 msgid "new ta_bs"
3338 msgstr "nya fl_ikar"
3339
3340 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3341 msgid "new _windows"
3342 msgstr "nya _fönster"
3343
3344 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3345 msgid "Show _smileys as images"
3346 msgstr "Visa _smilisar som bilder"
3347
3348 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3349 msgid "Show contact _list in rooms"
3350 msgstr "Visa kontakt_lista i rum"
3351
3352 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3353 msgid "Log conversations"
3354 msgstr "Logga samtal"
3355
3356 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3357 msgid "Display incoming events in the notification area"
3358 msgstr "Visa inkommande händelser i notifieringsytan"
3359
3360 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3361 msgid "_Automatically connect on startup"
3362 msgstr "Anslut _automatiskt vid uppstart"
3363
3364 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3365 msgid "Behavior"
3366 msgstr "Beteende"
3367
3368 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3369 msgid "General"
3370 msgstr "Allmänt"
3371
3372 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3373 msgid "_Enable bubble notifications"
3374 msgstr "_Aktivera bubbelnotifieringar"
3375
3376 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3377 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3378 msgstr "Inaktivera notifieringar under fr_ånvaro eller upptagen"
3379
3380 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3381 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3382 msgstr "Aktivera notifieringar när _chatten inte är fokuserad"
3383
3384 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3385 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3386 msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt ansluter"
3387
3388 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3389 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3390 msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt kopplar från"
3391
3392 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3393 msgid "Notifications"
3394 msgstr "Notifieringar"
3395
3396 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3397 msgid "_Enable sound notifications"
3398 msgstr "_Aktivera ljudnotifieringar"
3399
3400 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3401 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3402 msgstr "Inaktivera ljud under fr_ånvaro eller upptagen"
3403
3404 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3405 msgid "Play sound for events"
3406 msgstr "Spela upp ljud för händelser"
3407
3408 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3409 msgid "Sounds"
3410 msgstr "Ljud"
3411
3412 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3413 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3414 msgstr "Använd _ekosläckning för att förbättra samtalskvaliteten"
3415
3416 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3417 msgid ""
3418 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3419 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3420 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3421 "off and restarting the call."
3422 msgstr ""
3423 "Ekosläckning hjälper till att göra din röst klarare för den andra personen, "
3424 "men kan orsaka problem på vissa datorer. Om du eller den andra personen hör "
3425 "konstiga oljud eller avbrott under samtal, prova att stänga av ekosläckning "
3426 "och börja om samtalet."
3427
3428 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3429 msgid "_Publish location to my contacts"
3430 msgstr "_Publicera platsen till mina kontakter"
3431
3432 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3433 msgid ""
3434 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3435 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3436 "decimal place."
3437 msgstr ""
3438 "Minskad precision för platsen betyder att ingenting mer informativt än din "
3439 "stad, län och land kommer att publiceras. GPS-koordinater kommer endast att "
3440 "använda en decimal."
3441
3442 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3443 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3444 msgid "_Reduce location accuracy"
3445 msgstr "_Minska precision för plats"
3446
3447 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3448 msgid "Privacy"
3449 msgstr "Integritet"
3450
3451 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3452 msgid ""
3453 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3454 "dictionary installed."
3455 msgstr "Listan visar endast språk som du har en ordlista installerad för."
3456
3457 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3458 msgid "Enable spell checking for languages:"
3459 msgstr "Aktivera rättstavning för språk:"
3460
3461 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3462 msgid "Spell Checking"
3463 msgstr "Stavningskontroll"
3464
3465 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
3466 msgid "Chat Th_eme:"
3467 msgstr "Chatt_ema:"
3468
3469 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3470 msgid "Variant:"
3471 msgstr "Variant:"
3472
3473 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3474 msgid "Themes"
3475 msgstr "Teman"
3476
3477 #: ../src/empathy-roster-window.c:231
3478 msgid "Provide Password"
3479 msgstr "Ange lösenord"
3480
3481 #: ../src/empathy-roster-window.c:237
3482 msgid "Disconnect"
3483 msgstr "Koppla ifrån"
3484
3485 #: ../src/empathy-roster-window.c:494
3486 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3487 msgstr "Du måste konfigurera ett konto för att se kontakter här."
3488
3489 #: ../src/empathy-roster-window.c:570
3490 #, c-format
3491 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3492 msgstr ""
3493 "Tyvärr, %s-konton kan inte användas förrän din %s-programvara uppdateras."
3494
3495 #: ../src/empathy-roster-window.c:671
3496 msgid "Windows Live"
3497 msgstr "Windows Live"
3498
3499 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3500 msgid "Google Talk"
3501 msgstr "Google Talk"
3502
3503 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
3504 msgid "Facebook"
3505 msgstr "Facebook"
3506
3507 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3508 #: ../src/empathy-roster-window.c:690
3509 #, c-format
3510 msgid "%s account requires authorisation"
3511 msgstr "%s-kontot kräver autentisering"
3512
3513 #: ../src/empathy-roster-window.c:701
3514 msgid "Online Accounts"
3515 msgstr "Nätkonton"
3516
3517 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
3518 msgid "Update software…"
3519 msgstr "Uppdatera programvara…"
3520
3521 #: ../src/empathy-roster-window.c:754
3522 msgid "Reconnect"
3523 msgstr "Anslut igen"
3524
3525 #: ../src/empathy-roster-window.c:758
3526 msgid "Edit Account"
3527 msgstr "Redigera konto"
3528
3529 #: ../src/empathy-roster-window.c:763
3530 msgid "Close"
3531 msgstr "Stäng"
3532
3533 #: ../src/empathy-roster-window.c:905
3534 msgid "Top up account"
3535 msgstr "Fyll på konto"
3536
3537 #: ../src/empathy-roster-window.c:1626
3538 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3539 msgstr "Du måste aktivera ett av dina konton för att se kontakter här."
3540
3541 #. translators: argument is an account name
3542 #: ../src/empathy-roster-window.c:1634
3543 #, c-format
3544 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3545 msgstr "Du måste aktivera %s för att se kontakter här."
3546
3547 #: ../src/empathy-roster-window.c:1712
3548 msgid "Change your presence to see contacts here"
3549 msgstr "Ändra din närvaro för att se kontakter här"
3550
3551 #: ../src/empathy-roster-window.c:1721
3552 msgid "No match found"
3553 msgstr "Ingen träff hittades"
3554
3555 #: ../src/empathy-roster-window.c:1728
3556 msgid "You haven't added any contacts yet"
3557 msgstr "Du har inte lagt till några kontakter än"
3558
3559 #: ../src/empathy-roster-window.c:1731
3560 msgid "No online contacts"
3561 msgstr "Inga kontakter anslutna"
3562
3563 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3564 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3565 msgid "_New Conversation…"
3566 msgstr "_Nytt samtal…"
3567
3568 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3569 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3570 msgid "New _Call…"
3571 msgstr "Nytt sa_mtal…"
3572
3573 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3574 msgid "Contacts"
3575 msgstr "Kontakter"
3576
3577 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3578 msgid "_Add Contacts…"
3579 msgstr "_Lägg till kontakter…"
3580
3581 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3582 msgid "_Search for Contacts…"
3583 msgstr "_Sök efter kontakter…"
3584
3585 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3586 msgid "_Blocked Contacts"
3587 msgstr "_Blockerade kontakter"
3588
3589 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3590 msgid "_Rooms"
3591 msgstr "_Rum"
3592
3593 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3594 msgid "_Join…"
3595 msgstr "_Gå in…"
3596
3597 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3598 msgid "Join _Favorites"
3599 msgstr "Gå in i _favoriter"
3600
3601 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3602 msgid "_Manage Favorites"
3603 msgstr "_Hantera favoriter"
3604
3605 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3606 msgid "_File Transfers"
3607 msgstr "Fi_löverföringar"
3608
3609 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3610 msgid "_Accounts"
3611 msgstr "_Konton"
3612
3613 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3614 msgid "P_references"
3615 msgstr "I_nställningar"
3616
3617 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3618 msgid "Help"
3619 msgstr "Hjälp"
3620
3621 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3622 msgid "About"
3623 msgstr "Om"
3624
3625 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3626 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3627 msgid "_Quit"
3628 msgstr "_Avsluta"
3629
3630 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3631 msgid "Account settings"
3632 msgstr "Kontoinställningar"
3633
3634 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3635 msgid "Go _Online"
3636 msgstr "Logga _in"
3637
3638 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3639 msgid "Show _Offline Contacts"
3640 msgstr "Visa _frånkopplade kontakter"
3641
3642 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3643 msgid "Status"
3644 msgstr "Status"
3645
3646 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3647 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3648 msgid "Done"
3649 msgstr "Färdig"
3650
3651 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3652 msgid "Please enter your account details"
3653 msgstr "Ange dina kontouppgifter"
3654
3655 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3656 #, c-format
3657 msgid "Edit %s account options"
3658 msgstr "Redigera detaljer för %s-konto"
3659
3660 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3661 msgid "Integrate your IM accounts"
3662 msgstr "Integrera dina IM-konton"
3663
3664 #~ msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
3665 #~ msgstr "Hantera konton för meddelanden och VoIP"
3666
3667 #~ msgid "Show avatars"
3668 #~ msgstr "Visa profilbilder"
3669
3670 #~ msgid ""
3671 #~ "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
3672 #~ msgstr ""
3673 #~ "Huruvida profilbilder ska visas för kontakter i kontaktlistan och "
3674 #~ "chattfönster."
3675
3676 #~ msgid "Show protocols"
3677 #~ msgstr "Visa protokoll"
3678
3679 #~ msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
3680 #~ msgstr "Huruvida protokoll för kontakter ska visas i kontaktlistan."
3681
3682 #~ msgid "Compact contact list"
3683 #~ msgstr "Kompakt kontaktlista"
3684
3685 #~ msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
3686 #~ msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i kompakt läge."
3687
3688 #~ msgid "Contact list sort criterion"
3689 #~ msgstr "Sorteringskriteria för kontaktlista"
3690
3691 #~ msgid ""
3692 #~ "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort "
3693 #~ "by the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will "
3694 #~ "sort the contact list by name."
3695 #~ msgstr ""
3696 #~ "Vilket kriteria som ska användas när kontaktlistan sorteras. Standard är "
3697 #~ "att sortera efter kontaktens tillstånd med värdet \"state\". Värdet \"name"
3698 #~ "\" kommer att sortera kontaktlistan efter namn."
3699
3700 #~ msgid "Empathy can use the network to guess the location"
3701 #~ msgstr "Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen"
3702
3703 #~ msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
3704 #~ msgstr "Huruvida Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen."
3705
3706 #~ msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
3707 #~ msgstr "Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen"
3708
3709 #~ msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
3710 #~ msgstr ""
3711 #~ "Huruvida Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen."
3712
3713 #~ msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
3714 #~ msgstr "Empathy kan använda GPS:en för att gissa platsen"
3715
3716 #~ msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
3717 #~ msgstr "Huruvida Empathy kan använda GPS för att gissa platsen."
3718
3719 #~ msgid "Yahoo! Japan"
3720 #~ msgstr "Yahoo! Japan"
3721
3722 #~ msgid "%d second ago"
3723 #~ msgid_plural "%d seconds ago"
3724 #~ msgstr[0] "%d sekund sedan"
3725 #~ msgstr[1] "%d sekunder sedan"
3726
3727 #~ msgid "%d minute ago"
3728 #~ msgid_plural "%d minutes ago"
3729 #~ msgstr[0] "%d minut sedan"
3730 #~ msgstr[1] "%d minuter sedan"
3731
3732 #~ msgid "%d hour ago"
3733 #~ msgid_plural "%d hours ago"
3734 #~ msgstr[0] "%d timme sedan"
3735 #~ msgstr[1] "%d timmar sedan"
3736
3737 #~ msgid "%d day ago"
3738 #~ msgid_plural "%d days ago"
3739 #~ msgstr[0] "%d dag sedan"
3740 #~ msgstr[1] "%d dagar sedan"
3741
3742 #~ msgid "%d week ago"
3743 #~ msgid_plural "%d weeks ago"
3744 #~ msgstr[0] "%d vecka sedan"
3745 #~ msgstr[1] "%d veckor sedan"
3746
3747 #~ msgid "%d month ago"
3748 #~ msgid_plural "%d months ago"
3749 #~ msgstr[0] "%d månad sedan"
3750 #~ msgstr[1] "%d månader sedan"
3751
3752 #~ msgid "in the future"
3753 #~ msgstr "i framtiden"
3754
3755 #~ msgid "Password not found"
3756 #~ msgstr "Lösenordet hittades inte"
3757
3758 #~ msgid "IM account password for %s (%s)"
3759 #~ msgstr "Lösenord för chattkonto för %s (%s)"
3760
3761 #~ msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
3762 #~ msgstr "Lösenbord för chattrummet \"%s\" för kontot %s (%s)"
3763
3764 #~ msgid "Password"
3765 #~ msgstr "Lösenord"
3766
3767 #~ msgid "Server"
3768 #~ msgstr "Server"
3769
3770 #~ msgid "Port"
3771 #~ msgstr "Port"
3772
3773 #~ msgid "%s:"
3774 #~ msgstr "%s:"
3775
3776 #~ msgid "Username:"
3777 #~ msgstr "Användarnamn:"
3778
3779 #~ msgid "A_pply"
3780 #~ msgstr "V_erkställ"
3781
3782 #~ msgid "L_og in"
3783 #~ msgstr "L_ogga in"
3784
3785 #~ msgid "This account already exists on the server"
3786 #~ msgstr "Detta konto finns redan på servern"
3787
3788 #~ msgid "Create a new account on the server"
3789 #~ msgstr "Skapa ett nytt konto på servern"
3790
3791 #~ msgid "%1$s on %2$s"
3792 #~ msgstr "%1$s på %2$s"
3793
3794 #~ msgid "%s Account"
3795 #~ msgstr "%s-konto"
3796
3797 #~ msgid "New account"
3798 #~ msgstr "Nytt konto"
3799
3800 #~ msgid "Pass_word:"
3801 #~ msgstr "L_ösenord:"
3802
3803 #~ msgid "Screen _Name:"
3804 #~ msgstr "Skärm_namn:"
3805
3806 #~ msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
3807 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> MittSkärmnamn"
3808
3809 #~ msgid "_Port:"
3810 #~ msgstr "_Port:"
3811
3812 #~ msgid "Advanced"
3813 #~ msgstr "Avancerat"
3814
3815 #~ msgid "What is your AIM screen name?"
3816 #~ msgstr "Vad är ditt AIM-skärmnamn?"
3817
3818 #~ msgid "What is your AIM password?"
3819 #~ msgstr "Vad är ditt AIM-lösenord?"
3820
3821 #~ msgid "Remember Password"
3822 #~ msgstr "Kom ihåg lösenordet"
3823
3824 #~ msgid "Login I_D:"
3825 #~ msgstr "Inloggningsi_d:"
3826
3827 #~ msgid "<b>Example:</b> username"
3828 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användarnamn"
3829
3830 #~ msgid "What is your GroupWise User ID?"
3831 #~ msgstr "Vad är ditt användar-id för GroupWise?"
3832
3833 #~ msgid "What is your GroupWise password?"
3834 #~ msgstr "Vad är ditt lösenord för GroupWise?"
3835
3836 #~ msgid "ICQ _UIN:"
3837 #~ msgstr "ICQ _UIN:"
3838
3839 #~ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
3840 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> 123456789"
3841
3842 #~ msgid "Ch_aracter set:"
3843 #~ msgstr "Te_ckenuppsättning:"
3844
3845 #~ msgid "What is your ICQ UIN?"
3846 #~ msgstr "Vad är ditt ICQ UIN?"
3847
3848 #~ msgid "What is your ICQ password?"
3849 #~ msgstr "Vad är ditt ICQ-lösenord?"
3850
3851 #~ msgid "Auto"
3852 #~ msgstr "Automatisk"
3853
3854 #~ msgid "UDP"
3855 #~ msgstr "UDP"
3856
3857 #~ msgid "TCP"
3858 #~ msgstr "TCP"
3859
3860 #~ msgid "TLS"
3861 #~ msgstr "TLS"
3862
3863 #~ msgid "Register"
3864 #~ msgstr "Registrera"
3865
3866 #~ msgid "Options"
3867 #~ msgstr "Options"
3868
3869 #~ msgid "None"
3870 #~ msgstr "Ingen"
3871
3872 #~ msgid "Network"
3873 #~ msgstr "Nätverk"
3874
3875 #~ msgid "Network:"
3876 #~ msgstr "Nätverk:"
3877
3878 #~ msgid "Character set:"
3879 #~ msgstr "Teckenuppsättning:"
3880
3881 #~ msgid "Up"
3882 #~ msgstr "Uppåt"
3883
3884 #~ msgid "Down"
3885 #~ msgstr "Nedåt"
3886
3887 #~ msgid "Servers"
3888 #~ msgstr "Servrar"
3889
3890 #~ msgid ""
3891 #~ "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't "
3892 #~ "enter a password."
3893 #~ msgstr ""
3894 #~ "De flesta IRC-servrar behöver inte något lösenord. Ange endast ett "
3895 #~ "lösenord om du är säker på att det behövs."
3896
3897 #~ msgid "Nickname:"
3898 #~ msgstr "Smeknamn:"
3899
3900 #~ msgid "Password:"
3901 #~ msgstr "Lösenord:"
3902
3903 #~ msgid "Quit message:"
3904 #~ msgstr "Avslutningsmeddelande:"
3905
3906 #~ msgid "Real name:"
3907 #~ msgstr "Verkligt namn:"
3908
3909 #~ msgid "Which IRC network?"
3910 #~ msgstr "Vilket IRC-nätverk?"
3911
3912 #~ msgid "What is your IRC nickname?"
3913 #~ msgstr "Vad är ditt IRC-smeknamn?"
3914
3915 #~ msgid "What is your Facebook username?"
3916 #~ msgstr "Vad är ditt användarnamn för Facebook?"
3917
3918 #~ msgid ""
3919 #~ "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
3920 #~ "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
3921 #~ "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose "
3922 #~ "a Facebook username if you don't have one."
3923 #~ msgstr ""
3924 #~ "Detta är ditt användarnamn, inte ditt vanliga inloggningsnamn på "
3925 #~ "Facebook.\n"
3926 #~ "Om du har facebook.com/<b>hamster</b> så ange <b>hamster</b>.\n"
3927 #~ "Använd <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">denna sida</a> för "
3928 #~ "att välja ett Facebook-användarnamn om du inte redan har ett."
3929
3930 #~ msgid "What is your Facebook password?"
3931 #~ msgstr "Vad är ditt Facebook-lösenord?"
3932
3933 #~ msgid "What is your Google ID?"
3934 #~ msgstr "Vad är ditt Google ID?"
3935
3936 #~ msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
3937 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@gmail.com"
3938
3939 #~ msgid "What is your Google password?"
3940 #~ msgstr "Vad är ditt Google-lösenord?"
3941
3942 #~ msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
3943 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@jabber.org"
3944
3945 #~ msgid "I_gnore SSL certificate errors"
3946 #~ msgstr "I_gnorera SSL-certifikatfel"
3947
3948 #~ msgid "Priori_ty:"
3949 #~ msgstr "Pri_oritet:"
3950
3951 #~ msgid "Reso_urce:"
3952 #~ msgstr "_Resurs:"
3953
3954 #~ msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
3955 #~ msgstr "Kr_yptering krävs (TLS/SSL)"
3956
3957 #~ msgid "Use old SS_L"
3958 #~ msgstr "Använd gammal SS_L"
3959
3960 #~ msgid "Override server settings"
3961 #~ msgstr "Åsidosätt serverinställningar"
3962
3963 #~ msgid "What is your Jabber ID?"
3964 #~ msgstr "Vad är ditt Jabber ID?"
3965
3966 #~ msgid "What is your desired Jabber ID?"
3967 #~ msgstr "Vilket Jabber ID vill du använda?"
3968
3969 #~ msgid "What is your Jabber password?"
3970 #~ msgstr "Vad är ditt Jabber-lösenord?"
3971
3972 #~ msgid "What is your desired Jabber password?"
3973 #~ msgstr "Vilket lösenord vill du använda för Jabber?"
3974
3975 #~ msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
3976 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@hotmail.com"
3977
3978 #~ msgid "What is your Windows Live ID?"
3979 #~ msgstr "Vad är ditt id för Windows Live?"
3980
3981 #~ msgid "What is your Windows Live password?"
3982 #~ msgstr "Vad är ditt lösenord för Windows Live?"
3983
3984 #~ msgid "Nic_kname:"
3985 #~ msgstr "S_meknamn:"
3986
3987 #~ msgid "_Last Name:"
3988 #~ msgstr "_Efternamn:"
3989
3990 #~ msgid "_First Name:"
3991 #~ msgstr "_Förnamn:"
3992
3993 #~ msgid "_Published Name:"
3994 #~ msgstr "_Publikt namn:"
3995
3996 #~ msgid "_Jabber ID:"
3997 #~ msgstr "_Jabber-id:"
3998
3999 #~ msgid "E-_mail address:"
4000 #~ msgstr "E-_postadress:"
4001
4002 #~ msgid "_Username:"
4003 #~ msgstr "A_nvändarnamn:"
4004
4005 #~ msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
4006 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@min.sipserver"
4007
4008 #~ msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
4009 #~ msgstr ""
4010 #~ "Använd detta konto för att ringa _fasta telefoner och mobiltelefoner"
4011
4012 #~ msgid "NAT Traversal Options"
4013 #~ msgstr "Flaggor för NAT-traversering"
4014
4015 #~ msgid "Proxy Options"
4016 #~ msgstr "Proxyalternativ"
4017
4018 #~ msgid "Miscellaneous Options"
4019 #~ msgstr "Diverse alternativ"
4020
4021 #~ msgid "STUN Server:"
4022 #~ msgstr "STUN-server:"
4023
4024 #~ msgid "Discover the STUN server automatically"
4025 #~ msgstr "Upptäck STUN-servern automatiskt"
4026
4027 #~ msgid "Discover Binding"
4028 #~ msgstr "Upptäck bindning"
4029
4030 #~ msgid "Server:"
4031 #~ msgstr "Server:"
4032
4033 #~ msgid "Keep-Alive Options"
4034 #~ msgstr "Keep-Alive-flaggor"
4035
4036 #~ msgid "Mechanism:"
4037 #~ msgstr "Mekanism:"
4038
4039 #~ msgid "Interval (seconds)"
4040 #~ msgstr "Intervall (sekunder)"
4041
4042 #~ msgid "Authentication username:"
4043 #~ msgstr "Användarnamn för autentisering:"
4044
4045 #~ msgid "Transport:"
4046 #~ msgstr "Transport:"
4047
4048 #~ msgid "Loose Routing"
4049 #~ msgstr "Loose Routing"
4050
4051 #~ msgid "Ignore TLS Errors"
4052 #~ msgstr "Ignorera TLS-fel"
4053
4054 #~ msgid "Port:"
4055 #~ msgstr "Port:"
4056
4057 #~ msgid "What is your SIP login ID?"
4058 #~ msgstr "Vad är ditt inloggnings-id för SIP?"
4059
4060 #~ msgid "What is your SIP account password?"
4061 #~ msgstr "Vad är lösenordet för ditt SIP-konto?"
4062
4063 #~ msgid "Yahoo! I_D:"
4064 #~ msgstr "Yahoo!-I_D:"
4065
4066 #~ msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
4067 #~ msgstr "I_gnorera inbjudningar till konferenser och chattrum"
4068
4069 #~ msgid "_Room List locale:"
4070 #~ msgstr "Lokalanpassning för _rumslista:"
4071
4072 #~ msgid "What is your Yahoo! ID?"
4073 #~ msgstr "Vad är ditt Yahoo! ID?"
4074
4075 #~ msgid "What is your Yahoo! password?"
4076 #~ msgstr "Vad är ditt Yahoo!-lösenord?"
4077
4078 #~ msgid "Couldn't convert image"
4079 #~ msgstr "Kunde inte konvertera bild"
4080
4081 #~ msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
4082 #~ msgstr "Inget av de accepterade bildformaten stöds på ditt system"
4083
4084 #~ msgid "Couldn't save picture to file"
4085 #~ msgstr "Kunde inte spara bilden till fil"
4086
4087 #~ msgid "Select Your Avatar Image"
4088 #~ msgstr "Välj din profilbild"
4089
4090 #~ msgid "Take a picture..."
4091 #~ msgstr "Ta en bild..."
4092
4093 #~ msgid "No Image"
4094 #~ msgstr "Ingen bild"
4095
4096 #~ msgid "Images"
4097 #~ msgstr "Bilder"
4098
4099 #~ msgid "All Files"
4100 #~ msgstr "Alla filer"
4101
4102 #~ msgid "“%s” is not a valid contact ID"
4103 #~ msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt kontakt-id"
4104
4105 #~ msgid "%A %B %d %Y"
4106 #~ msgstr "%A %e %B %Y"
4107
4108 #~ msgid "_Block User"
4109 #~ msgstr "_Blockera användare"
4110
4111 #~ msgid "Decide _Later"
4112 #~ msgstr "Bestäm _senare"
4113
4114 #~ msgid "Personal Details"
4115 #~ msgstr "Personliga detaljer"
4116
4117 #~ msgid "Full name"
4118 #~ msgstr "Fullständigt namn"
4119
4120 #~ msgid "Phone number"
4121 #~ msgstr "Telefonnummer"
4122
4123 #~ msgid "E-mail address"
4124 #~ msgstr "E-postadress"
4125
4126 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
4127 #~ msgid "Website"
4128 #~ msgstr "Webbplats"
4129
4130 #~ msgid "Birthday"
4131 #~ msgstr "Födelsedag"
4132
4133 #~ msgid "Last seen:"
4134 #~ msgstr "Sågs senast:"
4135
4136 #~ msgid "Connected from:"
4137 #~ msgstr "Ansluten från:"
4138
4139 #~ msgid "Away message:"
4140 #~ msgstr "Frånvaromeddelande:"
4141
4142 #~ msgid "work"
4143 #~ msgstr "arbete"
4144
4145 #~ msgid "home"
4146 #~ msgstr "hem"
4147
4148 #~ msgid "mobile"
4149 #~ msgstr "mobil"
4150
4151 #~ msgid "voice"
4152 #~ msgstr "röst"
4153
4154 #~ msgid "preferred"
4155 #~ msgstr "föredragen"
4156
4157 #~ msgid "postal"
4158 #~ msgstr "postadress"
4159
4160 #~ msgid "parcel"
4161 #~ msgstr "leveransadress"
4162
4163 #~ msgid "New Network"
4164 #~ msgstr "Nytt nätverk"
4165
4166 #~ msgid "Choose an IRC network"
4167 #~ msgstr "Välj ett IRC-nätverk"
4168
4169 #~ msgid "Reset _Networks List"
4170 #~ msgstr "Återställ _nätverkslistan"
4171
4172 #~ msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
4173 #~ msgid "Select"
4174 #~ msgstr "Välj"
4175
4176 #~ msgid "new server"
4177 #~ msgstr "ny server"
4178
4179 #~ msgid "SSL"
4180 #~ msgstr "SSL"
4181
4182 #~ msgid "New %s account"
4183 #~ msgstr "Nytt %s-konto"
4184
4185 #~ msgid "Classic"
4186 #~ msgstr "Klassiskt"
4187
4188 #~ msgid "Simple"
4189 #~ msgstr "Enkelt"
4190
4191 #~ msgid "Clean"
4192 #~ msgstr "Rent"
4193
4194 #~ msgid "Blue"
4195 #~ msgstr "Blått"
4196
4197 #~ msgid "Current Locale"
4198 #~ msgstr "Aktuell lokal"
4199
4200 #~ msgid "Arabic"
4201 #~ msgstr "Arabisk"
4202
4203 #~ msgid "Armenian"
4204 #~ msgstr "Armenisk"
4205
4206 #~ msgid "Baltic"
4207 #~ msgstr "Baltisk"
4208
4209 #~ msgid "Celtic"
4210 #~ msgstr "Kymrisk"
4211
4212 #~ msgid "Central European"
4213 #~ msgstr "Centraleuropeisk"
4214
4215 #~ msgid "Chinese Simplified"
4216 #~ msgstr "Kinesisk (förenklad)"
4217
4218 #~ msgid "Chinese Traditional"
4219 #~ msgstr "Kinesisk (traditionell)"
4220
4221 #~ msgid "Croatian"
4222 #~ msgstr "Kroatisk"
4223
4224 #~ msgid "Cyrillic"
4225 #~ msgstr "Kyrillisk"
4226
4227 #~ msgid "Cyrillic/Russian"
4228 #~ msgstr "Kyrillisk/Rysk"
4229
4230 #~ msgid "Cyrillic/Ukrainian"
4231 #~ msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
4232
4233 #~ msgid "Georgian"
4234 #~ msgstr "Georgisk"
4235
4236 #~ msgid "Greek"
4237 #~ msgstr "Grekisk"
4238
4239 #~ msgid "Gujarati"
4240 #~ msgstr "Gujarati"
4241
4242 #~ msgid "Gurmukhi"
4243 #~ msgstr "Gurmukhi"
4244
4245 #~ msgid "Hebrew"
4246 #~ msgstr "Hebreisk"
4247
4248 #~ msgid "Hebrew Visual"
4249 #~ msgstr "Hebreisk (visuell)"
4250
4251 #~ msgid "Hindi"
4252 #~ msgstr "Hindi"
4253
4254 #~ msgid "Icelandic"
4255 #~ msgstr "Isländsk"
4256
4257 #~ msgid "Japanese"
4258 #~ msgstr "Japansk"
4259
4260 #~ msgid "Korean"
4261 #~ msgstr "Koreansk"
4262
4263 #~ msgid "Nordic"
4264 #~ msgstr "Nordisk"
4265
4266 #~ msgid "Persian"
4267 #~ msgstr "Persisk"
4268
4269 #~ msgid "Romanian"
4270 #~ msgstr "Rumänsk"
4271
4272 #~ msgid "South European"
4273 #~ msgstr "Sydeuropeisk"
4274
4275 #~ msgid "Thai"
4276 #~ msgstr "Thailändsk"
4277
4278 #~ msgid "Turkish"
4279 #~ msgstr "Turkisk"
4280
4281 #~ msgid "Unicode"
4282 #~ msgstr "Unicode"
4283
4284 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
4285 #~ msgid "Western"
4286 #~ msgstr "Västlig"
4287
4288 #~ msgid "Vietnamese"
4289 #~ msgstr "Vietnamesisk"
4290
4291 #~ msgid "Select..."
4292 #~ msgstr "Välj..."
4293
4294 #~ msgid "_Select"
4295 #~ msgstr "_Välj"
4296
4297 #~ msgid "No error message"
4298 #~ msgstr "Inget felmeddelande"
4299
4300 #~ msgid "Instant Message (Empathy)"
4301 #~ msgstr "Snabbmeddelanden (Empathy)"
4302
4303 #~ msgid ""
4304 #~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
4305 #~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4306 #~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
4307 #~ "any later version."
4308 #~ msgstr ""
4309 #~ "Empathy är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera "
4310 #~ "det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free "
4311 #~ "Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon "
4312 #~ "senare version."
4313
4314 #~ msgid ""
4315 #~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4316 #~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4317 #~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
4318 #~ "more details."
4319 #~ msgstr ""