Updated Swedish translation
[empathy.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for Empathy.
2 # Copyright © 2002-2014 Free Software Foundation, Inc.
3 # Richard Hult <richard@imendio.com>, 2002, 2003.
4 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003, 2004.
5 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
6 # Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014.
7 # Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014.
8 #
9 # Snälla, ta *INTE* bort de extra #~-meddelandena på slutet.
10 #
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: empathy\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
15 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
16 "POT-Creation-Date: 2014-12-07 04:25+0000\n"
17 "PO-Revision-Date: 2014-10-04 12:29+0100\n"
18 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
19 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
20 "Language: sv\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
26
27 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
28 msgid "Empathy"
29 msgstr "Empathy"
30
31 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
32 msgid "IM Client"
33 msgstr "Snabbmeddelandeklient"
34
35 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
36 msgid "Empathy Internet Messaging"
37 msgstr "Meddelandeklienten Empathy"
38
39 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
40 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
41 msgstr "Chatta på Google Talk, Facebook, MSN och många andra chattjänster"
42
43 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
44 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
45 msgstr "chatta;prata;im;meddelande;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
46
47 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:1
48 msgid ""
49 "Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
50 "environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
51 "and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
52 "text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
53 "your contact’s chat application allows."
54 msgstr ""
55 "Empathy är det officiella snabbmeddelandeprogrammet för skrivbordsmiljön "
56 "GNOME.  Empathy kan ansluta till AIM, MSN, Jabber (inklusive Facebook och "
57 "Google Talk), IRC och många andra meddelandenätverk. Du kan chatta via text, "
58 "ringa ljud- och videosamtal och till och med överföra filer, beroende på vad "
59 "din kontakts chattprogram tillåter."
60
61 #: ../data/empathy.appdata.xml.in.h:2
62 msgid ""
63 "Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
64 "miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
65 "open Empathy!"
66 msgstr ""
67 "Empathy erbjuder integrerade meddelanden för GNOME-skrivbordet, så du kommer "
68 "aldrig att missa ett meddelande.  Du kan svara dina kontakter utan att ens "
69 "öppna Empathy!"
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:1
72 msgid "Connection managers should be used"
73 msgstr "Anslutningshanterare ska användas"
74
75 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:2
76 msgid ""
77 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
78 "reconnect."
79 msgstr ""
80 "Huruvida anslutningshanterare ska användas för att automatiskt koppla från/"
81 "återansluta."
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
84 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
85 msgstr "Empathy ska ansluta automatiskt vid uppstart"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:4
88 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
89 msgstr ""
90 "Huruvida Empathy automatiskt ska logga in med dina konton vid uppstart."
91
92 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:5
93 msgid "Empathy should auto-away when idle"
94 msgstr "Empathy ska ställa in automatiskt frånvaro vid inaktivitet"
95
96 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:6
97 msgid ""
98 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
99 msgstr ""
100 "Huruvida Empathy automatiskt ska gå in i frånvaroläge om användaren är "
101 "inaktiv."
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:7
104 msgid "Empathy default download folder"
105 msgstr "Standardhämtningsmapp för Empathy"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:8
108 msgid "The default folder to save file transfers in."
109 msgstr "Standardmappen att spara filöverföringar i."
110
111 #. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
112 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
113 msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
114 msgstr ""
115 "Magiskt nummer används för att kontrollera om åtgärder för upprensning ska "
116 "köras"
117
118 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
119 msgid ""
120 "empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
121 "should be executed or not. Users should not change this key manually."
122 msgstr ""
123 "empathy-sanity-cleaning.c använder detta tal för att kontrollera om åtgärder "
124 "för upprensning ska köras eller inte. Användare bör inte ändra denna nyckel "
125 "manuellt."
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:12
128 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
129 msgid "Show offline contacts"
130 msgstr "Visa frånkopplade kontakter"
131
132 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:13
133 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
134 msgstr "Huruvida frånkopplade kontakter ska visas i kontaktlistan."
135
136 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:14
137 msgid "Show Balance in contact list"
138 msgstr "Visa saldo i kontaktlista"
139
140 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:15
141 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
142 msgstr "Huruvida kontosaldon ska visas i kontaktlistan."
143
144 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
145 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
146 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
147 msgid "Hide main window"
148 msgstr "Dölj huvudfönstret"
149
150 # Vi översätter "hide" med "dölj" i GNOME. Gömmer gör man något för att det
151 # inte ska hittas, döljer gör man för att det inte ska synas.
152 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
153 msgid "Hide the main window."
154 msgstr "Dölj huvudfönstret."
155
156 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
157 msgid "Default directory to select an avatar image from"
158 msgstr "Standardkatalog att välja en profilbild från"
159
160 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:19
161 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
162 msgstr "Den senaste katalogen som en profilbild valdes från."
163
164 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
165 msgid "Open new chats in separate windows"
166 msgstr "Öppna nya chattar i separata fönster"
167
168 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
169 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
170 msgstr "Öppna alltid ett separat fönster för nya chattar."
171
172 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
173 msgid "Display incoming events in the status area"
174 msgstr "Visa inkommande händelser i statusytan"
175
176 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:23
177 msgid ""
178 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
179 "user immediately."
180 msgstr ""
181 "Visa inkommande händelser i statusytan. Om false, visa dem direkt för "
182 "användaren."
183
184 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
185 msgid "The position for the chat window side pane"
186 msgstr "Positionen för chattfönstrets sidopanel"
187
188 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
189 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
190 msgstr "Den lagrade positionen (i bildpunkter) för chattfönstrets sidopanel."
191
192 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
193 msgid "Show contact groups"
194 msgstr "Visa kontaktgrupper"
195
196 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:27
197 msgid "Whether to show groups in the contact list."
198 msgstr "Huruvida grupper ska visas i kontaktlistan."
199
200 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:28
201 msgid "Use notification sounds"
202 msgstr "Använd notifieringsljud"
203
204 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
205 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
206 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för att notifiera om händelser."
207
208 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
209 msgid "Disable sounds when away"
210 msgstr "Inaktivera ljud under frånvaro"
211
212 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
213 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
214 msgstr "Huruvida ljudnotifieringar ska spelas upp vid frånvaro eller upptagen."
215
216 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:32
217 msgid "Play a sound for incoming messages"
218 msgstr "Spela upp ljud för inkommande meddelanden"
219
220 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:33
221 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
222 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för inkommande meddelanden."
223
224 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:34
225 msgid "Play a sound for outgoing messages"
226 msgstr "Spela upp ljud för utgående meddelanden"
227
228 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:35
229 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
230 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för utgående meddelanden."
231
232 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:36
233 msgid "Play a sound for new conversations"
234 msgstr "Spela upp ett ljud för nya samtal"
235
236 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:37
237 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
238 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp för nya samtal."
239
240 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:38
241 msgid "Play a sound when a contact logs in"
242 msgstr "Spela upp ljud när en kontakt loggar in"
243
244 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
245 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
246 msgstr ""
247 "Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar in i nätverket."
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
250 msgid "Play a sound when a contact logs out"
251 msgstr "Spela upp ett ljud när en kontakt loggar ut"
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:41
254 msgid ""
255 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
256 msgstr ""
257 "Huruvida ett ljud ska spelas upp för kontakter som loggar ut från nätverket."
258
259 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
260 msgid "Play a sound when we log in"
261 msgstr "Spela upp ljud när vi loggar in"
262
263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:43
264 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
265 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp vid inloggning i ett nätverk."
266
267 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:44
268 msgid "Play a sound when we log out"
269 msgstr "Spela upp ljud när vi loggar ut"
270
271 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:45
272 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
273 msgstr "Huruvida ett ljud ska spelas upp vid utloggning från ett nätverk."
274
275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
276 msgid "Enable popup notifications for new messages"
277 msgstr "Aktivera popupnotifieringar för nya meddelanden"
278
279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
280 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
281 msgstr ""
282 "Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot."
283
284 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:48
285 msgid "Disable popup notifications when away"
286 msgstr "Inaktivera popupnotifieringar under frånvaro"
287
288 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:49
289 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
290 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas vid frånvaro eller upptagen."
291
292 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
293 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
294 msgstr "Visa popupnotifieringar om chatten inte är fokuserad"
295
296 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
297 msgid ""
298 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
299 "the chat is already opened, but not focused."
300 msgstr ""
301 "Huruvida en popupnotifiering ska visas när ett nytt meddelande tas emot, "
302 "även om chatten redan är öppnad, men inte fokuserad."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
305 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
306 msgstr "Visa popupnotifieringar när en kontakt loggar in"
307
308 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:53
309 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
310 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas när en kontakt ansluter."
311
312 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:54
313 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
314 msgstr "Visa popupnotifieringar när en kontakt loggar ut"
315
316 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:55
317 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
318 msgstr "Huruvida popupnotifieringar ska visas när en kontakt kopplar från."
319
320 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:56
321 msgid "Use graphical smileys"
322 msgstr "Använd grafiska smilisar"
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:57
325 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
326 msgstr "Huruvida smilisar ska omvandlas till grafiska bilder i samtal."
327
328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
329 msgid "Show contact list in rooms"
330 msgstr "Visa kontaktlista i rum"
331
332 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
333 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
334 msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i chattrum."
335
336 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
337 msgid "Chat window theme"
338 msgstr "Chattfönstertema"
339
340 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
341 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
342 msgstr "Det tema som används för att visa samtal i chattfönster."
343
344 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
345 msgid "Chat window theme variant"
346 msgstr "Temavariant för chattfönster"
347
348 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
349 msgid ""
350 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
351 msgstr "Den temavariant som används för att visa samtalet i chattfönster."
352
353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
354 msgid "Path of the Adium theme to use"
355 msgstr "Sökväg för Adium-temat att använda"
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:65
358 msgid ""
359 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
360 "Deprecated."
361 msgstr ""
362 "Sökväg för Adium-temat som ska användas om temat som används för chatt är "
363 "Adium. Föråldrad."
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
366 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
367 msgstr "Aktivera utvecklingsverktyg för WebKit"
368
369 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
370 msgid ""
371 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
372 msgstr ""
373 "Huruvida utvecklingsverktyg för WebKit, såsom Webbinspekteraren, ska "
374 "aktiveras."
375
376 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
377 msgid "Inform other users when you are typing to them"
378 msgstr "Informera andra användare när du skriver till dem"
379
380 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:69
381 msgid ""
382 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
383 "affect the 'gone' state."
384 msgstr ""
385 "Huruvida chattillstånd för “composing“ (skriva) eller “paused“ (pausad) ska "
386 "skickas. Påverkar inte för tillfället tillståndet “gone“ (frånvarande)."
387
388 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
389 msgid "Use theme for chat rooms"
390 msgstr "Använd tema för chattrum"
391
392 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
393 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
394 msgstr "Huruvida temat för chattrum ska användas."
395
396 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
397 msgid "Spell checking languages"
398 msgstr "Rättstavningsspråk"
399
400 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:73
401 msgid ""
402 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
403 msgstr ""
404 "Kommaseparerad lista av språk att använda för stavningskontroll (t.ex. “sv, "
405 "en, fr“)."
406
407 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
408 msgid "Enable spell checker"
409 msgstr "Aktivera stavningskontroll"
410
411 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
412 msgid ""
413 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
414 msgstr ""
415 "Huruvida ord som matas in ska kontrolleras mot de språk som du vill "
416 "kontrollera med."
417
418 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:76
419 msgid "Nick completed character"
420 msgstr "Tecken för smeknamnskomplettering"
421
422 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:77
423 msgid ""
424 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
425 "chat."
426 msgstr ""
427 "Tecken att lägga till efter smeknamn när smeknamnskomplettering (tab) "
428 "används i gruppchatt."
429
430 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
431 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
432 msgstr ""
433 "Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i chattfönstret"
434
435 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
436 msgid ""
437 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
438 msgstr ""
439 "Huruvida Empathy ska använda profilbilden för kontakten som ikon i "
440 "chattfönstret."
441
442 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
443 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
444 msgstr "Senast kontot valt i Gå in i rum-dialogen"
445
446 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
447 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
448 msgstr ""
449 "Sökväg för D-Bus-objektet för senaste kontot valt för att gå in i ett rum."
450
451 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
452 msgid "Camera device"
453 msgstr "Kameraenhet"
454
455 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:83
456 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
457 msgstr "Standardenhet för kamera att använda i videosamtal, t.ex. /dev/video0."
458
459 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:84
460 msgid "Camera position"
461 msgstr "Kameraposition"
462
463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:85
464 msgid "Position the camera preview should be during a call."
465 msgstr "Positionera kameravisningen som den ska vara under ett samtal."
466
467 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:86
468 msgid "Echo cancellation support"
469 msgstr "Stöd för ekosläckning"
470
471 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:87
472 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
473 msgstr "Huruvida Pulseaudios filter för ekosläckning ska aktiveras."
474
475 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
476 msgid "Show hint about closing the main window"
477 msgstr "Visa tips om att stänga huvudfönstret"
478
479 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
480 msgid ""
481 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
482 "'x' button in the title bar."
483 msgstr ""
484 "Huruvida meddelandedialogen om att stänga huvudfönstret ska visas när man "
485 "klickar på “x“-knappen i titelraden."
486
487 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:90
488 msgid "Empathy can publish the user's location"
489 msgstr "Empathy kan publicera användarens plats"
490
491 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:91
492 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
493 msgstr "Huruvida Empathy kan publicera användarens plats till sina kontakter."
494
495 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
496 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
497 msgstr "Empathy bör minska precisionen för platsen"
498
499 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
500 msgid ""
501 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
502 msgstr "Huruvida Empathy ska minska platsens precision av sekretesskäl."
503
504 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
505 msgid "No reason was specified"
506 msgstr "Ingen anledning angavs"
507
508 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
509 msgid "The change in state was requested"
510 msgstr "Ändring i tillstånd begärdes"
511
512 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
513 msgid "You canceled the file transfer"
514 msgstr "Du avbröt filöverföringen"
515
516 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
517 msgid "The other participant canceled the file transfer"
518 msgstr "Den andra deltagaren avbröt filöverföringen"
519
520 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
521 msgid "Error while trying to transfer the file"
522 msgstr "Fel vid försök att överföra filen"
523
524 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
525 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
526 msgstr "Den andra deltagaren kunde inte överföra filen"
527
528 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748 ../libempathy/empathy-utils.c:260
529 msgid "Unknown reason"
530 msgstr "Okänd anledning"
531
532 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
533 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
534 msgstr "Filöverföringen är färdig men filen blev skadad"
535
536 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
537 msgid "File transfer not supported by remote contact"
538 msgstr "Filöverföringar stöds inte fjärrkontakten"
539
540 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1232
541 msgid "The selected file is not a regular file"
542 msgstr "Den valda filen är inte en vanlig fil"
543
544 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1241
545 msgid "The selected file is empty"
546 msgstr "Den valda filen är tom"
547
548 #: ../libempathy/empathy-message.c:385 ../src/empathy-call-observer.c:108
549 #, c-format
550 msgid "Missed call from %s"
551 msgstr "Missat samtal från %s"
552
553 #. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
554 #: ../libempathy/empathy-message.c:389
555 #, c-format
556 msgid "Called %s"
557 msgstr "Ringde %s"
558
559 #: ../libempathy/empathy-message.c:392
560 #, c-format
561 msgid "Call from %s"
562 msgstr "Samtal från %s"
563
564 #: ../libempathy/empathy-utils.c:180
565 msgid "Available"
566 msgstr "Tillgänglig"
567
568 #: ../libempathy/empathy-utils.c:182
569 msgid "Busy"
570 msgstr "Upptagen"
571
572 #: ../libempathy/empathy-utils.c:185
573 msgid "Away"
574 msgstr "Frånvarande"
575
576 #: ../libempathy/empathy-utils.c:187
577 msgid "Invisible"
578 msgstr "Osynlig"
579
580 #: ../libempathy/empathy-utils.c:189
581 msgid "Offline"
582 msgstr "Frånkopplad"
583
584 #. translators: presence type is unknown
585 #: ../libempathy/empathy-utils.c:192
586 msgctxt "presence"
587 msgid "Unknown"
588 msgstr "Okänt"
589
590 #: ../libempathy/empathy-utils.c:232
591 msgid "No reason specified"
592 msgstr "Ingen anledning angavs"
593
594 #: ../libempathy/empathy-utils.c:234 ../libempathy/empathy-utils.c:290
595 msgid "Status is set to offline"
596 msgstr "Status är inställd till frånkopplad"
597
598 #: ../libempathy/empathy-utils.c:236 ../libempathy/empathy-utils.c:270
599 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
600 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:70
601 msgid "Network error"
602 msgstr "Nätverksfel"
603
604 #: ../libempathy/empathy-utils.c:238 ../libempathy/empathy-utils.c:272
605 msgid "Authentication failed"
606 msgstr "Autentisering misslyckades"
607
608 #: ../libempathy/empathy-utils.c:240 ../libempathy/empathy-utils.c:274
609 msgid "Encryption error"
610 msgstr "Krypteringsfel"
611
612 #: ../libempathy/empathy-utils.c:242
613 msgid "Name in use"
614 msgstr "Namnet används"
615
616 #: ../libempathy/empathy-utils.c:244 ../libempathy/empathy-utils.c:276
617 msgid "Certificate not provided"
618 msgstr "Certifikat inte tillhandahållet"
619
620 #: ../libempathy/empathy-utils.c:246 ../libempathy/empathy-utils.c:278
621 msgid "Certificate untrusted"
622 msgstr "Certifikatet är inte betrott"
623
624 #: ../libempathy/empathy-utils.c:248 ../libempathy/empathy-utils.c:280
625 msgid "Certificate expired"
626 msgstr "Certifikatet har gått ut"
627
628 #: ../libempathy/empathy-utils.c:250 ../libempathy/empathy-utils.c:282
629 msgid "Certificate not activated"
630 msgstr "Certifikatet är inte aktiverat"
631
632 #: ../libempathy/empathy-utils.c:252 ../libempathy/empathy-utils.c:284
633 msgid "Certificate hostname mismatch"
634 msgstr "Värdnamnet i certifikatet stämmer inte"
635
636 #: ../libempathy/empathy-utils.c:254 ../libempathy/empathy-utils.c:286
637 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
638 msgstr "Certifikatets fingeravtryck stämmer inte"
639
640 #: ../libempathy/empathy-utils.c:256 ../libempathy/empathy-utils.c:288
641 msgid "Certificate self-signed"
642 msgstr "Självsignerat certifikat"
643
644 #: ../libempathy/empathy-utils.c:258
645 msgid "Certificate error"
646 msgstr "Certifikatfel"
647
648 #: ../libempathy/empathy-utils.c:292
649 msgid "Encryption is not available"
650 msgstr "Kryptering är inte tillgängligt"
651
652 #: ../libempathy/empathy-utils.c:294
653 msgid "Certificate is invalid"
654 msgstr "Certifikatet är ogiltigt"
655
656 #: ../libempathy/empathy-utils.c:296
657 msgid "Connection has been refused"
658 msgstr "Anslutningen vägrades"
659
660 #: ../libempathy/empathy-utils.c:298
661 msgid "Connection can't be established"
662 msgstr "Anslutningen kunde inte etableras"
663
664 #: ../libempathy/empathy-utils.c:300
665 msgid "Connection has been lost"
666 msgstr "Anslutningen förlorades"
667
668 #: ../libempathy/empathy-utils.c:302
669 msgid "This account is already connected to the server"
670 msgstr "Detta konto är redan anslutet till servern"
671
672 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
673 msgid ""
674 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
675 msgstr "Anslutningen har ersatts av en ny anslutning med samma resurs"
676
677 #: ../libempathy/empathy-utils.c:307
678 msgid "The account already exists on the server"
679 msgstr "Kontot finns redan på servern"
680
681 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
682 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
683 msgstr "Servern är för tillfället för upptagen för att hantera anslutningen"
684
685 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
686 msgid "Certificate has been revoked"
687 msgstr "Certifikatet har spärrats"
688
689 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
690 msgid ""
691 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
692 msgstr ""
693 "Certifikatet använder en osäker skifferalgoritm eller är kryptografiskt svag"
694
695 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
696 msgid ""
697 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
698 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
699 msgstr ""
700 "Längd på servercertifikatet, eller djup för servercertifikatkedjan, "
701 "överstiger begränsningen för krypteringsbiblioteket"
702
703 #: ../libempathy/empathy-utils.c:320
704 msgid "Your software is too old"
705 msgstr "Din programvara är för gammal"
706
707 #: ../libempathy/empathy-utils.c:322
708 msgid "Internal error"
709 msgstr "Internt fel"
710
711 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:687
712 msgid "All accounts"
713 msgstr "Alla konton"
714
715 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:320
716 msgid "Click to enlarge"
717 msgstr "Klicka för att förstora"
718
719 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
720 #, c-format
721 msgid "Authentication failed for account <b>%s</b>"
722 msgstr "Autentisering misslyckades för konto <b>%s</b>"
723
724 #: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:140
725 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3828
726 msgid "Retry"
727 msgstr "Försök igen"
728
729 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:225
730 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Enter your password for account\n"
734 "<b>%s</b>"
735 msgstr ""
736 "Ange ditt lösenord för kontot\n"
737 "<b>%s</b>"
738
739 #. remember password ticky box
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:262
741 msgid "Remember password"
742 msgstr "Kom ihåg lösenordet"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:37
745 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
746 msgid "There was an error starting the call"
747 msgstr "Det inträffade ett fel när samtalet startades"
748
749 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
750 msgid "The specified contact doesn't support calls"
751 msgstr "Den angivna kontakten saknar stöd för röstsamtal"
752
753 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:46
754 msgid "The specified contact is offline"
755 msgstr "Den valda kontakten är frånkopplad"
756
757 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:48
758 msgid "The specified contact is not valid"
759 msgstr "Den valda kontakten är inte giltig"
760
761 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:50
762 msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
763 msgstr "Nödsamtal stöds inte med detta protokollet"
764
765 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
766 msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
767 msgstr "Ditt kontosaldo är för lågt för att ringa detta samtal"
768
769 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:729
770 msgid "Failed to open private chat"
771 msgstr "Misslyckades med att öppna privat chatt"
772
773 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:787
774 msgid "Topic not supported on this conversation"
775 msgstr "Ämne stöds inte för detta samtal"
776
777 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:793
778 msgid "You are not allowed to change the topic"
779 msgstr "Du tillåts inte att ändra ämnet"
780
781 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:964
782 msgid "Invalid contact ID"
783 msgstr "Ogiltigt kontakt-ID"
784
785 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1051
786 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
787 msgstr "/clear: töm alla meddelanden från det aktuella samtalet"
788
789 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1054
790 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
791 msgstr "/topic <ämne>: ställ in ämnet för det aktuella samtalet"
792
793 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1057
794 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
795 msgstr "/join <chattrummets ID>: gå in i ett nytt chattrum"
796
797 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1060
798 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
799 msgstr "/j <chattrummets ID>: gå in i ett nytt chattrum"
800
801 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1064
802 msgid ""
803 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
804 "current one"
805 msgstr ""
806 "/part [<chattrummets ID>] [<anledning>]: lämna chattrummet, det aktuella som "
807 "standard"
808
809 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1068
810 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
811 msgstr "/query <kontaktens ID> [<meddelande>]: öppna en privat chatt"
812
813 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1071
814 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
815 msgstr "/msg <kontaktens ID> <meddelande>: öppna en privat chatt"
816
817 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1074
818 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
819 msgstr "/nick <smeknamn>: ändra ditt smeknamn på aktuell server"
820
821 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1077
822 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
823 msgstr "/me <meddelande>: skicka ett ACTION-meddelande till aktuellt samtal"
824
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
826 msgid ""
827 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
828 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
829 "join a new chat room\""
830 msgstr ""
831 "/say <meddelande>: skicka <meddelande> till det aktuella samtalet. Detta "
832 "används för att skicka ett meddelande som börjar med ett “/“. Till exempel: "
833 "“/say /join används för att gå in i ett nytt chattrum“"
834
835 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1085
836 msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
837 msgstr "/whois <kontakt-id>: visa information om en kontakt"
838
839 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
840 msgid ""
841 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
842 "show its usage."
843 msgstr ""
844 "/help [<kommando>]: visa alla kommandon som stöds. Om <kommando> har "
845 "definierats, visa dess användning."
846
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1107
848 #, c-format
849 msgid "Usage: %s"
850 msgstr "Användning: %s"
851
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
853 msgid "Unknown command"
854 msgstr "Okänt kommando"
855
856 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
857 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
858 msgstr "Okänt kommando; se /help för tillgängliga kommandon"
859
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1533
861 msgid "insufficient balance to send message"
862 msgstr "otillräckligt saldo för att skicka meddelande"
863
864 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1537 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1551
865 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1614
866 #, c-format
867 msgid "Error sending message '%s': %s"
868 msgstr "Fel vid sändning av meddelandet “%s“: %s"
869
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1539 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1556
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1618
872 #, c-format
873 msgid "Error sending message: %s"
874 msgstr "Fel vid sändning av meddelande: %s"
875
876 #. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
877 #. * account to send the message.
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1545
879 #, c-format
880 msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
881 msgstr ""
882 "otillräckligt saldo för att skicka meddelande. <a href='%s'>Fyll på</a>."
883
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1585
885 msgid "not capable"
886 msgstr "inte kapabel"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1592
889 msgid "offline"
890 msgstr "frånkopplad"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1595
893 msgid "invalid contact"
894 msgstr "ogiltig kontakt"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1598
897 msgid "permission denied"
898 msgstr "åtkomst nekad"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1601
901 msgid "too long message"
902 msgstr "för långt meddelande"
903
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1604
905 msgid "not implemented"
906 msgstr "inte implementerat"
907
908 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1608
909 msgid "unknown"
910 msgstr "okänt"
911
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1675 ../src/empathy-chat-window.c:973
913 msgid "Topic:"
914 msgstr "Ämne:"
915
916 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1690
917 #, c-format
918 msgid "Topic set to: %s"
919 msgstr "Ämnet inställt till: %s"
920
921 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1692
922 #, c-format
923 msgid "Topic set by %s to: %s"
924 msgstr "Ämnet angivet av %s till: %s"
925
926 #. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
927 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1697
928 msgid "No topic defined"
929 msgstr "Inget ämne definierat"
930
931 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2215
932 msgid "(No Suggestions)"
933 msgstr "(Inga förslag)"
934
935 #. translators: %s is the selected word
936 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2283
937 #, c-format
938 msgid "Add '%s' to Dictionary"
939 msgstr "Lägg till “%s“ till ordbok"
940
941 #. translators: first %s is the selected word,
942 #. * second %s is the language name of the target dictionary
943 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2320
944 #, c-format
945 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
946 msgstr "Lägg till “%s“ till %s-ordboken"
947
948 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2390
949 msgid "Insert Smiley"
950 msgstr "Infoga smilis"
951
952 #. send button
953 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2408
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:809
955 msgid "_Send"
956 msgstr "_Skicka"
957
958 #. Spelling suggestions
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2465
960 msgid "_Spelling Suggestions"
961 msgstr "Sta_vningsförslag"
962
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2570
964 msgid "Failed to retrieve recent logs"
965 msgstr "Misslyckades med att hämta senaste loggar"
966
967 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2808
968 #, c-format
969 msgid "%s has disconnected"
970 msgstr "%s har kopplat från"
971
972 #. translators: reverse the order of these arguments
973 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
974 #.
975 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2815
976 #, c-format
977 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
978 msgstr "%1$s sparkades ut av %2$s"
979
980 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2818
981 #, c-format
982 msgid "%s was kicked"
983 msgstr "%s sparkades ut"
984
985 #. translators: reverse the order of these arguments
986 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
987 #.
988 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
989 #, c-format
990 msgid "%1$s was banned by %2$s"
991 msgstr "%1$s blev bannlyst av %2$s"
992
993 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2829
994 #, c-format
995 msgid "%s was banned"
996 msgstr "%s blev bannlyst"
997
998 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2833
999 #, c-format
1000 msgid "%s has left the room"
1001 msgstr "%s har lämnat rummet"
1002
1003 #. Note to translators: this string is appended to
1004 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1005 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1006 #. * please let us know. :-)
1007 #.
1008 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2842
1009 #, c-format
1010 msgid " (%s)"
1011 msgstr " (%s)"
1012
1013 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2867
1014 #, c-format
1015 msgid "%s has joined the room"
1016 msgstr "%s har gått in i rummet"
1017
1018 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2892
1019 #, c-format
1020 msgid "%s is now known as %s"
1021 msgstr "%s är nu känd som %s"
1022
1023 #. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1024 #. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1025 #. * we get the new handler.
1026 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3079 ../src/empathy-call-window.c:1526
1027 #: ../src/empathy-call-window.c:1576 ../src/empathy-call-window.c:2655
1028 #: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1141
1029 msgid "Disconnected"
1030 msgstr "Frånkopplad"
1031
1032 #. Add message
1033 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3768
1034 msgid "Would you like to store this password?"
1035 msgstr "Vill du lagra detta lösenord?"
1036
1037 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3774
1038 msgid "Remember"
1039 msgstr "Kom ihåg"
1040
1041 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3784
1042 msgid "Not now"
1043 msgstr "Inte nu"
1044
1045 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3832
1046 msgid "Wrong password; please try again:"
1047 msgstr "Felaktigt lösenord. Försök igen:"
1048
1049 #. Add message
1050 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3956
1051 msgid "This room is protected by a password:"
1052 msgstr "Detta rum är skyddat med ett lösenord:"
1053
1054 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3983
1055 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:787
1056 msgid "Join"
1057 msgstr "Gå in"
1058
1059 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4175 ../src/empathy-event-manager.c:1162
1060 msgid "Connected"
1061 msgstr "Ansluten"
1062
1063 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4227
1064 msgid "Conversation"
1065 msgstr "Samtal"
1066
1067 #. Translators: this string is a something like
1068 #. * "Escher Cat (SMS)"
1069 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4232
1070 #, c-format
1071 msgid "%s (SMS)"
1072 msgstr "%s (SMS)"
1073
1074 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:263
1075 msgid "Unknown or invalid identifier"
1076 msgstr "Okänd eller ogiltig identifierare"
1077
1078 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:265
1079 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1080 msgstr "Blockering av kontakter är för närvarande inte möjligt"
1081
1082 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:267
1083 msgid "Contact blocking unavailable"
1084 msgstr "Kontaktblockering är inte möjlig"
1085
1086 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:269
1087 msgid "Permission Denied"
1088 msgstr "Åtkomst nekad"
1089
1090 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:273
1091 msgid "Could not block contact"
1092 msgstr "Kunde inte blockera kontakten"
1093
1094 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1095 msgid "Edit Blocked Contacts"
1096 msgstr "Redigera blockerade kontakter"
1097
1098 #. Account and Identifier
1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:559
1101 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1540
1102 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1103 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
1104 msgid "Account:"
1105 msgstr "Konto:"
1106
1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1108 msgid "Blocked Contacts"
1109 msgstr "Blockerade kontakter"
1110
1111 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1113 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1114 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1115 msgid "Remove"
1116 msgstr "Ta bort"
1117
1118 #. Title
1119 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:552
1120 msgid "Search contacts"
1121 msgstr "Sök efter kontakter"
1122
1123 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:582
1124 msgid "Search: "
1125 msgstr "Sök: "
1126
1127 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:640
1128 msgid "_Add Contact"
1129 msgstr "_Lägg till kontakt"
1130
1131 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:659
1132 msgid "No contacts found"
1133 msgstr "Inga kontakter hittades"
1134
1135 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:660
1136 msgid "Contact search is not supported on this account"
1137 msgstr "Kontaktsökning stöds inte för detta konto"
1138
1139 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:666
1140 msgid "Your message introducing yourself:"
1141 msgstr "Introducera dig själv:"
1142
1143 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:674
1144 msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1145 msgstr "Jag skulle vilja kunna se när du är ansluten. Tack!"
1146
1147 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:158
1148 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:955
1149 msgid "Save Avatar"
1150 msgstr "Spara profilbild"
1151
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:214
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1013
1154 msgid "Unable to save avatar"
1155 msgstr "Kunde inte spara profilbild"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1158 #: ../src/empathy-import-widget.c:319
1159 msgid "Account"
1160 msgstr "Konto"
1161
1162 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1163 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1164 msgid "Identifier"
1165 msgstr "Identifierare"
1166
1167 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1168 msgid "Alias"
1169 msgstr "Alias"
1170
1171 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1173 msgid "Contact Details"
1174 msgstr "Kontaktuppgifter"
1175
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
1178 msgid "Information requested…"
1179 msgstr "Information begärd…"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1182 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1183 msgstr "<b>Plats</b> den (datum)\t"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1186 msgid "Client Information"
1187 msgstr "Klientinformation"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1190 msgid "OS"
1191 msgstr "OS"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1194 msgid "Version"
1195 msgstr "Version"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1198 msgid "Client"
1199 msgstr "Klient"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:318
1202 msgid "Groups"
1203 msgstr "Grupper"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:330
1206 msgid ""
1207 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1208 "select more than one group or no groups."
1209 msgstr ""
1210 "Välj de grupper som du vill att denna kontakt ska finnas i. Observera att du "
1211 "kan välja fler än en grupp eller inga grupper alls."
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:349
1214 msgid "_Add Group"
1215 msgstr "_Lägg till grupp"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:384
1218 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1219 msgid "Select"
1220 msgstr "Välj"
1221
1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:394
1223 msgid "Group"
1224 msgstr "Grupp"
1225
1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:109
1227 msgid "New Contact"
1228 msgstr "Ny kontakt"
1229
1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:184
1231 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:121
1232 #, c-format
1233 msgid "Block %s?"
1234 msgstr "Blockera %s?"
1235
1236 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:125
1238 #, c-format
1239 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1240 msgstr "Är du säker på att du vill blockera “%s“ från att kontakta dig igen?"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
1243 msgid "The following identity will be blocked:"
1244 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
1245 msgstr[0] "Följande identitet kommer att blockeras:"
1246 msgstr[1] "Följande identiteter kommer att blockeras:"
1247
1248 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
1249 msgid "The following identity can not be blocked:"
1250 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
1251 msgstr[0] "Följande identitet kan inte blockeras:"
1252 msgstr[1] "Följande identiteter kan inte blockeras:"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:130
1256 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:275
1257 msgid "_Block"
1258 msgstr "_Blockera"
1259
1260 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1261 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:150
1262 msgid "_Report this contact as abusive"
1263 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1264 msgstr[0] "_Rapportera denna kontakt som stötande"
1265 msgstr[1] "_Rapportera dessa kontakter som stötande"
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:237
1268 msgid "Edit Contact Information"
1269 msgstr "Redigera kontaktinformation"
1270
1271 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
1272 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:283
1273 msgid "Linked Contacts"
1274 msgstr "Länkade kontakter"
1275
1276 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:322
1277 msgid "gnome-contacts not installed"
1278 msgstr "gnome-contacts är inte installerat"
1279
1280 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
1281 msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
1282 msgstr "Installera gnome-contacts för att komma åt kontaktuppgifter."
1283
1284 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
1285 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
1286 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:181
1288 #, c-format
1289 msgid "%s (%s)"
1290 msgstr "%s (%s)"
1291
1292 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:342
1293 msgid "Select account to use to place the call"
1294 msgstr "Välj konto att använda för att ringa samtalet"
1295
1296 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:346
1297 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
1298 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
1299 msgid "Call"
1300 msgstr "Ring"
1301
1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:412
1303 msgid "Mobile"
1304 msgstr "Mobil"
1305
1306 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:414
1307 msgid "Work"
1308 msgstr "Arbete"
1309
1310 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:416
1311 msgid "HOME"
1312 msgstr "HEM"
1313
1314 #. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
1315 #. * the second one is something like 'home' or 'work'.
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:457
1317 #, c-format
1318 msgid "Call %s (%s)"
1319 msgstr "Ring %s (%s)"
1320
1321 #. translators: argument is a phone number like +32123456
1322 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:462
1323 #, c-format
1324 msgid "Call %s"
1325 msgstr "Ring %s"
1326
1327 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:674
1328 msgid "_Block Contact"
1329 msgstr "_Blockera kontakt"
1330
1331 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:729
1332 #, c-format
1333 msgid "Remove from _Group '%s'"
1334 msgstr "Ta bort från _grupp “%s“"
1335
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:750
1337 msgid "Delete and _Block"
1338 msgstr "Ta bort och _blockera"
1339
1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:838
1341 #, c-format
1342 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1343 msgstr "Vill du verkligen ta bort kontakten “%s“?"
1344
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:847
1346 #, c-format
1347 msgid ""
1348 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
1349 "remove all the contacts which make up this linked contact."
1350 msgstr ""
1351 "Vill du verkligen ta bort den länkade kontakten “%s“? Observera att detta "
1352 "kommer att ta bort alla kontakter som denna länkade kontakt innehåller."
1353
1354 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:858
1355 msgid "Removing contact"
1356 msgstr "Tar bort kontakt"
1357
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:934
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2444
1360 msgid "_Remove"
1361 msgstr "_Ta bort"
1362
1363 #. add chat button
1364 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1351
1365 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:308
1366 msgid "_Chat"
1367 msgstr "_Chatt"
1368
1369 #. add SMS button
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1418
1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:302
1372 msgid "_SMS"
1373 msgstr "_SMS"
1374
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1484
1376 msgctxt "menu item"
1377 msgid "_Audio Call"
1378 msgstr "_Ljudsamtal"
1379
1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1550
1381 msgctxt "menu item"
1382 msgid "_Video Call"
1383 msgstr "_Videosamtal"
1384
1385 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1632
1386 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
1387 msgid "_Previous Conversations"
1388 msgstr "Ti_digare samtal"
1389
1390 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1689
1391 msgid "Send File"
1392 msgstr "Skicka fil"
1393
1394 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1751
1395 msgid "Share My Desktop"
1396 msgstr "Dela ut mitt skrivbord"
1397
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1809
1399 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1423
1400 msgid "Favorite"
1401 msgstr "Favorit"
1402
1403 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1838
1404 msgid "Infor_mation"
1405 msgstr "Infor_mation"
1406
1407 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1887
1408 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
1409 msgid "_Edit"
1410 msgstr "R_edigera"
1411
1412 #. send invitation
1413 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2003
1414 #: ../src/empathy-chat-window.c:1274
1415 msgid "Inviting you to this room"
1416 msgstr "Bjuder in dig till detta rum"
1417
1418 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2049
1419 msgid "_Invite to Chat Room"
1420 msgstr "_Bjud in till chattrum"
1421
1422 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:2245
1423 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:4
1424 msgid "_Add Contact…"
1425 msgstr "_Lägg till kontakt…"
1426
1427 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2364
1428 #, c-format
1429 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1430 msgstr "Vill du verkligen ta bort gruppen “%s“?"
1431
1432 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2367
1433 msgid "Removing group"
1434 msgstr "Tar bort grupp"
1435
1436 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2435
1437 msgid "Re_name"
1438 msgstr "Byt _namn"
1439
1440 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:361
1441 msgid "Channels:"
1442 msgstr "Kanaler:"
1443
1444 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1445 msgid "Country ISO Code:"
1446 msgstr "Landets ISO-kod:"
1447
1448 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1449 msgid "Country:"
1450 msgstr "Land:"
1451
1452 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1453 msgid "State:"
1454 msgstr "Län:"
1455
1456 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1457 msgid "City:"
1458 msgstr "Stad:"
1459
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1461 msgid "Area:"
1462 msgstr "Område:"
1463
1464 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1465 msgid "Postal Code:"
1466 msgstr "Postnummer:"
1467
1468 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1469 msgid "Street:"
1470 msgstr "Gata:"
1471
1472 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1473 msgid "Building:"
1474 msgstr "Byggnad:"
1475
1476 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1477 msgid "Floor:"
1478 msgstr "Våning:"
1479
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1481 msgid "Room:"
1482 msgstr "Rum:"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1485 msgid "Text:"
1486 msgstr "Text:"
1487
1488 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1489 msgid "Description:"
1490 msgstr "Beskrivning:"
1491
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:536
1493 msgid "URI:"
1494 msgstr "URI:"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:538
1497 msgid "Accuracy Level:"
1498 msgstr "Precisionsnivå:"
1499
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:540
1501 msgid "Error:"
1502 msgstr "Fel:"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:542
1505 msgid "Vertical Error (meters):"
1506 msgstr "Vertikalt fel (meter):"
1507
1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:544
1509 msgid "Horizontal Error (meters):"
1510 msgstr "Horisontellt fel (meter):"
1511
1512 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:546
1513 msgid "Speed:"
1514 msgstr "Hastighet:"
1515
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:548
1517 msgid "Bearing:"
1518 msgstr "Riktning:"
1519
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:550
1521 msgid "Climb Speed:"
1522 msgstr "Höjdökning:"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:552
1525 msgid "Last Updated on:"
1526 msgstr "Senast uppdaterad:"
1527
1528 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:554
1529 msgid "Longitude:"
1530 msgstr "Longitud:"
1531
1532 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:556
1533 msgid "Latitude:"
1534 msgstr "Latitud:"
1535
1536 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:558
1537 msgid "Altitude:"
1538 msgstr "Höjd:"
1539
1540 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:665
1542 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1543 msgid "Location"
1544 msgstr "Plats"
1545
1546 #. translators: format is "Location, $date"
1547 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:667
1548 #, c-format
1549 msgid "%s, %s"
1550 msgstr "%s, %s"
1551
1552 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:716
1553 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1554 msgstr "%e %B, %Y klockan %H:%M UTC"
1555
1556 #. Alias
1557 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1359
1558 msgid "Alias:"
1559 msgstr "Alias:"
1560
1561 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1568
1563 msgid "Identifier:"
1564 msgstr "Identifierare:"
1565
1566 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1707
1567 #, c-format
1568 msgid "Linked contact containing %u contact"
1569 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
1570 msgstr[0] "Länkade kontakten innehåller %u kontakt"
1571 msgstr[1] "Länkade kontakter innehåller %u kontakter"
1572
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
1574 msgid "<b>Location</b> at (date)"
1575 msgstr "<b>Plats</b> den (datum)"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1578 msgid "Online from a phone or mobile device"
1579 msgstr "Ansluten från en telefon eller mobil enhet"
1580
1581 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
1582 msgid ""
1583 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
1584 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
1585 "details below are correct."
1586 msgstr ""
1587 "Empathy kan automatiskt upptäcka och chatta med personer som är anslutna på "
1588 "samma nätverk som du är. Om du vill använda denna funktion så kontrollera "
1589 "att uppgifterna nedan är korrekta."
1590
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:102
1592 msgid "People nearby"
1593 msgstr "Personer i närheten"
1594
1595 #: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:117
1596 msgid ""
1597 "You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
1598 "style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
1599 msgstr ""
1600 "Du kan ändra dessa uppgifter senare eller inaktivera denna funktion genom "
1601 "att välja <span style=\"italic\">Redigera → Konton</span> i kontaktlistan."
1602
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:631
1604 msgid "History"
1605 msgstr "Historik"
1606
1607 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:686
1608 msgid "Show"
1609 msgstr "Visa"
1610
1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:708
1612 msgid "Search"
1613 msgstr "Sök"
1614
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
1616 #, c-format
1617 msgid "Chat in %s"
1618 msgstr "Chatt i %s"
1619
1620 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1154
1621 #, c-format
1622 msgid "Chat with %s"
1623 msgstr "Chatt med %s"
1624
1625 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1204
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1348
1627 msgctxt "A date with the time"
1628 msgid "%A, %e %B %Y %X"
1629 msgstr "%A, %e %B %Y %X"
1630
1631 #. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
1633 #, c-format
1634 msgid "<i>* %s %s</i>"
1635 msgstr "<i>* %s %s</i>"
1636
1637 #. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
1638 #. * The string in bold is the sender's name
1639 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
1640 #, c-format
1641 msgid "<b>%s:</b> %s"
1642 msgstr "<b>%s:</b> %s"
1643
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1372
1645 #, c-format
1646 msgid "%s second"
1647 msgid_plural "%s seconds"
1648 msgstr[0] "%s sekund"
1649 msgstr[1] "%s sekunder"
1650
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1379
1652 #, c-format
1653 msgid "%s minute"
1654 msgid_plural "%s minutes"
1655 msgstr[0] "%s minut"
1656 msgstr[1] "%s minuter"
1657
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1387
1659 #, c-format
1660 msgid "Call took %s, ended at %s"
1661 msgstr "Samtalet tog %s, avslutades %s"
1662
1663 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1718
1664 msgid "Today"
1665 msgstr "Idag"
1666
1667 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
1668 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
1669 msgid "Yesterday"
1670 msgstr "Igår"
1671
1672 #. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
1673 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1737
1674 msgid "%e %B %Y"
1675 msgstr "%B %e %Y"
1676
1677 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1841
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3464
1679 msgid "Anytime"
1680 msgstr "När som helst"
1681
1682 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1940
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2399
1684 msgid "Anyone"
1685 msgstr "Vem som helst"
1686
1687 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2712
1688 msgid "Who"
1689 msgstr "Vem"
1690
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2921
1692 msgid "When"
1693 msgstr "När"
1694
1695 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3039
1696 msgid "Anything"
1697 msgstr "Allting"
1698
1699 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3041
1700 msgid "Text chats"
1701 msgstr "Textchattar"
1702
1703 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
1704 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
1705 msgid "Calls"
1706 msgstr "Samtal"
1707
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3046
1709 msgid "Incoming calls"
1710 msgstr "Inkommande samtal"
1711
1712 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
1713 msgid "Outgoing calls"
1714 msgstr "Utgående samtal"
1715
1716 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
1717 msgid "Missed calls"
1718 msgstr "Missade samtal"
1719
1720 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3068
1721 msgid "What"
1722 msgstr "Vad"
1723
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3757
1725 msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
1726 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort alla loggar för tidigare samtal?"
1727
1728 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3761
1729 msgid "Clear All"
1730 msgstr "Töm allt"
1731
1732 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3768
1733 msgid "Delete from:"
1734 msgstr "Ta bort från:"
1735
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1737 msgid "_File"
1738 msgstr "_Arkiv"
1739
1740 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1741 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
1742 msgid "_Edit"
1743 msgstr "R_edigera"
1744
1745 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1746 msgid "Delete All History…"
1747 msgstr "Ta bort all historik…"
1748
1749 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1750 msgid "Profile"
1751 msgstr "Profil"
1752
1753 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
1754 #: ../src/empathy-chat-window.c:1490 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
1755 msgid "Chat"
1756 msgstr "Chatta"
1757
1758 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
1759 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
1760 msgid "Video"
1761 msgstr "Video"
1762
1763 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
1764 msgid "page 2"
1765 msgstr "sida 2"
1766
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
1768 msgid "<span size=\"x-large\">Loading…</span>"
1769 msgstr "<span size=\"x-large\">Läser in…</span>"
1770
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
1772 msgid "What kind of chat account do you have?"
1773 msgstr "Vilken typ av chattkonto har du?"
1774
1775 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:152
1776 msgid "Add new account"
1777 msgstr "Lägg till nytt konto"
1778
1779 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:189
1780 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:279
1781 msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
1782 msgstr "Ange en kontaktidentifierare eller telefonnummer:"
1783
1784 #. add video button
1785 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:212
1786 msgid "_Video Call"
1787 msgstr "_Videosamtal"
1788
1789 #. add audio button
1790 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:222
1791 msgid "_Audio Call"
1792 msgstr "_Röstsamtal"
1793
1794 #. Tweak the dialog
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:232
1796 msgid "New Call"
1797 msgstr "Nytt samtal"
1798
1799 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:72
1800 msgid "The contact is offline"
1801 msgstr "Kontakten är frånkopplad"
1802
1803 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:74
1804 msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
1805 msgstr "Den angivna kontakten är antingen ogiltig eller okänd"
1806
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:76
1808 msgid "The contact does not support this kind of conversation"
1809 msgstr "Kontakten saknar stöd för denna typ av samtal"
1810
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:78
1812 msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
1813 msgstr "Begärd funktionalitet är inte implementerad för detta protokoll"
1814
1815 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:84
1816 msgid "Could not start a conversation with the given contact"
1817 msgstr "Kunde inte starta ett samtal med denna kontakt"
1818
1819 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:86
1820 msgid "You are banned from this channel"
1821 msgstr "Du är bannlyst från denna kanal"
1822
1823 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:88
1824 msgid "This channel is full"
1825 msgstr "Denna kanal är full"
1826
1827 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
1828 msgid "You must be invited to join this channel"
1829 msgstr "Du måste bli inbjuden för att gå in i denna kanal"
1830
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
1832 msgid "Can't proceed while disconnected"
1833 msgstr "Kan inte fortsätta när frånkopplad"
1834
1835 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:94
1836 msgid "Permission denied"
1837 msgstr "Åtkomst nekad"
1838
1839 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:100
1840 msgid "There was an error starting the conversation"
1841 msgstr "Det inträffade ett fel när samtalet startades"
1842
1843 #. Tweak the dialog
1844 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:322
1845 msgid "New Conversation"
1846 msgstr "Nytt samtal"
1847
1848 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:132
1849 msgid "Password Required"
1850 msgstr "Lösenord krävs"
1851
1852 #. COL_STATUS_TEXT
1853 #. COL_STATE_ICON_NAME
1854 #. COL_STATE
1855 #. COL_DISPLAY_MARKUP
1856 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1857 #. COL_TYPE
1858 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:158
1859 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:194
1860 msgid "Custom Message…"
1861 msgstr "Anpassat meddelande…"
1862
1863 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:211
1864 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:213
1865 msgid "Edit Custom Messages…"
1866 msgstr "Redigera anpassade meddelanden…"
1867
1868 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
1869 msgid "Click to remove this status as a favorite"
1870 msgstr "Klicka för att ta bort denna status som favorit"
1871
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1873 msgid "Click to make this status a favorite"
1874 msgstr "Klicka för att göra denna status till favorit"
1875
1876 #. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
1878 #, c-format
1879 msgid ""
1880 "<b>Current message: %s</b>\n"
1881 "<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
1882 msgstr ""
1883 "<b>Aktuellt meddelande: %s</b>\n"
1884 "<small><i>Tryck Retur för att ställa in de nya meddelande eller Esc för att "
1885 "avbryta.</i></small>"
1886
1887 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1888 msgid "Set status"
1889 msgstr "Ange status"
1890
1891 #. Custom messages
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1098
1893 msgid "Custom messages…"
1894 msgstr "Anpassade meddelanden…"
1895
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:239
1897 msgid "_Match case"
1898 msgstr "_Matcha skiftläge"
1899
1900 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1901 msgid "Find:"
1902 msgstr "Sök:"
1903
1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1905 msgid "_Previous"
1906 msgstr "_Föregående"
1907
1908 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1909 msgid "_Next"
1910 msgstr "_Nästa"
1911
1912 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
1913 msgid "Mat_ch case"
1914 msgstr "Mat_cha skiftläge"
1915
1916 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
1917 msgid "Phrase not found"
1918 msgstr "Frasen hittades inte"
1919
1920 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:50
1921 msgid "Received an instant message"
1922 msgstr "Tog emot ett snabbmeddelande"
1923
1924 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:52
1925 msgid "Sent an instant message"
1926 msgstr "Skickade ett snabbmeddelande"
1927
1928 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:54
1929 msgid "Incoming chat request"
1930 msgstr "Inkommande chattbegäran"
1931
1932 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:56
1933 msgid "Contact connected"
1934 msgstr "Kontakten ansluten"
1935
1936 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:58
1937 msgid "Contact disconnected"
1938 msgstr "Kontakten frånkopplad"
1939
1940 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:60
1941 msgid "Connected to server"
1942 msgstr "Ansluten till server"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:62
1945 msgid "Disconnected from server"
1946 msgstr "Frånkopplad från server"
1947
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:64
1949 msgid "Incoming voice call"
1950 msgstr "Inkommande röstsamtal"
1951
1952 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:66
1953 msgid "Outgoing voice call"
1954 msgstr "Utgående röstsamtal"
1955
1956 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:68
1957 msgid "Voice call ended"
1958 msgstr "Röstsamtal avslutat"
1959
1960 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:295
1961 msgid "Edit Custom Messages"
1962 msgstr "Redigera anpassade meddelanden"
1963
1964 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:234
1965 msgid "Subscription Request"
1966 msgstr "Prenumerationsbegäran"
1967
1968 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:240
1969 #: ../src/empathy-event-manager.c:1079
1970 #, c-format
1971 msgid "%s would like permission to see when you are online"
1972 msgstr "%s vill ha behörighet att se när du är ansluten"
1973
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
1975 #: ../src/empathy-event-manager.c:694
1976 msgid "_Decline"
1977 msgstr "_Neka"
1978
1979 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
1980 msgid "_Accept"
1981 msgstr "_Acceptera"
1982
1983 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1218
1984 #, c-format
1985 msgid "Message edited at %s"
1986 msgstr "Meddelandet redigerat %s"
1987
1988 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1920
1989 msgid "Normal"
1990 msgstr "Normal"
1991
1992 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:147
1993 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
1994 msgstr "Identiteten som tillhandahålls av chattservern kan inte verifieras."
1995
1996 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:154
1997 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
1998 msgstr "Certifikatet har inte signerats av en certifikatutgivare."
1999
2000 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:158
2001 msgid "The certificate has expired."
2002 msgstr "Certifikatet har gått ut."
2003
2004 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2005 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2006 msgstr "Certifikatet har inte aktiverats än."
2007
2008 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2009 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2010 msgstr "Certifikatet innehåller inte det förväntade fingeravtrycket."
2011
2012 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2013 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2014 msgstr "Värdnamnet som anges av certifikatet matchar inte servernamnet."
2015
2016 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:171
2017 msgid "The certificate is self-signed."
2018 msgstr "Certifikatet är självsignerat."
2019
2020 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2021 msgid ""
2022 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2023 msgstr "Certifikatet har spärrats av certifikatutgivaren."
2024
2025 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:178
2026 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2027 msgstr "Certifikatet är kryptografiskt svagt."
2028
2029 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2030 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2031 msgstr "Certifikatets längd överstiger verifierbara gränser."
2032
2033 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:185
2034 msgid "The certificate is malformed."
2035 msgstr "Certifikatet är felformulerat."
2036
2037 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:203
2038 #, c-format
2039 msgid "Expected hostname: %s"
2040 msgstr "Förväntat värdnamn: %s"
2041
2042 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2043 #, c-format
2044 msgid "Certificate hostname: %s"
2045 msgstr "Certifikatets värdnamn: %s"
2046
2047 # Hm?
2048 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:278
2049 msgid "C_ontinue"
2050 msgstr "F_ortsätt"
2051
2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:284
2053 msgid "Untrusted connection"
2054 msgstr "Opålitlig anslutning"
2055
2056 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:285
2057 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2058 msgstr "Denna anslutning är inte pålitlig. Vill du fortsätta ändå?"
2059
2060 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:295
2061 msgid "Remember this choice for future connections"
2062 msgstr "Kom ihåg detta val för framtida anslutningar"
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:301
2065 msgid "Certificate Details"
2066 msgstr "Certifikatinformation"
2067
2068 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:679
2069 msgid "Unable to open URI"
2070 msgstr "Kunde inte öppna uri"
2071
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:803
2073 msgid "Select a file"
2074 msgstr "Välj en fil"
2075
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
2077 msgid "Insufficient free space to save file"
2078 msgstr "Otillräckligt med ledigt utrymme för att spara filen"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2084 "Please choose another location."
2085 msgstr ""
2086 "%s ledigt utrymme krävs för att spara denna fil men endast %s finns "
2087 "tillgängligt. Välj en annan plats."
2088
2089 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
2090 #, c-format
2091 msgid "Incoming file from %s"
2092 msgstr "Inkommande fil från %s"
2093
2094 #. Copy Link Address menu item
2095 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:285
2096 msgid "_Copy Link Address"
2097 msgstr "_Kopiera länkadress"
2098
2099 #. Open Link menu item
2100 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:292
2101 msgid "_Open Link"
2102 msgstr "_Öppna länk"
2103
2104 #. Inspector
2105 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:306
2106 msgid "Inspect HTML"
2107 msgstr "Granska HTML"
2108
2109 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:27
2110 msgid "Top Contacts"
2111 msgstr "Viktigaste kontakter"
2112
2113 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:28
2114 msgid "People Nearby"
2115 msgstr "Personer i närheten"
2116
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-model.h:29
2118 msgid "Ungrouped"
2119 msgstr "Ogrupperade"
2120
2121 #. Add a prefix explaining that something goes wrong when trying to
2122 #. * fetch contact's presence.
2123 #: ../libempathy-gtk/empathy-roster-contact.c:202
2124 #, c-format
2125 msgid "Server cannot find contact: %s"
2126 msgstr "Servern kan inte hitta kontakt: %s"
2127
2128 #: ../src/empathy-about-dialog.c:82
2129 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2130 msgstr "En snabbmeddelandeklient för GNOME"
2131
2132 #: ../src/empathy-about-dialog.c:88
2133 msgid "translator-credits"
2134 msgstr ""
2135 "Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
2136 "Christian Rose\n"
2137 "Richard Hult\n"
2138 "\n"
2139 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
2140 "<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
2141
2142 #: ../src/empathy-accounts.c:171
2143 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
2144 msgstr ""
2145 "Visa inte några dialogrutor; gör valfri åtgärd (t.ex, importera) och avsluta"
2146
2147 #: ../src/empathy-accounts.c:175
2148 msgid ""
2149 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
2150 msgstr ""
2151 "Visa inte några dialogrutor såvida inte det endast finns “Personer i "
2152 "närheten“-konton"
2153
2154 #: ../src/empathy-accounts.c:179
2155 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2156 msgstr ""
2157 "Välj initialt angivet konto (t.ex., gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
2158
2159 #: ../src/empathy-accounts.c:181
2160 msgid "<account-id>"
2161 msgstr "<konto-id>"
2162
2163 #: ../src/empathy-accounts.c:186
2164 msgid "- Empathy Accounts"
2165 msgstr "- Empathy-konton"
2166
2167 #: ../src/empathy-accounts.c:240
2168 msgid "Empathy Accounts"
2169 msgstr "Empathy-konton"
2170
2171 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2172 #. * unsaved changes
2173 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:55
2174 #, c-format
2175 msgid "There are unsaved modifications to your %.50s account."
2176 msgstr "Det finns osparade ändringar för ditt %.50s-konto."
2177
2178 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2179 #. * an unsaved new account
2180 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:59
2181 msgid "Your new account has not been saved yet."
2182 msgstr "Ditt nya konto har inte sparats än."
2183
2184 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:387 ../src/empathy-call-window.c:1267
2185 msgid "Connecting…"
2186 msgstr "Ansluter…"
2187
2188 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
2189 #, c-format
2190 msgid "Offline — %s"
2191 msgstr "Frånkopplad — %s"
2192
2193 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:440
2194 #, c-format
2195 msgid "Disconnected — %s"
2196 msgstr "Frånkopplad — %s"
2197
2198 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:451
2199 msgid "Offline — No Network Connection"
2200 msgstr "Frånkopplad — Ingen nätverksanslutning"
2201
2202 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
2203 msgid "Unknown Status"
2204 msgstr "Okänd status"
2205
2206 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:475
2207 msgid ""
2208 "This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
2209 "backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
2210 "the account."
2211 msgstr ""
2212 "Detta konto har inaktiverats eftersom det förlitar sig på en gammal bakände "
2213 "som inte stöds längre. Installera telepathy-haze och starta om din session "
2214 "för att migrera kontot."
2215
2216 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:485
2217 msgid "Offline — Account Disabled"
2218 msgstr "Frånkopplad — Kontot är inaktiverat"
2219
2220 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:591
2221 msgid "Edit Connection Parameters"
2222 msgstr "Redigera anslutningsdetaljer"
2223
2224 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:718
2225 msgid "_Edit Connection Parameters…"
2226 msgstr "_Redigera anslutningsdetaljer…"
2227
2228 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1248
2229 #, c-format
2230 msgid "Do you want to remove %.50s from your computer?"
2231 msgstr "Vill du ta bort %.50s från din dator?"
2232
2233 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1252
2234 msgid "This will not remove your account on the server."
2235 msgstr "Detta kommer inte att ta bort ditt konto på servern."
2236
2237 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1457
2238 msgid ""
2239 "You are about to select another account, which will discard\n"
2240 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2241 msgstr ""
2242 "Du är på väg att välja ett annat konto vilket kommer att\n"
2243 "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
2244
2245 #. Menu item: to enabled/disable the account
2246 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1648
2247 msgid "_Enabled"
2248 msgstr "_Aktiverad"
2249
2250 #. Menu item: Rename
2251 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1671
2252 msgid "Rename"
2253 msgstr "Byt namn"
2254
2255 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2073
2256 msgid "_Skip"
2257 msgstr "_Hoppa över"
2258
2259 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2077
2260 msgid "_Connect"
2261 msgstr "An_slut"
2262
2263 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2256
2264 msgid ""
2265 "You are about to close the window, which will discard\n"
2266 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2267 msgstr ""
2268 "Du är på väg att stänga fönstret vilket kommer att\n"
2269 "förkasta dina ändringar. Är du säker att du vill fortsätta?"
2270
2271 #. Tweak the dialog
2272 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2400
2273 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
2274 msgstr "Meddelande och VoIP-konton"
2275
2276 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2277 msgid "Add…"
2278 msgstr "Lägg till…"
2279
2280 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2281 msgid "_Import…"
2282 msgstr "_Importera…"
2283
2284 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2285 msgid "Loading account information"
2286 msgstr "Läser in kontoinformation"
2287
2288 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2289 msgid ""
2290 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2291 "you want to use."
2292 msgstr ""
2293 "För att lägga till ett nytt konto måste du först installera en bakände för "
2294 "varje protokoll som du vill använda."
2295
2296 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2297 msgid "No protocol backends installed"
2298 msgstr "Inga protokollbakändar installerade"
2299
2300 #: ../src/empathy-auth-client.c:285
2301 msgid " - Empathy authentication client"
2302 msgstr "- Autentiseringsklienten Empathy"
2303
2304 #: ../src/empathy-auth-client.c:301
2305 msgid "Empathy authentication client"
2306 msgstr "Autentiseringsklienten Empathy"
2307
2308 #: ../src/empathy.c:407
2309 msgid "Don't connect on startup"
2310 msgstr "Anslut inte vid uppstart"
2311
2312 #: ../src/empathy.c:411
2313 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2314 msgstr "Visa inte kontaktlistan eller några andra dialogrutor vid uppstart"
2315
2316 #: ../src/empathy.c:440
2317 msgid "- Empathy IM Client"
2318 msgstr "- Empathy snabbmeddelandeklient"
2319
2320 #: ../src/empathy.c:626
2321 msgid "Error contacting the Account Manager"
2322 msgstr "Fel vid anslutning till kontohanteraren"
2323
2324 #: ../src/empathy.c:628
2325 #, c-format
2326 msgid ""
2327 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2328 "The error was:\n"
2329 "\n"
2330 "%s"
2331 msgstr ""
2332 "Det inträffade ett fel vid försök att ansluta till Telepathy Account "
2333 "Manager. Felet var:\n"
2334 "\n"
2335 "%s"
2336
2337 #: ../src/empathy-call.c:115
2338 msgid "In a call"
2339 msgstr "I samtal"
2340
2341 #: ../src/empathy-call.c:223
2342 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2343 msgstr "- Ljud/Videoklienten Empathy"
2344
2345 #: ../src/empathy-call.c:247
2346 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2347 msgstr "Ljud/Videoklienten Empathy"
2348
2349 #: ../src/empathy-call-observer.c:111
2350 #, c-format
2351 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
2352 msgstr "%s försökte just ringa dig men du var upptagen i ett annat samtal."
2353
2354 #: ../src/empathy-call-window.c:1543 ../src/empathy-event-manager.c:474
2355 msgid "Incoming call"
2356 msgstr "Inkommande samtal"
2357
2358 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:877
2359 #, c-format
2360 msgid "Incoming video call from %s"
2361 msgstr "Inkommande videosamtal från %s"
2362
2363 #: ../src/empathy-call-window.c:1549 ../src/empathy-event-manager.c:482
2364 #: ../src/empathy-event-manager.c:877
2365 #, c-format
2366 msgid "Incoming call from %s"
2367 msgstr "Inkommande samtal från %s"
2368
2369 #: ../src/empathy-call-window.c:1553
2370 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:191
2371 msgid "Reject"
2372 msgstr "Avvisa"
2373
2374 #: ../src/empathy-call-window.c:1554
2375 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
2376 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
2377 msgid "Answer"
2378 msgstr "Svara"
2379
2380 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2381 #. * is used in the window title
2382 #: ../src/empathy-call-window.c:1924
2383 #, c-format
2384 msgid "Call with %s"
2385 msgstr "Ring med %s"
2386
2387 #: ../src/empathy-call-window.c:2176
2388 msgid "The IP address as seen by the machine"
2389 msgstr "IP-adressen som den ses av datorn"
2390
2391 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
2392 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
2393 msgstr "IP-adressen som den ses av en server på Internet"
2394
2395 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
2396 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
2397 msgstr "IP-adressen för klienten som den ses av andra sidan"
2398
2399 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
2400 msgid "The IP address of a relay server"
2401 msgstr "IP-adressen för en reläserver"
2402
2403 #: ../src/empathy-call-window.c:2184
2404 msgid "The IP address of the multicast group"
2405 msgstr "IP-adressen för multicast-gruppen"
2406
2407 #: ../src/empathy-call-window.c:2598 ../src/empathy-call-window.c:2599
2408 #: ../src/empathy-call-window.c:2600 ../src/empathy-call-window.c:2601
2409 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
2410 msgid "Unknown"
2411 msgstr "Okänt"
2412
2413 #: ../src/empathy-call-window.c:2952
2414 msgid "On hold"
2415 msgstr "Väntar"
2416
2417 #: ../src/empathy-call-window.c:2956
2418 msgid "Mute"
2419 msgstr "Tyst"
2420
2421 #: ../src/empathy-call-window.c:2958
2422 msgid "Duration"
2423 msgstr "Längd"
2424
2425 #. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
2426 #: ../src/empathy-call-window.c:2961
2427 #, c-format
2428 msgid "%s — %d:%02dm"
2429 msgstr "%s — %d:%02dm"
2430
2431 #: ../src/empathy-call-window.c:3057
2432 msgid "Technical Details"
2433 msgstr "Tekniska detaljer"
2434
2435 #: ../src/empathy-call-window.c:3096
2436 #, c-format
2437 msgid ""
2438 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2439 "computer"
2440 msgstr ""
2441 "Programvaran hos %s förstår inte något av de ljudformat som stöds av din "
2442 "dator"
2443
2444 #: ../src/empathy-call-window.c:3101
2445 #, c-format
2446 msgid ""
2447 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2448 "computer"
2449 msgstr ""
2450 "Programvaran hos %s förstår inte något av de videoformat som stöds av din "
2451 "dator"
2452
2453 #: ../src/empathy-call-window.c:3107
2454 #, c-format
2455 msgid ""
2456 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2457 "does not allow direct connections."
2458 msgstr ""
2459 "Kan inte etablera en anslutning till %s. Någon av er kanske befinner er på "
2460 "ett nätverk som inte tillåter direktanslutningar."
2461
2462 #: ../src/empathy-call-window.c:3113
2463 msgid "There was a failure on the network"
2464 msgstr "Det inträffade ett fel på nätverket"
2465
2466 #: ../src/empathy-call-window.c:3117
2467 msgid ""
2468 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2469 msgstr ""
2470 "Ljudformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
2471
2472 #: ../src/empathy-call-window.c:3120
2473 msgid ""
2474 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2475 msgstr ""
2476 "Videoformaten som krävs för detta samtal är inte installerade på din dator"
2477
2478 #: ../src/empathy-call-window.c:3132
2479 #, c-format
2480 msgid ""
2481 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2482 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2483 "the Help menu."
2484 msgstr ""
2485 "Någonting oväntat hände i en Telepathy-komponent. <a href=\"%s\">Rapportera "
2486 "detta fel</a> och bifoga loggarna som samlats in från “Felsök“-fönstret i "
2487 "Hjälp-menyn."
2488
2489 #: ../src/empathy-call-window.c:3141
2490 msgid "There was a failure in the call engine"
2491 msgstr "Det uppstod ett fel i samtalsmotorn"
2492
2493 #: ../src/empathy-call-window.c:3144
2494 msgid "The end of the stream was reached"
2495 msgstr "Slutet på strömmen nåddes"
2496
2497 #: ../src/empathy-call-window.c:3184
2498 msgid "Can't establish audio stream"
2499 msgstr "Kan inte etablera ljudström"
2500
2501 #: ../src/empathy-call-window.c:3194
2502 msgid "Can't establish video stream"
2503 msgstr "Kan inte etablera videoström"
2504
2505 #: ../src/empathy-call-window.c:3231
2506 #, c-format
2507 msgid "Your current balance is %s."
2508 msgstr "Ditt aktuella saldo är %s."
2509
2510 #: ../src/empathy-call-window.c:3235
2511 msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
2512 msgstr "Tyvärr, ditt kontosaldo är för lågt för detta samtal."
2513
2514 #: ../src/empathy-call-window.c:3237
2515 msgid "Top Up"
2516 msgstr "Fyll på"
2517
2518 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2519 msgid "_Call"
2520 msgstr "_Ring"
2521
2522 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2523 msgid "_Microphone"
2524 msgstr "_Mikrofon"
2525
2526 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2527 msgid "_Camera"
2528 msgstr "_Kamera"
2529
2530 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2531 msgid "_Settings"
2532 msgstr "_Inställningar"
2533
2534 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2535 msgid "_View"
2536 msgstr "_Visa"
2537
2538 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2539 msgid "_Help"
2540 msgstr "_Hjälp"
2541
2542 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:20
2543 msgid "_Contents"
2544 msgstr "I_nnehåll"
2545
2546 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2547 msgid "_Debug"
2548 msgstr "_Felsökning"
2549
2550 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2551 msgid "_GStreamer"
2552 msgstr "_GStreamer"
2553
2554 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2555 msgid "_Telepathy"
2556 msgstr "_Telepathy"
2557
2558 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2559 msgid "Swap camera"
2560 msgstr "Växla kamera"
2561
2562 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2563 msgid "Minimise me"
2564 msgstr "Minimera mig"
2565
2566 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2567 msgid "Maximise me"
2568 msgstr "Maximera mig"
2569
2570 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2571 msgid "Disable camera"
2572 msgstr "Inaktivera kamera"
2573
2574 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2575 msgid "Hang up"
2576 msgstr "Lägg på"
2577
2578 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
2579 msgid "Hang up current call"
2580 msgstr "Avsluta aktuellt samtal"
2581
2582 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2583 msgid "Video call"
2584 msgstr "Videosamtal"
2585
2586 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
2587 msgid "Start a video call"
2588 msgstr "Starta ett videosamtal"
2589
2590 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
2591 msgid "Start an audio call"
2592 msgstr "Starta ett röstsamtal"
2593
2594 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2595 msgid "Show dialpad"
2596 msgstr "Visa knappsats"
2597
2598 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
2599 msgid "Display the dialpad"
2600 msgstr "Visa knappsatsen"
2601
2602 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
2603 msgid "Toggle video transmission"
2604 msgstr "Växla videoöverföring"
2605
2606 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
2607 msgid "Toggle audio transmission"
2608 msgstr "Växla ljudöverföring"
2609
2610 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
2611 msgid "Encoding Codec:"
2612 msgstr "Kodande kodek:"
2613
2614 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
2615 msgid "Decoding Codec:"
2616 msgstr "Avkodande kodek:"
2617
2618 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
2619 msgid "Remote Candidate:"
2620 msgstr "Fjärrkandidat:"
2621
2622 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
2623 msgid "Local Candidate:"
2624 msgstr "Lokal kandidat:"
2625
2626 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:28
2627 msgid "Audio"
2628 msgstr "Ljud"
2629
2630 #: ../src/empathy-chat.c:100
2631 msgid "- Empathy Chat Client"
2632 msgstr "- Empathy chattklient"
2633
2634 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:244
2635 msgid "Name"
2636 msgstr "Namn"
2637
2638 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:262
2639 msgid "Room"
2640 msgstr "Rum"
2641
2642 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:270
2643 msgid "Auto-Connect"
2644 msgstr "Anslut automatiskt"
2645
2646 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
2647 msgid "Manage Favorite Rooms"
2648 msgstr "Hantera favoritrum"
2649
2650 #: ../src/empathy-chat-window.c:278
2651 msgid "Close this window?"
2652 msgstr "Stäng detta fönster?"
2653
2654 #: ../src/empathy-chat-window.c:284
2655 #, c-format
2656 msgid ""
2657 "Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
2658 "until you rejoin it."
2659 msgstr ""
2660 "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %s. Du kommer inte få några "
2661 "ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
2662
2663 #: ../src/empathy-chat-window.c:297
2664 #, c-format
2665 msgid ""
2666 "Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
2667 "messages until you rejoin it."
2668 msgid_plural ""
2669 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
2670 "further messages until you rejoin them."
2671 msgstr[0] ""
2672 "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar ett chattrum. Du kommer "
2673 "inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
2674 msgstr[1] ""
2675 "Stängning av detta fönster innebär att du lämnar %u chattrum. Du kommer inte "
2676 "få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
2677
2678 #: ../src/empathy-chat-window.c:308
2679 #, c-format
2680 msgid "Leave %s?"
2681 msgstr "Lämna %s?"
2682
2683 #: ../src/empathy-chat-window.c:310
2684 msgid ""
2685 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
2686 "rejoin it."
2687 msgstr "Du kommer inte få några ytterligare meddelanden förrän du går in igen."
2688
2689 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2690 msgid "Close window"
2691 msgstr "Stäng fönstret"
2692
2693 #: ../src/empathy-chat-window.c:329
2694 msgid "Leave room"
2695 msgstr "Lämna rummet"
2696
2697 #: ../src/empathy-chat-window.c:671 ../src/empathy-chat-window.c:694
2698 #, c-format
2699 msgid "%s (%d unread)"
2700 msgid_plural "%s (%d unread)"
2701 msgstr[0] "%s (%d oläst)"
2702 msgstr[1] "%s (%d olästa)"
2703
2704 #: ../src/empathy-chat-window.c:686
2705 #, c-format
2706 msgid "%s (and %u other)"
2707 msgid_plural "%s (and %u others)"
2708 msgstr[0] "%s (och %u annat)"
2709 msgstr[1] "%s (och %u andra)"
2710
2711 #: ../src/empathy-chat-window.c:702
2712 #, c-format
2713 msgid "%s (%d unread from others)"
2714 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2715 msgstr[0] "%s (%d oläst från andra)"
2716 msgstr[1] "%s (%d olästa från andra)"
2717
2718 #: ../src/empathy-chat-window.c:711
2719 #, c-format
2720 msgid "%s (%d unread from all)"
2721 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2722 msgstr[0] "%s (%d oläst från alla)"
2723 msgstr[1] "%s (%d olästa från alla)"
2724
2725 #: ../src/empathy-chat-window.c:948
2726 msgid "SMS:"
2727 msgstr "SMS:"
2728
2729 #: ../src/empathy-chat-window.c:956
2730 #, c-format
2731 msgid "Sending %d message"
2732 msgid_plural "Sending %d messages"
2733 msgstr[0] "Skickar %d meddelande"
2734 msgstr[1] "Skickar %d meddelanden"
2735
2736 #: ../src/empathy-chat-window.c:976
2737 msgid "Typing a message."
2738 msgstr "Skriver ett meddelande."
2739
2740 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2741 msgid "_Conversation"
2742 msgstr "_Samtal"
2743
2744 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2745 msgid "C_lear"
2746 msgstr "T_öm"
2747
2748 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2749 msgid "Insert _Smiley"
2750 msgstr "Infoga _smilis"
2751
2752 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2753 msgid "_Favorite Chat Room"
2754 msgstr "_Favoritchattrum"
2755
2756 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2757 msgid "Notify for All Messages"
2758 msgstr "Notifiera för alla meddelanden"
2759
2760 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2761 msgid "_Show Contact List"
2762 msgstr "_Visa kontaktlista"
2763
2764 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2765 msgid "Invite _Participant…"
2766 msgstr "Bjud in _deltagare…"
2767
2768 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
2769 msgid "_Join Chat"
2770 msgstr "_Gå in i chatt"
2771
2772 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2773 msgid "Le_ave Chat"
2774 msgstr "_Lämna chatt"
2775
2776 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2777 msgid "C_ontact"
2778 msgstr "K_ontakt"
2779
2780 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2781 msgid "_Tabs"
2782 msgstr "_Flikar"
2783
2784 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
2785 msgid "_Previous Tab"
2786 msgstr "_Föregående flik"
2787
2788 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2789 msgid "_Next Tab"
2790 msgstr "_Nästa flik"
2791
2792 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2793 msgid "_Undo Close Tab"
2794 msgstr "Ån_gra flikstängning"
2795
2796 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
2797 msgid "Move Tab _Left"
2798 msgstr "Flytta flik till _vänster"
2799
2800 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2801 msgid "Move Tab _Right"
2802 msgstr "Flytta flik till _höger"
2803
2804 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
2805 msgid "_Detach Tab"
2806 msgstr "_Koppla loss flik"
2807
2808 #: ../src/empathy-debugger.c:76
2809 msgid "Show a particular service"
2810 msgstr "Visa en specifik tjänst"
2811
2812 #: ../src/empathy-debugger.c:81
2813 msgid "- Empathy Debugger"
2814 msgstr "- Empathy-felsökare"
2815
2816 #: ../src/empathy-debugger.c:141
2817 msgid "Empathy Debugger"
2818 msgstr "Empathy-felsökare"
2819
2820 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
2821 msgid "Save"
2822 msgstr "Spara"
2823
2824 #: ../src/empathy-debug-window.c:1624
2825 msgid "Pastebin link"
2826 msgstr "Länk till pastebin"
2827
2828 #: ../src/empathy-debug-window.c:1633
2829 msgid "Pastebin response"
2830 msgstr "Svar från pastebin"
2831
2832 #: ../src/empathy-debug-window.c:1640
2833 msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
2834 msgstr ""
2835 "Data är för stort för en enda inklistring. Du bör spara loggar till en fil."
2836
2837 #: ../src/empathy-debug-window.c:1822
2838 msgid "Debug Window"
2839 msgstr "Felsökningsfönster"
2840
2841 #: ../src/empathy-debug-window.c:1882
2842 msgid "Send to pastebin"
2843 msgstr "Skicka till pastebin"
2844
2845 #: ../src/empathy-debug-window.c:1926
2846 msgid "Pause"
2847 msgstr "Gör paus"
2848
2849 #: ../src/empathy-debug-window.c:1938
2850 msgid "Level "
2851 msgstr "Nivå "
2852
2853 #: ../src/empathy-debug-window.c:1957
2854 msgid "Debug"
2855 msgstr "Felsökning"
2856
2857 #: ../src/empathy-debug-window.c:1962
2858 msgid "Info"
2859 msgstr "Info"
2860
2861 #: ../src/empathy-debug-window.c:1967 ../src/empathy-debug-window.c:2047
2862 msgid "Message"
2863 msgstr "Meddelande"
2864
2865 #: ../src/empathy-debug-window.c:1972
2866 msgid "Warning"
2867 msgstr "Varning"
2868
2869 #: ../src/empathy-debug-window.c:1977
2870 msgid "Critical"
2871 msgstr "Kritiskt"
2872
2873 #: ../src/empathy-debug-window.c:1982
2874 msgid "Error"
2875 msgstr "Fel"
2876
2877 #: ../src/empathy-debug-window.c:1995
2878 msgid ""
2879 "Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
2880 "such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
2881 "received.\n"
2882 "If you don't want to see such information available in a public bug report, "
2883 "you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
2884 "when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
2885 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
2886 msgstr ""
2887 "Även om de inte visar lösenord kan loggar ofta innehålla känslig information "
2888 "så som din lista över kontakter eller meddelanden du skickat eller tagit "
2889 "emot nyligen.\n"
2890 "Om du inte vill se sådan information tillgänglig i en felrapport, kan du "
2891 "välja att begränsa synligheten för ditt fel till Empathy-utvecklarna när du "
2892 "rapporterar det genom att visa de avancerade fälten i <a href=\"https://"
2893 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">felrapporten</a>."
2894
2895 #: ../src/empathy-debug-window.c:2027
2896 msgid "Time"
2897 msgstr "Tid"
2898
2899 #: ../src/empathy-debug-window.c:2030
2900 msgid "Domain"
2901 msgstr "Domän"
2902
2903 #: ../src/empathy-debug-window.c:2033
2904 msgid "Category"
2905 msgstr "Kategori"
2906
2907 #: ../src/empathy-debug-window.c:2036
2908 msgid "Level"
2909 msgstr "Nivå"
2910
2911 #: ../src/empathy-debug-window.c:2070
2912 msgid ""
2913 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
2914 "extension."
2915 msgstr ""
2916 "Den valda anslutningshanteraren saknar stöd för tillägg för fjärrfelsökning."
2917
2918 #: ../src/empathy-event-manager.c:474
2919 msgid "Incoming video call"
2920 msgstr "Inkommande videosamtal"
2921
2922 #: ../src/empathy-event-manager.c:478
2923 #, c-format
2924 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2925 msgstr "%s ringer ett videosamtal till dig. Vill du svara?"
2926
2927 #: ../src/empathy-event-manager.c:479
2928 #, c-format
2929 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2930 msgstr "%s ringer dig. Vill du svara?"
2931
2932 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
2933 msgid "_Reject"
2934 msgstr "Avv_isa"
2935
2936 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:523
2937 msgid "_Answer"
2938 msgstr "_Svara"
2939
2940 #: ../src/empathy-event-manager.c:523
2941 msgid "_Answer with video"
2942 msgstr "S_vara med video"
2943
2944 #: ../src/empathy-event-manager.c:677
2945 msgid "Room invitation"
2946 msgstr "Rumsinbjudan"
2947
2948 #: ../src/empathy-event-manager.c:679
2949 #, c-format
2950 msgid "Invitation to join %s"
2951 msgstr "Inbjudan till att gå in i %s"
2952
2953 #: ../src/empathy-event-manager.c:686
2954 #, c-format
2955 msgid "%s is inviting you to join %s"
2956 msgstr "%s bjuder in dig till %s"
2957
2958 #: ../src/empathy-event-manager.c:699
2959 msgid "_Join"
2960 msgstr "_Gå in"
2961
2962 #: ../src/empathy-event-manager.c:725
2963 #, c-format
2964 msgid "%s invited you to join %s"
2965 msgstr "%s har bjudit in dig till %s"
2966
2967 #: ../src/empathy-event-manager.c:731
2968 #, c-format
2969 msgid "You have been invited to join %s"
2970 msgstr "Du har blivit inbjuden att gå med i %s"
2971
2972 #: ../src/empathy-event-manager.c:920
2973 #, c-format
2974 msgid "Incoming file transfer from %s"
2975 msgstr "Inkommande filöverföring från %s"
2976
2977 #: ../src/empathy-event-manager.c:948 ../src/empathy-roster-window.c:214
2978 msgid "Password required"
2979 msgstr "Lösenord krävs"
2980
2981 #: ../src/empathy-event-manager.c:1085
2982 #, c-format
2983 msgid ""
2984 "\n"
2985 "Message: %s"
2986 msgstr ""
2987 "\n"
2988 "Meddelande: %s"
2989
2990 #. Translators: time left, when it is more than one hour
2991 #: ../src/empathy-ft-manager.c:94
2992 #, c-format
2993 msgid "%u:%02u.%02u"
2994 msgstr "%u:%02u.%02u"
2995
2996 #. Translators: time left, when is is less than one hour
2997 #: ../src/empathy-ft-manager.c:97
2998 #, c-format
2999 msgid "%02u.%02u"
3000 msgstr "%02u.%02u"
3001
3002 #: ../src/empathy-ft-manager.c:173
3003 msgctxt "file transfer percent"
3004 msgid "Unknown"
3005 msgstr "Okänt"
3006
3007 #: ../src/empathy-ft-manager.c:268
3008 #, c-format
3009 msgid "%s of %s at %s/s"
3010 msgstr "%s av %s i %s/s"
3011
3012 #: ../src/empathy-ft-manager.c:269
3013 #, c-format
3014 msgid "%s of %s"
3015 msgstr "%s av %s"
3016
3017 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3018 #: ../src/empathy-ft-manager.c:300
3019 #, c-format
3020 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3021 msgstr "Tar emot “%s“ från %s"
3022
3023 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3024 #: ../src/empathy-ft-manager.c:303
3025 #, c-format
3026 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3027 msgstr "Skickar “%s“ till %s"
3028
3029 #. translators: first %s is filename, second %s
3030 #. * is the contact name
3031 #: ../src/empathy-ft-manager.c:333
3032 #, c-format
3033 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3034 msgstr "Fel vid mottagning av “%s“ från %s"
3035
3036 #: ../src/empathy-ft-manager.c:336
3037 msgid "Error receiving a file"
3038 msgstr "Fel vid mottagning av en fil"
3039
3040 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3041 #, c-format
3042 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3043 msgstr "Fel vid sändning av “%s“ till %s"
3044
3045 #: ../src/empathy-ft-manager.c:344
3046 msgid "Error sending a file"
3047 msgstr "Fel vid sändning av en fil"
3048
3049 #. translators: first %s is filename, second %s
3050 #. * is the contact name
3051 #: ../src/empathy-ft-manager.c:483
3052 #, c-format
3053 msgid "\"%s\" received from %s"
3054 msgstr "“%s“ togs emot från %s"
3055
3056 #. translators: first %s is filename, second %s
3057 #. * is the contact name
3058 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3059 #, c-format
3060 msgid "\"%s\" sent to %s"
3061 msgstr "“%s“ skickades till %s"
3062
3063 #: ../src/empathy-ft-manager.c:491
3064 msgid "File transfer completed"
3065 msgstr "Filöverföringen är färdig"
3066
3067 #: ../src/empathy-ft-manager.c:610 ../src/empathy-ft-manager.c:774
3068 msgid "Waiting for the other participant's response"
3069 msgstr "Väntar på svar från den andra deltagaren"
3070
3071 #: ../src/empathy-ft-manager.c:636 ../src/empathy-ft-manager.c:674
3072 #, c-format
3073 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3074 msgstr "Kontrollerar integritet för “%s“"
3075
3076 #: ../src/empathy-ft-manager.c:639 ../src/empathy-ft-manager.c:677
3077 #, c-format
3078 msgid "Hashing \"%s\""
3079 msgstr "Hashar “%s“"
3080
3081 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1020
3082 msgid "%"
3083 msgstr "%"
3084
3085 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1032
3086 msgid "File"
3087 msgstr "Fil"
3088
3089 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1054
3090 msgid "Remaining"
3091 msgstr "Återstår"
3092
3093 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3094 msgid "File Transfers"
3095 msgstr "Filöverföringar"
3096
3097 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3098 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3099 msgstr "Ta bort färdiga, avbrutna och misslyckade filöverföringar från listan"
3100
3101 #: ../src/empathy-import-dialog.c:70
3102 msgid "_Import"
3103 msgstr "_Importera"
3104
3105 #: ../src/empathy-import-dialog.c:82
3106 msgid ""
3107 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3108 "importing accounts from Pidgin."
3109 msgstr ""
3110 "Inga konton att importera kunde hittas. Empathy har för närvarande endast "
3111 "stöd för att importera konton från Pidgin."
3112
3113 #: ../src/empathy-import-dialog.c:203
3114 msgid "Import Accounts"
3115 msgstr "Importera konton"
3116
3117 #. Translators: this is the header of a treeview column
3118 #: ../src/empathy-import-widget.c:299
3119 msgid "Import"
3120 msgstr "Importera"
3121
3122 #: ../src/empathy-import-widget.c:308
3123 msgid "Protocol"
3124 msgstr "Protokoll"
3125
3126 #: ../src/empathy-import-widget.c:332
3127 msgid "Source"
3128 msgstr "Källa"
3129
3130 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:197
3131 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:225
3132 msgid "Invite Participant"
3133 msgstr "Bjud in deltagare"
3134
3135 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
3136 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3137 msgstr "Välj en kontakt att bjuda in till samtalet:"
3138
3139 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
3140 msgid "Invite"
3141 msgstr "Bjud in"
3142
3143 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:186
3144 msgid "Chat Room"
3145 msgstr "Chattrum"
3146
3147 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:201
3148 msgid "Members"
3149 msgstr "Medlemmar"
3150
3151 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:402
3152 msgid "Failed to list rooms"
3153 msgstr "Misslyckades med att lista chattrum"
3154
3155 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:437
3156 #, c-format
3157 msgid ""
3158 "%s\n"
3159 "Invite required: %s\n"
3160 "Password required: %s\n"
3161 "Members: %s"
3162 msgstr ""
3163 "%s\n"
3164 "Inbjudan krävs: %s\n"
3165 "Lösenord krävs: %s\n"
3166 "Medlemmar: %s"
3167
3168 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3169 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3170 msgid "Yes"
3171 msgstr "Ja"
3172
3173 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:439
3174 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:440
3175 msgid "No"
3176 msgstr "Nej"
3177
3178 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:791
3179 msgid "Join Room"
3180 msgstr "Gå in i rum"
3181
3182 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3183 msgid ""
3184 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3185 msgstr ""
3186 "Ange rumsnamnet för att gå in i eller klicka på ett eller flera rum i listan."
3187
3188 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3189 msgid "_Room:"
3190 msgstr "_Rum:"
3191
3192 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3193 msgid ""
3194 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3195 "the current account&apos;s server"
3196 msgstr ""
3197 "Ange servern som tillhandahåller rummet, eller lämna den tom om rummet finns "
3198 "på servern för det aktuella kontot"
3199
3200 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3201 msgid ""
3202 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3203 "the current account's server"
3204 msgstr ""
3205 "Ange servern som tillhandahåller rummet, eller lämna den tom om rummet finns "
3206 "på servern för det aktuella kontot"
3207
3208 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3209 msgid "_Server:"
3210 msgstr "_Server:"
3211
3212 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3213 msgid "Couldn't load room list"
3214 msgstr "Kunde inte läsa in rumslistan"
3215
3216 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3217 msgid "Room List"
3218 msgstr "Rumslista"
3219
3220 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:182
3221 msgid "Respond"
3222 msgstr "Svara"
3223
3224 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
3225 msgid "Answer with video"
3226 msgstr "Svara med video"
3227
3228 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
3229 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:219
3230 msgid "Decline"
3231 msgstr "Neka"
3232
3233 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
3234 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
3235 msgid "Accept"
3236 msgstr "Acceptera"
3237
3238 #. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
3239 #. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
3240 #. * brings the password popup.
3241 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:234
3242 msgid "Provide"
3243 msgstr "Tillhandahåll"
3244
3245 #: ../src/empathy-preferences.c:138
3246 msgid "Message received"
3247 msgstr "Meddelande togs emot"
3248
3249 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3250 msgid "Message sent"
3251 msgstr "Meddelandet skickat"
3252
3253 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3254 msgid "New conversation"
3255 msgstr "Nytt samtal"
3256
3257 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3258 msgid "Contact comes online"
3259 msgstr "Kontakt ansluter"
3260
3261 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3262 msgid "Contact goes offline"
3263 msgstr "Kontakt kopplar från"
3264
3265 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3266 msgid "Account connected"
3267 msgstr "Kontot anslutet"
3268
3269 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3270 msgid "Account disconnected"
3271 msgstr "Kontot frånkopplat"
3272
3273 #: ../src/empathy-preferences.c:369
3274 msgid "Language"
3275 msgstr "Språk"
3276
3277 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3278 #: ../src/empathy-preferences.c:620
3279 msgid "Juliet"
3280 msgstr "Julia"
3281
3282 #. translators: Contact name for the chat theme preview
3283 #: ../src/empathy-preferences.c:627
3284 msgid "Romeo"
3285 msgstr "Romeo"
3286
3287 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3288 #: ../src/empathy-preferences.c:633
3289 msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
3290 msgstr "Romeo, min Romeo, varför är du Romeo?"
3291
3292 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3293 #: ../src/empathy-preferences.c:637
3294 msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
3295 msgstr "Förneka din fader och vägra ditt namn;"
3296
3297 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3298 #: ../src/empathy-preferences.c:640
3299 msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
3300 msgstr "Eller om du icke, men var svurit min kärlek"
3301
3302 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3303 #: ../src/empathy-preferences.c:643
3304 msgid "And I'll no longer be a Capulet."
3305 msgstr "Och jag kommer inte längre att vara en Capulet."
3306
3307 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3308 #: ../src/empathy-preferences.c:646
3309 msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
3310 msgstr "Skall jag höra mer, eller ska jag tala?"
3311
3312 #. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
3313 #: ../src/empathy-preferences.c:649
3314 msgid "Juliet has disconnected"
3315 msgstr "Julia har kopplat från"
3316
3317 #: ../src/empathy-preferences.c:1015
3318 msgid "Preferences"
3319 msgstr "Inställningar"
3320
3321 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3322 msgid "Show groups"
3323 msgstr "Visa grupper"
3324
3325 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3326 msgid "Show account balances"
3327 msgstr "Visa kontosaldon"
3328
3329 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4 ../src/empathy-roster-window.c:2301
3330 msgid "Contact List"
3331 msgstr "Kontaktlista"
3332
3333 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3334 msgid "Start chats in:"
3335 msgstr "Starta chattar i:"
3336
3337 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3338 msgid "new ta_bs"
3339 msgstr "nya fl_ikar"
3340
3341 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3342 msgid "new _windows"
3343 msgstr "nya _fönster"
3344
3345 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3346 msgid "Show _smileys as images"
3347 msgstr "Visa _smilisar som bilder"
3348
3349 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3350 msgid "Show contact _list in rooms"
3351 msgstr "Visa kontakt_lista i rum"
3352
3353 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3354 msgid "Log conversations"
3355 msgstr "Logga samtal"
3356
3357 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
3358 msgid "Display incoming events in the notification area"
3359 msgstr "Visa inkommande händelser i notifieringsytan"
3360
3361 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3362 msgid "_Automatically connect on startup"
3363 msgstr "Anslut _automatiskt vid uppstart"
3364
3365 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3366 msgid "Behavior"
3367 msgstr "Beteende"
3368
3369 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3370 msgid "General"
3371 msgstr "Allmänt"
3372
3373 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3374 msgid "_Enable bubble notifications"
3375 msgstr "_Aktivera bubbelnotifieringar"
3376
3377 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3378 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3379 msgstr "Inaktivera notifieringar under fr_ånvaro eller upptagen"
3380
3381 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3382 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3383 msgstr "Aktivera notifieringar när _chatten inte är fokuserad"
3384
3385 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3386 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3387 msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt ansluter"
3388
3389 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3390 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3391 msgstr "Aktivera notifieringar när en kontakt kopplar från"
3392
3393 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3394 msgid "Notifications"
3395 msgstr "Notifieringar"
3396
3397 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3398 msgid "_Enable sound notifications"
3399 msgstr "_Aktivera ljudnotifieringar"
3400
3401 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3402 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3403 msgstr "Inaktivera ljud under fr_ånvaro eller upptagen"
3404
3405 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3406 msgid "Play sound for events"
3407 msgstr "Spela upp ljud för händelser"
3408
3409 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3410 msgid "Sounds"
3411 msgstr "Ljud"
3412
3413 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3414 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
3415 msgstr "Använd _ekosläckning för att förbättra samtalskvaliteten"
3416
3417 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3418 msgid ""
3419 "Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
3420 "person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
3421 "hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
3422 "off and restarting the call."
3423 msgstr ""
3424 "Ekosläckning hjälper till att göra din röst klarare för den andra personen, "
3425 "men kan orsaka problem på vissa datorer. Om du eller den andra personen hör "
3426 "konstiga oljud eller avbrott under samtal, prova att stänga av ekosläckning "
3427 "och börja om samtalet."
3428
3429 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3430 msgid "_Publish location to my contacts"
3431 msgstr "_Publicera platsen till mina kontakter"
3432
3433 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3434 msgid ""
3435 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3436 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3437 "decimal place."
3438 msgstr ""
3439 "Minskad precision för platsen betyder att ingenting mer informativt än din "
3440 "stad, län och land kommer att publiceras. GPS-koordinater kommer endast att "
3441 "använda en decimal."
3442
3443 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3444 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
3445 msgid "_Reduce location accuracy"
3446 msgstr "_Minska precision för plats"
3447
3448 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3449 msgid "Privacy"
3450 msgstr "Sekretess"
3451
3452 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
3453 msgid ""
3454 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3455 "dictionary installed."
3456 msgstr "Listan visar endast språk som du har en ordlista installerad för."
3457
3458 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
3459 msgid "Enable spell checking for languages:"
3460 msgstr "Aktivera rättstavning för språk:"
3461
3462 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
3463 msgid "Spell Checking"
3464 msgstr "Stavningskontroll"
3465
3466 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
3467 msgid "Chat Th_eme:"
3468 msgstr "Chatt_ema:"
3469
3470 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
3471 msgid "Variant:"
3472 msgstr "Variant:"
3473
3474 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
3475 msgid "Themes"
3476 msgstr "Teman"
3477
3478 #: ../src/empathy-roster-window.c:231
3479 msgid "Provide Password"
3480 msgstr "Ange lösenord"
3481
3482 #: ../src/empathy-roster-window.c:237
3483 msgid "Disconnect"
3484 msgstr "Koppla ifrån"
3485
3486 #: ../src/empathy-roster-window.c:494
3487 msgid "You need to set up an account to see contacts here."
3488 msgstr "Du måste konfigurera ett konto för att se kontakter här."
3489
3490 #: ../src/empathy-roster-window.c:570
3491 #, c-format
3492 msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3493 msgstr ""
3494 "Tyvärr, %s-konton kan inte användas förrän din %s-programvara uppdateras."
3495
3496 #: ../src/empathy-roster-window.c:671
3497 msgid "Windows Live"
3498 msgstr "Windows Live"
3499
3500 #: ../src/empathy-roster-window.c:673
3501 msgid "Google Talk"
3502 msgstr "Google Talk"
3503
3504 #: ../src/empathy-roster-window.c:675
3505 msgid "Facebook"
3506 msgstr "Facebook"
3507
3508 #. translators: %s is an account name like 'Facebook' or 'Google Talk'
3509 #: ../src/empathy-roster-window.c:690
3510 #, c-format
3511 msgid "%s account requires authorisation"
3512 msgstr "%s-kontot kräver autentisering"
3513
3514 #: ../src/empathy-roster-window.c:701
3515 msgid "Online Accounts"
3516 msgstr "Nätkonton"
3517
3518 #: ../src/empathy-roster-window.c:748
3519 msgid "Update software…"
3520 msgstr "Uppdatera programvara…"
3521
3522 #: ../src/empathy-roster-window.c:754
3523 msgid "Reconnect"
3524 msgstr "Anslut igen"
3525
3526 #: ../src/empathy-roster-window.c:758
3527 msgid "Edit Account"
3528 msgstr "Redigera konto"
3529
3530 #: ../src/empathy-roster-window.c:763
3531 msgid "Close"
3532 msgstr "Stäng"
3533
3534 #: ../src/empathy-roster-window.c:905
3535 msgid "Top up account"
3536 msgstr "Fyll på konto"
3537
3538 #: ../src/empathy-roster-window.c:1626
3539 msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3540 msgstr "Du måste aktivera ett av dina konton för att se kontakter här."
3541
3542 #. translators: argument is an account name
3543 #: ../src/empathy-roster-window.c:1634
3544 #, c-format
3545 msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3546 msgstr "Du måste aktivera %s för att se kontakter här."
3547
3548 #: ../src/empathy-roster-window.c:1712
3549 msgid "Change your presence to see contacts here"
3550 msgstr "Ändra din närvaro för att se kontakter här"
3551
3552 #: ../src/empathy-roster-window.c:1721
3553 msgid "No match found"
3554 msgstr "Ingen träff hittades"
3555
3556 #: ../src/empathy-roster-window.c:1728
3557 msgid "You haven't added any contacts yet"
3558 msgstr "Du har inte lagt till några kontakter än"
3559
3560 #: ../src/empathy-roster-window.c:1731
3561 msgid "No online contacts"
3562 msgstr "Inga kontakter anslutna"
3563
3564 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3565 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3566 msgid "_New Conversation…"
3567 msgstr "_Nytt samtal…"
3568
3569 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3570 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3571 msgid "New _Call…"
3572 msgstr "Nytt sa_mtal…"
3573
3574 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3575 msgid "Contacts"
3576 msgstr "Kontakter"
3577
3578 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
3579 msgid "_Add Contacts…"
3580 msgstr "_Lägg till kontakter…"
3581
3582 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
3583 msgid "_Search for Contacts…"
3584 msgstr "_Sök efter kontakter…"
3585
3586 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3587 msgid "_Blocked Contacts"
3588 msgstr "_Blockerade kontakter"
3589
3590 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3591 msgid "_Rooms"
3592 msgstr "_Rum"
3593
3594 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3595 msgid "_Join…"
3596 msgstr "_Gå in…"
3597
3598 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3599 msgid "Join _Favorites"
3600 msgstr "Gå in i _favoriter"
3601
3602 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3603 msgid "_Manage Favorites"
3604 msgstr "_Hantera favoriter"
3605
3606 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
3607 msgid "_File Transfers"
3608 msgstr "Fi_löverföringar"
3609
3610 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3611 msgid "_Accounts"
3612 msgstr "_Konton"
3613
3614 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3615 msgid "P_references"
3616 msgstr "I_nställningar"
3617
3618 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3619 msgid "Help"
3620 msgstr "Hjälp"
3621
3622 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3623 msgid "About"
3624 msgstr "Om"
3625
3626 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3627 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3628 msgid "_Quit"
3629 msgstr "_Avsluta"
3630
3631 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3632 msgid "Account settings"
3633 msgstr "Kontoinställningar"
3634
3635 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:2
3636 msgid "Go _Online"
3637 msgstr "Logga _in"
3638
3639 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:3
3640 msgid "Show _Offline Contacts"
3641 msgstr "Visa _frånkopplade kontakter"
3642
3643 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3644 msgid "Status"
3645 msgstr "Status"
3646
3647 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:183
3648 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:126
3649 msgid "Done"
3650 msgstr "Färdig"
3651
3652 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/account-plugins/empathy-accounts-plugin-widget.c:214
3653 msgid "Please enter your account details"
3654 msgstr "Ange dina kontouppgifter"
3655
3656 #: ../ubuntu-online-accounts/cc-plugins/app-plugin/empathy-app-plugin-widget.c:160
3657 #, c-format
3658 msgid "Edit %s account options"
3659 msgstr "Redigera detaljer för %s-konto"
3660
3661 #: ../ubuntu-online-accounts/empathy.application.in.h:1
3662 msgid "Integrate your IM accounts"
3663 msgstr "Integrera dina IM-konton"
3664
3665 #~ msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
3666 #~ msgstr "Hantera konton för meddelanden och VoIP"
3667
3668 #~ msgid "Show avatars"
3669 #~ msgstr "Visa profilbilder"
3670
3671 #~ msgid ""
3672 #~ "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
3673 #~ msgstr ""
3674 #~ "Huruvida profilbilder ska visas för kontakter i kontaktlistan och "
3675 #~ "chattfönster."
3676
3677 #~ msgid "Show protocols"
3678 #~ msgstr "Visa protokoll"
3679
3680 #~ msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
3681 #~ msgstr "Huruvida protokoll för kontakter ska visas i kontaktlistan."
3682
3683 #~ msgid "Compact contact list"
3684 #~ msgstr "Kompakt kontaktlista"
3685
3686 #~ msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
3687 #~ msgstr "Huruvida kontaktlistan ska visas i kompakt läge."
3688
3689 #~ msgid "Contact list sort criterion"
3690 #~ msgstr "Sorteringskriteria för kontaktlista"
3691
3692 #~ msgid ""
3693 #~ "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort "
3694 #~ "by the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will "
3695 #~ "sort the contact list by name."
3696 #~ msgstr ""
3697 #~ "Vilket kriteria som ska användas när kontaktlistan sorteras. Standard är "
3698 #~ "att sortera efter kontaktens tillstånd med värdet \"state\". Värdet \"name"
3699 #~ "\" kommer att sortera kontaktlistan efter namn."
3700
3701 #~ msgid "Empathy can use the network to guess the location"
3702 #~ msgstr "Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen"
3703
3704 #~ msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
3705 #~ msgstr "Huruvida Empathy kan använda nätverket för att gissa platsen."
3706
3707 #~ msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
3708 #~ msgstr "Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen"
3709
3710 #~ msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
3711 #~ msgstr ""
3712 #~ "Huruvida Empathy kan använda mobiltelefonnätet för att gissa platsen."
3713
3714 #~ msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
3715 #~ msgstr "Empathy kan använda GPS:en för att gissa platsen"
3716
3717 #~ msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
3718 #~ msgstr "Huruvida Empathy kan använda GPS för att gissa platsen."
3719
3720 #~ msgid "Yahoo! Japan"
3721 #~ msgstr "Yahoo! Japan"
3722
3723 #~ msgid "%d second ago"
3724 #~ msgid_plural "%d seconds ago"
3725 #~ msgstr[0] "%d sekund sedan"
3726 #~ msgstr[1] "%d sekunder sedan"
3727
3728 #~ msgid "%d minute ago"
3729 #~ msgid_plural "%d minutes ago"
3730 #~ msgstr[0] "%d minut sedan"
3731 #~ msgstr[1] "%d minuter sedan"
3732
3733 #~ msgid "%d hour ago"
3734 #~ msgid_plural "%d hours ago"
3735 #~ msgstr[0] "%d timme sedan"
3736 #~ msgstr[1] "%d timmar sedan"
3737
3738 #~ msgid "%d day ago"
3739 #~ msgid_plural "%d days ago"
3740 #~ msgstr[0] "%d dag sedan"
3741 #~ msgstr[1] "%d dagar sedan"
3742
3743 #~ msgid "%d week ago"
3744 #~ msgid_plural "%d weeks ago"
3745 #~ msgstr[0] "%d vecka sedan"
3746 #~ msgstr[1] "%d veckor sedan"
3747
3748 #~ msgid "%d month ago"
3749 #~ msgid_plural "%d months ago"
3750 #~ msgstr[0] "%d månad sedan"
3751 #~ msgstr[1] "%d månader sedan"
3752
3753 #~ msgid "in the future"
3754 #~ msgstr "i framtiden"
3755
3756 #~ msgid "Password not found"
3757 #~ msgstr "Lösenordet hittades inte"
3758
3759 #~ msgid "IM account password for %s (%s)"
3760 #~ msgstr "Lösenord för chattkonto för %s (%s)"
3761
3762 #~ msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
3763 #~ msgstr "Lösenbord för chattrummet \"%s\" för kontot %s (%s)"
3764
3765 #~ msgid "Password"
3766 #~ msgstr "Lösenord"
3767
3768 #~ msgid "Server"
3769 #~ msgstr "Server"
3770
3771 #~ msgid "Port"
3772 #~ msgstr "Port"
3773
3774 #~ msgid "%s:"
3775 #~ msgstr "%s:"
3776
3777 #~ msgid "Username:"
3778 #~ msgstr "Användarnamn:"
3779
3780 #~ msgid "A_pply"
3781 #~ msgstr "V_erkställ"
3782
3783 #~ msgid "L_og in"
3784 #~ msgstr "L_ogga in"
3785
3786 #~ msgid "This account already exists on the server"
3787 #~ msgstr "Detta konto finns redan på servern"
3788
3789 #~ msgid "Create a new account on the server"
3790 #~ msgstr "Skapa ett nytt konto på servern"
3791
3792 #~ msgid "%1$s on %2$s"
3793 #~ msgstr "%1$s på %2$s"
3794
3795 #~ msgid "%s Account"
3796 #~ msgstr "%s-konto"
3797
3798 #~ msgid "New account"
3799 #~ msgstr "Nytt konto"
3800
3801 #~ msgid "Pass_word:"
3802 #~ msgstr "L_ösenord:"
3803
3804 #~ msgid "Screen _Name:"
3805 #~ msgstr "Skärm_namn:"
3806
3807 #~ msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
3808 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> MittSkärmnamn"
3809
3810 #~ msgid "_Port:"
3811 #~ msgstr "_Port:"
3812
3813 #~ msgid "Advanced"
3814 #~ msgstr "Avancerat"
3815
3816 #~ msgid "What is your AIM screen name?"
3817 #~ msgstr "Vad är ditt AIM-skärmnamn?"
3818
3819 #~ msgid "What is your AIM password?"
3820 #~ msgstr "Vad är ditt AIM-lösenord?"
3821
3822 #~ msgid "Remember Password"
3823 #~ msgstr "Kom ihåg lösenordet"
3824
3825 #~ msgid "Login I_D:"
3826 #~ msgstr "Inloggningsi_d:"
3827
3828 #~ msgid "<b>Example:</b> username"
3829 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användarnamn"
3830
3831 #~ msgid "What is your GroupWise User ID?"
3832 #~ msgstr "Vad är ditt användar-id för GroupWise?"
3833
3834 #~ msgid "What is your GroupWise password?"
3835 #~ msgstr "Vad är ditt lösenord för GroupWise?"
3836
3837 #~ msgid "ICQ _UIN:"
3838 #~ msgstr "ICQ _UIN:"
3839
3840 #~ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
3841 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> 123456789"
3842
3843 #~ msgid "Ch_aracter set:"
3844 #~ msgstr "Te_ckenuppsättning:"
3845
3846 #~ msgid "What is your ICQ UIN?"
3847 #~ msgstr "Vad är ditt ICQ UIN?"
3848
3849 #~ msgid "What is your ICQ password?"
3850 #~ msgstr "Vad är ditt ICQ-lösenord?"
3851
3852 #~ msgid "Auto"
3853 #~ msgstr "Automatisk"
3854
3855 #~ msgid "UDP"
3856 #~ msgstr "UDP"
3857
3858 #~ msgid "TCP"
3859 #~ msgstr "TCP"
3860
3861 #~ msgid "TLS"
3862 #~ msgstr "TLS"
3863
3864 #~ msgid "Register"
3865 #~ msgstr "Registrera"
3866
3867 #~ msgid "Options"
3868 #~ msgstr "Options"
3869
3870 #~ msgid "None"
3871 #~ msgstr "Ingen"
3872
3873 #~ msgid "Network"
3874 #~ msgstr "Nätverk"
3875
3876 #~ msgid "Network:"
3877 #~ msgstr "Nätverk:"
3878
3879 #~ msgid "Character set:"
3880 #~ msgstr "Teckenuppsättning:"
3881
3882 #~ msgid "Up"
3883 #~ msgstr "Uppåt"
3884
3885 #~ msgid "Down"
3886 #~ msgstr "Nedåt"
3887
3888 #~ msgid "Servers"
3889 #~ msgstr "Servrar"
3890
3891 #~ msgid ""
3892 #~ "Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't "
3893 #~ "enter a password."
3894 #~ msgstr ""
3895 #~ "De flesta IRC-servrar behöver inte något lösenord. Ange endast ett "
3896 #~ "lösenord om du är säker på att det behövs."
3897
3898 #~ msgid "Nickname:"
3899 #~ msgstr "Smeknamn:"
3900
3901 #~ msgid "Password:"
3902 #~ msgstr "Lösenord:"
3903
3904 #~ msgid "Quit message:"
3905 #~ msgstr "Avslutningsmeddelande:"
3906
3907 #~ msgid "Real name:"
3908 #~ msgstr "Verkligt namn:"
3909
3910 #~ msgid "Which IRC network?"
3911 #~ msgstr "Vilket IRC-nätverk?"
3912
3913 #~ msgid "What is your IRC nickname?"
3914 #~ msgstr "Vad är ditt IRC-smeknamn?"
3915
3916 #~ msgid "What is your Facebook username?"
3917 #~ msgstr "Vad är ditt användarnamn för Facebook?"
3918
3919 #~ msgid ""
3920 #~ "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
3921 #~ "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
3922 #~ "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose "
3923 #~ "a Facebook username if you don't have one."
3924 #~ msgstr ""
3925 #~ "Detta är ditt användarnamn, inte ditt vanliga inloggningsnamn på "
3926 #~ "Facebook.\n"
3927 #~ "Om du har facebook.com/<b>hamster</b> så ange <b>hamster</b>.\n"
3928 #~ "Använd <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">denna sida</a> för "
3929 #~ "att välja ett Facebook-användarnamn om du inte redan har ett."
3930
3931 #~ msgid "What is your Facebook password?"
3932 #~ msgstr "Vad är ditt Facebook-lösenord?"
3933
3934 #~ msgid "What is your Google ID?"
3935 #~ msgstr "Vad är ditt Google ID?"
3936
3937 #~ msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
3938 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@gmail.com"
3939
3940 #~ msgid "What is your Google password?"
3941 #~ msgstr "Vad är ditt Google-lösenord?"
3942
3943 #~ msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
3944 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@jabber.org"
3945
3946 #~ msgid "I_gnore SSL certificate errors"
3947 #~ msgstr "I_gnorera SSL-certifikatfel"
3948
3949 #~ msgid "Priori_ty:"
3950 #~ msgstr "Pri_oritet:"
3951
3952 #~ msgid "Reso_urce:"
3953 #~ msgstr "_Resurs:"
3954
3955 #~ msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
3956 #~ msgstr "Kr_yptering krävs (TLS/SSL)"
3957
3958 #~ msgid "Use old SS_L"
3959 #~ msgstr "Använd gammal SS_L"
3960
3961 #~ msgid "Override server settings"
3962 #~ msgstr "Åsidosätt serverinställningar"
3963
3964 #~ msgid "What is your Jabber ID?"
3965 #~ msgstr "Vad är ditt Jabber ID?"
3966
3967 #~ msgid "What is your desired Jabber ID?"
3968 #~ msgstr "Vilket Jabber ID vill du använda?"
3969
3970 #~ msgid "What is your Jabber password?"
3971 #~ msgstr "Vad är ditt Jabber-lösenord?"
3972
3973 #~ msgid "What is your desired Jabber password?"
3974 #~ msgstr "Vilket lösenord vill du använda för Jabber?"
3975
3976 #~ msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
3977 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@hotmail.com"
3978
3979 #~ msgid "What is your Windows Live ID?"
3980 #~ msgstr "Vad är ditt id för Windows Live?"
3981
3982 #~ msgid "What is your Windows Live password?"
3983 #~ msgstr "Vad är ditt lösenord för Windows Live?"
3984
3985 #~ msgid "Nic_kname:"
3986 #~ msgstr "S_meknamn:"
3987
3988 #~ msgid "_Last Name:"
3989 #~ msgstr "_Efternamn:"
3990
3991 #~ msgid "_First Name:"
3992 #~ msgstr "_Förnamn:"
3993
3994 #~ msgid "_Published Name:"
3995 #~ msgstr "_Publikt namn:"
3996
3997 #~ msgid "_Jabber ID:"
3998 #~ msgstr "_Jabber-id:"
3999
4000 #~ msgid "E-_mail address:"
4001 #~ msgstr "E-_postadress:"
4002
4003 #~ msgid "_Username:"
4004 #~ msgstr "A_nvändarnamn:"
4005
4006 #~ msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
4007 #~ msgstr "<b>Exempel:</b> användare@min.sipserver"
4008
4009 #~ msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
4010 #~ msgstr ""
4011 #~ "Använd detta konto för att ringa _fasta telefoner och mobiltelefoner"
4012
4013 #~ msgid "NAT Traversal Options"
4014 #~ msgstr "Flaggor för NAT-traversering"
4015
4016 #~ msgid "Proxy Options"
4017 #~ msgstr "Proxyalternativ"
4018
4019 #~ msgid "Miscellaneous Options"
4020 #~ msgstr "Diverse alternativ"
4021
4022 #~ msgid "STUN Server:"
4023 #~ msgstr "STUN-server:"
4024
4025 #~ msgid "Discover the STUN server automatically"
4026 #~ msgstr "Upptäck STUN-servern automatiskt"
4027
4028 #~ msgid "Discover Binding"
4029 #~ msgstr "Upptäck bindning"
4030
4031 #~ msgid "Server:"
4032 #~ msgstr "Server:"
4033
4034 #~ msgid "Keep-Alive Options"
4035 #~ msgstr "Keep-Alive-flaggor"
4036
4037 #~ msgid "Mechanism:"
4038 #~ msgstr "Mekanism:"
4039
4040 #~ msgid "Interval (seconds)"
4041 #~ msgstr "Intervall (sekunder)"
4042
4043 #~ msgid "Authentication username:"
4044 #~ msgstr "Användarnamn för autentisering:"
4045
4046 #~ msgid "Transport:"
4047 #~ msgstr "Transport:"
4048
4049 #~ msgid "Loose Routing"
4050 #~ msgstr "Loose Routing"
4051
4052 #~ msgid "Ignore TLS Errors"
4053 #~ msgstr "Ignorera TLS-fel"
4054
4055 #~ msgid "Port:"
4056 #~ msgstr "Port:"
4057
4058 #~ msgid "What is your SIP login ID?"
4059 #~ msgstr "Vad är ditt inloggnings-id för SIP?"
4060
4061 #~ msgid "What is your SIP account password?"
4062 #~ msgstr "Vad är lösenordet för ditt SIP-konto?"
4063
4064 #~ msgid "Yahoo! I_D:"
4065 #~ msgstr "Yahoo!-I_D:"
4066
4067 #~ msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
4068 #~ msgstr "I_gnorera inbjudningar till konferenser och chattrum"
4069
4070 #~ msgid "_Room List locale:"
4071 #~ msgstr "Lokalanpassning för _rumslista:"
4072
4073 #~ msgid "What is your Yahoo! ID?"
4074 #~ msgstr "Vad är ditt Yahoo! ID?"
4075
4076 #~ msgid "What is your Yahoo! password?"
4077 #~ msgstr "Vad är ditt Yahoo!-lösenord?"
4078
4079 #~ msgid "Couldn't convert image"
4080 #~ msgstr "Kunde inte konvertera bild"
4081
4082 #~ msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
4083 #~ msgstr "Inget av de accepterade bildformaten stöds på ditt system"
4084
4085 #~ msgid "Couldn't save picture to file"
4086 #~ msgstr "Kunde inte spara bilden till fil"
4087
4088 #~ msgid "Select Your Avatar Image"
4089 #~ msgstr "Välj din profilbild"
4090
4091 #~ msgid "Take a picture..."
4092 #~ msgstr "Ta en bild..."
4093
4094 #~ msgid "No Image"
4095 #~ msgstr "Ingen bild"
4096
4097 #~ msgid "Images"
4098 #~ msgstr "Bilder"
4099
4100 #~ msgid "All Files"
4101 #~ msgstr "Alla filer"
4102
4103 #~ msgid "“%s” is not a valid contact ID"
4104 #~ msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt kontakt-id"
4105
4106 #~ msgid "%A %B %d %Y"
4107 #~ msgstr "%A %e %B %Y"
4108
4109 #~ msgid "_Block User"
4110 #~ msgstr "_Blockera användare"
4111
4112 #~ msgid "Decide _Later"
4113 #~ msgstr "Bestäm _senare"
4114
4115 #~ msgid "Personal Details"
4116 #~ msgstr "Personliga detaljer"
4117
4118 #~ msgid "Full name"
4119 #~ msgstr "Fullständigt namn"
4120
4121 #~ msgid "Phone number"
4122 #~ msgstr "Telefonnummer"
4123
4124 #~ msgid "E-mail address"
4125 #~ msgstr "E-postadress"
4126
4127 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
4128 #~ msgid "Website"
4129 #~ msgstr "Webbplats"
4130
4131 #~ msgid "Birthday"
4132 #~ msgstr "Födelsedag"
4133
4134 #~ msgid "Last seen:"
4135 #~ msgstr "Sågs senast:"
4136
4137 #~ msgid "Connected from:"
4138 #~ msgstr "Ansluten från:"
4139
4140 #~ msgid "Away message:"
4141 #~ msgstr "Frånvaromeddelande:"
4142
4143 #~ msgid "work"
4144 #~ msgstr "arbete"
4145
4146 #~ msgid "home"
4147 #~ msgstr "hem"
4148
4149 #~ msgid "mobile"
4150 #~ msgstr "mobil"
4151
4152 #~ msgid "voice"
4153 #~ msgstr "röst"
4154
4155 #~ msgid "preferred"
4156 #~ msgstr "föredragen"
4157
4158 #~ msgid "postal"
4159 #~ msgstr "postadress"
4160
4161 #~ msgid "parcel"
4162 #~ msgstr "leveransadress"
4163
4164 #~ msgid "New Network"
4165 #~ msgstr "Nytt nätverk"
4166
4167 #~ msgid "Choose an IRC network"
4168 #~ msgstr "Välj ett IRC-nätverk"
4169
4170 #~ msgid "Reset _Networks List"
4171 #~ msgstr "Återställ _nätverkslistan"
4172
4173 #~ msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
4174 #~ msgid "Select"
4175 #~ msgstr "Välj"
4176
4177 #~ msgid "new server"
4178 #~ msgstr "ny server"
4179
4180 #~ msgid "SSL"
4181 #~ msgstr "SSL"
4182
4183 #~ msgid "New %s account"
4184 #~ msgstr "Nytt %s-konto"
4185
4186 #~ msgid "Classic"
4187 #~ msgstr "Klassiskt"
4188
4189 #~ msgid "Simple"
4190 #~ msgstr "Enkelt"
4191
4192 #~ msgid "Clean"
4193 #~ msgstr "Rent"
4194
4195 #~ msgid "Blue"
4196 #~ msgstr "Blått"
4197
4198 #~ msgid "Current Locale"
4199 #~ msgstr "Aktuell lokal"
4200
4201 #~ msgid "Arabic"
4202 #~ msgstr "Arabisk"
4203
4204 #~ msgid "Armenian"
4205 #~ msgstr "Armenisk"
4206
4207 #~ msgid "Baltic"
4208 #~ msgstr "Baltisk"
4209
4210 #~ msgid "Celtic"
4211 #~ msgstr "Kymrisk"
4212
4213 #~ msgid "Central European"
4214 #~ msgstr "Centraleuropeisk"
4215
4216 #~ msgid "Chinese Simplified"
4217 #~ msgstr "Kinesisk (förenklad)"
4218
4219 #~ msgid "Chinese Traditional"
4220 #~ msgstr "Kinesisk (traditionell)"
4221
4222 #~ msgid "Croatian"
4223 #~ msgstr "Kroatisk"
4224
4225 #~ msgid "Cyrillic"
4226 #~ msgstr "Kyrillisk"
4227
4228 #~ msgid "Cyrillic/Russian"
4229 #~ msgstr "Kyrillisk/Rysk"
4230
4231 #~ msgid "Cyrillic/Ukrainian"
4232 #~ msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
4233
4234 #~ msgid "Georgian"
4235 #~ msgstr "Georgisk"
4236
4237 #~ msgid "Greek"
4238 #~ msgstr "Grekisk"
4239
4240 #~ msgid "Gujarati"
4241 #~ msgstr "Gujarati"
4242
4243 #~ msgid "Gurmukhi"
4244 #~ msgstr "Gurmukhi"
4245
4246 #~ msgid "Hebrew"
4247 #~ msgstr "Hebreisk"
4248
4249 #~ msgid "Hebrew Visual"
4250 #~ msgstr "Hebreisk (visuell)"
4251
4252 #~ msgid "Hindi"
4253 #~ msgstr "Hindi"
4254
4255 #~ msgid "Icelandic"
4256 #~ msgstr "Isländsk"
4257
4258 #~ msgid "Japanese"
4259 #~ msgstr "Japansk"
4260
4261 #~ msgid "Korean"
4262 #~ msgstr "Koreansk"
4263
4264 #~ msgid "Nordic"
4265 #~ msgstr "Nordisk"
4266
4267 #~ msgid "Persian"
4268 #~ msgstr "Persisk"
4269
4270 #~ msgid "Romanian"
4271 #~ msgstr "Rumänsk"
4272
4273 #~ msgid "South European"
4274 #~ msgstr "Sydeuropeisk"
4275
4276 #~ msgid "Thai"
4277 #~ msgstr "Thailändsk"
4278
4279 #~ msgid "Turkish"
4280 #~ msgstr "Turkisk"
4281
4282 #~ msgid "Unicode"
4283 #~ msgstr "Unicode"
4284
4285 # "Web site" är "webbplats". "Web page" är "webbsida".
4286 #~ msgid "Western"
4287 #~ msgstr "Västlig"
4288
4289 #~ msgid "Vietnamese"
4290 #~ msgstr "Vietnamesisk"
4291
4292 #~ msgid "Select..."
4293 #~ msgstr "Välj..."
4294
4295 #~ msgid "_Select"
4296 #~ msgstr "_Välj"
4297
4298 #~ msgid "No error message"
4299 #~ msgstr "Inget felmeddelande"
4300
4301 #~ msgid "Instant Message (Empathy)"
4302 #~ msgstr "Snabbmeddelanden (Empathy)"
4303
4304 #~ msgid ""
4305 #~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
4306 #~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4307 #~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
4308 #~ "any later version."
4309 #~ msgstr ""
4310 #~ "Empathy är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera "
4311 #~ "det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free "
4312 #~ "Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon "
4313 #~ "senare version."
4314
4315 #~ msgid ""
4316 #~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4317 #~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4318 #~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
4319 #~ "more&