90609b756e02db05a5bbed72639b0e83ed6df70c
[empathy.git] / po / ro.po
1 # BSD Licence
2 # Alex Szasz 2008
3 # Adi Roiban https://adi.roiban.ro, 2009
4 # Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2009, 2010, 2011.
5 # Daniel Șerbănescu <cyber19rider@gmail.com>, 2010.
6 # Simion Ruxandra <ruxy.simion@gmail.com>, 2010.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
11 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-03-17 08:55+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2011-03-17 10:48+0200\n"
14 "Last-Translator: Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Romanian Gnome Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Language: ro\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
21 "20)) ? 1 : 2);;\n"
22 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
26 msgstr ""
27 "Discută pe Google Talk, Facebook, Yahoo!, MSN sau multe alte servicii de "
28 "mesagerie"
29
30 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
31 msgid "Empathy"
32 msgstr "Empathy"
33
34 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
35 msgid "Empathy Internet Messaging"
36 msgstr "Empathy – Mesagerie instant"
37
38 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
39 msgid "IM Client"
40 msgstr "Client de mesagerie instant"
41
42 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
43 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
44 msgstr "Deschide întotdeauna o fereastră separată pentru discuțiile noi."
45
46 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
47 msgid ""
48 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
49 "chat."
50 msgstr ""
51 "Caracterul de adăugat după un pseudonim când se folosește completarea cu tab "
52 "în grupurile de discuții."
53
54 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
55 msgid "Chat window theme"
56 msgstr "Temă ferestră discuții"
57
58 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
59 msgid ""
60 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
61 msgstr ""
62 "Listă de corectoare ortografice de folosit, separate prin virgulă (de ex: "
63 "„en, fr, ro”)."
64
65 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
66 msgid "Compact contact list"
67 msgstr "Listă de contacte compactă"
68
69 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
70 msgid "Connection managers should be used"
71 msgstr "Ar trebui folosiți administratori de conexiune"
72
73 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
74 msgid "Contact list sort criterion"
75 msgstr "Criteriu de sortare a listei de contacte"
76
77 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
78 msgid "Default directory to select an avatar image from"
79 msgstr "Dosar implicit pentru alegerea imaginii avatarului"
80
81 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
82 msgid "Disable popup notifications when away"
83 msgstr "Dezactivează notificările de tip popup când sunt plecat"
84
85 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
86 msgid "Disable sounds when away"
87 msgstr "Dezactivează sunetele când sunt plecat"
88
89 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
90 msgid "Display incoming events in the status area"
91 msgstr "Afișează evenimentele primite în zona de stare"
92
93 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
94 msgid ""
95 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
96 "user immediately."
97 msgstr ""
98 "Afișează evenimente sosite în zona de stare. Dacă are valoarea „fals”, "
99 "prezintă-le utilizatorului imediat."
100
101 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
102 msgid "Empathy can publish the user's location"
103 msgstr "Empathy poate publica locația utilizatorului"
104
105 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
106 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
107 msgstr "Empathy poate folosi GPS-ul pentru a estima locația"
108
109 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
110 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
111 msgstr ""
112 "Empathy poate folosi rețeaua de telefonie mobilă pentru a estima locația"
113
114 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
115 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
116 msgstr "Empathy poate folosi rețeaua pentru a estima locația"
117
118 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
119 msgid "Empathy default download folder"
120 msgstr "Dosarul implicit de descărcare pentru Empathy"
121
122 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
123 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
124 msgstr "Empathy a migrat înregistrările butterfly"
125
126 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
127 msgid "Empathy should auto-away when idle"
128 msgstr ""
129 "Empathy ar trebui să schimbe starea în „plecat” când calculatorul este "
130 "inactiv"
131
132 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
133 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
134 msgstr "La pornire, Empathy ar trebui să se conecteze automat"
135
136 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
137 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
138 msgstr "Empathy ar trebui să reducă acuratețea locației"
139
140 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
141 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
142 msgstr ""
143 "Empathy ar trebui să folosească avatarul contactului ca iconiță a ferestrei "
144 "de discuții"
145
146 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
147 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
148 msgstr "Activează uneltele de dezvoltare WebKit"
149
150 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
151 msgid "Enable popup notifications for new messages"
152 msgstr "Activează notificările de tip popup pentru mesaje noi"
153
154 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
155 msgid "Enable spell checker"
156 msgstr "Activează corectorul ortografic"
157
158 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
159 msgid "Hide main window"
160 msgstr "Ascunde fereastra principală"
161
162 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
163 msgid "Hide the main window."
164 msgstr "Ascunde fereastra principală."
165
166 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
167 msgid "Nick completed character"
168 msgstr "Caracter de completare a pseudonimului"
169
170 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
171 msgid "Open new chats in separate windows"
172 msgstr "Deschide discuțiile noi în ferestre separate"
173
174 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
175 msgid "Path of the Adium theme to use"
176 msgstr "Calea către tema Adium de utilizat"
177
178 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
179 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
180 msgstr ""
181 "Calea către tema Adium de utilizat, dacă tema utilizată pentru conversații "
182 "este Adium."
183
184 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
185 msgid "Play a sound for incoming messages"
186 msgstr "Redă un sunet la primirea mesajelor"
187
188 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
189 msgid "Play a sound for new conversations"
190 msgstr "Redă un sunet pentru conversațiile noi"
191
192 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
193 msgid "Play a sound for outgoing messages"
194 msgstr "Redă un sunet pentru mesajele trimise"
195
196 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
197 msgid "Play a sound when a contact logs in"
198 msgstr "Redă un sunet la conectarea unui contact"
199
200 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
201 msgid "Play a sound when a contact logs out"
202 msgstr "Redă un sunet la deconectarea unui contact"
203
204 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
205 msgid "Play a sound when we log in"
206 msgstr "Redă un sunet când mă conectez"
207
208 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
209 msgid "Play a sound when we log out"
210 msgstr "Redă un sunet când mă deconectez"
211
212 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
213 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
214 msgstr "Notificări popup dacă conversația nu este focalizată"
215
216 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
217 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
218 msgstr "Notificări popup la autentificarea unui contact"
219
220 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
221 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
222 msgstr "Notificări popup la deconectarea unui contact"
223
224 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
225 msgid "Show avatars"
226 msgstr "Arată avatare"
227
228 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
229 msgid "Show contact list in rooms"
230 msgstr "Arată lista contactelor în canale de discuții"
231
232 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
233 msgid "Show hint about closing the main window"
234 msgstr "Arată un indiciu despre închiderea ferestrei principale"
235
236 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
237 msgid "Show offline contacts"
238 msgstr "Arată contactele deconectate"
239
240 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
241 msgid "Show protocols"
242 msgstr "Arată protocoalele"
243
244 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
245 msgid "Spell checking languages"
246 msgstr "Limbi corectare ortografică"
247
248 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
249 msgid "The default folder to save file transfers in."
250 msgstr "Dosarul implicit în care se salvează fișierele transferate."
251
252 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
253 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
254 msgstr "Ultimul dosar de unde a fost aleasă o imagine pentru avatar."
255
256 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
257 msgid "The position for the chat window side pane"
258 msgstr "Poziția panoului lateral din fereastra de discuții"
259
260 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
261 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
262 msgstr ""
263 "Poziția memorată (în pixeli) a panoului lateral din fereastra de discuții."
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
266 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
267 msgstr ""
268 "Tema care este folosită pentru a afișa conversația în ferestrele de discuții."
269
270 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
271 msgid "Use graphical smileys"
272 msgstr "Folosește emoticoane grafice"
273
274 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
275 msgid "Use notification sounds"
276 msgstr "Folosește sunete de notificare"
277
278 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
279 msgid "Use theme for chat rooms"
280 msgstr "Folosește tema pentru canalele de discuții"
281
282 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
283 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
284 msgstr "Dacă Empathy poate să publice contactelor locația utilizatorului."
285
286 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
287 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
288 msgstr "Dacă Empathy poate să utilizeze GPS-ul pentru a estima locația."
289
290 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
291 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
292 msgstr ""
293 "Dacă Empathy poate să utilizeze rețeaua de telefonie mobilă pentru a estima "
294 "locația."
295
296 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
297 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
298 msgstr "Dacă Empathy poate să utilizeze rețeaua pentru a estima locația."
299
300 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
301 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
302 msgstr "Dacă Empathy a migrat înregistrările butterfly."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
305 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
306 msgstr ""
307 "Dacă Empathy ar trebui să vă autentifice automat în conturile dumneavoastră "
308 "la pornire."
309
310 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
311 msgid ""
312 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
313 msgstr ""
314 "Dacă Empathy ar trebui să schimbe automat starea în „plecat” când "
315 "calculatorul este inactiv."
316
317 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
318 msgid ""
319 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
320 msgstr ""
321 "Dacă Empathy ar trebui să reducă acuratețea locației din motive de "
322 "intimitate."
323
324 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
325 msgid ""
326 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
327 msgstr ""
328 "Dacă Empathy ar trebui să folosească avatarul contactului ca iconiță a "
329 "ferestrei de discuții."
330
331 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
332 msgid ""
333 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
334 msgstr ""
335 "Dacă ar trebui activate uneltele de dezvoltare Webkit, cum ar fi Inspectorul "
336 "Web."
337
338 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
339 msgid ""
340 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
341 "reconnect."
342 msgstr ""
343 "Dacă administratorii conexiunilor de rețea ar trebui folosiți pentru "
344 "deconectare/reconectare automată."
345
346 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
347 msgid ""
348 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
349 msgstr ""
350 "Dacă să se verifice, în limbile alese, corectitudinea cuvintelor tastate."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
353 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
354 msgstr ""
355 "Dacă să se afișeze emoticoanele ca imagini (și nu ca text) în conversații."
356
357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
358 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
359 msgstr "Dacă se redau notificări sonore la autentificarea unui contact."
360
361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
362 msgid ""
363 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
364 msgstr "Dacă se redau notificări sonore la deconectarea unui contact."
365
366 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
367 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
368 msgstr "Dacă se redau notificări sonore pentru evenimente."
369
370 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
371 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
372 msgstr "Dacă se redau un sunet la primirea mesajelor."
373
374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
375 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
376 msgstr "Dacă se redau un sunet la începerea unei conversații noi."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
379 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
380 msgstr "Dacă se redau un sunet la trimiterea mesajelor."
381
382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
383 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
384 msgstr "Dacă se redau un sunet la conectarea la rețea."
385
386 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
387 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
388 msgstr "Dacă să se redea un sunet, la deconectarea de la o rețea."
389
390 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
391 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
392 msgstr "Dacă să se redea notificări sonore când sunteți plecat sau ocupat."
393
394 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
395 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
396 msgstr ""
397 "Dacă să afișeze o notificare popup, atunci când un contact se deconectează."
398
399 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
400 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
401 msgstr ""
402 "Dacă să afișeze o notificare popup, atunci când un contact se conectează."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
405 msgid ""
406 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
407 "the chat is already opened, but not focused."
408 msgstr ""
409 "Dacă să fie afișate notificări popup la primirea de mesaje noi, chiar dacă "
410 "conversația este deja deschisă, dar nu este focalizată."
411
412 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
413 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
414 msgstr "Dacă să fie afișate notificări popup la primirea de mesaje noi."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
417 msgid ""
418 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
419 msgstr ""
420 "Dacă să se afișeze avatare pentru contacte în lista de contacte și "
421 "ferestrele de discuții."
422
423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
424 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
425 msgstr "Dacă să se arate contactele deconectate în lista de contacte."
426
427 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
428 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
429 msgstr "Dacă să fie afișate notificări popup când sunteți plecat sau ocupat."
430
431 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
432 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
433 msgstr ""
434 "Dacă să se afișeze în lista de contacte și ferestrele de discuții avatare "
435 "pentru contacte."
436
437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
438 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
439 msgstr "Dacă să afișeze lista de contacte în canalele de discuții."
440
441 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
442 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
443 msgstr "Dacă să se arate lista de contacte compactă."
444
445 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
446 msgid ""
447 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
448 "'x' button in the title bar."
449 msgstr ""
450 "Dacă să se arate un dialog de confirmare la închiderea ferestrei principale "
451 "de la butonul „x” din bara de titlu."
452
453 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
454 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
455 msgstr "Dacă să se folosească tema pentru canalele de discuții."
456
457 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
458 msgid ""
459 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
460 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
461 "the contact list by state."
462 msgstr ""
463 "Ce criteriu să fie folosit la sortarea listei de contacte. Implicit vor fi "
464 "sortate după nume, cu valoarea „name”. O valoare „state” va sorta lista de "
465 "contacte după starea lor."
466
467 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
468 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
469 msgstr "Administrare conturi de mesagerie și VoIP"
470
471 #. Tweak the dialog
472 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
473 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2242
474 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
475 msgstr "Conturi de mesagerie și VoIP"
476
477 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
478 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
479 msgstr "Transfer de fișiere finalizat, dar fișierul a fost corupt"
480
481 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1116
482 msgid "File transfer not supported by remote contact"
483 msgstr "Transferul de fișiere nu este suportat de contactul cu care discutați"
484
485 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1172
486 msgid "The selected file is not a regular file"
487 msgstr "Fișierul ales nu este unul obișnuit"
488
489 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1181
490 msgid "The selected file is empty"
491 msgstr "Fișierul selectat este gol"
492
493 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
494 msgid "Socket type not supported"
495 msgstr "Tipul socketului nu este suportat"
496
497 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
498 msgid "No reason was specified"
499 msgstr "Nu a fost specificat vreun motiv"
500
501 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
502 msgid "The change in state was requested"
503 msgstr "S-a cerut schimbarea de stare"
504
505 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
506 msgid "You canceled the file transfer"
507 msgstr "Ați anulat transferul de fișiere"
508
509 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
510 msgid "The other participant canceled the file transfer"
511 msgstr "Celălalt participant a anulat transferul de fișiere"
512
513 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
514 msgid "Error while trying to transfer the file"
515 msgstr "Eroare la încercarea de a transfera fișierul"
516
517 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
518 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
519 msgstr "Celălalt participant nu poate transfera fișierul"
520
521 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:382
522 msgid "Unknown reason"
523 msgstr "Motiv necunoscut"
524
525 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
526 msgid "Available"
527 msgstr "Disponibil"
528
529 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
530 msgid "Busy"
531 msgstr "Ocupat"
532
533 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
534 msgid "Away"
535 msgstr "Plecat"
536
537 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
538 msgid "Invisible"
539 msgstr "Invizibil"
540
541 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
542 msgid "Offline"
543 msgstr "Deconectat"
544
545 #: ../libempathy/empathy-utils.c:315
546 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1904
547 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1905
548 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1906
549 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1907
550 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
551 msgid "Unknown"
552 msgstr "Necunoscut"
553
554 #: ../libempathy/empathy-utils.c:354
555 msgid "No reason specified"
556 msgstr "Nu a fost specificat niciun motiv"
557
558 #: ../libempathy/empathy-utils.c:356 ../libempathy/empathy-utils.c:412
559 msgid "Status is set to offline"
560 msgstr "Mesajul de stare este trecut ca deconectat."
561
562 #: ../libempathy/empathy-utils.c:358 ../libempathy/empathy-utils.c:392
563 msgid "Network error"
564 msgstr "Eroare de rețea"
565
566 #: ../libempathy/empathy-utils.c:360 ../libempathy/empathy-utils.c:394
567 msgid "Authentication failed"
568 msgstr "Autentificare eșuată"
569
570 #: ../libempathy/empathy-utils.c:362 ../libempathy/empathy-utils.c:396
571 msgid "Encryption error"
572 msgstr "Eroare de criptare"
573
574 #: ../libempathy/empathy-utils.c:364
575 msgid "Name in use"
576 msgstr "Nume în uz"
577
578 #: ../libempathy/empathy-utils.c:366 ../libempathy/empathy-utils.c:398
579 msgid "Certificate not provided"
580 msgstr "Nu s-a furnizat un certificat"
581
582 #: ../libempathy/empathy-utils.c:368 ../libempathy/empathy-utils.c:400
583 msgid "Certificate untrusted"
584 msgstr "Certificatul nu e de încredere"
585
586 #: ../libempathy/empathy-utils.c:370 ../libempathy/empathy-utils.c:402
587 msgid "Certificate expired"
588 msgstr "Certificat expirat"
589
590 #: ../libempathy/empathy-utils.c:372 ../libempathy/empathy-utils.c:404
591 msgid "Certificate not activated"
592 msgstr "Certificat inactiv"
593
594 #: ../libempathy/empathy-utils.c:374 ../libempathy/empathy-utils.c:406
595 msgid "Certificate hostname mismatch"
596 msgstr "Nepotrivire de nume de gazdă în certificat"
597
598 #: ../libempathy/empathy-utils.c:376 ../libempathy/empathy-utils.c:408
599 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
600 msgstr "Nepotrivire de amprentă în certificat"
601
602 #: ../libempathy/empathy-utils.c:378 ../libempathy/empathy-utils.c:410
603 msgid "Certificate self-signed"
604 msgstr "Certificat semnat de el însuși"
605
606 #: ../libempathy/empathy-utils.c:380
607 msgid "Certificate error"
608 msgstr "Eroare de certificat"
609
610 #: ../libempathy/empathy-utils.c:414
611 msgid "Encryption is not available"
612 msgstr "Criptarea nu este disponibilă"
613
614 #: ../libempathy/empathy-utils.c:416
615 msgid "Certificate is invalid"
616 msgstr "Certificat nevalid"
617
618 #: ../libempathy/empathy-utils.c:418
619 msgid "Connection has been refused"
620 msgstr "Conexiunea a fost refuzată"
621
622 #: ../libempathy/empathy-utils.c:420
623 msgid "Connection can't be established"
624 msgstr "Conexiunea nu poate fi stabilită"
625
626 #: ../libempathy/empathy-utils.c:422
627 msgid "Connection has been lost"
628 msgstr "Conexiunea a fost pierdută"
629
630 #: ../libempathy/empathy-utils.c:424
631 msgid "This resource is already connected to the server"
632 msgstr "Această resursă este deja conectată la server"
633
634 #: ../libempathy/empathy-utils.c:426
635 msgid ""
636 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
637 msgstr ""
638 "Conexiunea a fost înlocuită de o nouă conexiune utilizând aceeași resursă"
639
640 #: ../libempathy/empathy-utils.c:429
641 msgid "The account already exists on the server"
642 msgstr "Acest cont există deja de pe server."
643
644 #: ../libempathy/empathy-utils.c:431
645 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
646 msgstr "Serverul este în prezent prea ocupat să se ocupe de conexiune"
647
648 #: ../libempathy/empathy-utils.c:433
649 msgid "Certificate has been revoked"
650 msgstr "Certificatul a fost revocat"
651
652 #: ../libempathy/empathy-utils.c:435
653 msgid ""
654 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
655 msgstr ""
656 "Certificatul folosește un algoritm de criptare nesigur sau este slab "
657 "criptografic"
658
659 #: ../libempathy/empathy-utils.c:438
660 msgid ""
661 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
662 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
663 msgstr ""
664 "Lungimea certificatului serverului sau adâncimea lanțului de certificate al "
665 "serverului depășește limitele impuse de biblioteca de criptografie"
666
667 #: ../libempathy/empathy-utils.c:601
668 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
669 msgid "People Nearby"
670 msgstr "Persoane din apropiere"
671
672 #: ../libempathy/empathy-utils.c:606
673 msgid "Yahoo! Japan"
674 msgstr "Yahoo! Japonia"
675
676 #: ../libempathy/empathy-utils.c:635
677 msgid "Google Talk"
678 msgstr "Google Talk"
679
680 #: ../libempathy/empathy-utils.c:636
681 msgid "Facebook Chat"
682 msgstr "Discuție Facebook"
683
684 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
685 #, c-format
686 msgid "%d second ago"
687 msgid_plural "%d seconds ago"
688 msgstr[0] "acum o secundă"
689 msgstr[1] "acum %d secunde"
690 msgstr[2] "acum %d de secunde"
691
692 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
693 #, c-format
694 msgid "%d minute ago"
695 msgid_plural "%d minutes ago"
696 msgstr[0] "acum un minut"
697 msgstr[1] "acum %d minute"
698 msgstr[2] "acum %d de minute"
699
700 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
701 #, c-format
702 msgid "%d hour ago"
703 msgid_plural "%d hours ago"
704 msgstr[0] "acum o oră"
705 msgstr[1] "acum %d ore"
706 msgstr[2] "acum %d de ore"
707
708 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
709 #, c-format
710 msgid "%d day ago"
711 msgid_plural "%d days ago"
712 msgstr[0] "acum o zi"
713 msgstr[1] "acum %d zile"
714 msgstr[2] "acum %d de zile"
715
716 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
717 #, c-format
718 msgid "%d week ago"
719 msgid_plural "%d weeks ago"
720 msgstr[0] "acum o săptămână"
721 msgstr[1] "acum %d săptămâni"
722 msgstr[2] "acum %d de săptămâni"
723
724 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
725 #, c-format
726 msgid "%d month ago"
727 msgid_plural "%d months ago"
728 msgstr[0] "acum o lună"
729 msgstr[1] "acum %d luni"
730 msgstr[2] "acum %d de luni"
731
732 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
733 msgid "in the future"
734 msgstr "în viitor"
735
736 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:501
737 msgid "All"
738 msgstr "Toate"
739
740 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:679
741 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:647
742 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
743 msgid "Account"
744 msgstr "Cont"
745
746 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:680
747 msgid "Password"
748 msgstr "Parolă"
749
750 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:681
751 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
752 msgid "Server"
753 msgstr "Server"
754
755 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
756 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
757 msgid "Port"
758 msgstr "Port"
759
760 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:754
761 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:811
762 #, c-format
763 msgid "%s:"
764 msgstr "%s:"
765
766 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1163
767 #, c-format
768 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
769 msgstr "Contul %s este editat prin intermediul Conturilor mele web."
770
771 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1169
772 #, c-format
773 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
774 msgstr "Contul %s nu poate fi editat în Empathy."
775
776 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1189
777 msgid "Launch My Web Accounts"
778 msgstr "Lansează Conturile mele web"
779
780 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1527
781 msgid "Username:"
782 msgstr "Utilizator:"
783
784 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1894
785 msgid "A_pply"
786 msgstr "A_plică"
787
788 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1924
789 msgid "L_og in"
790 msgstr "Autent_ificare"
791
792 #. Account and Identifier
793 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1990
794 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:517
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
797 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1481
798 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
799 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
800 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
801 msgid "Account:"
802 msgstr "Cont:"
803
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2001
805 msgid "_Enabled"
806 msgstr "_Activat"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2066
809 msgid "This account already exists on the server"
810 msgstr "Acest cont există deja de pe server."
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2069
813 msgid "Create a new account on the server"
814 msgstr "Crează un cont nou pe server"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2261
817 msgid "Ca_ncel"
818 msgstr "Re_nunță"
819
820 #. To translators: The first parameter is the login id and the
821 #. * second one is the network. The resulting string will be something
822 #. * like: "MyUserName on freenode".
823 #. * You should reverse the order of these arguments if the
824 #. * server should come before the login id in your locale.
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2558
826 #, c-format
827 msgid "%1$s on %2$s"
828 msgstr "%1$s pe %2$s"
829
830 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
831 #. * string will be something like: "Jabber Account"
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2584
833 #, c-format
834 msgid "%s Account"
835 msgstr "Cont %s"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2588
838 msgid "New account"
839 msgstr "Cont nou"
840
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
842 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
843 msgstr "<b>Exemplu:</b> NumeleMeu"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
854 msgid "Advanced"
855 msgstr "Avansat"
856
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
864 msgid "Pass_word:"
865 msgstr "_Parolă:"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
873 msgid "Remember Password"
874 msgstr "Memorează parola"
875
876 #. remember password ticky box
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
879 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
881 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
885 msgid "Remember password"
886 msgstr "Memorează parola"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
889 msgid "Screen _Name:"
890 msgstr "_Nume afișat:"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
893 msgid "What is your AIM password?"
894 msgstr "Care este parola AIM?"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
897 msgid "What is your AIM screen name?"
898 msgstr "Care este numele de utilizator AIM?"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
906 msgid "_Port:"
907 msgstr "_Port:"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
914 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
915 msgid "_Server:"
916 msgstr "_Server:"
917
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
920 msgid "<b>Example:</b> username"
921 msgstr "<b>Exemplu:</b> numeutilizator"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
925 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
926 msgid "Login I_D:"
927 msgstr "I_D autentificare:"
928
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
930 msgid "What is your GroupWise User ID?"
931 msgstr "Care este identificatorul de utilizator GroupWise?"
932
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
934 msgid "What is your GroupWise password?"
935 msgstr "Care este parola GroupWise?"
936
937 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
938 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
939 msgstr "<b>Exemplu:</b> 123456789"
940
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
943 msgid "Ch_aracter set:"
944 msgstr "Set c_aractere:"
945
946 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
947 msgid "ICQ _UIN:"
948 msgstr "ICQ _UIN:"
949
950 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
951 msgid "What is your ICQ UIN?"
952 msgstr "Care este UIN-ul de ICQ?"
953
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
955 msgid "What is your ICQ password?"
956 msgstr "Care este parola ICQ?"
957
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
960 msgid "Auto"
961 msgstr "Auto"
962
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
964 msgid "UDP"
965 msgstr "UDP"
966
967 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
968 msgid "TCP"
969 msgstr "TCP"
970
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
972 msgid "TLS"
973 msgstr "TLS"
974
975 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
976 #. * best to keep the English version.
977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
978 msgid "Register"
979 msgstr "Register"
980
981 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
982 #. * best to keep the English version.
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
984 msgid "Options"
985 msgstr "Opțiuni"
986
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
988 msgid "None"
989 msgstr "Niciunul"
990
991 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
992 msgid "Character set:"
993 msgstr "Set caractere:"
994
995 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
996 msgid "Network"
997 msgstr "Rețea"
998
999 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1000 msgid "Network:"
1001 msgstr "Rețea:"
1002
1003 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1004 msgid "Nickname:"
1005 msgstr "Pseudonim:"
1006
1007 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1008 msgid "Password:"
1009 msgstr "Parolă:"
1010
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1012 msgid "Quit message:"
1013 msgstr "Mesaj de ieșire:"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1016 msgid "Real name:"
1017 msgstr "Nume real:"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1020 msgid "Servers"
1021 msgstr "Servere"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1024 msgid "What is your IRC nickname?"
1025 msgstr "Care este pseudonimul IRC?"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1028 msgid "Which IRC network?"
1029 msgstr "Care rețea IRC?"
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1032 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1033 msgstr "<b>Exemplu:</b> utilizator@gmail.com"
1034
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1036 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1037 msgstr "<b>Exemplu:</b> utilizator@jabber.org"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1040 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1041 msgstr "Cr_iptare necesară (TLS/SSL)"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1044 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1045 msgstr "I_gnoră erorile certificatelor SSL"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1048 msgid "Override server settings"
1049 msgstr "Impune aceste configurări serverului"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1052 msgid "Priori_ty:"
1053 msgstr "Priori_tate:"
1054
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1056 msgid "Reso_urce:"
1057 msgstr "Res_ursă:"
1058
1059 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1061 msgid ""
1062 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1063 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1064 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1065 "Facebook username if you don't have one."
1066 msgstr ""
1067 "Acesta este numele de utilizator, nu contul de autentificare Facebook.\n"
1068 "Dacă dețineți pagina facebook.com/<b>badger</b>, introduceți <b>badger</b>.\n"
1069 "Dacă nu aveți un nume de utilizator Facebook, utilizați <a href=\"http://www."
1070 "facebook.com/username/\">această pagină</a> pentru a alege unul."
1071
1072 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1073 msgid "Use old SS_L"
1074 msgstr "Folosește SS_L vechi"
1075
1076 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1077 msgid "What is your Facebook password?"
1078 msgstr "Care este parola Facebook?"
1079
1080 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1081 msgid "What is your Facebook username?"
1082 msgstr "Care este numele de utilizator Facebook?"
1083
1084 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1085 msgid "What is your Google ID?"
1086 msgstr "Care este ID-ul Google?"
1087
1088 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1089 msgid "What is your Google password?"
1090 msgstr "Care este parola Google?"
1091
1092 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1093 msgid "What is your Jabber ID?"
1094 msgstr "Care este ID-ul Jabber?"
1095
1096 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1097 msgid "What is your Jabber password?"
1098 msgstr "Care este parola Jabber?"
1099
1100 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1101 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1102 msgstr "Care este ID-ul Jabber dorit?"
1103
1104 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1105 msgid "What is your desired Jabber password?"
1106 msgstr "Care este parola Jabber dorită?"
1107
1108 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1109 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1110 msgstr "<b>Exemplu:</b> utilizator@hotmail.com"
1111
1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1113 msgid "What is your Windows Live ID?"
1114 msgstr "Care este ID-ul Windows Live?"
1115
1116 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1117 msgid "What is your Windows Live password?"
1118 msgstr "Care este parola Windows Live?"
1119
1120 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1121 msgid "E-_mail address:"
1122 msgstr "Adresă e_mail:"
1123
1124 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1125 msgid "Nic_kname:"
1126 msgstr "Pseu_donim:"
1127
1128 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1129 msgid "_First Name:"
1130 msgstr "_Prenume:"
1131
1132 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1133 msgid "_Jabber ID:"
1134 msgstr "ID _Jabber:"
1135
1136 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1137 msgid "_Last Name:"
1138 msgstr "Nume de fami_lie:"
1139
1140 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1141 msgid "_Published Name:"
1142 msgstr "Nume _publicat:"
1143
1144 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1145 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1146 msgstr "<b>Exemplu:</b> utilizator@serverul.meu.sip"
1147
1148 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1149 msgid "Authentication username:"
1150 msgstr "Nume utilizator pentru autentificare:"
1151
1152 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1153 msgid "Discover Binding"
1154 msgstr "Descoperă asocieri"
1155
1156 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1157 msgid "Discover the STUN server automatically"
1158 msgstr "Descoperă serverul STUN automat"
1159
1160 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1161 msgid "Interval (seconds)"
1162 msgstr "Interval (secunde)"
1163
1164 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1165 msgid "Keep-Alive Options"
1166 msgstr "Opțiuni Keep-Alive (menținere în viață a conexiunii)"
1167
1168 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1169 msgid "Loose Routing"
1170 msgstr "Rutare relaxată"
1171
1172 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1173 msgid "Mechanism:"
1174 msgstr "Mecanism:"
1175
1176 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1177 msgid "Miscellaneous Options"
1178 msgstr "Opțiuni diverse"
1179
1180 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1181 msgid "NAT Traversal Options"
1182 msgstr "Opțiuni de traversare a NAT-ului"
1183
1184 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1185 msgid "Port:"
1186 msgstr "Port:"
1187
1188 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1189 msgid "Proxy Options"
1190 msgstr "Opțiuni proxy"
1191
1192 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1193 msgid "STUN Server:"
1194 msgstr "Server STUN:"
1195
1196 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1197 msgid "Server:"
1198 msgstr "Server:"
1199
1200 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1201 msgid "Transport:"
1202 msgstr "Transport:"
1203
1204 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1205 msgid "What is your SIP account password?"
1206 msgstr "Care este parola contului SIP?"
1207
1208 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1209 msgid "What is your SIP login ID?"
1210 msgstr "Care este ID-ul de autentificare SIP?"
1211
1212 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1213 msgid "_Username:"
1214 msgstr "_Utilizator:"
1215
1216 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1217 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1218 msgstr "I_gnoră invitații la canale de discuții și conferințe"
1219
1220 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1221 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1222 msgstr "Care este ID-ul Yahoo! ?"
1223
1224 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1225 msgid "What is your Yahoo! password?"
1226 msgstr "Care este parola Yahoo! ?"
1227
1228 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1229 msgid "Yahoo! I_D:"
1230 msgstr "I_D Yahoo!:"
1231
1232 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1233 msgid "_Room List locale:"
1234 msgstr "Configurări regionale listă cana_le:"
1235
1236 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
1238 msgid "Couldn't convert image"
1239 msgstr "Nu s-a putut converti imaginea"
1240
1241 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1242 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1243 msgstr ""
1244 "Sistemul dumneavoastră nu suportă niciunul din formatele de imagine acceptate"
1245
1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:936
1247 msgid "Select Your Avatar Image"
1248 msgstr "Alegeți avatarul"
1249
1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1251 msgid "No Image"
1252 msgstr "Nicio imagine"
1253
1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1001
1255 msgid "Images"
1256 msgstr "Imagini"
1257
1258 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1005
1259 msgid "All Files"
1260 msgstr "Toate fișierele"
1261
1262 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1263 msgid "Click to enlarge"
1264 msgstr "Clic pentru mărire"
1265
1266 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:655
1267 msgid "Failed to open private chat"
1268 msgstr "Nu s-a putut deschide conversația privată"
1269
1270 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:720
1271 msgid "Topic not supported on this conversation"
1272 msgstr "Această conversație nu are un subiect definit"
1273
1274 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:726
1275 msgid "You are not allowed to change the topic"
1276 msgstr "Nu aveți dreptul să modificați subiectul"
1277
1278 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:909
1279 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1280 msgstr "/clear: curăță toate mesajele din conversația curentă"
1281
1282 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:912
1283 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1284 msgstr "/topic <topic>: modifică subiectul conversației curente"
1285
1286 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:915
1287 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1288 msgstr "/join <identificator cameră>: alăturare la un nou canal de discuții"
1289
1290 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:918
1291 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1292 msgstr "/j <identificator cameră>: alăturare la un nou canal de discuții"
1293
1294 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:923
1295 msgid ""
1296 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1297 "current one"
1298 msgstr ""
1299 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: părăsește canalul de discuții, implicit "
1300 "cel curent"
1301
1302 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:928
1303 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1304 msgstr "/query <id contact> [<message>]: deschide o conversație privată"
1305
1306 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:931
1307 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1308 msgstr "/msg <id contact> <message>: deschide o conversație privată"
1309
1310 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:934
1311 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1312 msgstr "/nick <pseudonim>: modifică pseudonimul pe serverul curent"
1313
1314 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:937
1315 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1316 msgstr "/me <mesaj>: trimite un mesaj de tip ACTION conversației curente"
1317
1318 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:940
1319 msgid ""
1320 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1321 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1322 "join a new chat room\""
1323 msgstr ""
1324 "/say <mesaj>: trimite <mesaj> conversației curente. Această comandă vă "
1325 "permite să trimiteți un mesaj ce începe cu „/”. De exemplu: „/say /join este "
1326 "folosit pentru alăturarea la un nou canal de discuții”"
1327
1328 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:945
1329 msgid ""
1330 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1331 "show its usage."
1332 msgstr ""
1333 "/help [<comanda>]: afișează toate comenzile suportate. Dacă <comanda> este "
1334 "definită, se va afișa un ghid de utilizare pentru aceasta."
1335
1336 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:955
1337 #, c-format
1338 msgid "Usage: %s"
1339 msgstr "Utlizare: %s"
1340
1341 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:997
1342 msgid "Unknown command"
1343 msgstr "Comandă necunoscută"
1344
1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
1346 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1347 msgstr ""
1348 "Comandă necunoscută: utilizați /help pentru a vedea comenzile disponibile"
1349
1350 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1263
1351 msgid "offline"
1352 msgstr "deconectat"
1353
1354 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1266
1355 msgid "invalid contact"
1356 msgstr "contact nevalid"
1357
1358 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1269
1359 msgid "permission denied"
1360 msgstr "permisiune respinsă"
1361
1362 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1272
1363 msgid "too long message"
1364 msgstr "mesaj prea lung"
1365
1366 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1275
1367 msgid "not implemented"
1368 msgstr "neimplementat"
1369
1370 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1279
1371 msgid "unknown"
1372 msgstr "necunoscut"
1373
1374 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1283
1375 #, c-format
1376 msgid "Error sending message '%s': %s"
1377 msgstr "Eroare la trimiterea mesajului „%s”: %s"
1378
1379 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1344 ../src/empathy-chat-window.c:708
1380 msgid "Topic:"
1381 msgstr "Subiect:"
1382
1383 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1356
1384 #, c-format
1385 msgid "Topic set to: %s"
1386 msgstr "Subiect definit la: %s"
1387
1388 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1358
1389 msgid "No topic defined"
1390 msgstr "Niciun subiect definit"
1391
1392 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1857
1393 msgid "(No Suggestions)"
1394 msgstr "(Nicio sugestie)"
1395
1396 #. translators: %s is the selected word
1397 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1925
1398 #, c-format
1399 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1400 msgstr "Adaugă „%s” în dicționar"
1401
1402 #. translators: first %s is the selected word,
1403 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1404 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1962
1405 #, c-format
1406 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1407 msgstr "Adaugă „%s” în dicționarul de limbă %s"
1408
1409 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2021
1410 msgid "Insert Smiley"
1411 msgstr "Inserează un emoticon"
1412
1413 #. send button
1414 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2039
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1809
1416 msgid "_Send"
1417 msgstr "_Trimite"
1418
1419 #. Spelling suggestions
1420 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
1421 msgid "_Spelling Suggestions"
1422 msgstr "_Sugestii corectare ortografică"
1423
1424 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2163
1425 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1426 msgstr "Nu s-a putut obține înregistrările recente"
1427
1428 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2274
1429 #, c-format
1430 msgid "%s has disconnected"
1431 msgstr "%s s-a deconectat"
1432
1433 #. translators: reverse the order of these arguments
1434 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1435 #.
1436 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2281
1437 #, c-format
1438 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1439 msgstr "%1$s a fost dat afară de %2$s"
1440
1441 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2284
1442 #, c-format
1443 msgid "%s was kicked"
1444 msgstr "%s a fost dat afară"
1445
1446 #. translators: reverse the order of these arguments
1447 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1448 #.
1449 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2292
1450 #, c-format
1451 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1452 msgstr "%2$s a blocat accesul lui de %1$s"
1453
1454 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2295
1455 #, c-format
1456 msgid "%s was banned"
1457 msgstr "%s a fost blocat"
1458
1459 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2299
1460 #, c-format
1461 msgid "%s has left the room"
1462 msgstr "%s a părăsit canalul de discuții"
1463
1464 #. Note to translators: this string is appended to
1465 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1466 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1467 #. * please let us know. :-)
1468 #.
1469 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2308
1470 #, c-format
1471 msgid " (%s)"
1472 msgstr " (%s)"
1473
1474 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2333
1475 #, c-format
1476 msgid "%s has joined the room"
1477 msgstr "%s s-a alăturat canalului de discuții"
1478
1479 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2358
1480 #, c-format
1481 msgid "%s is now known as %s"
1482 msgstr "%s este acum cunoscut ca %s"
1483
1484 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2497
1485 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1949
1486 #: ../src/empathy-event-manager.c:1122
1487 msgid "Disconnected"
1488 msgstr "Deconectat"
1489
1490 #. Add message
1491 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3127
1492 msgid "Would you like to store this password?"
1493 msgstr "Doriți să se stocheze această parolă?"
1494
1495 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3133
1496 msgid "Remember"
1497 msgstr "Reține"
1498
1499 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3143
1500 msgid "Not now"
1501 msgstr "Nu acum"
1502
1503 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3187
1504 msgid "Retry"
1505 msgstr "Încearcă din nou"
1506
1507 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3191
1508 msgid "Wrong password; please try again:"
1509 msgstr "Parolă incorectă; încercați din nou:"
1510
1511 #. Add message
1512 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3308
1513 msgid "This room is protected by a password:"
1514 msgstr "Acest canal este protejată de o parolă:"
1515
1516 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3335
1517 msgid "Join"
1518 msgstr "Alăturare"
1519
1520 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3505 ../src/empathy-event-manager.c:1144
1521 msgid "Connected"
1522 msgstr "Conectat"
1523
1524 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3558
1525 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:654
1526 msgid "Conversation"
1527 msgstr "Conversație"
1528
1529 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:422
1530 msgid "Unknown or invalid identifier"
1531 msgstr "Identificator necunoscut sau nevalid"
1532
1533 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
1534 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1535 msgstr "Blocarea contactelor nu este disponibilă temporar"
1536
1537 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
1538 msgid "Contact blocking unavailable"
1539 msgstr "Blocarea contactelor nu este disponibilă"
1540
1541 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
1542 msgid "Permission Denied"
1543 msgstr "Permisiune respinsă"
1544
1545 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:432
1546 msgid "Could not block contact"
1547 msgstr "Nu s-a putut bloca contactul"
1548
1549 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:701
1550 msgid "Edit Blocked Contacts"
1551 msgstr "Editează contactele blocate"
1552
1553 #. Copy Link Address menu item
1554 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
1556 msgid "_Copy Link Address"
1557 msgstr "_Copiază adresa legăturii"
1558
1559 #. Open Link menu item
1560 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
1562 msgid "_Open Link"
1563 msgstr "_Deschide legătura"
1564
1565 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1566 #. * chat windows (strftime format string)
1567 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
1568 msgid "%A %B %d %Y"
1569 msgstr "%A, %d %B %Y"
1570
1571 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1572 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1573 msgid "Edit Contact Information"
1574 msgstr "Modifică informațiile contactului"
1575
1576 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1577 msgid "Personal Information"
1578 msgstr "Informații personale"
1579
1580 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1581 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1582 msgid "New Contact"
1583 msgstr "Contact nou"
1584
1585 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:532
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:198
1587 #, c-format
1588 msgid "Block %s?"
1589 msgstr "Blocați %s?"
1590
1591 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:537
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:239
1593 #, c-format
1594 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1595 msgstr "Sigur doriți să blocați „%s”? Nu vă va mai putea contacta de acum."
1596
1597 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:542
1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:261
1599 msgid "_Block"
1600 msgstr "_Blochează"
1601
1602 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:552
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:270
1604 msgid "_Report this contact as abusive"
1605 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1606 msgstr[0] "_Raportează acest contact ca abuziv"
1607 msgstr[1] "_Raportează aceste contacte ca abuzive"
1608 msgstr[2] "_Raportează aceste contacte ca abuzive"
1609
1610 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1611 msgid "Decide _Later"
1612 msgstr "_Decide mai târziu"
1613
1614 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1615 msgid "Subscription Request"
1616 msgstr "Cerere de abonare"
1617
1618 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1619 msgid "_Block User"
1620 msgstr "_Blochează utilizatorul"
1621
1622 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1623 msgid "Ungrouped"
1624 msgstr "Negrupate"
1625
1626 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1627 msgid "Favorite People"
1628 msgstr "Persoane favorite"
1629
1630 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2012
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2337
1632 #, c-format
1633 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1634 msgstr "Sigur doriți să eliminați grupul „%s”?"
1635
1636 # LG: aici e titlul unui dialog, deși nu pare :)
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2014
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2340
1639 msgid "Removing group"
1640 msgstr "Eliminare grup"
1641
1642 #. Remove
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2140
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2395
1646 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2563
1647 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1648 msgid "_Remove"
1649 msgstr "_Elimină"
1650
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2093
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2448
1653 #, c-format
1654 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1655 msgstr "Sigur doriți să eliminați contactul „%s”?"
1656
1657 # LG: aici e vorba de titlul unui dialog
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2095
1659 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2469
1660 msgid "Removing contact"
1661 msgstr "Eliminare contact"
1662
1663 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
1664 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1665 msgid "_Add Contact…"
1666 msgstr "_Adaugă contact…"
1667
1668 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:296
1669 msgid "_Block Contact"
1670 msgstr "_Blochează contactul"
1671
1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:325
1673 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
1674 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
1675 msgid "_Chat"
1676 msgstr "Dis_cuție"
1677
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:356
1679 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
1680 msgctxt "menu item"
1681 msgid "_Audio Call"
1682 msgstr "Apel _audio"
1683
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:387
1685 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
1686 msgctxt "menu item"
1687 msgid "_Video Call"
1688 msgstr "Apel _video"
1689
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:433
1691 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
1692 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
1693 msgid "_Previous Conversations"
1694 msgstr "Conversații an_terioare"
1695
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:455
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
1698 msgid "Send File"
1699 msgstr "Trimite un fișier"
1700
1701 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:478
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
1703 msgid "Share My Desktop"
1704 msgstr "Partajează desktopul"
1705
1706 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:518
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1763
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:763
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
1710 msgid "Favorite"
1711 msgstr "Favorite"
1712
1713 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:547
1714 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:791
1715 msgid "Infor_mation"
1716 msgstr "Infor_mații"
1717
1718 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:593
1719 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1720 msgid "_Edit"
1721 msgstr "_Editare"
1722
1723 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:647
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:972
1725 #: ../src/empathy-chat-window.c:920
1726 msgid "Inviting you to this room"
1727 msgstr "Sunteți invitat în acest canal de discuții"
1728
1729 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:678
1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1019
1731 msgid "_Invite to Chat Room"
1732 msgstr "_Invită într-un canal de discuții"
1733
1734 #. Title
1735 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:510
1736 msgid "Search contacts"
1737 msgstr "Caută contacte"
1738
1739 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:540
1740 msgid "Search: "
1741 msgstr "Caută:"
1742
1743 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:598
1744 msgid "_Add Contact"
1745 msgstr "_Adaugă contact"
1746
1747 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:616
1748 msgid "No contacts found"
1749 msgstr "Nu s-a găsit niciun contact"
1750
1751 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1752 msgid "Select a contact"
1753 msgstr "Alege un contact"
1754
1755 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1757 msgid "Full name:"
1758 msgstr "Nume întreg:"
1759
1760 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1762 msgid "Phone number:"
1763 msgstr "Numărul de telefon:"
1764
1765 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1767 msgid "E-mail address:"
1768 msgstr "Adresă email:"
1769
1770 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1772 msgid "Website:"
1773 msgstr "Pagină web:"
1774
1775 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1777 msgid "Birthday:"
1778 msgstr "Zi de naștere:"
1779
1780 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
1782 msgid "Country ISO Code:"
1783 msgstr "Codul ISO al țării:"
1784
1785 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
1787 msgid "Country:"
1788 msgstr "Țară:"
1789
1790 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
1792 msgid "State:"
1793 msgstr "Stat:"
1794
1795 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
1797 msgid "City:"
1798 msgstr "Oraș:"
1799
1800 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
1802 msgid "Area:"
1803 msgstr "Zonă:"
1804
1805 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
1807 msgid "Postal Code:"
1808 msgstr "Cod poștal:"
1809
1810 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
1812 msgid "Street:"
1813 msgstr "Stradă:"
1814
1815 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:502
1817 msgid "Building:"
1818 msgstr "Clădire:"
1819
1820 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:504
1822 msgid "Floor:"
1823 msgstr "Etaj:"
1824
1825 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:506
1827 msgid "Room:"
1828 msgstr "Canal de discuții:"
1829
1830 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:508
1832 msgid "Text:"
1833 msgstr "Text:"
1834
1835 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:510
1837 msgid "Description:"
1838 msgstr "Descriere:"
1839
1840 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1842 msgid "URI:"
1843 msgstr "URI:"
1844
1845 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1847 msgid "Accuracy Level:"
1848 msgstr "Nivel acuratețe:"
1849
1850 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1852 msgid "Error:"
1853 msgstr "Eroare:"
1854
1855 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1857 msgid "Vertical Error (meters):"
1858 msgstr "Eroare verticală (metri):"
1859
1860 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1862 msgid "Horizontal Error (meters):"
1863 msgstr "Eroare orizontală (metri):"
1864
1865 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1867 msgid "Speed:"
1868 msgstr "Viteză:"
1869
1870 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1872 msgid "Bearing:"
1873 msgstr "Orientare:"
1874
1875 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1877 msgid "Climb Speed:"
1878 msgstr "Viteză de urcare:"
1879
1880 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
1881 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1882 msgid "Last Updated on:"
1883 msgstr "Actualizat ultima dată pe:"
1884
1885 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
1886 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1887 msgid "Longitude:"
1888 msgstr "Longitudine:"
1889
1890 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
1891 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1892 msgid "Latitude:"
1893 msgstr "Latitudine:"
1894
1895 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1897 msgid "Altitude:"
1898 msgstr "Altitudine:"
1899
1900 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:616
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:633
1904 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1905 msgid "Location"
1906 msgstr "Locație"
1907
1908 #. translators: format is "Location, $date"
1909 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
1910 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:635
1911 #, c-format
1912 msgid "%s, %s"
1913 msgstr "%s, %s"
1914
1915 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
1916 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:684
1917 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1918 msgstr "%e %B %Y la ora %R UTC"
1919
1920 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:919
1922 msgid "Save Avatar"
1923 msgstr "Salvează avatar"
1924
1925 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
1926 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:977
1927 msgid "Unable to save avatar"
1928 msgstr "Nu se poate salva avatarul"
1929
1930 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1931 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1932 msgstr "<b>Locație</b> la (data)\t"
1933
1934 #. Alias
1935 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1936 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1307
1937 msgid "Alias:"
1938 msgstr "Alias:"
1939
1940 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1941 msgid "Client Information"
1942 msgstr "Informații client"
1943
1944 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1945 msgid "Client:"
1946 msgstr "Client:"
1947
1948 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1950 msgid "Contact Details"
1951 msgstr "Detalii contact"
1952
1953 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1954 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1955 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1956 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
1957 msgid "Identifier:"
1958 msgstr "Identificator:"
1959
1960 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1961 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1962 msgid "Information requested…"
1963 msgstr "Informații cerute..."
1964
1965 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1966 msgid "OS:"
1967 msgstr "SO:"
1968
1969 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1970 msgid "Version:"
1971 msgstr "Versiune:"
1972
1973 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1974 msgid "Groups"
1975 msgstr "Grupuri"
1976
1977 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1978 msgid ""
1979 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1980 "select more than one group or no groups."
1981 msgstr ""
1982 "Selectați grupurile în care doriți să apară acest contact. Rețineți că "
1983 "puteți selecta mai mult de un grup sau niciun grup."
1984
1985 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1986 msgid "_Add Group"
1987 msgstr "_Adaugă grup"
1988
1989 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
1990 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1991 msgid "Select"
1992 msgstr "Selectează"
1993
1994 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
1995 #: ../src/empathy-main-window.c:1436
1996 msgid "Group"
1997 msgstr "Grup"
1998
1999 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:244
2000 msgid "The following identity will be blocked:"
2001 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2002 msgstr[0] "Identitatea următoare va fi blocată:"
2003 msgstr[1] "Identitățile următoare vor fi blocate:"
2004 msgstr[2] "Identitățile următoare vor fi blocate:"
2005
2006 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:251
2007 msgid "The following identity can not be blocked:"
2008 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2009 msgstr[0] "Identitatea următoare nu poate fi blocată:"
2010 msgstr[1] "Identitățile următoare nu pot fi blocate:"
2011 msgstr[2] "Identitățile următoare nu pot fi blocate:"
2012
2013 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2014 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
2015 msgid "Linked Contacts"
2016 msgstr "Contacte îmbinate"
2017
2018 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
2019 msgid "Select contacts to link"
2020 msgstr "Selectați contacte de îmbinat"
2021
2022 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
2023 msgid "New contact preview"
2024 msgstr "Previzualizare contact nou"
2025
2026 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
2027 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2028 msgstr ""
2029 "Contactele selectate în lista din partea stângă vor fi grupate împreună."
2030
2031 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2032 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2033 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
2035 #, c-format
2036 msgid "%s (%s)"
2037 msgstr "%s (%s)"
2038
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:839
2040 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2041 msgid "_Edit"
2042 msgstr "_Editare"
2043
2044 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2045 #. * to form a meta-contact".
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:865
2047 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2048 msgid "_Link Contacts…"
2049 msgstr "Îm_bină contactele…"
2050
2051 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2302
2052 msgid "Delete and _Block"
2053 msgstr "Șterge și _blochează"
2054
2055 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2457
2056 #, c-format
2057 msgid ""
2058 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2059 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2060 msgstr ""
2061 "Sigur doriți să eliminați contactul îmbinat „%s”? Rețineți că acest lucru va "
2062 "elimina toate contactele care alcătuiesc acest contact îmbinat."
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
2065 #, c-format
2066 msgid "Linked contact containing %u contact"
2067 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2068 msgstr[0] "Contact îmbinat ce conține %u contact"
2069 msgstr[1] "Contact îmbinat ce conține %u contacte"
2070 msgstr[2] "Contact îmbinat ce conține %u de contacte"
2071
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2073 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2074 msgstr "<b>Locație</b> la (data)"
2075
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2077 msgid "Online from a phone or mobile device"
2078 msgstr "Conectat de la un telefon sau dispozitiv mobil"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2081 msgid "New Network"
2082 msgstr "Rețea nouă"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2085 msgid "Choose an IRC network"
2086 msgstr "Alegeți o rețea IRC"
2087
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2089 msgid "Reset _Networks List"
2090 msgstr "Resetează _lista rețelelor"
2091
2092 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2093 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2094 msgid "Select"
2095 msgstr "Alege"
2096
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2098 msgid "new server"
2099 msgstr "server nou"
2100
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2102 msgid "SSL"
2103 msgstr "SSL"
2104
2105 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2106 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2107 #. * is a verb.
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2109 msgid "Link Contacts"
2110 msgstr "Îmbinare contacte"
2111
2112 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2113 msgctxt "Unlink individual (button)"
2114 msgid "_Unlink…"
2115 msgstr "_Dezbină…"
2116
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2118 msgid ""
2119 "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2120 msgstr "Dezbină contactele îmbinate afișate în contacte complet separate."
2121
2122 #. Add button
2123 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2124 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2125 #. * meta-contact".
2126 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2127 msgid "_Link"
2128 msgstr "Îm_bină"
2129
2130 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2131 #, c-format
2132 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2133 msgstr "Dezbinați contactul îmbinat „%s”?"
2134
2135 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2136 msgid ""
2137 "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2138 "split the linked contacts into separate contacts."
2139 msgstr ""
2140 "Sigur doriți să dezbinați acest contact? Acest lucru va dezbina contactul "
2141 "îmbinat în contactele pe care le conține."
2142
2143 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2144 msgctxt "Unlink individual (button)"
2145 msgid "_Unlink"
2146 msgstr "_Dezbină"
2147
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:664
2149 msgid "Date"
2150 msgstr "Dată"
2151
2152 #. Tab Label
2153 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2154 msgid "Conversations"
2155 msgstr "Conversații"
2156
2157 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2158 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2159 msgid "Find Next"
2160 msgstr "Caută următorul"
2161
2162 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2163 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2164 msgid "Find Previous"
2165 msgstr "Caută precedentul"
2166
2167 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2168 msgid "Previous Conversations"
2169 msgstr "Conversații anterioare"
2170
2171 #. Tab Label
2172 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2173 msgid "Search"
2174 msgstr "Caută"
2175
2176 #. Searching *for* something
2177 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2178 msgid "_For:"
2179 msgstr "_După:"
2180
2181 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2182 msgid "Contact ID:"
2183 msgstr "ID contact:"
2184
2185 #. add chat button
2186 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
2187 msgid "C_hat"
2188 msgstr "_Discută"
2189
2190 #. Tweak the dialog
2191 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
2192 msgid "New Conversation"
2193 msgstr "Conversație nouă"
2194
2195 #. add video toggle
2196 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:253
2197 msgid "Send _Video"
2198 msgstr "Trimite _video"
2199
2200 #. add chat button
2201 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:261
2202 msgid "C_all"
2203 msgstr "_Apelează"
2204
2205 #. Tweak the dialog
2206 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:271
2207 msgid "New Call"
2208 msgstr "Apel nou"
2209
2210 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "Enter your password for account\n"
2214 "<b>%s</b>"
2215 msgstr ""
2216 "Introduceți parola pentru contul\n"
2217 "<b>%s</b>"
2218
2219 #. COL_STATUS_TEXT
2220 #. COL_STATE_ICON_NAME
2221 #. COL_STATE
2222 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2223 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2224 #. COL_TYPE
2225 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2226 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2227 msgid "Custom Message…"
2228 msgstr "Mesaj personalizat…"
2229
2230 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2231 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2232 msgid "Edit Custom Messages…"
2233 msgstr "Modifică mesajele personalizate…"
2234
2235 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2236 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2237 msgstr "Apăsați pentru a elimina acest mesaj de stare din lista de favorite"
2238
2239 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2240 msgid "Click to make this status a favorite"
2241 msgstr "Apăsați pentru a adăuga acest mesaj de stare în lista de favorite"
2242
2243 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2244 msgid "Set status"
2245 msgstr "Definește mesaj de stare"
2246
2247 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:948
2248 msgid "Set your presence and current status"
2249 msgstr "Definiți preferințele și mesajul de stare curent"
2250
2251 #. Custom messages
2252 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1136
2253 msgid "Custom messages…"
2254 msgstr "Mesaje personalizate…"
2255
2256 #. Create account
2257 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2258 #. * "Yahoo!"
2259 #.
2260 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2261 #, c-format
2262 msgid "New %s account"
2263 msgstr "Cont %s nou"
2264
2265 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2266 msgid "Find:"
2267 msgstr "Caută:"
2268
2269 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2270 msgid "Match case"
2271 msgstr "Majuscule semnificative"
2272
2273 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2274 msgid "Phrase not found"
2275 msgstr "Fraza n-a fost găsită"
2276
2277 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2278 msgid "Received an instant message"
2279 msgstr "Ați primit un mesaj instant"
2280
2281 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2282 msgid "Sent an instant message"
2283 msgstr "Ați trimis un mesaj instant"
2284
2285 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2286 msgid "Incoming chat request"
2287 msgstr "Cerere de începere a unei discuții"
2288
2289 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2290 msgid "Contact connected"
2291 msgstr "Contact conectat"
2292
2293 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2294 msgid "Contact disconnected"
2295 msgstr "Contact deconectat"
2296
2297 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2298 msgid "Connected to server"
2299 msgstr "Conectat la server"
2300
2301 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2302 msgid "Disconnected from server"
2303 msgstr "Deconectat de la server"
2304
2305 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2306 msgid "Incoming voice call"
2307 msgstr "Ați primit un apel vocal"
2308
2309 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2310 msgid "Outgoing voice call"
2311 msgstr "Ați lansat un apel vocal"
2312
2313 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2314 msgid "Voice call ended"
2315 msgstr "Apel vocal terminat"
2316
2317 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2318 msgid "Enter Custom Message"
2319 msgstr "Introduceți mesajul personalizat"
2320
2321 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2322 msgid "Edit Custom Messages"
2323 msgstr "Modificare mesajele personalizate"
2324
2325 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2326 msgid "Save _New Status Message"
2327 msgstr "Salvează mesaj de stare _nou"
2328
2329 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2330 msgid "Saved Status Messages"
2331 msgstr "Mesaje de stare salvate"
2332
2333 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2334 msgid "Classic"
2335 msgstr "Clasic"
2336
2337 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2338 msgid "Simple"
2339 msgstr "Simplu"
2340
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2342 msgid "Clean"
2343 msgstr "Curat"
2344
2345 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2346 msgid "Blue"
2347 msgstr "Albastru"
2348
2349 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2350 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2351 msgstr ""
2352 "Identitatea furnizată de către serverul de chat nu poate fi verificată."
2353
2354 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2355 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2356 msgstr "Certificatul nu este semnat de o Autoritate de certificare."
2357
2358 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2359 msgid "The certificate has expired."
2360 msgstr "Certificatul a expirat."
2361
2362 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2363 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2364 msgstr "Certificatul nu a fost încă activat."
2365
2366 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2367 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2368 msgstr "Certificatul nu are amprenta așteptată."
2369
2370 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2371 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2372 msgstr ""
2373 "Numele de gazdă verificat de certificat nu se potrivește cu numele "
2374 "serverului."
2375
2376 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2377 msgid "The certificate is self-signed."
2378 msgstr "Certificatul este auto-semnat."
2379
2380 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2381 msgid ""
2382 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2383 msgstr ""
2384 "Certificatul a fost revocat de către Autoritatea de Certificare emitentă."
2385
2386 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2387 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2388 msgstr "Certificatul este slab din punct de vedere criptografic."
2389
2390 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2391 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2392 msgstr "Lungimea certificatului depășește limitele verificabile."
2393
2394 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2395 msgid "The certificate is malformed."
2396 msgstr "Certificatul este malformat."
2397
2398 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2399 #, c-format
2400 msgid "Expected hostname: %s"
2401 msgstr "Nume de gazdă așteptat: %s"
2402
2403 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2404 #, c-format
2405 msgid "Certificate hostname: %s"
2406 msgstr "Nume gazdă certificat: %s"
2407
2408 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2409 msgid "Continue"
2410 msgstr "Continuă"
2411
2412 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2413 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2414 msgstr "Această conexiune nu este de încredere. Doriți să continuați oricum?"
2415
2416 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2417 msgid "Remember this choice for future connections"
2418 msgstr "Ține minte această alegere pentru viitoarele conexiuni"
2419
2420 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2421 msgid "Certificate Details"
2422 msgstr "Detalii certificat"
2423
2424 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1706
2425 msgid "Unable to open URI"
2426 msgstr "Nu se poate deschide URI"
2427
2428 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1801
2429 msgid "Select a file"
2430 msgstr "Alegeți un fișier"
2431
2432 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1873
2433 msgid "Insufficient free space to save file"
2434 msgstr "Spațiu liber insuficient pentru a salva fișierul"
2435
2436 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1881
2437 #, c-format
2438 msgid ""
2439 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2440 "Please choose another location."
2441 msgstr ""
2442 "Este necesari un spațiu liber de %s pentru a salva acest fișier, dar doar %s "
2443 "sunt disponibili. Alegeți altă locație."
2444
2445 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1925
2446 #, c-format
2447 msgid "Incoming file from %s"
2448 msgstr "Se primește un fișier de la %s"
2449
2450 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2451 msgid "Current Locale"
2452 msgstr "Configurări regionale curente"
2453
2454 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2455 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2456 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2457 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2458 msgid "Arabic"
2459 msgstr "Arabă"
2460
2461 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2462 msgid "Armenian"
2463 msgstr "Armeană"
2464
2465 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2466 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2467 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2468 msgid "Baltic"
2469 msgstr "Baltică"
2470
2471 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2472 msgid "Celtic"
2473 msgstr "Celtă"
2474
2475 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2476 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2477 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2478 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2479 msgid "Central European"
2480 msgstr "Central europeană"
2481
2482 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2483 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2484 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2485 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2486 msgid "Chinese Simplified"
2487 msgstr "Chineză simplificată"
2488
2489 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2490 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2491 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2492 msgid "Chinese Traditional"
2493 msgstr "Chineză tradițională"
2494
2495 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2496 msgid "Croatian"
2497 msgstr "Croată"
2498
2499 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2500 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2501 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2502 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2503 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2504 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2505 msgid "Cyrillic"
2506 msgstr "Chirilică"
2507
2508 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2509 msgid "Cyrillic/Russian"
2510 msgstr "Chirilică/Rusă"
2511
2512 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2513 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2514 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2515 msgstr "Chirilică/Ucraineană"
2516
2517 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2518 msgid "Georgian"
2519 msgstr "Georgiană"
2520
2521 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2522 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2523 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2524 msgid "Greek"
2525 msgstr "Greacă"
2526
2527 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2528 msgid "Gujarati"
2529 msgstr "Gujarati"
2530
2531 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2532 msgid "Gurmukhi"
2533 msgstr "Gurmukhi"
2534
2535 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2536 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2537 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2538 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2539 msgid "Hebrew"
2540 msgstr "Ebraică"
2541
2542 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2543 msgid "Hebrew Visual"
2544 msgstr "Ebraică vizuală"
2545
2546 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2547 msgid "Hindi"
2548 msgstr "Hindusă"
2549
2550 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2551 msgid "Icelandic"
2552 msgstr "Islandeză"
2553
2554 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2555 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2556 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2557 msgid "Japanese"
2558 msgstr "Japoneză"
2559
2560 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2561 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2562 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2563 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2564 msgid "Korean"
2565 msgstr "Coreeană"
2566
2567 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2568 msgid "Nordic"
2569 msgstr "Nordică"
2570
2571 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2572 msgid "Persian"
2573 msgstr "Persiană"
2574
2575 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2576 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2577 msgid "Romanian"
2578 msgstr "Română"
2579
2580 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2581 msgid "South European"
2582 msgstr "Sud europeană"
2583
2584 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2585 msgid "Thai"
2586 msgstr "Tailandeză"
2587
2588 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2589 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2590 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2591 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2592 msgid "Turkish"
2593 msgstr "Turcă"
2594
2595 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2596 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2597 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2598 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2599 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2600 msgid "Unicode"
2601 msgstr "Unicode"
2602
2603 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2604 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2605 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2606 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2607 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2608 msgid "Western"
2609 msgstr "Occidentală"
2610
2611 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2612 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2613 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2614 msgid "Vietnamese"
2615 msgstr "Vietnameză"
2616
2617 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2618 msgid "The selected contact cannot receive files."
2619 msgstr "Contactul selectat nu poate primi fișiere."
2620
2621 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2622 msgid "The selected contact is offline."
2623 msgstr "Contactul selectat este deconectat."
2624
2625 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2626 msgid "No error message"
2627 msgstr "Niciun mesaj de eroare"
2628
2629 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2630 msgid "Instant Message (Empathy)"
2631 msgstr "Mesaj instant (Empathy)"
2632
2633 #: ../src/empathy.c:308
2634 msgid "Don't connect on startup"
2635 msgstr "Nu conecta la pornire"
2636
2637 #: ../src/empathy.c:312
2638 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2639 msgstr "Nu arăta lista de contacte sau orice alt dialog la pornire"
2640
2641 #: ../src/empathy.c:320
2642 msgid "- Empathy IM Client"
2643 msgstr "- Mesagerie instant Empathy"
2644
2645 #: ../src/empathy.c:499
2646 msgid "Error contacting the Account Manager"
2647 msgstr "Eroare la contactarea managerului de conturi"
2648
2649 #: ../src/empathy.c:501
2650 #, c-format
2651 msgid ""
2652 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2653 "The error was:\n"
2654 "\n"
2655 "%s"
2656 msgstr ""
2657 "S-a produs o eroare în timp ce se încerca conectarea la managerul de conturi "
2658 "Telepathy. Eroarea a fost:\n"
2659 "\n"
2660 "%s"
2661
2662 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2663 msgid ""
2664 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2665 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2666 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2667 "version."
2668 msgstr ""
2669 "Empathy este software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica "
2670 "respectând termenii licenței GNU General Public License precum este "
2671 "publicată de fundația Free Software Foundation; fie versiunea a 2-a a "
2672 "licenței sau, dacă doriți, o versiune ulterioară."
2673
2674 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2675 msgid ""
2676 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2677 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2678 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2679 "details."
2680 msgstr ""
2681 "Empathy este distribuit cu speranța că va fi de folos, dar FĂRĂ NICIO "
2682 "GARANȚIE; chiar fără garanția impusă de VANDABILITATE sau CONFORMITATE "
2683 "PENTRU UN ANUMIT SCOP. Vedeți textul licenței GNU General Public License "
2684 "pentru mai multe detalii."
2685
2686 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2687 msgid ""
2688 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2689 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2690 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2691 msgstr ""
2692 "Ar trebui să fi primit o copie a licenței GNU General Public License "
2693 "împreună cu Empathy; dacă nu, scrieți fundației Free Software Foundation, "
2694 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2695
2696 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2697 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2698 msgstr "Un client de mesagerie instant pentru GNOME"
2699
2700 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2701 msgid "translator-credits"
2702 msgstr ""
2703 "Alexandru Szasz <alexxed@gmail.com>\n"
2704 "Mișu Moldovan\n"
2705 "Adi Roiban\n"
2706 "Lucian Adrian Grijincu\n"
2707 "Daniel Șerbănescu\n"
2708 "\n"
2709 "Launchpad Contributions:\n"
2710 "  Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban\n"
2711 "  Bogan Silviu https://launchpad.net/~silviubogan\n"
2712 "  Chisu Vasile Marius https://launchpad.net/~111979vasile\n"
2713 "  Ic3-T https://launchpad.net/~mazilu59\n"
2714 "  Lucian Adrian Grijincu https://launchpad.net/~lucian.grijincu"
2715
2716 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2717 msgid "There was an error while importing the accounts."
2718 msgstr "S-a produs o eroare în timpul importării conturilor."
2719
2720 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2721 msgid "There was an error while parsing the account details."
2722 msgstr "S-a produs o eroare în timpul analizării detaliilor contului."
2723
2724 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2725 msgid "There was an error while creating the account."
2726 msgstr "S-a produs o eroare în timpul creării contului."
2727
2728 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2729 msgid "There was an error."
2730 msgstr "S-a produs o eroare."
2731
2732 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2733 #, c-format
2734 msgid "The error message was: %s"
2735 msgstr "Mesajul de eroare a fost: %s"
2736
2737 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2738 msgid ""
2739 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2740 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2741 msgstr ""
2742 "Puteți să vă întoarceți și să încercați să introduceți din nou detaliile "
2743 "contului sau să închideți asistentul și să adăugați mai târziu detaliile "
2744 "contului din meniul Editare."
2745
2746 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2747 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
2748 msgid "An error occurred"
2749 msgstr "S-a produs o eroare"
2750
2751 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2752 msgid "What kind of chat account do you have?"
2753 msgstr "Ce fel de cont aveți?"
2754
2755 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2756 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2757 msgstr "Aveți și alte conturi pe care doriți să le configurați?"
2758
2759 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2760 msgid "Enter your account details"
2761 msgstr "Introduceți detaliile contului"
2762
2763 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2764 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2765 msgstr "Ce fel de cont doriți să creați?"
2766
2767 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2768 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2769 msgstr "Doriți să creați alte conturi?"
2770
2771 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2772 msgid "Enter the details for the new account"
2773 msgstr "Introduceți detaliile noului cont"
2774
2775 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2776 msgid ""
2777 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2778 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2779 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2780 "calls."
2781 msgstr ""
2782 "Cu Empathy puteți discuta cu persoane din vecinătate și cu prieteni sau "
2783 "colegi care folosesc Google Talk, AIM, Windows Live și multe alte astfel de "
2784 "programe. Cu un microfon sau o cameră web puteți efectua și apeluri audio "
2785 "sau video."
2786
2787 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2788 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2789 msgstr ""
2790 "Aveți un cont pe care l-ați folosit în alt program de mesagerie instant?"
2791
2792 #: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2793 msgid "Yes, import my account details from "
2794 msgstr "Da, importă detaliile contului din "
2795
2796 #: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2797 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2798 msgstr "Da, voi introduce acum detaliile contului"
2799
2800 #: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2801 msgid "No, I want a new account"
2802 msgstr "Nu, doresc un cont nou"
2803
2804 #: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2805 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2806 msgstr "Nu, pentru moment vreau doar să descopăr persoane din apropiere"
2807
2808 #: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2809 msgid "Select the accounts you want to import:"
2810 msgstr "Alegeți conturile pe care doriți să le importați:"
2811
2812 #: ../src/empathy-account-assistant.c:810
2813 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
2814 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
2815 msgid "Yes"
2816 msgstr "Da"
2817
2818 #: ../src/empathy-account-assistant.c:817
2819 msgid "No, that's all for now"
2820 msgstr "Nu, atât pentru acum"
2821
2822 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
2823 msgid ""
2824 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2825 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2826 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2827 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2828 msgstr ""
2829 "Empathy poate descoperi automat și comunica cu persoane conectate la aceeași "
2830 "rețea ca dumneavoastră. Dacă doriți să utilizați această facilitate, "
2831 "verificați dacă detaliile de mai jos sunt corecte. Puteți modifica cu "
2832 "ușurință aceste detalii mai târziu sau puteți dezactiva această facilitate "
2833 "utilizând dialogul „Conturi”"
2834
2835 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
2836 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
2837 msgid "Edit->Accounts"
2838 msgstr "Editare->Conturi"
2839
2840 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
2841 msgid "I do _not want to enable this feature for now"
2842 msgstr "_Nu vreau să activez această facilitate acum"
2843
2844 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
2845 msgid ""
2846 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2847 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2848 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2849 "the Accounts dialog"
2850 msgstr ""
2851 "Nu veți putea discuta cu persoane conectate la aceeași rețea ca "
2852 "dumneavoastră pentru că telepathy-salut nu este instalat. Dacă doriți să "
2853 "activați această facilitate, instalați pachetul telepathy-salut și creați un "
2854 "contact „Persoane din apropiere” din dialogul Conturi"
2855
2856 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
2857 msgid "telepathy-salut not installed"
2858 msgstr "telepathy-salut nu este instalat"
2859
2860 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
2861 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2862 msgstr "Asistent conturi de mesagerie și VoIP"
2863
2864 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
2865 msgid "Welcome to Empathy"
2866 msgstr "Bun venit la Empathy"
2867
2868 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1235
2869 msgid "Import your existing accounts"
2870 msgstr "Importă conturile existente"
2871
2872 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1253
2873 msgid "Please enter personal details"
2874 msgstr "Introduceți datele personale"
2875
2876 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2877 #. * unsaved changes
2878 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2879 #, c-format
2880 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2881 msgstr "Există modificări nesalvate pentru contul %s."
2882
2883 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2884 #. * an unsaved new account
2885 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2886 msgid "Your new account has not been saved yet."
2887 msgstr "Contul nou nu a fost încă salvat."
2888
2889 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2890 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2891 msgid "Connecting…"
2892 msgstr "Se conectează…"
2893
2894 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2895 #, c-format
2896 msgid "Offline — %s"
2897 msgstr "Deconectat – %s"
2898
2899 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
2900 #, c-format
2901 msgid "Disconnected — %s"
2902 msgstr "Deconectat – %s"
2903
2904 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
2905 msgid "Offline — No Network Connection"
2906 msgstr "Deconectat – Nicio conexiune la rețea"
2907
2908 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
2909 msgid "Unknown Status"
2910 msgstr "Mesaj de stare necunoscut"
2911
2912 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
2913 msgid "Offline — Account Disabled"
2914 msgstr "Deconectat – Cont dezactivat"
2915
2916 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
2917 msgid ""
2918 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2919 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2920 msgstr ""
2921 "Sunteți pe cale să creați un nou cont, ceea ce va duce\n"
2922 "la pierderea modificărilor curente. Doriți să continuați?"
2923
2924 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
2925 #, c-format
2926 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2927 msgstr "Doriți să eliminați %s de pe calculatorul dumneavoastră?"
2928
2929 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
2930 msgid "This will not remove your account on the server."
2931 msgstr "Această acțiune nu va elimina contul de pe server."
2932
2933 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
2934 msgid ""
2935 "You are about to select another account, which will discard\n"
2936 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2937 msgstr ""
2938 "Sunteți pe cale să alegeți un alt cont, ceea ce va duce\n"
2939 "la pierderea modificărilor curente. Doriți să continuați?"
2940
2941 #. Menu items: to enabled/disable the account
2942 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1571
2943 msgid "_Enable"
2944 msgstr "Activ_ează"
2945
2946 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1572
2947 msgid "_Disable"
2948 msgstr "_Dezactivează"
2949
2950 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2086
2951 msgid ""
2952 "You are about to close the window, which will discard\n"
2953 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2954 msgstr ""
2955 "Sunteți pe cale să închideți fereastra, ceea ce va duce\n"
2956 "la pierderea modificărilor curente. Doriți să continuați?"
2957
2958 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2959 msgid "Loading account information"
2960 msgstr "Se încarcă informațiile despre cont"
2961
2962 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2963 msgid "No protocol installed"
2964 msgstr "Niciun protocol instalat"
2965
2966 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2967 msgid "Protocol:"
2968 msgstr "Protocol:"
2969
2970 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2971 msgid ""
2972 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2973 "you want to use."
2974 msgstr ""
2975 "Pentru a adăuga un cont nou, trebuie să instalați întâi suportul pentru "
2976 "fiecare protocol pe care doriți să-l folosiți."
2977
2978 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2979 msgid "_Add…"
2980 msgstr "_Adaugă…"
2981
2982 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2983 msgid "_Import…"
2984 msgstr "_Importă..."
2985
2986 #: ../src/empathy-auth-client.c:243
2987 msgid " - Empathy authentication client"
2988 msgstr " - Client de autentificare Empathy"
2989
2990 #: ../src/empathy-auth-client.c:259
2991 msgid "Empathy authentication client"
2992 msgstr "Client de autentificare Empathy"
2993
2994 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2995 msgid "People nearby"
2996 msgstr "Persoane din apropiere"
2997
2998 #: ../src/empathy-av.c:118
2999 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3000 msgstr "- Client audio/video Empathy"
3001
3002 #: ../src/empathy-av.c:134
3003 msgid "Empathy Audio/Video Client"
3004 msgstr "Client audio/video Empathy"
3005
3006 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
3007 msgid "Contrast"
3008 msgstr "Contrast"
3009
3010 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
3011 msgid "Brightness"
3012 msgstr "Luminozitate"
3013
3014 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
3015 msgid "Gamma"
3016 msgstr "Gamă"
3017
3018 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
3019 msgid "Volume"
3020 msgstr "Volum"
3021
3022 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1166
3023 msgid "_Sidebar"
3024 msgstr "Bară _laterală"
3025
3026 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1186
3027 msgid "Audio input"
3028 msgstr "Intrare audio"
3029
3030 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1190
3031 msgid "Video input"
3032 msgstr "Intrare video"
3033
3034 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1194
3035 msgid "Dialpad"
3036 msgstr "Tastatură numerică"
3037
3038 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1205
3039 msgid "Details"
3040 msgstr "Detalii"
3041
3042 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3043 #. * is used in the window title
3044 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1274
3045 #, c-format
3046 msgid "Call with %s"
3047 msgstr "Apel către %s"
3048
3049 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
3050 #. * title
3051 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1353
3052 msgid "Call"
3053 msgstr "Apel"
3054
3055 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1507
3056 msgid "The IP address as seen by the machine"
3057 msgstr "Adresa IP așa cum este văzută de mașină"
3058
3059 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1509
3060 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3061 msgstr "Adresa de IP așa cum este văzută de către un server de pe Internet"
3062
3063 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1511
3064 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3065 msgstr "Adresa IP așa cum este văzută de către partenerul de conexiune"
3066
3067 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1513
3068 msgid "The IP address of a relay server"
3069 msgstr "Adresa IP a unui server releu"
3070
3071 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1515
3072 msgid "The IP address of the multicast group"
3073 msgstr "Adresa IP a grupului multicast"
3074
3075 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3076 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2266
3077 #, c-format
3078 msgid "Connected — %d:%02dm"
3079 msgstr "Conectat — %d:%02dm"
3080
3081 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2327
3082 msgid "Technical Details"
3083 msgstr "Detalii tehnice"
3084
3085 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2365
3086 #, c-format
3087 msgid ""
3088 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3089 "computer"
3090 msgstr ""
3091 "Software-ul utiliazatorului %s nu înțelege niciunul dintre formatele audio "
3092 "suportate de calculatorul dumneavoastră"
3093
3094 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2370
3095 #, c-format
3096 msgid ""
3097 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3098 "computer"
3099 msgstr ""
3100 "Software-ul utiliazatorului %s nu înțelege niciunul dintre formatele video "
3101 "suportate de calculatorul dumneavoastră"
3102
3103 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2376
3104 #, c-format
3105 msgid ""
3106 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3107 "does not allow direct connections."
3108 msgstr ""
3109 "Nu s-a putut realiza o conexiune către %s. Fie calculatorul dumneavoastră, "
3110 "fie calculatorul la care încercați să vă conectați se află într-o rețea ce "
3111 "nu permite conexiuni directe."
3112
3113 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2382
3114 msgid "There was a failure on the network"
3115 msgstr "A apărut un eșec pe rețea"
3116
3117 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2386
3118 msgid ""
3119 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3120 msgstr ""
3121 "Formatele audio necesare pentru acest apel nu sunt instalate pe calculatorul "
3122 "dumneavoastră"
3123
3124 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2389
3125 msgid ""
3126 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3127 msgstr ""
3128 "Formatele video necesare pentru acest apel nu sunt instalate pe calculatorul "
3129 "dumneavoastră"
3130
3131 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2399
3132 #, c-format
3133 msgid ""
3134 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3135 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3136 "the Help menu."
3137 msgstr ""
3138 "Ceva neașteptat a avut loc într-o componentă Telepathy. <a href=\"%s"
3139 "\">Trimiteți un raport al erorii</a> și atașați mesajele din fereastra "
3140 "„Depanare” din meniul Ajutor."
3141
3142 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2407
3143 msgid "There was a failure in the call engine"
3144 msgstr "A apărut un eșec în motorul apelurilor"
3145
3146 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2410
3147 msgid "The end of the stream was reached"
3148 msgstr "S-a ajuns la sfârșitul fluxului"
3149
3150 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2450
3151 msgid "Can't establish audio stream"
3152 msgstr "Nu s-a putut realiza fluxul audio"
3153
3154 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2460
3155 msgid "Can't establish video stream"
3156 msgstr "Nu s-a putut realiza fluxul video"
3157
3158 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3159 msgid "Audio"
3160 msgstr "Audio"
3161
3162 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
3163 msgid "Call the contact again"
3164 msgstr "Apelează din nou contactul"
3165
3166 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3167 msgid "Camera Off"
3168 msgstr "Cameră dezactivată"
3169
3170 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3171 msgid "Camera On"
3172 msgstr "Cameră activată"
3173
3174 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3175 msgid "Decoding Codec:"
3176 msgstr "Codec de decodificare:"
3177
3178 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3179 msgid "Disable camera and stop sending video"
3180 msgstr "Dezactivează camera și oprește transmisia video"
3181
3182 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3183 msgid "Enable camera and send video"
3184 msgstr "Activează camera și trimite video"
3185
3186 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3187 msgid "Enable camera but don't send video"
3188 msgstr "Activează camera, dar nu trimite video"
3189
3190 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3191 msgid "Encoding Codec:"
3192 msgstr "Codec de codificare:"
3193
3194 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3195 msgid "Hang up"
3196 msgstr "Închide"
3197
3198 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3199 msgid "Hang up current call"
3200 msgstr "Închide apelul curent"
3201
3202 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3203 msgid "Local Candidate:"
3204 msgstr "Candidat local:"
3205
3206 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3207 msgid "Preview"
3208 msgstr "Previzualizare"
3209
3210 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3211 msgid "Redial"
3212 msgstr "Formează din nou"
3213
3214 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3215 msgid "Remote Candidate:"
3216 msgstr "Candidat la distanță:"
3217
3218 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3219 msgid "Send Audio"
3220 msgstr "Trimite audio"
3221
3222 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3223 msgid "Toggle audio transmission"
3224 msgstr "Comută transmisia audio"
3225
3226 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3227 msgid "V_ideo"
3228 msgstr "V_ideo"
3229
3230 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3231 msgid "Video"
3232 msgstr "Video"
3233
3234 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3235 msgid "Video Off"
3236 msgstr "Video dezactivat"
3237
3238 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3239 msgid "Video On"
3240 msgstr "Video activat"
3241
3242 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3243 msgid "Video Preview"
3244 msgstr "Previzualizare video"
3245
3246 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3247 msgid "_Call"
3248 msgstr "_Apelează"
3249
3250 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:29
3251 msgid "_View"
3252 msgstr "_Vizualizare"
3253
3254 #: ../src/empathy-chat-window.c:473 ../src/empathy-chat-window.c:493
3255 #, c-format
3256 msgid "%s (%d unread)"
3257 msgid_plural "%s (%d unread)"
3258 msgstr[0] "%s (%d necitit)"
3259 msgstr[1] "%s (%d necitite)"
3260 msgstr[2] "%s (%d necitite)"
3261
3262 #: ../src/empathy-chat-window.c:485
3263 #, c-format
3264 msgid "%s (and %u other)"
3265 msgid_plural "%s (and %u others)"
3266 msgstr[0] "%s (și %u altul)"
3267 msgstr[1] "%s (și altele %u)"
3268 msgstr[2] "%s (și altele %u)"
3269
3270 #: ../src/empathy-chat-window.c:501
3271 #, c-format
3272 msgid "%s (%d unread from others)"
3273 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3274 msgstr[0] "%s (%d necitit de la alții)"
3275 msgstr[1] "%s (%d necitite de la alții)"
3276 msgstr[2] "%s (%d necitite de la alții)"
3277
3278 #: ../src/empathy-chat-window.c:510
3279 #, c-format
3280 msgid "%s (%d unread from all)"
3281 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3282 msgstr[0] "%s (%d necitit de la toți)"
3283 msgstr[1] "%s (%d necitite de la toți)"
3284 msgstr[2] "%s (%d necitite de la toți)"
3285
3286 #: ../src/empathy-chat-window.c:712
3287 msgid "Typing a message."
3288 msgstr "Tastează un mesaj."
3289
3290 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3291 msgid "C_lear"
3292 msgstr "_Curăță"
3293
3294 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3295 msgid "C_ontact"
3296 msgstr "C_ontact"
3297
3298 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3299 msgid "Chat"
3300 msgstr "Discută"
3301
3302 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3303 msgid "Insert _Smiley"
3304 msgstr "Inserează un e_moticon"
3305
3306 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3307 msgid "Invite _Participant…"
3308 msgstr "Invită _participant…"
3309
3310 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3311 msgid "Move Tab _Left"
3312 msgstr "Mută tabu_l în stânga"
3313
3314 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3315 msgid "Move Tab _Right"
3316 msgstr "Mută tabul în d_reapta"
3317
3318 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3319 msgid "Notify for All Messages"
3320 msgstr "Anunță-mă pentru toate mesajele"
3321
3322 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3323 msgid "_Contents"
3324 msgstr "_Conținut"
3325
3326 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3327 msgid "_Conversation"
3328 msgstr "_Conversație"
3329
3330 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3331 msgid "_Detach Tab"
3332 msgstr "_Detașează tab"
3333
3334 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3335 msgid "_Edit"
3336 msgstr "_Editare"
3337
3338 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3339 msgid "_Favorite Chat Room"
3340 msgstr "Canal de discuții _favorit"
3341
3342 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3343 msgid "_Help"
3344 msgstr "_Ajutor"
3345
3346 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3347 msgid "_Next Tab"
3348 msgstr "_Tabul următor"
3349
3350 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3351 msgid "_Previous Tab"
3352 msgstr "Tabul _precedent"
3353
3354 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3355 msgid "_Show Contact List"
3356 msgstr "Arată li_sta de contacte"
3357
3358 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3359 msgid "_Tabs"
3360 msgstr "_Taburi"
3361
3362 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3363 msgid "_Undo Close Tab"
3364 msgstr "An_ulează închiderea tabului"
3365
3366 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3367 msgid "Name"
3368 msgstr "Nume"
3369
3370 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3371 msgid "Room"
3372 msgstr "Canal de discuții"
3373
3374 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3375 msgid "Auto-Connect"
3376 msgstr "Conectare automată"
3377
3378 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3379 msgid "Manage Favorite Rooms"
3380 msgstr "Gestionează canalele de discuții favorite"
3381
3382 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3383 msgid "Incoming video call"
3384 msgstr "Ați primit un apel video"
3385
3386 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3387 msgid "Incoming call"
3388 msgstr "Apel primit"
3389
3390 #: ../src/empathy-event-manager.c:511
3391 #, c-format
3392 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3393 msgstr "%s vă apelează video. Doriți să răspundeți?"
3394
3395 #: ../src/empathy-event-manager.c:512
3396 #, c-format
3397 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3398 msgstr "%s vă apelează. Doriți să răspundeți?"
3399
3400 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:660
3401 #, c-format
3402 msgid "Incoming call from %s"
3403 msgstr "Apel primit de la %s"
3404
3405 #: ../src/empathy-event-manager.c:540
3406 msgid "_Reject"
3407 msgstr "_Respinge"
3408
3409 #: ../src/empathy-event-manager.c:546
3410 msgid "_Answer"
3411 msgstr "Ră_spunde"
3412
3413 #: ../src/empathy-event-manager.c:660
3414 #, c-format
3415 msgid "Incoming video call from %s"
3416 msgstr "Apel video primit de la %s"
3417
3418 #: ../src/empathy-event-manager.c:737
3419 msgid "Room invitation"
3420 msgstr "Invitație canal de discuție"
3421
3422 #: ../src/empathy-event-manager.c:739
3423 #, c-format
3424 msgid "Invitation to join %s"
3425 msgstr "Invitație de alăturare la %s"
3426
3427 #: ../src/empathy-event-manager.c:746
3428 #, c-format
3429 msgid "%s is inviting you to join %s"
3430 msgstr "%s vă invită să vă alăturați la %s"
3431
3432 #: ../src/empathy-event-manager.c:754
3433 msgid "_Decline"
3434 msgstr "_Refuză"
3435
3436 #: ../src/empathy-event-manager.c:759
3437 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3438 msgid "_Join"
3439 msgstr "A_lăturare"
3440
3441 #: ../src/empathy-event-manager.c:786
3442 #, c-format
3443 msgid "%s invited you to join %s"
3444 msgstr "%s v-a invitat să vă alăturați la %s"
3445
3446 #: ../src/empathy-event-manager.c:792
3447 #, c-format
3448 msgid "You have been invited to join %s"
3449 msgstr "Ați fost invitat să vă alăturați la %s"
3450
3451 #: ../src/empathy-event-manager.c:843
3452 #, c-format
3453 msgid "Incoming file transfer from %s"
3454 msgstr "Transfer de fișiere primit de la %s"
3455
3456 #: ../src/empathy-event-manager.c:1013 ../src/empathy-main-window.c:370
3457 msgid "Password required"
3458 msgstr "Necesită parolă"
3459
3460 #: ../src/empathy-event-manager.c:1069
3461 #, c-format
3462 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3463 msgstr "%s cere permisiunea să vadă când sunteți conectat"
3464
3465 #: ../src/empathy-event-manager.c:1073
3466 #, c-format
3467 msgid ""
3468 "\n"
3469 "Message: %s"
3470 msgstr ""
3471 "\n"
3472 "Mesaj: %s"
3473
3474 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3475 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3476 #, c-format
3477 msgid "%u:%02u.%02u"
3478 msgstr "%u:%02u.%02u"
3479
3480 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3481 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3482 #, c-format
3483 msgid "%02u.%02u"
3484 msgstr "%02u.%02u"
3485
3486 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3487 msgctxt "file transfer percent"
3488 msgid "Unknown"
3489 msgstr "Necunoscut"
3490
3491 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3492 #, c-format
3493 msgid "%s of %s at %s/s"
3494 msgstr "%s din %s cu %s/s"
3495
3496 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3497 #, c-format
3498 msgid "%s of %s"
3499 msgstr "%s din %s"
3500
3501 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3502 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3503 #, c-format
3504 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3505 msgstr "Se primește „%s” de la %s"
3506
3507 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3508 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3509 #, c-format
3510 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3511 msgstr "Se trimite „%s” la %s"
3512
3513 #. translators: first %s is filename, second %s
3514 #. * is the contact name
3515 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3516 #, c-format
3517 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3518 msgstr "Eroare la recepționarea „%s” de la %s"
3519
3520 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3521 msgid "Error receiving a file"
3522 msgstr "Eroare la primirea unui fișier"
3523
3524 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3525 #, c-format
3526 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3527 msgstr "Eroare la trimiterea „%s” către %s"
3528
3529 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3530 msgid "Error sending a file"
3531 msgstr "Eroare la trimiterea unui fișier"
3532
3533 #. translators: first %s is filename, second %s
3534 #. * is the contact name
3535 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3536 #, c-format
3537 msgid "\"%s\" received from %s"
3538 msgstr "„%s” primit de la %s"
3539
3540 #. translators: first %s is filename, second %s
3541 #. * is the contact name
3542 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3543 #, c-format
3544 msgid "\"%s\" sent to %s"
3545 msgstr "„%s” trimis către %s"
3546
3547 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3548 msgid "File transfer completed"
3549 msgstr "Transfer de fișiere încheiat"
3550
3551 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3552 msgid "Waiting for the other participant's response"
3553 msgstr "Se așteaptă răspunsul celuilalt participant"
3554
3555 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3556 #, c-format
3557 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3558 msgstr "Se verifică integritatea „%s”"
3559
3560 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3561 #, c-format
3562 msgid "Hashing \"%s\""
3563 msgstr "Se calculează valoarea de dispersie pentru „%s”"
3564
3565 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
3566 msgid "%"
3567 msgstr "%"
3568
3569 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
3570 msgid "File"
3571 msgstr "Fișier"
3572
3573 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
3574 msgid "Remaining"
3575 msgstr "Rămas"
3576
3577 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3578 msgid "File Transfers"
3579 msgstr "Transfer fișiere"
3580
3581 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3582 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3583 msgstr ""
3584 "Elimină din lista de transferuri transferurile complete, anulate și eșuate"
3585
3586 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3587 msgid ""
3588 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3589 "importing accounts from Pidgin."
3590 msgstr ""
3591 "Nu s-au găsit conturi de importat. Empathy suportă actualmente importul de "
3592 "conturi din Pidgin."
3593
3594 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3595 msgid "Import Accounts"
3596 msgstr "Importă conturi"
3597
3598 #. Translators: this is the header of a treeview column
3599 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3600 msgid "Import"
3601 msgstr "Import"
3602
3603 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
3604 msgid "Protocol"
3605 msgstr "Protocol"
3606
3607 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
3608 msgid "Source"
3609 msgstr "Sursă"
3610
3611 #: ../src/empathy-main-window.c:387
3612 msgid "Provide Password"
3613 msgstr "Furnizați parola"
3614
3615 #: ../src/empathy-main-window.c:393
3616 msgid "Disconnect"
3617 msgstr "Deconectează"
3618
3619 #: ../src/empathy-main-window.c:533
3620 msgid "No match found"
3621 msgstr "Nicio potrivire"
3622
3623 #: ../src/empathy-main-window.c:688
3624 msgid "Reconnect"
3625 msgstr "Reconectează"
3626
3627 #: ../src/empathy-main-window.c:694
3628 msgid "Edit Account"
3629 msgstr "Editare cont"
3630
3631 #: ../src/empathy-main-window.c:700
3632 msgid "Close"
3633 msgstr "Închide"
3634
3635 #: ../src/empathy-main-window.c:1418
3636 msgid "Contact"
3637 msgstr "Contact"
3638
3639 #: ../src/empathy-main-window.c:1765
3640 msgid "Contact List"
3641 msgstr "Listă contacte"
3642
3643 #: ../src/empathy-main-window.c:1881
3644 msgid "Show and edit accounts"
3645 msgstr "Arată și modifică conturile"
3646
3647 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3648 msgid "Contacts on a _Map"
3649 msgstr "Contactele pe o _hartă"
3650
3651 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3652 msgid "Find in Contact _List"
3653 msgstr "Caută în _lista de contacte"
3654
3655 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3656 msgid "Join _Favorites"
3657 msgstr "Alăturare la camerele de discuții _favorite"
3658
3659 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3660 msgid "Manage Favorites"
3661 msgstr "Gestionează favoritele"
3662
3663 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3664 msgid "N_ormal Size"
3665 msgstr "Dimensiune n_ormală"
3666
3667 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3668 msgid "New _Call…"
3669 msgstr "Ape_l nou…"
3670
3671 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3672 msgid "Normal Size With _Avatars"
3673 msgstr "Dimensiune normală cu _avatare"
3674
3675 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3676 msgid "P_references"
3677 msgstr "P_referințe"
3678
3679 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3680 msgid "Show P_rotocols"
3681 msgstr "Arată p_rotocoalele"
3682
3683 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3684 msgid "Sort by _Name"
3685 msgstr "Sortare după _nume"
3686
3687 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3688 msgid "Sort by _Status"
3689 msgstr "Sortează după mesajul de _stare"
3690
3691 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3692 msgid "_Accounts"
3693 msgstr "_Conturi"
3694
3695 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
3696 msgid "_Blocked Contacts"
3697 msgstr "Contacte _blocate"
3698
3699 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3700 msgid "_Compact Size"
3701 msgstr "Dimensiune _compactă"
3702
3703 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3704 msgid "_Debug"
3705 msgstr "_Depanare"
3706
3707 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3708 msgid "_File Transfers"
3709 msgstr "Transfer de _fișiere"
3710
3711 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3712 msgid "_Join…"
3713 msgstr "A_lăturare…"
3714
3715 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3716 msgid "_New Conversation…"
3717 msgstr "Conversație _nouă…"
3718
3719 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3720 msgid "_Offline Contacts"
3721 msgstr "C_ontacte deconectate"
3722
3723 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
3724 msgid "_Personal Information"
3725 msgstr "Informații _personale"
3726
3727 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3728 msgid "_Room"
3729 msgstr "Cana_l de discuții"
3730
3731 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
3732 msgid "_Search for Contacts…"
3733 msgstr "_Caută contacte…"
3734
3735 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3736 msgid "Chat Room"
3737 msgstr "Canal de discuții"
3738
3739 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3740 msgid "Members"
3741 msgstr "Membri"
3742
3743 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3744 #. yes/no, yes/no and a number.
3745 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
3746 #, c-format
3747 msgid ""
3748 "%s\n"
3749 "Invite required: %s\n"
3750 "Password required: %s\n"
3751 "Members: %s"
3752 msgstr ""
3753 "<b>%s</b>\n"
3754 "Invitație necesară: %s\n"
3755 "Parolă necesară: %s\n"
3756 "Membri: %s"
3757
3758 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
3759 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
3760 msgid "No"
3761 msgstr "Nu"
3762
3763 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
3764 msgid "Could not start room listing"
3765 msgstr "Nu s-a putut porni afișarea canalelor de discuții"
3766
3767 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
3768 msgid "Could not stop room listing"
3769 msgstr "Nu s-a putut opri afișarea canalelor de discuții"
3770
3771 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3772 msgid "Couldn't load room list"
3773 msgstr "Nu s-a putut încărca lista canalelor de discuții"
3774
3775 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3776 msgid ""
3777 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3778 msgstr ""
3779 "Introduceți numele canalului la care doriți să vă alăturați sau faceți clic "
3780 "pe unul sau mai multe canale din listă."
3781
3782 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3783 msgid ""
3784 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3785 "the current account's server"
3786 msgstr ""
3787 "Introduceți serverul care găzduiește canalul sau lăsați spațiul gol dacă "
3788 "canalul este pe serverul contului curent"
3789
3790 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3791 msgid "Join Room"
3792 msgstr "Alăturare la canal de discuții"
3793
3794 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3795 msgid "Room List"
3796 msgstr "Listă canale de discuții"
3797
3798 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3799 msgid "_Room:"
3800 msgstr "Cana_l:"
3801
3802 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3803 msgid "Message received"
3804 msgstr "Mesaj primit"
3805
3806 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3807 msgid "Message sent"
3808 msgstr "Mesaj trimis"
3809
3810 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3811 msgid "New conversation"
3812 msgstr "Conversație nouă"
3813
3814 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3815 msgid "Contact goes online"
3816 msgstr "Contactul se conectează"
3817
3818 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3819 msgid "Contact goes offline"
3820 msgstr "Contactul se deconectează"
3821
3822 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3823 msgid "Account connected"
3824 msgstr "Cont conectat"
3825
3826 #: ../src/empathy-preferences.c:145
3827 msgid "Account disconnected"
3828 msgstr "Cont deconectat"
3829
3830 #: ../src/empathy-preferences.c:446
3831 msgid "Language"
3832 msgstr "Limbă"
3833
3834 #: ../src/empathy-preferences.c:875
3835 msgid "Preferences"
3836 msgstr "Preferințe"
3837
3838 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3839 msgid "Appearance"
3840 msgstr "Aspect"
3841
3842 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3843 msgid "Behavior"
3844 msgstr "Comportament"
3845
3846 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3847 msgid "Chat Th_eme:"
3848 msgstr "T_ema conversațiilor:"
3849
3850 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3851 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3852 msgstr "Dez_activează notificările când sunt plecat sau ocupat"
3853
3854 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3855 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3856 msgstr "Dez_activează sunetele când sunt plecat sau ocupat"
3857
3858 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3859 msgid "Display incoming events in the notification area"
3860 msgstr "Afișează evenimentele primite în zona de notificare"
3861
3862 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3863 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3864 msgstr "Activează notificările când un contact se conectează"
3865
3866 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3867 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3868 msgstr "Activează notificările când un contact se deconectează"
3869
3870 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3871 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3872 msgstr "Activează notificările când dis_cuția nu este în prim plan"
3873
3874 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3875 msgid "Enable spell checking for languages:"
3876 msgstr "Activează verificarea ortografică pentru aceste limbi:"
3877
3878 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3879 msgid "General"
3880 msgstr "Generale"
3881
3882 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3883 msgid "Location sources:"
3884 msgstr "Surse locații:"
3885
3886 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3887 msgid "Log conversations"
3888 msgstr "Jurnal conversații"
3889
3890 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3891 msgid "Notifications"
3892 msgstr "Notificări"
3893
3894 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3895 msgid "Play sound for events"
3896 msgstr "Redă sunete pentru evenimente"
3897
3898 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3899 msgid "Privacy"
3900 msgstr "Intimitate"
3901
3902 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3903 msgid ""
3904 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3905 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3906 "decimal place."
3907 msgstr ""
3908 "Acuratețea redusă a locației înseamnă că nimic mai precis decât orașul, "
3909 "statul și țara dumneavoastră nu vor fi publicate. Coordonatele GPS vor avea "
3910 "o precizie de o cifră zecimală."
3911
3912 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3913 msgid "Show _smileys as images"
3914 msgstr "Arată e_moticoanele ca imagini"
3915
3916 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3917 msgid "Show contact _list in rooms"
3918 msgstr "Afișează _lista de contacte în canale de discuții"
3919
3920 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3921 msgid "Sounds"
3922 msgstr "Sunete"
3923
3924 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3925 msgid "Spell Checking"
3926 msgstr "Verificare ortografică"
3927
3928 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3929 msgid ""
3930 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3931 "dictionary installed."
3932 msgstr ""
3933 "Lista limbilor reflectă doar limbile pentru care aveți instalat un dicționar."
3934
3935 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3936 msgid "Themes"
3937 msgstr "Teme"
3938
3939 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3940 msgid "_Automatically connect on startup"
3941 msgstr "Conectare _automată la pornire "
3942
3943 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3944 msgid "_Cellphone"
3945 msgstr "Telefon mobi_l"
3946
3947 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3948 msgid "_Enable bubble notifications"
3949 msgstr "Activar_e notificări balon"
3950
3951 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3952 msgid "_Enable sound notifications"
3953 msgstr "Activ_ează notificările sonore"
3954
3955 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3956 msgid "_GPS"
3957 msgstr "_GPS"
3958
3959 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3960 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3961 msgstr "Rețea (IP, _Wifi)"
3962
3963 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3964 msgid "_Open new chats in separate windows"
3965 msgstr "Deschide discuțiile n_oi în ferestre separate"
3966
3967 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3968 msgid "_Publish location to my contacts"
3969 msgstr "_Publică contactelor locația mea"
3970
3971 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3972 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3973 msgid "_Reduce location accuracy"
3974 msgstr "_Redu acuratețea locației"
3975
3976 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3977 msgid "Status"
3978 msgstr "Stare"
3979
3980 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3981 msgid "_Quit"
3982 msgstr "_Ieșire"
3983
3984 #: ../src/empathy-map-view.c:442
3985 msgid "Contact Map View"
3986 msgstr "Vizualizare hartă de contacte"
3987
3988 #: ../src/empathy-debug-window.c:1218
3989 msgid "Save"
3990 msgstr "Salvează"
3991
3992 #: ../src/empathy-debug-window.c:1394
3993 msgid "Debug Window"
3994 msgstr "Fereastră de depanare"
3995
3996 #: ../src/empathy-debug-window.c:1476
3997 msgid "Pause"
3998 msgstr "Pauză"
3999
4000 #: ../src/empathy-debug-window.c:1488
4001 msgid "Level "
4002 msgstr "Nivel "
4003
4004 #: ../src/empathy-debug-window.c:1508
4005 msgid "Debug"
4006 msgstr "Depanare"
4007
4008 #: ../src/empathy-debug-window.c:1514
4009 msgid "Info"
4010 msgstr "Informativ"
4011
4012 #: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
4013 msgid "Message"
4014 msgstr "Mesaj"
4015
4016 #: ../src/empathy-debug-window.c:1526
4017 msgid "Warning"
4018 msgstr "Avertisment"
4019
4020 #: ../src/empathy-debug-window.c:1532
4021 msgid "Critical"
4022 msgstr "Critic"
4023
4024 #: ../src/empathy-debug-window.c:1538
4025 msgid "Error"
4026 msgstr "Eroare"
4027
4028 #: ../src/empathy-debug-window.c:1557
4029 msgid "Time"
4030 msgstr "Timp"
4031
4032 #: ../src/empathy-debug-window.c:1560
4033 msgid "Domain"
4034 msgstr "Domeniu"
4035
4036 #: ../src/empathy-debug-window.c:1562
4037 msgid "Category"
4038 msgstr "Categorie"
4039
4040 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
4041 msgid "Level"
4042 msgstr "Nivel"
4043
4044 #: ../src/empathy-debug-window.c:1601
4045 msgid ""
4046 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
4047 "extension."
4048 msgstr ""
4049 "Administratorul de conexiuni ales nu suportă extensia de depanare la "
4050 "distanță."
4051
4052 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
4053 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
4054 msgid "Invite Participant"
4055 msgstr "Invită participant"
4056
4057 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
4058 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4059 msgstr "Alegeți contactul care va fi invitat în conversație:"
4060
4061 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
4062 msgid "Invite"
4063 msgstr "Invită"
4064
4065 #: ../src/empathy-accounts.c:183
4066 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4067 msgstr "Nu afișa niciun dialog; fă orice acțiune (ex: importare) și ieși"
4068
4069 #: ../src/empathy-accounts.c:187
4070 msgid ""
4071 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4072 msgstr ""
4073 "Nu afișa niciun dialog, decât dacă sunt numai conturi de „Persoane din "
4074 "apropiere”"
4075
4076 #: ../src/empathy-accounts.c:191
4077 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4078 msgstr "Alege inițial contul dat (ex: gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4079
4080 #: ../src/empathy-accounts.c:193
4081 msgid "<account-id>"
4082 msgstr "<account-id>"
4083
4084 #: ../src/empathy-accounts.c:198
4085 msgid "- Empathy Accounts"
4086 msgstr "- Conturi Empathy"
4087
4088 #: ../src/empathy-accounts.c:237
4089 msgid "Empathy Accounts"
4090 msgstr "Conturi Empathy"
4091
4092 #: ../src/empathy-debugger.c:66
4093 msgid "Empathy Debugger"
4094 msgstr "Depanator Empathy"
4095
4096 #: ../src/empathy-chat.c:107
4097 msgid "- Empathy Chat Client"
4098 msgstr "- Client de chat Empathy"
4099
4100 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
4101 msgid "Respond"
4102 msgstr "Răspunde"
4103
4104 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
4105 msgid "Reject"
4106 msgstr "Respinge"
4107
4108 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
4109 msgid "Answer"
4110 msgstr "Răspunde"
4111
4112 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
4113 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
4114 msgid "Decline"
4115 msgstr "Refuză"
4116
4117 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
4118 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
4119 msgid "Accept"
4120 msgstr "Acceptă"
4121
4122 #: ../src/empathy-call-observer.c:130
4123 #, c-format
4124 msgid "Missed call from %s"
4125 msgstr "Apel pierdut de la %s"
4126
4127 #: ../src/empathy-call-observer.c:133
4128 #, c-format
4129 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4130 msgstr "%s a încercat să vă sune, dar erați deja în alt apel."
4131
4132 #~ msgid "%s is now offline."
4133 #~ msgstr "%s s-a deconectat."
4134
4135 #~ msgid "%s is now online."
4136 #~ msgstr "%s s-a conectat."
4137
4138 #~ msgid "Context"
4139 #~ msgstr "Context"
4140
4141 #~ msgid "Empathy has asked about importing accounts"
4142 #~ msgstr "Empathy a întrebat despre importul conturilor"
4143
4144 #~ msgid ""
4145 #~ "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
4146 #~ msgstr ""
4147 #~ "Dacă Empathy a întrebat despre importarea conturilor din alte programe."
4148
4149 #~ msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
4150 #~ msgstr ""
4151 #~ "Valoarea de dispersie a fișierului primit nu coincide cu cea a fișierului "
4152 #~ "trimis"
4153
4154 #~ msgid "Add _New Preset"
4155 #~ msgstr "Adăugare preconfigurare _nouă"
4156
4157 #~ msgid "Saved Presets"
4158 #~ msgstr "Preconfigurări salvate"
4159
4160 #~ msgid "Subscription requested by %s"
4161 #~ msgstr "Abonare cerută de %s"