Updated Polish translation
[empathy.git] / po / pl.po
1 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2 # Aviary.pl
3 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
5 # gnomepl@aviary.pl
6 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: empathy\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 12:41+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-04-20 12:42+0200\n"
13 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21 "X-Poedit-Language: Polish\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
25 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
26 msgstr "Rozmawianie przez Google Talk, Facebook, MSN i wiele innych usług"
27
28 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
29 msgid "Empathy"
30 msgstr "Empathy"
31
32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
33 msgid "Empathy Internet Messaging"
34 msgstr "Komunikator Empathy"
35
36 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
37 msgid "IM Client"
38 msgstr "Komunikator"
39
40 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
41 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
42 msgstr "Zawsze otwiera oddzielne okna dla nowych rozmów."
43
44 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
45 msgid ""
46 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
47 "chat."
48 msgstr ""
49 "Znak do dodania po automatycznym uzupełnieniu pseudonimu (klawiszem Tab) "
50 "podczas rozmowy grupowej."
51
52 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
53 msgid "Chat window theme"
54 msgstr "Motyw okna rozmowy"
55
56 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
57 msgid ""
58 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
59 msgstr ""
60 "Oddzielana przecinkami lista języków do sprawdzania pisowni (np. \"en, fr, pl"
61 "\")."
62
63 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
64 msgid "Compact contact list"
65 msgstr "Zmniejszona lista kontaktów"
66
67 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
68 msgid "Connection managers should be used"
69 msgstr "Użycie menedżerów połączeń"
70
71 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
72 msgid "Contact list sort criterion"
73 msgstr "Kryterium sortowania listy kontaktów"
74
75 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
76 msgid "Default directory to select an avatar image from"
77 msgstr "Domyślny katalog, z którego są wybierane awatary"
78
79 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
80 msgid "Disable popup notifications when away"
81 msgstr "Wyłączenie wyskakujących powiadomień podczas nieobecności"
82
83 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
84 msgid "Disable sounds when away"
85 msgstr "Wyłączenie dźwięków podczas nieobecności"
86
87 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
88 msgid "Display incoming events in the status area"
89 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu"
90
91 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
92 msgid ""
93 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
94 "user immediately."
95 msgstr ""
96 "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze stanu. Jeśli zaznaczone, to "
97 "będą natychmiast prezentowane użytkownikowi."
98
99 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
100 msgid "Empathy can publish the user's location"
101 msgstr "Publikowanie położenia użytkownika"
102
103 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
104 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
105 msgstr "Używanie urządzenia GPS do odnajdowania położenia"
106
107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
108 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
109 msgstr "Używanie sieci komórkowej do odnajdowania położenia"
110
111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
112 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
113 msgstr "Używanie sieci do odnajdowania położenia"
114
115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
116 msgid "Empathy default download folder"
117 msgstr "Domyślny katalog pobierania programu Empathy"
118
119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
120 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
121 msgstr "Przeprowadzono migrację dzienników butterfly"
122
123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
124 msgid "Empathy should auto-away when idle"
125 msgstr "Automatyczne ustawienie nieobecności podczas bezczynności"
126
127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
128 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
129 msgstr "Automatyczne łączenie się podczas uruchamiania"
130
131 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
132 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
133 msgstr "Zmniejszenie dokładności położenia"
134
135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
136 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
137 msgstr "Używanie awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy"
138
139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
140 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
141 msgstr "Włączenie narzędzi programistycznych WebKit"
142
143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
144 msgid "Enable popup notifications for new messages"
145 msgstr "Włączenie wyskakujących powiadomień dla nowych wiadomości"
146
147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
148 msgid "Enable spell checker"
149 msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"
150
151 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
152 msgid "Hide main window"
153 msgstr "Ukrycie głównego okna"
154
155 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
156 msgid "Hide the main window."
157 msgstr "Ukrycie głównego okna."
158
159 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
160 msgid "Nick completed character"
161 msgstr "Znak do dodania po uzupełnieniu pseudonimu"
162
163 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
164 msgid "Open new chats in separate windows"
165 msgstr "Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
166
167 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
168 msgid "Path of the Adium theme to use"
169 msgstr "Ścieżka używanego motywu Adium"
170
171 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
172 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
173 msgstr ""
174 "Ścieżka używanego motywu Adium, jeśli dla pokoju rozmowy używany jest motyw "
175 "Adium."
176
177 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
178 msgid "Play a sound for incoming messages"
179 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nadchodzących wiadomości"
180
181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
182 msgid "Play a sound for new conversations"
183 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla nowych rozmów"
184
185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
186 msgid "Play a sound for outgoing messages"
187 msgstr "Odtworzenie dźwięku dla wychodzącej wiadomości"
188
189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
190 msgid "Play a sound when a contact logs in"
191 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się zaloguje"
192
193 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
194 msgid "Play a sound when a contact logs out"
195 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy kontakt się wyloguje"
196
197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
198 msgid "Play a sound when we log in"
199 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się zaloguje"
200
201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
202 msgid "Play a sound when we log out"
203 msgstr "Odtworzenie dźwięku, kiedy użytkownik się wyloguje"
204
205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
206 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
207 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, jeśli okno rozmowy nie jest aktywne"
208
209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
210 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
211 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się zaloguje"
212
213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
214 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
215 msgstr "Wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt się wyloguje"
216
217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
218 msgid "Show avatars"
219 msgstr "Wyświetlanie awatarów"
220
221 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
222 msgid "Show contact list in rooms"
223 msgstr "Wyświetlanie listy kontaktów w pokojach"
224
225 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
226 msgid "Show hint about closing the main window"
227 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi o zamknięciu głównego okna"
228
229 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
230 msgid "Show offline contacts"
231 msgstr "Wyświetlanie kontaktów w trybie offline"
232
233 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
234 msgid "Show protocols"
235 msgstr "Wyświetlanie protokołów"
236
237 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
238 msgid "Spell checking languages"
239 msgstr "Języki sprawdzania pisowni"
240
241 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
242 msgid "The default folder to save file transfers in."
243 msgstr "Domyślny katalog zapisu przesyłanych plików."
244
245 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
246 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
247 msgstr "Ostatni katalog, z którego był wybierany awatar."
248
249 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
250 msgid "The position for the chat window side pane"
251 msgstr "Położenie panelu bocznego okna rozmowy"
252
253 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
254 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
255 msgstr "Przechowane położenie (w pikselach) panelu bocznego okna rozmowy."
256
257 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
258 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
259 msgstr "Motyw używany do wyświetlania rozmowy w oknach rozmowy."
260
261 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
262 msgid "Use graphical smileys"
263 msgstr "Używanie graficznych emotikon"
264
265 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
266 msgid "Use notification sounds"
267 msgstr "Używanie dźwięków powiadomień"
268
269 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
270 msgid "Use theme for chat rooms"
271 msgstr "Używanie motywu dla pokoi rozmowy"
272
273 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
274 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
275 msgstr "Określa, czy publikować położenie użytkownika jego kontaktom."
276
277 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
278 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
279 msgstr "Określa, czy używać urządzenia GPS do odnajdowania położenia."
280
281 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
282 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
283 msgstr "Określa, czy używać sieci komórkowej do odnajdowania położenia."
284
285 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
286 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
287 msgstr "Określa, czy używać sieci do odnajdowania położenia."
288
289 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
290 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
291 msgstr "Określa, czy przeprowadzono migrację dzienników butterfly."
292
293 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
294 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
295 msgstr "Określa, czy automatycznie logować się do kont podczas uruchamiania."
296
297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
298 msgid ""
299 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
300 msgstr ""
301 "Określa, czy automatycznie przechodzić do trybu nieobecności podczas "
302 "bezczynności."
303
304 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
305 msgid ""
306 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
307 msgstr ""
308 "Określa, czy zmniejszać dokładność położenia w celu ochrony prywatności."
309
310 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
311 msgid ""
312 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
313 msgstr "Określa, czy używać awatarów kontaktów jako ikony okna rozmowy."
314
315 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
316 msgid ""
317 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
318 msgstr ""
319 "Określa, czy włączyć narzędzia programistyczne WebKit, takie jak Web "
320 "Inspector."
321
322 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
323 msgid ""
324 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
325 "reconnect."
326 msgstr ""
327 "Określa, czy menedżery łączności powinny być używane do automatycznego "
328 "rozłączenia/ponownego połączenia."
329
330 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
331 msgid ""
332 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
333 msgstr "Określa, czy sprawdzać słowa wprowadzane w podanych językach."
334
335 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
336 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
337 msgstr ""
338 "Określa, czy przekształcać emotikony w rozmowach do postaci graficznej."
339
340 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
341 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
342 msgstr ""
343 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zalogowaniu kontaktów do "
344 "sieci."
345
346 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
347 msgid ""
348 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
349 msgstr ""
350 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wylogowaniu kontaktów z sieci."
351
352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
353 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
354 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o zdarzeniach."
355
356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
357 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
358 msgstr ""
359 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nadchodzących wiadomościach."
360
361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
362 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
363 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o nowych rozmowach."
364
365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
366 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
367 msgstr ""
368 "Określa, czy odtwarzać dźwięk powiadamiający o wychodzących wiadomościach."
369
370 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
371 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
372 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas zalogowania do sieci."
373
374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
375 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
376 msgstr "Określa, czy odtwarzać dźwięk podczas wylogowania z sieci."
377
378 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
379 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
380 msgstr ""
381 "Określa, czy odtwarzać dźwięki powiadomień podczas nieobecności lub "
382 "zajętości."
383
384 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
385 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
386 msgstr ""
387 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
388 "do trybu offline."
389
390 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
391 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
392 msgstr ""
393 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia, kiedy kontakt przechodzi "
394 "do trybu online."
395
396 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
397 msgid ""
398 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
399 "the chat is already opened, but not focused."
400 msgstr ""
401 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
402 "wiadomości, nawet jeśli okno rozmowy jest już otwarte, lecz nie jest aktywne."
403
404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
405 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
406 msgstr ""
407 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas otrzymania nowej "
408 "wiadomości."
409
410 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
411 msgid ""
412 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
413 msgstr ""
414 "Określa, czy wyświetlać awatary dla kontaktów na liście i oknach rozmowy."
415
416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
417 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
418 msgstr "Określa, czy wyświetlać na liście kontakty w trybie offline."
419
420 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
421 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
422 msgstr ""
423 "Określa, czy wyświetlać wyskakujące powiadomienia podczas nieobecności lub "
424 "zajętości."
425
426 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
427 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
428 msgstr "Określa, czy wyświetlać protokoły dla kontaktów na liście."
429
430 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
431 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
432 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w pokojach rozmowy."
433
434 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
435 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
436 msgstr "Określa, czy wyświetlać listę kontaktów w trybie zmniejszonym."
437
438 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
439 msgid ""
440 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
441 "'x' button in the title bar."
442 msgstr ""
443 "Określa, czy wyświetlać okno dialogowe podczas zamykania głównego okna "
444 "przyciskiem \"x\" na pasku tytułowym."
445
446 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
447 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
448 msgstr "Określa, czy używać motywów dla pokoi rozmowy."
449
450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
451 msgid ""
452 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
453 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
454 "the contact list by state."
455 msgstr ""
456 "Określa, jakie kryterium używać podczas sortowania listy kontaktów. "
457 "Domyślnie sortowane jest według nazwy kontaktów za pomocą wartości \"name\". "
458 "Wartość \"state\" spowoduje sortowanie według stanu kontaktu."
459
460 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
461 msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
462 msgstr "Zarządzanie kontami komunikatora i VoIP"
463
464 #. Tweak the dialog
465 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
466 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2271
467 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
468 msgstr "Konta komunikatora i VoIP"
469
470 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:825
471 msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
472 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku, ale plik jest uszkodzony"
473
474 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1113
475 msgid "File transfer not supported by remote contact"
476 msgstr "Przesyłanie plików nie jest obsługiwane przez zdalnego użytkownika"
477
478 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1169
479 msgid "The selected file is not a regular file"
480 msgstr "Wybrany plik nie jest zwykłym plikiem"
481
482 #: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1178
483 msgid "The selected file is empty"
484 msgstr "Wybrany plik jest pusty"
485
486 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:268
487 msgid "Socket type not supported"
488 msgstr "Typ gniazda nie jest obsługiwany"
489
490 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:387
491 msgid "No reason was specified"
492 msgstr "Nie podano powodu"
493
494 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:390
495 msgid "The change in state was requested"
496 msgstr "Zażądano zmiany stanu"
497
498 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:393
499 msgid "You canceled the file transfer"
500 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez użytkownika"
501
502 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:396
503 msgid "The other participant canceled the file transfer"
504 msgstr "Przesłanie pliku zostało anulowane przez drugą stronę"
505
506 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
507 msgid "Error while trying to transfer the file"
508 msgstr "Błąd podczas próby przesłania pliku"
509
510 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
511 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
512 msgstr "Druga strona nie może odebrać pliku"
513
514 #: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405 ../libempathy/empathy-utils.c:383
515 msgid "Unknown reason"
516 msgstr "Nieznany powód"
517
518 #: ../libempathy/empathy-utils.c:304
519 msgid "Available"
520 msgstr "Dostępny"
521
522 #: ../libempathy/empathy-utils.c:306
523 msgid "Busy"
524 msgstr "Zajęty"
525
526 #: ../libempathy/empathy-utils.c:309
527 msgid "Away"
528 msgstr "Nieobecny"
529
530 #: ../libempathy/empathy-utils.c:311
531 msgid "Invisible"
532 msgstr "Niewidoczny"
533
534 #: ../libempathy/empathy-utils.c:313
535 msgid "Offline"
536 msgstr "Offline"
537
538 #. translators: presence type is unknown
539 #. translators: encoding video codec is unknown
540 #. translators: encoding audio codec is unknown
541 #. translators: decoding video codec is unknown
542 #. translators: decoding audio codec is unknown
543 #: ../libempathy/empathy-utils.c:316
544 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1905
545 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1907
546 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1909
547 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1911
548 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Nieznany"
551
552 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
553 msgid "No reason specified"
554 msgstr "Nie podano powodu"
555
556 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357 ../libempathy/empathy-utils.c:413
557 msgid "Status is set to offline"
558 msgstr "Stan został zmieniony na offline"
559
560 #: ../libempathy/empathy-utils.c:359 ../libempathy/empathy-utils.c:393
561 msgid "Network error"
562 msgstr "Błąd sieci"
563
564 #: ../libempathy/empathy-utils.c:361 ../libempathy/empathy-utils.c:395
565 msgid "Authentication failed"
566 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
567
568 #: ../libempathy/empathy-utils.c:363 ../libempathy/empathy-utils.c:397
569 msgid "Encryption error"
570 msgstr "Błąd szyfrowania"
571
572 #: ../libempathy/empathy-utils.c:365
573 msgid "Name in use"
574 msgstr "Pseudonim jest już używany"
575
576 #: ../libempathy/empathy-utils.c:367 ../libempathy/empathy-utils.c:399
577 msgid "Certificate not provided"
578 msgstr "Nie dostarczono certyfikatu"
579
580 #: ../libempathy/empathy-utils.c:369 ../libempathy/empathy-utils.c:401
581 msgid "Certificate untrusted"
582 msgstr "Niezaufany certyfikat"
583
584 #: ../libempathy/empathy-utils.c:371 ../libempathy/empathy-utils.c:403
585 msgid "Certificate expired"
586 msgstr "Certyfikat wygasł"
587
588 #: ../libempathy/empathy-utils.c:373 ../libempathy/empathy-utils.c:405
589 msgid "Certificate not activated"
590 msgstr "Certyfikat nieaktywny"
591
592 #: ../libempathy/empathy-utils.c:375 ../libempathy/empathy-utils.c:407
593 msgid "Certificate hostname mismatch"
594 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie nie zgadza się"
595
596 #: ../libempathy/empathy-utils.c:377 ../libempathy/empathy-utils.c:409
597 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
598 msgstr "Odcisk palca certyfikatu nie zgadza się"
599
600 #: ../libempathy/empathy-utils.c:379 ../libempathy/empathy-utils.c:411
601 msgid "Certificate self-signed"
602 msgstr "Certyfikat został samodzielnie podpisany"
603
604 #: ../libempathy/empathy-utils.c:381
605 msgid "Certificate error"
606 msgstr "Błąd certyfikatu"
607
608 #: ../libempathy/empathy-utils.c:415
609 msgid "Encryption is not available"
610 msgstr "Szyfrowanie nie jest dostępne"
611
612 #: ../libempathy/empathy-utils.c:417
613 msgid "Certificate is invalid"
614 msgstr "Certyfikat jest nieprawidłowy"
615
616 #: ../libempathy/empathy-utils.c:419
617 msgid "Connection has been refused"
618 msgstr "Połączenie zostało odrzucone"
619
620 #: ../libempathy/empathy-utils.c:421
621 msgid "Connection can't be established"
622 msgstr "Nie można ustanowić połączenia"
623
624 #: ../libempathy/empathy-utils.c:423
625 msgid "Connection has been lost"
626 msgstr "Połączenie zostało utracone"
627
628 #: ../libempathy/empathy-utils.c:425
629 msgid "This resource is already connected to the server"
630 msgstr "Ten zasób jest już połączony z serwerem"
631
632 #: ../libempathy/empathy-utils.c:427
633 msgid ""
634 "Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
635 msgstr ""
636 "Połączenie zostało zastąpione nowym połączeniem używając tego samego zasobu"
637
638 #: ../libempathy/empathy-utils.c:430
639 msgid "The account already exists on the server"
640 msgstr "Konto już istnieje na serwerze"
641
642 #: ../libempathy/empathy-utils.c:432
643 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
644 msgstr "Serwer jest obecnie zbyt zajęty, aby obsłużyć połączenie"
645
646 #: ../libempathy/empathy-utils.c:434
647 msgid "Certificate has been revoked"
648 msgstr "Certyfikat został unieważniony"
649
650 #: ../libempathy/empathy-utils.c:436
651 msgid ""
652 "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
653 msgstr ""
654 "Certyfikat używa niebezpiecznego algorytmu szyfrowania lub jest "
655 "kryptograficznie słaby"
656
657 #: ../libempathy/empathy-utils.c:439
658 msgid ""
659 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
660 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
661 msgstr ""
662 "Długość certyfikatu serwera lub głębokość łańcucha certyfikatu serwera "
663 "przekracza ograniczenie wymuszane przez bibliotekę kryptograficzną"
664
665 #: ../libempathy/empathy-utils.c:602
666 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
667 msgid "People Nearby"
668 msgstr "Osoby w pobliżu"
669
670 #: ../libempathy/empathy-utils.c:607
671 msgid "Yahoo! Japan"
672 msgstr "Yahoo! Japonia"
673
674 #: ../libempathy/empathy-utils.c:636
675 msgid "Google Talk"
676 msgstr "Google Talk"
677
678 #: ../libempathy/empathy-utils.c:637
679 msgid "Facebook Chat"
680 msgstr "Facebook Chat"
681
682 #: ../libempathy/empathy-time.c:137
683 #, c-format
684 msgid "%d second ago"
685 msgid_plural "%d seconds ago"
686 msgstr[0] "%d sekundę temu"
687 msgstr[1] "%d sekundy temu"
688 msgstr[2] "%d sekund temu"
689
690 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
691 #, c-format
692 msgid "%d minute ago"
693 msgid_plural "%d minutes ago"
694 msgstr[0] "%d minutę temu"
695 msgstr[1] "%d minuty temu"
696 msgstr[2] "%d minut temu"
697
698 #: ../libempathy/empathy-time.c:147
699 #, c-format
700 msgid "%d hour ago"
701 msgid_plural "%d hours ago"
702 msgstr[0] "%d godzinę temu"
703 msgstr[1] "%d godziny temu"
704 msgstr[2] "%d godzin temu"
705
706 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
707 #, c-format
708 msgid "%d day ago"
709 msgid_plural "%d days ago"
710 msgstr[0] "%d dzień temu"
711 msgstr[1] "%d dni temu"
712 msgstr[2] "%d dni temu"
713
714 #: ../libempathy/empathy-time.c:157
715 #, c-format
716 msgid "%d week ago"
717 msgid_plural "%d weeks ago"
718 msgstr[0] "%d tydzień temu"
719 msgstr[1] "%d tygodnie temu"
720 msgstr[2] "%d tygodni temu"
721
722 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
723 #, c-format
724 msgid "%d month ago"
725 msgid_plural "%d months ago"
726 msgstr[0] "%d miesiąc temu"
727 msgstr[1] "%d miesiące temu"
728 msgstr[2] "%d miesięcy emu"
729
730 #: ../libempathy/empathy-time.c:167
731 msgid "in the future"
732 msgstr "w przyszłości"
733
734 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:491
735 msgid "All"
736 msgstr "Wszystkie"
737
738 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
739 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:643
740 #: ../src/empathy-import-widget.c:321
741 msgid "Account"
742 msgstr "Konto"
743
744 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
745 msgid "Password"
746 msgstr "Hasło"
747
748 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
749 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
750 msgid "Server"
751 msgstr "Serwer"
752
753 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
754 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
755 msgid "Port"
756 msgstr "Port"
757
758 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:757
759 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:814
760 #, c-format
761 msgid "%s:"
762 msgstr "%s:"
763
764 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1166
765 #, c-format
766 msgid "The account %s is edited via My Web Accounts."
767 msgstr "Konto %s modyfikowane w opcji Moje konta internetowe."
768
769 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1172
770 #, c-format
771 msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
772 msgstr "Konta %s nie można modyfikować w programie Empathy."
773
774 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
775 msgid "Launch My Web Accounts"
776 msgstr "Uruchom Moje konta internetowe"
777
778 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1530
779 msgid "Username:"
780 msgstr "Nazwa użytkownika:"
781
782 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1897
783 msgid "A_pply"
784 msgstr "Za_stosuj"
785
786 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1927
787 msgid "L_og in"
788 msgstr "Zal_oguj się"
789
790 #. Account and Identifier
791 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1993
792 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
793 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:520
794 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
795 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1481
796 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
797 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
798 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
799 msgid "Account:"
800 msgstr "Konto:"
801
802 #. translators: this is the label of a checkbox used to enable/disable IM
803 #. * accounts
804 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2006
805 msgid "_Enabled"
806 msgstr "_Włączone"
807
808 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2071
809 msgid "This account already exists on the server"
810 msgstr "To konto już istnieje na serwerze"
811
812 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2074
813 msgid "Create a new account on the server"
814 msgstr "Utworzenie nowego konta na serwerze"
815
816 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2266
817 msgid "Ca_ncel"
818 msgstr "A_nuluj"
819
820 #. To translators: The first parameter is the login id and the
821 #. * second one is the network. The resulting string will be something
822 #. * like: "MyUserName on freenode".
823 #. * You should reverse the order of these arguments if the
824 #. * server should come before the login id in your locale.
825 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2563
826 #, c-format
827 msgid "%1$s on %2$s"
828 msgstr "%1$s na %2$s"
829
830 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
831 #. * string will be something like: "Jabber Account"
832 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2589
833 #, c-format
834 msgid "%s Account"
835 msgstr "Konto %s"
836
837 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2593
838 msgid "New account"
839 msgstr "Nowe konto"
840
841 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
842 msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
843 msgstr "<b>Przykład:</b> MojaNazwaUżytkownika"
844
845 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
846 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
847 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
848 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
849 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
850 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
851 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
852 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
853 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
854 msgid "Advanced"
855 msgstr "Zaawansowane"
856
857 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
858 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
859 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
860 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
861 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
862 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
863 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
864 msgid "Pass_word:"
865 msgstr "_Hasło:"
866
867 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
868 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
869 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
870 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
871 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
872 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
873 msgid "Remember Password"
874 msgstr "Zapamiętaj hasło"
875
876 #. remember password ticky box
877 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
878 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
879 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
880 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
881 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
882 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
883 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
884 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
885 msgid "Remember password"
886 msgstr "Zapamiętywanie hasła"
887
888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
889 msgid "Screen _Name:"
890 msgstr "_Nazwa użytkownika:"
891
892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
893 msgid "What is your AIM password?"
894 msgstr "Hasło AIM:"
895
896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
897 msgid "What is your AIM screen name?"
898 msgstr "Nazwa użytkownika AIM:"
899
900 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
902 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
903 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
905 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
906 msgid "_Port:"
907 msgstr "_Port:"
908
909 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
910 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
914 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
915 msgid "_Server:"
916 msgstr "_Serwer:"
917
918 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
919 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
920 msgid "<b>Example:</b> username"
921 msgstr "<b>Przykład:</b> nazwa_użytkownika"
922
923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
924 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
925 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
926 msgid "Login I_D:"
927 msgstr "Id_entyfikator logowania:"
928
929 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
930 msgid "What is your GroupWise User ID?"
931 msgstr "Identyfikator użytkownika GroupWise:"
932
933 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
934 msgid "What is your GroupWise password?"
935 msgstr "Hasło GroupWise:"
936
937 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
938 msgid "<b>Example:</b> 123456789"
939 msgstr "<b>Przykład:</b> 123456789"
940
941 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
942 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
943 msgid "Ch_aracter set:"
944 msgstr "Zest_aw znaków:"
945
946 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
947 msgid "ICQ _UIN:"
948 msgstr "_UIN ICQ:"
949
950 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
951 msgid "What is your ICQ UIN?"
952 msgstr "UIN ICQ:"
953
954 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
955 msgid "What is your ICQ password?"
956 msgstr "Hasło ICQ:"
957
958 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
959 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
960 msgid "Auto"
961 msgstr "Automatycznie"
962
963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:186
964 msgid "UDP"
965 msgstr "UDP"
966
967 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:189
968 msgid "TCP"
969 msgstr "TCP"
970
971 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:192
972 msgid "TLS"
973 msgstr "TLS"
974
975 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
976 #. * best to keep the English version.
977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:221
978 msgid "Register"
979 msgstr "Rejestrator"
980
981 #. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
982 #. * best to keep the English version.
983 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:226
984 msgid "Options"
985 msgstr "Opcje"
986
987 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:229
988 msgid "None"
989 msgstr "Brak"
990
991 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
992 msgid "Character set:"
993 msgstr "Zestaw znaków:"
994
995 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
996 msgid "Network"
997 msgstr "Sieć"
998
999 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1000 msgid "Network:"
1001 msgstr "Sieć:"
1002
1003 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1004 msgid "Nickname:"
1005 msgstr "Pseudonim:"
1006
1007 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1008 msgid "Password:"
1009 msgstr "Hasło:"
1010
1011 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1012 msgid "Quit message:"
1013 msgstr "Komunikat podczas zakończenia:"
1014
1015 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1016 msgid "Real name:"
1017 msgstr "Imię i nazwisko:"
1018
1019 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1020 msgid "Servers"
1021 msgstr "Serwery"
1022
1023 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1024 msgid "What is your IRC nickname?"
1025 msgstr "Pseudonim IRC:"
1026
1027 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1028 msgid "Which IRC network?"
1029 msgstr "Sieć IRC:"
1030
1031 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1032 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1033 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@gmail.com"
1034
1035 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1036 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1037 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@jabber.org"
1038
1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1040 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1041 msgstr "_Wymagane szyfrowanie (TLS/SSL)"
1042
1043 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1044 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1045 msgstr "Ig_norowanie błędów certyfikatu SSL"
1046
1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1048 msgid "Override server settings"
1049 msgstr "Zastępuje ustawienia serwera"
1050
1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1052 msgid "Priori_ty:"
1053 msgstr "Pri_orytet:"
1054
1055 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1056 msgid "Reso_urce:"
1057 msgstr "_Zasób:"
1058
1059 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1060 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1061 msgid ""
1062 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1063 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1064 "Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1065 "Facebook username if you don't have one."
1066 msgstr ""
1067 "To jest nazwa użytkownika, a nie login serwisu Facebook.\n"
1068 "Jeśli używane jest facebook.com/<b>badger</b>, należy wpisać <b>badger</b>.\n"
1069 "Należy użyć <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">tej strony</a>, "
1070 "aby wybrać nazwę użytkownika serwisu Facebook, jeśli jeszcze jej nie "
1071 "ustawiono."
1072
1073 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1074 msgid "Use old SS_L"
1075 msgstr "Stare szyfrowanie SS_L"
1076
1077 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1078 msgid "What is your Facebook password?"
1079 msgstr "Hasło serwisu Facebook:"
1080
1081 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1082 msgid "What is your Facebook username?"
1083 msgstr "Nazwa użytkownika serwisu Facebook:"
1084
1085 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1086 msgid "What is your Google ID?"
1087 msgstr "Identyfikator Google:"
1088
1089 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1090 msgid "What is your Google password?"
1091 msgstr "Hasło Google:"
1092
1093 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1094 msgid "What is your Jabber ID?"
1095 msgstr "Identyfikator Jabbera:"
1096
1097 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1098 msgid "What is your Jabber password?"
1099 msgstr "Hasło Jabbera:"
1100
1101 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1102 msgid "What is your desired Jabber ID?"
1103 msgstr "Żądany identyfikator Jabbera:"
1104
1105 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1106 msgid "What is your desired Jabber password?"
1107 msgstr "Żądane hasło Jabbera:"
1108
1109 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1110 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1111 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@hotmail.com"
1112
1113 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1114 msgid "What is your Windows Live ID?"
1115 msgstr "Identyfikator Windows Live:"
1116
1117 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1118 msgid "What is your Windows Live password?"
1119 msgstr "Hasło Windows Live:"
1120
1121 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1122 msgid "E-_mail address:"
1123 msgstr "Adres _e-mail:"
1124
1125 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1126 msgid "Nic_kname:"
1127 msgstr "Pseu_donim:"
1128
1129 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1130 msgid "_First Name:"
1131 msgstr "I_mię:"
1132
1133 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1134 msgid "_Jabber ID:"
1135 msgstr "Identyfikator Ja_bbera:"
1136
1137 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1138 msgid "_Last Name:"
1139 msgstr "Na_zwisko:"
1140
1141 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1142 msgid "_Published Name:"
1143 msgstr "Nazwa _opublikowana:"
1144
1145 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1146 msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1147 msgstr "<b>Przykład:</b> użytkownik@mój.serwer.sip"
1148
1149 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1150 msgid "Authentication username:"
1151 msgstr "Nazwa użytkownika uwierzytelnienia:"
1152
1153 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1154 msgid "Discover Binding"
1155 msgstr "Wykrywanie dowiązywania"
1156
1157 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1158 msgid "Discover the STUN server automatically"
1159 msgstr "Automatyczne wykrywanie serwera STUN"
1160
1161 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1162 msgid "Interval (seconds)"
1163 msgstr "Czas między aktualizacjami (w sekundach)"
1164
1165 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1166 msgid "Keep-Alive Options"
1167 msgstr "Opcje \"Keep-Alive\""
1168
1169 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1170 msgid "Loose Routing"
1171 msgstr "Swobodne trasowanie"
1172
1173 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1174 msgid "Mechanism:"
1175 msgstr "Mechanizm:"
1176
1177 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1178 msgid "Miscellaneous Options"
1179 msgstr "Różne opcje"
1180
1181 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1182 msgid "NAT Traversal Options"
1183 msgstr "Opcje przechodzenia NAT"
1184
1185 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1186 msgid "Port:"
1187 msgstr "Port:"
1188
1189 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1190 msgid "Proxy Options"
1191 msgstr "Opcje pośrednika"
1192
1193 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1194 msgid "STUN Server:"
1195 msgstr "Serwer STUN:"
1196
1197 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1198 msgid "Server:"
1199 msgstr "Serwer"
1200
1201 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1202 msgid "Transport:"
1203 msgstr "Transport:"
1204
1205 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1206 msgid "What is your SIP account password?"
1207 msgstr "Hasło konta SIP:"
1208
1209 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1210 msgid "What is your SIP login ID?"
1211 msgstr "Identyfikator loginu SIP:"
1212
1213 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1214 msgid "_Username:"
1215 msgstr "Nazwa _użytkownika:"
1216
1217 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1218 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1219 msgstr "Ig_norowanie zaproszeń konferencyjnych i pokoi rozmowy"
1220
1221 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1222 msgid "What is your Yahoo! ID?"
1223 msgstr "Identyfikator Yahoo!:"
1224
1225 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1226 msgid "What is your Yahoo! password?"
1227 msgstr "Hasło Yahoo!:"
1228
1229 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1230 msgid "Yahoo! I_D:"
1231 msgstr "Id_entyfikator Yahoo!:"
1232
1233 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1234 msgid "_Room List locale:"
1235 msgstr "_Ustawienia językowe listy pokoi:"
1236
1237 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:448
1238 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:524
1239 msgid "Couldn't convert image"
1240 msgstr "Nie można przekonwertować obrazu"
1241
1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1243 msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1244 msgstr ""
1245 "Żaden z akceptowanych formatów obrazu nie jest obsługiwany przez ten system"
1246
1247 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:930
1248 msgid "Select Your Avatar Image"
1249 msgstr "Wybór obrazu awatara"
1250
1251 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:933
1252 msgid "No Image"
1253 msgstr "Brak obrazu"
1254
1255 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:995
1256 msgid "Images"
1257 msgstr "Obrazy"
1258
1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:999
1260 msgid "All Files"
1261 msgstr "Wszystkie pliki"
1262
1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1264 msgid "Click to enlarge"
1265 msgstr "Kliknięcie powiększy"
1266
1267 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:652
1268 msgid "Failed to open private chat"
1269 msgstr "Otwarcie prywatnej rozmowy się nie powiodło"
1270
1271 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:717
1272 msgid "Topic not supported on this conversation"
1273 msgstr "Temat nie jest obsługiwany w czasie tej rozmowy"
1274
1275 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:723
1276 msgid "You are not allowed to change the topic"
1277 msgstr "Brak uprawnienia do zmiany tematu"
1278
1279 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:930
1280 msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1281 msgstr "/clear: usuwa wszystkie wiadomości z bieżącej rozmowy"
1282
1283 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:933
1284 msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1285 msgstr "/topic <temat>: ustawia temat bieżącej rozmowy"
1286
1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:936
1288 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1289 msgstr "/join <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1290
1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:939
1292 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1293 msgstr "/j <identyfikator pokoju rozmów>: dołącza do nowego pokoju rozmów"
1294
1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:944
1296 msgid ""
1297 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1298 "current one"
1299 msgstr ""
1300 "/part [<identyfikator pokoju rozmów>] [<przyczyna>]: opuszcza pokój rozmów, "
1301 "domyślnie bieżący"
1302
1303 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:949
1304 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1305 msgstr ""
1306 "/query <identyfikator kontaktu> [<wiadomość>]: otwiera prywatną rozmowę"
1307
1308 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:952
1309 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1310 msgstr "/msg <identyfikator kontaktu> <wiadomość>: otwiera prywatną rozmowę"
1311
1312 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:955
1313 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1314 msgstr "/nick <pseudonim>: zmienia pseudonim na bieżącym serwerze"
1315
1316 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:958
1317 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1318 msgstr "/me <wiadomość>: wysyła wiadomość DZIAŁANIA do bieżącej rozmowy"
1319
1320 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:961
1321 msgid ""
1322 "/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1323 "send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1324 "join a new chat room\""
1325 msgstr ""
1326 "/say <wiadomość>: wysyła <wiadomość> do bieżącej rozmowy. Jest używane do "
1327 "wysyłania wiadomości zaczynającej się od znaku \"/\". Na przykład: \"/say /"
1328 "join jest używane do dołączenia do nowego pokoju rozmowy\""
1329
1330 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:966
1331 msgid ""
1332 "/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1333 "show its usage."
1334 msgstr ""
1335 "/help [<polecenie>]: wyświetla wszystkie obsługiwane polecenia. Jeśli podano "
1336 "<polecenie>, zostanie wyświetlone jej użycie."
1337
1338 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:976
1339 #, c-format
1340 msgid "Usage: %s"
1341 msgstr "Użycie: %s"
1342
1343 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1015
1344 msgid "Unknown command"
1345 msgstr "Nieznane polecenie"
1346
1347 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1141
1348 msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1349 msgstr "Nieznane polecenie. opcja /help wyświetli dostępne polecenia"
1350
1351 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1278
1352 msgid "offline"
1353 msgstr "offline"
1354
1355 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1281
1356 msgid "invalid contact"
1357 msgstr "nieprawidłowy kontakt"
1358
1359 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1284
1360 msgid "permission denied"
1361 msgstr "brak dostępu"
1362
1363 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1287
1364 msgid "too long message"
1365 msgstr "za długa wiadomość"
1366
1367 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1290
1368 msgid "not implemented"
1369 msgstr "niezaimplementowane"
1370
1371 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1294
1372 msgid "unknown"
1373 msgstr "nieznany"
1374
1375 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1298
1376 #, c-format
1377 msgid "Error sending message '%s': %s"
1378 msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości \"%s\": %s"
1379
1380 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1359 ../src/empathy-chat-window.c:717
1381 msgid "Topic:"
1382 msgstr "Temat:"
1383
1384 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1371
1385 #, c-format
1386 msgid "Topic set to: %s"
1387 msgstr "Temat ustawiony na: %s"
1388
1389 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1373
1390 msgid "No topic defined"
1391 msgstr "Temat nie został określony"
1392
1393 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1872
1394 msgid "(No Suggestions)"
1395 msgstr "(brak podpowiedzi)"
1396
1397 #. translators: %s is the selected word
1398 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1940
1399 #, c-format
1400 msgid "Add '%s' to Dictionary"
1401 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika"
1402
1403 #. translators: first %s is the selected word,
1404 #. * second %s is the language name of the target dictionary
1405 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1977
1406 #, c-format
1407 msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1408 msgstr "Dodaj \"%s\" do słownika %s"
1409
1410 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2034
1411 msgid "Insert Smiley"
1412 msgstr "Wstaw emotikonę"
1413
1414 #. send button
1415 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2052
1416 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1808
1417 msgid "_Send"
1418 msgstr "_Wyślij"
1419
1420 #. Spelling suggestions
1421 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2087
1422 msgid "_Spelling Suggestions"
1423 msgstr "Podpowiedzi pi_sowni"
1424
1425 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2176
1426 msgid "Failed to retrieve recent logs"
1427 msgstr "Pobranie ostatnich dzienników się nie powiodło"
1428
1429 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287
1430 #, c-format
1431 msgid "%s has disconnected"
1432 msgstr "Użytkownik %s został rozłączony"
1433
1434 #. translators: reverse the order of these arguments
1435 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1436 #.
1437 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2294
1438 #, c-format
1439 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1440 msgstr "Użytkownik %1$s został wyrzucony przez użytkownika %2$s"
1441
1442 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2297
1443 #, c-format
1444 msgid "%s was kicked"
1445 msgstr "Użytkownik %s został wyrzucony"
1446
1447 #. translators: reverse the order of these arguments
1448 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
1449 #.
1450 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2305
1451 #, c-format
1452 msgid "%1$s was banned by %2$s"
1453 msgstr "Użytkownik %1$s został zablokowany przez użytkownika %2$s"
1454
1455 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2308
1456 #, c-format
1457 msgid "%s was banned"
1458 msgstr "Użytkownik %s został zablokowany"
1459
1460 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2312
1461 #, c-format
1462 msgid "%s has left the room"
1463 msgstr "Użytkownik %s opuścił pokój"
1464
1465 #. Note to translators: this string is appended to
1466 #. * notifications like "foo has left the room", with the message
1467 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1468 #. * please let us know. :-)
1469 #.
1470 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2321
1471 #, c-format
1472 msgid " (%s)"
1473 msgstr " (%s)"
1474
1475 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2346
1476 #, c-format
1477 msgid "%s has joined the room"
1478 msgstr "Użytkownik %s dołączył do pokoju"
1479
1480 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2371
1481 #, c-format
1482 msgid "%s is now known as %s"
1483 msgstr "Użytkownik %s jest teraz znany jako %s"
1484
1485 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2510
1486 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1953
1487 #: ../src/empathy-event-manager.c:1126
1488 msgid "Disconnected"
1489 msgstr "Rozłączony"
1490
1491 #. Add message
1492 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3140
1493 msgid "Would you like to store this password?"
1494 msgstr "Zachować hasło?"
1495
1496 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3146
1497 msgid "Remember"
1498 msgstr "Zapamiętaj"
1499
1500 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3156
1501 msgid "Not now"
1502 msgstr "Nie teraz"
1503
1504 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3200
1505 msgid "Retry"
1506 msgstr "Ponów"
1507
1508 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3204
1509 msgid "Wrong password; please try again:"
1510 msgstr "Błędne hasło. Proszę spróbować ponownie:"
1511
1512 #. Add message
1513 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3321
1514 msgid "This room is protected by a password:"
1515 msgstr "Ten pokój jest chroniony hasłem:"
1516
1517 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3348
1518 msgid "Join"
1519 msgstr "Dołącz"
1520
1521 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3518 ../src/empathy-event-manager.c:1147
1522 msgid "Connected"
1523 msgstr "Połączony"
1524
1525 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3571
1526 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:650
1527 msgid "Conversation"
1528 msgstr "Rozmowa"
1529
1530 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:422
1531 msgid "Unknown or invalid identifier"
1532 msgstr "Nieznany lub nieprawidłowy identyfikator"
1533
1534 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:424
1535 msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1536 msgstr "Blokowanie kontaktów jest tymczasowo niedostępne"
1537
1538 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:426
1539 msgid "Contact blocking unavailable"
1540 msgstr "Blokowanie kontaktów jest niedostępne"
1541
1542 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:428
1543 msgid "Permission Denied"
1544 msgstr "Brak dostępu"
1545
1546 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:432
1547 msgid "Could not block contact"
1548 msgstr "Nie można zablokować kontaktu"
1549
1550 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:701
1551 msgid "Edit Blocked Contacts"
1552 msgstr "Modyfikacja zablokowanych kontaktów"
1553
1554 #. Copy Link Address menu item
1555 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1556 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:794
1557 msgid "_Copy Link Address"
1558 msgstr "S_kopiuj adres odnośnika"
1559
1560 #. Open Link menu item
1561 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1562 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:801
1563 msgid "_Open Link"
1564 msgstr "_Otwórz odnośnik"
1565
1566 #. Translators: timestamp displayed between conversations in
1567 #. * chat windows (strftime format string)
1568 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:420
1569 msgid "%A %B %d %Y"
1570 msgstr "%A %d %B %Y"
1571
1572 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1573 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1574 msgid "Edit Contact Information"
1575 msgstr "Modyfikowanie informacji o kontakcie"
1576
1577 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1578 msgid "Personal Information"
1579 msgstr "Informacje osobiste"
1580
1581 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1582 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1583 msgid "New Contact"
1584 msgstr "Nowy kontakt"
1585
1586 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
1587 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:199
1588 #, c-format
1589 msgid "Block %s?"
1590 msgstr "Zablokować użytkownika %s?"
1591
1592 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
1593 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:247
1594 #, c-format
1595 msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1596 msgstr "Na pewno zablokować użytkownika \"%s\"?"
1597
1598 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
1599 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:269
1600 msgid "_Block"
1601 msgstr "Za_blokuj"
1602
1603 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
1604 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:278
1605 msgid "_Report this contact as abusive"
1606 msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1607 msgstr[0] "Zgł_oś ten kontakt jako obraźliwy"
1608 msgstr[1] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1609 msgstr[2] "Zgł_oś te kontakty jako obraźliwe"
1610
1611 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1612 msgid "Decide _Later"
1613 msgstr "Z_decyduj później"
1614
1615 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1616 msgid "Subscription Request"
1617 msgstr "Prośba o upoważnienie"
1618
1619 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1620 msgid "_Block User"
1621 msgstr "Za_blokuj użytkownika"
1622
1623 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:71
1624 msgid "Ungrouped"
1625 msgstr "Nie w grupach"
1626
1627 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:72
1628 msgid "Favorite People"
1629 msgstr "Ulubione osoby"
1630
1631 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1987
1632 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2343
1633 #, c-format
1634 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1635 msgstr "Na pewno usunąć grupę \"%s\"?"
1636
1637 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1989
1638 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2346
1639 msgid "Removing group"
1640 msgstr "Usuwanie grupy"
1641
1642 #. Remove
1643 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2038
1644 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2115
1645 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2401
1646 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2594
1647 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
1648 msgid "_Remove"
1649 msgstr "_Usuń"
1650
1651 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2068
1652 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2465
1653 #, c-format
1654 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1655 msgstr "Na pewno usunąć kontakt \"%s\"?"
1656
1657 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2070
1658 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2486
1659 msgid "Removing contact"
1660 msgstr "Usuwanie kontaktu"
1661
1662 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:219
1663 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
1664 msgid "_Add Contact…"
1665 msgstr "_Dodaj kontakt…"
1666
1667 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:299
1668 msgid "_Block Contact"
1669 msgstr "Za_blokuj kontakt"
1670
1671 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:328
1672 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:517
1673 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
1674 msgid "_Chat"
1675 msgstr "_Rozmowa"
1676
1677 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:359
1678 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:560
1679 msgctxt "menu item"
1680 msgid "_Audio Call"
1681 msgstr "Rozmow_a głosowa"
1682
1683 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:390
1684 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:602
1685 msgctxt "menu item"
1686 msgid "_Video Call"
1687 msgstr "_Wideorozmowa"
1688
1689 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:436
1690 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:645
1691 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
1692 msgid "_Previous Conversations"
1693 msgstr "_Poprzednie rozmowy"
1694
1695 # to jest w menu
1696 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:458
1697 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:686
1698 msgid "Send File"
1699 msgstr "Wyślij plik"
1700
1701 # to jest w menu
1702 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:481
1703 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:728
1704 msgid "Share My Desktop"
1705 msgstr "Współdziel pulpit"
1706
1707 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:521
1708 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1763
1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:763
1710 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
1711 msgid "Favorite"
1712 msgstr "Ulubione"
1713
1714 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:550
1715 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:791
1716 msgid "Infor_mation"
1717 msgstr "Infor_macje"
1718
1719 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:596
1720 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1721 msgid "_Edit"
1722 msgstr "_Modyfikuj"
1723
1724 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:650
1725 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:972
1726 #: ../src/empathy-chat-window.c:935
1727 msgid "Inviting you to this room"
1728 msgstr "Zapraszanie do tego pokoju"
1729
1730 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:681
1731 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1019
1732 msgid "_Invite to Chat Room"
1733 msgstr "_Zaproś do pokoju rozmowy"
1734
1735 #. Title
1736 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:513
1737 msgid "Search contacts"
1738 msgstr "Wyszukiwanie kontaktów"
1739
1740 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:543
1741 msgid "Search: "
1742 msgstr "Wyszukaj:"
1743
1744 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:601
1745 msgid "_Add Contact"
1746 msgstr "_Dodaj kontakt"
1747
1748 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:619
1749 msgid "No contacts found"
1750 msgstr "Nie odnaleziono kontaktów"
1751
1752 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1753 msgid "Select a contact"
1754 msgstr "Wybór kontaktu"
1755
1756 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:295
1757 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1758 msgid "Full name:"
1759 msgstr "Imię i nazwisko:"
1760
1761 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:296
1762 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1763 msgid "Phone number:"
1764 msgstr "Numer telefonu:"
1765
1766 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:297
1767 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1768 msgid "E-mail address:"
1769 msgstr "Adres e-mail:"
1770
1771 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:298
1772 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1773 msgid "Website:"
1774 msgstr "Witryna WWW:"
1775
1776 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:299
1777 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1778 msgid "Birthday:"
1779 msgstr "Urodziny:"
1780
1781 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:762
1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
1783 msgid "Country ISO Code:"
1784 msgstr "Kod ISO kraju:"
1785
1786 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:764
1787 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
1788 msgid "Country:"
1789 msgstr "Kraj:"
1790
1791 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:766
1792 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
1793 msgid "State:"
1794 msgstr "Stan/województwo:"
1795
1796 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:768
1797 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
1798 msgid "City:"
1799 msgstr "Miasto:"
1800
1801 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:770
1802 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
1803 msgid "Area:"
1804 msgstr "Obszar:"
1805
1806 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:772
1807 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
1808 msgid "Postal Code:"
1809 msgstr "Kod pocztowy:"
1810
1811 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:774
1812 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
1813 msgid "Street:"
1814 msgstr "Ulica:"
1815
1816 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:776
1817 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:502
1818 msgid "Building:"
1819 msgstr "Budynek:"
1820
1821 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:778
1822 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:504
1823 msgid "Floor:"
1824 msgstr "Piętro:"
1825
1826 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:780
1827 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:506
1828 msgid "Room:"
1829 msgstr "Pokój:"
1830
1831 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:782
1832 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:508
1833 msgid "Text:"
1834 msgstr "Tekst:"
1835
1836 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:784
1837 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:510
1838 msgid "Description:"
1839 msgstr "Opis:"
1840
1841 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:786
1842 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:512
1843 msgid "URI:"
1844 msgstr "Adres URI:"
1845
1846 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
1847 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:514
1848 msgid "Accuracy Level:"
1849 msgstr "Poziom dokładności:"
1850
1851 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:790
1852 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:516
1853 msgid "Error:"
1854 msgstr "Błąd:"
1855
1856 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:792
1857 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:518
1858 msgid "Vertical Error (meters):"
1859 msgstr "Błąd w pionie (metry):"
1860
1861 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:794
1862 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:520
1863 msgid "Horizontal Error (meters):"
1864 msgstr "Błąd w poziomie (metry):"
1865
1866 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:796
1867 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:522
1868 msgid "Speed:"
1869 msgstr "Prędkość:"
1870
1871 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
1872 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
1873 msgid "Bearing:"
1874 msgstr "Kierunek:"
1875
1876 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
1877 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
1878 msgid "Climb Speed:"
1879 msgstr "Prędkość wznoszenia:"
1880
1881 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:802
1882 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:528
1883 msgid "Last Updated on:"
1884 msgstr "Ostatnia aktualizacja:"
1885
1886 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:804
1887 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:530
1888 msgid "Longitude:"
1889 msgstr "Długość geograficzna:"
1890
1891 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:806
1892 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:532
1893 msgid "Latitude:"
1894 msgstr "Szerokość geograficzna:"
1895
1896 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:808
1897 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:534
1898 msgid "Altitude:"
1899 msgstr "Wysokość n.p.m.:"
1900
1901 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
1902 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:888
1903 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:616
1904 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:633
1905 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1906 msgid "Location"
1907 msgstr "Położenie"
1908
1909 #. translators: format is "Location, $date"
1910 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:890
1911 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:635
1912 #, c-format
1913 msgid "%s, %s"
1914 msgstr "%s, %s"
1915
1916 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:942
1917 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:684
1918 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1919 msgstr "%e %B %Y o %R UTC"
1920
1921 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1024
1922 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:919
1923 msgid "Save Avatar"
1924 msgstr "Zapisanie awatara"
1925
1926 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1080
1927 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:977
1928 msgid "Unable to save avatar"
1929 msgstr "Nie można zapisać awatara"
1930
1931 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1932 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1933 msgstr "<b>Położenie</b> w dniu\t"
1934
1935 #. Alias
1936 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1937 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1307
1938 msgid "Alias:"
1939 msgstr "Alias:"
1940
1941 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1942 msgid "Client Information"
1943 msgstr "Informacje o kliencie"
1944
1945 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1946 msgid "Client:"
1947 msgstr "Klient:"
1948
1949 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1950 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1951 msgid "Contact Details"
1952 msgstr "Szczegóły kontaktu"
1953
1954 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
1955 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
1956 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1957 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1511
1958 msgid "Identifier:"
1959 msgstr "Identyfikator:"
1960
1961 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1962 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1963 msgid "Information requested…"
1964 msgstr "Żądanie informacji…"
1965
1966 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1967 msgid "OS:"
1968 msgstr "System operacyjny:"
1969
1970 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
1971 msgid "Version:"
1972 msgstr "Wersja:"
1973
1974 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:332
1975 msgid "Groups"
1976 msgstr "Grupy"
1977
1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:344
1979 msgid ""
1980 "Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1981 "select more than one group or no groups."
1982 msgstr ""
1983 "Proszę wybrać grupy, w których ma się pojawić ten kontakt. Można wybrać "
1984 "więcej niż jedną grupę lub nie wybierać żadnej."
1985
1986 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:363
1987 msgid "_Add Group"
1988 msgstr "Dod_aj grupę"
1989
1990 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
1991 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
1992 msgid "Select"
1993 msgstr "Wybór"
1994
1995 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
1996 #: ../src/empathy-main-window.c:1436
1997 msgid "Group"
1998 msgstr "Grupa"
1999
2000 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
2001 msgid "The following identity will be blocked:"
2002 msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2003 msgstr[0] "Następująca osoba zostanie zablokowana:"
2004 msgstr[1] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2005 msgstr[2] "Następujące osoby zostaną zablokowane:"
2006
2007 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:259
2008 msgid "The following identity can not be blocked:"
2009 msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2010 msgstr[0] "Następująca osoba nie może zostać zablokowana:"
2011 msgstr[1] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2012 msgstr[2] "Następujące osoby nie mogą zostać zablokowane:"
2013
2014 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2015 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
2016 msgid "Linked Contacts"
2017 msgstr "Połączone kontakty"
2018
2019 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:354
2020 msgid "Select contacts to link"
2021 msgstr "Wybór kontaktów do połączenia"
2022
2023 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
2024 msgid "New contact preview"
2025 msgstr "Podgląd nowego kontaktu"
2026
2027 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:472
2028 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2029 msgstr "Kontakty zaznaczone na liście po lewej stronie zostaną połączone."
2030
2031 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2032 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2033 #. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2034 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:131
2035 #, c-format
2036 msgid "%s (%s)"
2037 msgstr "%s (%s)"
2038
2039 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:839
2040 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2041 msgid "_Edit"
2042 msgstr "_Modyfikuj"
2043
2044 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2045 #. * to form a meta-contact".
2046 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:865
2047 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2048 msgid "_Link Contacts…"
2049 msgstr "_Połącz kontakty…"
2050
2051 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2308
2052 msgid "Delete and _Block"
2053 msgstr "Usuń i za_blokuj"
2054
2055 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2474
2056 #, c-format
2057 msgid ""
2058 "Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2059 "remove all the contacts which make up this linked contact."
2060 msgstr ""
2061 "Na pewno usunąć metakontakt \"%s\"? Wszystkie kontakty tworzące metakontakt "
2062 "zostaną usunięte."
2063
2064 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1652
2065 #, c-format
2066 msgid "Linked contact containing %u contact"
2067 msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2068 msgstr[0] "Metakontakt zawierający %u kontakt"
2069 msgstr[1] "Metakontakt zawierający %u kontakty"
2070 msgstr[2] "Metakontakt zawierający %u kontaktów"
2071
2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2073 msgid "<b>Location</b> at (date)"
2074 msgstr "<b>Położenie</b> w (dniu)"
2075
2076 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2077 msgid "Online from a phone or mobile device"
2078 msgstr "Online z telefonu lub urządzenia przenośnego"
2079
2080 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2081 msgid "New Network"
2082 msgstr "Nowa sieć"
2083
2084 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2085 msgid "Choose an IRC network"
2086 msgstr "Wybór sieci IRC"
2087
2088 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2089 msgid "Reset _Networks List"
2090 msgstr "Przywróć listę _sieci"
2091
2092 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2093 msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2094 msgid "Select"
2095 msgstr "Wybierz"
2096
2097 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2098 msgid "new server"
2099 msgstr "nowy serwer"
2100
2101 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2102 msgid "SSL"
2103 msgstr "SSL"
2104
2105 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2106 #. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2107 #. * is a verb.
2108 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2109 msgid "Link Contacts"
2110 msgstr "Połączenie kontaktów"
2111
2112 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2113 msgctxt "Unlink individual (button)"
2114 msgid "_Unlink…"
2115 msgstr "_Rozłącz…"
2116
2117 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2118 msgid ""
2119 "Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2120 msgstr "Całkowicie rozdziela wyświetlany metakontakt na tworzące go kontakty."
2121
2122 #. Add button
2123 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2124 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2125 #. * meta-contact".
2126 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2127 msgid "_Link"
2128 msgstr "_Połącz"
2129
2130 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2131 #, c-format
2132 msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2133 msgstr "Rozłączyć metakontakt \"%s\"?"
2134
2135 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2136 msgid ""
2137 "Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2138 "split the linked contacts into separate contacts."
2139 msgstr ""
2140 "Na pewno rozłączyć ten metakontakt? Metakontakty zostaną całkowicie "
2141 "rozłączone na tworzące go kontakty."
2142
2143 #: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2144 msgctxt "Unlink individual (button)"
2145 msgid "_Unlink"
2146 msgstr "_Rozłącz"
2147
2148 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:660
2149 msgid "Date"
2150 msgstr "Data"
2151
2152 #. Tab Label
2153 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2154 msgid "Conversations"
2155 msgstr "Rozmowy"
2156
2157 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2158 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2159 msgid "Find Next"
2160 msgstr "Znajdź następny"
2161
2162 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2163 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2164 msgid "Find Previous"
2165 msgstr "Znajdź poprzedni"
2166
2167 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2168 msgid "Previous Conversations"
2169 msgstr "Poprzednie rozmowy"
2170
2171 #. Tab Label
2172 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2173 msgid "Search"
2174 msgstr "Wyszukiwanie"
2175
2176 #. Searching *for* something
2177 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2178 msgid "_For:"
2179 msgstr "Wy_szukaj:"
2180
2181 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2182 msgid "Contact ID:"
2183 msgstr "Identyfikator kontaktu:"
2184
2185 #. add chat button
2186 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:171
2187 msgid "C_hat"
2188 msgstr "_Rozmowa"
2189
2190 #. Tweak the dialog
2191 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:181
2192 msgid "New Conversation"
2193 msgstr "Nowa rozmowa"
2194
2195 #. add video toggle
2196 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:253
2197 msgid "Send _Video"
2198 msgstr "Wyślij obraz _wideo"
2199
2200 #. add chat button
2201 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:261
2202 msgid "C_all"
2203 msgstr "_Rozmowa głosowa"
2204
2205 #. Tweak the dialog
2206 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:271
2207 msgid "New Call"
2208 msgstr "Nowa rozmowa głosowa"
2209
2210 #: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "Enter your password for account\n"
2214 "<b>%s</b>"
2215 msgstr ""
2216 "Proszę wprowadzić hasło\n"
2217 "<b>%s</b>"
2218
2219 #. COL_STATUS_TEXT
2220 #. COL_STATE_ICON_NAME
2221 #. COL_STATE
2222 #. COL_DISPLAY_MARKUP
2223 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2224 #. COL_TYPE
2225 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:170
2226 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:206
2227 msgid "Custom Message…"
2228 msgstr "Własna wiadomość…"
2229
2230 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:223
2231 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
2232 msgid "Edit Custom Messages…"
2233 msgstr "Zmodyfikuj własne wiadomości…"
2234
2235 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:348
2236 msgid "Click to remove this status as a favorite"
2237 msgstr "Kliknięcie usunie ten stan z ulubionych"
2238
2239 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:357
2240 msgid "Click to make this status a favorite"
2241 msgstr "Kliknięcie doda ten stan do ulubionych"
2242
2243 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:391
2244 msgid "Set status"
2245 msgstr "Ustaw stan"
2246
2247 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:946
2248 msgid "Set your presence and current status"
2249 msgstr "Ustawienie obecności i obecnego stanu"
2250
2251 #. Custom messages
2252 #: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1134
2253 msgid "Custom messages…"
2254 msgstr "Własne wiadomości…"
2255
2256 #. Create account
2257 #. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2258 #. * "Yahoo!"
2259 #.
2260 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2261 #, c-format
2262 msgid "New %s account"
2263 msgstr "Nowe konto %s"
2264
2265 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2266 msgid "Find:"
2267 msgstr "Wyszukiwanie:"
2268
2269 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2270 msgid "Match case"
2271 msgstr "Rozróżnianie wielkości liter"
2272
2273 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2274 msgid "Phrase not found"
2275 msgstr "Nie odnaleziono napisu"
2276
2277 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2278 msgid "Received an instant message"
2279 msgstr "Otrzymano wiadomość tekstową"
2280
2281 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2282 msgid "Sent an instant message"
2283 msgstr "Wysyłano wiadomość tekstową"
2284
2285 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2286 msgid "Incoming chat request"
2287 msgstr "Przychodzące żądanie rozmowy"
2288
2289 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2290 msgid "Contact connected"
2291 msgstr "Kontakt połączony"
2292
2293 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2294 msgid "Contact disconnected"
2295 msgstr "Kontakt rozłączony"
2296
2297 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2298 msgid "Connected to server"
2299 msgstr "Połączony z serwerem"
2300
2301 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2302 msgid "Disconnected from server"
2303 msgstr "Rozłączony z serwera"
2304
2305 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2306 msgid "Incoming voice call"
2307 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
2308
2309 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2310 msgid "Outgoing voice call"
2311 msgstr "Wychodząca rozmowa głosowa"
2312
2313 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2314 msgid "Voice call ended"
2315 msgstr "Rozmowa głosowa zakończona"
2316
2317 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
2318 msgid "Enter Custom Message"
2319 msgstr "Wprowadzenie własnej wiadomości"
2320
2321 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
2322 msgid "Edit Custom Messages"
2323 msgstr "Modyfikowanie własnej wiadomości"
2324
2325 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
2326 msgid "Save _New Status Message"
2327 msgstr "Zapisz _nową wiadomość stanu"
2328
2329 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
2330 msgid "Saved Status Messages"
2331 msgstr "Zapisane wiadomości stanu"
2332
2333 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
2334 msgid "Classic"
2335 msgstr "Klasyczny"
2336
2337 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
2338 msgid "Simple"
2339 msgstr "Prosty"
2340
2341 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
2342 msgid "Clean"
2343 msgstr "Czysty"
2344
2345 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2346 msgid "Blue"
2347 msgstr "Niebieski"
2348
2349 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2350 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2351 msgstr "Nie można zweryfikować tożsamości dostarczanej przez serwer rozmów."
2352
2353 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2354 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2355 msgstr "Certyfikat nie został podpisany przez ośrodek certyfikacji."
2356
2357 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2358 msgid "The certificate has expired."
2359 msgstr "Certyfikat wygasł."
2360
2361 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2362 msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2363 msgstr "Certyfikat nie jest jeszcze aktywny."
2364
2365 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2366 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2367 msgstr "Certyfikat nie zawiera oczekiwanego odcisku palca."
2368
2369 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2370 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2371 msgstr ""
2372 "Nazwa komputera zweryfikowana przez certyfikat nie zgadza się z nazwą "
2373 "serwera."
2374
2375 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2376 msgid "The certificate is self-signed."
2377 msgstr "Certyfikat został podpisany przez wystawcę."
2378
2379 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2380 msgid ""
2381 "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2382 msgstr "Certyfikat został cofnięty przez odpowiedni ośrodek certyfikacji."
2383
2384 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2385 msgid "The certificate is cryptographically weak."
2386 msgstr "Certyfikat jest kryptograficznie słaby."
2387
2388 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2389 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2390 msgstr "Długość certyfikatu przekracza weryfikowalne ograniczenia."
2391
2392 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2393 msgid "The certificate is malformed."
2394 msgstr "Nieprawidłowy format certyfikatu."
2395
2396 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2397 #, c-format
2398 msgid "Expected hostname: %s"
2399 msgstr "Oczekiwana nazwa komputera: %s"
2400
2401 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2402 #, c-format
2403 msgid "Certificate hostname: %s"
2404 msgstr "Nazwa komputera w certyfikacie: %s"
2405
2406 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2407 msgid "Continue"
2408 msgstr "Kontynuuj"
2409
2410 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2411 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2412 msgstr "To połączenie jest niezaufane. Kontynuować mimo to?"
2413
2414 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2415 msgid "Remember this choice for future connections"
2416 msgstr "Zapamiętanie tego wyboru dla przyszłych połączeń"
2417
2418 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2419 msgid "Certificate Details"
2420 msgstr "Szczegóły certyfikatu"
2421
2422 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1705
2423 msgid "Unable to open URI"
2424 msgstr "Nie można otworzyć adresu URI"
2425
2426 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1800
2427 msgid "Select a file"
2428 msgstr "Wybór pliku"
2429
2430 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1872
2431 msgid "Insufficient free space to save file"
2432 msgstr "Brak wolnego miejsca, aby zapisać plik"
2433
2434 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1880
2435 #, c-format
2436 msgid ""
2437 "%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2438 "Please choose another location."
2439 msgstr ""
2440 "Wymagane jest %s wolnego miejsca, aby zapisać ten plik, ale dostępne jest "
2441 "tylko %s. Proszę wybrać inne położenie."
2442
2443 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1924
2444 #, c-format
2445 msgid "Incoming file from %s"
2446 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
2447
2448 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2449 msgid "Current Locale"
2450 msgstr "Bieżące ustawienia językowe"
2451
2452 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2453 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2454 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2455 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2456 msgid "Arabic"
2457 msgstr "arabskie"
2458
2459 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2460 msgid "Armenian"
2461 msgstr "armeńskie"
2462
2463 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2464 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2465 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2466 msgid "Baltic"
2467 msgstr "bałtyckie"
2468
2469 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2470 msgid "Celtic"
2471 msgstr "celtyckie"
2472
2473 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2474 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2475 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2476 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2477 msgid "Central European"
2478 msgstr "środkowoeuropejskie"
2479
2480 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2481 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2482 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2483 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2484 msgid "Chinese Simplified"
2485 msgstr "chińskie uproszczone"
2486
2487 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2488 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2489 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2490 msgid "Chinese Traditional"
2491 msgstr "chińskie tradycyjne"
2492
2493 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2494 msgid "Croatian"
2495 msgstr "chorwackie"
2496
2497 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2498 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2499 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2500 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2501 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2502 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2503 msgid "Cyrillic"
2504 msgstr "cyrylica"
2505
2506 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2507 msgid "Cyrillic/Russian"
2508 msgstr "cyrylica/rosyjskie"
2509
2510 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2511 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2512 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2513 msgstr "cyrylica/ukraińskie"
2514
2515 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2516 msgid "Georgian"
2517 msgstr "gruzińskie"
2518
2519 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2520 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2521 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2522 msgid "Greek"
2523 msgstr "greckie"
2524
2525 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2526 msgid "Gujarati"
2527 msgstr "gudżarackie"
2528
2529 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2530 msgid "Gurmukhi"
2531 msgstr "gurmukhi"
2532
2533 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2534 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2535 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2536 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2537 msgid "Hebrew"
2538 msgstr "hebrajskie"
2539
2540 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2541 msgid "Hebrew Visual"
2542 msgstr "hebrajskie wizualne"
2543
2544 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2545 msgid "Hindi"
2546 msgstr "hinduskie"
2547
2548 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2549 msgid "Icelandic"
2550 msgstr "islandzkie"
2551
2552 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2553 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2554 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2555 msgid "Japanese"
2556 msgstr "japońskie"
2557
2558 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2559 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2560 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2561 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2562 msgid "Korean"
2563 msgstr "koreańskie"
2564
2565 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2566 msgid "Nordic"
2567 msgstr "nordyckie"
2568
2569 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2570 msgid "Persian"
2571 msgstr "perskie"
2572
2573 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2574 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2575 msgid "Romanian"
2576 msgstr "rumuńskie"
2577
2578 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2579 msgid "South European"
2580 msgstr "południowoeuropejskie"
2581
2582 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2583 msgid "Thai"
2584 msgstr "tajskie"
2585
2586 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2587 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2588 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2589 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2590 msgid "Turkish"
2591 msgstr "tureckie"
2592
2593 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2594 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2595 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2596 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2597 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2598 msgid "Unicode"
2599 msgstr "Unikod"
2600
2601 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2602 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2603 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2604 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2605 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2606 msgid "Western"
2607 msgstr "zachodnie"
2608
2609 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2610 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2611 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2612 msgid "Vietnamese"
2613 msgstr "wietnamskie"
2614
2615 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2616 msgid "The selected contact cannot receive files."
2617 msgstr "Wybrany kontakt nie może odbierać plików."
2618
2619 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2620 msgid "The selected contact is offline."
2621 msgstr "Wybrany kontakt jest w trybie offline."
2622
2623 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2624 msgid "No error message"
2625 msgstr "Brak komunikatu błędu"
2626
2627 #: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2628 msgid "Instant Message (Empathy)"
2629 msgstr "Wiadomość (Empathy)"
2630
2631 #: ../src/empathy.c:308
2632 msgid "Don't connect on startup"
2633 msgstr "Bez łączenia podczas uruchamiania"
2634
2635 #: ../src/empathy.c:312
2636 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2637 msgstr "Bez wyświetlania listy kontaktów lub innych okien podczas uruchamiania"
2638
2639 #: ../src/empathy.c:320
2640 msgid "- Empathy IM Client"
2641 msgstr " - komunikator Empathy"
2642
2643 #: ../src/empathy.c:499
2644 msgid "Error contacting the Account Manager"
2645 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont"
2646
2647 #: ../src/empathy.c:501
2648 #, c-format
2649 msgid ""
2650 "There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2651 "The error was:\n"
2652 "\n"
2653 "%s"
2654 msgstr ""
2655 "Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z menedżerem kont Telepathy. "
2656 "Błąd:\n"
2657 "\n"
2658 "%s"
2659
2660 #: ../src/empathy-about-dialog.c:81
2661 msgid ""
2662 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2663 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2664 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2665 "version."
2666 msgstr ""
2667 "Program Empathy jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej i/"
2668 "lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
2669 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - według "
2670 "wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
2671
2672 #: ../src/empathy-about-dialog.c:85
2673 msgid ""
2674 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2675 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2676 "FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2677 "details."
2678 msgstr ""
2679 "Program Empathy rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
2680 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
2681 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
2682 "bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
2683
2684 #: ../src/empathy-about-dialog.c:89
2685 msgid ""
2686 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2687 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2688 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2689 msgstr ""
2690 "Z pewnością wraz z programem Empathy dostarczono także egzemplarz "
2691 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
2692 "- proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
2693 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA."
2694
2695 #: ../src/empathy-about-dialog.c:107
2696 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2697 msgstr "Komunikator dla środowiska GNOME"
2698
2699 #: ../src/empathy-about-dialog.c:113
2700 msgid "translator-credits"
2701 msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008, 2009, 2010, 2011"
2702
2703 #: ../src/empathy-account-assistant.c:167
2704 msgid "There was an error while importing the accounts."
2705 msgstr "Wystąpił błąd podczas importowania kont."
2706
2707 #: ../src/empathy-account-assistant.c:170
2708 msgid "There was an error while parsing the account details."
2709 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania szczegółów konta."
2710
2711 #: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2712 msgid "There was an error while creating the account."
2713 msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia konta."
2714
2715 #: ../src/empathy-account-assistant.c:175
2716 msgid "There was an error."
2717 msgstr "Wystąpił błąd."
2718
2719 #: ../src/empathy-account-assistant.c:179
2720 #, c-format
2721 msgid "The error message was: %s"
2722 msgstr "Komunikat błędu: %s"
2723
2724 #: ../src/empathy-account-assistant.c:183
2725 msgid ""
2726 "You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2727 "this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2728 msgstr ""
2729 "Można wrócić i spróbować ponownie wprowadzić szczegóły konta lub zakończyć "
2730 "tego asystenta i dodać konta później z menu Edycja."
2731
2732 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
2733 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
2734 msgid "An error occurred"
2735 msgstr "Wystąpił błąd"
2736
2737 #: ../src/empathy-account-assistant.c:467
2738 msgid "What kind of chat account do you have?"
2739 msgstr "Rodzaj posiadanego konta rozmów:"
2740
2741 #: ../src/empathy-account-assistant.c:473
2742 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2743 msgstr "Inne posiadane konta rozmów do ustawienia:"
2744
2745 #: ../src/empathy-account-assistant.c:479
2746 msgid "Enter your account details"
2747 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły konta"
2748
2749 #: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2750 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2751 msgstr "Rodzaj konta rozmów do utworzenia:"
2752
2753 #: ../src/empathy-account-assistant.c:490
2754 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2755 msgstr "Utworzyć inne konta rozmów?"
2756
2757 #: ../src/empathy-account-assistant.c:497
2758 msgid "Enter the details for the new account"
2759 msgstr "Proszę wprowadzić szczegóły nowego konta"
2760
2761 #: ../src/empathy-account-assistant.c:612
2762 msgid ""
2763 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2764 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2765 "programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2766 "calls."
2767 msgstr ""
2768 "Za pomocą programu Empathy można rozmawiać z ludźmi w sieci będącymi w "
2769 "pobliżu oraz przyjaciółmi i znajomymi, którzy używają Google Talk, AIM, "
2770 "Windows Live i wielu innych komunikatorów. Za pomocą mikrofonu lub kamery "
2771 "internetowej można także prowadzić rozmowy głosowe i wideokonferencje."
2772
2773 #: ../src/empathy-account-assistant.c:629
2774 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2775 msgstr "Czy konto było już używane za pomocą innego komunikatora?"
2776
2777 #: ../src/empathy-account-assistant.c:652
2778 msgid "Yes, import my account details from "
2779 msgstr "Tak, zaimportuj szczegóły konta z "
2780
2781 #: ../src/empathy-account-assistant.c:673
2782 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2783 msgstr "Tak, wprowadzę teraz szczegóły konta"
2784
2785 #: ../src/empathy-account-assistant.c:695
2786 msgid "No, I want a new account"
2787 msgstr "Nie, chcę utworzyć nowe konto"
2788
2789 #: ../src/empathy-account-assistant.c:705
2790 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2791 msgstr "Nie, chcę na razie widzieć tylko osoby w sieci będące w pobliżu"
2792
2793 #: ../src/empathy-account-assistant.c:726
2794 msgid "Select the accounts you want to import:"
2795 msgstr "Proszę wybrać konta do zaimportowania:"
2796
2797 #: ../src/empathy-account-assistant.c:813
2798 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
2799 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
2800 msgid "Yes"
2801 msgstr "Tak"
2802
2803 #: ../src/empathy-account-assistant.c:820
2804 msgid "No, that's all for now"
2805 msgstr "Nie, to na razie wszytko"
2806
2807 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
2808 msgid ""
2809 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2810 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2811 "details below are correct. You can easily change these details later or "
2812 "disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2813 msgstr ""
2814 "Program Empathy może automatycznie wykrywać i umożliwiać rozmowę z osobami "
2815 "połączonymi do tej samej sieci. Aby używać tej funkcji, proszę sprawdzić, "
2816 "czy poniższe dane są poprawne. Można je łatwo zmienić w późniejszym czasie "
2817 "lub wyłączyć tę funkcję używając okna \"Konta\""
2818
2819 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
2820 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
2821 msgid "Edit->Accounts"
2822 msgstr "Edycja->Konta"
2823
2824 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
2825 msgid "I do _not want to enable this feature for now"
2826 msgstr "_Nie chcę na razie włączać tej funkcji"
2827
2828 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
2829 msgid ""
2830 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2831 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
2832 "install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
2833 "the Accounts dialog"
2834 msgstr ""
2835 "Nie będzie można rozmawiać z osobami połączonymi do lokalnej sieci, jeśli "
2836 "pakiet telepathy-salut nie zostanie zainstalowany. Aby włączyć tę funkcję, "
2837 "proszę zainstalować pakiet telepathy-salut i utworzyć konto \"Osoby w pobliżu"
2838 "\" z okna Konta"
2839
2840 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
2841 msgid "telepathy-salut not installed"
2842 msgstr "Pakiet telepathy-salut nie jest zainstalowany"
2843
2844 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
2845 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
2846 msgstr "Asystent kont komunikatora i VoIP"
2847
2848 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
2849 msgid "Welcome to Empathy"
2850 msgstr "Witamy w programie Empathy"
2851
2852 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
2853 msgid "Import your existing accounts"
2854 msgstr "Importowanie istniejących kont"
2855
2856 #: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
2857 msgid "Please enter personal details"
2858 msgstr "Proszę wprowadzić dane osobiste"
2859
2860 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2861 #. * unsaved changes
2862 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
2863 #, c-format
2864 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2865 msgstr "Modyfikacje konta %s nie zostały zapisane."
2866
2867 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2868 #. * an unsaved new account
2869 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
2870 msgid "Your new account has not been saved yet."
2871 msgstr "Nowe konto nie zostało jeszcze zapisane."
2872
2873 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2874 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:809
2875 msgid "Connecting…"
2876 msgstr "Łączenie…"
2877
2878 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:327
2879 #, c-format
2880 msgid "Offline — %s"
2881 msgstr "Offline — %s"
2882
2883 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:339
2884 #, c-format
2885 msgid "Disconnected — %s"
2886 msgstr "Rozłączony — %s"
2887
2888 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:350
2889 msgid "Offline — No Network Connection"
2890 msgstr "Offline — brak połączenia z siecią"
2891
2892 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:357
2893 msgid "Unknown Status"
2894 msgstr "Nieznany stan"
2895
2896 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:369
2897 msgid "Offline — Account Disabled"
2898 msgstr "Offline — konto jest wyłączone"
2899
2900 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:772
2901 msgid ""
2902 "You are about to create a new account, which will discard\n"
2903 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2904 msgstr ""
2905 "Za chwilę nastąpi utworzenie nowego konta, co\n"
2906 "spowoduje utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2907
2908 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1133
2909 #, c-format
2910 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2911 msgstr "Na pewno usunąć \"%s\" z komputera?"
2912
2913 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1137
2914 msgid "This will not remove your account on the server."
2915 msgstr "Nie usunie to konta na serwerze."
2916
2917 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1375
2918 msgid ""
2919 "You are about to select another account, which will discard\n"
2920 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2921 msgstr ""
2922 "Za chwilę nastąpi wybranie innego konta, co spowoduje\n"
2923 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2924
2925 #. Menu items: to enabled/disable the account
2926 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1593
2927 msgid "_Enable"
2928 msgstr "_Włączone"
2929
2930 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1594
2931 msgid "_Disable"
2932 msgstr "Wyłą_czone"
2933
2934 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2115
2935 msgid ""
2936 "You are about to close the window, which will discard\n"
2937 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
2938 msgstr ""
2939 "Za chwilę nastąpi zamknięcie okna, co spowoduje\n"
2940 "utratę zmian. Na pewno kontynuować?"
2941
2942 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2943 msgid "Loading account information"
2944 msgstr "Wczytywanie informacji o koncie"
2945
2946 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2947 msgid "No protocol installed"
2948 msgstr "Brak zainstalowanych protokołów"
2949
2950 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2951 msgid "Protocol:"
2952 msgstr "Protokół:"
2953
2954 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2955 msgid ""
2956 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2957 "you want to use."
2958 msgstr ""
2959 "Aby dodać nowe konto należy najpierw zainstalować moduł obsługi dla każdego "
2960 "wymaganego protokołu."
2961
2962 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2963 msgid "_Add…"
2964 msgstr "_Dodaj…"
2965
2966 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
2967 msgid "_Import…"
2968 msgstr "_Zaimportuj…"
2969
2970 #: ../src/empathy-auth-client.c:250
2971 msgid " - Empathy authentication client"
2972 msgstr " - klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2973
2974 #: ../src/empathy-auth-client.c:266
2975 msgid "Empathy authentication client"
2976 msgstr "Klient uwierzytelniania komunikatora Empathy"
2977
2978 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
2979 msgid "People nearby"
2980 msgstr "Osoby w pobliżu"
2981
2982 #: ../src/empathy-av.c:118
2983 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
2984 msgstr "- klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2985
2986 #: ../src/empathy-av.c:134
2987 msgid "Empathy Audio/Video Client"
2988 msgstr "Klient dźwięku/wideo komunikatora Empathy"
2989
2990 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:479
2991 msgid "Contrast"
2992 msgstr "Kontrast"
2993
2994 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:482
2995 msgid "Brightness"
2996 msgstr "Jasność"
2997
2998 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:485
2999 msgid "Gamma"
3000 msgstr "Gamma"
3001
3002 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:590
3003 msgid "Volume"
3004 msgstr "Głośność"
3005
3006 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1166
3007 msgid "_Sidebar"
3008 msgstr "_Panel"
3009
3010 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1186
3011 msgid "Audio input"
3012 msgstr "Wejście dźwięku"
3013
3014 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1190
3015 msgid "Video input"
3016 msgstr "Wejście obrazu"
3017
3018 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1194
3019 msgid "Dialpad"
3020 msgstr "Panel wybierania"
3021
3022 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1205
3023 msgid "Details"
3024 msgstr "Szczegóły"
3025
3026 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3027 #. * is used in the window title
3028 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1274
3029 #, c-format
3030 msgid "Call with %s"
3031 msgstr "Rozmowa głosowa z użytkownikiem %s"
3032
3033 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
3034 #. * title
3035 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1353
3036 msgid "Call"
3037 msgstr "Rozmowa głosowa"
3038
3039 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1507
3040 msgid "The IP address as seen by the machine"
3041 msgstr "Adres IP widziany przez komputer"
3042
3043 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1509
3044 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3045 msgstr "Adres IP widziany przez serwer w Internecie"
3046
3047 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1511
3048 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3049 msgstr "Adres IP elementu widziany przez drugą stronę"
3050
3051 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1513
3052 msgid "The IP address of a relay server"
3053 msgstr "Adres IP serwera odpowiedzi"
3054
3055 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1515
3056 msgid "The IP address of the multicast group"
3057 msgstr "Adres IP grupy multikastowej"
3058
3059 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3060 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2270
3061 #, c-format
3062 msgid "Connected — %d:%02dm"
3063 msgstr "Połączony — %d:%02dm"
3064
3065 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2331
3066 msgid "Technical Details"
3067 msgstr "Szczegóły techniczne"
3068
3069 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2369
3070 #, c-format
3071 msgid ""
3072 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3073 "computer"
3074 msgstr ""
3075 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu dźwięku "
3076 "używanego przez ten komputer"
3077
3078 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2374
3079 #, c-format
3080 msgid ""
3081 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3082 "computer"
3083 msgstr ""
3084 "Oprogramowanie użytkownika %s nie obsługuje żadnego formatu wideo używanego "
3085 "przez ten komputer"
3086
3087 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2380
3088 #, c-format
3089 msgid ""
3090 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3091 "does not allow direct connections."
3092 msgstr ""
3093 "Nie można nawiązać połączenia z użytkownikiem %s. Jeden z uczestników może "
3094 "się znajdować w sieci, która nie pozwala na bezpośrednie połączenia."
3095
3096 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2386
3097 msgid "There was a failure on the network"
3098 msgstr "Wystąpił błąd sieci"
3099
3100 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2390
3101 msgid ""
3102 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3103 msgstr ""
3104 "Formaty dźwięku wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3105
3106 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2393
3107 msgid ""
3108 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3109 msgstr ""
3110 "Formaty wideo wymagane dla tej rozmowy nie są zainstalowane na komputerze"
3111
3112 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2403
3113 #, c-format
3114 msgid ""
3115 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3116 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3117 "the Help menu."
3118 msgstr ""
3119 "Wystąpiło nieoczekiwane zdarzenie w składniku Telepathy. Proszę <a href=\"%s"
3120 "\">zgłosić ten błąd</a> i dołączyć dzienniki uzyskane z okna \"Debugowanie\" "
3121 "w menu Pomoc."
3122
3123 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2411
3124 msgid "There was a failure in the call engine"
3125 msgstr "Wystąpił błąd mechanizmu rozmowy"
3126
3127 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2414
3128 msgid "The end of the stream was reached"
3129 msgstr "Osiągnięto koniec strumienia"
3130
3131 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2454
3132 msgid "Can't establish audio stream"
3133 msgstr "Nie można utworzyć strumienia dźwięku"
3134
3135 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2464
3136 msgid "Can't establish video stream"
3137 msgstr "Nie można utworzyć strumienia obrazu"
3138
3139 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3140 msgid "Audio"
3141 msgstr "Dźwięk"
3142
3143 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
3144 msgid "Call the contact again"
3145 msgstr "Zadzwoń jeszcze raz"
3146
3147 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3148 msgid "Camera Off"
3149 msgstr "Kamera jest wyłączona"
3150
3151 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3152 msgid "Camera On"
3153 msgstr "Kamera jest włączona"
3154
3155 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3156 msgid "Decoding Codec:"
3157 msgstr "Dekoder:"
3158
3159 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3160 msgid "Disable camera and stop sending video"
3161 msgstr "Wyłączenie kamery i zatrzymanie wysyłania obrazu"
3162
3163 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3164 msgid "Enable camera and send video"
3165 msgstr "Włączenie kamery i wysyłania obrazu"
3166
3167 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3168 msgid "Enable camera but don't send video"
3169 msgstr "Włączenie kamery, ale bez wysyłania obrazu"
3170
3171 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3172 msgid "Encoding Codec:"
3173 msgstr "Koder:"
3174
3175 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3176 msgid "Hang up"
3177 msgstr "Rozłącz"
3178
3179 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3180 msgid "Hang up current call"
3181 msgstr "Rozłącza bieżącą rozmowę"
3182
3183 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3184 msgid "Local Candidate:"
3185 msgstr "Lokalny kandydat:"
3186
3187 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3188 msgid "Preview"
3189 msgstr "Podgląd"
3190
3191 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3192 msgid "Redial"
3193 msgstr "Wybierz ponownie"
3194
3195 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3196 msgid "Remote Candidate:"
3197 msgstr "Zdalny kandydat:"
3198
3199 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3200 msgid "Send Audio"
3201 msgstr "Wyślij dźwięk"
3202
3203 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3204 msgid "Toggle audio transmission"
3205 msgstr "Przełącza przesyłanie dźwięku"
3206
3207 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3208 msgid "V_ideo"
3209 msgstr "_Wideo"
3210
3211 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3212 msgid "Video"
3213 msgstr "Wideo"
3214
3215 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3216 msgid "Video Off"
3217 msgstr "Obraz jest wyłączony"
3218
3219 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3220 msgid "Video On"
3221 msgstr "Obraz jest włączony"
3222
3223 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3224 msgid "Video Preview"
3225 msgstr "Podgląd obrazu"
3226
3227 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3228 msgid "_Call"
3229 msgstr "_Zadzwoń"
3230
3231 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25 ../src/empathy-main-window.ui.h:29
3232 msgid "_View"
3233 msgstr "_Widok"
3234
3235 #: ../src/empathy-chat-window.c:474 ../src/empathy-chat-window.c:494
3236 #, c-format
3237 msgid "%s (%d unread)"
3238 msgid_plural "%s (%d unread)"
3239 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana)"
3240 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane)"
3241 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych)"
3242
3243 #: ../src/empathy-chat-window.c:486
3244 #, c-format
3245 msgid "%s (and %u other)"
3246 msgid_plural "%s (and %u others)"
3247 msgstr[0] "%s (i %u inna)"
3248 msgstr[1] "%s (i %u inne)"
3249 msgstr[2] "%s (i %u innych)"
3250
3251 #: ../src/empathy-chat-window.c:502
3252 #, c-format
3253 msgid "%s (%d unread from others)"
3254 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3255 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od innych)"
3256 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od innych)"
3257 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od innych)"
3258
3259 #: ../src/empathy-chat-window.c:511
3260 #, c-format
3261 msgid "%s (%d unread from all)"
3262 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3263 msgstr[0] "%s (%d nieprzeczytana od wszystkich)"
3264 msgstr[1] "%s (%d nieprzeczytane od wszystkich)"
3265 msgstr[2] "%s (%d nieprzeczytanych od wszystkich)"
3266
3267 #: ../src/empathy-chat-window.c:721
3268 msgid "Typing a message."
3269 msgstr "Pisze wiadomość."
3270
3271 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3272 msgid "C_lear"
3273 msgstr "_Wyczyść"
3274
3275 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3276 msgid "C_ontact"
3277 msgstr "K_ontakt"
3278
3279 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3280 msgid "Chat"
3281 msgstr "Rozmowa"
3282
3283 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3284 msgid "Insert _Smiley"
3285 msgstr "Wstaw _emotikonę"
3286
3287 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3288 msgid "Invite _Participant…"
3289 msgstr "Zaproś _uczestnika…"
3290
3291 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3292 msgid "Move Tab _Left"
3293 msgstr "Przenieś kartę w l_ewo"
3294
3295 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3296 msgid "Move Tab _Right"
3297 msgstr "Przenieś kartę w p_rawo"
3298
3299 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3300 msgid "Notify for All Messages"
3301 msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
3302
3303 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
3304 msgid "_Contents"
3305 msgstr "_Spis treści"
3306
3307 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3308 msgid "_Conversation"
3309 msgstr "_Rozmowa"
3310
3311 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3312 msgid "_Detach Tab"
3313 msgstr "_Odłącz kartę"
3314
3315 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
3316 msgid "_Edit"
3317 msgstr "_Edycja"
3318
3319 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3320 msgid "_Favorite Chat Room"
3321 msgstr "_Ulubiony pokój rozmowy"
3322
3323 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
3324 msgid "_Help"
3325 msgstr "Pomo_c"
3326
3327 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3328 msgid "_Next Tab"
3329 msgstr "_Następna karta"
3330
3331 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3332 msgid "_Previous Tab"
3333 msgstr "_Poprzednia karta"
3334
3335 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3336 msgid "_Show Contact List"
3337 msgstr "_Lista kontaktów"
3338
3339 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3340 msgid "_Tabs"
3341 msgstr "_Karty"
3342
3343 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3344 msgid "_Undo Close Tab"
3345 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
3346
3347 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:241
3348 msgid "Name"
3349 msgstr "Nazwa"
3350
3351 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:259
3352 msgid "Room"
3353 msgstr "Pokój"
3354
3355 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:267
3356 msgid "Auto-Connect"
3357 msgstr "Automatyczne łączenie"
3358
3359 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3360 msgid "Manage Favorite Rooms"
3361 msgstr "Zarządzanie ulubionymi pokojami"
3362
3363 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3364 msgid "Incoming video call"
3365 msgstr "Przychodząca rozmowa wideo"
3366
3367 #: ../src/empathy-event-manager.c:507
3368 msgid "Incoming call"
3369 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa"
3370
3371 #: ../src/empathy-event-manager.c:511
3372 #, c-format
3373 msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3374 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3375
3376 #: ../src/empathy-event-manager.c:512
3377 #, c-format
3378 msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3379 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s. Odebrać ją?"
3380
3381 #: ../src/empathy-event-manager.c:515 ../src/empathy-event-manager.c:667
3382 #, c-format
3383 msgid "Incoming call from %s"
3384 msgstr "Przychodząca rozmowa głosowa od użytkownika %s"
3385
3386 #: ../src/empathy-event-manager.c:540
3387 msgid "_Reject"
3388 msgstr "_Odrzuć"
3389
3390 #: ../src/empathy-event-manager.c:546
3391 msgid "_Answer"
3392 msgstr "_Odbierz"
3393
3394 #: ../src/empathy-event-manager.c:667
3395 #, c-format
3396 msgid "Incoming video call from %s"
3397 msgstr "Wideorozmowa przychodząca od użytkownika %s"
3398
3399 #: ../src/empathy-event-manager.c:744
3400 msgid "Room invitation"
3401 msgstr "Zaproszenie do pokoju"
3402
3403 #: ../src/empathy-event-manager.c:746
3404 #, c-format
3405 msgid "Invitation to join %s"
3406 msgstr "Zaproszenie do dołączenia do %s"
3407
3408 #: ../src/empathy-event-manager.c:753
3409 #, c-format
3410 msgid "%s is inviting you to join %s"
3411 msgstr "Użytkownik %s zaprasza do dołączenia do %s"
3412
3413 #: ../src/empathy-event-manager.c:761
3414 msgid "_Decline"
3415 msgstr "_Odmów"
3416
3417 #: ../src/empathy-event-manager.c:766
3418 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3419 msgid "_Join"
3420 msgstr "_Dołącz"
3421
3422 #: ../src/empathy-event-manager.c:793
3423 #, c-format
3424 msgid "%s invited you to join %s"
3425 msgstr "%s zaprosił użytkownika do dołączenia do %s"
3426
3427 #: ../src/empathy-event-manager.c:799
3428 #, c-format
3429 msgid "You have been invited to join %s"
3430 msgstr "Zaproszono użytkownika do dołączenia do %s"
3431
3432 #: ../src/empathy-event-manager.c:850
3433 #, c-format
3434 msgid "Incoming file transfer from %s"
3435 msgstr "Plik przychodzący od użytkownika %s"
3436
3437 #: ../src/empathy-event-manager.c:1020 ../src/empathy-main-window.c:370
3438 msgid "Password required"
3439 msgstr "Hasło wymagane"
3440
3441 #: ../src/empathy-event-manager.c:1076
3442 #, c-format
3443 msgid "%s would like permission to see when you are online"
3444 msgstr "%s prosi o dostęp do informacji o obecności użytkownika online"
3445
3446 #: ../src/empathy-event-manager.c:1080
3447 #, c-format
3448 msgid ""
3449 "\n"
3450 "Message: %s"
3451 msgstr ""
3452 "\n"
3453 "Wiadomość: %s"
3454
3455 #. Translators: time left, when it is more than one hour
3456 #: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3457 #, c-format
3458 msgid "%u:%02u.%02u"
3459 msgstr "%u:%02u.%02u"
3460
3461 #. Translators: time left, when is is less than one hour
3462 #: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3463 #, c-format
3464 msgid "%02u.%02u"
3465 msgstr "%02u.%02u"
3466
3467 #: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3468 msgctxt "file transfer percent"
3469 msgid "Unknown"
3470 msgstr "Nieznany"
3471
3472 #: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3473 #, c-format
3474 msgid "%s of %s at %s/s"
3475 msgstr "%s z %s o prędkości %s/s"
3476
3477 #: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3478 #, c-format
3479 msgid "%s of %s"
3480 msgstr "%s z %s"
3481
3482 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3483 #: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3484 #, c-format
3485 msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3486 msgstr "Odbieranie pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3487
3488 #. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3489 #: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3490 #, c-format
3491 msgid "Sending \"%s\" to %s"
3492 msgstr "Wysyłanie pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3493
3494 #. translators: first %s is filename, second %s
3495 #. * is the contact name
3496 #: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3497 #, c-format
3498 msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3499 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku \"%s\" od użytkownika %s"
3500
3501 #: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3502 msgid "Error receiving a file"
3503 msgstr "Błąd podczas odbierania pliku"
3504
3505 #: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3506 #, c-format
3507 msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3508 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku \"%s\" do użytkownika %s"
3509
3510 #: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3511 msgid "Error sending a file"
3512 msgstr "Błąd podczas wysyłania pliku"
3513
3514 #. translators: first %s is filename, second %s
3515 #. * is the contact name
3516 #: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3517 #, c-format
3518 msgid "\"%s\" received from %s"
3519 msgstr "Otrzymano plik \"%s\" od użytkownika %s"
3520
3521 #. translators: first %s is filename, second %s
3522 #. * is the contact name
3523 #: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3524 #, c-format
3525 msgid "\"%s\" sent to %s"
3526 msgstr "Wysłano \"%s\" do użytkownika %s"
3527
3528 #: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3529 msgid "File transfer completed"
3530 msgstr "Ukończono przesyłanie pliku"
3531
3532 #: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:782
3533 msgid "Waiting for the other participant's response"
3534 msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź drugiej strony"
3535
3536 #: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3537 #, c-format
3538 msgid "Checking integrity of \"%s\""
3539 msgstr "Sprawdzanie spójności pliku \"%s\""
3540
3541 #: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3542 #, c-format
3543 msgid "Hashing \"%s\""
3544 msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej pliku \"%s\""
3545
3546 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1016
3547 msgid "%"
3548 msgstr "%"
3549
3550 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1028
3551 msgid "File"
3552 msgstr "Plik"
3553
3554 #: ../src/empathy-ft-manager.c:1050
3555 msgid "Remaining"
3556 msgstr "Pozostało"
3557
3558 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3559 msgid "File Transfers"
3560 msgstr "Przesyłanie plików"
3561
3562 #: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3563 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3564 msgstr "Usuwa ukończone, anulowane lub nieudane przesyłania plików z listy"
3565
3566 #: ../src/empathy-import-dialog.c:84
3567 msgid ""
3568 "No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3569 "importing accounts from Pidgin."
3570 msgstr ""
3571 "Nie odnaleziono kont do zaimportowania. Program Empathy obecnie obsługuje "
3572 "importowanie kont tylko z programu Pidgin."
3573
3574 #: ../src/empathy-import-dialog.c:199
3575 msgid "Import Accounts"
3576 msgstr "Importowanie kont"
3577
3578 #. Translators: this is the header of a treeview column
3579 #: ../src/empathy-import-widget.c:301
3580 msgid "Import"
3581 msgstr "Zaimportuj"
3582
3583 #: ../src/empathy-import-widget.c:310
3584 msgid "Protocol"
3585 msgstr "Protokół"
3586
3587 #: ../src/empathy-import-widget.c:334
3588 msgid "Source"
3589 msgstr "Źródło"
3590
3591 #: ../src/empathy-main-window.c:387
3592 msgid "Provide Password"
3593 msgstr "Wprowadź hasło"
3594
3595 #: ../src/empathy-main-window.c:393
3596 msgid "Disconnect"
3597 msgstr "Rozłącz"
3598
3599 #: ../src/empathy-main-window.c:533
3600 msgid "No match found"
3601 msgstr "Nie odnaleziono wyników"
3602
3603 #: ../src/empathy-main-window.c:688
3604 msgid "Reconnect"
3605 msgstr "Połącz ponownie"
3606
3607 #: ../src/empathy-main-window.c:694
3608 msgid "Edit Account"
3609 msgstr "Modyfikuj konto"
3610
3611 #: ../src/empathy-main-window.c:700
3612 msgid "Close"
3613 msgstr "Zamknij"
3614
3615 #: ../src/empathy-main-window.c:1418
3616 msgid "Contact"
3617 msgstr "Kontakt"
3618
3619 #: ../src/empathy-main-window.c:1765
3620 msgid "Contact List"
3621 msgstr "Lista kontaktów"
3622
3623 #: ../src/empathy-main-window.c:1881
3624 msgid "Show and edit accounts"
3625 msgstr "Wyświetla i umożliwia modyfikowanie kont"
3626
3627 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
3628 msgid "Contacts on a _Map"
3629 msgstr "Kontakty na _mapie"
3630
3631 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
3632 msgid "Find in Contact _List"
3633 msgstr "Znajdź na _liście kontaktów"
3634
3635 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
3636 msgid "Join _Favorites"
3637 msgstr "Dołącz do _ulubionych"
3638
3639 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
3640 msgid "Manage Favorites"
3641 msgstr "Zarządzaj ulubionymi"
3642
3643 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
3644 msgid "N_ormal Size"
3645 msgstr "Zwykły r_ozmiar"
3646
3647 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3648 msgid "New _Call…"
3649 msgstr "Nowa _rozmowa głosowa…"
3650
3651 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:7
3652 msgid "Normal Size With _Avatars"
3653 msgstr "Zwykły rozmiar z _awatarami"
3654
3655 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
3656 msgid "P_references"
3657 msgstr "P_referencje"
3658
3659 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
3660 msgid "Show P_rotocols"
3661 msgstr "Wyświetlanie p_rotokołów"
3662
3663 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
3664 msgid "Sort by _Name"
3665 msgstr "Porządkowanie według _nazwy"
3666
3667 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
3668 msgid "Sort by _Status"
3669 msgstr "Porządkowanie według _stanu"
3670
3671 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
3672 msgid "_Accounts"
3673 msgstr "_Konta"
3674
3675 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
3676 msgid "_Blocked Contacts"
3677 msgstr "Za_blokowane kontakty"
3678
3679 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
3680 msgid "_Compact Size"
3681 msgstr "Zmniejszony ro_zmiar"
3682
3683 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3684 msgid "_Debug"
3685 msgstr "_Debugowanie"
3686
3687 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3688 msgid "_File Transfers"
3689 msgstr "_Przesyłanie plików"
3690
3691 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3692 msgid "_Join…"
3693 msgstr "_Dołącz…"
3694
3695 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3696 msgid "_New Conversation…"
3697 msgstr "_Nowa rozmowa…"
3698
3699 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3700 msgid "_Offline Contacts"
3701 msgstr "K_ontakty w trybie offline"
3702
3703 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
3704 msgid "_Personal Information"
3705 msgstr "I_nformacje osobiste"
3706
3707 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3708 msgid "_Room"
3709 msgstr "_Pokój"
3710
3711 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:28
3712 msgid "_Search for Contacts…"
3713 msgstr "_Wyszukaj kontakty…"
3714
3715 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:337
3716 msgid "Chat Room"
3717 msgstr "Pokój rozmowy"
3718
3719 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:353
3720 msgid "Members"
3721 msgstr "Członkowie"
3722
3723 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3724 #. yes/no, yes/no and a number.
3725 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:560
3726 #, c-format
3727 msgid ""
3728 "%s\n"
3729 "Invite required: %s\n"
3730 "Password required: %s\n"
3731 "Members: %s"
3732 msgstr ""
3733 "%s\n"
3734 "Wymagane zaproszenie: %s\n"
3735 "Wymagane hasło: %s\n"
3736 "Członkowie: %s"
3737
3738 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:562
3739 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:563
3740 msgid "No"
3741 msgstr "Nie"
3742
3743 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:591
3744 msgid "Could not start room listing"
3745 msgstr "Nie można uruchomić listy pokoi"
3746
3747 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:601
3748 msgid "Could not stop room listing"
3749 msgstr "Nie można zatrzymać listy pokoi"
3750
3751 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3752 msgid "Couldn't load room list"
3753 msgstr "Nie można wczytać listy pokoi"
3754
3755 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3756 msgid ""
3757 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3758 msgstr ""
3759 "Proszę wprowadzić nazwę pokoju do dołączenia lub kliknąć jeden lub więcej "
3760 "pokoi na liście."
3761
3762 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3763 msgid ""
3764 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3765 "the current account's server"
3766 msgstr ""
3767 "Proszę wprowadzić adres serwera obsługującego pokój lub pozostawić puste, "
3768 "jeśli pokój znajduje się na tym samym serwerze co bieżące konto"
3769
3770 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3771 msgid "Join Room"
3772 msgstr "Dołączenie do pokoju"
3773
3774 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3775 msgid "Room List"
3776 msgstr "Listy pokoi"
3777
3778 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3779 msgid "_Room:"
3780 msgstr "_Pokój:"
3781
3782 #: ../src/empathy-preferences.c:139
3783 msgid "Message received"
3784 msgstr "Otrzymano wiadomość"
3785
3786 #: ../src/empathy-preferences.c:140
3787 msgid "Message sent"
3788 msgstr "Wysłano wiadomość"
3789
3790 #: ../src/empathy-preferences.c:141
3791 msgid "New conversation"
3792 msgstr "Nowa rozmowa"
3793
3794 #: ../src/empathy-preferences.c:142
3795 msgid "Contact goes online"
3796 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu online"
3797
3798 #: ../src/empathy-preferences.c:143
3799 msgid "Contact goes offline"
3800 msgstr "Kontakt przeszedł do trybu offline"
3801
3802 #: ../src/empathy-preferences.c:144
3803 msgid "Account connected"
3804 msgstr "Konto połączone"
3805
3806 #: ../src/empathy-preferences.c:145
3807 msgid "Account disconnected"
3808 msgstr "Konto rozłączone"
3809
3810 #: ../src/empathy-preferences.c:446
3811 msgid "Language"
3812 msgstr "Język"
3813
3814 #: ../src/empathy-preferences.c:875
3815 msgid "Preferences"
3816 msgstr "Preferencje"
3817
3818 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3819 msgid "Appearance"
3820 msgstr "Wygląd"
3821
3822 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3823 msgid "Behavior"
3824 msgstr "Zachowanie"
3825
3826 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3827 msgid "Chat Th_eme:"
3828 msgstr "Motyw _rozmowy:"
3829
3830 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3831 msgid "Disable notifications when _away or busy"
3832 msgstr "_Bez powiadomień podczas nieobecności lub zajętości"
3833
3834 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3835 msgid "Disable sounds when _away or busy"
3836 msgstr "B_ez odtwarzania dźwięków podczas nieobecności lub zajętości"
3837
3838 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3839 msgid "Display incoming events in the notification area"
3840 msgstr "Wyświetlanie zdarzeń przychodzących w obszarze powiadamiania"
3841
3842 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3843 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3844 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu online"
3845
3846 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3847 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3848 msgstr "Powiadomienia, kiedy kontakt przeszedł do trybu offline"
3849
3850 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3851 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3852 msgstr "Powiadomienia, kiedy okno _rozmowy jest nieaktywne"
3853
3854 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3855 msgid "Enable spell checking for languages:"
3856 msgstr "Sprawdzanie pisowni dla języków:"
3857
3858 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3859 msgid "General"
3860 msgstr "Ogólne"
3861
3862 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3863 msgid "Location sources:"
3864 msgstr "Źródła położenia:"
3865
3866 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3867 msgid "Log conversations"
3868 msgstr "Zapisywanie rozmów do dziennika"
3869
3870 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3871 msgid "Notifications"
3872 msgstr "Powiadomienia"
3873
3874 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3875 msgid "Play sound for events"
3876 msgstr "Odtwarzanie dźwięków zdarzeń"
3877
3878 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3879 msgid "Privacy"
3880 msgstr "Prywatność"
3881
3882 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3883 msgid ""
3884 "Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3885 "state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3886 "decimal place."
3887 msgstr ""
3888 "Zmniejszenie dokładności położenie oznacza, że opublikowane zostanie tylko "
3889 "miasto, stan/województwo i kraj. Koordynaty GPS będą dokładne do 1 miejsca "
3890 "po przecinku."
3891
3892 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3893 msgid "Show _smileys as images"
3894 msgstr "_Emotikony jako obrazy"
3895
3896 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3897 msgid "Show contact _list in rooms"
3898 msgstr "_Lista kontaktów w pokojach"
3899
3900 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3901 msgid "Sounds"
3902 msgstr "Dźwięki"
3903
3904 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3905 msgid "Spell Checking"
3906 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
3907
3908 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3909 msgid ""
3910 "The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3911 "dictionary installed."
3912 msgstr "Lista języków odzwierciedla stan faktycznie zainstalowanych słowników."
3913
3914 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3915 msgid "Themes"
3916 msgstr "Motywy"
3917
3918 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3919 msgid "_Automatically connect on startup"
3920 msgstr "Automatycznie łączenie podczas _uruchamiania"
3921
3922 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3923 msgid "_Cellphone"
3924 msgstr "_Telefon komórkowy"
3925
3926 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3927 msgid "_Enable bubble notifications"
3928 msgstr "Wy_skakujące powiadomienia"
3929
3930 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3931 msgid "_Enable sound notifications"
3932 msgstr "Powia_domienia dźwiękowe"
3933
3934 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3935 msgid "_GPS"
3936 msgstr "_GPS"
3937
3938 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3939 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3940 msgstr "_Sieć (IP, Wi-Fi)"
3941
3942 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3943 msgid "_Open new chats in separate windows"
3944 msgstr "_Otwieranie nowych rozmów w oddzielnych oknach"
3945
3946 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3947 msgid "_Publish location to my contacts"
3948 msgstr "_Publikowanie położenia kontaktom"
3949
3950 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
3951 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
3952 msgid "_Reduce location accuracy"
3953 msgstr "_Zmniejszenie dokładności położenia"
3954
3955 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3956 msgid "Status"
3957 msgstr "Stan"
3958
3959 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3960 msgid "_Quit"
3961 msgstr "Za_kończ"
3962
3963 #: ../src/empathy-map-view.c:442
3964 msgid "Contact Map View"
3965 msgstr "Widok mapy kontaktów"
3966
3967 #: ../src/empathy-debug-window.c:1218
3968 msgid "Save"
3969 msgstr "Zapisz"
3970
3971 #: ../src/empathy-debug-window.c:1394
3972 msgid "Debug Window"
3973 msgstr "Okno debugowania"
3974
3975 #: ../src/empathy-debug-window.c:1476
3976 msgid "Pause"
3977 msgstr "Wstrzymaj"
3978
3979 #: ../src/empathy-debug-window.c:1488
3980 msgid "Level "
3981 msgstr "Poziom "
3982
3983 #: ../src/empathy-debug-window.c:1508
3984 msgid "Debug"
3985 msgstr "Debugowanie"
3986
3987 #: ../src/empathy-debug-window.c:1514
3988 msgid "Info"
3989 msgstr "Informacje"
3990
3991 #: ../src/empathy-debug-window.c:1520 ../src/empathy-debug-window.c:1569
3992 msgid "Message"
3993 msgstr "Wiadomość"
3994
3995 #: ../src/empathy-debug-window.c:1526
3996 msgid "Warning"
3997 msgstr "Ostrzeżenie"
3998
3999 #: ../src/empathy-debug-window.c:1532
4000 msgid "Critical"
4001 msgstr "Krytyczny"
4002
4003 #: ../src/empathy-debug-window.c:1538
4004 msgid "Error"
4005 msgstr "Błąd"
4006
4007 #: ../src/empathy-debug-window.c:1557
4008 msgid "Time"
4009 msgstr "Czas"
4010
4011 #: ../src/empathy-debug-window.c:1560
4012 msgid "Domain"
4013 msgstr "Domena"
4014
4015 #: ../src/empathy-debug-window.c:1562
4016 msgid "Category"
4017 msgstr "Kategoria"
4018
4019 #: ../src/empathy-debug-window.c:1564
4020 msgid "Level"
4021 msgstr "Poziom"
4022
4023 #: ../src/empathy-debug-window.c:1601
4024 msgid ""
4025 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
4026 "extension."
4027 msgstr ""
4028 "Wybrany menedżer połączenia nie obsługuje rozszerzenia zdalnego debugowania."
4029
4030 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
4031 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
4032 msgid "Invite Participant"
4033 msgstr "Zaproszenie uczestnika"
4034
4035 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
4036 msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4037 msgstr "Proszę wybrać kontakt do zaproszenia do rozmowy:"
4038
4039 #: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:45
4040 msgid "Invite"
4041 msgstr "Zaproś"
4042
4043 #: ../src/empathy-accounts.c:183
4044 msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4045 msgstr ""
4046 "Bez wyświetlania żadnych okien; wykonuje zadanie (np. importowanie) i kończy "
4047 "działanie"
4048
4049 #: ../src/empathy-accounts.c:187
4050 msgid ""
4051 "Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4052 msgstr ""
4053 "Bez wyświetlania żadnych okien, o ile istnieją tylko konta \"Osób w pobliżu\""
4054
4055 #: ../src/empathy-accounts.c:191
4056 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4057 msgstr ""
4058 "Początkowo wybiera podane konto (np. gabble/jabber/foo_40przykład_2eorg0)"
4059
4060 #: ../src/empathy-accounts.c:193
4061 msgid "<account-id>"
4062 msgstr "<identyfikator-konta>"
4063
4064 #: ../src/empathy-accounts.c:198
4065 msgid "- Empathy Accounts"
4066 msgstr "- Konta programu Empathy"
4067
4068 #: ../src/empathy-accounts.c:237
4069 msgid "Empathy Accounts"
4070 msgstr "Konta programu Empathy"
4071
4072 #: ../src/empathy-debugger.c:66
4073 msgid "Empathy Debugger"
4074 msgstr "Debuger programu Empathy"
4075
4076 #: ../src/empathy-chat.c:107
4077 msgid "- Empathy Chat Client"
4078 msgstr " - komunikator Empathy"
4079
4080 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:184
4081 msgid "Respond"
4082 msgstr "Odpowiedz"
4083
4084 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
4085 msgid "Reject"
4086 msgstr "Odrzuć"
4087
4088 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:194
4089 msgid "Answer"
4090 msgstr "Odbierz"
4091
4092 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
4093 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:211
4094 msgid "Decline"
4095 msgstr "Odmów"
4096
4097 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:205
4098 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:216
4099 msgid "Accept"
4100 msgstr "Zaakceptuj"
4101
4102 #: ../src/empathy-call-observer.c:130
4103 #, c-format
4104 msgid "Missed call from %s"
4105 msgstr "Nieodebrana rozmowa głosowa od użytkownika %s"
4106
4107 #: ../src/empathy-call-observer.c:133
4108 #, c-format
4109 msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4110 msgstr ""
4111 "Użytkownik %s próbował się dodzwonić, ale w tym czasie prowadzono inną "
4112 "rozmowę."